19. prosince 2009

Další důkazy falšování údajů o zvyšování globální teploty

Rusové přiznávají, že nedávno pustili do světa hacknuté maily z University of East Anglia, z nichž vyplývá, že "klimatičtí experti" falšují údaje tak, aby dokazovaly globální oteplování. To způsobilo skandál zvaný "Climategate".

Na klimatologickém summitu v Kodani přišla skupina ruských odborníků s protestem, že údaje z ruských meteorologických stanic byly britským Meteorologickým centrem rovněž vybrány selektivně, tak, aby dokazovaly globální oteplování. O tom je tento článek.


Meteorologický úřad „manipuloval údaje o změně klimatu“, říká ruská skupina expertů spojená s presidentem Putinem

Will Stewart
Last updated at 10:56 AM on 17th December 2009


(Obrázek: V Kodani na summitu o globálním otpelování museli nejprve očistit od sněhu jeho symbol.)

Od ruské skupiny expertů založené bývalým poradcem Vladimíra Putina přišlo nové závažné prohlášení, že Meteorologický úřad v Británii „manipuloval údaje o změně klimatu“.

Před vyvrcholením kodaňské schůzky v pátek bylo řečeno, že statistiky o počasí na Sibiři byly vybrány tak, aby maskovaly důkazy o neprůkaznosti globálního oteplování.

Skupina expertů silně napadá užití dat pocházejících z Meteorologického úřadu Hadleyova centra pro změny klimatu, která byla vydána se záměrem rozptýlit nedávné dohady o hacknutých emailech z Jednotky výzkumu klimatu ve východní Anglii.

Emaily byly získány skeptiky globálního oteplování jako důkaz, že akademikové zkreslují údaje.

Moskevský Institut ekonomické analýzy (IEA) prohlásil, že Hadleyovo centrum užilo statistik z meteostanic v Rusku a na Sibiři, které se hodí pro jeho teorii o globálním oteplování, přižemž ignoruje nehodící se údaje.

Zpráva byla získána od médií s blízkými vazbami na Kreml, který je proti novému rigidnímu snížení uhlíkových emisí, žádanému mnoha západními zeměmi na dánském summitu.

Většina ruských příjmů pochází z ropy a plynu, což znamená, že jeho ekonomika by mohla být z snížením těchto emisí poškozena.

„Data z ruských meteorologických stanic neopodstatňují teorii globálního oteplování,“  tvrdí polooficiáloní pracovník agentury Novosti.

Gordon Brown předává cenu Globe za mezinárodní vedení v oblasti životního prostředí mexickému presidentů Felipe Calderonovi v Bella centru v Kodani.

Bylo rovněž řečeno, že Hadley Centre „pravděpodobně falšovalo ruské údaje o klimatu“ tím, že použilo ve své zprávě statistiky z pouhé čtvrtiny dostupných meteorologických stanic.

„Více než 40% ruského území nebylo zahrnuto do výpočtů globální teploty z důvodů jiných než nedostatek meteorologických stanic a pozorování,“ prohlásily noviny Kommersant, které vlastní pro-kremelský oligarcha Allisher Usmanov.

Bylo prohlášeno, že data z Hadleyova centra, známá jako HadCRUT, použila neúplných výsledků z ruských meteorologických stanic „daleko častěji, než těch, která poskytují kompletní pozorování“.

Když si měli vybrat v téže oblasti mezi stanicemi, které měly výpadky v měření, a stanicemi s pravidelným měřením, HadCRUT obvykle zahrnul stanici s mezerami v informacích, ale zato se zřetelnějšími známkami oteplování,“ říká Kommersant.

Údaje byly, jak se praví, také zkresleny tím, že byly použity stanice v hustě obydlených oblastech, namísto údajů odlehlých stanic.

Jedna zpráva z 21stránkové bilance říká: „Míra globálního oteplování byla přehnána následkem falšování teplot pro Rusko, které tvoří 12,5% světového zemského povrchu.“

Institut, založený Andrejem Illarionovem, bývalým prozápadním ekonomickým poradcem Putina, který opustil Kreml poté, co krizizoval jeho autoritativní politiku, tvrdí, že Hadleyova zpráva přecenila oteplování v Rusku o 0,64°C mezi lety 1870 a 1990, založené na úplnějších statistickách.

Illarionov, který napsal zprávu a je také vědeckým pracovníkem Cato Institutu ve Washingtonu, dosud představoval silnou opozici k lobby zastávající klimatické změny.

Jazyk jeho zprávy je méně křiklavý než některá její shrnutí, ale tvrdí: „Není snadné najít racionální vysvětlení k tak selektivnímu přístupu. I když je možno vytvořit si teorii.

Při analyzování teplotních tendencí získaných z meteorologických stanic je obtížné zbavit se dojmu, že neukazují žádný pozorovatelný trend k oteplování ve druhé polovině 20. a začátkem 21. století.“

Zpráva zdůrazňuje: „Je zřejmé, že meteorologické stanice nejsou rozmístěny rovnoměrně, a jsou podstatně více soustředěny v západních a jižních částech země, a podstatně méně na severu a východě.“

Vyjadřuje obavy, že podobné metody mohly být užity i v jiných zemích.

Když MetOffice vydal minulý týden svou zprávu, řekl, že použil síť individuálních stanic, určenou Světovou meteorologickou organizací.

„Podskupina stanic je rovnoměrně rozložena po zeměkouli a poskytuje správné zastoupení změn v průměrné teplotě na pevnině v globálním měřítku.“

Hacknuté emaily expertů na klimatické změny z university East Anglia byly puštěny do světa prostřednictvím ruského internetového serveru.

(Článek ještě pokračuje, ale výše řečené pokládám za nejdůležitější.)

Podobný článek a video v angličtině zde: http://www.prisonplanet.com/another-climategate-russian-data-cherry-picked-by-cru-to-fit-theory.html 

Video z Russia Today:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.