11. února 2010

Třináct varovných znamení pro falešný teroristický útok na ZOH

http://www.goodnewsaboutgod.com/studies/political/newworld_order/winter_olympics.htm
Teroristický útok na Olympijských hrách ve Vancouveru – 
další útok Izraelců pod falešnou vlajkou?

Zinscenují Židé na nadcházejících Olympijských hrách další teroristický útok, podobně jako 9/11, a svedou ho na Muslimy?

Je obtížné uvěřit, že by si Židé nechali uniknout příležitost obrátit hněv světa proti muslimům tím, že provedou útok pod falešnou vlajkou a pak ho svedou na muslimy.
To je obvyklá operační metoda izraelského Mossadu, za spoluúčasti americké CIA a britské MI6.
Tento hrůzný útok by naplnil mnohé cíle židovsko-iluminátských plánů na celosvětovou vládu a naprosté zotročení občanů USA a celého světa.
V roce 2000 byla americkými, kanadskými a mexickými vůdci právně ustanovena Severoamerická unie (NAU), tiše a plíživě, bez vědomí amerického lidu, a má začít fungovat tento rok – 2010. Židovští ilumináti potřebují katastrofický teroistický incident, aby spojili tyto tři země, aby posílili stanné právo (ať už to tak nazývají nebo ne), aby prosadili identifikační karty pro všechny, aby pozastavili americkou Ústavu, aby získali americkou i světovou podporu pro útok na Írán a Jemen – což jsou převážně muslimské země – a aby odebrali americkým občanům většinu z (mála) zbývajících práv, které my američtí občané máme.
Záminkou bude potřeba „bezpečnosti zemí“, aby se podobný hrozný incident již nikdy nemohl opakovat.“ Ale to je jenom začátek. Dalším krokem bude společná měna pro NAU – amero – anebo ustanovení globální měny.
Izrael nemá žádné skrupule, pokud jde o zabíjení lidí. Pokud izraelský falešný teroristický útok, z něhož obviní muslimy, zabije mnoho nevinných sportovců z různých zemí světa, svět se rozzuří vůči muslimským zemím a odvrátí pozornost od genocidy Palestinců, kterou dnes provádějí izraelští Židé.
Bezpečnost na hrách ve Vancouveru bude ta nejvyšší, jaká kdy byla na olympiádě. O bezpečnost se starají společně USA a Kanada, dva státy, které jsou naprosto kontrolovány Židy a Izraelem.
Nenechte se oklamat jejich pokusy obvinit z tohoto útoku muslimy – včetně Al Kajdy – organizace, která byla a stále je fundována  Spojenými státy a Izraelem. Žádní muslimové by nikdy nemohli překonat nesmírná bezpečnostní opatření, která budou na místě.
Proto jediné skupiny, které budou případně odpovědní za hrůzný útok, budou z izraelského Mossadu a americké CIA – s možnou pomocí britské MI6 – země, která stále tajně vládne Kanadě. Všechny tyto tři agentury – Mossad, CIA i MI6, jsou zcela ovládány Židy!
http://dprogram.net/2010/01/25/could-vancouver-2010-could-be-the-next-911/
Věřím, že mám rozumné důvody k podezření, že během Olympijských her v Kanadě, které proběhnou ve Vancouveru a Whistleru od 12. Do 28. února 2010,  by mohlo dojít k falešnému teroristickému  útoku. Následující podezřelé aktivity jsem kompiloval z různých mediálních pramenů. V jednotlivých bodech nepůjdu příliš do hloubky, proto uvádím původní prameny informaci, co nejlépe mohu. Některé z nich však pocházejí z mých vlastních pramenů, které nemohu uvést.

Varovná znamení:

1. Z dodávky 6000 tun dusičnanu sodného, silné výbušniny, do oblasti Vancouveru od společnosti, která byla nedávno zakoupena za 22 miliard dolarů několika největšími světovými společnostmi, se ztratily dvě tuny. Těmito společnostmi jsou Goldman Sachs, AIG, Carlyle Group a další. Společnost, která byla zakoupena, se jmenuje Kinder Morgan. Kinder Morgan více než měsíc nenahlásil ztrátu; týden po oznámení stáhli hlášení zpět, údajně se jednalo o „omyl úředníka“. Brzy po oznámení začala RMCP pátrání, ale přinesla jenom oznámení, že nemohou potvrdit, že šlo jen o účetní omyl.
http://www.youtube.com/watch?v=D7k_OBjhfFs

2. Pouze média kontrolovaná světovými korporacemi neustále zdůrazňují „silnou“ hrozbu terorismu a násilné protesty radikálů (ti jsou v představách veřejnosti spojování s „teroristy“ a označováni za „domácí teroristy“).
Neustále nadhazují pojem „Al Kajda“, jako by byli o tomto tématu dobře informováni, a zřetelně se snaží vystrašit lidi užitím stále stejných metod.
Vysvětlení: Metody, které užívají, fungují takto: Nejprve připomenou lidem traumatizující událost (9/11/01). Připomenou a varují, že by se to mohlo stát znovu a tak posilují v lidech strach, že by mohli prožít další traumatizující událost. Tímto vědomě vstupují do podvědomí svých obětí, a to automaticky vytváří odpor. To se děje proto, že když dojde k traumatické události, mysl se přirozeně pokouší vystavět to, čemu se říká „zeď amnézie – ztráty paměti“ kolem události, aby ji zablokovala. Takto nám mysl pomáhá vyrovnat se se strachem. Takže když připomenou lidem traumatizující vzpomínku, kterou jejich vědomá mysl aktivně vytěsňuje, vlastně jim způsobí přístup k programování, které jim bylo vštípeno po předešlé traumatické události, a to, co by se mělo stát v případě, že tato vzpomínka se opět vynoří. Následně to vyvolá v lidech „obraz hrdiny“ (což je v tomto případě vláda), který jim byl předložen, aby se na něj spoléhali, kdykoli by znovu zažili další traumatickou zkušnost. Tímto způsobem užívají pro ovládnutí vzorec „problém, reakce, řešení“ . V krátkosti, tím, že se vytvoří problém, oběť je donucena reagovat na tento problém, a oběti je poskytnuto předem připravené řešení problému, který byl pro oběti vytvořen.
http://www.macleans.ca/article.jsp?content=20070306_094145_4900
http://loveforlife.com.au/content/09/01/03/illuminati-formula-used-create-undetectable-total-mind-controlled-slave-fritz-sprin  (Kniha o kontrole mysli založené na traumatu).

3. Bezpečnostní opatření dospěla ke své historické výši tím, že je do nich zahrnuta zahraniční armáda USA, stovky bezpečnostních kamer CCTV, vojsko s válečnými loďmi, černé vrtulníky a tak dále. Budou tam tisíce policistů a soukromých bezpečnostních sil, které si údajně najímají školy a tahače, které použijí jako základny pro své operace.
První ministr dostal jedinečnou odpovědnost, může totiž vyzvat k sestřelení kteréhokoli uneseného letadla, což obvykle mají na starost jiní lidé.
Je to stejné, jako když před 9/11 dostald Dick Cheney na krátký čas kontrolu nad vojenskou leteckou obranou a odmítl požadavek sestřelit letadla, když měla 90 minut před činem.
Je dosti podivné, při takovém budování bezpečnosti a zvyšování úrovně hrozby na „silnou“, že na druhé straně média volají, abychom si nedělali příliš starosti, a dokonce je jim umožněno, aby využila slabostí v bezpečnostních opatřeních. Pro bezpečnostní úkoly jsou dokonce najímáni lidé, kteří o této práci nic nevědí, aby pomáhali organizovat bezpečnost na hrách, a kteří nebudou mít čas, aby se této práci naučili.
http://www.youtube.com/watch?v=bDfdOwt2v3Y
http://www.youtube.com/watch?v=LM5NEtUOFy8
http://www.kelowna.com/2009/09/18/pm-in-charge-in-case-of-olympic-terror-norad-says/
http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2010/19/c9859.html
http://www.vancouversun.com/sports/Lethal+force+option+Olympic+Games+airspace+Norad/2461441/story.html
http://www.whistlerquestion.com/article/20100120/WHISTLER01/301209787/1030/WHISTLER/whistler-secondary-games-rental-secured
http://www.youtube.com/watch?v=rB54Lk00eTk
http://www.vancouversun.com/sports/2010wintergames/Strict+scrutiny+measures+airport+necessary+train+travellers/2453439/story.html
http://olympics.thestar.com/2010/article/755326--security-olympic-screening-assigned-to-novices

4. Dějí se také některé divné věci, které se v minulosti ukázaly jako neobvykle přesné. Zaprvé, je tu román napsaný o téže události, čili o teroristickém útoku na Olympijských hrách 2010, který evokuje precedens, že něco takového je možné a že bychom to měli očekávat a obávat se, čili opět je nám připomínána traumatická událost a vytváří se asociace s novou, takže jde opět o stejné programování.
http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20100117/bc_red_snow_100117/20100117/?hub=BritishColumbiaHome

5. Je tu i hollywoodský film (2012), umístěný do r. 2012, kde se říká, že v Britské Kolumbii došlo v r. 2010 k velké události, kdy lidé ztratili svobodu a zemřeli.
http://www.youtube.com/watch?v=sePNNy8wjgE

6. Dále bylo zastaveno zasedání kanadského parlamentu (v době, kdy obvykle vytvářejí nové zákony a kdy první ministr má veškerou diktátorskou moc) až do 3. března (to datum si zapamatujme), tedy až po hrách.
http://www.vancouversun.com/opinion/Canadians+losers+move+prorogue+Parliament+Games/2419576/story.html

7. Stejná společnost Verint, jejíž kamerové systémy pro nás tak nevhodně selhaly při bombovém útoku v londýnském metru 7. 7. 2005, instalovala kamery na vancouverském letišti, v podzemní dráze v Motrealu, a možná to bude tatáž společnost, jejíž kamery budou instalovány v oblasti, kde je třeba zaručit bezpečnost. Stojí za to si všimnout, že během rozsáhlého teroristického útoku, zatímco akcie chemické společnosti DOW jdou dolů, akcie Verintu ukazují stále známky vzestupu. Ti také zjevně měli podíl na bezpečnostních opatřeních na letištích, která spjatých s útokem 9/11, a také se zjistilo, že byli spojeni s bombovým útokem v Madridu 3/11.
http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=164395
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/ICTS.html?q=ICTS.html
http://verint.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=245&pageno=1&year=2002
http://www.billslinksandmore.com/Billsblog/2009/03/10/americas-israeli-spying-problems/
http://www.propagandamatrix.com/articles/july2005/130705buscamera.htm
http://verint.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=360&pageno=1&year=2004
http://cominfosys.com/corporate/releases_view.cfm?article_level1_category_id=7&article_level1_id=232&pageno=2&year=2003

8. Stejně jako při 9/11 v New Yorku, při londýnském bombovém útoku 7/7 a při madridském bombovém útoku 3/11, i na tomto místě 3/3 budou stovky a tisíce lidí, kteří se budou snažit dostat pryč pomocí metra, člunů, letadel a dalších způsobů dopravy. V tu dobu se budou také vracet místní lidé domů. Hry oficiálně končí 28. Února 2010. Všimněte si modelu zdvojených čísel u každého z tří předešlých „teroristických útoků“.

9. Média šílí zprávami, jak teroristé z Al Kajdy v Afghánistánu nyní používají jako výbušninu dusičnan sodný.
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2010-01/24/c_13149134.htm
http://www.strategypage.com/htmw/htweap/articles/20100125.aspx

10. Jako na zavolanou, opět se ozval chlapík, kterého jsme už dlouho neviděli, pan Osama Bin Laden, aby pozdravil prádlového bombového útočníka, který si spálil genitálie při nepodařeném pokusu o útok na vánoce r. 2009, a řekl, že útoky budou pokračovat, dokud nezastavíme podporu Izraele.
http://www.nytimes.com/2010/01/25/world/25binladen.html

11. Zdá se, že elity jsou již informovány! Čeho se tak bojí, když se v Kanadě odehrává nejrozsáhlejší spojenecká  bezpečnostní operace, jaká kdy proběhla? Obama prý nepřijede:„Obama není sám; presidenti a první ministři dalších zemí celého světa tam také posílají jen zástupce.“
Ke všemu, podle mého vlastního zdroje, údajně nejbohatší čtvrti ve Vancouveru (které jsou současně nejméně postiženy olympijským provozem) se rozhodly uzavřít své školy z důvodu obtíží v dopravě. Pro ty, kteří nejsou bohatí – a žijí a navštěvují školy velmi blízko Olympijských her – bude škola probíhat jako obvykle.
http://www.examiner.com/x-29795-Vancouver-Social-Policy-Examiner~y2010m1d24-US-President-Obama-likely-a-noshow-for-2010-Olympic-opening-ceremonies

Můj zdroj z Vancouveru říká o uzavření škol toto:
„Za povšimnutí stojí – mluvíme-li o elitě – že bohatá a nejmocnější čtvrti Vancouveru, West Vancouver, ležící na severním pobřeží, blízko North Vancouveru. (To je město, kterým musíte projet, když jedete z Vancouveru do Whistleru.)  Máme v této čtvrti mnoho přátel, z pracovních důvodů, a všimli jsme si velmi podivné věci. Celý školní okrsek Wes Vancouver zavřel školy na celé olympijské hry. Začali tam školu o 3 týdny dříve, aby nahradili výpadek během her. Proč, to je divné. I když doprava musí jít přes malou část West Vancouveru (z centra přes most Lion Gate k ulici Taylor Way a pak na dálnici 1 vedoucí na sever do Whistleru), školy to zas tolik neruší. Většina z nich je umístěna hodně daleko od oblasti Park Royal a dálnice, takže nebudou postiženy nadměrným provozem. Ve West Vancouveru se nemají odehrávat žádné olympijské události, na rozdíl od okolních měst, která ubytovávají hosty a jsou umístěna mnohem dále od vesnice v centru (jako Surrey, Richmond, Burnaby, všechna jsou vzdálena asi 30-45 minut, zatímco West Vancouver jenom 5-10 min.) Cítí, že Olympijské hry by byly na studenty příliš, a přitom je to jediný školní okrsek, který je z událostí vynechán! Žádná jiná oblast, ani z těch zúčastněných, jako Richmond, kde je i letiště, své školy nezavřela. Ani North Vancouver, který je hned vedle West Vancouveru na severním pobřeží, to neudělal. Mnohé z dětí  našich přátel tam chodí do základních i středních škol, veřejných i soukromých, a říká se, že 85% rodičů studentů plánovali odjezd, do Mexika, na Havaj, atd. Právě proto se školská komise přizpůsobila a zrušila vyučování, takže se zdá, že deti bohatých rodičů během her nebudou doma… a to je nám všem velmi divné. Je mi líto, že nemám odkaz, ale znám alespoň 15 takových dětí, mám je na FB, a znám osobně alespoň 8 jejich rodičů.“

12. Existovalo „teroristické spiknutí“ nazvané „Toronto 18“, které bylo „odhaleno“ a lidé s ním spjatí zadrženi a uvězněni. Jejich plánem bylo údajně zabít prvního ministra a použít bomb z dusičnanu amonného na exploze cílů po celé Kanadě. Vůdce byl odsouzen na doživotí a sedí ve vězení, zatímco jiný si volně odkráčel, protože si už odseděl 4 roky ze 7, ke kterým byl odsouzen.
http://www.thaindian.com/newsportal/world-news/terrorist-who-plotted-to-kill-canadian-pm-walks-away-free_100307152.html

13. V centru Vancouveru explodovalo  vodní  elektrické zařízení  a zranilo 3 dělníky, kteří prováděli „pravidelnou údržbu“.  Toto elektrické zařízení, jak oznamují, se nikdy na nic nepoužívalo? To je mi trochu divné. Zejména když v románě, o kterém se zmiňuji výše, jeden chlapík vyzývá k přerušení elektrické energie v některých oblastech, aby se usnadnily teroristické útoky. Žádný z dělníků nebyl jmenován ani s ním nebyl proveden rozhovor. Příčina tohoto výbuch se „stále vyšetřuje“ orgány bezpečnosti práce WorkSafe BC.
http://www.kelowna.com/2009/12/24/three-hydro-workers-injured-in-incident-in-underground-vault-one-man-remains-in-hospital-with-serious-burns/

To je všechno, co jsem do této chvíle zjistil, ale budu zveřejňovat další informace na své facebookové skupině „The Anti New World Order Group“. Kdokoli  má relevantní informace, jste vítáni, abyste mě na ně upozornili přes Facebook.

Kontaktní jméno: Marc Stinebaugh, „The Anti New World Order Group“ na Facebooku a We Are Chande na Virginia/DC.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.