18. srpna 2010

Matthew: vzkaz na srpen 2010/1


Matthew: Channeling z 13. srpna 2010

Obsah: Účinky posledních stádií vzestupu; jak zmírnit symptomy; technologie na vytváření počasí; datum vzestupu; kdo půjde společně se Zemí; zvířata; 2012; ropná skvrna v Mexickém zálivu; Obama; zákon přitažlivosti; média; odhalení; odloženo přiznání přítomnosti mimozemšťanů; přistání; ekonomika.

1. Tady je Matthew a přináší láskyplné pozdravy od všech duší na této stanici. Začnu osobní poznámkou, proč tato sdělení byla přerušena. Energie a čas mé matky byly věnovány na ošetřování Boba v posledním stádiu jeho nemoci, a po jeho přechodu potřebovala čas na odpočinek. Obě tyto duše, mně tak drahé, se nyní mají dobře.

2. Obyvatelé Země nyní vnímají svůj svět tak bouřlivý jako nikdy předtím. Války pokračují, a právě tak chudoba, korupce, útlak a další zla, takže je pochopitelné, že lidé, kteří dlouho žijí v takových podmínkách, často cítí beznaděj. Vy víte, že se odehrávají tak velké změny jako nikdy předtím, a přece můžete mít pocity jako deprese, nespokojenost, netrpělivost, únava a fyzické nepohodlí. Můžete se cítit neklidní, bez vedení, bez jasného cíle či směru, nebo se vám zdá, že ve vašem životě se neděje nic významného, a nikde na Zemi.

3. Může to být proto, že transformace světa pokročila tak daleko, že mnozí mají jeden nebo více z těchto pocitů - jako mikrokosmy Země jste přirozeně zasaženi velikostí změn, kterými prochází. Vše ve vašem světě je v módu zrychlování a na cestě Země jsou časté vzestupy vibrační úrovně - možná se ještě přizpůsobujete nové úrovni, a už přichází další. Vibrace v energetických plánech, kterých dosáhla vaše planeta, způsobují, že je těžší a vyžaduje více úsilí udržet si  rovnováhu těla, mysli a duše. Když jste ve stavu nerovnováhy, vaše energie je otřásána a blokována, způsobuje špatnou funkci vašeho elektromagnetického systému a vytváří mnohé nepříjemné fyzické, mentální a emocionální pocity.

4. Dalším efektem vyšších vibrací je vnitřní neklid a nespokojenost s osobní situací. Jednotlivci, kteří se řídí intuitivními pocity ke změně místa či práce či vztahu, dělají lépe než ti, kteří odolávají vedení duše na své úrovni, aby šli po stopách karmických zkušeností, které si zvolili, aby naplnili své životní období ve třetí dimenzi.

5. Vibrace také zintenzívňují lidské vlastnosti a chování, dobré se stává lepším a zlé horším. Ušlechtilé osoby se dělí i o to poslední a ti, kteří mají vřelá srdce, slouží, kdekoliv je třeba pomoci. Lakotní berou stále více a nedávají nic, a bezcitní jedinci vytvářejí problémy pro ostatní. To vše na jediné světovém jevišti, lidé naplnění světlem duchovně rostou a aktivity světla se rozvíjejí co do rozsahu a pozitivních výsledků. Lidé, pro něž je charakteristická temnota a zlé činy, duchovně upadají a jejich záměry a snahy se postupně stávají marnými. Interakce s lidmi této skupiny může být skutečně stresující, protože vaše světelné tělo se brání proti jejich tělu.

6. Možným zdrojem neobvyklých pocitů a chování je to, že vzestup Země ji dává do nových vztahů s ostatními planetami a Sluncem.  I když vzájemné pozice nebeských těles vždy ovlivňovaly obyvatele Země, nyní je rozdíl v tom, že Země vykonává rychlý a stálý vzestup ven ze své třetí hustoty. Nejen vaše pocity, ale i postoje a reakce ostatních, které se zdají neuspořádané, neodpovědné či šokující, mohou pocházet částečně z nezvyklých nebeských vlivů. 

7. Vzrůst geofyzické aktivity je dalším zdrojem pocitů stresu, protože vaše těla jsou zasažena šokovými vlnami Země. Jinou úvahou je, že zemětřesení, vulkanické erupce, prudké bouře a záplavy uvolňují negativitu, která způsobila to, že planeta klesala po spirále dolů, a až do doby před 60-70 lety byla Země odsouzena strávit několik tisíciletí ve třetí hustotě. Zmenšení negativity má rovněž účinek na těla.

8. Odbočme nyní k odpovědi na často kladenou otázku: Do jaké míry jsou drastické počasí,  zemětřesení a jiné "přírodní" katastrofy vytvářeny člověkem? Nebude přeháněním, když řeknu: Všechny. Stejně jako přirozené zemětřesení, ani zemětřesení  vyvolané lidskou technologií nemůže mít jen izolovaný účinek - uvolnění energie spustí aktivitu v podobně zranitelných oblastech, a tam se vytvoří ještě větší zmatek. Totéž platí pro oblačnost a vítr. Matka Příroda však ví, jak udělat přestávku a uklidnit své země i moře, a umí znovu vytvořit rovnováhu, a šetří oblasti, které mají zůstat bezpečné. Ti, kteří manipulují počasí a vytvářejí geofyzikální katastrofy, se nestarají o ozdravné přestávky pro Zemi nebo o to, aby něco ušetřili zkázy, nezajímá je počet mrtvých ani utrpení. 

9. Vraťme se k možným příčinám nepříjemných symptomů, které možná zakoušíte, a nabídněme praktické rady, jak zmírnit jejich účinky a trvání. Únava není vaším spojencem - dostatečně odpočívejte a spěte. Pijte hodně čisté vody, což pomůže energii, aby snadněji proudila vaším tělem a umožnila lepší funkci vašeho elektromagnetického systému. Fyzikální a mentální cvičení, meditace, samota, pobyt v přírodě, pozitivní myšlení, kreativní plány, melodická hudba - to vše pomáhá při vyrovnávání energie.

10. Vaše těla potřebují potravu naplněnou světlem, abyste měli silný imunitní systém: jezte více čerstvého ovoce a zeleniny, méně masa a cukru. Nezákonné umělé drogy, chemikálie lécích na předpis a alkohol jsou nejen zábranami k absorbci světla, ale zhoršují podmínky, kterých se chcete zbavit, a mohou vytvořit nové typy nemocí. Vyhýbejte se za každou cenu nebo odmítejte setkání s hrubostí - energie, která se tam vytváří, dokáže dokonale odvrátit dosažení rovnováhy a pohodu. Pokud se přes tyto rady a další praktiky, které vám v minulosti pomohly, vaše symptomy zhorší a trvají, obraťte se prosím na důvěryhodného poradce v otázkách zdraví.

11. Při takové kombinaci širokého množství energetických vlivů, při běžném zmatku ve vašem světě a neuvědomování si, jak hluboké změny se odehrávají, není divu, že někteří věří na to, že "se blíží konec", a někteří interpretují stejně prosinec 1012, kdy končí mayský kalendář. Obě chápání jsou chybná, ale jeden konec se přece jen blíží: spolu s vzestupem Země do éry Zlatého věku skončí veškeré formy temnoty na této planetě.

12. Pokud jde o vzestup, je mnoho otázek a chybných výkladů o tom, kdo bude doprovázet Zemi, co se stane s lidmi, kteří s ní nepůjdou, a co očekávat ve vyšších hustotách. Za prvé, vzestup nemá naprosto nic společného s náboženskou "extází", takže se prosím nepokoušejte zavádět tento pojem do univerzální pravdy. Vzestup je proces Země, která opouští třetí hustotu a cestuje skrze čtvrtou do páté. Ale tento pohyb se děje v plánech postupně světlejší energie, nejde o progresívně vyšší kroky, jako když se leze po žebříku nebo na horu; i tak růst duše do uvědomělé bdělosti a duchovní jasnosti může být pokládán za vzestupný, takže vzestup je nejlepší termín vyjadřující tento pokrok.

13. V bezčasém kontinuu nelze začátek a dokončení vzestupu Země datovat - ale dá se říci, že byl vždy znám. V lineárním čase začal proces vzestupu koncem 30. let minulého století, kdy krutosti páchané lidmi na sobě vzájemně dosáhly neuvěřitelné míry a téměř zničily světlo Země, které je životní silou pro její planetární tělo a pro těla jejích obyvatel.

14. Její výkřik o pomoc dorazil do vesmíru a Bůh ihned dovolil mnoha duchovně pokročilým civilizacím, aby pomohly vydáváním svého světelného paprsku do těla Země. Tento masívní příliv světla z těchto různých zdrojů stabilizoval její oběžnou dráhu a umožnil jí uvolnit se z pout negativity, začít vzestupovat ven ze své třetí hustoty a pokračovat až do svého cíle, páté hustoty. Její duše má původ v této vysoké úrovni a tam byla po celá tisíciletí. Pak její tělo spirálovitě klesalo dolů, protože bylo proléváno stále více lidské krve a prostředí stále více ničeno.

15. Vzestup je možný pro všechny, kteří absorbují světlo, a duše, které provázejí Zemi, tak budou činit ve svých fyzických tělech. Pokud tělo postrádá orgány nebo údy nebo má fyzické, emocionální a mentální choroby, výše na cestě vzestupu dojde k vyléčení všech nemocí a nahrazení chybějících částí těla, takže těla budou dokonalá a jejich mentální a emocionální zdraví bude perfektní. Ve čtvrté hustotě se těla starých lidí stanou mladistvými a budou žít mnohem déle, než je současná délka života, a život v páté hustotě může být desetkrát i více delší než nyní.

16. Neexistuje žádná komise k posuzování nebo rozhodování, kteří lidé mohou vzestoupit a kteří ne - je to zcela záležitostí vlastní volby a uvědomělosti duše. Světlo mění buněčnou strukturu třetí hustoty založenou na uhlíku na křišťálovou formu, která umožňuje tělům přežít ve vyšších frekvencích, neboli vibracích, čtvrté hustoty a výše. Proto lidé, kteří si zvolí žití ve světle, mohou vzestoupit se Zemí, a ti, kteří ulpí na svých temných cestách, nemohou. Po čase žití v duchu se tyto duše mohou inkarnovat do světa, který odpovídá energii jejich pozemského žití, a budou mít další příležitosti "spatřit světlo".

17. Ne všichni světlem naplnění lidé půjdou celou cestu do Zlatého věku - záleží to na jejich dohodě o délce života ve smlouvě jejich duše. Před narozením si mnozí z dnešní populace vybrali vstoupit do života v duchu ještě předtím, než Země dosáhne této éry, a jsou mezi nimi vysoce rozvinuté duše, jejichž světlo je tak jasné jako polední slunce. Ti, kteří přišli z vyšších civilizací, aby pomohli Zemi při jejím vzestupu speciálními způsoby, mohou rychle projít Nirvanou na své cestě do duchovního světa vyšší hustoty, většinou ti, kteří sloužili své původní vlasti, anebo mohou dostat nová těla a inkarnovat se v jiné civilizaci kvůli různým druhům zkušeností sloužících k růstu. Ostatní zůstanou nějaký čas v Nirvaně, která se stane duchovním světem Země a bude vystupovat současně s planetou. Duše, které naplnily karmické lekce třetí hustoty, si mohou zvolit další pobyt na Zemi anebo připojit se k jiné civilizaci čtvrté hustoty.
(Pokračování.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.