10. února 2012

Trestní oznámení na premiéra Nečase

Od čtenářky:

Konečně!
http://www.czechfreepress.cz/politika/spisovatelka-lenka-prochazkova-podala-
trestni-oznameni-na-premiera-necase-a-ministry.html


Pokud chcete podporit toto trestni oznameni (podejte na vasem krajskem Statnim zastupitelstvi, když to prijde z vicero mist, tim lepe), posilam v priloze.
My už jsme poslali jak z českého Krumlova, tak z Budejovic.Krajské státní zastupitelství  České Budějovice 7 
Goethova ul.
České Budějovice 7 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

V souladu s oznamovací povinností tímto podáváme na předsedu vlády ČR Petra Nečase a členy vlády ČR úřadem: Nábřeží Eduarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

t r e s t n í   o z n á m e n í

pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby a pro podezření
ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Odůvodnění:

Jmenovaný předseda vlády Petr Nečas a všichni členové jeho kabinetu se dopustili trestných činů dne 11. ledna 2012, když jednomyslným hlasováním schválili  návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi, aniž by měli k dispozici soupis majetku, který církve a náboženské společnosti vlastnily k datu 25. února 1948, tedy k datu, které majetkové vyrovnání s církvemi nemá prolomit.
Návrh zmíněného zákona tedy vykazuje závažné nedostatky, na což upozorňuje nejen politická opozice, ale i média a právní odborníci. Pokud bude návrh zákona předložen v podobě schválené vládou zákonodárcům, dá se očekávat, že při převaze koaličních poslanců ve sněmovně bude schválen a vstoupí v platnost. Pokud však legislativci  nebudou mít k dispozici soupis majetku, jehož byly církve vlastníkem k datu 25.2 1948 a pokud nebudou mít k dispozici ocenění tohoto majetku, nemohou  o zákonu hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v zájmu všeho lidu, neboť jim budou chybět základní informace.  Máme podezření, že předkladatelé návrhu zákona, kterým má být část majetku ČR (krom budov i lesy, polnosti atd.) převáděna do majetkové podstaty státu jiného (městského státu Vatikán), se dopouštějí dalších trestných činů, neboť návrh zákona směřuje k porušení územní celistvosti ČR.     
V souladu s oznamovací povinností a aby se předešlo následkům, tedy tomu, že případný majetkový podvod, který způsobí České republice škodu velkého rozsahu, bude zákonem schválen, žádáme Nejvyšší státní zastupitelství o neprodlené prošetření našeho podezření  a v případě potvrzení z naplnění skutkových podstat trestných činů žádáme o kroky vyplývající z Trestního řádu  ČR. Také žádáme, abychom byli o krocích Nejvyššího státního zastupitelství v této věci vyrozuměni.
V Českém Krumlově
dne:
Jména a příjmení a další údaje osob, které podávají společně toto trestní oznámení jsou uvedeny na straně č. 2.

Vyhotovení:
1x Krajské státní zastupitelství
1x Předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová
1x Předseda Senátu PČR Milan Štěch
                                                                       strana č. 2

Trestní oznámení na předsedu vlády ČR Petra Nečase a členy vlády ČR úřadem: Nábřeží Eduarda Beneše 4, 118 01 Praha 1. 

Seznam osob, které společně podávají trestní oznámení:
Jméno a příjmení:         Rodné číslo:          Adresa:                              Podpis:


3 komentáře:

 1. A jak víte, že ten soupis majetku neměli ???

  OdpovědětVymazat
 2. Už jste někdy zažil politika, který by veřejně přiznal, že ze státního (tedy z našich daní) krade ???!!! To udělá jenom korunovanej vůl !!!! Tak tu nedělejte zbytečně "mexické vlny" :))))

  OdpovědětVymazat
 3. Vážení stát se dopustil něčeho, co se nedá pojmenovat (slova vlastizrada apod.jsou na to SLABÁ), neboť:...... je tomu úplně jinak.
  Už císař Josef II. kolem roku 1780 kromě zrušení nevolnictví provedl faktické zestátnění církve (samozřejmě katolické, protože jiná v té době ani nesměla být...)
  Císař Josef II. (syn Marie Terezie) už měl totiž dost rozpínavosti a arogance církevních představitelů, zavedl toleranci všech náboženských vyznání – a církev v podstatě zbavil veškerého majetku. Nadále byli církevníci jen „správci a provozovateli“ všech církevních statků, které od té doby patřily státu. Tedy alespoň v tom byl Josef II. císař „blahé paměti“. Udělal kus záslužné práce. Dokázal to, co nedokázali ani husité!

  Tento stav přetrval i konec Rakousko-Uherska a vznik ČSR.
  Škoda, že to žalobci z jihu Čech nezahrnuli jako podkladový materiál pro soud....! ? Nazdar a šáteček...!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.