7. června 2012

10. konference WMO o modifikacích počasí 2011

Další, novější materiály o modifikacích počasí najdete na stránkách 10. konference Světové meteorologické organizace, která se konala na Bali 4. - 10. října  2011. Viz http://cloud-seeding.eu/en/10-wmo-conference.htm
Najdete tam např. plné znění příspěvku o zasévání konvektivních mraků pomocí solného prachu ... (vše anglicky).


Tam najdete i odkaz na nejnovější akci modifikátorů počasí - Mezinárodní sympozium o potlačování krupobití, které proběhlo v Německu 3. - 4. dubna 2012. Viz http://cloud-seeding.eu/en/hail-defense-2012.htm

Překládám a přikládám malou ukázečku zmiňovaných technologií (ve srovnání s vojenskými jsou to zřejmě dětské hračky, ale - dělat počasí se s tím taky dá.)

Regulace srážek - letecké technologie 
(vedle toho existují pozemní a raketové technologie).
Zdroj: http://cloud-seeding.eu/en/control_precipitation/aircraft_tecnologies.htm

Regulace srážek ovlivněním z paluby letadla může být dosaženo (originál dole):

  1. Použitím krystalizačních reagentů  (letadlo při průletu vrcholem mraku použije palubní generátor aerosolu nebo vystřelí pyrokartridže). Tuto techniku lze aplikovat pouze na přechlazené a chladné mraky.
  2. Použitím hygroskopických reagentů (letadlo při průletu spodkem mraku použije palubní generátor hygroskopických aerosolů nebo rozpráší již připravený hygroskopický prášek pomocí speciálního rozprašovacího systému.) Tato technika není omezena teplotou mraků.
  3. Použitím smíšených reagentů s krystalizačně-hygrospkopickým efektem. Může být realizováno při letu pod mrakem. Protože krystalizační reagent je účinný pouze při negativních teplotách, použití této varianty má smysl pouze pro přechlazené nebo chladné mraky. 
Regulation of precipitation by means of influence from a board of the aircraft can be achieved by way of:
Usage of crystallization reagents (aircraft during its flight through a top bound of a cloud accomplishes an influence by using onboard aerosol generators or shooting out pyrocartridges). This technic can be applied only for overcooled and cold clouds.
Usage of hygroscopic reagents (aircraft during its flight through a bottom bound of a cloud accomplishes an influence by using onboard generators of hygroscopic aerosols or dumping a ready-made hygroscopic powder with help of special dump system). This technic is not limited by the temperature of clouds.
Usage of mixed reagent with crystallization - hygroscopic effect. It can be realized in the same way as for hygroscopic reagents (flight under a cloud). Since the crystallization reagent is effective only at negative temperatures, use of this variant is meaningful only for overcooled and cold clouds.

P. S. Orgonet: Určitě jste si všimli našich známých letadel, jak prolétají vrcholky mraků, či je podlétají ... už tušíme, proč asi. Proto po průletu letadla začíná růst mrak do obludných rozměrů, viz obrázek výše.

Materiály z předchozí 9. konference zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2012/06/materialy-svetove-meteorologicke.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.