6. června 2012

Matthew: červen 2012 - 2. část13. Vaše klidná, avšak nadšená energie sama bude úplně stačit, aby zmírnila obavy ostatních, a je realistické očekávat, že mnozi budou potřebovat vaši pomoc ve smyslu soucitného pochopení. Vrcholek ledovce je i pro vás viditelný pouze z dálky, ale během příštích měsíců dojde k závratným událostem co do objemu i rychlosti.

14.Vedle vaší uvědomělosti o tom, co je před námi v těchto ubývajících dnech třetí hustoty, existují i některé nejasnosti v tom, jak se připravit fyzicky na vzestup se Zemí, kdo s ní půjde, jak poznáte, zda přijímáte světlo, co je to hustota, zajištění NESARA, co se stane na konci tohoto roku, a jaký bude život ve Zlatém věku.

15. V předchozích poselstvích jsme tyto oblasti dosti podrobně probrali. Bylo by medvědí službou pro dlouhodobé čtenáře, abychom tato vysvětlení opakovali, i medvědí službou pro nově se probouzející čtenáře, abychom jim podali jenom jedno či dvě vysvětlení. Chápeme, že čas ubíhá rychle, a pro vás je obtížné dostát všem povinnostem, i vyhledávat si v našich poselstvích objasňující informace. Proto jsem požádal svou matku, aby to udělala za vás a aby vypsala odkazy na poselství, která obsahují nejjasnější vysvětlení výše zmíněných oblastí či těch, které jsou chybně chápány – údaje najdete na konci poselství.

16.Protože převažující vibrace podporují otevření telepatických spojení, je velmi důležité, abyste věděli, jak komunikovat pouze se zdroji, s nimiž chcete komunikovat – temné entity jsou dychtivé spojit se s vámi právě tak jako bytosti světla! Opatření, která platí pro šíření i příjem telepatických sdělení, platí i pro vás.

17.Nežli vyvoláte telepatickou komunikaci, požádejte o ochranu Vesmírného světla a požádejte, aby se s vámi směly spojit pouze světelné bytosti. Nikdy se nesnažte komunikovat, když jste nemocní, unavení, ovládnutí starostmi o sebe či své drahé či finančními problémy či jakoukoli jinou stresující situací či podmínkami. Během této doby je snaha mluvit s někým drahým namísto toho pozvánkou pro nízké entity, protože vaše úroveň energie je příliš nízká, než aby dosáhla duše ve světle. Pokora a vděčnost za dosažení telepatického spojení nesou vysoké vibrace, které dosáhnou zdrojů ve vysokých vibračních úrovních, zatímco nízké vibrace domýšlivosti a egoismu automaticky spojují s temnými entitami. Matko, děkuji ti za to, že jsi vyhledala předchozí poselství, které obsahují i toto téma, a také témata výše zmíněná.

18.Mnozí nechápou, jak může vůbec dojit k řešení situace, kdy vládne tak mnoho náboženských a politických ideologií, které jsou základem nejrozšířenějších systémů víry. Lidé, jejichž mysl a srdce se neotevřou pravdě o zlovolných důvodech, které způsobily vytvoření těchto konfliktních přesvědčení, nebudou dále na planetě, aby bojovali za vítězství svých názorů. Dle zákonů fyziky, které ovládají život v tomto vesmíru, uzavřená mysl nemůže absorbovat světlo, které umožňuje fyzické přežití ve vyšších vibracích čtvrté hustoty. Obyvatelé Země v jejím Zlatém věku si zvoli žít v míru a harmonii navzájem i s přírodou.

19.Pro čtenáře, kteří mají starost o osud psychiatricky nemocných lidí, kteří jsou nezávislými dušemi se širokým spektrem stavů postihujících každého individuálně, můžeme sdělit jenom to, co je všeobecné, nikoliv konkrétní pro každého pacienta. Ti, kteří nemají poškození mozku, a jejichž relativně zdravé mentální schopnosti byly otupeny předepisovanými léky, mohou reagovat pozitivně na vysoké vibrace a dosáhnout plně racionálního fungování. Avšak rozhodujícím faktorem v každém případě je ustanovení ve smlouvě duše a stupeň světla, které tělo absorbovalo; osoba, jejíž chování není škodlivé druhému, ale pouze neodpovídá povrchnímu společenskému očekávání, může totiž absorbovat světlo. Je pravděpodobné,.že většina těžce duševně nemocných pacientů, kteří jsou označování jako psychopaté, zemře, protože jejich zvrácené touhy a činy neobsahují světlo. V každém případě, nikdo nebude v době Zlatého věku dáván do ústavní péče ani vězněn.

20.Jelikož je zde výborné fórum pro rozšíření velice důležitého vysvětlení, obracíme se k vám ohledně návrhu, který před časem podal jeden spisovatel: aby na Memorial Day v USA byla vyslovena pravda o tom, kdo začíná války a proč, aby již lidé „nikdy více nemuseli bojovat a umírat „za svobodu“. Vážíme si spisovatelovy intenzívní touhy po míru ve vašem světě, ale zejména v tento emocionálně nabitý den vzpomínek na padlé vojáky by pravda o válkách neměla být vyslovena.

21.Truchlící rodiny a přátelé vojáků, kteří zemřeli, nechtějí slyšet, že jejich milovaní nezemřeli proto, aby chránili svůj vlastní národ před utiskovateli, či aby pomohli jinému národu osvobodit se od tyranie. Veteráni, jejichž těžká zranění jim způsobila fyzickou bolest a někdy i ztrátu končetin, nechtějí slyšet, kdo měl ve skutečnosti prospěch z jejich služby, a pravdu nechtějí slyšet ani ti, kteří stále žijí s nočními můrami svých válečných zkušeností. Vojáci stále rozmístění v bojových zónách nebo v cizích zemích kvůli okupaci nechtějí slyšet skutečný důvod, proč jsou vzdáleni od domova a rodin.

22.Toto velké množství osobních situací, zranění civilistů ve válečných zónách a finanční břemena ležící na státech, které jsou ve válce, způsobují globální emocionální dopad. Dá se říci, že na Zemi je endemická situace diagnózy posttraumatického stresu. Nikdo není imunní vůči této energii boje, která proniká vaším světem, a nikdo nemůže uniknout devastaci, na kterou si generace za generací zvykaly po celá staletí krveprolití a přijaly ji jako lidskou přirozenost a úděl. Ano, strach ze smrti je všepronikající, a to nastoluje paradox, s nímž se mysli musejí vyrovnávat.

23.Je zde i jiný životně důležitý faktor – duše je složena z energie lásky. Duše ví, že není lidskou přirozeností bojovat s jiným na smrt, protože je součástí Jednoty všeho. Duše ví, že život je věčný, že fyzická smrt je pouze přechodem k dalšímu životu v duchu, kde se připravuje na další vtělení. 

(Pokračování.)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.