2. listopadu 2012

Další odpovědi indigového chlapce (101 - 120)


Posílám další překlady. Mám ještě pokračovat, nebo už jsou lidi vyděšení dostatečně? :-)
Vlabi

Orgonet: 
Mně se to pořád líbí, jsem pro pokračování. Velmi obdivuju, že ty informace procházejí přes malého chlapce, který si je nijak nemohl připravit, a je to fantastické, co Kosmické vědomí dokáže. Možná by pro posluchače ta spontánnost více vynikla na videu, indigo děti na nich opravdu takhle mluví. Z té spontánnosti plyne, že ne vše je úplně pro nás srozumitelné, ale za to on nemůže. To je vlastnost ústního nepřipraveného projevu. Není to knížka.

Myslím, že v komentářích se ozývají převážně ti vyděšení, což se nedivím. Ti, kteří chápou hlubší rovinu sdělení, to nepovažují tolik za nutné ... Ale strach je taky k něčemu dobrý, zejména k probuzení (:-))) 


Jak říká starý moudrý Mingjur Tundrup Lobsangovi v Jeskyni předků: 
"Jaký je účel strachu a proč nás pronásleduje? Už jsem přišel na to, že věci, z nichž mívám ten největší strach, se nikdy nestanou, a přesto se jich bojím dál!" 
"To se děje nám všem. Obáváme se neznámého. Přesto je strach nezbytný. Podněcuje nás, abychom nezpohodlněli. Dodává nám sílu navíc, abychom se vyhnuli nehodám. Probouzí v nás energetickou rezervu a nutí nás překonávat sklon k lenosti. ... " (str. 28)

A tak podle Eckharta Tolle přijměme přítomný okamžik, přijměme ho i se svým strachem v něm, a uvidíme, co se stane ... fakt to funguje (:-)))

101. Chápeš, že čísla, která nám uvádíš - neznamenají pro nás nic, protože neznáme specifika práce s nimi – je to totéž jako číst neznámé písmo. Řekni nám o nich.
Pro ty, kteří chtějí pochopit, jsou pochopitelné. To není cizí jazyk. Je to rozhovor v jiné formě.

102. Řekni prosím: zdalipak skutečnosti, že indigo a další předávají lidem informaci o nadcházejících katastrofických změnách, nejsou druhem příležitostí pro to, aby lidé přišli k rozumu a, změníce svůj vztah k druhým i k planetě, změnili tak nadcházející scénář událostí na měkčí, jemnější? Nakolik scénář toho, čím je nutné projít, je možné ještě dnes změnit?
Máte možnosti 4 směřování. Pátá byla uzavřena v poslední době. Lidé je nepoužívají, protože nevěří. Necítí to, co je už jasné téměř všemu na Zemi. Události nemohou být lepší. Budou stejné pro všechny. Příroda na Zemi se může měnit. Totéž umí dělat Země. Lidé nechápou, proč to dělá, protože dosud ještě nechápou, proč se příroda mění. Je to příběh Země o tom, co se s ní děje. Lidé takovému jazyku nerozumějí. Myslí si, že ptáci prostě zpívají a zvěř vrčí nebo mňauká. Ale tak to není. Hovoří s vámi každý den a také mezi sebou navzájem. Když šumí stromy, je to také konverzace. Všechny zvuky na Zemi lze chápat jako hovor Země. Lidé jsou schopni slyšet pouze silný křik, nebo když něco spadne, kape nebo praská. Ještě slyší také katastrofu. Pak krátký čas jsou schopni slyšet a rozumět mnohem více, ale potom zase zapomenou. Země každý den říká lidem to, co se bude dít. Změna již nastala. Právě k vám přichází. V ní jste minulost, a ona je budoucnost. Nikdy ji neuvidíte dokončenou, ale pocítíte. Až se změníte, Změna zmizí.
Pokud změníte svůj postoj k sobě navzájem, pomůžete si rychleji pochopit, jak je nutné změnit se, a uděláte to lépe než ostatní. Ostatní se budou muset podřídit tomu, co se jim nabízí. Pro mnohé to bude nepříjemné.

103. Co si myslíš o snech? A jak se sen může změnit v důsledku záblesku a při změnách?
Ve spánku člověk prožije polovinu svého život. Ve spánku odpočívá pouze tělo, ale ne zcela. Sen – to je pro člověka příležitost dělat to, co chce dělat v reálném světě, kde jeho tělo. Ve snu můžete shromažďovat vzory jako projektanti. Pokud jsou správně sestaveny, začnou pracovat a brzy se objeví v reálném světě. Každý z vás ví, jak navrhovat, ale jaksi shromažďuje to, co se rychle rozbije. Takových věcí je u vás hodně, ale stává se to ještě potřebnějším. Pokud se věci začnou rozpadat, budete zmateni. Aby se věci nerozpadaly, měly by být udělány dobře. Dobře provádějí ti, kteří to dělají sami. Ale jsou tu i tací, kteří říkají, že pracovali sami, ale ve skutečnosti to za ně udělal někdo jiný. I když to bude uděláno dobře, stejně se to rychle rozpadne, protože ten, kdo řekl nepravdu, neumí dělat sám a věc se zkazí. Pokud ji bude chránit, musí to dělat sám.
Nyní se sny stávají silnějšími. Ale jen málokdo si je dokáže zapamatovat. To, co tam děláte, je velmi odlišné od toho, co děláte ve skutečném životě. Ve snu se nelze bát a dělat prudké pohyby. Pokud vidíte světlo, musí být čisté. Nechoďte k silnému zelenému světlu!

104. Jak vidíš budoucnost Země (obecně)?.... Věci se změní, nebo vše zůstane tak, jak je.... teď?
Země nebude stejná jako nyní. To se nedozvíme. Zbytek uvidíte sami.

105. Co je Bůh? A proč stvořil svět? Jaký k tomu měl motiv?
Bůh - to je to, co člověk nevidí, ale dříve nebo později k tomu dojde. Bůh – to jsou lidé samotní. Mimo ně není Boha.
Lidé si vytvořili svůj vlastní svět, aby viděli smysl poznání. Když se tyto cíle nedaří dosáhnout, objeví se Bůh. Čím silnější je Bůh, tím slabší jsou lidé. Čím silnější je víra, tím bližší je Bůh. Ale Boha lidé nikdy nedosáhnou a nikdy také nepoznají, proč je stvořen svět, ve kterém žijí. Toto tajemství se odhaluje pouze po odchodu ze Země.

106. Jaký je tvůj postoj ke zvířatům, psům, kočkám a tak dále. Jak je cítíš, a jak by s nimi měli lidé zacházet? Je pravda, když se říká, že léčí lidi svou energií, nebo to tak není... co si myslíš?
Zvířata jsou stejné bytosti jako lidé. Musí být považována za sousedy. Sousedé by měli být přáteli a neubližovat si. Všechna zvířata jsou schopna mluvit, ale jejich jazyk je pro člověka nepochopitelný, protože mysl lidí není nastavena na takový rozhovor. Myslí si, že zvířata prostě jen vydávají zvuky. Pokud zpěv ptáků zpomalíme několiksetkrát, můžete slyšet oddělená slova v jejich jazyce. Když hovoří lidé, ptákovi se zdá, že to je dlouhý a pomalý zvuk. Člověk umí málo naslouchat, mnohá zvířata slyší mnohem více za krátký časový úsek. Nejrychlejší v rozhovoru a poslouchání jsou velryby a delfíni. Delfíni se dobře chovají k lidem, ale nechápou, proč lidé kazí vodu a berou některé delfíny do zajetí. Velryby se nikdy k lidem dobře chovat nebudou. Mnohá ​​zvířata jsou schopna najít proud života a použít jej. Lidé to nazývají schopností léčit. Ve skutečnosti zvířata prostě zesilují průtok energie skrze sebe a pomáhají tak odplavit onemocnění lidí. Někteří lidé to dělají podobně, ale většina se raději nechá ošetřit jiným. Ošetřování člověka oslabuje, přestane sám bojovat a umírá dříve. Z nějakého důvodu ti, kdo se učí používat životní energii, dělají to pro druhé za peníze a nazývají to léčením. Kočky a jiná zvířata to dělají stejně, protože jinak by zemřely. Nechápu, proč člověk prodá druhým smrt a lék na ni, protože ve skutečnosti je to - jedno a totéž. Když někdo prodá druhému život, dělá to úplně špatně: Život nemá prodejní cenu, cenu má pouze smrt. Zvířata nejsou schopna kupovat a prodávat.
107. V důsledkem změn (katastrof)... mnohé sklady a úložiště radioaktivního odpadu budou poškozeny... Výsledkem bude, že mnoho lidí bude ozářeno... Je možné se chránit před zářením a chemickými látkami... Pokud ano, jak?
Musíte se naučit používat proudy životní energie. Udělat to můžete pouze vy sami. Nikdo vám neporadí. Jinak lidé nebudou rozumět tomu, co je to smrt, a budou ji dále prodávat.

108. Říkáš, že lidem se zachce učit, ale nebude to jen ve škole. Kde se budou učit?
Budou se učit od Země. Tam je k dispozici více znalostí než ve škole. Ale lze se učit nejen na Zemi. To se stane, když lidé pochopí, že je to nutné. Pokud nebudou chtít – nikdo je nebude nutit.

109. Existuje židovský národ. Jakou roli bude hrát tento národ v nadcházejícím přechodu na vyšší vibrace?
Židé byli kdysi přemístěni na Zemi. O tom se vypráví v Bibli. Měli znalosti ovládání počasí, vody a země, ale pak tyto znalosti ztratili, protože zařízení, které s sebou přinesli, se rozbilo. Nyní jsou Židé téměř jako všichni a nedělají nic zvláštního.

110. Jestli to dobře chápu, tak v hustém materiálu lidského těla nezůstane na Zemi po všech těch změnách nikdo. Vždyť jestliže sama Země se přesune na vyšší úroveň vibrací, energie změní i tělo.
Po provedení změn zůstane málo lidí. Budou nemocní a potrvá dlouho, než se uzdraví. Nemoci přinutí lidi buď být silnými, anebo zemřít. Ti, kdo zbydou, naučí své děti i ostatní tomu, co vědí, a také odejdou. To, co bude na Zemi, bude lidem lhostejné. Jejich znalosti už budou na jiném místě.

Alpha
111. Proč si málokdo pamatuje své sny? Jak si je pamatovat?
Chcete-li si pamatovat sen, musíte být v klidu. Není možné myslet na to, co je třeba dělat dnes nebo zítra. Jakmile přemýšlíte jen o tom, sny zmizí, protože vaše mysl je silnější. Sen se může jevit jako myšlenka, ale pak jej musíte zadržet v hlavě. Je to jednoduché. Zapamatujte si hlavní detaily snu. Jimi se sen otevře sám. Pokud je však detail nesprávný, pak zmizí on i sen.

112. Jaký je důsledek přiblížení se k zelenému světlu?
Silně zelené světlo způsobí, že lidé přestanou myslet. Člověku se pak zdá, že je to velmi dobře. Jakmile se to však stane, zelené světlo nahrazuje životní energii a on rychle umírá. Přitom může pomoci zemřít i ostatním a při tom věří, že je to tak lepší.

113. Jak lze vysvětlit, že se na Zemi vyskytuje několik ras? Jak se sem dostaly? Která rasa je nejstarší?
Několik ras bylo třeba pro vytvoření lidstva, které bude žít v různých oblastech Země. Tehdy i nyní nejsou podmínky na Zemi stejné. Nejstarší rasa jsou ajrii. Každá rasa byla vytvořena s pomocí „návrháře“ lidských těl. V tom návrhu byly i podrobnosti pro lidské duše. Nyní už projektování není povoleno, protože správné typy lidí byly vytvořeny.

114. Jak hodně se liší život původních lidí od nynějších? V čem?
Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 - 17.000 roky. Předtím lidí nebylo a nebude. Jejich život byl zajímavější než současných lidí, ale i horší. Zajímavější proto, že byli schopni chodit mezi světy. Také znali to, čemu vy říkáte magie. Uměli vytvořit části světa a chápat celou Zemi. Špatné bylo, že se snažili žít dlouho a z toho umírali. Na Zemi se nemůžete snažit žít dlouho. Není k tomu určena.

115. Kým byl založen Egypt?
Egypt vytvořili I3211. To je bod S3214 v souhvězdí Berana. Pyramida je anténa. Přenáší informace, pokud jsou vloženy. Nyní jsou už pyramidy součástí.

116. Pozůstatky života Slovanů byly zjištěny na území Německa, Pákistánu, Turecka, Indie. Odpovídá tato informace skutečnosti?
Slované přišli ze země za oceánem na západě. Co jste uvedli - je pravda. To jsou místa, kde někteří z nich přebývali.

117. Co se stane s člověkem po smrti?
Umírá pouze tělo. To, čím jste, nemůže zemřít. Smrt nastává pouze v několika světech podobných tomu našemu. Ale na jiných místech také vždy nežijí dlouho. Když se ptáte po životě, ptáte se proto, že řešíte váš úkol, který jste na sebe vzali v tomto světě. Odpovědět si musí pouze každý sám, jinak úkol nebude mít smysl. Řešení úkolů – je jedním ze způsobů, jak se stát chytřejším a naučit se porozumět druhým.

118.V říjnu se prý něco přihodí Zemi a lidem?
Ne. Se Zemi se nic neděje. Ale pro Zemi je stále obtížnější udržet oceány.

119. Víš něco o interakci, vzájemném ovlivňování krystalů a minerálů s člověkem? Jaké krystaly, minerály, kameny pomohou člověku projít změnami a nadcházejícími výzvami?
Minerály se s člověkem spojují neustále. Prospěšné jsou ty, které mohou sbírat sluneční a další světlo. Nebezpečné jsou ty, které se chovají jako magnety. Domy, jež lidé stavějí, jsou velmi nebezpečné, protože se používají umělé materiály. Nejlepším materiálem je cihla. Ještě lepším materiálem je kámen nebo jeho kus. Dřevo je krátkodobý materiál. Pokud přijde silné světlo (záblesk, pulz), spasí vás pouze země. Její hloubka musí být minimálně 12 metrů.

120. Kdo hodnotí práci ztělesnění podstaty (ducha) v „hmotném“ světě? Jak já to chápu, jsou to podstaty (duchové) určité úrovně, kteří se už nemusí inkarnovat jako člověk. Takže? Na jaké jsou úrovni a jak jí dosáhli?
Činnost lidského ducha hodnotí systém, nikoli samostatné entity. Toto pole obklopuje Zemi. Ti, kteří hodnotí Zemi, jsou jejími tvůrci. Stali se takovými po pochopení celého světa jako Sféry, Koule. Je-li řada uzavřena sama do sebe, stává se nekonečnou a ztrácí smysl.

56 komentářů:

 1. Největší radost mám z toho, že k této snůšce pravd, polopravd a hloupostí, která tu na pokračování vychází, se vyjadřují lidi tak kultivovaně a s takovou vnitřní silou. Já osobně to beru jako zkoušku pevnosti mého názoru a třeba i odhodlání čelit strachu. Je z vás přátelé cítit ohromná energie a já pomalu začínám věřit názoru že naše země, a tady nemyslím jenom ČR, sehrají v této době jednu z klíčových rolí. Přeji nám všem hodně síly, porozumění a lásky. Libor

  OdpovědětSmazat
 2. Já s tímhle nesouzním. Vnitřně mi to nesedí. Mám podezření na další "falešné proroky", kterámi se to jen hemží a před kterými už lidé byli varování..., lidé, nenechte se zmanipulovat a vnutit si strach, to je to, co temní chtějí, to nemá nic společného se světlem, protože STRACH plodí všechno špatné okolo, on je příčinou zla a nelásky...
  S láskou Lvice

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten kto dosiahol vnútornú rovnováhu nepodľahne strachu......medzi strachom a láskou nie je rozdiel,ži v prítomnosti, vnímaj detskú nevinnosť, ktorá sídli v každom z nás a dôveruj životu.Vždy sa deje to, čo je pre nás najprínosnejšie.Neexistuje nejaký "trestajúci boh", sme to my čo tvoríme realitu.
   Netreba mať strach, treba si vychutnávať život v každom jeho aspekte, aj vo chvílach úzkosti a beznádeje.
   Jozef

   Smazat
  2. Na Posledním soudě budeš trestat sám sebe ! To bude ohromující překvapení pro mnohé lidi, až své tělo zde na Zemi opustí ! Pakliže shledáš sebe v něčem za svého života špatným, špinavým, budeš se muset napřed bolestně čistit v očistci, pokud chceš pokračovat ve Světle dál ve svém vývoji.

   Smazat
 3. Jako protiváhu PRAVDY doporučuji Nové zjevení pána Ježíše Krista to je hukot,koupil jsem si kvůli poselstvím Petra Francucha Kindle ale stálo to za to :)

  OdpovědětSmazat
 4. Se zájmem to čtu a učím se nebát, ale to se učím celý život. Děje se to co má a vše co se děje, má svůj smysl. V každém případě dík a lásku těm co nám tento rozhovor zprostředkovávají.

  OdpovědětSmazat
 5. Len to prosim poprekladajte do konca, tesim sa ze to tu vychadza :)
  Tak ako sa vyvija a meni vsetko naokolo, tak sa vyvija aj tento blog a dokonca vidim ze aj ja s nim.. Teda, ja.. Asi sa chapanie pojmu ja meni, je pouzivany stale menej.. je to velmi zaujimavy stav vedomia.. ako to prerozpraval Eckhart - no self, no problem..

  OdpovědětSmazat
 6. Taky mám z celého seriálu prazvláštní pocit. Indigové dítě ve svých odpovědích vychází poněkud zapšklé a definitivní. Pořád mi tam schází ono učení - přišli nás tedy naučit, jak se s tímto budoucnem smířit? Myslel jsem,že nás přišli naučit, jak takové budoucnou přetransformovat do přítomnosti, která nedává něčemu pdobnému šanci. Je to zvláštní. Jinak nejsem zastáncem hladkého postupu - mnozí jsme drsní až běda, takže po dobrém to všechno nebude. Jen věřím, že mnohé nahlodané duše - nenechá tento 120 otázkový maraton upadnout do skepse. Napište svých 120 odpovědí a žijte je! m

  OdpovědětSmazat
 7. Ten chlapec raz hovorí, že ľudia prišli na Zem pred nejakými 12 tisíc rokmi.... Jeho odpoveď na inú otázku hovorí, že najstarší ľudia na planéte (suméri) tu žili nejak pred 23 tisíc či 25 tisíc rokmi (nechce sa mi to teraz hľadať).... a teraz tu rozpráva o starovekých ľuďoch, ktorý žili pred 15-17 000 rokmi na Zemi....
  Nech sa chlapec rozhodne.... =D
  Marek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zadejte SI PRAVOVĚK , STAROVĚK, STŘEDOVĚK, NOVOVĚK a možná to lépe pochopíte.
   Otázka č.5. Odkud se vzali lidé?
   Lidé byli přineseni na Zemi před 12 437 lety === zde by bylo dobře si prostudovat i zánik Atlantídy a proč zanikla.
   Otázka č.114. Jak hodně se liší život PŮVODNÍCH lidí od NYNĚJŠÍCH? V čem?
   Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 - 17.000 roky. ==== zde mluví o starověku.
   Anna

   Smazat
  2. O pravověku jsem nikdy neslyšel, ale o pravěku, to je jiná. Napřed mysli, a pak piš, ne naopak.

   Smazat
  3. Omlouvám se za překlep...Je to PRAVĚK !!!
   Anna

   Smazat
 8. Mayské proroctví je už věřejně popírané... Jejich šamani se vyjádřili, že pojem 21.12.2012 je vymyšlen západní civilizací a s tím spojeným ziskem... Oni se těší, až skončí závislost civilizace na ropě.. Podle nich má přijít taky v ten den ten "ZÁBLESK", ale ten změní lidi do pozitivna...
  No prostě na budoucnost se těším, nevím, jak VY...:-))
  Naší vládě už dochází tak trochu dech.. A i když máme slíbeno zdražení snad i dýchatelnýho vzduchu, zůstávám v klidu a s ůsměvem..., protože si fakt nemyslím, že naše budoucnost bude temná...Už i náš nejchytřejší ekonom se před časem rozvedl, vše odkázal exmanželce a svým 2 dětem... - takže on nemá nic.. =takže se připravil... Prostě i ONI vědí, že je to neudržitelný, že se věci hýbají... Nevědí, jestli tam budou sedět pár měsíců, či let.. Prostě vědí, že to skončí...
  Víme to i my tady dole, v podhradí......
  Jo a jestliže budeme mít v hlavách apokalypsu, tak ona přijde...
  BUDOUCÍ REALITU TVOŘÍME ...MY.... TEĎ....
  (Ať chcete, nebo ne...) Nedovolte STRACHU, aby nás DUSIL, OVLÁDAL A TVOŘIL NAŠI BUDOUCNOST.....!!!!!!
  ČLOVĚK JE TVOŘEN PŘEVÁŽNĚ Z VODY, KTERÁ JE VODIVÁ.... KAŽDÁ MYŠLENKA JE ELEKTRICKÝ IMPULS, KTERÝ SE DÍKY NAŠÍ VODIVOSTI přenáší na jiné lidi... Tzn., když jste nemocní, koukeje a obklopujte se smíchem, zábavou,..nemoc odejde... Když jste naštavní, smutní, běžte mezi smějící, rozzářený dav.., vy svoji naštanost odhodíte a získáte pozitivní náladu...
  Okolí a prostě všechno jedince formuje... Je to o těch elektrických impulsech, které srdce a mozek vysílají.....A moc záleží, jak je ta síla velká, teda kolik lidí se spojilo v myšlence na danou věc....


  Mayské proroctví je už věřejně popírané... Lidé se už přestávají bát tohoto datumu, hledá se další mýtus, kerý by dav děsil....

  PROSÍM, SPOJME SE V LÁSCE A V OČEKÁVÁNÍ VYJÍMEČNĚ KRÁSNÉ BUDOUCNOSTI....... A TĚŠME SE NA NI!!!!!!!!!
  :-))))))))))))))))
  veronika

  PS: SÍLA LÁSKY JE V NÁS.........

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Veroniko, mám Tě rád :)
   Ládis :).

   Smazat
  2. Súhlasím. Tak to cítim aj ja.Aťa

   Smazat
 9. Ešte raz citujem : "Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 - 17.000 roky. Předtím lidí nebylo a nebude.".... Najprv písal, že ľudia prišli na zem pred 12 XXX (X-ká boli konkrétne čísla) rokmi... Teraz píšeš, že pred 15 - 17 000 rokmi. V inej sérií čo tu už bola písal o Suméroch, ktorí tu údajne žili pred nejakými 23 000 rokmi...
  Ľudia, neberte toho chlapca vážne... Alebo - čo iné vám prijde na um, keď čítate, ako tri krát povie úplne iné fakty o príchode ľudí na Zem (ako som tu už načrtol) ? ...
  Marek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co nálezy stop lidí současného typu vedle stop dinosauřích ?! Nález byl datován na stovky milionů let !!! Je tu celá plejáda utajovaných nálezů z tzv. Zakázané archeologie, geologie a paleontologie !!! A proč zakázané ? No protože zcela zásadním způsobem vyvracejí dějiny a vývoj člověka tak, jak se nám ho elity snaží nalévat po generace do našich hlav. Proto !!! Kdo se chce vyhnout podobným blábolům včetně o stáří člověka na Zemi, jako nám to podává Saša, pátrejte po informavcích, které jsem vám naznačil. A sami budete koukat "na drát"jak je všechno jinak!!!

   Smazat
 10. A TO JAKO MAJ PODLE NĚJ PŘEŽÍT TI MILIONÁŘI V TĚCH BUNKRECH??, JAK TADY BYLY PŘED NEDÁVNEM UVEŘEJNĚNÝ FOTKY???
  Fakt nevěřím v tak temnou budoucnost..., jsem OK A BUDU OK...
  A VY BUĎTE TAKY...!!!

  PROSTĚ - SÍLA LÁSKY JE V NÁS....
  veronika

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobnému šílenství propadali boháči a mnozí další lidé v Evropě, když se blížil rok 1000n.l. !
   Kolovaly tehdy také zaručené zvěsti o konci světa, apokalypse apod. Boháči rozdávali majetek a peníze, chystali si žíněná roucha, modlili se za spásu duše a odpuštění hříchů, a očekávali jen to nejhorší. A - nic se nestalo - přinejmenším dalších 1000 let ! Lidé neblbněte ! Pokud něco přijde, smete nás to na Zemi i v podzemí. Žijte spořádaně a tak, abyste se nemuseli za svůj život před lidmi a před Bohem stydět. To je celé ! Umřít musíme tak jako tak, tomu se nikdo nevyhne !

   Smazat
  2. Pekne napísané :-) Až ma to prinútilo zareagovať...

   Smazat
 11. Teď nevím, jestli nevykopu minimálně 12 metrovou studnu a nebudu v ní bydlet.
  Spíš to ale neudělám, protože se mi nechce.

  Hezký víkend
  Honza
  Brno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbytečná práce, buď přežiješ, co přijde, nebo ne. Tak to nech plavat, a starej se o důležitější věci - láska a odpuštění k bližnímu např.

   Smazat
 12. Také s tím nesouzním a svůj názor jsem vyjádřila v článku http://vhled.webnode.cz/news/katastroficke-scenare-si-tvorime-sami/
  Zdá se mi, že tam je malá část pravdy a zbytek jeden možný hypotetický katastrofický scénář.
  Jaký je smysl těchto informací? Abychom věřili tomu, že to bude tak a ne jinak? Abychom
  se báli? Abychom se zásobili? Může vůbec normálnímu člověku přinášet dobrý pocit vidina
  zničení nádherného světa a lidí kolem? Podle mě jsou tyto informace zbytečné.

  OdpovědětSmazat
 13. Ano, zaznívají zde různé komentáře. Je to v pořádku, je to o vnímání srdcem. V první sérii otázek jsem se v komentáři vyjádřil, že je to skvělé, jenže postupně jsem začal vnímat určité nepřesnosti až chaotičnost v odpovědích. Saša má jistě velké informace, ale mám dojem, že mnohé vykládá různým způsobem. Uvedu příklad ve dvou otázkách které jsou v rozporu, aby to bylo zřejmé. Otázka č. 91 - Jaký je podíl pravdy v historii původu člověka na Zemi, běžící od Sumérů ? Odpověď : Sumerové byli lidé, kteří žili dávno, před 27 000 roky. atd.
  Otázka č. 114 Jak hodně se liší život původních lidí od nynějších ? V čem ? Odpověď : Starověcí lidé tu existovali pouze před 15 - 17 000 roky. Předtím lidí nebylo a nebude.

  Určitě je proto důležité používat srdce a souhlasím s těmi, co odmítají strach, protože ten nás udržuje v nižších vibracích. A tak by to být nemělo.
  Hezký den všem. Honza.

  OdpovědětSmazat
 14. Neviem preco hned vsetko zatracujete kde berete tu istotu ten ci onen hovori pravdu? A preco sa tym vobec trapit? Clanok som si precital ale nemam k tomu ziadny postoj strach ci radost berem to tak ze co sa ma stat sa stane. Preco vsetci pisete o strachu? Coho sa stale bojite? Preco by som sa mal trapit ci sa to alebo ono stane?

  Kazdopodane dakujem autorovi za preklad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je fajn, pokud se nebojíš, více takových lidí. Neutrální postoj ve středu všech pocitů jak ho popisuješ (tj. ani radost a ani deprese či strach) je správný. Ale strachy je bohužel prolezlá celá společnost. Jsou různé, nemusí se jednat o strach ze smrti, Nibiru, mimozemšťanů a podobně. Jsou i jiné - ze samoty, z odmítnutí jiným člověkem a podobně.... Pokud někdo tvrdí že žádný strach nemá je docela možné že o něm vůbec neví a že ještě úplně nebyl nikdy na dně, aby jej mohl poznat.
   Nemá smysl argumentovat, různých vhledů od různých proroků je spousta, ale těžko někdo z nich ví, jak to všechno bude. A kdy to bude. Tím spíš (nebo právě proto) že budoucnost je tvárná podle toho, jak žijeme v přítomnosti. A k těmto překladům je potřeba přistupovat jako ke všemu ostatnímu (viz Pátá dohoda dona Miguela Ruize) - Buďte skeptičtí, ale naslouchejte. Libor

   Smazat
 15. Čtu to s velkým zájmem a beru to jako další alternativy budoucího dění. Strach nemám, stane se to, co se stát má. Prostě vše jen se zájmem sledují a těšim se z toho, že už se konečně začíná něco dít.

  OdpovědětSmazat
 16. Myslím že ten chlapec ma v niečom pravdu mali by sme zo sebou niečo robiť inak pokapeme rýchlejšie ako muchy.
  To čo robíme momentálne teraz nenarážam na politiku atď ale čo sa týka jednotlivcov výživa,sedenie za pc,a kopu stresov. Zbytočne nás to len zabíja ono ak by aj prišla nejaká katastrofa možno by nám to pomohlo aj v tom dôsledku že ľudia by sa začali zabíjať medzi sebou kôli potravinám a boh vie čomu ešte všetkému, nakoniec ostanú len tý ktorý budu najsilnejší alebo len tý ktorý skutočne pochopili kam nás to svetlo malo zaviesť.

  OdpovědětSmazat
 17. Dotáhněte to - prosím - až do vítězného překladatelského konce. Je to velmi cenný materiál. Pro ty, jež znepokojuje: cenný je právě tím, že Vám nedává nic zadarmo. Cokoli dostanete zdarma, nebo si koupíte snadno a lacino v hypermarketu - nemá pro Vás jako pro člověka hodnotu. Nevážíte si toho. Pokud překonáte odpor, bariéru, překážku - hodnota daru roste. S ní rostete i Vy. Představa, že odmítnutím nepříjemné skutečnosti nepříjemná skutečnost zmizí - to je představa rozmazleného dítěte.

  OdpovědětSmazat
 18. Jen se divím, že je zde téměř automaticky bráno jako fakt, že tzv. indigové děti nemůžou být pod vnější kontrolou.
  Kdysi bylo psáno, že nadejde doba, kdy se vyrojí mraky teorií o tom, co je pravda a jak to bude, pěkně šité na míru téměř individuálně. Ale ta skutečná ryzí pravda zůstane téměř nepovšimnuta, skromě všem na očích.
  Takže další channeling kopírující předchozí a něco přidávající. Nese část pravdy, bez toho to dnes už nejde. A vy se můžete celý zbytek života vrtat v tom, která část je pravda a která ne. Své obdivovatele si najde, proto byl vytvořen.
  Six

  OdpovědětSmazat
 19. Jsou to jen odpovědi na otázky jednoho indigového chlapce. K ověření stačí podat stejné otázky jinému. Hned by se vidělo, jak se rozchází odpovědi. Neznáte nějaké v ČR nebo SVK?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kamarádky syn indigo 5 let řekl, že už po vánocích půjde s maminkou do nebíčka, protože mu to řekla babka (mrtvá). Před tím řekl, aby se nebála, že ji vezme do daleko krásnější země. Zprvu neříkal, že to bude přes smrt. Nebylo to jediné indigo dítě, které podobně mluvilo. Znamená to, že někteří indigo tu jsou jen aby odvedli svoje blízké?

   Smazat
 20. A mně se líbí tato informace od p.T.Hanáka a The Tap Tap http://www.youtube.com/watch?v=CfjhIJL-JIs
  a neberte už budoucnost tak katastrofálně :-)

  OdpovědětSmazat
 21. Netvořte definitivní závěry. To, o čem chlapec mluví, je hluboké a týká se spousty věcí. I moje prvotní reakce u některých statí je strach. Je třeba ale opustit definitivu té které statě. Není to nic jiného než varianta. Sám říká, že máme být v nevědomosti, v nejistotě... Pamatujte, že SVĚTLO SVĚTLU NEUBLÍŽÍ. Má-li mé nynější bytí přejít pomoci smrti tělesné schránky, nebo nějaké přeměny, je to zkušenost kterou mám podstoupit a jako takovou je třeba ji brát, neb ať už bude pokračování jakékoli, vzhledem k tomu co jsme si rozhodli prožít, máme už teď odškrtnuto jako splněné :) Jen to nechat přijít. K čemu taky strach a očekávání? Je to jen zbytečný pohled do budoucna. Kdykoli jsme se něčeho báli, vždycky jsme se jen pokoušeli vidět dopředu. Jakmile se obávaný okamžik přiblížil, změnil se v přítomnost, kterou jsme si prošli a mnohdy se z ní naučili. Vzpomeňte si na své obavy, které jste překonali. Vzpomeňte si, že to bylo nakonec jen proplutí, reagování a učení se. Tohle mějte na paměti. A mějte se hezky. Když přijde strach, upněte se na přítomné. Jděte ven, pokud to jde. Pokud ne, podívejte se z okna, nebo kolem sebe najděte jakékoli kouzlo okamžiku.

  Honza ČB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, co se má stát, už je dané, a my už to nijak neovlivníme, takže není důvod se něčeho bát. Každopádně změny budou pozitivní, takže stačí jen normálně žít v přítomnosti, a až se změn dočkáme, tak si je budeme moci užívat.

   Smazat
 22. http://inner-light.ning.com/forum/topics/proc-je-nyni-velice-dulezite-soustredit-se-na-to-co-si-prejete-se

  ano jak se tam píše setrvávat ve svém středu a nečíst žádné negativní zprávy ani nesledovat

  a pokud někdo namítne že je potřeba upozorńovat na to ce se děje?? těžko někoho přesvědčíte když nechce , každý je tu opravdu jen sám za sebe, pokud chcete postoupit o stupeň výše , zaměřte se do svého nitra ne ven !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, dnes už je zbytečné řešit negativní zprávy, když víme, že nás čeká transformace do 5D, a proto je potřeba myslet pozitivně a přát si to, co každý chce, aby si to mohl v inkriminovanou dobu zhmotnit a žít si svůj život podle svých představ (o tom bude 5D).

   A k tomu víme, že nic se neděje náhodou, ale všechno je nazvájem propojené ve vesmíru a všechno ovlivňuje vše, i když mi máme zatím velmi omezený pohled na tento systém.

   Jak to říká Eckhart Tolle, jenom my lidé rozlišujeme jednotlivé události na dobré a špatné, vesmír to posuzuje komplexně.

   Takže ať už se stalo a stane cokoliv, mělo a má se to tak stát.

   Smazat
 23. ..lidská rasa byla vytvořena pomocí návrhářů lidských těl? Ale Božíčku !A kdo vytvořil ty "návrháře" ?
  Činost lidského ducha hodnotí systém? Jaký systém ?Kdo dal systém? Nač je systému přehled o činnostech lidských duší ?!
  U bodíku č.110- pozůstalým lidem bude Země lhostejná? A jak by pak mohla lidská rasa vyspět na vyšší úroveň, pokud by se i ti přeživší chovali k Matce živitelce zcela barbarsky?
  Moc obdivuji fantazii toho malého kloučka,ale to je asi tak všechno.Přesto vše děkuji za překlad a zveřejnění.

  dan.

  OdpovědětSmazat
 24. Nelíbí...
  Nesouzním...

  :-)


  M

  OdpovědětSmazat
 25. Ve dnech 12,13 a 14 listopadu 2012 proběhne s Inelií Benz a dalšími celosvětová meditace
  Symphony of Meditation

  OdpovědětSmazat
 26. Hezky se to cte ikdyz to je sama hloupost,nasel sem v tom nejmene 8 kritickych chyb,je to jen clanek lidicky tak neblaznete prece by tomu nekdo neveril ze toto povida 11-ti lety kluk.
  Ja osobne velmi rad chodim na ruske stranky,prave kvuli takovym to hloupostem,rad to ctu a pak se nad tim jen zasmeju,verte mi na ruskych serverech sou toho miliony,rusove tim krmi lidi uz peknejch par let.Mir v dusi Ludva
  http://www.izbushkinet.ru/
  www.toget.ru

  http://www.nnn.ru/news/?id=20635&a_id=76730

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli jste si toho ještě nevšiml, tak ty psané překlady v otázkách jsou prováděny podle videa !!! To znamená podle ŽIVÉHO rozhovoru. To znamená, že to ten kluk to všechno říkal,ale v ruštině. Poněkolikáté vás lidičky vyzývám, čtěte pořádně články a komentáře, všímejte si souvislostí, a odpovídejte na otázky, témata apod.,nepodsouvejte nikomu svoje domněnky, a vámi překroucené a neověřené informace, jinak tu budete někteří i nadále za líné trotly...

   Smazat
 27. Ďakujem za sprostredkované informácie, zároveň prosím, aby ste pokračovali. Sme rôzny ľudia, každý spracováva informácie subjektívne, podľa stupňa svojho vedomia. Milujem život, milujem ľudí a ak sa má niečo stať, tak sa stane, načo sa vopred trápiť. Prajem si len, aby sa to stalo rýchlo a bez utrpenia.

  OdpovědětSmazat
 28. Ahoj

  Je to tak týden, co jsme měl velmi živý sen. Bylo chladno a já šel ulicí s několika lidmy, předemnou byl za oblaky západ slunce, který se zničehonic změnil ve velké šero, jako by ten západ někdo vypnul. Pár okamžiků po tom se na východě za oblaky objevilo v několika pulzech ohromné bílé světlo, které dále přetrvávalo, vysoké budovy na obzoru hořeli....pochopil jsem že přichází změna.

  Vše je jenom zkušenost, která nás celek posouvá v před...tak s láskou T.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. měla jsem velmi podobný sen, který mi byl vyložen jako budoucnost.
   s láskou Ell

   Smazat
 29. Opravdu je to až k zbláznění, ty rozporuplné informace a chanelingy - hurikán je umělý, hurikán je přírodní, slunce je náš přítel, transformace planety a lidstva spočívá v projití země sluncem, ale co vás vede, ne ne , slunce je náš nepřítel........a tak dále, dala by se o tom napsat další "pravdivá" kniha o roku 2012. Pociťuji, že je pro mě již velmi nutné nasadit si informační dietu. Uvnitř, v tom tepajícím orgánu pociťuji chcete-li pravdu, prostě vím, že to bude tak a tak. Já už prostě vím, co bude. Rozhodla jsem se k tomu. A s informacemi od ruského chlapce jsem se už vnitřně vyrovnala, i když mě zpočátku dost popudily. Tato cesta není pro mě. Mám jinou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně, taky se nemohu orientovat, když o něčem čtu, že je to bílé, abych se vzápětí dozvěděla, že je to naprosto černé.

   Smazat
 30. Pravdu jak to všechno bude nenajdete na internetu, nenajdete v knihách ani v masmédiích. Pravdu naleznete pouze ve svém srdci a podle toho jak jste otevření intuicí. Není se čeho obávat. 21.12.2012 proběhnou na planety Země změny takové, že kolik je mentálních představ tolik je realit. Kam zaměříte svůj fokus pozornosti to se stane.

  Když jsem hledal pravdu ve svém srdci, viděl jsem to, bylo to báječné ale to neznamená, že musíte se mnou sdílet vertikální a horizontální realitu. Já ji vidím přesně tak podle stylu " kdo jak co zasadí, to taky sklidí ". Óm

  OdpovědětSmazat
 31. Ivanka Adamcová ve svých přednáškách říká,že jsme prošli evolucí přes rostlinnou říši,zvířata a nakonec v lidi.Ten,kdo neprojde transformací ,tak si jen zopakuje navíc nějakou tu inkarnaci ,co si pamatuji,tak uváděla dalších 2000 let,což je jen mrknutí očka a já s Ivankou souzním.Asi 1/8 lidí transformací projde a tito lidé uvidí svět jinak.Prostě 5 dimenzi máme kousek nad hlavou a osvícení je změna mysli.Dříve toho dosahovali jen lidé a bylo jich jen velice málo, někde v ašrámech a ve velice krátké době jich zde bude hodně.Dříve se předpokládalo,že osvícení je konečná štace,ale dimenzí je daleko více,vesmír nemůže stagnovat a dál se bude vyvíjet.Naše znalosti z duality budou zaznamenány v ákašické kronice.My jsme zde,aby jsme si vzpomněli,kdo vlastně jsme!!Já to vidím skvěle,není mít z čeho strach.Nakonec jsme nesmrtelní,což je velice pozitivní,ne?
  S láskou Jarmila

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O tom, že bude "zachráněno" jen malé množství lidí, mluví spousta proroctví včetně Janova Zjevení. Příliš mnoho lidí "podepsalo ďáblu" smlouvu a postavilo se na jeho stranu (politika, konzum, ego atd.) ! Jejich kardinální problém spočívá v tom, že kážou Světlo, a žijí Tmu ! Proto neprojdou !

   Smazat
 32. Jasne sa niekto baví zavádzaním . Pravdivých odpovedí iba cca 20%.

  OdpovědětSmazat
 33. komentár tohto idigoveho chlaca je treba brat s rezervou

  OdpovědětSmazat
 34. Ahojte... ja si vobec nemyslim, ze chlapec je schyzofrenik, blazon, alebo inak naruseny. Stretla som uz jedneho cloveka, co "rozmyslal" podobne, a nakoniec vsetko bola pravda ( tu ale neslo o apokalypsu, ale o zivot jedneho konktretneho cloveka ). Ak by chlapec chcel iba vyvolat v posluchacoch dojem, ze je "najmudrejsi na svete", tak by urcite odpovedal aj na otazky, na ktore v skutocnosti v rozhovore odpoveda vyhybavo, alebo odpovedat nechce, ci nemoze. Tieto odpovede su pravdepodobne pre nas, "normalnych" ludi tak absurdne, ze by sme ich snad ani nevedeli pochopit, ci spravne absorbovat a vyuzit. Urcite ma zaujima aj pokracovanie rozhovoru, ja som si v nom nasla vela uzitovneho....

  OdpovědětSmazat
 35. Moc vás prosím, abyste se nenechali odradit a překládali dál... Když s tím někdo prostě nesouhlasí, tak nemusí... Myslím, že to nikomu neublíží, když se to tu zveřejní i na dále... Nechť si to ti lidé, kterým se to nelíbí nečtou, nebo ať si z toho vyberou jen to co se jim líbí... Navíc nikdo přesně neví, co se stane... Já to například beru jako zajímavé spestření... Přeji všem lásku a hodně síly a odvahy...

  OdpovědětSmazat
 36. Nechci se přít, o to jak byl tenhle podvot nastražen(předem připravené otázky, nebo jinak), ale je to podvod. Mám pocit že zastánci kreaconismu (vesmírní lidé a další sekty) se tímto a dalšími postupnými kroky, snaží vytvořit nové celosvětové náboženství! Při-čemž vládnoucí elita bankéřů je v tom ráda finančně podporuje. Jelikož zpozorovaly, že křesťanská církev na manypulaci myslí lidí přestává stačit. Domnívám se to proto, že se to až příliš podobá za 1. kombinaci hnet několika doktrýn. a za 2. Typickým příkladům z knih jak manypulovat davy (neustálé opakovaní v ruzných kontextech stejných slov jako: láska, spojení, smysl(něčeho), bůh atd. - to používal i Hytler) Myslím že tak za 20 - 100 let bude na světě nové "plnohodnotné" náboženství vycházející z hynduismu, šamanysmu, možná i z hermetysmu ale hlavně z výry v kosmické bytosti. A na tohohle kluka si nikdo nevzpomene........ nikdo už nebude vědět proč v to lidé začli věřit, páč to příjde pomalými kroky během let a né najednou(typické pro elitáře), ten kluk je jen jeden z mnoha malých krůčků. děkuji

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.