1. listopadu 2012

Další odpovědi indigového chlapce (81 - 100)

Díky Vlabi za další část překladu.
Mně se to zdá jako úžasný vhled, ovšem některé věci se některým opět nebudou líbit (:-))).
My holt pořád toužíme po jistotě, že budoucnost bude v pořádku. Ale tu jistotu nám nemůže dát nikdo a nic, ani ty nejlepší zdroje. A že tu o nich máme celkem přehled.
Jenže tady na světě jsme právě proto, abychom se naučili žít s tím, že budoucnost je nejistá. Jakmile to přijmeme a naučíme se v tom cítit pohodlně, zbavíme se strachu, staneme se napojenými na Zdroj, osvícenými. Prostě, učme se žít v přítomnosti, a nikoli v minulosti ani v obavách z budoucnosti. Jak nám to říkají všichni, kdo jsou ve spojení se Zdrojem.
Vše naznačuje, že Saša to nejen ví, ale i žije. 

Předchozí části překladu: Viz http://orgo-net.blogspot.cz/2012/10/dalsi-odpovedi-indigoveho-chlapce-51-80.html

81. Existují-li indigo, pak jsou elfové, draci a mnoho dalších tvorů. Souhlasíš s tím, Sašo? Pokud ano, charakterizuj tyto tvory, jejich cíle a úkoly, odkud přišli. Jak je mohu rozpoznat v životě?
Elfové – jsou poslední lidé, kteří našli způsob, jak nezemřít. To byla jejich chyba. Potom našli způsob, jak zemřít a použili ho. Teď jdou dál. Elfové opustili pro lidi proudy života (vesmírnou energii? Pozn.překl.). Ty působí, a tak lidé mohou žít sto let. Pokud by proudění bylo silnější, lidé by žili déle, ale to nyní není možné, protože Země je velmi slabá. Proudění svazuje Zemi s jinými světy, které rovněž zeslábly. Lidé jako vy umírají, umírají proto, že používali své proudění příliš rychle a nenašli místo, odkud se bere.
Draci vždycky pomáhali lidem. Jsou jejich ochránci. Velmi milovali lidi a přátelili se s nimi. Když je lidé začali zabíjet, draci to i nadále dodržovali, přestože mohli začít zabíjet také. Zůstali v paměti lidí a nyní trochu pomáhají odtamtud. Jejich pomoc spočívá v tom, že jsou velmi inteligentní a mohou napovídat, co je ve světě známo a co ne. Draci se na Zemi nikdy více neobjeví, protože pro Zemi jsou příliš chytří.
Rozpoznat draky v paměti mohou ti, kteří se dokáží podívat na Zemi z dálky. Elfové na světě už nejsou. Přenechali lidem Zemi navždy. Způsob, jakým tito tvorové žili, lidé nechápou, protože to je ve všem odlišné. Ti, kteří odešli, nechali místo pro ně. Tak to udělají i lidé, i když to ne zcela pochopí.

82. Říkáš, že lidé se budou připravovat k letům na planety sluneční soustavy. Bude to k dispozici pro veřejnost, jako například auta, která mnozí mají, nebo to bude privilegium nemnohých?
Budete létat jen zřídka, protože to nebude třeba dělat často. Pokud lidé poletí, pak zůstanou tam, kam letěli. Člověk může mít pouze jeden domov. Zemi.

83. Kolik (v procentech, například) lidí při těchto změnách zahyne?
91,76843561444444: ..

84. Ještě jednou, Sašo, dej alespoň nějaké tipy, jak se připravit, co připravit (např. konzervy)?
Ty vás nezachrání. Bude se to dít dlouho. Konzervy se zkazí. Musíte žít normálně a nic neočekávat, ale jen si toho být vědomi. To je jedna z částí vašeho života, na kterou budete připraveni. Pokud zemřete, nebude to pro vás hrozné. Nebojte se.

85. Existuje život na jiných planetách sluneční soustavy (na jakých a jaký), a budeme se s ním kontaktovat?
Už dlouho víte o těch, kdo žijí ve sluneční soustavě. Jsou vyspělejší než lidé. Nejinteligentnější žijí na Venuši. Pomáhají lidem nejvíce. Zpočátku Venuše nebyla. Pak jsou tu ti, kteří žijí na Saturnu, ale ti už ztrácejí své životy, zůstalo jim toho málo. Chtěli by žít, ale nefunguje to. To každý ve sluneční soustavě ví. Nedá se letět na Mars. Žijí tam zlí obyvatelé. Nemají lidi rádi. Také je to pro vás špatné v případě Jupiteru a Uranu. To jsou nebezpečné planety. Tam není možné poslat lodě s lidmi. To by je poškodilo. Ale pokud loď bude automatická, nic jí neudělají. Nyní sledují lodě lidí kolem Saturnu. To, co lodě předají, neplatí víc jak ze 30 %.

86. Existují na Zemi nadnárodní vlády (Výbor 300 nebo něco takového)? Mají skutečnou moc?
Na Zemi jsou ti, kteří jsou mnohem důležitější než všechny vlády zemí. Je jich 11, ale bylo jich 12. Jim podléhají ostatní vlády.

87. Kdo jsou ti 11? Oni nejsou lidé? A co se stalo s 12.? Proč tyto svrchované vlády umožňují válku? (Velmi důležitá otázka)
Oni nejsou lidé. Jsou spojeni se samotnou Zemí. Nazýváte je 12 vlastnostmi. Jednu z nich jste odmítli. Je to zdroj - na Saturnu. Válka – to je neschopnost používat vlastnosti, které vám byly dané. Měly by vám pomoci rozvíjet se postupně, ale lidé to chtějí rychle, a tak bojují. Rychlá změna dává malý vhled. Vy všichni velmi nechápete tyto vlastnosti a ztrácíte s nimi kontakt. To, jak jste se naučili zpracovávat informace, může vám pomoci, ale budete nuceni to udělat sami místo počítače a televizoru. To, co se ukazuje, přivede k válce.

88. Co můžeš říci o Shambale (jako o Bratrstvu vysocerozvitých bytostí)?
Shambhala existuje, ale není stabilní. Nebylo jí přisouzeno trvat dlouho. Zmizí kvůli nedostatku energie přicházející zvenčí. Tento nedostatek lidé pocítí později, kdy se začnou změny. Shambhala byla založena na pomoc lidem jako novému druhu na planetě. Je to výzkumné centrum. Odtud lidem často navrhovali, co dělat.

89. Co můžeš říci o vztahu Shambaly s civilizacemi z jiných planet?
Shambala není spojena s planetami. Ti, kteří vytvořili lidi, nejsou jako oni. Jsou to produkty duševní činnosti. Není planet podobných Zemi. Život na Zemi je jedinečný. Existují ​​jiné planety s jiným životem. Ten je vám cizí. Jen málokteré z civilizací vám mohou být pochopitelné. Nepřijdou na Zemi otevřeně, protože to není třeba. Komunikace probíhá na jiném principu. Kosmické lodě stavět nepotřebují.

90. Jakou roli má Shambala v budoucích událostech na Zemi týkajících se změny?Shambala zůstane do chvíle Změny. Pak zmizí. Studie bude dokončena. Země musí podstoupit Změnu úspěšně. Je to úkol Shambaly.

91. Jaký je podíl pravdy v historii původu člověka na Zemi, běžící od Sumerů?
Sumerové byli lidé, kteří žili dávno, před 27 000 roky. Často mluvili s tvůrci lidí, protože pomáhali při studiu více, než bylo nutné. Do studie jich bylo zapojeno hodně. Změnili lidi a výzkum začal ve velkém ztrácet smysl. Lidé musí žít na Zemi a ne s ní odejít.

92. Co můžeš říci o vztahu života Ježíše a mimozemských civilizací?
Ježíš dal lidem příležitost spojit se s vesmírem. Nedal jim náboženství, které je odvozeno z víry. To špatně udělali lidé. Věřit – znamená dělat vše vědomě, a ne dávat to za sebe dělat druhé. Ježíš neřekl, že to vše udělá za lidi. Řekl, že to vše bude jimi pochopeno, když k němu přijdou. Lidé by neměli prosit a modlit se. Ve světě nejsou vyšší a nižší. Ježíš není nejvyšší, ale daleko nejchytřejší. Lidé se také takovými mohou stát. Jemu není třeba sloužit. Jemu je třeba porozumět. On se rovněž snaží porozumět lidem. Ježíš – není člověk, a nikdy jím nebyl. Každé tělo – to je forma, která může být rychle vytvořena. Ježíš není připojen k tělu, ale k rozumu, který je všude ve vesmíru. Ježíš může mluvit s každým ve vesmíru. A tomu chtěl naučit i lidi. On není první. Poprvé to bylo Prometheus. Přišli dvakrát.

93. Co můžeš říci o informacích, které mluví o tom, že kdysi na Zemi přišly vysoce rozvinuté bytosti z Venuše (7 Kumar) a ovlivnily vývoj člověka?
Venuše vždy pomáhala a pomáhá Zemi. Ti, kteří přišli tamodtud, jsou dosud mezi vámi. Pokračují ve studiu a udržují pořádek ve světě. Je to pro ně obtížné. Země není stabilní. Venuše se objevila jako poslední z planet. Ti, kteří vám pomáhají, nejsou lidé. Nepotřebují tělo, ale někdy je používají. Nyní nejsou všichni ochotni vám pomáhat. Vaše technika pochází z vědomostí obyvatel Venuše. Lidé se musí naučit pracovat se znalostmi jinak, ​​protože to, co znají obyvatelé Venuše, je velké velikostí i rychlostí. Nyní lidé chápou příliš pomalu. To, co se na Zemi nazývá špatným, vytvořili zčásti lidé a z části ti, kteří jsou zapojeni do studie. Je třeba prosadit chápání toho, jak pracovat se znalostmi získanými od druhých.

94. K čemu je Láska - je to tak důležité? Co je to? Je to cit? Energie? Stav? Zákon? Podstata? Existuje něco, co je silnější než láska? Když člověk miluje, k čemu se propojuje? Pokud ano, pak co je to?
Láska je důležitá proto, že dokáže spojit k sobě cizí lidi. Obecně platí, že lidé si nejsou vzájemně cizinci, ale když se narodí, zapomenou to. Když se dotkneš Lásky, pochopíš, že nejsi sám. Nepotřebuješ se dotýkat nepřetržitě. Tehdy člověk přestane dělat něco sám. Pro lidi je Láska cit. Pro mne je to cosi jako vlna. Je to energie ovlivňující váš život. Lze ji nazvat Zákonem, protože sami jsou lidé slabí. Ale láska není podstatou. Jen pomáhá se připojit, dál je třeba udělat něco dalšího. A to je něco, co je víc než Láska. Někdy se toho dotknou, když opouštějí Zemi. Pokud to jedinkrát pocítíte, už nikdy nebudete žít klidně. To není pro lidi. Ti, kteří nevědí, jak komunikovat, si myslí, že jsou sami, ale mohou se obrátit na lásku, která jim pomůže začít mluvit. A to není snadné pro ty, kteří byli často sami. I proto byla vytvořena láska. Dokud ta je, lidé se neztratí.

95. Řekl jsi, že Slunce a Země – to je energie. Zdá se, že Slunce je energie na vyšší úrovni, než Země. Řekni mi, energie a vědomí - je to totéž? Má Slunce vědomí? Další planety - jak jsou na tom s energií - jsou důležitější než Země, nebo ne? Které planety mají na Zemi největší vliv? Se kterou planetou je Země svázána nejvíc a proč? Co se stane s ostatními planetami po Změně?
Slunce je větší energie než Země, ale je velmi závislá na ní a na dalších planetách. Na Slunce se lidé nikdy nedostanou, ale tam je něco, co vás vytváří. Energie a vědomí je jedno a totéž. Člověk má svět, který zná, ale tam je něco, do tuší. Se Sluncem je to stejné. Slunce je spojeno s dalšími hvězdami. Říkáte tomu Zodiak. Pro Slunce jsou důležité planety Jupiter, Saturn a Pluto. To jsou stanice. Určují pohyb sluneční soustavy. Stanice Saturn je však velmi slabá. Ztratila energii při poslední Změně. Musíte najít způsob, jak ji obnovit. V opačném případě se začne solární systém hroutit. Nebudete to dělat sami. Dělají to i další, kteří žijí ve sluneční soustavě. Čekají na vás, až zvládnete vám předané technologie pro lety k planetám a používání velkého množství energie. Největší vliv na Zemi má Jupiter, ale měl by Saturn. Nejsilněji je Země svázána s Marsem, ale toto spojení je nebezpečné. Po Změně budou objeveny nové planety. Přijdou z míst mimo sluneční soustavu, protože přitažlivost Slunce vzroste. Na Zemi bude velmi horko. Mercur zmizí, Venuše může zůstat.

96. Proč je Zemi pomáháno, například tím, že jsou na ni posíláni Indigo? Jaký význam má Země a lidstvo pro ostatní vesmír?
Indigo na Zem nejsou posíláni. Přicházejí sami. To je to spojení větší než láska. Zemi se nesnaží pomoci, ale chtějí učit. To musí udělat sama. Lidé umějí žít v té formě, kterou mají k dispozici. Ta je velmi zajímavá. Těl je ve vesmíru málo, nejsou používána. Lidé mají mnoho způsobů, jak rozvíjet své schopnosti, a toho jsou také schopni jen nemnozí ve vesmíru. Lidé učí druhé, jak vidět skrze množství jedinečné, jsou schopní najít spojitosti a provázat různé, umějí vyhledávat. To jsou jejich velká pozitiva. Ačkoli lidé jsou jednoduší, zajímají mnohé a není jim zakázáno komunikovat. Ale ve vesmíru lidé nežijí. Tam těla nejsou potřeba.

97. A pokud nesouhlasím? Pokud jsem proti tomu, aby 91 % z lidí zemřelo? Pokud je miluji takové, jací jsou, a nechci, aby začali být nemocní a umírali kvůli prostoru pro "dokonalejší lidí"? Můj názor bude vzat v úvahu a globální změny budou zrušeny?
Chápu, co říkáte. Neměli bychom to chtít. Dokonalí lidé tak nepřicházejí. Slabý musí ustoupit silnému – tak uvažuje spousta lidí. Ale síla není ve zničení, ale v tvoření. Zároveň by se mělo pochopit, že tvoříte nejen pro sebe. Ti, kteří jsou zvyklí tvořit jen pro sebe a nevidí druhé, musí odejít. Nesou ostatním jen samotu a zoufalství. Nemohou dělat a myslet jinak. Když zůstanou, budete také sami. Ne všichni lidé jsou takoví, ale většina. Onemocnět a umírat – znamená poznat bolest a strach, které v takových lidech rostly po celou dobu. Pokud však tomu u vás tak není, pak se vám to nestane. Mluvíte o složitých věcech pro chápání lidí. Máte svoji vlastní pravdu, které věříte. Mají ji i druzí. Lidé rostou na Zemi, ale nechápu ji. Co myslíte, ona vám rozumí?

98. Jaké mají indigo-lidé cíle? Nebo spíše ti, kdo je sem poslali?
O cílech indigo jsme už hovořili. Jsou to ti, kteří pomáhají při změnách. Indigo přicházejí sami, a to se děje všude. Indigo jsou malá část toho, co může přijít. Lidé jsou také malá část. Přicházíme z jednoho místa a známe se velmi dobře, ale tady si každý pamatuje to, co si pamatovat může. Je to jeho schopnost, kterou si sám vytvořil. My všichni přicházíme žít.

99. Umějí indigo-děti lhát, a byla v tomto tématu lež?
Všichni lidé umějí lhát. Učí je to život, ve kterém se ocitli. Indigo také umějí lhát. Lež přijde tehdy, když si to člověk přeje. Lidé spolu mluví tak, jak umějí. Pokud se jim nedaří říci, co očekávají ostatní, pak lžou. Ale to není podvod, to je neschopnost mluvit tak, jak je třeba. Oklamat je jednoduché, to se říká snadno, těžší je říct pravdu, to je třeba pochopit.

100. Co může znamenat (charakterizovat) fráze "Šest paprsků"? Čeho se to může týkat?
Člověk není jen tělo. Sedm paprsků tvoří jeho Druha (světelné tělo? Pozn.překl.). Ti, kteří mají tělo, takové sestavení nevidí, protože tělo je vytvořeno, aby drželo podstatu. Člověk se skládá ze světla. Je nebarvené. Jeden paprsek přestal dávat lidem svou moc. To je paprsek pravdy. Nyní lidé nikdy nebudou věřit tomu, co je jednoduché a jasné. Hledání pravdy se stává téměř nemožným. Lidé budou rychle zklámáni životem a budou se snažit zemřít. Když nebude pravdy, všichni se budou bát, že jim všichni lžou. A tak strach nahradí sedmý paprsek a zničí zbytek. Čím více se člověk bojí, tím je strach větší. Pokud máte strach, že budete zabiti, bude zabíjení ještě větší.

59 komentářů:

 1. nejvetsi legrace bude az se zjisti,ze to jak nas praskujou a sypou z letadel bordel delaj proto ze par nahore vi co nadchazi a chce tim lidi ochranit pred tim zarenim,udelat velkou kopuli,a ne nas zabit jak si ted myslime :D

  zdravim vsechny, jirik

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. a tím to je. Je tolik informací, že člověk rozumem pravdu nikdy nenalezne a cítí se ztracený v záplavě informací. Naopak ti, co jsou duchovně spojení s něčím, jak mohou vědět, že ví více než běžný člověk bez spojení a že jej nikdo netahá za nos. Tím chci říci, že jsem do nedávné doby taky věřil v určité informace zde i kdekoliv na internetu, ale to bylo jen díky mému úzkému a zabedněnému pohledu jen na pár informací. Jakmile si začnete spojovat více věcí dohromady a necháte informace do Vás proudit, zřejmě také ztratíte jistotu ve Svou postupně nabytou pravdu toho, jak se věci na světě opravdu a skutečně mají. Ale neházím flintu do žita, to o čem píši je o mé volnosti a nevázání se k informacím a tématům a stále mám své favority, lidi, které rád poslouchám. Jsou to Inelie Benz, David Icke a teď i Masaru emoto, který napsal pár úžasných titulů :).
   Ládis.

   Vymazat
  2. Tak nám potom vysvětli, proč jsou v půdách a ve vodě za posledních 5 let desetitisíce a více násobky překročených limitů pro obsah hliníku, dalších těžkých a toxických kovů a substancí ?! A to všechno jsou z velké části právě spady z chemtrails ! Nebo si myslíš, že trávení životního prostředí je globálním dobrodiním pro lidi, faunu a floru ?! Co budeš jíst a pít, až bude vše otrávené natolik, pokud ty chemtrailsy nezastavíme, že si bez újmy ani neutrhneš jablko ze stromu ?! Jak se říká, rozum do hrsti a pytlík do kalhot, ne obráceně !

   Vymazat
  3. co se takhle raději držet osvědčených a již prokázaných věcí, které lze aplikovat v našem životě ihned bez očekávání dějů a situací, které díky channelingům a jiným informacím mají teprve někdy v budoucnosti nastat. Je taková příprava na budoucnost dobrá? Možná dobrá, ale ne nezbytně nutná viz zde i to, co Saša povídá ve svých zpovědích. Žít tím co bude nás odtrhuje od přítomnosti, kterou proklamuje Tolle, teď to potvrzuje i Saša a jiní. Udělejte pro budoucnost co je třeba, nakupte si svíčky, potraviny a další věci, když to tak cítíte pro to co má přijít, ale poté se vraťte zpět do přítomnosti a žijte teď. Co lze změnit teď je detoxikace pomocí dr. Klingharta, změnit stravování na živou stravu co už prokazatelně pomohlo řadě lidí najít cestu ku zdraví(Gary Yourovsky, raději vidličky než nože), začněte poslouchat harmonickou hudbu(Mozart - doplňte co dále?, viz Solfeggio frekvence, Cymatic music) - má to jistě vliv na vývoj člověka dokázáno už jen díky úžasnému člověku jménem Masaru Emoto, který znalosti z hudby(frekvence) přenesl do našeho viditelného světa aplikací na sklenici vody. Vypnětě TV, vzdělávejte se a hlavně žijte radostí a taky ji okolo sebe šiřte. Pojďme si udělat hezký svět třeba ze začátku jen do proklamovaného data v prosinci, kdy se až potom uvidí co bude dál a podle toho se zařídíme. Ale ne teď, zařídíme se, až ta chvíle bude dněšním dnem.

   S láskou, Ládis.

   Vymazat
  4. Ano Ladis, o je ono :)))
   človek je ako húsenica ktorá nevie, že sa môže stať motýľom. Ona totiž tá húsenica nikde okolo seba žiadne motýle nevidí. Zato húseníc vidí nepreberné množstvo. Sedem miliard húseníc.. No, takmer.. A nebyť internetu tak sa o tých pár motýľoch ani nedozvieme. Je potom prirodzené že húsenica robí to čo vidí všade naokolo. Myslí si že jej hlavnou úlohou je zjesť čo najviac listov, ovládať nejaké to prostredie okolo seba, vybudovať u ostatných húseníc obraz vlastnej dôležitosti a dúfať že tento stav potrvá čo najdlhšie, najlepšie navždy.. Sem tam sa ukáže motýľ ako je Eckhart Tolle, Mooji, indickí majstri Advaity t.j. neduality, už aj v západom svete sa toto porozumenie rozširuje.. Zenoví majstri, dokonca už aj kvantová fyzika pre hyperlogicky mysliacich dokazuje, že z húsenice môže byť naozaj motýľ.. Ale húsenice stále neveria, nemajú takúto bezprostrednú skúsenosť. Je už dosť bytostí ukazujúcich na tie správne dvere. Ale ako je známe, prejsť musí každé vedomie samo.. A to v dobe naučeného správania očakávať to najhoršie nie je pre mnoho bytostí jednoduché. Ľudské bytosti žijú životy často s postojom, len aby sa to a to nestalo. Čo už samo o sebe je dôvodom prečo sa to stane. To najcennejšie čo ľudia majú je ich energia, pozornosť, duch, vedomie, meno tomu dajme aké chceme.. Ale to je podstatou našej reality. Stane sa nám ako sme uverili. Ak chceme bojovať proti povedzme násiliu vo svete, tak potom veďme túto aktivitu so sloganom, som za mier pre všetky bytosti a nie, bojujem proti násiliu. Nechceme predsa bojovať, chceme tvoriť mier, bojom sa mier vytvoriť nedá.. Informácie v týchto článkoch, nech sú už z akéhokoľvek vesmírneho zdroja, sú zaujímavé už aj tým, že v nás odhaľujú okrem iného to, čo má nejaký súvis s vnútorným odporom voči svetu a životu ako takému.. Je to ako zrkadlo do mysle ľudí.. Ladis porozumel.. Orgonet porozumel.. A kto neporozumel nech to len nechá nepovšimnuté, ovocie dozreje vždy v pravý čas..

   Vymazat
  5. Pěkné a výstižné. Děkuji za ty komentáře! Jsou pro mé porozumění stejně důležité jako publikované články.

   Anna

   Vymazat
 2. Tak nevím. Věřím, že se něco děje, a že není jen tento hmotný svět a moc bych si přála něco víc, ale všelijaké channelingy.......... rozporuplné... čemu tedy věřít? Někdo něco někam napíše, to ještě neznamená, že to tak je. Co s tím? Ptát se sám sebe, svého nitra, nebo Boha a řídit se intuicí? Jsem zmatená. Také je mi jasné že ne každá informace je podávána s dobrým úmyslem a ze strany světla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc, moc se toho za léto událo... Dnes už by mluvil jinak, jde o to, zda se ještě vůbec někde zveřejňuje..

   Chlapec někoho papouškuje, částečně tomu rozumí, ale má špatný zdroj... Spíše jsou tohle toužebná přání zdroje, aby se to událo, než předpověď budoucnosti... a záleží jen na nás... Už proto, že říká, že nikdo nesmí nic přesného vědět - hned v první části... jak je možné, že tedy ví kolik nás přežije? A zveřejní to?

   Ale smrt si mnoho lidí skutečně vybere, protože nebude rozumět světu kolem sebe a nebudou se chtít naučit rozumět - to je princip odchodu ze Země, ať se to stane jakýmkoliv způsobem - a už se to uplatňuje... Leckteří mocní odešli... i když neměli žádné politické funkce

   Vymazat
  2. Pokud takto premyslite, to je jedine dobre. Zacinate delat to co lidem rikam: "Racionalne uvazovat, mit svuj nazor a nehltat vse co se kde pise". Potesila jste me.

   Optik

   Vymazat
  3. Stav zmatenostinie je vôbec príjemný. Skúste sa na chvíľu odpojiť, týždeň, môže byť i viac neprijímať žiadne informácie. Ta Vaša prepotrebná vám potom príde sama. Be

   Vymazat
  4. No konečně vám z některých začíná svítat, že ne všechno "světlo" musí být skutečné Světlo !

   Vymazat
  5. Zdravím,vnímám to podobně těch informací je hodně.Už jsem si říkala,že nebudu číst další a další info.Vypnu počítač a budu si zpívat,meditovat,žít v lásce,hlídat si myšlenky atd.atd...Přeji všem vše dobré :) Katka

   Vymazat
  6. každé ráno,než se zasunou nohy do bačkor...je hlava čistá,dokáže vnímat inspirující intuitivní myšlenky a to jsou podstatné impulsy,co činit,jak konat...Pak nastoupí rutinní chaos myšlenkových procesu nabaleného haraburdí...a je to v pytli.....

   Vymazat
  7. Vnímám to úplně stejně - velmi rozporuplné informace... a co teď s tím. Možná, jak říkala moje babička - problém začni řešit, až nastane a nenervuj se dopředu :-).
   Pěkný den
   MV

   Vymazat
 3. Myslim, ze stranka orgonet by sa mala venovat modifikaciam pocasia. Preklady takychto textov su jej len naskodu a autorov strateny cas pri preklade. Posielam vsetkym vela svetla z klasickej ziarovky a tepelnej energie z radiatora :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O tom, co se zde bude řešit, si v konečném důsledku rozhodne Orgonet. Takže mentore nenapomínej na půdě, která není tvoje ! :P

   Vymazat
 4. Tak to tady moc lidí nezůstane teda. Hlavně ,aby mu neumřel někdo navíc,nebo míň to by mu pak nevyšlo přesné číslo. A pak tady zůstanou právě ti co staví ty bunkry, podzemní města, kde si je zase mohou dovolit jen ti hodně majetní, hodně hmotně založení. No tak to pak snad ani nemám zájem na takové zemi být. Těm co si staví ty kryty asi moc o přerod, transformace, lásku, zda je příroda zdravá , zvířata, čistou vodu, vzduch , souznění s přírodou asi moc nejde. Tam to vidím spíš na těžení, peníze a jinak všechno jedno. Troufnu si říct , že je ani žádná transformace, duchovno a záchrana planety vůbec nezajímá.Takže pokud by to bylo jen na nich, když by přežili, tak to bude dost zajímavý vývoj na planetě. Podotýkám, nerejpu, jen konstatuju jím nastíněný vývoj, už jsem psala jinde, jsem ráda za překlady a články, jen si prostě i pak vybírám, rozmýšlím a tak to asi má i být.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nepřežijou, shoří jak papír. To už je jisté.

   Vymazat
  2. Moc pekne napisané. Zdielam tvoj názor.

   Vymazat

 5. stejně tak zde , ne každá informace na Orgonetu je správná, je třeba ptát se svého srdce ,a ne čerpat jen z Netu !

  http://barboraopelkova.blog.cz/1211/poselstvi-pro-tyden-28-10-2012-3-11-2012

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však Orgonet také nikomu nic nenutí ! To tady někteří Orgonetovi podsouváte své smyšlenky, quaziteze a pseudovize, které neřekl, nenapsal ani neuváděl ! Jen předkládá různé informace, a vy čtenáři si máte dělat úsudek po svém, nebo si informace ověřovat, dohledávat, rozšiřovat atd., když máte pochybnbosti, nedůvěru apod. Proto Orgoneta nenapadejte a nevyčítejte mu. Závada totiž není na jeho straně !

   Vymazat
 6. Důvěřujte své intuici, ta Vás vede správným směrem...osobně se nedomnívám, že channelingy jsou pravdivé, mohou být i záměrně zkreslené...Kety

  OdpovědětVymazat
 7. Každému se dostane toho, čemu věří, co posiluje, zkrátka...dejte si pozor, čím se v mysli zaobíráte, žijte VĚDOMĚ. Markéta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono ne nadarmo se říká, že na co myslíš , na to se i pojíš ! A pak také, když se dlouho díváš do pekla, pak i ono vidí do tebe, a může s tebou manipulovat !

   Vymazat
 8. Závěr ze všech těch informací vidím velice jednoduchý, stačí na něj pár slov: "Miluj, neboj se a pomáhej." :) To je přeci krásně optimistické :)

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za překlady - je to čtení nejen pro zamyšlení... :-D
  Jsme nesmrtelné duše - vše ostatní je výukový program
  Danda

  OdpovědětVymazat
 10. Když si to tak pročítám, tak mám pocit, že s tím mé nitro souhlasí, že je to pravda...
  Jinak tedy, chci vám za tento překlad moc poděkovat - děkuji :-)

  OdpovědětVymazat
 11. je to zajímaví a pokud chceme změnu jako lidstvo (zachránit planetu a sebe jako druh a jiné druhy planety ) tak je to jediná cesta, kdo nechápe musí reinkarnovat a jeho nová rodina ho naučí jak žít. Naše lidstvo niný je tak masivně zmanipulováno penězi a mocí že to jinak a proběhnout nemůže.

  PS:zajímavá kniha : Rozhovor se smrtí , autor jan van helsing

  Rudy

  Sílu a čest :)

  OdpovědětVymazat
 12. pro jiřík: ano, tak je to, jak píšeš (ne)oficiálně... a tak je to zdůvodněné pro vlády zemí kde se chemo provádí > kvůly globalnímu oteplování apod.
  Je to ale z části lidská nevědomost, že tohle provádí. Provádí to taky hlavně proto, aby udržely tento systém který končí... pak samozřejmě je to možné i (ne)přímo zneužít pro jiné účely...

  Pro 2.anonym: Ano, sama jste si NA TO V PODSTATĚ ODPOVĚDĚLA > je třeba poznat sám sebe a dle svého cítění-intuice se řídit a to i v každodením osobním prožívání života se sebou samou i okolím...

  Ježíš a i jiní o tom mluvily a předávaly moudrost abychom pochopily, že můžeme žít opravdu radostný život i tady na zemi a tvořit.

  Pro mě osobně tenhle channeling (momo jiné i jiné) :-) nemají téměř žádný význam.

  Naopak, pro mě osobně je to svým způsoběm zavádějící.
  Navíc nesouhlasím s určitýmy interpretacemy v tomhle channelingu. Např. že ježíš nnení a nikdy nebyl člověkem..pokud to mám vzít doslova tak je to pro mě nepravdivé.
  Každá lidská duše (a Ješíš lidská duše byl (je).)zrozená do tzv. lidské formy, je člověk! A Ješíš prostě byl "obyčejný" člověk! A říkal-učil obyčejné věci..
  To jenom my jsme jaksi pozapoměly. A o to jde si vzpomenout kdo jsme a být TO-žít TO!...

  S pozdravem MA
  topvel@seznam.cz  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo s tím Ježíšem a vírou je to přesně pasováno pro ty, kdo nečetli Bibli ! A těch je mezi námi velmi mnoho ! Proto se takové manipulaci může dařit oblbovat lidi o něčem, o čem nemají ani páru. Proto říkám, že ten klučina může vypovídat i pod umělou manipulací mysli. Má ve svých tvrzeních spoustu protikladů. Ale to odhalí jen ten, kdo už má více životních zkušeností, má obecný přehled o světě, dějinách nebo duchovních naukách, vstřebal mnoho nejrůznějších informací a událostí ve svém životě. Prostě : v něčem má pravdu, a v něčem zase ne ! Jen tak na okraj - vždyť sám uvedl, že indigo mohou i LHÁT !

   Vymazat
 13. Je to určitě zajímavé, co ten chlapec povídá. Ale přeci jenom jsou to informace jako každé jiné. Zatím nám nikdo neřekne: "Jo, to jsou jediné pravdivé informace, všechno ostatní jsou jen výmysly."
  Takže první mezník je 21. prosince, což je za necelé 2 měsíce (už brzy), uvidíme, co se stane, máme se na co těšit. V současné době je těch informací opravdu čím dál více viz např. tento web. Spousta informací se různí, každý uvěří něčemu, jak jinak. Chybí nám ovšem cokoliv, co by nám v tom udělalo pořádek, takže nezbývá nic jiného, než čekat, co se stane. Jinak by mě zajímalo, jaký máte názor na informace na těchto stránkách: http://inner-light.ning.com/
  Informací je zde opravdu hodně a týkají se v podstatě jedné věci, a to vzestupu do 5. dimenze 21. 12. 2012, kdy dojde k protnutí galaktického nulového bodu, atd.
  Osobně mi ty informace davají docela smysl, když jsem si spoustu článků postupně přečetl.
  Ale např. s tím, co říká ten indigový chlapec se to moc neslučuje, ten o vzestupu do 5D nemluví, naopak mluví o změnách probíhajích postupně spoustu let, atd. atd., je toho dost...
  Každopádně některé věci, jako třeba technologie pro možnost letu na jiné plantety mi sedí do 4. dimenze, ale zrovna tuto dimenzi ten chlapec vysvětluje jinak, než vím odjinud. Rozhodně však nemluví o životě v harmonii, beze zla, kde si každý vytvoří svoji realitu pomocí vlastních představ (tím myslím transformaci do 5D).
  To je zatím vše, však jsme teprve na první stovce otázek, tak uvidíme, co bude dál...
  Mimochodem díky překladateli/ům.

  OdpovědětVymazat
 14. Týmto dielom som stratil aj posledné zvyšky dôvery v tento "zdroj", článok som nedočítal a prípadné pokračovania obídem. Celkove poslednú dobu sa na tejto (pôvodne vynikajúcej) stránke vyskytuje množstvo bludov (typu Obamovej zlatej aury), ktoré jednoznačne prispievajú k zväčšeniu chaosu a tým nárastu moci temných síl, namiesto aby to bolo naopak.

  Dokonca sa mi zdá, akoby to tu po poslednom, vyše mesačnom letnom výpadku, dirigoval a manažoval niekto druhý.

  SomTenKtorySom

  OdpovědětVymazat
 15. Len stale nechapem ako mi maju tieto informacie pomôct. Pokial by naozaj mal pomahat "ludom", tak rozširovat strach určite nepomôže. Jasne že zmena nastava,ale kde su nejake informacie ktoré by nam mohli trošku pomôcť,nejaky optimizmus,pozitivne vizie.Takychto textov je plny net.

  OdpovědětVymazat
 16. Neberiem ani jednu odpoved, vsetko je to zavadzajuce a jedinym cielom tychto odpovedi je zmiast a vystrasit ludi. Na kusok pravdy je namotany kopec lzi. Odpovede, ktore potrebujeme dostavame denne od zivota a kazdy ich dostane v takom podani, aby pochopil. Kto chape aj jemny naznak, dobre prenho. Kto nie, dostane "tvrdsie" nasmerovanie. Nie je sa coho bat, je potrebne na sebe pracovat a zdokonalovat sa, kto sa citi v skvelej forme a nevie co dalej, nech pomaha vhodnym sposobom inym a to mu otvori dlasie urovne poznania. Ak chceme, aby Zem prisla do svetla, my musime "svietit" a sila tohto svetla zavisi len na nas.
  Vsetko zvladneme, tak smelo do toho! Nech je Sila s nami! ;-)

  OdpovědětVymazat
 17. Jaké pocity cítíš, když to čteš, strach? Pak přestaň číst...a věř jen srdíčku-nitru...tam najdeš nejvíc poznání...Krásný den...

  OdpovědětVymazat
 18. Označila jsem se za skeptika vůči takovým znalostem dětí, označujícím se indigo.Dovolím si v tom pokračovat.Tak třeba k bodu :
  č.81-díky energetickým proudům elfů, mohou žít lidé až 100 let? Vychází mi z toho, že pokud by nebylo elfů,nežili bychom vůbec? Proč vlastně ten zájem, abychom žili?Naše snažení o povznesení ducha tak ale ztrácí smysl.Stejně tak lidská duše ztrácí v takovém kontextu jakýkoliv smysl.
  č.82-lidé budou létat málo? Kde vzal ten človíček tu jistotu,že pro člověka není do budoucna připravená žádná "odměna", když jiné světy přeci také létají!!Nebo je snad člověk jako bytost odsouzená na věky jako tzv.2 kategogie ?
  č.92-lidé by neměli prosit a modlit se ?Je už i dokázané, že modlitba zvyšuje vibrace,např.těla se uzdravují,krystalky vody pod mikroskopem prokazatelně "krásnějí" Neprosit,tedy sobecky a bez vděčnosti brát? Všechna náboženství, která známe,učí prosit a děkovat..Nechci se přít, ale já osobně mám poznání, že modlitba je dobrovolná věc, založená na víře, ale o něco umět prosit, dělá člověka člověkem.A pak..Ježíš.Že není člověk, souhlasím.Je to náš Pán. Pán pánů.Jednou to poznáme všichni.
  č.96-98-nejdříve se dozvídáme, že indigo přicházejí z lásky, avšak pouze učit a později je řečeno, že jejich cílem je pomoci při změnách.

  A tak, jsem opravdu velmi vděčná čtenářce Vlabi za velkou snahu nám ostatním přeložit Sašova slova, takových lidiček je opravdu málo.
  Ale můj dojem z toho, co jsem si přečetla je negativní.Totiž,v případě, že by Saša mluvil sám ze sebe, by jakékoliv lidské snažení,hledání a konání ztrácelo zcela smysl.A to už nemluvím o lidské duši.Duše,která je nezničitelná a milující sama ze své přirozenosti.O lidské duši se zatím človíček indigo nezmínil.A přitom vím,že tohle je podstata všeho.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ježiš nikdy nepovedal, že je náš pán. To hovorí cirkev. Ježiš je učiteľ (rabi)! Ježiš povedal, že to, čo dokáže on, môže dokázať každý z nás. Prišiel, aby nám ukázal cestu, a nie, aby nám vládol!
   Jarila.

   Vymazat
  2. Att: Jarila
   Jinde v Bibli se ale píše, že Bůh-Otec Mu lidi dal...Je třeba to pochopit správně. Lidské duše patří do Jeho království..On nás tam ochraňuje a potěšuje.Proto náš Pán,ne však ten, co nad námi panuje,jak jsme zvyklí chápat slovo "pán" na Zemi! Nechci Vám brát Váš názor, ale tohle prostě vím.

   dan.

   Vymazat
  3. Souhlasím s dan ! Ježíš je Pán pánů, a Král králů - Svrchovaný a Spravedlivý Vládce a Učitel lidí ! Byli mu odevzdáni Bohem - Otcem jako odměna za oběť Ukřižování za spásu světa ! On byl Otcem ustanoven jako jediná Brána, skrze kterou mohou lidské duše projít do Světla - Boží Přítomnosti ! Není proto ve vesmíru pro lidi jiné "stargate" ! Ježíš tu oběť podstoupit totiž nemusel ! Ale Otec jej o to požádal, a Ježíš jej poslechl, a vyhověl Jeho přání, jež bylo součástí rozsáhlého Plánu spásy pro lidi na Zemi. Nespravedlivým ukřižováním a následným zmrtvýchvstáním byla definitivně a jednou pro vždy zlomena moc Zla,satana, Temnoty. Teď je řada na nás, zda dovolíme Pánu Ježíši vstupovat do našich životů, a pomáhat skrze Něj k transformaci světa směrem ke Světlu !

   Vymazat
 19. Kultivovat mysl soucitem, být v sobě. To jediné se mi zdá být jisté za všech okolností, při tak nádherné různosti a mnohosti Boha, Vesmíru... Jan

  OdpovědětVymazat
 20. http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-1-11-2012/

  OdpovědětVymazat
 21. Opravdu se mi nechce věřit, že takovýto obsah rozhovoru s ruským Saškou se vůbec objevil na orgonetku! Asi se tak mělo stát , můžeme to vzít také , jako nutný test naší pozornosti.Prosím, uvědomme si jednu ze zákonitostí vesmíru , „ to čemu věnuje naše mysl pozornost , to tvoříme ( zhmotňujem) !!!!“ Je tedy opravdu to, co jste si nyní přečetli a vaše mysl právě jaksi zpracovává ( zaobírá se těmito myšlenkami ) , tím co by jste si přáli , aby se zhmotnilo???!!! Sašenka je úžasný chlapec, bohužel pro nás však spojen s entitou , která se mi v žádném případě nejeví jako duchovně vyspělá. Copak jakákoliv vyspělá a láskyplná entita v tomto vesmíru by mohla souhlasit s tím, aby lidské bytosti přecházeli k plnému vědomí skrze bolest a utrpení. Vždyť to je realita strachu, hrubých vibrací, 3D… možná i 4D s vyspělou technologií , která se právě v této chvíli snaží svou mistrovskou manipulací vnutit něco, co by rezonovalo s naším strachem. Vy jste si nevšimli, že v textu se ponejvíce objevuje Saturn? George Kavassilas v jednom ze svých videí zmiňuje , jak mistrní manipulátoři jsou bytosti ze Saturnu a že jejich záměry k lidem na zemi nejsou nikterak dobré. Ale teď ta podstatná věc, podle které snadno poznáte, že chlapec je ovlivňován negativ.entitou, záměrně na otázku o lásce zatajil a zamlčuje jednu podstatnou věc, že láska je neunikátnější tvořivou silou skrze vaše vědomí, tady a teď, je to čistá vysokovibrační energie, v čisté nezištné lásce není možná existence strachu. Proč? Strach by nevydržel její frekvenci. Všichni to víme, jen jsme to zapomněli, je čas si vzpomenout.
  Sašenka je milované lidské mládě a tak to zůstane, protože sem přišel také pro svobodnou volbu změny vyššího vědomi. Proto prosím všechny , kteří četli přeložený rozhovor se Saškou, aby okamžitě zastavili tvorbu této reality( její zhmotňování) přemýšlením o této verzi poselství. Projděte si jej znovu a pozorně sledujte své emoce, nechte z ticha promluvit vaši intuici, a pak na to musíte přijít, je to mistrovsky manipulativní . Až si to uvědomíte, poděkujte za tento způsob zkoušky a vyměňte ji okamžitě za láskyplnou tvorbu vizualizace, jak všechny lidské bytosti upouští od svého ega , které je po celou dobu štvalo proti sobě a stávají se láskyplnými milujícími, soucítícími bytostmi k sobě, lidem, zvířatům, přírodě, planetě , všem bytostem ve vesmíru. ( Ciťte to, je to velmi důležité, urychlujete tím zhmotnění nové reality)
  Miliony lidských bytostí probuzených i probouzejících se ,toto vše už dalo do pohybu. Prosím nepodléhejte strachu z toho co vidíte, slyšíte, čtete, uklidněte své vibrace a buďte si jistí, že i vy jste těmito láskyplnými bytostmi, které pomáhají zvedat svou láskou vibrace pro nadcházející změnu vědomí lidstva.
  S láskou Laira

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky za Váš hezky sepsaný pohled. To co píšete je veliká pravda. Je li láska nejsilnější síla ve vesmíru, tak to vylučuje jakoukoliv újmu v jakékoliv formě vzhledem k lidské bytosti, která je touto silou, tedy láskou naplňena. Z pohledu jak je vše okolo nás, do čeho nezasáhl člověk, inteligentně řízeno, tak tomu nemůže být jinak. Dokonalost nemůže vyloučit dokonalost, dokonalost může dokonalost pouze podpořit.
   L.

   Vymazat
  2. i se saturnem je to pravda. Saturn jako negativní symbol je uctíván mocnými v dnešní době: D. Icke o tom mluví zde: http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_954559&feature=iv&src_vid=wz065iqSjPs&v=SWqccrYX7WI

   L.

   Vymazat
 22. S mým JÁ jsem přelétla první otázky s odpovědí v prvním díle:...
  Cítila jsem opravdu zápornou manipulaci.. Moje JÁ mi řeklo, že by to mohlo být snad takto:...

  Je to tak: Člověk se napojí na zdroj... a pak mmyslíte a tedy reprodukujete ZDROJ..
  Za svůj život jsem se spojila s "X" věřícími, kteří mě v různých
  církvích přivedli k Bohu.. Pak mě život zavedl k jiným, kteří Boha naopak popřeli a já jim uvěřila... Člověk celý život hledá pravdu... Z pozice 46 let musím říci, že v Boha naprosto věřím, protože jsem zažila naprosto vyjmečný věci, které nelze jinak vysvětlit, než tak, že Bůh se strážnými anděli skutečně existují.. Ale v případě, že existuje Bůh, existuje i ten druhý, ten zlý.... Myslíme, že žijeme v materiálnu, ale do posledního atomu jsme prostoupeni duchovnem, i když ho ze všech sil popíráme... Měli bychom myslet maximálně DUCHOVNĚ... Měli bychom rozvažovat a jednat skrze své SRDCE... Naprosto věřím v jednotu kolektivního pozitivného myšlení..., v jeho megasílu a obrovské možnosti...s tím spojené...
  Mayské proroctví je už věřejně popírané... Když budeme mít v hlavách apokalypsu, tak ona přijde...
  BUDOUCÍ REALITU TVOŘÍME ...MY.... TEĎ....
  (Ať chcete, nebo ne...) Nedovolte STRACHU, aby nás DUSIL, OVLÁDAL A TVOŘIL NAŠI BUDOUCNOST.....!!!!!!
  ČLOVĚK JE TVOŘEN PŘEVÁŽNĚ Z VODY, KTERÁ JE VODIVÁ.... KAŽDÁ MYŠLENKA JE ELEKTRICKÝ IMPULS, KTERÝ SE DÍKY NAŠÍ VODIVOSTI přenáší na jiné lidi... Tzn., když jste v posteli nemocní, koukeje na smích, zábavu,..nemoc odejde... Když jste naštavní, přijde kdosi smějící, rozzářený.., vy svoji naštanost odhazujete a získáváte pozitivní náladu... Okolí jedince formuje... Je to o těch elektrických impulsech, které srdce a mozek vysílají.....A moc záleží, jak je ta síla velká, teda kolik lidí se spojilo v myšlence na danou věc....
  Indigové děti obdivuju pro jejich schopnosti - např. malá slečna úúúžasně maluje, ale opravdu z tohoto rozhovoru cítím zápornou manipulaci...
  Všem přeji pěkný čas
  veronika

  OdpovědětVymazat
 23. Tustorakiš by možno vedel odpoveď na všetko...
  A ak nie on, tak Pucofáliš určite... prípadne Putorákiš (to sú elfovia...)

  OdpovědětVymazat
 24. Mňo, zdá se, že Saša není indigo, ale jedná se channeling, jak to zde již mnozí zmínili. A i na mne to působí jako channel ze strany temné.

  OdpovědětVymazat
 25. Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj. A to ani pře Kristem ne!
  Nedělejme z ježiše(opět)něco nedosažitelného.
  Ježíš byl člověk! Tím se nesnižuje jeho (lidská) velikost! Ba naopak! Je to pro nás příklad naší velikosti a lásky...

  Lidi, už se prosím proberme a věřme svému nitru kde sídlí naše božství...

  MA

  OdpovědětVymazat
 26. Zdravím a připojuji se k vetšině zde prezentovaným názorům. Čtení je to tedy depresivní, třeba jsme jen nechápající, ale spíš asi ne, prostě dám-li na svou intuici, je to pravděpodobně dílo temnářů jak vyšité. Nicméně i takovéto články jsou našemu vývoji prospěšně, takže Vlabi, díky a určitě pokračuj dál. Oceňuji to, že překlady děláš rychle a bez nároku na odměnu. Tato komunita už se, myslím, začíná dávat dohromady a to je jen dobře. Mnozí spoluobčané jsou v zajetí mamonu a za každé hnutí požadují stovky až tisíce Kč. Proto mě velmi těší, když se setkávám s lidmi, kteří takoví nejsou, i když je možná okolí často považuje za hloupé, neúspěšné atd. Je to opravdu krásný pocit pro někoho něco udělat a nečekat odměnu, ba ani vděčnost. Tuto část otázek a odpovědí jsem četla jen zčásti, protože prostě těch negativ je tam příliš mnoho a v poslední době přestávám často číst články, pokud z nich vyciťuji negativitu. Tím pádem mám více času na jiné aktivity a internetu už se věnuji daleko méně než dřív. Cítím chaos a přesycení ze všech těch rozporuplných informací. Prozatím ještě máme před sebou 49 dní do onoho očekávaného dne, a tak věřmě, že se dočkáme a že vše dobře dopadne. Hezký den všem přeje Éveillé

  OdpovědětVymazat
 27. Sašovy odpovědi jako celek nejsou pradivé. Je za tím cítit nějaká manipulace. Buďte pozorní. Nenchte si nacpat do hlav kde co.. Myšlenky jsou tvořivé síly. Láska je nejsilnější.

  OdpovědětVymazat
 28. Výborně,Éveillé ! Bez předsudků, bez výčitek a věcně. Tak to má být, pokud člověk nechce, aby byl stále znovu a znovu od osudu bit.

  OdpovědětVymazat
 29. Některé odpovědi tohoto chlapce si protiřečí a o některých si myslím opak. Ale hlavně to celkově zavání destruktivitou. Takže palec dolů

  OdpovědětVymazat
 30. Ke komentáři SomTenKtorySom: Měl jsem ten pocit hned v létě, jak říkáte, po tom výpadku a občas mě to napadne -že už možná Orgonet není Orgonet, ale pak si zase řeknu, že jsem paranoidní. Mnohé články a informace beru a v tu chvíli se v duchu Orgonetovi omlouvám a děkuji za dobrou práci, ale někdy se tento dojem vrací. Také mi nesedí Obama a některé další věci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aby člověk mohl si udělat svůj názor, svoji zkušenost, která se stává pro něj pravdou, a mnohdy i pro ostatní, je třeba znát obě strany. Poznejme zlo-negaci, ale prociťme dobro, pozitivní věci, myšlenky, vjemy. Po rozlišení, obraťme se zády k negaci, nekrmme ji.Myslím, že Orgonet zde dává dobře široký prostor,aby jsme mohli posoudit, pochopit, rozlišit. Já Orgonetovi děkuji za široký záběr obého, co tu je. Je na nás, jak s informacemi naložíme.
   Jinak Saška dle mě je kamsi napojen, ale také mi to nehraje zcela, myslím že v lecčem (doooost) fabuluje...záměr? (jeho, jako dítěte ne:)) Má duše má jiné informace. Nemít strach, ale mír a lásku v srdcích přeji.
   Aa

   Vymazat
 31. Ano, je to více méně spíše destruktivní...

  Víte, vždycky ten kdo chce nebo má zájem manipulovat s lidma, tak téměř snad vždycky když něco zděluje, tak v tom zdělení dá i zrnko pravdy a to proto aby se lidská mysl dala zmáct. Jinak by se v podstatě nikdo nenachytal!

  Budme obezřetní! A zároven bezelstní... :-)

  M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když lež zabalíte do pozlátka pravdy, sežerou ji lidé i s navijákem, ani přitom okem nemrknou !

   Vymazat
 32. ....to je tak zajímavý, sledovat vaše reakce.... Ten klučina hned v úvodu řekl, že většina nerozumí tomu co říkají indigo a řekl i proč.... Je zajímavý kolik reakcí je o strachu..i o tom mluvil.... Přitom o strachu mluví tak pozitvně, že díky němu se lidé(duše) učí. Zní to možná trochu absurdně, ale já s tím souhlasím i díky vlastní zkušenosti... On je to opravdu strach, co nás posouvá dál... Zkuste se přečíst ještě jednou co říká hned na začátku, úplně v prvních odpovědích, co lidem brání uvěřit "indigo" lidem(dětem). Oni zde totiž jsou i "indigo" dospělí. Vlastně hned na začátku mluví a zdejších reakcích.... Pro mě jsou jeho slova hodně srozumitelná. Děkuji za překladatelské úsilí!

  OdpovědětVymazat
 33. No, nevím, co hodláte 21.12.2012 dělat vy, ale já budu chystat Vánoce (možná budu dozdobívat poslední druhy cukroví) a budu se těšit, že domů na svátky další den přijede dcera. Nehodlám se ani málo stresovat nějakými pesimistickými vizemi kohokoli, nato malého chlapce, který si občas sám docela protimluví. Prostě budu v klidu. Pokud něco přijde, stejně to nemám možnost nijak ovlivnit, tak proč se tím běsnit? Konec konců, i kdybych u toho cukroví natáhla paprče, půjdu na lepší místo, než je slzavé údolí s názvem Země.
  Snažte se být všichni také v klidu, na Štědrý den si tu pak můžeme napsat, jak se už zase nic nestalo a svět se točí dál. Těch předpovědí konce světa jsem za svůj víc než 50 letý život slyšela tolik, že bych je nechtěla počítat - a pořád jsme tady. ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu ! Strach je velký byznys, a hlupák ten, kdo mu, a často dobrovolně, platí !

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.