4. listopadu 2012

Féwa 3. 11. 2012: Není důvod nedůvěřovat lásce

Féwa je pro mě nádherným hlubokým zdrojem.
Její aktuální poselství k posledním dnům zbývajícím do Přechodu se mimo jiné vyjadřuje k oné třídenní tmě. 
Doufám, že to pomůže mnohým z vás zpracovat zbytečné "strachy". 

Převzato z: http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-3-11-2012/

Féwa 3.11.2012 12:28


Nová Zem, jej časová bezpriestorová brána - novým vstupom do vysokých frekvencií svetla. Unikátna cesta v ľudských dejinách.
Nepokúšajte sa predstaviť si priebeh nového stvorenia času. Je v rukách vesmíru, jeho - logikou a racionalitou tejto reality nepochopiteľného - potenciálu. Je to skúška, hra, nová motivácia, zvuky, tóny, farebnosť zákutí bezpriestorového úseku dialnice evolúcie. Jej špirálovitej ulity, ktorá vie, kde je začiatok a koniec. Nie života, milovaní. Ten skutočný, reálny, plný aktívneho tvorenia ešte len príde. Nachádza sa priamo pred Vami.

Túžite....túžba je v mentálnej sfére Vášho vedomia teraz mimoriadne dôležitá. Lekcie, ktoré máte za sebou a učili Vás skúmať hmotnú realitu sú v závere. Mnohokrát ste mali pocit, že ich už nezvládnete. Že je to neľudské, nespravodlivé, netaktné, nemožné, neriešiteľné.... Všetky predpony "ne-" sa v subrealite prechodu do novej časovej špirály rozpustia. Odstránia negatívne postoje, aby bol človek schopný konať inak - už len pozitívne. Pochopte, Vaša nízkofrekvenčná realita je frekvenciou hmotného priestoru. Hmotne Vás ohraničuje ako zátka, uzatvárajúca nápoj naliaty do fľaše. Hmotná hladina /nízka frekvencia/ je nastavením zrkadiel človeku, aby vedel čo všetko sa v zrkadle odráža. Že existuje i hustá, pevná, logikou a racionalitou uchopiteľná mriežka času, tomu zodpovedajúca farebná škála zvukov a tónov, kde každý tón vlastní svoju konkrétnu podobu. Či je to čierna, červená, modrá, zelená, ružová,....Každý jeden tón hmotnej piesne stúpa neustále na päty druhému, aby vzájomne zrkadlili všetky pocity, vhľady, vstupy, emócie. Prezentujúc tým terciálnu sféru.

Je to práve odchádzajúca pestrofarebná škála časopriestoru Vašej trojrozmernej sféry. Blížite sa k nule. Čo Vás čaká ? Či sa máte, alebo nemáte báť ? Koľko času to potrvá ? Chcete, alebo nechcete....máte, alebo nemáte....musíte, nemusíte....odvážite sa vstúpiť do lámajúceho sa času zrkadiel ? Do nepredstaviteľne nového, iného, túžobne očakávaného, alebo strašideľne vnímaného uzlíku času a jeho kozmického priestoru. To sú emócie, ktoré vo vás kulminujú, snažiac sa nasmerovať Vás vnútrom /cez srdce, dušu/ na Vaše správne miesto.

Všetko sa deje súčasne. Makro i mikrorealita. Všetko má svoju postupnosť, následnosť, je do bodky presne spirituálne určené. Aby nikde nebolo nič nazvyš, alebo nechýbalo. Úžasný geometrický potenciál času zasväteného láske. Chápete, milovaní ? LÁSKE. A s láskou nie je možné sa zahrávať a nie je dôvod jej nedôverovať. Láska jednoducho vie čo je správne, dôležité, potrebné a najlepšie pre každú mikro- a makrobunku, ktorá je súčasťou spirituálnej esencie. Ona len netuší - ona vie. Preto je tak veľmi dôležité, aby ste boli kľudní, vyrovnaní, nepochybovali, odstránili zo svojej cesty akúkoľvek zábranu nedôvery voči nej. Voči tachyónovému energetickému potenciálu. Jeho manuskript je aureolou vesmíru - tak nekonečná, veľkolepá a silná láska je. Vstupom do vysokých frekvencií svetla si všetko sami uvedomíte. Verte, budete sa mnohému smiať. Vašim strašideľným detským kombináciam, ktoré Vás brzdili dlho a hlboko zakoreneným ľudským strachom.

Nezabúdajte, že nikto Vás na Vašej ceste nemôže nútiť, tlačiť násilím dopredu, vyhrážať sa, útočiť, presviedčať o inej ako Vašej pravde. Kresliť iné ako Vaším vedomím vybrané scénáre. Je čas predstaviť sa samému sebe. Dispozíciami kozmickej skúšky, či je Vaša viera dostatočne pevná v základoch. Vaším snom i bdením, letom času cez závoje ničoty, ktoré nie sú ničím iným ako bezparalelným svetom vesmíru. To znamená skulinami, pásmami, vrstvami medzi jednotlivými frekvenčnými sférami. Je to to isté ako pauza medzi slovami vo vyslovovanej vete. Ako stopka na ceste a pokračovanie v jazde. Ako zamyslenie sa počas dňa - odbehnutie mysle niekam do prázdna a opätovné pokračovanie v aktivite. Ale už iným spôsobom.

Tento medzipriestor, tma, ktorou máte previbrovávať je súčasne tmou vo Vás. Skrat, ktorý naštartuje Váš vnútorný i vonkajší stupeň ďalšieho evolučného vývoja na ceste vesmírom. Možno si poviete - ale čo z toho, na čo to všetko, ja chcem zostať tam kde som. Mne sa to nepáči, nesúhlasím. Áno, aj táto varianta je možnosťou Vášho výberu. Veľa bolo k tejto téme povedané - viac niet čo dodať. Už len sledujete svoj čas. Vnímate rozdiely medzi skutočným objektívnym časom, ktorý na Zem preniká a hmotnými ručičkami prezentovaným časom 3D reality. Budíte sa zo sna, niečo sa Vám nezdá, uvedomujete si, že sa s vaším časom deje niečo veľmi významné. Niekam skulinami uniká, vyteká a je postupne nahrádzaný novým objektívnym časom. Sú to časové sklzy, prolapsy, ktoré sa už začali a budú gradovať.

Ste teraz tu a súčasne teraz tam. V dvoch časových prúdoch, oknách, ktoré ústia do novej dimenzie svetla. Je to láska, ktorá týmto spôsobom na Vás pomocou hodinových ručičiek volá. Aby Vám na fyzickej úrovni dosvedčila prichádzajúcu časovú zmenu. Cítite a už i sami vidíte časové vplyvy medzi dimenziami. Je čas, milovaní. Čas vrátiť sa a znovu začať žiť plní pochopenia a lásky. Vnútorne už rezonujete s novou dimenziou. Exteriér vášho tela Vás výrazne láme fyzickou únavou a nedovoľuje Vám byť príliš aktívni. Aj to je zámer. Spomaľovanie, posúvanie do nultej pozície. Brní Vám telo, bolia Vás kríže, pociťujete kŕče v svaloch, máte triašku, kŕčovité sťahy v chodidlách, pália Vás dlane, celé Vaše vnútro je klesajúcou elektro - magnetickou frekvenciou a súčasne vysokou frekvenciou ako v ohni. Láme sa doterajší čas fyzických tiel. Telo ako barometer vzostupu populácie. Chvenie, gradujúca triaška, výpadky pamäti, zimomriavky, tlak v hlave, chrbtici, ktorej stavce sa rozžiarujúcimi sa čakrami roztáčajú. A vy neviete ako si ľahnúť, na ktorú stranu sa otočiť. Akú pozíciu zaujať keď stojíte, sedíte, pracujete - aby Vás to tak výrazne nebolelo. Chrbtica ako centrálny kanál - momentálne už rozbúrená vlnobitím čakrálnych svetiel.

4 dni tmy - na piaty deň vstup do plného osvietenia. Dilema, polemizovanie, dohady ako to bude, čo sa bude diať. Je to tak jednoduché a pritom pre mnohých náročné prijať. V tom je momentálne Váš problém. Keď sa ukľudníte, nebudete cez emócie pochybovať, rozoberať, rozpitvávať každý detail - bude to pre vás ľahšie. Nedramatizujte, nezkresľujte, neuberajte ani nepridávajte. Choďte zlatou strednou cestou. Zatiaľ žijete v racionálnej hmotnej realite. Čiže racionálnym, logickým myslením vychádzajúcim z danej situácie je vhodné mať nachystané potraviny na pár dní. Vodu, zápalky, sviečky, prírodný zdroj svetla a tepla. A to z toho dôvodu, že fyzické telo bude fyzickým počas 4 dní. Dva dni sa budete nachádzať v stave utlmenia, hibernácie. Budete vnútorne levitovať, spať, driemať - absolútne všetci. Budete akoby v polo - sne jednej i druhej reality. Po uplynutí dvoch dní, ktoré sú súčasťou "dobehu" terciálnej sféry sa začnete zobúdzať. Rozhýbavať telo, myseľ. Ako po meditácii. Začnete byť nabudení, aby ste privykli vstupu do absolútneho svetla. Táto nabudenosť si bude žiadať trochu jedla, vody i keď miera potravín a tekutín bude neporovnateľná s bežným stravovaním. V žiadnom prípade si nechystajte mäso /mäsové výrobky/, ktoré už nerezonujú s novou realitou. Vaše telo bude v prechode dimenziami.

Čo je dôležité vedieť je - potreba ovládania emócií. Vaše city, emocionálna rovina, sa bude výrazne aktivovať v zmysle pozitívna. Budú sa odkláňať všetky negatívne preciťované stavy, ktoré sú v 3D realite bežné. Neustále do poslednej chvíle bude snaha tmavej strany Vás v temnej hladine emocionálna udržiavať. To znamená v ľudskom strachu. A strach skutočne nemôžete potrebovať v procese "precvaknutia" do novej reality. To znamená, že je veľmi dôležitý optimistický pohľad. Že je vonku tma ? No a čo ? Tmu poznáte, nemáte sa čoho báť. Keď sa zahľadíte svojím vnútorným pohľadom, budete vidieť svetelné scenérie. Aj v absolútnej tme, kedy sa budete možno cítiť sami a opustení budete mať vedľa seba svojich blízkych. Z niektorých informačných zdrojov prichádzajú informácie o zatemnení okien. Prečo ? Dôvodom je práve strach. Zmes vysokofrekvenčného žiarenia /súčasť komplexu frekvencií nultého času/, ktorá bude metamorfogeneticky sublimovať interdimenzionálnym časopriestorom v Zemi a vo Vás pôvodnú realitu. Toto sa bude diať. Inými slovami sa jedná o určitý tlak na emócie, ktoré môžu zrakovým vnemom /ak im to dovolíte/ vyvolávať strach. Veľmi ťažko sa tieto javy popisujú. Explodujúce svetlá - podobne ako pri elektrických skratoch. Meniace sa nedefinovateľné tvary /symetrické i asymetrické/. Výboje dvoch časov, ktoré si absolútne nedokážete predstaviť. Pôda pod nohami sa môže chvieť v momentoch sklzových vĺn času. Je veľmi dôležité, aby ste sa nebáli. Nezameriavali sa na javy, ktoré sú okolo Vás. Ako prišli, tak aj odídu. Sústreďte pozornosť na seba, na svojich blízkych. Je to jav, ktorý sa rozplynie. Budete sa nachádzať v absolútnom horizontálnom a vertikálnom strede - mieste stretnutia - dvoch energetických dimenzionálnych polí /realít/. Verte, že ste pod ochranou a nemusíte sa báť. Strach je tiež len ilúzia. Ak nedovolíte, aby Vás ovládal - všetko bude v poriadku.

Roztápajú sa ľady ľudských pochybností. Pancier okolo srdca praská, aby uvolnil svetelnú esenciu. To znamená všetok cit, ktorý človek v sebe má. Aby ho dokázal použiť na pozitívny presun do vyššej dimenzie. Do sféry nového, dokonale tvorivého a bezpodmienečne milujúceho človeka. To znamená - človeka vracajúceho sa domov. Do jeho nikým a ničím neobmedzovanej dokonalosti vedomia.

Upozorňujeme, že dáta /dátumy/ sú nepodstatné. Sú to číselné záznamy platné v hmotnej realite, ktoré sú vo vyššej sfére bezpredmetné, nepoužiteľné. Proces, ktorý prebieha je spirituálnym načítavaním. Zamerajte sa na svoje vnútorné videnie i vedenie. Vaše srdce pozná cestu. Nová spirituálna Zem je vo Vás, milovaní. Vo Vašom objektívnom vedomí. A Vy ju už týmto spôsobom vidíte.

S láskou Féwa

Viac tu: http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-3-11-2012/

18 komentářů:

 1. Věřím, už věřím, že jsem pod ochranou.Jak jsem na to přišla?
  Ptala jsem se své duchovní průvodkyně(je to žena), proč jsem ,kde jsem.Jestli je to za tres nebo zkouška? Smála se mi.Tak nějak s láskou.Uvedla mě ve vzpomínkách k nějakému chrámu.Bylo tam, jako by ve výloze, hodně lidí.Každý něco činil.Velmi jsem toužila se k nim přiblížit a pomáhat jim.Touha byla větší a větší.Tak mi bylo odkudsi řečeno:
  "Vyber si".Začaly se přede mě sypat zapečetěné dopisy.Bylo jich asi padesát.Neviděla jsem obsah, ale cítila jsem ho(neumím to popsat jak).Byly to osudy.Jeden ten dopis jsem velmi zatoužila mít.Prožít ho..Rozlomila jsem pečeť a následovala cesta jako rychlíkem, pozpátku.
  A tak...už vím, že jde jen o jedno.Prožít osud, jak byl zapečetěný, co nejlépe,neztratit tu touhu někomu prospívat a pak se zase vrátit domů, odkud jsme přišli.

  Dlouho jsem váhala, jestli se mám o svůj poznatek podělit, ale jestli to má někomu pomoci, budu ráda.Zdraví

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velmi hezky vysvětleno, že každý člověk při svém zrození na Zemi "obdrží" svůj osud. To mě ale nenapadlo, že by nám dal Stvořitel volbu si nějaký vybrat osobně. Myslel jsem si, že ho dostáváme přidělen, asi jako se přidělují úkoly služebníkům. U andělů se to tak údajně praktikuje, že dostávají přidělené úkoly, a oni se pak snaží ten úkol splnit. Myslím si, že Stvořitel nikomu nepřidělí nebo nedá vybrat takový úkol nebo osud, že by je nebyla dotyčná bytost splnit. Vždyť přece víte sami na sobě, že když splníte dobře nebo správně nějaký úkol, ztahřeje vás takový dobrý pocit uspkojení, že jste úkol splnili nebo zkoušku přestáli, a že to nebyla marnost počínání.

   Vymazat
 2. Posílám krásné povídání s Luisou Muratori.
  Alenka
  http://www.youtube.com/watch?v=nlohpzCbEUE

  OdpovědětVymazat
 3. Sorry, ale vcera zavesila tento clanok na FB a dnes zdielala ten hoax zo stranky aluska.org, takze si to trochu odporuje. Velmi ma to dnes sklamalo, pretoze vcera, ked som si tento clanok precitala, tak som bola uplne spokojna a pokojna. No a dnes to teda zadrela :-(. Mohla by si stat sa svojim nazorom.

  OdpovědětVymazat
 4. Pre mňa príliš ABSTRAKTNÉ zdelenie..... zle sa mi to čítalo. Žiadna vecnosť... Takto si IFNORMÁCIE nepredstavujem. Tento štýl mi vôbec nesedí.
  Marek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Informace "neočekávejte", aby ve vás nebujela falešná, nepravá realita. Reagujte přímo na to, co se myslí, říká nebo píše, ale nic si nepodsouvejte, a ani nikomu jinému. Je třeba čistit nejenom svou mysl, ale i informační toky v nás !

   Vymazat
  2. nesedí? neznamená to že tomu nerozumíš ?

   Vymazat
 5. This piecе of writing will assist the internet νіѕitors fоr buіlԁing
  up new weblog οr even a blοg frοm staгt to end.
  my site :: texas holdem poker download

  OdpovědětVymazat
 6. Se mnou to rezonuje i když je to trochu básnivé :)

  OdpovědětVymazat
 7. Hezký den,všichni co mluvíme česky a slovensky přece známe,že se říká "na konci tunelu bývá největší tma".Když jsem byla malá,tak jsem se na tunel vždycky těšila,protože to bylo trošku strašidelné.Každý at poslechne,co mu říká jeho vnitřní hlas a tak to bude to nejlepší.Není se čeho bát :).T.

  OdpovědětVymazat
 8. Mně se Féwa taky moc špatně čte, nikdy ji nedočtu do konce, protože smysl mi uniká. Ale toto její sdělení jsem vnímala od začátku do konce jako velmi zřetelné a pro mě přínosné. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 9. http://www.pomoczosvetla.sk/products/doslovny-prepis-aktivace-hvezdneho-kodu-luisa-muratori-cast-druha-30-10-2012-/

  OdpovědětVymazat
 10. Mne nesedí toľko rôznorodých "názorov" od toľko rôznorodých "chanelerov". Pred 5timi dňami šupom na mňa doliehol akýsi tras - dalo by ss povedať viróza.:-( A po dvoch dňoch som si pri ležaní uvedomila, že som INÁ, mäkšia, jemnejšia, i tlak z vysokých obrátok sa zmenil asi po 4 rokoch na nízke. Bola som odpojená od nepodstatna. Takže deje sa.
  Nie som schopná ani prečítať čo sa za pár dní nakopilo či už na orgonetu, či inde, a ani už čítať nebudem čo bolo, bolo...
  Prosto viem, že nie je potrebné toľko informácií, ta najdôležitejšia je v nás. Toto odkrývajme. Venujme sa svojmu vnútru VIAC !
  Be

  OdpovědětVymazat
 11. Je to typické pro dnešní dobu. Najde se takový, kdo hledá odpovědi. A přebírá, co mu chodí. A najde se i takový, který své problémy řeší zástupně přes druhé. To jsou většinou ti, kdo nechápou smysl těch, co se chtějí třeba formou blogu podělit o svoje poznatky. Takoví pak nesmyslně napadají autora za JEHO názor a nejsou schopni se vyjádřit k obsahu. To jste tak tupí,to nevíte, že napadáním nic nezmůžete? Já jsem nesmírně rád, že se najde někdo, kdo si dá tu práci, za mě najde a na internet prostřednictvím svého blogu pověsí informaci a nechá ať si každý udělá na danou věc názor sám. O to snad jde. Nebo jde o to napadat někoho za jeho iniciativu ? Orgonete moc děkuji za tvoji snahu a nenech se odradit někým, kdo ještě bohužel nepochopil, že jde především o jeho samotného. Že hledáním nepřítele vně sebe ničeho nikdy nedocílí. Já chápu že vše je nastaveno tak jak má. A ti kdo to nechápou budou muset svoji nepřenositelnou zkušenost teprve získat, za jakou cenu, no to je na nich.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Já jsem nesmírně rád, že se najde někdo, kdo si dá tu práci, za mě najde na internete prostřednictvím... atď "
   Viete pane čo ste napísali ?

   Vymazat
  2. No prave ved o to ide

   Vymazat
  3. Milý Orgonete, všichni drazí a milí, kteří jste účastníky tohoto krásného blogu. Orgonetíku, díky!!!! Jsi úžasný, láskyplný človíček. Děkuji za vše, co se nám snažíš předávat a moc si toho vážím. Samozřejmě, že je důležité ptát se především svého nitra, své duše, svého srdce. Jsme Bohem a nejen jím milováni. Pokud se ptáme a toužíme znát odpověď, ať je jakákoliv, přijde. Ale kolik lidí to ví. Ty dáváš informace i těm, kteří se hledají informaci, vyhodnotiti musí sami. Každý jdeme po cestě svého života za sebe. Každý máme svoji vlastní zodpovědnost, svoje vnitřní vedení. Musíme se naučit naslouchat. Mnooho lidí se teď teprve začíná zajímat o to, co se to vlastně děje, kdo jsme a kam jdeme. Díky, že pomáháš a dáváš informace k poznání. Je to velmi důležité. Dělám to také, sice jinak, ale cíl a cesta jsou stejné. Velice ráda se na Tvůj blog vracím a také posílám na něj odkazy všem, kteří hledají a chtějí nalézt. Kteří chtějí vědět více a zajímají se o svět a život okolo nás. Jde to teď rychleji, hodně z nás to již cítí. Není to krásné, není krásné, že se konečně probouzíme? Čím více v nás bude lásky, tím bude ubývat strach a tím také bude daleko slabší ta negativní energie v nás. Když myslím nás, pak k nám patří i ti, kteří ubližjí. posílám jim stále lásku k jejich proměně a snad tím i probuzení. Věřím, že vše je možné s láskou. Nejen věřím, já to i vím na základě vlastního života. Jsem srdcem s Tebou a s Vámi se všemi. Modlím se za nás všechny, za odpuštění, za to, abychom to společně s láskou v nás, dokázali. Věřím v lásku, ochranu a pomoc našeho Stvořitele. Posílám lásku i naší matičce Zemi s prosbou, aby i ona nám odpustila a pomohla nám na této určitě krásné cestě k lepšímu životu. S láskou Věra

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.