2. listopadu 2012

Matthew: Poselství 21. října 2012


Na tohle poselství jsme čekali, nic více už vědět nepotřebujeme (:-))))) (Přišlo mi mailem od Suzy, zatím není na jejím webu, ale hnedle bude (:-)) 
Tak Orgonet už může do důchodu (:-)))

Zdroj: http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=154&z=2

               _____________________
Suzy Ward: Matthewovo říjnové poselství vychází pozdě, protože toto je první den, kdy mám internetové spojení, od 18. října, kdy začaly technické problémy v celé oblasti. Veškeré opravné procedury zklamaly, a žádný technik se ke mně nemohl dostat před 25. říjnem, a to jsem odjížděla na konferenci do Sedony v Arizoně.  

Matthew 21. října a 1. listopadu 2012
Překlad: OrgoNet

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici, toto je Matthew. Obzvláště mezi pracovníky světla, kteří vědí, že výstup Země ze třetí hustoty je blízko, panují starosti, protože zmatek se neuklidňuje, a v některých případech se zdá, že se zvětšuje. Chceme uklidnit vaše mysli ohledně toho, vysvětlíme vám, proč je situace světa taková, jaká je, a začneme od Počátků.  

2. Milovaní, to, co vy rozlišujete jako vědu a ducha, je jedno a totéž. Nelze to oddělit, protože původem a skladbou každé věci existující v celém kosmu je energie. Tato energie je čistou esencí lásky a světla od Stvořitele, Nejvyšší Bytosti kosmu, Zdroje, Všeho, co je, Celku, Já Jsem.  

3. Současně je každý z vás jedinečnou, nezávislou a neporušenou já-duší, v nekonečném a věčné propojenosti Všeho, každý obyvatel Země je mikrokosmem planety. Země je mikrokosmem našeho solárního systému, ten je mikrokosmem Mléčné dráhy, a naše galaxie je mikrokosmem tohoto vesmíru. Náš vesmír je mikrokosmem kosmu, jehož Počátky byly to, čemu vy říkáte „Velký třesk“, a od té chvíle žádná věc neexistuje sama o sobě a vše, co se kdekoli stane, ovlivní všechno, všude.

4. Po několik posledních desetiletí je Země centrálním jevištěm tohoto vesmíru z důvodu bezprecedentní rychlosti a rozsahu změn na planetě, které jsou přisuzovány vědě, i uvnitř lidí, a ty jsou přisuzovány duchu. Ano, všechny z probíhajících změn na Zemi a ve vás byly nastartovány před 70 lety, kdy jste takříkajíc dali energii nové směry.

5. Energie je neutrální, ale proudy energie mohou být nasměrovány jejich přívěsky myšlenkových forem. Tyto formy jsou skutečné substance, i když neviditelné vašim zrakům, a jsou vytvářeny každou myšlenkou, pocitem i činem každého existujícího života. Tyto přívěsky jsou povahou buď pozitivní nebo  negativní, a tento vesmír se hemží obojím.

6. Čím blíže jsou jakémukoli pohybu energie, tím hlouběji ho ovlivňují. Protože váš svět je zaplaven negativními komponenty duality – strachem, obavami, rozdělením, vztekem, nenasytností, klamem, zkažeností, chudobou a mimořádným násilím – jste v epicentru dynamického třesení a lomcování.

7. Nejenže jsou zde tyto negativní přívěsky zářičů vytvářeny, ale linou se i odsud ven. Skrze fyziku, která ovládá život v tomto vesmíru, energie vytvořená kdekoliv vystřeluje do prostoru, přitahuje a přivěšuje se na nejbližší podobnou energii, a jako bumerang se vrací posílena. Protože zemské zářiče s negativním pólem jsou odtud hojně vysílány, přitahují a přivádějí zpět přesně to, co vysílají ven. Tento neměnný zákon přitažlivosti způsobuje, že váš svět je stále ponořen do vřavy.

8. A proto vás naléhavě prosíme, abyste se soustředili na to, co chcete ve svých životech a ve vašem světě! Ti z vás, kteří se příliš zabývají myšlením na to, co nechtějí, svou úzkostí, zábranami, hněvem, smutkem a netrpělivostí ohledně těchto situací, vytvářejí ještě více téhož ve svých osobních životech i ve světě. Tyto způsoby myšlení a cítění jsou naplněny negativitou, která prodlužuje situace, které chcete ukončit!

9. Jediný způsob, jak zastavit tento kolotoč, je pomocí lásky, nejmocnější síly v kosmu. Láska – naprosto stejná energie jako světlo, pouze jinak pojmenovaná – je to, co světelné bytosti z celého tohoto vesmíru intenzívně vyzařují na Zemi již více než sedm desetiletí. Počáteční příliv světla zachránil Zemi život a dodal jí sílu, kterou potřebovala, aby se pozvedla z hluboké třetí hustoty a započala svou dráhu Vzestupu.

10. S tímto přílivem světla ho mohla Země nabídnout více všem svým obyvatelům, mikrokosmům své Bytosti, a její lidé, kteří otevřeli svá srdce a mysli, ho přijali, a vytvořili v hojném množství své vlastní světlo, svou pravou životní sílu. My se radujeme s každým z nich a za každého z nich! Nejen že jejich životy byly pozvednuty do osvícení duchovního i osvícení vědomi, ale jejich reakce vytvořila i pozitivní přívěsky zářiče energie, které dále přinášely prospěch Zemi a jejím dalším duším ochotným přijímat.

11. Protože my milujeme každou duši ve vašem světě, je pro nás smutné, že některé stále odmítají světlo, které by nahradilo jejich strach a úzkost uzdravením a radostí. Dokud měli temní váš svět pod kontrolou, cítili se mocní. Když se jejich moc před pár lety začala rozpadat, dostavil se strach. Nyní jsou Illumináti v beznaději, protože jejich pár posledních zbytků vlivu – média a segmenty vojenské síly a ekonomiky – mizí. Tyranští vládci také prchají ve strachu, protože jejich protějšky v několika jiných zemích byly svrženy občanstvem. A mnoho milionů žije ve strachu z důvodu aktivit těchto temných.

12. Strach je přehnaná emoce, která vysílá nejmocnější negativitu. I když strach, který je generován na Zemi, má účinky v celém vesmíru, jak jsme řekli, nejhlouběji ovlivňuje všechen život na planetě. Vzpomeňte si, kolikrát jsme zdůrazňovali důležitost posílání světla nejslabším článkům našeho rodinného řetězu duší, těm, kteří se stali zajatci temnoty.

13. Stvořitelův Zákon svobodné vůle jim dává právo odpírat si světlo, ale nemohou zastavit jeho kosmickou energičnost. Dráha Vzestupu Země dosáhla vibrační úrovně intenzívních energetických vzmachů a tyto blokují dráhy energetických zářičů bouřlivé negativity. Protože tyto zářiče se nemohou obrátit zpět, ani nemohou pokračovat do čtvrté hustoty, jsou donuceny samy sebe strávit, rychle a zuřivě.

14. To vytváří bouřlivost, kterou vidíte, a my spěcháme vás ujistit, že současné střety neskončí výbušně! Světlo od naší vesmírné rodiny kombinované s vaším vlastním je daleko silnější než negativita vířící kolem planety! A jasným znamením, že Země se s tím vypořádává opatrně, je to, že při nedávných zemětřeseních, což je její hlavní způsob, jak se zbavit negativity, bylo daleko méně mrtvých a daleko méně ztrát a škod na majetku než dříve. 

15. Prohlašujeme, že cílem našich poselství je osvětlit, dodat odvahy a poskytnout duchovní vedení během této doby bezprecedentní v historii vesmíru. Také říkáme, že jsme nepolitičtí – jako všechny ostatní duchovně vyvinuté bytosti jsme pokročili ve své povaze daleko za politický aspekt.

16. Tak proč vůbec mluvíme o politice? Vědět, jak se váš svět se stal nabitým negativitou, je základem pro pochopení vzestupu Země, a vysvětlení nemůže opominout její důvod vzestupu: osvobodit se od masívní negativity způsobené účinky politických ideologií.

17. Politická rozhodnutí ovlivňují životy lidí – občanská práva, zákony, vzdělání, zaměstnanost, druhy šířených informací, kulturní praktiky, ekonomické podmínky, daně, volby, lékařskou péči, náboženskou orientaci a označení „nepřátel“. Základním principem většiny vašich vlád na světě dlouho byla válka, korupce, klam a potlačování různého druhu, a to vše vytvořilo přebujelou negativitu.

18. Za celé věky bojechtivé vládnoucí orgány způsobily nekonečné krveprolití, které téměř zabilo vaši planetu. Proto se Gaia, duše Země, rozhodla, že její tělo vystoupí z třetí hustoty, kde kvete temnota, a postoupí do vyšších hustot, kde neexistují nemilosrdně polarizované politické ideologie a jejich tragické důsledky.

19. Rozhodnutí a činy vlády Spojených států jsou vlivné po celém světě, a proto nadcházející volby v této zemi jsou v centru globálního zájmu. Mluvili jsme o poslání prezidenta Obamy v kontextu mistrovského plánu pozemského Zlatého věku, což je ve shodě s přáním Gaii o mírovém světě, kde všichni žijí v harmonii s přírodou. Její přání a plán, který je ztělesňuje, přesahují politiku každého státu.

20. Obama, který prožil mnoho životů v pozici vůdce, přijal monumentální poslání přinést mír vašemu světu, a přišel sem s moudrostí, vizí, oddaností a morální a duchovní čistotou, aby vedl na této cestě. Nezměnil se ani on, ani jeho poslání.

21. Avšak během jeho úřadu byly jeho snahy podrývány Illumináty – těmi, kteří jsou v Kongresu, a jsou podporováni těmi, kteří tam nejsou. Příkladem jejich kombinovaného díla, které znáte, je často kritizovaná „Obamacare“ (Obamův systém zdravotní péče), který je pouze polámanou kostrou Obamova záměru. Aby dosáhl jakékoli z reform, které chtěl pro lid své země, neměl jinou volbu než změnit některá ustanovení a přidat či vynechat jiná, aby Kongres schválil Zákon o dostupné zdravotní péči.

22. Brzy všichni jedinci, jejichž činy jsou motivovány nenasytností a mocí, nebudou již kolem něho. Pak uvidíte, proč nejvyšší vesmírná rada vybrala duši zrozenou jako Barack Obama, aby naplnila jednu z nejdůležitějších roli ve vašem dnešním světě. Bylo by to bývalo evidentní i v době jeho prezidenství, nebýt houževnatosti temných.

23. Navzdory tomu, že dokázali oddálit významné postupy reforem, Země se svým předvojem osvícených duší pokračuje rychlým tempem ke čtvrté hustotě. Už to bude trvat jen několik týdnů, a zakrátko uvidíte, že se současná pozdvižení a konflikty začnou vyvíjet k jednotné touze po svět v míru a nastolení pozemského Zlatého věku.

24. Promluvme si nyní o nejranějších stádiích života v tomto Věku. V našem posledním poselství jsme vyjmenovali prioritní projekty, které budou zahájeny. Nyní vám popíšeme, co můžete očekávat pokud jde o obecnou povahu společnosti.

25. Jak jsme dříve uvedli, ne všechny krásy Zlatého věku budou stát hned na jeho prahu. Ani tam nevstoupí zcela odlišná či osvícená společnost. Jak Země, tak Nirvána, budou i nadále vynikajícími školami pro duše, aby se vyvíjely v androgynní bytosti – ty, které mají ideálně vyrovnané ženské a mužské energie – a nejvíce potřebují vyrovnání emoce, protože ty ovlivňují postoje a volby akce a reakce.

26. Prostý vstup do Nirvány nezmění povahu osoby, a prostý vstup do Zlatého věku také ne. Nemluvíme o těch, kteří nedodrželi smlouvu duše – každý, kdo se závažně odchýlil od své smlouvy, ignoroval vedení vědomí a svévolně si zvolil temné cesty – už zde nebude, ale máme na mysli rysy osobnosti, zájmy, ideje, standardy, aspirace, dovednosti a talenty.

27. Například pesimista se nestane optimistou, ani ten, kdo má tendenci k lenosti, se nestane pilným. Plaší jedinci se nestanou družnými, ani naopak. Někdo, kdo analyzuje dlouze situace, nezačne jednat spontánně, a osoba zvyklá dělat práci průměrně nebude perfekcionistou. Nadšenci pro basebal a fotbal nepřepnou na výtvarná umění, ani umělci nezačnou trénovat na Olympiádu. Farmáři nezmění své zaměstnání, ani učitelé, ošetřovatelky, mechanici, obchodníci, šéfové, architekti, truhláři, programátoři, ani nikdo jiný, jehož práce je naplňující.

28. Zkrátka, vaše vlastnosti, postoje, zaměstnání, koníčky, a tak dále – všechno, co obsáhne jedinečný jedinec, jímž je každý z vás – nebudou odlišné, dokud si nezvolíte jinak. Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody.

29. Velkým rozdílem, který všichni přivítají, je ochota začít vidět situace z perspektivy druhých, přijímat postoje, které vedou k harmonickým diskusím a rozhodnutím, a postupovat cestami, které co nejlépe slouží potřebám všech. Budete žít ve vibracích lásky a světla, které plodí tyto přístupy, a inspirují činy v souladu s nimi.

30. Fyzikální zákon „stejné přitahuje stejné“ také spojuje osoby, které jsou duchovně spřízněnými dušemi. Vztahy – v rodinách, na pracovištích, aktivity v obcích nebo státní organizace, které jsou založeny na tomto základě, budou trvat, ty, které nejsou, nepřetrvají. Budete chápat, že cílem všech duší je duchovní růst a vědomá bdělost, a tak se dokážete vlídně dohodnout, když rozdělení cest nabídne příležitosti pro tento pokrok.

31. Vážné zdravotní stavy se budou měnit postupně, ale chronické nemoci skončí naráz. Jakmile budete ve vibracích čtvrté hustoty, začnete se cítit významně osvěženi na těle, mysli i duchu. Po mnoho let jste byli napadáni množstvím toxinů, které si vybraly na lidstvu těžkou daň. Ve čtvrté hustotě není žádný z těchto toxinů, a jak se budete pohybovat do vyšších, silnějších vibrací, těla budou obnovena k dokonalosti.

32. Víme, jak jste dychtivi slyšet, kdy budou oficiálně mezi vámi přivítáni členové naší vesmírné rodiny. Náš dobrý přítel Hatonn nám říká, že vše je připraveno, že pouze čekají na signál z nejvyšší vesmírné rady, která jedná pod vedením Boha.

33. Opravdu se stabilizuje ekonomika, nebo jenom Illumináti manipulují tuto iluzi? Globální ekonomika, která je produktem podvodných kouzel, abychom použili vašeho výrazu, je neopravitelná. Pod starý systém byly vpraveny základy nového, takže až přijde jeho kolaps, nové základy již budou dobře zavedené. To umožní přechod ze starého systému na nový bez „protržení hráze“, jak se říká.

34. Příslušné změny v měnách, bankovnictví, půjčkách, daních, obchodě a investování budou nastoleny rychlým tempem, aby byl minimalizován zmatek, ale ekonomickou prioritou je odpuštění dluhů v případě půjček MMF zemím, kde peníze nikdy nedošly ke zbídačelým masám, a prioritou je i poskytnutí základních potřeb, které jsou nutné pro tyto milióny lidí. Prioritami jsou i vyřešení vaší neradostné zaměstanosti a situace uprchlíků.

35. Drahým duším, které posílají mé matce otázky osobní povahy – jako kdy a kam se přestěhovat, jaké je vaše poslání, zda je vaše světlo dostatečné, abyste šli spolu se zemí, zda se dá vyléčit vaše nemoc – my nemáme odpovědi, které hledáte. Ale vy ano – všechno, co je pro vás důležité, je známo uvnitř vaší duše!

36. V mnoha poselstvích jsme vás důrazně žádali, abyste se přestali spoléhat na vnější zdroje poskytování odpovědí, a místo toho abyste šli dovnitř. Zklidněte svou mysl, odpoutejte ji od „žvanění“ třetí dimenze, a nechte poselství své duše přicházet tak, jak chodí – intuicí, instinktem, touhou a vědomím, což je vedení které vás udrží ve stopě toho, co jste si zvolili ve své smlouvě duše.

37. Avšak ohledně poslání, zopakujeme to, co jsme řekli: je poměrně málo těch, kterých je potřeba k naplnění vedoucích pozic. Většina z vás si zvolila být ukazateli cesty tím, že vyzařujete své světlo, a tuto roli naplníte prostě tím, že budete žít jako Bytost, kterou jste, jako jedno z milovaných božích dětí, příbuzné všech ostatních v Jeho rodině, kterou je veškeré pozemské lidstvo, zvířectvo, říše rostlin a neocenitelné duše v říších Dévů.

38. Je důležité být soudným ohledně informací o světových událostech, protože v mainstreamových médiích, na Internetu a v soukromých publikacích je stále plno desinformací, a to i v channelingových poselstvích. Opět vám říkáme, abyste dávali pozor, jaký pocit k vám přijde. Pokud informace plyne snadno, je velmi pravděpodobně pravdivá. Pokud cítíte jakýkoli odpor, velmi pravděpodobně je falešná. Avšak nižší úroveň vědomí uzavřené mysli způsobí, že osoba bude odmítat veškeré informace, které nepotvrzují její zkostnatělé názory.

39. Především se nenechte vtáhnout jakoukoli děsivou informací – není čeho se bát! Je čas, abyste cítili radost, vzrušení a vítězství! Jste jenom maličký úsek lineárního času od cílové linie největšího triumfu, jaký kdy byl v tomto vesmíru, a v kontinuu jste již přešli cílovou linii, již jste zvítězili!

40. Vzdáváme vám čest za vaši statečnost a vytrvalost ve světle. Vzdáváme vám čest za vaši neochvějnost a důvtipnost v překonávání všech překážek, které vám do cesty postavila temnota, a za vaši trpělivost při zpožděních. Ctíme vás za to, že vedete váš svět do nové éry lásky, míru a harmonie s veškerou Přírodou. Prosím, važte si sami sebe tak, jak si my vážíme vás!


1. listopad 2012: Dodatek k poselství 21. října

Bouře jménem Sandy, která zaplavila severovýchodní pobřeží USA, nebyla vytvořena lidmi. Matka Země se čistila uvolňováním negativity, která byla obzvláště hluboko usazena v a kolem New Yorku a Washingtonu DC, a proměnila ji ve světlo. Illumináti již nemají přístup k technologii, kterou mnoho let zneužívali k vytváření zemětřesení a velkých bouří.

(Poznámka Orgonet: Huráááááááááá, konečně, zapomeňte na haarpové kruhy (:-))))
                 

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com


56 komentářů:

 1. Orgonete, opravdu upřímně děkuji za překlad Matthewa !Čte se to moc pěkně a vně mého "já" se dušička tetelí radostí.Avšak, co bych chtěla Matthewovi vytknout, je přílíšná víra v budoucí blaho od Obamy.No,každý národ tancuje s vírou kolem něčeho jiného.-

  dan.

  OdpovědětVymazat
 2. Citujem : "..Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody..."

  LEN NECH MI PROSÍM NIKTO NENANÚTI STAŤ SA VEGETARIÁNOM ALEBO VEGÁNOM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bol som dva roky vegánom, bol som aj vegetarián.... A NECHCEM BYŤ !!!!!!!!!!!!
  Nechcem sa vzdať kvalitného mäsa, kvalitných vajíčok, domácej masti, domáceho masla, sem-tam domácej slaniny (veľa údeného škodí...)...
  Najviac sily a najlepšie zdravie majú prírodné národy, ktoré konzumujú NAJVIAC živočíšnych potravín, a hlavne čím tučnejšie, tým lepšie....
  NECH TO NIKTO NEMENÍ... kto chce jesť hnusné ZRNÁ vkuse ?????.....
  Ja rozhodne nie...
  Marek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. my veteráni,socialismem zocelení...jsme kupovali sobotní Rudé Právo,které mělo oproti ostatním SVĚTOVOU VELIKOST,jako New Yourk Times,podobné množství stránek,takže po přečtení,vyzobání zrníček pravdy v ideologické diverzi se výborní hodilo na zátop.Samozřejmě jsme tím náramně trénováni dosud,takže všechny zprávy,channelingy cedíme intuicí a vybíráme ZNOVU jen perly,co souzní s ATMANEM..Ačkoliv jsme vegetariáni,dcera se ZDRAVĚ živí jen pící,NIKDY nepovažujeme každý styl,jako správný pro každého...a už vubec NEEEE se vegetariánstvím ohánět,jako brežněvovou doktrinou omezené suverenity....Jen máme jiné vztahy se zvířaty,je to zcela jiný,harmonický přístup...Kdo k témuž došel,krkaje po tučné vepřovce a pivku,tak je to jeho vývojový stupen,ke kterému jako berličku vegetariánství nepotřeboval....

   Vymazat
  2. Ale to je problem tychto clankov, niektori ludia im prikladaju moc velku vahu...
   Vedel si ze drtiva vascina chanelingov je len hra zlych entit ktore sa takto zabavaju???
   Namiesaju ti peknu porciu slov v peknom obale, a ludia po tom hned chmatnu pretoze uz chcu zmenu, ale ved zmena pride netreba sa nahlit..

   J

   Vymazat
  3. Tak s tímto názorem bohužel souhlasím, je to tak, že ti zlí nebo temní se nás budou do poslední chvíle snažit zmást a zmanipulovat (např. do 4D, abychom nešli do 5D).
   Channelingy jsou rozpruplné.

   Vymazat
 3. Neverím, že v tomto fóre sú len vegetariáni, makrobiotici, vegáni.....
  Páči sa vám toto ??? :"...Trochu to upřesníme: jedinci, kteří mají rádi lov a rybolov, rychle přejdou z těchto forem rekreace na jiné uspokojující záliby, které respektují veškerý život v říši Přírody..." ...
  Čím sú zrná prirodzenejšie pre človeka ako živočíšne potraviny ??? Ničím.... A ovocie a zelenina (vitariáni)... ??? ...To mám vkuse jesť niečo sladké (ovocie), alebo chrúmať ako zajac šalát... ??? ... áno, robím si doma často šťavu (hlavne ovocnú, so škoricou ale, aby bola zdravšia...)... ale preboha, obilniny a strukoviny ma totálne NENAPĹŇAJÚ ani z chuťového, ani z iného hľadiska.....
  Obilniny a strukoviny sú plné fytátov a inhibítoru trypsínu,a rovnako aj orechy !!!!!!! Toto máme jesť ???????...... to len maximálne ako doplnok v malom množstve, pre boha....
  KVALITNÉ MäSKO, KVALITNÉ VAJÍČKA, MASLO, MASŤ, GHÍ, KOZIE MLIEKO, KOZÍ SYR........... To je lakotinka, a NAJ-ZDRAV-ŠIA.......... Kto neverí, ench sa tak skúsi stravovať. Ja sa tak stravujem od februára 2011, nikdy som sa necítil a nevyzeral lepšie.... Na vegánstve som STRÁDAL a bol zravotne na tom horšie ako teraz... Ja do SVOJEJ SMRTI budem jesť aj zvieratká.... To je strava PRE ČLOVEKA...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No já vegetarián nejsem, ale zeleniny a ovoce se nezříkám. Jím všechno, a tak to má být. Fiziologie i fyziognomie člověka k tomu tak byla naprogramována,určena, tak proč to budu násilně vegetariánstvím popírat ?! Toto "IN" si docela rád odpustím !

   Vymazat
 4. Byl jsem ateista, dlouho. Nějaké 2 roky čekuju orgoten a podobné stránky. Řekl bych, že ateista už rozhodně nejsem. Ale zamyslel se někdo nad tím, že všechno je to jen manipulace. protiklad té, co nám je na těchto stránkách předkládána ? Já chci, a věřím, že informace z blogů jako tento jsou pravdivé. Ale jak, když jednou je Sandy umělá, podruhé přirozená....Mam momentalně rozpolcenou osobnost z toho všeho. Nevim čemu věřit. Nekdy mi to přijde jako naboženstvi - sekta - všechny ty chanelings, David Icke, Matthew. Na druhou stránku v těch informacích cítím něco víc než jen sdělení.

  Tak jak tak, televizi jsem před časem vyhodil z baráku jako naprosto nechutnou věc, i díky informacícm ze zmiňovaných zdrojů.

  S přítelkyní bojujeme proti očkování, protože náž syn je díky němu v autistickém světě.

  Jímě zdravě jak se jen dá. I když se v podstatě dá jenom vyhejbat nejhoršímu.

  Konečně, ale, pokud změny podstatné na světě, ve společnosti a vůbec nebudu registrovat do půl roku, je to pro mě v prdeli a utvrzení, že muj ateismus je to jediné, čeho se mam držet.

  Viktor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak proti očku, už jsme začali bojovat taky. Nebylo to u nás nějaký modní poblouznění. Nakonec prvního syna máme zaočkovaného komplet, no bohužel neznalost, nežádoucí účinky,nikoho to nezajímalo. Druhý už není a ani snad už nebude. Rozdíl u nich dvou obrovský. Tělo čisté, jiné, prostě každý by to musel zažít a viděl by. A bohužel ty NÚ nejsou jen vymýšlené ,ale je toho čím dál víc i okolo nás, že u dětí těch případů NÚ roste. Jinak nezkoušeli jste nějak tělo čistit od těch škodlivin. Znám holčičku, která začala mít taky dost ošklivé příznaky a daří se jim ji dost dobře vrátit a dělá velké pokroky. Omlouvám se za dlouhý příspěvek, který sem možná v očích mnoha nepatří,ale podle mne má spojitost vše se vším. Chemka ve vzduchu, ve vodě, v potravinách a ještě dorazení chemkou v injekcích. Výsledek živé, neživé, utlumené tělo, bez ducha, neschopné se vyvíjet, poslouchající ne svoji duši,ale příkazy jiných.

   Vymazat
  2. Ahoj Viktore, určitě máš dobře nakročeno, jenom vydrž. A když tohle všechno sleduješ a čteš, nikdy nepřestávej o tom všem pochybovat. Jen tak se dá uchovat zdravý rozum. A když se ztišíš a začneš vnímat více sám sebe (chápu že tyhle řeči můžou naštvat, mě taky lezly před pár měsíci na nervy, protože jsem furt nic necítil a nevnímal), najdeš si tu pravdu sám. Skončila doba mistrů a různých guruů. My sami všichni jsme mistry. Nejpodstatnější změny může člověk udělat u sebe a tím pádem i ve svém nejbližším okolí. To je cesta. Čím více lidí tohle udělá, tím spíše se to na světě pohne k lepšímu. Já osobně nevěřím žádnému zázračnému přechodu do 5D a nebo někam jinam, věřím v tvrdou a trpělivou práci sám na sobě. Tys už vykročil správně, přeji Tobě a Tvým blízkým hodně štěstí a síly. Libor

   Vymazat
 5. Velice děkuji za tyto zprávy... Konečně čtu něco, co rezonuje s mou duší. Je to přesný opak pocitu, který jsem měla při čtení zpráv "indigového" dítěte Saši. Nicméně chci poděkovat i za tyto zprávy - překlady, neboť jsem měla možnost pocítit rozdíl mezi souzněním a nesouladem. Toto poznání mně opět pomůže na cestě k Sobě a je Světlu.. Díky moc Šárka

  OdpovědětVymazat
 6. Velmi děkuji za tyto zprávy, které cele rezonují s mou duší. Přesný opak jsem cítila při čtení rozhovoru s "indigovým" dítětem Sašou. Nicméně děkuji i ta tyto zprávy- překlady, mám tak možnost srovnání, které více podporuje naslouchání mému nitru.... Ještě jednou děkuji za oba náhledy, které mne posunují na cestě k Sobě s ke Světlu... S láskou Šárka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je zaujimave ze zeny vedia lepsie vycitit energie z chanelingov, aj ja si myslim ze tato sprava je o trosku blizsie pravde...
   Ale sa divim ze ludia to stale citaju, je to dookola to iste, na jednej strane su to clanky kde sa priklada zbytocne velka moc iluminatom ze aky su to borci a vedia vsetko ovladat, pocasie, zemetrasenia a buducnost.
   A na druhej strane su to same anjelske pozdravy z hora...
   Ale ludia potrebuju dramu takze je to v pohode.

   J

   Vymazat
 7. Toto poselství se mě hluboce upřímně dotklo, skáče mi srdcíčko radostí:-)
  Mi bylo naoplátku sděleno toto:

  Až pochopíš
  co je bílou křídou v sněhu napsané
  Až poznáš
  co je mezi klasy větrem zpívané
  Až ucítíš vůni jahod v jahodovém ráji
  pak budeš vědět
  že nejsi v světě sám
  že všichni lidé tady svoje místo mají
  Jen mnoho se jich bojí vztáhnout ruku
  A přitom každý z nás je do míst zván
  kde andělé svá křídla rozpínají.

  Krásný víkend všem JaJi

  OdpovědětVymazat
 8. přepis Keshe technologie zde:
  http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6409-senzacni-udalost-redakci-naseho-internetoveho-magazinu-se-podarilo-ziskat-plnou-verzi-dokumentace-dvou-patentu-dr-m-t-keshe-a-jeho-keshe-foundation-ve-dvou-souborech-pdf-jsou-ke-stazeni-a-k-prostudovani-prave-zde/

  OdpovědětVymazat
 9. ale fooy,fooy,takhle si tu 5D transformaci nevybudujete..http://www.denik.cz/ze_sveta/bulharsti-vesnicane-zbili-francouzske-agenty-ve-vycviku-v-terenu-20121103.html

  OdpovědětVymazat
 10. Už to bylo psáno několikrát , není potřeba se neustále strašit a dělat bubáky, je zapotřebí zaměřit se na Lásku a pozitivní zprávy, všichni jsme děti boží , i ti temní :-))

  OdpovědětVymazat
 11. Tak já už teda v tom docela ztrácim, indigo chlapec řiká, že lidé budou nemocní a mathew, že všechno bude fajne, tak to sem vážně zvědavej jak to dopadne

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Počkejme, a uvidíme. Však se dočkáme. Do té doby pracujme na svém obrácení se ke Světlu, a spolupráci s ním.

   Vymazat
 12. výborný, úžasný, famózní. Díky MOC ;-)

  OdpovědětVymazat
 13. Tak nevím nevím,ale koukám nahoru a vidím stále chemčáry a harpový mráčky taky,takže??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro mě bude jednoznačný signál opravdových změn, až přestanou létat nade mnou chemoplány a přestanu vidět chemosajrajt na obloze. Do té doby si může kdo chce žvanit co chce !

   Vymazat
  2. Koukám nahoru a vidím stále chemčáry....ALE ŽIJEŠ ? ŽIJEŠ. Ono to může být všechno nakonec úplně jinak ! Třeba jako s antibiotiky, bakterie si na ně časem vytvoří rezistenci a stávají se odolnější až jsou nakonec multirezistentní, takže na ně žádné léky nazaberou. K tomu si přidej myšlenku paralel makrosvět-mikrosvět a nová teorie je na světě. Chápeš? s láskou a vděčností za tenhle CMO (Centrální Mozek Orgonetu) m.

   Vymazat
 14. To už tu také bylo mnohokrát :)))

  OdpovědětVymazat
 15. tak jsem si ty Keshe dokumenty přečetl a připadá mi, že je to na úrovni "zaručených free energy patentů" z 60. let, co hojně kolují po free-energy webech

  ale vzhledem k tomu, že to má dost lidí už v ruce a nevypadá to složitě na konstrukci (každá technická univerzita by měla být schopná toto replikovat v řádech desítek až stovek tisíc Kč), a některé ústavy to nejspíš zkusí

  taky mi vadí, že jsou tam jednoduché nákresy, čekal jsem prostě pořádnou dokumentaci, kde je každá část podrobně popsána, s rozměry a určením materiálu

  takto to vypadá opět na věc, se kterou je třeba hodně bádat než to bude použitelné (což může stát řádově miliony i více)

  OdpovědětVymazat
 16. řekl bych,že haarp jede dál,bylo to vidět na snímcích z družic na CHMU a chemoletadla se dnes opět činila,padalo to tady pěkně opět vše v šedém závoji,no hnus

  OdpovědětVymazat
 17. Díky za včasný překlad! Možná by jen stálo za úvahu zaměnit slovo "přívěšek" slovem připoutanost (míněno mentální), neb to je, oč tu kráčí - "Přitahujete to, na co se soustředíte, ať už to chcete zažít nebo se toho bojíte." (Abraham)
  Hayerdal

  OdpovědětVymazat
 18. Ještě maličkost:
  31. Vážné zdravotní stavy se budou měnit postupně, spíše než by chronické nemoci skončily najednou. H

  OdpovědětVymazat
 19. http://www.youtube.com/watch?v=3Mzf1WLyHEE&feature=related

  OdpovědětVymazat
 20. http://www.youtube.com/watch?v=VHRdFILo_Yw&feature=related

  OdpovědětVymazat
 21. právě jsem z mého emailu na seznam.cz poslal dvěma lidem odkaz na tuto stránku
  jejich účty jsou na atlas.cz a centrum.cz

  zpráva se mi vrátila jako nedoručitelná s poznámkou, že email byl vyhodnocen jako spamm!!! (Spam-score:10.7)

  (podle přiloženého reportu to nejspíš zablokoval mx.seznam.cz, ne až atlas.centrum.cz)

  v emailu nebyl ani vyplněn předmět, ve zprávě bylo pouze adresa

  http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/keshe-transfer-technologie-vasim-vladam

  běžně posílám takové zpráva, kde je jen holá www adresa

  tedy v antispammu musí být nastaven pojem keshe jako zaávadný (nepředpokládám, že vadilo to cez-okno)

  a kdo to do antispammu dal? vždyť přece nechodí hromadné hoax emaily s keschem, na hoax.cz pojem keshe ani neznají

  že by to někomu vadilo?

  OdpovědětVymazat
 22. nepsal nahodou mathew pred casem ,ze chemtrails uz nebudou a bylo to furt stejny a doted se denne praskuje?proto kazdy info od nej beru s velkou rezervou.ale bylo by to fajn ,jak to pise,to je jasny :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně, na dušičky jeden den roztáhnuto aby nepohasly svíčky a zase stejná písnička. Už 10 dní stejného humusu nad hlavou. Rezerva musí být .)
   Hans

   Vymazat
 23. Velmi harmonické, ale i věcné sdělení, asi tak jako vždy. I když tento druh zpráv občas považuji za dost nepřesný, tak sdělení od Mathewa cítím jako jedno z nejobjektivnějších. Velmi mě zaujal bod 36 a 38.
  Mathew se často zmiňuje o intuici, aby jsme ji skutečně používali, hlavně kvúli správné, nebo lepší orientaci v tom zmatku na Zemi.
  Proto, že ne každý si ysvětlí intuici správně, nebo si ji může spléct s myšlenkou ega, tak může jistě vznést otázku. Jak poznám intuici, a že je správná ?
  Částečně na to odpovídá bod 38, zejména druhá polovina tohoto bodu. Tak to cítím já, harmonizuje to.
  Hezký den všem. Honza.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo, stejnou otázku jsem si kladla dost často. Jak poznám že nejenám z ega, ale ze srdce, které ja spojeno s moudrou intuicí? A odpověď zněla takto: Kráčím-li z ega, narážím hlavou bolestně do zavřených dveří, kráčím-li z moudré intuice, Vesmír sám mi otevírá dveře, a překážky záhadně pomáhá řešit. Je to "Milost",která mi jde vstříc, jdu-li v souladu s Celkem. Ale já musím udělat první krok. JaJi

   Vymazat
  2. Ano JaJi. Je to tak. Z lastní zkušenosti vím, že správnost, nebo správnost se potvrdí tím, že když informace, nebo událost projde skrze mě samého, nebo mě jakoby zaplaví pozitivitou, láskou, tak vím, že tato informace je správná. Pokud se takový vjem nedostaví, není potvrzen intuicí, pak se nejedná o správnost, pravdu.
   Toto se mi potvrdilo mnohokrát jak nalézt správnou variantu - pravdu. A tím se řídím. Každý může mít tento pocit ze srdce trochu jiný.
   Přeji hezký den. Honza.

   Vymazat
 24. Dnes jsem poprvé viděla Avatar.
  Je to naprosto vyjímečný, fakt hodně úžasný film.., který mistrně vypovídá o dnešních poměrech na Zemi... Všichni jsme Avatary. Milujeme naši Zemi a ona miluje nás. Dovolili jsme naši planetu téměř zničit... POřád mlčíme, mlčíme a zas mlčíme... V noci máme oranžovou oblohu, přes den na ní pravidelné řádkování.. Málokdo si toho všímá... Ale jsou takoví... Naštěstí... Po filmu jsem musela ven.. Musela jsem vidět hvězdy. Cítit život.. Vidět, kolik lidí už spí..., kolik oken už nesvítí... Film ukázal - stejně tak i my v tom žijeme - naprosto bezohlednou dobyvačnost a zisk.., proti kterému se spojili nádherní obyvatelé Pandory s děsivými prehistorickými zvířaty, se kterými dříve bojovali... Společnými silami vyhráli a svou planetu zachránili...
  Ať už jsme Číňani, Křováci, Amíci, či MY, Češi..Je to o tom, že se lidi musí spojit, jinak ničeho nelze dosáhnout.. Myslím tím - VŠICHNI LIDI... z celé planety - ne jen z našeho domu či vesnice...
  Jsme jeden organismus skládající se z mnoha částí, kde jedna ovlivňuje druhou, druhá ty další... No prostě je to o těch energiích, kdy myšlenka, jakožto elektrický impulz, ovlivňuje jiné bytosti.., spojuje se s jinými...

  Dokonce druhem myšlení (+ či -) ovlivňujeme lidi kolem sebe, ale ovlivňujeme i rostliny - viz. Masaru Emoto....tedy TVOŘÍME REALITU..... Nojo, tady máte naprosto zřejmý a zřetelný důkaz toho, že svým myšlením tvoříte budoucí realitu...
  Hezkou noc - veronika

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Film Avatar je naprosto vyjímečný,strhující,vidím ho asi počtvrté,nejen mistrně natočený,ale to poselství!Jako kdyby se v něm zhustily všechny povznášející,učící a vědoucí články z celých dějin ORGONETU!V tom filmu můžeme uvidět a cítit to vše,o čem si tu už léta čteme! A nebo z druhé strany,dle určitých komentářů na tento film z dřívějška - ten,kdo je(nechce se mi to tak nazvat,ale nevím,jak jinak)ještě neprobuzen,ten Avatarovi nerozumí,a v mnoha případech se mu ani nelíbí.A nezachrání mu to ani filmové efekty.Mě by naopak film fascinoval díky zpracovanému tématu,i kdyby byl kreslený,a snad i černobílý!Je to pro mě fantastický počin a dar lidstvu. Eva.

   Vymazat
  2. Verčo,ano je to naprosto o nás,jen nám tam dodělali ocásky, větší ouška,aby to většina z nás nepoznala,že jsme to my.Mám tě ráda Tereza

   Vymazat
  3. Film co nám má říct plno věcí, pokud je chceme vidět a cítit. A na konci záběry skutečné krásné přírody na Zemi a vlastně toto si ničíme, zabíjíme a třeba já to tak nechci. Přeju si to souznění, živou, zdravou přírodu, Zemi , to spojení. A věřím, že to tak bude. A výzkumy s vodou, její odpovědí na myšlenky, krystaly jsou nádherné a dokazují tu provázanost, život.

   Vymazat
 25. Tyhle a podobné články a vzkazy jsou o víře.Ne o te náboženské,ale o víře v něco.Třeba v dobro.O tom,že : vydržte,všechno bude dobré (i kdyby nebylo).Vážněji to neberte,jinak budete zklamáni.Proto se také nemůžete dopídit žádného konkrétního data.Je třeba Vás nás držet při životě co nejdéle,ne jen do .....

  OdpovědětVymazat
 26. Já chci do 5D, ne do 4D. Jednoduše Matthew nám tvrdí, že vzestoupíme do 4D, takže žádné tvoření pomocí zhmotňování představ, ale v podstatě jen současná realita s úžasnými technologiemi. Zlo by pořád existovalo a peníze a moc také, no nevím, ale já souzním z 5D.
  Naštěstí se již brzy dozvíme, jestli to bude 5D nebo 4D. Vcelku jsou obě možnosti lepší než současný 3D stav, takže by měla být budoucnost tak i tak lepší, ale stejně 5D je o dost lepší level než 4D.
  Tak uvidíme, co se ještě během listopadu a prosince dozvíme. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vesmír rozhodně neplní přání ega pozemských pidilidiček. To lidé se musejí naopak přizpůsobovat vesmírným programům a cyklům. To, že to takto nechcete vesmír vůbec nezajímá !

   Vymazat
 27. Odpovědi
  1. To byl originální vzorec orgasmu :)

   Vymazat
 28. ad VIKTOR:
  Vydal ses bezesporu správnou cestou. Na netu ti nikdo nemůže říct zaručenou budoucnost. Jak by mohl znát dopředu co se stane ? Některé weby a channelingy jsou spíš nebezpečné. Zavádějí lidi od sebe samých a dávají jim falešné naděje ohledně budoucnosti, např. new age.
  Z informací si pečlivě vybírej. Máš-li rozvinutou intuici, věř sobě ! Nehledej žádného gurua (vůdce). Spolehnout se můžeš vždy jen sám na sebe.
  Buď rád, že se z netu můžeš dovědět informace, které ti oficielní média nikdy neposkytnou. Už toto samo o sobě ti rozšiřuje obzor a zároveň potvrzuje, že jsme už od dětství klamáni a celý život žijeme ve lži a strachu.
  Věř sobě, zbav se strachu, rozvíjej intuici a přibližuj se přírodě. Nemůažeš pak chybit. A pokud dojde k velké Změně (viz Saša), jsme v tom úplně všichni, tak čeho se bát? O svůj život? Proč, když duše je věčná a tady na tomto světě jsme se chovali v souladu s přírodou? Podle všeho není třeba lpět na hmotném pozemském životě. Přišli jsme sem na tuto zemi dobrovolně s nějakým úkolem. Je na nás, abychom zjistili, jaký úkol jsme měli splnit. A tady se přiznám, že se svým úkolem jsem si dosud neporadila. A ani nevím, jestli to do konce časů stihnu :) D.

  OdpovědětVymazat
 29. ad VIKTOR -pokračování:
  ..vždyť to je vše napsané v článku od bodu 35. do 40. !! D.

  OdpovědětVymazat
 30. Lidičky, pusťte si Ivanku Adamcovou a bude Vám to naprosto jasné. Budete vědět i to, proč jste tady a co jste se přišli naučit. Její přednášky jsou naprosto skvělé. www.Ivanka-centrum duchovní pomoci.cz

  OdpovědětVymazat
 31. Ja som bol v tom, že my žijeme v 4D.... a že hry sú v 3D.... Či chcete povedať, že medzi realitou v počítačovej hre a reálnym životom nie je rozdiel 1D ? ....
  Marek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No nějaký rozdíl tam určitě je, ale ani tvůrci těch her na to nemají jednoznačnou odpověď

   Vymazat
 32. ahoj lidi, dnes jsem slyšela na F1, že na víkendovým sletu ODS bylo zakázáno platit bankovkami 2000 a 5000Kč, aby to na novináře nepůsobilo zpanštěle.. - Ted si nejsem jistá tím specifickým výrazem, kterej v rádiu použili..
  Jsem pro, aby politické strany zanikly pro neefiktivitu. Národ to stojí zbytečně moc peněz a oni se stejně mezi sebou neustále hádají a jsou trvale bez prokazatelně pozitivních výsledků... (Ať tam zvolíte toho, či tamtoho..., ve výsledku je to stejné...)...
  Nebo máte pocit, že náš stát viditelně prosperuje??, že jste tady šťastni?? Mám pocit, že politická funkce existuje výhradně pro ekonomické zajištění daného politika a jeho blízkých... Chtěla bych vidět, kolik by kandidovalo lidí za předpokladu, že budou pracovat za normální plat a bez možností organizace dalších zlatonosných tunelů...
  v čele našeho státu bych viděla třeba Čubu, který proslavil Slušovice...
  Nebo někoho jinýho, který cosi dokázal, který má ekonomický a hlavně praktický znalosti..., kterej ví, co nejen říká, ale hlavně koná... Myslím, že žádný z kandidátů mu nesahá ani po tenisky... Nebo znáte někoho jinýho, kdo by měl takovou mozkovnu a byl trochu mladší???

  Opravdu je třeba vláda odborníků, který na to maj schopnosti a nejsou tam proto, aby se měli dobře... Protože pak jsou zahleděni příliš moc do sebe a na nás, poddané, kašlou.... Občas tam jsou výjimky, kterým opravdu o lidi jde, ale tento stav je fakt dost vyjímečný..., prostě celý nastavený systém je ŠPATNĚ... A CHCE TO ZMĚNU.......!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ahoj, přemýšlela jsem nad tím Čubou, ale on byl za totáče..Asi měl cestu k úspěchu vyloženou zlatem...... Slušovice byly ukazovány jako výkladní skříň socialistického, našeho státu..
   A po "sametovce" vůbec nevím, jak byl dál úspěšný...
   Tím jsem chtěla říct, že jsou a vy určitě znáte jiné, velice schopné, kteří dokázali a stojí za nimi zdokumentované výsledky........

   všem přeji hezkou noc
   veronika

   Vymazat
  2. A ještě mě napadlo, že nemůžu p. Čubu vůbec hodnotit. \Protože mám jen 46 let a v r.1989 mi bylo 23let. Ve 23letech je člověk velmi mladý na to, aby přesně věděl... Víceméně obkresluje postoje a názory svých rodičů, prarodičů,...okolí....a nadhled si teprve vytváří......

   veronika

   Vymazat
  3. A proto se na změnu těšíme... :-)

   Vymazat
  4. Nutno poopravit :
   "...a jsou trvale bez prokazatelně pozitivních výsledků."

   Na toto :
   "... a jsou trvale bez jakýchkoli prokazatelných výsledků a přínosů vůči svým voličům."

   Vymazat
 33. To hurááááá se mi zdá orgonete nějak předčasné.jak řekl císař Rudolf II.- vůkol pozorujmež, zda jsou nám elementálové nakloněni.pak mužeme jít na huráááá

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.