5. listopadu 2012

Názor na názory ohledně konce roku 2012

Díky čtenáři za odkaz v komentářích. Moudrý článek, převzato z 
http://srdcenoveenergie.blogspot.cz/2012/11/muj-nazor-na-nektere-nazory-ohledne.html


SOBOTA, 3. LISTOPADU 2012


Můj názor na některé názory ohledně konce roku 2012

Jsem člověk poměrně dost orientovaný na vědění, v čemž mi pomáhá a zároveň brání intelekt a neustálé breptání mysli. Na druhou stranu, učíme-li se ono breptání sem tam ztišit, slyšíme zřetelněji intuici, která je pravděpodobně součtem veškerého poznání z minulých životů. Čtenářům SNE je však asi zbytečné podkládat tuto teorii výzkumy psychologů a psychoterapeutů (Stanislav Grof, Marta Foučková atp.), ale – což je pro tuto dobu podstatné – v moderní vědě již zkrátka dávno tyto věčné pravdy našly svou platformu.

Už ani nevím, kdy jsem poprvé rozumově uchopil a pochopil na základě určitých informačních indicií (ale i niterných pocitů, které přece jen odmala mám), že se nyní děje na naší planetě něco velkého a zároveň, že se pochopitelně děje i něco velkého na úrovni lidského vědomí (tyto dvě entity jsou propojené už např. magneticky, viz Gregg Braden). S těmito informacemi se doslova roztrhl pytel před několika lety a mezi duchovně založenými lidmi se s blížícím se koncem stávajícího roku takové teorie množí (že velká masa ateistů žije podvědomě ve strachu z konce (moderního) světa, ponechávám stranou).

Póza „Jsem JEN pozitivní člověk“
Existují ovšem duchovně založení lidé a „duchovně založení lidé“, jejichž postoj se dá shrnout slovy: „musím být velmi čistý a co se týče negací, dělám, že nic“, a tak se snaží i ve světě (ba v celém vesmíru) veškeré minusové projevy ignorovat a tím zatlačovat, čímž je vlastně nevědomě posilují (dávají jim samostatnost, nepřijímají je). Přitom již mnohé tzv. primitivní kultury dávno přišly na to, že „démon“ ztrácí svou „samostatnou“ sílu, jakmile jej správně pojmenujeme; jakmile přijmeme tento svůj vlastní stín. Tím nenabádám k vyhledávání negací, ale ke změně náhledu na ně, neboť cesta nevede skrze ignoraci, ale skrze integraci (propojení/smíření obou pólů v nás). Ron Van Dyke v jednom ze svých videí řekl: „jediné negativní emoce jsou ty potlačené/nepřiznané“, což jde v ruku v ruce s tím, co jsem se snažil z jungiánské psychologie vytáhnout v rámci seriálu o snech (ZDE).

Zpracování svého stínu (na příkladu hrdiny filmu Čaroděj Zeměmoří)
Dovolte mi ještě v této souvislosti upozornit na film Čaroděj Zeměmoří, ve kterém hlavní hrdina, adept na mága, vyprovokuje svým mladistvým egoismem vlastní Stín, který je „děsivý“ a pronásleduje ho (ve filmu ztvárněn jako ponurá postava, ale nám je symbolika jasná). Aby ho hrdina vrátil zase tam, kam patří, musí přijít na jeho jméno! Zajímavé bylo hrdinovo rozhodnutí přestat před ním utíkat – Stín se najednou začal poměrně přátelsky bavit a přestal v pronásledování; vysvětlil, že chce, aby se s ním hrdina (Vyšší Já) spojil, jenže vlastně ve prospěch tohoto Stínu. Když už hrdina nedoufal, „něco“ ho osvítilo a řekl Stínu ono jméno, které bylo stejné jako jméno hrdiny! V tu chvíli se opravdu spojili, ale ne ve prospěch Stínu, ale Vyššího Já! Tak vznikla celistvá bytost, úplný člověk, arcimág (viz brzy individuace v Psychologii snu 5). Přesto, že jsem vám mnohé s odpuštěním vyzradil, doporučuji tento film určitě shlédnout. Myslím, že zde naznačený proces je právě onen klíčový v těchto letech a níže vysvětlím proč. 

Past „pozitivních“ proroků
U mnoha „duchovních lidí“ a falešných proroků, kteří nám říkají, jak musíme být do toho a toho data čistí a připravení a kteří třeba i prý čerpají ze svých tzv. chanellových kontaktů, jsem si všiml „osvědčeného“ přístupu, který spočívá v tom, že nepřipouští existenci minusového pólu, tedy popírají dualitu stvoření (a nebo pojímají i dualitu příliš jednostranně). Tím pádem v podstatě nežijí doopravdy na tomto světě (což by bylo v některých případech v pořádku, ale většinou jde o pózu, nikoli o výsledek sjednocujícího procesu – ti, co mají opravdové vedení, dokážou být nohama na zemi a zároveň srdcem nahoře).

Takže cítím potřebu napsat to, co se mnoho lidí možná napsat bojí, byť si to myslí: že mnoho „osvícených“ informací typu „čeká Tě krásná transformace a postup, pokud se srovnáš do 21.12.2012“ vyvolává naprosto stejný strach jako informace typu „svět je zlý, a proto skončí“. Oni „pozitivní“ proroci vyvolávají u hledajících lidí pocit, že nestíhají a to doprovází vyčítání si všech dosavadních a stávajících negací (místo trpělivosti s jejich překlenutím). Nedokážu odpovědět, či je to ze strany těchto samozvaných duchovních vůdců skrytý záměr a nebo určitá forma sebestřednosti – když někdo věří, že má vše zpracované a je „čistý“, tak se těší na cokoli, ale obyčejný člověk se přece stáhne strachem při představě, že má být za pár měsíců již vyčištěný, dokonalý a někde v jiné dimenzi a pokud ne, tak běda. Eckhart Tolle by nepochybně řekl, že chybou je už to, že se člověk soustřeďuje na budoucnost a nežije přítomností – to je také ta past! Je jedno, jestli těmto „pozitivním“ lidem říkáme „stoupenci new age“ a nebo prostě „snílci“. Vyvolávají ale svými teoriemi v praxi opravdu stejnou bezmoc jako negativní předpovědi ohledně „konce světa“. Duchovní poznání a hlavní mise roku 2012 (ale i 2013, 2014 atp.) spočívá především v poznání sebe sama a pokud při tom shledáme, že máme ještě práci na x pozemských životů, o co jde? Vesmírná inteligence nás doposud přece vždy postavila tam, kam potřebujeme právě my a vždy si pro to tu správnou dimenzi najde.

Myslím tedy, že teď je naopak doba, kdy nemáme ve výčitkách a strachu to „minusové“ v nás potlačovat – teď už to nejde naopak déle držet v šuplíku! Celý transformační proces nám dává především možnost si přiznat, že v sobě máme hodně „odpadu“ a teď jde lépe než jindy tento „odpad“ s pokorou a bez výčitek vyhazovat na světlo, tedy zvědomovat ho (paralelně s tím může probíhat i fyzická detoxikace). Než budeme naplňovat své schrány tím novým, to staré (záměrně neříkám „zlé“), skladované mnohdy tisíciletí, musí prostě na světlo, ne se zadržovat. Samozvaní duchovní rádci mají možná ten úkol nás takto prozkoušet. Naším vnitřním úkolem každopádně dle (nejen) mého názoru je sjednotit sebe sama jako ten arcimág v onom filmu (a nemusí to být opravdu do 21.12.2012; nenechte se svazovat strachem).

Konec školního roku?
Snažím se mimo jiné říct, že jsem pochopil, že jak Země, tak lidstvo se nachází na konci školního roku (několik uzavírajících se vesmírných cyklů v této době apod.). Jenže, jak všichni víme, konec školního roku vypadá JINAK pro maturanta, pro páťáka základní školy a pro někoho, kdo vychází ze školky. Páťák se prostě nemusí bát, že by si měl projíždět maturitní otázky (byť nadanějšímu pomůže si to cvičně vyzkoušet, ale ještě není jeho čas). Každý je v bezpečí tam, kde je a nemusí se starat o to, co nižší či vyšší ročníky, byť i takové kolem sebe ve škole prostě máme. Připadá mi, že v současnosti maturanti (a nebo spíš hrdí druháci střední školy považující se za vysokoškoláky?) straší a machrují na ty mladší: „honem, honem, pak už nebude šance úspěšně zakončit tvůj ročník a nedostaneš se tam, kde jsme my“. Ročník ukončí NĚJAK každý a případné reparáty nejsou nic jiného než dobrý úmysl ze strany Universa/nevědomí/Boha (učitele) – musíme zvládnout celý stávající ročník, abychom mohli v bezpečí do dalšího. A když nám v dalším ročníku něco nepůjde, nemusíme se za to stydět, protože jsme z toho dostali v rámci tohoto ročníku třeba horší známku než z jiných předmětů a je to přirozené. Opravdu nebudeme na konci tohoto roku jen tak zázrakem všichni dokonalí a nebo naopak všichni odsouzení – každý jsme správně tam, kde jsme a v žádném případě není na místě strach, byť to může být v kritických chvílích samozřejmě těžké.

Za poslední léta tak jako tak pozorujeme mnoho změn (za některými stojí vnější vesmírné energie, za některými ryze lidské). I když některé vypadají nepříjemně, jsou nevyhnutelné pro náš další vývoj - test ze složitějšího předmětu – byť nám třeba šel - byl taky vždy pro každého z nás nejprve stres. Často se také nabízí metafora porodu, který nebývá příjemný, ale výsledek přesto přece stojí za to: dítě. Když ne v prosinci, tak v příštích měsících roku 2013 (třeba i 2014) lze počítat s tím, že se narodí. Občas mám pocit, že nechce být nedonošené. Vřele proto ještě doporučuji shlédnout čtyřicetiminutové video Kvantové probuzení.

Po napsání tohoto článku se mi stala zajímavá synchronicita: narazil jsem na serveru http://hledani.gnosis9.net u článku Smrť hmoty! Pripravme sa!“ na komentář jistého Míly, který vlastně krásně shrnuje to, co se pokouším sdělit:

„(…) jak lze učinit z "hříšného člověka" láskyplnou bytost na povel. Všechno chce svůj čas, vývoj, zkušenosti. Pokud na někoho uhodíte s tím, že pokud se nestane v určitém časovém limitu dostatečně láskyplným, čeká ho zhouba či rozklad (a pokud vám to dotyčný uvěří), může se maximálně pokusit měnit své vnější chování (ze strachu), ale těžko změní ( a ještě pod hrozbou nedostatku času) sám sebe a své nitro. A to ještě hrozí, že z něj uděláte pokrytce. Chci tím říci, že ke skutečným niterným změnám dochází na základě vývoje, zkušeností. Hrozby, časové limity a vyprávění o láskyplnosti mohou těžko skutečně někoho změnit.

Pokud se lidem v těchto dnech nedávají zrovna časové limity, díky kterým se stáhnou strachem, tak se řeší, co udělá průlet naší sluneční soustavy tzv. galaktickým nulovým pásmem/fotonovým pásem apod., ke kterému se máme blížit. NIKDO neví přesně, co to s námi udělá a co se PŘESNĚ stane, protože půjde pravděpodobně o premiéru (byť už v lecčem naši předci zažili něco podobného a vzpomínají na to pozitivně - viz Mayové, Hopiové atp.). Pro zajímavost jsme zveřejnili, co můžou s naší psychikou udělat ony 3 dny předpokládaného temna (ZDE), ale podle mě jsou to vše jen snahy vidět přesně budoucnost (což je vlastnost ryze lidská pochopitelně). Přesto nabádám: kašleme na to, buďme plně v přítomnosti! Teorií je hodně a budou ještě přibývat... 

Text: Patrik
Foto: Jitka D.

57 komentářů:

 1. Změna je třeba od základu. Změnit přístup ke světu a k lidem tím, že budem užitečnější. Nebudem se zbytečně nechávat strhávat zpět, k hrubohmotným vibracím a myslet jen na sebe, na svůj užitek.
  S klidem vnímat, to co se kolem nás děje, je náročné. Ještě náročnější je harmonizovat vše kolem nás.
  Musíme se podívat do očí a přiznat si, Že jsme naší Zem přenechali korporacím a obludným obřím nadnárodním společnostem. Místo abychom se každý starali o Zem společně.
  Je to náš úkol, starat se o to co nás tvoří a ne politiků a vlád, či vládců finančního trhu.
  Nechali jsme mezi námi obří vládce finančního trhu, jenž si svůj majetek převážně nakradli, svým lhaním a nečestným chováním. Jejich snaha byla vždy nás držet v pokoře, před jejich ekonomikou. Záměrně blokovali rozvoj a podporovali války a hladomor, na této Zemi.
  Mi všichni jsme bůh, mi všichni máme sílu tvořit lepší věci a skutečnější hodnoty. Protože jsme bytosti vesmíru.
  S přátelským pozdravem,
  Zrg

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. velmi dobré prohlášení :)

   Vymazat
 2. Hned se mi vybavil text z písničky Ztracená bloudím......jsem černá i bílá......
  Spousta "duchovních" dělá chyby v tom,že si myslí,že jsme všichni stejní a proto jejich učení či víra je nutná i pro "všechny" ostatní jako podle nějaké šablony.....každý jsme originál a tak to má být.....mějte se a díky za článek autorovi Patrikovi i Orgonetovi za uveřejnění.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,
  moc děkuji jsou to přesně ta slova, která jsem potřebovala slyšet!
  Děkuji

  OdpovědětVymazat
 4. Naprosto správně pochopená a vysvětlená mystika. Svojí bytost/osobnost má člověk poznat celou, ne si všímat jen toho krásna. Poznat vztek,živočisnost,pudy a zahrnuté do bytosti ,jen je nepoužívat, v lepším případě ovládnout. Až když se ponoříte do nitra, poznáte, jak tisícelet nahromaděný vztek Vámi může bez zjevné příčiny několik dní cloumat a jste to také Vy. Odsouvat ho, vzdávat se ho, znamená rozdělit bytost na dvě půlky, což v konečném důsledku může být i spasení té jedné a inkarnace do zlých podmínek té druhé. Takže poznejte své horší já dokonale a nepoužívejte. I to prožívání krásné přírody atp. je nakonec jen smyslové prožívání v lepší formě než třeba pivko v hospodě a za tím je touha žít. Pozitivní scénáře změn na planetě nám předkládají lidé, jejichž strach ze smrti je tak velký, že se na celou záležitost nedokážou podívat střízlivě, vědecky. Když dojde k přepolování a změnách na kontinentech, podmínky života se tak výrazně zhorší, že není možné je přežít. A není možné, aby se ze 7 miliard smyslově žijících lidí staly během 3 dní mírumilovní asketé. Lidé jsou nebezpeční parazité, schopni planetu zničit, sami budou zničeni. Tohle je schopen přijmout jen ten, kdo již nemá strach ze smrti a touhu žít. Nejspíš nás tyto události neminou. Smrt je jen okamžik, nic, co by jste už mockrát nevyzkoušeli. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Orgonete, tleskám ti, že ses odhodlal můj příspěvek uveřejnit. Vím, jak to bylo pro tebe těžké. Snažila jsem se psát co nejmírněji, ale vidím věci a svět až příliš střízlivě, bez iluzí. Ještě jednou díky Jitka

   Vymazat
  2. Pokud to pro Vás možné není, pak to není možné pouze ve Vašem světě, který si pro sebe tvoříte. Každý projektujeme svou vizi světa a interakcí všech bytostí na planetě (šířeji i mimo ni) vzniká naše realita. Pokud myslíte, že jsou lidé nebezpeční parazité, je to jen Vaše myšlenka. Vaše volba vidění světa z Vašeho vrcholku ledovce. Můžete prožívat svou vizi, ale já zase tu svoji. Není čas přestat se zbytečně trestat a trápit? Smířit se s tím, jaké činy člověk vykonal a vykročit s tímto poznáním dál?
   V této souvislosti jsem si vzpomněla na moudrost, která ke mě přišla na zahradě, když mi bylo nějakých 8, 9 let. .. "Můžeš být vše, co si jen dokážeš představit." Zní mi v hlavě stejně jako před mnoha lety. Myslím, že to byl můj Anděl. A ti mluví vždycky pravdu, Jitko ;))
   A o tom to je - jak si představujeme, jak myslíme, tak tvoříme "skutečnost".
   Tedy - co si dokážu představit, to může být :)
   Alespoň pro mě ;) a funguje to! A funguje to čím dál líp :)))

   Vymazat
  3. Ivanko, svoji realitu si tvoříme, jistě ano, především psychologicky tak, že prožíváme radost atp. bez ohledu na vnější podmínky. To je stará budhistická pravda. Přesto je možné mluvit s planetou jako bytost s bytostí (nemyslím teď na posílání lásky a zahrabávání kamínků a podobné dětinskosti), ale rovnocený rozhovor- ti kdo můžou,potvrďte to tady- a planeta hodně trpí, i jen ty pitomé sluneční elektrárny u nás ji bodají. A nás čeká vesmírná událost, mnohem větší než kdysi byla světová potopa, a tuhle realitu tvoří někdo jiný, tady jsme moc malí páni. Tak proč si to nepřiznat. A protože jsme na Orgonetu, tak něco o počasí: i bouřka je bytost a dá se s ní mluvit, např. jí ukázat, jak se má roztáhnout na větší území nebo něco obejít. Akorát musíte unést to napětí v těle. No jo, vrtulníky mi tu lítaj taky. Andělé jsou skvělí skvělí skvělí, mockrát mi zachránili kůži, nebo mě varovali. Ivanko, vy jste ještě v zajetí činné karmy, tak klidně tvořte, moudří jen JSOU. Jednou pochopíte. Jitka

   Vymazat
  4. Jitka tu řekla jednu velmi podstatnou skutečnost :

   A nás čeká vesmírná událost, mnohem větší než kdysi byla světová potopa, a tuhle realitu tvoří někdo jiný, tady jsme moc malí páni. Tak proč si to nepřiznat.

   Zvláště tu část ...tuhle realitu tvoří někdo jiný, tady jsme moc malí páni.
   Je to přesně tak ! Je totiž vnitřní realita - ta naše. A pak je něco jako vnější realita, která funguje nezávisle na člověku. A člověk se jí buďto podřídí, nebo ho zničí. Jinou volbu člověk totiž NEMÁ ! Proto někteří pracují ke své zkáze, zatímco jiní k věčnému životu ! A votom to je ! :)

   Vymazat
 5. velmi dobré,díky.Kdybych byl teplouš,tak si zamiluji toho Slováka,co v diskuzi hrdě napsal,jak se živí čerstvými vejci,masem,že zkoušel být vegetariánem a že mu to nešlo...K tomu přikládám související filmík z francouzské produkce...title v češtině jsou tam v srt..Příjemné pokoukání...http://www.ulozto.cz/xXxj5Q7/intouchables-2011-french-dvdrip-xvid-fwd-zip

  OdpovědětVymazat
 6. Zdraviim :), konecne citam vystizny clanok od intelektualne podobneho cloveka.
  Je pravda, ze propaganda ma tiez dostala pred 2 rokmi, skor preto ze som chcel vediet o co ide. Zo zaciatku som narazal na UFO, na 'mimozemsky kamaratov' spojovanych s zivelnymi pohromamy ... ze oni su ti, ktory pridu nas zachranit. :D Kedze som pocul slovo PODMIENENA LASKA, tak to diik :) podmienky davajte hlupakom :) ... ja mam svoju zivotnu cestu.

  Na druhej strane, mozem povedat, ze nasiel som co som hladal, ale az druheho pohladu.
  Zistil som ze po rokoch programovania, vyvijania, premyslienkovania sa :) existuje v cloveku esencia, ktora nieje zalozena na mysli. Mal som zopar skusenosti, ktore mi vzdy napovedali, ze niesom len hmota :) ... aj ked okolie ma o tom ujistovalo slovami a cinmi :(

  V tej dobe som trpel syndromom vyhorenia (4 roky som to predtym ani netusil), len som bol stale negativne podrazdeni. SKusil som svojmu vedomiu vsugerovat, 'TAK ZLE NEMOZE BYT NIKOMU, TO JE ILUZIA'. Do 1 tyzdna, som zacal byt spokojnejsi, zacal som si vsimat a analyzovat hlavne tie optimistickejsie veci a situacie. No neuveritelne, zacali sa diat zazraky :D ... ktore prijimam s usmevom. ZAZRAK v mojom pojimani je len zhoda okolnosti, ktora vychadza v moj prospech a pre moj klud a stastie. Urcite nic nadprirodzene :DD

  ZAVER by som k tomu povedal, je samozrejme dolezite pre nas dobromyselnych, ci uz s vysokym alebo nizkym IQ, aby sme v zivote poznaly aj tu TEMNU STRANKU. TEMNO nesmieme odsudzovat, pretoze prave to nas uci, co je mudre a co hlupe. Bez rozdielu na nazory ostatnych, staci mi ten SVOJ :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zázraky nejsou náhoda, a náhody nejsou zázraky ! Vše se děje tak, ja se dít má. V tom spočívá jedno z hlavních tajemství bytí !

   Vymazat
  2. Adam s Evou pojedli ze stromu Poznání tedy stromu Duality. A Bůh moc dobře věděl, proč jim zakazuje jíst z tohoto stromu jako z jediného ze všech ! Věděl dopředu, co se bude muset s Adamem a Evou potažmo i s jejich potomky - lidmi - stát, co všechno budou muset zkusit za bolesti, bídu, utrpení, strach a smrt ! Bůh je však miloval jako svoje děti, a proto jim dal výstrahu před tím "stromem", poněvadž si nepřál, aby trpěli, lkali a naříkali. Oba měli, dostali dar svobodné vůle, a tak se mohli rozhodnout, zda svého Stvořitele poslechnout či nikoli. Jak to dopadlo víme. A protože jsme už pochopili (alespoň část lidstva) co se tehdy a proč stalo, nastal čas návratu, pokání a odpuštění, aby byla pro lidi dualita v jejich životech odstraněna, zapečetěna znovu tak, jak to bylo před Pádem prvních lidí. A to je přeci výborný výhled do budoucnosti !

   Vymazat
  3. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:29

   fla:pik: Moc děkuji za komentář a za podělení se o vlastní zkušenost - ta je k nezaplacení! Mám možná obdobnou: dokud jsem se trošku nezačal vědomě vracet do sebe, měl jsem léta deprese, obzvlášť ty "podzimní" - teď už je dobře. Pak ale následovala vlna idealizace sebe, okolí, světa, což vypadá nejprve neškodně, ale je to rafinovanější problém než to uvíznutí "v mínusu". Tak jsem konečně ve fázi, kdy "minus" a "plus" vnímám jako celek, resp. snažím se, co to jde. :-)

   Ad Adam a Eva: Naprosto souhlasím. :-)

   Všechny srdečně zdravím a ještě jednou tímto děkuju!

   Vymazat
 7. Díky autorovo za úvahu, na toto téma doporučuji "Temné stránky hledačů světla" je na ulozto !
  K druhému tématu: Pokud celý život chodím pozdě a jsem ochoten nést důsledky tohoto zvyku příjdu pozdě i k prvnímu vlaku, ale vím li že jede další no tak ať..
  rozumní autoři stále ponechávají naději(Malechezidek,Kavasilas,Benzová)ale i oni říkají to, co mnozí neslyší "běžte do svého srdce-tam jsou všechny odpovědi !"
  Nashle v jiné realitě :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 21:42

   Já děkuji za odkaz, knihu jsem neznal a vypadá výborně! Moc hezky shrnuto s tím prvním vlakem. :-) Do cíle stejně do nakonec jednou dojede každý...:-)

   Vymazat
 8. Odvaha není absence strachu. Odvaha je "jít dál" navzdory strachu.(M.S. Peck) JaJi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odvaha je sázka na jistotu, která často vede k výhře !

   Vymazat
 9. Patriku, palec nahoru za tohle velkolepé dílo!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)8. listopadu 2012 9:30

   Děkuji!!! :-)

   Vymazat
 10. Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
  2Je čas rodit se a čas umírat,
  čas sázet a čas sadbu vytrhat,
  3čas zabíjet a čas uzdravovat,
  čas bořit a čas budovat,
  4čas plakat a čas se smát,
  čas rmoutit se a čas tancovat,
  5čas házet kamení a čas kamení sbírat,
  čas objímat a čas objímání zanechat,
  6čas hledat a čas pozbývat,
  čas chovat a čas odmítat,
  7čas trhat a čas sešívat,
  čas mlčet a čas povídat,
  8čas milovat a čas nenávidět,
  čas boje a čas pokoje.
  9Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? 10Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. 11On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
  12Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. 13Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji Patrikoví za jeho názor, plně s ním souzním. Netřeba cokoliv dodávat...Markéta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opravdu vyčerpávající pohled na nadcházející změny a konečné fáze transformace.Také s tímto názorem souzním a věřím,že zrno bude odděleno od plev a lidé budou moci svobodně, v Jednotě vytvářet nový svět a společnost podle svých nejkrásnějších představ.Přeji všem mnoho láskyplných skutků,zářivých myšlenek a sebepoznání do budoucího vzestupu:-)

   Vymazat
 12. Orgonetku, děláš skvělou práci!!! Vyvěsíš vždy přesně to co potřebuju číst! V poslední době na mě ze všech stran útočil ten článek. Trochu jsem se v tom plácala, přestože zevnitř cítím, že vše bude v pohodě a klidu.Ale nakonec díky tomu, že jsem to nechala dopadnout tam kam mělo a přispělo k tomu i to co jsi vyvěsil, a ostatní okomentovali, jsem si uvědomila, že je to můj vlastní strach, který přitáhl tenhle článek. Vnitřně vím, že vše bude v pořádku, ale ten strach je taky důležitý, nutí mě k ostražitosti a ta je také na místě. Pobrala jsem si to po svém, připravím si svíčky, vodu, potraviny, zábavu pro děti na 3 dny, pro celou rodinu, pokud bude třeba využijeme je, pokud ne, budu se tomu smát a budu šťastná, že vše byl jen nesmysl a věci použijeme průběžně v normálním životě. A ještě k tomu co se píše v tomhle článku. Zrovna mám za sebou jednu zkušenost s tím, jak ze mě lítají hnusy, dnes jsem z toho celá vedle, když si říkám, kde se to ve mně vzalo... A souhlasím s tím, že je to o tom přijmout tuhle svou část, potřebuje totiž tolik lásky a pochopení a přijetí. Plivala jsem včera dost ošklivé věci na jednoho člověka, vyprovokoval mě, a já to nechala vyjít ven. Řekla jsem věci, které byly ve mně, nejsem na to pyšná,ale jsem ráda, že už to nemusím držet v sobě. A teď to nejdůležitější, uvědomila jsem si to, a napravila jsem to, co se dalo, omluvila jsem se. A pokud tato část přijde znovu bude zase takhle pracovat, udělám znovu totéž, budu jí milovat a přijímat,tak jak to nejlíp dokážu, tak dlouho dokud se neuzdraví. Vzkaz od Andělů od Doreen Virtue říká:"" Andělé říkají: „Říkejte pravdu vždy a nechejte střepy padat tam, kam budou chtít spadnout.“ Jinými slovy, nesnažte se kontrolovat důsledky. Nechte to být a věřte, že pravda vždy všechny osvobodí."" a s tím souzním. Drže se, všichni společně to dáme a bude líp a líp. Gabča

  OdpovědětVymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 14. Jojo, taky už se mi zdá, že to datum (21.12.letos) nějak moc řeším, i když vím, že máme žít v přítomnosti. Souhlasím s autorem článku, žijme v přítomnosti, však se brzy dočkáme, ale nezabývejme se tím pořád už dnes, když to stejně přijde a my uvidíme.

  Sám si teď uvědomuji, že se tím zabývám více, než přítomností a to je chyba. Musím žít více přítomností jak to říká Eckhart Tolle, ne se pořád zabývat budoucností (která mimochodem neexistuje stejně jako minulost viz E. T. :-)).

  Asi nepřestanu sledovat akuality na těchto stránkách, prostě mě to baví a líbí se mi to, a připadá mi to dobré, že se dovím něco nového k tématu, ale i jiné věci (orgonet má široký záběr informací), a také jiné weby budu určitě sledovat, sem tam přispěji do komentářů, jako teď tady. Ale během dne celkově se budu snažit žít přítomností a nemyslet jenom na to, co bude v prosinci 3 dny před Štědrým dne.

  No konec, už jsem toho napsal dost, ale někdy se takto potřebuji trochu vypsat a jsem rád, že je kde.

  Ahoj všichni :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To myslím OrgoNet nikomu neupře, pokud má co smysluplného nebo osobního ostatním sdělit. :)

   Vymazat
 15. Patrik (autor článku)5. listopadu 2012 20:25

  Moc všem včetně Orgo-neta děkuju za souznění! Líbí se mi obecně diskuze na tomhle webu; chodíte sem vesměs tací, kteří jste nepropadli ani jedné straně: té převědečtělé ani té přeesoterizované. :-) A zase jsme u rovnováhy...:-)

  Článek by ještě šel rozšířit, ale tak nějak takhle mi něco říkalo, aby jsem to zformuloval. Pak následovala synchronicita: u Alušky se rozprostřela panika (běžně tam nechodím, ale nějak se to ke mně dostalo) a tak jsem si řekl, že jsem to dopsal právě včas. Sám periodicky propadám nějaké té verzi "třídenní transformace", ale tady bylo jasně vidět, co to s lidmi dělá - a často jde u Alušky o zcela psychicky ne zrovna vyzrálé náctileté (takové věci není jednoduše sranda unést a je to taky zbytečné, když jde vlastně o hoaxy). Takže pro ty obzvlášť - hleďte si školy a užívejte každodenního života, co to jde! :-)

  Všechny Vás ze srdce zdravím a budu rád, když občas zavítáte i na http://srdcenoveenergie.blogspot.cz/. Ještě jednou moc díky Orgo-netu za sdílení a hlavně to souznění; jsem rád, že je zde hodně lidí, co nepopírá sebe sama! :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pěkně a srozumitelně o tom vyvažování polarit v sobě podala Inelia Benz. :)

   Vymazat
  2. Také oceňuji odvahu OrgoNeta plavit se na rozbouřeném moři plném zrádných a zavádějících informačních polí, kritických útesů a vyplkaných plytkých mělčin. Už nyní je z něho velmi dobrý, moudrý a předvídavý lodivod. Tak ať jeho plavbu vede dál Šťastná hvězda... :)

   Vymazat
 16. Velmi zaujimavy clanok. Diky.

  Ja len poznamenavam ze v roku 2012 by sme mali preskocit z 3D priamo do 5D. Cize preskakujeme 4D bytosti a ich svet - tam zaratavam vsetkych anjelov, galalakticku federaciu, anunaki, temnych, vily, demonov a podobne.

  Treba si uvedomit jednu vec. Co je 5D nikto nevie a clovek to nema sancu pochopit. Maximalne pocitovo. Urcite tam nefunguju ludske pojmy. Neexistuje tam ziadne ludske meritko. Pochybujem ze tam niekto nekedy pocul o laske, alebo nenavisti. To ze tam neexistuje cas ani priestor, to je uplne jasne. Tak co je teda 5D?
  Viem len jedno. Boze , budeme sa na to pozerat ako mucha puk.

  To ze v skutocnosti nie sme ludia, len sme sa tu na moment(vesmirny) inkarnovali ma fascinuje zo vsetkeho najviac.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:34

   Moc zajímavá úvaha, tedy - já děkuji! :-) Vím právě, že existuje reálná možnost jakéhosi dimenzionálního splynutí ("přeskok 4D"), ale vzhledem k tomu, že pro každého to nakonec může být trošku jiné a individuální (neboť každý jsme originál), je nebezpečné cokoli zobecňovat - nechme se překvapit a buďme zatím plně TADY, dokud se to po nás chce. :-)

   Vymazat
  2. Ano, jako v té písni od Spirituál Quintet, kde se praví, že "děti jdou kam je pošlou" :)

   Vymazat
 17. Pokud se Gaia při prostupu galaktickým nulovým pásmem přepóluje, tak se patrně přepóluje i náš mozek. Co se potom bude dít, se dá vytušit - např. http://orgo-net.blogspot.cz/2011/05/jak-zlepsit-svet-vstupte-do-prave.html (videa s titulkama: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e5N9c9Wa_R0
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0BqbEf5aGks)
  Krásně to sedí s tím, co E.T nazývá Novou Zemí a o čem psal už v roce 1978 Osho (http://osho.tady.info/osho/promluvy/usvit.php). Máme se bát? Můžeme, ale nemá to smysl :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)8. listopadu 2012 23:46

   Díky moc za odkazy! :-)

   Vymazat
 18. Nevím, co k tomu článku připsat.Autor stojí nohama pevně při Zemi a je to vše vlastně tak, jak říká. Panika kolem 21.12.12 je úplně zbytečná. Protože nic není načasované.Takhle Bůh nepracuje.Vše souvisí se vším. Např. pomalu končí léto, blíží se podzim,z malého dítěte je pomalu velká slečna, poupátko pomalu vypučí v květinu....a z doby temna pomalu vstoupíme do doby jasu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:36

   Geniální metafora! :-) Aneb s nějakým radikálním skokem raději nepočítat...

   Vymazat
 19. Anonymní5. listopadu 2012 22:32

  Souhlasim, a myslim si, ze v tomto datu a ani po tomto datu se nic nezmeni :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná se už změnilo.

   Vymazat
  2. Ale změní, ne však tak, jak si mnozí tak jednoduše představují !

   Vymazat
 20. Ano Patriku,zlo je potřeba vytáhnout na povrch,pochopit ho a obejmout.Pak dostanete dárek ve formě osvobození.
  Proč se vám opakují stejné zlé věci dokola,znáte to?Protože jsou nezpracované,nepochopené.
  A nakonec,třeba žádné zlo není.
  Patrik (né autor článku)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:38

   Ahoj Patriku, to je skvěle napsáno. :-) Musím si Vaše komentáře někam archivovat, protože vystihnou pointu několika větami.

   Vymazat
 21. Aha tak to si tedy Mayové,Hopiové,Indové,Nonstradamus atd.jen pro pobavení vymýšleli nebo si pohrávali jen s eventualitami budoucnosti?Prosím Vás zamyslete se trochu nad současným děním a jejich proroctvými.Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Veškerá proroctví jsou silně zmanipulována a zkreslena lidmi, kteří jsou zapojeni v tajných organizacích. Bavorští Ilumináti, Svobodní Zednáři nebo lidmi, kteří chtějí ovládat a manipulovat s lidskou myslí. Na to abyste věděli jak věci dopadnou nepotřebujete žádné věštce, ani vědmy, ale svou intuici, ta vám řekne a prozradí cokoli. Je důležité hlavně pracovat na svém osobním rústu a ignorovat dogmata.

   Vymazat
  2. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:44

   Přesně tak, jak píše autor příspěvku ze 7. listopadu 2012 (19.41). Nakonec jak můžeme 100% vědět, že 21.12.2012 končí nějaký kalendář? Tato samotná událost vyprovokovala interpretace černé i růžové. Jak můžeme vědět, co vše viděl v dané době jako POTENCIÁLNÍ budoucnost nějaký Nostradamus? Jakmile Vám někdo vnutí svou vidinu budoucnosti, pokud nepřevezmete kormidlo, budete mít tendenci tu vidinu realizovat.

   P.S.: Například u Bible je velmi těžké rozeznat, co je původní a co je zmanipulované těmi, co "píší dějiny" - "vítězi".

   Vymazat
  3. To už se také dnes ví, že např. Kosmas lhal ve svých dějepisných dílech ve prospěch římské církve ! Takže, kdo má moc nad národem, státem, světem, určuje také, co se bude budoucím generacím předkládat jako oficiální dějiny ! Proto vznikly po celém světě iniciativy typu Zakázané dějiny, Zakázaná archeologie, Zakázaná geologie apod.Pravda nakonec stejně vyjde najevo, neboť Světlo ozáří všechna temná konspirační doupata, a všechna tajemství světa zmizí jak mávnutím kouzelného proutku !

   Vymazat
  4. Ano a málokdo si právě uvědomuje, že "apokalypsa" znamená ODHALENÍ ((božího) tajemství).

   Vymazat
  5. Jinak řečeno osvícení.

   Vymazat
  6. Ta Vaše gramatika dámy a pánové, ta kvílí už jak ožralý schizofrenik. Ulevte jí alespoň trochu tím, že nebudete leniví po sobě číst, co sem napíšete. Předem děkuje řeč mateřská česká.

   Vymazat
 22. Nevěřím tomu, že průnik sl. soustavy (Země) rovinou galaxie bude mít vliv na transformaci člověka (Země). Zvláště, když se hovoří o pár dnech, ve kterých to má proběhnout. Rychlosti a vzdálenosti jsou ve vesmíru tak obrovské, že tento posun nemůže být tak krátký. A nevěřím, že v rovině galaxie jsou jiné fyz. (aj.) zákony než mimo rovinu. A co když i celá galaxie bude protínat jinou rovinu o které nemáme ani páru? Lidská transformace probíhá od nepaměti - koloběhem fyzických životů až do ukončení "vývoje" osvobozením a splynutím s "univerzem"(ať si to nazve každý jak chce). Takže skok, který je prorokovám nenastane. Je to jen jakási berlička, kterou si lidstvo v současné morální krizi vymyslelo. Proroctvích bylo už v historii mraky.A nic...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Patrik (autor článku)7. listopadu 2012 22:45

   To jste dost dobře vystihl/a...

   Vymazat
 23. Jedno je jisté, i po 21.12.2012 budou lidé ještě blbější, hloupější, co naletí různým nesmyslům o transformacii, Galaktickém středu, Zlatém Věku, Vodnářském věku, a hloupost bude kvést. Nebuďme hloupí, používejme tu makovici,co nám narostla. Ano, žít v srdci je dobré, ale je třeba selsky přemýšlet.

  Ano, já nejsem proti tomu aby člověk na sobě makal, duchovně se rozvíjel, ale je třeba aby si uvědomil, že je třeba za vše co ve svém životě dělá převzal zodpovědnost. Pokud lidé budou nezodpovědní, pak nás čeká Nový Světový pořádek, kde hlavní slovo bude mít Velký Bratr. Ale to není problém Iluminátů, to je problém nás, že odmítáme na sobě pracovat a duchovně se rozvíjet. Ale prosím bedlivě vykašlete se na nějakou transformaci, 5D, 6D xD, nebo že se budeme mít na této planetě všichni dobře.

  Tahle planeta nikdy nebude rájem, na téhle planetě nikdy nebude existovat spravedlivost, protože tahle planeta odpovídá tomu co každý člověk nosí ve své makovici, a jak je člověk nastavený. Jinými slovy, lidé si podle zákona přitažlivosti vytvářejí takovou realitu, co nosí ve svém nitru a jak přemýšlí.

  Proto budou bohatí bohatnout a chudí chutnout, to je ta vesmírná spravedlnost. Źádný peklo ani ráj nečekejte. Narodili jsme se tu proto, abychom plnili jisté úkoly, vyrovnávali karmu, ale nenarodili jsme se tu abychom si hráli, užívali a lelkovali. Nejsme tu na planetě pro zábavu, ale pro práci, pro zodpovědnost, pro plnění životních lekcí a abychom se mohli vyvíjet. Teprve po fyzické smrti můžeme uvažovat o přechodu do nějaké dimenzi, nebo možná se v příštím životě za odměnu narodíme někde v jiné galaxii či vesmíru.

  Esoterika a New age je plná nesmyslů, dogmat, chimér s cílem manipulace duchovních lidiček pro ty, kteří hledají světlo na konci tunelu. Howgh.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Náčelník Siouxů by to nedefinoval lépe :) Tomu říkám plamenná řeč spravedlivě rozhořčeného člověka.Jen cupujte dogmata na kousky, ať lidé vidí, jak chatrné papírové světy ve svých myšlenkách staví !

   Vymazat
  2. Patrik (autor článku)8. listopadu 2012 23:45

   Myslím si ale, že všichni se můžou změnit na základě individuálních zážitků ve zlomovém období, přičemž každý má vše na míru. :-)

   Jinak moc pěkně napsáno!

   Vymazat
  3. Přesně tak, i esoterika je plná dezinformací ... jako všechny oblasti:)

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.