2. ledna 2013

Aolian: Novoroční směsice událostí


Novoroční směsice událostí ze západního Pošumaví

1. Počasí na klimateroristické houpačce a rozplynutí iluzí

V předvánočních dnech se mi naskytla příležitost více se věnovat odpařování octa a kyseliny citrónové do atmosféry. Výsledky trochu připomínaly střídavý proud: obvykle v poledne nám byla odměnou příjemně slunečná obloha, zatímco odpoledne seděl nad naší krajinou modrošedý deklík. Při svých experimentících jsem občas pocítil skryté útoky skrze speciálně vysílané elektromagnetické vlny do zátylku nebo na solár. V takových případech jsem raději nic neponechával náhodě a hned se pokusil o detailní energetické zkouknutí. A hle – ono to elektromagnetické vlnění pokaždé vytáhlo na povrch mé aury nějaký podloudně zašitý astrální obal či ztemnalý kousek duše vhodný k odstřelení. Tu se přihlásila ke slovu Stará Atlantida, tu zas Starý Egypt a došlo i na Babylónskou říši. Pěkně se mi to servírovalo na můj astrální talířek, jedno po druhém, i s doprovodnými komentáři: „Vidíš, ty troubo, to sis to s tím svým egem pěkně zavařil! Tak si teďka koukej ten svůj chlívek pěkně vykydat :-))))))))))“ Všecko se to navíc neslo na přátelských vlnách, necítil jsem přitom ani špetku zášti či nějaké moralizace, spíš to bylo prosyceno bezprostředností a humorem. A co je hlavní – ty staré obaly šly docela snadno vykydat, nejspíše tím, že zrovna touto dobou jsou astrální úrovně s převahou výstavbových prvků aktivně překrývány 13. (rozkladným) elementem na výmety nepotřebných balastů.


A k tomu všemu to pěkně dynamické počasí s bláznivými výkyvy teplot, o které se plně postarali naši klimouši. Takhle rozhoupané teploty, to vždycky vytáhne na světlo další podloudnosti z temné historie naší planety. Aby toho nebylo málo, objevil jsem při jednom předvánočním běžkování v rozbředávajícím sněhu mohutný smrk se zvláštním, téměř magickým vyzařováním. Energetický kontakt s ním byl mimořádně silný, pronikající až do morku kostí. Začalo to euforií a skončilo to pěkným zdrbnutím :-)))))) To bylo provázeno náhlým prozřením celé série iluzivních představ, které se v jeden jediný moment rozplynuly jak pára nad hrncem a mně byla ponechána pouze holá pravda. Ano, tak pracuje rozklad se svým 13. elementem a jak postupně zjišťuji, tak právě přírodní strážci mohutných smrků jsou specialisté na zprostředkovávání těchto energií. Předvánoční rozplynutí iluzí jsem ale ocenil až později, po 21.12.2012 :-))))))

2. Doba ledová na severní polokouli

Již dříve jsem psal o tom, že dění „na druhé straně“, tedy v astrálu, ovlivňuje do určité míry situaci ve fyzické úrovni naší planety. Od magického dne 21. prosince 2012 se očekávala mnohá naplnění a mnohé změny. Jelikož již z dřívější doby vím, že nejakčnější věci a změny se dějí obvykle neplánovaně, bez zavazujících a stresujících termínů, raději jsem neočekával vůbec nic. V ten den byla cítit silně motivující a sjednocující energie, která plně prošla celým přírodním světem naší planety. A dokonce zvládla „líznout“ i překryvné okraje sousedních iluzivních světů, v nichž se tou dobou energeticky nacházelo asi 85% obyvatel naší civilizace. Některé z těchto iluzivních světů se pod náporem světelného paprsku rozpadly na prach, což bylo naší planetou pociťováno jako příjemná úleva. Na hmatatelné změny ve hmotné úrovni naší planety to však nestačilo. Ačkoliv jsem chvílemi zřetelně cítil, že proud přicházející síly by zvládnul něco rozhýbat, třeba zrovna kolaps některých technických zařízení na úpravu počasí :-)))))

Odpoledne jsem vyrazil k oblíbené skále zašité v borovém lese za vesnicí. U skály bylo docela veselo, přírodní bytůstky si tu krátily čas vyprávěním všelijakých humorných až tajemných historek. Měl jsem plnou hlavu toho, jak je to tady v té hmotě neuvěřitelně zatuhlé a zakonzervované. Strážce skály se jen shovívavě pousmál a povídá:

„Zavři oči a vypni všechny myšlenky. Třeba najdeš odpověď na svou otázku.“

Zpočátku jsem viděl jen tmu před očima, potom se mi však zdálo, jako bych vstoupil do nějakého útulného prostoru, odkud je možné pozorovat naši planetu doslova z ptačí perspektivy. Právě jsem se nacházel nad severní polokoulí a prohlížel si její astrální úrovně. Jak to tady ale vypadá! Všude samý led a sníh, k tomu mrazivé ticho a celá krajina je zahalena do spícího přízraku nehybnosti a ztuhlosti. Pod tlustou vrstvou ledu dřímají celé plejády přírodních bytostí, které mají naplno točit Motorem Života a vhánět proudy energie do trojitého ohřívače srdce naší planety. A ono kde nic, tu nic. Vždyť tohle je učiněná Doba Ledová! To jsou pak klimouši se svými vymrazovacími experimenty snadno na koni, když mají takovouhle podporu z astrálu. Nu což, vypadá to, že se pomalu ale jistě rýsuje zajímavé pracovní téma do nového roku. Každopádně díky všem spřízněným dušičkám za výbornou inspiraci :-)))))))

3. Mikrovlnné fény v akci?

V noci z neděle 23. na pondělí 24. prosince jsme zažili neobvyklou „oteplovací“ příhodu. Již v předchozím dni bylo patrné, že klimoušové vypnuli na svých klimawercích frekvenci elektromagnetických vln způsobující umělé vychlazování vzduchu. Neuběhlo ani půl dne a už bylo vidět nápadně rychlé ohřátí zemského povrchu, zejména v místech s tenčí vrstvou sněhové pokrývky.

Před Štědrým dnem se pak dostavila nečekaná nadílka tepla. Zatímco vydatné nedělní lijáky vcelku nehnuly se zhutnělou patnácticentimentrovou pokrývkou sněhu nad naší zahradou, během jediné již bezdeštivé noci byl najednou veškerý sníh fuč. Zmizel doslova bez funusu a s ním i tlustý válec ledu, který jsme před několika dny vyklopili na zahradě z velikého sudu. To už je pomalu výkon zralý Guinessovy knihy rekordů :-)))))) Zvláště poté, co v dalších dnech při zhruba stejné teplotě pohybující se bezmála kolem deseti nad nulou zůstala táním prakticky nedotčena všechna torza sněhu v chladnějších lesních koutech i na přilehlé cestě. Vypadá to, že v tu noc z neděle na pondělí si klimoušové zkoušeli testnout nějakou techniku ála mikrovlnný fén. K tomu vydatně poháněli prudký přízemní vítr, rovněž tou dobou nepřirozeně teplý. Máme vypozorováno, že téměř při každém takovémto silném nočním fučáku zkoušejí také minitornádka, zřejmě i cíleně zaměřená. Tak se stává, že po ránu potom nalézáme porůznu rozházená prkna po zahradě jakož i třeba vybouranou větrací mřížku vně sklepního okénka, shozené strouhátko na zeleninu z pahýlu starého stromu apod. Ve sněhové pokrývce se již nejednou objevily hluboké pravidelně tvarované trychtýře, jakoby je tam někdo doslova vyvrtal :-))))))

4. Genocida civilizace se nejspíš nechystá

Pročetl jsem již vícero úvah o možné genocidě civilizace plánované kastou zbohatlíků ovládajících náš současný svět. Nemyslím si, že by to aktuálně hrozilo. Víc než 80% obyvatel naší planety v podstatě víceméně nevědomě a obvykle pod rouškou strachu dělá přesně to, co tato vládnoucí kastička potřebuje. Výkonně točí koloběh peněz a dluhů a nechává si skrytě přeprogramovávat své myšlení a otupovat své cítění u televizních obrazovek, jakož i nadměrnou konzumací jedovatých potravin. Tím vším vlastně nedělá nic jiného než podporuje vládnoucí kastu, aby se energeticky držela v centru hlavního dění. A klíčovou aktivitou astrálních „ochránců“ této inkarnované top-zbohatlické kasty je bdělé udržování procentuálního poměru poslušných poddaných ku sabotujícím rebelům 85 : 15. Má to svou logiku. Pokud by totiž poměr rebelů podnikajících sabotážní akce proti pseudovládě zbohatlické kasty převýšil dvacet procent, hrozilo by spuštění samovolné řetězové reakce vedoucí ke kolapsu celého tohoto pasystému. Pól Zla je vcelku efektivně udržován pokročilou záhrobní holografickou projekcí Dobra, které je zhmotňováno do podoby různých slaďoučkých andělů a božských světů. Toto holografické Dobro zajišťuje, že mezi jeho pólem a protipólem Zla probíhá neustálá výroba energie potřebná k materializaci záměrů pseudovládců ve hmotné úrovni naší planety. Celý tento temnářský projekt je stabilizován hustou sítí astrálních HAARPů.

Spíše se již delší dobu nemohu zbavit dojmu, že pseudovládci naší planety mají horkou hlavu z toho, jak udržet chod všech těch obřích metropolí, z nichž jim plynou nemalé zisky, především z bankovnictví a přebujelé dopravy. To má samozřejmě i svou stinnou stránku, neboť některá megaměsta na severní polokouli se doslova zahlcují vlastním smogem, je tedy nutné je neustále, s použitím speciální klimatické techniky, provětrávat. Co když předvánoční šílenství americké i západoevropské civilizace nějakým způsobem souvisí se skokovým oteplením v době vánoční? Nemohu si pomoci, ale při své ranní vycházce v úterý 25. prosince byl vzduch doslova prosycen teple sálajícími vůněmi pozdního jara až časného léta. Vegetace tou dobou u nás spí a obřím městům tudíž přirozeně hrozí deficit kyslíku. Vypadá to, že jeho hladina je měřena speciálními čidly a v případě nouze bývá doplňován umělým promícháváním vzduchu na obou polokoulích naší planety. Pokud by vládnoucí kastička usilovala o kolaps civilizace, nevydávala by přece takové úsilí na „trvale udržitelný rozvoj :-))))))))))“ samovolně kolabujících metropolí. Každý bojový stratég i ekonom však ví, že mrtvý voják toho už moc nenadělá, že ekonomicky mnohem výhodnější je nemocný voják pravidelně dotující pokladnu rozvinuté farmaceutické lobby. A vytváření příznivého klimatu na udržení koloběhu peněz, dluhů a nemocí se dá přece tak snadno materializovat z haldy účelově natištěných bankovních papírků :-))))))))

Věřím ale tomu, že tak před dvěma stoletími, kdy se lidé ještě docela masově báli boha, by sklidil velký úspěch projekt „Blue Beam“ s holografickou projekcí syna božího na nebesích.Díky některému z čtenářů za inspiraci k tomuto projektu, všichni ti vtipálkové a humoristé kroužící kolem mne k tomu hnedka vysmáhli malou parodii, kterou jsme si doma zazpívali při naší skromné slunovratové oslavičce:

Narodil se hologram,
radujme se,
promítačkou byl nám dán,
veselme se.

Zjevil se tu rázně
na chemické plazmě.

Věru je to velká pocta,
zredukujme páry octa.

Ať ten Zázrak Století
až k Marťánkům doletí. 

5. Energie pro umělé ovládání počasí je vyčerpatelná!

Je to pořád kolem dokola: sprejování chemických blivajzů, haarpindování, výroba přízemních prudivětrů, nanicovatých mlh, nebeských deklů a rozplizlých pamračen. Rovněž i tak likvidace přírodních vírů a tvorba nelogických pásů líné oblačnosti, kterou je potřeba vehementně popostrkovat a posypávat vychlazovadly, aby se milostivě někde vypršela nebo vysněžila :-))))))

Vůbec se nedivím, že leckoho při pohledu na tenhle stereotypní kolotoč postupně omrzí všelijaké ty antichemtrailsové experimentíky a jiné antiklimoušské sabotáže.

Možná vás ale zaujme informace, že každá uměle, nepřirozeně vytvořená pracovní platforma má pro své působení k dispozici určité omezené množství energie. A pokud si aktéři na svých iluzivních pracovních platformách svůj díl energie spotřebují rychleji a nepodaří se jim přejít na jinou úroveň působnosti, zhroutí se jim jejich počínání samo v sobě. Když mi byl tento poznatek dán k mé práci, rozhodně nedám k ledu své antichemtrailsové pokusničení s octem a jinými akčními kyselinotvornými látkami. Naopak – jede se dál! Navíc se na tom nedá nic zkazit, neboť octy, zkvašené kredenčáky či kyselina citrónová, to všechno jsou přírodní látky bez nežádoucích efektů, které by plodily temno nebo zlo. Energeticky jsou totiž zcela neutrální. Škoda, že takováto jednoznačná situace není také u některých minerálů se silnými účinky na likvidaci chemických mraků. Jejich krystaly jsou totiž karmicky zatíženy dávným zneužitím v rámci tzv. černé magie. Nikdy však není pozdě na odzasvěcovací rituály. Když si to vezmete obyčejnou selskou logikou, ona ta naše planeta vlastně ani tak neprochází „transformací“ jako postupným odzasvěcováním od dřívějších vadných počinů.

6. Umělé počasí jako indikátor při výpucech temnářských platforem

S tím klimateroristicky přetvářeným počasím je to někdy k vzteku, hlavně když vidím spřátelené přírodní bytůstky, jak musejí před klimouši ustupovat do paralelních úrovní. Ony to ale berou dost sportovně a při přeletu sprejovací letecké jednotky se třeba jen uchichtnou:

„Místo vzduchu trocha puchu.“

Již vícekrát jsem si všimnul, že si šetří svůj energetický potenciál na „příhodnější časy“. Proto mám velkou radost, když jsou ochotny věnovat své zvýšené pracovní nasazení tomu, aby mi daly při výpucech temnářských platforem znamení, že právě teď jsem udělal trefu do černého, zatímco předtím to dlouho předlouho byla samá voda :-))))))))

Vzpomínám si, že krátce před letošním Slunovratem jsem si zkusil zvizualizovat, jak do té uměle udržované chemicko-technické plazmy nalévám hektolitry octa. Nad mé očekávání to protentokrát vcelku zdárně pomohlo rozpustit ochranný astrální krunýř nad plazmou, temnáři pečlivě udržovaný a hýčkaný. Rozpuštěním krunýře se odkryla vnější astrální vrstva plazmy. A co nevidím: má podobu husté dvourozměrné sítě sestávající z pravidelných sněhových vloček. V pozadí byly vidět řetězce spoutaných vodních bytostí přinucených tuto vločkovou síť tkát a udržovat. Zkusil jsem to celé vymést a vzápětí vylezla na povrch další astrální vrstva sestávající z velikých namodralých bublin. Aktéry této rovněž dvourozměrné vrstvy byly protentokráte spoutané vzdušné bytosti. Našla se síla na další radikální výmet, třikrát hurá! Copak se tam asi zjeví teďka? Zakrátko skutečně vylezla na světlo další vypečená vrstva. Její vizáž a struktura zcela předčila všechna má očekávání. Skládala se totiž z neuronů lidského mozku! A tyto neurony byly skrze speciální kabely napojeny na astrální programovací skříňky produkující zvláštní elektromagnetické vlnění. Zkusil jsem se na to tak trochu ze zálohy napojit a pocítil jsem nepříjemné vlny strachu a spoutávání, depresivní obavy z materiálního zajištění a také mi přišly na mysl pocity zmaru, že nic nedokážu. Byla to zkrátka taková parádní snůška psychowalkmanových blafů, které nejsou samy o sobě nebezpečné, když jsou s trochou obezřetnosti, bdělosti a zdravého analytického myšlení prozkoumávány. Průšvih nastane ve chvíli, kdy těmto blufům uvěříme nebo je začneme sdílet přes naše emocionální astrální tělo. Je to v podstatě stejné jako u víry podsouvané skrze různé náboženské směry a holografické projekty.

To už se ke slovu přihlásila moje vlastní podstata – střídavě to spolu táhneme na jedné lodi i na dvou frontách. Někdy spolu pracujeme jako jedna bytost, někdy jako dva samostatné subjekty: podstata plus vědomí ve fyzickém těle. Ani ta druhá varianta není k zahození, když se jede na dvou frontách, dá se nasbírat více dat do paměti Univerzálního Stromu života :-))))))))

A teďka ta moje podstata povídá:

„Ty vypráskni ze hmoty tu habaďůru s neurony, já potom odbouchnu záložní cédéčka na Marsu.“ Tak jsme se radostně podělili o práci a najednou cítím na tváři lehký dotek slunečních paprsků. Kdeže je ta šedivá deka strašící od samého rána nad naším krajem! Stojím pod modrou oblohou a sluníčko nabírá na síle. To je dobré znamení a také povzbuzení pro další práci.

7. Přízemní „vítězství“ rozumového ega

Po téhle výpucové akci vydrželo hřejivé sluníčko téměř dvě hodiny. Potom to jako obvykle zaprejovali a zahaarpovali. Ale ukrojili si přitom zas kousínek ze svého energetického potenciálu :-)))))))

Při výrobě nové šedivé deky na nebesích mi však neuniklo, že přírodní bytosti dokáží vcelku obstojně udržet bezmračnou oblohu, pokud vydatně spojí své síly v paralelních úrovních přírodního řádu. Mají potřebnou sílu i výdrž a ve svých řetězcích dokáží spolupracovat na takové úrovni, o jaké se nám tady ve hmotě ani nesní. Přesto však ustoupily a nechaly nebe nad naší krajinou znovu zakrýt chemickými mraky.

Obrátil jsem se na ně s trochou údivu a nepochopení: „Vždyť byste nemuseli takhle ustupovat, vždyť na to máte.“

Jedna z řídících bytostí se pousmála a pak povídá:

„To nejde. Rozumové ego je zákeřný virus bez špetky citu a sebekritiky, je tedy nejlepší mu až do jeho poslední chvíle ponechat iluzi jeho všemocnosti a důležitosti. Jakmile se však podaří zapojit všechny potřebné řetězce na jeho likvidaci, už ho potom nikdo šetřit nebude.“

Uznale jsem kývl hlavou. Tahle strategie má svou logiku a jak postupně zjišťuji, všemi přírodními bytostmi zapojenými do akce „Likvidace iluze“ je plně respektována. Samozřejmě mi to okamžitě připomnělo humornou scénu z pohádky „Jak se budí princezny“, kde si rozumové ego staršího prince léčí své mindráky domnělým vítězstvím nad medvědem :-)))))))

A tak je mi potěšením ukončit tento svůj novoroční příspěvek zdařilou parodií na západoevropské rozumové ego.8 komentářů:

 1. :-D příspěvek nezklamal :-D
  "Básníci" přece jen přežili rok 2000.
  Moc hezký popis o co vlastně při chemtrails jde. Ta část s neuronama lidského mozku se mě velmi dotýká. A rusové jsou svojí mentální prací s přírodníma silama lehce identifikovatelní. Především oni "používají" technologie spojené s magií. Děkuji za článek

  OdpovědětVymazat
 2. Taky děkuju za článek:) užásná práce aolina:) kluci už to konečně všechno vypucujte a rozpusťe ty temnářský "stroje" :)

  OdpovědětVymazat
 3. Slovní zásoba jako řemen,vybraný slovosled,solidní obsah a stavba vět.Velice příjemné a optimistické počteníčko,které potěší duši a neurazí rozum.Na rozdíl od jiných delších příspěvků lze dočíst do konce s lehkostí,bez trudnomyslného pocitu vnucování cizího Ega mému –Já-.
  S bytůstkami se sice domluvit neumím (snad to není natrvalo),mají však ve mne silného spojence.
  Díky za článek.
  Vlasta

  OdpovědětVymazat
 4. Taktéž děkuji za pozitivní a povzbudivý článek. Jeden má hnedle chuť s zase pustit "do práce" - chopit se svého imaginárního kyje a vypráskat všechny ty hajzlíky i s jejich technoserepetičkama daleko za hranice našich dnů :-)

  OdpovědětVymazat
 5. sqela básnička.... :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Jediný "mystik" článek , co se mi líbí... Aoliane děkuji za tvých pár slov.. Cítím to podobně :)
  V době svátků to bylo zase peklo, co na nás trénovali... To náhlé oteplení mně vyrazilo dech.... Někdy si říkám, že si toto musí lidé přeci všimmnout.... naivní, že :DD
  Ty elektromagnetické útoky mívám téměř každý den... a to nejsem ani zdaleka tak jasnozřivá jako vy. Je to hnus... asi si udělám hliníkovou čepičku

  OdpovědětVymazat
 7. Co jsou to ty prirodni bytosti. Velice mne to zaujmula pri cteni clanku :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vypočujte si túto prednášku, autorka Margot Ruis v nej krásne popisuje druhy prírodných bytostí a spôsob ako s nimi môžeme komunikovať.
   https://www.youtube.com/watch?v=Mhu9XwCiDbE
   Jana

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.