9. ledna 2013

Církev na Ukrajině ke zločinné juvenilní justici

Toto nám taky našel Namur, velký dík! Z tohoto teprve chápu souvislosti (:-)))
Všechna čest ukrajinské katolické církvi!

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=6226

Předseda vlády Ukrajiny
Mykola Azarov

Realizace zločinné juvenilní justice

Vážený pane premiére,

Úřad vlády Ukrajiny vydal 31. května 2012 nařízení č. 329-r. Toto nařízení potvrzuje plán prostředků k vykonání celostátního programu v roce 2012 pod názvem„Národní plán realizace Konvence OSN pro práva dítěte“ na období do roku 2016.

Věříme, pane premiére, že jste tento plán schválil s nejlepším úmyslem starostlivosti o děti. Nikdo by z užívaných termínů v plánu realizace nevyvodil, co vlastně znamenají v praxi. V plánu realizace Konvence jde o zavádění mechanismů a technologií juvenilní justice tak, jak v současné době funguje na Západě. Prezident Ukrajiny Viktor Janukovič na impuls pravoslavné církve v roce 2009 vetoval uzákonění juvenilní justice na Ukrajině. Juvenilní aktivisté však pod ctnostnými pojmy podali řadu návrhů zákonů, které jednotlivé mechanismy kruté juvenilní justice uzákoňují. Rovněž nově schválený Trestní zákoník procesní obsahuje legalizaci juvenilních technologií.

Plán realizace Konvence OSN se odvolává na eurostandardy. Ti, kteří Vám podali k podepsání tento plán realizace Konvence OSN, měli konkrétní cíl – pod vznešenými pojmy, za nimiž se v praxi skrývá opačná realita, prosadit kruté juvenilní mechanismy na Ukrajině:

1) Citace: „Zabezpečení dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci“.
Komentář: Ve skutečnosti jde o obvinění jakékoliv rodiny z obtížné životní situace. Následuje zločinná krádež dítěte.

2) Citace: „Objevení dětí bez dohledu ... odstranění tohoto problému – zůstání bez dohledu...“
Komentář: Jde o vybudování struktury udavačů, kteří budou lovit děti a dávat je do náhradních rodin anebo do lágrů pro děti. Podle juvenilních technologií může být dítě rodičům nenávratně ukradeno, jestliže zůstane půl hodiny bez jejich dohledu.

3) Citace: „Boj proti HIV/AIDS a narkomanii...“
Komentář: Celosvětová organizace NAN se zabývá tzv. bojem proti alkoholu, narkomanii a obchodem s dětmi. Ve skutečnosti obchoduje s dětmi a šíří narkomanii (metadonové programy). Na Ukrajině se organizace LGBT přikrývají bojem proti AIDS, a ve skutečnosti ho nejvíce rozšiřuje.

4) Citace: „Formování tolerantního postoje k HIV-infikovaným dětem a dětem nemocným na AIDS“.
Komentář: Odkud vlastně děti dostanou AIDS? Náhradní rodiny pedofilů a homosexuálů budou mít ve jménu tolerance právo smrtelně infikovat děti. Kdo je bude bránit, bude trestán „anti“diskriminačními zákony.

5) Citace: „...vytvoření meziregionálních center diagnostiky, léčení a ochrany zdraví .... kliniky přátelské k mládeži.“
Komentář: Proč mají být utvářena nová centra, když je zde systém zdravotnictví? Znovu jde o mechanismy juvenilní justice, které se přikrývají péčí o zdraví, aby děti mohly být beztrestně kradeny.

6) Citace: „...povinné, zdravotní preventivní prohlídky dětí“.
Komentář: Pod přikrývkou zdravotní péče jsou rodiče obviněni z nedostatečné péče o zdraví dítěte. Dítěti je připsána nemoc, kterou vůbec nemá. Obvinění je pak důvodem k zločinné krádeži dítěte.

7) Citace: „Zvýšení úrovně kultury rodinných vztahů a zodpovědnosti rodičů při vykonávaní svých povinností“.
Komentář: Ve skutečnosti jde o pokutování rodičů za tzv. nenáležité chování. Když nemají čím zaplatit, jsou odsouzeni k administrativnímu uvěznění a dítě je jim v tom čase zločinně ukradeno za to, že zůstalo bez dohledu.

8) Citace: „...každému dítěti zabezpečit přístup k mezinárodním konkursům, festivalům, soutěžím a jiným masových akcí určeným mimoškolním vzděláním“.
Komentář: Mimoškolní vzdělání v mezinárodním měřítku je dnes agitováním dětí k demoralizačnímu homosexualismu. Pokud by rodiče nepouštěli děti na tyto akce, bude realizována zločinná krádež dítěte za upírání práva na tzv. komplexní vzdělání.

9) Citace: „...rozpracování programu sociálně-psychologické rehabilitace a adaptace dětí, které žijí v centru sociálně-psychologické rehabilitace dětí“.
Komentář: Centra zakládají mezinárodní „dobročinné“ organizace, které mají spojení s místními LGBT organizacemi. Mají prioritní právo na způsob „vychování“ – demoralizování dětí. (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=6226)

10) Citace: „...provedení preventivních zásahů a rejdů “.
Komentář: Jde o rejdy juvenilních pirátů, kteří vtrhávají do rodin, rodičům nasazují pouta a děti jim kradou.

11) Citace: „... poskytnutí komplexní pomoci děvčatům, které se ocitly ve složitých životních okolnostech“.
Komentář: UNICEF v Petrohradě má tzv. zdravotní komplex JUVENTA, kde jsou děvčata demoralizována a pak jim zde provádějí potraty.

12) Citace: „Uvedení zákonodárných aktů Ukrajiny do souladu s mezinárodními normami, které vyplývají z mezinárodních smluv týkajících se ochrany práv a rozvoje dítěte“.
Komentář: Ve Francii jsou už 2 miliony umělých sirotků. Ukrajina se zavázala přijmout tento Pařížský model. V Norsku na bázi Konvence OSN byli všichni rodiče zbaveni rodičovských práv. V Norsku páchá ročně 59 odebraných dětí sebevraždu!

Byzantský katolický patriarchát vyzval národ Ukrajiny a Ruska k nepřetržité modlitbě v modlitebních strážích. Každý účastník se modlí denně jednu hodinu po dobu jednoho roku. Bůh slibuje záchranu Ukrajiny i Ruska před autogenocidou.

Vážený pane premiére, víme, že jste čestný člověk a ukrajinský patriot! Byl zneužit Váš podpis a Vaše autorita! I za cenu nejtěžších sankcí i za cenu ztráty fyzického života se postavte proti této mašinérii nejkrutějších zločinů proti dětem, kterou je současná juvenilní justice!

Za Boha a za Ukrajinu!

+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři

Lvov, 13.9.2012

Kopie:

Prezidentu Ukrajiny V. Janukovičovi
Poslancům Parlamentu Ukrajiny
Prezidentu RF a poslancům Státní Dumy RF
Představitelům křesťanských církví na Ukrajině a v Rusku
Masmédiím


1 komentář:

  1. Vela ďalších doležitých info a videi je na:
    http://uogcc.org.ua/cz/
    Takto nejako si predstavujem činnosť cirkevných hierarchov.

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.