5. ledna 2013

Proč existuje geoinženýrství, chemtrails, HAARP a GMO?


Anonymní 5. ledna 2013 0:40

"Létají 24 hodin, někdy od září (pozn. Orgonet: čtenář si toho možná všiml v září, ale oni lítají už mnoho a mnoho let), nad naším územím, a Evropou (pozn: Orgonet: Létají bohužel nad celým světem.). Proč? Tuto otázku si stále kladu dokola a snažím se zachytit info. Dle mě, není jasné odpovědi, nebo je dobře utajená, pro lidi. Změnit počasí- ano, ale co dál? Chemií ničí rozsáhlé území, poškozují přírodu a lidi, zvířata, bytosti. Je místo, kde nelétají? Proč by si ničili planetu, na které jsou s námi? Vzduchem se to rozplazí po celé planetě! Otráví se vše, spodní vody,potravinový řetězec ale i pro ně, jejich děti. Neříkejte mi, že žijí odděleně ve skafandrech s plnou klimatizací domů, aut a potraviny si vyrábějí ve sklenících s filtry na vodu a vzduch. Hermeticky vše uzavřené.Že ti oni, nechodí ven. Na druhou stranu nevěřím jejich stupidnosti, že nejsou si vědomí co činí- dopady. Každá země má své výsostné vzdušné území....a oni si jím létají napříč a nikdo nic neví. Proč? Co se to děje? Kdo za tím stojí? Kdo financuje tuto strategii, která musí jít do miliard, nebo bilionů korun, za ty leta. Co sledují za cíl? Opakuji- jsou mezi námi, žijou na planetě jako my všichni...jsou odolní? Chránění? Oni a jejich blízcí? A pak, jak odstraní jedy z vod a zemin po planetě? Sakra, co to jeee?!!!!"

Orgonet: 
Myslím, že odpověď tomuto čtenáři, i dalším, kteří se ptají proč, může dát nedávno zveřejněný článek autora s pseudonymem Daniel, nezávislého vědce, který se tímto zabýval. Článek je poněkud dlouhý a začátek je poněkud učený, takže možná při první publikaci v listopadu 2012 odradil mnohé od čtení, ale je to podle mě zásadní odpověď na to, kdo, co a proč to vše dělá. 

Oni, čili vládcové světa, to vše začali už v 50. letech, a od té doby pro nás vytvořili umělé životní podmínky, jejichž pomocí nás ovládají. 
Otiskuji znovu pouze střední  část článku, kde se hovoří o geoinženýrství a chemtrails. 


Geoinženýrství, chemtrails, HAARP, GMO, atd.
Překlad: OrgoNet

(Zde otiskuji pro přehlednost pouze 3 kapitoly z uvedeného článku. Celý článek: 

8. Ve starém světě je horko

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že slunce se stává stále víc a víc horkým19, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:
 1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat.
 2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se slunce nestabilizuje, nebo
 3. Vypadnout k sakru ze Země.
První možnost byla trochu nesmyslná a nemohla by být vytažena na světlo bez vědomí veřejnosti, takže začali dvojkou a trojkou.

Metoda podzemních bunkrů byla poměrně jednoduchá, protože jednou z funkcí HAARPu20 (High Frequency Active Auroral Research Program) bylo, že byl schopen nejen pátrat pod povrchem země a hledat ropu a minerální zdroje, ale také identifikovat rozsáhlé dutiny, kde by se dala udělat pro ně výborná města, kde by mohli shromáždit zásoby a přečkat přechod v pohodlí.21 Stavba těchto podzemních bunkrů trvá po několik desetiletí, a Alternativa 2 je téměř dokončena.

Krátce po této studii vznikla NASA. Někteří se domnívali, že je to přímý následek Alternativy 3. Jejich posláním bylo zjistit, co je „tam venku“, a to, co zjistili, bylo, že lidstvo nepůjde nikam jinam, aspoň ne brzy.22

Protože Alternativa 3 nebyla schůdná, a zjistili, že tady budou muset vězet s námi, a nijak zvlášť netoužili žít celý život v podzemí, museli najít způsob, jak si vytvořit tady na Zemi svou Utopii … a to je geoinženýrství. Změnit planetu tak, aby byla odolná změnám na slunci, o nichž věděli, že přicházejí, aby si udrželi svou korporatokracii23.

9. Geoinženýrství: Přizpůsobování planety

První věc, s níž se museli vypořádat, bylo, že slunce se stává stále jasnějším kvůli spalování prachu a trosek, které jsou nyní ve velkých množstvích přítomny ve sluneční soustavě. Potřebovali najít způsob, jak vytvořit efekt „globálního stmívání“, aby zablokovali jasné světlo. Na to funguje výborně aluminium, hezký, lehký a velmi hojný prvek, většina našich zrcadel je dnes potažena aluminiem (nikoli stříbrem). Nanočástice, rozptylované v troposféře (asi 7 mil vysoko24) zvyšují albedo Země a mění horní atmosféru v částečně zpětně odrážející zrcadlo.25 To ve výsledku zůsobuje „globální stmívání“ povrchu.

Dalším problémem jsou rentgenové paprsky. Van Allenovy pásy chrání Zemi před většinou částicové radiace, která přichází z CME (koronárních ejekcí slunce), ale toto magnetické pole stěží zpomaluje rentgenové paprsky. Naštěstí už v 50. letech byla vytvořena technologie, která řešila podobný problém – Catode Ray Tube, katodovou trubici. CRT. CRT byly obrovské vysílače rentgenových paprsků, namířené přímo na osobu pozorující obrazovku. Aby tuto technologii mohli dostat ven, museli vymyslet něco, co by blokovalo rentgenové paprsky, ale nerušilo obraz. Zkusili olovo, ale když bylo nějakou dobu bombardováno paprsky, olověný film zhnědl a rušil obraz. Bylo to dobré pro okraje televize, ale ne pro obrazovku. Hledali dál, a našli pár oxidů, které výtečně fungovaly při blokování paprsků a nezpůsobovaly hnědnutí. Byla to kombinace baria a stroncia.26

Rovněž očekávali obrovskou částicovou radiaci jak ze solárních ejekcí, tak z ohřívání slunce, takže hledali způsob, jak zvýšit magnetický tok v horní atmosféře, což je nyní zveřejňováno jako „magnetické rozpojení“ - není to přírodní jev. Aluminium, barium a stroncium jsou paramagnetické, ale oni potřebovali feromagnetický materiál … co takhle použít další populární kov, jako železo? Občas by to mohlo udělat oblohu a déšť trochu dočervena, kvůli kysličníku železa, ale vždycky můžete říci, že lidé, kteří to viděli, jsou prostě blázni. A co takhle masově zvýšit intenzitu bouří, když už jsou v atmosféře vodivé kovy (supercelové bouře)? Lidi se takových věcí stejně nevšímají, že ne?27

Takže vytvořili techniku spalování aluminia, baria, stroncia a železa ve stratosféře, s použitím letadel 10 000+28, která jsou na obloze dnem i nocí, každou hodinou. Stačilo jim vyrobit aditivum do paliva, a nechat je lítat a dělat svou práci. Spojte systém rozptylování aerosolů se systémem GPS (General Positioning System) a můžete dokonce přesně kontrolovat, kde se rozhazují chemikálie, aniž by si piloti uvědomovali, že se něco děje.

Když se dnes podíváte na chemtrailsový spad v dešti, ledu a sněhu, co najdete? Hydroxid aluminia, kysličníky baria, stroncia a železa. Stejné prvky, které jsou uváděny pro modifikace počasí a v geoinženýrských patentech. Jaká náhoda.

Pokud jde o „globální oteplování“ … ano, planeta se skutečně otepluje. Ale následkem globálního stmívání vytvářeného chemtrailsovým projektem se toto oteplování změnilo na krátkou dobu v malé ochlazení, což způsobilo, že konspirační teoretikové říkají, že celé globální oteplování je fraška. Ale jestli jste byli v poslední době někdy venku, je zřetelné, že slunce je podstatně jasnější než bývalo, zejména ve vyšších výškách. A že chemtrailsová clona nestačí, i když nepřetržitě znásobují úsilí, aby ji zesílili.

Experti jsou si dobře vědomi, že se slunce stává jasnějším a více horkým, ale nemůžete po slunci chtít, aby platilo „uhlíkové daně“ za způsobení globálního oteplování. Ale pokud by zdrojem globálního oteplování byl „člověk“, pak se GO může stát velkou dojnou krávou - velké prachy z uhlíkových daní, na čištění, daně z dýchání, pití, odpadu … abychom parafrázovali Karla Sagana, „miliardy a miliardy“ doláčů.

Původní geoinženýrská práce byla k zablokování slunečních změn, a bylo to jen dočasné řešení, než bude ukončen solární přechod. Ale jako dobří humanisté uviděli globalisté jiný obraz … co kdyby zničili přirozený cyklus a zavedli umělý? Takový, při němž by oni byli jedinými dodavateli? A jediný způsob, jak by lidé mohli přežít, by byl platit jako mourovatí …

10. Geoinženýrství a GMO

Globalisté vždy profitovali z bolesti a utrpení jiných, ani geoinženýrství není výjimkou. Nedělali si starosti s nějakým velkým výzkumem „vedlejších účinků“ shazování miliónů liber těchto prvků do atmosféry – šlo jim jenom o okamžitou potřebu ochrany před slunečním přechodem, a mysleli si, že o vedlejší účinky se mohou postarat později. Byla zde přece velká šance ve formě katastrof, bolesti a utrpení.

Dvěma hlavními vedlejšími účinky je katastrofální sucho a superbouře.

Sucho nastává v oblastech, které jsou intenzívně osévany částicemi, protože nanočástice v horní části atmosféry vytvářejí kondenzační jádra pro déšť – ale těch jader je tam tolik, že nikdy na sebe nenavážou dostatek vody, aby byla dost těžká a spadla dolů, nebo aspoň ne hned. Pouze zůstávají nahoře jako vodní pára, unášena proudy vzduchu, a vytvářejí dole stav sucha. Pokud jsou po nějakou dobu dostatečně vystaveny vláze, zkondenzují dostatek vody, aby vytvořily déšť. Kvůli významně vysoké hustotě jader má ten déšť mnohem větší „dešťovou hustotu“ než přirozená bouře, takže když prší, tak leje – je tu superbouře. To vytváří nepřirozenou dichotomii: s větrem budete mít sucho, bez větru budete mít nadměrný déšť.

Nanočásticová pára může být rovněž sestřelena z nebe aplikací radiofrekvenční energie, která věci trochu protřese a způsobí kondenzaci a déšť. Termální vibrace způsobuje kolize, a kolize mají tendenci umožnit částicím splynutí. Experimenty tohoto druhu byly prováděny Arco Power Technologies29 po celá léta kvůli modifikacím počasí a jejich výsledkem byl HAARP, který má veškeré nástroje, aby toto činil. Kovy v horní atmosféře učinily kontrolu počasí neuvěřitelně snadnou, a to po celé planetě. A když ovládáte počasí, ovládáte svět.

Ovládání světa počasím má své vlastní vedlejší účinky, zejména to směřuje k otrávení veškerého života na planetě. Aby věci mohly dále fungovat, samozřejmě pod jejich kontrolou, museli změnit genetickou stavbu života, aby vydržel nové planetární klima – zejména aluminium a barium (přírodní stroncium je v podstatě prospěšné – dělá lepší kosti než vápník.)

Je třeba pamatovat, že to začalo již v 50. letech. Nějakou dobu to probíhalo, a pokud se domníváte, že veškerá zmrzačení dobytka mají na svědomí mimozemšťané a jejich anální sondy, zamyslete se. Krávy mají krev a orgány kompatibilní s homo sapiens. Skvělé pro genetické experimentování. Jakmile byly vytvořeny základy, přesunuli se na lidi a snažili se najít pro člověka lepší genetický design, aby mohl žít v tomto novém, uměle vytvořeném prostředí, které bude dále existovat i po slunečním přechodu. To dalo vznik historkám o UFO a křížencích lidí a mimozemšťanů. Byla to pouze součást genetického inženýrství, které šlo ruku v ruce s geoinženýrstvím.

Pokud se podíváte na všechny podivnosti ohledně UFO v minulých 60 letech, většina z toho nebyla ničím jiným než kroky k cíli vytvořit umělý svět a umělou populaci, která by pokračovala v životě ve 3. hustotě na Zemi po slunečním přechodu.

A nešlo jen o lidi. Musely být přizpůsobeny i dlouhodobé zdroje potravin, aby byly použitelné v umělém prostředí, a tak naši dobří přátelé v Monsantu přišli se svými GMO potravinami, odolnými proti suchu a toxickým chemikáliím. Jistě, experimentovali z širokou populací, aby našli správné podmínky pro lidi, kteří si je zaslouží. A buďte si jisti, že vaše „zdravotní péče“ a Zákon o zdravotním pojištění je tu proto, aby získali do počítačů veškeré genetické údaje a mohli určit, co funguje a co ne. Oni přece nesbírají hory medicínských údajů, ale ochraňují vaše soukromí!

Jsou v zásadě docela spokojeni se svou malou umělou říší a pouštějí se do všech možných prodlužovacích taktik. Sluneční přechod už je v běhu, a všechno, co musejí udělat, je udržet masy co nejdéle rozptýleny „dobrými věcmi“, aby se sami mohli zamknout ve svých podzemních základnách a nechat zbytek z nás spálit.

Nebo si to aspoň myslí. Cituji dr. Malcolma z Jurského parku: „Život si najde cestu … „

Celý článek: 

18 komentářů:

 1. Ahoj Orgonete. Je ještě jeden důležitý faktor, proč to dělají. Existují tzv. pole informací, pozemská až vesmírná, zvaná např. morfogenetické pole či akáša atd. Sprejováním oblohy hliníkem vytváří tzv. vypouklé zrcadlo, s jehož pomocí se do těchto polí chtějí probourat a získat monopol na informace o všem co bylo, je a bude. Pro pochopení tohoto jevu si prohlédni toto video:
  http://www.youtube.com/watch?v=oRgKXhcxIS0
  Zdravím, zdeněk49

  OdpovědětVymazat
 2. Necetla jsem cely listopadovy clanek, ale ty Van Allenovy pasy kolem Zeme/ma je kazda planeta slunecni soustavy/ byly diky JADERNYM VYBUCHUM stenceny. Cize mi jasne z toho vyplyva, ze ONI se podepsali svym RUKOPISEM na likvidaci vseho zivota na planete. To co se tu pise, je uz jenom dusledek SKAZONOSNEHO PROGRAMU drivejsiho "nebot nevedi co cini", ale delaji to. Nebetycna BLAHOVOST cloveka. Po minulou eru nas krmili cestopisnymi filny o tom jak zvirata vymiraji diky prumyslu...Nejhorsi ovsem je, ze lide jsou nemocni z "driaku" a rychlych magnetickych zmen v atmosfere a nemuzou to zmenit. Jak je zastavit? Co uzivaji ONI?

  OdpovědětVymazat
 3. nejvetsi problem je ze nemohou prestat..... i kdyby chteli... az jednou nebudou moci vzletnout letadla a ten cas prijde, zacne se pruzinka kterou tu natahovali cele ty roky vracet zpatky do puvodniho nastaveni, coz si chci predstavit jako pohodovou a krasnou udalost, jen jsem nikdy nevidel pomalou reakci :)

  OdpovědětVymazat
 4. Nějak mi to nesedí!Proč tam tedy přidávají viry?
  Velmi přesně vysvětluje použití chemtrails,GMo i HAARPu D.Icke ve 4.dílu přednášky "lev již nedřímá"-viz zde Orgonet.
  Planeta se ohřívá v pravidelných cyklech,stjně tak pracuje Slunce.Globální oteplování je nesmysl pro "uhlíkovou daň",kterou již v tichosti vláda zavedla,ani to nevíte.

  OdpovědětVymazat
 5. Již delší dobu mi vrtá v hlavě náš "přechod" do 5D. Já jakožto celkem vyspělá duše si myslím, že v tom případě bych o tom měla vědět něco víc a měla bych mít možnost volby,ale nemám,nikdo se mnou o tom nemluví a tak stále nevím,co se to vlastně děje. Ani mimozemšťani mě neoslovili, ačkoli si již odmala myslím, že jsem z jiné planety :D. Prý nám přibývají další vlákna v DNA, mutujeme. Je nám tak nějak vloženo do hlavy, že se transformujeme kvůli přechodu do 5D. Mám otázečku. Co když mutujeme právě kvůli chemtrailům, očkováním, GMO? Ví někdo z vás v co se vlastně měníme? Byla o tom nějaká diskuze, jestli to chceme, je ta změna pozitivní, anebo si nás někdo bez našeho svolení tvoří k obrazu svému? Všichni se těší na přechod do jiné dimenze aniž by věděli o co gou a stále přicházející nicneříkající informace nám cpou do hlavy - buďte hodní,nic nedělejte, hezky čekejte,hlavně žádné násilí . Fakt vám to není divné? Mně jo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Temná strana se neustále snaží zabránit vzestupu do 5D kombinací různých způsobů vč. chemtrails, ale i jinými způsoby, které nám ani nejsou viditelné (třeba éterická mřížka bránící 100% proudění nepolarizovaného světla na naši planetu, což má za následek zpomalení procesu vzestupu) atd.

   Ale i přes všechnu jejich snahu vzestup bude dokončen, doufám že už brzy. Kdo chce pomoct planetě a všem bytostem, které si vybrali vzestoupit do 5D (všichni, kdo chtějí vzestoupit, si to vybrali před tím, než se sem na tuto planetu inkarnovali), tak zde více informací jak: http://inner-light.ning.com/forum/topics/kdo-chce-pomoci-zacit-grilovat-veskerou-negativitu-harmonizujicim

   Změna DNA není nic negativního ba právě naopak. S dokončením vzestupu do 5D se nám právě aktivuje 12ti článková DNA místo současné 2 článkové a také osobní Merkaba. Díky tomu budeme mít zase plné vědomí, ne jako teď velmi omezené, a také budeme nezávislí na čase prostoru a čehokoliv jiného, takže budeme zase opravdu svobodné bytosti :-)

   Vymazat
  2. "mutujeme. Je nám tak nějak vloženo do hlavy, že se transformujeme kvůli přechodu do 5D. Mám otázečku. Co když mutujeme právě kvůli chemtrailům, očkováním, GMO? Ví někdo z vás v co se vlastně měníme?"
   BINGO?
   "Já jakožto celkem vyspělá duše si myslím, že v tom případě bych o tom měla vědět něco víc a měla bych mít možnost volby,ale nemám,nikdo se mnou o tom nemluví a tak stále nevím,co se to vlastně děje. Ani mimozemšťani mě neoslovili,"
   ► Zajímavé, oboje.
   Hodně blbostí o tzv. tranformaci do 5D bylo vypuštěno a dmýcháno dokola, mnohdy nesmysle, lidi blbli, blbnou, krmeni divnými, mnohdy nepochopitelnými, zavádějícími informacemi. Transformovat člověk může jen zvýšením vibrací bytosti- celkové, tj rozšířením svého pole Vědomí ,tj, zbavit se omezujících nánosů a blokací vtisknutých do bytosti. To lze jen faktickou prací na sobě,nic lehkého:-) Žádné osvícení paprskem nějaké energie to neudělá :-) Není zázraků:-)
   Ale zajímavé více je na tom to, že opravdu nelze zachytit informace o tomto neřádstvu - práškování chemtrails, GMO aj- proč se tak děje a hlavně KDO,CO, za tím je...hmm. Jsou různé pravdivé zlomky informací- viz od Daniela, a různé jiné střípky odjinud, ALE...Nikdo nikdy přesně nikoho neoznačil za původce a smysl toho všeho!NENÍ TO DIVNÉ???
   Uvažuji.. Je spousty lidiček, kteří tvrdí o sobě, že mají kontakty na MZ, nebo dokonce jsou jimi sami :-) a nikdo nic o tomto neví:-)
   A nechci si připustit, že by pár lidiček, co ovládají planetu, chtělo vlézt do děr v podzemí na několik let,i když s umělým komfortem, s nejasným výsledkem pro ně samé :-)))) Co by asi dělali pak se svým majetkem:-D Nevěřím, že by skočili na nějakou úplatu MZ, že je transportují někam na jinou planetu jako své přátelé:-D To snad tak hloupí nejsou.
   Pokud to má význam k mutaci a ke snížení stavů populace, pak ale, že by jim nevadilo zmutování celé přírody, k nepoživatelnosti vlastní?
   A "oni" jsou vůbec lidé? Jako lidské bytosti?
   To ale už fantazíruju, žejo :-)))))...............Opravdu?

   Vymazat
  3. Ano, tiež na to myslím.
   Z článkov vyplýva že naši tvorcovia sú zo ZETA RETICULI.
   Myslím si robia na nás právo ale prý sme odmietli ich dobré rady , tak nás nechávajú sa plácat....
   /cznewstv.cz/ Hi

   Vymazat
  4. Anonymní5. ledna 2013 23:55 - mohl bys prosím zkusit použít SVŮJ mozek, ne to, co to do něj bylo naprogramováno...

   Vymazat
  5. Nefantazíruješ, nemůžeš za to jak tvůj mozek pracuje. Musíme takhle přemýšlet a podívat se na problém ze všech stran. Prostě mi to nedá spát, musíme na něco přijít a dozvědět se pravdu. Teď, ne až z nás budou dokončení mutanti a budeme někomu sloužit jako baterie ...

   Vymazat
  6. Možno za tým stojí ozaj niekto, kto potrebuje iné životné podmienky ako ľudia ...

   Vymazat
  7. Anonymní6. ledna 2013 11:48

   totéž chci doporučit tobě

   Vymazat
 6. Celej ten clanek byl super. Mam ho v zalozkach a posilam na nej odkaz i svym klientum kdyz maji zajem dal neco pochopit - spolecne s dvema prednaskama Luisy Muratory coz se neskutecne doplnuje.
  Zivot si najde cestu ...... tak tak :-)

  OdpovědětVymazat
 7. voliči,co jsou ovlivněni POČASÍM,at si připomenout podlou oposmlouvu http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/budme-obezretni-opozicni-smlouva-se-znova-hlasi-ke-slovu

  OdpovědětVymazat
 8. Anonymní pisatelko,na jednu stranu buď ráda,že tě mimozemšťané neoslovili.Ono to vždycky nemusí být tak jak si člověk představuje. Mluvím z vlastní zkušenosti a žádná paráda to teda nebyla :( Jinak nějaký ten přechod nejspíš je,nežačal 21.12 ale už o něco dříve. Cítím to v každé buňce,ve snech jsem už tam ale přes den trčim stále tady a čekám a nic se neděje.
  Kitynka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kitynko, môžete prosím naznačiť kedy dříve nastal ???
   Keď máte osobné skúsenosti s MZ veľmi by pomohlo uverejniť ich. Mnohí ďalší čosi zažili, tiež mám svoje poznanie, ale väčšinou sa verí medializovanejším osobám a websidkám .... :-(
   Ďakujem Vám, Bed

   Vymazat
 9. Tady se ptají taky na chemtrails
  http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/chemtrails-hloupa-fama-nebo-smrtelna-hrozba-pro-lidstvo.html
  a
  http://www.konec-chemtrails.eu/?page_id=149

  Dobrá stránka na facebooku je "Chemtrails Czech Republic" ale škoda, že právě na facebooku.

  OdpovědětVymazat
 10. Existuje vůbec někde ta tolikrát kladená odpověď na otázku -> Čím se chrání ONI?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.