21. prosince 2013

Velká vědecká předpojatost

Díky Zuzaně za tip na článek, který se velice hodí k našim diskusím o různých pravdách. Každý má svůj úhel pohledu a svou pravdu ... a vše je dobře ... 
Není channeling jako channeling, a zrovna tenhle se krásně propojuje s mým dosavadním poznáním.

Velká vědecká předpojatost

Tento channeling byl předán ve Washingtonu DC 7. 11. 2009
Byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Gaitherburgu, Maryland.

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z Magnetické služby.

Tak rychle to nastane - přechod mezi lidskou bytostí zde a tím, kdo channeluje zprávu z druhé strany závoje, že? Možná je to příliš rychlé pro ty z vás, kteří se mohou snažit dělat úsudky nad tím, co se zde vlastně děje. To, co vám ale můj partner neřekl, je to, že zde není žádný skutečný přechod, protože já jej doprovázím vždy. Je to jeho volba, touto cestou přijmout moji energii, být schopen přepínat tam a zpět při sdělování poselství lásky mezi jeho a mojí řečí. Takže ti říkáme, lidská bytosti, že každý z vás se může dostat stavu, kde je malý nebo žádný přechod mezi tím, kdy mluvíte vy nebo vaše Vyšší Já.


To, o čem s vámi chci dnes hovořit, je obtížně definovatelné. Nechal jsem svého partnera přijít s takovým titulkem channelingu, aby čtenáře zaujal. Chtějí si naplnit "šuplík očekávání". Přejí si mít nějaký druh identifikace pro procesy všeho, čím se zabývají, a tak jsem ho to nechal udělat (nechal Leea přijít s tímto titulkem - pozn. př.). Protože se chystám hovořit o vnímání dimenzionality jako nikdy před tím. Přeji si vám dát mechaniku toho, jak to funguje, a také něco málo o tom, co můj partner nazývá vytvořením divoké karty - těch věcí, které neočekáváte nebo jim nevěříte. Začnu příkladem.

Dovolte mi, abych vám představil Henryho a Marii. Jsou kreslenými postavičkami na kousku papíru. Jsou dvoudimenzionální a samozřejmě inteligentní, protože to je podobenství. [Kryon se směje.] Jejich životy nejsou složité a oni jsou jednoduché postavičky. Všechno zvládli. Mají dokonce i lásku. Dvoudimenzionalita jejich života je vše, co znají a oni jsou s ní spokojeni. Znají parametry kousku papíru, na kterém se nacházejí, a spokojí se s nimi. To je vše, co kdy měli. Vědí, co mohou a co nemohou. Henry a Marie jsou spokojeni se svou realitou.

Pak přichází pan Svobodomyslný, který byl nakreslen trochu jinak. Tato zvláštní postavička začíná hovořit k nim oběma - o potenciálu 3D… o možnosti "nahoře a dole". Mluví o 3D namísto 2D, kterou si oba dosud užívají. Je to začátek konceptu reality, kterou oba nikdy nespatřili, nemají pocit, že by se na ní podíleli a ani jí nemohou skutečně rozumět.

Pojďme se podívat, jak Henry a Marie naloží s touto informací. Za prvé, nechápou ji. Je to pro ně trochu moc velkomyslné. Za druhé, je to mimo jejich realitu, takže je to skutečně nezajímá. Nemusí to používat, takže pro ně je to domněnka a proto nevěří, že je to opravdu důležité nebo že to existuje. Stává se to pro ně fantazií o vědě - něčím, co se nikdy nebude týkat Henryho a Marie, kteří jsou koneckonců jen 2D kresbami na kusu papíru.

Existuje mnoho lidí, kteří si sednou a přečtou tento kus papíru a jsou jim podobní. Nezajímá je nic mimo 3D realitu. Ne z jejich vůle, ale protože jsou součástí paradigmatu, který vždy byl… paradigmatu 3D, ve kterém žili celý svůj život. Je to realita, ve které je těžké myslet za její hranice a mnoho lidí by se tím opravdu nemuselo zabývat. Koneckonců, co je špatného na realitě, ve které žijete? Vždyť funguje!

Nový posun, který je před vámi, je posun ke kvantovosti. Bude potřeba, aby lidské bytosti více rozuměly tomu, co je kolem nich a co je pro ně neviditelné, ale co je velmi skutečné. Musí dospět k pochopení a tudíž i k víře, že ne všechno je spatřitelné a pochopitelné v rámci 3D myšlení, a také, že je zde mnoho dalších věcí, které jsou součástí jejich světa, ale aby je pochopili, je potřeba použít logiku, která dalece přesahuje to, na co jsou zvyklí.

Nejlepší způsob, jak můžu začít toto studium v přiděleném čase, je vzít vás na cestu a dát vám nějaké informace. V tomto poselství budou některé věci, které budou zajímavé hlavně pro ty, co milují vědu. Těch ostatních, kteří nejsou vědecky zaměření, se to možná tolik nedotkne, ale i tak se mohou zúčastnit analogie, kterou vám předávám, a pochopit tuto lekci.

Chtěl bych vás vzít na skutečné místo, ale pro dnešek to musí být jen ve vaší kreativní mysli. To místo je skutečné, ale v tuto chvíli tam nemůžete jít… ještě ne. Zajímavé je, že každý z vás tam, kam vás beru, už byl, když jste nebyli na Zemi. Bylo to před tím, než jste vůbec byli člověkem a než jste zde strávili čas. Je to neuvěřitelně krásné místo. Ten pohled je, můžeme říci, nadpozemský. Chci vás vzít mimo a nad vaši galaxii, odkud se můžete shora dívat na její spirálu. Pojďte na okamžik se mnou. Na chvíli předstírejte, že tlaky prostoru a teplot nepůsobí na vaše lidské tělo. Na žádné z těchto věcí nezáleží, protože jste chráněni bublinou vašeho duchovního já. Pojďme všichni společně sledovat tento nádherný pohled.

Jako lidská bytost jste zasaženi tichem prostoru vesmíru, nechápete a ani si neuvědomujete skutečnost, že každá hvězda zde pěje svou vlastní píseň. Já je slyším všechny. Co je tichem pro vás, je symfonií pro mne. Protože vibrační frekvence světla, které hvězdy vysílají, se spojují do chóru a vytvářejí souzvuk, který je nádherný. Vesmír pro mne zpívá, protože já jsem kvantový. Vaše kvantové části se již začínají jemně vkrádat i mezi části třídimenzionální.Toto splývání, tento soutok, bude vytvářet paradigma myšlenek, které se liší od ostatních na planetě. Protože na planetě Zemi nebyl nikdy čas jako je tento, kdy jste žádáni, abyste mysleli mimo vaši pohodlnou realitu a abyste šli za její zdi. Podívejte se se mnou na okamžik na vaši galaxii. Krásná spirála, kterou tvoří, se pomalu pohybuje společně jako jedno… pomalu rotuje jako tabule plná světel. Nadechněte to všechno.

Dnes vám předám vědu. Dám vám informace, které nastanou a budou známé ve vaší budoucnosti. A protože to bude dnes zapsáno, přijde den, kdy se k tomuto záznamu vrátíte a řeknete: "Kryon měl pravdu." A až to uděláte, až věda potvrdí, co vám dnes říkám, chci, abyste se podívali na celé poselství. Protože pak váš faktor víry bude také vědět, že mluvím pravdu, když hovořím o vašem vztahu k Bohu, ke Stvořiteli ve vás. Mám pravdu, když mluvím o tom, co je před vámi, ve vaší budoucnosti, a jediný důvod, proč vám dnes předávám vědu, je ten, že vaše linearita a vaše předpojatost se s tím později propojí. "Jak jde jeden, jde druhý," říkáte,"proto budu věnovat pozornost všemu, co bylo řečeno."

Pohled na galaxii

Je to krásné, jak jsme se zastavili zde nad vaší domovskou galaxií že? V tom, čemu říkáte okamžik ticha, při pohledu na velmi pomalu rotující galaxii, spirálu vinoucí se jako jedno - je to neuvěřitelné, nadpozemské, velkolepé, slovy nepopsatelné. Dějí se zde podivné věci, které nezapadají do vašich pozemských paradigmat či pravidel. Nezapadají do vaší fyziky.

Henry a Marie, dvě postavičky na papíře, měli také své vědce. Měli své 2D fyzikální zákony a to bylo vše, co potřebovali. Všechno fungovalo dobře, dokud zůstávali na stránce. Vy máte čtyři zákony fyziky, protože technicky jste ve 4D a tyto zákony také fungují dobře. Tyto zákony se samy prokazují znovu a znovu, dokud zůstáváte ve 4D (které říkáte 3D), a budou fungovat i nadále.

Mám pro vás esoterickou otázku. Podívejte se na Henryho a Marii. Kolik fyzikálních zákonů je doopravdy určeno pro 2D postavy? Je tam celý soubor, který zahrnuje multi-dimenzionální realitu, nebo jen to, co uspokojí 2D? Odpověď by měla být zřejmá. Fyzika je kompletní bez ohledu na to, jak ji vnímáte. Proto Henry a Marie jsou si vědomi, věří a využívají 2D, ale všechny zákony jsou stále zde… připraveny na to, aby byly objeveny. 3D nemusí být něco, co by postavičky pochopily, ale je to tam připravené tak jako tak. Tak rozšiřte své myšlení a dovolte mi, abych se vás zeptal na toto, 3D stvoření: kdybych vám řekl, že existuje 6 fyzikálních zákonů, které pokrývají dimenzionalitu, kterou nevidíte, kolik je jich zde pro vás? Odpověď je stejná jako pro Henryho a Marii. Je jich víc než jen ty, o kterých víte, i když jste si vědomi a aktivně používáte pouze čtyři, které máte.

Vidíte? Čtyři zákony, které máte, fungují dobře. Není s nimi nic v nepořádku, ale je jich víc a to je důvod, proč jsme vás vzali sem, nad vaši galaxii, abychom vám to všechno ukázali a abychom vám ukázali něco, co mohou vidět i astronomové. Podívejte: na tom, jak se galaxie pohybuje, je něco podivného. Všimli jste si toho?

Dva doplňkové zákony fyziky jsme vám předali již dříve a není teď čas je znovu vysvětlovat. Ale když se dostanete do interdimenzionální sféry, díváte se na multidimenzionální energie, které musí obsahovat více informací než vaše současná fyzika. Nyní máte čtyři zákony. Říkejte jim Newtonův (2), Euklidův a Einsteinův, jestli chcete. To jsou ty, které vás přivedly tam, kde jste dnes. Ale nyní se mnou sledujte spirálovou galaxii a pozorujte její pohyb. Nepohybuje se jako váš sluneční systém.


(Obrázek přidal OrgoNet.)

Pravidla, která máte pro objekty v pohybu, s sebou nesou třídimenzionální předpojatost o soudržnosti. Vaše věda hledá empirická pravidla a vědci nalézají to, o čem věří, že je pravdivé pro všechno.Ale co si neuvědomují je, že je v tom předpojatost. Fungují jen v jednom směru… ve 3D. Pokud aplikujete tyto zákony pouze na jedno hrací pole času, můžete aplikovat lineární matematiku a zjistit z toho, co potřebujete. Vše je to v přímce, vždy dopředu, nikdy se nemění, stále stejné. Dalo by se říct, že vaše věda je předpojatá v jednoduché stálosti!

"Kryone, co je na tom špatného? Mně to zní dobře!" Nyní přichází svobodně smýšlející a říká: "Interdimenzionální věci se nevztahují na 3D logiku či zaujatost. Pravidla slabých a silných interdimenzionálních sil, jsou mimo chápání 3D a mohou se zdát chaotické a nestálé."

Dovolte mi dát vám ještě další vysvětlení. Váš solární systém funguje dle vašeho očekávání. V rámci druhů vaší fyziky, kterou jste aplikovali na to, jak se věci pohybují ve vesmíru, máte objekty, které jsou blíže ke Slunci a pohybují se rychleji, jako například planeta Merkur. Pak jsou zde objekty, které jsou od Slunce dále a pohybují se pomaleji (vnější planety). Ve hře jsou zákony orbitální mechaniky.Vzdálenost od Slunce vztažená na 3D zákony orbitální mechaniky je založená na vámi objevených pravidlech pro gravitaci, hmotnost, rychlost a vzdálenost. A tato pravidla jsou správná… pro 3D. Tato pravidla vám umožní posílat vesmírná plavidla na jiné planety, přesněji řečeno potkat se s nimi na oběžné dráze, pořídit fotky a analyzovat je.

Ale dívejte se nyní na chvilku se mnou… toto není způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje. Je to v elegantním pohybu, který se vymyká zákonu obráceného čtverce(zákona, který určuje, jak energie postupně vyprchává s tím, jak se vzdaluje od zdroje). To odporuje základním zákonům gravitace a síly. Odporuje to jednoduchým, zaujatým, singulárním atributům způsobu, jak se pohybují věci ve vesmíru. Podívejte se se mnou na vaši galaxii. Sledujte, jak rotuje. Je to téměř jako na podnose. Vše se pohybuje společně. Všechno! Vše rotuje stejnou rychlostí ve vztahu ke středu… jako obří kolo, kde je vše propojeno. Tento obří podnos se chová, jako by všechny hvězdy byly oblázky přilepené na tkaninu vesmíru, všechny se pohybují společně.

Jak je to možné? Co to vidíte? Dovolte mi, abych vám dal náznak, nápovědu: Mluvili jsme o slabých a silných interdimenzionálních silách, které jsou neobjeveným pátým a šestým zákonem fyziky. Způsob, jakým se vaše galaxie pohybuje, je o tom, co je ve středu galaxie a znázorňuje tyto síly. Vy si myslíte, že je toČerná díra, ale není. Je to mnohem víc, než si dokážete představit. Všimli jste si, že ve fyzice je vždy polarita? Od nejmenších atomových struktur k největším, je zde vždy polarita. Vidíte to i v magnetismu. Je to skryto i v gravitaci. Je to podstatou energie všude. Všude. Vždy existují dva druhy energie, které pracují proti sobě a vytváří dimenzionální realitu. Hmota sama je jedna z polarit reality a anti-hmota je druhá. Vždy se dívejte na tah a tlak, protože to vám ukáže cestu k odpovědím na nejvíce matoucí otázky fyziky.

V centru každé galaxie jsou "dvojčata". Dvojčata jsou i ve středu Mléčné dráhy. Máte dvě energie: jedna tlačí a druhá táhne. Nicméně vy to svým vnímáním vidíte jako jednu obrovskou Černou díru. Domníváte se, že gravitace Černé díry určitým způsobem drží tuto spirálu a způsobuje její rotaci neobvyklým způsobem, který porušuje Newtonovy zákony. Tak to není. Co se děje ve středu vaší galaxie, je nádherné. Je to elegantní interdimenzionální síla, kterou není gravitace, která se rozprostírá po celé vaší galaxii - síla, která ji drží pohromadě způsobem, pro který nemáte zákony, které by to vysvětlovaly… zatím. Navíc se zde skrývá něco, čím se věda teprve začíná zabývat.

Celé toto vysvětlení vám dáváme, abychom se dostali k logice, která otevře velmi zásadní záležitost. Jednoduše řečeno: když vstoupíte do interdimenzionální fyziky, a ta zahrnuje i energie toho, co nazýváte spiritualita, najdete něco, co jste nečekali: VĚDOMÍ… fyziku s postojem. Interdimenzionalita vašeho galaktického centra má vědomí. Musí mít. Vše interdimenzionální je sladěno se Stvořením. Mluvím o věcech, kterým nerozumíte. Toto jsou atributy vysokého myšlení, někdy až neuvěřitelné, které dosud nikdy nebyly tímto způsobem otevřeny.Jakmile prolomíte zeď lineární logiky, zbavíte se toho, co očekáváte v lineární fyzice, dovede vás to k věcem, které nedávají smysl ve vaší předpojatosti. Nebudou dávat smysl… nejen proto, že jsou v kvantovém stavu, ale protože obsahují i něco jiného, co "konsistentní 3D věda" nechce akceptovat… INTELIGENCI VE FYZICE.

Vaše věda je velmi hrdá na teorii Velkého třesku. Přišli na to všechno a mají k tomu časovou linii. To je pro nás velmi komické! Jak můžete mít časovou osu pro kvantovou událost? V kvantovém stavu není žádný čas, přesto to tak vymysleli. Dokonce přišli i na to, že existuje zbytek (po Velkém třesku), který mohou změřit a který dokazuje, že mají pravdu. Jak chytré!

Dovolte, abych se vás na něco zeptal - pokud v kuchyni cítíte nádherné zbytkové aroma po pečení chleba, co vám to řekne? Říká to: "chleba byl upečen před miliardami let" nebo "byl upečen nyní"?
Toto je předpojatost lineárního myšlení v singulární, jednotlivé časové dimenzi, které cítí chleba a počítá, jak je to dlouho, co byl chleba upečen! Tito vědci nechápou, že kvantová událost "Velkého třesku" stále probíhá. Vysvětluje to energii expanze vesmíru. Dokonce to začíná vysvětlovat "energii toho, co nevidíte". Ony "zbytky", které měří, jsou důkazem skutečnosti, že tato událost stále probíhá, tak jak to vidíte ve 3D, ale tato událost - realita stvoření - je v kvantovém stavu.

Podívejte se na 3D nesoulad v současné teorii: jak by mohlo vše vzejít z ničeho, v rychlosti vyšší než je rychlost světla, v okamžité expanzi, porušujíc všechny zákony současné fyziky a vytvořit vesmír nynějšího objemu v nano-momentu? Přesto předpojatost lineárního myšlení nechává toto všechno stát se v lineární časové ose… a na to všechno přišli. Měli by všichni slavit s Henrym a Marií! [Kryonův humor.]

Řeknu vám něco, co jsem vám ještě nikdy nepopsal. Centrum vaší galaxie "vyplivlo" hmotu, kterou jste vy. Věda to má obráceně. Dvojčata v centru vaší galaxie vedou k dvojčatům ve středu všech ostatních galaxií. Milionům a miliardám z nich.Všechna jsou propojena takovým způsobem, že to nemůžete pochopit - mimo prostor, mimo čas, jako pouta mezi přáteli, kteří mají vědomí.
Není to druh inteligence a vědomí, které vidíte ve svém mozku. Ne. Místo toho je to vlídnost, inteligentní pojivo, které drží vesmír v lásce. Říkal jsem vám, že tomu všemu neporozumíte. Je to vysoké myšlení, ušlechtilé a mnoho z vás na to jednoduše není připraveno.

KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložili Honza Limburský a Marie Kuchařová (www.transformace.info,http://www.posvatnesrdce.cz,www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

31 komentářů:

 1. Kryon z Magnetické služby :-)))))))))))
  Mám lepší nápad. Začněte zkoumat sny. Lucidní snění. Poslední dobou se lze ze snů dobrat větší pravdy než ze všech chanelingů a věšteb.
  Nemyslím si, že film „Počátek“ byl natočen na něčí objednávku, ale možná ano, na objednávku universa, matrixu chcete-li.
  Byly prý zaznamenány případy lidí, kteří se ocitli v našem bdělém světě a tvrdí, že sem nepatří, že je zde všechno jinak. Že mají pocit, že jsou ve snu a nemohou se probudit. Kam chodíte ve snech vy ostatní? Může se stát, že se vám podaří sen ve snu jako v tom filmu a pak tam uvíznete na desítky roků. Lze tam takto prožít celý život, zatímco ležíte v posteli jen 10 minut. Jste tímpádem vlastně ve virtuální realitě kterou simuluje váš mozek. Nebo něco jiného? Jak poznám, že nejsem ve snu trvale? Tímpádem v matrixu? Život je jen Mája-sen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. žijeme ve virtuální relaitě , takž co řešíš...

   Smazat
  2. Schroedinger a jeho neživá nemrtvá kočka by z vás měli radost !

   Smazat
 2. Dočteno a uff. Ano bude tam sdělená "částečná" pravda, asi upravená pro naše pochopení,ale co mi va, je absence pro nás důležité energie,kterou článek nemá a naopak je tam energie - ufff.. Nesprávně je uvedeno: "Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou." Pravdou je, že každý text, stejně jako každé slovo je nosičem pro energii,která toto provází- je v tom otisk, a to nejde smáznout, zamaskovat, změnit. Proto podle textu mnozí i poznají zdroj. To co popisuje Kryon v překladu, je dostupné každému z nás a to AC- astrálním cestováním. Ještě tu nebyl nikde zveřejněn chanelling, který by byl pro nás, lidi, motivujcí správným směrem. Proč asi?? Proč nevznikají chanellingy nám ,opravdu a pravdivě, spřízněných bytostí? A proč, notebene, všechny pochází z emeriky:-)) a jiných anglo-jazyčných zemí? Je to můj názor, pouze k zamyšlení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. přítel, a co takhle že si to nepochopil ?

   Smazat
  2. V Ceskej republike mate tiez channelerku KRYONA ;) Marketa Selinijana Stejskalova, vysla od nej aj kniha KRYON-NAJDI CESTU K SOBE. No jo ORGO steny linearnej logiky rozpusti uz len SLOBOSA&LASKA... a C-LOVE-K /LASKA JE V NAS/... Nedava to zmysel ;)mozno len, ze kazdy zo svojho uhlu pohladu to vnima po svojom... ODDELENOST?¿ Ved sme z jedneho ZDROJA a zijeme spolocne na tejto nadhernej planete MY SLOVACI A CESI, <3<3<3 AMERICANIA...

   Smazat
  3. Kdyz das stranou hodnoceni a rozum, uvidis cast BOHA ve vsem kolem sebe i v kazdem C-LOVE-KU. Je to stupen vyssiho vedomi a jakykoli jiny pohled te srazi zpet do duality. Srazi te, abys mohl znovu vyjit o onen srazeny schod nahoru a tak porad dokola. To se deje do doby, nez se vzdas sveho hodnoceni a myslenek, ktere te omezuji a diky nimz nejsi neomezenou bytosti - TOU, kterou mas BYT... KRYON od Markety... pre Teba ORGO ;)

   Smazat
  4. Pro Anonymní21. prosince 2013 15:07
   Pochopil jsem velmi dobře, bohužel.
   Pro Zuzanku: C-love-k = nejde slučovat a hledat symboly v jednom cizím jazyku a implantovat na jiný. Tak se tvoří bláboly.
   Nehodnotím, jen upozorňuju k zamyšlení.
   Naivita lidí vede k jejich zkáze. Makat, přátelé, makat a tvrdě na sobě- to je cesta- nepřebírat vše s naivitou člověku vlastní.

   Smazat
  5. Mne sa trosku naivity v zivote celkom paci ;))) a kto hovori, ze to nejde? ANONIMNI! Ako tu napisal HONZA "JE TREBA ZMENIT MYSLENIE A STARE ZAZITE VZORCE" mozno sa nam potom bude ZIT LAHSIE A BEZ NAMAHY ;))) pozdravujem <3

   Smazat
  6. Anonymní 14:08
   Ano. Já jsem stejného názoru.

   dan.

   Smazat
 3. Kazdej ma mozna svou "pravdu",presto je Pravda vzdycky jenom jedna! :-) Zato ruznejch teorii a domnenek jsou prehrsle:-).

  OdpovědětSmazat
 4. Vzpomínám si, že i pan Keshe v jednom rozhovoru popisoval své poznatky z práce s tzv. magneticko-gravitačními poli a říkal. ,, Ta energie má vědomí, je inteligentní.´´ Dále popisoval, že to vnímá jako bytost, jako by to bylo jeho dítě. A teď nám to tady vysvětluje Kryon, ale mnohem více komplexněji. Dostal se pan Keshe na určitou stopu právě toho co zde sděluje Kryon ? Možná. Protože i pan Keshe uváděl, že tyto procesy nejdou z momentálního fyzikálního hlediska vysvětlit, je nutné změnit myšlení a opustit staré zažité vzorce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebo pan Kryon opisuje od pana Kesheho? :-).Je to vlastne jedno,dulezity je,ze to zrejme je .:-)

   Smazat
 5. Řekl bych že přibývá lidí kteří si právě proto začali uvědomovat že najít mohou jen uvnitř sebe sama..

  OdpovědětSmazat
 6. Ano, s tou energií souhlasím, není vůbec pozitivní. Je prázdná. A Kryonova věta: "Centrum vaší galaxie "vyplivlo" hmotu, kterou jste vy.", tak ta mluví sama za sebe, a jasně známkuje článek. Standa

  OdpovědětSmazat
 7. Přečetla jsem si to poctivě celé a myslím si, že v textu jsou částečné pravdy, zabalené do pavučin nesmyslných teorií. Např, mě zaujalo, jak se autor kasá, že slyší zpívat každou hvězdu. Já sama mám nějaké zkušenosti se "slyšením" zvláštní symfonické melodie. Dosáhla jsem však takového stavu až po letech hledání-tápání. A vím určitě, že "ke hvězdám" člověku pozemskému "sáhnout" není dáno. Tohle jsou schopnosti zase pro naše budoucí časy.
  Myslím si, a jsem o tom přesvědčena, že člověk se musí nejdříve umět spojit se zdrojem, chcete-li s Bohem, aby pochopil věci složitější. Proč má vlastně člověk potřebu znát, jak funguje vesmír a co od něj čekat, když nechápeme to, co je uvnitř nás? Zdraví

  dan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moja reč, Dan. B

   Smazat
  2. Danielo? Na jakym zaklade si to "myslite"? :-).Nemyslim si nic,sleduju to a jakoby "ukladam",casem to b ud zapadne s novejma vedomostma do onoho "puzzle",nebo se to vymaze jako nesmysl.Docela mi to tak funguje.Teorie at je jakkoliv prijemna,nebo nesmyslna zustava u me tak dlouho pouhou teorii,dokud se nepotvrdi prakticky,nebo nevyvrati,ale prehled je dobry mit a hlavne makat na sobe.......

   Smazat
  3. Nevím, jak hvězdy, ale asi také jako planety, "zpívají" :-) To se nechá dohledat na netu, myslím v NASA- zvukové záznamy jednotlivých planet naší sluneční soustavy. Opravdu "zpívají" :-)))
   Jinak s posledním odstavcem se zcela ztotožňuji. Hezký den dan.

   Smazat
  4. Pane Proud,
   některé moje vědomosti jsou čistě ze života, některé vyčtené z knížek. Ale jsou věci, které mi byly vysvětleny a ukázány duchovní bytostí .Minulý rok jsem o tom hodně psala. Tohle duchovní putování ( pochopila jsem princip meditací) mi dalo a dává hodně zvláštního poznání. A tak pravdou zůstává, že Bůh je pravda a ta osvobodí. Což je prakticky totéž, jako ono pomyslné skládání puzzlí. Srdečně Vás zdraví

   dan.

   Smazat
  5. anonymním 10:31 a 14:15
   děkuji oběma za příznivý ohlas. Přeji Vám pěkný večer

   dan.

   Smazat
 8. Vážený.Ak chcete vediet ako je to zo chanelingom a jeho pravdivostou ako aj to kto sa vydáva za niekoho kým nie je. A kým vlastne je?Pravdu najdete na stránke www.nová duchovná cesta.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak www.novaduchovnacesta . cz me opravdu pobavila. Nečetl jsem tam všechno, ale bohatě mi stačili příspěvky od nějaké slečny, co si myslí že je Orome a má koně Nahara. To jsou vymyšlené postavy ze Silmarillionu, ovšem slečna má dojem, že to pan Tolkien psal asi o ní. Jinak, chtěl bych jí touto cestou vzkázat toto, ovšem má slova asi nemají šanci padnout na úrodnou půdu. Tolkien byl katolík-křesťan. A jako takový si vytvořil vlastní mytologii, vycházeje ze ság a legend celého světa. v jeho díle je obsaženo jak pád anděla a jeho vzpoura proti nejvyššímu, tak potopení atlantidy atd. Nevím teď přesně, kolik bylo nejvyšších andělů, Valar, u Tolkiena, ale dočetl jsem v nějakém článku s duchovním zaměřením, že "Avatarů" Země je ten jistý počet, a jeden "Avatar" že už není dobrý,takže odněkud tuto informaci Tolkien musel čerpat. A teď bych se chtěl autorky tedy zeptat, proč si myslí, že byla Orome? :D Logicky je přeci všem jasné, že pokud je někdo Archandělem, který dohlíží na fungování světa, reinkarnace a už vůbec né převtělení do člověka se ho netýká...Achjo, proč lidi vůbec poldí takovéhle věci?přece duchovní svět a jeho zákonitosti je jasně daný,tak jak si někdo může myslet TOTO?

   Smazat
  2. http://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-iv-50-59/a55g-indigove-kristalove-diamantove-a-perletove-deti-i / Zde popisuje Kryona:-))) /
   S panem Novákem v naprosté většině souhlasím, je to jeden z mála lidí,který velmi dobře rozeznává energie, jejich podstatu, zdroj, myslím, že se v mnoha věcech nemýlí. Došel jsem v průběhu času ke stejným závěrům ve spoustě věci, náhledů, bez jeho ovlivnění- ty jsem si ověřil zpětně, po letech, na jeho www. Opravdu lidi milují fabulace, a chtějí být klamáni, bez toho, aby začli na sobě opravdu makat, je minuta po dvanácté, vážení.....

   Smazat
  3. ...pre vsetkych ANONIMNI a vyznavacov www.novaduchovnicesta.cz p.Novak tam pise aj o tom, ze kazdy kto vie kto je ;))) sa podpise alebo zdiela pod svojim skutocnym menom /teda v tejto fyzickej realite, aspon tak som to pochopila ja ;)))/, tak mozno na zamyslenie k tomuto komentaru ANONIMNI, ci ?¿ kto sa za koho vydava... alebo niekto ani nevie ako sa vola, nie ze este vie kto je, na to moje myslenie ani citenie nedosahuje ;))) pardon so vsetkou uctou !¡

   Smazat
  4. Anonymní 13:13
   Někdy se vyplatí ty mytologické filmy sledovat. Já se na ně bohužel nedívám. Ale díky Vám jsem se alespoň zasmála. I když slečna ,co si myslí, že je Orome ,nebude jistě jediná svého "druhu". Pěkný příspěvek !

   dan.

   Smazat
  5. http://andele-a-ja.webnode.cz/news/arkturiani/

   Smazat
 9. Prepáčte zase mam niečo od veci ale toto je zaujímavé aspoň si myslím nechce to niekto preložiť a otitulkovať

  http://rt.com/news/mediastan-wikileaks-asia-release-505/

  OdpovědětSmazat
 10. Další chaneling? Baví mě tipovat kdo toto napovídal, vždycky se najde někdo kdo má potřebu nám pomoci. Taky je to většinou kontraproduktivní. Jsme ve 3D realitě nebot jsme tu chtěli být ale také jsme většina přišla z 5D pro další zkušenosti nebo z osobních důvodů. Hlad po tom jak jak to všechno funguje je neukojitelný a často přijímáme verze pokroucené a nepravdivé. Srdcem vycítíte správné, to víme všichni. Jenom to chce natrénovat. Nic není zadarmo, ono upřímně, kolik času věnujeme duchovním záležitostem, meditacím a věcem s tím související. Píšu to do nekonečna. Nejprve musíme poznat sami sebe!!! A v tom jsme ještě nezačali. Jakub

  OdpovědětSmazat
 11. channeling=pohádky ovčí babičky, pravda žádná. Komici... :)))))

  OdpovědětSmazat
 12. k tomuto dodávám, že toto je Kryon kterého čtu velmi rád :-)

  OdpovědětSmazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.