21. ledna 2015

Internováni na Internetu: Od Pentagonu ke Googlu


Internováni na Internetu: Od Pentagonu ke Googlu
Zdroj: http://stopmensonges.com/interne-sur-internet-du-pentagone-a-google/
par Bastet - jan 20, 2015
Překlad: OrgoNet


Když si člověk uvědomí současnou světovou situaci, hledá nějaký únik. Což je naprosto normální. Ale všimli jste si, že čím více se badatelé cítí bezmocní tváří v tvář ke Světovému řádu – zabijáku svobody, tím více se uchylují na Internet? Tito noví disidenti, znechuceni politickým bojem, dolují v hlubinách webu, debatují na fórech, podepisují petice proti Novému světovému řádu a hledají skutečně „svobodné“ informace, které by jim daly pocit, že jsou mimo „vosí hnízdo“. Ale to vosí hnízdo, to je právě Internet! Těžko se to připouští, protože Internet tolik usnadňuje život a každý k němu má volný přístup. A přesto... S těmi, kteří se stali vězni Internetu, máme soucitnou duši. Těm, kteří už léta stále říkají, že Internet je poslední prostor svobody, ukážeme opak.

Ptejme se, kdo vytvořil Internet a za jakým účelem. 


Asi jste už slyšeli o agentuře DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Agentura pro pokročilý výzkum k účelům obrany). DARPA je pověřena vývojem nových technologií určených pro armádu, a stojí u zrodu četných technologií, jejichž vliv byl v celém světě nesmírný. Jmenujme alespoň informační sítě - Arpanet (praotec Internetu) a Internet. Internet se tedy zrodil v departmentu obrany americké armády, což není jen tak. Je to válečná zbraň, která byla zpřístupněna veřejnosti.Historické kořeny agentury DARPA sahají do roku 1940. kdy byl vytvořen Státní výbor pro výzkum obrany ( National Defense Research Committee). Vytvoření tohoto výboru bylo motivováno vypuštěním sovětské družice Sputnik 1957 – to byla pro Spojené státy těžká rána, a tak se vrhly na dobývání vesmíru. 7. února 1958 president Eisenhower podepsal direktivu, která dala vznik agentuře DARPA, s tím cílem, aby technologie americké armády byly vždy lepší nežli nepřátelské technologie.

Myslíte, že taková organizace by se rozdělila o své zbraně s celým světem z pouhého neodolatelného altruistického pohnutí? Myslíte, že se americká armáda stará o to, aby přinesla svobodu občanům celého světa, jak to tvrdí? Jestliže si to myslíte, pak nemáte k dispozici všechny údaje. Ve jménu demokracie, svobody a lidských práv je strýček Sam připraven použít jakoukoli zbraň, ať je jakkoli zhoubná, a překročit veškeré mezinárodní konvence, aby podrobil své odpůrce svému Světovému řádu.

Jak uvidíme, veškeré technologické objevy pocházející od DARPA mají za cíl kontrolovat lidskou rasu. Ovládat těla, ale především vědomí.


Víme, že v technologickém výzkumu má armáda asi 50 let náskoku před zveřejněnými technologiemi. Což znamená, že když se armáda rozhodne zveřejnit některou technologii širokému publiku, pak ji má dokonale pod kontrolou, a dokonale zvážila vhodnost takového rozhodnutí.

I když její určení je zejména vojenské, a její objevy mají proto zůstat tajné, několik projektů DARPA nalezlo aplikace v civilní oblasti. Vyjmenujme krátce tyto technologie, abychom pochopili, proč nám je poskytli.


Oblasti výzkumu DARPA

Kromě Internetu DARPA rovněž vytvořila systém GPS, který dnes každodenně používáme a který umožňuje naši téměř okamžitou lokalizaci.

Vazba mezi DARPA a automobilovými závody není na první pohled zřejmá. A přesto existuje.

Městský závod DARPA (DARPA Urban Challenge ) je soutěží vozidel, jejichž posádky se střetávají ve Victorville v Kalifornii. Ale nejde o lidské posádky, které by řídily tato vozidla, nýbrž jsou to extrémně sofistikované celky, složené z GPS, sensorů, detektorů, kamer a počítačů, což vše je instalováno v konvenčních vozidlech. Tito roboti nadaní umělou inteligencí musejí být schopni najít cestu mezi tisíci možných itinerářů, vyhnout se všem překážkám neoznačeným na mapě, dosáhnout svého cíle, a pak se vrátit bezpečně na místo výjezdu. To vše bez zásahu člověka. 

Z této soutěže k nám vešly do každodenního života například palubní počítače, GPS a automatičtí piloti, a vývoj jde k čím dál sofistikovanějším automatismům. Přímé neuronové rozhraní (neboli BCI, Brain-Computer Interface, rozhraní mozku a počítače) je, jak naznačuje název, rozhraní přímé komunikace mezi mozkem a počítačem. Oficiálně tyto systémy mohou být vytvářeny pro pomoc, zlepšení či nápravu lidských kognitivních funkcí či chybějících akcí. Ale samozřejmě je možno očekávat, že v budoucnosti tato technologie bude nabídnuta (to znamená vnucena) všem. Spojit lidské myšlení se strojem, to je cíl, který sleduje DARPA od svého počátku. Je to proces, který právě vrcholí.

DARPA se enormně zabývá výzkumem v oblasti robotiky. Tento rok bude z globálního rozpočtu státní agentury pro vojenský výzkum vynaloženo 7 miliónů dolarů na projekt pokřtěný jako Avatar. Tento projekt spočívá ve vyladění rozhraní a algoritmů, které umožní člověku pracovat v partnerství s poloautonomním robotem, který bude sloužit jako náhrada vojáka. Ještě jsou daleko od hollywoodského filmu, v němž jsou avataři tvořeni na základě DNA vojáků, ale přibližují se mílovými kroky. Tito zcela mechanizovaní dvojnožci budou ovládáni několika vojáky, kteří se budou nacházet několik kilometrů od místa nasazení. Tento projekt je pouhou jednou etapou v intenzívním výzkumu robotiky organizovaném DARPA. Z dalších citujme alespoň: Alpha Dog, robotický pes schopný přenést 400 kg materiálu na vzdálenost větší než 30 km a řídit se přitom pokyny svého pána. Dále Cheetah, čtyřnohý robot nejrychlejší na světě, schopný dosáhnout rychlosti 30km/h díky ohebnosti své páteře. Prozatím je poháněn hydraulickou pumpou, ale jsou připraveny zkoušky, aby se stal autonomním. Americká agentura pracuje rovněž na prvním vojenském motorizovaném exoskeletu (vnější kostra), který bude moci být využíván v blízké budoucnosti. Prostě, jsou všechny možné druhy robotů, které mohou naplnit náš svět.

AlphaDog:

BigDog:

Cheetah:


Exoskeleton:
http://youtu.be/Nhj3Z9o6t0g


Ti, kteří zkoumají aplikace holografické paměti, mají vytvořit „počítač budoucnosti“. Holografická paměť je technika masové paměti, které využívá holografie pro uchovávání obrovských hustot dat v krystalech nebo fotosensibilních polymerech. Je často označována jako příští generace optického uchovávání dat.

Tato stručná, nikoliv vyčerpávající prezentace práce agentury DARPA, ukazuje čtenáři, že všechny tyto technologie kráčejí jedním směrem: k totální robotizaci lidstva.


K čemu jsou všechny ty výzkumy?

Náklady DARPA na administrativu se jeví jako maximálně redukované, stálý personál je málo početný a rychle se střídá (průměrně za 5 let). Rozpočet je tedy zřejmě vydáván hlavně na financování studií a programů. Na programech se podílejí vnější aktéři, které daný problém zajímá. Je tedy prakticky nemožné mít přesný přehled o investovaných sumách. DARPA nedělá prakticky nic sama. Uzavírá smlouvy na výzkum a vývoj s četnými smluvními partnery. Univerzitní a podnikové laboratoře, které pracují s touto americkou agenturou, jsou vázány jistou mlčenlivostí. DARPA má svá tykadla na všech kontinentech, to je samozřejmé. Znamená to, že i vy můžete pracovat pro DARPA, a tudíž pro americkou armádu, aniž o tom víte. Zejména pokud pracujete v oblasti vědeckého výzkumu, informatiky, nebo prostě v univerzitním prostředí. Šikovné, že? Otázka, kterou je třeba si klást, když se nechcete stát nevědomky agentem, je: Odkud jdou peníze? Ale získat odpověď je obtížné.

Když se trochu zamyslíte, zjistíte, že armáda v blízké budoucnosti asi všechny tyto technologie propojí. Už tak činí. A pak, až si veřejnost na tyto různé technologie zvykne, obrátí je proti nim. Internet, GPS, mobilní telefon, atd., to vše už dnes tvoří celek. Brzy bude nemožné obejít se bez mobilního telefonu. Samozřejmě budou vždy nějací rebelové, kteří budou tvrdit, že se bez něj dobře obejdou, a to odjakživa. Ale ti se stávají vzácným druhem na vymření. Podívejte se na mladé generace. Celý jejich citový a sociální život prochází dnes technologickou sférou. Vymanit se z ní znamená vyloučit se ze společnosti. Odmítat dnes technologii, to znamená automaticky se marginalizovat, a to se bude stále prohlubovat. Například jednoho dne na plakátech a vývěskách už nebude text, pouze piktogramy, které se sejmou smartphonem, a kdo nebude mít nástroj, spadne na úroveň analfabeta. A ještě horší věc: banky se čím dál více zajímají o mikroplatby prostřednictvím mobilu, a brzy hotové peníze zmizí a nebude možné nakupovat bez mobilu.

Ale proč ti „nepřipojení“ tolik vadí? Proč je tu taková obsese vnutit nám všem technologii? Odpověď je prostá: technologie umožňuje sledovat jedince. Vše, co projde technologií, lze označit nálepkou „pod americkou kontrolou“. Kdo vlastní informace, vlastní moc, že? Kdo by to věděl lépe než americká armáda? Jestliže má k dispozici veškeré údaje o vás, má pod kontrolou celý váš život. Bojíte se odposlouchávací „štěnice“, o které se na Internetu tolik mluví? S telefonem nové generace mohou znát vaše přátele a lidi, s nimiž se setkáte; s GPS znají vaši lokalizaci a vaše pohyby; se spojením na váš bankovní účet znají vaši kupní sílu. Všechny tyto údaje mohou být uchovány a použity pro sondování či pro informování bližního o vaší osobě. Nebo je možno adresovat vám reklamy odpovídající přesně vašemu profilu. Proto říká Finkielkraut (Pozn. Orgoent: francouzský filosof, http://cs.wikipedia.org/wiki/Alain_Finkielkraut ): „Nemám mobilní telefon, nechci být kontrolován.“

Možná namítnete, že zabývat se těmito údaji nemá nikdo čas . To není pravda. Vedle systémů jako je Échelon (Pozn. Orgonet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Echelon) a dalších, které automaticky zaznamenávají a třídí veškeré „podezřelé“ údaje, existují placení agenti, kteří se tím zabývají. Vezměme si například francouzskou centrálu DCRI (Pozn. Orgonet: Direction Centrale de Renseignement Intérieur ´- Centrální ředitelství vnitřních informací, po fúzi se z něj stalo DGSI – Directon Générale de la sécurité intérieure - Generální ředitelství pro vnitřní bezpečnost, http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/la-dcri-devient-la-dgsi-et-recrute-430-civils_598139.html ) - ve Francii, která zaměstnává 5 000 agentů rozdělených do 5 geografických zón na území Francie. Každá z těchto zón představuje platformu kontroly, mající přímý přístup ke všem telefonním hovorům a všem SMS a e-mailům, které se vymění ve Francii. Můžete hádat, která je ekvivalentní americká organizace. 

Síť Echelon:


Technická konvergence je zatím v počátcích, ale je možné, že se bude realizovat rychleji než říká proroctví Rudolfa Steinera (Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner) : „Od roku 2200 dojde k zákazu myšlení. Tento zákaz přijde z Ameriky.“ To se projeví ve skutečnosti novým způsobem myšlení. Lidské myšlení bude doslova spjato s Internetem, a to prostřednictvím neuronálních rozhraní, anebo prostou silou globální sítě.


Co je to myšlení?

Rudolf Steiner (na fotce) říkal, že „myšlení je elektřina“. Podle mnohých jasnovidců se myšlenky projevují ve formě elektrických vln procházejících mentální sférou lidstva. Čím jasněji je myšlenka vysílána, tím je odpovídající vlna přesnější. Tato vlna vstupuje do kontaktu s mentálním tělem osoby a proniká jím a je jím přijímána, pokud není schopno ji odrazit tím, že reaguje ekvivalentní vlnou. A naopak, zmatená myšlenka vydá nejasnou vlnu, která se brzy rozptýlí.

Proto mluvčí, který má důvěru to, co říká, je mnohem přesvědčivější než ten, který pasívně opakuje, co se dověděl od někoho jiného.

Představte si nyní myšlenkovou vlnu živenou mnoha různými osobami. Vlna tím získá na síle. Je to případ „skupinové myšlenky“. Čím více je osob, které sympatizují s danou myšlenkou, tím snadněji se sdílí vlna odpovídající této myšlence. Může se dokonce stát neodolatelnou, jak lze pozorovat v jistých masových hnutích.

Ale vraťme se k Internetu. Stejný postup funguje s elektromagnetickými vlnami i zde. Mentální energie, kterou vysíláte, když jste před vaší obrazovkou, se neztrácí. Setkává se s vlnami vycházejícími z počítače a živí je. Elektromagnetické obvody získávají tak na síle a stávají se kanály vašeho myšlení. Místo přijímání éterických vln (to znamená přirozených elektrických vln) surfuje vaše myšlení na elektromagnetických vlnách. Výraz surfovat po Internetu se samozřejmě týká pohybů mysli. Čím více jsou živeny vlny stroje, tím více se posiluje web, který se stává uzavřenou ohradou pro myšlení. Představte si mentální sílu akumulovanou milióny internautů na celém světě. Není to nutně síla kvalitativní, ale je to velmi určitě síla kvantitativní. Jak si udržet svobodné a nezávislé myšlení tváří v tvář této síle? Proto není rozhodující, zda jste uživatelé souhlasící či protestující, důležité je, že živíte síť, která je lhostejná k samotným myšlenkám uživatelů Internetu. Bojovat, protestovat a dokonce i se informovat na Internetu je zcela iluzorní. Jak jsme často dokázali, lidské myšlení je informatikou doslova atakováno. Zejména proto, že záření z počítače, a zejména záření z mikroprocesoru škodí funkci šišinky, která je sídlem vědomí.

Dále proto, že přístroj ovlivňuje schopnost uvažování. Uživatel internetu, místo aby vytvořil úvahu asociací myšlenek, podléhá předem vykonstruované reflexi, prostřednictvím odkazů, které ho vedou z jedné stránky na druhou. Vytváří pasívní myšlení, zvané „lunární“ (snové). Tato pasivita ho činí zranitelnějším vůči výše popsaným elektromagnetickým vlnám.

Moderní člověk, po strávení určité doby u počítače, nebude už mít žádné jiné myšlenky než ty, které patří globální síti. Ale nebude si to uvědomovat. Jednoho krásného dne bude skutečné jednotné myšlení. Někteří ho přivítají s nadšením a výkřikem: „To je pokrok!“ A zatím budou všichni doslova internováni na Internetu. Po svěrací kazajce fyzické a pak chemické nastoupí i svěrací kazajka psychická.

Lidské bytosti budou mít přístup k celkovému vědění, kdykoli a zcela svobodně. Ale myšlení bude vedeno železnou rukou k jednotnému vědomí, zbavenému veškerých myšlenek rušivých pro systém. A kdo bude rozhodovat o obsahu tohoto myšlení? Moc, která censuruje Internet, to znamená americká armáda. Ačkoli je to neuvěřitelné, nikdy na světě nebylo tolik censury jako v éře Internetu.


Kontrola netu

DARPA, která byla u počátků koncepce Internetu, se nadále „cítí široce odpovědná za ochranu Internetu“, jak řekla její ředitelka Regina Dugan. A tak v příštích pěti letech zvýší o polovinu svůj rozpočet věnovaný na kyberkriminalitu, to znamená že tento rok se rozpočet zvýší o 200 miliónů dolarů. Představte si, co je za takovou sumu možno udělat.

Není samozřejmě náhodou, že Regina Dugan, až do této doby hlava agentury DARPA, právě podepsala smlouvu s Googlem. Má doktorát z mechanického inženýrství, a od července 2009 zastávala místo ředitelky uvnitř americké výzkumné a vývojové organizace americké armády. Má specializaci na otázky kyberbezpečnosti a patří k avantgardě nových technologií (Pozn. Orgonet: Viz její přednáška z TEDu, české titulky. Vřele doporučuji. Fascinující osobnost, i když její práce je zajisté kontroverzní...)Jestliže boj proti terorismu umožnil přijetí zákona Patriot Act (Pozn. Orgonet: zákon proti terorismu široce omezující občanské svobody, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/PATRIOT_Act) a dalších zákonů likvidujících svobody, boj proti kyberkriminalitě umožní ještě větší kontrolu, tentokrát na úrovni myšlenek. Lov na „myšlenkové dissidenty“ začal. K tomuto účelu byl ostatně Internet koncipován.

Což znamená, pokud to ještě nevíte, že Google je policie nové éry, opravdová policie myšlení.

Goethův aforismus „Nikdo není ve větším otroctví než ten, kdo se mylně domnívá, že je svobodný“ se jeví aktuální jako nikdy. A co vy, domníváte se, že máte úplnou svobodu myšlení?


Úryvek z V.I.T.R.I.O.L. 26

Zdroj : http://www.crom.be/fr/documents/internes-sur-internet

14 komentářů:

 1. Jo, nedá se jinak než souhlasit. Ta mozaika má příliš pravdivých dílků na to, aby nebyla skutečná.

  OdpovědětVymazat
 2. Tedy síťová služba byla normální technologickým jevem, potřeba propojit více jak dva počítače byla většinou nutnost, z toho se zrodila veliká síť, na této síť pak již blo možné krom přesouvání dat mezi počítači i sdílení dat, to zapůsobilo jistě na tajné služby, tam to bylo již jasné, že se tím dají sledovat zájmy, a tak internet a webová služba jak ji známe dnes zahájila svou činnost, vše je logováno, zapisováno hlídáno, vše, každý paket, každý bajt, telefonie (mobily) je vlastně postavená taktéž na veliké datové síti takže je opět možno logovat, zapisovat a hlídat každý bajt od hovorů po textové služby. tedy je evidentní, že z tohoto technického řešení těží obě strany, zajednak mají lidé přístup k technologiím a informační dálnici, za další jsou sledování a jejich činnost je tak monitorována, tedy každý uživatel internetu či chytrého zařízení je zkrátka pod dohledem. tolik k jasnému přednesu. Z toho také vyplívá, že ikdyž tyto sounáležitosti uživatel ví a vždy při používání nějaké té internetové služby souhlasí s podmínkamy využití dané služby, kde se na 98% píše o využití jeho dat ať už jsou to soukromé informace nebo jen monitorování jeho činnosti v rámci nabízení reklam a podobně. Tedy se stává dobrovolně uživatel ovcí, kde sice může využívat danou šlužbu ale je hlídám, monitorován a pokud se najednou ukáže, že jde proti politickým proudům, je pak jistojistě jasné, že když proti němu půjdou za jeho nekorektní názory, vlastně se tak napráská sám a dokonce, tyto údaje mohou klidně posloužit jako důkazy, tak si raději dávejme pozor, co kde píšeme a říkáme, ono svoboda slova dnes již neplatí, pouze a jedině platí a platilo svoboda myšlenky, tu nám sebrat zatím nemohou...

  Z budhova učení je vše pomíjivé, a vše pomíjivé přináší utrpení... ale to je těžké vysvětlovat našim potomkům, kteří si volí svou vlastní cestu stát se ovcí... Každý máme naštěstí zatím svou svobodnou volbu své vlastní životní cesty, pokud si zvolíme cestu ovce, pak si poneseme své vlastní břímě s velmi těžkými následky, je však možné zvolit cestu sebepoznání, tolik lidí zatím není ale jak se ukazuje, i bez moderních technologií se dá poklidně a krásně žít... Mějte se všichni hezky, Milan

  OdpovědětVymazat
 3. Souhlasím s článkem a cituji z něj: " Bojovat, protestovat a dokonce i se informovat na Internetu je zcela iluzorní. " Máme pocit sounáležitosti (ve skupině příznivců Orgonetu i na jiných webech), jsme hrdí na to, že se snažíme přemýšlet a nebýt ovcemi stáda. Ale popravdě jak můžeme bojovat, protestovat když se vůbec neznáme? Pokud systém udělá "blik" a internet nám vypne, budeme ztracen každý sám se svým "jiným" názorem. Nemůžeme si vzájemně pomoct. Dříve jsme všechno probírali v hospodě. Chápu, že je to zastaralý způsob , ale já bych ráda probrala Paříž, Ukrajinu, Ivanku Adamcovou, očkování, vzdělávání ...atd. i osobně. Poslechnout si víc názorů, postřehů než je v komentářích. Tudíž jeli-tu někdo z Opavy, kdo si chce popovídat třeba u kafe, ozvěte se na ha.vlasova@seznam.cz Mějte se krásně :) H.V.

  OdpovědětVymazat
 4. Nemůžu si pomoct KRYPLOVÉ

  OdpovědětVymazat
 5. vibrační pole člověka vytváří ochranu,že je NEVIDITELNÝ,čili filmuje a fotí na polském uzemí,aniž ho polský pohraničník vidí,ačkoliv na něj čumí,Totéž s revizory v pražském metru..Ostatně,přišel vám email na mobil,i když jste měli vše OFF LINE?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kabode, s tou neviditelnosti..mam zkusenost. 20lidi me nevidelo..mijelo jako bych tam nebyl. :-) zvlastni.

   Vymazat
  2. Mě se zase už několikrát stalo, že když jsem s přáteli hovořil o paranormálních jevech apod., tak mi potom nezávisle na sobě sdělovali, že jsem se přitom měnil, jakobych mládnul, vypadal jsem prostě mladší. Po ukončení témat jsem se zase "vrátil" do normálu. Já sám jsem nic na sobě nepozoroval, žádné změny !

   Vymazat
 6. Ano, takhle nějak ten vývoj směřuje. Ale lze to zvrátit. Skokem ve stavu kolektivního vědomí, který může nastat buď zásahem zvenčí a nebo tak, že dostatečný počet lidí změní stav svého individuálního vědomí. "...myšlení bude vedeno železnou rukou k jednotnému vědomí, zbavenému veškerých myšlenek rušivých pro systém" je hloupost, protože myšlení nemůže být vedeno k vědomí, ale právě stav vědomí určuje náplň mysli a kvalitu myšlení.
  A jak si (i interfernetem) nezužovat zbytečně stav vědomí? Já to dělám tak, že ke všem (oficiálním i "konspiračním") informacím (tedy vlastně myšlenkám) přistupuju indiferentně a hlavně si je nepřivlastňuju (teda nestotožňuju se s nima). To je super přístup, protože necháváš pořád otevřenou mysl dalším (zdánlivě i třeba nemožným) možnostem, tím se hodně zbavíš strachu a taky si můžeš si vytvářet k věcem vlastní postoj. Čau, V.

  OdpovědětVymazat
 7. Všichni, kdo kritizujte internet, uvědomte si, že je to nástroj díky němuž můžete sdílet informace a vědět. Ne nadarmo je to právě v této době. A je absolutně jedno, kdo ho vytvořil.

  OdpovědětVymazat
 8. ideální zkouška závislosti je v případě,když hodíte mobil,nebo notas do servisu a zákonných třicet dní máte absták...Jinak kromě NEVIDITELNOSTI v PŘÍTOMNOSTI se stává,že v hmotné nouzi se v prázdné prkenici zazelená stokoruna,která tam předtím VUBEC NEBYLA...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono stačí lidem jenom ze srandy naznačit, že jim zničíš mobil a hned vidíš tu ustrašenou reakci, mám odzkoušeno. Zajímavé je, jak lidé, kteří třeba padesát let žili bez mobilu, protože neexistoval, jsou schopni tomu přístroji tak podlehnout, že už si bez něj nedokáží představit život. Ovšem pravdou je, že na něco zkrátka mobil potřebuješ, pakliže využíváš danou službu. Nemluvte mi o zrušení finanční hotovosti, protože to jednoznačně odmítám. I když mám kartu se vším všudy, nikdy jsem s ní v žádným obchodě neplatil. Ani kontaktně ani bezkontaktně. Radši si vezmu hotovost, kterou platím. Něco jiného je bankovní převod. Ten potřebuju, i když ne často. Jinak mobil používám minimálně, mohu si dovolit ho nechat doma, když jdu ven. Je to telefon bez gps, bez wifi, zkrátka žádná placka, dnes už je to považováno za starej mobil, i když foťák to má a použitelnej, barevnej display též, klasický tlačítka, atd., ale dnes je vlastně starej mobil všechno, co má pár let za sebou.

   No co naděláme... Co se má stát, stane se.

   Vymazat
 9. www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7935-transevoluce-vek-lidske-dekonstrukce/

  OdpovědětVymazat
 10. Na jedné straně je světový web jedním ze zdrojů sledování. Ale na druhé straně, kdyby webu nebylo, tak se věci např. o terraformingu nedozvíme. U toho, aby se tato síť dostala mezi lidi, byly Světelné síly. Ale stalo se to staré, že na ni vlítli temní, aby nepřišli o svou terradržavu. Aby web nebyl pro temnáře tak nebezpečný, tak také vysílají a platí trolly, aby lidi na diskuzích zviklávali. Ovšem realita je taková, že Světelné síly mají své síly všude, takže i tam, kde bychom to nečekali. A to množství nejrůznějších dat k vyhodnocování je dnem i nocí velmi obrovské a obrovské a často jen tak někde leží. Dlužno znovu podotknout, že Světelné síly mají přesné pozice. Dat, lidí aj. Světelné síly možná pro někoho konají pomalu, ale za to JISTĚ. Celkově to chmurně vůbec nevypadá.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.