13. dubna 2015

Aeronet: Americká útočná doktrína Steel Rose je v Česku. Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl Dragounské jízdy odhalen!

Článek z Aeronetu, který je třeba šířit!

Exkluzivně: Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá!

Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.
Pravý účel dragounské jízdy odhalen!
Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.

[FOTO] Úloha ČR v NATO se s novým branným zákonem radikálně změní
Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem „Steel Rose“ (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska (vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.
Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou „Totaler Krieg“, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské „Totaler Krieg“ ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě „Totaleinsatz“, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.
Doktrína „Steel Rose“, ze které jde strach…
Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou „Pobeda“, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená?
Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mír
V rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem „Blitzkrieg“ a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu „obětovaných ztrát“. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.

[FOTO] V Pobaltí probíhá jedno cvičení za druhým, americké zbraně se do Pobaltí přesunují ze všech koutů světa. V Pobaltí se zřejmě chystá otevření 1. válečného frontu s Ruskou federací. Rusko je ve výrazné defenzivě a bude muset přesunout na svoji západní hranici mohutný kontingent, aby vyrovnalo síly USA v oblasti.
I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.
Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!
Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané „ram fight“. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.
Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo „odvelených“ jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.
Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.
Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!
Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.
[VIDEO] Situace eskaluje v Pobaltí každým okamžikem. Reportérka RT pokládá mluvčímu amerického ministerstva zahraničí provokativní otázku, proč americké úřady označují americká vojenská cvičení na druhé straně světa u hranic s Ruskem za mírová, zatímco ruská cvičení na vlastním území označují tytéž americké úřady za projev agrese… mluvčí je evidentně otázkou zděšen a zaskočen…
Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou „Totální války“ J. Goebbelse, ani s konceptem „Totálního nasazení“. Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje.
Apel k národu
Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!
Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě, Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!
Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.
-VK-
Šéfredaktor AE News


53 komentářů:

 1. V dnešní době nukleárních zbraní je nereálné dosáhnout jakéhokoli velkého-kontinentálního válčení. Ty bojůvky, které se ukazují jak na Ukrajině, tak ve světě jsou jen lokálního charakteru a nemusíme se jich bát. Uvědomte si, že doba se podstatně změnila. (Vyjděte před svůj dům, nadechněte se a rozhlédněte se. To co vidíte, je skutečný prostor, ve kterém žijete. Ten mediální, televizní, radiový a internetový - do kterého dobrovolně vstupujete a necháváte se jím ovlivňovat- více či méně- je jen jakousi obchodní "fikcí"). Dobro a zlo se z tohoto světa vymítit ještě nikomu nepodařilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čeho se chcete nadechnout, většinou chemtrails, nad námi již od roku 2007 létají letadla NATO, která to mají povoleno a nikdo se jich neptá, kam lítají, proč a co nám sypou na hlavu. Technologii ovládání mysli lidí mají také na palubách, proto jsou z Čechů tak tupé ovce. Kecy v médiích jim žere také dost blbců i kdysi inteligentních lidí.

   Vymazat
  2. Chemtrails zde i nad čr jsou trvale a vydatně prováděny již cca od 1998, tenkrát jsem byl za velmi velkého blázna, když jsem fotil mraky...

   Sílo, žádám Tě o ZNIČENÍ všeho temného zde na Zemi.
   Sílo, žádám Tě o ZNIČENÍ všech nástrojů Satana zde na Zemi.

   -ol-

   Vymazat
  3. No já si těch chemosprejů prvně všimla v létě r.2007 na Nymbursku. Takže by to mohlo souhlasit, že od toho roku to tu amíci provádějí jak diví. Udělali si z nebe nad ČR svojí chemoteroristickou kuchyni.

   Vymazat
  4. Na mě to má teda jaksi opačný účinek. První, po kom bych vyšil zásobník, by byli američani ... :-)

   Vymazat
 2. Moje úvaha je takováto: Pokud se mladí muži a ženy k povinným vojenským odvodům nedostaví, tak budou nadále civilisti, nikoliv odvedenci, třebaže poruší zákon. Nevím jaké budou existovat tresty za to, když se někdo nebude chtít dostavit k povinným odvodům. Ale kdyby se prostě k odvodům nedostavilo 90 procent obyvatelstva, tak by byli prostě zločinec Stropnický a spol. nahraní.To máte podobné jako s vakcínami. Když rodiče nechtějí své dítě nechat zmrzačit vakcínou, tak je nikdo k tomu nepřinutí, i za cenu všelijakých sankcí.
  Vzpomínám si, jak vrchnost vyhrožovala desetitisícovou pokutou v případě nevyplnění vlezlých dotazníků při sčítání lidu. Přesto se našlo mnoho lidí, kteří ty dotazníky nikam neposlali a vyhrožování vrchnosti ignorovali. Mělo to totiž tenkrát jednu trhlinu: lidé mohli tvrdit, že vyplněný dotazník zaslali poštou, ale že se cestou ztratil.
  V tomto případě je potřeba hledat také skuliny, kterými se český lid bude bránit. Jak říkám, nejlepší bude, když se 90 procent obyvatelstva k odvodům vůbec nedostaví, protože je to nebezpečné- už jenom tím aktem budou pod vojenskou kuratelou, upíší se americkému talmudickému agresorovi. Všechny nás pokutovat nebo zavírat do kriminálu nemohou, neboť v jednotě je síla. Stropnickému a jeho ženě Žilkové bych doporučila, ať jdou příkladem a přihlásí na vojenská jatka všechny ty své protekční dětičky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak.Pan Stropnický ať pošle k odvodu jako první paní Hanychovou protože ta
   by potřebovala vojenský výcvik jako sůl.

   Vymazat
  2. Myslíte panáčkovat jako zajíček v poli ?

   Vymazat
 3. Jo a ještě něco jsem zapomněla. Nenechte si v dnešní době udělat pas. Oni po vás budou chtít otisky prstů a tím se dostanete do jejich záznamů. Když byste se nechtěli dostavit k odvodům, tak stačí zahodit občanku, nechat si narůst plnovous a nasadit brýle, a ať si vás šmejdi hledají.
  Dostala mě také ta jejich nebetyčná drzost. Musela jsem zaplatit 600 Kč za pas, dát otisky prstů- a pak jsem se dočetla v novém pase, že ten pas je majetkem státu. Jo, pas je majetkem státu, ale platit ho musí občan. Ještě že tam nenapsali, že i občan je majetkem státu. I když teď to vypadá, že i ten občan je majetkem státu, pokud ho budou nutit povinně se dostavit k odvodům.

  OdpovědětVymazat
 4. To co píšete je skutečně hodně odvážné a určitě to pomůže všem. Zamyslete se ale nad prevenci. .Mám připravený text , který zasílám některým poslancům na mailové adresy, které jsou uvedené v článku o protestu proti očkování. Přikládám text, který je výňatkem ze zprávy . Pokud každý ,kdo pošle podobný e-mail nějakému poslanci , pak to může mít nějaký efekt.. Například ten, že se nikdo z poslanců nemůže domnívat, že je to tajný projekt a že se o tom nedá veřejně jednat. Donuťme poslance k tomu, aby nás konečně zastupovali v parlamentu a pracovali tak jak chtějí ti kdo si je zvolili aby je zastupovali !!!
  Text :
  Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

  Novela branného zákona je evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy !

  Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.

  Vážený pane poslanče, poslankyně

  vyzývám Vás, nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosím a jasně řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu! Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné!,
  Je to ostatně i ve Vašem zájmu, protože se to týká i Vás osobně, Vašich dětí a příbuzných a přece je nechcete poslat do války, aby umírali za cizacké zájmy.
  Stýček Sam nebude brát ohled na Vaší poslaneckou imunitu, na Vaší právní nedotknutelnost. On bude potřebovat vojáky jako potravu pro děla.

  OdpovědětVymazat
 5. Článek se mi zdá trochu přehnaný, i když mám trochu strach v tomto ohledu, ale myslím si, že bude i jiná alternativa, jako byla třeba v době povinné vojny civilní služba a nebo modrá knížka, takže lidi nenechte se zbytečně děsit. Raději bych šla do kriminálu než do války.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechte na hlavě ! V Izraeli branci a brankyně absolvují skutečné boje, skutečné střílení a zabíjení Palestinců a dalších protiizraelských "živlů". A vůbec to není nutné. To mladým izraelcům velí vojenská doktrína a nadřazenost rasy.

   Vymazat
 6. souhlasím, ať k těm odvodům nikdo nepřijde...jedna možnost, však máme nějaká práva pořád ještě ne?? Asi je budeme muset ukázat. A půjdu se projít ven na čerstvý vzduch, jak tady kdosi radil.čau.

  OdpovědětVymazat
 7. Povšimněte si, kdo je nejvíce ve vleku amerického politického proudu?
  Pouze Pobaltské státy, pouze Polsko, Rumunsko a Bulharsko.
  Všichni ostatní se snaží od USA distancovat.

  USA samy válčit nemohou, protože nemají dost sil.

  Jsou ve stejném postavení jako Velká Británie v polovině 19. století,
  kdy byla nucena sama se účastnit Krymské války, neboť její spojenci bez ní válčit odmítali.
  Přestože v tomto expedičním sboru měla nejmenší kontingent Velká Británie, velela mu.

  Spojené státy také potřebují bojovat cizíma rukama, aby se jim to však povedlo,
  musí existovat určité okolnosti, které by jim umožnily ovlivňovat vládu každého jednotlivého státu.
  Aby každý ten jednotlivý stát obětoval své vlastní zájmy a válčil na straně USA za jejich zájmy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdysi usa bojovalo za naše zájmy za II.sv.války, a nyní to chce vrátit zpět od nás. Britové šli tehdy ještě dál : všechny výstrojní součásti a potřeby našich letců RAF muselo poválečné Československo Britům zaplatit. Do poslední košile a ponožky. A ještě si ti šmejdi na cenách přisadili. A to jsme pomocí našich letců bránili jejich zájmy !

   Vymazat
  2. Amíci za naše zájmy nebojovali, ničili a rozkrádali naši republiku! Plzeňští pamětníci mohou vyprávět! Rozbombardovaná Praha byla na rozkaz, ne omylem! Buďte v obraze, informujte se!!! Kdy už konečně přestaneme být za blbce?!

   Vymazat
 8. Máme cca 38 let do vyčerpání všech zdrojů ropy. Na Zemi bude zanedlouho žít cca 7,4 miliard lidí a Čína s Indií mají dohromady cca 3,0 miliardy obyvatel. (Taky nezapomínáme, že počet obětí během stupidní druhé světové války dosáhl cca 72 milionů! V Hirošimě a Nagasagi zemřelo během čtyř měsíců po shození obou nukleárních bomb cca 240 000 obyvatel).
  p.s. rozkazy od "inteligentních" velitelů jsou to poslední co potřebujeme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ropa vůbec nedojde ! Geologové nedávno zjistili, že tam, kde byla ropa téměř vyčerpána, se hromadí znovu. Zřejmě vzniká hluboko pod zemí, a je tlačena ven k povrchu země. Zatím se neví, jak vůbec ropa vzniká. Ty předpotopní školní kecy o tlející mrtvé fauně a floře z hluboké minulosti za nepřístupu vzduchu jsou už dávno překonány.

   Vymazat
  2. Když tak, ropa není jako zdroj energie vůbec třeba. Pořád jsou v trezorech patenty na volnou energii, která je všude a zadarmo, ale to se židofašounům nehodí, jak by pak obírali lidi. Korina

   Vymazat


  3. A já dodávám, že z té volné energie + speciální druh informace, kterému já říkám MAG-SOEP, je možné vygenerovat lehce jakýkoli druh výrobku, včetně organického. Všechno je to zasunuto v USA zásuvkách. A do těch zásuvek do to dodali Slovani - Tesla & spol. Tvorba výrobků (jakéhokoli, včetně letadla, lokomonitivy, či vepře-zelo-knedlo ...) je velmi jednochuchá. Všechno to bylo vyzkoumáno v projektu MONTAUK (a v předchozích projektech).
   Na zemi by byl absolutní ráj, pracovalo by pár % lidí a to jen z toho důvodu, že by je to bavilo. K tomuto ráji spějeme. Předměty se budou generovat na základě těchto technologií prostřednictvím volně dostupných databází a volně dostupné energie. Nebude vůbec žádný problém vygenerovat si předmět prostřednictvím zařízení, připomínající mobil, který stahuje informace o předmětu z volně dostupných databází (naše tělo umí tyto informace stahovat z prostoru) + modul pro tvorbu energie (který Tesla už před mnoha dessítkami let realizoval).

   Silné negativní síly v USA, které tuto zemi komandují (neagtivní mimozemské entity) chtějí touto pozemskému ráji zabránit a chějí nás zotročit.
   Fašismus nevygeenrovali lidi, ale neagtivní mimozemské síly. Hitler byl jen loutka ovládaná negativními mimozemskými silami.
   Zemský technologický ráj, bezesporu příjde, protože nejsou jen negativní mimozemské entity, jsou i pozitivní.
   Hlavní důvod proč nás negativní mimozmské entity ještě všechny nelikvidovali, tak jak to se Slovany plánovali síly schované za Hitlerem, je ten - že je zajímají naše zázračná těla.
   Ano, naše těla umí po svém ozdravění - generovat předměty, třeba i kus zlata. Npříkalad Sai Baba uměl genrovat předměty svým tělem.
   ANO "MONTAUCKÁ TECHNOLOGIE" JE UKRYTÁ I V NAŠICH ZÁZRAČNÝCH TĚLECH.
   PROTO NÁS TA MIMOZEMSKÁ HOVADA UNÁŠEJÍ A DĚLAJÍ S NÁMI HNUSNÉ POKUKSY ABY ZJISTILI JAK NAŠE TĚLA FUNGUJÍ - CHTĚJÍ NÁM JE UKRÁST, PAK UŽ NÁS NEBUDOU POTŘEBOVAT!!!

   Vymazat
 9. Minulý rok se na Iděsu hodně psalo o armádě, alarmujících nedostatků vojáků, jestli vzpomínám, tak při výběru z dobrovolníků cca 120 jich museli 40 poslat domů. Tj. jednu třetinu . Byli tu už tedy signály, co se honí vládě hlavou. Přinejlepším si zjistili, že z dnešní mládeže je pro armádní využití 1/3 kluků nepoužitelná, neboť:
  A ) nezná základ gramatiky (asi myšlena diskriminovaná menšina)
  B ) špatný zrak
  C ) křivá páteř (skolióza)
  D ) psychická porucha
  E ) jiné..
  Chápu, že v nutném případě se tabulky hodnocení brance dají posunout. Mohou také přimout každého, kdo může alespoň držet kulomet. Avšak, že se vojna s "invalidy" nedá vyhrát, to věděl už Švejk bojující za císaře pána v Haškově trilogii.
  Troufám si odhadovat, že zákon o brannosti bude opravdu aplikován. Jsme opravdu jen jeden malý lágr v eu, kde si může panstvo libovolně kdykoliv vstoupit a vybrat potřebné pracovní síly, suroviny, pozemky i klenoty. K tomu má potřebné poskoky v hodnosti "kápů", kteří vše zařídí za nějaké ty lepší výhody..Inu, pravda je někdy hodně nepříjemná. Avšak, bude velký problém "sehnat" všechny ty povaleče z feťáckých doupat, hospod a jiných doupat, kam je systém donutil se uchýlit a přesvědčit je, že na bitevním poli je lépe, než na ulici. Vím určitě, že v Rusku tento problém řešit nebudou.

  dan.

  OdpovědětVymazat
 10. Máme s mužem 3 děti, syna a dvě dcery. Všechny jsme vychovali a vedli k lásce, ne aby šli zabíjet. Jsme věřící, dcery by měly rodit děti a milovat své muže, své rodiny. Muži by měli zabezpečit a chránit rodinu, milovat svou ženu a děti. Neměli by chodit umírat za cizí zájmy. Nejmladší je 18 a ta nám oznámila, že by si raději vzala život, než jít na nucené práce. Jsem proto, aby nikdo nechodil k odvodu, ať jdo ti, kteří nás tam vedou, všichni tady víte koho mám na mysli. Snad nás Bůh od takových hrůz ochrání.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žádný bůh Vás od ničeho neuchrání, to pouze VY sami možete svá dítka ochránit, pakliže jste věřící, záleží ČEMU věříte, snad ne křesťanství, vždyt to bylo přineseno jiným národům než Slovanům a Árijcům. Je to dokonce v bibli kdesi popsané, i to i komu přišel zvěstovat Ježíš, že tu není pro Slovany ani Arijce. Přišel k těm, co jsou méně vyvinutí, zkuste hledat své skutečné kořeny a víte, či budete vědět, že pouze sami na sebe se možete spolehnout.
   Nikdo Vás tu neochrání, MY sami se musíme chránit, navzájem, pomáhat si, podporovat dobro a ZLO NIČIT.
   ono se samo nezničí

   Slovansko Árijské Védy tu:
   www.vedy.sk

   Vymazat
  2. Árijské védy sú len ďalším "väzením" duše človeka............

   NEPOTREBUJEME NIČ, LEN CÍTIŤ LÁSKU K ĽUĎOM, ŽIADNE NÁBOŽENSTVO NIE JE POTREBNÉ. VŠETKY SÚ PROTI JEDINEČNOSTI ČLOVEKA............ KAŽDÉ NÁBOŽENSTVO PLODÍ OVCE......

   Marek & Marek G.

   Vymazat
  3. to Marek & Marek G.
   Pokud se cítíte jako bezvěrec, či bez vyznání, nic vám nebrání jím zůstat, vždyt je to vaše volba, a když mluvíte o vězení duše, tak dokažte konkrétně kde je? obsaženo ve Védách, takové žblept jako je tento už jsem už slyšel, že vy patříte k těm vědcům sysifům? :-)
   Ani psaní verzálkama není nutné, každý si vybere jistě sám. :-).

   Osobně se Slovansko Árijskými Védami souhlasím, není to žádné náboženství jak píšete, chtělo by to Marku více se zajímat o kořeny a svůj původ, opravdový původ, toto značí o potřebě rozšířit své vědomosti, možná.

   ... jasně že je tu např spousta cigánů a jiných méně vyvinutých bytostí (anebo lze říct zprzněných? asi ano když se kříží jak se kříží) které nejsou schopni Védy pochopit natož přijmout, tak si to přeberte jak cítíte.

   S tím že náboženství je vězněním, souhlasím, např křesťanství tu nadělalo tolik milionů mrtvých - zejména na Slovanských národech, že to nedokázaly žádné války dohromady.
   Ano křesťanství, resp upřesním - NĚKDO pod rouškou křesťanství, abych byl přesný.


   -ol-

   Vymazat
  4. Křesťanství v čisté podobě je nejdokonalejším duchovním systémem zde na Zemi a má v sobě obsaženo 95% univerzální Božské pravdy!
   Ti, kdož tvrdí něco jiného jsou neznalí a nebo zmanipulovaní propagandou židovské nevěstky!

   Vymazat
 11. Sílo, žádám tě o zničení všeho temného zde na Midgard-Zemi.
  Sílo, žádám Tě o zničení všech nástrojů Satana zde na Midgard-Zemi.

  -ol-

  OdpovědětVymazat
 12. Stropnický je hnůj, a zaprodanec, hanba mu a celé jeho famílii, že to takto hraje, taktovka by chtěla přesměrovat a jeho Předci se musí v hrobě otáčet.

  OdpovědětVymazat
 13. Ahoj, nevím s těmi 90 ti procenty nedostavenými k odvodu, to mi tu moc nehraje, jsme přeci v české republice, mi je tady vítáme, jak bylo a je vidět. Jsme Češi tak se znevažme jako mnohokrát v historii. Proč se zas nenechat kopat do zadnice od někoho jiného, třeba NATO nebo vlastních zákonodárců. Asi si sednu před parlament a pokaždé když půjde nějaký náš záslužný zákonodárce se od něj nechám nakopnou do zadnice za to že jsem odtud ještě ne emigroval do Austrálie.

  OdpovědětVymazat
 14. Stropnický sám je sluha židovské nevěstky a talmudský satanista!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No kouká mu to přímo z očí, že je darebák všemi mastmi mazaný.

   Vymazat
 15. Zaujimalo by ma ,kadial prechadzali americke vojska na Ukrajinu.Preco nesli rovnakou cestou naspät?To urcite malo nejaky vyznam. Teraz Dakujem Meciarovi za dohody pri rozdelovani nasich republik.Myslim si ,ze uz vtedy boli zamery nase republiky postvat proti sebe.Vdaka vtedajsim vladam sa im to nepodarilo.Podarilo sa to na Ukrajine a teraz môzeme vidiet ako to dopadlo.Ich zamer je stale rovnaky.Preto nedovolte ,aby nas niekedy rozostvali.V jednote je sila.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česko i Slovensko = patříme k sobě a trvám na sjednocení, ano "nekdo" chtěl a potřeboval rozdrobit i tak OBROVSKOU :-) zemi jako bylo československo a to aby nás oslabili, a to celé právě kvuli našim povahám, Slovanským či Árijským, trochu jinak je to v ČR a trochu jinak v SK, a stále patříme k sobě, navzájem se skvěle doplňujeme a vůbec se nám dařilo lépe, když jsme byli spolu.
   Su čechoslovák Slovan a su na to hrdý jaksepatří.
   -ol-

   Vymazat
  2. Stropnického, toho fašistického USA zaprodance vyhodit z okna na beton, zmetka, fuj.

   A kliiiiiiiiiiid! :-)
   Tento zákon co se projednává, byl donesen kýmsi z USA, aby tu vzbudil náležité emoce, což usa potřebujou, páč jsou celkově prde.i, každej ve světě od nich dává ruce pryč, nikdo je nechce, ted v posledních dnech dokonce ministr zahraničních věcí Ruska p. Lavrov přijel na setkání s velmocemi jako je Francie, Nemecko, usa atd a hned se omluvil, že musí hned odjet, ti tam seděli jak puci že si prej dělali kvuli tomu extra čas, a Lavrov prý že musí ihned jednat s nejakým ostrovním státem o kterým jsem ani netušil že existuje :-))))))))))))))))

   Tak to je nátěr, jak je posadil do autu, stejně tak náš milovaný prezident Zeman, vyhnal teho usa blba Schapira od Hradu dále, že tam prý nemá lozit.
   Si vezměte, kdy se v historii neco podobného naposled událo, že by ti parchanty z usa nekdo takhle usadil, navíc z obrvelmoci jakoou je ČESKO :-)))))))))

   Jsem na p Zemana hrdý že to má v hlavě srovnané a že dělá správná rozhodnutí.
   Děkuji.

   -ol-

   Vymazat
  3. Vy byste snad zloděje ze svého domu taky pakovali. Tak se nedivte prezidentovu postoji.

   Vymazat
  4. Osobně bych uvítal trochu romantiky, třebas inspiraci z Vančurova Rozmarného léta... Dnes ráno, v stromořadí doubků, sešlehal amerického posla prezident republiky svoji hůlkou... a postrkoval bycho ho po Veselském rybníku, aby nemusel pádlovat...

   Vymazat
  5. Pěkný příměr se nám zachoval z historie. Když přijeli na Krumlov (Český) za časů Petra Voka z Rožmberka císařští prokurátoři zabrat zámek jménem císaře (protože Vok nebyl katolík a neřídil se podle katol.kánonu), nechal rozřezat zabavovací dekret i s pečetěmi. Tuto jistě velmi chutnou řezanku nechal pražské pány potupně sníst, zapít ředěným vínem, řka "tak to bychom měli", a pak je nechal vypráskat prostřednictvím drábů ze zámku, a ještě na ně nechal štvát po mostě psy, aby byli tím rychleji z dohledu. Přesně to samé chce udělat s americkými štváči a jejich doktrínami u nás.

   Vymazat
 16. DOBRÝ DEN.MYSLÍM SI.ŽE SE SNAŽÍ STRHNOUT NAŠI POZORNOST K CELOSVĚTOVÉMU VÁLEČNÉMU KONLIKTU, POZORNOST JE TO, CO UDÁLOSTI PŘITAHUJE, UKAŽME JIM PROSTŘEDNÍČEK, JSME NA KŘIŽOVATCE A ZÁLEŽÍ JEN NA NÁS JAKOU CESTU ZVOLÍME, JEN BLÁZEN SI V DNEŠNÍ DOBĚ MŮŽE MYSLET ŽE CELOSVĚTOVÝ KONFLIKT BEZ ÚJMY PŘEŽIJE . UTRPENÍ BYLO DOSTI, TAK ŽE PŘÍPADNY POVOLÁVÁK NA JATKA HÁŽI NĚKAM. JE JASNÉ, ŽE NEŽIJEME ZDE NA VĚKY, ALE ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK A PROČ ODEJDEME.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až najedou nákladní auta s plachtami před fabriky, a chlapi jdoucí do práce budou rovnou nakládat tak jak zrovna přišli, pak budete mluvit jinak. Toto se stalo při mobilizaci za minulého režimu v zimě v roce 1983. Tři týdny o těch mužích rodiny nic nevěděly. Všichni mysleli, že vypukla III.světová. Tehdy po vlastní ose vyjíždělo z kasáren vše, co mělo kola nebo pásy i tzv.uloženky. Takže není vyloučeno, že se něco podobného, až pískne NATO, klidně může znovu stát. Tehdy byla vojskem zabavována civilní osobní i nákladní auta. Vojsko je prostě zastavilo, a oznámilo řidiči nebo majiteli, že auto zabírá pro vojenské účely. Stalo se dokonce to, že řidič pekárenského nákladního skříňového auta (zn.Robur), co vezlo přepravky s chleby a rohlíky,musel tyto vyložit na chodník, a odevzdat vojsku auto. Chudák tam potom celý zkoprnělý stál a hlídal na ulici zboží, aby ho lidi nerozkradli. Jinému zase odebrali před fabrikou fungl nové auto z tuzexu, kterým se jel do práce pochlubit. A hned mu navrtali střechu, aby osadili modrý majáček a houkačku. Měl z toho málem infarkt. Jojo, jsou tu události, o kterých dnešní mladí nic téměř nebo zcela něvědí. Jedno je jisté : jedna totalita nahradila druhou, ještě horší, tváříc se pokrytecky demokraticky a sametově !

   Vymazat
  2. To se stalo kde.O tom jsem nic neslyšel,to asi svobodná evropa měla zbožné přání.

   Vymazat
 17. Klaunů je málo, ale šašků je... J. Werich, M. Horníček, Forbíny. Pan Strop by se jako klaun asi dosyta nenajedl, jako šašek je za vodou... a my pod vodou...

  OdpovědětVymazat
 18. A´t si jdou bojovat za cizí zájmy ti co vesele mávali dragounům, myslím, že takových tupců se najde docela dost. Já ani moje děti nikoho zabíjet nepůjdeme, za žádnou cenu.

  OdpovědětVymazat
 19. Válka se blíží a jen blázen by veřil že bude dlouhá.....jinak se radeji vzdat občanstvi než trpet tuhle svoloč a šikanu. Kdo pujde do valky je totalni idiot a to bude ono,protože me připadalo že s tema vlajkama toho barbarskyho statu mavaly zaostaly a hloupy lidicky! Politici zalezou do bunkrú a myslej že přežijou na ukor lidu. Zlynčovat je! A nebo rovnou poslat ven oknem jak to bývalo! Ted ty media pišou jen lez ale vidíte kolik lidí jim veři! Katastrofa!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chce to referendum o tom, že do první linie půjdou dětičky prominentů a politiků v jedné řadě s občany. Pokud ne, nemají nárok po nás nic podobného chtít natož soudně nebo vojensky vymáhat.

   Vymazat
 20. Emigruju do Ruska☺ ví prosim nekdo jestli to je možne? Dekuju

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Snad ano, Rusko dokonce nabízí v projektu pomoci emigrantům i pozemek cca 1ha pro nové RODové osady, RODové statky, kdy člověk dostane prý zdarma půdu, pro tento účel :-) Řekl bych že jsou asi pořadníky... nevím, velice si tohoto kroku vážím.

   Sám o tom přemýšlím, už několikrát jsem se v životě vědomě vzdal všeho konzumu, a toto -emigrace - vidím jako ten nejlepší krok pro zachování RODu, vytvoření štastné budoucnosti nás i našich dětí. Jasně samo to nikde nevyroste.

   Jenže můj domov je tu v československu, na co utíkat, to je to co zvažuju, správnou volbu.
   Ať se Vám daří.

   -ol-

   Vymazat
  2. Člověk má žít a umřít doma, ne někde v zákopech na Ukrajině.

   Vymazat
 21. S tvým jménem by jsi měl emigrovat spíš do Izraele.

  OdpovědětVymazat
 22. K zajímavému dění dochází i v jiných zemích uskupení BRICS, např. v Indii: http://www.theeventchronicle.com/science/breaking-news-over-unity-reactionless-generator-invented-in-india/
  Před časem se o něčem takovém na orgu psalo a hle, v Indii pokročili ve výrobě energie zítřka...Zvláštní je, že se o tom nikde moc nepíše...Každopádně článek je vhodný pro techniky a angličtináře v jednom. Mnoho lidí si něco s účinností 250% nedokáže představit...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiný alternativní web k tomu přinesl informace v češtině:
   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5857-prevratny-indicky-vynalez-bezreakcni-generator-ktery-mozna-zmeni-svet

   Vymazat
 23. Ani kriminál mi nedonutí nějakým amírkům sloužit v týlu, nebo abych makala v nějaké zbrojovce zadarmo, protože oni se rozhodli válčit. Ani své vnuky do války nepustím. To raději emigruji do Ruska a budu válčit za ně.

  OdpovědětVymazat
 24. Celý tyjátr okolo ruska je možná jen proto, aby se uměle vytvořil nepřítel, a EU se pak víc (a ochotněji) skamarádila s US (TTIP), a aby se zametla pošramocená EU-US reputace (šmírováním) pod stůl.

  Minimálně k zamyšlení.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, žádné urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností, minimálně 1x denně, proto se nedivte, když se váš komentář třeba neobjeví hned.