9. dubna 2015

Dr. Anna Strunecká: Vyjádřete nesouhlas s novelou zákona o očkování

Přišlo mailem. Díky čtenáři za příspěvek k očkování, který je radno šířit. 

Věřím, že mnoho čtenářů osloví jak projev dr. Strunecké na demonstraci proti novele zákona o očkování (viz níže), tak i Žádost o ochranu základních práv dětí a rodičů v ČR (viz níže), kterou dr. Strunecká doporučuje zaslat co nejvíce poslancům.

Nová e-kniha dr. Strunecké je vynikajícím materiálem o veškerých problematických aspektech současného očkování.
=Orgonet=DRAZÍ PŘÁTELÉ.

JIŽ NELZE MLČET A PŘEHLÍŽET, JAK MOCENSKY A MANIPULATIVNĚ K NÁM PŘISTUPUJE STÁT A FARMACEUTICKÉ FIRMY V OBLASTI NAŠEHO ZDRAVÍ, PRÁV A SVOBOD.

Mnozí z Vás víte o novele Zákona o ochraně veřejného zdraví týkající se nehorázných sankcí pro neočkované děti, jejich rodiče a jejich lékaře.

Nechci rozpoutat vášně a ani debatu o vhodnosti očkování pro zdraví dětí. To je na získání skutečně pravdivých informací a plné zodpovědnosti každého rodiče právě narozeného miminka.
Věřím, že všichni rodiče chtějí pro své děti to nejlepší.
Já jsem k získávání informací, hledání vědeckých studií z mnoha koutů světa, jejich porovnávání a sdílení zkušeností věnovala  mnoho času. A taky věřím svým instinktům. A na základě toho jsem se rozhodovala. 

Bez ohledu na to, zda jsme dali či nedali své děti očkovat nelze tolerovat nehorázný totalitní a diskriminující přístup zákonodárců k právům a svobodě každého z nás.

Dovoluji si Vám přeposlat projev jedné z největších autorit v naší zemi na poli vědeckého zkoumání vlivu očkování a nabízení širokých informací prof. RNDr.Anny Strunecké, Dr.Sc.

Tato vysoce vzdělaná a hluboce moudrá žena ve svém projevu informuje o vyhrocené situaci a zároveň ukazuje CESTU JAK Z TÉTO OBTÍŽNÉ SITUACE VEN.

A to je ten hlavní důvod, proč vám píšu tento mail.

Paní Strunecké patří obrovský dík za její práci a přínos světu. A já jí děkuji za závěrečné "lahodné" věty jejího projevu.

  "Naší silou je vědění a informovanost, ale přidanou hodnotou rodičů, prarodičů a blízkých je láskaLáska k dětemLáska je nejmocnější silou ve vesmíru a láska mateřská je jejím nejčistším a nejsilnějším projevem. Prosím, pokusme se tuto lásku pociťovat nejenom k našim malým a bezbranným. Pokusme se tuto lásku pociťovat i k těm, kteří o nás a našich dětech rozhodují. Všichni jsme na jedné lodi. Na vlnách naší lásky si třeba uvědomí, že rodiče v Česku nejsou nekompetentní a nevědomí tvorové, kterým je třeba striktně přikazovat."

Krásné dny.

Halka

P.S. Prosím nepřehlédněte přílohu. Je obsáhlá, ale její přečtení stojí za vynaložený čas. Doporučuji nepřehlédnout názor MUDr. Tomáše Lebenharta v závěru přílohy.Projev prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na demonstraci proti novele Zákona o ochraně veřejného zdraví v Praze před MZ ČR 9. III. 2015

Zdroj:
http://www.svobodavockovani.cz/news/projev-prof-rndr-anny-strunecke-drsc-na-demonstraci-v-praze-9-iii-2015/
Videozáznamy z demonstrace: http://www.svobodavockovani.cz/news/videozaznamy-z-demonstrace-proti-novele-zakona-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-praha-9-iii-2015/

11.03.2015 08:12
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Milé přítelkyně, milí přátelé,

můžu vás tak oslovit, protože o sobě víme už řadu let a známe svoje názory. Vy znáte moje články, knížky a videa, já znám vaše reakce i vaše každodenní problémy. Je zde také mnoho našich přátel z řad publicistů a z médií.

Měla jsem příležitost mnohokrát se přesvědčit, že mnozí rodiče, kterým záleží na zdravém vývoji dětí, mají mnohdy tak hluboké znalosti o vakcínách, jaké se neučí ani na lékařských fakultách.

Bohužel ti, kteří o vakcínách dnes rozhodují, se o nich ve škole možná neučili a patrně ještě k tomu postrádají zdravý rozum a logiku. Jak jinak by mohli zakázat pobyty 3-6 letých neočkovaných dětí v kolektivních zařízeních, aby posléze tyto děti vstoupily do 1. třídy a pobývaly v kolektivu svých vrstevníků několik hodin denně dalších 9 let? Patrně ani nedomysleli, že i neočkované děti mají povinnou předškolní přípravu. A velectění soudci ÚS oznamují veřejnosti, že prý to je v pořádku a v souladu s ústavou. A těm, kterým dvě neočkované děti mezi 18 očkovanými nevadí, hrozí poslanci pokutou až půl milionu korun. Navrhuji vám, abychom tady kolektivně zkusili udělit malou lekci zdravého rozumu. Když to budete opakovat po mně pěkně nahlas, třeba to uslyší i na ministerstvu zdravotnictví a zapamatují si to. (nejdřív já, potom všichni):
1. Pokud očkování funguje, očkované děti se neočkovaných bát nemusí.
2. Pokud očkování nefunguje, naočkováním neočkovaných dětí se nic nezmění.
Opakovat všichni: Pokud očkování nefunguje, naočkováním neočkovaných dětí se nic nezmění.

Žádné očkování nezajišťuje 100 % odolnost vůči nákaze. Ani kdybychom naočkovali všechny dosud neočkované děti, nemáme záruku, že je očkování ochrání. Bohužel, to se ukazuje v případě černého kašle, kdy používané vakcíny zjevně nefungují a v řadě zemí se objevují epidemie přesto, že většina dětí je očkovaných. Tak např. v Kalifornské epidemii černého kašle z roku 2010 bylo až 92% těch, kteří onemocněli, proti černému kašli očkováno. V Izraeli vypukla epidemie v centru, kde bylo očkováno 88 % dětí. Tam prokázali, že bacilonosiči byly právě děti očkované. Také viry spalniček šíří očkované děti a jsou to kmeny z vakcín.

Samozřejmě, že epidemie se svádějí na děti neočkované a jejich rodiče.

Bylo by to směšné, kdyby to nebyla pravda, a kdyby to nemělo tak smutné důsledky pro život rodin i celé společnosti. V rozhodování zákonodárců je vidět nejenom nedostatek znalostí, rozumu a logiky, ale i naprostá absence zájmu o společenské důsledky těchto rozhodování. Je to o zastrašování pedagogů, organizátorů volného času našich dětí, o zastrašování lékařů a o nalomení důvěry mezi lékaři a rodiči, o vytváření bariéry, kdy jeden bude podezírat druhého, vytvoří se atmosféra strachu a udávání. Jak máme důvěřovat lékaři, kterému hrozí pokuta do výše 2 milionů Kč za to, že neohlásí rodiče, kteří odmítají očkování.

Může se zdát, že se blýská na časy. Předseda České vakcinologické společnosti prof. Roman Prymula a její vědecký sekretář prof. Roman Chlíbek na vakcinologických dnech uváděli důvody, proč neočkovat proti pneumokokům; prof. Chlíbek zase před léty slíbil, že v budoucnu bude očkování u nás dobrovolné a bude záležet na dohodě mezi lékaři a rodiči. Docent Rastislav Maďar, vedoucí lékař Očkovacího centra Avenier před několika dny v rozhlasové diskusi s doktorkou Elekovou řekl, že možnost individuálního očkovacího kalendáře přece existuje již v současné době, nebo že z ekonomických důvodů se zvažuje změna očkovacího schématu hexavakcíny ze 3+1 na 2+1, a dokonce přiznal, že vakcíny proti černému kašli nefungují.

Na pořad dne se dostávají i NÚ vakcín, které zastánci direktivního povinného očkování do jisté míry posměšně bagatelizují. Nemají prý o nich dostatek důkazů a ani úmrtí kojence 4 hodiny po očkování nebylo podle nich způsobené očkováním, stejně jako neuznávají dlouhodobá a chronická postižení dětí

Já proto neustále zdůrazňuji, že neutišitelný pláč čerstvě očkovaného kojence trvající dlouhé hodiny až dny, který výrobci vakcín eufemicky označují za „neobvyklý pláč“, rozhodně nepatří jenom k lehkým a zanedbatelným NÚ. Je to projev otoku a zánětu mozku. A jestli dítě musí překonat v době intenzivního rozvoje mozku přinejmenším šest takových epizod, nemusí to projít bez následků. Příbalový leták hexavakcíny uvádí neobvyklý pláč nejméně u jednoho z deseti očkovaných. Prosím, hlaste takové reakce na SÚKL, hlaste je sami, když váš pediatr váhá nad tím, zda se vůbec o nějaký NÚ jedná, když váhá nad tím, zda pláč vašeho dítěte něco znamená a důrazně požadujte jejich zapsání do zdravotní dokumentace.

Jsem si jistá, že účastníci této demonstrace a mnozí rodiče chtějí hledat společně s lékaři nejlepší postupy pro udržení zdraví svých dětí a jsou ochotni akceptovat odbornost lékaře, pokud se o jeho kvalifikovanosti a nestrannosti přesvědčí. Bohužel se setkáváme i s tím, že někteří zodpovědní představitelé medicíny nám o očkování vědomě lžou. Žádná vakcína proti chřipce v žádné zemi na světě neměla 70–90% účinnost, vakcíny proti HPV podávané zdarma 13 letým dívkám nemají 93% účinnost proti všem kmenům a dosud nikdo neprokázal, že jejich benefity budou větší než jejich NÚ. Naše děti i senioři se někdy nevědomě stávají pokusnými subjekty při testování nových vakcín.

Je jasné, že změna musí přijít zdola. V uplynulých dvou týdnech a dnes se pokoušíme na očích široké veřejnosti udělat první kroky.

Naší silou je vědění a informovanost, ale přidanou hodnotou rodičů, prarodičů a blízkých je láska. Láska k dětem. Láska je nejmocnější silou ve vesmíru a láska mateřská je jejím nejčistším a nejsilnějším projevem. Prosím, pokusme se tuto lásku pociťovat nejenom k našim malým a bezbranným. Pokusme se tuto lásku pociťovat i k těm, kteří o nás a našich dětech rozhodují. Všichni jsme na jedné lodi. Na vlnách naší lásky si třeba uvědomí, že rodiče v Česku nejsou nekompetentní a nevědomí tvorové, kterým je třeba striktně přikazovat.

Nejsme zemí 3. světa a ochranu svých dětí –za kooperativní podpory státu a lékařů –dokážeme zvládnout stejně, jako naši sousedé v západní Evropě.

Neradi bychom se dožili toho, aby nás naše děti jednou musely obviňovat, nebo dokonce žalovat a domáhat se náhrady za to, že jsme nehájili jejich zájmy.

Děkujeme poslancům a poslankyním parlamentu, zejména Janu Farskému, Nině Novákové a Soně Markové, paní ústavní soudkyni Kateřině Šimáčkové a paní ombudsmance Anně Šabatové, kteří jsou ochotní rodičům naslouchat, a kterým záleží na zdravém vývoji dětí ale i na vývoji demokracie v našem státě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení a milí,
dovolila jsem si vypracovat pro informaci pánů poslanců, paní poslankyň, novinářů a novinářek stručné podklady a informace k otázkám, které v současné době hýbou společností. Když si přečtete jejich výroky, pochopíte.
Pokud uznáte za vhodné, můžete to šířit všemi směry. Čím víc lidí bude vědět, co si myslí námi zvolení zástupci a co vědí ti, kteří rozhodují o budoucnosti a zdraví příštích generací, tím lépe.
S pozdravem a přání všeho dobrého všem
Anna Strunecká 


Pokud chcete ještě vyjádřit nesouhlas k novele 258/2000 Sb. a sankcím, je třeba vyplnit, podepsat, uvést adresu, oskenovat  a zaslat  žádost o ochranu
Základních práv a svobod rodičů a jejich dětí v ČR, co nejvíce  poslancům – viz příloha.

Samozřejmě vlastní nesouhlas vítán.
Prosím o šíření!!! Lidi, braňme se!!!                     
Ještě jednou díky a držme si palce. 

Žádost o ochranu základních práv a svobod rodičů a jejich dětí v ČR

Já ………………………………………………………………….…………… Vás jako svého zastupitele při moci zákonodárné velmi prosím, abyste hlasoval pouze pro schválení takového návrhu novely zákona č.258/2000 Sb., který vyhovuje níže uvedeným důvodům. Prosím nepřipusťte protiprávní omezení a poškození základních práv dětí a rodičů v této zemi, které z neznámých důvodů odmítl ochránit Ústavní soud ČR. Prosím Vás o to velmi naléhavě a především z těchto důvodÅ ¯:

a)      Svobodné rozhodování rodiče o rizikových zásazích do organismu jeho zdravých dětí, může být státem omezeno jen v případech nezbytných. To je podmínka mezinárodních úmluv, ze které není učiněna žádná výjimka. Tato podmínka není v žádném případě splněna u všech devíti povinných očkování v ČR. Odborníci v ČR selhali ve své úloze toto správně a nezávisle posoudit u každého očkování zvlášť. Vnitrostátní soudy se pot& eacute; odmítly tímto klíčovým problémem korektně zabývat a nepřezkoumaly jej. Přímým důkazem tohoto tvrzení je situace v naprosté většině vyspělých států Evropy, která odporuje tvrzením a doporučením našich medicínských „odborníků“.
b)      Represe neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, která je prosazována v ČR, nemá ve svém rozsahu obdoby již v žádném z 31 vyspělých států Evropy (!). Jsme již dnes buď ti nejlepší, nebo ti nejhorší ze všech. Novela přitom tuto represi ještě posiluje a rozšiřuje ji. Proč ale máme být ještě lepší než nejlepší, nebo ještě horší než nejhorší, to nikdo nevysvětlil. ČR přitom trestá zcela nevinné děti a omezuje je na jejich možnostech nikoliv ze skutečných medicínských dů vodů. Ústavní soud to vysvětlil nikoliv nezbytností, ale „sociální solidaritou“. Proč české děti nesmí ze solidarity do mateřských školek a na dětské tábory, když stejné slovenské, polské, německé a rakouské děti tam zcela „nesolidárně“ mohou? To není solidarita. Je to pouze solidaritou zamaskované porušování základních práv dětí i jejich rodičů.          
c)      Argumentace tzv. „kolektivní imunitou“ a ochranou dětských kolektivů je nezbytná pro odůvodnění represí neočkovaných dětí v ČR. Jedná se však o manipulaci, pod kterou jsou podepsaní vysoce nedůvěryhodní jednotlivci. Dosažení užitečné míry kolektivní imunity v případě mnoha onemocnění není totiž vůbec možné. Není to možné současnými vakcínami, které nedosahují potřebně dlouhodobého a spolehlivého ochranného účinku. Pojem „proočkovanost“ však tuto skutečnost skrývá. Exi stuje velké množství vědeckých prací, které na tento problém poukazují a které jej prokazují. Taková očkování mohou být stále užitečná pro očkovaného. Avšak již nikoliv pro ochranu kohokoliv dalšího třeba právě v mateřské školce. Pojem „kolektivní imunita“ je dnes veřejně zneužíván navzdory vědeckému poznání, a to bohužel i věci znalými odborníky.
d)      Mateřské školky dnes v ČR zcela bez problémů navštěvují 3-4% dětí, u kterých očkování primárně selhalo (non-respondenti). Je zde 3-5% dětí, které dosud nebyly očkovány z trvalých nebo dočasných zdravotních důvodů. Jsou zde údajně také 1-3% neočkovaných dětí, kterým lékaři pomohli se dostat do školky a ochránili jejich základní práva za cenu vlastního sebeohrožení. Je zde dále 3-6% dětí, kterým účinek očkování z prvních let života již vyprchal a jsou nedostatečně chráně né. V mateřských školkách v ČR se dnes běžně vyskytuje 10-18% dětí, které nemají řádnou imunologickou ochranu. Jsou „rizikové“ pro sebe navzájem. Přesto někdo stále považuje za nezbytné nevpustit do mateřských školek (na dětské tábory a do dětských skupin) pouhá 2-3% dětí, které nejsou řádně očkovány ze svobodné vůle svých rodičů. – To je neklamný znak očkovací diktatury a účelového teroru zaměřeného výhradně na svobodomyslné občany této země.

Vážený pane poslanče / Vážená paní poslankyně, prosím Vás, nepřidávejte se osobně ke skupinám, které vědomě či nevědomě omezují a poškozují základní práva rodičů a dětí v České republice. Velice Vám za to děkuji.
Dne ………………… Podpis………………..

Seznam poslanců podle krajů:
Praha:


Středočeský:

Jihočeský:

Plzeňský:

Karlovarský:

Ústecký:

Liberecký:

Královéhradecký:

Pardubický:

Vysočina:

Jihomoravský:

Olomoucký:

Moravskoslezský:

Zlínský:

=
E-kniha dr. Anny Strunecké: Otázky a odpovědi k projednávané novele zákona. Pro poslance parlamentu, novináře a všechny ostatní občany této země. 

6 komentářů:

 1. http://reportermagazin.cz/zivou-me-nedostanou/
  neni o ockovani ale vlastne i o o tom, co vsechno je mozne
  Dita

  OdpovědětVymazat
 2. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/366087-deti-dostaly-priusnice-navzdory-ockovani.html !!!
  Tj, účinná látka ve vakcíně nebyla?! Jedy ale ANO!

  OdpovědětVymazat
 3. Poslal jsem dopis všem " mým " poslancům kromě pana Zaorálka. Ten obdržel ode mně následující e-.mail.
  Dobrý den pane Zaorálku,

  Se zájmem sleduji, jak jste aktivní ve svém projevu nenávisti vůči slovanské zemi a Slovanům vůbec. Mám pocit , že patříte právě mezi ty politiky, kteří fandí Američanům, kteří ve světě vyvolali za posledních davech let nespočet lokálních válek a konfliktů. Zřejmě by jste měl být ministrem zahraničních věcí USA než ČR.

  Za vlády KSČ to bylo stejné – fandím a miluji SSSR tak vroucně, že bez nich nemohu nic dělat a všichni sovětští občané jsou mým vzorem.
  Takovým lidem se tehdy doporučovalo, že když tak miluji SSSR tak se tam odstěhuji.

  Možná , že i vy by jste mohl zvážit ,vzhledem k vaší nové lásce a tou je US Army , změnit své sídlo a dále milovat Američany na některé jejich základně někde ve světě. Máte možnost a velký výběr je jich „ jenom „ 700 po celém světě. A hlavně nedělal by jste již Moji Vlasti ostudu. Píšu Moji vlasti, protože vidím, že už dávno nevíte co slovo vlast znamená a že ČR již není vaší vlastí. Stydím se za vás a za vaší politiku.

  Ostrava 9.4.2015


  Ing. Pavel Berger

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano,plně souhlasím.S kolaboranty a vlastizrádci by se mělo začít něco dělat.Copak ještě neplatí zákon o vlastizradě?Co dělají policie a zastupitelství?Honí přiblblé nácky.Je nejvyšší čas s tím něco dělat.Podpořte nás www.nová-narodni-strana CMS

   Vymazat
 4. Kdyby zil Waldemar Matuska tak by to podporil. Jako prvni se mu narodily holcicky dvojcata ktere umrely vinou ockovani. Ockovani je lobotomie ducha.

  OdpovědětVymazat
 5. Dopis jsem rozeslala všem poslancům Zlínského kraje a zatím odpověděli 2. Odpověď jednoho zněla, že bude hlasovat podle svého nejlepšího svědomí...ale jeho svědomí já neznám a bohužel nečekám od něho žádné zázraky. Ale dle textu e-mailu, který jsem nedávno obdržela ve znění:"

  Pravicový sociolog Hampl vysvětlil, proč pražské elity nenávidí Zemana. Často se mluví o „rozdělené společnosti“ v souvislosti s prezidentem Milošem Zemanem a vyhraněnými postoji jeho příznivců a odpůrců. Jak se na to dívá sociolog? Jak moc zásadní je podle vás tento spor?
  Václav Bělohradský nedávno napsal, že přímá volba prezidenta rozdělila národ. To není přesné. Přímá volba ukázala rozdělení, které už existovalo. Na jedné straně vzdělaní bohatí inteligentní kultivovaní lidé žijící z dotací a státních či korporátních rozpočtů, na druhé straně řemeslníci, chlapi z fabrik, podnikatelé, servírky, kadeřnice, zdravotní sestry a masa dalších obyčejných lidí, kteří těm vznešeným platí jejich pohodlný život.Pokud se ozvou, jsou označováni za nácky. A tihle lidé najednou zjistili, že mohou elity přehlasovat!
  To je naprosto revoluční zjištění. A to je skutečný důvod, proč Miloš Zeman, ač si jako prezident počíná velmi dobře, vyvolává takovou nenávist. Pro vládnoucí elitu je Miloš Zeman živou připomínkou, že i ona může být poražena."

  tak naději na konstruktivní řešení neztrácím.
  A už se vůbec nedivím, že mají vládní elity strach, jak čert z kříže, ze skutečnosti, že by o podstatných věcech ve společnosti měly rozhodovat referenta. Proto o rozšíření této možnosti vůbec neuvažují.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.