V poslední době ovšem mám pocit, že tajné informační embargo uvalené na témata, o kterých nemáme nic vědět, jaksi slábne. Po té nekonečné řadě konspirátorů a jejich nepřehledných a vzájemně se lišících předpokladech o chemtrails přišel na podzim 2010 server prvnizpravy.cz s objektivnějším nestranným přístupem. (Viz. články Existují materiály o úpravách počasí? Úřady mlčí , Stop geoinženýrství, hlásají ochranáři OSN a Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy) Dnes večer se v pořadu Střepiny do problematiky vložila i TV Nova.

Redaktoři Střepin snad dokázali úspěšně přesvědčit popřemýšlet lidi, kteří dodnes žijí v iluzi, že známé komunistické pořekadlo "poručíme větru dešti" patří jen do říše pohádek. Stručně, ale výstižně zde bylo popsáno, že různé vládní nebo čistě vědecké projekty v rámci tzv. geoinženýringu (vědní obor zabývající se umělou modifikací počasí, o kterém lidé s mentalitou poslušných oveček nemají vědět a proto se o něm moc nemluví) už probíhají celá desetiletí - což je přesně to, o čem píšu třeba já ve svých spikleneckých článcích. A nejde zdaleka jen o chemtrails.
Takže ptám se: kde jsou záruky, že chemtrails nemůže být založené na pravdě? Tvrdí se, že různé způsoby, jak manipulovat s počasím, už existují cca od 50. let 20. století. To je asi 60 let. 60 let existence geoinženýringu, o němž dodnes nevíme, ačkoliv ten vědní obor už je starý jak babičky a dědečkové nejmladších generací... Za tu dobu došlo všeobecně k velkému vědeckému i technickému pokroku, dost velkému na to, aby i modifikace počasí mohla být úspěšnější a prováděna na rozsáhlejším území... Navíc - už v 70. let vlády světa uzavřeli dohodu, v které si zakazují manipulaci klimatu. Teď je 40 let poté a lidé, kteří upozorňují na manipulace počasí, jsou společností posíláni k psychiatrovi... To je úsměvné i smutné zároveň.
Nebyl bych ovšem sám objektivní, kdybych na reportáž ve Střepinách nereagoval nestranně. Je třeba upřesnit, že podle reportáže ve Střepinách sice manipulace s počasím prokazatelně existují, ale konkrétně chemtrails by byl finančně příliš nákladný a zřejmě težko realizovatelný...
Možná to tak je, ale možná taky ne... Svět má nicméně dost miliardářů na to, aby se tito lidé v případě nějaké nouze (problémy v klimatu ovlivňují ekonomiku, která je jim drahá) mohli teoreticky spojit a svým nepatrným podílem několika milionů dolarů každý přispět na rozvoj těchto projektů. Ostatně - i podle Novy tyto projekty financuje Bill Gates...

Reportáž Střepin je alespoň k zamyšlení

I když reportéři Střepin a meteorolog Petr Dvořák, který v reportáži také vystupoval, se konkrétně k chemtrails staví spíše mírně kriticky, bylo zde řečeno dostatek podstatných souvislostí o geoinženýringu jako takovém. Pokud pořad sledoval někdo, kdo si myslel, že ovládat počasí člověk nedokáže, byl z omylu vyveden.
Stručně to lze shrnout asi takto: Pro obeznámeného s touto problematikou nebyla reportáž nejspíš nic nového; ti, kteří hledají pravdu a nejsou líní sami myslet, se minimálně zamyslí a přitvrdí při hledání pravdy - a jen úplní hlupáci opět vše hodí za hlavu, jako by se jich to netýkalo a zase zůstanou spokojení v nevědomosti a šílenství po zisku a hmotě... Že se tím vlastně ženou do záhuby, jim taky většinou nevadí...
Přidávám ještě argumentaci, kterou jsem v prosinci odeslal Ministerstvu životního prostředí. Obrázek si udělejte každý sám:
1) ČHMÚ naměřil v Krušných horách v místě Pramenáč zvýšený obsah hliníku ve sněhu. ( http://www.freeglobe.cz/Articles/284-mohou-za-to-chemtrails-v-krusnych-horach-nalezen-ve-snehu-zvyseny-obsah-hliniku.aspx). Přitom neuvedl možný zdroj tohoto netypického prvku obsaženého ve sněhu.
2) Někteří meteorologové ČHMÚ pro "obhajobu" svých argumentů proti chemtrails nepoužívají vědecké argumenty, nýbrž jen posměšky na adresu zastánců chemtrails. (http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010020001). Zarážející je, že tento nevědecký blábol ČHMÚ společně s ÚFA AVČR, KMOP MFF UK a ČMeS představují jako společnou tiskovou zprávu!
3) "Kondenzační stopy" porušují pravidla atmosféry. Za předpokladu, že by mělo jít o běžné kondenzační stopy, musely by se tyto stopy v suchém vzduchu při tlakové výši ihned za letadlem rozpouštět. To potvrzuje i ČHMÚ. Byly ovšem zaznamenány četné případy, kdy se nepřirozeně dlouhé čáry za letadly vyskytovaly i za povětrnostních situací, které toto z fyzikálních příčin vylučovaly.
4) Oblačnost mívá často na družicích zvláštní "navlnkovaný" charakter, který v přírodě a za slabého větru nebývá přirozený. (např. tento snímek: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/noaa_avhrr/201012101325_NOAA15/201012101325_NOAA15_CE_RGB124.jpg). To by mohlo svědčit o manipulaci s počasím.
5) Tzv. "geoinženýrství", tedy de facto tajný vědní obor, který se zabývá možnostmi uměle ovládat počasí, má více než padesátiletou historii. Už v 50. letech se objevily v některých zemích první pokusy s počasím. Některé teorie dokonce naznačují, že k prvním pokusům mohlo dojít už v začátcích 20. století. V 70. letech 20. století (konkrétně roku 1978) byla podepsána mezinárodní smlouva, která zakazovala použití zbraní umělé modifikace počasí. (Což jasně dokládá, že vlády světa o schopnostech člověka zasahovat do počasí věděly už před více než 30 lety a považovaly ji za určitou hrozbu.) Tato smlouva však dnes již neplatí. V 80. letech navíc na půdě ČSSR podle samotného ČHMÚ byly prováděny výzkumy s meteorologickým radarem na Slovensku (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/existuji-materialy-o-upravach-pocasi-urady-mlci/). Vzhledem k bohaté historii geoinženýrství pochybuji, že by dnes nebylo možné umělou modifikaci počasí provádět na globální úrovni. Zároveň považuji za skandální, že o tomto vědeckém oboru není seznámena široká veřejnost.
6) Odpůrci teorie chemtrails argumentují, že dopravní letadla Boeing jsou technicky nevyužitelná k jakýmkoliv plošným "postřikům", protože to nedovoluje konstrukce letadla. Nedávné využití Boeingu při požáru v Izraeli, kde letadlo chrlilo destitisíce litrů vody na určená místa, však dokázalo, že letadlo k účelu postřiku lze snadno přestavit a využít. (http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/lesni-pozary-v-izraeli-pry-temer-pod-kontrolou/565632)
7) Internet je plný videí a obrázků, která zachycují netypické chování čar za letadly. Stopy například místo aby se rozpouštěly, vytváří postupně jednolitou šedavou oblačnost a vytvářejí velmi podivné formace. (zcela náhodně např. video http://www.youtube.com/watch?v=H88ncgQoRs0)

8) Uznávaný pilot Evžen Kulič poskytl pro server prvnizpravy.cz vyjádření, kde otevřeně přiznává, že je zastáncem teorie chemtrails. Zároveň dodává, že v USA nechal provést testy vzduchu, které prokázaly, že se v něm nachází fluorid sodný. To podle Kuliče má flouorid sloužit k postupné otravě malé arey v mozku každého člověka, který je nucen fluorid dýchat a s pitnou vodou, kde je fluorid přidáván pod záminkou ochrany proti zubům, polykat. Studie však prokazují, že fluorid sodný a hliník, které se objevují ve vzduchu velmi pravděpodobně důsledkem rozprašování letadly, mají na zdraví člověka velmi negativní vliv (
http://www.freeglobe.cz/Articles/292-nove-poznatky-o-toxickych-ucincich-fluoru-a-hliniku.aspx). Článek, kde se k chemtrails vyjadřuje Evžen Kulič, zde: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/chemtrails--ptame-se-za-vas44-co-je-na-tom-pravdy/
9) Předpoklady větší části zastánců teorie chemtrails je, že chemtrails je tajná operace NATO. Protože nejen přes ČR mohou letadla na základě smlouvy Open Skies Treaty přelétat v podstatě bez povolení, dává vláda ČR USA volnou ruku k využití jejich možných tajných zbraní proti změnám klimatu, aniž by to musela vědět.
10) Zatímco většina populace nemá o chemtrails tuchu a pokud ano, této teorii se vysmívá, v amerických školách se o umělých čarách za letadly, které brání intenzivnímu slunečnímu záření, mluví jako o samozřejmosti (viz. článek na prvnizpravy.cz "Chemtrails. Ptáme se za vás, co je na tom pravdy ")
11) Vzhledem k tomu, že látky, které jsou rozprašovány, nejsou přírodního původu, škodí na zdraví lidem i přírodě. Záhadné netopýří plísně a masivní úbytek včelstev se objevuje takřka paralelně od doby, kdy podle zastánců chemtrails došlo k význymnému nárůstu jevu chemtrails.
12) Zastánci chemtrails včetně mě tvrdí, že dýchání těchto látek z ovzduší může u lidí vyvolávat dráždivý kašel, pálení v krku, bolesti hlavy, různé alergické příznaky a další symptomy. Já a lidé v mém okruhu přitom skutečně mají problémy především s častým pálením v krku a trápí je záhadný dráždivý kašel, který nemá nic společného s nachlazením.
Podotýkám, že podezřele vysoká koncentrace hliníku ve sněhu byla detekována i v Krušných horách institucí ČHMÚ.
Sečteno podtrženo - osobně si trvám na tom, že z nás pár bohatých lidí dělá blbce a pokusné králíky - a většina z nás se té možnosti stále jen směje a je spokojená s tímhle životem v divných hliníkových podmínkách, ačkoliv každý druhý z nás kašle a neví proč...

Epilog


Nenadešel už opravdu konec poslušného poslouchání a hry na nevědomé ovečky? Kolikrát je ještě třeba lidi na tomhle světě vyzývat k vlastnímu individuálnímu hledání skutečné pravdy? Proč pořád slepě důvěřujeme systému, který je naskrz prohnilý a zkorumpovaný? Kolik pravdy nám bylo ve skutečnosti za ty desítky a stovky let utajeno? O korupci ve vládách na celém světě slyšíme stále, ale pořád žijeme v představě, že falešní lidé v těchto vládách by svým občanům nic neutajili a nic důmyslně nezmanipulovali. To je dost divné a nějak si to vzájemně odporuje...