Časté otázky: Proč a jak se řídí počasí?

Pro nově příchozí, kteří tento blog nesledují od začátku, krátké odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Více informaci samozřejmě v článcích.
Stránka je ve výstavbě, ještě dodám fotky a odkazy. 

Jak to víš, že počasí je řízeno? 

Vše, co píšu na tomto blogu, vychází z mého pozorování a tzv. "konspiračních" informací získávaných ze světového  webu. To vše mi znovu a znovu dokazuje můj předpoklad, že veškeré počasí světa je soustavně a nepřetržitě řízeno.   

Občas se v novinách objeví žertovný článek, že Číňané nebo Rusové cosi stříkají do mraků, aby zlepšili počasí nebo spustili déšť. Je to prezentováno jako velká legrace a velká pošetilost. Tyto propagandistické články ale slouží jenom k tomu, aby se lidem zalichotilo, jak jsou chytří,  každý normální člověk přece ví, že počasí se nedá řídit, ti Rusové jsou ale blbci ... a to právě chtějí vládcové světa. Čím déle si lidé budou myslet, že počasí se nedá ovládat, tím déle budou moci vládcové světa nepozorovaně provozovat své zákeřné aktivity s manipulacemi počasí. 

Tento blog vznikl asi před dvěma lety, v době, kdy mi došlo, že existují chemtrails. K tomu se pak přidalo pochopení dalších a dalších nepravosti, které páchají vlády a vládcové celého světa na obyčejných lidech: umělá zemětřesení, tsunami, hurikány, umělé záplavy, vichřice, umělé chladno, umělé sucho, umělé nemoci, biologické zbraně, ovládání mysli, prostě vše, co najdete v Tématech. Nejvíc mě ovšem zajímá to počasí. Stejně jako vy si kladu otázku: kdo, jak a proč to počasí řídí. Dozvědět se o tom něco je fuška, protože je to možné jen nepřímo, ale i pozorováním si člověk lecčeho všimne ...
Jak se teda řídí počasí? 

K řízení počasí se používají klimatické zbraně, vycházející ze superpokročilých tajných techonologií,  civilní vědě neznámých. Tyto zbraně má v moci americký vojensko vládní komplex, ovládá je US armáda, určitě je vlastní i Rusko a Čína, a velmi pravděpodobně i další země. 

Jsou samozřejmě tajné, takže o jejich funkci a podobě se můžeme jen dohadovat z nepřímých pozorování, jimi způsobených katastrof a úniků informací, které "konspirační teoretikové" hodí na web. 

Základem systému klimatických či meteorologických zbraní je zřejmě zařízení HAARP, o kterém najdete informace na blogu. Ve stručnosti, jedná se o vysoce výkonné zařízení na ohřev ionosféry  pomocí radiace, umístěné na Aljašce, které je schopno ohřívat ionosféru na kterémkoli místě zeměkoule a tím působit na počasí. Může rovněž způsobovat zemětřesení. Podobná zařízení existují i v Evropě a v Rusku, pro jednoduchost jim říkám všem haarpová zařízení, ipodrobnější  informace o nich jsou rovněž na blogu. Myslím, že HAARP ovládá velké atmosférické celky,  tzv. trysková proudění a pohyby velkých vzdušných mas, nebo taky jejich zadržování na místě.


Další složkou systému řízení počasí jsou chemtrails, pro veřejnost asi nejznámější pojem, který občas probleskne i oficiálním tiskem, většínou za účelem zesměšnění. těch, kdo  na ně upozorňují. Chemtrails jsou bílé  aerosolové stopy vypouštěné ze speciálních letadel, která nepřetržitě křižují celý svět. a nasycují atmosféru chemikáliemi potřebnými pro vytváření oblačnosti atd. Tato letadla vlastně oficiálně neexistují, nemají na sobě žádné znaky států či společností, nejsou vidět na veřejně viditelných systémech detekce leteckého provozu. Nikdo neví, kde startují a přistávají, kdo je řídí. Znepokojení občané na různých místech světa, i u nás, již adresovali své dotazy vládám i lřízení leteckého provozu, avšak byli vždy odbyti s tím,  že se jedná o normální letadla a normální tzv. kondenzační stopy. Ale proč ty "kondenzační stopy" vytvářejí na obloze kříže a různé sítě a rozplývají se do bílé chemické polévky? Proč se hustě objevují  i tam, kde nevedou žádné dopravní trasy? A co vlastně obsahují? Tak o tom všem se taky snažím psát na blogu.

Třetí složkou systému jsou zařízení k odpařování vody ze zemského povrchu. Pro výrobu umělé oblačnosti, umělých srážek atd. je totiž třeba mít k dispozici vzduch nasycený vodní parou/mlhou, a přísun od oceánu je zdlouhavý a nejistý. Potřebnou vlhkost přímo na potřebných místech odpařuje ze země a vodních ploch mikrovlnná radiace. Jak? K tomu slouží  podle mého názoru všudypřítomné "mobilní věže",  které se během posledních let objevily úplně všude, na světě, a v ČR  myslím ještě hustěji než jinde. Ty se vydávají za systém mobilní telefonie, ale to je jenom jejich "vedlejší produkt".  K dokonalému signálu by nám jich totiž stačil pouhý zlomek. 

Jejich hlavní funkcí je být součástí systému klimatických zbraní a ohřívat zemský povrchu a odpařovat z něj vodu - kdykoliv si  výrobci počasí zamanou. Všimněte si, jak často se nad krajinou či nad městem vznášejí velmi nízko cáry mlhy, které se spojují do souvislé vrstvy či vytvářejí jakési "kumuly" velice nízko nad krajinou, kde se normálně oblačnost nemůže tvořit. Všimněte si, že i během deště krajina odpařuje a schne. Všimněte si, jak rychle po dešti je zase naprosté sucho.  Kvůli tomuto umělému odpařování v poslední době tak málo vidíme slunce.

Na satelitních snímcích má tato místně odpařená oblačnost žlutou barvu a může pokrýt jakkoli rozsáhlá území, třeba celou Evropu. V zimě nám ji vydávají za "inverzi", v létě třeba za tlakovou níži, i když tlakoměr ukazuje vysoký tlak.

Dále existují zařízení na výrobu oblačnosti, která elektromagnetickou či mikrovlnnou radiací nebo skalárním vlněním  (jsou zřejmě různé systémy) působí na atmosféru a "šlehají" mraky. Mohou vytvořit např. bouřkovou oblačnost, dosahující do vysoké výšky mnoha km,  odkud stáhne na zem přívalové srážky a kroupy. Mohou se zaměřit velmi přesně na požadované území, třeba na určité město, kde během 15 minut mohou "našlehat" přívalový déšť či jinou meteorologickou pohromu. Tato uměle šlehaná oblačnost se  velmi rychle šíří, například celé území ČR může pokrýt za pár desítek minut. To vše je možné pozorovat na satelitních snímcích.  

Když se například chystají povodně, je třeba získat odpařením co nejvíce vody ve formě nízké oblačnosti, která se nachnoustá a uzavře umělou oblačnou linií, aby se nerozcházela, a nad ni se našlehá bílá chemická oblačnost. To celé vytvoří velmi hustou oblačnost, která se podle potřeby chemicky přiživuje letadly, vydatně prší a vytváří povodně. Celé je to hotové v řádu několika desítek minut až pár hodin,  dá se to velmi přesně zaměřit na požadované území, a proto také meteorologové nemohou tyto umělé povodně předpovědět. Ony totiž nepřijdou s žádnou oblačnou frontou, ale klimatické zbraně je vytvoří přímo na místě.

Samozřejmě že HAARP také řídí velké vzduchové masy, jejich pohyb nebo setrvávání na místě. Například letos v létě máme již několik týdnů stejnou vzduchovou masu o stále stejné teplotě a tlaku, na níž vládci počasí provádějí různé meteorologické pokusy.

A proč by to jako dělali?

Ovládat počasí znamená velkou moc, vojenskou i politickou. A lidé odjakživa touží po moci - stejně tak  války se vedou pro získání moci. Proč Američané stále vedou války? Chtějí moc, bohatství, území ...  a to vše jim pomůže získat i vláda nad počasím.

Vojenské účely  
Americká armáda již za vietnamské války testovala klimatické zbraně  - spustila na Vietnamce tak vydatné deště a tak dllouho, že naprosto ochromila vietnamskou armádu, která se prostě topila v bahně ... to je známá věc. (Ale stejně je neporazila.) Armáda dobře ví, jak důležité jsou meteorologické podmínky pro fungování vojenských sil,  zejména pěchoty i letectva. Takže si Američané vytyčili, že do roku 2025 budou ovládat světové počasí jako zdroj vojenské síly. Budou umět ochromit protivníka deštěm, mlhou,  blátem,  letectvo bouří atd. V současné době na tom pilně pracují a myslím, že z velké části svůj úkol již splnili. Všechny tyto jevy dovedou provést v požadovanou dobu na požadovaném místě a myslím, že jdou ještě dále, do vesmíru atd. Své schopnosti neustále testují a ověřují na civilním obyvatelstvu, takže když si zamanou, že vytopí třeba Chrastavu v ČR nebo Ťing Ťang v Číně, tak to prostě udělají. 

Tito klimateroristé, jak jim říkám, se nezastaví před žádnými oběťmi na životech a škodami na majetku. Mají "vyšší cíl", a tím je bezpečnost státu, samozřejmě USA.  

Státy vlastnící klimatické zbraně je také mohou namířit proti sobě a vzájemně si škodit, například se soudí, že USA působí HAARPem současná sucha a požáry v Rusku a také záplavy v Číně, a Čína zase šlehá v Americe hurikány. 

Počasí jako prostředek k udržení poslušnosti lidí
 Zde si dovoluji použít komentář čtenáře, který napsal v současné době záplav 6. 8. 2010:
"Připadá mi, že stále někdo neví, proč se ty záplavy a ostatní katastrofy dějí. Už se tu několikrát psalo, že ti manipulátoři chtějí celosvětovou chudobu. Vytvářejí záměrně situace, aby lidé měli strach a zajímali se jen o to jak přežít a nezbýval jim čas ani myšlenky na nějaký duchovní vývoj. Aby s lidmi mohli snadno manipulovat, potřebují je mít pod kontrolou strachu a nemocí. A to že je teď období sklizně obilí - to je důvod povodní. Kdyby nepřišly povodně, měli by jsme plná sila. I tak jsme na tom pořád dobře."

A já k tomu dodávám: 

Současné povodně se hodí, jak je vidět, i naší vládě jako prostředek, jak získat bez problémů z lidí další daně (každý z nás zaplatí měsíčně 100Kč na povodně!!!)  Klidně si to nějaký náš vládní Illuminát s klimateroristy mohl domluvit, že nám vyplaví pár vesnic, a lidi pak nebudou reptat a rádi zaplatí povodňovu daň, protože voda může přijít kdykoli kamkoli. Kdyby lidi reptali, tak je opláchnou znovu a pak už to půjde jako po másle. Nějakých pár miliard ročně se vybere a tím nepohrdnou ani naši  "Illumináti". :-)))
Dej mi důkaz o řízení počasí! 

Myslím, že skoro všechno, co je na tomhle blogu, se dá pokládat za důkazy. Já to tak aspoň beru. Všechno, co pozoruju, co se dozvím a přečtu a co považuju za důkaz, píšu na blog.  Kdo není líný číst, najde tu hodně z toho, co se o řízení počasí ve světě ví a píše . Kdo chce po mně důkaz, nejlépe v jedné větě, tak to bohužel nemohu poskytnout. Hledám pořád dál. a zatím mě to baví.  
Děkuju některým, že mi pomáhají, posílají svoje pozorování a odkazy na zajímavé informace. 

Já ale nic nevidím!

  • Nevidíte stovky čar denně na obloze, kde běžně proletí sotva 20 letadel denně?
  • Nevidíte, že ty čary nemizí, ale roztahují se do celistvé kovově šedé vrstvy?
  • Nevidíte narůžovělou koronu kolem Slunce?
  • Nevidíte, že je třičtvrtě roku celé dny tma, jako v 6 večer?
  • Nevidíte, že prší z mlhy, kterou to s sebou nespláchne, ale přetrvává několik dní?
  • Nevidíte, že prší, když je vysoký tlak a že vždy tomu bylo naopak?
  • Nevidíte, že po několikadenním dešti se mlha rozplyne a je o 15 stupňů tepleji? Normálně se po dešti ochladilo a pár hodin trvalo, než se zase oteplilo.
  • Nevidíte tisíce videí na Youtube, kde jsou evidentní chemtrails, a to dokonce v time lapse a speciálně upravená letadla pro postřik?
  • Nevíte, že ČR po vstupu do NATO podepsala Open Skies Treaty a nevíte, že to znamená, že letadla CIA a NATO mohou létat přes naše území bez ohlášení?
  • Nevidíte rozdíl mezi běžným letovým provozem v 9000m a chemtrails sprayery ve 12 - 14000m?
  • Nevidíte, že i když je jasno, obloha není blankytně modrá, ale hliníková?
  • Nevidíte, že oblačnost se tvoří jakoby z ničeho na jednom místě a je tam udržována?
  • Nevidíte satelitní snímky plné chemtrails?
  • Nevidíte, že lidé jsou unavení, neschopni přemýšlet, teče jim neustále z nosu, kašlou a nevědí proč?
  • Nevidíte, že jsou na obloze mraky, které nejsou přirozené? Jsou jako gelové kapsy ze kterých neprší, přestože jsou plné vody.
  • Nevidíte mapy bleskových aktivit a nevíte, že v přírodě je nemožné, aby byly blesky stovky až tisíce kilometrů v přesných řadách?
  • Nevíte, co je HAARP a EISCAT? Nevíte, jak promocí ELF vln mohou ovlivňovat počasí?
  • Nevidíte během pár minut oblohu jemně rozvlnkovanou po celé Evropě a není to orografická oblačnost?
  • Není vám divné, že jsme neustále trápeni povodněmi, a to několikrát do roka a že z nebe spadnou tuny vody na jednom místě během několika minut? A na jiných místech planety (tam, kde se to někomu hodí) jsou lidé sužováni suchem a požáry?
  • Nevíte, že Američané mají nový laser, schopný vyvolat déšť bez nutnosti zasévání kondenzačních jader?
  • Nevíte, že v USA běží mnoho oficiálních programů na ovládání počasí? Nemyslíte, že armáda je v tomto odvětví mnohem dál?
  • Nejsou klimatické zbraně ideální? Nepřítel je decimován a ani neví, že je ve válce.
  • No, milý pane máte před sebou ještě hodně dlouhou cestu."

  Guess
 •  
 •  
   
  Úryvek z amerického zákona o aktivitách určených k modifikaci počasí podléhajících hlášení


  Aktivity podléhající hlášení:

  a) Hlášení podléhají následující aktivity, pokud jsou prováděny za účelem modifikace počasí:

  1. Zasévání nebo rozptylování jakékoliv látky do mraků či mlhy za účelem změny distribuce velikosti kapek, v ýroby ledových krystalů nebo koagulace kapek, změny krupobití nebo blesku, nebo za účelem jakékoliv změny přirozeného vývojového cyklu mraků nebo jejich okolí.


  2. Užívání ohně či zdrojů horka pro ovlivnění konvektivní cirkulace nebo pro vypařování mlhy.


  3. Modifikace výměny solární radiace země či mraků prostřednictvím vypouštění plynů, prachu, tekutin či aerosolů do atmosféry.


  4. Modifikace charakteristik půdních nebo vodních ploch prášením nebo ošetřením prachy, tekutými spreji,  barvivy, nebo jinými materiály.


  5. Vypuštění elektricky nabitých části c nebo radioaktivních částic, orionů, do atmosféry.


  6. Aplikace šokových vln, zdrojů sonické energie nebo jiných exploziv a akustických zdrojů do atmosféry.


  7. Užívání letecky poháněných zdrojů šikmého proudění vzduchu (downwash, jetwash), nebo jiných zdrojů umělého vytváření větru.


  8. Užávání laserů nebo jiných zdrojů elektromagnetické radiace.

  b) K výše uvedeným aktivitám podléhajícím hlášení náleží i další aktivity spadající do definice modifikací počasí v rámci par. 908.

  c) Požadavek na hlášení se netýká aktivit čistě místního rozsahu, u nichž se dá důvodně předpokládat, že nebudou modifikovat počasí mimo oblast operace. Tato výjimka je v současné době omezena na užití deflekce blesků nebo statických prostředků na vybíjení elektrického náboje na letadlech, lodích nebo budovách, a na užití malých zdrojů tepla, větráků, mlžících zařízení, leteckého sprchování, k zabránění vytváření námrazy na polích s plodinami citlivými na mráz.