30. listopadu 2010

Blog o Probuzení

Lencher Falprea píše na blogu Probuzení dobré články, ladící s mým rozpoožením, doporučuji vřele k přečtení. Můžete začít třeba tímto:

Konspirační teoretici všech zemí, spojte se!

"Myslím, že současná doba je už natolik jiná, že je potřeba přehodnotit úkoly jednotlivých informačních skupin naší společnosti. Poměrně dosti teorií, které byly do jisté doby považovány pouze za konspirační, se ve světle zrychlených událostí dnešní doby náhle staly holou skutečností a pozvolna se vymaňují z informačního undergroundu. Protože předpokládám, že tento trend bude nadále pokračovat a nově odhalené švindly budou zaplňovat stránky masmédií je třeba mít se na pozoru před těmi, kteří by vzniklé situace chtěli využít ve svůj prospěch...."

29. listopadu 2010

Jak pokračuje výroba kalamitního sněhu


Výroba sněhu dne 29. 11. 2010 se vcelku daří, chemická oblačnost je průběžně dostřikována letadly, výrazně nad Polskem - chemtrails jsou viditelné i "pouhým okem" na sat24. Není pochyb, že veškerá horní bílá vrstva oblačnosti vznikla roztahováním leteckých chemočar. Vláknité sítě jsou patrné i na snímcích Eumetsat - ukázka níže.


Oblačnosti má dnes ubývat od jihu - proto klimateroristé vyslali vlnění, které od jihu rozbíjí souvislou oblačnost na "polooblačnost". Nepište mi prosím, že se jedná o orografické vlnění. Tuto otázku už jsme tady na blogu dávno probrali a uzavřeli. To, co vidíme výše na fotce, v žádném případě není orografická oblačnost. Je to oblačnost uměle "učesaná" haarpem. (Haarp - to je u mě pracovní označení veškerého umělého vlnění, může být třeba i skalární, nebo jiné).

Nad Evropou je dnes těch manipulací vidět tolik, že je to hnus, velebnosti. Mrkněte třeba ke Skandinávii, nebo na jihu Evropy - děs běs. Například tyto "vlasy" kolem Řecka. To jsou úkazy, které byly v minulých párkrát popsány kolem pacifických ostrovů, jako rarita. Samozřejmě, že i tam šlo o zkoušku klimatických zbraní. A vida, už je technologie "vlasů" v plném provozu, možno vidět běžně.

28. listopadu 2010

Osmnáctka z cloudbustrů

Už tu dlouho nebylo nic o orgonitu. Tak něco pro inspiraci: osmnáctku z cloudbustrů sestavil Braikar, francouzský gifter. To je síla.
Můžete se i podívat na jeho gifterskou mapu Francie (jenom cloudbustry). Je dobrej!!! http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&msid=117376152893677610168.00048111f6238c78ee514&ll=46.769968,1.933594&spn=8.820241,15.095215&z=6
(To mi připomíná, že mám updatovat svoji mapu. Ale tolik toho nebude ... )

Oblačné vlny stojící na místě - cloud streets

Tyto "cloud streets", na místě stojící oblačné pásy, jsou nepochybně způsobeny umělým zásahem - haarpovým vlněním. Srozumitelné i bez překladu.

Jak klimateroristé chystají sněžení od jihovýchodu

Těšíme se na první sněhovou kalamitu letošního podzimu, která má přijít dnes 28. 11. od 18.00.
Pohledem na satelitní snímky (kliknutím zvětšíte) zjistíme, že klimateroristé tuto svou akci řádně připravili, a celou oblačnost již mají řádně vypreparovánu chemickými leteckými čarami, lidově chemtrails. Pěkně do křížků.
Na animacích, které mi sem bohužel nejdou dát (např. SAT24), je možno vidět, jak se v Evropě proti sobě a nad sebou posunují dvě vzduchové hmoty - chladná ze severu a od Atlantiku, která se nad Evropou stáčí na sever, a teplá z jihu. Opět se zřejmě "výšková tlaková níže" - teplý vzduch nasunuje nad chladnou tlakovou výši. Já tady doma zatím mám ještě na tlakoměru přízemní tlakovou výši...
Všude tam, kde vidíme letecké čáry, se tyto masy mají promíchat a spustit vydatné sněžení. Jestli si najdete animaci na sat24, můžete pozorovat i bublající posunující se dvojdíry, které jsou důkazem umělého našlehávání a posunu oblačnosti.
Na snímku oblačnosti si můžete povšimnout dlouhých pásů oblačnosti, tvořících čelo teplé vzduchové masy - takové je možno vyrobit pouze pomocí leteckých chemických postřiků, které se rozplynou do dlouhých vláken, až několik tisíc kilometrů dlouhých.

Ze svého mládí nepamatuji, že by sněžení chodilo od jihu, jak je nyní  běžné. Přicházívalo od západu, od severu a ze severovýchodu od Ruska, ale od jihu, s teplým vzduchem? Snad se to mohlo semlet někdy uprostřed zimy, ale v listopadu ??? 
My pamětníci normálního počasí ale už jsme v menšině, a tak většina lidstva bere za normální to, co je produktem klimatických zbraní. Nikoho ani nenapadne, že sněžení od jihu je fakt divná věc.

27. listopadu 2010

Little Grandmother: Poselství z Curychu, 1/2

Nové poselství Little Grandmother: buďte láskou. Láska je odpovědí na vše. 
Little Grandmother: Poselství z Curychu, listopad 2010, 1/2
"Musíme začít žít ze srdce."
Překlad: Orgonet
Je pro mě velká čest, že tu mohu být s vámi, ve Švýcarsku, a vidět všechny vaše krásné tváře, tolik lidí různých barev pocházejících z různých míst. Když se dívám kolem, vidím svou rodinu, Kmen mnoha barev. A jsem opravdu ráda, že jsem tu dnes s vámi.

Před několika měsíci jsem byla na jiném workshopu v Arizoně v USA, a když jsem večer venku prováděla své modlitby, jako to dělám každý večer, bylo mi ukázáno něco velmi zvláštního. Bylo mi ukázáno velmi krásné město, zvonily tam zvony, a byla tam krásná budova, kostel, a kolem dokola světla. A bylo mi řečeno, abych jela do Švýcarska. Že lidé tam potřebují slyšet poselství. Řekla jsem, dobře, pojedu. A o týden později jsem dostala pozvání, a řekla jsem, že přijedu, protože jsem už věděla, že mám jet do Švýcarska. A dnes, když jsem večer venku prováděla své modlitby, začaly zvonit zvony a viděla jsem tu budovu se světly kolem, a uvědomila jsem si, že jsem tu už podruhé. Takže vím, že jsem přesně tam, kde mám být.

Jmenuji se Kiesha Crowther, a pocházím z maličkého města v Coloradu. A už když jsem byla dítě, uměla jsem vidět energii, na všem, co je živé. Mnoho barev, vibrace. Na všem, co je živé. Jsem schopna mluvit se zvířaty, a slyšet, co chtějí říci. Od velmi útlého věku. 

Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá, nebo špatná, těžká nebo lehká.

Abyste rozuměli, kdo jste: Jste bohové a bohyně. Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí. Celý život je o učení a růstu. Možná se vám nelíbí volby, jaké činí vaši bližní. Ale oni se učí přesně ty lekce, které se mají naučit. A když to víte, stáváte se svobodnými. Nezáleží na tom, co si kdokoliv jiný o vás myslí. Ani my nemáme žádné právo soudit někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní cestu učení a zkušeností a růstu. Moji praotcové mi jednou řekli: To není tvoje věc, co si o tobě myslí jiní lidé. A měli naprostou pravdu. Ani na vašem postavení ve vaší komunitě nezáleží. Kolik vyděláváte peněz, na tom nezáleží. To všechno je vytvořeno pouze egem. A žít z ega je špatný způsob žití. 

Jedině ego vás odděluje od Boha, protože lidmi vytvořené náboženství nás učí, že jsme oddělení od Boha, a náboženští vůdcové vám odebrali vaši moc. Náboženství odebírá sílu jedinci, odděluje vás od Boha, bere vám sílu pro pozemský život i pro život poté. Nevzdávejte se už své síly. Nikdo nemá právo vám řikat, zda jste hodni Boha nebo ne. Vy jste mocný spolutvůrce vaší existence. 

Jsme žádáni, abychom přestali žít z mysli a z ega. Máme opět začít žít ze srdce. Největší naší bolestí lidstva na planetě Zemi je, že nemáme rádi sami sebe. Kdo skutečně jste? A milujete svou osobu? To je největší bolest na Zemi. Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky, a hodnotní, dokážete věřit, že jste skutečně hodni lásky a cenní? Rány nás nečiní ošklivými, ale silnými. I když si myslíme, jsme udělali chyby, pořád jsme cenní,musíme se na ně přestat dívat jako na chyby a říci si, že to byla příležitost k učení. Tak můžeme překonat sebenenávist a pochyby.

Připomínejte si, že jste součástí Boha, a že jste krásní. Musíme milovat jeden druhého. Protože skutečně jsme bratři a sestry. Jsme děti jedné matky a všichni jsme zrozeni z Boha.Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnost změnit svět, ve kterém žijeme. A všechno, co se po nás žádá, je být láskou. A víme, že když budeme žít v lásce, všechno se změní. S láskou si vzpomenete, kdo jste. S láskou nebudete nikoho jiného soudit. S láskou změníte vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Po tisíce let staré původní kultury mluvily o lidech, kteří přijdou na planetu. Že to budou ti, kteří změní způsob existence, způsob bytí na naší planetě. Budou se nazývat Kmen mnoha barev. A teď celý svět, všechny původní kultury říkají, že my jsme ti, na které čekají. My můžeme být osvíceni s matkou Zemí. Póly se už začaly měnit, to je skutečnost. Bude to trvat jen pár let, a bude to provedeno. A lidstvo má nyní výběr. Žít z mysli a být odstraněno z této planety, nebo si vzpomenout, kdo jsme a žít z lásky a v osvícení učinit vzestup spolu s ní.

Je opravdu velmi a velmi snadné žít ze srdce. Je to ta nejprostší věc, která se může po nás žádat. Každý z nás se může dostat do onoho prostoru pocitu lásky, otevřenosti srdce. Pro mě to je být v přírodě, být se stromy, s rostlinami, nebo poslouchat krásnou hudbu. To změní velmi rychle můj postoj. Pro někoho to může být chvíle s dítětem nebo se zvířetem. Každý z nás toho dosáhne různým způsobem. Prostě si vyberte svůj způsob, jak se dostanete nejsnadnějí do srdce. A pak jen buďte chvíli v tom stavu. Pět minut denně.

Vše, co se po nás žádá, je změnit vědomí ze stavu mysli a ega do stavu srdce. Světové vědomí je skutečná věc. Je to energie. Všechno je vytvořeno z energie. Vědomí je také energie. A právě teď svět funguje na základě vědomí z mysli. Energie lásky je 10x silnější než energie nenávisti. Takže to znamená, že když pouhá jedna třetina populace bude žít z lásky, změní to veškeré vědomí. Právě teď nejsilnější vědomí jde z mysli. Proto o všem přemýšlíme, místo abychom založili rozhodnutí na tom, co cítíme, abychom se rozhodovali ze srdce. Ale vědomí jako celek se začíná měnit z mysli k srdci. Všichni se scházíme dohromady. Takže když třetina z nás začne žít ze srdce, vzpomene si, kdo jsme, skutečně změníme naši planetu. A vědomi ze srdce bude vážit stále více a nahradí vědomí z mysli. 

Proto nám staří říkají: nejde o to jít a něco udělat, nemusíme nic dělat, abychom změnili náš svět. Vše, co se od nás žádá, je být láskou. Prostě tím, že budeme láskou, budeme ve svém vědomém stavu, budeme dávat Zemi svou lásku, tím změníme svět. Můžeme své vědomí posílat na uzdravení vody, posílat je k uzdravení zvířatům, můžeme je posílat k uzdravení planety, nebo k uzdravení lidem.

Jsou pouze dvě věci na této planetě, které vibrují stejným způsobem. Planeta Země a lidská bytost. Takže co my lidé děláme ženám, to děláme celé planetě. Co děláme matce Zemi, to děláme sami sobě. Musíme být opět něžní a láskyplní k ženství, abychom uzdravili matku Zemi.

Musíme si vzpomenout, že na planetě Zemi jsou hvězdné bytosti, bratři a sestry z hvězd. Oni skutečně existují. Jsou tady už velmi dlouho, ale skrývají se v místě, kde bychom je nikdy nehledali. V našich postižených. Všichni mentálně postižení jsou posvátní. Skrývají se na jediném místě, kde bychom je nikdy nehledali. Naši mentálně postižení jsou odloženi stranou, a přesto jsou stejně hodni lásky jako všechny bytosti na této planetě. Jsou zde prostě proto, aby udržovali vysoké vibrace pro lidstvo. Je to lekce pro každého z nás. Jak se chovat k někomu, kdo vypadá tak odlišně od vás?


Naši hvězdní bratři a sestry chtějí přijít sem a pomáhat nám. A jediný důvod, proč sem nepřijdou, je ten, že se jich bojíme. Přejí si přijít, ne aby vyřešili za nás naše problémy, ale chtějí přijít, aby nás učili. Velice nás milují. Chtějí jít s námi, pomoci nám. Ale k tomu se jich nesmíme bát.Jsou skuteční. Není to výmysl. Naše vláda už pomalu začíná říkat, ano, jsou skuteční. Na mnoha místech na internetu můžete najít, že bývalí členové vlády vystupují a říkají: Ano, my víme, že jsou skuteční. Už po nějaký čas s nimi máme kontakty. Nedávno jich byly vidět tisíce. V minulých dvou týdnech nad Manhattanem v New Yorku, po celé Kalifornii,bylo zavřeno letiště v New Yorku, v Číně. Věřím, že v příštím roce se dozvíme všichni, že jsou tady. Musíme být v prostoru srdce, dávat lásku nejen planetě a lidem, ale i hvězdným bratrům a sestrám a požádat je, aby opět přišli a učili nás, jak uzdravit sebe i planetu.

Žijeme na planetě Zemi nyní v tom nejúžasnějším čase. Uvidíme věci, které žádné bytosti na planetě neviděly. Planeta Země bude za pár let vypadat úplně jinak. A je mým přáním, abychom my všichni byli s ní. Vše, co máme udělat, je být láskou. Láska je odpovědí na všechno.

Adam Bartoš: Nebojme se ptát, co se děje s oblohou

Přebírám další článek pana Bartoše o chemtrails. Ať máme komplet.
Předešlé dva články: http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/adam-bartos-pokracuje-v-patrani-o.html, a zde: http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/diky-ctenari-za-zajimavy-odkaz-na-pekny.html

Originál: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/nebojme-se-ptat44-co-se-deje-s-oblohou/

Když jsem se rozhodl psát o umělém řízení počasí a o jevu zvaném ´chemtrails´, věděl jsem, že do jisté míry riskuji posměch či nařčení z toho, že propadám konspiračním teoriím.

Nebojme se ptát, co se děje s oblohou

Adam Bartoš, 27. 11. 2010

Sám jsem se totiž dříve těm, kteří v chemtrails "věří", v duchu posmíval a jejich tvrzení považoval za přehnaná. A to i poté, co jsem například přehodnotil svůj postoj k 11. září 2001. Tajemné čáry na obloze mi ale vedle "spiknutí" americké vlády připadaly stále ještě příliš bláznivé na to, aby se jimi člověk v mysli byť jen zaobíral.

Někdy ale stačí málo. Zvednout hlavu a pozorovat. A při onom pozorování se oprostit od všech vnitřních předsudků, dívat se nezaujatě a klást si jednoduché otázky. Je toto normální? Bylo tomu tak vždy? A nebo se nad našimi hlavami poslední roky děje něco nezvyklého?

Sám jsem byl svědkem velmi zvláštních stop na obloze, které mi doslova vyrazily dech. Táhly se přes celé nebe nad čtvrtí, kde bydlím, od jednoho konce obzoru k druhému. Uprostřed se protínaly a vytvářely pozoruhodný kříž. Od té doby se na oblohu dívám pravidelně. A někdy se nestačím divit.

Velká tajemství se střeží sama, říká jedno známé rčení. Některé věci není třeba příliš tajit, protože by nás ani nenapadlo, že se mohou dít. Proto může už roky na nebi probíhat něco, co sice každý den vidíme, ale nikdy jsme nad tím příliš nepřemýšleli, protože nám kdosi řekl, že to je normální a za přemýšlení to nestojí. A my mu to uvěřili.

Netvrdím, že vím, o co v této záležitosti jde. Netvrdím, že každá čára na obloze je podezřelá. Nevykládám s pyšnou domýšlivostí, že jsem těmto podivnostem přišel na kloub. Jen se nebojím sám sobě si položit otázku, zda nejsem společně s ostatními obětí velké manipulace. Takové kladení otázek, takové pochybování, takové kritické pozorování věcí kolem nás přece patří k základům naší západní civilizace. Nebo alespoň dříve patřilo.

Netvrdím také, že nás někdo z nebe práškuje, aby nás přiotrávil nebo snížil populaci (umělé snižování populace totiž probíhá jinými prostředky než chemickými postřiky - děje se dnes a denně skrze vakcíny, očkování, všemožné pilulky a další vymoženosti farmaceutických gigantů). Mnohem spíše bych se ale klonil k tomu, že může jít o nějaký experiment s počasím kvůli počasí samotnému a nebo kvůli armádním účelům. A to zase tak přitažené za vlasy není - armáda přece disponuje vědeckými poznatky a technickými patenty, které přesahují to, s čím běžně přijdeme do kontaktu v každodenním životě. Je více než pravděpodobné, že v tuto chvíli provádí celou řadu experimentů a projektů, které nám jsou a mají zůstat skryty. A kterým bychom se i zdráhali uvěřit, pokud bychom se o nich nějakým nedopatřením dozvěděli.

Uznávám, že kolem jevu "chemtrails" existuje tolik různých podivných vysvětlení, teorií, pověr, báchorek i mystifikací, že to jakoukoli rozumnou a střízlivou debatu skoro znemožňuje. Uznávám, že i samotné slovo "chemtrails" je tak zatíženo negativními konotacemi, že se mu mnozí raději vyhýbají obloukem, i když třeba o modifikacích počasí nemají nejmenších pochybností.

To vše by nás ale nemělo vést k tomu, že na celou problematiku rezignujeme a popřeme, že by se něco takového vůbec dělo. Klidně vymysleme a používejme jinou terminologii, která nebude odborníky tolik dráždit, ale hlavně se nebojme si otázky po původu a smyslu stop na nebi klást.

Pro začátek postačí, když si vůbec připustíme, že by něco takového mohlo probíhat. Že to, co se na nebi děje, není obvyklé. Na otázku "proč" je totiž ještě příliš brzy. Dosud totiž většina společnosti žije v přesvědčení, že je to úplně normální a že zmíněné čáry jsou zcela běžnými kondenzačními stopami za letadly. Pak je ale jasné, že debata o něčem, co oficiálně neexistuje, není možná.

Veřejná debata by tedy měla v prvé řadě vést k tomu, že pod tlakem otázek oficiální místa přestanou zpochybňovat existenci nezvyklých stop na obloze a předloží nějaké vysvětlení. Až poté může nastat diskuze o tom, zda je takové vysvětlení dostatečné a pravdivé, až potom může přijít hledání skutečné odpovědi na otázku, kdo za to může. Hledání viníka, hledání autora.

Dokud ale většina z nás vidí na nebi podivné čáry, které nemizí, rozšiřují se, roztahují se, vytvářejí hustou oblačnost a zaclánějí slunci a přitom se tváříme, že o nic nejde, protože máme strach si připustit, že by vůbec za našimi zády takový projekt mohl probíhat, nehneme se z místa. Velká tajemství se střeží sama. Tím, že jakékoli pochybnosti sami v sobě včas zaženeme.

Proto se v prvé řadě musíme přestat bát představy, že přemýšlením o podobných věcech se dostáváme na tenkou půdu a stáváme se paranoiky a blázny. Neměli bychom přistupovat na argument, že o takových věcech se mezi normálními lidmi nemluví, že o nich mluví jen záhadologové, konspirační teoretici a vyšinutí lidé. Není tomu tak. O jevu chemtrails vzniká stále více filmů, dokumentů, knih, webových stránek, prezentací, fotografií, videozáběrů a svědectví, na otázky po smyslu čar na obloze se ptá stále více lidí, politiků, veřejně známých osob, aktivistů, sdružení.

A to nejen v zahraničí. I v České republice si tyto otázky kladou lidé v Poslanecké sněmovně, na ministerstvu zemědělství, jsou jimi nuceni se zabývat meteorologové a další odborníci i celé ústavy a instituce.

Jakkoli ono "prozření" může být těžké, jakkoli následné hledání odpovědi na otázku "kdo a proč" bude ještě těžší, komplikované a hrozí tím, že nám zase bude předloženo nějaké pochybné zástupné vysvětlení, klíčový první krok je vůbec si připustit, že dnešní nebe není stejné jako nebe před několika lety. Něco se zkrátka stalo a je legitimní se o tom bavit.

Je legitimní se ptát odborníků, politiků, představitelů státu, vlády, armády. Je legitimní o tom vést debatu. Je legitimní, aby se o toto téma média zajímala, stejně jako je podezřelé, že o něm dosud mlčí. Je legitimní ptát se, o jaké látky jde a jak škodí lidskému zdraví.

Až se pak podaří ve společnosti prolomit tabu a o "chemtrails" se bude mluvit (třeba i pod jiným názvem, který by tolik nedráždil), pak teprve můžeme udělat další krok a ptát se, komu to slouží. Do té doby se ale ptáme na neexistující jev, ačkoli nám téměř každý ranní rozbřesk ukazuje, že existuje.

Přestaňme tedy už s touto schizofrenií, s oním podivným double-thinkingem, kdy sami sebe přesvědčujeme, že to, co vidíme, není pravda, protože se prostě bojíme domyslet, co by to vše znamenalo, kdyby to pravda byla.

Dost možná, že vysvětlení bude nakonec prostší. Možná jen zjistíme, že vlády provádějí experiment, na kterém nic tak tajemného není (jen nám to jaksi zapomněly říci). I takové zjištění by ale bylo nesmírně zajímavé a potřebné.

Proto se přestaňme bát a přiznejme si, že se nám nad hlavou něco děje. Pusťme se do debaty. Toto je můj příspěvek k ní.

Velká tajemství se střeží sama. Ale někdy přijde čas, kdy i velká tajemství mohou být poodkryta...

Pro Prvnizpravy.cz
Adam B.Bartoš

Chemworm - chemický červ

Dobrý postřeh od čtenáře. Líbí se mi také, že vystihl trend a pojmenoval pozorovaný jev pěkně vědecky - hned to má větší váhu. 
Já tady používám samé "selské" názvy jako např. "uhrabaná oblačnost" nebo "žlutá deka". To se pak nedivím, že to nemá přiměřený respekt u meteorologů, kteří vyžadují vědeckost. A přitom by stačilo použít minimum fantazie a elementární angličtinu. Kdyby zde totéž bylo označeno například jako "Hay-Rakeovo vlnění" nebo "Low-Fogova oblačnost", hned by to znělo vědecky a naši vykladači by se trochu potrápili, kdyby hledali odkazy (:-))).
Ale raději k chemickým červům. Určitě se ozve nějaký vykladač, který nám vysvětlí, proč za stejných rozptylových podmínek některé stopy zůstávají a některé mizí. (Doufám, že tu mám ty fotky ve správném pořadí?)


Ahoj,
dneska som sa pokúsil zdokumentovať jeden pekný asi chemtrailsový jav. 
Napadlo mi to volať tak "medzinárodne" chemworm - chemický červ.  
Podľa fotiek postupne:
1. Všimol som si krátky chemworm, tak som si ho cvakol. 
2. Bolo ich na oblohe zopár, okrem jedného zmizli za pár minút.
3. držal sa tam asi pol hodinu. Hore vidno lietadlo s klasickou kondenzačnou čiarou.
4. po asi hodine zmizol aj ten posledný.
Myslím si, že lokálne rozptylové podmienky sú asi veľmi dobré, ale pripadá mi zvláštne ako "kondenzačné" čiary ktoré sú tak blízko seba sa rozplynú v rôznych časoch. Najviacej ma udivujú červy, tj že sú na krátkych úsekoch a nie dlhé čiary. Je možné aby sa vo vzduchu vytvárali tak rozdielne rozptylové podmienky tak blízko od seba? Na toto by som sa chcel spýtať meteorobeliverov.

Asi tak.

Zvýšený obsah hliníku v Krušných Horách

Jedním z důkazů, že postřik chemickými prvky skutečně probíhá, je obsah chemických látek ve srážkách. Pan Kopecký se tohoto tématu ujal a poslal tento článek. Použil k němu údaje Českého  hydrometeorologického ústavu, a také text filmu What in the world are they spraying (na jehož překladu se pracuje - překladatelé, jak to jde? Pokud nemáte čas, napište, pan Kopecký nabízí volnou kapacitu.) 
Panu Kopeckému velice děkujeme.
Můžou za to chemtrails?
V Krušných horách nalezen ve sněhu zvýšený obsah hliníku

Ladislav Kopecký
26. 11. 2010

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) - Úsek ochrany čistoty ovzduší pravidelně zpracovává jakousi výroční zprávu, kde jsou shrnuty naměřené hodnoty různých škodlivin z různých lokalit. Vzorky jsou odebírány z dešťových a sněhových srážek, z námrazy, z půdy, atd. Nechci zabíhat do detailů, protože tomu jednak nerozumím a pro tento článek to ani není důležité. Bezprostředním impulzem pro napsání tohoto článku byl odkaz
http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/tab/t42.html na tabulku „Tab. IV.2 Průměrné koncentrace prvků v tuhých atmosférických srážkách sbíraných v prvním pololetí roku 2009 – mokrá depozice“, která se nachází na stránkách ČHMÚ. Zmíněný odkaz jsem našel v komentářích pod jedním článkem na blogu http://orgo-net.blogspot.com/, který se zabývá různými exotickými tématy jako manipulace s klimatem, chemtrails nebo orgonity. Čtenáři, který tam ten odkaz umístil, za tento záslužný čin velmi děkuji, protože možná ukázal cestu, jak se s kontroverzemi kolem chemtrails vypořádat a vyvíjet tlak na příslušná místa, aby se tímto problémem začala zabývat a přestala se tvářit, že žádné chemtrails neexistují, že to jsou jen obyčejné kondenzační stopy za tryskovými letadly a že ti, kdo v chemtrails věří, jsou duševně vyšinutí jedinci se sklonem k paranoii a konspirační teoretici (což je, jak se zdá, v jistých kruzích nejhorší nadávka:-).
Dříve než se budeme zabývat samotnou tabulkou si povíme něco o metodice sledování složení atmosférických srážek. Jak jsem již uvedl, problematice nerozumím, proto budu citovat z příslušného článku na stránkách ČHMÚ:

Složení atmosférických srážek se na území České republiky sleduje dlouhodobě a každoročně jsou publikovány přehledy průměrných ročních koncentrací iontů (kationty makro prvků, těžkých kovů i anionty) ve srážkách odebraných na lokalitách po celé České republice. Data prezentovaná v této stati, jsou získána výhradně z analýz vzorků sněhu a námraz. Tato data jsou získávána v rámci projektu financovaného EU „Monitoring of transboundary air pollution by isotope fingerprinting of sources“. Pro tento projekt bylo vybráno 10 lokalit v nadmořské výšce okolo 1000 m.n.m. rozptýlených v pohraničních oblastech celé České republiky (viz obr. IV.1 a tab. IV.1). Odběrová místa byla volena v dostatečné vzdálenosti od lidských sídel, aby se eliminovala možnost kontaminace v místě a bylo zaznamenáváno znečištění pocházející z daleko položených zdrojů. S ohledem na tento požadavek byly prováděny i samotné odběry vzorků. Vzorkaři pracují tak, aby nedošlo ke kontaminaci a veškeré stopy ukazující na pohyb cizích osob v místě odběrů zaznamenávají. Případné vlivy manipulace se vzorkem, ať už při odběru nebo následně v laboratoři, jsou kontrolovány pomocí slepých vzorků. Terénní odběry jsou v sezóně prováděny cca každých 10 dní. Projekt je plánován na tři roky. Pravidelné odběry umožňují přepočet koncentračních dat na roční toky prvků.“

Celý článek si můžete přečíst zde: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/kap4.html

Jak napovídá podtitul článku, nás bude v odebraných vzorcích zajímat především obsah hliníku. Aby to bylo názornější, do mapy odběrných míst jsem umístil údaje o koncentracích hliníku ve sněhu a v námraze. Tuto mapku najdete níže. U každého odběrního místa jsou dvě čísla: horní číslo zobrazuje koncentraci hliníku ve sněhu, spodní číslo koncentraci Al v námraze. Všechny údaje jsou v mikrogramech na litr. O čem tato čísla vypovídají? Jaké jsou u nás přípustné limity hliníku nevím, ale např. v USA je to 1000 mikrogramů na litr. Naměřená hodnota v Krušných horách je tedy ani ne poloviční. Můžeme tedy zůstat klidní? Domnívám se, že v žádném případě, vždyť si toho všimli i pracovníci ČHMÚ, když v článku zmíněném výše napsali:

Lokalitu s největší mírou znečištění není možné jednoznačně určit. Nicméně lze nalézt hodnoty, které nápadně převyšují ostatní. Takovou hodnotou je např. obsah As ve vzorcích námraz pocházejících z lokality v Krkonoších. Podobná maxima najdeme i v datech z lokality Pramenáč v Krušných horách, konkrétně se jedná o obsah kadmia v námraze a obsah hliníku ve vzorcích sněhu.“

Mohl by nám někdo z odborníků, kteří se na nás „věřící v chemtrails“ dívají s takovým despektem, vysvětlit, kde se tam ten hliník vzal?

Zde by mohl tento článek skončit, ale jelikož předpokládám a doufám, že tento článek budou číst i tzv. skeptici a naprostí laici, uvedu dále pár základních údajů o fenoménu chemtrails, jaký je vztah mezi hliníkem a chemtrails a proč jsou takové obavy právě z hliníku. Pro lidi znalé problematiky chemtrails dále uvedené údaje pravděpodobně nepřinesou nic nového.

Nedávno se mi dostal do ruky přepis více než hodinu a půl dlouhého dokumentu věnovaného chemtrails s názvem „What In The World Are They Spraying?“ (česky Co na svět rozprašují?). Na celé video se můžete podívat zde: http://vimeo.com/16356798. Přepis je v anglickém originále a poslal mi ho autor blogu OrgoNet. Velmi mu za to děkuji, je to skutečně neocenitelný zdroj informací! Další informace budu citovat z tohoto přepisu, samozřejmě česky.

Nejčastějším argumentem skeptiků a lidí, kteří sami sebe pasují na odborníky, je, že se o žádné chemtrails nejedná, protože to jsou prý obyčejné kondenzační stopy. Přitom se vůbec nestarají o to, zda pro vznik setrvalých kondenzačních stop existují fyzikální podmínky. Dřive než dám slovo jednomu z protagonistů zmíněného filmu, ocituji typickou odpověď skeptika. V tomto případě se jedná o odpověď jisté paní Petře, která se na ty podivné bílé čáry na obloze ptala na různých kompetentních místech:

Vážená paní,
chápu Vaši obavu, podporovanou různými webovými fóry (např. http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2006051101), ale skutečně se nejedná o vypouštění žádných chemických látek. Dopravní letadla nejsou uzpůsobena k nesení nebo dokonce vypouštění žádných látek do ovzduší a ani žádný podobný Vámi popisovaný projekt neexistuje.

Co se týká Vašeho pozorování četných přeletů dopravních letadel, je třeba si uvědomit že Česká republika vzhledem ke své geografické poloze je křižovatkou mezinárodní letecké dopravy a Vámi uváděný počet přelétávajících letadel není v letní sezoně neobvyklý. To, že letadla létají v různých směrech je dáno vývojem navigačních technologií a letadla už dnes nelétají v přesně vymezených letových koridorech.

Z Vámi přiložených fotografií je zřejmé, že se jedná buď o běžné kondenzační stopy za dopravními letadly, kdy doba jejich viditelnosti závisí na meteorologických podmínkách, nebo o vysokou oblačnost tvořenou ledovými krystaly (cirrus).

S pozdravem
Ing. Petr Navrátil
Ředitel sekce letové a provozní
Úřad pro civilní letectví
Nyní dejme tedy slovo G. Edwardu Griffinovi, jednomu z producentů zmíněného dokumentu o chemtrails, který rozmlouval s Michaelem Murphym, dalším z tvůrců filmu.

Mike Murphy
 Chtěl bych pár minut pohovořit o věci, která přitahuje více a více pozornosti, a tou je problém, který se vědecky nazývá „stratosferické aeroslové geoinženýrství“ nebo obecně také chemtrails.

G. Edward Griffin
Jsem si velmi dobře vědom kontroverze chemtrail versus contrail. Pokud se mě týče, je to otevřený i uzavřený případ. Sledoval jsem vývoj tryskových dopravních letadel od samého počátku. Žil jsem blízko letiště v Los Angeles a pamatuji se, když vzlétl a přistál první tryskáč. Ta letadla dělala velký hluk. Nikdy předtím jsme takový rámus neslyšeli. A chodívali jsme si sednout na konec ranveje a sledovali, jak tyto tryskáče vzlétají a přistávají, protože to pro nás byla nová zkušenost. Tryskáče jsem sledoval po celý svůj život a vím o stopách za tryskovými letadly, zvaných contrail. Díval jsem se na ně. Jsou tvořeny vypařenou vodou, krystaly ledu a přicházejí do atmosféry, kypí, vypařují se a potom mizí, což je všechno vidět. Letadlo letí a za ním následuje malá bílá stopa, obvykle v délce kolem deseti až dvaceti délek letadla nebo tak nějak a potom mizí. A dosud je můžete takto vidět, mimochodem na chvilku, a to jsou skutečné contrails.
Ty druhé věci, o nichž mluvíme, vůbec nejsou stejným fenoménem. Tato letadla přelétají a vypouštějí tento bílý kouř, pokrývající oblohu od horizontu k horizontu, který se vůbec nevypaří. A navzájem se křižují a vidíte, jak tato věc pokrývá oblohu a rozptyluje se v mléčný opar a lidé začínají mít problémy s dýcháním a pak slyšíte příběhy o stopách hliníku a baria, které se nacházejí na zemi a dáte si všechno dohromady a nechápu, jak někdo, kdo má oči otevřené a mysl otevřenou, může dojít k jinému závěru než je ten, že někdo vynakládá spoustu peněz a úsilí na postřik planety. A moje otázka zní, proč? Mám své vlastní teorie, ale doufám, že se najdou dobří investigativní novináři a vypátrají pro nás odpověď. Vím, že ať bude nakonec objeveno cokoli, a ono to objeveno bude, lidé, kteří to dělají, nepochybně řeknou: „Ó, my to dělali pro vás lidi, pro větší dobro více lidí. Je to pro společnost.“ Má to pravděpodobně zabránit globálnímu oteplování nebo možná naočkovat lidi proti děsivému biologickému útoku. „My nemůžeme jít a dát každému injekci do paže, ale můžeme lidi sprejovat a zachránit jejich životy. Vidíte, jak jsme dobří? Děláme to pro blaho společnosti.“ Vím, že řeknou, ať je to cokoli, že řeknou, že je to pro dobro vaše a moje.
…..
G. Edward Griffin – in discussion again with Mike Murphy
Zdá se, že sprejování se objevuje většinou v zemích NATO. Viděl jsem ho zde ve Spojených státech, viděl jsem ho v Anglii, viděl jsem ho ve Skotsku, viděl jsem ho v Kanadě a mám zprávy od lidí, kteří žijí ve Francii. Tam je seskupení. Zde je jistý druh politického seskupení a má mezinárodní rozsah. Není to jen domácí fenomén a každý, kdo ho chce vyšetřovat, domnívám se, by měl tento fakt vzít v úvahu. Najdeme zde politické seskupení a politické motivy. Ale podle mého skromného názoru to vůbec není pro dobro vaše nebo moje. Ale ať je to cokoli, brzy to zjistíme. Jsem si jist, že když se budete řídit starou radou, která je „sleduj tok peněz“ (follow the money), odpověď dřív nebo později najdete.
Mike Murphy
Později jsme si uvědomili, že všichni sdílíme stejnou potřebu dostat tuto informaci ven, sdílet ji s veřejností, zpravit lidi, co se děje. Ed byl tak zanícený pro řešení toho problému, že nám nabídl svou pomoc.
G. Edward Griffin
Dobrá, hlavní věcí nyní, protože to vypadá, že to bude stát dost peněz, je udělat to dobře. Nepůjdeme s kůží na trh, dokud nebudeme znát odpovědi na všechny otázky.

Mike Murphy
Jo, my nejsme vědci. My jen klademe otázky. Přesně.
G. Edward Griffin
A jsme velmi skeptičtí k odpovědím. To je zcela přesné, zcela poctivé. Proč by lidi o tom neměli vědět? Nikdy o tom neslyšeli. Nevědí nic. Nebyla jim předložena žádná fakta. Máme velké štěstí, víte to? Podívejte se na tuto příležitost, která k nám přišla.
Mike Murphy
Já vím.
G. Edward Griffin
[směje se] Příležitost.
Mike Murphy
Bude to boj, vím to.
G. Edward Griffin
Výzva a boj, já vím. A proč jsme zde, když ne pro ně?
Dozvěděli jsme se, jak rozlišit chemtrails od contrails a o možných motivech, proč nás sprejují. Zbývá zodpovědět otázku, proč nás v souvislosti s chemtrails zajímá testování odebraných vzorků půdy, srážek atd. na přítomnost hliníku a jaké to může mít dopady na naše zdraví.
Na začátku tohoto roku (2010) se v San Diegu konala výroční konference Amerického sdružení pro pokrok vědy (AAAS). Jedním z témat bylo geoinženýrství, což je obor, který pomocí inženýrských metod chce bojovat proti údajnému globálnímu oteplování. Jednou z metod je rozprašování prachových částic ve stratosféře. Mezi nejvhodnější látky patří oxid hliníku. Lidská vynalézavost je nekonečná, bohužel často vede k tragickým následkům. Jedním z účastníků konference v San Diegu byl geoinženýr David Keith, který vykládal skutečně zasvěceně:
David Keith
Nicméně může být dobrý důvod uvažovat o hliníku. Ukazuje se, že je třeba vykonat ještě spoustu práce na zjištění dopadů přítomnosti hliníku ve stratosféře na životní prostředí. Velkou výhodou skutečně je, že hliník má čtyřikrát větší objemový poměr, když je vypuzován v malých částicích, než síra a to znamená, že máte čtyřikrát větší plochu pro odrážení slunečních paprsků. A ještě větší sranda je, že máte zhruba šestnáckrát menší koaguační rychlost (tj. rychlost usazování). To je věc, která vlastně řídí odstraňování (z atmosféry), takže stačí rozprášit mnohem menší množství materiálu.
……
David Keith
Tento malý obrázek je ze studie o výrobě nanočástic, která ukazuje, že můžete docílit velmi vysoké kvality, udělat to velmi jednoduchým způsobem pomocí trysky, vytvořit částice rozprašováním par hliníku ven (z trysky), který oxiduje, takže je v principu možné to udělat a existuje o tom hodně literatury, která to již vyřešila. A můžete to udělat buď postavením nových verzí těchto letadel, nebo dokonce přestavbou existujících letadel. Takže existují okolo toho nějaké nápady, půjdete do strojírenské firmy a budete chtít, aby to udělali, a oni neřeknou, že je to těžké nebo neobvyklé, ale řeknou OK, ano, můžeme to udělat. Aerosolové geoinženýrství vypadá tak levně, že cena v zásadě není problém. To znamená, že realizace rozhodnutí bude rozhodnutím riziko proti riziku. Riziko toho, že to udělám, proti riziku, když to neudělám. To vytváří problém, který dokážeme zvládnout podstatně hůř. Řekl jsem vám, že je levné dopravit do stratosféry materiál, a jsem přesvědčen, že je to pravda, nemyslím si, že se to změní. Ale domnívám se, že čím víc uděláme výzkumu, tím nesnadněji to bude vypadat, tím složitěji budou účinky na životní prostředí vypadat a to je dobře, protože právě teď se to zdá být příliš snadné. Takže si myslím, že když uděláme víc výzkumů, pravděpodobně zjistíme, že je to obtížnější a složitější než jsme mysleli a vedlejší účinky je těžší zvládnout a že dopady na zdraví učiní rozhodnutí snazším. Opačná reakce je ovšem možná. Je empirickou otázkou, jak lidé budou reagovat, až se o tom dozvědí. A pokud jejich reakce bude, dejme tomu, tito blázniví vědci jsou tak posedlí vypouštěním CO2 do atmosféry, budou chtít přemýšlet o těchto věcech, což může skutečně znamenat, že bychom měli vážněji přemýšlet o rizicích CO2 v atmosféře. A mimochodem, to není skutečně morální hazard, je to jako volná jízda na naše vnoučata.
Vědci na konferenci mluvili jako kdyby o geoinženýrství teprve uvažovali. Nenechte se tím zmýlit. Geoinženýrství již řadu let běží na plné obrátky a to, o čem na konferenci přednášeli jako o krajní možnosti, jak odvrátit globální oteplování, je již několik let rutinní skutečností. Michael Murphy o tom ve filmu říká:
Mike Murphy
Po San Diegu jsem byl šokován programy, které byly navrženy, a tak jsem se rozhodl o tom napsat a ten večer, kdy jsem skončil, jsem ten článek poslal do jedné online publikace s připojenou mojí emailovou adresou. Když jsem se druhý den ráno probudil, moje schránka příchozí pošty byla přeplněná reakcemi na článek z celého světa. Proč? Protože jsem právě prolomil mlčení o hliníku v geoinženýrských modelech a nepředpokládal jsem, že o tom ví mnoho lidí. Nyní je tento kov – hliník nacházen v masivních množstvích, hodně nad normálními úrovněmi, všude v dešti, v půdě a ve sněhu. Potom přišla záplava telefonních volání od lidí, kteří zoufale chtěli něco vyšetřit. To bylo palivo, které nastartovalo natáčení filmu. Před zahájením filmování jsme měli příležitost si sednout s jedním z našich oblíbených autorů a dokumentaristů, G. Edwardem Griffinem, abychom zjistili, co této věci ví.
Jedním z míst, kam se Michael Murphy se svým filmovým štábem vydal, byla severní Kalifornie, oblast kolem hory Mount. Shasta. Zde našli alarmující koncentrace hliníku ve vodě a v půdě. Uveďme opět ukázky z filmu:
Mike Murphy Narrating
Jsme v blízkosti Reddingu v Kalifornii. Toto je náš druhý krok po sympóziu AAAS a uvidíme, co najdeme. Jsme zde v severní Kalifornii u domu Dane Wigingtona, který vlastní více než 2000 akrů půdy, prozkoumal jezero Shasta a řekl mi o několika problémech, které zde mají. Pojďme si promluvit s Danem a uvidíme, co se na jeho pozemku děje. Podívejme se, na co přišel a také co podnikl na základě výsledků testů, které má k dispozici.
Dane Wigington
Víte, já mám průpravu na poli energetiky. Postavil jsem první solární elektrárnu v kontinentálních USA na začátku 80. let. Můj dům byl na obálce největšího časopisu o obnovitelných zdrojích energie na světě, takže to je moje průprava. Mým cílem bylo varovat veřejnost. Padá na nás spousta toxického materiálu. Před čtyřmi nebo pěti lety byla naše obloha typicky modrá, ale nyní vidíte, že je pokryta čarami a oparem a na obzoru doslova nevidíte nic, na obloze nejsou žádné přírodní mraky. Tím chci říct, že to jsou všechno zbytky těchto čar za letadly, které vidíte vypouštět, rozšiřují se v oblaka, umělé mraky a obloha vypadá velmi špinavě. Nejsou to bílá oblaka na modré obloze, která byla viditelná ještě před několika lety, ale vypadá to jako kdyby zde probíhal nějaký druh masivní průmyslové činnosti nebo zde propukly lesní požáry a my to vidíme typicky každý večer. Vidíte jasně dokonce dole na úrovni země, jak významně klesají a my nevidíme, že s výjimkou dní, kdy tyto dlouhé setrvalé pruhy, které se rozšiřují a pokrývají oblohu a v některých dnech můžete vidět, jak tyto pruhy vertikálně klesají jako závoj. Předpokládáme, že tyto jemné částice klesají a my máme testy, které dokazují, že jsme zasypáváni částicemi hliníku, jehož koncentrace jsou doslova v desetitisícových násobcích úrovní, které jsou již považovány za vysoké. Takže zde nemluvíme o expozici těmto toxickým materiálům o několik procent vyšší. Mluvíme zde o množstvích například na úbočí hory Mt. Shasta. Jestli můžete zabrat kamerou zpět [zaměřuje kameru do dálky]. To je krajina severní Kalifornie, považovaná za pradávný vodní zdroj. Testovaný vzorek sněhu z úbočí Mt. Shasta měl 61 tisíc částic v miliardě.
Enter Francis Mangels – USDA Biologist with document of test results dating 07/09/08
[Ukazuje na vzorek testovaného sněhu z Mt Shasta] Toto je obyčejná voda ze sněhu a lidé ji pijí, když podnikají výstup na horu. A nezapomeňte, že vládní norma vyžaduje maximálně 1000 částic. To znamená, že vládní limit byl překročen 61 krát a naši turisté tuto vodu pijí, když dělají túry na horu Mt. Shasta. Barium 83, stroncium 383.
Mike Murphy
Takže lidé, kteří toto léto vyšplhali na horu, pili otrávenou vodu.
Francis Mangels
V podstatě ano. Určitě bych nechtěl pít vodu s 61.000 mikrogramy hliníku v litru.
A na úplný závěr se podívejme, co v našem těle hliník napáchá:
Dr. Lenny Thyme PhD
Mám doktorát z anorganické chemie z Oregonské státní univerzity, kde jsem pracoval s různými kovy a oxidačními stavy a po doktorátu jsem dělal práci v Brandeis, kde jsem pracoval na stabilizaci neoxidačních stavů různých kovů. Cílem je uspořádat obraz tak, aby vše zapadalo do dynamické rovnováhy života. Pracoval jsem s Francisem v Mt. Shasta a on mi ukázal nějaké analýzy vzorků dešťové vody, která měla co do činění s úrovněmi hliníku, stroncia a baria v atmosféře, a tak mám pocit, že hlavním toxinem v těchto chemtrails je hliník. Podle úrovní, které jsme pozorovali v Mt. Shasta je to totálně, totálně nepřípustné. Když se dostanete ke kovům a biologickým systémům, už nemluvíte o množství hliníku, na který většina lidí myslí, když pije sodovku z plechovky nebo podobně. Takže jakmile dostanete oxid hliníku, ten vytvoří plak na tepnách a ukončí život. Když vezmete prvky, které normálně nejsou v životním prostředí a dáte je tam, nastanou vážné problémy. Hliník je velmi nebezpečný pro biologické systémy. Zaujme místo a už ho nikdy neopustí a to místo uzavře a je to. A tak když během času hliník akumulujete, způsobí vážné neurologické poškození, protože končí jako oxid hliníku, který se v podstatě přilepí na místo a nemůže být vypláchnut normálními systémy.
Tammy L. Born, DO [showing Toxicological Profile 4 book]
V jádru kondice každého jedince je vždy nějaká úroveň toxinů a hliník je znám tím, že má karcinogenní účinky. Polovina života je v desetiletích. Myslím, že bychom měli pracovat na tom, abychom většinu těchto toxinů dostali z životního prostředí místo abychom je tam přidávali. Je velmi znepokojivé, že když přidáme víc toxinů do našeho životního prostředí, zvýšíme četnost a rizika rakoviny.I kdyby to byl jediný pacient, nelze to ospravedlnit. Je to tak smutné, že uvažují rozprašovat hliník do našeho životního prostředí, aby něco ovlivnili, když mohou způsobit mnohem větší škody.

A to je všechno, co jsem chtěl v tomto článku sdělit. Nenechme se ukolébat skeptiky, tzv. odborníky a politiky, že se nic neděje nebo že se s tím nedá nic dělat. S tím se něco dělat prostě musí, chceme-li jednoduše přežít! Situace je skutečně takhle vážná. Ptejme se tedy: „Co na svět rozprašují?“

25. listopadu 2010

Jsme vidět a slyšet, pokračujme!

Díky čtenáři za příspěvek, viz níže.
Vedle toku státních peněz z kapes obyčejných lidí do kapes vyvolených politiků a jejich známých se projekt CzechGlobe zajisté také řadí mezi mozkovymývací projekty, které předstírají, že pracují pro dobro lidí, a zastírají, že nám v tom počasí vlády nechávají řádně vrtat.

JSME VIDĚT A SLYŠET. POKRAČUJME !

Ukázkovým příkladem toho, jakým způsobem ovládají dnešní "mocipáni" veřejné mínění, je nová zpráva o projektu CzechGlobe.

Zpráva je ohlášena jen pár dnů po tom, co se otázky o geoinženýrství dostaly od zvědavých lidí ke členům parlamentu a jiným "vysoce postaveným" lidem.

Názory, které zaznívají na orgonetu a jeho návštěvnost dělají starosti nejen zástupcům "mocipánů" u nás. Češi jsou skutečně unikátem v uvědomění si problematiky geoinženýrství a chemtrails (v přepočtu na jednooho obyvatele).

Už před pár lety proběhla internetovými médii zpráva o tom, že slovo CHEMTRAILS je na googlu nevyhledávanějším slovem právě v České republice, na druhém místě se umístilo bojovné Řecko.

Množství lidí, kteří se o tuto doslova životně důležitou otázkou u nás zajímají, a kteří jsou již obeznámeni s postřikem planety, dělá mocipánům vrásky.

Je potřeba toto zastavit. Takhle by to nešlo, aby nám občané kladli nepříjemné otázky o tom, že někdo manipuluje s počasím.

Stylem, za který by je pochválil nejeden psycholog, se objevuje snaha umlčet tyto zvědavé lidi v Česku - trikem, který na většinu Čechů vždy zabral - pocit vlastní důležitosti v očích zbytku světa.

Proto teď bude jménem České republiky probíhat tak důležitý výzkum.

Cituji ze zprávy: O výzkum, který potrvá několik let, se zajímají americká NASA a francouzský METEO France.

Vybuzením této falešné národní hrdosti je už částečně zaručeno, že někteří zanechají těch „nesmyslů o geoinženýrství a chemtrails“. My zvědaví lidé si přece musíme uvědomit, že tyto extrémní záplavy, sucha, horka a mrazy v různých částech světa (vše bezprecedentně poprvé za celá staletí) způsobuje jen příroda a my musíme zjistit proč.

Cituji ze zprávy:

"Všichni víme, že povodně byly v Česku vždy, ale pokud tady máme během dvaceti let třikrát stoletou vodu, pocitově vnímáme, že se zvyšuje frekvence klimatických extrémů. Pokud chceme být dobrými správci naší země, je naší povinností se na tyto změny připravit," uvedl šéf projektu profesor Michal Marek.

Připomínám, že existuje spousta dokumentů, které potvrzují proces řízení počasí, samotní američtí geinženýři to také na kameru přiznávají na jejich konferenci z minulého roku.

Stránky CzechGlobe jsou teprve ve výstavbě. Zprávu si předávaly jen česká média, zahraniční stránku (ne české stránky v agličtině) jsem o projektu nenašel žádnou.

Moc rád bych věřil, že má tento projekt čistý úmysl a pokud se mu dostanou důkazy o chemtrails a geoinženýrství- že je taky mezinárodně i u nás zveřejní.

K TOMU MUSÍME DOPOMOCI MY.

My co máme vnímání ještě stále dostatečně jasné, my kteří vytváříme tuto sílu.

Ptejte se dále, předkládejte důkazy, vy co se vyznáte v problematice tlakových výší a níží a víte, že zde něco nepasuje – sbírejte důkazy ; vy co máte možnost – dělejte chemické analýzy sněhu a dešt´ové vody i vzduchu)

Je to jen na nás.

Nyní máme šanci se skutečně zapsat do historie nečím podstatným.

InNatureTrust

Víte, dělají se nám tu na obloze takové dlouhé bílé šmouhy

Děkuji čtenáři za odkaz na dnešní článek na freglobe, který vás jistě bude zajímat.

Originál: http://www.freeglobe.cz/Articles/277-znamy-pilot-exklusivne-pro-freeglobe-delaji-se-nam-na-obloze-takove-dlouhe-bile-smouhy.aspxZnámý pilot exklusivně pro FreeGlobe: 
Dělají se nám na obloze takové dlouhé bílé šmouhy

Autor: Evžen Kulič | Publikováno: 25.11.2010 | Rubrika: ZA OPONOUDobrý den z Austrálie. Pan redaktor Adam B. Bartoš, mě požádal, abych mu napsal pár řádek do jeho stránek. Neřekl za kolik a o čem, a tak se obávám, že to podle toho bude vypadat. Z vlastní zkušenosti vím , že nejlépe je psát o ničem. Ano, psát o ničem a mlejt to furt dokola. Hanit, pochvalovat, nahlížet na to z druhé strany. Moc se s tím ale neztotožňovat. Jen tak, že jste šel okolo a někdo to říkal, ale že další zase říkal něco jiného a tak stále dokola. Nejlépe zakončit nějakým neškodným všeobecně hloupým prohlášením, jako že pravda zvítězí, nebo smrt teroristům.
Ale i tady třeba dát pozor, v které době to píšete a v kterém státě žijete. Je sice svoboda projevu a konečně můžeme mluvit o všem a od plic, ale samozřejmě opatrně. Prostě psát o ničem není jednoduché. Abych ale alespoň trochu svůj projev zkonkretizoval, řeknu vám australský vtip. Možná ho budete znát. To víte, sem než se něco donese…

Tonda s Karlem se domluvili, že když jeden z nich umře, tak se tomu druhému ozve. A co čert nechtěl, Karel umřel hned druhý den. Tonda nemůže spát, čeká, naslouchá a už je to tady. „Toníku slyšíš mě???“ „No jasně!“ „Tak jak je, jak to tam vypadá???“ „No paráda,“ šeptá Karel. „Ráno lehká snídaně – zeleninka a pak celý dopoledne šukáme. V poledne lehký oběd zeleninka a pak zase celý odpoledne šukáme.“ „To je super vzdechne Tonda, to seš asi v nebi a ne v pekle, viď?“ Ale hovno, sem teď králík v Austrálii.“

Letos mi bude třiasedmdesát a tak Karlíkovi ani moc nezávidím. Já místo toho hodně čtu a taky jak není co dělat, tak si to v té hlavě převracím a přemýšlím. Víte třeba, taková jednoduchá zpráva z novin. New York bez proudu, lidé zůstali v metrech, ochromila se doprava, nedal se čerpat benzín a tak dále a dále. Zajímavé, ale nic zvláštního. Za týden ale Londýn bez proudu a situace se opakuje. A do třetice Řím. Člověk který pracuje, tak nad tím mávne rukou, večer se podívá na telku a ta mu hlavu zase vypláchne něčím jiným. Ale jak již jsem řekl, ten zatracený volný čas a staroba. Já o tom začnu dumat. Takové ohromné město jako New York. Já jsem jej prolezl celý i na pokraji těch zakázaných čtvrtí jsem byl a tři měsíce nežli spadla dvojčata (World Trade Centre), tak jsem se díval z jejich vyhlídkové terasy. Zatracený teroristi. Ale víte vůbec, jak složitě z mnoha směrů je takové město proudem napájeno a jištěno? Jsou odděleny různé důležité větve, vládní a řídící střediska, nemocnice, armáda. A ono se vám to najednou všecko sesype. Je to vůbec v lidských silách? A stane se to ve třech světových metropolích za sebou. No jo, asi někdo šel okolo a zakopl o drát.

Chci ale hovořit o Austrálii. Víte, několik let se nám tu na obloze dělají takové dlouhé bílé šmouhy. Ono se to pak rozplizne přes celou oblohu a visí to tam celý den. A opět ta staroba a přemýšlení. Vždyť to tam dříve nebývalo. Že by znak globálního oteplování? A tak sednu k bedně (víte, já tak říkám komputoru) a již ťukám mému příteli do Hradce, Milanovi, který byl meteorolog. Má ještě nějaké známé, kteří se touto precizní činností zabývají dodnes. Já jako proudový pilot, meteorologii považuji spíše jako nějaké zvláštní náboženství. Ale k věci. A již mi odpovídá „Evžene, to jsou přeci kondenzační stopy, hrome - přeci jsi lítal na Migu, tak to znáš.“ A je pokoj.

Ale ouha. Ve Mullumbimby (strašný jméno co? to víte Austrálie) ve státě NSW, kde žije syn, se těm, co ty „kondenzační stopy“ na obloze dělají, utrhla ruka. A vznikla ošklivá dětská epidemie podobná chřipce. Lidé žalovali stát. Ale jako vše se to rozmazalo do ztracena. Protože „stát“ řekl, že to nedělá a neznámého pachatele za ruku nechytli. Totéž proběhlo v Západní Austrálii. TV, která ukazuje každou hloupost, na to nic. Říkám si, alespoň člověk ví, v čích rukou ty sdělovací prostředky, v tak zvaně svobodných nebo demokratických státech, jsou a co od nich v budoucnosti může očekávat. A ženu k telefonu. Volám do Států. Žije tam dcerka. Bere to zeť, komputorový specialista. Je Indián. (To je legrace. Moji vnoučci jsou indiáni.) „Tak co?“ ptám se, „máte tam taky ty šmouhy?“ - „Jaké šmouhy?“ ozve se ze sluchátka - „myslíš chemtrails? Samo. To se přeci dává na oblohu, kvůli slunci, aby tolik neopalovalo. Vždyť je to i v učebnicích a děti se o tom učí ve škole. Co je na tom špatného?“ - „Nic, nic, jen tak se ptám. A jak se máte?“ zakončuji debatu. „Děti trochu kašlou, jinak dobrý. A ty?“… Pokládám sluchátko. A bzučí mi v hlavě slovo CHEMTRAILS a to, že to je oficiální program státu.

A zase. To víte starej dědek, času dost a tak v té hlavě se to honí dokola. Představte si, že někomu stojíte za to, aby skoro každý den na obloze nadělal takovýhle šmouhy, sypal vám je na hlavu a tak vás chránil, místo opalovacího krému, před slunkem. A dělá to zadarmo. V duchu počítám, co milionů to musí stát. Ne korun, ale dolarů. Peněz, které by se nechaly použít jinde. No není to krásné? A já trouba si myslil, že lidé dělají všechno jen pro peníze. Že peníze jsou nové náboženství. Akorát ten „Neznámý pachatel“ mi s tím vším dohromady nešel. A to, že to dělá tak nezištně.

Nebudu vás napínat. Nechali jsme z toho prachu, usazeného na rovných, předem připravených, plochách, udělat na universitě rozbor. Bylo to zdarma – študáci jsou na celém světě stejní - měli pochopení. Bylo to opět na bázi fluoridu sodného, o kterém podrobně píši ve své poslední knize: TAJEMSTVÍ EXPERIMENTU PHILADELPHIA.

Cituji: „Jedním z prvních důležitých kroků psychického mrzačení lidí bylo otupení lidské aktivity. Na tomto projektu pracovali již Němci za druhé světové války. Plánovali vládu nad světem a potřebovali hodné a pracovité otroky. Šlo o to, jak zařídit, aby jejich poddaní byli pracovití a přitom neškodní. Nebouřili se a pracovali skromně, radostně, usilovně a ukázněně, až do smrti. Zkoušeli je ovlivňovat přípravky na bázi alkoholu, bromu a různých přidaných drog. To se ale nedařilo. Zaměstnanci na svoji práci potřebovali většinou bystrý mozek. Také docházelo ke zbytečným úrazům. Němečtí vědci tenkrát přišli na to, že tento skoro zázrak bez problémů dokáže FLUOR.

Fluor do vody a z člověka se stane hodný tažný kůň co nekope, spokojeně kývá hlavou a raduje se z toho, že si koupí auto se kterým stejně jezdí jen do práce, má kde bydlet, v baráčku který po celý život splácí a v sedmdesáti či dříve pojde. Vůbec si neuvědomí, že vlastně celý život je v něčích rukou. Ten koník se ani na okamžik nepozastaví nad tím, že dře zbytečně jako otrok, kterého by egyptská císařovna Kleopatra určitě dnešním šéfům mohla závidět. On si prožívá štěstí dobrého věrného psa, co slouží svému pánu.

Němečtí vědci mohli podávat vězňům v kempech fluoru jakékoli množství, ale nejúčinnější bylo 2 : 1 000 000. Lidé začali být poslušní a přitom neztráceli rozum. A jaké množství se sype do vody „kvůli zubům?" Ano přesně stejné 2:1000000. Sláva už se nám nekazí zuby! Všimli jste si - ordinace zubařů jsou prázdné...

Zastavím se nakonec u věci, která nás postihla všechny a alespoň pro mne je šokující, protože její následky pozoruji nejen na sobě, ale i na svých kamarádech a lidech okolo. Je vyjádřena odtajněnou zprávou amerického špičkového chemika Charlese Eliota Perkinse, který byl svoji vládou odeslán do - po válce opět prosperující firmy - dobře známé I.G. Farben. Hlášení je adresováno na Lee Foundation for Nutritional Research in Millvaukee. Je z října roku 1954 a bylo převzato po odtajnění 31. ledna 1995 z časopisu „The American Mercury.“ To jen pro pořádek, aby jste si nemyslili, že jsem si vše vymyslil.

Tento chemik vysloveně prohlašuje, (kromě oznámení, že fluorid sodný je dodáván do vody, pod záminkou ochrany zubů), že fluorid sodný se zmíněnou ochranou zubů nemá nic společného a že by se našly daleko účinnější a levnější prostředky. Že to je podle nacistické filozofie přípravek na otupení a omezení svobody lidí, kterým je tato infikovaná voda podávána. Končí šokujícím poznatkem: Přípravek otupuje malou areu v mozku která přináší individuelní sílu. Tuto část mozku zvolna otravuje a narkotizuje, až je asi po ročním působení zcela vyřazena. Tyto osoby již nikdy nebudou tím čím bývaly před tím. Rozumíte? Nikdy!!!

No jo, tak jsem se rozpovídal o Austrálii a nakonec, jak jsem podotkl v úvodu - psal o „ničem“. Protože o věci, kterou nikdo nedělá, můžeme směle říci, že neexistuje. Vy v Česku ale máte výhodu, že na vaší obloze září jenom sluníčko a když tam jsou šmouhy, tak to jsou pouze „kondenzační stopy“ - žádný chemtrails.

Zdravíčko

Evžen Kulič, Austrálie

23. listopadu 2010

Český projekt na zkoumání změn klimatu - zbytečné plýtvání

Z českého tisku:
(Celý článek zde: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/startuje-projekt-czechglobe-ktery-bude-zkoumat-zmeny-klimatu)

Startuje projekt CzechGlobe, který bude zkoumat změny klimatu
23.11.2010 15:40 | PRAHA (ČTK)

"V České republice startuje unikátní projekt CzechGlobe, který bude zkoumat globální změny klimatu. O výzkum, který potrvá několik let, se zajímají americká NASA a francouzský METEO France. Podporu získal z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotaci projektu ve výši 650 milionů korun dnes podepsal ministr kultury Josef Dobeš."
"Český tým doplněný o přední zahraniční vědce bude například sledovat výměnu kysličníku uhličitého mezi ekosystémy a atmosférou, zkoumat geologické a hydrologické cykly, v laboratorních podmínkách simulovat nárůst kysličníku uhličitého v atmosféře a zkoumat jeho dopady na rostliny"
"Všichni víme, že povodně byly v Česku vždy, ale pokud tady máme během dvaceti let třikrát stoletou vodu, pocitově vnímáme, že se zvyšuje frekvence klimatických extrémů. Pokud chceme být dobrými správci naší země, je naší povinností se na tyto změny připravit," uvedl šéf projektu profesor Michal Marek"

Orgonetovo komentář:


My konspirátoři víme z vesmírných zdrojů, že klima na planetě se právě mění na celkově mírné.  Já aspoň tomu věřím. Některé extrémy počasí plynou z těchto změn. Ale o tom skoro nikdo neví a málokdo by tomu věřil. Po lidech zase nemůžeme tolik chtít.

Ale i nekonspirační vědecký svět se už pomalu začíná shodovat na tom, že planeta prochází obdobím klimatických změn nezávisle na lidské činnosti. A pokud jde o zkoumání vlivu CO2 na růst rostlin - bylo známo už za mého mládí, že čím více C02, tím více rostliny rostou ... to až v posledních letech nám začali vědci lhát, že C02 ničí vegetaci.

Naši mezinárodně úspěšní vědci zcela jistě také netuší, že značná část extrémního počasí padá na vrub umělých manipulací. Pokud jde o zkoumání povodní, tak tady pan profesor a jeho tým nemají už vůbec šanci - těžko přijdou na to, že jsou uměle vyráběny klimateroristy. A pokud by snad na něco přišli, mezinárodní účast (NASA) je zárukou, že se to nedostane na veřejnost.

Suma sumárum, hodně vyhozených peněz na zcela zbytečnou věc. Mohly přijít do zdravotnictví, nebo do školství, kde se snižují platy učitelů. (To mi prosím nevyvracejte, vím to ze svého okolí zcela bezpečně. Proto mě asi tak míchá ta štědrost vůči pochybnému projektu.)

Pan ministr Dobeš má evidentně talent pro zbytečná vydání - viz 120 miliónů za generálku maturit. A teď dalších 650 milónů na nepotřebný výzkum. Ale buďme pozitivní, ať si je jeho kamarádi a známí užijí a ať se jim daří lépe.

Nezbývá nám než těšit se na výsledky slibného projektu, které budou jistě úžasné a pomůžou nám od povodní :-))))
 

Japonská parodie na letištní kontroly

Omlouvám se, že publikuji tuhle blbost, ale je to aspoň trochu zábavné ... Má to přes 260 000 shlédnutí ... více než americká petice proti prohlídkám TSA ( 1200 shlédnutí ...)


22. listopadu 2010

Jiří Paroubek: Pokud bude potřeba, zastavím to šílenství (chemtrails?)

Od čtenáře: 
Chtel bych pridat korespondenci s Jirim Paroubkem, kterou jsem s nim vedl v navaznosti na jeho odpoved Petre z orgo.cz, citovanou i ve Tvem clanku:
Sent: Wednesday, October 14, 2009 9:42 AM
To: Paroubek Jiří
Subject: chemtrails

Vazeny pane Paroubek,
Vase odpoved jiste pani, ktera se na Vas obratila s prosbou o informace a o pomoc ohledne chemtrails koluje internetem.
Dovolim si Vas poopravit, jste naprosto vedle! Informovanost obyvatel je relativne vysoka, Vase prohlaseni zni jako pohadka na dobrou noc.
Neni mi jasne, jestli jsou Vase slova ucinena zamerne ve snaze prevest odpovednost na jine subjekty, anebo jestli jste byl sam uveden v omyl. Faktem je, ze nad CR se praskovalo jiz v r. 2006, (mozna driv...) a to
jste byl u moci prave Vy...!
Ackoliv si Vas velice vazim za Vas konzistentni postoj ohledne planovaneho radaru USA v CR, poprasovani obyvatelu naseho statu jedovatymi latkami a biologickym materialem je fakt natolik zavazny, ze se tezko budete odvolavat na nizsi instance. Tady nesete primou zodpovednost prave Vy. Nikoliv armada, hygienik atd.
Podivejte se, jak otevrene o problematice "chemtrails" informuje zpravodajstvi TV Prima:
http://www.youtube.com/watch?v=30g9hM0xco8
Jestli by nebylo nejvyhodnejsi, podobne, jako jste to udelal v pripade radaru priznat podil viny a postavit se "na nasi" stranu? Slibit lidem, ze to silenstvi po volbach zastavite?
S pozdravem
**********

Vážená paní.....,
doufám, že Vás uklidním. Cmouhy za letadly, které ve Vás vzbuzují obavy jsou skutecne - jak píšete - zkondenzovaná pára, která vzniká pri spalování uhlovodíkových paliv v motorech letadel. Tato umele vytvorená oblaka se pusobením prodení vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry ruzne pohybují a postupne se rozptylují v ovzduší. A jak jiste víte voda lidskému organizmu nijak neškodí, naopak.
S pozdravem
Jirí Paroubek
02.11.2009, 15:20 Paroubek Jiří <jparoubek@socdem.cz>
Vážený pane **********,
děkuji za Váš dopis a sděluji Vám, že pokud bude potřeba až se stanu předsedou vlády, tak to šílenství zastavím.
S pozdravem
Jiří Paroubek

Zajimave na tom je, ze najednou nemluvi o zdrave vodni pare, ale chce to "silenstvi" zastavit. Mezi radky lze vycist, ze dobre vi, o cem mluvim... I kdyz -a to nemusel, jako pro blbce napsal "pokud bude potreba...
Preju vse dobre,

M.


Chemtrails i vlnění v Čechách

Opět příklady typických manipulací počasí: Dopoledne rozvlněná oblačnost - zabránění dešti.
Odpoledne chemtrailsové čáry na spuštění deště:

Co přiměje Američany k souhlasu se scannery? Falešný teroristický útok.

Amričané se bouří proti TSA (Transport Security Agency) a jejím letištním scannerům a osahávacím praktikám. 
Zprávu o tom už přinesly dokonce  i české televize, ovšem aby naši ovčané správně rozuměli,  záležitost byla prezentována spíše humorně ve smyslu, že "každý normální člověk přece ví, že tyto scannery/prohlídky jsou nutností, takže normální člověk se nebouří."
Jenom dnešní Prison Planet má na hlavní stránce 15 článků o vzpouře proti TSA z různých zdrojů (z celkových asi 30). K tomu videa a svědectví o ponižujících praktickách kontrolorů ...
Různé občanské aktivity vyzývají ke "dni odporu" 23. listopadu, v den Díkůvzdání, což je největší americký svátek spojený s rodinnými návštěvami - nejrušnější den na letištích.
Odpor nabývá takových rozměrů, že se někteří domnívají, že americká vláda zorganizuje falešný teroristický útok, aby dokázala oprávněnost těchto opatření.
K tomu úryvky ze dvou článků.


Beck: Obama prohlásí teroristický útok za důsledek odporu proti TSA

Paul Joseph Watson, Prison Planet, pondělí 22.listopadu 2010

Glen Beck učinil v pořadu Napolitano show na Fox News několik poznámek varujících, že Obamova vláda nebude váhat použít teroristického útoku zaměřeného na letadla k tomu, aby mohla z něj obvinit lidi protestující proti scannerům nahého těla a proti osahávacím praktikám. 

Řekl, že vláda záměrně provokuje americký lid k povstání, aby mohla umlčet vzrůstající odpor železnou pěstí, a také, že Obama se dosud nevyjádřil k revoltě proti TSA, ani když se jedná o nejrušnější cestovní období v roce. 

„Nechme lidi, ať se vzbouří a řeknou: konec scannerů ... a něco se stane, a pak president konečně pronese řeč o letištní bezpečnosti a řekne: „Já jsem se snažil vás ochránit, ale tihle lidé se postavili proti scannerům, a tito lidé kvůli tomu zemřeli ... přestaňte je poslouchat, já vás ochráním“, řekl Beck, čímž implikoval, že Obamova vláda může využít teroristický útok k tomu, aby z něj obvinila lidi protestující proti scannerům a osahávání TSA na letištích.

(...)

TSA potřebuje falešný útok na bezpečnost, aby Američané přijali obscénní osahávání
Mike Adams
Natural News, 21. 11. 2010

S tím, jak každý den narůstá odpor proti obscénnímu osahávání TSA (Transport Security Agency), stává se dosti zřejmým, že jedinou cestou, jak vláda donutí veřejnost přijmout tato porušení 4. článku ústavy, je to, že dojde k „teroristickému incidentu“, který bude zastaven TSA a tělesnými scannery, které používá. 

Dosud TSA obtěžuje děti, dospívající i babičky, aniž by jakkoli dokázala, že toto porušení 4. článku ústavy má jakýkoli vliv na zlepšení bezpečnosti cestování. Ale jestliže se máme v něčem poučit z 9/11 http://www.naturalnews.com/9-11.html , tak o tom, že ovčané jsou vždy ochotni vzdát se svých práv, pokud budou dostatečně vystrašeni, aby tak učinili. http://www.naturalnews.com/030452_Ron_Paul_enough_is.html
 
„Po 9/11 byli se lidé báli, a když se lidé bojí, udělají cokoliv pro někoho, kdo něco udělá, aby se méně báli.“ To řekl Bruce Schneier, expert na bezpečnostní technologie z Minneapolisu, v AP story http://news.yahoo.com/s/ap/20101121/ap_on_re_us/us_airport_security_backlash . „Ale TSA je obzvláště agresívní. Svléká donaha. Osahává tělo.“

TSA bojuje za své přežití

TSA je právě nyní masívně ohrožena. Jedno letiště na Floridě již plánuje zbavit se této agentury a najmout si soukromou službu, aby zajišťovala bezpečnost. Jeden právník z NY vyzývá k „odhalení“ TSA, a republikán Ron Paul představil zákon, který by umožňoval zatknout agenty TSA pro těžký zločin, pokud by se dotkli genitálií lidí. 

Jinými slovy, TSA bojuje právě teď o holé přežití. A zoufale potřebuje, aby došlo k nějakému novému teroristickému incidentu, který by připomněl Američanům, jak velice potřebují vzdát se svých svobod výměnou za bezpečnost. 

Tím teď nemyslím, že TSA připraví spiknutí a nechá vybuchnout letadlo nebo něco jiného, ale jestli je tu někdo, kdo má možnost pronést něco přes letištní bezpečnost, je to právě TSA. 

Jak vlády dosahují cílů pomocí operací pod falešnou vlajkou

Vláda USA má dlouhou a podrobnou historii „inscenování“ událostí za účelem ovlivnění veřejného mínění. Událost v Tonkinském zálivu za války ve Vietnamu byla záměrně inscenována představiteli US vlády za účelem ospravedlnění vojenských útoků na severní Vietnam. Dokumenty, které byly právě tento rok odtajněny, dokazují mimo veškeré pochyby, že americká vláda zosnovala spiknutí, aby zinscenovala tuto událost „pod falešnou vlajkou“. http://www.prisonplanet.com/de-classified-vietnam-era-transcripts-show-senators-knew-gulf-of-tonkin-was-a-staged-false-flag-event.html
( .....)
 Jak se vládní agentury udržují při životě (a získávají více prostředků?)

Je už TSA natolik v zoufalé situaci? Nejsem si jist, ale pro nejvyšší řídící pracovníky TSA by bylo jistě snadné najít nějakého troubu, který nenávidí vládu, přesvědčit ho, že má pronést do letadla nějaké tekuté výbušniny, a potom ho „chytit“ na svém kontrolním pracovišti a tím dokázat, že se musíme zbavit svých svobod ve jménu bezpečnosti. 

Mainstreamová média by měla s tímto příbehem pozdvižení, a po dva týdny bychom ve zprávách neslyšeli nic jiného, než jak je TSA důležitá a jak skvělou práci odvádí, a jak tento „terorista“ byl chycen přístrojem na scanování nahého těla, a tak dále.

Nedivte se, pokud se takový scénář rozvine. Ne že bych osobně nějak zvlášť nedůvěřoval TSA, protože i tam jsou dobří lidé, kteří tam pracují a kteří za to vše nemohou, ale současně už se kolem těchto věcí pohybuji dost dlouho a studují opravdovou historii, abych vědfěl, že vládní organizace udělají prakticky cokoliv, jen aby se udržely u moci.
 
Napřiklad DEA (Drug Enforcement Agency) zoufale bojuje proti legalizaci marihuany, ne proto, že by marihuana byla vysoce nebezpečnou drogou (to není), ale kvůli zajištění práce pro agenty DEA

Podobně CDC (Centrum for Disease Control - Centrum kontroly nemocí) sešlo ze své cesty, aby šířilo strach o H1N1 prasečí chřipce, ze stejného důvodu: zajištění zaměstnání. A není nic lepšího než šestý stupeň pandemie k tomu, aby byl zajištěn tok peněz od Kongresu k vám, že?

Mimochodem, CDC má rovněž fascinující historii naprostého zkreslování epidemie AIDS, aby si zvýšila příliv prostředků. Podívejte se na odhalující video, kde se dozvíte více: http://naturalnews.tv/v.asp?v=4FE73A67EAEC6D7D2E8F8CF30E63A37E
 
Každá vládní organizace – TSA, CDC, FDA (Food and Drug Administration  - Správa potravin a léků) , USDA (US Department of Agriculture), FTC (Federal Trade Comission) atd. každoročně bojuje o své přežití. To proto, že v době rozpočtových škrtů každá z agentur ví, že by se jí mohlo ukrajovat z rozpočtu. A snížení příjmů znamená rušení pracovních míst. Takže nevyřčeným pravidlem každé vládní organizace je „činit se důležitou“, aby pokračoval příliv peněz.
(...)