27. ledna 2010

Konec globálního oteplování a IPCC je na dohled!


Globálně oteplovací klam kolabuje uprostřed podvodů a skandálů.
Dokonce i zpravodajské agentury vehementně zastávající oteplování připouštějí, že pro IPCC hra skončila.

Paul Josef Watson
Překlad: orgonet
středa 27. ledna 2010


Podvod s globálním oteplováním v hodnotě mnoha miliard dolarů se začíná již skutečně hroutit, a dokonce i takoví obhájci změny klimatu jako BBC uznávají, že důvěryhodnost IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change - Mezinárodní komise OSN pro změny klimatu) dostala pořádný zásah.

„Všichni bloggeři se pustili do zprávy IPCC z r. 2007, bible globálního oteplování, která předpovídala všechny možné katastrofální následky pro naši planetu, pokud nazastavíme vzrůstající teploty – a zdá se, že zpráva kolabuje v několika velmi významných oblastech,“ píše zpravodaj BBC Andrew Neil v článku „Přehrada praská“ http://www.bbc.co.uk/blogs/dailypolitics/andrewneil/2010/01/the_dam_is_cracking.html.

Aféra Climategate byla pouhou počáteční salvou v sérii zřejmě nekonečných skandálů, které zachvátily Komisi OSN pro změny klimatu (IPCC) v posledních týdnech.

První velký šok přišel, když komise IPCC musela přiznat, že jejich předpověď z roku 2007, že himalajské ledovce do r. 2035 zmizí, byla naprosto chybná. Absurdní prohlášení bylo poprvé učiněno málo známým indickým vědcem v interview pro internetový časopis, na něj se odvolal Světový fond přírody (World Wildlife Fond), a poté bylo zkopírováno do zprávy IPCC z r. 2007, aniž byla zkoumána jeho správnost.

Ve skutečnosti, i kdyby se předpoklady IPCC ohledně globálního oteplování ukázaly jako správné, což je velmi pochybné ve světle zprávy o nedávném sledování ledovců, tyto ledovce tu budou alespoň o pár stovek let déle.

„Ve skutečnosti zpráva IPCC cituje dokumenty Světového fondu přírody jako „důkazy“ nejméně ještě v 15 případech,“ píše Andrew Bolt. http://www.heraldsun.com.au/opinion/the-billion-dollar-hoax/story-e6frfhqf-1225823736564


„Na jiných místech cituje nevědecký, nerecenzovaný článek od jiné aktivistické organizace, Mezinárodního institutu pro udržitelný vývoj, jako jediný důkaz, že globální oteplování poškodí africké zemědělství.“
Pak se vynořilo, že vědec, který poprvé učinil toto prohlášení, Syed Hasnain, je nyní zaměstnán Institutem pro výzkum energie (TERI), který je řízen předsedou IPCC, jímž je Rajendra Pachauri. Před pouhými dvěma týdny získal institut 500 000 liber z Carnegieho korporace na studium Hasnainova falešného prohlášení.

Pachauri, vykreslovaný některými jako vědecká autorita, i když je ve skutečnosti železničním inženýrem, učinil o sobě špatný dojem tím, že od počátku napadal skeptiky klimatického oteplování jako „arogantní“ a věřící ve „vědecké voodoo“, když byl upozorněn na problém ledovců. Pachauri musel později stáhnout své výroky, ale stále odmítá se omluvit. Pachauriho reputace je na cáry a je pod neustálým tlakem, aby resignoval.

Důvěryhodnost IPCC byla dále zničena, když bylo odhaleno http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/global-warming/Now-IPCC-claims-on-Amazon-fall-flat/articleshow/5502902.cms, že jejich předpovědi ohledně amazonského deštného pralesa byly také hromadně vybrány z propagandy Světového fondu přírody bez jakéhokoliv nezávislého ověření.

Uprostřed tohoto skandálu se vynořily nové recenzované studie, aby potvrdily to, co bylo zřejmé: svět měl aktivitu doby ledové, i když úrovně skleníkových plynů byly čtyřikrát vyšší než úroveň naší preindustriální doby.

Globální oteplování směřuje na stejné smetiště dějin jako počítačový problém roku 2000, nemoc SARS a prasečí chřipka – další lidmi vyrobené hrozby roznášené jako drby s primárním účelem rozsáhlých výdělků pro zkorumpované elity na úkor široké veřejnosti. Celý podvod se nyní rozpadá pod vahou svých vlastních lží, protože nová odhalení o klamání a předpojatosti IPCC se vynořují téměř denně díky poctivé práci klimaskeptiků, kteří prokazují správnost svého přesvědčení.

26. ledna 2010

Každý den jeden (satelitní snímek chemtrails)


Tímto zahajuji pokus publikovat každý den aspoň jeden satelitní snímek dokládající letecké či jiné zajímavé manipulace atmosféry na vedlejším blogu http://chemtrailsprokazdyden.blogspot.com/. Odkaz najdete vpravo nahoře v rubrice Aktuální počasí pod názvem Chemtrails den za dnem.
Nemůžu slíbit pravidelnost, ale budu se snažit. Ať máme pohromadě důkazy. Když se to nearchivuje, tak toho spousta uteče.

Jak stát pečuje o naše zdraví

Následující článek pochází z webu Next-up, z pera francouzské novinářky a autorky knih Sylvie Simon. Autorka má na mysli situaci ve Francii, ale u nás je to stejné ...
Buďme bdělí, když se "odborníci" vyjadřují ke zdravotní nezávadnosti čehokoliv, a nejprve se ptejme "Cui bono?" "Komu to prospěje?"

Stát nad námi bdí

Sylvie Simon


Britská vláda nedávno vyjádřila svou „upřímnou lítost a hlubokou soustrast“ příbuzným obětí thalidomidu, který způsobil četná nezvratná postižení lidí v letech 1958-1961. Odhaduje se, že asi 12 000 dětí se narodilo s hroznými deformacemi očí, uší nebo srdce a atrofovanými či chybějícími údy. Polovina z těchto dětí nepřežila. Později se ukázalo, že někteří z přeživších předali svá postižení a deformace svým vlastním dětem prostřednictvím své poškozené DNA.

Tento jed byl předtím schválen všemi příslušnými regulačními orgány, které vydaly ujištění, že tento lék může být podáván „naprosto bezpečně ženám, které jsou těhotné nebo chtějí otěhotnět, protože nepředstavují žádné nebezpečí pro matku ani dítě“.

Až po tisících neštěstí a úmrtí byl tento lék „nepředstavující žádné nebezpečí“ konečně stažen z oběhu.
Trvalo dalších 50 let, než Mike O´Brien, britský ministr zdravotnictví, oznámil přeživším v Británii, kteří po desítky let žádali, aby vláda připustila svůj díl odpovědnosti, a kteří dostali od pachatele tohoto jedu nějaké odškodnění, že budou dostávat navíc roční kompenzaci od výrobců. Tento dlouhý odklad zjevně ušetřil placení osobám, které zemřely v minulých letech. Ve Francii je předpis tohoto léku pro ženy v plodném věku omezen na jeden měsíc.

Lék Distilben byl užíván pro prevenci spontánních potratů, i když v roce 1971 ukázala americká studie na 4 000 ženách prováděná po 5 let, že lék způsobuje problémy v těhotenství a může způsobit rakovinu dělohy matky a malformace genitálií u dítěte. Úřad FDA (Americký úřad pro léčiva), který byl v té době přísnější než nyní, jej ihned zakázal, a ostatní státy v následujících letech učinily totéž.

Ale ve Francii, navzdory všem rizikům užívány, byl na radu koupených a placených expertů dále předepisován ještě 6 let, a to s požehnáním ministerstva zdravotnictví.

Oběti – 160 000 žen, které prošly touto léčbou, musely po léta bojovat za uznání škod, které jim byly způsobeny. Konečně, v lednu 2010. o 40 let později, vydal Nejvyšší soud dva významné zákony ve prospěch těchto obětí trpících rakovinou.

Už dále nemusely prokazovat, jakou značku léku brala jejich matka v těhotenství – groteskní požadavek – a mohly žalovat buď Novartis nebo UCB Pharma a žádat kompenzaci, jakmile prokázaly vztah mezi svou nemocí a faktem, že jejich matka brala Distolben. To bylo to nejmenší, co mohly očekávat, zejména když v květnu 2006 noviny Le Parisien řekly, že tento jed „byl také pravděpodobnou příčinou rozsáhlé série sebevražd“.

Po celá léta ve všech státech se lékařské katastrofy odvíjejí ve stejném sledu. Průmysl nás uklidní informacemi připravenými vědci, kteří vydají zavádějící prohlášení, a když se začnou hromadit zprávy o onemocnění a úmrtích, úřady nadále vydávají uklidňující prohlášení expertů, popírajících jakýkoliv vztah mezi výrobkem a jeho nebezpečnými následky. Mezitím se brání všem nesouhlasícím vědcům, aby veřejně vyjádřili své mínění, a jejich práce je diskreditována.

Nic jsme se nenaučili ani z tragédií, které způsobili ti, kdo umožnili široké použití azbestu nebo PCB hromadících v půdě z důvodu pomalého rozkladu, nebo růstových hormonů v chovech zvířat, nebo agrochemikálií. Potom tu byl skandál v organizaci ARC zkoumající rakovinu, zapřený více než 600 lékaři a badateli, kteří využili své „vědecké“ pozice k prohlášení ve prospěch asociace, navzdory opakovaným varováním od regulačního orgánu IGASS (Generální inspektorát sociálních věcí).

Stejný příběh se odehrál v případech kontaminované krve (používané pro transfúze, dokud se nevyčerpala zásoba); v případě lidského růstového hormonu, který způsobil smrt 117 lidí léčených v roce 1980 (za což byli odpovědní lidé jen tak zproštěni viny); případ Vioxxu, který byl pokládán za nejúčinnější lék roku, ale zabil několik desítek tisíc lidí předtím, než byl stažen; případ antibiotik, která jsou po celá desetiletí předepisována bez potřebné opatrnosti, takže ztratila svou účinnost.

K potenciálním zabijákům, kteří jsou dosud na svobodě, patří dioxiny, vysoce karcinogenní látky produkované většinou v provozech na recyklaci odpadu; estrogeny, které se nacházejí ve vysokých koncentracích v řekách a způsobují drastický pokles reprodukčních kapacit rybích samců; geneticky modifikované potraviny pěstované na otevřených polích (s čímž nesouhlasí 74% francouzské populace); nesčetné telefonní vysílače, antény mobilních operátorů a sítě wi-fi pro šíření bezdrátového internetu po celé zemi, přestože nebyla dosud vypracována žádná důvěryhodná studie o jejich vlivu na lidské zdraví, a bude trvat léta, než se jejich škodlivé účinky stanou zřejmými.

Manipulace pokračuje s očkováním proti hepatitidě B a naprostým popřením tisíců jeho obětí, dále autismem způsobeným jistými vakcínami, což nevyvolává žádný zájem u našich parlamentních poslanců, nemluvě o nepandemii „prasečí chřipky“, mezinárodního skandálu, jehož konec je v nedohlednu, protože škodlivé postranní účinky vakcíny (nikoliv chřipky) se budou postupně projevovat v příštích letech.

Poté v květnu 2009 ministři ekologie, zdravotnictví a ekonomie a bydlení podepsali meziministerský příkaz pozastavující zákaz „recyklace“ radioaktivního odpadu z jaderného průmyslu jeho užitím pro výrobu zboží a stavebních materiálů. Příkaz vešel v platnost i přes opačný názor úřadu pro jadernou bezpečnost. Takže jednoho dne možná začnou používat ke stavbě domů a škol radioaktivní beton. Je to podobné jako historie s azbestem.

Kdo je, nebo bude, volán k odpovědnosti za tyto katastrofy? Nikdo, samozřejmě. Příležitostně jsou někteří výrobci předvoláni k soudu, ale vždy se z toho vyvléknou a ještě získají výhody. A můžete si být jisti, že nikdo z těch, kdo jsou odpovědni za zdraví národa, kteří je nechají konat a nikdy nezasáhnou, nebudou nikdy vyslýcháni, i když jsou hluboce účastni na desinformacích a lžích šířených výrobci a médii.

Jedinou nadějí je, že veřejnost konečně přestane poslouchat všechny ty experty, kteří jsou současně soudci i zainteresovanou stranou, a kteří jsou placeni průmyslem, kteří jsou právě tak slepí jako zločinní, že veřejnost se probudí ze svého kómatu dříve, než na nás dopadne ještě více katastrof, které v naší zemi přicházejí v pravidelných intervalech.

Všechny tyto skandály mají jedno společné, a jediný společný původ: fatální přitažlivost vydělání peněz na úkor péče o zdraví. A přece po každém skandálu význační „specialisté“ vyhřívající se v přízni všeobecného odpuštění, nám říkají tklivým tónem, že odsouzeníhodná rozhodnutí byla oprávněna „tehdejším stavem vědeckého poznání“. Mezitím pojem „odpovědný, ale nikoliv vinný“ byl nahrazen pojmeme „vinen, ale nezaslouží si odsouzení“.

Velmi málo lidí, kteří jsou vinni, bylo odsouzeno, a pak stejně museli jen platit pokutu. Pokud to takto funguje, ať je pokuta jakkkoli velká, budou pokračovat ve svých nemorálních praktikách, protože riziko je daleko menší než možný zisk. Jedinou cestou, jak omezit škody, které mohou učinit, je dát je za mříže spolu s těmi, kteří jsou souzení podle běžného práva, jako každý, kdo spáchal zločin.
Sylvie Simon

25. ledna 2010

Chemtrails pro dnešní den


Když naši odborníci pořád ne a ne vidět chemtrails, tak zkusíme často jim je připomínat, nejlépe denně. (Neslibuju, že to dlouho vydržím, už teď je to nuda, pořád to samé dokola ...)
Dnešní verze chemtrails "by night" - "sněhotvorná pavučina" (kliknutím zvětšíte). Makali na ní celý den, jak bylo vidět na pavučinovité vláknité oblačnosti nad západní Evropou. Uvidíme, kolik nám z ní nasněží.

Dodatek 26. 1. Včera kolem sedmé večer, při cestě z práce procházkou, hřměla mi nad hlavou letadla jedno po druhém. Musela se snažit, protože vyrobit oblačnost a sněžení na tak vysokém tlaku, jak byl včera, není asi snadné. Celý týden se držel tlak na 1028, včera večer byl už 1031, dneska ráno 1030, napadly tu asi 4 cm sněhu.

USA připravují další test zemětřesení

Svět se otřásá, protože USA připravují nový test zemětřesení
Sorcha Faal, 22. 1. 2010

Ponurá zpráva od Ruských vesmírných sil (VKS) http://www.globalsecurity.org/space/world/russia/vks.htm monitorujících americký HAARP http://www.haarp.alaska.edu/ dnes varuje, že Američané připravují další potenciálně devastační test zemětřesení v měřítku srovnatelném s tím, které zničilo karibský ostrovní národ Haiti a o kterém jsme již psali 14. ledna ve zprávě Americký test zemětřesení ... zanechal na Haiti 500 000 mrtvých. http://www.whatdoesitmean.com/index1322.htm, (česky http://orgo-net.blogspot.com/2010/01/americky-test-zemetreseni-mel-hruzne.html).

Důvodem pro tento nový americký test je, jak říká zpráva, ‚katastrofální neúspěch‘ jejich předchozích testů, které tak destabilizovaly naši vnitřní zemskou magnetosféru, že v minulých 30 dnech http://www.iris.edu/seismon/last30days.phtml bylo oznámeno více zemětřesení než v prvních 90 dnech roku 2009 http://www.infoplease.com/ipa/A0197840.html  (včetně více než 600 zemětřesení v potenciálně katastrofickém yelowstonském vulkanickém kotli, a tato zemětřesení způsobila větší ztráty na životech než všechna zemětřesení v minulých 5 letech dohromady.

Pokud jde o záměr Američanů s těmito velmi nebezpečnými testy zemětřesení, pokračují tyto zprávy, je jím použití těchto zbraní proti perskému národu, který podle závěru armády Spojených států může být zničen pouze ‚vážným narušením‘ jejich společnosti, způsobeným intenzívním zemětřesením, které znemožní Iráncům odvetný úder proti Západu.

Venezuelský prezident Hugo Chavez je posud jediných světovým představitelem, který vyzval Spojené státy k okamžitému zastavení testů těchto katastrofickýh zemětřesných zbraní a obvinil Američany, že si „hrají na Boha“, jak můžeme číst dle zprávy agentury Russia Today.

„Chavez obviňuje USA z toho, že způsobily zemětřesení o síle 7,0 stupně jako součást testování „tektonické zbraně“, která může způsobit ekologické katastrofy.“ http://www.digitaljournal.com/article/286145
Chavez řekl, že tyto „zemětřesné zbraně“ by mohly být použity proti Íránu, aby mohl býz obsazen americkou armádou.
Chavez říká, že tyto zbraně mohou za použití elektromagnetického vlnění měnit klima a na dálku rozpoutat zemětřesení a výbuchy sopek.

Je důležité si povšimnout, že toto Chavezovo varování před americkými testy zemětřesných zbraní bylo rychle veřejně odsouzeno západní propagandou, včetně španělské agentury SDP, která šla tak daleko, že obvinila http://sdpnoticias.com/sdp/columna/victor-hernandez/2010/01/20/569357 venezuelského představitele z toho, že jeho informace se zakládají na původní zprávě od Sorcha Fall. Naprosto ignorovala fakt, že Chavez měl přístup ke stejným ruským zprávám, kterých jsme použili pro svou zprávu my.

Převážná většina Američanů neví o tom, že vývoj a užívání zemětřesných zbraní jsou už dlouho známy, jak dokazuje tisková zpráva amerického ministerstva obrany z 28. dubna 1997, http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=674 kde hovořil tajemník pro obranu William Cohen o nebezpečích budoucí války a překvapil reportéry tím, že tyto zbraně zmínil. Jak můžeme číst:

„Alvin Toeffler píše o vědcích, kteří ve svých laboratořích zkoušejí vyvinout jisté typy patogenů, které by byly etnicky specifické, takže by mohly vyhubit jisté etnické skupiny a rasy. Jiní dělají inženýrské pokusy o vytvoření hmyzu, který ničí specifické plodiny. A další se zabývají dokonce terorismem ekologického typu, kterým mohou měnit klima, vyvolávat zemětřesení a výbuchy sopek na dálku použitím elektromagnetických vln.“

Používání těchto nových geofyzikálních zbraní HAARP způsobilo, že Rusko vydalo varování, že mohou vést ke globální katastrofě, a jak můžeme číst dále:

„Mnoho specialistů a vědců se domnívá, že nepředvídatelné přírodní katastrofy a četné lidmi způsobená neštěstí, která postihla Evropu a Asii v létě r. 2002, mohla mít určité globální důvody, které je způsobily. Především a zejména se jedná o možné testování tajné geofyzikální zbraně. Tyto testy byly buď tajné nebo nepovolené."

Ruská federální státní duma věnovala téměř rok hodnocení globální hrozby programu HAARP. Nakonec připravila dvě výzvy: jednu presidentu Putinovi a jednu mezinárodním organizacím, parlamentům a vládám všech zemí, komunitě vědců celého světa a sdělovacím prostředkům.

Ruský parlament navrhoval globální zákaz testů HAARP. V září 2002 státní ruská duma diskutovala o této otázce a hlasovala o zaslání zmíněných výzev odpovídajícím adresátům. 188 poslanců hlasovalo pro výzvu presidentu Putinovi, výzva pro OSN dostala 220 hlasů. To dokazuje, že ruští poslanci brali otázku vývoje a možného použití geofyzikálních zbraní vážně.“

Všimněte si rovněž, že i když jsme v našem předchozím článku řekli, že představitelé Severní flotily se nedomnívají, že USA zamýšlely svým testem úplné zničení Haiti, nové informace ukazují, že se na to Američané připravovali, a jak můžeme číst:

„Scénář pomoci při katastrofě na Haiti byl předem připraven v hlavním stanu Jižního vojska v Miami (SOUTHCOM) jeden den před zemětřesením. http://www.opednews.com/articles/A-Haiti-Disaster-Relief-Sc-by-Michel-Chossudovsk-100122-347.html Konaly se simulace vztahující se k účinku hurikánu na Haiti. Bylo to 11. ledna.“

Další západní zprávy tvrdí, že britská lodní flotila byla dva dny před zemětřesením stažena z vod kolem Haiti, což je první pauza v jinak stálé britské přítomnosti v Karibiku od r. 1700. http://mikeruppert.blogspot.com/2010/01/i-really-really-do-not-like-this-story.html 

Poznámka: Západ již dlouho používá vojenské ‚manévry‘ k zakrytí skutečných událostí, jako například před útoky a během útoků na Ameriku 11. září 2001 http://www.oilempire.us/wargames.html , a 7. července ‚cvičné bombardování‘http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=821 systému londýnského metra, které (náhodně) probíhalo současně se skutečným útokem.

Pokud se týče místa tohoto dalšího zemětřesení, USA se na ně připravují varováním veškerých západních pobřežních území, která jsou v nebezpečí a mohla by ‚velmi dobře‘ očekávat do 14 dní katastrofickou událost.

Bohužel američtí občané nadále nevnímají, že tyto události jejich jménem způsobili jejich váleční vůdci, kteří, jak varoval Chavez, si ‚hrají na Boha‘. Ale tito bohové nevytvářejí ráj, nýbrž spíše peklo na zemi, a tito lidé by měli být připravení na to, že, jak ukazuje situace na Haiti, když udeří katastrofa, každý se o sebe bude muset postarat sám.
© January 22, 2010 EU and US all rights reserved

Novinka: odkaz na graf haarpové aktivity

Přidávám do Aktuálního počasí nový odkaz na tzv. indukční magnetometr z oficiálních stránek HAARP (viz vpravo). http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi
Oficiálně měří aktuální ultranízké frekvence v geomagnetickém poli.
Podle mě ukazuje frekvence, které zařízení HAARP do geomagnetického pole Země právě dodává (škoda, že nevíme kam).
Aktivita zaznamenaná tímto zařízením se shoduje např. s datem zemětřesení na Haiti (viz článek zde).
Další příklad: dne 20. 1. 2010 došlo k následným velkým otřesům na Haiti, které jsou zde zaznamenány takto.


Stručný popis zařízení z webu HAARP:
"Haarpový indukční magnetometr:
Obrázek níže je časový a frekvenční spektrogram, který ukazuje frekvenční obsah signálů zaznamenaných harpovým indukčním magnetometrem. Tento nástroj, poskytnutý tokijskou universitou, měří časové variace v geomagnetickém poli ve spektru ultranízkých frekvencí 0 – 5 Hz. Obrazy spektrogramu jsou vytvořeny propočtem PSD (power spectral dentity - spektrální hustota energie) segmentů o trvání 102,4 sekundy v sérii časových dat a seřazením těchto spekter jako proužky označující barvu/intenzitu v časovém rozsahu 24 hodin. Pokud obrázky níže nejsou příliš zajímavé, podívejte se např. na 2. září 2004, kde je příklad pulzací úzkého pásma PC1, nebo 27. července 2004, kde je příklad širokého pásma ULF šumu během magnetické podbouře. K dispozici jsou i snímky posledních 12/6/3/1 hodina."

24. ledna 2010

Možnosti vyvolání zemětřesení na dálku


Na prisonplanet.com se dále diskutuje o umělém zemětřesení, možnostech HAARPu atd., tak ještě pár dodatků - odkazy jsou podle článku http://www.prisonplanet.com/chavez-and-the-russian-fleet-u-s-used-%E2%80%9Cearthquake-weapon%E2%80%9D-on-haiti.html
V článku se odkazuje na prohlášení tajemníka obrany Williama Cohena z r. 1997, podle něhož USA i Rusko vlastní již dávno tzv. skalární longitudinální interferometry.  
Údaje o tzv. skalárním elektromagnetismu najdeme na webu http://www.prahlad.org/pub/bearden/index.htm
Odtud vybírám článek o účincích těchto zbraní.
Vidíme, že tyto zbraně mohou naprosto všechno, co si armáda může přát...


Schopnosti longitudinálních vlnových interferometrů
http://www.prahlad.org/pub/bearden/powers_of_weapons.htm


Woodpeckerovy transmittery mohou nést skalární komponenty, které, navíc k biologickým zásahům, mohou být použity pro mnohé další účely, jako například:
 1. ovlivňování a kontrola počasí
 2. odchylování obřích tryskových proudů v horní části atmosféry
 3. detekce, sledování a ničení raket hned po jejich odpálení
 4. detekce, sledování a ničení strategických bombardérů a jiných letadel
 5. útoky na pozemní a námořní povrchové cíle prostřednictvím rozsáhlých aeriálních elektromagnetických explozí: EM exploze vytvoří ohnivou kouli, termální efekty a tlakovou vlnu podobnou nukleární explozi bez nukleární radiace a kontaminace radioaktivním spadem
 6. útoky na povrchové pozemní a námořní cíle rozsáhlými „studenými explozemi“, kde živé organismy téměř okamžitě zmrznou, avšak povrchová zařízení a vybavení zůstanou nedotčena
 7. útoky na pozemské a námořní povrchové cíle intenzívní elektromagnetickou disrupcí, takže veškerá elektronika se stane nefunkční
 8. útočit na osoby na zemi i na moři přímou destrukcí jejich nervového systému interním použitím silného elektromagnetického pole
 9. zničit funkčnost vzdálených zařízení, vybavení a personálu nebo zničit úrodu na rozsáhlých územích intenzívním chladem nebo horkem, nebo stálou oscilací mezi oběma extrémy. Navíc skalární aspekty Woodpecekrových přenašečů mohou být zamířeny skrze zemi i oceán jako povrchové vlny nebo v dané hloubce, aby pronikly na vzdálené území. Tento modus může být použit pro
 10. způsobení rozsáhlých zemětřesení v odlehlé zlomové oblasti uložením energie do skal, zvýšením napětí v deskách, dokud nedojde ve zlomové zóně k posunu těchto desek.
 11. způsobení rozsáhleho anomálního houpání celých desek či rozsáhlé oblasti ukládáním a odebíráním energie střídavě do různých území, což způsobí zkroucení rozsáhlé skalnaté desky.
 12. vytvoření interferenční sítě pod vodou, takže mohou být detekovány, sledovány a zničeny ponorky na stanovišti, před odpálením svých raket
 13. útok na lodě a bojové jednotky skrze vodu a skrze trup lodi, bez varování
 14. útok na raketová sila a nukleární odpalovací zařízení „před odpálením“, přímo skrze zemi
 15. vyvolání jaderné exploze nebo imploze u nukleárních hlavic na palubě nosičů, před odpálením
 16. zničení mořských dolů a dolů na dně oceánu i námořních sensorů, včetně celých jejich polí
 17. detekovat a zničit nepřátelská torpéda, podvodní rakety proti ponorkám, protiponorkovou munici a náboje
 18. „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozváděcích zařízení a generátorů, takže dojde ke katastrofálnímu kolapsu
 19. „vypumpování“ elektřiny ze vzdálených elektrických rozvaděčů tak, aby radiové a televizní vysílače, síťové rozvaděče, drátové systémy v budovách a zařízeních vyzařovaly požadovaný komponent skalárního vlnění nebo komplex signálů pro zařízení a personál.
 20. (Jeden odstavec mi nějak vypad, časem ho najdu. Pozn. Org.)

Oficiální oteplovači museli oficiálně uznat omyl


Komise OSN pro globální oteplování (IPCC) se 20. 1. 2010 omluvila veřejnosti, její odbornící se trapně spletli, himálajské ledovce hned tak neroztají, určitě ne do r. 2035, jak nám vnucovali. Pak věřte odborníkům.
A jak tak koukám, už se o tom hojně rozepsaly i české oblbovací prostředky, ještě před dvěma dny jednoznačně na straně globálního oteplování "-))) Že by se náhle dostaly do třetího stádia pravdy - brána jako naprostá samozřejmost? :-)))
Uvidíme, jestli se se omluví presidentu Klausovi za to, s jakým gustem se mu vysmívaly.

Oficiální prohlášení IPCC zde: www.ipcc.ch/pdf/presentations/himalaya-statement-20january2010.pdf
Článek anglicky např.: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/20/ipcc-himalayan-glaciers-mistake
Článek česky např.: http://www.ct24.cz/veda-a-technika/78796-vedci-se-zmylili-himalajske-ledovce-taji-pomaleji/

Jak navrtat žlutou deku nizké oblačnosti

V posledním týdnu je nepřetržitě vysoký tlak, až velmi vysoký. Dle mé meteostanice Hyundai je slunečno. Bohužel ve skutečnosti jsme tady v Čechách (snad kromě hor) pod vrstvou neustále chemicky přiživované umělé nízké oblačnosti (jak já říkám "žluté deky" - tak se to jeví na satelitu), která nám už několik dní zakrývá slunce. Večer v té chemické polévce všechny vesnice a města (a světla sjezdovek) vydávají červenooranžovou záři vysoko nad obzor ... když jedete krajinou, vidíte samé "polární záře".
Protože už je nám po slunci trošku smutno, včera u přiležitosti cesty do České Kanady (východní část JČ) jsme poprosili náš orgonitový mini power wand, jestli by mohl cestou rozpustit mraky a ukázat slunce. On vždycky s námi cestuje, má rád pohyb. Když se mu do toho nepletu, tak někdy rozpustí mraky, někdy ne - nechávám to skoro vždy na něm. Nač se pořád do všeho plést.
A on nám vyhověl.  Hned od začátku cesty se celistvá oblačnost začala "členit" na viditelné chumáče a asi po 20 km cesty už se nad námi promodrávalo. Bylo vidět, jak hnědošedé chumáče tají. Po 40 km se utvořila už tak velká díra, že normálně svítilo slunce! Po okrajích "díry" stále odtávaly tmavě zbarvené chumáče mlhy. Díra nás doprovázela až na místo určení.
Samozřejmě to neuniklo chemoletadlům, která se na tom malém kousku oblohy mohla přetrhnout, jak "štráchovala"... Bylo už pozdě odpoledne, slunce pomalu zašlo, byl vidět měsíc .. dál už jsme to nesledovali. Tak díky, krystálku a Operátoři.
P.S. Ta fotka nemá ukazovat, jakou jsme udělali díru, je tu jen jako ukázka "žluté deky". Ta naše díra byla v průměru pár km, to ani nemůže být tady vidět. 

Vláknitá chemtrailsová oblačnost(Fotky kliknutím zvětšíte.) Dnes ráno se koukám na satelity, co by se hodilo jako ilustrace manipulací počasíí. Že by se mohlo zase na chvíli přitlačit na ty chemtrails, když teda jsou o nich takové pochyby.
Nad ČR se táhla nadějná dlouhá brázda, na NOAA b3 by určitě hezky vynikla. Bohužel snímek b3 zase chybí. Ještě že nám pan Setvák vysvětlil, že je to proto, že družice si sama přepíná mezi frekvencemi. V tom případě se ta družice už naučila moc dobře rozpoznávat snímky, na nichž jsou příliš zřetelné rýhy a brázdy ... Tak aspoň přikládám fotku ve viditelném spektru, kde je vidět brázda (přibližně severojižně) a za ní přicházející vláknitá oblačnost ..  a taky jakési, asi ozdobné vlnky ve spodní části snímku...

Tahle "vláknitá" oblačnost přicházející k nám z Německa je dobře vidět na fotce ze Sat24.  Já to vidím tak, že se jedná o rozplývající se síť chemtrails, postupně vytvářející souvislou vrstvu. Většinou ty chemtrails splynou ještě za tmy, takže vlákna za světla už nejsou vidět, tady těm se to nějak nepodařilo ... Můžeme se jen dohadovat, jak tuto oblačnost z cikcakových vláken vysvětlí opravdoví odborníci. Já myslím, že to svedou na všemocnou přírodu.

Jo, a družice NOAA se pravděpodobně brzy naučí "přepínat" i noční snímky NM - na nich jsou ty rýhy taky hodně dobře vidět, viz třetí fotka.

23. ledna 2010

Harpoblesky nad TureckemTo jsou včerejší blesky kdesi nad Tureckem. Nějak moc pravidelné - příroda je sice mocná čarodějka, ale proč by dělala tohle?
Tento vzorec výbojů se v poslednich dnech/týdnech objevuje pravidelně.
Že by vojenskovládněkorporační harpisté zahřívali Turecko a přilehlé oblasti na "zemětřesnou" teplotu?
Že by zase ropa?
Že by šlo o to, co píše článek na Zvědavci? (Na celý článek musíte mít předplatné.) http://www.zvedavec.org/komentare/2009/09/3292-cerne-more-se-stane-centrem-ekonomickych-valek.htm 
Další informace o ropě v Černém moři a úloze Turecka snadno vygooglujete...

22. ledna 2010

Chemtrails zaměřené na UFO badatele v USA


Tento příspěvek pochází z Etheric Warriors http://www.ethericwarriors.com/ip/viewtopic.php?p=6319#p6319

Pamela, 9. 1. 2010
Pilot letecké základny McChord prozradil, že na ranč ECETI (Enlightened Contact with Extraterestrial Intelligence) jsou záměrně mířeny chemtrails.Ahoj všichni! Posílám dopis od Jamese Gillilanda z ranče ECETI u pstruhového jezera ve státě Washington, kde teď žiji. Nedávno jsme dostali dopis od jednoho z našich hostů, který mluvil s někým z letecké základy o tom, že na nás záměrně vypouštějí chemtrails. Piloti zřejmě nevědí, co vypouštějí, ale byli překvapeni, že vůbec o chemtrails víme!!! Rozhodla jsem se zde zveřejnit tento dopis od Jamese, který rozeslal členům fóra. Seznamuji zde na ranči lidi s účinky orgonitu (máme tu cloudbuster a pár TB, ale nestačí to – ty chemikálie se tu drží a trápí zde mnohé lidi). Pracuji také se Sylfy, což je zvláště pro mě velmi účinné – ne všichni naši hosté (ani náš pes) mají odolnost proti tomu, co na nás stříkají. Letos v létě povedu kursy, budeme mít návštěvníky z celého světa, kteří přijedou pozorovat aktivity mimozemšťanů a UFO a fotografovat orby. Žijeme zde na vortexu, takže závoj je zde velmi tenký ... a proto se na nás denně zaměřují. Už sháním hodně pryskyřice, takže pokud víte, kam se obrátit, napište.
Zde je dopis Jamese Gillilanda, který poslal členům skupiny na mailovém seznamu ECETI (o zasílání novinek je možno se příhlásit na ECETI.org).


Pracovník letecké základny McCord přiznává, že chemtrails jsou zaměřeny na osoby mající kontakt s mimozemšťany


Tato zpráva pouze potvrzuje to, co už víme. Mnozí lidé, kteří přišli na ranč ECETI, řekli, že se zdá, jako by na nás byly zaměřeny chemtrails. Pro ty, kdo nevědí, co jsou chemtrails: zagooglujte a podívejte se na stránky Williama Thomase nebo Clifforda Carnicoma.
Stále jsme svědky toho, jak se nebe mění ze světle modré barvy na šedou toxickou břečku. Šedesát procent dětí ve škole trpí po každém silném sprejování příznaky podobnými chřipce. Mnohé jsou dlouhodobě nemocné z trvalého vystavení. Jedna epizoda aerosolového sprejování byla tak hustá, že dočasně paralyzovala kuřata, z nichž dvě uhynula.
Bývalý pracovník letecké základny McCord řekl, že jeden jeho přítel je v chemtrailsovém programu a že jsou zaměřeni na ranč u Mont Adams kvůli aktivitám s mimozemšťany. Určitě se jedná o ECETI. Řekl, že používají chemikálie, ale nevěděl, co v té směsi je.
Takže tu máme útok na civilisty našimi vlastními leteckými silami, což je nezákonný, kriminální čin, spadající pod vlastizradu dle veškerých právních definic. Většinou víte, že v armádě je vše rozděleno na úseky a každý dělá jen to, co mu řeknou. O tomto společném aerosolovém programu USA a Kanady nemá nikdo přehled, což připouští i hlavní důstojník Federálního leteckého úřadu. Kdo dává rozkazy k tomuto toxickému programu a k nepopiratelnému útoku na civilisty s následky onemocnění i smrti? To nemá co do činění s globálním oteplováním, podle vědeckých údajů se planeta ochlazuje. Kysličník hliníku a barium, jakožto i etyléndibromid mají závažné vedlejší účinky a jsou karcinogenní. Tyto chemikálie a biologické látky jsou kumulativní, vytvářejí nemoci horních cest dýchacích i trávicích orgánů, bolesti kloubů a svalů a mohou způsobit smrt jedincům s oslabenou imunitou. Barium také údajně způsobuje neplodnost.
Tito piloti o tom vědí, vědí o tom ti, kdo dávají rozkazy, a nyní to vědí i lidé. Tito piloti a jejich nadřízení byli prý šokováni, když zjistili, že víme o chemtrails. Oni se domnívají, že civilisté vůbec nic netuší, že je to něco jako když sprejují bezvýznamný hmyz. Dennis Kucinich http://kucinich.house.gov/ napsal návrh zákona pro zastavení chemtrails, ale ten byl  stažen kvůli těm z vás, kteří si myslí, že jde jenom o konspirační teorii a že chemtrails neexistují. Každý v armádě složil přísahu, že bude pomáhat lidu a chránit ho před domácím i cizím nepřítelem. Vojenské služby však nyní slouží korporacím, aniž nad tím mají civilisté dohled. Pokud film Avatar obsahuje nějaké poselství, pak se týká toho, že je nebezpečné dovolit korporacím, aby ovládly armádu. Kdyby v armádě zůstali nějací stateční a bezúhonní lidé, tento útok na civilisty by okamžitě ukončili. Sledujte letecké tankery, jak vytvářejí své vzory X a křížů na nebi. Sledujte dopravní letadla, která zanechávají krátkou stopu, jak létají skrze chemtrails. Všimněte si, jak se cítíte tři dny po hustém sprejování, a pak mi řekněte, zda chemtrails jsou či nejsou reálné. Vypouštění toxických chemikálií a biologických látek na civilisty je kriminálním činem. Jak může někdo se smyslem pro čest, povinnost a bezúhonnost provést takový rozkaz? Jaký druh lidí mohl klesnout tak daleko, že provádí takový hanebný čin, i když to zasáhne jeho vlastní rodinu a přátele? I ti, co ignorantsky provádějí rozkazy i ti, kteří se obávají prozrazení, vědí, že je to špatné.
Mimochodem, 94% Američanů podle průzkumů chce stažení vojsk z Iráku a Afghánistánu, takže se musíme ptát, čí ta armáda vlastně je? Určitě ne lidu. A kdo nechal všechny ty služebníky přísahat, že budou sloužit? Už na to brzy přijdeme.
P.S. Nemyslete si, že sprejování v noci nebo za bouřky skryje vaše činy. My nejsme tak nevědomí, jak si myslíte. Máme vybavení na noční vidění a filmujeme vaše toxické mraky přes měsíční úplněk, i díry v mracích. Příště se podívejte do zrcadla a ptejte se, čím jste se stali a komu skutečně sloužíte.

Ozvali se opravdoví meteorologové - díky!

Dnes mi přišly komentáře od našich profesionálních meteorologů. To je velká událost pro tento blog, a myslím to vážně. Děkuji jim, že se nechali vyprovokovat popichováním tohoto celkem bezvýznamného blogu a dali si námahu napsat. Přece jen je vidět, že zájem lidí o podivné jevy v počasí narůstá a toto hnutí možná přestává být zanedbatelné.

Pánové, nemám nic proti vám, vím, že toho víte daleko a daleko víc než já. Závidím vám, že tento úžasně zajímavý obor máte jako povolání.

Ale přece jenom zatím zůstanu na straně těch "fanatiků", co za vším vidí "spiknutí". Víte, připusťme, že by to s manipulacemi počasí případně mohlo být podobné jako s tou prasečí chřipkou. Nejprve státy věřily odborníkům, řídily se oficiálními údaji Světové zdravotnické organizace, vyhlašovaly pandemie, vydávaly sumy za vakcínu, uzákoňovaly očkování, atd. A po roce je všechno jinak, státy žalují WHO za falešné údaje, všichni lidé náhle statečně chápou, že se jedná o mediální bublinu a nenechali by se zanic očkovat ... 
To jsou ta tři stádia pravdy: 1) popírána 2) zesměšňována 3) přijata jako něco naprosto samozřejmého.  Podobně možná i chemtrails: až dospějeme k 3. stádiu, myslím, že nakonec všichni řeknou: vždyť jsme to přece už dávno věděli ...

Tak si zůstaňme zatím každý na své straně, ono je to třeba kvůli rovnováze. Přeju hodně úspěchů a dělejte dál hezké fotky. A ještě jednou dík, že jste se ozvali.

20. 1. 2010

Přestože mě nemáte zrovna v oblibě, přesto přeji dobrý den. Nebudu zde polemizovat s Vašimi názory, pouze se vyjádřím ke dvěma poznámkám, které výše zazněly, a které se mě bezprostředně týkají.

1) Nemám ve zvyku říkat věci, kterým nevěřím, o nichž nejsem přesvědčen. A pokud něčemu nerozumím nebo neznám odpověď (ať již z důvodu vlastní neznalosti problematiky, nebo nedostatku podkladů), nebojím se to dát najevo. Takže za svými na různých místech deklarovaných názory na Vaše "chemtrails" si stojím.

2) Snímky z družic NOAA a MetOp nikdo cíleně neumazává či neretušuje, jak je výše zmiňováno. Celý systém funguje zcela automaticky - počínaje příjmem, zpracováním, přesunem aktuálních snímků na www servery ČHMÚ, archivací, až po automatické umazávání starých snímků přibližně po týdnu (z důvodu místa na www serverech). Na to, aby někdo ručně kontroloval a cenzuroval snímky, nemáme čas a ani sebemenší důvod. Navíc některé z družic s přístrojem AVHRR automaticky přepínají mezi dvěma kanály (3A - 3,7 mikronu, a 3B - 1,6 mikronu), přičemž náš systém neumí mezi nimi přepínat zpracování - proto oblasti snímané přístrojem AVHRR v kanálu 3B nejsou zobrazeny. Takže žádná "cílená cenzura"...

Závěrem bych jen doplnil, že pokusy o umělé zásahy do počasí (realizované různou formou) nepopírám, avšak spojovat je s kondenzačními stopami za civilními dopravními letadly nebo dokonce se vzhledem konvektivních bouří na družicových snímcích považuji za naprostý nesmysl. V tomto ohledu opravdu nejsem "Váš člověk".

S pozdravem,
Martin Setvák

20. 1. 2010
Pracoval jsem vedle Martina Setváka osm let a musím říct, že tolik toho o bouřkách a různých extrémních jevech ví u nás asi málokdo. A protože už pár let nejsem zaměstnancem ČHMÚ, nemusím se bát o práci, a nemusíte mi to podsouvat. Za těch osm let při zpracování družicových obrázků jsem zažil dobu, kdy se dělaly papírové fotky online z dat právě přenášených družicí, tak jak letěla nad Zemí. Pak jsme používali ručně zbastlenou kartu do PC, která nám umožnila družicová data nahrávat digitálně pro další zpracování. Dělal jsem tehdy veškerý zpracovatelský software. Pak jsme koupili německý systém VCS, který hodně mechanických věcí udělal za nás. Prováděli jsme s těmi daty, co se dalo, abychom z nich dostali co nejvíc informací, které by meteorologům k něčemu byly. Ale nikdy jsme nic neretušovali a nikdy jsme žádné informace nefiltrovali. Tak hluboko bychom nikdy neklesli a nevím jak Martina Setváka, ale mě Vaše poznámky hrubě uráží.
A pokud jde o Vaše konspirační teorie, tak se domnívám, že nikdo z meteorologického ústavu, kdo pracuje s družicovými daty, nemá zapotřebí se těmi vašimi chemickými pásy zabývat, leda z donucení, když ho vyprovokujete. Vždycky jsme se snažili dostat z těch dat CO NEJVÍC informací a ne nějaké zatajovat. Všichni ti lidé se snaží pochopit, jak příroda funguje, a jak jim v tom můžou pomoct v tomto případě družicové obrázky. To, co se děje přirozeně v atmosféře, je už tak dost složité a úžasné a poznávat to je pro nás všechny velké dobrodružství. Kdybyste nebyli tak úzce zaměření na ty svoje "chemtrails" a na dokazování toho, že máte pravdu, taky byste si to dobrodružství mohli užít. Ale vy jenom hledáte podporu pro svoji pravdu a vůbec vás nezajímají ty úžasné a nádherné věci (někdy i hrozné), kterých je příroda schopna.

Přeju pěkný bezpásý den.
Pavel Hampl, pavel_hampl@post.cz

Záznam haarpové aktivity v den zemětřesení na Haiti

Graf aktivity zařízení HAARP od 10. do 13. 1. 2010.  (Nejsilnějsí otřesy byly 12. 1. 2010, takže už od 10.1. "zatápěli".) Zdroj: oficiální stránky HAARP, Aljaška (Data). http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html
Odkazy na uvedené grafy např.:
http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?date=20100112&Bx=on&By=on&submitForm=Update
http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?date=20100113&Bx=on&By=on 
odtud najdete ostatní.
21. ledna 2010

Jsou na Haiti kvůli ropě?

Jsme na Haiti kvůli ropě?
http://www.prisonplanet.com/are-we-in-haiti-because-of-oil.html
Peter Schlosser
21. 1. 2010


Už je to něco přes týden, co ničivé zemětřesení udeřilo blízko Port au Prince na Haiti. Od té doby v hrůze pozoruji, jak se haitský lid a jejich společnost rychle ponořila do břečky sociálních nepokojů a politického tribunaření. Jakmile jsem zpozoroval , jak rychlá četa masových vrahů ve složení Obama, Bush a Clinton krouží kolem jako supi a když jsem viděl rychlou militarizaci Port au Prince, včetně okupace presidentského paláce, a slyšel dupání nyní více než 10 000 amerických vojenských bagančat na jejich půdě, začal jsem být podezíravý. Můžete říci, že jsem blázen. Znám smutnou historii Haiti, malého národa otroků, kterému vnucovaly svou moc jedna velmoc po druhé. Právě když jsem chtěl začít oprašovat historii v pozadí událostí v Jemenu, dostávám se k další historii v pozadí, k horkému tématu Nového světového pořádku v tomto týdnu.
Po několika hodinách na Internetu jsem objevil článek z ledna 2008. http://www.abibitumikasa.com/forums/oppression-afrikans-economically/41112-oil-mining-haiti-worlds-elite-robbing-people-blind.html
(Pozn. Orgonet: Uvedený odkaz je časově omezený, tak tady je lepší - je to celý blog či web odhalující  mezinárodní spiknutí k nezákonnému využití nerostného bohatství na Haiti, je tam i článek Mathurinových:http://www.margueritelaurent.com/pressclips/oil_sites.html#oil_GeorgesMichelEnglish)
Článek naznačuje, že, jak jste možná uhodli, na Haiti byly před nedávnem opravdu nalezeny rozsáhlé zásoby ropy. Podle tohoto článku vědci Ginette a Daniel Mathurinovi řekli, že „haitské podzemí je bohaté na ropu a palivo“. „Identifikovali jsme 20 nalezišť ropy,“ řekl Daniel Mathurin, a dodal, že „5 z nich pokládají specialisté a politikové za velmi významná.“
„Centrální plošina, včetně kraje Thomonde, pláně Cul-deSac a zátoky Port au Prince jsou plné uhlovodíků,“ řekl, a dodal, že „zásoby ropy na Haiti jsou významnější než ve Venezuele“. „Je to, jako když srovnáte olympijský bazén se sklenicí vody – to ilustruje význam haitské ropy ve srovnání s venezuelskou,“ vysvětlil.
„Venezuela je největším světovým producentem ropy.“
Víme, že na Kubě byly objeveny rozsáhlé zásoby ropy před necelým rokem, jak praví článek v London Guardian, 18. 10. 2008. http://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/18/cuban-oil
„Matka příroda, jak se minulý týden ukázalo, zřejmě požehnala ostrov dostatečnými zásobami ropy, aby se zařadil mezi energetické velmoci. Vláda oznámila, že by při pobřeží v kubánské části Mexického zálivu mohlo být více než 20 miliard barelů těžitelné ropy, což je dvakrát více než předchozí odhady.
Pokud se to potvrdí, postaví to Kubu na stejnou úroveň jako USA a do nejlepší světové dvacítky. Vrty má začít příští rok kubánská státní ropná společnost Cubapetroleo nebo Cupet.
„To by změnilo celou rovnici. Vláda by měla více peněz a nebyla by závislá na cizí ropě,“ řekl Kirby Jones, zakladatel americko-kubánské obchodní asociace se sídlem ve Washingtonu. „Kuba by se mohla připojit ke klubu ropu vyvážejících zemí,“ napsal Rory Caroll, latinskoamerický korespondent Guardianu.
Když se podíváte na mapu, uvidíte, že Haiti a Kuba jsou od sebe vzdáleny na pouhých asi 50 mil. Odděluje je Winward Passage. Dá se předpokládat, že oba karibské národy by mohly sedět na stejném pásu ropného pole.
A zápletka houstne. Podle článku o haitské ropě „Daniel a Ginette Mathurinovi udávají, že americká vláda v roce 2005 povolila užívání strategických rezerv Spojených států. Toto by mělo otevřít politikům cestu pro zahájení jednání Haiti s americkými společnostmi ohledně využití těchto ložisek.“
„Specialisté trvají na tom, že vláda Jeana Clauda Duvaliera ověřila existenci významných ropných ložisek v zátoce Port-au-Prince krátce před svým pádem.“
Hmmm, velmi zajímavé. Zdálo by se, jako by zájem Pentagonu o Haiti během této krize mohl sahat trochu dále než jen k jejich obvyklým laskavým a zmateným humanitárním záměrům. Vypadá to, jako bychom to už někde viděli. Pozorujme bedlivě houpající se míček a sledujme, jak se do té oblasti zakrátko nastěhuje Big Oil. Možná to poslouží i jako kousek diplomacie dělového člunu namířené na Kubu, i jako plán v pozadí pro zajištění rezerv na dvoře impéria, než se Obama a jeho válečný stroj připraví chopit se Venezuely. Brzy další odhalení.


Nebeský grafoman


113009_Blog_sky1
Originally uploaded by be my butterfly

Komentář k fotce převzaté z blogu http://backyardsky.blogspot.com/  
Autorka je profesionální fotografka, to je vidět.

"Moje děti strávily den v Epcotu (Florida, listopad 2009) a volaly mi v naprostém úžasu, že vyfotily mraky překonávající vše, co jsme až dosud viděli."

Doporučuji její blog ke shlédnutí. Její motivací je, že když prý na Floridě není žádná pěkná krajina, tak fotí aspoň krásnou oblohu. Má tudíž nádherné fotky toho všeho, co já a mnozí další pokládáme za "haarpovou" oblohu. Nevím, jestli si je toho vědoma, na blogu o tom nepíše. Zkusím se jí zeptat, jestli ví něco o chemtrails.

Nicméně, její fotky jsou na flickru ve skupině chemtrails.... kdo by je tam dal, když ne ona sama. Zeptám se.

Nejbláznivější chemtrailsové letadlo na světě

Co nám chce sdělit?

Georg: Určitě chcete důkaz, že orgonit funguje.

Georg Ritschl z Orgonise Africa, který už si kvůli orgonitu odseděl dva měsíce v mozambickém vězení, natočil malé instruktážní video (4 min., české titulky). Jaký lepší důkaz účinnosti orgonitu si můžeme přát?


Přepis videa:
Sabotáž v Cahora Bassa. Mozambik uvěznil spiklence proti přehradě.
Čtyři cizinci se pokusilo o sabotáž na mozambické přehradě a byli zatčeni.

Georg Ritschl: Jedním z mých koníčků se stalo to, čemu říkám vodní gifting. To znamená dávat orgonit do vody, která roznáší orgon po celém kraji. To je to, co nás přivedlo k nedávnému výletu do Mozambiku, a hlavní myšlenkou bylo ogiftovat z lodi jezero Cahora Bassa. Ale najednou jsem byl obklopen zbraněmi a křikem vojáků, Ukázal jsem jim náš prostředek, řekl jsem, že mu říkáme orgonit, můžete si to koupit na mém webu, atd. atd., ale oni to ignorovali, zcela se upjali k tomu najít něco podezřelého. Mysleli pouze na to, aby to označili jako podezřelé
a mohli nás dát do vězení. Takže jsme byli ve vězení kvůli orgonu.
Orgonit je mocný prostředek v rukou kohokoliv, aby zvrátil některé z nejhorších tendencí, které vidíme v posledních 50 letech a které mění celý svět v jakýsi blázinec. Eventuelně v poušť.
Používáme obyčejné formy na vdolečky, v nichž děláme takzvané towerbustery, a to je univerzální munice. kterou používáme, Když je dáte do blízkosti mobilního vysílače, zjistíte, že věž, vytvářející původně pole stagnující energie, se změní v generátor pozitivní energie.
Snažíme se pokrýt co největší část Afriky orgonitem, aby měla alespoň základní ochranu proti povodním a jiným hrozným manipulacím počasí.
Pokud jde o haarpové technologie elektromagnetických manipulací počasí a mysli, které mohou být prováděny prostřednictvím běžných mobilních sítí, já jsem mluvil s lidmi, kteří byli trénováni, aby se stali placenými vojáky, žoldáky tajné armády Nového světového pořádku. a ti mi řekli, že byli v podzemních místnostech pro ovládání počasí a mysli, k čemuž se užívá všudypřítomná síť mobilních telefonů. To je dokonalá kamufláž, protože každý má rád mobilní telefony, každý souhlasí, aby byla telefonní věž v jeho blízkosti,
Všechnu giftovací práci v jižní Africe jsme v zásadě provedli moje manželka Frederika a já. Skupina deseti lidí může naprosto změnit celou zemi.
Naše životy byly mým uvězěním na dva měsíce přerušeny, bylo to obrovské vypětí a stres  a naše rodiny byly k smrti vyděšeny, naše jména byla veřejně spojována s hroznými zločiny. Myslím že tím chtěli zastavit moje aktivity publikované na webu orgoniseafrica.com,
Jsem jeden z těch, kteří dávají návod, jak bojovat proti špatné energii,  a často se mi stane, že se ptám sám sebe, jestli jsem se nezbláznil.
Vy jste určitě zvědavi na potrvrzení toho, že to funguje. Chcete vidět, že ten prostředek něco dělá.
Jeden pramen konfirmace je vizuální, orgonit působí okamžité rozsáhlé změny počasí.
Za další konfirmaci pokládám způsob, jakým byl projednáván náš případ, a způsob netypické nenormální vytrvalé agrese proti nám. To ve mně vyvolalo názor, že tímto způsobem by se Mozambik sám o sobě proti nám nebránil. Ale v mezinárodním měřítku jsou zde silné gangy, které operují uvnitř legitimních vládních struktur.
Pokud tato síla existuje, oni nikdy neuznají, že existuje. Takže na nás nemohou udeřit otevřeně, nemohou říct: tihleti lidi zneškodnili naši kontrolu mysli. Protože kontrola mysli samozřejmě neexistuje. Nebo ano?

19. ledna 2010

Americké vojenské lety měly až dosud přednost před humanitární pomocí

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/7020908/US-accused-of-occupying-Haiti-as-troops-flood-in.html

Stručný obsah článku: Britský Telegraf napsal 18. 1., že francouzský ministr a koordinátor humanitární pomoci na Haiti Alain Joyandet obvinil Američany z okupace Haiti. Stalo se tak proto, že se nepohodl s operačním důstojníkem letiště, kde americké vojenské lety přivážející tisíce vojáků měly na letišti Port-au-Prince přednost před lety s humanitární pomocí a před evakuačními lety. Řekl mu prý: "Jde o pomoc Haiti, nikoliv o okupaci."
Teprve včera v noci údajně Američané umožnili přistávání většího množství letadel s humanitární pomoci.
Z reakcí čtenářů: Američané pokračují ve svém testování Haiti - co se stane, když budou co nejdéle zdržovat humanitární pomoc?

Američané popírají okupaci 19. 1.: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/haiti/7020735/Haiti-earthquake-US-denies-occupying-the-country.html

Zde se mimo jiné praví, že organizace Lékaři bez hranic se přidala na stranu Francouzů s tím, že Američané nenechali přistát na Haiti letadla s nezbytnými lékařskými potřebami.

Následkem je vzájemné diplomatické škádlení. Američané i Francouzi mají na Haiti své vroubky až pořádné vruby ze své kolonizátorské a okupační minulosti.  Do toho se pletou vojska OSN - ale jistě se nějak domluví. Odnesou to opět Haiťané.

Haiťané vědí o explozi, která způsobila zemětřesení?

Média se předhánějí v chvále americké vojenské pomoci Haiti. Bodejť, přesně na to je US armáda cvičená. Rychlý výsadek, rychlé vytvoření zázemí, rychlé obsazení, kontrola.
Malý únik nežádoucí informace (i když označené za fantazii) v televizních novinách France 2, 18. 1., 20.00, 18. minuta http://jt.france2.fr/20h/
Hlasatel: Jak funguje americká pomoc na Haiti?
Reportér z Haiti: Po počátečním chaosu už to funguje. Na začátku mělo haitské obyvatelstvo poněkud rozpolcené mínění co se týče Američanů. Přece jen to připomíná okupaci. Získání kontroly nad letištěm během 24 hodin, neustálé přelety helikoptér nad městem. ... Jeden místní vůdce, se kterým od počátku pracujeme, dokonce řekl: "Žádné zemětřesení by nebylo, kdyby Američané neprovedli výbuch, jen proto, aby získali kontrolu nad Haiti." Samozřejmě, je to čistá fantazie ... teď už jsou Haiťané vděčni za pomoc.

A jaký incident, při němž údajně zahynul americký občan a další byli zraněni, se to v médiích tutlá? Nikdo nezná/nechce sdělit jeho důvod ani okolnosti. Že by Haiťany naštvala neuvěřitelná americká arogance, s niž vytvořili katastrofu a teď se zviditelňují jako zachránci, a trochu se do nich pustili?

18. ledna 2010

Objektivity je už všude příliš, já jsem pro subjektivitu.

Párkrát mi přišlo komentářové obvinění, že tento blog není objektivní. Nuže, k tomu mohu jen říci, že pisatelé mají naprostou pravdu. Tento můj blog skutečně není objektivní, nýbrž naopak vědomě subjektivní. Takže tu nemůžete hledat žádnou oficiální vědu, za kterou se dávají Ph.D., ale v zásadě dva druhy informací:  1) ty z druhé ruky, které mě (subjektivně) zaujaly, 2) a mé vlastní osobní (opět subjektivní) spekulace. Což se snažím v každém příspěvku výslovně rozlišit, nic si nepřivlastňovat.
Do objektivního informování se nepletu. Když někdo stojí o objektivní informace, má rozsáhlé možnosti, kde a jak svou touhu uspokojit: aktuálně, novinky, idnes, českénoviny, osud, blesk, atd., atd., vše .cz, takže v této oblasti mě není zapotřebí.
Taky chci uvést na pravou mír dojem některých, že tento blog je jakási týmová práce. Nikoliv, jde o můj čistě osobní blog, a vše, co tu je napsáno, píšu pouze já. Takže chápete, že objektivita je tímto opět vyloučena.
Musím se někdy smát, jak někteří anonymní pisatelé (moc jich zatím nebylo, ani ne na prsty dvou rukou, a možná je to pořád ten samý) dupou nožičkama a vyžadují, aby byl zveřejněn jejich "objektivní" nesouhlasný komentář, a vyhrožují, že jestli to neudělám, fuj fuj fuj hanba cenzuře. Copak já snad mám nějakou povinnost na svém osobním blogu publikovat, co si kdo zamane načmárat? Oceňuju, když si někdo dá práci s korektním vyjádřením třeba i kritického názoru, ale proč si sem dávat nějaké primitivní projevy nelibosti? 
Můžu přidat podobenství: Když budu třeba homeopaticky léčit a mít své stránky o homeopatii, má snad někdo s negativním názorem na tento obor nějaké právo vyžadovat ode mně tisk svých příspěvků?
Každý si může si přece  napsat svůj vlastní blog o čemkoliv a tam se vyjádřit. Je to zadarmo.
Ostatně, zajímalo by mě, jestli by někdo mohl uvést příklad jakékoli informace, kterou lze považovat za objektivní. Já teda na nic nemůžu přijít. To, jak se jmenuju? Kolik je hodin? Přijde mi to taky subjektivní.

14. ledna 2010

Americký test zemětřesení měl hrůzné následky

--> http://www.whatdoesitmean.com/index1322.htm

Americký test zemětřesení "měl hrůzné následky", 
zanechal na Haiti 500 000 mrtvých

Sorcha Faal, 14. 1. 2010

Chmurná zpráva připravená Ruskou severní flotilou pro prvního ministra Putina dnes tvrdí, že katastrofální zemětřesení, které zničilo ostrov Haiti, bylo "jasným výsledkem" testu Amerického loďstva (US Navy), které testovalo jednu ze svých "zbraní působících zemětřesení", jejíž použití je plánováno Američany proti perskému národu Íránu; "mělo hrůzné  následky".

Ruská severní flotila monitoruje pohyby amerického loďstva a jeho aktivity v Karibiku od r. 2008, když
Američané oznámili svůj záměr znovu zde ustanovit Čtvrtou flotilu, http://www.nysun.com/national/navy-to-revive-fleet-for-latin-america-caribbean/75350/ Ta byla v r. 1995 rozpuštěna, načež ruská Otčina reagovala tím, že v témže roce ruská flotila pod vedením jaderného křižníku Petr Veliký zahájila své první manévry v této oblasti od konce studené války. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/venezuela/3520313/Russian-navy-conducts-war-games-in-Caribbean.html

Americkému lidu je užívání a dokonalost technologie vyvolávající zemětřesení naprosto neznámá, ale má již historii starou pár desítek let. Začalo to tím, že v září r. 1978 Sovětský svaz nechal vybuchnout 10megatunovou jadernou bombu a pak "nasměroval" její nárazovou vlnu na Írán http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_ciencia/tsunami_earthquake24_02.jpg ,, kde jejím důsledkem bylo katastrofální zemětřesení o magnitudě 7,4. Tato událost uspíšila pád Američany podporovaného režimu vedeného šachem.

Tento sovětský útok na Irán byl opětován Američany v dubnu 1979 http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_tsunami24.htm, , kdy použili jednu ze svých nově vyvinutých "atomově poháněných" zbraní působících zemětřesení proti bývalému komunistickému národu  Jugoslávie, což mělo za výslede zemětřesení o magnitudě 7,2.

Od konce 70. let Spojené státy "významně pokročily" ve vývoji svých zbraní působících zemětřesení, a podle těchto zpráv nyní používají prostředků využívajícíh Teslovy elektromagnetické pulsy, plasmovou a sonickou technologii, a rovněž "bomby působící nárazovou vlnu", a byly již dříve obviněny Ruskem http://www.cuttingedge.org/news/N1624.cfm, že je používají, ve válce proti afghánistánskému lidu, když jedno z těchto "zařízení" explodovalo v březnu 2002 v Afhgánistánu a způsobilo zničující zemětřesení o síle 7,2.

Je zajímavé si povšimnout, že dle ruské zprávy tvrdící, že v Karibiku byl proveden americkým loďstvem test zbraní působících zemětřesení, byl tento test "s nejvyšší pravděpodobností" založen na téže Teslově technologii, která má zřejmě na svědomí katastrofální zemětřesení, které zničilo japonské město Kobe 17. ledna 1995 a mělo sílu 6,8. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Hanshin_earthquake Tajemné náboženské hnutí Aum Shinrikyiko před ním varovalo 8 dní před jeho vypuknutím, a v jeho zprávě můžeme číst:

"Charismatický guru hnutí Aum, Shoko Asahara, předpověděl zemětřesení v Kobe 9 dní před touto událostí. V rozhlasovém vysílání 8. ledna 1995 Ashara řekl: "Na Japonsko bude proveden útok zemětřesením. Nejpravděpodobnějí v oblasti Kobe." Hideo Murai, pozdější ministru pro vědu a technologii v Am Shiniriko, se rovněž přikláněl k jeho stanovisku. Murai -  prý to byl nejinteligentější Japonec, který kdy žil - byl zavražděn vraždou zorganizovanou Yakuzem krátce poté, kdy promluvil a nahrál svou řeč pro zahraniční zpravodaje http://www.deepblacklies.co.uk/doom_weapons_1.htm.

Murai vystoupil se svým tvrzením 7. dubna 1995 v Klubu zahraničních korespondentů v Japonsku. Při otázce na zemětřesení v Kobe řekl Murai: "Existuje silná možnost vyvolat zemětřesení použitím elektromagnetické síly, anebo někdo možná použil zařízení, které aplikovalo sílu do nitra Země." Vedení kultu Aum pokládalo zemětřesení v Kobe za válečný čin: "Město Kobe bylo zasaženo překvapivým útokem ... ", s dodatkem, že město bylo "vhodným pokusným morčetem."

Poznámka: náboženské hnutí Aum Shinrikyo bylo zničeno krátce po zveřejnění této informace, poté, co bylo obviněno, že spáchalo plynový útok sarinem v tokijské podzemní dráze 20. března 1995. 11 jeho členů včetně vedoucího bylo odsouzeno k smrti. FSB zprávy o Aum Shinrikyo dále tvrdí, že jejich vědomosti o plánovaném užití těchto prostředků "posledního soudu" byly získány od amerických hackerů, náležejících k náboženské skupině Větev Davidova, kteří pronikli http://www.apfn.org/apfn/elites.htm do některých nejtajnějších záznamů amerických obranných institucí. To mělo za následek, že byli rovněž kompletně zlikvidováni v akci dnes známé jako dobytí ranče ve Waco. To nařídil Eric Holder, současný americký generální právní poradce presidenta Obamy.

Teslovy zbraně vyvíjené v USA jsou založeny na výzkumu Nikoly Tesly http://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla , který byl vynálezcem a elektroinženýrem. Byl jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů ke vzniku komerčního užití elektřiny a je velmi známý pro své revoluční objevy na poli elektromagnetismu koncem 19. a počátkem 20. století.

Teslovy patenty a teoretické práce vytvořily základ pro moderní systém elektrické energie založena na střídavém proudu, včetně polyfázového systému elektrického rozdělování a motoru na střídavý proud, s nímž pomohl proniknout do druhé průmyslové revoluce. Tesla je také uznáván americkým nejvyšším soudem za zakladatele moderního rádia.

K Teslovým výzkumům zbraní působících zemětřesení se můžeme dočíst:
http://www.excludedmiddle.com/earthquake.htm "Vložil svůj malý vibrátor do kapsy kabátu a šel hledat nějakou napůl postavenou ocelovou stavbu. Dole v oblasti Wall Street jednu našel: deset pater ocelové konstrukce, bez cihel a kamenů. Namířil vibrátor na jeden ze sloupů a rušil ho přístrojem, dokud ho nedostal.
Tesla pak řekl, že struktura začala praskat a vlnit se a dělníci na stavbě přiběhli dolů v panice, že nastalo zemětřesení. Zavolali i policii. Tesla dal vibrátor do kapsy a odešel. Ještě deset minut a mohl položit tuto budovu na ulici. A se stejným vibrátorem mohl sundat i Brooklynský most na East River za méně než jednu hodinu.

Tesla prohlásil, že přístroj, vhodně modifikovaný, by mohl být použit pro mapování podzemních ložisek nafty. Vibrace procházející zemí vrací "ozvěnový podpis" užívající stejného principu jako sonar. Tato myšlenka byla pak adaptována pro naftový průmysl, a dnes je užívána v modifikované formě s nástroji pro lokaci předmětů při archeologických hledáních."

V tomto bodě je důležité si povšimnout, že moderní pokusy snažící se diskreditovat Teslovu technologii jsou namířeny na struktury určené k tomu, aby vydržely účinky zemětřesení, ale budovy postavené začátkem 20. století, jako ty na Haiti, nebyly postaveny k tomu, aby odolaly takové resonanci http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_resonance#Earthquake_machine . Nejkritičtější rozdíl v testování těchto dvou zbraní působících zemětřesení americkým loďstvem, je v tom, že jejich zemětřesení o síle 6,5, které zasáhlo oblast severní Kalifornie, město Eureka http://articles.latimes.com/2010/jan/10/local/la-me-eureka-quake10-2010jan10 , nezpůsobilo žádná úmrtí, avšak jejich test v Karibiku způsobil smrt 500 000 nevinných lidí http://www.breitbart.com/article.php?id=D9D718703&show_article=1.

Právě tak důležité je povšimnout si zpráv, že US Navy mělo "více než pravděpodobně" "plné vědomí" toho, jak katastrofální škody mohou tyto zbraně potenciálně vyvolat na Haiti, a předběžně uvědomily generála P. K. Keena, velitele Jižního vojska, aby v případě potřeby vyslal na ostrov pomoc. http://www.cnn.com/2010/US/01/13/haiti.us.coast.guard/

Závěrem zprávy o testování těchto zbraní Spojenými státy varují, že Američané plánují zničení Íránu sérií katastrofálních zemětřesení za účelem svržení současného islámského režimu.

Nejpolitováníhodnějšími v těchto událostech jsou lidé z Haiti, kteří trpí v podmínkách tak hrozných, že ani v nejlepších scénářích se nezdá možné, že by dále mohli fungovat jako národ, a z důvodů a účelů, které naprosto nechápou, se stali pouze poslední obětí hry zvané New Great Game http://www.newgreatgame.com/, která rozhodne o vítězích a poražených v tomto 21. století.

(c) January 14, 2010 EU and US all rights reserved

Zemětřesení na Haiti způsobil americký HAARPVideo zatím v angličtině, kdyby se to někomu chtělo přeložit, pošlete pak odkaz. Já přeložím, ale ne hned, zrovna není čas.

13. ledna 2010

US Navy testovala "zbraň" 35 mil od Haiti


Na Twitteru se množí zprávy, že: 


"Americké loďstvo testovalo 40 minut před zemětřesením zbraň 35 mil od Haiti."

"Zemětřesení způsobila naše vláda."
  
Vláda USA zajisté měla dobré důvody způsobit zemětřesení na Haiti, jak udává následující článeček, zatím anglicky, snad přeložím.

Na Haiti prý nikdy nebylo zemětřesení...

EARTHQUAKE WAS CAUSED BY OUR GOVERNMENT - SEE BELOW
======================================================
HIGHLY CREDIBLE REPORT

'US navy tested a WEAPON 35 miles off the coast 40 minutes before the earthquake.'


At 10:52 pm on Tuesday 12th January 2010 it was reported to us that the consequences of non-compliance with completion and closure of the Settlements payments by the end of this week may be dramatic. We have been advised what the consequences may be but we choose at this juncture to refrain from revealing what we have been told. It's too sensitive.

• At 1:05 am UK time on Wednesday 13th January 2010, it was reported to us that at 6:37 pm EST, the NBC Brian Williams Show had reported an earthquake measuring 7:0 on the Richter Scale at Port-au-Prince, Haiti. This location serves as a main junction box to undersea transmission cables from the United States mainly to Latin America and African destinations, although some cables go through Port-au-Prince to Europe, we understand.

This was an operation put together under criminal President Clinton, after CIA-instigated instability had resulted in the departure of the Haitian ruler du jour, enabling ‘peacemaker’ Jimmy Carter to be parachuted in to ‘patch things up’ – under cover of which operation the transmission cables and junction box system was installed for Latin American money transfers. It has long been reported to us, and we have publicised this information in our journal The Latin American Times, that Haiti is a key staging point for drug shipments, and represents an operation ‘handled’ by Al Gore.

• Florida-based sources informed us in the early morning of Wednesday 13th January 2010 that earthquakes have not, in their long experience, previously been reported from Haiti. Furthermore, such a strong earthquake would have been felt and registered in the United States itself. The initial impression following this report was that an induced earthquake centred on Port-au-Prince might have been intended to disrupt mandated Settlements payments this week. While discussing this matter with the Florida parties, the Editor’s line was disconnected.

•On further consideration, however, US sources advised the Editor at about 1:15 am UK time on Wednesday 13th January 2010 that it was rather more likely that if this was an induced ‘earthquake incident’, its purpose would have been to PREVENT the stealing and diversion of the Settlement transfers to corrupt recipient central banks and institutions in Latin America (and Africa, such as the Reserve Bank of Zimbabwe). In other words, the ‘incident’ was aimed at ensuring that the monies were not stolen and diverted while in transit through Haiti (which is what has been happening, and why this god-forsaken location was set up for the purpose).