31. srpna 2008

Před dopadem hurikánu Gustav

Známý meteorolog a výzkumník atmosférických jevů Scott Stevens glosuje blížící se dopad hurikánu Gustav jako uměle vytvořenou meteorologickou událost.

Je Gustav druhá Katrina?

Scott Stevens, 30. 8. 2008

http://weatherwars.info


Podobnosti, alespoň v tomto raném stádiu vývoje Gustava, si nenechala ujít ani mainstreamová média.

Po devastaci Nového Orleansu, která byla dovolena Katrině, když ke škodám došlo zejména po zvláštním explozívním „selhání“ zátopových hrází, prohlásil jsem v několika interview, že se domnívám, že New Orleans by se neměl stavět znovu. Měla by se věnovat pozornost pouze původnímu New Orleansu, Crescent City. Zbytek města, jak ukáže brzy moudrá předpověď, by se měl ponechat na pokoji a vrátit přírodě. Tam jsme nikdy nepatřili a nepatříme. Ta půda, by byla lépe využita jako nárazník, jako mokřina pro budoucí ochranu před bouřemi. 

Stále se hluboce podivuji, jak pomalá byla nová výstavba. Dosti výstižné slovo pro návrat New Orleansu k jeho bývalé slávě je „žalostný“.

Pokud kdokoliv, kdo řídí globální meteorologické operace, chce udělat schválnost, ukázat příklad nejhlubšího úpadku Bushovy vlády, očekávejte dopad Gustava v úterý 2. září 2008 asi do 75 mil od dopadu Katriny – možná vychýlený trochu na západ od ní. Nejhorší starost ve scénáři je, že bouře se obrátí na západ dříve, než se prožene pobřežím Zálivu od ústí Mississippi až do Hustonu v Texasu. Ach jo!

Po straně doufám, že budu mít v bodě dopadu jednoho ze svých spolupracovníků, aby tam shromáždil měření o magnetickém poli generovaném obrovským elektrickým motorem zvaným Gustav. Ještě nevím, jestli bude tak hloupý nebo statečný, aby strkal hlavu do tohoto historického meteorologického jevu.

Úplně nový neworleánský systém zátopových hrází je na tom hůř než předtím, než ženijní vojsko inženýrů přestavělo 220 mil těchto hrází. Teče to... Pokud to teče ve slunném májovém dni, pak bůh pomáhej těm, kteří jsou závislí na tom, že hráze udrží vody zátoky během bouře kategorie 2 či větší. Pumpy to prostě nemůžou vydržet!

Můj názor na hurikánovou sezónu 2008 byl ten, že z ropy a přírodního plynu se dá vydělat při dnešních cenách příliš mnoho peněz, aby někdo chtěl příliš zavřít existující produkci. Škody vyvolají nárůst cen řekněme ze 115 dolarů na 150 dolarů za barel (zisk 25%), ale 25% produkce je zavřeno kvůli silnému dlouhodobému poškození ropné infrastruktury; hra je potom z hlediska producentů ropy k ničemu. Naproti tomu veškerá globální produkce OPECu pokračuje dál, takže OPEC vydělává od 25% více na své středovýchodní či jihoamerické produkci a producenti pěkně rejžují. 

Dostávám stále emaily s dotazy, zda některé meteorologické události či katastrofy jsou zmanipulované. Řeknu vám to jasně, zcela jasně... Můj názor dle mých pozorování mnoha meteorologických jevů na celém světě je ten, že 92-96% počasí nad Severní Amerikou, Evropou a Austrálií je neustále manipulováno. To znamená, že převážná většina veškerého počasí je dnes porušena těmito technologiemi. Čím větší je meteorologická událost, tím větší byl záměr udělat velkou událost! Hurikány nejsou již dávno vedlejším produktem či přirozeným procesem.

To znamená, že VŠECHNY velké meteorologické pohromy jsou uměle vytvářeny a je jim dovolováno, ba dokonce jsou podporovány, aby k nim došlo. A tak tomu bude, dokud se masy „zbytečných jedlíků“, jak nás nazývá Henry Kisinger, neprobudí a nezačnou mít skutečný vliv na záležitosti světa.

Příště Hanna...

Oko hurikánu Gustav 30. 8. 2008


Články o chemtrails v Idaho Observer

Stručný článek, z něhož můžete vyčíst základní a stále platné informace o chemtrails, z pera známé badatelky Amy Worthington, která publikuje v Idaho Observer. 

Chemtrailsová krize – přehled a aktualizace

http://www.proliberty.com/observer/20010409.htm
Amy Worthingon, The Idaho Observer, duben 2001

Není tajemstvím, že americký vojensko-průmyslový obr tajně mění zemskou atmosféru děsivým způsobem. Obrovské množství letadel nyní pluje vzduchem, aby vytvářelo „mraky“ pomocí miniaturních ionizovaných kovových částeček. Neustále jsou užívány mikrovlnné pulsace vytvářené systémem HAARP, aby ohřívaly a narušovaly ionosféru. Synteticky vyrobené chemické mraky vysoušejí vzduch a velmi efektivně blokují slunce.

Principy tohoto groteskního aerosolového projektu jsou vyjádřeny v mnohých amerických patentech. V r. 1974 osoby spojené s NASA (National Aeronautics and Space
Administration) získaly patent US3813875 na užívání baria k vytváření iontových mraků v horní atmosféře. V r. 1991 získala Hughesova letecká společenost (Hughes Aircraft Company) patent US5003186, metodu zakládání vrstvy skleníkových plynů drobnými částečkami, které obsahují „oxidy kovu, např. oxid aluminia“. Patent praví, že jedno z navrhovaných řešení globálního oteplování bylo „přidávat drobné částečky do paliva letadel, tak, aby tyto částečky byly emitovány z výfukových plynů, když je letadlo ve své letové výšce…“. Dokument Air Force z r. 1996. nazvaný Počasí jako násobitel vojenské síly (Weather as a Force Multiplier, viz zde na blogu) prohlašuje: „Ve Spojených státech se modifikace počasí stane pravdě podobně součástí národní bezpečnosti s jak domácí, tak mezinárodní aplikací. Naše vláda bude pokračovat v této politice…“. V r. 1998 se tato politika stala viditelně patrnou.

Modré nebe se stalo vzácností. Demoralizovaní občané jsou stále více nemocní a rozhněvaní, nejen kvůli samotnému tomuto aerosolovému projektu, ale kvůli aroganci těch, kteří dělají, cokoli se jim zachce, bez ohledu na následky. Statečný výzkumník chemtrails, Clifford Carnicom, přes ohrožení vlastního života a neustálý odposlech svého telefonu, shromáždil data, která ukazují, že atmosféra se radikálně mění směrem k zásaditosti. To ukazuje na abnormální přítomnost bariových soli. Carnicom užil pro své výzkumy spektroskopii a pH testy a varuje, že jeho zjištění mají „významné důsledky jak pro chemii, tak pro biologii národa a planety“. Carnicom také bystře odhalil, že v r. 1997 vláda Spojených států změnila standardy viditelnosti, což naznačuje, že nad širokými geografickými regiony mají probíhat letecké aerosolové operace. Starý standard viditelnosti 40 mil byl redukován na 10 mil. A klimatická archívní data ukazují, že nyní je pravidelným jevem viditelnost MÉNĚ než 10 mil, v ostrém kontrastu k normě před 4 lety.

V lednu informovaly CBS News o bizarních geoinženýrských experimentech navrhovaných pro redukci globálního oteplování. Zpráva potvrzovala, že jednou z metod, prosazovaných fyzikem Edwardem Tellerem, je naplnit atmosféru metalickými částicemi, aby se „odstínilo 1 – 2% slunečního světla ... čím dříve, tím lépe“. V loňském prosinci si jeden kanadský občan stěžoval svému místnímu úřadu pro letectví, že nad Victorií v Britské Kolumbii je znečištěné nebe; bylo mu tímto úřadem řečeno, že chemtrailsové formace jsou výsledkem společného vojenského cvičení USA a Kanady. Jeho vysvětlení bylo zachyceno na audiopásek a přehráno pro rozhlasové posluchače na celé západní polokouli. (Dosud jsme se nedozvěděli, zda se tento nebývale upřímný úředník nesmaží v pekelném oleji). Nedávno rovněž potvrdil jeden úředník FAA v nahrávaném interview s nezávislým radioreportérem S. T. Brentem, že mu bylo při čtyřech příležitostech v březnu přikázáno, aby odklonil obchodní letecký provoz pro umožnění obrovské vojenské vzdušné operace nad severovýchodním pobřežím.

Hostitel radiotalk show Whitley Strieber nedávno vystavil na své webové stránce nepotvrzenou zprávu, že skupina bývalých vojenských důstojníků používá soukromý tryskový letoun, aby získala vzorky aerosolového materiálu vypouštěného vojenskými nákladními letadly. Laboratorní testy na vzorcích výslovně potvrdily, že výfukové plyny obsahují jak aluminium, tak barium. Bohužel jsou oba kovy pro člověka toxické. Nešťastní lidé nepřetržitě postřikovaní těmito substancemi nutně musí vykazovat symptomy neurologického postižení a chronických nemocí. Toxické účinky baria jsou potvrzeny publikací Ministerstva zdraví a sociálních služeb z r. 1992. Praví se, že barium může vyvolat dýchací potíže, zvýšený krevní tlak, změny v srdečním rytmu, podráždění žaludku, svalovou slabost, otékání mozku, poškození jater, ledvin, srdce i deprese. 

Barium bylo údajně použito Spojenými státy jako zbraň ve Válce v zálivu, aby oslabilo nepřítele a způsobilo mu nemoci. Aluminium je toxické pro nervový systém a ničící pro mozek. Jeho účinky na lidské zdraví byly nedávno ilustrovány, když Kanaďané v Espanole v Ontariu informovali o masovém onemocnění poté, co nízko létající americké letouny začáraly jejich město kondenzačními stopami obsahujícími aluminiem potažená vlákna (chaff). Výzkumníci zjistili, že dešťová voda v té oblasti obsahovala sedmkrát více aluminia než je povolený limit. Lidé si stěžovali na bolesti šíje, dýchací problémy, bolesti hlavy, pálení v očích a suchý kašel. Zatímco vojsko „bombarduje“ osídlené oblasti mikroskopickými znečišťujícími částicemi, Komise pro ochranu životního prostředí (EPA) varuje před vdechováním těchto částic. Právě minulý rok EPA citovala významné studie, které zjistily, že i mírné znečištění vzduchu může vyvolat náhlou smrt změnou srdečního rytmu u lidí se srdečními problémy. „Je pozoruhodné, že znečištění ovzduší má tak podstatný vliv na zdraví lidí, a to se neustále potvrzuje“, řekl zástupce EPA citovaný novinami Los Angeles Times. 

I když EPA ukazuje prstem na průmyslové znečištění, nepřetržitě popírá jakékoli poznání o chemickém znečištění, navzdory tomu, že tento úřad potají monitoruje webové stránky o chemtrails, kde jsou neustále aktualizovány fotografické doklady o tomto znečištění, chemtrails i nemoc, která vždy doprovází silné sprejovací akce. Přesto kongresoví republikáni odpovídají na rozzlobené dotazy sborovou recitací, že chemtrails jsou pouze kondenzační stopy, které se tvoří, když se horké výfukové plyny proudového letadla mísí s atmosférickým vzduchem s nízkým tlakem páry a nízkou teplotou. Tito kongresoví zbabělci rovněž stále říkají, že NOAA, Air Force a Ministerstvo zdraví a sociálních služeb popírají vědomí a odpovědnost za neobvyklé aerosolové aktivity. Tyto oficiální vytáčky pouze přidávají k veřejné frustraci a nedůvěře. A zajisté potvrzují široce rozšířené podezření, že vládní zástupci lžou, kdykoli otevřou ústa.

To vše je „dobrá zpráva“. Příští měsíc prozkoumáme důkazy o ještě zhoubnějším komponentu mezinárodní aerosolové kampaně – o neodsouhlaseném a nebezpečném BIOLOGICKĚM testování, které je nyní široce prováděno na lidech. Mezitím sledujte: 
www.carnicom.com; 
www.rense.com
www.chemtrailcentral.com.
 

Hurikán Gustav je uměle vytvářen systémem HAARP


http://data4science.net/essays.php?EssayID=831

Zde je link ukazující, jak je hurikán Gustav uměle zesilován systémem kontroly počasí, aby dosáhl co nejničivější síly. Čtyři zakroužkované body (modře oko hurikánu) jsou místa manipulace.

28. srpna 2008

Velká lež o globálním oteplování

U nás v ČR jsme teprve nedávno dospěli k všeobecnému povědomí, že právě probíhá globální oteplování, a jsme na toto poznání velmi hrdi. Ovšem v cize mluvících zemích se už dávno přesvědčují o opaku, že se totiž jedná o podvod v zájmu nejvyšších vládnoucích vrstev. U nás se však zatím smějeme těm, kteří se díky znalosti cizích jazyků byli schopni dovědět více, než čím nás masírují hysterická média (např. prezidentu Klausovi). Tak se zkuste dovědet něco víc i vy a můžete začít tady.

Zde je překlad úvodního článku o problematice globálního oteplování z webu EducateYourself, jehož autorem je editor Ken Adachi a který stručně a jasně uvádí do celé problematiky... Součástí úvodu  jsou četné odkazy na dokumenty, které vědecky vyvracejí lži propagované hlavním aktérem kampaně, jímž je Al Gore. 

Globální oteplování

http://educate-yourself.org/lte/globalwarming13sep06.shtml

„Způsob zkoumání IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change – Mezivládní komise pro změny klimatu] je naprosto chybný... Vědecký podklad pro kjótský protokol je zcela neadekvátní.“
Dr. Hendrik Tennekes, emeritní ředitel nizozemského Královského meteorologického institutu v r. 2005.

„Čtvrtá zpráva IPCC by mohla právě tak dobře rozhodnout o zrušení všech klimatologických učebnic a nahradit je v našich školách tiskovými komuniké... Den za dnem stejná mantra – že „Země se ohřívá“ je omílána ve všech formách. Protože „led taje“ a „hladiny moře se zvedá“, apokalypsa se blíží“ Aniž by si to uvědomoval či snad přál, průměrný občan je balamucen, uspáván a ukolébáván do bezmyšlenkovitého přijetí... Neveřící ve skleníkovém scénáři jsou v pozici těch, kteří kdysi dávno pochybovali o existenci Boha...“.
- Marcel Leroux (z What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm)

Poznámka editora 3. 2. 2007: 
V současné době jsme bombardováni přívalem propagandy nazvané „globální oteplování“. Každé televizní a rozhlasové zpravodajství, každá televizní talk show dotýkající se politiky, každé rozhlasové povídání, každý větší zpravodajský časopis a noviny zpívají v téměř perfektním souzvuku: „Nebe nám spadne na hlavu, pokud brzy něco neuděláme s globálním oteplováním!“

Právě včera jsem telefonicky hovořil s dr. Johnem Colemanem, autorem knihy Tavistockův institut lidských vztahů: formování morálního, kulturníh, politického a ekonomického úpadku Spojených států amerických. Byl se mnou zcela zajedno, že intenzívní kampaň o „globálním oteplování“ je klasická Tavistockova propagandistická kampaň nejvyšší priority. Zjevně se nešetří jakýmkoli úsilím ani sumou peněz ani „expertními vědeckými názory“, aby nám byla přednesena tato „nevhodná pravda“ tak, abychom byli všichni přesvědčeni, že linie příběhu načrtnutá propagandisty je pravdivá, a proto musíme přistoupit na nové „regulace“ či zákony, které budou nastoleny za účelem „prevence katastrof, které zcela jistě nastanou, pokud neudržíme na uzdě Globální Oteplování.“ Slýchávám z rádia nejabsurdnější a nejsměšnější tvrzení od „expertů“ na globální oteplování, týkající se strašlivých „následků“, které budou následovat za 50 – 100 let, pokud nebudeme dodržovat jejich doporučení, abychom „zbrzdili globální oteplování“. Je urážkou inteligence každé lidské bytosti na této planetě, aby přijala tento drzý podvod od těch, kteří staví sami sebe do pozic „vedoucích akademických vědců“ a autorit v této oblasti (rozuměj Rockefellerem a Rotschildem koupené a podplacené „mluvící hlavy“).

Uvedu zde články, které budou rozebírat a odkrývat nesprávné použití, uvádění v omyl a falešné závěry, které jsou propagovány propagátory globálního oteplování. Pokud najdete články, blogy nebo fóra zaměřená na podvod s globálním oteplováním, prosím zašlete mi je pro případné uvedení zde.

Aktualizace: 1. 3. 2007: Dostal jsem mnoho výborných článků odhalujících mýtus o globálním oteplování, v tom i dva vynikající vědecké články napsané Christopherem Moncktonem (3rd Viscount, Monckton of Brenchley) a publikované 5. a 12. listopadu 2006 v Sunday Telegraphu (Londýn), které odhalily Al Gorovo překrucování pravdy a klamná prohlášení s devastujícím účinkem. Gore byl dostatečně podnícen, aby se cítil nucen odpovědět na Moncktonova obvinění ve vydání novin z 19. listopadu (viz níže).
Moncktonův článek v Sunday Telegraphu z 5. listopadu byl nazván „Chaos v klimatu? Nevěřte tomu“. V článku je odkaz na vědecký (a dobře dokumentovaný) 40stránkový souhrn příhodně nazvaný Apokalypsa se ruší, který odhaluje celý podvod s globálním oteplováním za použití stejných věcí, které, jak Gore prohlašuje, podepírají thesi o globálním oteplování – vědeckých dat. 
(http://www.telegraph.co.uk/news/graphics/2006/11/05/warm-refs.pdf ) (dnes bohužel hlášeno jako nedostupné)
 

Gore odpověděl na Moncktonovy články vyvracením důkazů publikovaným v Sunday Telegraph dne 19. 11. 2006. Christopher Monckton pak odpověděl na každé slovo Gorova vyvracení – tvrzení za tvrzením – s ještě ostřejším vyvrácením Gorových patetických falešných obvinění a lhostejnosti k pravdě.
(http://ff.org/centers/csspp/pdf/20061121_gore.pdf) (dostupné)
Publikováno 21. 11. 2006.
Ken Adachi, editor

Aktualizace 13. 9. 2006
Dotaz čtenáře: Můžete mi pomoci najít nějaké informace o globálním oteplování? Hledám informace o místech, která budou postižena z důvodu globálního oteplování, když voda zaplaví zemi. A místa na světě a zejména v Kanadě a USA, která mohou být poškozena? Děkuji. Lorna
Odpověď:
Ahoj Lorno,
„globální oteplování“ je psychologická operace, „psy-ops“, která má připravit podmínky, aby publikum uvěřilo, že v blízké budoucnosti budeme mít spoustu problémů, jetliže neučiníme kroky X, Y a Z, a to rychle. Tyto „kroky“ jsou to, co Illumináti od nás chtějí, aby mohli dále upevňovat svou kontrolu nad našimi životy – a ještě v tom procesu vydělat spoustu peněz.

A z Nobelovy ceny pro B. S. (Bachelor of Sciences) máme jeho bloviousness:
Kdo může pochybovat, když ten chlap říká, že je to tak?

V současnosti je jedním z vedoucích v tomto průvodu bývalý vicepresident Al Gore, ale je tu i malá armáda propagandistických podomních obchodníků, kteří pracují ve dne v noci, aby „prodali“ tuto „nepřístojnou pravdu“.

Kampaň propagace „globálního oteplování“ je velmi podobná propagandě při kampani „naftové krize“, dříve vedené odchovancem rodiny CIA Michalem Ruppertem (který nyní zřejmě prchl ze země), a diskutována dlouze na naší indexové stránce „Peak Oil“.

Oni neustále prosazují tato propagandistická témata, aby vás přiměli je PODVĚDOMĚ přijmout jako pravdivá. Proto tito prolhaní šakalové neustále používají slova jako „pravda“, „pravdivý“, „upřímný“, „čestný“, atd., zatímco lžou, až se jim od úst práší. Bush, Ricová, Rumsfeld, Cheney, Gore, Clinton, atd., to dělají neustále; jsou to patologičtí lháři jeden jako druhý, ale patologičtí lháři trénovaní Tavistockem.

Užívají televizní „dokumentární“ produkční společnosti jako WGBH v Bostonu (Nova), či Frontline, aby jim vyráběly tyto „pravdy“. Jejich produkce je velmi dobře udělána a pro lidi nevědomé a naivní se jeví jako VELMI přesvědčivé a průkazné, ale pokud máte výhodu dobrého vzdělání a naučili jste se samostatnému myšlení, můžete rozpoznat pečlivě vytvořená překroucení a výmysly, které zaplétají do této propagandy. Nedávno jsem viděl program na veřejné televizi nazvaný „Stavba na Pozemku Nula“. Je to druhý takzvaný „dokument“, který jsem viděl v televizi, který tvrdí, že vysvětluje, jak se zřítil World Trade Center. Program vytvořil snůšku nesmyslů fyzikálních i reálného světa s použitím „expertů“, kteří tvrdí, že mluví ústy vědy! Byla to nepřetržitá lež od počátku do konce. Obsahovalo to nádhernou počítačovou grafiku a simulace, samozřejmě, ale byl přesto náklad koňského hnoje.

Někdy mezi polovinou 70. a 80. let do nás zase nepřetržitě tloukli podobnou propagandu, která tvrdila, že chlorové uhlovodíky (CFC, chlorované fluorovodíky) jako freon jsou odpovědné za vznik obrovských „děr“ v ozonové vrstvě. Toto jsme poslouchali od těchto společností vyrábějících „dokumenty“ a současně od politiků nejméně po 10 let. Ta pověst byla naprosto nepravdivá a ve skutečnosti byla uvařena Tavistockem. Velké chemické společnosti Iluminátů jako Dupont (jedna z předních rodin Iluminátů) vydělaly obrovské peníze prodejem drahých chemických náhrad, které byly používány náhradou za mnohem levnější freonové chladiče. Samozřejmě, bylo třeba nahradit freon ve všech druzích existujících chladících a klimatizačních systémů, protože to bylo přikázáno zákonem. Tyto zákony prošly, protože po deseti letech vtloukáni propagandou prostě každý VĚDEL, že CFC způsobují díru v ozónové vrstvě!

Uznávám, že jsou fyzikální důkazy o oteplování polárních krajin, Aljašky, atd. Někteří lidé budou dokazovat, že je to normální fluktuační cyklus, kterým Země prošla dříve již mnohokrát. Mé vlastní podezření je, že je používána tajná technologie za účelem vytvoření atmosférického oteplování nad polárními kraji. HAARP je evidentní, ale jsem si jist, že jsou i další tajné systémy, o kterých nic nevíme.

Pokud bude v příštích letech zaplaveno pobřeží z důvodu tání ledovců, nedojde k tomu náhle a nebude to mít efekt přílivové vlny. Bude to velmi postupné a budete mít spoustu času přemístit se na výše položené místo. Nedělal bych si takové starosti. Je to spíše hypotéza.

S pozdravem Ken

On-line videa vykládající globální oteplování jako podvod:

Global Warming Doomsday Called Off Part 1 of 5 
http://www.youtube.com/watch?v=fr5O1HsTVgA (9mins, 47 secs) 

Global Warming Doomsday Called Off Part 2 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=fD6VBLlWmCI

Global Warming Doomsday Called Off Part 3 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=gZS2eIRkcR0

Global Warming Doomsday Called Off Part 4 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=dIbTJ6mhCqk

Global Warming Doomsday Called Off Part 5 of 5
http://www.youtube.com/watch?v=v2XALmrq3ro

Overweight, Naive, Brainwashed Young Woman "Debates" Pat Buchannan on Global Warming (Nov. 5, 2007) 
http://www.youtube.com/watch?v=z14hR6q3FDY (6 mins, 37 secs) 

Dr. Arthur Robinson on the Myth of Global Warming (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/drArthurRobinson02nov07.shtml

The Great Global Warming Swindle (British documentary) 
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingswindledocumentary18sep07.shtml 

John Stossel Deflates the Gore/IPCC Global Warming 'Consensus' 
http://www.youtube.com/watch?v=_FI0U5JOtoo (7 minutes) 

Senator James Inhofe debunks the science in Al Gore's movie
http://www.youtube.com/watch?v=0VgdYJWdhRw (4 mins, 41 secs) 

Senator James Inhofe on the Global Warming Scam
http://www.youtube.com/watch?v=GFjMeFaBS7w (8 mins, 58 secs) 

Alex Jones - The Global Warming Scam 
http://www.youtube.com/watch?v=kb9aA8JL0VI

The Global Warming Hoax 
http://www.youtube.com/watch?v=Io-Tb7vTamY

Global Warming, An Unsettled Science 
http://www.youtube.com/watch?v=PMQH5aa5Q0s

Global WArming Opportunities
http://www.youtube.com/watch?v=BURDqZVdKAc

 

Blogs

Global Warming and Climate Change, Where do you stand? (courtesy of Andy) 
www.discussglobalwarming.com

Web Sites Devoted to Debunking the Global Warming Hoax

International Climate and Environmental Change Assessment Project (ICECAP) Nov. 11, 2007
http://www.icecap.us/

Per Strandberg in Norway Compares Greenhouse Global Warming Theory Against Real Science (Nov. 3, 2007) 
http://www.global-warming-and-the-climate.com/ 

293 Articles Debunking the Global Warming Hoax from the World Natural Health Organization (Nov. 12, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/GWdebunkingarticlesatWNHO12nov07.shtml

Related Articles

Ice Caps Melting? (or More Pumped Hysteria from the Global-Warming Cons?) July 5, 2008
http://educate-yourself.org/glw/meltingicecaps03jul08.shtml

Relax, the Planet is Fine by Linda Frum (Exposing the Global Warming Hoax) April 1, 2008
http://educate-yourself.org/glw/frumrelax21apr07.shtml

The Inconvenient Truth:The Sun Varies in Intensity by ZS Livingstone (Jan. 20, 2008)
http://educate-yourself.org/zsl/inconvenienttruth20jan08.shtml

Who Are The Biggest Nurturers Of The Global Warming Scam? Bar Attorneys (Dec. 7, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/biggestnurturerslawyers07dec07.shtml

Chemtrails & Global Warming (Dec.2, 2007) 
http://educate-yourself.org/cn/chemtrailsandglobalwarming02dec07.shtml

What is Wrong with the IPCC? by Hans Labohm (Nov. 11, 2007) 
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

Weather Channel Founder: Global Warming ‘Greatest Scam in History’ (Nov. 10, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/greatestcamever10nov07.shtml

Harvard Paper Calls Al Gore a Hypocrite
http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2007/11/06/harvard-paper-calls-al-gore-hypocrite

Diagnosing Al Gore: Truth in the Balance (Nov. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/gilderdiagnosingAlGore02nov07.shtml

Global Warming ~ A Hidden Cause? by Carol Webb (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/carolwebbGWhiddencause01nov07.shtml

Global Warming: Man-Made or Natural? by Dr. S. Fred Singer (Nov. 1, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/singerGWmanmadeornatural30jun2007.shtml

Global Warming, Increasing Solar Output, and the Sagittarius Dwarf Galaxy (Sep. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/lte/sunglobalwarmingandsagitarius21sep07.shtml

The Global Warming Diversion (May 15, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/bahrglobalwarmingdiversion15may07.shtml

Green Lies and Amazing Truths (April 20, 2007) 
http://www.cuttingedge.org/articles/db089.htm

Al Gore's Global Warming Propaganda film Opposed by UK Parents in New Forest (April 19, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/gorefilmfindsoppositionfromUKparents19apr07.shtml

Eric Hufschmid's Expose of Al Gore and his Global Warming Dog & Pony Show (March 18, 2007) 
http://www.erichufschmid.net/Global-warming/Global-warming.html

Global Warming Replaces 9/11 As Justification To Do Anything (Mar. 13, 2007) 
http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/130307doanything.htm

Global Warming 'Consensus' Is Unanimous: Gore Tells Lies (Mar. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmingconcensus13mar07.shtml

Gore and The Great Luddite Hoax of 2007 By Lyndon H. LaRouche, Jr.(Mar. 9, 2007) 
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-10/pdf/04_710_feat.pdf

Al Gore's 'Scientific' Media Study Isn't Scientific (Mar. 2, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/goremediastudynotscientific02mar07.shtml

Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says (Feb. 28, 2007) 
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Al Gore's An Inconvenient Truth One-sided, Misleading, Exaggerated, Speculative, Wrong (Feb. 28, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/algoreInconvenientTruthreviewed28sep06.shtml

Global Warmers Getting Desperate By E. Ralph Hostetter (Feb. 26, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/globalwarmersgettingdesperate22feb07.shtml

Who's Lying? A Simple Tale Of Unbiased Global Warming Facts (Feb. 24, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/whoslying24feb07.shtml

The Fraud of Global Warming: True CO2 Record Buried Under Gore (Feb. 24, 2007) 
http://educate-yourself.org/glw/0223_inconvenient_gore.pdf

Global Warming In A Climate Of Ignorance (Feb. 21, 2007)
http://educate-yourself.org/glw/climateofignorance221feb07.shtml

Climatology Ph.D Says Global Warming "Doesn't Exist" (Feb. 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingdeception05feb07.shtml

The Creeping Fascism of Global Warming Hysteria by Paul J. Watson (Feb 16, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/watsonglobalwarmingfascismhysteria15feb07.shtml

Global Warming Propagandists Targeting Skeptics & Dissenters (Feb. 13, 2007)
http://educate-yourself.org/cn/globalwarmingskepticstargeted23jan07.shtml

Global Warming Refuted ( Feb. 13, 2007) 
http://www.wcflunatall.com/globalwarminglie.htm

Independent Summary Shows New UN Climate Change Report Refutes Alarmism; Reveals Major Uncertainties of the Science (Feb. 5, 2007)
http://www.fraserinstitute.ca/shared/readmore.asp?sNav=nr&id=783

Global Warming: A Paper Tiger by Vlado Bevc (Jan. 27, 2007) 
http://educate-yourself.org/cn/globawarmingpapertiger27jan07.shtml

An Inconvenient Truth? Al Gore Can’t Give Junk Science Away (Nov. 26, 2006)
http://educate-yourself.org/glw/gorecantgiveawayjunkscienceDVDs26nov06.shtml

Climate Chaos? Don't Believe it! (U.K. Sunday Telegraph Nov. 5, 2006) 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/05/nosplit/nwarm05.xml

Global Warming and Hurricanes: Still No Connection (Sep. 16, 2005) http://www.friendsofscience.org/documents/global%20warming%20and%20hurricanes.pdf

Storm frenzy is not an anomaly, but a phase (Sep. 13, 2005) 
http://www.sptimes.com/2005/09/13/Weather/Storm_frenzy_is_not_a.shtml 

Hurricane Activity Varies All the Time (June 8, 2005) 
http://www.caymannetnews.com/2005/06/853/letter2.shtml 

Meteorologist Likens Fear of Global Warming to 'Religious Belief' (Dec. 2, 2004) 
http://www.cnsnews.com/Culture/archive/200412/CUL20041202a.html

John McCain's 'Global Warming' Hearings Blasted by Climatologist (Nov. 19, 2004) http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200411/NAT20041119a.html

Environmentalists Blame East Coast Hurricane on 'Global Warming' (Sept. 18, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200309/NAT20030918e.html 

'Bring It on,' Climatologist Says of Global Warming Litigation (July 21, 2003)
http://www.cnsnews.com/Nation/Archive/200307/NAT20030721a.html 

'Alarmist' Global Warming Claims Unfounded Says Climatologist (July 14, 2003)
http://www.cnsnews.com/Culture/Archive/200307/CUL20030714c.html 

Global warming: Lies, lies, damnable lies! (Mar. 19, 2001) 
http://www.enterstageright.com/archive/articles/0301globalwarming.htm

Debunking Global Warming Propaganda, Steven Milloy, Publiisher 
http://www.junkscience.com/

 
Komentáře čtenářů:

www.discussglobalwarming.com

19. 3. 2007
Četl jsem váš příspěvěk o globálním oteplování ... díky Bohu, že někdo spojuje chemtrails a HAARP jako manipulační ohřívače atmosféry. Snažím se ukázat lidem spojení a shledávám se s pohledy, které jistě znáš... Jsem přesvědčen, že chemtrails mají mnoho cílů: roznášení patogenů, směs aluminia a baria, která zabíjí mnohé druhy... a také ohřívání atmosféry... jako když máme táborový oheň uvnitř stanu z kovové fólie.
Pokračuj v dobré práci!
Wanderer

24. 2. 2007
Nějaké reference. Emmanuel, Kanada, www.medson.net 

11. 2. 2007
Experiment, který naznačuje, že změna klimatu je omyl:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk//article1363818.ece?Submitted=true

Ruský akademik říká, že CO2 nemá vinu na globálním oteplování.
http://en.rian.ru/russia/20070115/59078992.html

26. srpna 2008

Jak si dělají legraci z globálnho oteplování

Globální oteplování? Důvěrně známý pojem, který nám zdánlivě vysvětluje mnohé současné zvláštní klimatické jevy. Ale skutečné vědecké výzkumy, kterým se nedostává slyšení, dokazují, že žádné oteplování neexistuje. (Perfektní informace v angličtině o tom na educateyourself, viz Odkazy.)
Celá záležitost je vlastně prvkem propagandy světové moci, obchod, ospravedlňující aktivity celé armády "vědců", různá "zákonná" opatření likvidující lidská práva a svobody...
Co s tím? Na ecoEnquirer si z toho dělají legraci...


Nejnovější zprávy:
Konference o globálním oteplování - Bali 2027

 
Desátá konference o globálním oteplování konaná na Bali (Bali-X) byla dnes ukončena novou dohodou o projednání cestovního plánu pro budoucí rozhovory o skutečném snížení emisí skleníkových plynů. Delegáti Spojených států označili dohodu za historický krok k prevenci budoucího globálního oteplování.

(Bali, 10. 12. 2027) Dvacet let po první konferenci o globálním oteplování na Bali delegáti z celého světa účastnící se desáté konference na Bali (Bali-X) učinili dnes závěrečné úpravy nové dohody o projednávání budoucích redukcí emisí člověkem vyrobených skleníkových plynů. Podle všech vědců certifikovaných Spojenými národy se předpokládá, že tyto emise jednou způsobí globální oteplování, jak bylo zjištěno před třiceti lety.

Zemský car Spojených národů, Al Gore, označil smlouvu z Bali-X za zásadní krok k globálnímu úsilí o snížení emisí skleníkových plynů. „Dnes pokračujeme v dlouhé tradici kooperace, která udržovala dohody umožňující jednání, která poskytují základ pro budoucí rozhovory“, oznámila Jeho Excelence. „Obnovili jsme naději, že obtížný, ale historický vědecký konsensus, jehož bylo dosaženo před téměř dvaceti lety, nebyl zbytečný.“

Tak jako v předchozích letech byla konference Spojených národů cílem některých kritik pro zanedbávání narůstajících vědeckých důkazů, že změna klimatu je zcela přirozeným jevem. Menšina vědců necertifikovaných Spojenými národy opět poukázala na globální teploty, které nadále v minulých třiceti letech mírně klesají. Veškeré tyto komentáře byly učiněny anonymně z důvodu jejich ilegality podle zákonů o antizelených projevech nenávisti.

„Ano, globální teploty poklesly“, připustil pan Gore soukromě, „ale jak všichni víme, tento sporný ochlazující trend se náhle změní v rychlé oteplování … možná už příští měsíc. Bylo mi řečeno našimi vědci Spojených národů, že máme nyní méně než deset let, abychom odvrátili globální peklo kataklysmických proporcí.“

Kanadská delegace opět vyjádřila mírné znepokojení, že světový ochlazující trend možná neskončí tak brzo. Poukázala na ledové kry v severní Kanadě, které dosud přežívají po třicet let bez rozpuštení, a varovala, že některá města na dalekém severu by mohla být opuštěna, protože ledové kry pokračují ve své expanzi na jih.

Zejména tvrdě postiženy pokračujícím ledem byly ženy a děti rodin environmentalistů, kteří proudili do Seerozápadního teritoria ze Spojených států během Velkého zeleného exodu 2008. Vzrůstající masy ledu již zničily pobřežní letoviska, která byla předčasně postavena na pobřeží Arktického oceánu v předzvěsti oteplování.

Častý cíl antizelené frakce, pan Gore, byl opět subjektem mírné kritiky za svůj obchod s uhlíkovým odpadem, jehož hodnota nyní přesahuje 2 triliony dolarů.

Gorova akvizice Googlu inc. za účelem vytvoření Google Green v r. 2014 je stále některými internetovými puristy odsuzována. Reklamy Google Green stále převládají na webech celého světa známým logem. Antizelení demonstranti se občas dali slyšet před konferenčním centrem, jak zpívají „Chceme zpátky Colu“, zřejmá narážka na ústřední roli pana Gora v koordinaci mezinárodního zákazu nápojů obsahujícíh CO2 v roce 2016.

Nepříjemností konference na Bali tento rok poprvé byly tisíce zatčených pro zločiny antizelených nenávistných projevů. Mnozí pozorovatelé konference toto očekávali jako nevyhnutelný důsledek zákonů vydaných Globálním soudním dvorem Spojených národů, které klasifikovaly veřejné antizelené rétorické projevy jako zločin nenávisti

Navzdory obvyklým obtížným bodům projevujícím se již na předchozích konferencích o globálním oteplování většina delegátů vyjádřila optimismus, že nová dohoda dosažená na Bali-X skutečně povede k širokým redukcím emisí kysličníku uhličitého.

Když pan Gore nastoupil do Green-1, vysoce výkonného hybridního Boeingu 797 (obsahujícího menší verzi standartně vyhřívaného plaveckého bazénu), pravil: „Dlužíme to našim dětem a vnukům, abychom jim předali Zemi svobodnou od lidských zásahů. Dnes jsme učinili první obří krok tímto směrem.“

Generátory počasí v USA a v Rusku

Následující příspěvek je překladem z webu ecoEnquirer:

Ne že by tento článek plně vyjadřoval názory autora tohoto blogu, např. pasáž o mimozemšťanovi bere s rezervou... ale jako drb je to zajímavé... není šprochu...
Čtenář zde nalezne pár indicií, které naznačují, že meteorologické války jsou reálnou záležitostí.

Meteorologické války a Oblast 51

(2006)V našem exluzívním rozhvoru s jedním z elektroinženýrů Oblasti 51(cs.wikipedia.org/wiki/Area_51) je odhalena pozoruhodná válka “generátorů počasů” mezi USA a Ruskem. Ruský hurikánový útok na USA v r. 2005 a letošní americký odvetný útok zimní vlnou chladu na Rusko, oba představují první ze široké škály úspěchů v tajné meteorologické válce, o níž se veřejnost má domnívat, že jde o prosté “globální oteplování”.

1. část:
(Kdesi v poušti Jihozápadu) exkluzívně: “Kdokoli ovládá světové počasí, ovládá svět”, zašeptal inženýr, nyní neustále cestující a obávající se o svůj život. Tento příběh vyprávěl našemu webu ecoEnquirer unavený, nervózní muž něco málo přes čtyřicet, a jeho historka je jedinečná. I když jeho příběh nemůže být potvrzen, je příliš důležitý, než aby prošel bez povšimnutí, a tak ho zde předkládáme vám čtenářům, abyste sami rozhodli o jeho pravdivosti.

Tak jako stovky dalších elektroinženýrů zaměstnaných v Oblasti 51, dr. Bobby Hendricks (nejde o jeho pravé jméno) měl jen minimální tajné informace, které patřily k tomu, co „potřeboval vědět“. Pracoval na pouze malé části elektrického zařízení neznámé funkce, ale Bobby věděl, že ať je to cokoliv, spotřebovává to ohromné množství energie. Inženýři jsou zvědavá cháska, a po mnoha měsících jak on, tak mnozí jeho spolupracovníci si začali dávat dvě a dvě dohromady. Minulou zimu jím navržené komponenty začaly dosluhovat a potřebovaly náhradu, a tehdy Bobby a další inženýři odhalili pravý účel toho, co bylo nazýváno „vlnově řízený rezonanční generátor počasí“ ("waveguide resonance weather generator").

„Celá záležitost s globálním oteplováním je klam“, vysvětloval dr. Hendricks, zapaloval si další cigaretu, ještě než dokouřil první, a sem tam se podíval přes rameno, jako by ho někdo měl sledovat. „Rychlé globální oteplování v posledních třiceti letech je, jak se domníváme, přímým důsledkem těchto obrovských zařízení na manipulaci počasí, které testují USA i Rusko.“


Bobby rozvíjel dále příběh tak neuvěřitelný, a přece tak odpovídající historickým událostem, že jsme debatovali po dva týdny, zda ho máme zveřejnit. Pokud je pravdivý, odhalení detailů může uvést do nebezpečí celý tým webu ecoEnquirer.

„Jak USA, tak Rusko si uvědomují, že dnešní globální ekonomika činí naše země stále více zranitelnými vzhledem k politickým nestabilitám v jiných oblastech. Ruský program aktivního výzkumu s generátorem počasí byl, jak se domníváme, strategickým útočným nástrojem k destabilizaci americké ekonomiky. Americká práce na našem vlastním generátoru byla spíše obrannou odpovědí na ruský program“, vysvětlil Bobby.

„Loňské hurikány představovaly první úspěch Ruska v širokém měřítku“, pokračoval. „Přemýšlejte o tom. Počet tropických bouří v r. 2005 byl nejen absolutním rekordem, ale k tak mnohým velkým hurikánům došlo proto, aby postihly naši produkci ropy a rafinérská zařízení. Obávám se, že to byl pouze počátek stupňující se meteorologické války.“

Matka příroda však umožňuje pouze určitý stupeň ovlivnění počasí, a tak nebylo možné odpovědět Rusku našimi umělými hurikány. „Na rozdíl od Spojených států není Rusko ohrožováno hurikány“, vysvětlit Bobby. „Tyto generátory nemohou vytvořit zcela nové počasí ... to by spotřebovalo příliš mnoho energie ... mohou pouze intenzifikovat existující modely počasí. Jedna z nejvýznamnějších hrozeb počasí pro Rusko je zimní chlad, který příliš namáhá jejich křehký systém distribuce energie. Rekordní chladná vlna minulé zimy v západním Rusku a na Sibiři byla americkým prvním úspěchem s naším generátorem, a bylo to odvetné opatření na hurikánový útok v r. 2005“.
2. část:

Když jsme se zeptali dr. Hendrickse na možnost účasti mimozemšťanů v Prostoru 51, usmál se. „No, to bylo mimo oblast našich zkušeností ... i když jsme o tom stále slyšeli zvěsti. Jediná zvěst, která přetrvala a je brána velmi vážně, se vztahuje k jistému mimozemšťanu, jehož schopnost měnit vzhled do lidské podoby byla kombinována s jeho zájmem o lidskou politiku.“

„Ta pověst zní, že když tento jistý mimozemšťan vyšel na scénu, jeho vzezření bylo tak hrozivé, že dostal přezdívnku „Alien Gore“ (slov. hříčka: Alien = mimozemšťan, Gore - rohatý, nabírající na rohy, či krvavá kaluž – pozn. překl.) Nakonec se stal tak dobře informovaným o mnoha projektech Oblasti 51, že vydíral své „opatrovníky“, aby ho nechali zahájit kariéru v politice. To bylo před mnoha lety, a myslím, že si umíte představit, kterým politikem se stal“, řekl Hendricks s jedovatým úsměvem.

„Takže i když pan Gore ví velmi dobře, že příčinou globálního oteplování je utajená meteorologická válka, založil svou kariéru na populární myšlence, že globální oteplování je způsobeno člověkem vyráběnými skleníkovými plyny“, vysvětlil Hendricks. „Jde nyní o to, že možná není tak přátelský k lidstvu, jak se o něm myslelo, a že jeho působení na Zemi by mohla být součástí plánovaného pokusu mimozemšťanů se jí zmocnit. Když lidé dobrovolně dají moc tomuto „podivínovi“, mohlo by to být efektivnější než invaze ve stylu „Den nezávislosti“.

Jaká bude nadcházející hurikánová sezóna? Dr. Hendricks vysvětlil: „To zcela závisí na tom, zda bude opět hodně počínajících bouří. Pokud ano, pak budou mít Rusové hodně příležitostí, aby ovlivnili jejich intenzitu a cestu. Ale v mé mysli je větší otázka: co asi dělají naši chlapci za scénou, aby zničili ruský generátor počasí? A podobně, co dělají Rusové, aby zničili náš program?“

Nakonec se ecoEnquirer zeptal Bobbyho, odkud pochází všechna energie pohánějící tyto generátory počasí. „Před mnoha lety inženýři objevili způsob, jak získat zpět oněch 40% naší elektrické energie, která se ztrácí během přenosu na tisíce mil vedení vysokého napětí ve Spojených státech. To jim náhle umožnilo přístup k obrovskému množství elektrické energie potřebné pro tento projekt. Zařízení HAARP na Aljašce je užíváno, aby soustředilo energii k určité geografické lokalitě prostřednictvím manipulace zemské ionosféry.“

Poté zazvonil již po páté během rozhovoru mobilní telefon dr. Hendrickse a on řekl, že musí odejít. „Dovolte mi ještě dát radu vašim čtenářům“, řekl Hendricks, když otvíral dveře, „když se někde objeví film, televizní zpravodajství a články v tisku s tváří Aliena Gora, mějte se na pozoru!“15. srpna 2008

Sylfové


Sylfové jsou éterické bytosti oblohy, chrání ji a čistí.
V posledních letech je obloha velmi znečištěna každodenním vypouštěním
chemtrails obsahujícími mnoho jedovatých látek, mezi nimi barium a aluminium... to vše samozřejmě dýcháme a jíme.
Sylfové nám pomohou neutralizovat chemické látky, avšak potřebují i naši pomoc ve formě orgonitu, který jim dodává orgon, tj. životní energii (nazývá se též prána, čchi).
Tam, kde je již dostatek této energie, můžeme uvidět Sylfy, což je znamení, že přírodní rovnováha se vrací k normálu. Mívají podobu okřídlených bytostí, andělů, ptáků ...
Jižní Čechy, červenec 2008.


Chemtrailsové čtverce

Chemtrailsová letadla se snaží na obloze vytvářet čtverce nebo alespoň kříže a rohy, prostě pravé úhly. Někdy to není tak zřetelné, když se stopy rychle rozplývají, jindy se povedou.
Ty pravé úhly jsou potřeba pro další technologie ovlivňování mraků a celkového počasí.
Tady se jim povedly.
(Srpen 2008, jižní Čechy).
Na poslední fotce i vlnité tzv. haarpové mraky (vyrobené technologií HAARP.)


10. srpna 2008

Chemtrails se roztahují po obloze 10. 8. 2008


V neděli 10. 8. bylo původně docela hezké počasí. Podle předpovědi polojasno, asi 25 stupňů. Ale od rána litala letadla a vypouštěla své chemtrailsové stopy, které se roztáhly a zakryly skoro celou oblohu. Anglicky se tomu bílému oparu říká whiteout, kdybyste to hledali na netu.

1. srpna 2008

Chemtrails v podání Scotta Stevense


Scott StevensScott Stevens, výzkumník v oblasti atmosférických jevů, pátrá i po technologiích, které umožňují ovlivňování počasí. Povšiml si jistého "úniku informací" v publikovaním odborném článku a zjistil, že vedle technologie HAARP (elektromagnetické ovlivňování ionosféry) zde funguje pravděpodobně i technologie akustického skalárního vlnění, využívající tzv. akustických uzlů. A jak do toho zapadají chemtrails? Přečtěte si článek.Zdroj: http://weatherwars.info/

Chemtrails

3. června 2008
Scott Stevens

Zde je, přátelé, primární důvod, proč vidíme dnes na obloze tolik přetrvávajících leteckých stop: potřebují je tvůrci počasí, aby mohli mít pod dohledem, přeměřovat, zaměřovat a kalibrovat desítky tisíc akustických uzlů, které jsou aktivní v každém okamžiku nad Spojenými státy i nad zbytkem planety.

Je velmi běžným omylem, že chemtrails jsou pouze ty stopy, které dlouho přetrvávají, zatímco ty menší, kratší, rychle se rozpouštějící stopy jsou od komerčního leteckého provozu. Je pravda, že tato letadla nechávající krátké/kratší stopy jsou možná obchodního původu, ale i ta často nechávají (vědomě?) za sebou na nebi umělou mlhu aerosolových nanočástic, zatímco převážejí své pasažéry z místa na místo. Tyto aerosoly a velmi jemný metalický prach naplňují oblohu výsledným prokmitávajícím duhovým leskem, který při pohledu z vesmírné lodi nebo z náležitě vybaveného letadla skrze správnou spektrální vlnovou délku ukazuje tyto aktivní uzly v celé jejich slávě.


Duhově se lesknoucí mraky aktivované akustickými vlnami. Východní Idaho 2005.


Zde je odkaz na jistý odborný článek: Kalibrace akustických uzlů s použitím pohyblivého zdroje (Acoustic Nodes Calibration Using a Moving Source).
(http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=/iel5/7/34423/01642574.pdf?isnumber=34423&prod=JNL&arnumber=1642574&arSt=+585&ared=+600&arAuthor=Cevher%2C+V.%3B+McClellan%2C+J.H.)
Autoři: Cevher, V., McClella, J. H.
Vzdušný prostor a elektronické systémy, IEEE transakce, svazek 42, Výtisk 2, duben 2006, str. 585-600.
Digital Object Identifier 10.1109/TAES.2006.1642574

Resumé článku: „Akustické uzly, z nichž každý obsahuje soubor mikrofonů, mohou sledovat/vytyčovat cíle v prostoru x-y z přijatých akustických signálů, pokud je postavení a orientace uzlů přesně známa. Avšak vždy není možné rozmístit uzly přesně, takže je třeba kalibrační fáze, aby bylo možno předběžně vypočítat/odhadnou pozici a orientaci každého uzlu před každým vytyčením či lokalizací. Akustický uzel může být kalibrován z příhodných zdrojů jako např. rádiový maják/návěstní věž, nebo pohyblivého zdroje. (V článku) vyvozujeme a porovnáváme několik kalibračních metod pro případy, kdy uzel může slyšet pohyblivý zdroj, jehož pozice může být zpětně sdělena uzlu. Kalibrace z pohyblivého zdroje je ve skutečnosti zdvojením/dvojím řešením problému vytyčování; metody vyvozené pro vytyčovače akustických cílů jsou užívány pro získání přímých a vysoce rozlišujících akustických kalibračních procesů. Například metody kalibrace založené na dvou směrech příchodu mohou být formulovány jako založené na kombinování zjištění úhlů, geometrii a pohybové dynamice pohyblivého zdroje. Navíc je prezentováno maximálně pravděpodobné řešení (ML – maximum likelihood) užívající model akustického pozorování v blízkém pásmu? (narrowband) společně s vyhledávajícím algoritmem na Newtonově bázi, který urychluje kalkulaci pravděpodobné plochy?. Je též vyvozeno CRLB (Cramer-Rao lower bound – Cramer-Raova nižší hranice?) na měření pozice k prokázání, že efekt pozičních omylů pro pohyblivý zdroj na měřené pozici uzlu je mnohem méně závažný než odchylka při určování úhlů z mikrofonového zařízení. Výkon kalibračních algoritmů je demonstrován na syntetických a polních (vojenských?letištních?) údajích.“

Když jsme slyšeli toto, ptáme se: jsou chemtrailsová letadla vybavena k hledání těchto pohyblivých akustických uzlů, které jsou nyní široce odpovědné za celosvětovou manipulaci počasím? Zřejmě přesně k tomu jsou.

Tyto chemtrailsové lety jsou absolutním nevyhnutelným požadavkem pro strůjce počasí, aby si udrželi vliv nad naším počasím. Tyto stopy mohou být používány přesně, aby zaměřily vzdušné vlnové generátory a získaly potřebný resonanční efekt v atmosféře, kde tato vojenská letadla létají.
Tato letadla nesmí vypadat jinak než jako váš typický „starý dobrý dopravní tryskáč“, vozící pasažéry sem a tam, jinak by to vypadalo, že nad hlavou probíhá válka. Je smutné, že nad hlavou opravdu probíhá válka. Obyvatelstvo bylo tak ukolébáno do farmaceutického hlubokého spánku, že vůbec nechápe, že se zcela zmocnili planetárních procesů životního prostředí.

Počasí je novým terorismem.

Uvědomte si, že nejlepší zbraní je tajná zbraň. Nedovolte, aby ovládání počasí bylo dále tajemstvím. Dívejte se nahoru a všímejte si, co se děje nad vašimi hlavami. Prosím, pro své vlastní dobro se informujte.


Chemtrails označující oblohu před západem – 2006.Masívní řízení počasí při západním pobřeží Velké Británie, směřující přicházející bouři jinam/na sever od severozápadní Evropy – 2003.

Já se stále ještě snažím o lepší pochopení logistiky chemtrailsových letů.

Byl bych opravdu rád, kdybych se dozvěděl více od obchodních a dopravních pilotů. Vidíte letadla někde na neobvyklém místě? Létají letadla stranou od běžných leteckých cest? Máte plnou kontrolu nad směrem a výškou svého letadla v kteroukoli dobu? Jsem zvědavý, proč se, jak se ukazuje, bere s sebou 5, 10 či 15 000 liber palet „výstroje“ navíc. Je to otázka váhy a rovnováhy?

Zajisté kluci a holky z ATC (Air Trafic Control – řízení letového provozu) po celém světě vidí každičký z těchto letů. (Doufám.) Chtěl bych slyšet jejich osobní vyprávění, anebo platí pro všechny z těchto zaměstnanců Federálního Letectva úmluva o mlčenlivosti?

Viděl jsem, že se na těchto aktivitách podílejí společnosti FedEx, Ups, American, Alaska, LOTS of United, Northwest, Southvest i Allegiant Air. Bráno celosvětově, pochybuji, že některé aerolinie by mohly operovat bez finanční podpory za svou mlčenlivost, ochotu vozit placený náklad, potíže se zvýšeným leteckým provozem a za další mnohé s tím spojené výdaje.

To, co se děje, není již tajemstvím. Nicméně logistika pozemních operací mě stále ještě velice zajímá.

Podvečerní obloha s chemtrails.


Vypadá to při západu docela poeticky a skoro každý to pokládá za normální jev. Ale vlastně to je vojenská operace s určitým cílem - možná zatažení oblohy, možná bouřka, možná zabránění postupu přirozené oblačnosti. Doufám, že se nepovedla dle představ operátorů - krajina je slušně obložena orgonitem, takže se to celé brzy rozpustilo.

Scott Stevens: Pravda o modifikacích počasí

Následující článek je překladem z blogu Scotta Stevense, meteorologa z USA, který se věnuje problematice umělého vytváření počasí.

Pravda o modifikacích počasí
Scott Stevens
Zdroj: http://weatherwars.info/

Pravda (The Truth)

26. 5. 2008
Scott Stevens


"Veškerá pravda prochází třemi stádii. V prvním je zesměšňována. Ve druhém je prudce napadána a ve třetím přijata jako naprosto samozřejmá věc."
Arthur Schopenhauer, německý filosof, 1788 – 1868.

Můj záměr s blogem weatherwars je provést čtenáře velmi rychle skrze první dvě stádia a rozumně ho uvést do třetího stádia pravdy. A toto stádium zní, že po desetiletí probíhala a probíhá ovlivňování, jestli ne přímo řízení, globálního klimatu a počasí.

Zajímavá poznámka stranou.... Je globální oteplování skutečné nebo vyrobené člověkem? Jsou všechny ty planetární katastrofy výsledkem globálního oteplování nebo jsou také uměle zosnované? Včetně zemětřesení, jak zakrátko uvidíme.

Navzdory utajení obklopujícímu tento obrovský projekt přesto dochází k některým únikům či stopám z velmi zvláštních zdrojů. Více než před deseti lety, během konference proti terorismu, tajemník obrany Billa Clintona vypustil jednu pěkně šťavnatou informaci. Ta je vskutku potvrzením, že terorismus prostřednictvím ovlivňování počasí a klimatu byl během Clintonovy vlády významný. Citát následuje:

Tajemník obrany USA Cohen vyslovuje znepokojení nad ekoterorismem užívajícím elektromagnetické zbraně se skalárním/podélním vlněním.

„Jiní (teroristé) se pouštějí i do ekologickéhu typu terorismu, čímž mohou měnit klima, spouštět zemětřesení a vulkány na dálku za použití elektromagnetických vln... Takže je tam plno chytrých mozků pracujících na nalezení cesty, jak způsobit terorismus jiným národům... Je to reálné, a to je důvod, proč musíme zesílit naše (protiteroristické) aktivity“.

Tajemník obrany William Cohen v dubnu 1997 na konferenci proti terorismu, sponsorován bývalým senátorem státu Georgia jménem Sam Numm.

Citováno z DOD News Briefing. Secretary of Defense William S. Cohen, Q&A at the Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S. Strategy, University of Georgia, Athens, Apr. 28, 1997.

Zajisté by se mi líbilo, kdyby se tajemník Cohen vyjádřil šíře nežli jen zmínil to, že planeta je užívána jako nové přestrojení pro lidský terorismus. Je tento terorismus převlečen za globální oteplování? Prosím uvažujte o této možnosti déle než jen prchavou chvilku. Prosím.

Narazil jsem na výzkum o modifikaci počasí, když jsem zkoumal energii bodu nula... Energii z vakua a tak podobně na stránkách plukovníka Beardena: http://www.cheniere.org/toc.html. Jeden z postranních odkazů Beardenovy práce je Sovětské vytváření počasí, Jako dlouholetý televizní meteorolog jsem si této informace hned povšiml. Trvalo mi tři roky (1999-2003), než jsem pochopil Beardenovu práci, která ve většině, ale dosti významné, dávala dohromady to, co jsem viděl na obloze s tímto/jeho prohlášením o aktivním globálním (EM?) řízení počasí. V hurikánové sezóně roku 2004 už jsem měl dosti vědomostí, včetně motivace, abych se začal dělit o toto poznání s publikem.

Jako televizní meteorolog musím stát třikrát denně před publikem a „říkat, jak je to s počasím, jak to vidím já“ a to zahrnuje i moji nejlepší předpověď. Meteorologové často trpí „paralýzou z analýzy“, což znamená, že nikdy nemáte dost údajů, abyste si byli jisti předpovědí, kterou hodláte prezentovat. Mým řešením tohoto problému bylo, že jsem užíval své zkušenosti a starou dobrou intuici. Moje nejlepší předpovědi, ty, které často šly proti předpovědím jiných, byly obvykle jen dobrým tušením. Dobré tušení a spolehnutí se na ně je často mnohem lepší než muset vysvětlovat, proč máme 11 palců sněhu namísto předpovídaných 1-3. Poučení z toho: Vždycky se řiď svými základními vnitřními pocity.

Řídit se vnitřními pocity znamenalo, že jsem musel začlenit aktivní vytváření počasí do svých předpovědí. Jak se to dělá? Po pravdě řečeno, nikdy jsem si to doopravdy neuvědomil jinak, než že jsem věděl, že se něco děje. Copak bych někdy mohl „předpovídat“ záměry nějakých operací černých sil? Není možné nic jiného než vědět, že počasí v těchto dnech žije v extrémech. Takže předpovídej extrémy a vypadáš jako prorok.

Velké Pláně jsou vystaveny zrádným EF4 tornádům ve tři v noci, prudkým dešťům, které, jak se zdá, nemají konce... Tedy pokud není období dlouhého sucha. Dnes jsme svědky oblohy, která se zatahuje, i když podle předpovědi má být jasno, nárazových větrů, které pětkrát až šestkrát převyšují normu, k tomu sucho a pouště tam, kde půda byla kdysi úrodná a produktivní.

Počasí dnes prostě není v pořádku, a tento fakt nemůže být zcela připisován jevu, který obvykle nazýváme globálním oteplováním.