30. listopadu 2008

Kruh strachu kolem vysílačů Rádia Vatikán

Překlad článku: Ring of fear surrounds Vatican Radio's masts
17. 4. 2001
Frances Kennedy, Chris Gray,
Independent

Středním vrstvám, které jsou ubity stresem a smogem v Římě, se Cesano zdálo jako uskutečněný sen: zachovalá středověká vesnice v příjemné zvlněné krajině pouhých 40 minut od italského hlavního města. Ceny nemovitostí byly přijatelné a jedinou vadou na kráse byl obrovský shluk antén, které vysílají do světa papežovy myšlenky z hlavního stanu nedalekého Rádia Vatikán.
Rodiny, které se sem přestěhovaly z Říma, původně neměly tušení, že celý ten aparát by mohl vysílat i něco jiného, mnohem zhoubnějšího, než vatikánská sdělení. Ale již po více než deset let jižt vedou obyvatelé Cesana bitvu proti moci římskokatolické církve, aby uzavřela vatikánské vysílače. Říkají, že elektromagnetické znečištění je zabíjí.
Lékařské zprávy ukazují, že počet případů dětské leukémie v okruhu dvou km od místa vatikánského rozhlasu je šestkrát vyšší než národní průměr a že počet nádorů u dospělých je také vysoce nad normou. Místní obyvatelé dlouho dokazovali, že církev by tomu měla věnovat pozornost, i když tehdy ještě nebyl vědecký důkaz pro přímou spojitost radiových vln s nádory a leukémií.
Svatá Stolice řekla, že jejich stížnosti nemají vědecký základ, a ignorovala je. Poté minulý rok jeden římský soudce nařídil odpovědným pracovníkům Rádia Vatikán dostavit se k soudu za to, že „způsobují znečištění“. A italský parlament odhlasoval nový zákon o elektromagnetických emisích, známých jako elektrosmog, aplikující jedny z nejtvrdších limitů na světě. Jeden člen Strany zelených ve vládě se také zabývá vysílačem NATO v Eremo dei Camaldoli blízko Neapole.
Když oficiální studie ukázaly, že úroveň vatikánské radiace překračuje limity stanovené italským zákonem, vatikánské úřady prohlásily, že lokalita vysílačů je nezávislým územím a proto není zavázána se jim podrobit.
Možná za to mohla blížící se volební kampaň, možná hrůzné osobní příběhy lidí žijících v blízkosti lokality, prostě obyvatelé Cesana náhle zjistili, že jejich kauza se stává slavnou. Mezi nejotevřenějšími mluvčími v jejich prospěch byl ministr životního prostředí Willer Bordon, který minulý měsíc pohrozil, že vypne přívod energie pro vatikánský rozhlas, pokud nesníží úroveň radiace.
To proměnilo případ v rozvinutý diplomatický spor mezi státem Vatikán a italskou vládou. Vydal výnos s lhůtou, že Vatikán se musí podrobit do dnešního data, aby mohly antény vysílat vatikánské velikonoční bohoslužby pro římské katolíky v celém světě.
Spor o antény odhalil obrovské rozpory v odcházející levicovo-středové vládě a po maratónu kabinetního zasedání ve čtvrtek v noci přehlasovali kolegové pana Bordona jeho ultimátum. Řekli, že spojený vatikánsko-italský výbor mající na starosti případ by měl mít lhůtu pro nalezení řešení do konce dubna. Diplomacie a reálpolitika zvítězily. Místo úplného uzavření Vatikán má pouze redukovat své vysílání na středních vlnách ode dneška na sedm hodin denně.
Mluvčí místního výboru lidí protestujících proti znečištění, Paolo Aquilanti, byl jedovatý. Řekl: „Vláda dala našim dětem velikonoční vejce; překvapením uvnitř je další elektromagnetické pohlazení od papeže. Mezitím je italské právo nadále denně a beztrestně porušováno.“
Prvním, kdo zvedl povyk kolem radiových vysílačů, které vysílají vatikánské zprávy ve 35 jazycích do všech koutů tohoto světa byl místní lékaž, Carlo Santi, který zemřel před dvěma lety na rakovinu.
Augusto Rossi, jehož čtyřletá dcera trpí leukémií, byl jedním z hlavních iniciátorů kampaně. Měl vývěsku v místním pekařství, protože to je místo, kudy projde každý. Když se myšlenka rozšířila, lidé si začali všímat lékařských záznamů.
Procento rakoviny a leukémie se snižuje, čím dále jsou obyvatelé od vysílačů. Je tam bytový dům, ve kterém zemřelo na rakovinu devět lidí, z toho tři z jedné rodiny.
Pan Rossi říká: „Nikde jinde na světě není taková koncentrace antén a elektromagnetických vln. V době různých digitálních a satelitních vymožeností jsou jistě možné alternativy. Všechno je to o penězích.“
Vatikán by mohl dosáhnout k duším na celém světě za použití jiné technologie, satelitů nebo internetu, ale Svatá stolice by musela prodat pár paláců a jednu nebo dvě sbírky umění, aby to mohla financovat.
Všudypřítomnost vysílání je neuvěřitelná. Farmáři hlásí, že slyší hymny vatikánského rozhlasu bzučet v drátech ve svých stodolách. Jiní slyší ozvěnu vysílání v latině či španělštině skrze své ledničky a mobilní telefony. Italské železnice, FS, musely své vlaky opatřit speciálním nátěrem, aby zabránily interferenci s řízením dopravy. V blízké La Storta, v britské mezinárodní škole sv. George se domnívají, že radio Vatikán stojí za selháním jejich systému alarmu, který je řízen rádiem. Rodiče žáků školy se připojili minulý týden k protestu, protože má žáky z Cesana a Anguillary, rovněž postižené vysílačem.
Škola, v níž roční školné činí 3000 liber, poskytuje „klasickou anglickou výchovu“ pro 600 žáků z mezinárodní komunity v Římě. Ředitelka Brigid Gardner řekla, že mnozí rodiče vyjádřili znepokojení nad znečištěním.

Další články k tématu (v angličtině):

http://www.ben.iss.it/precedenti/ottobre/1oct_en.htm

Pokračování aféry v r. 2005: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4531247.stm


Rádio Vatikán a jeho vysílače smrti


Asi 40 km od Říma v blízkosti městečka Cesano je na soukromém pozemku státu Vatikán obrovské seskupení vysílačů Rádia Vatikán. Celkem čítá asi 60 věží o výšce kolem 100 m.  Je možno vidět různé sestavy, viz značky na mapě: vysílač ve tvaru kříže, ke kterému se sbíhá ze tří stran asi 30 vysílačů; dvojice a čtveřice propojené anténami.

(Fotka zde je z Googlu, moje fotky vysílačů bohužel nekvalitní, pořízené z jedoucího vlaku i s komentářem si můžete prohlédnout zde.)

(Podrobně možno vidět celou lokalitu na Google Earth, hledejte Cesano Italy.)

Proč nás zajímá Rádio Vatikán? V roce 2001 bylo zjištěno, že v blízkosti vysílačů se vyskytuje značně zvýšený počet případů dětské leukémie a rakoviny dospělých. Italská vláda a Vatikán vstoupily do sporu a Vatikánu bylo nařízeno snížit výkon vysílačů podle italských norem. Vatikán na to nepřistoupil, dále vysílal hlas papežské stolice ve 40 jazycích bez ohledu na životy místních obyvatel. Teprve v roce 2005 bylo dosaženo jakési dohody o snížení výkonu.

Tento příklad starostlivosti státu (ovšem v rámci předvolební kampaně) o zdraví občanů ohrožených zářením vysílačů byl zřejmě jediný na světě. Od té doby byly ve všech státech světa v těsné blízkosti lidí postaveny milióny vysílačů zhoubného záření, tvářících se jako mobilní, rozhlasové či televizní věže. Jejich utajovaným cílem je však ovlivňovat myšlení, zdraví a životy lidí. Občan, který má ve své blízkosti stálý zdroj elektromagnetického či jiného záření, je unavený, netečný, nemocný, stěží si udržuje práceschopnost ... nemá sílu zajímat se o nezákonné praktiky svých vládců, natož se jim postavit...   

Ochránit před tímto ovlivňováním nás může pouze rozmísťování orgonitu v blízkosti podobných zařízení. 
V navazujícím příspěvku najdete překlad článku o sporu italské vlády a občanů s Vatikánem z roku 2001.

23. listopadu 2008

Proč lidé nevidí chemtrails?

Překlad článku:

Chemtrails: O co jde?

22. 1. 2006, Colin Bennett

Takzvané chemtrails lze vidět na obloze téměř všude na světě. Je to neuvěřitelný jev naší doby, i kdyby jen proto, že široké vrstvy sociálního, politického a intelektuálního života velkých národů tyto věci naprosto ignorují, podobně jako UFO. Dokonce i lidé s představivostí (umělci, spisovatelé divadelních her a románů, básníci) ignorují takové anomální věci jako UFO a chemtrails, i když jinak vymýšejí obrazy, symboly, metafory, zápletky, tajemné technologie a mnoho dalšího.
Tato změna oblohy ze světa původně plného tradičních pohádkových mraků na oblohu rýhovanou šedobílými pruhy je totálně ignorována hlavními zprávami, médii a komunikačními prostředky. To je velmi podivní i proto, že tyto efekty jsou zcela viditelné a krásné ve slunečním osvětlení. Čáry se šíří různými rychlostmi, přicházejí z různých úhlů, a letadla, která je vytvářejí, jsou přímo vidět na obloze, často několik najednou, v extrémně vysokých rychlostech. Slovo „chemtrails“ je zde užíváno z nedostatku lepšího výrazu, ale je nepravděpodobné, že to, co vidíme na obloze, jsou nějaké chemikálie. Takové množství chemikálií by totiž mělo nepochybně okamžitý a viditelný efekt na naše mysli i životní prostředí. Velmi rádi bychom se o tom dověděli více od ochránců životního prostředí, kteří mají specializovanější znalosti o jakémkoli chemickém/environmentálním přístupu.
V minulém roce náš tým Combat Diaries provedl speciální zkoumáni chemtrails nad Británií. S pomocí odborníků (některých bývalých pracovníků Royal Air Force) jsme po 16 hodin pozorovali přes web, telefon a amatérský rozhlas oblohu nad Amerikou a střední Evropou, od rozbřesku do soumraku, s ohledem na časové rozdíly. Výsledky byly dosti zneklidňující. Bylo zřejmé, že nad kontinentálními oblastmi po obou stranách Atlantiku jsou vedeny operace vysokými počty jasně viditelných letadel. Různými kontakty jsme také získali zprávy o tomto zvoleném dni od civilních zaměstnanců obchodních a turistických lodí plujících přes Atlantik. Informovali, že čáry na obloze byly viditelné i při plavbě uprostřed Atlentiku.
Tím jsme usoudili, že chemtrails jsou nepřetržitou operací neuvěřitelného rozsahu. Účastnící se letadla mají významně podobné charakteristiky a výkon, i když jejich profily musíme ještě najít v nějaké knize pro poznávání letadel. Zhruba se tvarem a velikostí podobají Boeingu 757 (typ, který se zřítil na Pentagon 9. 11.), ale nemají žádná označení. To je samo o sobě pozoruhodné, protože technicky je to nelegální.
Měřeno běžným theodolitem a vysloužilými běžnými ručními dálkoměry dosahují přibližně stejné rychlosti a stejné výšky. Rychlost byla stálá, téměř přesně dodržovaná, mezi 1200 – 1400 mil/hod. To je poněkud mnoho na nemoderní letoun dopravního typu, zamýšlený pro krátké a střední vnitrozemské lety s cestujícími na palubě rychlostí asi 450 mil/hod!
Tyto věci jsou samy o sobě zázrakem, ale čistý počet těchto letadel pseudo 757 typu je naprosto neuvěřitelný. V tomto vzorkovém dni pouze naši zpravodajové z Francie, Německa, Holandska, Španělska, Itálie a Izraele hlásili v poledne stopy neméně než 234 téměř identických letadel ve výši 40-50 000 stop. Tento hodinový počet pokračoval po celý den, takže za 10 hodin muselo být nalétáno přes 2340 letů. Na celém světě, násobíme-li celkem rozumným faktorem 10, máme tedy 23 400 denních letů letadel nevojenské nesupersonické konfigurace, letících rychlostí rovnající se bojové rychlosti letadel F16 nebo Typhoon.
Pro srovnání, údaje NATO hovoří o celkovém ročním počtu 300 cvičných bojových letů (tryskové nadzvukové), při celkovém počtu 150 letounů. Podivné jsou i zprávy o absenci hluku. I jediné Tornádo s přídavným spalování nad centrálním Londýnem by pořádně nadzvedlo obyvatelstvo.
Protože naši pozorovatelé na vojenských i civilních letištích nehovoří o žádných takovýchto aktivitách jakýchkoli podobných letadel, máme zde moderní tajemství na obloze viditelné pro všechny za bílého dne. Zdá se, že státní omezení letů pro ně nejsou problémem v žádné zemi, které se tato narušení předpisů týkají.
Toto obrovské množství letadel jakoby nemělo viditelné základny, nemají zjevnou potřebu doplňování paliva, nenesou pomocné odhazovací nádrže, a jejich trasy vedou, zdá se, přes celou oblohu ze všech světových stran, přičemž se často kříží jakoby náhodně. Zdá se, že mají nezjistitelné výrobce, podpůrné základy či zařízení na doplňování paliva. A vypadá to, že ani nestartují ani nepřistávají!
Odkud jsou, a co dělají při svých zdánlivě bezúčelných cestách po nebi?
Pátrání pokračuje. Pokoušíme se různými prostředky monitorovat jejich rádiovou frekvenci, ale zdá se, že nemají žádnou měřitelnou frekvenční signaturu a zdá se, že nedělají ani fyzický hluk. To je opět úžasné, protože představují velký počet letadel startujících a přistávajících (a manévrujících) ve státním vzdušném prostoru, jak se jim zachce, bez jakýchkoli rozlišovacích signálů, bez viditelné identifikace. Pokud jsou supersonická, přeletí viditelný prostor v řádu sekund (lze s nimi srovnat poměrně líný pohyb Jumba 747, 400 mil/hod.) Kde tato četná letadla všechna dosáhnou Mach 1, to je další záhada.
Objevili jsme i něco dalšího, co ještě zvětšuje náš údiv. Tato operace neustává ani v noci, protože používají pasívní noční prostorové infračervené zesilovače!
To znamená, že můžeme tuto operaci zhruba násobit ještě faktorem dvě, které nás uvádí do absurdního království co se týče nákladů, údržby a účelu.
Naše kolektivní „nevidění“ je neobvyklé už jenom proto, že chemtrails jsou mnohem viditelnější a mnohem častější než návštěvy UFO. Jsme nuceni uvažovat o myšlence, že úroveň vědomého přijímání a uznání v rámci kultury často nemají co činit s tím, jak mnoho „důkazů“ je dostupných. Tuto běžnou zvláštnost mají všechny výjimečné struktury. Jaksi, jako bioelektrickým vypínačem, my jako společnost „vypínáme“ tyto zvláštnosti, pokud jde o společenské poznání. To je ten nejběžnější efekt. Jev, o který jde, může být rozsáhlý či malý, fantastický či pozemský, to je jedno. Nejsme schopni vidět krabičku zápalek v kuchyni, protože naše myšlení bylo přesměrováno na něco jiného. Nemáme dost ramky, abychom udrželi všechny naše soubory otevřené současně!
Z hlediska Charlese Forta by nám fenomén chemtrails mohl usnadnit vystavění nové a zdravější definice toho, co míníme pod pojmem „skepticismus“. Mohli bychom vidět skepticismus ne jako odhalení pozemské pravdy, jako automatický kontrolní mechanismus, jehož prostřednictvím udržujeme jakousi kontrolu nad divy, spíše než odlišování fakt od fikce. Toto byl původní názor Charlese Forta na funkci skepticismu. To klade „pochybnost“ do nového dynamického kontextu, spíše než aby byla nahlížena jako deprimující poloautomatické popírání všeho, co je ve světě podivné a magické.
Mezitím zahajujeme dlouhou a obtížnou cestu korespondence o chemtrails s příslušnými civilními a vojenskými úřady.
Slyšíme, jak se nám jak Franz Kafka, tak Charles Fort smějí z hrobů!

O autorovi: Colin Bennett vystudoval přírodní vědy a matematiku, byl profesionálním hudebníkem, vojákem, vyučoval na univerzitě v Oxfordu. Hrál divadlo v Londýně a vlastní počítačovou poradnu (ochrana dat, hacking) a tiskárnu. Studuje a vydává knihy o UFO. Více o něm: http://www.combat-diaries.co.uk/

Pár vysílačů zhoubné energie

Pár vzorků - fotek českých vysílačů najdete zde.

21. listopadu 2008

Extrémní počasí 21. 11.

Předpovědi a varování na dnešní den dávaly tušit, že se chystá "meteorologická událost". Prostě něco většího. Vichřice, sněžení, atd. Snímky ukazují, že se fakt snažili. Na NOAA je vidět, jak našlehali bílé bouřkové mraky typu "hrnečku vař" nad jih a Vysočinu. Z toho měl být ten silný déšť či sněžení. No, něco tady fakt spadlo, ale rozhodně ne mimořádná událost. 

Všimněte si oblačnosti natlačené na jihu od ČR, nad Rakousko, Maďarsko a tak. To asi mělo posloužit jako hráz, o kterou se zastaví fronta přecházející přes Čechy, a všechno nám to tu spadne! Když toho tak moc nespadlo, začali k nám foukat od jihovýchodu podlouhlé mraky. Uvidíme, co to ještě udělá.

P. S. 2. 12. 08: Obrázky se už vymazaly, ale nevadí, ještě jich bude...

Nemoc z ozáření v místech tsunami

Překlad článku:
21. září 2006
Nemoc z ozáření v místech zasažených tsunami vyvolává podezření

Na severozápadním pobřeží Afriky a na Arabském poloostrově se náhle začala projevovat u tisíců lidí nemoc z ozáření. Program životního prostředí Spojených národů (UNEP) říká, že tato nemoc byla přinesena tsunami.
Muži, ženy a děti všeho věku prožívají hrozné utrpení z důsledků nukleárního ozáření, jako náhlé krvácení z uší, nosu a úst, vnitřní krvácení a další symptomy nemoci z ozáření, jak praví zpráva UNEP nazvaná „Po tsunami: následky pro životní prostředí“, vydaná v březnu. Stovky vesnic a měst v africkém Rohu jsou závislé na studniční vodě, ale nyní jsou bez zdroje pitné vody následkem kontaminace způsobené radioaktivním materiálem na povrchu podzemní vody. Milióny lidí v oblasti jsou ohroženy rakovinou. Jsou zprávy i o radioaktivních mracích táhnoucích na západ.
Zahraniční zdroje zpráv včetně několika hlavních zpravodajských agentur již informovaly o probíhajícím vyšetřování. Současně byl bývalý prezident USA Bill Clinton ve Speciálním konvoji pro odstranění následků tsunami. Americké ministerstvo vnitra poskytlo pouze brífing o možném nukleárním viníku pákistánským novinám v ledni tohoto roku (2006).
V USA nebyla zpráva o nemoci z ozáření v oblasti tsunami vůbec médii podána.
USA mají důvod, aby bránily domácímu uvedení informací o radioaktivním spadu právě nyní, když mezinárodní společenství začalo tuto světovou velmoc podezírat z falešné hry. Zejména poté, když byla odhalena vojenská tajemství USA a Velké Británie. Odtajněné zprávy od r. 2000 poskytují detailní chronologii amerického a britského testování „tsunami bomby“, prováděného na pobřeží Nového Zélandu.
Pět dní po tsunami Jan Egeland, zástupce generálního tajemníka Spojených národů pro humanitární záležitosti a koordinátor humanitární pomoci, důrazně prohlásil, že si přeje, aby „byl učiněn konec řečem“, že podzemní zemětřesení u Sumatry bylo způsobeno nukleárními „testy“ v Indickém oceánu, praktikovanými již po mnoho let od 2, světové války nukleárními mocnostmi.
9. ledna posytlo americké ministerstvo vnitra své hledisko k tomuto tématu prostřednictvím Todda Leventhala, svého šéfa pro odstraňování dezinformací na brífingu pro Daily Times v Pákistánu. Řekl, že jejich nukleární testy nikdy nezpůsobily žádnou „významnou“ tsunami v oblasti, a citoval z údajů poskytnutých NOAA 6. ledna. V témže dokumentu NOAA připouští, že „vlny tsunami mohou být rovněž generovány rozáhlými jadernými výbuchy.“
Ministrstvo vnitra tedy začalo snižovat význam otřesů a citovalo změnu v seismickém hodnocení zemětřesení z 5. ledna, jak napsaly Daily Times.
Leventhal zopakoval, že zemětřesení pocházelo z přirozených procesů „jak je tomu již milióny let“.
V brífingu neposkytl vědecké dementi, obracel vše v žert, namísto co by bránil svou vládu, a nepřipustil podezření, že USA a Británie testovaly „ttsunami bomby“ v oblasti, jak je citováno v britském vojenském dokumentu. Jeho komentáře spočívaly v hře slov a popírání vědeckých dat.
Navíc je evidentní, že vědci z PTWC (Pacific Tsunami Warning Center – centrum varováni před tsunami) na Havaji byli pod zřejmým nátlakem amerického ministerstva obrany, když snížili kalkulaci síly podmořského zemětřesení ze stupně 9 na 8; tato revize se poté obrátila. Stupeň 8 je jenom z jedné desetiny tak těžký jako stupeň 9, podle Geologického přehledu USA. Americké ministerstvo pro dezinformace od té doby nepodalo další vysvětlení.
V únoru vědci přehodnotili sílu asijského zemětřesení na 9,1 – 9,3, pokud ne ještě těžší.
V květnu také prohlásili, že bylo nejdelším zaznamenaným, jak oznámila televize CNN, trvalo 10 minut. Zemětřesení, jak je známo, trvají běžně v průměru několik sekund.
Mnozí, kteří byli nejprve skeptičtí, pokud jde o jaderný původ, začali navrhovat, aby oceán a zasažená území byla podrobena testům pro ověření jaderného výbuchu, protože důkazy o atomovém výbuchu se těžko utají a radioaktivní spad nepochybně vyjde na povrch.
Radioaktivní spad již vyšel na povrch i v nezasažených oblastech a přichází do kontaktu s lidmi prostřednictvím vodních studní a radioaktivních mraků. V Jemenu nejmenované vládní prameny původně obvinily tajný jaderný odpad v Rudém moři „po tsunami 26. prosince 2004“, že je odpovědný za přítomnost radioaktivity objevující se na nepravděpodobných místech.
Nyní se víří hněv, protože americká média odmítají publikovat zprávy o nemoci z ozáření, která se rozšířila a je vážnou hrozbou pro zbytek regionu, navzdory tomu, že to může mít vážné následky pro již tak křehkou globální ekologii. Mnozí ekologové hovoří o spadu jako o „Africkém Černobylu“.
Může být pouze jeden důvod, proč jsou tak důležité zprávy potlačovány.

Asijská tsunami 2004 byla nukleární


Překlad článku z 30. ledna 2006.

Asijská tsunami byla nukleární

V září 2005 jsem cestoval po Rakousku, Německu a Švýcarsku. Hovořil jsem s přítelem, který byl na poloostrově Aceh jako dobrovolný záchranářr s "Technisches Hilfswerk", německou agenturou technické pomoci, která poslala i mnoho pracovníků do New Orleansu poté, co tam umělý hurikán způsobil záplavy.

Tento přítel, kterému budu  pro jeho ochranu říkat X, si povšiml, že plovoucí těla se nerozkládají a nežerou je žraloci. Ti byli kolem po prvních pár dní a pak zmizeli společně s veškerým živým  tvorstvem v moři.

Přiteli X a jeho kolegům z týmu se to zdálo velmi podivné a začali nabírat vzorky vody.

Byly silně radioaktivní. (Tyto týmy mají ve standartním vybavení Geigerův měřič a jiné ještě  dokonalejší přístroje).

Když tito muži začali klást otázky, náhle byli odvoláni z mise. Dlouho před plánovaným odjezdem. 

Po příletu na letiště do Frankfurtu byli pozváni  stranou do speciální mistnosti a vyslýcháni jakýmisi odpornými typy z tajné služby. Všechny jejich vzorky, poznámky a notebooky byly zabaveny. Museli podepsat prohlášení o mlčení.

Všichni víme, že provincie Aceh byla obsazena speciálním kontingentem 2000 US námořníků, kteří byli jakoby náhodou připravení na lodích v blízkosti a byli těžce ozbrojeni (bez "humanitárního nákladu"), aby této provincii bohaté na naftu usnadnili přechod k částečné autonomii od Indonésie. Ptáte se, kdo vyvolal "hnutí odporu", které tito námořníci přišli podpořit? Ptáte se, kdo získal kontrakty na naftu?

Je rovněž podivné, že Joe Vialls, který byl  vždy dobře informován a  rád informoval i ostatní, náhle zemřel u svého stolu krátce poté, když tyto zprávy byly zveřejněny a poté, co informoval, že byl v pohotovosti námořní kontingent, který využil zmatku z této "přírodní katastrofy".

Georg

Více článků na toto téma zde.

20. listopadu 2008

Úvahy o ondulaci mraků

Jak tak sleduju satelitní snímky, opakuje se zajímavý pohled: oblačnost je většinou zvlnkovaná, jakoby naondulovaná. Ta žlutá by asi měla být přírodní, ale myslím, že už není žádná čistě přírodní, šlehá se do všeho. Někdy je vlnitá i ta bílá evidentně umělá, co bývá nad ní. Vypadá to, že klimatické zbraně nedají mrakům ani chvíli pokoj.

Pokud se vyskytne jasno a mrakotvůrci nechtějí zrovna vyrábět inverzi, ucpou ho mlhavou clonou, jejíž cáry mají délku třeba přes celou Evropu. Asi tím chtějí tím bránit postupu mraků. Cáry nad dešťovou oblačností snad mají vysušovat, aby nám tolik nenapršelo. Taky to asi má usměrňovat vítr, nejlépe přitáhnout orkán. Všimněte si taky zvláštních děr a linií a hromad a tak... surrealistický pohled.

Chudáci meteorologové z toho mají těžkou hlavu. Pak vydávají geniální předpovědí typu: "Příští týden bude převážně jasno až zataženo,..." (viz Dagmar Honsová, 19. 11., aktuálně.cz).
P.S. Obrázky už se vymazaly, ale ještě jich bude...

14. listopadu 2008

Chemtrails v ČR

Tady je prezentace pár fotek z Česka, bylo by toho víc, ale bohužel málokdy si vzpomenu na foťák.

http://picasaweb.google.com/orgonet/CzechChemtrails#

Chemtrails ve Francii

Tady je prezentace fotek z turistického zájezdu po Francii. Uvidíte chemtrails i Sylfy v Paříži. Paříž je fotogenická a Sylfové jí sluší.
http://picasaweb.google.cz/orgonet/FranceChemtrails#

Podnebí v krizi

Ve středu 12. 11. dávali na Z1 japonsko-francouzský dokument Podnebí v krizi, který se ve jménu globálního oteplování "zamýšlí nad dopady klimatických změn na Zemi a nabízí možné scénáře, k nimž může na počátku příštího století dojít." (jak praví resumé z programu).

Pro giftera poměrně poučný film. Byl natočen v r. 2005, tedy v době, kdy už tři roky (od 2002) probíhalo intenzívní letecké sprejování a zasahování do průběhu tryskového proudění klimatickými zbraněmi.

Film poskytuje slušný přehled možných klimatických katastrof tak, jak by si je přáli uskutečnit současní světově vojensko vládní tvůrci počasí.

Pár naivních komentářů:

Jak se uvádí, ke zvláštnímu chování klimatu dochází od r. 2002. (Zajímavé, to je právě rok, kdy bylo zahájeno intenzívní celosvětové letecké sprejování.) Toho roku si např. vědci všimli, že u pobřeží Brazílie se tvoří nevídaný jev, cosi jako cyklón. Pro nás nic divného, tvoření hurikánu (s vydatnou pomocí klimatických zbraní) jsme pozorovali i letos na jaře u Anglie.

V roce 2005 bylo mimořádné sucho ve Španělsku. Tato země má ve filmu vůbec nedobrou prognózu, pokud vše pújde jako dosud, stane se za pár let pouští. Bodejť, když normální proudění ve směru od severní Afriky je uměle zadržováno chemtrails + klimatickými zbraněmi a přesměrováno. Naštěstí se o to již španělští gifteři postarali a poslední zprávy hlásí "hojný a pravidelný déšť ve Španělsku" http://www.ethericwarriors.com/ip/viewtopic.php?t=1592
Podobný osud měl stihnout Kalifornii, tomu již zabránili tamní gifteři, kteří tam rovněž přivedli normální klima a přiměřený déšť.

I další oblasti jsou odsouzeny, aby se staly pouští - zejména Afrika a Austrálie, a pak tak různě po světě. Smutně zní zejména prognóza vyschnutí Amazonie... Lék proti tomu je jasný - doufejme, že se pro tyto země najdou dárci orgonitu. V Africe už to vlastně funguje, přečtěte si zde, jaké jsou výsledky: http://www.orgonise-africa.net/
To, co je někde zadržováno, pak jinde spadně jako extrémní srážky, a vytvoří povodně. To už jsme zažili i u nás v roce 2002. To se manipulátorům podařilo tak dlouho tady držet zácpu mraků a pumpovat do ni vodu, že nás to pořádně vyplavilo. To je doufám už minulostí, to už se jim nepovede.

Další část scénáře spočívá v zaplavení některých pobřeží a ostrovů poté, co roztaje antarktický led. Hladina moří prý stoupne o 88 cm. (To ještě jde - některé dokumenty tvrdí, že stoupne o několik metrů). Tady jednu věc nechápu. Možná mi to někdo může vysvětlit. V Antarktidě se jedná o spousty plovoucího ledu. Když si dáte do vany vodu a do ní kus ledu, hladina stoupne. Uděláte si tam čáru a počkáte, až led roztaje. Voda bude pořád po tu čáru, nebo ne?

Další věcí je možnost tsunami (pěkná simulace tsunami v New Yorku!), ohrožující zejména asijský kontinent. Ale: už v r. 2005 se ukázalo, že obrovská vlna tsunami v prosinci 2004, která zabila 150 000 lidí, byla způsobena americkým podmořským jaderným výbuchem. Byl to jeden z největších válečných zločinů, co se kdy staly. Samozřejmě se o tom nesmí psát. Ani o současné radioaktivitě a nemoci z ozáření na zasažených pobřežích, včetně Afriky. (Tedy píše se, ale ne v Česku.) Americký novinář Joe Vialls, který to vše odhalil, zakrátko po zveřejnění informací náhle zemřel na srdeční selhání...všechny jeho texty byly odstraněny z webu, naštěstí si je lidé už stáhli, takže si je můžete přečíst, včetně článků jiných autorů: http://www.whale.to/b/tsunami_h.html

O hurikánech není třeba se zde zmiňovat, o jejich umělosti je toho na tomto blogu již dost.

Manipulace s údaji o vzrůstajícím množství kysličníku uhličitého jsou ve filmu docela drzé. Možno srovnat s údaji ve filmu Lež o globálním oteplování, viz odkaz zde na blogu.

Takže tohle je pár věci ze scénáře, jak by nám chtěli zničit planetu.

Naštěstí dobré zprávy mnoha dárců z různých částí světa (taky Číny!) dávají naději, že se lidé dokáží ubránit.

Je to ještě spousta práce, která však těší, protože je hned vidět. Zkuste to taky, každý kousíček, který vyrobíte a darujete, znamená hodně...

9. listopadu 2008

Sylf nad Atlantikem

Podzimní Sylfové

Po přátelské návštěvě a obdarování několika VZE (vysílačů zhoubné energie) se takto rozpustily husté ranní mlhy. Chemtrails rýsované pilnými letouny se proměnily v podoby Sylfů...

6. listopadu 2008

Podzimní manipulace


Na fotce: perihelion neboli sundog neboli ještě jedno slunce při západu na obloze plné chemického postřiku (normální západ je od něj vpravo. Snímek z Wikipedie, ale mám i vlastní).

Jak to vidím na podzim:

Na rozdíl od léta, kdy cílem manipulací je vytvářet sucho zastírané občasnými prudkými bouřemi se srážkami, které bez užitku odtečou (pomocí tzv. "konvektivní oblačnosti"), je cílem podzimních manipulací vytvářet sucho zastírané mlhou a chemtrailsovou oblačností nastříkanou nad normální mlhu či mraky, která vytváří "inverzi" a zřejmě má také bránit ve spadu srážek. Na satelitních fotkách je dobře vidět žlutou inverzní oblačnost, a když si kliknete na další snímky třeba b1 nebo další, co snímají oblačnost v různé výšce, vidíte známé čárování... takže původ té inverze je tím jasný. Jasně, ona by stejně byla nějaká, ale ne tak hustá a nedržela by tak pevně... (Fotky nedávám, protože se vymažou - dívejte se radši na aktuální.)

Mlhové chemtrails: jednoho nedávného říjnového rána bylo u nás zcela jasno, slunce krásně svítilo. Obloha čistá, bez chemtrails. Pak přeletěla dvě stříkající letadla blízko sebe, a hle, během pár minut padla slušná mlha. Naštěstí slunce již mělo sílu a powerwand se přidal, takže se to během chvíle rozpustilo. Myslím, že je to určitý důkaz, že mají speciální složení chemtrails pro výrobu mlhy. Když taková "náhodou" padne třeba na pražské letiště, tak je tam potěš...

Pokud je silnější proudění, přechod fronty apod., všimněte si nad ním vždy podlouhlých bílých mračen ve formě per (feather clouds), dosahujících i několika set kilometrů. Ty jsou vyrobené nějakou mrakovou technologií, která může zasahovat na libovolném místě na zeměkouli, a podle mě mají bránit srážkám, eventuelně nasměrovat proudění podle přání tvůrců počasí.

Psina je, když se jim to neplánovaně začne rozpouštět a místo inverze se udělá jasno. To je zřejmě tehdy, když tvůrci uvedou do provozu (nebo zapomenou vypnout) nějaké silné zařízení na výrobu DOR: mobilní věž, vysílač ... který, obložen orgonitem, okamžitě vše transformuje v životní energii a vyčistí oblohu do tmavě modra. (Taky tomu pravděpodobně pomůže nově vyrobený orgonit ve spojení s PW... )

To pak začne celodenní letecká bitva, sprejují v šestistupech, důstojně velmi pomalu a velmi nízko prolétá obrovské letadlo (kontrolní Boeing z Open Skies??) a lítá helikoptéra ... viditelná panika.

Navečer, když už slunce ztrácí sílu a bílý povlak pomalu svírá modrou bublinu, se vytvoří perihelion, neboli sundog, vlastně ještě jedno slunce vedle toho zapadajícího ...