29. října 2011

HAARP: Pravda o nejděsivější zbraní světa 2.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/haarp--pravda-o-nejdesivejsi-zbrani-sveta-2/


HAARP. Pravda o nejděsivější zbrani světa 2
<< EXKLUZIVNĚ >> Komunisté říkali: poručíme větru, dešti. Lidé se tomu smáli. Ale oni to fakt uměli, tvrdí v rozhovoru letecký inženýr.

25.říjen 2011 - 11:55
Redakce serveru Prvnizpravy.cz vám přináší druhou část rozhovoru s leteckým inženýrem a technickým konzultantem na téma klimatické zbraně a vedení geofyzikálních válek. - čtěte první část rozhovoru

***

Často se v poslední době tvrdí, že ukázkovým případem použití HAARPu bylo nedávné zemětřesení spojené s tsunami v Japonsku. Co si o tom myslíte?

Japonsko je příliš čerstvý případ a těch informací kolem něho je příliš mnoho, takže bych nemohl tvrdit, že to bylo způsobeno jednoznačně tímto způsobem. Ale mohlo. Spíše bych však tipoval, i na základě dalších informací, které jsem zjistil, že to byla kombinace více vlivů. To znamená, že ti, kteří to chtěli způsobit, čekali na nějaké menší zemětřesení, které je v oblasti velmi časté, pak způsobili to, co se stalo a jako krytí použili výmluvu na přírodní zemětřesení, které pak způsobilo přírodní tsunami a zničení jaderné elektrárny. Ale zrovna elektrárna Fukušima je opředena ještě tolika dalšími "záhadami", že bych neřekl, že to bylo způsobené pouze tímto. Protože některé velmi seriozní informace naznačují, že došlo i k sabotáži ze strany firmy, která do elektrárny instalovala bezpečnostní zařízení a která předtím měla v Japonsku jen velmi krátkou působnost. Jediným jejím velkým předchozím zákazníkem bylo izraelské ministerstvo obrany. Takže není vyloučeno, že za tím mohla být kombinace vnějšího útoku, vytvoření tsunami a interní sabotáže, která třeba zvětšila škody tím způsobené.

Při minulém rozhovoru jste říkal, že byl HAARP použit i v Jugoslavii. Kdy a jak?

Ano, bylo to v době humanitárního bombardování...

Co vyvolal?

Vyvolal pochopitelně jednak totální destrukci telekomunikačních sítí v některých oblastech. Potom působil také na změnu počasí, aby zakryl lety stíhaček, to znamená působil zvýšení oblačnosti, aby mohly létat nízko. A způsobil i sucha, aby se snížila úroda.

Hodně se v této souvislosti hovoří také o zemětřesení na Haiti nebo o velkých požárech v Rusku loni v létě...
Je to možné. O Haiti to je už celkem polooficiální informace, protože je to natolik profláknuté mezi lidmi, kteří těmto věcem technicky a logisticky rozumějí. Když si například všimnete té souvislosti mezi cvičeními amerických vojáků v oblasti, zkrátka toho, jak Američané rychle zareagovali, tak je to víc než pravděpodobné. Co se týká Ruska, tam je to strašně obtížné vyhodnotit, protože dostat se k ruským informacím je velmi nesnadné. Musím se přiznat, že od doby, co jsme vystoupili ze sovětského vlivu, tak nás, Čechy, totálně izolovali i po personální stránce od informací týkajících se vojenství, včetně takových případů, kdy se například domnívají, že došlo k nějakému vojenskému útoku z druhé strany. Nemají důvod, proč by nám to sdělovali a já už tam bohužel ty kontakty nemám. Měl jsem je, ale měl jsem je v době, kdy jsme ještě byli v "táboru míru a socialismu".

Před časem jsem četl několik článků o tom, že různí ruští vědci tvrdí, že za obrovským suchem a následnými požáry, které loni v létě Rusko sužovaly, mohou stát klimatické zbraně. Ale nevybavuji si, že by něco takového zaznělo z opačné strany - že by Američané tvrdili: teď je Rusko na nás použilo. Tím reaguji na to, když jste říkal, že je těžké tyto informace získat. Protože Rusové je přece běžně uvádějí i ve sdělovacích prostředcích...

Já měl na mysli spíše osobní kontakty, oficiální kontakty vůči třetím zemím. Ale samozřejmě, že v rámci Ruska ty diskuze a informace probíhají. Navíc ještě sleduji různé ruské servery, protože rusky umím výborně ještě z dávných dob, kdy jsem četl technickou literaturu. Samozřejmě, že se tam zmiňují o těchto geofyzikálních zbraních a někdo Američany čas od času obviní, ale důvod, proč stejně tak Američané neřeknou něco takového naplno, má svůj psychologický důvod. Je to proto, že nechtějí přiznat, že by Rusové v této oblasti měli nadvládu a to tak dlouho. Prostě padesát let vláda USA běžným Američanům vyhlašuje, že oni jsou ti nejlepší, že mají nejlepší technologické vynálezy, že ve vojenské oblasti a v kosmických oblastech se jim nikdo nevyrovná - a najednou by měli přiznat, že nejsou schopni zabránit působení jejich hlavního a dlouhodobého protivníka na jejich území? To je pro ně nepřijatelné - vždyť americká vláda v 70. a 80. letech tak šíleně vykreslovala SSSR jako říši zla, že už to nešlo dál stupňovat. A teď si představte, že někoho vykreslíte jako nejhoršího nepřítele na světě a pak přiznáte, že nejste schopen zabránit, aby na vás takto útočil. Lidé vám řeknou, že jste úplně neschopní.

Svět není čenobílý, nemyslím to moralisticky, ale v některých oblastech měla zkrátka Amerika nadvládu, zvláště v civilní technologické oblasti, ale ve vojenské oblasti, zejména v kosmických zbraních, která vedla k ekonomickému kolapsu Ruska nadvládu získali a dodnes udržují Rusové. To je jeden z hlavních důvodů, proč Američané nemají už dlouhodobě žádné pilotované lety do vesmíru, že tam nemají orbitální stanici a že se ani nepouštějí po mnoho desítek let znovu na Měsíc.

Existují nějaké příklady použití klimatických zbraní v případě Německa, Francie a podobně? U Spojených států a Ruska si něco takového díky tomu, co jste řekl, už umíme představit, zvláště v rámci studené války, ale i v rámci té, řekněme, studené války současné. Ale kdy si něco podobného otestovaly evropské země. Vůči komu to používaly, na čem to zkoušely či zkoušejí?

U Francie a Německa konkrétní případy neznám. Pouze vím od známých, které mám v Německu, od vědců nebo expertů z oblastí s tím souvisejících, že se tam tyto výzkumy, které jsou financované vojáky, provádějí, ale neznám konkrétní aplikaci. Spíše si to můžeme domyslet v případě nějaké vojenské aplikace zase nepřímo - například když se stane, že ze záhadných příčin spadne letadlo nějaké cizí země, která nemá nepřátelské vztahy ani s Amerikou ani s Rusy ani s Čínou, ale shodou okolností předtím proběhla nějaká diplomatická roztržka nebo existuje nějaká dlouhodobá diplomatická neshoda s nějakou z dalších velmocí, které těmito zařízeními disponují. Pak je možné se nepřímo domnívat, že to mohlo být použito. Ale opět - to, že říkám, že to mohlo být použito, neznamená, že bylo. Ale je to velmi silná indikace. Znám velice dobře metody, které používají analytici (sám jsem jich mnoho studoval, protože jsou využívány i pro technickou praxi i pro moji konzultační praxi), vím, jak pracují analytici zpravodajských služeb a ani oni nemají vždy k dispozici všechny potřebné údaje stoprocentní. Pracují s hypotézami, částečnými znalostmi, používají konzultace s lidmi z konkrétních oborů. A stejně tak i já mám velmi rozsáhlé znalosti fyziky, jak teoretické, tak experimentální, mám velmi rozsáhlé znalosti většiny technických oborů nejen z letectví, ale i z kosmického výzkumu. Souvisí to nejen s mým vzděláním, ale i dvacetiletou praxí pro řadu českých i zahraničních firem a na to nabalenými stovkami, tisíci kontaktů na lidi a informační zdroje ve světě.

Mluvíte-li o pádech letadel a o podivných a nejasných okolnostech, které je někdy provázejí, nedá mi to, abych se nezeptal například na tragédii ve Smolensku. Nedávno zase spadlo letadlo na Sibiři, kde "náhodou" zemřelo několik vědců zapojených do íránského jaderného výzkumu... Mohou být tyto příklady jednou z praktických aplikací těchto zařízení? 

To je spíše politické téma. Ale je pravda, že je HAARP možné použít i k zaměření letadla. HAARP a podobná zařízení umožňují zasáhnout letadlo, změnit prudce, doslova během několika minut, počasí v konkrétní oblasti a ovlivnit psychiku lidí, například pilotů, v daném regionu včetně jejich dezorientace a chaotického, často nelogického, chování. V minulosti, i v té nedávné, byla celá řada případů katastrof letadel, které projevovaly přesně takovéto známky. To byl například pád francouzského airbusu a ostatně i Smolensk. Není na to ale žádný konkrétní důkaz. Ale když víte, že něco takového je možné způsobit, a když víte, že se Rusové a Poláci zuřivě hádají o to, kdo to způsobil...

NOVÝ ZPŮSOB VEDENÍ VÁLEK

Zajímalo by mne, jak si asi představujete způsob, kterým probíhá na diplomatické úrovni informování o tom, že v tom a tom případě byla použita právě klimatická zbraň typu HAARP. Protože to, že se dá její účinek skrýt za přírodní úkaz, je sice výhodné, ale na druhou stranu, aby zbraň měla nějaký zastrašovací účinek, tak to ta druhá, řekněme nepřátelská, strana musí vědět. Musí vědět, že to bylo způsobeno zbraní a ne přirozeně. Jak si to tedy země dávají najevo, když navenek popírají, že by takové zbraně vůbec existovaly? Jak probíhá to sdělení, řekněme na diplomatické rovině, kdy dá jedna země druhé vědět, že to, co zažila, není náhoda?
Normálně jim zavolá třeba někdo z velvyslanectví, nebo proběhne schůzka a řekne se, pokud budete pokračovat v tom a tom konání, tak se stane to, co se stalo nyní v menším měřítku, vícekrát.

To je vaše domněnka, že to takto chodí, nebo třeba někdy nějaký insider naznačil, že právě takto to probíhá?

Mnoho insiderů to takto běžně připouští, to není nic tajného, to je standardní způsob komunikace. Můžete se o něm dočíst i v běžných učebnicích politologie a diplomacie, že jsou různé kanály, kterými prezentujete informace druhé straně. Buď veřejně nějakým prohlášením v novinách typu, ´jestliže se stane tohle, vyhlásíme vám válku nebo vás napadneme´. Potom je další rovina, taková nepřímá, kdy nějaký odborník spjatý s vládou napíše zasvěcený článek o tom, co by se mohlo stát v případě, že by druhý stát postupoval v nějaké části světa tímto způsobem. A naznačí celou řadu možností a některé označí jako velmi pravděpodobné. Lidé na ambasádách, analytici na centrálách, ti všichni velmi dobře takové zprávy monitorují a vyhodnocují. A třetí kanál je přímým kontaktem, ať už mezi lidmi na nižší úrovni, třeba úrovni nějakých vyslanců, velvyslanců, a nebo přímo na setkání špiček států nebo špiček velení vojenských armád při nějakých oficiálních příležitostech. Těch způsobů je celá řada, není jen jeden.

Jak se podle vašeho názoru dá dlouho vést taková nevyřčená, nevyhlášená studená válka, kdy je to vůči veřejnosti utajováno?

Trvale...

Nemusí ale přece někdy přijít okamžik, kdy někomu řekněme ´rupnou nervy´ a prohlásí - vy jste nás napadli, je to vojenský útok a my už si to nenecháme dále líbit a vyhlašujeme vám válku konvenční...?
Pokud se to stane nějakému malému státu, tak si to nemůže dovolit. Pokud si to dovolí malý stát, tak mu totiž řeknou: hele, jestli budeš provokovat, tak se ti to stane víckrát. Buď rád, že se to stalo takto v malém měřítku a udělej, co jsme ti radili. Stejně tak, řekněme v souvislosti s Japonskem, si dovedu představit, že to mohlo být varování jednak proto, že Japonsko mimo jiné má dlouhodobě napjaté vztahy s USA a za druhé, varování proto, že některé jaderné eletrárny spolupracují s Íránem, což samozřejmě velmi nelibě nese Izrael. A vemte si, že velká část populace Japonska žije na pobřeží v přímém ohrožení vlnami tsunami a teď řekněme, hypoteticky, že toto tsunami bylo způsobené uměle, ministerský předseda dostal informaci, třeba mu někdo přímo zavolal a řekl: běda jestli zveřejníte, že to byl vojenský útok, můžeme takto zničit několik vašich měst na pobřeží. Co má dělat? A to je Japonsko obrovská země, natož nějaké malé státečky...

Říkal jste, že země nechtějí vlastnictví klimatických zbraní přiznat. Proč ale takové pokrytectví existuje, když všichni tito silní hráči o sobě vědí, že jimi disponují? Proč se to nepřizná, podobně jako u jaderných zbraní?
Kvůli veřejnosti. Protože to stojí obrovské peníze. Ale obrovské. Několikanásobek toho, co se vynakládá na jakýkoli civilní výzkum. Vezměte si, že na všechny civilní kosmické lety od počátku vzniku NASA, což je 53 let, se vynaložilo zhruba 800 miliard dnešních dolarů, když je přepočteme na dnešní hodnotu, kdežto na tajné vojenské projekty se odhadují ony částky několikanásobně vyšší. A přesto se dnes kritizuje civilní výzkum kosmu jako příliš drahý a lidé se ptají, proč máme dávat miliardy dolarů nebo euro do výzkumu kosmu, vždyť je to na nic. Co by asi říkali, když by se dozvěděli, že se mnohonásobky toho dávají do zbraní tohoto typu...?

To utlumování výzkumu vesmíru souvisí s tím, že se zdroje přesouvají do těchto projektů?
Přesně tak. To jsou myslím i oficiální informace, které se dají dohledat, protože jsem našel články v běžných zdrojích jako New York Times či The Independence, že si v amerických armádních kruzích stěžovali na to, jak čím dál větší procento výdajů na armádu v USA se přesouvá na tajné vojenské projekty. Tak to bylo i v minulosti a pochopitelně to lidé nemají rádi. Vidí, že jim politici tvrdí, že si žijí nad poměry, že se musí šetřit, že není na zdravotnictví, na sociální péči - a najednou by se dozvěděli, že se desetinásobky utrácejí na takovéto věci, to je prostě nemyslitelné. Takže i když velmoci to o sobě vědí, tak to nemohou přiznat. A to se týká nejen USA, ale i Ruska. Může Rusko přiznat, že jeden z důvodů jejich ekonomické katastrofy bylo to, že ve vojenském soupeření se Západem sice - a teď řeknu jednu velice kontroverzní věc - že sice vlastně zvítězili, ale ekonomicky v civilní oblasti prohráli? Jak to vysvětlíte normálním občanům? Těžko.

To mne zaujalo - to by stálo za rozvedení myšlenky, protože se přece běžně říká opak - že Američané Rusy uzbrojili a ve studené válce vyhráli...

To by bylo na samostatný rozhovor...odvedli bychom téma od HAARPu.

Dobrá. Pojďme dále. Bavíme-li se o penězích, které tečou do těchto tajných projektů, jsou to podle vás spíše peníze na další výzkum a vývoj, nebo na provoz?


Na vývoj. Samozřejmě ale i na údržbu, vylepšování a tak dále. Jedna věc je, že někdo něco vymyslí teoreticky, občas něco civilně patentuje, když má pocit, že se to dá použít i běžně... A patenty spíše slouží vůči spojencům. Ne vůči Rusům, protože Rusové ani Číňané na nějaké patenty kašlou, obráceně také. Ale to je proto, aby omezili vývoj těchto zařízení Němcům, Britům, Francouzům a podobně - aby zpomalili jejich vývoj a aby upevnili svoji sílu i nadřazenost vůči těmto spojencům. Čili tu civilní část, tu technickou podstatu s civilním vysvětlením aplikací patentujou, ale využívají to pro vojenské účely. To je v technice velmi častý postup.

Fungují tyto zbraně v rámci NATO? Nebo jsou striktně ve vlastnictví jednotlivých členů NATO?

Jsou ve vlastnictví zemí, ale jsou určitě dotované alespoň zčásti z NATO. To je princip NATO, že se sdílí výdaje na obranu. A když se podíváte na seznam projektů, které jsou ze strany NATO podporované, tak jsou to skoro výhradně mezinárodní projekty. Proto nepochybuji o tom, že i když třeba některá země má možnost je použít bez kontroly vedení NATO, tak že základní princip je, že jsou pod jednotným velením NATO, přesněji řečeno EU.

Vyvíjí něco takového i EU jako celek, která si ráda hraje na velmoc, chce společnou obranu, má společné projekty jako Galileo a podobně?

Ne. Jak jsem říkal. Funguje to pod NATO.

Ale v NATO mají přece hlavní slovo Američané. Myslel jsem to spíše tak, jestli nechce mít Evropa jako celek nějaký konkurenční zbraňový systém - konkurenční vůči tomu americkému...

Ne. Evropské země mohu mít vlastní projekty, akorát jsou zastřešené z těchto organizací (NATO, EU). Můžete mít například nějaký civilní projekt EU, který vám normálně v centrále schválí, posíláte jim pak různé reporty o tom, jak to funguje, dostanete nějaké dotace, ale přesto to není organizované Evropskou unií, šéfové EU o tom nevědí. Stejně tak to funguje u NATO.

Zkrátka podporují takové projekty, které se týkají například navigace, motorů nebo třeba obecně účinnosti elektroniky, ale jenom takové projekty, které mají zároveň možnost vojenské aplikace. V okamžiku, kdy nějaký ten projekt z vědecké fáze postoupí do fáze aplikační a ukáže se, že má možnost vojenského využití, tak další projekty jsou už tajné. Je to tedy několikaúrovňové: veřejné NATO projekty, běžně propagované, a pak ty, které mají potenciál dalšího využítí a které jsou už tajné.

Když jsme tedy součástí NATO, mají ty věci, o kterých se bavíme, nějakou souvislost i s námi v tom smyslu, že by něco takového probíhalo i na našem území nebo že by někdo z našich lidí byl do záležitostí kolem HAARPu zasvěcen? Nebo opačně - stali jsme se někdy obětí podobných experimentů  a podobně?

Ne, neslyšel jsem o tom. A myslím, že to je hlavně proto, že není důvod. My jsme v podstatě loajální člen NATO a všechny polistopadové vlády šly na ruku Američanům a víceméně ani nijak více neprovokovaly ani Němce ani Francii, takže nebyl důvod. O Izraeli ani nemluvě. Nejsem antisemita, v žádném případě, moje manželka je původem Židovka, ale chci říci, že Židé se v Čechách cítí zcela bezpečně a nemají důvod nám vyhrožovat nebo nějak škodit. Žije jich tady strašně moc.

Existují nějací Češi na určitých pozicích, kteří by měli z titulu své funkce možnost se seznamovat s těmito skutečnostmi týkajícími se klimatických zbraní?

Velmi málo, protože jim moc nedůvěřujou. Samozřejmě že ti nejvyšší armádní velitelé zcela jistě o tom vědí, především ti, co odešli do struktur NATO, ale z politiků se domnívám, že snad jedině Alexandr Vondra a to ne proto, že je současným ministrem obrany, ale protože byl dlouholetým velvyslancem ve Spojených státech a z toho, jak se choval tehdy i dnes, tak je zřejmé, že hájí zájmy Ameriky víc než České republiky.

A co tajné služby? Ty o tom vědí? 

Nepochybně. Pokud jsou tam jen trošku kompetentní lidé. Kdyby tyto věci neviděli, tak by snad zasloužili rozehnat. A pokud by chtěli, tak jim klidně mohu dát školení, jak se takové analýzy dělají (smích).

MAJÍ JEŠTĚ SMYSL JADERNÉ ZBRANĚ?


Jaký pak vůbec mají vedle těchto zbraní dnes ještě smysl jaderné zbraně? Není to pouze jakési divadlo, všechny ty smlouvy o snižování počtu jaderných hlavic, když to vypadá, že nejdůležitější zbraně jsou dnes právě ty klimatické, které ale oficiálně neexistují? A uvažuje se ještě vůbec vážně o použití jaderných zbraní, když tu jsou možnosti, o kterých celou dobu vykládáte?

Uvažuje a používají se, ale na taktické úrovni. Jaderné zbraně můžete dnes už zkonstruovat tak malé, vpodstatě o velikosti větší krabice. Takové byly například instalovány v západním Německu po druhé světové válce. Nálož má sílu několika tisíc tun klasické trhaviny TNT, dokáže zamořit i okolí, navíc je kompaktní. Tyto zbraně se mezitím zdokonalily a po tisících je mají armády všech velmocí. Používají se například pro tajné operace, kdy se domnívají, že se tolik neproflákne, že byla takováto zbraň použita - například pro podzemní výbuchy, které mohou způsobit třeba zničení přehrady nebo ropné plošiny či obyčejné lodě nebo ponorky.

To zní hodně povědomě - zničení přehrady, ropné plošiny... Narážíte snad na nedávnou událost v Mexickém zálivu?

Ne. Nemám konkrétní informaci o tom, co se stalo nedávno v Mexickém zálivu, ale velmi to připomíná podobnou katastrofu, která se udála někdy v 80. letech společnosti MobilOil na jedné ropné plošině, která byla potopena pomocí takovéto jaderné nálože. Potopili ji Rusové, protože činnost této firmy v Severním moři pro ně tehdy nebyla z jistých důvodů žádoucí. Podobných havárií je celá řada a pokud jsou takzvaně nevysvětlitelné, pak za nimi hledejme právě toto. Já vím, jak se takovéto konstrukce ropných plošin dělají - to je v podstatě nepotopitelný kolos. A to i kdybyste to sabotoval jak chcete, i kdyby tam byli samí diletanti, tak to nepotopíte, to je naprosto vyloučené. A pokud se taková plošina někdy takzvaně potopí v bouři, tak je to opět jen taková "story": v prudké bouři se utrhla ropná plošina a následně se potopila... Nesmysl. Lidé vůbec nevědí, jak se ty ropné plošiny navrhují, jak jsou dimenzované, počítané. Takové zprávy jsou jenom pro laiky.

A co zemětřesení, které před časem zasáhlo přímo Pentagon? To zní samo o sobě hodně podezřele, nemyslíte?

Já nemám online informace z tajných služeb ani jedné z velkých zemí, já spíše ty informace střádám a postupně vyhodnocuji, včetně toho, že se mi někdy něco zdá podezřelého nebo mne někdo na něco upozorní a pak se tím zabývám do hloubky a dostanu se třeba k nějakým dalším informacím. Ale nedělám to na plný úvazek, mám své práce dost. Ale je to možné. Je možné ledacos...

Říkal jste, že se investují ohromné finanční částky do vývoje, říkáte také, že to už funguje desítky let. Jaké jsou podle vás trendy, podle kterých se budou zbraně vyvíjet dál, když tyto jsou vpodstatě zastaralé, fungují-li od šedesátých let...?

Není to zastaralé, je to v plném rozkvětu. Rusové ten systém mají vyspělý a v běžném provozu, Američané ho vyvíjejí a mají ho v testovacím provozu a stejně tak ostatní země. Je to podobné jako s jadernými zbraněmi.

Mnoho desítek let je mělo jen několik zemí a dnes, s dostatkem zkušeností, a když víte, co máte hledat a sehnat na „černém trhu“, je mohou mít i další země. Toho se samozřejmě všechny velmoci bojí. To je straší víc, než že by je měla druhá velmoc. Protože dokud jich bylo pár, tak se držitelé jaderných zbraní vždy nějak domluvili. Teď ale neví, jestli se k tomu nedostane nějaký stát jako Írán se svojí nepředvídatelností nebo některá z jihoamerických zemí, která nemá ráda USA, jako že jich je tam takových hodně. Pak by vzrostla vojenská a politická síla takové země.

Když trochu odbočíme od klimatických zbraní k tomu, co zmiňujete - četl jsem kdesi, že Írán jaderné zbraně už dávno má a celé to mediální divadlo ohledně toho, že je mu potřeba zakázat, aby na jejich výrobě pracoval, je ve své podstatě falešné, protože jde jen o záminku, jak Írán napadnout. 


No jasně. Mají je, ale mají je neveřejně. A to je jiná věc. Stejně jako má neveřejně jaderné zbraně Izrael. On je nikdy oficiálně nepřiznal a jeden jaderný vědec, který se o tom zmínil, byl odsouzen k doživotnímu žalári. Co jsem četl poslední věrohodné odhady z amerických vojenských zdrojů někdy z doby před dvěma lety, tak má Izrael kolem 90-120 jaderných hlavic. Ale to jsou jen dolní hranice, bych řekl. Vzhledem k tomu, že židovští fyzikové v podstatě byli na všech stranách ve všech zemích spolúčastníky vývoje jaderných zbraní, a vzhledem k tomu, že na nějakých neoficiálních úrovních spolu vždy kontakty udržovali a že to jsou inteligentní lidé a vědí, jak se to dělá a v neposlední řadě také proto, že peněz na to mají od USA i od svých sympatizantů - velkých finančních magnátů světa - dost, pak není důvod, proč bych jich neměli klidně několik set.

A podle čeho víme, že je má Írán?

To se spíše domnívám, nemám pro to důkaz, ale myslím si to na základě toho, co jsem už zmiňoval - informace, jak to sestrojit, jsou. Takže to je jen otázka peněz a možností, jak ukrást či na černém trhu koupit ty komponenty. A peníze pro Írán jako pro ropnou velmoc problém nejsou. Otázka je, jestli to seženou jejich agenti po světě, nebo jestli jim v tom někteří, zejména Izraelci, nějak zabrání, což si myslím, že se děje velmi často.

Takže co podle vás v současné době probíhá v Íránu? Pracují na dalších jaderných hlavicích?

Ono to zní možná paradoxně, ale je to zkombinovaný výzkum. Když stavíte jaderné elektrárny, tak určitým "odpadem" je materiál pro výrobu jaderných zbraní. Domnívám se, že chtějí jednak skutečně civilní reaktory, nicméně to tzv. vyhořelé jaderné palivo lze zpracovat na sériovou výrobu jaderných zbraní a je to jen otázka kontroly. Já bych jim to ale nezakazoval, není k tomu důvod.

Proč tedy vlastnictví jaderných zbraní Íránci nepřiznají? Rázem by se "ocitli v klubu", zvedlo by to jejich prestiž a to je přece to, proč země chtějí jaderné země vlastnit?

A proč to nepřiznají Izraelci?

Tomu také nerozumím. Když to všichni vědí... Zrovna jim by se určitě nic nestalo. 

Odpovím vám. Úplně ze stejného důvodu to tají Izrael. Protože jinak by sami sebe legitimizovali jako špatnou zemi. Mnoho lidí je proti Izraeli jako takovému a řekli by: ´vidíte to? Na co potřebuje Izrael 200 jaderných hlavic? A pak o sobě říkají, že jsou mírumilovný národ...´

A proč Írán neřekne: ´Izrael jich má 200 a my jich máme 50´?

No protože se jich ostatní zeptají: ´A na co je potřebujete vy?´ V tom je ten vtip. Izraelci mají alespoň formální záminku - mohou říci, že proti nim je celý muslimský svět, ale Írán nikoho takového vedle sebe nemá.

Může přece říci, že má strach z Izraele...


Však to také říká, že má strach z Izraele...

A co by se tedy stalo, kdyby Írán řekl, že je má a že je má proto, aby se bránil proti případnému útoku z Izraele, kterého se bojí?

To už je "kdyby". Ale když to vezmu čistě hypoteticky - řekněme, že to z počátku z nějakého důvodu mohl přiznat. Ale i kdyby to veřejně přiznal před x lety a řekl: ´Hele, my jsme vyrobili jaderné zbraně, buďte opatrní a dáváme to takto veřejně najevo´, tak Izrael veřejně řekne: ´Teda vy jste parchanti. My nic takového nemáme a vy máte jaderné zbraně...´ (smích). Jakmile to jednou začnete zatloukat, tak už v tom musíte pokračovat...

Vraťme se poslední závěrečnou otázkou zase ke klimatickým zbraním. O čem podle vás svědčí to, že se takové zbraně vůbec používají? Co to vypovídá o lidstvu? Ptám se na to proto, že dříve platila pro vedení válek nějaká rytířská pravidla, kdežto dnes mám pocit, že se války vedou jednak nehumánním způsobem a - hlavně zákeřně. Vyvolat někde zemětřesení je možná dnes už technicky snadné a výhodné proto, že na vás neulpí podezření, ale zároveň to přece vypovídá něco příšerného o světě, ve kterém žijeme. Jak to vidíte vy?

To už je spíše filosofická otázka. Já jsem se nad tím také zamýšlel. Vojáci zkrátka využívají to, co je možné a samozřejmě, pokud chtějí někomu škodit a vědí, že to je kontroverzní, tak čím více to utají, tak pro ně lépe. Například v době, kdy svrhli jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki, tak po výbuchu zabraňovali všem americkým novinářům v přístupu do cílové oblasti na přímý příkaz generála McArthura a v Americe a v Británii běžela předem připravená a zaplacená kampaň v tisku, podle které tyto zbraně vpodstatě jen způsobí jednorázovou velkou destrukci, která odpovídá násobkům kilotun klasické trhaviny, ale že nemají žádné další následky. A přitom v té době samozřejmě Američané z různých testů na zvířatech i tajných pokusů na vojácích věděli dlouho o zhoubných následcích radioaktivního záření. Všechno toto věděli, ale snažili se to před vlastní veřejností utajit, protože tušili, že to není humánní. Ale použili to, protože to měli. Dnes je stejně tak nepředstavitelné, že by se někdo přiznal k tomu, že způsobil zemětřesení v Číně, při kterém zahynulo 100 tisíc lidí. To je zkrátka nemožné.

Děkuji za rozhovor 

(Adam B. Bartoš; foto: haarp.alaska.edu)

Mlha v Sasku

AHOJ
Nedávno jsem projížděla Německem a byla jsem úplně v šoku z tohoto: úplně jasný den, slunce svítilo, žádné větší viditelné mraky, ale vše bylo jako v mlžném růžovo-šedém oparu, okolní kopce přes tu mlhu skoro neviditelné a ovšem tři obr-vysílače, takové se u nás hned tak nevidí ,na kopcích. Když jsem se podívala nahoru, tak ty sprejovací letadla byla taky v mlžném oparu, jeden by je ani nezaregistroval.......
Takže mi došlo asi toto,že odpařování má za úkol co nejdéle udržet "rosol" co nejvýš nad zemí  a tím šetřit letadlům práci.
A cílem je poslušné, zblblé a chorobami prolezlé obyvatelstvo a aby mělo na co myslet, tak ho občas zabaví nějakou tou katastrofou. Zájem jasně vojenský a politický, to ostatní je už jen vedlejší produkt.

A na závěr něco pozitivního.
Přestupujem do věku Vodnáře a tím získáváme moudrost,svobodu a sílu a NIC nás nemůže zastavit!
A dnes na nás na okr.Tachov celý den svítí slunce.
Slunce i Vám všem
 zdraví  Jitka



(P.S. Orgonet: Tento typický obrázek není od Jitky, je z internetu, z propagandistického českého článku, a jmenuje se to Mlha v Sasku. (:-))

2012: Čas na změnu. (Film)

Ahoj Orgo,
posílám odkaz na moc hezký a inspirativní film. Myslím, že se hodí i na dnešní den. Je s titulky.
Krásné časy tobě a všem!http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mrFkkgb1cUE#!




Fascinující dokument o současné době a krizi vědomi, kterou jako lidstvo procházíme.
Natočil Daniel Pinchback, autor populární knihy Návrat Quetzacoatla. Ve filmu zkoumá skrze svoji osobní cestu probuzeni, co by se mohlo stát, popřípadě co už se děje, kolem roku 2012.
Jeho probuzeni přišlo skrze iniciaci s africkým kořenem Iboga a skrze práci s Ayahuaskou, kde si plně uvědomil posun, ke kterému nyní globálně dochází.
Probuzeni s pomoci psychoaktivních rostlin věnuje první polovinu filmu, v té druhé se věnuje řešení krize například skrze permakulturu, jógu, design, alternativní peníze, mycelium pro odstraňovaní toxinů či pohon automobilů na vodu.
Na rozdíl od jiných dokumentu o roce 2012 tento přináší spíše pozitivní stránku celého transformačního procesu současného světa.
Ve filmu vystupuje přes 200 známých osobností z různých oborů lidské činnosti, aby přinesli svůj pohled na tuto problematiku.
Mezi jinými můžete vidět například Stinga, Davida Lynche, Ellen Page, Dennise McKennu, Gilberto Gila, Barbaru Marx Hubbardovou, Penny Livingston Starkovou, Paul Stametse a skrze archivní záběry i Terrence McKennu, Buckminster Fullera ci Maharishi Mahesh Yogiho.
Film je doplneny animacemi Joao G. Amorimiho.
http://www.2012timeforchange.com/

28. října 2011

Jak vyzrát na "nízkou oblačnost"? Octem.

Šťasná ty ženo/dívko, které se podařilo vytvořit si modrou bublinu v dnešní hnusné nízké oblačnosti! Je vidět, že to chce řádné nasazení. 
Mně se to dneska ráno nepodařilo, ale můj pokus byl ve srvonání s tvým hodně vlažný, ani nebylo dost munice (:-)))
Nechť je tvůj příspěvek inspirací.


"Já jsem ze sev. Moravy a už od včerejška vyvařuji v konvici litry octu a k tomu mám 2 dny vkuse puštěnou domácí zvlhčovačku vzduchu. ..samozřejmě naplněnou octem a na balkóně. Dneska od rána byla nad námi modrá díra, kterou se úplně brutálně snažily zaprášit. Dvojité trysky, puštěné naplno a lítaly nízko po dvojicích tam a zpátky s podporou jednoho letadla, který lítal spolupachatelům naproti a z boku. Nepovedlo se jim to :D ! Na každou masivní výpravu jsem jim vyvařila jednu konvici. ;) Ani se tím neskrývají pacholci,že lítaj neoficiálně, ani jeden nebyl ve Flightradaru. A taky se mi zdá, že jsem viděla Haarp v akci. Z ničeho nic se na nebi objevil stín ve tvaru obdélníku... totálně bez logiky tmavý stín. Pak jsem začala mít tlaky v hlavě, i když jsem byla v polích, kde tlaky necítím... no a za pár sekund byly mraky tak divně harpově rozmazané... i když předtím bylo nebe pravidelně zmráčkované. Hromadné octové akci zdar. Miluji modré nebe a hřejivé sluneční paprsky ♥
Uživatel Anonymní k příspěvku Meteorolog o dnešní "rozpadající se studené frontě... dne 28.10.11

Meteorolog: Bouřkový systém ve Francii a různé divné mraky

Snowman píše v návaznosti na předchozí článek http://orgo-net.blogspot.com/2011/10/klimateroristicky-utok-na-italii.html:

Ahoj,

Jednak bych upřesnil, že tady toto http://www.meteo-mc.fr/satellite-ir-anime-eu.php není srážkový radar, ale detekce, do hodně velké výšky sahající, mohutné oblačnosti. 

Stupnice je v °C - jakou má teplotu vrchol oblačnosti, je to v rozmezí -20°C až -60°C, tedy teď na podzim zhruba 6-12km; kupovitá oblačnost přesahující 12km znamená hodně velký Cumulonimbus, a pokud celý systém dosahuje takovéto výšky - jako teď ve Francii, jde o nějaký typ velkého bouřkového systému, nejčastěji MCS - Mezoscale convective system.

No a tedy teď přímo k té Francii - zdá se to až neuvěřitelné, ale to co tam postupuje, je téměř shodné pochybné rozhraní, jaké předevčírem přešlo i přes nás! Na této mapce od čhmu, znázorňující dnešní synoptickou situaci, to zakreslili jako frontu, která na cca. 1500km !8x! změní charakter z teplé na chladnou a vždy při tom i změní směr - http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391432_1910047970739_1828068704_1313640_1134294101_n.jpg - taková situace je velmi nepravděpodobná, a teď ji máme podruhé po 2 dnech...
Jak to dopadne je otázka, ale bydlet na jihu Francie - měl bych obavy...

Jinak - našel jsem jednu zajímavou fotku...http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316486_300140033345132_100000474139990_1314954_1254708481_n.jpg
Údajně zase "nový typ mraku asperatus", no jak už to i oficiální meteorologové nazvaly jako "úplně nový typ", tak to hodně smrdí...


Podobný vzhled oblačnosti může přirozeně vzniknout jen na zadní straně bouřkové kovadliny, kvůli turbulencím, které způsobí tzv. obrácenou konvekci; ale to má název mamantus, nedělá to vlny, takto to vypadá http://stormgasm.com/4-7-02/simon%20pics/mammatus.jpg a je to omezené jen na ten speciální případ zadní strany silné bouřky...


 Pěkný den,
Snowman

Klimateroristický útok na Itálii: bleskové povodně

26. října klimateroristé zaútočili na Itálii a  vyvolali nevídané bleskové povodně. Informace česky zde:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/248628-bleskova-povoden-zabijela-v-italii.html

Pár snímků naznačujících použití klimateroristických technologií:
Mapa postižené oblasti:
Postižená oblast leží u moře - tam je obzvláště snadné "zvednout" uměle vyvolaným odpařením do vzduchu velké množství vody a shodit ji na určité místo.

Několik satelitních snímků z 26. 10. 2011 kolem 6.00 - samozřejmě, že nejsou k dispozici ty fotky, které by nás nejvíce zajímaly, nebo satelitní weby (sat24) přestaly archivovat ... tak aspoň něco.

Z jsmsg: Dlouhá umělá "fronta" či rozhraní , jak už psal Snowman. Nad postiženou oblastí Itálie je velmi hustá oblačnost, z doby vydatného deště. Oblačnost "fronty" je jakoby "vystřelována" od jihu k severu - nad ČR se pak stáčí k východu. Zvláštní pohyb pásu oblačnosti - "fronty" od jihu k severu můžete vidět, když si najdete příslušnou animaci jsmsg.

Z družice Eumetsat, 26. 10. 2011, 7.00: Dvojí vrstva velmi husté oblačnosti nad postiženou oblastí Itálie. Na jihu Itálie jsou "zárodečná místa", odkud je jakoby vystřelována oblačnost - místa vydatných srážek. Jakoby tam oblačnost "vaří". 
Spodní část téhož snímku (je hodně velký) ukazuje lépe "ohniska" husté oblačnosti. šířící se ve výsečích ...

Z družice NOAA: Žlutý záblesk viditelný nad Itálií by mohl být nějaký umělý - haarpový energetický impuls k posílení destruktivní energie. (Noční snímky NOAA jinak žlutou barvu vůbec nemají v popisu ...)

Radar ukazující srážky na oné "frontě".

Myslím, že právě teď probíhá podobný klimateroristický útok na jižní pobřeží Francie (viz radar Srážky - Evropa). Zvednout rychlým odpařením masy vody z moře a shodit je na malé území ...

27. října 2011

28. října 2011 se máme soustředit na utváření budoucnosti

Díky čtenářce za článek ukazující význam zítřejšího dne.

Zdravím Orgonete,
přeposílám mail, který mi přišel a cítím z něj naději. To je to, co potřebujeme, hned budeme silnější :-)
Přeji Ti harmonické dny :-)
AM



"Mayové nikdy neříkali, že svět skončí... "Carl Johan Calleman

Říkali, že v tomto dni - 28.10.2011 - "sestoupí 9 bohů", tedy jinak řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a datum tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012.
Datum 21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v jiném smyslu!

28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako "vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů", je to den, kdy "velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu." Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce cyklů - 28.10. - je dobou maximálních tvůrčích možností.

Zjednodušeně řečeno se dá říci: V roce 2012, 21. prosince se stane to, co si 28.10.2011 vybereme!

Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci mající odvést pozornost lidí.

Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali události 21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soutředili na utváření budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011. Ti, kdo nedokáží poznat význam této doby, mohou minout velkou příležitost. Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v říjnu 2011, je opomíjen.

Správná otázka tedy není: Co se stane v roce 2012?, ale: Čím chcete v roce 2012 být?

A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s výrokem: "Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě", připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat. Pokud budeme jen čekat, co nastane příští rok, můžeme pak zjistit, že se naplní katastrofické scénáře!

Autor textu:Jana Budařová http://www.novoucestou.cz/

Meteorolog o dnešní "rozpadající se studené frontě"

Orgonet píše:
Při cestě autem k mému sluchu nedobrovolně došla předpověď počasí, které se normálně raději vyhýbám, neb mě rozčiluje.
I dnes mě rozčílilo, když snaživý meteorolog na stanici České Budějovice tvrdil, že ta uměle vypařovaná vlnkovaná hořčice, co visí nad Českem a ani se nehne, je rozpadající se studená fronta. Fuj, hnus, velebnosti.
Že se ani nehne, přestože přes ni jdou proudění ve třech různých směrech, můžete vidět, když si pustíte animaci VIS-IR na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.html.
Hořčice tu má viset i v dalších dnech - to je výzva, zejtra řádně zaoctuju, uvidíme. Zkuste to taky, myslim že je to dobrá příležitost ke skupinové akci (:-))) Bude to chtít minimálně varné konvice ...

Snowman napsal"
A tady ještě komentář k příspěvku "Rozpadající se studená fronta" - zahrnul jsem do toho i to, co jsem vysvětloval v minulém komentáři, ale tady jsem to přehledněji rozebral myslím - taky protože si to v novějším článku přečte víc lidí.
---
No fronta - spíše pochybné a skoro se nepohybující rozhraní, které mělo naprosto střídavý charakter teplého x studeného. Většinou snad dokonce spíše okluzního rozhraní, protože na většině území, kudy prochází, je silná inverze, tedy ve výšce je vrstva teplejšího vzduchu než jaký je u povrchu, což odpovídá kdyžtak okluzi, pokud něčemu frontálnímu, ale jelikož okluze, i teplá a studená fronta se pohybují se směrem větru, toto nic takového ani v nejmenším být nemohlo. Pohybovalo se to od Západu k Východu, kdežto při zemi vál silný Jihovýchodní vítr a východní vítr, tedy do protisměru http://frailea.chmi.cz/meteo/ov/aladin/results/public/mapy/data/2011102712/v10m_public_00.png , ve středních výškách spíše jižní - proto máme nad celou střední Evropo inverzi. No a na toto rozhraní byla nasprejována oblačnost, což je velmi dobře vidět na fotkách ve včerejším článku, tak masivní sprejování jsem dlouho neviděl na družicovém snímku...
Tak - to je ta údajná "studená fronta" vážení...hnus, a ještě se v tom nedá ani pořádně vyznat...

No a to co ten "meteorolog" v rádiu označil jako "oblačnost z rozpadající se studené fronty", my už víme že se jednalo o oblačnost z velmi pochybného rozhraní; tak to je na daném družicovém snímku pouze a jen ten tenký pruh střední (bílé) oblačnosti na Moravě...
Celá ta žlutá deka s tím naprosto nesouvisí, to je inverzní oblačnost...velmi podivně zvlněná, vlnění nesouvisí ani se směrem proudění, ale ani s orografií......víc k tomu asi netřeba dodávat.
Jedině, že ještě dopolední modelová předpověď předpovídala místo inverzní neprůhledné deky, tak pro celé čechy skorojasno!!!http://frailea.chmi.cz/meteo/ov/aladin/results/public/mapy/data/2011102712/nebul_public_06.png Na mapce je černá jasno, bílá zataženo, to co je nad čechama měla být velmi řídká oblačnost...
Jaká to "náhoda" opět, že? :-)

Pěkný den,
Snowman



Skvělé, Snowmane, díky!

Chcete přežít konec světa?

Od Ondry (:-)))

Ekozahrady Jaroslava Svobody - nádhera


Včera mi náhoda/tip čtenáře dal nakouknout na webové stránky Jaroslava Svobody ekozahrady.com, které mě naprosto okouzlily. To je přesně to, co si teď žádá má duše.

V dětství na vesnici jsme samozřejmě zahradu měli, tenkrát mě to ani moc nebavilo, prostě to patřilo k životu. V dospělosti se touha po zahrádce často hlásila, ale rozum říkal, ne, nemáš na to čas. A teď přišel čas a přišla i zahrada...

Je neuvěřitelné, a ani nebudu líčit, jakým způsobem se ke mně dostala a byla mi svěřena nádherná zahrádka. Prostě, tento svět je strom splněných přání.
Je to zahrada se vzrostlými stromy, dosti udržovaná na to, aby počáteční práce nebyla příliš těžká, a dosti zanedbaná na to, aby se na ní dalo tvořit! 

Samozřejmě moje znalosti o zahrádkaření jsou z doby před 40 lety, kdy se vše vlastně pěstovalo bio/ekologicky. Stačil hnůj, toho bylo všude dost, maximálně kompost, z toho se nedělala žádná věda. Po první procházce hobby zahradním centrem žasnu, co všechno je dnes lidé považují za nutné sypat na zahradu ... to se opravdu musí? Zdravý rozum se vzpírá ...


No a ekozahrady.com jsou pro mě nádhernou výzvou. Už se těším na jaro, jak budu získávat zkušenosti (i když si užívám už teď na podzim. Reju, sekám, mulčuju ... Věřte mi, v listopadu bude teplo, mám ještě zaseto zelené hnojení, vsadím se, že mi vzejde (:-))

Kousek z webu Jaroslava Svobody - je celý úžasný, i duchovně. Od čtení se nejde odtrhnout. Doporučuju.



Vítejte na stránkách www.ekozahrady.com

Cílem tohoto webu je představit hlavní myšlenky nově se rodícího přístupu k zahradničení, přírodě a planetě Zemi celkově. Opravdu nový je samozřejmě jen lidský přístup, neboť principy zde popsané jsou jen stručným shrnutím toho, jak příroda zahradničí od počátku světa. Poznáme-li její logiku a souvislosti, můžeme na svých pozemcích začít doslova tvořit nové světy, jaké v této době už nejsou téměř nikde k vidění.

Přírodní krajina 
    ... úžasně bují životem ve všech formách a druzích biotopů, všeho je hojnost pro všechny živočichy a rostliny, nic není přebytečné nebo nazmar, každý uschlý lístek se znovu zužitkuje. Příroda s naprostou lehkostí živí hmyz, ptáky, plazy a zvěř, sklízí, zásobuje, recykluje, zavlažuje, čistí vzduch, obohacuje půdu, poskytuje obydlí, je krásná a voní.

Lidské zahrádky
    ...zejí ve srovnání s tím vším prázdnotou a mnohdy životnímu prostředí dokonce škodí. Kdysi místo každé zahrady, domu, továrny, supermarketu, silnice či parkoviště byl kus divoké přírody, který živil nějaká zvířata, hostil rozmanité rostlinky a stromy, okysličoval vzduch a staral se o koloběh vody, tedy vykonával procesy, které my všichni k přežití potřebujeme. A zahrádky jsou to jediné místo z výše jmenovaných, které lze uvést zpět do života. Proč tedy nevrátit kus země přírodě, když z toho navíc můžeme mít maximální užitek?  Lidstvo jako živočišný druh nemůže přežít, pokud nezmění způsob získávání potravy a energie. Cožpak s naší inteligencí nemáme na víc, než v honbě za nějakou iluzí postupně zahubit všechno, co nám dává život? Ekozahrady a přírodní hospodaření jsou proto právem založené na určité změně myšlení. 
"Všechno souvisí se vším a nic není náhoda"
    Zahrada založená dle zákonů přírody je méně náročná na údržbu, stojí vás celoročně méně peněz nebo nic, je krásnější a plná energie jak to má příroda ve zvyku, neprodukuje žádný odpad. Příroda je váš přítel - ne protivník, časem odpadne potřeba boje s plevelem a škůdci, ušetříte sebe a své blízké před škodlivými chemikáliemi (které nás reklamy stále nabádají kupovat), pro děti vznikne nekonečný zdroj objevování a inspirace. Ekozahrada nabízí většinu roku pro celou rodinu zásobování zdravou potravou pro zpestření jídelníčku, nebo léčivými bylinkami do čajů ... V neposlední řadě z toho co děláme můžeme mít dobrý pocit. 

    Smyslem těchto stránek je poskytnout nezbytné znalosti každému, kdo cítí, že přišel čas dělat něco jinak. Při studiu jsem čerpal informace především od přírody, ze zahraniční literatury a od lidí z různých zemí, zabývajících se přírodním hospodařením, permakulturou, zemskými ekosystémy a ekologickými souvislostmi.
    Stránky jsou neustále obsahově vylepšovány, nové informace přidávány a ukončení tohoto procesu se nepředpokládá, dokud celá Zem nebude jako rozkvetlá rajská zahrada :-). Děkuji zároveň vám všem, kteří mi s tím svým kladným ohlasem a připomínkami pomáháte. Máte-li zájem více se zapojit do dění kolem ekozahrad nebo rodových statků a jít si životem svou vlastní cestou, pak jsou zde všechny tyto informace psány právě pro Vás.
.

 Jaroslav Svoboda

Buďme v pátek 28. 10. spokojené bytosti!


Od čtenářky:

Přišel mi do mailu velmi zajímavý a stručný text, který říká, že 28.10. bude významný den podle Mayského kalendáře a že svými myšlenkami určíme svoji další budoucnost. Proto by bylo dobré, aby každý z nás v tento ten myslel konstruktivně a aby si v hlavě plánoval svoji pěknou budoucnost. Z rezonančního hlediska a z pohledu Vesmíru se naše myšlenky spojí a tím investujeme do naší budoucnosti... že je to pěkná myšlenka? :)
Proč bysme to neměli zkusit? Buďte v pátek spokojené bytosti s hezkými představami o budoucnosti.
Myslete prosím na tuto skutečnost, až to přijde a chovejte se k sobě tak, jak chcete, aby se v budoucnu svět choval k vám.


28.10.2011 - Konec cyklů Mayského kalendáře: Nový začátek

Dne 28.10.2011 podle Mayského kalendáře vrcholí všechny vývojové cykly
a spojují se v jediném bodě, další cykly již pravděpodobně nebudou
následovat. Znamená to, že historie planety Země datována minimálně
100.000 let zpátky, ale spíše na miliony let, se blíží vyvrcholení -
blížíme se konci dosavadního vývoje a nástupu nového běhu dějin.*

V tento posvátný den se může stát cokoliv a záleží ve velké míře na
nás, co v ten den uskutečníme. Tento den je vhodný pro započetí velkých
plánů. Tvůrčí potenciál dosahuje vrcholu. *

Vzpomeňme si v tento den, na všechnu lidskou zkušenost od pravěku až
podnes a vše, čím jsme si prošli, a zamysleme se nad tím, kde jsme dnes
a kam bychom chtěli, abychom dospěli. Vzpomeňme si na to, že před
započetím tohoto vesmírného cyklu byli lidé na úrovni bohů a planeta
byla panenským rájem, předtím, než jsme se rozhodli podstoupit tuto
zkušenost. Mějme prosím na paměti tuto vzpomínku.*

Uvědomme si, že již před tisíci lety byl dávným indiánům znám Velký
plán určený pro lidstvo a byl znám i jeho konec a výsledek. Byly známy
všechny fáze a cykly plánu a byly uchovány v podobě kalendáře. Mayové
viděli, že plán byl dokončen 28.10.2011 v našem počítání času a že ke
konečné změně došlo v prosinci následujícího roku, kdy začala nová éra.

Viděli, že lidstvo se přes všechny obtíže a překážky nakonec sjednotilo
a překonalo své vzájemné rozdíly, zvítězila sounáležitost nad strachem.
Lidé si uvědomili, že jsou bratři a tvoří jeden celek. Pochopili, že
rozdíly mezi nimi - chudí - bohatí, černoši - běloši, muži - ženy, jsou
uměle vytvořené, aby byli lidé rozdělení a nejednotní v myšlení. Aby
místo spolupráce proti sobě bojovali. S velkou radostí pozorovali, že
tehdy nastal na planetě Zemi zázrak.

To, co viděli, zapsali do bájí a legend a vytesali do kamene.

Věnujme, prosím, ve svatých týdnech před a po vrcholovém datu 28.10.
své myšlenky kontemplaci nad stavem světa a čím chceme, aby se stal.
Dokážeme se sjednotit, jak bylo předpovídáno, tím, že si budeme přát
lepší svět?

Jestli jste se rozhodli, aby byl vývoj zakončen šťastným koncem, učiňte
v sobě záměr, že je to vaše přání, a držte ho v sobě. Zapalte 28.10.
svíčku na počest této velké milosti, že se blíží konec nevědomosti a
Velké prozření je blízko. Tak jako svíčka vyšle plamen světla, i na Zemi
se rozsvítí velké světlo a povede obyvatelstvo k Novému věku.

Oslavujme tyto dny, kdy končí minulost, a začíná se rodit Nový svět.
Zatím jen v našich myslích a srdcích, jako touha po něčem lepším, která
však časem bude nabývat jasnější podoby.

Proberme se, Švejci!

Díky za mail! Přes

Proberme se, Švejci!

Autor: Zbyšek Pantůček | Publikováno: 27.9.2011 | Rubrika: U NÁS

Vážení Spoluovčané. Naše země secsakramentsky nevzkvétá. To víme celkem všichni. Opět jsme naletěli. Kdysi na Zelené, teď na Véčkaře a Topku. Předtím na oranžové a modré. Chcete snad projít celým barevným spektrem? Fascinuje mne, jak v některých komentářích k mým článkům vyjadřují mnozí z vás obdiv, že jsem vystoupil z anonymity a píši pod svým skutečným jménem. Další zase vyjadřují strach, jaké to pro mne bude mít následky. (Já jim za tuto starost o mne děkuji.)

Přátelé, světe div se, zatím žádné následky nepociťuji, ba naopak, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Přestal jsem se bát, protože víc se bojím o své děti a jejich budoucnost. Zbavit se strachu je nesmírně osvobozující – věřte mi. Zčistajasna zjistíte, že jste VNITŘNĚ svobodní. Ten papiňák ve vás upustí páru a usínáte s čistým svědomím, že říkáte, co si myslíte. Samozřejmě nikdo z nás nemá patent na pravdu a ne každý s vámi bude souhlasit.

Většinou si ale spousta lidí myslí totéž.

Vládnou nám zločinci, kmotři, opravdoví vykořisťovatelé non plus ultra, bez vizí, programů a hlavně bez vůle cokoli měnit, dokud budeme mlčet.

Snažím se nejen psát tyto články, ale i každodenně v práci působit aktivně na své okolí a předkládat argumenty k zamyšlení. Je pozoruhodné, kolik lidí se po takových rozhovorech probouzí jako ,,Stepfordské Paničky” z jakéhosi dlouhého zlého snu a většinou říkají:,, Aha, no jo vidíš, to mě ani nenapadlo.”

Víte, co napadlo mne? Ticho po pěšině je totiž proto, že Oni se vlastně bojí nás. Prskají a kopou kolem sebe a neumějí říkat nic jiného, než že všichni, kdo je kritizují, jsou náckové a vrazi demokracie. Proboha jaké demokracie? Mladí vysokoškoláci chodí z univerzit rovnou na pracák, kvalifikovaní čtyřicátníci o práci nezavadí, protože jsou moc staří, o lidech před důchodem ani nemluvě. Svoboda slova? Nenechte se vysmát. Kolik znám lidí, kteří ani na svém pracovišti nesmějí prezentovat vlastní názory. Máme otevřené hranice tak nehorázně, že k nám proudí zločinci, vrazi, příživníci a lidé nakažení nemocemi, které byly u nás kdysi již dávno vymýceny. Nechci zpět ostnaté dráty, ale vládu pořádku, zákona a práva. Potraviny v našich obchodech jsou nekvalitní, jsme popelnicí Evropy, občany druhé kategorie.

Někdo mi říkal: ,,Prosímtě za komunistů se stály fronty na banány a teď máš všude zboží plný regály, tak na co si stěžuješ?” To je svatá pravda. Když jste si ale tehdy tu frontu vystáli, tak se ty banány daly s prominutím žrát. Považte, kdy jste se naposledy zakousli do chutného červeného šťavnatého rajčete? Koupil jsem již několikrát šlehačku, která se nedá ušlehat. Chléb vám zplesniví do tří dnů a tak dále a tak dále, ale my jedem pořád ,,močálem černým kolem bílých skal.” Mimochodem, copak plné regály mnohdy nepotřebných cetek jsou smyslem života? Kde je pokora, kultura ducha, kolik lidí dnes čte knihy? Nejsem levičák a socialismus bych zpátky nechtěl. Změna nastat musela, ale je to ubohý výsledek ,,velikého” začátku.

Vím, že je krize. Kdosi se nudil a tak ji vyrobil. Týká se celé Evropy, ba celého světa, ale tady v té naší malé kotlince, právě proto, že je tak malá, je to jaksi velmi markantní.

Zatím pociťujeme jenom symptomy, ale důsledky, pokud budeme ,,rejt držkama v zemi,” (Karle Kryle, ty to vidíš) se brzy dostaví.

Vyzývám vás tedy, jako váš spoluobčan, otevřeně k nulové toleranci k nespravedlnostem, šlendriánům a k občanské neposlušnosti.

Věřte mi, že ti samečci každý den v televizi machrují, ale mají plné kalhoty, abychom nevyrazili do ulic. Vezměme si příklad z Islandu a pojďme konečně vymést ten Augiášův chlív. ZBAVTE SE STRACHU, ať se konečně bojí jenom ONI.

Pomalu se nám blíží listopad. Zamyslete se nad tím, jestli už by konečně nepatřila na mafiánský samet hrubá záplata.

Váš Zbyšek Pantůček.

Polární záře se stěhuje na jih

Díky čtenáři za tip!
24. října byla v jižnějších státech USA viditelná zvláštní "polární záře". Tak jižně nebyla dosud nikdy pozorována. Navíc proběhla tak, jako by šlo o výbuch!
http://www.realclearwx.com/102511.htm



Dle NASA šlo o elektro magnetickou bouří.
Nebo projev chemie na obloze? Nebo cosi zvláštního k datu 28. 10.?

David Icke: Co je třeba vědět o bankách a penězích

Děkuji za odkaz na video. Najděte si půlhodinku ...
Jsou tam slovenské titulky, jestli vám hned nejdou, zkuste si je zapnout dole na videu (stlačit CC).

26. října 2011

Chemtrails u Kanárských ostrovů

Pěkný snímek z družice MIRAVI.

Předlouhá "fronta" a kruhy radaru Malý Javorník

26. 10. 2011
Orgonet píše:
Nikoho nepřekvapí, že dnešní "studená fronta" úspěšně postupuje díky klimateroristickým zásahům.
Chemtrailsové spouštění deště je samozřejmostí.
Níže: Předlouhý pás umělé oblačnosti, o délce pár tisíc kilometrů (a to tenhle není z nejdelších).
Za mého mládí fronty měřily maximálně pár stovek km ...
Neměl bys k tomu něco, Snowmane? Jak to dělají? Chemicky? Nějaké řetězení molekul?
Na závěr překvapení od slovenského radaru Malý Javorník, který se rovněž zapojil do dnešní meteorologické události. (České radary také, ale projevují se jako obvykle, šlehy a kruhy). Malý Javorník tentokrát zobrazil dosud nevídané kružnice (aspoň já je ještě neznám), jsou vidět jen v 16.20, pět minut předtím a poté nikoliv.

Snowman napsal:
Ahoj,
promiň za zpoždění; posílám komentář k tomu včerejšímu příspěvku o "frontě" a radaru:

K tvarování front - nemyslím si, že modelování front do tisíce km dlouhých rovných linek, bude přímo souviset s nějakými procesy na molekulové úrovni, tady půjde o celkové globální modelování Tlakových útvarů a oblačnosti...

A přímo k této frontě - tam se toho dá říct hodně. Nejednalo se totiž téměř o frontu, natož studenou frontu; bylo to téměř statické (nepohybující) se rozhraní! A kdyby jen to, bylo to rozhraní, které na každých pár stovkách km měnilo charakter z chladné na teplé!http://frailea.chmi.cz/meteo/om/inform/analyza.gif Na nepochopitelnělně rovné lajně o délce tisíců km změnilo 7x charakter a to celé za silného JihoVýchodního Fénového a Inverzního proudění! Celé hodně pochybná situace.
To že oblačnost byla na stejné lince ještě víc než samotná fronta bylo nepochybně kvůli tomu sprejování. Jak je vidět na prvním snímku, tak bylo sprejováno až neuvěřitelně intenzivně...to naprosto nechápu jakto, že to není meteorologům hodně divné...

A jaké mělo celé to čachrování důvod? V ČR to nebylo, byly to asi extrémní bleskové povodně v S Itálii, které měly i oběti na životech...v jedné vesnici spadlo 500mm/6h, což je stejné množství jako při povodních 2002 spadlo za týden...

K tomu radaru - vzhledem tomu že barvy v kruzích naprosto odpovídají ostatním srážkám, tak to zřejmě byl pravý srážkový obraz, a je to nějaký další typ ovlivňování; rozhodně by bylo nesmyslné, kdyby to byla jen nějaké nová chyba, co se záhadně objevila až roky po zprovoznění radaru... A je to něco jiného než typická chyba, která podle mě dělá takovéto známé "vlnění" kolem radaru...

Díky moc, Snowmane!!

Hovory s Bohem o zahradách a přírodě

Mně se ten vtip poslaný Richardem tak líbí, že ho tady vyvěsím. Převzato z: http://www.ekozahrady.com/dobry_vtip.htm


Hovory s Bohem: O zahradách a přírodě

Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka ....

Bůh:
 Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole v USA? Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel?  Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky...
Sv.František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva?
Sv.František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.
Sv.František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv.František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv.František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?
Sv.František: Ano Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv.František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.
Sv.František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
Sv.František: Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv.František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv.Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o ...
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka.
Autor tohoto vtipu je neznámý, anglická verze dle níž jsem překládal se nachází na http://www.scythesupply.com/God&StFrancis.htm 

Stále více lidí chápe, co se děje

Současné dění a stav lidstva hezky vystihuje následující příspěvek.
Moje přirovnání: jako když začneme doma uklízet - na chvíli je všude ještě větší binec, ale pak se vše srovná ...
Možná kouknete i na zmíněné filmy - odkaz zatím nemám.


Ahoj,

počítám, že jsi na tuhle prezentaci o elektromobilech (viz. příloha) už taky narazil (Pozn. Orgonet: Narazil, tady je), ale pro zajímavost posílám. Někdy je to už až k pláči, jak jsou mnohé věci v naší společnosti naprosto absurdní. V posledních pár týdnech jsem došel k poznání, že obecné chování naší společnosti v mnoha ohledech vůbec, a to ani v nejmenším, nedává smysl. Čím dál tím víc přemýšlím jak z toho ven, protože třeba při sledování filmu "Garbage Warrior", kde architekt skvělých soběstačných domů "earthships" Mike Reynolds mluví o naprosté svobodě, protože jeho dům poskytuje vše, co je třeba aniž by byl závislý na rozvodných sítích, mě to opravdu hodně vzalo. Sledování filmu "Age of Stupid" mě taky dost vzalo, byť zase z jiného konce (přesto, že s příčinami
globálního oteplování můžeme váhat a pochybovat, protože bych to bral spíš jako součást změn Země, i z hlediska historického, tak logického - když se všechno mění, proč by klima mělo zůstat stejné).

Věřím, že je lidstvo blízko prozření, protože více a více lidí chápe co se děje a chápe, že je třeba něco udělat, tak držme palce, aby to netrvalo déle než je nutné! Před delší dobou jsem četl zajímavý článek o někom "mimo naší Zemi" (detaily si už moc nepamatuju, utkvěla mi v hlavě jen tahle myšlenka) a dotyčná entita sdělila, že se události na naší Zemi začínají dít a pořádky se měnit mimo jiné proto, že lidstvo jako celek na podvědomé úrovni vysílá neuvěřitelně silné impulzy do vědomí Planety, aby se něco stalo - doslova, že lidstvo nevědomě, ale
o to zoufaleji "křičí po Změně". A tak se také děje. "Ask and you will be given"... teď si ještě dávat pozor na to, co si člověk přeje:)

Na konec ještě posílám jeden vtípek (i když teda po prvním přečtení jsem měl smíšené pocity pobavení/nechápavosti/nasranosti:D)

http://www.ekozahrady.com/dobry_vtip.htm

Přeji hezký den a hodně energie pro pokračování ve skvělé práci!

Richard



P. S. Orgonet: Ten vtip se mi fakt líbí! a ještě mi ukázal užitečnou webovou stránku, dávám se totiž do zahrádkaření (:-))))

Plán klimateroristů: Střední Evropu zasáhne hororová zima

Díky za odkaz na podnětný článek z nwoo: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=nemecky-meteorolog-stredni-evropu-zasahne-%84hororova-zima%93&cisloclanku=2011100106

Samozřejmě, my víme, že nejde o předpověď, ale plán klimateroristů, co by rádi zde v Evropě napáchali. Taky víme, že jejich plány jim budou tím méně vycházet, čím více bude rozdáno orgonitu.
Zkusíme jistě i zimní octování (:-)))

Mimochodem, loni se někteří smáli mé myšlence, kterou zde i letos opakuju, že zimní akce klimateroristů jsou pravděpodobně sponzorovány automobilovým průmyslem (hledejte dle Cui bono? - Komu to prospívá?)

Čím více rozbitých aut při nevypočitatelném zimním počasí, tím více nových se prodá (znám ze svého okoli lidi, kteří zrušili auta na náhlé ledovce, a koupili si nová, i když jinak by počkali ještě pár let). Taky prodej zimních pneumatik, řetězů a dalšího zimního vybavení musí být dobrý džob, jakožto i silně zvýšený prodej benzínu v dobách sněhových kalamit.

Taková hororová předpověď před sezónou možná způsobí zvýšení prodeje zimního vybavení - a o to jde.

I když věřím, že klimateroristé spustí všechny haarpy, co jich mají, jsem v klidu - hororová propaganda je především obchodní kampaň.

Německý meteorolog: Střední Evropu zasáhne „Hororová zima“

Různé
earthA ani CO2 ji nemůže zastavit!
Německé noviny Bild on-line tady predikují další drsně chladnou zimu, která nás čeká ve Střední Evropě. Počátek listopadu bude mírný a skutečná zima nepřijde až do konce listopadu – pak ale pozor! Článek v Bild začíná slovy:Zimotřasový poplach: Během čtyř týdnů začne Hororová zima!

Bild cituje meteorologa Dominika Junga z  www.wetter.net/ :
„Tahle zasněžená zima se potáhne přes tři měsíce a rozšíří se i od nížin. A bude to třeskutý mráz. Pro Německo už čtvrtá chladnější než normální zima v řadě leží před námi. Čtvrtá zima pod normálem v řadě bude malou senzací.“
Wetter.net na prosinec předpovídá, že bychom v Německu měli vidět pohádkové množství sněhu s dobrou šancí na bílé vánoce. Teploty budou kolem normálu. Leden zažije propad teplot a měsíc bude považován za chladnější než normál. Středoevropané by mohli očekávat pokles teplot až na -25°C.
A co se stalo s těmi vlahými zimami, co nám před nedávnem předpovídali CO2 modely opojení klimatologové? Pamatujete, jak nám říkali, že sníh bude v budoucnu „vzácný a vzrušující“ a jak se budeme muset stěhovat do Antarktidy, abychom unikli vedru?
Jung také povídal, že únor bude chladnější než normál a že sníh bude padat až do konce měsíce a možná se to natáhne do března. Takže zapomeňte na brzké jaro. Kdo ví, možná i na velikonoce budeme prohazovat sníh.
Všimněte si, že tyto předpovědi predikují sníh a led jako normální teplotu v nížinách. Jen před několika lety CO2 opojení klimatologové předpovídali konec lyžování v Alpách.
By P Gosselin 
Zdroj: http://notrickszone.com/2011/10/24/german-meteorologists-horror-winter-to-hit-central-europe/