31. prosince 2012

Připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci


VÝZVA: připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze.


Uloženo uživatelem Zlaté Světlo 29. prosinec 2012 v 0:02
Opět opakuji, že jsme především vědomí, žili živé tvořivé světlo, ze kterého jsou v celém tomto vesmíru stvořeny všechny světy a jeho reality. Naprosto vše než se nějakým způsobem projeví na hmotné úrovni existence byly nejdříve pouhé mentální představy, ze kterých si fokusem své pozornosti vybíráme to, s čím svými přesvědčeními souzníme. Funguje to podobně jako promítačka (osobní vědomí) a promítací plátno (nebo zrcadlo) na kterém se zobrazuje to, co vědomí - promítačka dle uloženého programu vysílá. Z toho naprosto jasně vyplývá, že pouhou změnou fokusu své pozornosti se začíná měnit jak naše osobní přesvědčení - program, tak i vně projevená realita, neboť ta je zrcadlením osobního přesvědčení, nebo-li vnitřního osobního programu. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít", který je uveden ZDE.

Začněte si představovat, že již došlo k úspěšné transformaci do páté, pozitivně polarizované dimenzi, čili že v 5.D je již jak celá planeta, tak její obyvatelé. Též si představujte, že již jsme v překrásném světě, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale že jsme i v takovém světě, ve kterém si naprosto vše potřebné k životu a zábavě tvoříme pomocí zhmotňování mentálních představ, takže v tomto vámi tvořeném světě, který si svými představami vytváříte, již neexistují a nebudou existovat žádné peníze. Tím, že si začnete tohle představovat, tím začne docházet k přeprogramování signálu vysílaného z vaší promítačky, čili z vašeho vědomí a tím promítacímu plátnu, nebo-li zrcadlu nezbude nic jiného, než zobrazovat nový obraz podle nově zadaného programu. Hlavně nebuďte nedočkaví, neboť v 3/4D chvíli trvá, než se zobrazení změní, neboť ve 3/4D je tzv. echo, které ještě chvíli zobrazuje starý program i když už je vysílaný signál jiný. Takže se nenechte zmást a buďte trpělivý, neboť trpělivost nejen růže, ale i zcela nový, jiný překrásný svět přináší. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít", který je uveden ZDE.

Obraz výše popsané představy začněte vytvářet pokud možno hned a i během běžných denních činností ho přiživujte a udržujte v existenci a to až do doby, kdy dojde vzestoupení. Ke vzestoupení může dojít kdykoliv, neboť jakmile začne být intenzita vytvořeného obrazu dostatečně veliká, tak se váhy přehoupnou a dojde k odpoutávání od obrazu tohoto současného světa. Čím více budete tuto vizi emocionálně prožívat, tím dříve se stane skutečností, neboť emoce fungují něco jako střelný prach, který dodává představě gravitační sílu, která je potřeba k tomu, aby se představa mohla projevit, zhmotnit i do fyzického projevu existence. Berta ale na vědomí, že nepříjemné - disharmonické emoce jsou destruktivní, avšak příjemné - harmonické emoce jsou konstruktivní. Čím více a častěji si ale budete výše zmiňovanou představu vizualizovat, tím více energie do toho obrazu vložíte a tím rychleji se promítne i do vnějšího projevu existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou", který je uveden ZDE.

Každá vizualizace bude mít ještě nesčíslněkrát větší účinek, když se během ní ukotvíte ve svém středu, čili ve svém osobním duchovním srdci, nebo,li ve svém osobním nulovém bodu. Takže si představte, že jste ve světelném osmistěnu zářivě bílé barvy (která obsahuje frekvence celého spektra), která má na okrajích zbarvení dozlatova (což je moudrost univerza), ve kterém sjednocujete svůj osobní střed se středem toho osmistěnu. Moc si s tím ani s ničím jiným nelamte hlavu, neboť stačí jen mentálně požádat své nejvyšší, světelné Já aby vás s osmistěnem vystředilo a ono to učiní. Jelikož jádro - střed osmistěnu obsahuje nulový bod, tedy i nulový čas (ve kterém se rodí počátky nových existencí) proto je z tohoto bodu velice snadné a rychlé stvořit a zmaterializovat cokoliv co si jen představíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku", který je uvedený ZDE.

Tvořivá síla tzv. probuzených bytostí je nesčíslněkrát mocnější než bytostí neprobuzených a jelikož vesmírná energie (ze které je naprosto vše v existenci stvořeno) funguje dle zadaného programu, tak není možné aby se nám nepovedlo vytvořit to, co si stvořit přejeme. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VZESTUP TADY A TEĎ", který je uveden ZDE.

Hlavně si uvědomte, že čím více se zaměřujete na pozitivní věci, tím příjemnější pocity máte a čím příjemněji se cítíte, tím vyšší frekvence obsahujete a čím vyšší frekvence obsahujete, tím nejenže snáze tvoříte a zhmotňujete to co si představujete, ale i pomáháte harmonizovat naprosto vše na co jen pomyslíte, co děláte a všechno kde se nacházíte.

Inspirující obrázky naleznete v článku s názvem: "Inspirace pro 5D" který je uveden ZDE.

Inspirující video s názvem: "DUCHOVNÍ MOLEKULA - dokument o DMT a převratném vědeckém výzkumu (CZ titulky)" je uvedeno ve stejnojmenném článku, který je uveden ZDE.

Další velice zajímavé a inspirující video s názvem: "Tajemství všech tajemství - uhlík" (CZ titulky) je uvedenoZDE.

Toto video s názvem: "Prolínání realít", na které začíná výklad časem: 2:51, je taktéž Inspirující, ale pozor, jsou tam podsunuty informace vyvolávající strach. Uvedeno ZDE.

Další úzce související články jsou uvedeny zde:


 • * Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 • * Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. UvedenoZDE.
 • * Projev třetí a čtvrté dimenze této planety velice brzy skončí, proto je třeba vědět, jak se současně s touto planetou dostat do dimenze páté. Uvedeno ZDE.
 • * Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
 • * Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.Vizualizace pro pokročilé

Většina z vás, kteří čtete tyto řádky, nejste pozemšťané, tzn. že nejste nižší já tzv. tvořivých bohů, kteří pozemšťany stvořili. Mnozí z vás jsou slunečňané (se schopností tvořit nová slunce), nebo galakťané (se schopností tvořit nové galaxie), nebo hypergalakťané (se schopností tvořit hypergalaxie, čili malé vesmíry), nebo dokonce vesmířané (se schopností tvořit celé vesmíry). To znamená, že vaše tvořivá síla je nesčíslněkrát větší a mocnější než všech neprobuzených bytostí dohromady, obzvláště když si představíte velikost svého já odpovídající té úrovni vědomí, odkud pocházíte. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět", který je uveden ZDE.


Potom si představte, že jste bytost v projevu planety Země, velikosti planety Země, (čili planetu Zemi nezmenšovat, ale naopak sebe zvětšit) a že se přesouváte do jejího jádra, čili do jejího duchovního srdce, nebo-li do jejího nulového bodu, odkud řídíte její transformaci do páté dimenze. Pak si slaďte své osobní duchovní srdce, čili svůj osobní osmistěn s planetárním duchovním osmistěnem - jejím duchovním srdcem a to tak, že vaše a její duchovní srdce se stane jedním duchovním srdcem, ovšem nikoliv velikosti vašeho osmistěnu, ale velikosti osmistěnu planetárního, či že jste vy nulovým bodem této naší planety. Z tohoto jejího nulového bodu je tvořen planetární hologram, nebo-li světelná síť ve tvaru globu, na které si planeta zobrazuje svůj vlastní, čili planetární projev své existence. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž", který je uveden ZDE.


Transformaci do 5.D si představte třeba jako průlet dimenzionálním koridorem (čili tunelem, spojujícím všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoty) a že prolétáváte dimenzionální branou do páté, pozitivně polarizované dimenze, ve které se vám zobrazuje světelná sít, na které se zobrazuje svět, který jste dle výše uvedeného návodu tvořili. Následně si představte, že se světelná mřížka této naší planety Země prolíná se světelnou mřížkou vámi stvořeného světa a tudíž to co jste ve svých představách stvořili se stává realitu na celé Zemi. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Živé Představy", který je uveden ZDE. (Tento server prozatím asi ještě nefunguje, ale to popuštění uzdy vaší fantazie nijak nebrání.)


Je zcela jedno v kterou dobu budete vizualizace dělat, neboť v nulovém bodě - čase je neustále jen nekonečné nyní a nedělejte z toho žádnou vědu. Jak jsem již výše uvedl, jednoduše mentálně požádejte své nejvyšší světelné Já aby vám poskytlo inspiraci a užívejte si při tom nejen příjemnou zábavu a vzrušení z toho co vytváříte, ale i extázi z propojování se s harmonickými frekvencemi Univerza, které takovéto pocity vyvolávají. Mnoho zábavy a příjemných prožitků vám všem přeje živé světlo, duchovní tvořivá podstata v nás.Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.


Další úzce související články jsou uvedeny zde:


 • * HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
 • * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
 • * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky" je uvedenZDE.Nikoliv red-vul, :-) ale vyvážení mužského Jang a ženského Jin principu v sobě vám dává křídla, neboť vyvážením těchto dvou principů v sobě (které jsou na horizontální ose a tvoří čas a prostor) se nejenže dostanete do jednoho nekonečného nyní, ale i se budete moci volně pohybovat i na vertikální ose, nebo-li z dimenze do dimenze, neboť vertikální osa spojuje vše 13 úrovní vědomí a existencí do jednoho nekonečného tady a teď. Mnohem více podrobností je uvedeno v úzce souvisejícím článku s názvem: "VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT", která je uvedenZDE.

Co je to světelné tělo, je uvedeno v článku s názvem: "Světelné tělo", který je uveden ZDE. Video s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše / Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul" je uvedeno ZDE.


To, co je vyobrazeno v těch kruzích v obílí, je vesica pisci, čili Jin & Jang v rovnovážném souznění. To umožňuje obnovit si funkci své Merkaby, vytvořit si mono atomickou strukturu svého projevu existence a tím se vrátit nazpět do jednoty a harmonie.

Video s názvem: "Test Yourself The tree of life Vesica piscis Secret Geometry" je uvedeno ZDE.


Další velice úzce související články:

 • * Mám pro vás jak trochu špatnou zprávu, tak i velice dobrou zprávu. Uvedeno ZDE.
 • * Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
 • * 12. 12. 2012 se otevírá poslední, 12tá dimenzionální brána, spojující všech 13 úrovní vědomí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď, což bytostem umožňuje nekonečné možnosti a schopnosti. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
 • * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
 • * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
 • * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.
 • * Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě
 • * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
 • * DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Pátá dimenze jsou světy mentálních představ, takže v nich můžete mít cokoliv, co si jen dovedete představit. Pouze limit vaší fantazie určuje limit toho, co v nich můžete mít. Proto popusťte uzdu své fantazii a vytvoře si překrásný svět dle svých představ a přání.

Jana Kratochvílová: Mějme odvahu se rozpomenout


Ahoj Orgonete, posílám ti odkaz na zajímavé video. :-)


Zdraví Radagast


Zveřejněno 27. 12. 2012
Fascinující vystoupení známé zpěvačky o potřebě nalezení osobní svobody a vypnutí „programů", které nás znesvobodňují a zotročují... - Na pátém Setkání Gošárníků, tentokrát v Horním Bradle, v hotelu ŠARZ, na akci nazvané „PROSINEC 2012 - ZAČÁTEK NAŠEHO VĚKU". Moderuje Igor Chaun a pořádá Goscha o.s.
www.youtube.com/Gossscha1
www.goscha.cz

Féwa: Prolínají se staré i nové frekvence

Děkuji čtenáři za odkaz na další sdělení Féwy, která představuje pro mě rozhodně významou a důvěryhodnou perspektivu pohledu na současné dění !!! Mám opravdu pocit, že se čistím, jak píše ...

Jak maká orgonit (viz dopis čtenáře) v této energeticky složité době, to je mi taky záhadou ... měli bychom to probrat. Kdybyste někdo měli energetické vnímání orgonitu, napište ... Něco už mám od Aoliana, pak na to kouknem. 

DOBRY DEN :-) PANE ORGONET. JSTE SKORO JEDINY BLOG CI STRANKY KDE SE NEKDO SNAZI PO 21.12 ZJISTIT, CO SE TEDY VLASTNE STALO. VSICHNI OSTATNI SPI JAKO SIPKOVE RUZENKY, I ZKLAMANE ZE TO NEVYSLO.

ALE JAK RIKA FEVA, JDE SE DO DRUHEHO KOLA. ZA POSLEDNI DNY, NAS TEMNI OPET ZANERADILI V NASEM VEDOMI. MOHU POTVRDIT SAM ZA SEBE. TO SE BUDE TED 29-31 CISTIT.

PRESNE SOUHLASIM S VASI NALADOU CO JSTE DNES RANO 29 POPISOVAL. UPLNE STEJNE TO MAM JA. TAKE DEKUJI ZA NAZORNOU UKAZKU VCEREJSIHO RADENI KLIMOUSU. OPET VASE DOKUMENTACE PLNE SOUZNI S TIM CO JSEM VIDEL. JAK MUZE Z CARY ZA LETADLEM,KTERA JE JESTE K TOMU PRERUSOVANA VZNIKNOUT MRAK JAKO KRAVA A OSTATNI CARY SE TAK NECHOVALY. PROSTE JASNY DUKAZ TOHO, ZE TOTO OPRAVDU CHEMTREIL JE. A DALE VECER HVEZDY RANO UZ HARPOVA DEKA.

MAM DVE CB A PRESTO JSEM ZKLAMAN, ZE VUBEC NEMAKAJI. ZE ZACATKU ANO, ALE MYSLIM SI, ZE ONI HO UMI NEJAK ZASTINIT CI POSKODIT. KDYZ BY JSTE MEL RADU , BUDU RAD. ANI DOMLOUVANI S LASKOU A KRASNYMI MYSLENKAMI CLOUDBUSTERU NEPOMAHA. TAKZE OPRAVDU DEKUJI ZA VASE MOC DOBRE CLANKY KAZDY DEN SEM TED CHODIM A RIKAM, JE TO TAK PROSPESNE TOTO SDILENI INFORMACI O TOM CO SE DEJE. MOC A MOC VAM OPET DEKUJI.

DEKUJI ZA NAZORNE PRIKLADY VASEHO OCTOVANI

LASCE V NASICH SRDCICH ZDAR :-) A CISTE OBLOZE A PLANETE TAKE. JC

http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-29-12-2012/


Féwa 29.12.2012


Galaktická hyperfrekvencia - spirituálnym zarovnaním času a jeho priestoru

Nová matka Gaia bude stále tou istou milujúcou matkou. Len jej energetická pieseň - dimenzionálna mantra - bude už iná. Bude novým zvukom, tónom vesmíru. Piesňou národa, ktorý na nej žije a spolu zdieľa svoju novú frekvenciu, svoj spôsob existencie, ktorý sa stane previbrovaním do novej reality /v porovnaní s minulosťou/ absolútne rozdielny. Prísunom duchovnej "potravy", spirituálnej energie, ktorá do chvíle spojenia času s časom je fyzickým spôsobom nezachytiteľná. Čo je pre človeka najsilnejším argumentom konštatovania, že sa nič nedeje.

Dôležitý okamih ešte len príde. Cesta bezčasovosťou /v tom zmysle, že momentálne všade okolo Vás vibrujú všetky časové frekvencie/ je z Vášho pohľadu príliš disharmonická a tým mnohým uberá nádej, oslabuje vnútorné presvedčenie, oberá o fyzickú a psychickú silu. Sú to energie, ktoré väzbou na časovú špirálu sa v časovom tuneli medzi sebou vzájomne prelínajú a dávajú možnosť negatívnym silám /vzhľadom na neustálu prítomnosť 3D frekvencie/ sa cestou elektricity na Vaše telá napájať. Ešte intenzívnejšie, pretože čas špirálovite preniká do Vašich tiel. Sú to pramene /zväzky/ frekvencií, ktoré neusporiadane rotujú smerom k centrálnej bráne, pri ktorej Vy - s telom navibrovaným potrebnou frekvenciou - stojíte už plne pripravení. Zatiaľ čo niektorí ešte dobiehajú svoje individuálne potrebné vibrácie.

Pohyb časovým tunelom je prípravou na kvantový skok /posun v čase, previbrovanie, prekódovanie, prekopírovanie.../. Zatiaľ ešte stále subjektívne neviditeľný nový svet ku ktorému plávate medzi brehom pravej a ľavej hemisféry /3. a 5. dimenzie/, aby ste sa stretli /napojili/ s centrálnym prúdom nultej frekvencie /žiarenia nepolarizovaného svetla/, ktorý Vás doslova vynesie nad čas a priestor a ukotví v novej frekvencii Zeme. V jej matrici. Interferenciou, ktorou galaktické oko - jeho zrenica - ukladá, zarovnáva, všetky svetelné úhly do jednotného úhlu nepolarizovaného svetla. Zámerom vzostupu. To je momentálny stav ľudskej populácie ako i celého organického sveta. Interferenčné harmonizovanie, zarovnávanie, zosúlaďovanie rôznych frekvencií a tým i realít. Pričom sa človek pôsobením žiarenia transformuje v tuneli času už nie prvou bránou /trigonom/, pre ktorú je charakteristická elektricita, ale druhou /centrálnou/, ktorá je silne magnetická a odpudzuje všetko čo s jej energiou neladí. To znamená negativitu, ktorá obmedzovala evolúciu človeka. Bola vložená ako program do elektromagnetického vlnenia /do 3D frekvencie/. Ako program, ktorý znemožňoval človeku vystúpiť z nízkych vibrácií a oddeliť sa od pôvodného zámeru. Vo vyšších realitách je telo človeka - bytosti, ako i tvorenie podporované magnetizmom.

V mieste, kde sa nachádzame - pred posunom /projekciou/ času v čase, sme akoby v blúdiacom úhle svojho vlastného pohľadu. To znamená, že Vaša pôvodná tvorivosť /3D/, jej perspektíva, sa žiarením Centrálneho Slnka rozplýva, zneviditeľňuje - meniacim sa svetelným úhlom. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nachádzate v tuneli bezfrekvenčnosti /v tom zmysle, že ste v komplexe mnohých frekvencií a čakáte na dotyk novej dimenzie/ a stojíte doslova zoči-voči magnetickej bráne, zametáte v zrýchlenom tempe zo svojej cesty čokoľvek negatívne. Podľa výšky vedomia. To znamená, nastúpila striktnosť, ráznosť, Vášho prejavu voči negativite, ktorej snahou je zastaviť vzostup. Nachádzate sa v magnetickom poli s prevahou spirituálnej /duchovnej/ frekvencie, ktorá je súčasťou druhej poloviny cesty po moste. V kozmickom čase, kde sa prelínajú pôvodné a nové frekvencie. Pred bránou, ktorá má otvoriť vesmírne pláne.

Prvý pokus máte za sebou. Nevyčítajte si, že sa nepodarilo zjednotiť dimenzie pulzom galaktického srdca. Nie je to len o Vás. Je to temná energia, ktorá sa neustále snaží manipulovať Vaše vedomie. Vaša pozitivita snahu temných neguje.

V dňoch 29. 12. - 31. 12. bude z galaktického stredu prúdiť žiarenie, ktoré bude detoxikovať ľudské telo od intezívnej vlny negativity, ktorú temní "vlievali" predchádzajúce dni do ľudského vedomia. Aby človek nádychom pozitívna dal svojím srdcom súhlas galaktickému srdcu a súčasne jeho lásku prijal. Predstavte si to tak, že stojíte pred vysokou bránou, ktorá je z vnútornej strany časového tunela natretá farbou, ktorá je Vaším fyzickým zrakom viditeľná. Je to škála, spektrum, ktoré predstavuje frekvenciu s ktorou rezonuje v 3D realite Vaše vedomie. Pričom druhá strana brány je transparentná. Je zmesou nových farieb -ich zvukov - ktoré ste v doterajšej realite nemali možnosť vidieť. A Vy sa otvorením brány galaktického vedomia stávate súčasťou nového transparentného spektra - jeho nepolarizovaného svetla.

Žiarením galaktického srdca a "súhlasom" Vášho vedomia sa pravou i ľavou rukou, končekmi prstov - dotknete Galaxie a spoločnými silami budete bránu otvárať.

Začalo sa načítavanie ďalšieho pokusu o splynutie s novou realitou. Všetky dôležité zmeny reštrukturalizácie prebiehajú počas spánku, kedy je človek odosobnený od strachu, čo je pri vzostupe dôležité. Prosíme Vás, aby ste boli vnútorne kľudní, zharmonizovaní, zameriavali sa na pozitívno. Vysielali zo srdca lásku. S láskou Féwa

Viac tu: http://www.pomoczosvetla.sk/news/fewa-29-12-2012/

Slunce 30. 12. 2012

http://youtu.be/I7e7nvUOZsQUpdate 1. 1. 2013: Mnozí jste odhalili, a píšete v komentářích, že se jedná o video z r. 2003. Máte samozřejmě pravdu.
Díky čtenáři, který nám našel lepší záběry:


Milý OrgoNete,

dovoluji si Tě upozornit na chybu v Tvém novém příspěvku „Slunce 30. 12. 2012“. Ve skutečnosti jde o záběry z října 2003 (je to matně vidět v tom videu napsané). Všechny záběry jde snadno dohledat prohlédnout si je zde: http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query 
Nahrál jsem Ti pro zajímavost na uloz.to krátké záběry z následujících dnů:


Mimochodem, na těch záběrech z roku 2010 se zdá, jakoby nějaký malý objekt odspodu naletěl do Slunce, přičemž následuje to podivné zrnění. Něco podobného ukazoval již Nassim Haramein ten samý rok ve své extrémně zajímavé přednášce někdy v 31. minutě (viz následující odkaz). Upřímně doporučuji sdílet Nassima na webu, pokud jsi tak již dříve neučinil :-):

S pozdravem Filip

Orgonet: Tak jo, Nassima ještě neznám ...


30. prosince 2012

Octujme, ale vesele a pozitivně!

Jeden čtenář (možná je jich více) nabádá, abychom v reakci na neústupnost klimateroristů zvýšili své octovací úsilí.

Ale já nechci, aby se z toho stal boj ... Každý boj vede k posílení toho, proti čemu se bojuje. Vedl někdy k něčemu boj proti terorismu, proti AIDS, proti rakovině, atd.?

Takže radím, octujme, ale nikoliv s pocitem války proti něčemu, nýbrž proto, že chceme vidět slunce, modrou oblohu, že si chceme zlepšit náladu ...

Třeba tak jako já včera: chceme mít na zahrádce skalku a suché zídky, takže je třeba překopat trochu terén, a k tomu se výborně hodí současné mírné počasí. Včera bylo dokonce i skoro jasno. Zatopili jsme si v kamnech domečku, kde v komínové šachtě je kastrůlek s octem. Jasně že netopíme kvůli teplu, protože za dvě hodinky jdeme domů, a to se domek ani nevyhřeje. Zato ocet se vypařuje výborně!

Odpolední skorojasno již bylo dosti zašmouráno chemoletadly, ale nad naším domečkem se začalo šířit jasno přímo třeskuté. Samozřejmě jsme do půl hodinky dostali návštěvu malého letadýlka z blízkého Hosína, které si nad námi zakroužilo ... prostě mají atmosféru pod kontrolou.

Následovaly snahy velkých chemoletadel zalátat mezeru v šedi, lítaly do oblouků, což dělají, když mají fofr (:-)))

Podařilo se jim trochu zamlžit, a v té mlze se nad našimi hlavami objevila polokruhovitá duha. Neměli jsme foťák, takže sem dávám fotku z dřívějška, kdy došlo ke stejnému jevu (:-))) Ta včerejší duha byla ale daleko zřetelnější a barevnější.

Takže, udělali jsme si radost, bylo sluníčko, i ta chemoduha je hezká  na pohled, a trochu škodolibosti z toho lítacího rozruchu v tom taky bylo, ale nebyl to duch boje (:-)))

Ještě přidám fotky z mého okna z dnešního rána: zaručeně umělé vlny a oblačná mříž nad sídlištěm v ČB:
Zvláštní jevy na obloze 26. 12. 2012

Zvláštní jevy oblohy 26. 12. 2012: (z toho dne máme i my snímky zvláštních barev oblohy, viz http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/hratky-s-pocasim.html) HAARP? Nové energie??

Brazílie:
http://youtu.be/Bke8aLbZ00IMoskva:
http://youtu.be/BG2snXLWwUs
Od čtenáře: Můžeme udělat lepší svět

Před nedávnem se mi zdálo, že moje blogovací síly jsou tak nějak vypočítány akorát do Vzestupu. Že si pak konečně vydechneme, že odteď už půjde vše dobře, že si budeme moci zařizovat své životy podle svého, bez zásahů temnoty, že už nebude třeba ukazovat lidem, jak nás vládcové světa manipulují ... Ale vypadá to, že ty síly ještě budu muset sebrat, a vlastně se na to těším...

Myslím, že každý z nás adeptů Vzestupu si vytvořil na základě různých informací nějakou větší či menší iluzi, a teď rozdýchává určité zklamání. Mojí osobní iluzí byla představa okamžitého zmizení temnoty a nízkých vibrací, ze dne na den (:-))). Takže, to tak přesně nevyšlo, ale přesto musím uznat, že je možno celkově sledovat známky, že temnoty ubývá. I přes to, že některé temné věci dále pokračují a některé jakoby i nabíraly na síle, jako chemtrailsování, snaha nám vnucovat očkování, čipování různými prostředky, atd. atd. Ale už to chápu: božská milost sice může vše, ale proč bychom měli dostávat něco zadarmo, když právě to jsme se sem přišli učit? Já také mám ještě mnoho co odstraňovat, a tak budu holt na tom dále pracovat (:-)))

Máme to velké štěstí, že je mezi vámi čtenáři mnoho vyspělých duší, které se s touto situací moudře vyrovnávají, a mnozí z nich nám napsali krásné články a komentáře, které jsou povzbuzením pro ostatní, včetně mě. (Steve Beckow z podobného, ale mnohem většího anglickojazyčného blogu the2012scenario spoléhal a stále spoléhá na channelingy, komentáře čtenářů nepřipouštěl, a teď se zdá opravdu zklamaný ...)

Díky čtenáři za následující krásný komentář, který přišel mailem, i všem ostatním za předešlé již uveřejněné články a komentáře k současné situaci.

Orgonet


Drahý "Orgonetku", 

bylo mi našeptáno, abych napsal, a tak to činím. Vlastně ani nevím co psát, vím jen, že to mám udělat.

Tak to vezmu jak to cítím. Určitě bych chtěl poděkovat za práci kterou děláš vím že je to vyčerpávající a úmorné a člověk se v tom mele, ode všeho něco a někdy je  problém se v tom vyznat. Naštěstí máme všichni sami sebe i se všemi odpovědmi na všechny naše otázky. Pokud můžu za sebe...věřím v inkarnaci mluvím se stromy, astrálkama všeho druhu, skřítkama, s Bohem, Kristem, Zemí atd. Pamatuji si i některé předešlé životy, pamatuju si vlastně víc i moje-naše "DOMA" všechno to kolem universa, proč jsme tady, co tu máme dělat a proč. Všechny ty věci proč to sebou taháme po několikero životů zpět, neuzavřené dohody a sliby časů dávných které na nás doléhají v době dnešní. A do toho transformace, a to velké zklamání lidí že se nic nestalo, no zeptejme se sami sebe proč se nic nestalo. Jedna věc je znát čas, kdy jsou příznivé podmínky a věc druhá, náležitě se na to připravit.


        Tím jsem vlastně chtěl říci že to tak mělo být, že si nemusíme zoufat a že když všichni budeme společně chtít tak opravdu můžeme udělat lepší svět za který se nemusíme stydět. A  věřím že když se za čas podíváme zpět, tak si uvědomíme že se 21.12.2012 a dál přeci jenom něco odehrálo. Přinejmenším jsme si uvědomili že nás tady nikdo nespasí, že si musíme pomoci sami. Proboha opravdu si nechceme vzpomenout, proč jsme tady? Pravda tak bolí, je však potřeba jí koukat zpříma do očí. 

         No a to jsem chtěl poukázat na to jak je tvoje práce potřebná, vzal sem to nějak ze široka. Je to pro mě morální vzpruha brouzdat na tvých stránkách. Dokonce jsem se dostal přes odkazy na stránky o volné energii a začal vyrábět stroječky na volnou energi. Jsem strojař :-) zatím nic nefungovalo, neodradí mě to budu pokračovat. Kéžby burcovali tvoje stránky více lidí aby dělali věci co je baví a jsou potřebné.

         Přeji ti mnoho dobrého, spoustu energie, lásky  a Bůh Tě provázej.  Jakub

        P.S. Jestli máš pocit že tento dopis má viset na blogu, tak budiž. :-)

Těšíme se na komety 2013

Díky čtenáři za odkaz, připomínající, že se v roce 2013 můžeme těšit se na jarní i podzimní kometu! 
(O podzimní kometě ISON už tu článek máme, http://orgo-net.blogspot.cz/2012/09/uvidime-jednu-z-nejjasnejsich-komet.html, a můžete se tam dočíst i to, že to je kometa, kterou si "manifestovala" moje malá vnučka (:-)))


Zdroj: http://technet.idnes.cz/kolem-zeme-proleti-kometa-jasnejsi-nez-mesic-f3o-/tec_vesmir.aspx?c=A121229_140351_tec_vesmir_js


Kolem Země proletí kometa, 
která bude jasnější než Měsíc v úplňku

29. prosince 2012 14:03

(Pozn. Orgonet: Na obrázku je světelná show, kterou vytvořila kometa Getty z r. 2007 nad Chile. Tak se opravdu máme na co těšit ((:-))


Nedávno objevená kometa ISON, která příští rok na podzim proletí kolem Země, bude podle odhadu vědců zářit jasněji než Měsíc v úplňku a na obloze bude viditelná i pouhým okem. Velkou podívanou si však lidé užijí pouze za předpokladu, že se kometa během své pouti směrem ke Slunci nerozpadne.

Agentuře Reuters to řekl astronom Donald Yeomans z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Kometa se má podle výpočtů přiblížit na 1,9 milionu kilometrů ke Slunci a tohoto bodu dosáhne 28. listopadu 2013. Na obloze bude viditelná od října 2013 do ledna 2014. Kometa prý bude mít velmi dlouhý prachový ohon a díky její vysoké jasnosti ji zřejmě bude možné pozorovat i ve dne. Vědci však stále počítají i s tím, že se vesmírnýobjekt rozpadne, jako se stalo už mnohokrát v minulosti.

Kometu objevili ruští amatérští astronomové Vitalij Něvskij a Arťom Novičonok na CCD snímcích pořízených reflektorem projektu International Scientific Optical Network (ISON) na observatoři poblíž ruského Kislovodsku nad ránem 21. září 2012. Jejich objev potvrdila pozorování astronomů v USA.

Kometa dostala označení C/2012 S1 (ISON) a jmenuje se tedy netradičně podle zkratky projektu a ne podle svých objevitelů.

Její dráha je velmi podobná dráze komety, která kolem Země proletěla v roce 1680 a taktéž byla viditelná i za dne. Vědci dokonce spekulují, že tyto dvě komety mohou pocházet z jednoho mateřského tělesa.

V příštím roce bude možné pozorovat hned dvě komety. V březnu se má na obloze objevit kometa Panstarrs (C/2011 L4), která má být viditelná dalekohledy. Její jasnost se očekává podobná jako u vlasatice Hale-Bopp, která kolem Země letěla v roce 1997.

Více informací anglicky třeba zde.


Spirálovitý pohyb planet kolem Slunce

Díky čtenářce za odkaz!

L O  E … Lída 

http://vimeo.com/53909802Země se neotáčí kolem slunce from NOVÉ BOHATSTVÍ on Vimeo.

Země se neotáčí kolem slunce

from NOVÉ BOHATSTVÍ PLUS 1 month ago

"Kdysi jsme, pod trestem upálení, museli věřit, že Země je plochá deska, nacházející se uprostřed vesmíru, kolem které se všechno točí. Dnes, pod trestem veřejného zesměšnění, musíme věřit, že středem naší galaxie je slunce, kolem kterého se pro změnu opět všechno neměnně točí a zbytek vesmíru tvoří 'temná', 'mrtvá' nebo 'prázdná' hmota. Jenže dnes stojíme na prahu nového prastarého poznání o tom, že Vesmír je hluboce tajemné, inteligentní, vnímající a putující bytí, jehož jsme nedílnou součástí. Toto poznání je otázkou našeho navýšeného vědomí. Nepřijde k nám přes naučené znalosti (cizí vědecký popis), ale jen a pouze přes vlastní hluboký univerzální (sou)cit všeho živého v celém Univerzu. Mám (po)cit, že toto nové prastaré poznání časem bezúsilně nahradí přesluhující náboženské, politické, národní a státní koncepty a přinese přístup k volné energii, celoplanetárnímu míru, všeobecné hojnosti a nové éře svobodného Člověka na Zemi. Ptáte-li se, kudy se k němu vydat, pak cesta vede výhradně středem našeho srdce."


Orgonet: Update 13.15: 

Omlouvám se, bylo to publikováno po poněkud povrchním přečtení ... 

Máte pravdu v komentářích: popis k tomuto videu uvádí, že jsme učeni, že Slunce je středem naší galaxie. Nic takového ani mě nikdo nikdy neučil. (Pisatel výše uvedeného popisu si možná plete galaxii a Sluneční soustavu.) 

Ale učili jsme se, že Země obíhá kolem Slunce v kruhu/elipse, a to je právě ta nepravda, protože ona obíhá v jakési spirále. Takže název by měl být upřesněn na "Země se neotáčí kolem Slunce v kruhu, nýbrž vykonává kolem něj spolu s ostatními planetami spirálovitý pohyb".

Toto stejné video zde bylo publikováno již 21. 4. 2012 http://orgo-net.blogspot.cz/2012/04/pravda-o-nasi-galaxii.html, ale bez zavádějícího popisu...

Nehledě na nepřesný popis si můžete povšimnout animace spirálovitých planetárních drah kolem Slunce, a to bude jistě pro mnohé novinka (pro mě v dubnu taky byla (:-)))
29. prosince 2012

Hrátky s počasím

Někteří zde postrádají příspěvky o počasí (a jiní zase mi říkali, že právě ty je vůbec nezajímají), tak tu máte jeden od čtenáře. Po pravdě řečeno, mě už moc nebaví počasí sledovat, je to pořád stejné. Úpravy počasí jedou až do dnešního dne ve stálém rytmu, před Vánocemi jsme tu měli pokus o záplavy, nebo alespoň o všeobecný zmatek vytvořený nenadálou ledovkou. Filozofie klimateroristů je stále stejná, škodit či způsobit neočekávaným počasím zmatek a strach. Takže, všudypřítomné technologie jsou stále v provozu, vypařují, bičují radiacemi, ale možná už se to vše nějak mísí s novými energiemi, že některé věci jsou opravdu nevídané. Jako velmi zvláštní barvy oblohy, které zdokumentoval čtenář ve svém příspěvku. I mě téhož dne navečer v ČB ty barvy překvapily ... U nás byla ta obloha chvíli dokonce modrozelená, azurová, fotku bohužel nemám ...
Dobrý den,
posílám příspěvek. Snad to bude zajímavé. Možná někdo někdy pozoroval také takový úkaz.
Hodně štěstí a zdraví do nového roku 2013.
I.
---------
V Praze bylo docela pěkné odpoledne 26.12.2012. Sluníčko svítilo, když najednou se v pozdním odpoledni zatáhlo a přišel pěkný slejvák, který trval 5 minut. Pak zase vysvitlo sluníčko. Kouknul jsem se z okna a zaujaly mě zajímavé úkazy na obloze. Bylo krásně vidět, že zase si někdo hrál s počasím. Bylo kolem 17:28 hod. Vzal jsem foťák a vyfotil to. Již se stmívalo.
1) obr. – mapa z 26.12.2012 17:56 – objekt ve tvaru písmene C u té žluté šipky je to místo na obloze  v Praze, co jsem nafotil.
2) obrázky č. 58 – 63.


P. S. Orgonet: Na následujícím videu vidíte, jak toho dne přes ČR přecházel dlouhatánský rovný pás vytvářený pavučinovou chemtrailsovou oblačností, oblíbená to technologie klimateroristů k ovládání velkých vzduchových mas. Ani na vánoce si nedali pokoj (:-)))

http://www.youtube.com/watch?v=GWw0fHG5UwU

Ze Slunce vedou obří vesmírné kabely

Ahoj Orgo.

Už nějakou dobu všichni společně sledujeme různé neidentifikovatelné objekty u Slunce a jejich pohyb. To, co se ale teď ukazuje, je nevídaná věc. Ze slunce vedou jakési pásy, tunely do okolního vesmíru.

Jsou to transformační pásy energie ze Slunce, nebo co to je ?

Videa a snímky přináší NASA SOHO. Honza.

Zdroj : http://x-u-f-o.blogspot.com

http://youtube.com/watch?v=sNHmimWF5rQ
Rozsvěcejme světlo v sobě


Krásný den přeji,

Děkuji Orgonetu, že tu uveřejňuje vše. Myslím, že právě to pozitivní i to negativní by tu mělo být, protože jen pokud známe obě strany dokážeme posoudit budoucnost.
Víte tento článek když píši pro vás dušičky kteří tu čekají na vnitřní transformaci a jsou zklamáni, že se NIC neděje. Tak za sebe mohu říci. DĚJE. Když píši tyto řádky, vím že tu asi budu z části lidiček "kamenována". Ale za sebe, člověka, který si prošel 21.12.2012 mohu říci. Nečekejte že toto datum vás změní ze dne na den. Toto datum vám má ukázat, jak je pro nás důležité nalézt světlo. To světlo máte každý v sobě. Žiji v Orlických horách na statku se stádem koní, psů a jiných zvířat. Zvířata přechod cítili moc dobře, byli klidní, jako každý den. Ten přerod není ze dne na den, nebudeme hned chytří. Vše na tomto světě si musíme zasloužit, nic nám zadarmo nespadne do náruče. Tato konstelace jen nás více posunula, abychom mohli na sobě pracovat. Zvedněte se tedy a pracujte. Vstoupili jsme do nového Věku Vodnáře. Celá transformace se již děje. Póly se posouvají již několik let, ale za poslední dobu... pár měsíců mnohokrát rychleji. Nejvíce to vnímá Matka Země. Měli bychom jí tedy pomáhat a vnitřně se měnit na ty lepší lidičky a to třeba tím, že začneme u sebe, pak svého okolí a dále a dále.  Když toto začnete praktikovat, za nějaký čas, poznáte jakou velkou cestu jste ušli a jak se vnitřně přerodily. Pokud budete rozsvěcet světlo v sobě, nakazí se od vás jiný lidé a začnou ho rozsvěcet také. My lidičky jsme jako ovce, jedna zabečí a ostatní za ní jdou. Zkusme tedy hledat tu správnou cestu. Ale začněme u sebe. 

Zde jsou důkazy jak se polarita a jádro hýbe.

Může se probudit sopka z Vládce prstenů

Toto jsou jen střípky z posledních dvou měsíců z Hlasu Ruska, noviny bez cenzury. 

Země se také snaží být lepší a tak se na ni nezlobte. Nesnaží se nám uškodit, povodně, vichry apod. jen my lidé jsme tak hloupí, že bydlíme u koryt řek, na zemských zlomech - deskách apod. Mohu to říci z vlastní zkušenosti,i já byla hloupá, před mnoha lety jsem si prošla povodní 1997 a poté pochopila, jak mi lidé jsme hloupí, že si tak nešťastně stavíme domy na špatných místech. Není to zloba přírody, jen příroda nepočítá, že budeme tak hloupí. Nezlobte se tedy na ní a naopak jí pomáhejte, nemyslete na budoucnost, přehlížíte tak přítomnost. Právě přítomnost je důležitá. Sázejte stromy, chraňte přírodu a pomáhejte potřebným. Žijme tou přítomností a nasávejte jí teď, teď je právě čas jí i pomáhat. Za pár let pokud tak budete činiti, tu transformaci uvidíte i ucítíte. Víte nesmí vás zlomit, jen jedna věc, že za dobro, můžete občas sklízet odpadky na hlavu. Důležité je však vydržet a prolomit to, světlo musí přijít. Ze svého okolí vidím, že mnoho lidí to správně pochopilo, ale i mnozí ne. A i toto stojí v proroctví Mayů, kteří říkali, že se lidstvo rozdělí na dvě poloviny. Právě po přechodu 21.12.2012. Vezměte tedy tu transformaci každý do vlastních rukou. 
Není snad nový Věk Vodnáře vhodný na nějaké předsevzetí? 
Když si ho lidé mohou dávat na Nový Rok, proč ne na Věk. Snad nám to vydrží déle než pár dní.

Jenom pro ty kteří jsou pořád nějak mimo: Mayové nikdy neřekli, že bude konec lidstva.

díky Orgonetku za vše co tu uveřejňuješ.  Zdenča Sládková a Slunce v duši

28. prosince 2012

SaLuSa: Vzestup proběhl

Dobré zprávy. SaLuSa ze Síria se ozval dnes jako první z Galaktiků po Vzestupu. Vše je v pohodě, Vzestup proběhl, nebojte se, účinky se zakrátko projeví.

Asi to fakt probíhá, mně už se taky něco projevuje: 
 • Mé tělo odmítlo maso (trávicí potíže), takže jsem od předvánoc opět vegetarián (nic nového, v době jógové aktivity bylo mé tělo asi 10 let bez masa). Potíže zmizely.
 • Dosahuji už pár dní bez námahy "mistrovského dechu" savitrí pranajámy, to se mi dříve nikdy nepodařilo ani při největším jógovém snažení.
 • V noci dobře spím, na 2x i na 1x, nikoliv na 5x jako předtím!
Takže se asi opravdu zjemňuji (:-))). Někteří píšete v komentářích něco podobného (:-)))


SaLuSa 28. prosince 2012

http://tinyurl.com/84w7ppd
http://the2012scenario.com/2012/12/salusa-december-28-2012/
Překlad: OrgoNet

Nesejde na tom, jaké byly předpovědi, protože jsou vám nyní dány veškeré možnosti, a jejich materializace je závislá na rozsahu vašich kreativních sil. Říkáme vám, že to, co jste zažili, bylo to, co jste vytvořili, ale pro některé z vás, kteří čekali více důkazů, byl Vzestup zklamáním.

Chápeme vaše pocity, ale proces probouzení energií Vzestupu se nezastavil a bude pokračovat ještě rychleji než předtím. Pozvednutí energií ve vaší Sluneční soustavě proběhlo při zarovnání vašeho Slunce a velkého Centrálního slunce galaxie, a mnoho duší nějaký důkaz zažilo, ale zrovna tolik jich nezažilo nic.

Vzestup proběhl, ale k vašemu překvapení jsou duše nižších vibrací stále s vámi. To proto, že mnohé byly schopny absorbovat energii a jejich vibrace se dostatečně pozvedly, aby vzestoupily, ale pokud mají zůstat s vámi, budou je muset zvyšovat rychlejším tempem. Také mějte na mysli, že mnohé duše si nebyly vědomy důležitosti 21. prosince, takže ne všechny, které něco ten den zažily, si byly vědomy, co to způsobilo.

Je to takřka jejich poslední příležitost zůstat v procesu Vzestupu a vyhnout se tomu, aby byly odebrány ze Země, pokud se to ukáže v jejich nejlepším zájmu. Všeobecně se doufalo, že co možná největší počet duší bude schopen přijmout nové energie. Takže myslíme, že až připustíte, že výsledek je pozitivní, budete rádi, že z vaší rodiny duší jich tu zůstává více.

Nový věk začal a čas ukáže, že nic nebylo ztraceno povahou vašich prožitků. Od této doby budete zaznamenávat mnohem pozitivnější výsledky, protože nyní jste to vy, kdo má na starosti svou vlastní budoucnost. Vaše osobní čištění nežádoucích energií tak může pokračovat plnou rychlostí, a neměli byste zažít žádné překážky v úspěchu.

Nyní jste na novém stupni štěstí a radosti jen tím, že jste naživu, a vězte, že nyní můžete přistupovat k žití nového života s větší svobodou než kdy předtím. Výsledkem přijetí energií 21. prosince je, že jste se posunuli více do „teď“ a to znamená, že prožíváte méně čas a prostor.

Protože se pohybujete v 5. dimenzi, uvědomíte si, že čas již není lineární, a někdy budete ztrácet veškerou perspektivu toho, kde jste a jak jste se tam dostali. Ale nebojte se, budete schopni si uvědomit, kde jste. Časem začnete vnímat další dimenze a reality, i vidět jiné entity, které v nich mají své bytí.

Vaše současná vláda i další vlády ve vašem západním světě budou již brzy nahrazeny, a to je důležitý krok, který umožní, aby se mnohé věci pohnuly kupředu. Vlády nejsou schopny zvládnou současnou krizi způsobenou pádem mnoha bank a zkorumpovaných systémů, kterých používají k posílení svých vlastních zisků prostřednictvím nepoctivého obchodování.

Odpovědi jsou nám již známy, a nové cesty jsou připraveny a hotovy k zavedení ve velmi krátké době. Uvědomění všech duší poroste den ode dne, a konečným výsledkem bude, že jako civilizace se budete méně zajímat o to, co vám měla dát minulost. Stanete se moudřejšími a vtipnějšími v odhalování toho, jak jste byli po celá staletí uváděni v omyly.

Už dále nejste ochotni přijímat „více stejného“, a požadujete nový přístup k životu, který ctí suverenitu všech, mír a hojnost. Potřebujete být schopni svobodně vyjádřit sami sebe a vztahovat se k ostatním jako k Jedinému, protože si přejeme, abychom vás viděli dosáhnout jednoty.

Plně chápeme, proč jsou někteří z vás deprimováni z toho, že Vzestup probíhá tak klidným způsobem, ale pohleďte na pozitivní aspekty. Snažíme se vás vést tak, abyste dosáhli nejvyššího vnímání sami sebe, a toho, co můžete dosáhnout v Novém věku, a toto povzbuzování bude dále pokračovat.

21. prosince proběhlo planetární zarovnání a vy jste zahájili Nový věk s vyšším stupněm vědomí. To vám umožní urychlit proces Vzestupu, a uvidíte, že změny se budou odehrávat v rychlém sledu. Vše, co jste měli očekávat, že se ohlásí v Novém věku, nastane s větší podporou než dříve, protože cesta vpřed je nyní doslova čistá.

Dosud jste měli velkou trpělivost a my jsme vám nanejvýš vděčni za vaši oddanost Světlu a všem ostatním duším. Události budou nyní probíhat daleko hladčeji, a my vás můžeme ujistit, že práce, kterou jste vložili do přinášení Světla a Lásky lidem, měla nesmírné výsledky.

Přirozeně vzestoupila i Matka Země, a půjde dál a bude s vámi spolupracovat, aby vytvořila s vámi Nový věk. Bylo jen málo případů lidí, kteří museli opustit Zemi, a to je zásluhou pracovníků Světla, kteří tak tvrdě pracovali, aby přivedli všechny duše do Světla. Jsme rádi, že můžeme připomenout, že to uvolnilo napětí a pochyby, které měli někteří lidé, protože se obávali o rodinu či přátele.

To je velkou nadějí pro ty duše, které až dosud jsou nevědomé ohledně významu nové epochy, do níž vcházíte. Víme, že někteří z vás se podívají zpět a budou se ptát, proč byl činěn dojem, že tak mnoho musí být dosaženo před Vzestupem. Řekli bychom, že naší motivací bylo postavit před vás veškeré možnosti, abychom urychlili vaše vlastní tvůrčí síly.

Víme, že pracovníci Světla vložili mnoho času a úsilí na dosažení úspěchu, a zdánlivý neúspěch není jejich kritikou. Naopak, v jejich oddanosti svému úkolu nedošlo absolutně k žádné chybě. Je to prostě tak, že okolnosti nenaplnily kritérium pro plné projevení počátečních změn, které jste očekávaly.

Ano, byly chvíle, kdy jste byli velice blízko, abyste uviděli odměnu za své úsilí, ale temní často vytvořili hrozbu či zdržení, které jsme nemohli ignorovat. Mějte na mysli, že nemáme pravomoc násilím řešit problémy, pokud tak nebylo božsky rozhodnuty, protože jste to vy, kdo řídí výsledek a kdo je za něj odpovědný.

Buďte si jisti, že nedošlo k žádné ztrátě času, i když se zdá, že došlo k malému pokroku. Za scénami jsou naši spojenci dále horlivě činní, a jsou blízko k provedení vládních změn. Ty jsou naprosto zásadní k tomu, aby byly zbytky staré 3D politiky odsunuty do pozadí a aby byli určeni vůdci, kteří jsou si vědomi potřeby obrovských změn k nastolení Nového věku.

Zakrátko si všimnete vlny lásky, která se přežene Zemí, a ta vám ukáže, že vaše civilizace učinila kvantový skok kupředu. Protože je tomu tak, přinese to silnou jednotu cílů, které pomohou nastolení světového míru. Pokud se soustředíte na oblasti světa, které stále ještě žijí v konfliktu, váš záměr brzy přinese pozitivní výsledek. Až bude dosaženo světového míru, zajistíme, že válka se již nevrátí, a posílíme to prohlášením, pokud bude třeba.

S postupem času budou silně narůstat i možnosti širšího předvedení našich plavidel. Oči mnohých budou brzy nasměrovány k chudobě a potřebám středního Východu a vzdálených východních zemí, protože soucit a pochopení se soustředí tam, kde existují největší potřeby. To donutí vlády seriózně se zabývat těmito problémy a provést opatření.

Snahy našich spojenců také povedou k redistribuci bohatství, které bylo získáno nezákonně. V tomto ohledu toho vychází najevo velmi mnoho, a s rychlejším mizením nižších vibrací je méně šancí, že dojde k odkladům.

Moji drazí, vezměte v úvahu, že jste vůbec nic neztratili tím, že se nenaplnily vaše sny, ale ve skutečnosti jste získali více, než jste měli předtím. Cesta se stala čistší a jistější, a naše pomoc může začít být otevřenější. Proto jsme dychtivi, aby došlo k Odhalení co možná nejdříve, a pak můžeme skutečně jednat bez zábran.

Veškeré vyhlídky se změnily k lepšímu, a vaše snahy budou s časem produktivnější. My jsme samozřejmě ve vaší blízkosti, ale zřídka se ukazujeme, ale i to se postupem času změní. Ke spojení dojít musí, a nakonec se k vám připojíme jak my, tak Mistři i vaše rodina z Vnitřní Země. To bude čas k oslavě, a celý svět se dozví, že jsme přišli.

Nic se neděje náhodou, ale v důsledku Božího nařízení. I mocné bytosti vykonávají Boží slovo bez námitek, ale my rozumíme vašim pochybnostem a obtížím, když se zdá, že věci nejdou podle plánu. Přesto všechny události nastanou a všechny sliby, které byly učiněny, budou naplněny.

Je známo, že tomu tak je, protože vše existuje v Nyní a prostě čeká na pravý čas, aby se projevily – to znamená, až z toho bude maximální dobrodiní pro vaši civilizaci. To, k čemu má dojít, není jen pro ty, kteří se již probudili, ale možná je to nějakým způsobem i silněji směrováno na ty, kteří ještě dřímají.

Nyní, když nižší vibrace mizí, dostávají tito lidé jemný nátlak a připomenutí, že jsou na své vlastní křižovatce. Musí učinit pevné rozhodnutí ohledně toho, co chtějí, jinak nebudou moci pokročit do Nového věku. Je to jejich volba, a na vyšší úrovni podvědomě vědí, co je v sázce.

Jsem SaLuSa ze Síria, a dovolte mi říci, že to nebude dlouho trvat a mnozí z vás podívají zpět na tuto dobu a naleznou důkazy Vzestupu uznáním změn v sobě samých. Uvidíte je i na svých přátelích a rodině, a uvědomíte si, že vytvářejí kolem sebe pokojnější auru.

Protože na Zemi nadále přicházejí vyšší energie, jejich účinek bude viditelný pro všechny, protože Lidstvo dosáhne dále v Lásce a přenese mocné energie Světla na ty, kteří ještě dlí v temnotě. Proces Vzestupu stále pokračuje s tak mocnou silou jako předtím, a naše láska bude s vámi po celou cestu.

Díky, SaLuSo.

Mike Quinsey

Antonín Baudyš: Jak dál po "konci světa"?

Právě teď asi máme všichni řečí o transformaci nad hlavu. Kolik lidí, tolik pravd a názorů, kdo se v tom má vyznat? 
Přišlo mi několik mailů, že to, co zveřejňuji, je mylné. Já ale opravdu nevím, kde je pravda (jakožto zřejmě ani nikdo jiný na tomto 3D světě, a možná ani v jiných světech, co nám tak nezištně radí), a žádnou pravdu nikomu nevnucuji. Dávám na výběr z toho, co ke mně přijde, co mi připadá smysluplné a čemu rozumím.
Buďte si vědomi, že na tomto blogu nejste žáčci ve škole, kteří musejí chápat a přijímat a šrotit se vše, co je jim předkládáno. Vyberte si, nebo to nečtěte, nebo vypněte počítač a jděte třeba přeházet kompost, jako jdu právě já, jelikož počasí je příhodné ...

Díky čtenáři za následující odkaz: 

Jak dál po „konci světa"? - Antonín Baudyš ml. a Igor Chaun v Debatním klubu ;o)))

Zveřejněno 23. 12. 2012

O životě, naději, transformaci i „pokračování v roce 2013" hovoří režisér Igor Chaun a astrolog Antonín Baudyš. - IGOR: Jsem rád, že se toto povídání uskutečnilo... Děkuju za pozvání organizátorům a Tondovi za vstřícnou a laskavou diskusi, a velmi inspirativní... :-) Převzato z kanálu www.youtube.com/kolektif

VIDEO:

Něco na rozptýlení: Objekty kolem Slunce

Díky čtenáři za rozptýlení, které se velice hodí. Kolem Slunce je pořád rušno. (:-))),
Ahoj Orgo,

protože většina z nás vyhlíží nějakou novinku pro tyto dny a zatím se nám jí nedostává, tak posílám 3 zajímavé snímky ze SOHO Movie Theater (http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/soho_movie_theater/), které by trochu zkrátily čas našeho čekání.

Hezké vánoce plné dětského očekávání a radosti, pevné zdraví a štěstí Tobě, Tvé rodině a všem Tvým čtenářům
přeje MK
Vysvětlení od Michaela a Gabriela

Milý Orgonete, již jednou jsi zveřejnil před pár dny mou komunikaci s archandělem Michaelem, který odpovídal na otázky, které si kladlo spousty z nás.

Neříkám, že, to co jsi zde (http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/zlate-svetlo-bleskova-transformace-se.html) napsal, není pravdivé, ale vyvolává to spousty otázek. Dovol mi, abych ti předala pár odpovědí a vysvětlení. 

Poslední dobou přicházelo stále více zklamání, překvapení a mnozí z nás to již vzdali, jiní trpělivě vyčkávají a věří. V mých očích je stále více otazníků, ptám se andílků čím dál častěji na otázky, týkajících se toho všeho kolem nás, ztrácím se v tom hlouběji a hlouběji. Některé z nich zůstávají nezodpovězeny, jiné vysvětleny, dokonce i ukázaný skrze obrazy, které mi ukazují. Napojila jsem se na své vnitřní božství a pokusila se a komunikaci rovnou s OTCEM. 

Avšak ztrácela jsem se v tom čím dál víc a víc, protože nic nedávalo smysl! 

Svět, který ještě před rokem byl  alespoň na většině místech plný světla a zářících energií, se během roku změnil v šedé a černé místo, plné negativních energií. Změn jsme si mohli všimnout na lidech kolem nás, jejich náladě, činech. Místo toho, abychom bojovali za pravdu a reagovali na politiku, na dění, které stále více zotročuje lidstvo a zabíjí, tiše jdeme s davem. Ti, kteří promluví jsou souzeni, nebo v horších případech zabiti. Ten svět, jak jsme ho znali, kde se lidé zdravili, měli se rádi je pryč, vraždy, války, nedostatky, žal .. to všechno zahalilo svět do svého hávu. 

Jistě se ztrácí mnozí z čtenářů, proto mi dovol abych ti předala něco, co mi ukázali a vysvětlili archanděl Michael a Gabriel, kteří promluvili. Některé věci totiž nejsou v jejich moci a tudíž se děje to, co je kolem nás...

Michael a Gabriel:

Svět, který se kolem vás rozprostírá, je pouze odrazem toho, oč jste vždy bojovali. Dostali jste svobodnou vůli, každá lidská duše byla zde na zem seslána proto, aby činila jistá poslání. Místo toho však, abyste rozvíjeli své duchovní znalosti a napojili se na vaše vnitřní božství jste začali toužit po moci, chtíč a touha být něčím víc, než ostatní vyvolaly staleté boje, které se vedly a stále vedou. Svět se stal místem plným lží, tajemství, utrpení, válek a beznaděje. Je zde mnoho jedinců, kteří bojují za dobro lidstva, chtějí změnu, ale jejich promluvy se ztrácí v hlasitém křiku dnešní doby a odráží se zpátky tím, že se to ještě zhorší. 

Rok 2012 byl určen, jako datum, které posune lidstvo dál a ukáže mu pravdu, lidstvo, jako celek pochopí podstatu jejich bytí, proč byli sesláni na zem, jaké minulé životy vedli a budou se duchovně rozvíjet. Základem toho všeho bude PROZŘENÍ. To, co se však událo v uplynulých dnech bylo šokující pro mnohé z vás a ani my andělé nedokážeme plně zasáhnout. Snažíme se to urychlit, ale zlo, které během letošního roku stále více obklopuje zemi zanechává jisté trhliny. 

Za poslední rok katastrofálně vzrostl nárůst vražd a negativních energií, jak kolem, tak v lidech. Víc, jak 70% lidí objevilo hluboko uvnitř svou duchovní činnost, která zůstala netknutelná po mnoho let a začali ji využívat, stále je tu však více těch, kteří raději budou škodit, než se smířit s podstatou toho, že všichni lidé jsou si rovni.  Ti, kteří jsou u moci, hýbou světem, dějinami, lidé jsou pro ně pouhými dělníky k tomu, aby dělali, co mají. Velké peníze se jim hrnou do kapes, mezitím, co obyčejní lidé tvrdě vydělávají peníze. Jídlo, pití, sprchové gely, mýdla, téměř všechno je dnes napuštěno látkami, které zabíjí lidská těla. Do vzduchu jsou vypušťovány toxiny a smrtelné látky. Nic netušící lidé tak ani nevědí, že pouhý vzduch, který dýchají je stejně škodlivý, jako přímé dýchání kyselin v chemické laboratoři. Vysocí lidé, kteří mají moc chtějí ovládnout celý svět,  dělají chytré tahy, zametají po sobě stopy. Pouhá menšina tuší o tom, co se děje kolem vás. V letošním roce bylo do vzduchu vypuštěno tolik škodlivých látek a do jídla přidáno mnohonásobně víc, než kdy jindy jen proto, aby zabránili duši v vzestupu do 5D.

Představte si to takto: Duše, která má hmotnou schránku- tělo se uvnitř připravuje na vzestup a tělo se převibrovává, aby bylo duši umožněno tělo opustit a vzestoupit do 5D. Převibrovávání začalo již v roce 2003 a tak bylo spousty času, aby se převibrovalo na nejvyšší úroveň a nebylo tak poškozeno.  Pokud by se stalo, že není tělo převibrováno, jak má, po odpoutání duše od těla by došlo k fatálním následkům. Proto je to jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Bohužel ONI to vědí a tak začali dělat vše pro to, aby tomu zabránili. Jaké to má následky? Vzestup neproběhl v době, kdy měl. Lidé jsou zmatení a ve světe zavládl dokonalý chaos, to oni chtějí. Ale my se nevzdáváme, již se jim nepodaří zabránit vzestupu, neboť vaše těla jsou připravena. 

Představte si rok 2012 jako jistý symbol. Nástup zlatého věku, prozření. Tudíž VZESTUP. Je to specifické datum. 21.12.2012. Pouze rok 2012 byl určen pro tuto velkolepou událost. Tudíž rok 2013 už s tímto nemá nic společného, ba naopak je to začátek zlých časů. Časů horších, než jste zažili doposud. Jednoznačně z tohoto tedy vyplývá, že vzestup se odehraje do konce tohoto roku, nikoliv do roku 2015, či dříve. 


A právě tady je ta nejdůležitější odpověď, na otázku PROČ. 


Všimli jste si té změny, která se udala během tohoto roku. Všimli jste si toho nárůstu vražd. A také jste si jistě všimli, co se stalo, když jste se 22. 12 probudili ráno v posteli. Většina přestala věřit, jiní čekali. Ale uběhlo několik dní a stále nic. Lidé byli plní stresu, nervozity a smutku. Někteří přemýšleli o sebevraždách, jelikož je život na tomto světě nebaví, oni vidí, co se děje kolem a tak moc se těšili konečně domů a když se nic nestalo, bylo to pro ně obrovským zklamáním. Tudíž se celkově zhoršila psychika obyvatelstva.


Dále začali lidé pociťovat nejméně od července první příznaky vzestupu. Vnímali je jako : bolest hlavy, křeče, zhoršení nálad, špatný spánek, podrážděnost, teploty, nevysvětlitelné nemoci a spousty, spousty dalších! Čím blíže jste onu datu byli, tím větší příznaky se projevovaly. Představte si tedy, že by toto mělo pokračovat ještě několik měsíců. Je to podle vás možné? Nebo let? Dokázali byste pracovat, nebo psát testy ve škole, když vám hučí v hlavě a je vám nevolno? Většina lidí by to nedokázala, neboť příznaky by byly silnější a silnější! Kráčeli byste po ulici a přecházeli přechod s plnou hlavou myšlenek a nesnesitelným pocitem tíživosti a během dvou vteřin by vás přejelo auto. Tak samě byste zrovna vy mohli být ten řidič a srazit někoho jen proto, že vaše mysl na chvíli vypnula, nebo jste nedokázali hýbat končetinami. 


Není tedy možné, aby se toto prodlužovalo a je zapotřebí provést vzestup v co nejbližší době. Meditujte, vizualizujte si, zastavte se a odpočiňte si. Místo : Ale já se tam nedostanu, určitě se nic nestane, já to tu nevydržím! Si řekněte : Věřím! Věřím, že se to stane v co nejbližší době a jsem tak šťastný/á! Věřte, neboť ta neviditelná víra, která je schována ve vašich srdcích je mocnější zbraní, než si kdokoliv dovede představit.


Co k roku 2013 mohu říci je pouze to, že zavládne peklo na zemi. Během pěti let budou lidé načipováni, budou pouhými otroky a kdo nebude schopen se poddat, ten bude mučen. Lidstvo se tedy samo řítí do zkázy a vy, kteří máte odejít v tomto zůstat nesmíte. 


Mějte tedy neochvějnou víru, že již brzy odejdete všichni DOMŮ. 


S láskou, 
Archanděl Michael a Gabriel.Chtěla bych ještě dodat, že dnes se mi stalo něco velice zvláštního. Vzbudila jsem se z otřesné noční můry a slíbila si, že už neusnu, během dvou hodin na mne však přišla tak silná únava, že jsem usnula ani nevím jak.  Má duše opustila tělo, již jsem neměla lidskou podobu, měla jsem tvar jakési koule, která zářila zlatě a zlaté jiskřičky padaly všude kolem. Cítila jsem, jak se vznáším. Všude kolem mne se objevila bílá mlha, se zlatavým nádechem. Hrála tam jakási klidná hudba, čísi hlasy šeptaly v pozadí. Byly to však příjemné hlasy, necítila jsem nic jiného než lásku, která pohltila mé srdce.  Vstoupila jsem do oné mlhy ještě hlouběji a jako bych se ocitla v nějaké bráně, mlha se změnila v oslepující záři, všechno začalo vibrovat čím dál víc …..a pak tma. 

To byl můj sen, a já si jsem jistá, že to znamená něco velice dobrého. Možná, že už dnes se to stane, možná zítra, ale bude to BRZY. Přišlo mi to, jako jakási zkouška na nečisto. Už se nebojím, nemám sebemenších obav, ani otázek. Nepotřebuji vědět v kolik hodin přesně by se to mělo stát. Samozřejmě, že se těším domů. Ale nejdůležitější je, ŽE TO BUDE JIŽ BRZY…

Snad se tam všichni sejdeme! 

S láskou Ell.