6. prosince 2012

Osvoboďte se od ovládání mysli!

Od čtenáře - velký dík za toto sdělení!

Hezký den všem,

rád bych s vámi podělil o sdělení, které mi bylo osobně předáno v meditačním stavu při léčení léčitelkou.
Podle mého poznání odhaluje další část informací lidem.
Tady je, co jsem si zapsal, když jsem procitl:

Následující důležité sdělení bylo předáno mým duchovním a láskyplným průvodcem v léčebné meditaci, za pomocí léčení léčitelky, která předtím harmonizovala se Stvořitelem energetická místa a pomohla mi tak vejít do hlubšího kontaktu s mým průvodcem.

Tato komunikace proběhla zcela spontánně, dopředu jsem vůbec nevěděl, že budu mít kontakt. Při tomto telepatickém a pocitovém kontaktu jsem jasně cítil (neslyšel jsem halas v mysli, ale vše jsem cítil v srdci, uvnitř mne), že bytost, která ke mne hovoří a vysvětluje mě odpovědi na mé otázky, je se mnou velice duchovně spojena a já z ní cítil lásku a přátelství a také to, že ji dávno znám a mohu jí důvěřovat.

VĚDOMÍ VŠECH LIDÍ I DĚTÍ NA ZEMI JE NEUSTÁLE MONITOROVÁNO A HLÍDÁNO

Tedy v tomto stavu vědomí mi bylo ukázáno, že všichni lidé, i děti, jsou monitorováni bytostmi (ne-pozitivními). Tyto bytosti (ne-pozitivní) hlídají stav vědomí každého člověka i dítěte na Zemi.

Pokud se jeho vědomí otevírá (posouvá se na své duchovní cestě) a je schopen pochopit skutečnost, že existuje ovládání mysli, nejen skrze tento fyzický svět, ale i skrze jiné bytosti, potom takového člověka, nebo dítě zaměřují (mají na to přístroje) a konají patřičné kroky, aby se jeho vědomí dále nerozšiřovalo. (Snaží se v něm vyvolat chaos i skrze jimi naprogramované životně těžké situace, které mají za cíl daného člověka vibračně rozhodit a přivodit mu tak nejen snížení vibrací, ale hlavně ho odvést od jeho spojení z nitrem a láskou v něm, která mu pomáhá rozšiřovat vědomí.)

Protože by dotyčný byl schopen potom odhalit celoplanetární ovládání těmito bytostmi a udělat nápravu ve svém životě, tak aby nebyl ovládán.


ČEHO SE NEJVÍCE BOJÍ A BRÁNÍ, JE SDĚLIT TUTO INFORMACI LIDEM.

To, že mysli lidí jsou denně ovládány jimi programovanými impulsy a energiemi, které ovládají jejich život a nedovolí jim prozřít pravdu a žít ve svém životě lásku.

Dále mi ukázal můj duchovní průvodce, jak to ovládání dělají.

Ukázal mi, že používají černé krystaly, které mají ostny, ty jsou zavedeny do jemnohmotného těla člověka, aury, jsou tedy v blízkosti těla. Okolo ostnů krystalu vedou provázky různě zamotané – jimi uchycují vědomí, aby pozemšťan neprohlédl.

Jimi jsou dodávány do mysli, i odváděcí myšlenky na nepodstatná témata v jeho životě, nebo na nízké ovládací energie.

Zde jsem pochopil, že pracují s dalšími vrstvami naší bytosti, které okem nevidíme, ale citliví lidé je mohou cítit, že k nim přišly jiné nízké energie, které jsou bez lásky a necítí se v nich dobře.

Těmito provázky, které vedou i kolem čaker, rozvádí jejich nízkovibrační energii a tak se snaží člověka na jiné úrovni ovládat.


PTAL JSEM SE, ODKUD JSOU, JESTLI JSOU FYZIČTÍ ?

Duchovní průvodce mě řekl, ano, ale my je nevidíme, naše oko nevidí více frekvencí, záměrně – geneticky bylo o tuto schopnost ochuzeno, právě těmi, co vás tady takto ovládají.

Dále mi sdělil, že mají také vesmírné lodě kolem Země i na planetě Zemi v jejich podzemních i podmořských úkrytech, ale také na vašem Měsíci a jinde.

ZEPTAL JSEM SE JAK SE BRÁNIT TOMUTO OVLÁDÁNÍ ?

ŘEKL MNĚ, ŽE POKUD POCÍTÍM – TEDY SI UVĚDOMÍM TOTO OVLÁDÁNÍ, POTOM MÁM JÍT DO SEBE, DO SVÉHO NITRA – TICHA A KLIDU, KDE MOHU POZOROVAT OVLÁDACÍ IMPULSY A UDĚLAT OPATŘENÍ MÝM VLASTNÍM ROZHODNUTÍM A ODMÍTNOUT JEJICH OVLÁDACÍ ENERGIE, ALE NE TÍM ŽE SE TOHO BUDU BÁT, TÍM BYCH JIM PŘIHRÁL, ALE MOJI SKUTEČNOU A JEDINOU PRAVOU VNITŘNÍ SILOU LÁSKY A SILNÝM ROZHODNUTÍM, ŽE TOTO NENÍ MŮJ ZÁMĚR PROŽÍVAT. JE TO BOŽÍ SÍLA V NÁS A SVĚTLO STVOŘITELOVI LÁSKY, KTEROU MÁME V SOBĚ A KTEROU DOKÁŽEME ZAHNAT KAŽDÝ NEGATIVNÍ ÚTOK A KAŽDOU NEGATIVNÍ SITUACI.

Je třeba si to uvědomit, že nástroje jsou uvnitř vás.

Dále mi vysvětlil, že je třeba v tu chvíli nebýt v mysli, protože ona je právě nástrojem toho, že nejsme ve svém srdci a lásce, ale jsme a můžeme být zamotaní právě v jejich ovládacích programech.

Toho se snaží docílit, abychom byli stále v mysli a stále na něco mysleli a analyzovali z okolního světa. Potom jsme snadno ovladatelní jejími energiemi.

Pokud dosáhnete svého srdce a jeho světla a lásky a budete jej neustále prociťovat – prožívat, budete schopni proplouvat mezi těmito ovládacími energiemi s lehkostí a hlavně nadhledem a budete schopni o to více pomáhat lidem kolem vás a jejím duším.

Tento bod, kdy jste ve svém srdci, klidu a tichu, je velmi pro vás důležitý. Dá vám to potřebný prostor nereagovat hned emotivně a zvážit co se děje.

VYUŽÍVAJÍ SLABÁ VĚDOMÍ NĚKTERÝCH KONTAKTÉRŮ PRO SVÉ ZÁMĚRY DEZINFORMACÍ MEZI PROBOUZEJÍCÍMI SE LIDMI

Dále mi duchovní průvodce ukázal, že využívají slabá vědomí lidí, co se snaží kontaktovat, a používají různé metody telepatických kontaktů a tyto lidi, co nemají dostatečné rozvinuté vědomí, používají tyto negativní bytosti pro své účely šíření dezinformací mezi ostatní lidi, kteří se probouzejí.

Potřebují, aby se ti lidi a jejich vědomí, co se probouzejí, neuvědomili, že existuje ovládání jimi, a aby zbaštili jejich vlastní plán, který mají pro lidstvo již dávno připravený a připravují si tak příchod na Zemi a přijetí lidmi.

Jak jsem pochopil, používají tedy lidi, co jakoby přijímají telepatické kontakty od falešných světelných bytostí, co se za ně vydávají a říkají jim jimi podsunuté polopravdy, tak aby zmátli na svoji stranu co nejvíce lidí.

Dále mě bylo ukázáno, že tyto bytosti analyzují vědomí celé populace a vědí, co chtějí lidé slyšet, aby lidé na to skočili. Mají vysoké IQ.

Tedy aby lidé sami nehledali pravdu uvnitř sebe, ale aby četli ze zdrojů – jimi připravených informací – tím myslím, aby četli ze sdělení z webů, filmů, knihách, které jsou jimi připraveny (nadiktovány).

Dále mě můj duchovní průvodce sdělil, že u tebe si dávají pozor !

Dobře ví, že už jsi vědomý o jejich manipulaci a ovládání, proto používají jiné odváděcí techniky, aby tyto informace nebyly lidem odhaleny.

Takže u mne postupují potom tak, že se snaží vyvolat pochybnosti, slabou důvěru, potom nejsem schopen vědět, co je pravda – chaos v mysli. To má za následek, že člověk přestává věřit informacím, které již nabyl.

Dělají to různě, pomoc energie chaosu, kdy se tě snaží zaměřit na mysl, kde jsou jimi už připravená slova a celé věty o tom co si máš myslet.

Musí tě však udržet v mysli, jinak to nefunguje.

Nemají rádi hezkou klidnou hudbu, co otevírá srdcové centrum, protože ruší jejich ovládací vlny a PROJEVY LÁSKY.

Po tomto jsem opět procitl a kde mě bylo ještě mým duchovním přítelem, co mě tímto provázel, odkryt z mého života děj nezvládnuté situace, kde mě bylo ukázáno, jak toto ovládání fungovalo.

To vše pro moje poučení jak příště reagovat jinak a více pozitivněji.


P. S. Orgonet:
Ahoj, velký dík!

Mně to tvoje sdělení dává obrovský smysl. Všechno pociťuji na sobě intuitivně přesně tak, jak píšeš.. 


Jednak na mě byla "seslána" nesmírně zatěžující životní situace (péče o dementní matku), což už samo o sobě většinou stačí k fyzické i psychické "likvidaci" opatrujícího člověka. Duchovní vysvětlení, že je "mým duchovním učitelem" pro výuku bezvýhradné lásky, trpělivosti ... je sice hezké, ale mám tušení, že za tím může být i něco nedobrého ... a tvoje sdělení mi to potvrzuje. Ale nějak to zvládám, pomáhá to, co píšeš: obracet se do sebe, do srdce, k andělům ..

Do mysli jako by mi taky občas někdo vrtal a posílal obavy, pochyby, nutil mysl k horečné činnosti - to vše kdykoli, bez důvodu, z ničeho nic, z naprostého klidu - zase se to dá zvládnout obrácením do sebe ...

Tvoje sdělení mě utvrdilo v tom, že je to tak, jak se už dlouho domnívám, že někdo prostě zasahuje do mého vědomí. Ale myslím, že to intuitivně zvládám, a to tak, jak radí tvůj průvodce - jakmile si to uvědomím, jdu od své mysli do nitra, poprosím anděly ...

Píšeš: Duchovní průvodce mi sdělil, že u tebe si dávají pozor, dobře ví atd. ... Tím "tebe" máš na mysli mě nebo je to obecné? Pokud na mě mají speciální metodu, tak asi to, že mi brání v spánku (což je dobré pro blog - mám na něj více času (:-))) A to zase překonávám jógovými dýchacími cviky, které nahrazují spánek (:-)))

Moc ti děkuji za celé sdělení, které má pravděpodobně velkou důležitost pro všechny lidi.

Zdraví Orgonet

51 komentářů:

 1. Orgonete, rád bych ti napsal tohle: Když máš strach, emoci nebo jsi absorbován myšlenkou, nevnímáš svoje chodidla, resp. styk chodidel se zemí. Jakoby tě "táhla" jinam.

  Zkus to, celý den vnímej svoje chodidla, když přijde myšlenka absolutně od ní odvrať pozornost a vnímej chodidla. Možná to nezvládneš hned, třeba nekomu stačí 20 minut a už cítí silný tah mysli a začne ho bolet hlava. Nemyslim se soustředit vůlí, ale prostě vnímat snadno a jednoduše chodidlo - jednoduchý. smaozřejmě se hodněkrát stane, že myšlenka tě vytáhne jinam a zase si to uvědomíš a zase přesuneš pozornost k chodidlů, ale to je součást meditace.

  Proto když jsi "nohama na zemi" - žádný problém neexistuje. Já třeba nedokážu vnímat vnitřní tělo když se hýbu, jen když sedím, tzn. jsem v přítomnosti jen když sedím na zadku. Tedy když nemohu vnímat v určitých oblastech vnitřní tělo, vnímám to fyzické pomocí chodidel.

  Jinak duchovní učitel je každá "nepříjemná" situace v životě. No když nevěnuješ pozornost myšlence, že je nepříjemná, ale jsi nohama na zemi, tak jí už nedopuješ energií/pozorností, myšlenka neroste a zanikne, což se stane časem i s myslí.

  OdpovědětVymazat
 2. Také děkuji za příspěvek. Mám podobné období, chaos, pochybnosti nad věcmi, které mi byly vždy jasné, zapomínám na to, že mám léčitelské schopnosti, zapomínám žádat o pomoc anděly, finanční situace by mohla být lepší, problémy blízkých... Je toho dost :-) Článek mě ale plní odhodláním něco s tím udělat :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za toto sdělení. Mám velmi podobné pocity.Naprosto nečekaně se objevují různé obavy a neklid, které prostě nejsou moje.Několikrát jsem si pomyslela, kdo že si přeje, aby tomu tak bylo.A hlavně, co se stává mně, je,že se budím v noci právě z takových důvodů.Vždy znovu vejdu do srdce a tam najdu klid a lásku.Vnímám spojení mezi mnou a Původním plánem. A vím, že pokud to tak zůstane, nikdo mi nevezme nic, co nevydám dobrovolně.Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 4. Já se moc omlouvám, nevěřím na anděly ani na zlé síly, které se snaží ovládat mou mysl. Jsem takový materialistický praktik věřící na Darwinovu evoluci a nevěřící žádné pozemské církvi. Ale zato věřím v nějakou neutrální vesmírnou sílu, která si jen tak hraje a přeměňuje hmotu na energii a energii na hmotu- a tak pořád dokola a nevím z jakého důvodu.

  Ale proč hlavně píšu. Také jsem pečovala o svou matku, kterou postihla stařecká demence čili ten zlý Němec Alzhaimer. Kdo to nezažil, ten nepochopí- byl to jedním slovem horor. Nakonec jsem celé noci nespala a jenom se klepala hrůzou, co zas nesvéprávná matka provede. Tím chci říct, že jeden člověk se nemůže 24 hodin starat o takto nemocného člověka. Sourozenci mi tenkrát pomáhali, ale málo. Proto si myslím orgonete, že byste tu situaci měl řešit- protože není dobré celé noci nespat, podepíše se to zdraví. Jestli máte sourozence, tak by si měli matku pravidelně brát k sobě do péče, abyste si mohl odpočinout. Prostě byste se měli v péči spravedlivě střídat, zavést tzv. střídavou péči, 14 dnů u Vás, 14 dnů u nich. Pokud se vymlouvají, že to nejde, buďte nekompromisní. Všechno jde když se chce. Pokud sourozence nemáte, tak zažádejte o pečovatelku, aby pravidelně na několik hodin docházela pečovat o matku. Popřípadě si tu pečovatelku zaplatťte pokud stát ( asociál Kalousek a spol.) šetří a všechny pečovatelské programy mezitím stihl odbourat. Pokud peníze na ošetřovatelku nemáte, tak si sežeňte alespoň studentky-brigádnice, které by za 50 Kč čistá ruka na hodinu babičku pár hodin denně hlídaly, abyste si alespoň přes den mohl pár hodin od ní odpočinout, schrupnout a nabrat sil.

  OdpovědětVymazat
 5. S títo článkem se mohu ztotožnit...když jsem sama v sobě, nejlépe někde venku v přírodě, nebo při nějaké zajímavé činnosti,zkrátka při něčem, co mě těší, naplňuje, plně se na to soustředím, mám vědomí čisté, jasné...a ty šrouby do hlavy mi tam někdo úmyslně strká,když moc přemýšlím, cítím to...řešením je tedy být neustále v přítomnosti, vědomý a jistý boží přítomností, tedy v lásce.
  Pro ty, kteří nemohou usnout, doporučuji krátkou osobní modlitbičku. M.

  OdpovědětVymazat
 6. VESMÍR JE NKONEČNÝ, KRÁSNÝ, A OVLÁDÁNI JSOU TI, CO NEUSTÁLE MYSLÍ...v SRDCI SVÉM NAJDE KAŽDÝ ODPOVĚĎ.... DVOJČATA - Zdá se ti tvůj život těžký?!? - Tak se podívej...
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lWj0uPxTbmE

  OdpovědětVymazat
 7. Ano, tohle dává smysl. Ten atak negativních energií poznám také, naštěstí už se dokážu bránit, i když někdy je to fuška. Ale my jsme silnější!
  Lvice

  OdpovědětVymazat
 8. Ovládání není v úrovní Vědomí, ale skrze Mysl, která zasahuje do všech úrovní Vědomí a to především v nižší části našeho bytí, tedy v tělech materiálně éterických, citově emočních a duševních tělech, kde sídlí naše Mysl. Pokud se naučíme chodit do vyšších těl a to na začátku především do intuičně soucitného těla a zde se tzv. ustaničíme ve vědomí intuičně soucitného těla, dosáhneme kontroly na svou Myslí a tím i nad celým svým životem. Zde máme možnost se potkat sami se Sebou, s našim vyšším Já a postupně se spojit, zpřítomnit a pak především ztotožnit s JÁ JSEM. Pak si žádná entita ve Stvoření nedovolí nic.... LKA

  OdpovědětVymazat
 9. Pridam i sve Diky za tento prispevek nedavno jsem prozil nekolik hodne podobnych situaci co se tyce meho duchovniho pritele a taky jsem nedavno pocitil ve sve mysli jakoby hlas z meho nitra ktery ale neodpovidal tak uplne me povaze, presvedceni ani do te doby poznane pravdy.. Mel jsem podezreni na manipulaci z okoli a taky sem pri meditacich citil jakoby kolem mne neustale poletovaly najaci velci ptaci nabo spis jen jejich stiny.. Ted uz mi to dava celkem smysl a vim ze nejsem sam.. Jeste jednou Diky Jariss

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podobně se také děje u nás doma na jihu Čech. Zvláště večer, když už všichni členové rodiny spí, tak občas ponocuji a vařím. Otvírám dveře z kuchyně do obýváku, aby se tam dostalo trochu tepla, a kuchyni jsem tak poněkud zchladil. Když se otočím k pracovní kuchyňské desce nebo ke dřezu, a jsem zády k těm otevřeným dveřím, po krátké chvíli cítím jakoby se z šera obýváku na mě někdo intenzivně díval. Kouknu za sebe a nikde nikdo. Ty pocity se vrací znova, když se zase k těm otevřeným dveřím obracím zády. Před několika dny mi vyplašená dcera sdělila, že když se dívala na televizi v tom obýváku, kde přitom měla rozsvícené světlo, všimla si v jedné chvíli sedáku otočného čalouněného křesla, kde to vypadalo, jakoby tam někdo seděl. Trvalo to snad vteřinu dvě, a ten "důlek" náhle "splaskl", jakoby někdo neviditelný ze sedu vstal. Dcera to pochopila tak (a zřejmě správně), že ten někdo si jejího všimnutí také všiml, a proto rychle vstal, ale již poněkud opožděně. Tvrdila mi, že ten jev viděla již vícekrát, ale ten poslední ji nějak z neznámých příčin docela vyplašil. Myslím si proto, že mě někdo od "nich" chodí občas nebo i pravidelně monitorovat nebo provádět či pokoušet se o nějaké manipulace (krystaly, aura, čakry apod.). Navíc v různou denní dobu, kdy jsem zrovna v bytě zcela sám, se ozývají různé zvuky, rány, otevírání dveří apod.,a přitom nikde nikdo není. Divné na tom je, že naše kočky na to vůbec nereagují, jakoby nic necítily a neslyšely, a dál chrní. Dokonce se mi v noci ve spánku již několikrát stalo, že mě probudilo silné hadí syčení za zády pod postelí u zdi. Vyskočil jsem a hledám hada pod postelí, a nikde zase nic !
   Ti neviditelní, co k nám chodí, totiž dobře vědí, že já vím, že oni o mě vědí, že já o nich vím. Tím jste pro ně potenciálně nebezpečnější než lehčí formy vědomí o nich !

   Vzpomněl jsem si, že to, co popisuje autor tohoto článku, přesně vystihují barevná schémata, uvedená na této stránce :

   http://www.andele-svetla.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm

   Doporučuji všem důkladně prohlédnout, abyste jednoznačně věděli, o co se skutečně jedná !

   A o tom už vím z 90.let minulého století. Proto se těm manipulacím stále bráním, a cítím, že útoky jsou tím silnější, čím více se mi daří odhalovat začichlé komůrky Temné strany, a čím více se blížíme ke konci roku 2012. "Kovu" další a další štíty proti jejich střelám a úderům, a oni jsou tím více divočejší, když se jim ty destrukce začínají na mě nedařit. Prostě znovu vím, že oni ví, že já vím , že oni ví. A to je celá rovnice Odhalení i s neznámou. Vím, že je nás na JEJICH indexu více, avšak nebuďme malomyslní a dále směřujme tam, kam nás současné události Vzestupu a Transformace volají !

   Vymazat
 10. kulturní uderka http://www.youtube.com/watch?v=oGMctOIdmrw

  OdpovědětVymazat
 11. Omlouvám se, odpovídám Orgonetovi.Já jsem pečovala o dementní matku mého manžela.Nikdy se nesmířila se skutečností, že si vybral mě.Přesto jsem to byla já, kdo ji poskytl tu poslední službu.A když jsem ji ponechala samotnou a opatřenou v posteli, abych dodělala sváteční oběd/ dcera měla narozeniny/, vstala z postele, upadla na její hranu a udusila se. Objevil ji můj manžel a snažil se ji pomoci.Zvedl ji , rozepnul oděv a zkusil, zda nemá zapadlý jazyk.Hned mě volal. Já jsem volala záchranku. Přijeli, konstatovali smrt. A volali policii.Potom kriminálku.Další měsíce jsem zvládala jen díky tomu, že jsem věděla, že navzdory té absurdní situaci, jsem konala jak nejlépe jsem mohla.Vyšetřovali to jako vraždu.A ani po té době se neomluvili. Přišlo jen stručné oznámení, že vyšetřování je zastaveno pro nedostatek důkazů.To, co jsme jako rodina museli prožít, nikoho nezajímalo.Mám velkou rodinu a nebylo snadné ji vychovat a uživit. Ale společně jsme to zvládli.Jen vím, že to byla zkouška mé síly.Já jsem to všechno držela.A to všechno z lásky. Nejdříve jsem milovala svého manžela. Potom jsem si přála milovat jeho matku, kterou on miloval.Nechtěla to a dokonce nechtěla ani naše děti.Časem přijala jen dvě ze čtyřech. Moje láska stačila pro všechny.Dětem jsem ten dar, milovat, předala. A taky dar odpouštět a cítit se součástí rodiny.Dnes to hodnotím jako velmi těžkou zkoušku, kterou jsem zvládla a budou-li další, zvládnu je taky.Protože můj úkol je milovat nejen ty nejbližší, ale i ty, kteří o to ani nestojí.S láskou Vladimíra

  OdpovědětVymazat
 12. http://www.cestyksobe.cz/jaroslav-dusek-dulezita-informace-ab1826/

  OdpovědětVymazat
 13. Odžité a overené!

  Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že táto informácia sa zakladá na pravde!
  Takto vyzerajú , sú inteligentní, avšak bez citu ! Používajú naše negatívne vyžarovanie a urobia čokoľvek aby človeka nasrali alebo inak trápili ,provokovali a vyvolávali u neho negatívne emócie! Používajú na to rôzne metódy ako napr.TV, šport (preto je tak dobre platený) a iné súťažichtivé podujatia ,politika ,cirkev a iné činnosti,ktoré vyvolávajú strach z niečoho alebo z niekoho ! Túžba byť prvý ! Lenže prví budú poslední!
  Momentálne letí hit KONIEC SVETA :-)

  Dobrá rada odskúšať si ako fungujú:

  Uveďte sa do kľudu ,do pohody a skúste si byť vedomí toho, čo sa okolo vás začne diať! Udržte kľud a pokoj , dajte si záväzok, že udržíte stav pokoja už navždy! :-)

  Všimnite si ,že akosi na vás nemajú páky! V tom momente použijú iného človeka, niekoho, ktorý je pod ich vplyvom a začne vás rôznymi spôsobmi strhávať do nepohody ,ak nepochodí jeden, príde druhý, až pokiaľ vás nenaserú alebo inak nestrhnú do negatívnych emócii !

  Nemusíte mi veriť, ale vyskúšajte si to na vlastnej koži ! :-)))

  Buďte k ním láskaví, mám na mysli bytosti (entity), aj oni chcú žrať, ale opäť jedna rada, buďte si vedomí toho, že jedine ako sa ich dá "zbaviť " ! Je nutné "potiahnuť" ich vyššie do pozitívnejších energii a to tak, že samy sa stante pozitívnejší a pohodovejší!
  Týmto zušlachtením seba, ich nakŕmite ľahšími esenciami a takto im pomôžeme k vývoju a vzostupu do čistejších energii.
  Ono je to tak , daruj dostaneš !
  Ak sa chcete brániť nejakým spôsobom ,nepomôžete ani sebe ani im !
  Ak sa rozhodnete dávať a dávať čoraz čistejšiu energiu ,zušľachtíte ich aj seba.
  Cesta akéhokoľvek odporu, alebo boja je nezmysel, nemáme šancu vyhrať!

  Kľud, pohoda a láska, pomôže všetkým! :-)
  BABA-JANGA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak ! Na mě to zkouší taky přes jiné lidi ! Je to neuvěřitelné, jak to všechno ovládají. Co to musí být za rozsáhlý "aparát", to si nikdo z nás ani neumí představit.Jen to považte - kolem 6,5 miliard (možná i více)skrytých manipulátorů, dohlížitelů, monitoristů apod. Někde přece musejí mít slabé místo, aby se jim ten stroj zadrhnul a zastavil nebo celý rozpadl!

   Vymazat
 14. Díky všem za vyjádření, člověk je rád, když ví, že v tom není sám! Ono se dalo ledacos svádět na transformaci, ale tohle sedí mnohem líp.

  Pro 15.22 a Vladimíru: Na naši babku jsme dva, střídáme se. To nespaní v noci není kvůli ní, zaplaťpánbu v noci spí dobře (:-))). Někdy ale ani pár hodin či dní "volna" od ní nestačí na zregenerování. Ta její demence je jakoby účelová, rafinovaná. Prostě je tu od toho, aby nás nasírala. Vím, že to není ona, její duše už tady není, používají jen její tělo a ego, aby strhávalo do negativních emocí, jak píše Baba Janga. V létě měla operaci náhlé příhody břišní, nedávali jí naději, a jakoby zázračně se velmi brzy a naprosto zotavila do předchozího stavu. Nikomu to nepřipadalo normální. Prostě její tělo má asi podporu "z vyšších kruhů".

  Sice si pořád uvědomuju, že je to na mě past, a snažím se provozovat laskavost, nebo aspoň lhostejnost k provokacím, jak jen je to možné, ale někdy je toho fakt na mě moc a vybuchnu. Pak mám pocit viny (to je taky špatně). Pak se zase snažím o laskavost či aspoň lhostejnost, a tak pořád dokola. Doufám, že ten 21. prosinec to nějak zvrátí ...

  Naše malé nevinné vnučky ji naprosto nesnášejí, okamžitě poznaly, že to je jen tělo posedlé čímsi...

  Tak díky všem, docela se mi ulevilo, že to taky takhle vidíte. Holt se budu muset držet dál aspoň jako dosud.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně´s to kápl, Orgo ! Děti tyhle věci poznají na "sto honů" a okamžitě, aniž by jim musel někdo něco vysvětlovat. Stejné jsem pozoroval u dcery, když jí bylo mezi 4 až 6 rokem věku. Okamžitě poznala dobrého nebo zlého člověka. Na ty zlé ukazovala prstem, jakoby označovala viníka, hříšníka, a přitom se na ně vymračovala, nechtěla s nimi mluvit, ani jim podat ruku.

   Vymazat
  2. ... posedlé niečim - prečo ju neoberiete ku niekomu silnému, ktorý to odvolá ?
   BED,

   Vymazat
  3. Milý-á ORGONETE neboj se jsem s tebou, taky řeším skoro rok svoji dementní matku. Taky mi přicházejí myšlenky na to, že co vydrží její tělo, alkohol a cigarety, to bych asi já dost odskákal. Pochopil jsem, že její manipulace slouží k mému vyučení se trpělivosti s tou nejpodlejší energií a to manipulace skrze rodičovství. O to hůř že jsem se narodil postižený a ona mne vypiplala do funkčního stavu pro společnost. Boj o vděčnost za to, co pro mne udělala nebo boj o záchranu své rodiny, no to taky nikomu nepřeju. Cítím s Tebou , a tak, jak jsem již zjistil a pomáhá mi to věř, jednou to jistě skončí a my díky zkušenostem pochopíme, proč jsme si tuto zkoušku vybrali. Drž se , co znám tvůj blog jsi mi velice sympatická, teď vím proč, máme mnoho společného. Matess

   Vymazat
 15. Ahoj, nejdřív mi ten článek přišel docela ujetý a nepravděpodobný. Jaké cizí bytosti ? Hloupost. Potom jsem si uvědomil, že stačí za ty "ne-pozitivní bytosti" dosadit naše vlastní ega. Černé krystaly s ostny - to je přece emoční tělo, které vzniká a sílí tím, že se nejsme schopni vypořádat s vlastními emocemi a ty se v nás ukládají jako temné rozbolavělé rány. Pokud se na to dívám takhle tak vše do sebe zapadá. Autor článku v podobenstvích jednoduše popisuje to o čem mluví Ekhart Tolle ve svých knihách. A to už mi zatraceně dobře smysl dává. Jednoduše je mnoho cest, ale všechny vedou do Říma...
  Erik H.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já myslím, že je to kombinace obou sfér. Jak té naší vnitřní, tak té vnější manipulativní. A o to je to horší, rozeznat, co je co a kdy !

   Vymazat
 16. ja som po rozvode nespaval dost dlho nie koli tomu ze manzelka je prec ale koli syncekovi ktoreho mam velmi rad a som bol od jeho narodenia stale s nim ,ked ochorel som bol pri nom ,ked sa smial ,ked plakal ,ked zaspaval proste stale sme boli spolu a zrazu ticho okolo mna ,chodil som ako opity mal som rozne videnia lebo som bol akoby v tranze co som telo nedal odpocinut ,pokazili sa mi zuby ,schudol som , depresie ,syn tak iste smutil ale uz je nam o trochu lepsie aj ked pri luceni mu slzy obcas vybehnu ale v kontakte sme stale ,,,,ide len o to ,ak sa clovek necha vycerpat na maximum a strhnut zivotom co dopredu nieco urcilo v mojom pripade negativne a chcelo ma to znicit zacal som nemysliet ,meditovat kde sa len dalo v hlave urobit ciaru a nemysliet odrazu nastal klud obzeral som sa okolo seba a vsetko som videl inak akoby som vsetko videl prvy krat,zacal som sa smiat a od materialneho a hmotneho sveta som sa dost vzdialil ,neriesim ,do hlavy si nedavam plany a neodsudzujem verte ze ked som siel po meste ludia sa mi zdravili ani som ich nepoznal a ja som mal v hlave klud a cistotu od problemov ktore nam do mysle vkladaju nedobre bytosti ak zotrocia myslienkou hlavu a daju do nej strach a trapenie maju vyhrate clovek sa zacne trapit dusa ocernie a telo zvedne .

  asgard

  OdpovědětVymazat
 17. Vonkajšie prejavy sú také ako sa popisuje. V týchto súvislostiach sa mi vynára nezodpovedaná otázka ako je možné,že si priletí dajaká entita žerúca emocie a mieša karty na stole tvorcu??? Všetky cesty do eterických tiel,jednoty a všade inde opäť raz nemôžu byť iba manipulácie? Falošné ciele? Poriadny gazda by si urobil poriadok na majetku raz dva. A keď sú entity súčasťou plánu potom sú to učitelia nie škodná. A potom sprievodcovia odhaľujú čo? Keď bránia nášmu duchovnému rozvoju - cieľu,pre ktorý sme sem prišli v súlade s plánom tvorcu ako je možné, že tu toľké roky šarapatia??????

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto presne ja pociťujem,takéto myšlienky mám aj ja,díky za veľmi výstižný opis Alma

   Vymazat
  2. To je prozatím pro nás jedna z neznámých toho Stvořitelského Plánu - archonti,ďáblové, a jejich úloha v dualitě světa vůči lidem. Začínáme to však postupně odhalovat,a to se JIM náramně nelíbí. Protože tím pomalu jejich úloha a panství nad námi ve světě končí !

   Vymazat
 18. Nejdříve ze všeho bych chtěla poděkovat za ten pěkný článek a také autorovi za odvahu sdělit něco, co většina lidí není schopná přijmout. Totiž ten fakt, že každý z nás má své duchovní učitele, kteří nás provázejí životem, pomáhají, aníž bychom to vnímali.V křesťanství bývalo zvykem tyto bytosti nazývat "andělé strážné". A protože i já mívám taková ta setkání se svým duchovním učitelem-andělem, vím bezpečně, že autor popisuje pravdu.
  U mě je to tak, že pokud se mi podaří osvobodit se ze spárů těla,pak přijde můj průvodce.V momentě, kdy se on objeví,vidím náhle vše obráceně. Tento život vnímám jako hrůzu,jako vězení.A svět a vše,co vnímám z pozice své osvobozené duše je skutečnost,pravda,pochopení všeho a jsem neskonale šťastná, že tento krutý svět byl jen sen.Pochopila jsem tak hodně věcí.Např. i to, že my jsme se jako tělem obalené bytosti naučily milovat svůj pozemský svět,máme tady lásky,děti, přátelé, ale pro naše nepředstavitelně silně milující bytosti je tato "pozice" obrovské utrpení a vše ji táhne Domů. Naše Doma je bez konců, ale jen podle vyspělosti je možné duši se libovolně pohybovat. Je to tak,že hranice končí pro dušičku tam, kde končí její poznání.Je-li veškeré poznání získáno pouze z pozemského bytí nebo i odjinud, mi není známo.
  Avšak,při čtení článku mě obzvlášť zaujalo, že prý nás mají pod kontrolou nepřátelské duchovní entiti.Vzpoměla jsem si, že mi můj duchovní průvodce jednou ukazoval nějaké místo, odkud na nás koukalo snad tisíce očí. Bála jsem se toho místa, bylo mi řečeno, že to je náš lidský nepřítel.Takže, pravděpodobně jde o totéž. Padlí andělé.Stále mají nad lidmi moc.A jedině snahou nepodléhat slabosti,šířit kolem sebe co nejvíce dobra, se nad tím dá zvítězit.A my vítězíme.Avšak,ne vždy je to jednoduché.A jediná věc,kterou si můžeme zachovat čistou mysl,nabrat pozitivní energie a veškeré pomoci k denodennímu boji se mi jeví meditace.Ne tu, u které člověk sní a tak vlastně dál pracuje mozek. Ne ! Aby to bylo účinné, musí se člověk naučit zcela vypnout.A soustředit se jen na jedno konkrétní místo.Třeba nos, tmu, skvrnu..Každý takový by si měl zvolit pozici a "bod", jaký mu vyhovuje.
  Prozatím s přáním hezkého večera..

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem jeden čas také žil v domění, že lidé žijí na Zemi za trest jako v nějakém svého druhu koncentráku. Holt, všechno se mění, i okovy jednou musí otrokům s těla spadnout !

   Vymazat
 19. Děkuju za článek, mám stejnou zkušenost, já tu energii i vidím a cítím, je jako uhlelný prach, který se nasype do systémů, a ty pak nefungují, někdy jako žíravina nebo rozbité sklo, nejdřív přijde ta energie, a pak emoce, opravdu, když to nevadí člověku samotnému, objeví se někdo, kdo obvykle zafunguje, a výdej energie nastane, snad energetické upírství - nerozčilovat se, nebát se, nekomunikovat, myslet na něco hezkého, pomáhá taky, pozitivní afirmace taky, pokud se člověku jakoby vaří krev, zklidnit ji, rozhodnout se přijímat jen pozitivní podněty. Vypadá to, že přicházejí i obrazy, hlavně v noci....chaos a pochyby, souhlasím také, jen se zdá, že čas jim uníká...začíná to kolem 6.30 večer, nekdy dřív, někdy později, končí asi tak stejně ráno, někdy to jede i přes víkendy celé....takže geopatogenní zóna a její rušička to asi nebudou...i když si myslím, že nějaký přístroj to opravdu bude...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavně nepropadat hněvu, poněvadž jeho živlem je OHEŇ ! A tuto energii potřebují právě archonti neboli ďáblové, poněvadž jejich bytost má rovněž povahu, základ ohně. A proto potřebují svůj ohěň živit našimi emocemi, zvláště těmi negativními a výbušnými. Proto jim nedávejme již žádnou další podobnou potravu, a oni budou muset volky nevolky odtáhnout jinam. Nedávejte řvoucímu lvu, který obchází svět, šanci, aby vás pohltil !

   Vymazat
  2. Divili by jste se kolik jich je třeba nad sportovními stadiony, a kolik energie jim takto poskytujeme, ...

   Vymazat
 20. To se nám zase něco rozjelo! Přišlo mailem:
  Zdravím,
  Orgonete potvrzuji k článku " Osvoboďte se od ovládání mysli! ", je to vše pravda. Medituji, očisťuji svou mysl meditacemi, prací na sobě a harmonizací svého okolí. Výsledky jsou úžasné, pomáhám svým bližním k cestě poznání sama sebe a daří se mi skrze harmonizaci sama sebe, i napomoci druhým.
  Ale stalo se mi něco zlého, v noci 4.12.2012 mezi 2-3 ranní, jsem byl telepaticky spoután ve spánku a sotva jsem mohl mluvit i když jsem chtěl křičet. Díky svým schopnostem jsem se vymanil zhruba na 40 procent, stačilo to k tomu abych mohl vydával zvuky, velmi slabě. Musel jsem se hodně snažit - chtěl jsem křičet, volal jsem jméno své ženy, ale znělo to spíše jak mumlání. Probudilo to ženu a chytla mne za ruku. V ten moment jsem viděl se zavřenými oči, jako když se dostanu do vyššího stavu v meditaci. Skrze střechu jsem vyděl hvězdy a nad námi prolétalo zhruba kolem stovky antigravitačních strojů. U naší postele jsem viděl to co mě ovládalo. Vysoká bytost kolem 170cm, velmi protáhlá hlava, velmi hubená postava, dlouhé ruce u těla a černě lesklý povrch. Vypadalo to jako nějaký oblek.
  V momentě jakmile ztratil nade mnou moc rychle utekl, vypadalo to jako když se změnil ve šmouhu. Znovu jsem pohlédl na oblohu stále se zavřenými oči a viděl jsem jak tam stojí, už jen jedna loď. Měl jsem silné bolesti na pravé straně hlavy vrchní části, mírně z boku. Díval jsem se jaké to je centrum mozku a budete se divit, je tam centrum ovládání těla, čich a cit, centrum informací. Píšu Vám to proto, protože jsem zjistil, že neustálou prací na sobě mi všichni můžeme prohlédnout tuto šílenost a dokážeme se před nimi ubránit. Mají strach, že se prozradí, proto tak rychle zmizl když zjistil, že ho vidím. Posílám lásku všem a sílu k tomu. Druhý den jsem prožil tak silný depresivní stav, že jsem to nebyl ani já. Ale skrze lásku svých bližních jsem se znovu našel. Přeji opravdu všem dostatek síly a klidu, v těchto dnech, kdy se o nás toliko snaží nějací, divní šedáci, jenž zřejmě už jsou leskle černí.
  Přemýšlel jsem o tom se ženou, jestli je to náhoda ? že jsem prožil takovou zkušenost a najednou ty Orgonete a ten článek.
  Bylo to hromadný, stovky lodí. Zorgan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. orgonet 22:01
   Tak to je síla! Takový stav, že jsem byla "přikována" do zvláštního spánku a já hrozně chtěla křičet, ale nemohla jsem..také jsem to tak prožila, jak se píše v mailu.Ale pak se mi podařilo "utéci".Nikdy jsem takový zážitek a ani sen neměla.Bylo to koncem listopadu.Snažím se vzhledem k mým pocitům zjistit, co se děje, ale stále nedostávám odpověď.

   dan.

   Vymazat
  2. Zbabělci ! Takže oni na nás dělají v noci, kdy jsme ve spánku nejvíc zranitelní, ty jejich ohavné nálety !
   Už aby se stalo, jak se praví v jedné antické hře : "Ať ztrestán je tyran, jemuž sloužím !"

   Vymazat
  3. Dobrý den,
   potvrzuji Vaše zkušenost z nočního zážitku. U mě to probíhalo tak, že jsem se probudil v noci a uviděl u postele podobnou bytost, kterou popisujete. Když jsem tu bytost oslovil – KDO JSI? tak ta mě místo odpovědi paralyzovala skrze jeho dlouhé prsty posláním energie do oblasti mého solaru. Po tomto útoku jsem nebyl schopen se pohnout a vyslovit jediné slovo a byl jsem uspán .
   Následující dny byli pro mě peklem, jen jsem seděl a koukal jsem na svět s vyděšeným výrazem. Pro mě výborná zkušenost zažít tuto situaci, nebojím se a denně děkuji bohu, matičce zemi a láskyplným světelným pomocníkům za vzájemné propojení.
   S pozdravem Tomáš

   Vymazat
 21. Orgo, je to tak:-( Nejsi v tom sám, je nás více. Jen mnozí nechápou, co a proč se jim děje. Jsou to zkoušky..hmm. Právě jsem usedla k pc, po jedné takové, a první co čtu, je tento článek a ihned jsem si uvědomila- je to jako odpoveď na to "moje" dnešní martirium. V ději si hned člověk neuvědomí, ale s odstupem, to vidí jasně...Tedy já, a tyto informace zde, jsou odpovědí, na mojí otázku-Co a proč se tak mi, nám děje" Zklidnilo mě to moc. Protože to tak je- jsou to ataky nás rozhodit do destrukce, zastavit.
  Přeji Tobě, ale i druhým, aby se stali silnými. Aby sme se stali silnými! Jak bylo psáno- obrátit se do sebe, do klidu a lásky.Je to velmi těžké v reálu,při ataku, ale je to jediná cesta z toho. Uvědomit si sebe sama, že jsme podstatou Světla, které chtějí pozhasínat. A to se jim nepodaří :-)
  Sluníčkové dny ☼
  Aa

  PS: díky za tvůj blog

  OdpovědětVymazat
 22. Zajímavé... ale cítím, že je třeba zmínit jeden důležitý aspekt. Vy, kdo také nějakým způsobem komunikujete se svými duchovními průvodci, zaznamenali jste už také, že jejich pomoc, vedení i rady nejsou nijak přímočaré(jednoduché, prvoplánové)? Každý to máme jiné, ale ze svých zkušeností vím, že mně byly předloženy mnohokrát neuvěřitelné prožitky, pocity, vize, informace..., abych si za nějakou dobu uvědomila, že to byl klam a divadlo, jakožto lekce, duchovní škola poznání. Když mi trvalo dlouho, než mi to docvaklo, nepříjemnost jevů se stupňovala. Výsledkem bylo, že po poznání klamu se mi úžasně ulevilo a přišla i např. nějaká forma "daru". Nečekejte tedy, že se nám důležité informace "naservírují" vždy jasně, mohou to být často symboly. To že nám to leckdy zrovna neulehčují, má svůj smysl, který teď nechápeme, ale zpětně si třeba uvědomíme, o co víc nám tak pomohli.
  Než se začnete děsit, uvědomte si, že my jsme silné duchovní bytosti a jen tak něco si na nás nepřijde:)
  Mi

  OdpovědětVymazat
 23. http://www.youtube.com/watch?v=DVxemydO0pc

  OdpovědětVymazat
 24. Žít vědomě. Dělat vědomé kroky. Nebýt ovcí ve stádu. Kdykoliv cítím, že reaguju "divně" nebo "naučeně", v okamžiku uvědomnění si prostě vyměním program. Vytvořím nový. Přeladím se na lásku, pochopení. Hluboký nádech párkrát po sobě dělá divy. Uklidní a pomůže se znovu vrátit do vibrací lásky a světla.
  Nošení minerálů, polodrahokamů, křišťál a jiné krystaly. To hezky spojuje s matkou Zemí a odráží negativní vibrace. Ale úplně nejdůlěžitější je víra ve vyšší záměr. Důvěra ve Stvořitelův plán. A jestli v něm má být i překonání ovládání našich myslí jinými bytostmi, co na to říct - co nás nezabije, to nás posílí :)
  Jsme dokonalí, silní a pokud k tomu sami nedáme souhlas (byť podvědomý), nemůžou nás ovlivňovat.

  OdpovědětVymazat
 25. Každý z nás máme nějakou bolest a každý se s ní vyrovnáváme různě. I já jsem měl období, kdy jsem nevěděl kudy kam a co jsem udělal, bylo špatně a vše se jen zhoršovalo. Najednou se mi v mysli objevilo jedno čínské, nebo zenové, již nevím, přísloví (která si jinak vůbec, i když bych rád, nepamatuji):,,Když je něčeho na tebe moc, nedělej nic, ono to samo odteče". Tak jsem celé léto proležel v chládku u rybníka, fungovalo to a děly se věci... Jinak pro materialisty - je výborný rozhovor s prof. Králem na youtube - BŮH DOKAZATELNĚ EXISTUJE http://www.youtube.com/watch?v=Lh9WaRaoD0Y - celý život byl materialista a vědecky dokazoval neexistenci Boha a měl 2 setkání s ,,numinózním nevědomím" a od té doby je na ,,druhé straně barikády". Zajímavé je jeho vyjádření k p. dr. Grygarovi ze spolku Sysifos (jehož byl i on sám členem) v čase 3:19:00. Doporučuji knihu Moje cesta k pravdě a připravovanou Vědecký důkaz Boha (nebo tak nějak se to bude jmenovat). Přeji všem vše dobré. M.S.

  OdpovědětVymazat
 26. Milý Orogete, tak tenhle článek mi konečně vysvětluje podivné chování mého syna před několika lety. Neustále si mi stěžoval, že mu někdo nebo něco brání v tom, aby se choval ke svým blízkým s láskou, vždy to skončilo obráceně. Dokonce si ty události nebo vyřčená slova nepamatoval a byl převapený, co mu to vyprávíme. Když už jsme z něho byli jako rodiče zoufalí, zašli jsme za kinezioložkou, u které dokonce nakreslil obrázek bytosti, která ho ovládala (bylo mu 9 let). V 10 letech se mu veškerá jeho senzitivita (jasnozřivost) uzavřela a teď ve 12 letech se jeho stavy, že ho neustále někdo ovládá, zesílily. Je to někdy hodně náročné, ale vždy jsem cítila, že je v tom něco jiného, než mi tvrdili ostatní, v podstate o tomtéž mluví David Icke. Takže děkuji za článek a vědomí toho, že v tom nejsem sama, budu na sobě o to víc pracovat a příp. "přikrmovat" jen Světlem. M.

  OdpovědětVymazat
 27. Taky jsem se jednou v noci probrala, nemohla jsem s ani hnout, ani vydat hlásku, za sebou jsem slyšela nějaké hlasy, nic jsem neviděla..."tak kam jí to dáme?"...na mimozemšťany jsem do té chvíle nevěřila, teď nevím...dali tam štěnici, zezadu na stranu krku, k páteři, jasnovidecky později potvrzeno, a našly se i další, propojené dráty, napojené na srdce a slezinu. Jdou vypálit diamantovým světlem,...ještě je něco kolem nosu a úst, s tím zatím nevím.M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. diamantové světlo lze aplikovat jak? Případně kdo může rozpoznat pečetě na energetických centrech lidského těla?

   Díky za odp.
   L.

   Vymazat
 28. Ahojky, to o čem se tu mluví, jsou taky Temnáři ze 4. dimenze. Mají hlavní sídlo na Zemi(můžou být i na okolních planetách-trochu) Jsou tu už poměrně dlouho. Krmí se strachem lidí a přikrmí se ještě víc, pokud ví, že se má člověk duchovně vyhoupnout. Hold mu udělají to, aby buď stagnoval, nebo spadl pěkně dolů a zase se nějaký čas užíral a přestal dělat to, co ho vedlo dál. Přece nechtějí černou ovečku, která by jim škodila.Není možný je jen tak zničit, jelikož jich je moc...a pokud nějaké v astrálu zničíte, objeví se další a další. Vyvolávají je ostatní Temnáři, aby jich bylo víc. Je to za pomocí magie..Máme s nima všichni starosti, nebýt jich, máme tu možná krásný život, bez špatností..ale hold tohle je pro nás bitevní pole, kde vyhrává silnější. Temnáři nám bohužel zhoršují náladu, jednu chvíli jsme v pohodě a najednou to opadne a máme depky. Jednoho zničíte a další se na Vás nepojí..Bohužel nejsou to jen Temnáři, kteří nás cucají, ale další potvory z D4..pokud se cítíte dosti utahaní, bez příčiny, máte na sobě nějakýho zmetka(y), který je přinejmenšim na Vašich zádech a cucá a cucá, dokud to jde. Vy si pak musíte lehnout, abyste načerpali síly. Na zádech proto, protože tam jsou čakry a tudíž dosti energie ;) myslím, že to tu mají trochu podchycený a neplatí tu pravidla, jak mají.Dají se zničit bílým světlem, nebo ohněm...Ve snech nás napadají, jelikož jsme více zranitelní. Příklad: Zdá se Vám sen, kde Vás někdo honí, ale nemůžete utéct. Snažíte se letět, ale najednou to nejde...cítíte se těžcí! Jsou to zase jenom oni, kteří se Vám pokouší sebrat energii a ráno jste totálně bez nálady a vyčerpaní. Můžou měnit i podobu, takže pozor na to. Zničíte je opět světlem, plamenem, nebo jim ukážete lásku-pokud si uvědomíte co dělat;) Myslete srdcem a hnedka se všeho nestrachujte ;) buďte silní a důvěřujte si, jelikož pokud ztratíte to čím jste, budete jen opět jejich zdroj. Páčko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ti "temnáři" jsou důležití, bez nich by nebylo Světlo , na každého musíme myslet láskyplně, tak jak to doporučuje Mistr Jeshua :-)

   Vymazat
 29. pokud jste někdo četl poslední knížku Carlose Castanedy Aktivní tvář nekonečna, popisuje tam bytosti, kterým říká létavci - jeví se jako létající - skákající stíny podobné ptákům. Implantovali prý člověku část svojí mysli a parazitují na energii našich emocí.
  Když se podíváte na symboliku hinduismu a budhismu uvidíte spousty ďábelských stvoření jdoucích proti silám světla. Podle mého je to vše zahrnuto ve velkém plánu, jinak to asi ani být nemůže - nic se neděje jen tak. Z čeho bychom se jinak učili? Konkrétní podoby těchto stvoření či energií vnímá každý individuálně v závislosti na osobní karmě..

  OdpovědětVymazat
 30. Nezapomínejte na to, že toto ovládání se projevuje také přes konkrétní lidskou činnost ve vynálezích technologií a zbraní na ovládání mysli a připojte se podpisem:

  http://www.petice24.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku

  Potvrďte nebo odstraňte svůj podpis na následující stránce:
  http://www.petice24.com/v/10996864/AHVT4H

  OdpovědětVymazat
 31. Já se přiznám,že jsem kvůli svým pocitům ani nechtěla mít děti. Mám zkušenosti od prohlašování mě za blázna, přes obrovské finanční potíže ( dobrá kamarádka používající můj podpis na směnce za necelé tři miliony),silné bolesti mezi 1 a 3 hodinou ranní, až po naprosto skvělou "duchovní" konzultantku popírající potřebu mít otevřené srdce ..... hahaha ..... je to náročné, ale řeknu vám, že bych svůj život za nic na světě nevyměnila :-)
  A děti už mám a jako bonus mě paradoxně naučily větší pokoře a víře v lásku a Vesmír.
  Hodně štěstí, lásky a nadhledu všem.
  Jana

  OdpovědětVymazat
 32. Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si, abychom to nedělali……..Bojoval jsem celý ten čas, našeptávajíc ti, že něco nás drží jako vězně. Vskutku jsme drženi jako vězni.

  Je to energetický fakt pro čaroděje dávného Mexika…….Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava, vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa. Jako vzácná kuřata v kurníkách, jsme lidé v lidských kurníkách. Proto je jejich potrava vždy k dispozici.

  Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, nenasytnost a zbabělost. Jsou to oni, kdo nám vytvořili samolibost, rutinu a egoismus. Aby nás udrželi v poslušnosti a poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám jejich mysl. A ta se stala naší myslí.

  Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života. I dokonce myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoli může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejich myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň ochrany.

  Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletní bytostí s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám není jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak nás obětovat a využít a udělat nás zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Naše sny jsou sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy.

  ( Carlos Castaneda )

  Da s tym robit jednoducha vec - nemysliet. Lebo tak ako nemozeme vidiet my ich, rovnako nemozu vidiet oni nas, ked vedomie "preslapuje na mieste". Staci jednoducho zastavit tok myslienok. A vobec nezalezi na tom, ze to clovek dokaze len na par sekund. Casom sa to zlepsi ale hlavne sa to zratava. Takze par sekund dnes, par zajtra a po case na vas nemaju dosah a vsetko vo vasom zivote zacne fungovat. Take jednoduche to je.

  Peace.

  OdpovědětVymazat
 33. Od doby kdy jsem poznala jistého člověka ,se mi děli divné věci. Ten člověk dělal ve vládě a pořád měl strach se sledování.Později jsem zjistila ,že se zajímal o ovládání mysli. Mě využil pomocí ovládání.Naštěstí je po smrti a já pomalu dávám do souvislosti různá fakta.Využívají citlivé jedince, mě si vybral protože jsem prošla rakovinou a on měl potvrzenou rakovinu také. Na mě sehrál divadlo a skutečně profesionálně. Využil mě dokonale a dokonce i finančně. Podvědomě jsem to cítila a dostala varování i od léčitelů.Nemohla jsem se bránit a jeho nemoc mě také držela v šachu.Po jeho smrti jsem zjistila že usiloval nejen o prachy,ale to je na román. Pískání v hlavě mám stále , ale sektu do které mě chtěl zatáhnout ignoruji.

  OdpovědětVymazat
 34. Budoucnost je v elektronickém bezdrátovém ovládání, lze koupit už dneska mnoho druhů elektroniky, která je elektronicky bezdrátově ovládána, první začali tento systém používat televize, potom jej používali Hi-Fi systémy, dneska lze bezdrátově ovládat; počítače, tiskárny, fotoaparáty, kamery, automobily, roboty, atd. Nebude to trvat dlouho, a budou zde bezdrátově ovládaní i lidé, protože budou mít v mozku elektronické čipy. Ovládání je podstatou světa, ve kterém existujeme, pokud je zde problém, krize, nemoc, atd. tak příčinou je nefungující ovládání! Myslíme jenom na to jak ovládat a tím programujeme, protože programy to jsou ovladače, které mají naplánováno jak se něco má v budoucnosti ovládat. Doposud bylo veškeré ovládání založené na pevném spojení a závislé na pevném spojení, bezdrátové ovládání vše mění a už nemusíme být u toho, co chceme ovládat, a to co chceme ovládat, se může pohybovat a i my se během ovládání můžeme pohybovat. Bezdrátové ovládání umožňuje rychlejší změny a tím i rychlejší evoluci, zde se dostáváme k tomu, že elita má strach ze změn a dělá vše pro to, aby nové nenahradilo staré, a tak se třeba zmenšil počet lidí na světě o 90 %. Je logické, že ve světě kde budou mít lidé v mozku čipy napojené na umělou globální inteligenci a tím i na; internet, televizi, rádio, dispečinky, roboty, atd. už nebude potřeba, aby na světě bylo obrovské množství lidí, se snižováním počtu lidí musíme začít okamžitě globálně pomocí globální kontroly porodnosti, kdy se každé narozené dítě přepraví do obvodního testovacího zdravotního centra a zde se objektivně určí, jestli se eliminuje nebo jestli se vrátí zpět k rodině. Berme lidské dítě jako článek dlouhého řetězu a pevnost lidského řetězu je závislá na nejslabším článku, ostatně v přírodě je normální že nekvalitní dítě se nedožije dospělosti a nikomu to nepřipadá jako chyba a každý to bere jako cosi normálního. Pokud rodiče vědí, že nemohou mít kvalitní potomstvo, mohou přeci používat antikoncepci, nebo si může žena nechat podvázat vaječníky.

  OdpovědětVymazat
 35. Budoucnost je v elektronickém bezdrátovém ovládání, lze koupit už dneska mnoho druhů elektroniky, která je elektronicky bezdrátově ovládána, první začali tento systém používat televize, potom jej používali Hi-Fi systémy, dneska lze bezdrátově ovládat; počítače, tiskárny, fotoaparáty, kamery, automobily, roboty, atd. Nebude to trvat dlouho, a budou zde bezdrátově ovládaní i lidé, protože budou mít v mozku elektronické čipy. Ovládání je podstatou světa, ve kterém existujeme, pokud je zde problém, krize, nemoc, atd. tak příčinou je nefungující ovládání! Myslíme jenom na to jak ovládat a tím programujeme, protože programy to jsou ovladače, které mají naplánováno jak se něco má v budoucnosti ovládat. Doposud bylo veškeré ovládání založené na pevném spojení a závislé na pevném spojení, bezdrátové ovládání vše mění a už nemusíme být u toho, co chceme ovládat, a to co chceme ovládat, se může pohybovat a i my se během ovládání můžeme pohybovat. Bezdrátové ovládání umožňuje rychlejší změny a tím i rychlejší evoluci, zde se dostáváme k tomu, že elita má strach ze změn a dělá vše pro to, aby nové nenahradilo staré, a tak se třeba zmenšil počet lidí na světě o 90 %. Je logické, že ve světě kde budou mít lidé v mozku čipy napojené na umělou globální inteligenci a tím i na; internet, televizi, rádio, dispečinky, roboty, atd. už nebude potřeba, aby na světě bylo obrovské množství lidí, se snižováním počtu lidí musíme začít okamžitě globálně pomocí globální kontroly porodnosti, kdy se každé narozené dítě přepraví do obvodního testovacího zdravotního centra a zde se objektivně určí, jestli se eliminuje nebo jestli se vrátí zpět k rodině. Berme lidské dítě jako článek dlouhého řetězu a pevnost lidského řetězu je závislá na nejslabším článku, ostatně v přírodě je normální že nekvalitní dítě se nedožije dospělosti a nikomu to nepřipadá jako chyba a každý to bere jako cosi normálního. Pokud rodiče vědí, že nemohou mít kvalitní potomstvo, mohou přeci používat antikoncepci, nebo si může žena nechat podvázat vaječníky.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.