9. prosince 2012

Něco ke zvážení a pochopení

Zkuste zvážit a pochopit následující příspěvek, za který velice děkuji. 
Může vám osvětlit mnohé z toho, o čem se tu v posledních dnech horlivě diskutuje ohledně ovládání mysli . Mně pomohl hodně ... 
(V souvislosti se články: 
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/osvobodte-se-od-ovladani-mysli.html
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/osvobodte-se-od-ovladani-mysli-1.html
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/12/hypnoticka-paralyza-ve-spanku.html)


Drahý Orgo , som rád a teším sa, že sa prebúdzaš.

Slovo dalo slovo a duša uzdravela.

Premýšľal som dosť dlhú chvíľu, mám alebo nemám porušiť pravidlá!  NEZASAHOVAŤ.

Som jeden z NÁS a preto som sa rozhodol, že niečo dám na zváženie a pochopenie.

Začnem od začiatku, ale nepoviem všetko, lebo aj tak to mnohí odsúdia ako volovinu! (nevadí).

Ako malé dieťa som mal úraz a tam som sa stretol prvý krát z týmito bytosťami, entitami. Najskôr ma volali, aby som išiel s nimi, odmietal som, pravdepodobne ma „zachránila„ láska k rodičom! Napokon „ vstúpila“ tretia entita a povedala „vyliečiš alkoholika a doopatruješ starú ženu“ Na tento pokyn som sa prebral z bezvedomia! A verte neverte, stalo sa presne to, čo naprogramovali! Na prvý pohľad sa to zdá ušľachtilé a dôležité poslanie a či nie?

Lenže, po čase som si začal uvedomovať, koľko trápenia, úzkosti a iných negatívnych emócii som pre nich vyrobil ! Totiž stalo sa presne to, čo povedali, do bodky!

Od tých čias som sa začal zaoberať a skúmať, čo to bolo, kto to bol?

Hľadal som kade tade a skladal puzle jeden po druhom, od Biblie ,psychotroniky, a všade možne a snažil som sa prísť na to, ako to tu funguje ,prečo sme tu, aký to má význam atď.

Dospel som k poznaniu, k „pravde“ že:   ego človeka tvrdí, že pravda je jedna, duša človeka vie, že pravda je všetko a všetko je BOH.

Poďme sa na to pozrieť na príklade:

Ak vezmeme štyroch ľudí so zaviazanými očami a postavíme ich pred jednu časť domu. Odokryme im oči a spýtajme sa, povedz po pravde, čo vidíš a opíš pravdivo, čo vidíš !
Všetci štyria opíšu jednu časť, ktorú sú schopní vidieť z ich uhla pohľadu! A budú mať pravdu!

Lenže pokiaľ sa rozhodneme poznať väčší kus pravdy, musíme bez reptania prijať pravdu aj tých druhých! Inak sa nedozvieme,ako vyzerá dom ! (čiže celok)

Nemôžeme sa dozvedieť funkčnosť systému bez pohľadu tých druhých! Bude potrebné otvoriť sa pravde ako celku čiže začať chápať to že ,všetci majú pravdu „len je to ich uhol pohľadu“!

A v tomto „operujú negatívne bytosti“ rozdeľujú a pôsobia prostredníctvom EGA (Antikrista) v nás!

Dúfam, že už poznáte číslo šelmy, ktorá je 666, ale je to číslo ČLOVEKA, je to ľudské EGO čiže ten Antikrist v každom z nás! Samozrejme, že to ide až ďalej ,do bytostných foriem!
Tomu sa nechcem teraz venovať !

Bičovali ma totiž na iných fórach ,že antikrist je niečo iné a ďaleko väčšie .Musím povedať že ÁNO, AJ ! J  Ale najskôr sa musíme postarať o seba ! Nie je to sebectvo, ale nutnosť začať sám sebou, pochopiť že JA sme vlastne MY ! Inak to nebude možné! Inak človek nepochopí väčší kus pravdy!

Zámerne hovorím väčší kus, pretože celú pravdu pochopiť je nemožné ! Totiž, to by sme už museli spoznať BOHA!

A zatiaľ nepoznáme otca, lebo sa zatiaľ prejavuje iba málo, a skryte. Dúfam že chápete kto je otec ,syn a duch svätý! Ak nie budeme sa musieť začať pýtať a odpovede prídu! Žiadajte a dostanete!

Je toho veľa, čo sa budeme musieť začať učiť a verte ,neverte je to všetko inak ako doposiaľ poznáme!

Ak vám poviem, že negatívne bytosti sú skutočností pozitívne! Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá!

Že, cirkev je úžasná ! Tak hodíte do mňa kameň! Budeme musieť pochopiť, že všetko má svoj význam a svoj zmysel . Inak povedané, všetko je dobré a tak ako má byť! Tieto myšlienky si budeme musieť osvojiť !

Poďme si teda povedať niečo o tých, ktorých vnímame ako „zlých“!

Keď sa človek zrodí v tele, ako dieťa si pamätá pôvod odkiaľ pochádza a kto je! Lenže ak by poznal načo prišiel, ľahko by odstránil nedostatky a karmické záležitosti a tak musí zabudnúť na to, čo tu vlastne robí. Prichádzajú na scénu takzvaní lietavci,  ktorí skonzumujú matičné pole dieťaťa a tým spôsobia zabudnutie na to, kto sme a čo tu robíme! Táto energia sa nachádza okolo nôh detí v tvare polmesiaca. Samozrejme nie je to bolestivé, avšak deti často krát, nakoľko sú ešte vedomé, zbadajú týchto lietavcov a začnú hystericky kričať a dožadujú sa zažatia svetla! Inak nie sú schopné zaspať a cítiť sa bezpečne! V zažatej miestnosti spia kľudne, pretože ich prestanú vnímať.

Takže vlastne spravia službu, aby si človek nepamätal, kto je a na čo prišiel !

Následne ako nevedomý si svojej duchovnej podstaty, začne rozvíjať z nevedomosti svoju hrubohmotu a zabúda na ducha. Viac sa venuje telu a jemu prospešnému! Začína narastať EGO a v tomto mu zasa pomáhajú entity, ktoré mu pomáhajú síce do „pekla „. Ale aj to má svoj význam, čím hlbšie človek klesá tým väčší jeho duch narastie! Cez to špatné si uvedomujeme to správne!

Čím väčšiu tmu  zažijeme, o to viac pochopíme a vážime si svetlo! Čím väčšie trápenie tela v hrubohmote, o to väčšie blaho v duch! Možno to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale má to význam!

Musíme si uvedomiť, že sme prišli zušľachtiť ducha a nie telo! Telo je prach a prachom tejto zeme aj zostane! Odnášame si emocionálnu skúsenosť a nie topánky! J

Pomoc entit spočíva v tom, že nás neustále trénujú zušľachtením  ducha, aj keď telo, teda vlastne ľudské EGO trpí! Človek sám si naplánoval čo chce v tomto systéme zažiť, čo sa naučiť, čo vyčistiť .

Obviňuje BOHA, entity a ľudí okolo seba, ale na seba zabúda ! Musím upozorniť, že každý sám si zvolil, čo sa naučí a ako! Je to dohoda s temnými, že sa stanú trénermi človeka! Veď si spomeňte na Jóba, keď ho skúšal Satan, zobral mu všetko na čom mu záležalo v hmotnom svete, ale vytrval vo viere a tá ho neskôr odmenila ! Boh dovolil temným trénovať človeka, ale jeho príkaz bol „ RUKOU NA NEHO NESAHAJ!“ Takže toto pôsobenie môže prebiehať jedine v psychickej, teda v duchovnej forme!  Ale tým vlastne duch rastie a rozvíja sa.

Je toho veľa na jeden komentár, ale keď som už začal, nedá mi nespomenúť cirkev a jej význam, bez nej by sa nezachovalo Ježišove učenie! Ježiš ako vedomá bytosť vedel, že ho Peter  „Šimon“  zaprie a vedel ako dopadne cirkev ! Vedel, že hu brány pekelné nepremôžu! Vedel, že sama sa stane bránou do pekla ! Načo by teda svoju bránu niekto prekonával? Ak ste sa trochu vŕtali v biblii, možno ste narazili na verš, keď sám Ježiš obviňuje Petra so slovami odstúp Satan, na prekážku si mi, lebo myslíš len na veci pozemské . Tak nejak narýchlo si neviem spomenúť, kde to presne je . Ale Peter ho zaprel ! A Ježiš hovorí v biblii.   

Mt.10, 33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

To však neznamená, že nepreniesol učenie Ježišovo do dnešných dní ! A práve za to mu patrí vďaka!

Pochopiť Ježišove učenie  musí jednotlivec  a nie organizácia, každý sme tu za seba, ale musíme si uvedomiť, že JEDNO sme, inak pravdu nenájdeme.

Je toho dosť čo s čím súvisí a prečo máme sa čo učiť v budúcnosti, aby sme pochopili systém, ktorého sme súčasťou. Netreba nič meniť, všetko je božské dielo a je dokonalé aj keď sa to nezdá!

Ako na nebi, tak aj na zemi.

Hľadáme všade možne, ale kolo seba sme sa zabudli pozerať, nevšímame si tú dokonalosť stvorenia a stále chceme niečo prerábať, niečo vyháňať,s niečim manipulovať!

Veď si predstavme ľudské telo . V žalúdku má človek kyslinu chlorovodíkovú ! No veď ho tá kyselina môže zožrať, tak začne bojovať proti dielu ! Odstráni kyselinu ! A ako dopadne telo ????

Nestarajme sa čo budeme jesť a piť a nasledujme LÁSKU Krista! Ver v dokonalosť diela a tvoja viera ťa uzdraví!

Nesúďte, lebo budete súdení! Viete koľko ľudí si ani len neuvedomuje, čo vlastne robí ?

Ak poviete to je špatné, súdite, ak poviete to je správne, ale aj vtedy súdite!

Veľa „ezoterikov“ posiela lásku niekam na určité miesto, ale vôbec si neuvedomujú, že zasahujú!

Vykláňajú tak misku váh na jednu stranu a zákonite musí prísť protiváha !

Miešajú sa do niečoho, čomu vôbec nerozumejú!

Neviem či je toto všetko pravda, ale poviem vám, ako vidím lásku ja!

Je to len môj názor, môj pohľad samozrejme, že váš môže byť iný a to je správne.

Láska, čiže Kristus, to je titul lásky a len cez Krista, čiže cez lásku môžeme duchovne narásť.
Ale čo to je LÁSKA ?

Je to stav vedomia presne v strede váh, je to pozorovateľ okolia, bez zasahovania iba vnímavé JA SOM.

Lenže toto vedomie JA SOM, nemôže sa rozvíjať a stagnuje, preto potrebuje určitý impulz (pohyb), aby sa rozvíjalo toto božské JA SOM. Tento BOH, ktorého sme súčasťou sa potrebuje nás a my jeho, lebo jedno sme a spoločne pulzujeme a rastieme ! No nie je to krásne ?

Obrátiť svet na ruby, bude ešte fuška, ale už sa teším, keď sa to v roku 2013 „upokojí“ !
Naučme sa kmitať niekde v strede, nechoďme do extrémov, pochopme, že všetko je tak ako má !

Ak sa rozhodneme čeliť vetru, najlepšie je ako necítíť  tlak vetra, je stať sa unášajúcim pierkom vo vetre! Tento tlak zmizne, on bude, ale my ho prestaneme vnímať! Budeme ním unášaní!

Uf, Uf,  Uf. Už Vás, teda nás nebudem zaťažovať . Ak ste sa dostali až sem patrí vám veľká poklona a poďakovanie za pozornosť .
                             Oto.

47 komentářů:

 1. Už jsem to tu psal že hodnocení negativní pozitivní, je hodnocení ega...hodnocení duality, každý z nás tu hraje nějakou roli, po odchodu ze země zjistí že vlastně sem přišel hrát jen nějakou hru , každý koho potkáme je náš učitel, každý nám nastavuje zrcadlo, co se nám nelíbí na ostatních , špatné vlastnosti nebo chování, většinou máme či děláme sami.Pokud by lidé najednou v jedné chvíli přestali odsuzovat a hodnotit jiné, okamžitě by se lidstvo posunulo o stupeň výše..., změnit může každý jen sám sebe .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takze cely Icke je vlastne NANIC ???.... Jeho rady su hysterixke a egoisticke ?.....

   Vymazat
  2. všechno je jen hra....

   http://www.petr-chobot.eu/cs/nase-existence-mimo-telo

   Vymazat
  3. 9. prosince 2012 12:56. David Icke není na nic, jeho rady nejsou hysterické ani egoistické, jeho rady jsou takové jaké mají být. Zapadají do celkového kontextu universa, ikdyž se s ním nemusíme souhlasit, přesto je součástí jednoho celku. Stejně jako G.W. Bush, stejně jako fundamentální islámista a stejně jako Iluminát.

   Vymazat
  4. Anonym 17:22 .... Všetko je len hra ? Takže aj to, ked mi niekto povie že ma ľúbi..... že si vybral (presnejšie vybrala) mňa, tiež je to len hra ? ... čiže ilúzia ? Aha..... Nechce sa mi tomu veriť...
   Marek

   Vymazat
 2. Je to tak. Brilantně řečeno. Jsme jedno. Vše je tu pro nás. Nezasahovat. Nechat plynout. Respektovat. Děje se vůle Boží....... Tonda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. IFakt ?.... Ked dostanes rakovinu, nechas to plynut bez necinnosti !????? Lebo toto zlo vo svete je rakovina medziludskyxh vztahov....
   Marek

   Vymazat
  2. rakovina je již důsledek z nerovnováhy, řeš příčinu (dej jí do rovnováhy) a důsledky se budou řešit samy

   Vymazat
  3. Anonym 21:43.... Aha, takze ten kto nieco riesi (zasahuje), dostava sa zakonite do nerovnovahy ? ... Lebo ked nechame veci plynut bez necinnosti, cakajme, kym udrie blesk do ohniska.... Lebo asi tam by sme ostali..... Clovek dnesneho typu(druh), spavajuci pod holym nebom, aj v zime..... Ked tu tak citam o tom nezasahovani, tak potom by taky Keshe mal byt pre vas ROZVRACAC nezasahovania, lebo on zasahuje do sucasneho technickeho stavu RIADNE INTENZIVNE...Ak vam to vadi, pridajte sa k ropnym magnatom.. A co tie jeho zasahy prinesu (ak sa to fakt podari) ??? .... VYRIESENIE KOPY PROBLEMOV ???? ANO !!!!!! Divim sa, ze to niektore "mozgy" z vas prehliadli...
   Diky za zverejnenie.
   Marek

   Vymazat
 3. Oto díky za příspěvek. Tak nějak to vidím taky. Všechno má svůj důvod a Boží plán je dokonalý takový, jaký je. My se tím, že něco nepřijímáme, oddělujeme. Ale jde o přesný opak - o sjednocení.
  Jolana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jolanka, ako to dat do praxe ? Ja to vnimam len ako ezotericke reci... Nerob nic ked si hladna, otvor pusu smerom k oblohe, holub sa pricini.... Myslim ale, ze toto potrebu tvojho hladu neuspokoji...

   Vymazat
 4. Nádhera,nemám slov a podobně to cítím i já.Moc děkuji Oto.
  S láskou Jarmila

  OdpovědětVymazat
 5. Oto, Bůh Vám žehnej. V úctě Karel Jan

  OdpovědětVymazat
 6. Ano, i takto se dá celé to duchovní poznávání zhrnout.
  Avšak, já osobně bych oponovala vůčí názoru, že i zlé je dobré.Přeci, aby člověk nepáchal další zlo, je třeba ho umět pojmenovat,v nejlepším případě "vystopovat" kam až sahají následky takového zla.
  Na druhé straně je pravdou, že zlo učí dobru.Je to řečeno i Biblicky, jak už jsem kdesi jednou zmínila: "Ve vás (vyvolený národe) najdou požehnání všechny národy !"
  Kdo je národ vyvolených,víme myslím všichni.Kdo páchá nejvíce zla a kdo ovládá celý ten kolotoč, je už zřejmé.Není třeba,aby tím bylo pobouřené naše ego,když se o jednom z národů říká "vyvolení".Tito vyvolení nám projevují možná nevědomky tu službu, že z důvodů existenčních, ale i dalších, snižujeme své "požadavky" a je to pak s rukou v ruce tak, jak ve článku níže popsal ke konci pan Baudyš.Když nemám velký dům, chci jen...a pak jen...jen tu lásku.Nic víc.
  Autorovi děkuji za velmi pěkný článek.Moc se mi to líbilo.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tisice rokov uci zlo dobru ???.... To je mi "vyhra"....
   Marek

   Vymazat
  2. anonymní 12:52
   jak vidno, tak ani tisíce roků není dost.Někteří podlehli mínění, že jen "ostré lokty" projdou bez úhony. Z čehož se napáchalo staletími další zlo a...karma šije na plné obrátky. Ne, o výhru tu nejde.

   dan.

   Vymazat
  3. Vše je o energiích, a o vibracích, zlo a dobro je součástí jednoty.

   Vymazat
  4. Dan : Akoze nejde o vyhru ? V otazkach zmyslu zivota predsa IDE o vyhru, to nie je rekreacny zapas,..... Vyhra v zivote je zit krasny zivot plny radosti a lasky.....NIE JE TO ZIVOTNA VYHRA ? Vyhra nad PARAZITMI MATRIXU ???.... Stale tvrdis ze nejde o vyhru ???...
   Marek

   Vymazat
  5. Att:Marek
   vlastně máš pravdu.Je to obrovská výhra.Když poznáš, že je třeba vyhrát.A tak, beru slovo "nevýhra" zpět.

   dan.

   Vymazat
 7. Tento clanok vedie k necinnosti... Akoby to bol plan NWO.... "Nerobte nic, ak vas ocipujeme, bol to Bozi zamer, prijmite to...."..... TAK TO VNIMAM JA, preto s tym nesuhlasim....
  Marek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marek,máš telefón ??? Tak prečo si myslíš, že nie si držiteľom čipu? Rockefeller jasne povedal, ale oni sami to budú chcieť! A bankovú kartu máš? V biblii sa jasne píše, že nebude možné kupovať ani predávať bez "čipu"! Hm. Hm. Oto

   Vymazat
  2. Babo jago, i očipování a totalita patří k duchovnímu vývojovému růstu. Ve vesmíru se nic neděje náhodou,ve vesmíru neexistuje ani dobro ani zlo, pouze existují nížší atraktorové faktory a vyšší atraktorové faktory, nebo-li nižší energetické pole a vyšší energetické pole. Vše je o energiích a vibracích.

   Vymazat
  3. Telefon a bankovu kartu môžem hocikedy zahodiť (keby bola potreba)... Telo nezahodím, Bilý Oto, so ženským nickom BABA JANGA =)...

   Vymazat
  4. Anonym 20:19..... Pocuvaj ma, takze ked ti miekto bude pred tvojimi ocami osahavat priatelku (ktora sa bude branit), NEZASAHUJ !.... Je to bozia vola.... ;-)..... Ked ti nejaky opity obycajny muz da facku ked budes na prechadzke z priatelkou, nezasahuj - Boh to tak chce, tak to ma byt..... A ked si tvoja priatelka povie, ze uz ju nepritahujes, ze si "poseroutka", nezasahuj.... A potom sa vyplac do poslednej kvapky slz, a podakuj Bohi za to, ake krasy ti do zivota tvojim mezasahovanim prinasa.... Ved ked uz nemame zasahobat do ocipovania a mame to nechat tak, tak mnou spomenute 3 priklady ako slaby odvar toho si predsa zasahovamie uz DUPLOM nezasluzia, nie.???
   Zamysli sa ;-).
   Orgonet, zverejni to prosim...
   Marek

   Vymazat
  5. Hovorím z duše - je to muž, alebo žena??? :-)

   Vymazat
  6. BABA JANGA : Neulietaj, prosím ťa.... Tu na zemi sa delíme na mužov a ženy, a malilinké percento mužov v tele žien, žien v tele mužov (nemyslím tým homosexuálnych mužov a ženy, ale niečo iné)... Tak zo seba nerob schyzoida tým, že tvoje príspevky obsahujú aj ženský aj mužský nick, ty Oto Baba Janga..... Si hetero muž (alebo hoci homo) spokojný s tým, že si muž ? Ak áno, tak sa nazývaj mužom, a nie mužom a ženou súčasne. Tu na Zemi prebývame v tele, a duša bez tela je síce unisex, no duša v tele muža spokojného s tým že je muž, je MUžSKá duša s malou časťou ženskej, ale stále s výrazne prevládajúcou mužskou časťou... Tak sa radšej nazvi "Zajko Oto", než Baba Ja(n)ga Oto.... čo ty na to ? :D ... Ja vidím ohromné rozdiely medzi mužmi a ženami... Ty nie ? Ak hej, tak počúvaj to, čo vidíš, lebo nie je zas dobré kašlať na to čo vidíš, a nahrádzať to tým, čO SI MYSLíš... ;-)
   Marek

   Vymazat
  7. Ako vieš, že nie som Otília? Čiže Ota! V češtine je to chlap, alebo nie?

   Vymazat
  8. BABA JANGA : Ak si zena, prepac mi :-)
   Marek & Marek G.

   Vymazat
 8. Moje Ego chcelo kričať milujem NÁS..... aj Vás :-) ! Ale duša hovorí, iba... BUĎ... v tomto stave lásky ,užívaj stav JA SOM... LÁSKA ...
  Donald Walsch v knihe Rozhovor s Bohom hovoril odkaz od Boha „vôbec ste ma nepochopili“.
  Dovolím si povedať „Bože začíname ťa chápať“!:-)
  VĎAKA ZA VŚETKO ĆO JE !
  P.s.
  Pri jednom rozhovore o veciach duchovných ma dvaja borci chceli dostať až do momentu, kedy nebude slov!
  Usmieval som sa, pretože na počiatku bolo slovo, aj na konci je slovo! Čiže je alfou a omegou!
  Mali totiž pocit, že ich učím a mudrujem! Avšak vôbec nepochopili ,že v skutočnosti učia oni mňa!
  Ďakujem im za skúšku a „nepríjemné“ otázky !
  Všetci sme učiteľmi a zároveň žiakmi ! Niet rozdielu, lebo jedno sme!
  Oto

  OdpovědětVymazat
 9. ...z reakci na clanek NIKDO nepochopil. EGO hodnoti, protoze "ochutnalo" plod ze stromu poznani dobra a zla. My mame vyzarovat Svetlo/Ja jsem/, ovsem nejdriv Ho musime v komurce/dusi nalezt, spracovat minule ciny. Bible je navodem k probuzeni, ale musite mit spravny klic - duch Bible/ nadcasovost/. Az zapocnete s ocistou duse, dostanete "navod" - vedeni ZHORA co mate delat v jednoduchych vizich /nikoliv ve snech. Maji pravdu "spravedlivi" rikaji-li, skoda kazdeho slova, je potrebna praxe/praktikovani spravne filozofie. Otuv clanek je jenom jeho nazor. I ma slova jsou nazorem /mojim/, ale jelikoz mam vedeni vnitrni i vnejsi,je muj nazor overeny praxi.Jde o celozivotni praci na sobe. Pravda je i v nadcasovych pohadkach - vecnych.Z hlediska existence cloveka jako jedince je to nejdulezitejsi co muze v zivote delat - byt.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co takhle místo "Já jsem" jen to "Jsem".........místo toho mudrování tady.

   Vymazat
 10. Dokud nas ovlada Ego, jadro problemu hledame vzdy Mimo Nas, az dostaneme Ego pod kontrolu, ziskame postupne takovou duchovni ochranu, ze podobne diskuse ztrati smysl.
  Stan se Mistrem, ktery ovlada svou realitu a ne Obeti, kterou ovlada realita!

  OdpovědětVymazat
 11. Ano, je to tak. Ale neznamená to nečinnost. Otevírá nám to další náhled. Já začínala tak, že jsem často používala- je mi to fuk! A to mě hodilo vždy trochu dál, takže jsem byla smířenější a vyrovnanější. Začalo se mi žít lépe! A to je takový nějaký začátek jiné cesty. A ještě něco. Jak vnímám zrcadlo já - vše je tam otočeno. Třetí oko - jsou ony dvě dohromady. Děkuji za prostor :)!
  Renda

  OdpovědětVymazat
 12. Plně souhlasím s tím, že negativitu musíte pochopit jak funguje. A to že v tom žijete, to máte z první ruky.
  Zcela nesouhlasím s podsouvanou pasivitou, ale kdo má zájem tak si to užijte až do dna. Jen do toho netahejte ostatní. Díky.

  Jen si uvědomte, že většina lidí je hraně, kdy již nebudou schopni cesty zpět. Teda bez pomoci, ať je jakákoliv. Hraje se o vaše Duše a vzhledem k tomu že jste nesmrtelní tak jde o svázání vaší energie na velmi dlouhou dobu. Třeba až do konce tohoto vesmíru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. http://inner-light.ning.com/forum/topics/jednoduchy-navod-na-to-jak-se-snadno-a-hladce-dostat-do-5-d-a-pri?xg_source=activity

   Vymazat
  2. Na tom něco bude, že Bůh je věčný, ale vesmír takový být nemusí, když jím byl stvořen

   Vymazat
  3. Mohli by ste vysvetliť podrobnejšie to zviazanie energie a podsúvaná pasivita? už som to niekde čítal,ale každý iba tak zľahka, bez detailov, prečo nie viac keď tu je priestor?
   Ďakujem

   Vymazat
 13. a co se děje u nás ??

  http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2416-cekani-na-janeckovu-vladu-iluminatu.aspx

  http://bostlova.blog.idnes.cz/c/310391/Satanisti-iluminati-zednari-v-CRJakou-budoucnost-nam-pripravili.html

  OdpovědětVymazat
 14. Oto, děkuji.
  Jak píše Neale Donald Walsh - Nemůžeme poznat kdo jsme, dokud se neutkáme s tím, co nejsme.
  Před lety jsem si uložila článek, jehož část poskytuje odpověď mnohým z nás tady:
  Záleží na úhlu pohledu každého člověka. Na jeho zkušenostech, kterými prošel, na jeho poznání. Úhel může být širší nebo užší, nikdy však není celkem, alespoň pokud žijeme v hmotném těle. Na základě svých prožitků jednáme vždy podle svého přesvědčení, máme svou pravdu, která není celkem, ale dílčí jednotkou, částí velké mozaiky. Podle toho má svou pravdu každý jedinec, i když odlišnou, a tím, že se jeho "pravda" nerovná celku, nemá ji vlastně nikdo. Proto neodsuzujme cizí názory, ale hledejme, co je nám společné. Jsme součástí obrovského celku, přispěvatelé do kolektivního vědomí, vyslanci do hmoty s úkolem poznat, kdo jsme.
  Přeji všem krásný advent!
  AM♥

  OdpovědětVymazat
 15. "Je to stav vedomia presne v strede váh, je to pozorovateľ okolia, bez zasahovania iba vnímavé JA SOM."

  s tím souzním a tak i žiju a světe div se ,jde to. Život se posouvá správným směrem,o nečinnosti není nouze,je to tak krásné,radostné,jednoduché a dobrodružné...

  Oto dík

  OdpovědětVymazat
 16. Vazeni, neviem ako vy, ale keby som sa ja svojou necinnostou dostal DO ZIVOTNEHO PRUSERU, co by som urobil ako prve ??? Vycital si, ze som do svojho zivota nezasiahol !!!.... A VY ????..... Povedali by ste : "To je bozia vola, tak to ma byt...".... ???.... Ak hej, nevidim velky rozdiel medzi vami a dochodcami v kostole - v nemohucnosti..... Jediny rozdiel vidim v tom, ze nemusite odsudzovat inych, ako to robi vacsina krestanov..... Ale meodsudzovanie nie je cinnost, je to len necinnost niecoho nizkeho, odsudzovania. Necinnost = smrt...... A od druhu necinnosti sa ta smrt deli na smrt tela, duse, ducha..... Necinnost zabija. Chciet sa nechat zabit asi nebude prilis prirodzene, ze ???...
  Marek

  OdpovědětVymazat
 17. Z Nového zjevení se můžeme dovědět, že Ježíš svým učedníkům dal několikrát příkaz, aby určité nauky chovali v tajnosti. Říká se tam: „To mimořádné není třeba hlásat všem lidem, nýbrž jenom těm, kteří převezmou váš úřad“ (

  „Říkám vám všem, že byste zatím neměli učit národy všemu tomu, co jsem vám sdělil“ „Jan a Matouš se mě zeptali, zda to mají všechno zaznamenat. Řekl jsem jim k tomu: ‘pro sebe to můžete udělat, ale pro lid to nemusíte zaznamenávat, neboť ještě kolem roku 2000 to bude příliš mladé, aby tomu porozuměli’“

  „Já však v daleké budoucnosti probudím služebníky a prostřednictvím Ducha jim pro zapsání nadiktuji všechno, co se stalo a co jsem učil od doby, kdy jsem se ujal svého učitelského úřadu a kdy jsem si z vás učinil své první učedníky. A také to, co přijde, a ještě k tomu mnoho dalšího“

  „Až přijde správný čas, pak už bude potřeba také více napsat“

  „V každé době bude má nauka lidem podávána nikoli zastřeně, nýbrž odhaleně v celém svém nebeském a duchovním smyslu, a v tom bude spočívat Nový Jeruzalém, který bude sestupovat z nebe na zem. Teprve v jeho světle bude lidem jasné, jak velice byli vaši předchůdci klamáni a podváděni falešnými proroky, stejně jako Židé farizeji“

  Na otázku učedníků, proč už také jim nebude dána nauka (zcela) nezastřeně, Ježíš jim odpověděl: „Měl bych vám ještě mnoho co říci a odhalit, ale vy všichni byste to ještě nesnesli“

  Dále jim bylo naznačeno, že v té době má učení poskytovat „jistým způsobem dětem“ a že to „ještě ani nemohou tušit, k jak rozsáhlému vědění a (technické) dovednosti to lidé jednou přivedou“

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kedy uz konecne pochopite, ze biblia bola vytvorena len na vase ovladanie, uz vyse tisic rokov sa z nas smeju, ako im to ide. Kto chce, vie citat a viac sa uz neda ovplyvnit: Matus kap. 15/24..nie, som poslany k ovciam zahynulym z domu izraelovho....na inom mieste, neviem to narychlo najst - tuto pravdu prinasam vam bez ducha, nie samarijcom (teda nasim milovanym predkom, ktori nedokazali ciernym magom a reptosom odolat, v biblii neprezieravo nevymazali vsetky skvosty, ale to by ste museli mat otvorene srdce a snazit sa nadviazat na svoje korene.
   c7

   Vymazat
 18. Moc hezky clanek Oto.
  Rozumim i tomu nepochopeni "ohledne nicnedelani". Chtelo by to jiny vyraz ale on zatim ve slovni zasobe ne a neni :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JA OTO chápem aj toto:
   http://tetabetablog.blogspot.sk/2012/12/jedenaste-prikazanie.html

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.