31. ledna 2011

Eckhart Tolle: Pravda vás osvobodí

(Z přednášky 31. 10. 2008, TV leden 2011)
Překlad: Orgonet

Jedno z nejdůležitějších učení zenu je osvobodit se od reaktivity a prostě ztělesňovat absolutní přítomnost. V tom je nesmírná prostota, a je to velmi mocné učení, ztělesněné zenovými mistry. Ti se na většině zobrazení tváří dost přísně, asi takhle (:-)))), ale když jsou to dobré kresby, opravdová umělecká díla, a když se podíváte zblízka, za tou přísností můžete uvidět soucit a jemnost. Ta přísnost tam je, aby proťala mysl a ego v druhém člověku. (:-) 

Před mnoha lety jsem mluvil se zenovým mnichem, bylo to asi dva nebo tři roky poté, co jsem prošel oním probuzením. Byl jsem na návštěvě kláštera, a on řekl:  „Zen je ve skutečnosti o nemyšlení“. A pro mě to bylo veliké učení, protože jsem si najednou uvědomil, proč jsem byl v předchozích dvou letech tak klidný. V mé hlavě už neprobíhalo tolik myšlení. Nějaké nezbytné ano, ale náhle tam nebylo to myšlení, které mě činilo nešťastným, což bylo mé obvyklé myšlení. To mě činilo mě neustále nešťastným, ale já to nevěděl. Myslel jsem, že ta nešťastnost má něco společného s mým životem (:-)), že jsem nešťastný kvůli svému nešťastnému životu. Ale ten život nebyl nešťastný. 

Můj nešťastný život, to byly jenom nešťastné myšlenky v mé hlavě. Na mém životě nebylo nic špatného. Je pravda, že jsem neměl peníze, bydlel jsem v Londýně v malé místnosti, kam se vešla jenom postel, v jedné místnosti jsem musel vařit a dělat všechno, měl jsem společnou koupelnu s dalšími sedmi či osmi lidmi, kteří měli podobné pokoje, musel jsem stát ve frontě na záchod, měl jsem kvůli tomu zácpu, a k tomu spousta drobností, ale celkově to bylo fajn. Celý problém, nešťastnost, byl v mé hlavě. Byly to moje myšlenky. Úzkost, co se mnou bude, zda se dokážu prosadit, všechna mínění o mém životě, jak je to celé hrozné, prostě myšlenky. 

A pak jednu noc ty myšlenky jakoby zkolabovaly, a já jsem se ráno probudil ve stejném hrozném pokoji, který už nebyl hrozný. Do téhož hrozného života, který už náhle nebyl hrozný. Protože „hrozný“ byla myšlenka, a to ostatní byl život. Takže jsem se probudil, a bylo to krásné, prima. Najednou na tom pokoji nebylo nic špatného, ani na čekání na toaletu, prostě jsem jenom počkal. Ale neuvědomil jsem si, odkud ten klid přišel, prostě jsem nevěděl. Navštívil jsem různé učitele, a ptal jsem se. Nakonec jsem potkal toho zenového mnicha, už si ani nepamatuji jeho jméno, a on řekl: Zen je o nemyšlení. A to bylo pro mě velké učení. Náhle jsem si uvědomil, proč jsem byl v předchozích dvou letech tak klidný. Je divné, že jsem nevěděl, že už tolik nemyslím. Prostě jsem jenom tolik nemyslel. A to nemyšlení jsem pociťoval jako klid. Tak jsem tomu říkal klid. Ale teprve až jsem potkal toho mnicha, uvědomil jsem si, že moje mysl už není tak aktivní. Ten hlas, který je v hlavě, už toho tolik neříkal. A to málo, co ještě říkal, nebylo tak důležité. 

Takže ten hlas mě už nečinil nešťastným tím, co povídal. Říkal jen pár věcí, jako třeba „Jé, to je pěkné“. A to vás nedělá nešťastným. Je to velký krok, když hlas ve vaší hlavě ztratí moc činit vás nešťastným. To je konec nešťastnosti. Protože veškerá nešťastnost se ve skutečnosti odvozuje od hlasu ve vaší hlavě, který vám něco říká a vy tomu věříte. (:-) A když se rozhlížíte, říkáte si, copak je nějaká nešťastnost v tomhle stole, v téhle kytce, nebo ve vzduchu, který dýchám, nebo na ulici, kterou vidím, nebo ve stromě, nebo v šálku čaje, ne, nikde není žádná nešťastnost. To všechno je v hlavě. Ale já jsem to nevěděl, myslel jsem si, že je to v hlavě, protože je to i kolem. (:-)) A to je probuzení. Může k tomu dojít postupně, tak jako u mnoha z vás, kteří tu sedíte, nebo se to může stát náhle, skrze nějaký zvrat ve vaší hlavě. Ale tím nezhloupnete. Naopak, stanete se inteligentnějšími. Když ustoupí obsesivní myšlení, mysl by si mohla pomyslet: "Ach, já zhloupnu, protože už nebudu nic vědět". 

Vy nepotřebujete vědět spoustu věci, o nichž si myslíte, že je potřebujete vědět. Například o druhých lidech. Nepotřebujete mít neotřesitelné mínění o tom, kdo jsou, protože potom si je „zmrazíte“. V pojmové struktuře vašeho myšlení ve vaší hlavě „zamrznou“. Když tohle uděláte jiným lidem, je to skoro něco jako násilný čin. Vy si je takhle zmrazíte a víte, jaký on nebo ona jsou. Stačí pár soudů a pojmů, a máte zhodnocenou celou osobu, a to je hrozná věc, kterou můžete někomu udělat, ale samozřejmě je to nevědomé. A když to už ostatním nebudete dělat, ta úleva, tolik to zlepší vztahy k ostatním lidem, a pak to nebudete dělat ani sobě samým, protože lidé to dělají ostatním, ale dělají to i sami sobě. Vytvoří si svazek myšlenek o tom, kdo jsou. Ale to nejste vy, vy jste nekonečně hlubší a rozsáhlejší, tak přestaňte vytvářet mínění o sobě i ostatních. A pak může život plynout. Nádherně, ve vztazích, sám běh života, necháte ostatním jejich svobodu. A i vy sami se stanete svobodnými. Budete se cítit uvnitř svobodní. 

Takže onen mnich mi dal poznání, proč jsem tak klidný. Bylo to v tom myšlení. Později, když ke mně přicházeli lidé a kladli mi otázky, postupně jsem poukazoval na to, že v lidské hlavě je hlas. Nevím, kdy jsem to někomu řekl poprvé. A ten člověk mi řekl: „Cože? Já jsem tedy blázen?“ A já jsem řekl: „Ano, jste. (:-))) A právě tak všichni ostatní, a já jsem byl také.“ A to je také důvod, proč velmi málo lidí chápe zen. Důvod je, že ho nemůžete chápat. Konceptuálně. 

Je jedna zenová historka, kde je žák dotázán mistrem, obvyklým způsobem zenových mistrů, kdy jakoby udeří překvapivě na žáka: „Chápeš zen?“ řekne mistr. „Ne, nechápu“, tetelí se žák. A mistr zahřímá: „Já taky ne.“ (.-))) Takže rozdíl mezi žákem a mistrem je, že žák nechápe, ale myslí si, že by měl chápat. Mistr nechápe, ale je plně spokojen s tím, že nechápe. To je hlubší úroveň. Potřeba konceptuálně pochopit je pryč. Mistr je zakořeněn v bytí v přítomnosti. A žák si myslí: „Měl bych pochopit, měl bych pochopit ...“   

A nejde jenom o zen, jde i o vás. Nemusíte chápat, kdo jste. Mnozí lidé se snaží pochopit nějakou úplnou odpověď o tom, kdo jsou. Kdo jsem, co je na mně špatného. (:-))) Mnozí lidé mají neustálý pocit, že je na nich něco špatně. Mnozí lidé se domnívají, že jsou problémem, který je třeba řešit. Chodícím problémem k řešení. A jdou za psychiatrem:“Můžete vyřešit problém, kterým jsem já?“ (:-)) Takže konečný závěr o sobě není možný. Protože jste mnohem hlubší a širší, než můžete pojmout do několika myšlenek, ať jsou jakkoli komplexní. Ty nejsou to, co jste vy. 

Takže když opustíte potřebu pochopit, kdo jste, je to zrovna tak důležité, jako opustit potřebu pochopit zen, protože zen jste vlastně vy. A pak půjdete hlouběji do inteligence, která nepotřebuje být konceptualizována skrze myšlenky. Pak jste zakořeněni v oné širší inteligenci, a nestáváte se hloupými, ale stáváte se poprvé opravdu inteligentními. Jste zakořeněni v oné hluboké inteligenci. Tam sídli kreativita, živost, svěžest, radost. A vy jste tam, protože už nepotřebujete mít mínění o sobě, o své identitě odvozené od nějakých myšlenek ve vaší hlavě. (13.35)

Opět scházím z cesty pravé a jediné?

Počitadlu blogu trvalo asi dva roky, než se dostalo na milión (27. září 2010), a za další 4 měsíce (27. ledna 2011) přibylo dalšího půl miliónu přístupů. To je slušný nárůst čtenářů, s jakým se ani nepočítalo - kdo mohl tušit, že šílená témata tohoto nenormálního blogu zaujmou další lidi?  Vypadá to, že hranice tolerance normálního, existujícího, reálného, seriózního, přijatelného, atd., se u nás všeobecně pomalu zvyšuje (:-))) - dobrá zpráva! Hlavně pro český národ, který má vrozenu minimální toleranci k čemukoli neznámému a jest  karmickým úkolem Čechů, aby se s tím vypořádali.

Nová témata zde zveřejněná pravidelně vyvolávají obavy o mé duševní zdraví, takže dneska pár řečí na toto téma, vlastně nic nového, pořád to opakuju dokola.

Historie mé náklonnosti k tomu, co normální lidé považují za nenormální,  probíhala asi takto: Mám mnohaletou jógovou historii, takže pro mě byla  už dávno samozřejmá existence minulých životů, vegetariánství a potřeba spět k seberealizaci. (Pro mé okolí něco hodně nenormálního, ale zvykli si.) Zdálo se mi to jako vrchol mého poznání, od něhož už není kam pokračovat. Prostě, stagnace, budu po zbytek života cvičit a chovat se slušně a budu čekat, až můj mistr uzná, že si zasloužím seberealizaci...

Náhle ke mně přišly knížky Eckharta Tolle, z nichž mi došlo, že není třeba čekat, až mi tu seberealizaci někdo dá darem. A pak už se nová poznání začala hrnout.

Jako šok přišlo pochopení, že na světě není vše tak, jak nám říkají média, že vládám neleží na srdci blaho lidí, ale že na ně stříkají chemtrails a provádějí jim mnoho hnusných věcí. Jako řešení se okamžitě ozval orgonit, který na to na všechno fungoval. A tak nádherný objev bylo třeba předat dál, a když to nešlo předávat přímo, tak proč to nezkusit anonymně na blogu...

Tenhle blog zpočátku nepočítal, že by se zabýval něčím dalším než orgonitem. Ale práce s orgonitem prý přináší rozvoj, a asi proto se tématika začala rozrůstat. Začaly se ke mně hlásit neignorovatelné zprávy z oblastí, které pro mě byly ještě nedávno naprosto nepřijatelné, jako ovládání počasí, channelingy, UFO, kontrola mysli, atd. atd. To, co pro mě bylo původně nesmyslné, začalo do sebe zapadat a dostávalo to smysl. Takže moje hranice tolerance nenormálních jevů se pořád a pořád posunovala a stále se posunuje, a těším se, že se ještě bude posunovat dál (:-))))

A podobně se myslím posunuje i porozumění a tolerance čtenářů. Pár tisíc původně nevěřících lidí se začalo zajímat o orgonit, o chemtrails. Mnozí začali vidět i manipulace počasí. S každým novým tématem (Matthew, Little Grandmother, Nibiru, atd.) sice přišlo pár názorů, že tentokrát jsem už opravdu mimo, a potřebuju  psychiatrickou léčbu, ale zřejmě si lidé buďzvykli, nebo přinejhorším naplnili svou hrozbu, že už nebudou číst tenhle blog.

Nejnovější téma, v němž jsem právě "úplně mimo", je Aolian a jeho přírodní bytosti. Pro mě osobně Aolian přišel v pravý čas a naznačil mi, jak pochopit přírodní bytosti. Ty jsou od počátku pro mě součástí giftingu, i když nevím, jak přesně fungují. Na začátku činnosti mě poučili na různých fórech, že orgonit funguje díky tomu, že jím regenerovanou energii využívají přírodní bytosti k obnově harmonie a rovnováhy v přírodě. A že je dobře s nimi komunikovat, předávat jim orgonit, ptát se jich, kam ho umístit ... Tohle od počátku respektuju a každý kousek jim svěřuju. Mám na to takový svůj rituál. 

Věřím i na bytosti, co se jím říká Sylfové. Na začátku mé činnosti se mi jich taky ukázalo několik, myslím že těch pravých, ve tvarech zvířat, za zvláštních okolností... (Rozhodně si nemyslím, že všechny zajímavé tvary oblaků na obloze jsou Sylfové, spíš je pokládám většinou za bezprizorné cáry chemických krystalků.)

Myslím, že i na českém orgonitovém fóru pár lidí rádo užívalo ve spojení s orgonitem termínu "přírodní bytosti". Ale chápu, že něco jiného je hovořit o nich abstraktně a něco jiného je, když se k nim přiblížíme konkrétně a dáme jim jméno. A nedej bože, když se pojmenujou "draci". Každý normální člověk ví, že je to  pohádka a nesmysl ...

Takže já se omlouvám normálním lidem, které toto téma nebaví, ale mě opravdu zajímá dovědět se něco o přírodních bytostech od člověka, který evidentně o nich hodně ví. Aolian tu rozhodně dostane prostor. Ohledně jeho zářivek, to nevím, nemohu posoudit, nejsem typ na tyhle pokusy, ale patří to k němu a pro někoho to může být užitečné.

Jinak se omlouvám za své výpadky v odpovídání na maily, zveřejňování příspěvků a komentářů. Moje práce je nepravidelná a nárazová, a víkendy teď bylo nutno věnovat rodině. Pokud jste poslali něco zajímavého, a mně to uteklo, ozvěte se prosím znovu.

28. ledna 2011

Aolian: Pozorování počasí III.

Aolian chtěl toto vystavit jako komentář, ale hodí se to jako samostatný příspěvek. Opět zajímavá pozorování, díky!


Aolian píše:
Díky za připomínku k UV lampám, zde jsou odkazy na objednání a koupi UV žárovek:

UV žárovka s barvou indigové modře
http://www.svetzarovek.eu/p-3742/k-741/zarivka-uv-230v20w-e27-3x/

Zářivka UV-C
Koukám, že jsme ji nakonec získali z jiného internetového obchodu, zde je odkaz
http://www.vltava2000.cz/kompar/goods-6797-36-zkom-7wg23270ra-ger-uvc.html

Původně jsme chtěli značku RALUTEC, jak je uvedeno v odkaze, ale zrovna ji neměli, tak jsme vzali náhradní Osramku (oba typy jsou si ale hodně podobné)

Díky za tip na knížku o temných pseudovládcích, seženu si ji, jak to půjde nejdříve.

Je dobře, že přibývá osobních zkušeností s chemtrails a klimatickými zbraněmi. Čím víc osob se tím bude zabývat, tím větší bude síla s tím něco udělat.

Jak postupně zjišťuji, přírodní bytůstky mi už dávno chtěly naznačit, co se to v naší atmosféře děje za lumpárny (chemtrails apod.), nebyl jsem však naladěný na tu správnou vlnu, abych dokázal přijmout jejich výzvu. Navíc zpětně zjišťuji, že temnáři z astrálního podsvětí kolem mne tkali jakýsi temný krunýř, který mi v tomto ohledu permanentně blokoval příjem potřebných informací. Teprve ke konci minulého roku se podařilo mému osobnímu astrálnímu průvodci pořádně do mě šťouchnout, aby mi už konečně svitlo v lebce a učinil klíčová poznání, jak se věci mají. Zavedl mne k webu Orgoneta a právě tohle byla pro mne ta správná a potřebná nalejvárna informací o chemtrailsové „chemoterapii“ naší planety aj. klimaterostistických akcích. Souběžně s tím ze mne spadl temný krunýř mé vlastní slepoty a dostal jsem sílu a motivaci jednat. Vnitřně ale cítím, že mi stále ještě uniká spousta důležitých věcí, které je potřeba prožít a pochopit.

Velkou zásluhu na mých reportážích o pozorování počasí má můj kamarád, který mrzne po nocích na jedné nedodělané fotovoltaické elektrárně zatuhlé v ledu. Dívá se na nebe, zapisuje si dění kolem sebe a čistí temné obaly a blokády ulpívající na naší planetě. Přes energie Reiki dává energetickou posilu všem přírodním bytostem spoutaných v destruktivním pekle elektrosmogu, negativních emocí a chemizované atmosféry, aby se jim podařilo zdárně se z toho všeho osvobodit a úspěšně přejít do světlých paralelních úrovní. Přestože uměle modulované ochlazování Evropy mu vlastně zajišťuje práci (a ta se v našem kraji opravdu shání hodně špatně), vytrvale a razantně pracuje na eliminaci klimateroristického „ochlazovacího programu“. Občas mám ale o něj trochu strach, protože má velkou citlivost na energie planety a destruktivní působení šílených klimatických zbraní jej už několikrát dost nehezky zparalyzovalo. Naprosto souhlasím s jeho tvrzením, že je potřeba, aby důsledky veškerého tohoto špatného konání tvrdě dopadly na hlavy jejich původců. Proto k našim hlavním aktivitám patří i usilovné pídění se po klíčových příčinách, proč se daří temným pseudovládcům tak vehementně a s takovým úspěchem blokovat chod karmického kola naší planety.

…Včera se mi podařilo zdetekovat velmi pevný krunýř z temných vláken, který mají natkaný temní pseudovládci v jádru svého astrálního podsvětí k tomu, aby s ním zuby nehty blokovali masové provalení kauzy „cílené modulace počasí“ na veřejnosti. Určitě s tím půjde něco udělat, ale napřed musím zapracovat na sobě a posílit svého vnitřního Bojovníka.

Cítím, že klimateroristi se sem teď snaží nahnat velmi studené počasí ze severovýchodu, které by pak napříč naší republikou proudilo až do obřích lyžařských středisek v Alpách. Poslední dobou totiž zachycuji kvanta poplašných až hystericky laděných myšlenkových forem, že za žádnou cenu nesmí dojít k roztátí alpských ledovců. Pochybuji, že by to bylo z lásky k přírodě, ta na zakonzervování alpských ledovců rozhodně nelpí. Bytosti přírody v tom naopak vidí novou cestu své celostní transformace. Tipnul bych si ale, že na alpských ledovcích vehementně lpí magalomanská lyžařská lobby. Při včerejším prohlížení mraků přes program Google Earth jsem z myšlenkových forem vyčetl jakýsi záměr nasyntetizovat a poslat vydatnou sněhovou nadílku do Alp. Zjevně jim to ale nevyšlo, protože hlavní srážková fronta se nakonec vysněžila v německé nížině, kde je jim to platné jak mrtvole zimník...

27. ledna 2011

Tati, kdyby nám tak pustili trochu slunce ...

Buď zdráv, Orgonete,

chtěl jsem to dát jako komentář pod Aolianův příspěvek, ale nějak blbne funkce vkládání komentářů (beztak sabotáž, hehe... nebo je to jen moc dlouhý), tak Ti to posílám jako email:

K tomu počasí (a nejen v Norsku)... Orgonete, kde máš prosimtě ten papír, kde se píše, že manipulace počasí pomocí HAARP a chemtrails skutečně existuje, abych se pod něj mohl podepsat?

Pozoruju tady oblohu jak jen často jde a v poslední době je opravdu vyjímečně nádherně, slunce krásně září a většinou je pohodová atmosféra (kromě teda jedné náhlé oblačnosti, kdy začaly pršet ledové krystalky a napětí šlo cítit snad všude kolem). Ale letadla se snaží (už mám i vypozorované "oblíbené" oblasti). Upozorňuju, že tady nejsem u žádné důležité letecké tepny, navíc většina lajnovacích letadel létá na opačné straně od nejbližšího možného mezinárodního letiště. Jeden (vyjímečně krásný) den jsem jich dokonce v jedné oblasti během cca deseti minut napočítal šest a potom do dvou hodin celkem 14, všechna za sebou nechávaly lajny. Ty se potom většinou rozpouštěly do těch zvláštních roztahaných minimráčků a oblačností a dále spojovaly (tohle se pravidelně děje tak, že to vytváří jakousi clonu před sluncem, skoro nikdy jindy na jiné části oblohy). Ale co jsem potom viděl ten stejný den, to mě dostalo. Přicházela větší oblačnost a před ní jako předvoj pár mraků. Jeden vypadal jakoby "otevřený" a uvnitř jsem viděl
zřetelně cca osm linek, jedna vedle druhé. Skoro jako nějaký rošt, kolem kterého byl mrak "postavený". To už jsem byl nalomený opravdu věřit manipulaci počasí.

Ale co jsem viděl dneska mě už opravdu dorazilo. Jednak jsem v jedné oblasti viděl dvě letadla nechávající lajny, ale letěly obě stejným směrem, ve stejný čas, jen pár desítek kilometrů od sebe. Víc už na sebe snad upozornit nemohli. Potom se objevila přicházející oblačnost, která ale vypadala hodně netypicky. Jakoby přicházející vlna, která měla velice jasnou linii a táhla za sebou linky. A v celé následující mlžné oblačnosti šly velice zřetelně vidět geometrické tvary! Celé to bylo složeno ze čtverců nebo kosočtverců, takže to vypadalo jako obrovská mřížka. Na jiných místech to doplňovaly velice pravidelné vlny a vlnky (bylo to přes cca půl oblohy). Jestli tohle nebylo díky činnosti HAARP, tak pak už fakt nevím, protože přirozeně to nevypadalo ani náhodou.

Ty grafy aktivity HAARPu, co se tu někdy objevují, to je jenom z amerického nebo i norského? Protože z toho, co tady pozoruju bych řekl, že tady ten HAARP musí běžet snad každý den.

Takže, jak už jsem řekl: Orgonete, věřím a věřit budu (dokud někdo nedá přesvědčivé důkazy, že nic takového nejde a neděje se), že manipulace a ovlivňování počasí existuje a děje se (a to denně). A osobně si myslím, že to je opravdu hlavně za účelem odstínění slunečního záření, protože to září opravdu vyjímečně (vyhřívám se jako ještěrka kdykoliv jen můžu).

Musím říct, že pokaždé, když vidím lajnující letadla nebo umělé vlnky, tak mě to pěkně naštve. Dřív jsem tomu neholdoval ani moc nevěřil, ale nejde být dál slepý. Začal jsem taky posílat energii a motlitby Matce Zemi, protože si myslím, že každou možnou podporu potřebuje a využije
a my ji v tom nemůžem nechat samotnou (osobně dám přednost očištění a pomoci Přírodě před umělým konzumem a destruktivním chováním společnosti).

Přeji hezký den!

Richard


Buď zdráv, Richarde,
díky za prima příspěvek!
  • Vkládání dlouhých komentářů blbne, ale nakonec se to tam vloží, i několikrát.
  • Papír na podepsání - teď nevím, co myslíš. Petici zatím neorganizuju, možná někdo jiný ví o nějaké?
  • HAARP zde zobrazovaný je aljašský, odkaz na něj mám vpravo na liště. Zajisté ho nenechávají zahálet (pořád to nesleduju), a hele, zrovna teď je aktivita minimální. http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi
  • U nás zřejmě mnohem více odstiňují slunce než v Norsku, sluneční svit je tu výjimečný, ale pokud je, tak slunce skutečně září a hřeje mimořádně!
  • Pokud se navečer vyjasní, letadla postřikují oblohu třeba i v osmistupu., v pravidelných rozestupech. Nechápu, jak si někdo může myslet nebo tvrdit, že je to běžná letecká doprava.
  • Nejčastěji se nám v tuto dobu těsně nad hlavami válejí špinavé chuchvalce umělých mraků, občas spouštějí zmrzačené srážky všeho druhu.
  • Mříže a vlny, to už se mi nechce ani popisovat.
V neděli jsme trochu lyžovali na Lipně. Chvíli svítilo slunce, pak začali ze všech sil odpařovat a formovat nízké umělé šedivé plstnaté mraky, aby ho zakryli, bylo -7° a fičel slušný vítr. Zajímavé bylo, že ty šedé chuchvalce se pohybovaly chvílemi po větru, chvílemi proti větru, chvílemi chaoticky... Slunce prosvítalo jen maličko, na liftu byla zima a nějaký cizí chlapeček si posteskl tatínkovi: "Tati, kdyby nám tak pustili trochu slunce..." Přemýším, jak to myslel. Skroro jako by tušil, že nám to slunce odměřují. Nebo že by pro ty dnešní děti bylo normální, že všechno včetně počasí se řídí zmáčknutím knoflíku? (Obrázek je jenom výzdoba, nikoliv dokument.)

Taky posílám energii matce Zemi. Jak říká Kiesha, Země potřebuje vědět, že stojíme o to, aby se očistila...
Přeji rovněž hezký den!
Orgonet
Aolian: Jak jsme pozorovali počasí II:

Aolian poslal pokračování své reportáže. Moc se mi to líbí a pokládám to za značný pokrok ve stavu poznání na našem blogu. 
Já ty neustálé souboje energií o každý kousek atmosféry taky vnímám, ale zdaleka neumím vidět tolik souvislostí jako Aolian.  Možná to je tím, že se ostýchám více spolupracovat s přírodními bytostmi. Někdy si řeknou o orgonit, někdy si řeknu já o pomoc, vždycky to funguje, ale zatím si tu možnost asi málo uvědomuju. Doufám, že se od Aoliana  přiučím...

Jak jsme pozorovali počasí II.

… aneb pokračování naší „Reportáže psané pod chemickým nebem“, tentokráte od 19.1. odpoledne do půlnoci 26.1.2011

1. Zlepšováky v naší práci

Postupně vylepšujeme naše pracovní podmínky pro čištění energií krajiny i vlastní harmonizaci. Do naší malé pracovničky přibyly nové orgonity a pěkné kousky křišťálů, ametystů a hematitů pro celkovou eliminaci elektrosmogu. Pro další harmonizaci našeho pracovního prostředí jsme ze starých repráků „vykuchali“ kulaté magnety, na které jsme nachytali hrubé železné špony. Výsledným produktem jsou trochu legrační „železní ježkové“, kteří ovšem výborně čistí prostor od veškerých destruktivních a chaotických energií a hlavně také - společně s orgonity - eliminují temná rezidua uvolňující se ze všech očistných procesů. Jelikož mi přišla spousta dotazů ohledně práce s UV lampami, tady je info, jak to celé praktikujeme. UV žárovky nejsou v běžných obchodech k sehnání, ale dají se celkem jednoduše objednat přes internetový obchod www.svetzarovek.eu

Jaké typy žárovek jsme si pořídili? V prvé řadě žárovku UV-C, 9 wattovka, značka Osram. Produkuje velmi intenzivní světle fialové záření, které dráždí oči, proto bez slunečních brýlí ani ránu. Žárovku jsme vložili do malé stolní lampičky a umístili do odlehlého rohu místnosti, kde nemáme žádné květiny. Tento roh místnosti jsme navíc oddělili závěsem od ostatního prostoru. Záření UV-C dokáže velmi rychle a účinně transformovat ztemnalé a zhutnělé energie zpět na dynamické přírodní energie schopné celkově posilovat a ozdravovat auru přírody. Záření UV-C dále celkově podporuje vnitřní živost, protože rozhýbává zhoubnou ztuhlost, všudypřítomný produkt zkostnatělého životního stylu naší přecivilizované společnosti.

Jak provádíme transformace? Vezmeme si do dlaní kamínek, který je nám citově blízký, může to být i oblíbený oblázek od řeky. Do tohoto kamínku myšlenkově a vizuálně přeneseme objekt, který chceme transformovat. Můžeme tam „přenést“ nejen kus krajiny, který chceme vyčistit, ale i svou vlastní podstatu (duši), svého astrálního Anděla Vnitřní Proměny, a třeba i celou naši planetu. Poté dáme kamínek pod UV lampu, poprosíme Bytosti Univerzálního vesmírného řádu o pomoc při transformaci a lampu rozsvítíme. Opustíme prostor a minimálně 10 minut necháme záření působit (nejlepší je trénovat vlastní intuici, která spolehlivě napoví, kdy dotransformováno jest). Nemusíte mít obavy, že by se k nám Bytosti Univerzálního vesmírného řádu skrze chemické nebe, temné obaly astrálního podsvětí nebo hustou deku elektrosmogu nedostaly. Manifestují se v mnoha paralelních světlých úrovních naší sluneční soustavy i naší planety, odkud neustále vylaďují superstruny našeho vesmíru do harmonických souzvuků skládajících ve své finální podobě dokonalý symfonický orchestr. Pod vlivem UV-C záření jim to jde ale přece jenom o poznání lépe a rychleji. Když chceme zharmonizovat toky energií na naší planetě a pomoci všem přírodním bytostem k pokrokovým transformacím, dáme si do dlaní pěkně vyvinutý krystal křišťálu, na mentální úrovni vědomí do něj přeneseme celou naši planetu a šup s křišťálem pod lampu, alespoň na půl hodiny. Příbuzný ametyst má také výborné schopnosti transformačního média, k práci s UV-C lampou jej však nelze využít, protože pod tímto zářením postupně vybledává. Po skončení práce poděkujeme Bytostem za pomoc, pomocí dlouhé svíčky dovyčistíme zbytky reziduí a jdeme s dobrou náladou na svačinu.

Ze stejného internetového obchodu jsme si také objednali trojtrubicovou žárovku typu UV-B, značka K710, 230V/20W, E27. Dává velmi příjemné a celkově harmonizující záření indigové modře. Nemusí se skrývat za závěsem, neboť její záření není agresivní ani na oči ani na kůži. Používáme ji k energetickému nabíjení minerálů, k celkové harmonizaci našeho těla, pro lepší inspiraci v naší práci a také pro zlepšení komunikace s našimi astrálními průvodci.
Oba typy žárovek jsme pořídili za přijatelné ceny, vykonávají nám dobrou službu a přírodní bytosti nás za to mají rádi. Zajímá nás jejich život a hledáme možnosti, jak bychom jim mohli pomoci, neboť to v dnešním přetechnizovaném světě nemají vůbec lehké. Kdo se chce lépe vpravit do jejich světa, rozhodně by neměl opomenout knížku Elementární bytosti od slovinského krajinoléčitele Marka Pogačnika. S bytostmi přírody dlouhodobě spolupracuje i Rakušanka Margot Ruis, která přináší až šokující data o jejich neutěšeném stavu a utrpení, viz zápisky pořízené z její přednášky v Praze (rok 2007) http://vecimezinebemazemi.blog.cz/0705/prednaska

Pro práci s přírodními bytostmi však není podmínkou mít jasnozřivé schopnosti. Stačí trocha vlastní vnímavosti a schopnosti vciťovat se do energií krajiny, to ostatní už pak přijde samo. Abychom zvýšili svou vnímavost na okolní prostředí a byli schopni pracovat s přírodou na jemnějších citových úrovních, museli jsme ale napřed pořádně vypucovat sami sebe.

2. Ostře sledované počasí ze Západního Pošumaví
První díl naší reportáže o počasí končí 19.1. odpoledne. Co se odehrálo dále? Přešla malá sněhová fronta a na noc se nebe zahalilo do beztvárných šedin, Úplňkový Měsíc skrz ně matně prosvítal a pokud se mu občas podařilo více vykouknout na oblohu, bylo kolem něj vidět veliké duhové kolo. Následujícího dne, tj. 20.1., křižovala nebe nad námi hned od časného mírně mrazivého rána hlučná letadla. Den se probudil do podobné šedi, v jaké skončil ten předchozí, během dopoledne však přišla Změna. Oteplilo se nad nulu, šedivé mraky zhoustly a přebarvily se do modrošeda až do modra, hlavně nad kopci s vysílači. Z mraků vycházely nepříjemně disharmonické energie, zkusili jsme proto harmonizaci vzdušného a vodního živlu. Kolem poledne se lehce rozpadal sníh, vločky byly hezky vytvarované do šestičetných hvězdiček. Po jedné hod odpoledne se začala oblačnost rozpouštět, přidali jsme k tomu naši energii. Postupně se nad námi objevilo azurové nebe s bílými obláčky a rozpustila se šedivá mlha kolem všech vysílačů. Odpoledne se nakonec, k našemu velkému překvapení, velmi vydařilo, pěkně jsme si užili sluníčka. Při západu slunka se objevila menší invaze práškujících letadel a než se setmělo, pokrývala nebe opět beztvárná šedina a vzduch byl cítit podivně zatuchle. Během noci začalo mrznout a lehce zasněžilo, ovšem vločky byly podivně patvarovité. Koloběh přírodních energií v atmosféře byl zhroucený a komunikace mezi přírodními živly také. Atmosféra působila nepříjemně zhutnělým dojmem. K ránu náhlé projasnění, kolem Měsíce se však znovu utvořilo nápadné duhové kolo. Měsíc svítil jaksi nepřirozeně a energeticky téměř vůbec nekomunikoval s vodním živlem. Což může být docela průšvihová záležitost, i pro oceány, neboť právě Měsíc dokáže vylaďovat energie vody do velmi jemných harmonizujících vibrací.

Téměř jasné ráno 21.1. vydrželo jen krátce. Slunko se sotva stačilo porozhlédnout po obloze a už opět beznadějně mizelo v houstnoucí šedi za vyhrávání kakofonického orchestru práškujících letadel. Během dne mraky opět jedovatě zmodraly, rozproudil se studený severovýchodní vítr a po chvíli se z mraků začaly sypat ledové krystalky jakoby „spíchnuté horkou jehlou“. Atmosféra vibrovala chaotickými energiemi a když jsme se naladili na vzdušný živel, připadalo nám, jako bychom se ocitli přidušeni pod nějakým deklem. Celá řada vzdušných bytostí byla uvězněna v temných vrstvách elektrosmogu a měla podobu zrůdných fantómů. Spoutané a znetvořené bytosti prožívaly nesmírné utrpení; ztratí-li totiž jakákoliv vzdušná bytost možnost pohybu, okamžitě hrozivě ztemná a zhroutí se v negacích, buď do agrese nebo do rezignace. To však není všechno: takto ztemnalá bytost se zároveň stane velkým mentálním zesilovačem všech svých negací, které je nucena nedobrovolně prožívat. A co se děje následovně? Energie bytostí vzdušných živlů ve své podstatě velmi silně rezonují s myšlenkami lidí. Negace spoutaných vzdušných bytostí postupně výrazně zesílí v prostředí všudypřítomného elektrosmogu obohaceného o negativní myšlenkové formy lidí, utvoří se černá mračna a ta jsou potom přitahována vším, co je s nimi stejnorodé. Města s negativní energií, byty plné elektrosmogu, psychicky vystresovaní lidé, tam všude najdou černá mračna svůj azyl a tam všude se zacyklují do dalších temných řetězců destruktivních energií. Pod vlivem orgonitů aj. pozitivních zářičů však postupně ztrácejí svou sílu a nakonec se začnou rozpadat.

Rozhodli jsme se, že zkusíme plošné přečištění jednotlivých vrstev atmosféry v rámci celé planety. Brali jsme jednu vrstvu po druhé a z každé čištěné vrstvy se postupně uvolnila spousta osvobozených vzdušných bytostí. Rychle jsme jim přivolali pomocníky, kteří je odvedli do světlých úrovní mimo naši planetu k celkovému vyčištění, ozdravění a i budoucím transformacím dle jejich dalších úkolů. Byly to hlavně bytůstky jemnějších substancí, které nedokázaly vzdorovat ani elektrosmogu ani negativním myšlenkovým formám. Po celkovém přečištění atmosféry výrazně vzrostly energie vzdušných bytosti hrubších substancí, které jsou schopny lépe vzdorovat destruktivním vlivům lidských civilizací a mohou v jednom okamžiku existovat v několika různých astrálních úrovních.

Jakmile jsme dočistili atmosféru, zjistili jsme, že část temných struktur ulpěla na zemském povrchu a má tendenci znovu atakovat atmosféru. „Přejeli“ jsme tedy i zemský povrch a pak se ukázalo, že další část temna se přesunula do podpovrchových vrstev naší planety až k jejímu jádru. Nezbylo tedy nic jiného než vygruntovat i tyto zbývající vrstvy planety. Teprve potom jsme pocítili příjemnou úlevu. Atmosféra si svůj přirozený koloběh energií však udržela jen na chvilku, po chvíli se objevily nové blokády. Při jejich opakovaných čištěních se podařilo osvobodit další skupiny vzdušných bytostí a odeslat je pryč do světlých astrálních úrovní. K odcházejícím vzdušným bytostem se nakonec přidaly i některé skupiny vodních bytostí, rovněž převážně jemnějších substancí. Po tomto čištění v atmosféře přechodně silně vzrostla hladina jangových energií.

Zharmonizovaný koloběh energií v atmosféře vydrží vždy jen malý mžik po jejím radikálnějším přečištění, pak se znovu zhroutí do chaosu a disharmonií. K večeru se navíc objevila nová letadla, zhoustla šeď na obloze a vzduch postrádal jakékoliv vůně. Teplota prudce spadla z nuly na mínus šest. Noc z 21.1. na 22.1. byla zašmouraná a taky pěkně mrazivá (k ránu až – 11 stupňů). Napadl poprašek sněhu; vločky měly poměrně harmonické struktury, ale celkově působily hrubším dojmem (vliv zvýšené jangové energie v atmosféře?). V noci jsme dělali další čištění atmosféry, postupně jsme se „prokousali“ až k temným energetickým vrstvám z minulosti, které v sobě nesla traumata z druhé světové války. Zaznamenali jsme zapnutí HAARPu, přes UV-C lampu jsme zadali okamžité přetransformování všech jeho destruktivních energií na přírodní energie. Začátek byl dramatický, pomocné bytosti musely vyvinout velké úsilí k započetí transformace, protože přesně samy nevěděly, jak na to. Pak se to ale přece jen zdárně rozjelo. Všude kolem nás silně vzrostly energie, vůbec se nám nechtělo spát.

Ráno nás uvítala polojasná obloha, ale dlouho nevydržela. Brzy se začala natahovat nová šedina. Navzdory chemickým sypačům jsme si ale sluníčko přece jen na chvíli vybojovali, museli jsme ale vyvinout zvýšené úsilí. Vlastně jsme s klimateroristy tak trochu hráli přetahovanou: oni zamlžili oblohu letadly s postřikem, my jim to rozpustili, oni to přiletěli znovu zalátat a my jim to zase rozpustili... Přitom jsem zaznamenal myšlenku tohoto typu:

„Ku.va, kolipa toho svinstva sem budem muset nasypat, aby se to tú už pořádně zdrclo?!“

To se odehrálo dopoledne, pak už jsme to vzdali a celé odpoledne bylo nebe pokryto odpornou šedí. Vítr se stočil ze severního na východní a počasí nabylo vyloženě jakoby inverzního charakteru. Pod hustými mračny zůstaly teploty několik stupňů pod bodem mrazu. Radost nám ale udělaly pěkné rampouchy na smrkových větvičkách při okraji lesa. Byly pěkně průhledné a uvnitř se vyjímaly hezké kytičky vykouzlené ze zmrzlé vody. Na vedlejší louce jsme s nemenší radostí obdivovali krásné stromečky z jinovatky vykouzlené na povrchu zmrzlých krtinců. Na noc výrazně zesílil mráz, až k mínus dvanácti.

A už je tady neděle 23.1., čtyři hodiny ráno. Venku mrzne, jako když praští, nebe je však krásně jasné a plné hvězd. Sem tam je slyšet letadlo. Před rozedníváním se začínají natahovat naše staré známé šediny, tentokrát lehce rozplizlé do jakýchsi neladných cárů. Při východu slunka se šediny proměnily v křiklavě červenooranžové mraky, zkrátka lahůdka pro všechny malíře impresionisty. Po osmé hodině ranní radikální změna v energiích atmosféry: prakticky skokově se zhroutily do ochromujícího chaosu. Na obloze všude kolem nás se objevily obláčky rozhozené do pravidelné mozaiky. V hustší namodralé oblačnosti se objevily pravidelné vlnky. Zřejmě došlo k radikálnímu zapnutí systému HAARP, pro přírodu to ale tentokrát byla pěkná pecka, jakoby na chvilku úplně ztratila svou identitu. Automatickou kresbou jsme detekovali zeslábnutí magnetického pole naší planety a ochromení bytostí všech čtyř základních živlů (ohně, vody, vzduchu i země). Jedině pomocný živelný element, přirozená radioaktivita, zůstala celkem stabilní. Napadlo nás, že bychom mohli přirozené toky radioaktivních energií využít při čištění a celkové harmonizaci přírodních energií a zdá se, že to půjde. Radioaktivita totiž oplývá velmi dynamickými energiemi a jak postupně zjišťujeme, tyto energie jsou poměrně odolné proti atakům temných struktur. Přírodní radioaktivní žíly mají navíc silné komunikační spojení s vesmírnými superstrunami, takže jsou zároveň vhodným médiem pro celkovou harmonizaci krajiny.

Při tom radikálním ranním zásahu se silně ochladilo, prostředí celkově jakoby zagresivnělo a začal proudit ledový suchý vítr ze západu (západní větry přitom přirozeně bývají spíše vlažné a teplejší). Chvilku jsme se cítili jakoby vyhození z těla, ale rychle jsme se dali dohromady a začali s dalším čištěním atmosféry, při němž se podařilo uvolnit z temných okovů další přírodní bytosti. Zatím to předběžně vypadá, že všechny bytosti osvobozované v čistícím procesu budou odcházet do vyšších úrovní k celkové regeneraci a pak zakotví ve světlých astrálních úrovních, odkud budou moci dále působit na naši planetu. Ale hlavně už budou moci opět pracovat svobodně, přirozeně a radostně, bez zbytečných traumat a utrpení. Ukazuje se nám totiž, že kolem naší planety se nachází celá řada světlých paralelních úrovní, které jsou chráněny vůči temnu a přitom se z nich dá silně působit na nemocné a ztemnalé úrovně naší planety. Je zajímavé, že tyto paralelní úrovně nejintenzivněji vnímáme přes spánkové oblasti naší hlavy (jakoby se nám tam otevírala nějaká nová energetická centra) a potom samozřejmě přes srdeční čakru. Chvílemi mám dokonce pocit, že moje duše si chodí do těchto harmonických láskyplných úrovních čerpat sílu a inspiraci pro další práci.

Kolem 10. hod dopoledne se začíná západní vítr stáčet na severozápadní, proudí k nám hodně studený vzduch. Od severozápadu se postupně začínají natahovat jedovatě namodralé mraky, jsou docela husté, ale radar v programu Google Earth je neukazuje. Zato jsou tam velice zřetelně vidět podivné šedavé až kalně žlutošedé povlaky nad oceány. Letadla nad námi lítají ostošest, z přírody je cítit, že je na ni činěn nějaký hodně nepřirozený nátlak. Mraky se srážejí dále, ve 12 hod mají charakter fádních šedin a naši krajinu zaplavuje inverze. Čistíme další ztemnalé energetické vrstvy atmosféry a snažíme se osvobozovat další spoutané a ztemnalé přírodní bytosti. Před 3. hod odpoledne se náhle zvedá silný severozápadní vítr a odfukuje mraky. Ukazuje se azurové nebe a na něm klasické obláčkové mraky, ovšem prostoupené dobře znatelnými vlnkami. Za malou chvilku už nad námi proletěla dvě letadla a rychle zalátala azuro na obloze – do posledního zbytku. Ze vzduchu byla cítit podivně napjatá až téměř hysterická atmosféra. Šedivé mraky chvílemi promodrávaly, k večeru začaly ještě více houstnout, zchladilo se na mínus šest. Koukáme na planetu v programu Google Earth a přitom cítíme, že v oblasti západní Evropy se vytváří jakási nepřirozená energetická situace plná chaosu a napětí. Zároveň cítíme, že příroda se snaží tomuto nepřirozenému stavu vzdorovat. V noci jsou hodně slyšet letadla.

Je 24.1., něco málo po půlnoci, teploměr ukazuje mínus pět. Padá sníh, vůbec se ale nedá říci, že by to byly vločky, jsou to jen jakási torza vloček, ubohé patvary s ostrými energiemi. Zem pokrývá sněhový poprašek, je z něj cítit agrese, bolest, ale také notná dávka vzdoru a hněvu. Zaznamenávám nepříjemné, agresivně se manifestující myšlenky, které vyznívají takto: „Zimu a sníh do Alp! Za každou cenu!!!“

Vysvobozujeme další spoutané přírodní bytosti a prosíme Řídící bytosti přírodních sil o pomoc. Postupně se do krajiny dostávají harmonické energie, ale převážně jangového typu. Do rána napadlo maximálně deset centimetrů sněhu, měl lehce technickou strukturu, ale vyzařovaly z něj celkem klidné energie. Po rozednění chvilku padaly energeticky velmi příjemné vločky – hvězdičky, pak se oteplilo na nulu a sněžení zcela ustalo. Ze severu na jih zvolna přecházela fronta šedomodrých mraků. Čistíme dál jednotlivé vrstvy planety, odpoledne náhle překvapivé projasnění a skokové oteplení k pěti stupňům. Zanedlouho se však přihnalo letadlo, obloha se opět zachmuřila do monotónní šedi a skokově se ochladilo. Až do večera intenzivní přelety letadel, mraky ale spíše měly tendenci se rozpouštět. V půl šesté večer před setměním najednou chviličku padaly z nebe kapičky vody. Letadla pokračovala ve svém řádění až do noci.

Noc ze 24.1. na 25.1. byla mrazivá a z nebe padaly zmrzlé krystalky vody, které postupně přešly na sníh s disharmonickou strukturou. Profukoval severozápadní vítr. Dopřáli jsme přírodním bytostem další čištění. Den probíhal podobně jako ten předchozí: dopoledne šediny až modré šediny, letadla, lehký mráz. Chvilku sněžilo, padaly drobné vločky s velmi tenkými jakoby pichlavými jehličkami. Zhmotnil se v nich přebytek jangové energie v atmosféře, možná ve spojení s chemtrails. Z vloček byl však zároveň cítit i nesmírný hněv a rozhořčení nad svévolnými aktivitami klimateroristů. Šli jsme se projít na vlhkou louku. Tam jsme zjistili, že ačkoliv je teplota stále pod bodem mrazu, louže, v dřívějších letech běžně pokryté pevnou krustou ledu, najednou nějak obtížně zamrzají a led je nezvykle měkký…

Po jedné hod odpoledne za stálého hluku letadel silně zhoustly mraky, zesílil ledový SZ vítr a znovu se rozpadaly vločky s pichlavými jehličkami. Z krajiny bylo cítit podivné konfliktní napětí, cítili jsme, jakoby přicházelo od západu, odněkud z Německa. Kolem 4. hod odpoledne se najednou strhnul šílený fučák od SZ a rozpoutala se sněhová kalamita. Atmosféra byla přesycená chaosem a jangovými energiemi, za krátkou chvíli napadlo asi 5 cm lepivého sněhu. Pak sněžení ustalo, vítr se zmírnil, začal náhle foukat teplejší, sníh lehce břečkovatěl. Na noc jen velmi mírný mrazík. V noci kolem 11. hod mne vzbudily velmi nepříjemné a destruktivní energie. Připadalo mi to, jakoby někdo zvenčí naší planety zapichoval do její atmosféry ostré meče. Trvalo to jen krátkou chvilku, ale došlo k velmi radikálnímu rozhození energií na planetě. Brzy jsem však ucítil kontakt Bytostí Univerzálního vesmírného řádu, nacházely se v paralelních světlých úrovních a posílaly na naši nemocnou planetu láskyplné paprsky harmonických energií. Venku se zvedl studený vichr ze severozápadu a bylo slyšet hučení letadel.

Přichází středa 26.1., jsou 2 hod v noci. Cítíme, že dochází k tvorbě energetické bariéry mezi pobřežím Velké Británie a Nizozemska. Jakoby docházelo k přibrzďování severozápadního větru a spolu s tím zaznamenáváme výrazné omezení proudění teplejšího atlanského vzduchu. Vzduch začíná chladnout, vrací se mírný mráz. Ráno opět hučení letadel, šedivo, oteplení k nule. Kolem 11. hod dopoledne se nad námi udělalo modré kolo a v něm byly vidět bílé mráčky rozhozené do pravidelné mozaiky. Energie v atmosféře však zdaleka nebyly tak rozhaprované jako v nedělním ránu 23.1. Zdá se, že příroda si postupně našla způsob, jak účinně tlumit a harmonizovat destruktivní energie produkované klimatickými zbraněmi. Také po hodně dlouhé době cítíme proudy jemných růžových energií důležitých pro vyrovnávání nadbytečného jangu a pro celkové nastolení psychické pohody. (Pro lepší naladění na růžové energie jsme si z OBI přivezli zářivku zv. „FLUORA“.)

Odpoledne klasické šediny, lítání letadel. Koukáme přes webcamery, jakéže to klima panuje na českých horách a světe div se, všude ta samá šedavá uniformita jak u nás. Kolem třetí hodiny „vylezla na světlo“ temná energetická vrstva atmosféry plná traumatizujících prožitků z dob historických náboženských válek, takže jsme zase měli co pucovat. Postupně začaly řídnout mraky, letadla však opět byla na stráži, takže jsme zakrátko znovu pracovali pod šedivou až jedovatě namodralou oblohou.

V podvečer před půl pátou náhlý příliv harmonických energií, zjistili jsme, že zčásti přicházejí z Marsu. Internetový prohlížeč Stellarium nám prozrazuje, že v těchto dnech je planeta Mars velmi blízko u Slunce. Tak harmonické a příjemné energie jsem z ní ale ještě nikdy necítil. A zakrátko zjišťujeme ryze pozitivní událost, která nás naplňuje velkou radostí. Z Marsu totiž zcela zmizely jeho destruktivní temné energetické obaly, které se tam po celá tisíciletí vrstvily jako důsledek špatného konání invazních civilizací v celé naší sluneční soustavě. Teď jsou ale všechny tyhle temné vrstvy pryč a to ale znamená, že radikálním očištěním Marsu ztratili temní pseudovládci naší planety důležitou energetickou podporu pro rozpoutávání svých válečných konfliktů! Cítím, že za očistu Marsu můžeme poděkovat nejen přírodním bytostem, ale i dalším světlým Pomocníkům, kteří skrytě bdí nad naší sluneční soustavou.

Den končí optimisticky a radostně. Cítím sice, že místo zamrzlé a zasněžené krajiny sem mělo přirozeně dále přicházet teplejší atlanské proudění a že je sem namísto něj jakýmsi nepřirozeným procesem tlačen chladný vzduch z východu, ale vnitřně zůstávám v klidu. Očištěná jemnohmotná tvář Marsu a srdečné přátelství s přírodními bytostmi je pro mne velkým povzbuzením a zároveň velkou výzvou intenzivně pokračovat ve své práci.

Pokrokovým transformacím zdar a zkostnatělým systémům zmar!

Aolian a jeho spiklenecká banda

26. ledna 2011

Výbuchy v Moskvě: útoky pod falešnou vlajkou?


Výbuchy na moskevském letišti: falešný útok FSB, součást protiputinovské kampaně, nebo skutečný útok separatistů?
Předchozí teroristické útoky v Rusku byly špinavou prací bezpečnostních služeb.
Steve Watson, Paul Watson
Prison Planet, 24. 1. 2011
  Překlad: Orgonet

Bombový útok, který zabil na moskevském letišti Domodědovo nejméně 35 lidí a stovky zranil, je oficiálně státem kladen za vinu jednomu nebo dvěma sebevražedným atentátníkům, avšak bylo prokázáno, že předchozí případy terorismu v Rusku byly dílem samotné bezpečnostní služby FSB.

Je to již druhý útok za méně než jeden rok, při prvním výbuchu dvou bomb ve vlacích moskevského metra loni v březnu byl zabit podobný počet nevinných lidí.

Bezprostřední spekulace, která byla bez dotazování šířena médii, je opět to, že výbuchy jsou spjaty se zhoršením vztahů mezi Kremlem a nestálou islámskou oblastí severního Kavkazu.

Ruský president Dimitrij Medvěděv zrušil plánovanou cestu do Davosu na Světové ekonomické fórum, a oznámil na Twitteru, že „na důležitých dopravních místech bude posílena bezpečnost. Oplakáváme oběti teroristického útoku na letišti Domodědovo. Jeho organizátoři budou nalezeni a potrestáni.“

President vyhlásil pohotovost domácí bezpečnostní služby FSB, posílil bezpečnost v metru, a premiér Putin oznámil, že bezpečnostní služby pátrají po třech mužích, kteří jsou ve spojení s útokem.

Nepotvrzené zprávy říkají, že šlo o dvě bomby, obě naplněné kovovými úlomky.

Následující video očitého svědka bylo nafilmováno pár chvil po výbuchu na ruském největším letišti. Na druhém videu reporér TV Russia Today popisuje, jak na tomto letišti byla nedávno posílena bezpečnostní opatření, k nelibosti mnoha cestujícíh, ale nyní už tolik stížností nebude.
http://www.youtube.com/watch?v=BUQPlEr1puI&feature
http://www.youtube.com/watch?v=f8l0MTgv8IM&feature
Protože vysvětlení, že za útoky jsou odpovědni sebevražední útočníci s bombami přivázanými na těle, přišlo přímo od FSB, zkušenosti z minulosti napovídají, že k oficiální zprávě se musíme stavět s největší podezíravostí.

Známá ruská bezpečnostní služba FSB má za sebou doloženou historii inscenování útoků pod falešnou vlajkou za účelem naplnění politických cílů. FSB hrála přímou roli téměř ve všech významných útocích, k nimž došlo v posledních 10 letech.

Putin přišel k moci v důsledku vlády teroru zinscenovaného FSB na podzim roku 1999, k jehož událostem patřily výbuchy obytných domů po celém Rusku a svalování viny za ně na čečenské separatisty, což umožnilo Putinovi začít novou válku a zajistit si vítězství v prezidenstských volbách.

Agenti FSB byli přistiženi, jak kladou výbušninu Hexogen pod obytný dům v Rjazani. Záznamy praví, že první hovor, který provedli „teroristé“ po položení bomby, byl adresován vedení FSB, a pachatelům stát umožnil opustit zemi.


FSB připustila, že rozmístila pytle s výbušninou, ale později tvrdila, že obsahovaly cukr a že šlo o test a nácvik bezpečnostních postupů. Úřady nejprve tvrdily, že teroristický útok byl odvrácen a že pytle neobsahovaly Hexogen, až do doby, kdy byla odhalena účast FSB, a až v tomto okamžiku byl příběh změněn.

Alexej Kartofelnikov, první očitý svědek, který viděl výbušniny a upozornil polici, dle záznamu potvrdli, že se zcela zřetelně nejednalo o cukry, a popsal látku, která vypadala spíše jako rýže nažloutlé barvy – jasná známka popisu Hexogenu.

FSB tam umístila skutečné výbušniny a byla přistižena při režírování teroristického útoku pod falešnou vlajkou, a to je donutilo vymyslet si složitou krycí historku, zablokovat veškeré skutečné vyšetřování a umlčet poplašné zpravodaje.

Tento případ a mnoho dalších je zdokumentováno ve vynikajícím dokumentárním filmu „Zavraždění Ruska“ (The Assasination of Russia), který můžete zhlédnout s dovolením Google Video zde (pozn. Org: anglicky, možná už to někdo u nás přeložil?): 


Alexander Litviněnko, bývalý agent FSB, který byl později otráven radioaktivním poloniem 210 v Londýně, na jehož následky zemřel v listopadu 2006, prozradil, jak je ruská FSB angažována v terorismu, únosech a smlouvách na vraždy ve své knize z r. 2002: „Rusko vyletí do vzduchu: Teror zevnitř.“ (Blowing up Russia: Terror from within), jejímž spoluautorem je Jurij Felcinskij.

Krize s rukojmími v Beslanu v září 2004, která vedla ke smrti více než 300 lidí včetně mnoha dětí, další událost kladená za vinu čečenským teroristům, byla také poznamenána protiklady a červenými vlajkami naznačujícími, že šlo o angažovanost zevnitř.

V r. 2007 bylo konečně vydáno video ukazující, že ruské bezpečnostní složky byly pravděpodobně zodpovědné za první výbuch během této události.

Toto video bylo téměř tři roky tajné, poté, co bylo vrženo nové světlo na beslanskou krizi s rukojmími na oficiální závěry týkající se toho, co vedlo ke smrti 334 lidí, z nichž byla více než polovina dětí, během jednoho z nejhorších teroristických útoků v Rusku, napsal Associated Press. http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/310707_b_Beslan.htm

Důkazy o průběhu události nejsou zdaleka definitivní, ale zdá se, že dávají opodstatnění teorii, podle níž bezpečnostní složky nesou alespoň část viny za vysoký počet obětí.

Důkazy o průběhu popisují, že k výbuchu došlo vně školní budovy, a jsou v protikladu s oficiálním tvrzením, že bojovníci byli odpovědní za první výbuchy, a jsou v souladu se svědectvím přeživších lidí.

Jak ukázalo naše vyšetřování z oné doby, mnohé aspekty z beslanského obléhání poskytují šokující protiklady oproti oficiálnímu tvrzení a jasně ukazují, že ruské síly měly podíl na inscenaci, pokud ne alespoň při vyprovokování masakru.

Vyšetřování Parlamentní komise odhalilo fakt, že vysoce postavení ruští vojenští důstojníci byli angažováni ve spiknutí a fungovali jako komplicové teroristů. Tito jednotlivci měli hodnost „vyšší než major a plukovník“, podle Výboru. http://www.prisonplanet.com/articles/january2005/280105officershelped.htm

Ve spiknutí byl angažován i bývalý policista http://www.prisonplanet.com/articles/november2004/031104schoolsiege.htm . Později bylo potvrzeno i další zapojení policie. http://www.prisonplanet.com/articles/september2004/070904helpedterrorists.htm

Parlamentní komise zjistila rovněž důkazy, že v koordinaci masakru byla angažována i „zahraniční výzvědná agentura“. http://www.prisonplanet.com/articles/november2004/281104russianssuggest.htm

Během obléhání ruské úřady odmítly sdělit, jaké jsou požadavky teroristů, zablokovaly veškerou telefonickou komunikaci a prohlásily, že páska obsahující požadavky teroristů je prázdná.

Údajní čečenští teroristé ani neuměli čečensky a přijímali rozkazy ze zahraničí, podle zpráv. http://www.prisonplanet.com/articles/september2004/070904ordersfromabroad.htm

Beslanský masakr se odehrál uprostřed vlny teroru v Rusku a krátce po pádu dvou civilních letadel Tupolev, z nichž úřady obvinily čečenské teroristy. Avšak vzhledem k tomu, že trosky letadel byly rozptýleny na rozsáhlých územích, nezávislá ruská média obvinila Putina, že nařídil sestřelení letadel v surovém fíglu pod falešnou vlajkou, aby zajistil vítězství ve volbách http://www.guardian.co.uk/chechnya/Story/0,2763,1293568,00.html pro prokremelského čečenského presidenta Alu Alchanova o dva dni později.

Čečenský separatista Aslan Maskhadov popřel jakoukoli angažovanost http://www.prisonplanet.com/articles/september2004/040904thirdforce.htm v leteckých katastrofách či obléhání školy, a zmínil se o „třetí síle, která přivedla presidenta Putina k moci“ a je odpovědná za krveprolití.

Zjevně prokazatelná historie o tom, že ruští představitelé FSB režírují teroristické útoky, které jsou potom sváděny na jejich politické nepřátele, což ilustruje fakt, že by bylo pošetilé okamžitě přijmout vládní verzi událostí ohledně dnešních smrtících výbuchů v Moskvě do doby, než budou nezávislými stranami potvrzeny další detaily.

Samozřejmě jsou i další možnsti.

Uznávaný gepolitický analytik Webster Darpley poukázal na probíhající kampaň proti ruské opozici, podporovanou západem, pro vystrnadění premiéra Putina. Před pár dny Tarpley mluvil na Russia Today o tomto destabilizujícím úsilí.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P2VI10SVrNs

Je možné, že tento útok byl zrežírován, aby poukázal na mezery v bezpečnosti, které vyšly najevo v posledních týdnech?

Samozřejmě je také docela možné, že útok byl aktem násilí ze strany separatistů. Je třeba uvažovat o všech možnostech.

(Pozn Org.: Článek s podobnou tématikou z března 2010: http://orgo-net.blogspot.com/2010/03/falesny-terorismus-v-rusku.html  )

25. ledna 2011

Little Grandmother: pozvání do jejího domu v Santa Fe

Díky za upozornění, že video na overstreamu přestalo fungovat. Píše to i mně, že youtube embed video disabled, takže ho overstream nemůže přenášet. Tak přináším aspoň přepis videa.
Video v angličtině na youtube zůstalo, akorát se už nechce vkládat: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CWsBP1rOlzY

Přepis videa: Rozhovor Little Grandmother a novinářky Lilou Macé.
Little Grandmother nás zve, abychom vstoupili do jejího života. Pojďte se mnou k ní. Ahoj! Pojďte dál! Buďte vítáni v Santa Fe! Děkuji! Co to máš tady za obrázky? To jsou kresby, které jsem dělala, když jsem byla mladší. Tohle je můj sovák, která je mi tak drahý. Ten příběh jsem už vyprávěla, a pořád nosím jeho dráp. Mám ho už léta, znamená pro mě mnoho. Tohle je ten dráp. Když zemřel, to bylo tak, že jsem šla ven krmit zvířata a najednou něco letí, otočila jsem se, a sovák narazil do mé hrudi. Byl to můj oblíbený sovák, velice jsem ho milovala, a něco se stalo, cítila jsem, jak bije jeho srdce, a sundala jsem ho ze své hrudi, a tenhle dráp byl zabodnutý do mé hrudi, nad srdcem. Tak je můj sovák. To jsou všechno moje kresby.  

Jsi talentovaná v mnoha směrech. Co to pro tebe znamená? Každý ten obrázek, každé zvíře pro mě něco v životě znamenalo. Předala mi specifická poselství, a jsou velmi drahá mému srdci. Chtěla jsem je proto mít stále u sebe. Tato zvířata jsou z mého domova v Coloradu, tenhle jelen hrál důležitou roli v mém životě. A tahle antilopa z prérie, hnědý medvěd, každé z nich bylo v mém životě něčím důležité. Tak si je nosím pořád s sebou.

Tenhle buben jsem dostala od Indiánů, krásný buben, který jsem několikrát použila pro ceremonie k Matce Zemi, ke spojení s tlukotem srdce Matky Země. Proto na něj bubnuji, kvůli skutečnému spojení. Slouží také ke zpěvu, modlení, procítění lásky Matky Země, je to krásný buben, který mi byl darován. Tyto štíty byly vyrobeny speciálně pro mě, pro medicínu, aby mi pomáhaly, chránily, učily lásce a jednotě s planetou Zemí. Jsou pro mě důležité. Máte tu krásné srdce s křídly. To jsem také dostala, je pro mě velmi významné, dřevěné srdce, dělala ho pro mě jedna žena z Maoui, která je pro mě jako drahá sestra, já jí často volám, a srdce s křídly je to proto, abych stále měla v srdci přání letět dopředu, abych neustrnula ve starém způsobu myšlení. Abych stále šla dopředu a byla láskou. To je takové připomenutí.

Pojďme se podívat ven, jaké je to krásné a divoké místo. Když jsem sem poprvé přišla, bylo to tu velmi klidné, a já jsem postrádala zvířata a zvuky domova, ale brzy sem přišla různá zvířata, ptáci a sovy. Pojďte, ukážu vám, jaké je to venku. Je tam dneska docela zima. Tak pojďme. Je to tu krásné, já to tady miluji, je tu tolik přírody, je to divoké. Úžasné. Tuhle tady sedělo na schodech pár kojotů a čekali na mě, až přijdu domů. Ty se jich nebojíš? Vůbec ne. Když jsem odešla ze svého domova v Coloradu, tam, co bydlí moje sovy, když jsem odjížděla sem, osm sov sledovalo moje auto, a já jsem brečela a loučila se s nimi a byla smutná, ale asi za pět dní, co jsem tu bydlela, se tu objevily. Takže jsou tady se mnou, jsou volné, jsou tu i králíci, různá zvířata, cítím se tu velmi spokojená. Ty jsi vyrostla se zvířaty. Ano, přesně tak. Většinu svých lekcí jsem se naučila z přírody, divočina je pro mě velmi důležitá. Nemohla bych žít ve městě. Takže, je to tu skvélé a miluji to tady. Je to velmi divoké, spousta zvířat.

Také tu medituješ a modlíš se? Ano. Každou noc medituji a modlím se. Je to pro mě velmi důležité. Myslím, že všichni bychom mělí být spojeni s Matkou Zemí co možná nejvíce.  A právě teď je to velmi smutné, protože tak mnoho zvířat umírá. Lidé se diví, co se děje. Před rokem jsem mluvila o posunu pólů. O tom, že už začal. Póly se skutečně pohybují. Mluvila jsem o výlevu ropy v Mexickém zálivu. O tom, že je to mnohem tragičtější než nám říkají a že se to stane mrtvou zónou. A to se stalo, život odtud je pryč. Ropa zabila v oceánu úplně všechno, i kyslík je pryč. A to všechno pomalu vychází najevo. Ano, je to pravda. Situace je mnohem zoufalejší, než mnozí z nás vědí.

A teď jsou zprávy o mnoha úhynech zvířat. Všude na světě umírají různé druhy zvířat. V Texasu, Itálii, Švédsku, Zélandu, Taiwanu, Kentucky, Louisianě, stovky tisíc ptáků padají z nebe mrtvé. Mnoho tun ryb na různých místech, v Kalifornii, nejen ptáci, ale milióny ryb plavou na hladině mrtvé. Jsou jich milióny. V Brazílii tuny mrtvých ryb. Myslím, že 100 000 ryb, 3 000 kosů v Anglii, krabi, celý živočišný druh plave na hladině mrtvý. V Brazílii stovky tun mrtvých ryb na hladině. Je těžké jenom to sledovat. Tolik věcí se děje na Zemi, 500 zemětřesení jen v Arkansasu, v jediném státě. Na naší planetě se děje tolik věcí, že si jich ani nemůžeme být vědomi. Začínáme si je uvědomovat, a lidi začínají panikařit, Ale není to náhoda. Řekli nám už před dvěma lety, abychom o tom mluvili. Póly se posunují. To znamená obrovské změny na naší planetě. A my nyní začínáme vidět jen ty nejmenší efekty. A bude to pokračovat dále.

Mnoho lidí si myslí, že ryby a práci jsou příliš křehcí. Pět kapek krve stojí ptáka život. Jsou velmi zranitelní. Ale to neplatí jen pro ptáky a ryby. My všichni jsme křehcí. Uvidíme, jak umírá stále více savců a velkých zvířat. Tuleni, velryby jsou také vyplavováni na břeh mrtví. Na naší planetě se dějí opravdu závažné věci. Lidé se ptají, co to je. Za prvé, posunují se póly. Velmi významně. A lidé si neuvědomují, jak je situace naléhavá. Já mluvím o posunu pólů už dva roky, i letiště musela doslova posunout sever, na Floridě, a ještě někde, museli změnit celý systém letiště, nedávno, systém startů a přistání, protože sever je už daleko jinde. Říká se, že severní pól se posunuje směrem do Ruska velmi významným způsobem. Západ slunce je na úplně jiném místě. Poprvé v lidské historii slunce zapadá jinde. Věci se skutečně mění. Měli bychom si to uvědomit.

Nejde o to, že Kiesha vypráví nějaké historky, co by se mohlo stát, ono se to děje. Před dvěma lety jsem mluvila o posunu pólů a velkých změnách, a už je to tady, právě teď. My vidíme jen špičku ledovce. Když se póly přesunou, stane se řada různých věcí. Budeme vidět jen malé věci, a ty se budou zvětšovat. Co s tím máme dělat? Jak proti tomu bojovat?

Není vlastně nic, co bychom mohli fyzicky udělat. Ale odpověď je a vždycky bude: čím výše vystoupí vaše vibrace lásky, tím se láska stane větší a větší, a přemůže nenávist a nízké vibrace. A to je skutečná odpověď, na to, co lidské bytosti na této planetě mají teď dělat. Musíme se dát dohromady, projevovat lásku a soucit pro tuto planetu.

Nejenom že se přesunují póly, ale vlády a tajné skupiny na naší planetě  využívají energie planety Země, aby dělali něco skutečně hrozného, hrozné věci na naší planetě. Různé vlády po celém světě sprejují aluminium smíšené s nejhroznějšími plyny na naší obloze. Chemtrails, které vidíte, nejsou přirozené stopy letadel, jsou plné všech možných jedů. A  lidé, kteří jsou tím pověřeni, říkají, že nemají ani ponětí, jaká jsou nebezpečí. Vůbec tomu nerozumí. Snaží se zablokovat sluneční energii a tím, co dělají, nejen zabíjejí naše živočichy a rostliny, zvířata, ale mnoho z nás je z toho velmi nemocných. Je to tak smutné, ale pravdivé.

Lidé budou z toho velice nemocní a budou se ptát na příčinu. Lidé dostávají nevysvětlitelné alergie, přitom žádné rostliny ani stromy teď nevydávají pyl. Lidé se snaží v obchodech koupit něco proti těm alergiím, ale to nejsou alergie, to je v našem vzduchu. Ty látky spadnou dolů na zem, budeme je dýchat, budou je dýchat stromy a rostliny, voda je jich teď plná. Zničí to celý systém Matky Země. Je to tragická situace.
Takže co navrhujete? Co bychom měli dělat? Snažím se dát něco dohromady, dělám právě teď spoustu věcí na Facebooku, právě teď se snažím spojit dvě webové stránky do jedné, a brzy bude zahájeno živé vysílání, zdarma, pro všechny, kteří se chtějí k nám přidat, a budu tam mluvit o tom, co můžeme dělat jako celek. Právě teď se snažím organizovat meditaci, ve 12 hodin MST, (Pozn. Org.: Mountain Standard Time - kanadského a amerického standardního času, u nás je to ve 20.00 zimního času) pro nás tady, ale i všude na světě se v tuto dobu budeme scházet, modlit se a meditovat a posílat Matce Zemi naši lásku, léčivou energii. Myslet na zvířata, která teď umírají po statisících a milionech, děkovat jim, že jsou tady a dát jim svou lásku.

A Matka Země skutečně potřebuje slyšet, že ji milujeme, a chceme jí pomoci se uzdravit. Budeme dělat obřady a modlitby, v nichž nějakým způsobem všichni můžeme pomoci, všichni máme specifická nadání, všichni máme různé způsoby, jak se spojit s Matkou. Každý den se budeme scházet v počtu tisíců, Kmen mnoha barev, a kdokoliv další si to přeje, vyzýváme všechny, aby se s námi společně modlili. Když to budeme společně dělat, sjednotíme energii a lásku, a vše se změní. Ale Matka Země potřebuje vědět, že i když je na této planetě mnoho lidí, kteří dělají hrozné věci, přesto nás, kteří ji milujeme, jsou milióny, a milióny si přejí její uzdravení, a chceme, aby věděla, jak velice nám na ní záleží. Že chceme žít v lásce, chceme se pohnout kupředu, chceme dělat dobré věci na této planetě. A jediný způsob, jak se pohnout kupředu, je láska.


Univerzální zákon říká, že čím více je v nás lásky, tím více se stáváme inteligentními. To je univerzální zákon. Naše věda právě teď nemá ani ponětí, jak vyřešit dnešní problémy. Ale když se sjednotíme v lásce a naše energie se zdvihnou, i naše vibrace se zvednou. Staneme se inteligentnějšími a dokážeme uzdravit Matku Zemi. Takže každý den v poledne horského standardního času (v ČR 20:00), se sejděte a jakkoli můžete, posílejte Matce Zemi svou lásku.

Překlad a titulky: Orgonet


Slíbený překlad nového videa s Little Grandmother: Americká novinářka Lilou Mace na svém turné, při němž navštěvuje známé duchovní učitele, navštívila i Malou Babičku v jejím domě ve Santa Fe v Novém Mexiku.
Little Grandmother hovoří o současných událostech - úhyny zvířat, posun pólů, chemtrails, a co s tím můžeme dělat.
Fyzického vlastně nemůžeme dělat nic, na to naše schopnosti a věda nestačí. Pomohou modlitby, meditace, láska. Musíme dát Matce Zemi najevo, že nám záleží na jejím uzdravení.
P.S. Kdybyste chtěli meditovat společně s LG, tak americký MST (Mountain Standard Time) je UTC - 7. Takže u nich v poledne, u nás by to mělo být v 8 večer, jestli se nepletu? (Když tak mě jistě opravíte.) Vynikající doba pro modlitbu ... 
P.S.2. Toto video je vlastně druhý díl LG ze Santa Fe - Lilou Mace má na svém webu  i  první díl,  23 min., anglicky, zde: http://www.youtube.com/watch?v=5VzIE2pMfPc&NR=1

24. ledna 2011

Aolian: Jak jsme pozorovali počasí

Aolian poslal krásný příspěvek - díky!

Jak jsme pozorovali počasí

V západní části Pošumaví bylo v noci z 16.1. na 17.1. pěkně jasno, sem tam ale byly slyšet přelety letadel. Nebyly však za nimi vidět žádné čáry. Ráno při východu slunka celkem jasno, polojarní atmosféra s voňavým ozónkem, během poledne najednou velká invaze letadel, čárovala ostošest, často zakřivené dráhy letu. Najednou se celé nebe podivně zašmouralo do světle šedých mraků a přírodní vůně výrazně zeslábly. K večeru se oblačnost postupně rozpustila, vzduch však zůstal jakoby podivně inertní. V noci ze 17.1. na 18.1. další přelety letadel (kamarád chodí na noční hlídat polozamrzlou fotovoltaickou elektrárnu, tak to sledoval). Ráno u nás protivně šedivo. Postupně se oblačnost rozpustila na polojasno a hned byly viditelné přelety čárovacích letadel, kolem druhé hod odpoledne se najednou přihnala šedivá oblačnost a skokově se ochladilo. Zda k tomu klimateroristi zapnuli i odpařovače vody na vysílačích, to nevíme, ale připadalo mi, jakoby si vysílače nastavěné na kopcích v okolí našeho bydliště začaly více "povídat". Ve vzduchu se vytvořilo podivné napětí, příroda kolem nás jakoby se dostala do nějakého nepříjemného konfliktu.

Na noc se znovu vyjasnilo a Měsíc přecházel do úplňku, můj kamarád noční hlídač mu udělal energetické přečištění. V druhé polovině noci z 18.1. na 19.1. postupné přibývání mraků a kamarád si všiml, že se mraky náhle rozhodily do jakési sítě (zapnutý systém HAARP?). Pak se zvednul vítr a od severozápadu se přihnala fronta s deštěm. Po rozednění se najednou skokově ochladilo a déšť postupně přešel na sníh. Nebyly to ale vůbec klasické vločky, spíš jakési pololedové krystalky podivných patvarů. Působilo to na nás hodně depresivním dojmem, jakoby se vodní živel zhroutil sám v sobě. Celkově nervózní atmosféra. Zkusili jsme proto pozitivně energeticky a mentálně zapůsobit na vodní živel jako Celek; zapnuli jsme přitom naši UV lampu, kterou používáme pro pomoc s transformacemi (devítiwatová "osramka", typ UV-C). Jen pro informaci: právě tento typ záření oplývající vysokým transformačním potenciálem je v atmosféře naší planety klimateroristy nejvíc potlačován a eliminován při jejich zločinných pseudopokusech.

Teprve po třetí hod odpoledne zmizelo napětí ve vzduchu, objevili se sylfové a draci, rozpustili šedivou deku a vykouzlili nádherné nadýchané obláčky. Tyto obláčky potom ze SZ vystřídaly tmavé mraky, z nichž konečně začaly padat vločky klasického typu s harmonickou šesterečnou strukturou. Udělalo mi to obrovskou radost a dostal jsem novou sílu, kterou jsem využil k energetickému přečištění klíčových energetických bodů a linií na šumavském pohoří.

Vesmír – náš Velký Léčitel a Pečovatel

To, co klimateroristi aj. lobbisti dělají s naší planetou, je opravdový zločin. Jen díky tomu, že náš vesmír má velice vyspělý harmonizační a ozdravný systém, naše Zelená planeta stále žije a stále dýchá. Děje se tak díky neviditelnému systému "superstrun", který prostupuje celým naším vesmírem a neustále ho vylaďuje do harmonických vibrací. Nebýt tohoto vyspělého systému, naše planeta by se po zločinných pseudopokusech temnářů už dávno zhroutila v totálním chaosu a ničivých destrukcích. Jsem rád, že při této příležitosti mohu odkázat na filmový dokument „Elegantní vesmír“, kde je tento systém prezentován jako „teorie superstrun“. Na tomto dokumentu oceňuji jeho věcnost, srozumitelnost, absenci bulvárních poznámek a zdravý humor, kterému dokáže porozumět každý laik.

Pro mne a mé přátele je však tento vesmír víc než jen „systém supestrun“. Vnímáme ho jako Bytost Vysoké Inteligence, láskyplného Léčitele a Pečovatele a zároveň i Strážce Kolektivního Vědomí všech bytostí. Každý, kdo chce souznít s celou jeho Bytostí, si to však musí tvrdě vybojovat. Pro dokonalé souznění s Ním je totiž potřeba mít naplno otevřenou korunní a srdeční čakru. Což není v dnešní společnosti vůbec jednoduché, neboť všudypřítomný elektrosmog a negativní myšlenkové produkty, jedny z nejhorších nepřátel Života, přednostně zacpávají a uzemňují právě korunní a srdeční čakru. Na produkci elektrosmogu, destruktivního záření a negativních myšlenkových forem mají temní pseudovládci naší planety vybudovanou celou strategii, jak vykořeňovat živé bytosti z řádu přírody, ubíjet jejich prožívání a vmanipulovávat je do role "neškodných biorobotů". Dobře vědí, že každý jedinec, který má otevřené čakry pro příjem vesmírné energie a vystabilizovanou vlastní auru, si nenechá vykrádat svou duši a má dostatek psychické i fyzické síly čelit jejich destruktivní kampani. A také dobře vědí, že skrze otevřené čakry je možné udělat si své vlastní pozitivní transformace a stát se tak léčiteli svých vlastních duší.

Při troše úsilí lze získat určité schopnosti přeměňovat skrze své fyzické tělo okolní disharmonické a chaotické energie na harmonické toky energií plynule se včleňující do Univerzálního koloběhu záření. Postupně zjišťuji, že k získání této schopnosti není potřeba žádných speciálních duchovních praktik. Plně postačí, když budeme zajedno s naším osobním pomocníkem pro životní transformace. Tento Pomocník naší Vnitřní Proměny vzniká při našem fyzickém narození a zaniká při úmrtí našeho fyzického těla. Je to náš stálý průvodce ze skupinové duše Morio (Smrťáci), napojený na Kolektivní Vědomí Celku, který jediný má oprávnění pečovat o karmický plán naší duše a za účasti 13. (transformačního) elementu vést naše kroky k pozitivním transformacím. Byl to pro mne i pro mé přátele velký šok, když jsme zjistili, že tento náš „anděl strážný“ chvílemi jakoby usíná. Potýkáme se s tím od roku 2004 a teprve teď nám začíná docházet, v čem je zakopaný pes. Pomocníci naší Vnitřní Proměny usínají, protože nemají dostatek energie pro svou práci. Aby se mohli plně manifestovat ve svém úkolu, potřebují být v prostředí, kde je dostatek vysokofrekvenčního ultrafialového záření. To je však permanentně ničeno a potlačováno chemtrailsovým „hliníkovým štítem“ v atmosféře, svévolně vyráběným temnými lobbisty a klimateroristy. Z kosmu sem přichází obrovský potenciál transformační energie, k zemskému povrchu se však reálně dostane stěží 10 - 20%…

Jsem však optimista a řídím se heslem, které se mi už mnohokrát splnilo: „Ať je zlo sebevětší, vždycky poslouží k vítězství Světa.“ Navíc velmi intenzivně prožívám, že všem bytostem, které chtějí aktivně pracovat na očištění naší planety od zla a temna, je neustále podávána pomocná ruka. Protože však u mě doma nastálo zakotvilo i známé heslo „Mysli globálně, jednej lokálně“, svého Strážného Anděla si budu hýčkat jako svůj nejcennější poklad a denně mu dopřeji pořádnou masáž skrze UV záření, byť zatím jen improvizovaně pomocí uměle vyrobených lampiček.

Hodně zdaru v osobních transformacích přejí Aolian a jeho astrální průvodce do každého počasí Tilio - Jasná Páka

Little Grandmother - oficiální prohlášení ohledně domorodých Američanů

Little Grandmother je pro mě jedním z nejduchovnějších a nejautentičtějších zdrojů, které znám. Je to moje srdeční záležitost. Některým z vás však stále vrtá hlavou její "důvěryhodnost", a stále mě před ní varují. Tak jim třeba pomůže přečíst si oficiální prohlášení, které vydala sama Kiesha na svém webu 26. 12. 2010. 
Já naprosto věřím tomu, co říká. Pokládám za pošetilé věnovat energii pomluvám namísto naslouchání jejímu poselství ...
Prohlášení je převzato z oficiálních stránek LG, http://littlegrandmother.net/NEWURGENTMESSAGE.aspxLittle Grandmother: 
Oficiální prohlášení týkající se záležitostí domorodých Američanů 
26. 12. 2010 
 
Kiesha, jejíž rodina ze strany matky žije v rezervaci Flathead v Montaně, byla zasvěcena do šamanské cesty ve věku 30 let domorodým Američanem jménem Falling Feathers. Bylo jí řečeno, že "starší kmene ji sledují" od dětského věku a že nastal čas, aby vstoupila do role šamana. Falling Feathers osobně řídil její iniciaci a učil ji, jak vést obřad, jak se modlit tradičním způsobem s použitím chanupy (ceremonie s dýmkou), jak se modlit při očistné ceremonii inipi a svěřil jí její nové jméno "Malá Babička".

Měla proto důvod se domnívat, že je zástupcem kmene. Zdálo se, že mluvil za kmen - a v roce po její iniciaci s největší pravděpodobností jednal v zastoupení několika členů kmene a domorodých rodin, když se k ní obracel s žádostmi o požehnání a uzdravení. Například, minulý rok, když jedna starší žena z rezervace Flathead zemřela v nemocnici a nemohl být nalezen nikdo z její rodiny, byla zavolána Kiesha. Její jméno bylo udáno úředníkům jako uznávaný duchovní zástupce kmene. Ačkoliv nebyla vychována v rezervaci, Kiesha měla všechny důvody akceptovat svůj status "šamanky" a věřit, že přišel s uznáním celého kmene.

Nedávno Kiesha zavolala kmenové radě, aby zjistila své oficiální postavení v kmeni. Překvapilo ji, když slyšela, že Falling Feathers nejednal s povolením kmenové rady, a proto nutně nemohl ztělesňovat autoritu kmene.

Kiesha neměla žádný důvod pochybovat o tom, že její iniciace přišla s plnou autoritou a uznáním. Z tohoto důvodu a proto, že domorodí členové se na ni v prvním roce po její iniciaci obraceli jako na šamana, mluvila ve svých prvních veřejných vystoupeních o tom, že byla prohlášena "šamankou pro lid Siouxů a Salishů".

Po své iniciaci do funce šamana obdržela Kiesha medicínu a posvátné náčiní od členů několika domorodých kmenů z celého světa, kteří byli vedeni k tomu vytvořit medicínu pro takzvanou "Malou Babičku". Tito lidé nějakým způsobem věděli, kdo je. Někteří uvedli, že na její příchod čekali už mnoho let, a znali ji z vizí, kterých se jim dostalo.

Dnes je práce a moudrost Malé Babičky řízena jejími spirituálními vůdci, předky, žijícími stařešiny, duchovními průvodci z lidu Jižní Ameriky a Velkým Duchem. Jejím záměrem je zůstat věrná univerzální povaze poselství, o něž byla požádána, a dále ho šířit a sdílet, i když evidentně nikoliv jako reprezentant domorodých Američanů a jejich tradic. Kiesha dál veřejně promlouvá a pořádá léčebné ceremonie, jak je vyžadováno pro léčbu Matky Země. A přes svůj zpola indiánský původ bude provádět veškerou práci bez použití oficiálních odznaků domorodých Američanů, indiánských posvátných náčiní a specifických rituálů.

Její upřímnou nadějí je splnit globální povahu práce, o kterou byla požádána, aby však bylo možno zároveň v maximální možné míře předcházet nedorozuměním mezi všemi členy kmene.


S hlubokou úctou k domorodým obyvatelům a jejich moudrosti bude i nadále vykonávat posvátnou práci, ke které byla povolána, tak, aby bylo zřejmé, že nezastupuje nikoho kromě sebe a svého vlastního duchovního vedení.

I Kiesha je lidská bytost, která nepochybně dělá chyby; Kiesha však nikdy "nechtěla" být šamankou, a ani nevěděla, co to slovo znamená, předtím, než byla iniciována. Co má dělat v tuto dobu na této planetě, je jasné. Je také jasné každému, kdo s ní vykonával nějaký obřad, spolupracoval s ní při léčebné seanci nebo ji slyšel mluvit ze svého srdce o věcech pravdy, že s ní a skrze ní pracuje Duch.

Jejím nejhlubším přáním je, abychom pracovali společně pro dobro Matky Země, abychom dohlédli za naše rozdíly a pokročili v posunu vědomí na naší planetě od ega a mysli k Lásce.

Xindl X: Chemie

Díky za odkaz - jo, mohla by to být nová česká hymna ...

Americká vláda páchá ptačí holokaust

Americká vláda spáchala ptačí holocaust, masově otrávila milióny ptáků

Mike Adams, NaturalNews, 22. 1. 2011
http://www.naturalnews.com/031084_bird_deaths_holocaust.html
Překlad: Orgonet


Ne všechna zvířata v poslední době hynou z nevysvětlitelných příčin. Americké ministerstvo zemědělství (USDA) se angažuje v akci, kterou nelze nazvat jinak než ptačí holocaust, a to prostřednictvím programu „Sbohem kose“ („Bye Bye Blackbird“), v němž otrávila v posledních deseti letech desítky miliónů ptáků. Ministerstvo dokonce podává zprávu o počtech otrávených ptáků v PDF dokumentu vyvěšeném na svém webu .

Lze předvídat, že ministerstvo by mohlo tento dokument stáhnout, a proto jsme vystavili kopii na NaturalNews: http://www.naturalnews.com/files/USDA-Bye-Bye-Blackbird.pdf


Tento dokument ukazuje, že jenom v roce 2009 americké ministerstvo zemědělství otrávilo a zabilo za peníze daňových poplatníků tyto ptáky (viz v dokumentu sloupce „Intentional (Záměrné)“ a „Killed/Euthanized (Zabito/Usmrceno)“:

Američtí polní špačci: 1,046,109
Evropští špačci: 1,259,714
Červenokřídlí kosi: 965,889
Kanadské husy: 24,519
Vlhovci: 93,210
Holubi: 96,297

K tomu desetitisíce vran, hrdliček, kachen, sokolů, pěnkav, racků, volavek, sov, havranů, vrabců, vlaštovek, labutí, krocanů, supů, datlů, a další zvířata. http://www.naturalnews.com/animals.html

Tabulka rovněž ukazuje, že Americké ministerstvo zemědělství „neúmyslně“ provedlo euthanasii jednoho orla bělohlavého.

V roce 2009 byly oběťmi ministerstva zemědělství i další zvířecí druhy:

27 000 bobrů, 1 700 rysů, 81 000 kojotů, 2 000 šedých lišek, 336 horských lvů, 1 900 svišťů, 130 dikobrazů, 12 000 mývalů, 20 000 veverek, 30 000 divokých prasat, 478 vlků.


Masové vraždění americkou vládou, která se nehlásí k násilí?
matujte, že vraždění zvířat je násilným činem. Na smutečním shromáždění po nedávné střelbě na Giffordovou však oficiální zástupci americké vlády pobíhali a vykřikovali, jak velice nesouhlasí s násilím, a říkali, že „k řešení problémů by se nikdy nemělo používat násilí“.

Ale jejich činy říkají něco jiného: násilí vůči jiným formám života než lidským je nejen tolerováno a schvalováno federální vládou, ale dokonce podněcováno. Prostřednictvím tohoto masového vybíjení ptáků, pum, kachen a jiných zvířat je americká federální vláda aktivně zapojena do rozsáhlých aktů násilí vůči přírodě, tím, že ročně zabíjí doslova milióny zvířat.

Pamatujte, že uvedená čísla jsou jenom za rok 2009. Podobné počty byly zabity Ministerstvem zemědělství i v ostatních letech, zpětně až do 60. let, kdy byl program „Sbohem kose“ zahájen.

Podle mých odhadů Americké ministerstvo zemědělství aktivně zavraždilo v Americe v minulých čtyřech dekádách nejméně 100 miliónů zvířat, čímž provedlo zločin proti přírodě v rozsahu holocaustu.

Nemluvte o mušce ani váhavém střelci

V období po střelbě na Giffordovou se vytvořil politicky korektní jazykový kód, kdy některá slova z oblasti střelby jsou tabu. Například použití výrazu „mít na mušce“ vyvolá v médiích sérii omluv. Nesmíte ani říci, že někdo je „váhavý střelec“.

Ale když pracujete pro USDA, můžete vraždit zvířata po desítkách miliónů a ani jedna zpravodajská stanice si toho nevšimne. Zdá se, že není dost na tom, že lidé již způsobili rozsáhlou destrukci životního prostředí zvířat v celé severní Americe; naše vláda nyní doslova vraždí každoročně milióny zvířat.

A kvůli čemů? Jaké je ospravedlnění pro tyto akce? Podle USA „obtěžují“ farmáře.

Kdy je v pořádku zabít zvíře?

Mám vysoký respekt k farmářům, a chápu, že jsou období, kdy se predátoři mohou vymknout kontrole a způsobit mnoho škod. Kojoti se mohou dostat do kurníků a zabít vám kuřata, takže na většině farem a rančů jsou kojoti považování za živý cvičný cíl při jakékoli příležitosti. Proto skoro všichni američtí rančeři vlastní pušky jako nástroje, které jsou určeny ke střelbě na americké sviště a krtky, kteří mají tendenci přivlastňovat si více než svůj spravedlivý díl z úrody na zahradě.

Znám jednoho majitele ranče, který si vysadil ovocný sad, a jednoho rána se probudil a viděl, že jeho nově nasázené stromky byly všechny zničeny partičkou hyperaktivních bobrů. Je zbytečné dodávat, že všichni skončili na mušce jeho pušky.

Také chápu, že divoká prasata mohou při svém hledání potravy vyrýt farmářské plodiny. Jsou období, kdy se některé druhy zvířat stanou pro rančery velmi obtížnými. I když se mi to pomyšlení nezamlouvá, alespoň dovedu pochopit, že může existovat ekonomické ospravedlnění v myslích farmářů a rančerů pro zabití některých zvířat, která ničí jejich úrodu (nebo sady nebo kuřata). Ale nikdy jsem se nesetkal s farmářem, který by zabíjel zvířata jen tak pro zábavu. Munice je příliš drahá, a farmáři na to nemají ani čas. Většina farmářů má mimochodem velmi vysoký respekt k životu a zabíjejí jen tehdy, když cítí, že není dostupná jiná možnost.

Ale odkdy představují pro někoho reálné nebezpečí vrabci, špačci a kosi? Vaši krávu vám neodnesou, a obviňovat je z toho, že zobou zrní pro krmení krav, je směšné, protože krávy nemají žrát zrní.

Krávy mají žrát trávu. Pokud chováte krávy a ptáci jim žerou zrní, a vy se domníváte, že ptáci jsou problém, pak skutečným problémem je, že krmíte krávy špatným krmivem! Když krmíte své krávy trávou, ptáci nemají přístup k zrní, a vy je nemusíte trávit jedem!

Vidíte, že když se jeden ekologický prvek vymkne z rovnováhy (například krmení krav zrním), pak to způsobí další problém, s nímž je třeba se vypořádat nějakým jiným destruktivním způsobem (jako otrávit ptáky). Cyklus disharmonie pokračuje a narůstá, až se porouchají celé ekosystémy. Pak se ministerstvo zemědělství naloží dodávku plnou jedovaté návnady a vydá se trávit zvířata.

Řešením není dále trávit zvířata a snažit se kontrolovat jejich populaci toxickými chemikáliemi, ale vrátit se k holistickým farmářským metodám, které fungují v souladu s přírodou, a nezacházet s přírodou jako s nepřítelem.

Potom zde opět budeme mluvit o Americkém ministerstvu zemědělství. I když toto ministerstvo má řadu skutečně užitečných programů (jako např. označování značkou „organické“, což je vysoce poctivý program), tato organizace jako celek zůstává vězet v konvenční zemědělské mytologii o pesticidech, geneticky modifikovaných potravinách a „trávení škodné“.

Jak federální vláda zneužívá dolary z vašich daní

To vše ve mně skutečně vyvolává pochyby o celém sporu Velká vláda versus Malá vláda. Argument těch, kteří říkají, že bychom měli platit daně, je, že vláda potřebuje naše peníze „na stavbu silnic a škol“.

Ti se však nenamáhají sdělit, že vláda používá naše peníze k velmi destruktivním účelům, jako například k trávení zvířat a protlačování geneticky modifikovaných potravin do Evropy http://www.naturalnews.com/030828_GMOs_Wikileaks.html

Osobně se eticky a morálně stavím proti tomu, aby moje peníze byly používány na podobné destruktivní účely. A i když budu nadále platit své daně, silně protestuji proti skutečnosti, že moje vlastní vláda páchá ptačí holocaust – zločin proti přírodě – s pomocí dolarů, které neochotně posílám do Washingtonu.

Už jenom z toho pomyšlení je mi špatně. Byl bych více než šťasten, kdybych přispíval penězi na skutečné stavění silnic a škol. Ale když vidím, jak se mé těžce vydělané dolary používají na vraždění nevinných zvířat, to je pro mě velmi pobuřující, a je to porušením mých vlastních etických principů. Hlavním cílem mé služby jako editor NaturalNews je chránit život. A v mé mysli se tato ochrana vztahuje nejen na lidský život. Věřím, že máme důvodnou povinnost chránit životy zvířat kolem nás – a ekosystémy, na nichž jsme konec konců závislí.

I když dovedu pochopit, že v některých vzácných případech může být zabití zvířete pro farmáře jedinou logickou volbou, když mu ničí úrodu a ohrožuje život, zdá se, že současné zabíjení zvířat americkým ministerstvem zemědělství je divoké, plošné a postrádá morální a dokonce i ekonomické opodstatnění.

Tráví také lidi?

V předchozím článku jsem vznesl větší otázku na toto téma: Pokud americká vláda schvaluje zabíjení desítek miliónů ptáků a savců, kteří se stali „škodnou“, co se stane, když se lidská populace stane „příliš velkou“ a bude třeba ji také mít pod kontrolou?

Budou nás prostě krmit jedem a doufat, že vymřeme jako ptáci?

Tím napovídám, že takový program už funguje. Nazývá se fluoridace vody. Přídavné látky v potravinách. Vakcíny. Farmaceutika.

Vláda mimochodem zabíjení zvířat nenazývá zabíjením. Hovoří o tom jako o eutanázii.

Jediný rozdíl je, že lidi zabíjejí pomaleji.