29. června 2010

Svoboda Internetu v ohrožení

Opatření pro zabezpečení kyberprostoru: 
povinné vládní „ID známky“ pro používání Internetu

Obrovské hnutí proti svobodě Internetu zrychluje na nejvyšší stupeň.

http://www.prisonplanet.com/cybersecurity-measures-will-mandate-government-id-tokens-to-use-the-internet.html

Paul Joseph Watson, Alex Jones, 28. 6. 2010

Hnutí k uzavření a regulaci Internetu podle nového vládou kontrolovaného systému zrychlilo na nejvyšší stupeň oznámením, že vládní strategie na bezpečnost kyberprostoru předpokládá vybavení uživatelů Internetu „ID značkami“, bez nichž nebudou moci navštěvovat webové stránky. To je nejnovější salva proti svobodě webu, která v kombinaci s návrhem zákona senátora Joe Liebermana má sloužit k „vykuchání“ svobodného Internetu tak, jak ho známe.

Pod záminkou „bezpečnosti kyberprostoru“ vláda směřuje k tomu, aby diskreditovala a uzavřela současnou existující infrastrukturu Internetu a zavedla nový, centralizovaný a regulovaný světový web.

Je důležité zdůraznit, že tato „bezpečnost kyberprostoru“ nemá co činit s ochranou infrastruktury USA a jde zejména o to ovládnout Internet. Bezpečnost kyberprostoru znamená útok na nevhodné uživatele Internetu, nikoliv obranu proti hackerům. Nevhodnost spočívá v užívání Internetu jako politického nástroje nesouhlasu s politikou americké vlády. Vláda se již pokusila zaplavit Internet placenými desinformačními agenty, což se jí nepodařilo. Nyní má jedinou možnost, využít zveličených nebo přímo inscenovaných hackerských útoků jako výmluvy, která umožní zavést systém Internet 2, kontrolovaný a regulovaný pouze úřady.

Neustále se nám tvrdí, že Internet musí být podřízen vládní kontrole, protože kyberteroriské by ho mohli napadnout a ochromit státní energetickou síť. Avšak převážná část americké energetické infrastruktury není napojena na Internet. Bude napojena na Internet až tehdy, když vláda urychlí zavádění technologie „chytré sítě“, takže v tomto smyslu vláda sama tuto energetickou síť předhazuje hackerům, aby byla vůči nim zranitelnější přímo jako vládní program.

Ohrožení počítačových sítí v USA je velmi zveličováno. Zprávy vydávané Komisí pro vědeckou bezpečnosti a Centrem pro strategická a mezinárodní studia jsou „obvykle bohatší na živé metafory – plné obav z „digitálních Pearl Harborů“, nebo z „kyber Katrín“ – než na skutečná fakta,“ píše Jevgenij Morozov, vědec původem z Běloruska, který na svém blogu píše o politických vlivech na Internet.

Morozov poznamenává, že většina údajů o předpokládaném ohrožení „je shromažďována ultratajnými vládními agenturami, které musí prokázat oprávněnost své existence – a společnostmi zabývajícími se internetovou bezpečností, které odvozují své obchodní zisky z všeobecného strachu o bezpečnost.“

Jestli se vláda pokusí skutečně získat pravomoci, o které se nyní snaží, můžeme očekávat, že Internet bude mít několikadenní výpadek, aby bylo možno předejít nějakému vymyšlenému kyberútoku, který se přičte teroristům. Zajisté z toho budou problémy, ale velké korporace z toho vyjdou dobře, podle Liebermanova návrhu zákona, který jim dává imunitu před občanskými žalobami a tak jim zajišťuje, že jim veškeré škody budou uhrazeny, pokud bude Internet na nějakou dobu zastaven.

Po sérií výpadků vláda prostě požádá, aby každá korporace nebo jednotlivec, kteří chtějí provozovat webové stránky, nejprve získal licenci a individuální internetové ID.

Výsledkem bude sterilní a regulovaný Internet, který se spíše podobá kabelové televizi než opravdovému otevřenému zdroji, s vyloučením svobodného vyjadřování, které jsme poznali a milujeme.
Přesně tato strategie byla vytyčena v přednášce Obamova koordinátora pro kyberbezpečnost, Howarda Schmidta, která byla vytvořena s pomocí Státní bezpečnostní rady.

Strategie se točí kolem “vytvoření systému řízení identity, který by umožnil občanům používat dodatečné autentizační  techniky, jako fyzické známky nebo moduly na mobilních telefonech, k ověření jejich totožnosti před nákupem věcí on-line nebo před přístupem k citlivým informacím jako zdravotní nebo bankovní záznamy,“ píše Financial Times.

Pouze se „známkami“ vydanými vládou bude uživatelům Internetu povoleno „přecházet ze stránky na stránku, což je systém nepříliš vzdálený tomu, co navrhla Čína, a který byl odmítnut jako příliš autoritářský.

Je nutné, aby každý znásobil své úsilí k upozornění na tuto problematiku, protože Liebermanův zákon má co nejdíříve projít Senátem a s ním dostane vláda totální kontrolu nad Internetem, pokud nezískáme dostatek organizací napříč politickým spektrem, abychom se společně postavili proti této obludnosti.
Pravá podstata záležitosti s kyberbezpečností byla odhalena, když Lieberman řekl televizi CNN, že jeho 197 stránkový návrh Zákona o ochraně kyberprostoru jako o státní záležitosti (PDF) je částečně napodobením snahy Číny o kontrolu Internetu.

„Právě nyní Čína, vláda, může odpojit části internetu v případě války, a my potřebujeme mít možnost to také udělat,“ řekl Lieberman.

Senátorova zmínka o Číně je výmluvným odhalením toho, o co ve skutečnosti jde v celé záležitosti kyberbezpečnosti. Čínská „kontrola“ nad svým Internetem má velmi málo co činit s „válkou“ a vše, o co jde, je umlčet protistátní dissent.

Čínská cenzura Internetu byla vnucena prostřednicvním černé listiny vytvořené centrální vládou, na níž jsou všechny webové stránky obsahující kritiku státu, porno, anebo jakýkoliv obsah posouzený vládou jako nevhodný. Pokaždé když se pokusíte navštívit stránku, jste přesměrováni přes vládní firevall, což často způsobuje dlouhá prodlení a nízkou rychlost.

Čína má moc zavřit svůj Internet, což by chtěl Lieberman zavést i do USA, v politicky citlivé době, aby zabrzdilo příliv infromací o vládním zneužívání a krutostech. http://www.reuters.com/article/idUSPEK340617
Během protivládních bouří v červenci 2009 činská vláda úplně uzavřela Internet po celém severozápadním regionu Xinjang na několik dní. Podobně je uzavírán přístup na Internet Tibetu, jako součást vládního úsilí předcházet vzpourám a neutralizovat je.

Významné stránky jako Twitter, Google a You Tube byly čínskou vládou rovněž dočasně či permanentně uzavřeny.

Nové webové stránky v Číně vyžadují od uživatelů registraci svou pravou identitou, když chcete napsat komentář. Toto zrušení anonymity je používáno k zmrazení volného projevu a zabraňuje uživateli v kritice státu ze strachu, že bude úřady vypátrán.

Čínské úřady pokročily nyní ještě dále než pouhé vedení „černé listiny“. Ustanovily též „bílou listinu“ dovolených webů, což je hnutí, které „může potenciálně dále omezit Internet pro čínské čtenáře.“ Webové stránky, které nejsou předem registrovány u vlády, by mohly být úplně blokovány pro všechny uživatele Internetu, což znamená, že by byly zrušeny i milióny nevinných stránek. To znamená při zakládání stránek požádat o schválení vládou, což by zřejmě nebylo povoleno, pokud osoba či organizace mají záznam, že se účastnily dissentu proti státu.

Sám prezident Obama kritizoval čínskou cenzuru Internetu jako zábranu volného toku informací, což umožní občanům vyžadovat od vlády odpovědnost, avšak nyní Lieberman chce dát Obamovi podobnou pravomoc.
Vzhledem k povaze čínské regulace Internetu, která nemá nic společného s „válkou“, jak prohlašuje Lieberman, a má vše společné s politickou cenzurou a utajováním informací o státním útlaku, měli bychom být znepokojeni, že senátor chce, aby se Amerika vydala stejným směrem.

Skutečným cilem vládní kontroly Internetu  bylo vždy uškrtit a udusit nezávislá média, která nyní soupeří s vládními tiskovými orgány a někdy je i nahrazují, s weby jako Drudge Report, které nyní přitahují větší pozornost než většina velkých deníků dohromady. Jako součást války proti nezávislým médiím FTC nedávno navrhla „daň Drudge“, která by donutila nezávislé organizace médií platit poplatky, které by byly použity na financování oficiálních novin.

Navíc FCC zahrnulo plán censury do svého Schématu neutrality netu v tajném pokusu vnutit cenzuru Internetu.

Podle regulačního a kontrolního systému FCC budou zákazníci nuceni kupovat si na připojení Internetu, televize a telefonu přístroj schválený vládou. „Každý bude platit poplatky, které stanoví vláda. A vše, co projde skrze váš Internet, televizi nebo telefon se stane podřízeným neustálé regulaci FCC,“ píše Kelly W. Cobb z organizace Američané za reformu daní.

Podobná legislativa zaměřená na uvalení cenzury na Internet dle čínského vzoru a umožnění státu, aby uzavřel sítě, již globálně prošla, a to v UK, na Novém Zélandu a v Austrálii.

My se snažíme extenzívně informovat o úsilí na vyřazení Internetu, který směřuje k vysoce omezujícímu Internetu 2. Když dostane vláda pravomoc kontorolovat Internet, bude to jenom první krok k tomuto systému, kdy od každého uživatele webu bude vyžadováno ID a vládní povolení, a právě to navrhuje Státní bezpečnostní rada jako nové opatření v kyberbezpečnosti, která mají být zavedena v nejbližších letech.

25. června 2010

Bilderberg - webová stránka

http://www.bilderbergmeetings.org/meeting2010.html
Na výše uvedeném odkazu můžete najít stránky Bilderbergu, seznam členů, schůzky a jejich program.

Zajímavosti:
V programu letošní červnové schůzky figuruje téma "Global Cooling" (Globální ochlazování). Znamená to, že globální oteplování se stává naprostou minulostí?

A dále například: "Schůzky jsou soukromé, což nemá žádný jiný účel než umožnit účastníkům otevřeně a svobodně vyjádřit svoje názory."

Snižování emisí uhlíku po japonsku

Nevím, jestli je tato kampaň geniální či pro zasmání. Má znaky obojího ... :-))) Jdu si najít, kolik hodin denního světla mají v Japonsku a zda znají "výhody" letního času.
Aha, už to mám: v Japonsku nemají letní čas. http://www.timeanddate.com/
Nejdelší den má v Praze 16 hod. 22 minut, v Tokyu 14 hod. 32 min. Nejkratší den má v Praze 8.03 hod, v Tokyu 9.46. Takže u nás je rozdíl mezi délkou denního světla v létě a v zimě mnohem výraznější nez v Japonsku - v Praze je až přes 8 hodin rozdílu, v Japonsku 4 a půl hodiny. 
Tak snad by to pro Japonce mělo nějaký smysl, kdyby chodili dříve spát, rozhodně větší, než "letní čas" u nás.

Japonci mají chodit o hodinu dříve spát, aby snížili emise uhlíku
Japonské domácnosti byly  požádány, aby chodily spát o hodinu dříve, což pomůže bojovat proti změně klimatu.

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7851292/Japanese-told-to-go-to-bed-an-hour-early-to-cut-carbon-emissions.html

Danielle Demetriou, Daily Telegraph, Tokio, 24. 6. 2010

Japonská vláda zahájila kampaň podněcující lidí, aby chodili spát dříve a vstávali dříve, čímž se sníží emise oxidu uhličitého produkované domácnostmi.

Kampaň zvaná Ranní výzva, vydaná ministerstvem pro životní prostředí, je založena na předpokladu, že vyměnit pozdní noční spotřebu energie za  hodinu ranního denního světla by mohlo významně snížit uhlíkovou stopu celého státu.

Podle této kampaně by mohla typická rodina takto snížit uhlíkovou stopu o 85 kg ročně, pokud každý bude chodit do postele i vstávat o hodinu dříve.

Množství oxidu uhličitého, které se takto může uspořit, se rovná 20% ročních emisí z domácího osvětlení. „Mnozí Japonci plýtvají v nočních hodinách elektřinou, například tím, že se dívají dlouho na televizi,“ řekl mluvčí ministerstva listu Daily Telegraph.

„Ale chodit spát brzo a vstávat brzo může zabránit plýtvání elektrickou energií, které způsobuje emise oxidu uhličitého. Když lidé změní svůj životní styl, můžeme ušetřit energii a snížit emise.“ Kampaň také navrhuje, aby lidé využili ranní hodiny a denního světla navíc k celkovému zlepšení životního stylu běháním, cvičením jógy a hodnotnou snídaní.

Ze strany japonského ministerstva životního prostředí je to nejnovější iniciativa na snížení redukce emisí oxidu uhličitého, které se mají v příštím desetiletí snížit o 25% oproti roku 1990.

Stejné ministerstvo před pěti lety provedlo kampaň zvanou Cool Biz („byznys v chládku“), která doporučovala kancelářským pracovníkům, aby nosili do práce košile s krátkým rukávem a aby se přes léto v kancelářích nezapínala klimatizace na nižší teplotu než 28°.

24. června 2010

Dobrá videa se slovenskými titulky

Dobrý kanál na videa, spíše ekonomického zaměření, se slovenskými titulky. Doporučuji jako alternativu k oficiálním informacím v našich médiích, v nichž se odráží nejen jejich poplatnost globálnímu světovému režimu, ale i myšlenková a jazyková omezenost naší žurnalistiky. Takže jsme stále za "informační oponou", která je možná i tlustší než před r. 1989.
http://www.youtube.com/user/TuNeCedeMalis11#p/u
Ukázka:
Peter Schiff - Obama, Kongres, pokrytectvo, zlato 17.6.2010 + slovenske ...

V Louisianě prší ropa

V Louisianě padá toxický déšť

Kurt Nimmo, Prison Planet, středa 23. června 2010
http://www.prisonplanet.com/toxic-rain-falls-in-louisiana.html

(Pozn. editora: Někteří lidé z Louisiany poslali na Infowars maily s tím, že u nich ropný déšť není. Toto téma dále monitorujeme a podáme zprávu.)

Zatímco oficiální korporátní média se soustřeďují na omluvu Joe Bartona koncernu BP a na Tonyho Haywarda, který se vydává navšítit jachtařský závod kolem anglického ostrova Wright, lidé v Louisianě, které tajemník BP Carl-Henric Svanberg nazval „malí lidé“, začínají zakoušet na sobě následky miliónů a milónů galonů ropy, které již natekly do Mexického zálivu.

Právě teď prší ropa – a můžeme předpokládat, že i vysoce toxický dispersant Corexit 9500 - do řeky Ridge v Lousianě. Následující video to dokumentuje.

Mexický záliv se s postupujícím létem ohřívá. Ropa i Corexit 9500 procházejí molekulární přeměnou, změnou z tekutého stavu na plyn, ten je pak absorbován mraky a padá dolů jako toxický déšť. Ropa v životním prostředí je škodlivá v koncentraci 11 PPM (11 částí na milión), Corexit 9500 je toxický při koncentraci pouhých 2,61 PPM.

Ropa obsahuje mnoho škodlivých chemikálií, jako benzen, toluen, etylbenzen, xylen, naftalen, kysličník siřičitý a další.

O tom zprávy korporátních médií dosud neřekly ani slovo. CNN se zabývá vlivem „úniku“ ropy na zvířata a mořské živočichy, ale moc se nezmiňuje o environmentálním vlivu na „malé lidi“.


22. června 2010

Radar Javorník umí i polokruhy

Slovenský radar Javorník celý den k sobě pilně přitahoval dešťovou oblačnost od východu, ale na své úrovni si stanovil čáru a za ni srážky nechtěl pustit. Čímž vznikly polokruhy. Radar je v tom modrém středu s malými srážkami, asi aby do něj nezateklo.
Doporučuju shlédnout animaci.

Radarový systém CERAD


Co míchá počasím v našem okolí? Radarový sytém CERAD (stav z r. 1998 - teď je to určitě mnohem hustší) a jiné. 

Komentář čtenáře: "Polsko má celkem 8 radarů. Současný hyperaktivní stav s povodňovou perspektivou na JV země činí radary Rzesów, Brzuchania u Krakowa a Ramźa u Katowic. Polské radary prochází značnou modernizací ve smyslu napojování na elektronickou výměnu dat ze systému POLRAD (Polsko), na CERAD (EU) až po NORDRAD (Skandinávský radarový systém). Polsko: Nejvyšší počet radarů ve Střední Evropě = radarový ping-pong ("obíhačka")."

Zdroj obrázku a více informací: http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/english/projects/_smok_des/html/ab2_9.html


Little Grandmother, Rok 2010, 9/10, 10/10

Little Grandmother 2010: Závěr úžasného poselství. 
Není co dodat, leda snad to, že na netu je ještě další její hodinové video, One with Nature, rovněž úžasné. Budu se snažit ho přiblížit.


Little Grandmother: Rok 2010, přepis videa, části 9 a 10/10

Jen se začněte dívat. Bude to vypadat jako růžová mlha. To je životní energie. Nejlepším bodem na naší planetě, kde můžete získat energii, je vrchol hory. To je prostý fakt. Pak na posvátných místech, samozřejmě. Tam se můžete doslova naplnit životem zvnějšku. Nemusíte se už plnit z lidských bytostí.

Přestaneme si vzájemně ubližovat. Přestaneme chtít vládnout v konverzaci, přestaneme jenom brát, přestaneme si ubližovat. Protože energii, kterou potřebujeme, budeme brát zvnějšku. Nebudeme brát z lidí, přestaneme bojovat, abychom byli slyšeni nebo abychom se uplatnili. Nebudeme dále živit názory lidí na nás samotné, nebo odvozovat své postavení z toho, co si o nás myslí. Budeme se plnit energií Země, vdechovat ji a zase ji vracet matce Zemi.

Už nebude záležet na tom, co si lidé myslí, že znamenáte. Na vašem postavení nebude záležet. Je jedno, co je vaší profesí. je jedno, jaké máte zaměstnání, je jedno, jestli jste autor a vyděláváte milióny, je jedno, jestli jste matka v domácnosti. Záleži na energii, ne na roli, kterou máte. Rozlišovat pozice je nesmysl, všichni jsme si rovni. My všichni v této místnosti jsme si rovni. Když se začneme naplňovat energií zvnějšku, nebudeme potřebovat to dávání a braní druhým.

Já nestojím o to, abyste se na mě dívali jako na strážkyni moudrosti, která k vám mluví, já to nepotřebuji. Jsem to jenom já. Stejně tak každý z vás jste prostě vy. A společně jsme úžasní. Na pozici už nezáleží. Vy si myslíte, že záleží, protože se živíte energií jiných lidí a stojíte o ni, chcete být větší a výše postavení než oni, a to je nesmysl. Jděte ven, zhluboka se nadechněte, a naplníte se rychleji, než když budete brát energii z jiného člověka.

Za co se považujete? Čím chcete být? Proč jste tady? Jestliže teď víte, že jste Velké Já Jsem, Bohové a Bohyně, že jste vším včetně vesmíru, a že je dostatek energie pro všechny lidské bytosti na této planetě, nemusíte ji už brát od ostatních, a bude jí vždycky dost. Že jsme všichni dokonalí, nádherní a skvělí, a že jsme všichni Bůh. A že jste si sami zvolili přijít sem, jinak byste tu nebyli, jste nejvyšší Já, rozhodněte se, proč tady chcete být.

Není to o tom, že se ráno vzbudíte a jdete do práce a pak zase přijdete domů. Proč jste tady? Rozhodněte se. Kvůli čemu tady chcete být? Jaký je váš cíl zde? Zeptejte se na to sami sebe a pravdivě si odpovězte. A teprve potom budete vědět, jak to vytvořit. Proč jste tady? Proč jste sem sami sebe poslali? Proč tady chcete být? Co chcete udělat se svým životem? Máte veškerou energii světa, aby vás podpořila. Všechno je tu pro vás. Nejsou to lidé, kdo vám pomůže nebo vás zlomí. To vy sami.

Lidé nemohou pořád jen brát a brát. Pak máte sklon si myslet: mně se to nepovedlo, protože mě někdo jiný nenechal to udělat. To je nesmysl. Jste Bohové a Bohyně. Máte veškerou energii světa, která vás podporuje. Vy všichni jste tvůrci. Vy jste Stvořitel. Co chcete dělat s tímto životem? Udělejte rozhodnutí a jděte za ním.

Sny nejsou jenom sny. Přicházejí z nejvyššího Já. Třeba tady sedíte a v mysli vám vyvstane něco, co přichází z Nejvyšího Já. Začněte dávat pozor. Je to důležité. Něco vyvstane nad ostatními věcmi. Naše sny, naše myšlenky, naše denní představy jsou naším vedením v životních zkušenostech. Měli bychom se zastavit a uvědomit si, co nám Vyšší Já říká a ukazuje. Pokládejte si správné otázky, a ty povedou vždycky ke správným odpovědím. Odpovědi jsou poskytovány skrze sny, náhody, denní představy, jako myšlenky, které vyvstanou ve vaší mysli. Věnujte pozornost svým snům. Věnujte pozornost svému dennímu snění a tomu, co se vynoří ve vaší hlavě. To je vaše Vyšší Já. Není to tak, že když si pomyslíte, moje Vyšší Já, dej mi něco, že se to stane. Tak to nefunguje, to by bylo z mysli. Každý kousek takového přání je z mysli. To moc usilovně přemýšlíte. A když přestanete tak usilovně přemýšlet, přijde to odjinud. Dávejte pozor na tento stav, je to velmi a velmi důležité.

Když se mysl se zastaví, začnete dostávat skutečné informace. Dávejte pozor. Když chcete to, co chcete, a začnete klást správné otázky, dostanete správné odpovědi. Když se vám nepodařilo něco, co máte rádi. proč se vám to nepodařilo? Odevzdali jste svou energii jinam? Dovolili jste někomu jinému, aby vám řekl, že jste neuspěli? Položte správné otázky a dostanete správné odpovědi. Pro odpovědi naslouchejte i druhým, Velké Já Jsem používá i ostatní, aby přišlo k vám, dalo vám poznání sebe samých nebo situací. Nemyslím tím, abyste poslouchali kritiku, věci, které vám lidi vytýkají, pomluvy a podobné věci. Když se zeptáte správně, přijde správná odpověď.

Takže stále myslíte na to, co chcete ve svém životě skutečně vytvořit, a třeba nerozumíte, proč jste to ještě neuskutečnili. A někdo jiný vám jen tak něco řekne, a vy si uvědomíte, že to je odpověď. Tohle mám na mysli. Velká Já Jsem spolupracují. Dávejte pozor, co říkají ostatní. Když se správně zeptáte, přijde správná odpověď.

Osmý krok je velice důležitý. Nestaňte se závislými na jiných lidských bytostech. To zastaví váš růst. To je velmi důležité. Ostatní lidské bytosti můžete milovat, a to je vlastně ještě důležitější, musíme se navzájem hluboce milovat. O tom je v podstatě celý život. Milovat ostatní, vidět se navzájem tak nádherné, jak ve skutečnosti jsme. Tak dokonalé, Bohy a Bohyně, Velké Já. Ale když máme velkou starost o to, co si o nás myslí ostatní, nikdy nevyrosteme do toho, do čeho bychom měli vyrůst. A když nám příliš záleží na tom, co si ostatní myslí, že bychom měli nebo neměli dělat, nikdy nenajdeme svůj životní cíl. Nikdy nenaplníme své sny.

Nesmíte se stát závislými na mínění druhých osob, co si myslí, že byste měli a neměli dělat. Vy jste Bůh, můžete vytvořit cokoliv, co si přejete vytvořit. Skrze lásku a světlo. A jako bytosti světla se nebudete nikdy zlobit na sny nikoho jiného, nebudete lidem nikdy říkat, co mohou nebo nemohou vytvořit, prostě je budete podporovat. A budete je milovat. A nikdo se nebude zlobit na vás, že jste tím, čím jste.

Skrze lásku jsou všechny věci možné. A skrze lásku se změní celý tento svět. A skrze lásku se vrátí bytosti světla. Skrze lásku nám ukážou cestu. Skrze lásku nám budou zjeveny všechny ty věci, které jsme dříve neznali. A skrze lásku se naše denní sny uskuteční. A skrze lásku se tato planeta Země stane velkolepou. A my se znovuzrodíme. I Země se znovuzrodí v lásce. A v lásce je možné všechno.

Já vám teď říkám, že vás miluji, jednoho každého z vás. Miluji každého z nás ve svém Velkém Já. Miluji to, že můžeme sdílet tuto zkušenost. Miluji to, že jsem si zvolila přijít sem. Miluji to, že jsem přijala výzvu. A miluji to, že uvidím změnu tohoto světa na něco úžasného. A miluji to, že se na tom mohu podílet s vámi.

Překlad: OrgoNet

21. června 2010

Čokoládový párty orgonit

Tip na "párty orgonit": Mám doma kovové tácy na muffiny, které už ani nepoužívám, protože Havelpol 1 se do nich jaksi zažral a musely se moc a moc vymazávat, aby se daly vyklopit. Takže moje výroba se už dávno přeorientovala na umělohmotné hrnečky z Kiku, které mají tu výhodu, že se nemusejí vymazávat vůbec.

A tuhle měli v Kiku pěkné levné papírové  párty košíčky na muffiny (1 za 0,29Kč), tak mě napadlo vyložit je do kovové formy a odlívat do nich. Jde to výborně, akorát se nesmí přelít přes okraj ... Výsledek vidíte :-))) - jen se zakousnout. (Už sloužej, dokonce na hranici ...) (Poznámka pro nováčky: čokoládová barva tohoto orgonitu vznikla použitím kovového superprášku místo špon. Prášek si můžete objednat na orgonitrybacentrumcz.)

Další tip: Nová pryskyřice Havelpol 577 EEB 30 je malinko dražší, ale má lepší vlastnosti než Havelpol 1. Díky O. za doporučení.  (Teď nevím přesně, mně poslali  s označením 20, ale na webu mají 30.) Mohu jedině doporučit, méně páchne, lépe se vyklápí, je taková pružnější, prostě upgrade.

Myslím, že se sluší poděkovat starému dobrému Havelpolu 1 za dosavadní dobré služby, zatím hlavně on obstaral veškerou giftovací práci u nás k všeobecné spokojenosti.

Radarové kruhy i v Polsku

Díky čtenáři za fotku radarových kruhů nad Polskem z 20. 6. 2010. 

Zdá se, že i v Polsku po radaru hodně stékala voda. A vypadá to, že tyto radary tvoří systém, který ovlivňuje/zesiluje nebo možná vytváří nebo přemisťuje povodňovou oblačnost podle plánů klimavýrobců. 

Zatím jsme při tom nachytali české radary Brdy a Skalky, slovenský Malý Javorník a ten druhý taky, a teď polský. A určitě nachytáme i další.

Komentář čtenáře: Polsko má celkem 8 radarů. Současný hyperaktivní stav s povodňovou perspektivou na JV země činí radary Rzesów, Brzuchania u Krakowa a Ramźa u Katowic. Polské radary prochází značnou modernizací ve smyslu napojování na elektronickou výměnu dat ze systému POLRAD (Polsko), na CERAD (EU) až po NORDRAD (Skandinávský radarový systém). Polsko: Nejvyšší počet radarů ve Střední Evropě = radarový ping-pong ("obíhačka").

Záhada HAARPu slovensky

Děkuji čtenářům za množství odkazů, v poslední době zejména na různé díry. Nestíhám to bohužel všechno publikovat. Prosím, pokud posíláte fotky, zkuste si udělat účet na Flickru a tam se můžete připojit ke skupině "Chemtrails" , přidávat tam fotky i videa třeba i s komentáři a poslat sem třeba na ně odkazy, a bude to tam pro všechny. (Skupina Chemtrails na Flickru zde.) Já totiž ty různé zipy a rapidy neumím vždycky rozzipovat... 

Díky čtenáři za odkaz na pěkný americký dokument o HAARPu, který vysílala slovenská televize. Moje mínění: je dobře se na něj podívat a uvědomit si, že něco takového existuje. Ovšem k čemu harp slouží a zda skutečně dělá to, čeho je podle patentů schopen, to zůstává samozřejmě utajeno. Závěr konspiračního teoretika začátečníka i běžného diváka by mohl být, že se zřejmě nic neděje. Ale ono se děje. HAARP a jeho zásahy do klimatu, počasí, myslí, a bůhví čeho, o čem nemáme tušení, mají na svědomí jistě odhadem pár set tisíc obětí, když si jen vzpomeneme na všechna zemětřesení a tsunami a hurikány a povodně z poslední doby.

Jen si občas klikněte na odkaz na pravé liště "Aktivita HAARP", a dojde vám, že pravděpodobně nejde o nevinné vědecké pokusy s použitím zanedbatelného množství energie.

19. června 2010

Každodenní chemická polévka

Díky za odkaz! Z originálu na youtube najdete další díly.

O milionáři, který ukradl slunce

Jiří Wolker
O milionáři, který ukradl slunce

Na světě žil jeden ohromný milionář. Stalo se, že shromáždil ve svých rukou všechno bohatství zemské. Nebylo nic, čeho by si nemohl popřáti. Bydlil v nejkrásnějším zámku a všichni lidé mu sloužili.

Ale ubohý milionář byl nemocen. Jeho nemoc nebyla ani tak zlá jako odporná. Po celém těle rostly mu hnusné žluté vředy, které přes den mokvaly a v noci děsně pálily. Byla to škaredá nemoc, - tak škaredá, že až sám milionář se za ni styděl a proto hleděl ji ukrýti do šatů z jemných látek a do postelí s hedvábnými poduškami.

Jeho jmění ustavičně rostlo, ale jeho nemoc rostla také. Byla obava, že vyrážka zastihne oči. Toho se boháč nejvíce bál. Mohl-li dobře zakrýti všechna místa na svém těle, - toto bylo jediné, které musilo zůstati nepřikryto, chtěl-li žíti, vládnouti a vydělávati.

Nemocný milionář rozhodl se, že si zavolá lékaře. Doposud se žádného neptal na radu, ba žádného k sobě ani nepřipustil, neboť nechtěl, aby se někdo dověděl, jak je ubohý ve své podstatě. Obával se, aby lidé, kteří mu záviděli jeho ohromné štěstí, - nezaradovali se nad jeho nemocí a necítili se šťastnější než on. Usuzovalť, že maje nejvíce peněz, musí mít i nejvíce štěstí. Ostatní lidé tak usuzovali také, vzhlížejíce na jeho krásné šaty, automobily a pohodlí.

I zavolal si nejlepšího lékaře a řekl mu: "Pane lékaři, - prohlédněte mě dobře a poraďte, co mám dělat, abych se uzdravil. Moje nemoc je tak odporná, že se o ní nesmí nikdo dovědět. Proto zajisté prominete, když vás po vaší lékařské prohlídce dám popraviti. Nevěřím žádnému člověku, - tím méně lidskému jazyku. Historie o králi Midasovi naučila mě býti důslednějším než on. Ostatně vaší ženě bude vyplácena přiměřeně vysoká pense z mých pokladen a vaše děti vystudují na mé útraty."

Lékař zpozoroval, že udeřila jeho poslední hodina. Neboť smrtící síla tohoto muže byla ohromná.

"Mé životní síly kvapem prchají," pravil dále milionář. "Jednejte rychle!"

Svlékl se a stanul před ním nahý, podobaje se zpola rozmačkané housence a zpola vykotlanému zubu.

Lékaře zachvátil hnus. Jak k tomu přijdu, myslil si, abych byl k vůli jeho vředům zabit, - já, který jsem docela zdravý. Každý člověk má moc usmrtiti druhého člověka. Má-li ji on, - budu ji mít i já. Dobrá, - poradím mu lék, který mu přijde zatraceně draho.

"Milostivý pane," řekl, "znám lék pro vaši chorobu. Je tím lepší, že jedině vy si jej můžete opatřiti. Vy potřebujete slunce. Ale ne jen trochu, kterou dostávají almužnou ostatní, - vy potřebujete slunce celé. Máte ohromné jmění a myslím, že i slunce můžete za ně snésti s nebeské báně do svého paláce. Když se s ním sám na nějaký čas uzavřete, když sám budete zblízka účasten jeho blahodárné dobroty, - vyjdete ze sluneční lázně nejen úplně zdráv, ale i nesmrtelný. Je to jediný lék, který vám mohu doporučiti. Neboť na vás se sešla choroba celého světa. Slunce pak je zdraví celého světa."

Milionář lékaři uvěřil. Jak by neuvěřil člověku, který byl krok před smrtí. Jenom se ještě otázal:
"Nevíte, jak může být slunce drahé?"
"Slunce je drahé všem lidem. Možná, že jednomu je lacinější."
Když lékař domluvil, byl odveden a popraven. Vdově byl doručen šek na slušnou sumu, sirotkům zánovní školní knihy, dvě zcela zachovalá pravítka z kanceláří milionářových a pouzdro na držátka s nápisem:
Uč se, synu, moudrým býti!

Milionář zatím přemýšlel, jak sundati co nejlaciněji slunce.

Dal zbudovati ohromná lešení. Sta inženýrů vystavěla velkolepý jeřáb. Stavitelé pracovali na plánech budovy, do níž mělo býti sneseno slunce a uzavřeno s milionářem a jeho vředy.

Miliony dělníků ze všech zemí světa mlátily kladivy; ne proto, aby sundali slunéčko, ale aby uživili ženu a děti.
Jedné noci, která byla temnější než zatvrzelé srdce, - sundali lidé milionářovi slunce s oblohy, spustili je do ohromné budovy a uzavřeli železobetonovými zdmi s ocelovými pláty. Ani jeden paprsek neunikal.

Na světě byla tma a milionář se radoval, že se mu vše povedlo. Potmě ani Bůh nepozná, myslil si, - že slunce je pryč. Já zatím stanu se nesmrtelný, - a kdo mi potom co může! Nezůstane jen při slunci! Odnesu i všechny hvězdy a přidám je do svých pokladů. Budou moje, jako jsou moje cenné papíry, uložené v bance "Ego". Brzy se stane, že nebude nic, co by nebylo mým. Koupím si i Pána Boha a udělám ho svým tajemníkem. Budu mladý, krásný, nesmrtelný a nejbohatší. Kdo mi odolá? Mohu znásilnit zemi jako ženu a ona bude ráda, že je znásilněna, - neboť ženy mají rády silné a neurvalé muže. Hip-hip! 

Zatím lidé se probouzeli ze sna. Tuze se divili, že slunce už nesvítí. Na nebi trčela jen veliká, červená rána, kterou hasiči a natěrači marně se snažili uhasit anebo zastřít. Lidé se shlukovali a křičeli:
"Kde je slunce? Kdo nám sebral slunce?"
Strážníci s elektrickými svítilnami dělali pořádek. Byla to těžká práce! Lidé byli jako bezhlaví a marně bys je byl napomínal k tichosti anebo k rozchodu.
Milionář dal rozsvítit všecka světla. Stotisíc lustrů plálo na nárožích, v kavárnách, barech a kabaretech. Na předměstí svítily tři smutné lucerny a na dědinách vytahovali ze zpráchnivělých truhlic hromničky a dívali se vyděšeně na sebe.
Nastal zmatek, který podporovali černí netopýři, kteří přilétali neznámo odkud.
Nevěstky na ulicích byly už umdlelé, neboť noc trvala příliš dlouho.

Milionář počítal: až se uzdravím, budu vyrábět ze slunce sirky "Helios", mast na opáleniny "Slunín" a vše, co se dá. Šikovný člověk může lehko zbohatnout. Jak jsem rád, že na to nepřišel nikdo přede mnou.
Ale lidé ve městech byli víc a více zmateni. Naráželi na sebe jako poplašený dobytek.
Proto dal milionář vylepiti plakáty a sepsati úvodníky do novin.

KONEČNĚ TMA!
ODVĚKÝ NEPŘÍTEL ZDOLÁN
NEJVELKOLEPĚJŠÍ DŮKAZ LIDSKÉ OBĚTAVOSTI

Již od počátku světa byli lidé trýzněni největším tyranem, jaký kdy byl stvořen, - sluncem. Jeho krutou tyranii na svých bedrech snášel nejvíce ze všech stavů stav lidí pracujících, kterýchžto miliony padaly zasaženy při práci jeho zhoubnými paprsky. Lékařsky je zjištěno a statisticky dokázáno, že plných 100% lidí, kteří se pod sluncem narodili, též pod ním zemřeli. Této krutovládě byl učiněn konec. Známý lidumil pan Poslední Milionář (- kdo by si nevzpomněl na jeho vzácnou ochotu, s kterou zabezpečil ženu a dítky tragicky zemřelého lékaře X!) dal je na vlastní náklad sundati s nebe. Práce se dík jeho nadlidské obětavosti zdařila a slunce zmizelo se světa.
Nehynoucí památka je mu zajištěna.
Žádejte prospekty!

Ti, - kdož měli světlo, - tak si to přečtli a uklidnili se, - ti, kdož je neměli, - zůstali neklidní dál. Mnoho babiček (ty, co už byly dvacet let slepé) říkalo: přijde konec světa.
Běda milenci, - který ve tmě ztratil svou lásku. Už ji nenašel.
Zatím boháč, odstraniv všechno své služebnictvo, odešel ke slunci. Když vešel do ohromné budovy, přepevně zamkl, přesvědčiv se ještě, zda stráže s revolvery a bajonety hlídají dobře všechny vchody. Klíč nechal v dírce, aby se nikdo nemohl dívat. Potom počal se svlékati. 
Slunce pálilo.
Jak to nebesky hřeje, myslil si milionář. Veliká síla do mne vstupuje. Vše nezdravé bude spáleno a přetaveno v čistý kov. Vyjdu jako mladý bůh. Tolika lidem dávalo slunce štěstí a zdraví. Na mně je, abych bral toho součet, když ostatní všechny jsem odstranil. Oh, - jak nesmírné štěstí jest, snésti štěstí všech jen na sebe.
Slunce pálilo.
Je to trochu moc horké. Ale neškodí. Velkou dobrotu je třeba naučit se nosit. Jen aby mě záda mnoho nebolela. A hlava. A ústa, oči, prsa a nohy.
Ach, - žár je nesnesitelný. Ztravuje mě zevnitř i zevně. Zdá se mi, že popelnatím. Jen ještě chvíli vydržet. Potom odejdu. Odejdu a skočím do studené řeky. Najdu si milenku z ledu. Roztavím ji ve svém náručí. Budu nejsilnější, nejbohatší, nesmrtelný. Jak jsem sláb, chud a vše bolí, jako bych umíral! Ne, už to nevydržím. Půjdu. Snad to postačilo. Půjdu, - utíkám, - letím...
Nahý žebrák se spálenými vředy a zanícenýma očima doběhl ke dveřím. Běda! Rozžhavený klíč nabobtnal v klíčové dírce, že by je ani sám Bůh neotevřel, kdyby byl chtěl. Marně jím lomcoval, marně jím trhal, - zde nebylo služebníků, rádců a dělníků, - zde byl sám, jako samo bylo jeho srdce v uhnívající hrudi, - jako samy byly jeho oči ve vrstvě hnisu a bolesti.
Milionář se zachvěl. Jeho tělo se bortilo jako strom při bouři. Člověče, neuneseš štěstí všech! Nestačíš na svoje.
Slunce pálilo.
Milionář se zhroutil.
Zbyla z něho hromádka popela, nic větší než železný šestáček. Malá hromádka honosivé bídy. Budova, kterou si dal vystavěti pro svoji pýchu, stala se jeho katafalkem a slunce, ukradené jeho nemocnou ctižádostí, bylo velikou svící při jeho mrtvolce. Nikdo neplakal.
A slunce pálilo.
Pálilo tak, že brzy propálilo všechny stěny. I ty zřítily se jako vystavěné na písku. Propadly se do země, podobně černokněžníkům, kteří zmizejí po zakletí. Slunce vybuchlo svou září na všechny strany. - Leželo na zeleném trávníku jako zlatý, ohromný balon.
Lidé se zaradovali. "Je vidět na cestu," říkali si a smáli se.
Šlo teď jen o to, jak dopraviti slunce zase na nebe, aby všichni je viděli a všichni jím viděli.
Lidé zvážněli a radili se.
Kdo nám vynese slunce zase na oblohu?
Přitrefily se k tomu dvě děti. Byla to Mánička a Pepík. Snad byli z Vršovic, snad ze Smíchova, ale jistě odněkud byli.
"My je tam doneseme," řekl Pepík. "Nosíval jsem mnohokrát lidem kufry z nádraží. Onehdy jsem jednomu pánu nesl tak veliký, - že se všichni divili. To by bylo, abych slunce neunesl!"
Mánička a Pepík odnesli slunce na nebe.
"Vraťte se k obědu domů!" volala za nimi máma.
"Vrátíme se, vrátíme se ..."
A vrátili se.

17. června 2010

Little Grandmother, Rok 2010, 8/10

Little Grandmother: 3 nejdůležitější kroky v přechodném období.


Little Grandmother, Rok 2010, 8/10

Změny začínají v roce 2010. A toto jsou velmi důležité body:

První krok:

První věc, kterou musíte pochopit, je, že existuje větší a vyšší vědomí než jsme my sami. Věci se nedějí náhodně. My jsme si svůj příchod sem zvolili s jistým cílem. Jsme součástí velkého plánu univerzální bytosti. Musíte si uvědomit, že je vice než život a spravedlnost. Že náležíme k něčemu obrovskému. Náležíme k vesmíru, který náleží k velkému Já jsem, které náleží k lásce a světlu, a to je vším. Jsme větší, než si myslíte.

Druhý krok:

Druhá věc: musíte pochopit, že historie není vývoj technologie a výroby. Je to vývoj myšlení.
My o všem přemýšlíme, je-li to dobré či špatné, myslíme, jak by to mělo být, vidíme vše černé nebo bílé, víte, jak byste měli jednat, jak se chovat, jak se nechovat, pořád jen myslíme.

V jednom období této planety jsme mysleli tak, že všechno, co existuje, je naše milovaná matka Země. A podle toho jsme reagovali, tak jsme žili. A pak v jiném období této planety vznikla církev, křesťanství. Neříkám, že křesťanství je špatné, nebo že některá církev je špatná. Miluji Krista i všechny osatní. Ale v tomto bodě historie, ve věku temna, jsme mysleli, že církev vládne našim životům. Nebyla to vláda, byla to církev. Bylo to náboženství.

A tak jsme mysleli jenom tak, jak nás naučilo náboženství. Nebyly žádné technologie, pokrok, argumenty, společnost, byl to opravdu věk temna. Protože jsme mysleli tak, jak jsme mysleli.
Zapomněli jsme, že jsme tvůrci, zapomněli jsme, že jsme Velké Já. A když myslíte určitým způsobem, jednáte určitým způsobem.

Prošli jsme tímto obdobím a začali se rozpomínat, že myslíme a mohli bychom vytvářet věci. Začal rozvoj technologií. Začali jsme vytvářet města, vlády, všechno možné. Ale nemysleli jsme na srdce. Mysleli jsme jenom na myšlení. A to byla naše realita.

A nyní se naše lidské vědomí opět posunuje. Naše myšlení směřuje k tomu, že realita je více než pouhé myšlení. Technologie není vše, je sice skvělá, ale jsou větší věci. A tou větší věcí je, že vy jste něco většího. Že vy jste tvůrci, že vy jste Velké Já Jsem. Že jste Bohové a Bohyně. A tak historie není rozvojem technologií a výroby, je to vývoj myšlení.

Právě teď, v této místnosti, když o sobě přemýšlíme, o tom, že vesmír je součástí nás a my jsme součástí vesmíru, když myslíme na to, že naše vědomí se začíná rozhoupávat a přetáčet, tak to skutečně přichází. Čím více energie tomu věnujete, tím rychleji to přichází. Takže myšlení je velmi velká věc. Ale neužívejte svůj mozek pro všechno, spojte ho se srdcem a přemýšlejte, co chcete, a ono to přijde.

Třetí krok:

Třetí krok znamená nové chápání našeho fyzického světa. Všechny věci jsou živé na základě energie. Můžeme vidět energii, cítit její krásu. Východ a západ slunce je nejlepší doba pro vidění energie. Energii můžete vidět kolem rostlin. To není tak těžké pochopit, protože i ti,kteří automaticky nechápou, že všechny věci mají energii, že rostliny a věci i vy a já máme energii, tak energie je vědecky dokazatelná, takže i oni to mohou pochopit.

Tento krok je nejdůležitější. Nejdůležitější ze všech kroků, jak se domnívám. Je to tato energie matky Země, která nás drží při životě, a nikoliv energie vydávaná a přijímaná vzájemně mezi lidskými bytostmi. Protože my používáme svou energii špatně. A jsme žádáni, abychom se ji znovu naučili používat správně. Naučíme se přijímat energii od rostlin. Z hor, ze stromů, z řek a oceánů. A budeme se naplňovat energií matky Země. Nebudeme ji brát jeden z druhého. My sdílime energii s matkou Zemí, s její radostí, láskou a čistotou. A teď si uvědomte, co děláme jeden druhému. Při této konverzaci já vám teď dávám mnoho energie a vy zase dáváte mnoho energie mně. Ale uvědomte si svou obvyklou konverzaci. Vždycky je někdo, kdo tu konverzaci ovládá, někdo, kdo vydává nebo bere všechnu energii. Jste dárce nebo příjemce?

Žijeme své životy tím, co si o nás lidé myslí, jak se na nás dívají. Kdybyste mi teď řekli: co nám to tu povídáš, vypadáš opravdu hloupě, mohla bych si poškodit svoji energii. Anebo si pouze uvědomím, že neberu energii od vás, ale beru ji z této planety, právě tady, z oblohy, ze Země. Nebuďme už zajatci toho, co si ostatní lidé o nás myslí. V každé konverzaci, jakmile si to uvědomíte, přestanete to dělat. Mluvíme třeba s přáteli, a pořád se snažíme být chytřejší než ostatní a mít navrch v konverzaci. Nebo jste lidé, kteří pořád jenom energii dávají, a tak si ji od vás pořád někdo bere.

Po staletí žijeme tak, že si vzájemně bereme energii. A to je naše obrovská chyba na této planetě, kterou děláme. Nám řekli, že všechna naše energie na celý život, pro každého z vás existuje na planetě. Ne v druhých lidech. Můžete skutečně jít ven a dýchat energii ze stromu, až se naplníte. I ze země nebo ze stébel trávy. Z jablka. Z rostlin, zvířat, vodních toků, hor, to vše má pro vás energii. Žádají nás, abychom přestali brát energii od sebe vzájemně. Tím se jenom vzájemně zraňujeme. A to děláme už po stovky a stovky let. Vaše životní energie existuje venku. Když se cítíte slabí, zaútočíte na někoho, abyste se sami cítili lépe. A když někdo řekne o vás negativní věc, cítíte se sami hůře.

Jak je to pošetilé, když vydáváte energii tímto způsobem. Proč se cítíme tak dobře, když si vyjdeme na procházku? Protože vás nikdo nehodnotí. Proto, že se venku plníte energií. A přijdete domů a zase to začne: Proč děláš tohle? Tak to chodí v běžném soužití lidí. Probíhá to neustále. Jsme nuceni začít brát a dávat, abychom mohli žít, a všechnu potřebnou energii si bereme z druhých. Můžete jenom sedět venku a cítit, jak se naplňujete. Všimněte si toho. Proč se venku cítíte tak dobře? Začněte si toho všímat. Protože jste se napojili na Zemi a dobíjíte si baterii.

Matka Země je vším. Je vším. Nejlepší doba pro vidění energií, které lidská bytost může vidět - protože člověk může vidět energii, přestaňte si říkat, že nemůžete, vy můžete, je to skutečné - nejlepší dobou je východ a západ slunce, kdy můžete vidět energii kolem rostlin, na horách, všude.

Co ničí úrodu v okolí Memphisu?

Na plodinách v okolí Memphisu na řece Mississippi se objevily skvrny, jakoby od spálení, a to i na organicky pěstovaných plodinách. Farmáři se bojí, že přijdou o veškerou úrodu. Hynou ptáci. Co je příčinou? Nikdo neví. Rozptylování chemikálií do nedalekého Mexického zálivu postiženého ropným únikem? Nebo únik chemikálií z blízké továrny? Video v angličtině, slov netřeba.

http://www.wreg.com/news/wreg-mystery-crop-damage%2C0%2C187535.story?track=rss

16. června 2010

Pás vláknité oblačnosti přes celou Evropu

Dnešní uměle vytvořená situace je opět pozoruhodná: rozhraní vzduchových hmot rozdílné teploty od severu a jihu vytváří rovný pás vláknité oblačnosti od Španělska až do východní Evropy.
V celé délce je pás ošetřený chemtrails (zde jen výsek.)

15. června 2010

Bleskové záplavy i v USA

Dnes 15. 6. 2010 proběhly "bleskové záplavy" v Oklahoma City. Hlavní město státu bylo zaplaveno až 4 stopami vody (přes metr). Nikdo tam nikdy nic takového nezažil. http://uk.news.yahoo.com/5/20100615/twl-rescuers-stranded-by-oklahoma-flash-3fd0ae9.html  Škody jsou velké, ale nikdo nezahynul. Tahle holčička se zachránila.

Před několika dny proběhly bleskové povodně v Arkansasu, při nichž zahynulo 20 lidí v kempincích.

Američané ale naprosto nemají tuchy, co se děje, že počasí je manipulováno. Maličká část z nich tak leda tuší něco o chemtrails. Klimateroristi si tam můžou dovolit úplně všechno - ostatně jako zatím všude na světě.

My u nás aspoň vidíme na satelitních snímcích, že se dějí manipulace počasí, ale americké satelity to neukazují - buď mají zobrazení z velké dálky, nebo různě "vybarvené", a stejně to nikdo nesleduje ...

Je to celé tak šílené, že mám takové tušení, že brzy se to všechno kolem počasí provalí. Zajímavé bude, odkud to přijde.

Příspěvek ze Slovenska

Ze Slovenska mi poslal čtenář radarové kruhy ze 12. 6. 2010, velmi zajímavé. Radar Malý Javorník se činil. Dávám jen snímek na ukázku, podívejte se radši na celou úžasnou animaci na rapidshare (nejde sem dát), to stojí fakt za to.
http://rapidshare.com/files/398646892/06122010.gif.html
(Snad to půjde?)
Vypadá to, že radar přispívá k vytvoření vysoké oblačnosti - čím vyšší oblačnost, tím více srážek ...
A ještě další zajímavý obrazec ze 13. 6. 10.

Je těch kruhů v poslední době u nás nějak moc.

Chemtrailsová oblačnost od západu

Z nezvyklého směru se k nám šíří chemtrailsová oblačnost: přichází z jihu, ale k nám se snaží proniknout ze západního směru. Snímek b3 opět chybí, ale i na b4 je myslím dost jasně viditelná síť čar.

Karetní hra Illumináti

Díky čtenáři za odkaz na zajímavou věc, karetní hru Illumináti.


Tato verze byla údajně vydána v roce 1995 (první verze, jak udávají stránky Steve Jacksona, autora hry, vyšla v r. 1982) a její karty s podivuhodnou přesností předvídají události, které probíhají od té doby až dosud, jako: teroristické výbuchy, světová kontrola počasí, umělé choroby, umělá zemětřesení, atd. Viz foto vedle (kliknutím zvětšíte do čitelnosti.). Je vidět, že autor hry Steve Jackson je někdo, kdo ví ...

Stránky společnosti Steve Jackson a hry Illuminati zde: http://www.sjgames.com/illuminati/, hru tam můžete zakoupit a zahrát si! Jsou tam všechna pravidla a vůbec vše...

Jedna z karet např. zobrazuje mezinárodní organizaci počasí.
Je tam zobrazeno vše, co pozorujeme ...


Jiná karta jakoby věděla o ropné katastrofě v Mexickém zálivu.Steve Jackson má na stránkách hry i moc pěkné povídání o Illuminátech, to by se sem hodilo, až bude čas.
Na závěr malé video, které ukazuje některé "věštecké" karty z této hry. Mluví se tam i dost o chemtrails, což se může hodit těm, kteří k této tématice přicházejí nově ...

14. června 2010

Povodně pro Čechy odloženy

Včera večer a během dnešní noci to vypadalo, že majitelé počasí chtějí prohnat povodně přes Čechy. Už se jim dvakrát celkem povedly povodně na Moravě, a v Čechách letos ne a ne se chytit. Navečer nastříkli během chvilky bouřkové koláče od Itálie až k nám a vypadalo to opravdu na déšť. Přes noc hustili nad naše území žlutou dekovitou oblačnost, která když se odshora přestříkne chemtrailsovou oblačností, pak vznikne to pravé pro povodňové srážky. Ráno ještě slušně pršelo.

V noci ve 2.30  začal radar Brdy vydávat vlnění (ukázka z 5.45), vlnil až do 7.15, kdy ukončil činnost zajímavým barevným vzorem (viz též ukázka), po něm následovala čtvrthodinka mimo provoz. Rozhodně tedy s radarem cosi kutili, a v zájmu vylepšení počasí to zřejmě nebylo.

Buď si to nakonec rozmysleli, nebo to nešlo podle předpokladů, ale během dne přestali šlehat a nechali žlutou deku rozplynout, takže povodně prozatím odloženy ...nebo zafungoval orgonit?

Akiane Kramarik - zázračné dítě

Akiane Kramarik je patnáctiletá dívka, která od svých 4 let maluje nádherné obrazy nebe a galaxií ... Malovat ji nikdo neučil. Potěšte se.
(Video příležiotstně přeložím).

13. června 2010

Bouřky 12. 6., nasávání vody a kruhy

Klimatické zbraně nám opět nastříkly pěkných pár bouřkových koláčů. Všimněte si vyvýšených "komínů" na těchto koláčích, jsou přesně v místech, kde bouřky způsobily nejvíce škod. (Znojemsko, Kojetín, ...)

Večer už po bouřkách jsme projížděli Vysočinou, zajímavé bylo, jak se z krajiny intenzívně a nepravidelně vypařovala voda. Nad silnicí - ta musela být před bouřkou rozpálená všude, ale pára z ní stoupala  jenom někde.
V krajině: jeden rybník silně odpařoval, jiný vedle nic. Z některých míst v krajině stoupala pára až do mraků (jako když prší nahoru), jinde nic. Takže to vypadá, že vodu "saji" paprsky vlnění, nepůsobí to celoplošně...

Očividně chtěli ještě v bouřkách pokračovat, proto tak intenzívně sbírali vodu a blýskali, ale tam, kudy jsme jeli, se jim to rozplynulo, možná kvůli zapnutému PW ...
(Youtube tuto tématiku videí očividně filtruje, tak zkouším flickr, a ten to vzal.)Radar Skalky začal za bouří ve 22.00 opět vysílat své kruhy - zajímavé, že přesně do té doby mu "stékající voda" nevadila ...(dík za odkaz). Asi tam chtěl ty bouřky pozdržet.

Dnes 13. 6. radar Skalky v 17.00 přestal ukazovat srážky, večer dosud nejde. Asi mu zateklo do kopule ... nebo nechce ukazovat vlny.

A zajímavé, že dnešní schéma blesků na Meteoxu odpovídá tomu, co jsme vídali tehdy, když chystali na nás další povodně.

11. června 2010

Little Grandmother 7/10Little Grandmother, Rok 2010, 7/11

Planeta je připravena, aby se znovuzrodila ve svém nádherném božském Já. A my stoupáme s ní. Jsme připraveni. Budeme připraveni. Nemůžeme jít do vyššího vědomí a žít v něm, být něco mnohem většího než jsme teď, když budeme nadále jíst každý den dosavadní stravu, když budeme mít více a dívat se, jak ostatní mají méně, jak někteří nemají nic a někteří všechno. Jak se můžeme stát osvícenými, a působit na božské úrovni, na úrovni vyššího Já, kdybychom dělali to, co děláme teď? To nejde.

A tak jsme to my, kteří se začínáme houpat jako ty malé splávky, co leží na vodě, a budeme se stále více houpat, a stále více budeme sjednocení ve svých srdcích, a nakonec se ty kuličky převrátí. A jakmile se převrátí, všechno se začne pohybovat na své místo. A když se všechno začne pohybovat na své místo, uvědomíte si, kdo jste a čeho jste schopni, a pak začnete přemýšlet o tom, co chcete, začnete snít s otevřenýma očima a pak začnete tvořit. A proto vy jste tvůrci vašeho světa. To proto naši předkové cítili, že je třeba námi zatřást, probudit nás: Proč si neuvědomíte, kdo jste? Nelíbí se vám, jak žijete? Tak si vytvořte jiný způsob! Udělejte to! A jakmile se začneme obracet jako celek, a spojíme se dohromady, začneme skutečně vytvářet nový svět.

Je několik věci, které můžeme udělat, abychom se připojili k tomuto hnutí. Je asi 32 000, možná více, takových lidí, kteří skutečně fyzicky a se vším nasazením pracují na tom, aby toto vědomi rostlo. A každý den jich přibývá. A jeden každý z vás se k nim může přidat. Není třeba se nikam hlásit, nic platit, prostě jen žít takovým způsobem. Jestli se tomu nemůžete věnovat, tak se tomu nevěnujte, ale prosím vás, pokud můžete, nespadněte zpátky. Když slyšíte něco negativního ve zprávách, přepněte kanál. Když čtete noviny a je tam něco ne právě pozitivního, přepněte kanál. To nám říkají předkové: přepněte kanál, přepněte kanál, přepněte kanál... Když sedíte třeba v restauraci vedle někoho, kdo mluví špatně o ostatních, nebo vytváří pocity jiné než běžný mír, přepněte kanál. Když někdo u vás doma mluví o někom špatně, nebo mluví ne ze srdce, nebojte se ho požádat, aby přepnul kanál. 

To je jenom jeden způsob, z mnohých, kterými můžete ve skutečnosti pomoci, aby se všechny bubliny převrátily. Všechno, co nechceme a co je každodenní součástí života, je třeba zastavit. Přestat poslouchat. Když vidíte negativitu, zavřete oči. Neříkám, že máte ignorovat problémy světa. Říkám, abyste jim přestali dávat energii. Když dáváte energii něčemu, co není správné ani dobré, stává se to správnějším a lepším. Nemůžete si přát něco lepšího, a přitom dávat energii tomu, co je takové, jaké je. O čem nemůžete očekávat, že se změní, když jdete s tím.

A každé ráno a každou noc se ohlédněte za dnem, a řekněte si, že všechno je dobré a krásné. Já jsem Bůh a Bohyně, já jsem tvůrce. A já mohu změnit můj svět. Vaše energie a vibrace budou stoupat až k nebi. Ale vždy když budete číst něco negativního v novinách, vaše energie spadne dolů. A já vám teď říkám, že když každý v této místnosti bude souhlasit s touto dohodou, že nebudeme poslouchat nic negativního, ale že se budeme nabíjet světlem a láskou, bubliny se začnou rozhoupávat ještě více. A vy se můžete stát součástí řešení. Vy můžete změnit svět.

Předkové řekli, že vy jste právě ti, na které se čeká. Nejen předkové chtějí pohnout tímto světem. My jsme ti, na které čekají. My jsme ti, kteří změní svět. Nikdo jiný, ani před námi, ani po nás, říkám, že právě teď není žádný spasitel, aby přišel a zachránil nás. Nepřijde nikdo, kdo by změnil tuto planetu. Uděláme to my. A tak vás žádám, jako své bratry a sestry, lidi mého srdce, lidi Kmene mnoha barev, přidejte se prosím k nám. Přestaňte prosím poslouchat negativitu. Prosím, přidejte se k těm, kteří žijí ze srdce, ne z mysli. Jde prostě o to zbavit se toho a přepnout kanál. Přepnete kanál? Potom změníme svět. Ano. Právě proto jsme tady. To stojí za to, že jsme sem přišli. 

Pozemský život není snadný. Je mnoho míst, kam můžeme jít učit se a rozvíjet duši, a Země je jedním z posledních míst na seznamu, protože je velmi obtížná. My máme na sobě závoj, a proto si přesně nepamatujeme, kdo jsme, a narodili jsme se do společnosti, která nás naučila, jak po celý život myslet, a to je špatné. Proto jsme tady my, a nikdo jiný, protože nejsilnější z nejsilnějších byli umístěni na tuto planetu, protože my to můžeme změnit. My máme schopnost to změnit. My si dokážeme vzpomenout, kdo jsme. A dostane se nám pomoci. Pomoc už je na cestě, poslední dva roky k vám silně proudí. A jak říkají předkové, světelné bytosti se vracejí a přivádějí s sebou své rodiny. Všichni jdou sem.

Tak to je jen pár informací, ale dá to práci je strávit. Jsou to informace o věcech, které budou probíhat v roce 2012. A zde vám říkáme, co můžete dělat už teď. Co se od vás čeká. Jak něco změnit. Dnes si říkáme: je třeba změnit kanál. A ještě je něco velmi důležitého, co vám chci sdělit. Důležitější ho než sedět tady a vyprávět vám, že svět se změní takhle a takhle, takové jsou světelné bytosti. Ještě je něco mnohem důležitějšího. A to, jak změnit svůj život. Jak dosáhnout přesně toho, o čem sníte. Jak uskutečnit změnu, kterou chcete pro sebe. To je hodně velká práce. 

A já budu o tom dále mluvit v příštích dvou letech. Je to doslova změna vašeho života. Pro mě by bylo snadné dát vám tuto informaci a říct, takhle to je, a bylo by snadné vám to říct jako věc, za niž nemáte žádnou odpovědnost, ale každý z nás má odpovědnost. Ale není to těžké. Klíčem je to, že všechny odpovědi už jsou tady, stačí vědět, jak se na ně podívat. Všechno je velmi jednoduché. Pravda je vždycky jednoduchá. Tady jsou kroky, jak si pomoci k osvícení, jak si vzpomenout, kdo jste, a jak žít tak, jak jsme uměli žít kdysi. První krok k dosažení vyššího vědomí, k vzestupu, o kterém mluví předkové, po celou dobu do roku 2012, abychom byli stále více osvícenými a stali se lepšími bytostmi, ten první krok začíná dnes.

Arthur Neumann o tajných technologiích

Díky čtenáři za odkaz na velice zajímavé video, rozhovor z barcelonské konference o exopolitice v r. 2009,  (odtud je i video se Stevenem Greerem o energiích) s Arthurem Neumannem, člověkem, který pracoval pro vlády v oblasti tajných technologií. Má to české titulky, velké díky překladateli!!!
Jak nám to krásně navazuje. Arthur Neumann zmiňuje skoro všechno, o čem se tady snažíme mluvit. To, o čem mluví všechni ti, kteří vědí ... Rauni Kilde, Little Grandmother, Eckhart Tolle, Steven Greer, Matthew ...

Změna už probíhá, nelze ji zastavit, žádné vlády k tomu nepotřebujeme, a není třeba se bát!

(Změna je mimochodem vidět i na tomto blogu ... denní návštěvnost už je až 6 000 přístupů, to znamená až šest tisíc lidí ochotných číst si (česky) o věcech, které se ještě před pár měsíci pokládaly za příznak duševní choroby... A glóbus vpravo dole ukazuje přístupy z celého světa ... nejenže Češi žijí všude, ale zejména nové vědomí se šíří všude ...)

Chemtrails se přestěhovaly na b4!

Dneska koukám, že nad hlavou je plno chemtrails, to by bylo, aby nebyly vidět na satelitech. Snímky NOAA b3, na kterých bývaly chemočáry nejlíp vidět, dostaly zřejmě jakýsi filtr, takže zobrazují buď tmavěji nebo jinou výšku atmosféry, a čáry nejsou vidět.

Mnohé snímky b3 úplně chybí, vždy právě tehdy, kdy e-wiev ukazuje nadějné čáry.

Ale podařilo se mi ulovit dnešní chemtrails na b4, pokochejte se (kliknutím zvětšíte). Zkuste, meteorologové, nazvat tuto síť přirozenými stopami dopravních letadel ... to se vám vysměje i stoletá indiánská babička.

Je jasné, že dnešní vedro je také klimateroristickým cvičením. Ono udržet takové horko, aby se samovolně netvořily bouřky, je taky kumšt. Za mého mládí jak byl takový žár, tak následovala pořádná buřina.

Ale ta určitě taky přijde, až se klimamíchačům zamane.

10. června 2010

Jak se dělají bouřky - video

Včerejší bouřky opět vytvořily "bleskové povodně". Jak se takové bouřky dělají?
Asi tak jako když se do dlaně nastříkne holicí pěna ...
(Sorry, asi to budu muset předělat, jaksi se ztratily titulky ...)
(Předělat to nejde, youtube to nebere, tak tu nechám aspoň tohle, než mi to tam smažou.).

Elektrosmog způsobuje cukrovku typu 3

Už jsme dlouho nepsali o škodlivém záření. A tento aktuální článek Mike Adamse může být třeba pro někoho inspirací k řešení zdravotních problémů.
Naštěstí máme v rukou orognit, úžasný prostředek, který nás před elektromagnetickým zářením 
ochrání. Rozmístěte si ho kolem sebe co nejvíce, noste stále u sebe alespoň přívěsek, vozte ho v autě, darujte. Prospějete sobě i svému okolí.
P.S. A to se v článku nepočítá s elektromagnetickým vlněním, kterým nás denně a nepřetržitě ovívají klimatické zbraně.

Nová zjištění: Elektroznečištění může způsobit cukrovku typu 3
Mike Adams, Natural News, 10. 6. 2010-06-10
http://www.naturalnews.com/z028967_electropollution_diabetes.html

Většina lidí ví, co je cukrovka typu 1 a 2. Ale víte, že vědci objevili třetí typ cukrovky? Tento diabetes 3. typu postihuje lidi, kteří jsou mimořádně citliví na elektrická zařízení, která vydávají  „elektrosmog“.

Diabetes typu 3 znamená velké výkyvy v hladině krevního cukru a zvýšený tep srdce, když je člověk vystaven elektrickému znečištění z přístrojů jako počítače, televize, bezdrátové a mobilní telefony, ba i fluorescenční žárovky.

Dr. Magda Havas, PhD.  z University v Trentu v Kanadě nedávno vydala výsledky studie, kterou provedlo na téma vztahu mezi elektromagnetickým polem a diabetem v Electromagnetic Biology and Medicine. Vysvětluje v ní, jak ona a její tým odhalili, proč je elektroznečištění tak nebezpečné pro mnoho lidí.

Krevní cukr je úplně zmatený

Jedním z nejzajímavějších objevů v její studii je, že krevní cukr u elektrosenzitivních osob klesá, když jdou na procházku ven, a naopak stoupá, když jdou na procházku po umělém elektrickém chodítku.

Elektrické chodicí pásy, jak víte, jsou elektrické přistroje, které vydávají elektroznečištění.  Ale je zajímavé, že ani fyzická námaha při chůzi na tomto chodníku nezlikviduje špičku v úrovni krevního cukru, která vzniká efektem elektromagnetického záření vydávaného těmito chodítky. Jinak řečeno, navzdory cvičení diabetikové 3. typu trpěli při chůzi na umělém chodníku významnými nárůsty hladiny krevního cukru.

Elektrosmog je špatný pro všechny, ale zejména je špatný pro osoby s diabetem 3. typu.  Jak vysvětluje dr. Havasová ve své studii, dokonce i elektrický přístroj zapnutý do zdi v blízkosti těchto lidí jim může způsobit problémy.

Musíme přehodnotit environmentální vlivy moderního života

Tento výzkum se mi jeví fascinující, nejen proto, že dokazuje, že elektromagnetické vlny mají vliv na krevní cukr a srdeční tep, ale proto, že právě teď mohou existovat tisíce i milióny lidí, kteří trpí proto, že jim byla chybně diagnostikována cukrovka.

Důvod, proč o tom píši, je, že jeden 54letý muž v předcukrovkovém stavu, který se účastnil výzkumu, shledal, že ke špičkám hladiny cukru u něj dochází jen tehdy, když pracuje v městském prostředí v blízkosti elektrického vedení nebo na svém počítači. Když byl na venkově, daleko od města, jeho krevní cukr byl v pořádku.

Tento muž si testoval krevní cukr každé ráno v různých situacích, a jeho úrovně cukru byly vždy vyšší, když byl v blízkosti elektrického pole. Jednou ráno se zapomněl otestovat, protože začal předtím pracovat na počítači. Pak zjistil, že jeho úroveň je 205 miligramů na decilitr. Ale když odešel od počítače na pouhých deset minut, jeho úroveň klesla až na 20mg/dl.

Stupeň, jímž elektromagnetické znečištění ovlivňuje tělo, je zjevně dosti udivující, a tato studie to illustruje. A skutečně žasnete, jak mnoho lidí má cukrovku prostě kvůli elektromagnetickému znečištění,  a nikoliv kvůli nedostatku cvičení, jak se nám často tvrdí.

Vysoké elektromagnetické záření způsobilo této ženě cukrovku

Vezměme případ 80leté ženy, v jejímž domě bylo zjištěno vysoké elektromagnetické znečištění. Předtím, než se kolem domu instaloval systém filtrů, který měl zredukovat úroveň elektrosmogu, měla vysoký krevní cukr a každý den používala inzulín, aby vyrovnala svou úroveň krevního cukru. Po instalaci filtrů (které snížily EM znečištění asi o 98%, klesla její úroveň cukru o 33% a její potřeba inzulínu se snížila o neuvěřitelných 75%!
Myšlenka, že snížení elektrosmogu v domě může drasticky snížit pacientovu potřebu inzulínu, nebyla konvenční medicínou nikdy ani zaznamenána. A přesto to může být základem pro pochopení desítek miliónů diabetiků na celém světě.

Zmíněná studie označuje diabetes způsobený elektromagnetickým znečištěním jako diabetes 3. typu. Zatímco lidé s typem 1 nebo 2  mohou mít také typ 3, údaje, jak se zdá, naznačují, že některá osoba může mít také výhradně typ 3, aniž má současně oba předešlé typy. Jinými slovy, jejich cukrovka může být způsobena výhradně EM znečištěním.

A protože prediabetikové mohou překročit hranici diabetu právě kvůli EM znečištění, nelze ani říci, kolik lidí má ve skutečnosti spíše typ 3 než typ 2.
Kdyř se zeptáte většiny  profesionálů konvenční medicíny, budou popírat,že cukrovka typu 3 vůbec existuje. Podle většiny z nich je myšlenka, že elektrické znečištění  přispívá ke vzniku nemocí, spíše jakousi vykolejenou konspirační teorií. Ale ve studii je toho mnohem více..

Bezdrátový signál ovlivňuje činnost srdce

Během studia dr. Havasová nechala např. pacienty ležet na posteli, a dvě stopy od jejich hlavy byl umístěn bezdrátový telefon. Ten byl zapnutý do zásuvky, ale při každém testování se elektřina buď zapínala nebo vypínala.

Ani pacient, ani lékař provádějící test nevěděli, kdy je během sezení telefon zapnut. (Tomu se říká dvojitá studie naslepo, která je v klinických zkouškách nejuznávanější.)
Při zpracování výsledků studie výzkumníci zjistili, že pacienti citliví na EMzáření zaznamenali významné nárůsty srdečního tepu v době, kdy byl telefon zapojen do elektřiny a vydával radiosignály. Když byl vypnut, stejní pacienti se vraceli zpět k normálnímu tepu téměř okamžitě.

Proč je to důležité? Zaprvé, jedná se o dvakrát zaslepenou studii, což je nejvýznamnější test používaný v lékařské profesi pro ověření, že nějaká studie je správná. Protože nikdo z účastníků testu nevěděl, kdy je proud zapnut nebo vypnut, výsledky jsou zcel a nezkreslené a daleko průkaznější, než kdyby byly získány jinou metodou.

Za druhé, to vše illustruje, že EM znečištění, skutečně zrychluje srdeční tep některých lidí. A protože zrychlený tep je jedním z mnohých příznaků cukrovky, zdá se rozumným domnívat se, že EM znečištění může být základní příčinou diabetických symptomů pro významnou část diabetické populace.
To přivádí i k zamyšlení nad škodlivými účinky působenými mamogramy, CT a jinými lékařskými skenovacími technologiemi, které naplňují tělo elektromagnetickou radiací, že?

Elektromagnetická radiace vede k mnoha nemocem, včetně rakoviny

Naše těla jsou neustále napadána elektromagnetickou radiací z mnoha zdrojů, a mnozí lidé vůbec neuvažují o tom, jak vysoce jsou mu vystaveni  (pravděpodobně si ani neuvědomují, že tomu tak je). Ale pravdou je, že veškeré toto EM záření vede k rozsáhlé nemocnosti.

Většina nedávného výzkumu se soustředila na mobilní telefony, což dává smysl, protože lidé je nosí všude, a při používání je drží blízko hlavy. Radiace z mobilního telefonu je pravděpodobně  nejnebezpečnějším EM znečištěním, protože mobily jsou v těsném kontaktu s tělem a to po dlouhou dobu.

Studie publikovaná v r. 2008 v New Scientist ukázala, že radiace z mobilních telefonů je příčinou, proč se buněčný protein chová nesprávně. Podobně studie také zjistily, že radiace poškozuje živou DNA, vytváří průsaky v mozko-krevní bariéře, zvyšuje hladinu estrogenu a adrenalinu a narušuje hormonální rovnováhu.
Podle statistiky ze studie z r. 2008, dospělí, kteří užívají po deset let mobilní telefon, zvyšují svou šanci na rakovinu mozku o 40%. Ještě horší je, že švédská studie zjistila, že lidé, kteří začali používat mobilní telefon před 20. Rokem života, zvyšují své riziko tumoru mozku o 500%.

Konvenční medicína zastává konfliktní stanoviska (jako obvykle)

Samozřejmě mnozí z lékařského establishmentu prostě popřou, že elektrosmog má co do činění se zdravím či nemocí. A nezáleží na tom, kolik studií na toto téma bylo provedeno; mnozí budou nadále trvat na tom, že není dostatek důkazů, že EM záření je škodlivé.

Samozřejmě ne všichni se takto chovají, ale bohužel většina současných expertů se zdá neschopná spočítat si dvě a dvě a udělat si spojení mezi elektromagnetickým znečištěním a nemocí.

V našem životním prostředí je mnoho věcí, které přispívají k nemocnosti. EM záření je pouze jednou z nich. Ale popírat, že EM znečištění je škodlivé, se jeví jako velmi úzkoprsé. Studie dr. Havasové poskytuje víc než dost důkazů, že minimálně část lidí je nemocných proto, že mají ve svém okoli elektrické přístroje.

Náš svět je samozřejmě plný elektrických přístrojů – a některé by vás možná překvapily. Obyčejný fén na vlasy vydává například explozi EM radiace, která je obvykle namířena přímo na vaši hlavu. Typické kancelářské prostředí sprchuje zaměstnance elektrosmogem z fluorescenčních zářivek, a dokonce i centra fitness mohou vystavit návštěvníky hustému poli EM znečištění (ze všech elektronických cvičebních strojů).
To vše nabádá k myšlence častěji chodit do přírody, že? Pokud jste citliví na elektroznečištění, čím dále budete od města, tím lépe se budete cítit. Není  divu, že mnozí lidé přirozeně tíhnou k přírodnímu prostředí jako lesy, jezera a pláže oceánu.

Takže, vyplývá z tohoto výzkumu, že bychom se měli zbavit našich telefonů a počítačů a vrátit se k předinformatickému věku? Můžete se třeba připojit ke komunitě Amish. Ti jsou pozoruhodně zdraví, a částečně to může být proto, že se nesetkají s elektroznečištěním.

Pro obyčejné lidi je praktičtějším řešením instalovat si kolem domu EM filtry. (My máme orgonit, pozn. Org.)

Některá možná řešení pro EM znečištění

Jak je zmíněno ve studii, domácí EM filtry jsou jedním z nejlepších způsobů, jak zredukovat nebo vyloučit záření elektrických signálů z vašeho domova. Tyto filtry zachycují elektrický „šum“ z věcí jako televize, počítače a telefony, a vracejí ho zpátky do vedení nebo do půdy. Ty mohou být spojeny s vývody, kam jsou zapojeny tyto filtry.

Dalším dobrým nápadem je držet si wi-fi přístroje jako telefony a routery co nejdále od těla. Pokud máte doma bezdrátový router, dejte jej daleko od míst, kde lidé spí nebo tráví hodně času. I několik stop vzdálenosti může znamenat velký rozdíl ve vystavení EM záření.

Snažte se co nejvíce používat reproduktor, když mluvíte do telefonu, nebo používejte onu „hadičku“, která zastaví signál krátce předtím, než dojde do vaší hlavy. Nikdy nechoďte s bluetoothem připevněným k hlavě, protože tyto přístroje vydávají stálý tok EM záření přímo do vaší hlavy. Doporučoval bych vůbec  je nepoužívat, ale když už ho máte, vypínejte ho, kdykoliv můžete.

Dobrým nápadem je také nosit telefon v kapse či pouzdře jen tehdy, když je to nutné, a v ostatních případech ho držet co nejdále od těla. Mobilní telefony čas od času komunikují s mobilními věžemi, takže čím jsou blíže k našemu tělu, tím více jsme vystaveni radiaci. Takže když ho nehodláte používat, prostě ho vypněte.

A na závěr, důležité je jíst zdravou stravu a provádět hodně aktivit na čerstvém vzduchu.Jíst hodně stravy bohaté na výživné prvky, pít hodně čisté vody, minimálně požívat toxické konzervanty, potravní aditiva a rafinované cukry, to vše udělá zázraky při budování silného a zdravého neurologického systému, který bude odolný vůči některým účinkům elektromagnetického záření.

Důvod, proč jsem zmínil aktivity na čerstvém vzduchu, je to, že tak jak uvádí studie, umělé chodicí pásy mohou způsobit více škody než užitku (pro některé lidi). Takže jděte ven nebo vyběhněte si se psem. Sluneční svit zlepší vaši úroveň vitamínu D a čerstvý vzduch pomůže regenerovat váš systém. (Hlavně nechoďte do blízkosti elektrického vedení.)