10. června 2010

Elektrosmog způsobuje cukrovku typu 3

Už jsme dlouho nepsali o škodlivém záření. A tento aktuální článek Mike Adamse může být třeba pro někoho inspirací k řešení zdravotních problémů.
Naštěstí máme v rukou orognit, úžasný prostředek, který nás před elektromagnetickým zářením 
ochrání. Rozmístěte si ho kolem sebe co nejvíce, noste stále u sebe alespoň přívěsek, vozte ho v autě, darujte. Prospějete sobě i svému okolí.
P.S. A to se v článku nepočítá s elektromagnetickým vlněním, kterým nás denně a nepřetržitě ovívají klimatické zbraně.

Nová zjištění: Elektroznečištění může způsobit cukrovku typu 3
Mike Adams, Natural News, 10. 6. 2010-06-10
http://www.naturalnews.com/z028967_electropollution_diabetes.html

Většina lidí ví, co je cukrovka typu 1 a 2. Ale víte, že vědci objevili třetí typ cukrovky? Tento diabetes 3. typu postihuje lidi, kteří jsou mimořádně citliví na elektrická zařízení, která vydávají  „elektrosmog“.

Diabetes typu 3 znamená velké výkyvy v hladině krevního cukru a zvýšený tep srdce, když je člověk vystaven elektrickému znečištění z přístrojů jako počítače, televize, bezdrátové a mobilní telefony, ba i fluorescenční žárovky.

Dr. Magda Havas, PhD.  z University v Trentu v Kanadě nedávno vydala výsledky studie, kterou provedlo na téma vztahu mezi elektromagnetickým polem a diabetem v Electromagnetic Biology and Medicine. Vysvětluje v ní, jak ona a její tým odhalili, proč je elektroznečištění tak nebezpečné pro mnoho lidí.

Krevní cukr je úplně zmatený

Jedním z nejzajímavějších objevů v její studii je, že krevní cukr u elektrosenzitivních osob klesá, když jdou na procházku ven, a naopak stoupá, když jdou na procházku po umělém elektrickém chodítku.

Elektrické chodicí pásy, jak víte, jsou elektrické přistroje, které vydávají elektroznečištění.  Ale je zajímavé, že ani fyzická námaha při chůzi na tomto chodníku nezlikviduje špičku v úrovni krevního cukru, která vzniká efektem elektromagnetického záření vydávaného těmito chodítky. Jinak řečeno, navzdory cvičení diabetikové 3. typu trpěli při chůzi na umělém chodníku významnými nárůsty hladiny krevního cukru.

Elektrosmog je špatný pro všechny, ale zejména je špatný pro osoby s diabetem 3. typu.  Jak vysvětluje dr. Havasová ve své studii, dokonce i elektrický přístroj zapnutý do zdi v blízkosti těchto lidí jim může způsobit problémy.

Musíme přehodnotit environmentální vlivy moderního života

Tento výzkum se mi jeví fascinující, nejen proto, že dokazuje, že elektromagnetické vlny mají vliv na krevní cukr a srdeční tep, ale proto, že právě teď mohou existovat tisíce i milióny lidí, kteří trpí proto, že jim byla chybně diagnostikována cukrovka.

Důvod, proč o tom píši, je, že jeden 54letý muž v předcukrovkovém stavu, který se účastnil výzkumu, shledal, že ke špičkám hladiny cukru u něj dochází jen tehdy, když pracuje v městském prostředí v blízkosti elektrického vedení nebo na svém počítači. Když byl na venkově, daleko od města, jeho krevní cukr byl v pořádku.

Tento muž si testoval krevní cukr každé ráno v různých situacích, a jeho úrovně cukru byly vždy vyšší, když byl v blízkosti elektrického pole. Jednou ráno se zapomněl otestovat, protože začal předtím pracovat na počítači. Pak zjistil, že jeho úroveň je 205 miligramů na decilitr. Ale když odešel od počítače na pouhých deset minut, jeho úroveň klesla až na 20mg/dl.

Stupeň, jímž elektromagnetické znečištění ovlivňuje tělo, je zjevně dosti udivující, a tato studie to illustruje. A skutečně žasnete, jak mnoho lidí má cukrovku prostě kvůli elektromagnetickému znečištění,  a nikoliv kvůli nedostatku cvičení, jak se nám často tvrdí.

Vysoké elektromagnetické záření způsobilo této ženě cukrovku

Vezměme případ 80leté ženy, v jejímž domě bylo zjištěno vysoké elektromagnetické znečištění. Předtím, než se kolem domu instaloval systém filtrů, který měl zredukovat úroveň elektrosmogu, měla vysoký krevní cukr a každý den používala inzulín, aby vyrovnala svou úroveň krevního cukru. Po instalaci filtrů (které snížily EM znečištění asi o 98%, klesla její úroveň cukru o 33% a její potřeba inzulínu se snížila o neuvěřitelných 75%!
Myšlenka, že snížení elektrosmogu v domě může drasticky snížit pacientovu potřebu inzulínu, nebyla konvenční medicínou nikdy ani zaznamenána. A přesto to může být základem pro pochopení desítek miliónů diabetiků na celém světě.

Zmíněná studie označuje diabetes způsobený elektromagnetickým znečištěním jako diabetes 3. typu. Zatímco lidé s typem 1 nebo 2  mohou mít také typ 3, údaje, jak se zdá, naznačují, že některá osoba může mít také výhradně typ 3, aniž má současně oba předešlé typy. Jinými slovy, jejich cukrovka může být způsobena výhradně EM znečištěním.

A protože prediabetikové mohou překročit hranici diabetu právě kvůli EM znečištění, nelze ani říci, kolik lidí má ve skutečnosti spíše typ 3 než typ 2.
Kdyř se zeptáte většiny  profesionálů konvenční medicíny, budou popírat,že cukrovka typu 3 vůbec existuje. Podle většiny z nich je myšlenka, že elektrické znečištění  přispívá ke vzniku nemocí, spíše jakousi vykolejenou konspirační teorií. Ale ve studii je toho mnohem více..

Bezdrátový signál ovlivňuje činnost srdce

Během studia dr. Havasová nechala např. pacienty ležet na posteli, a dvě stopy od jejich hlavy byl umístěn bezdrátový telefon. Ten byl zapnutý do zásuvky, ale při každém testování se elektřina buď zapínala nebo vypínala.

Ani pacient, ani lékař provádějící test nevěděli, kdy je během sezení telefon zapnut. (Tomu se říká dvojitá studie naslepo, která je v klinických zkouškách nejuznávanější.)
Při zpracování výsledků studie výzkumníci zjistili, že pacienti citliví na EMzáření zaznamenali významné nárůsty srdečního tepu v době, kdy byl telefon zapojen do elektřiny a vydával radiosignály. Když byl vypnut, stejní pacienti se vraceli zpět k normálnímu tepu téměř okamžitě.

Proč je to důležité? Zaprvé, jedná se o dvakrát zaslepenou studii, což je nejvýznamnější test používaný v lékařské profesi pro ověření, že nějaká studie je správná. Protože nikdo z účastníků testu nevěděl, kdy je proud zapnut nebo vypnut, výsledky jsou zcel a nezkreslené a daleko průkaznější, než kdyby byly získány jinou metodou.

Za druhé, to vše illustruje, že EM znečištění, skutečně zrychluje srdeční tep některých lidí. A protože zrychlený tep je jedním z mnohých příznaků cukrovky, zdá se rozumným domnívat se, že EM znečištění může být základní příčinou diabetických symptomů pro významnou část diabetické populace.
To přivádí i k zamyšlení nad škodlivými účinky působenými mamogramy, CT a jinými lékařskými skenovacími technologiemi, které naplňují tělo elektromagnetickou radiací, že?

Elektromagnetická radiace vede k mnoha nemocem, včetně rakoviny

Naše těla jsou neustále napadána elektromagnetickou radiací z mnoha zdrojů, a mnozí lidé vůbec neuvažují o tom, jak vysoce jsou mu vystaveni  (pravděpodobně si ani neuvědomují, že tomu tak je). Ale pravdou je, že veškeré toto EM záření vede k rozsáhlé nemocnosti.

Většina nedávného výzkumu se soustředila na mobilní telefony, což dává smysl, protože lidé je nosí všude, a při používání je drží blízko hlavy. Radiace z mobilního telefonu je pravděpodobně  nejnebezpečnějším EM znečištěním, protože mobily jsou v těsném kontaktu s tělem a to po dlouhou dobu.

Studie publikovaná v r. 2008 v New Scientist ukázala, že radiace z mobilních telefonů je příčinou, proč se buněčný protein chová nesprávně. Podobně studie také zjistily, že radiace poškozuje živou DNA, vytváří průsaky v mozko-krevní bariéře, zvyšuje hladinu estrogenu a adrenalinu a narušuje hormonální rovnováhu.
Podle statistiky ze studie z r. 2008, dospělí, kteří užívají po deset let mobilní telefon, zvyšují svou šanci na rakovinu mozku o 40%. Ještě horší je, že švédská studie zjistila, že lidé, kteří začali používat mobilní telefon před 20. Rokem života, zvyšují své riziko tumoru mozku o 500%.

Konvenční medicína zastává konfliktní stanoviska (jako obvykle)

Samozřejmě mnozí z lékařského establishmentu prostě popřou, že elektrosmog má co do činění se zdravím či nemocí. A nezáleží na tom, kolik studií na toto téma bylo provedeno; mnozí budou nadále trvat na tom, že není dostatek důkazů, že EM záření je škodlivé.

Samozřejmě ne všichni se takto chovají, ale bohužel většina současných expertů se zdá neschopná spočítat si dvě a dvě a udělat si spojení mezi elektromagnetickým znečištěním a nemocí.

V našem životním prostředí je mnoho věcí, které přispívají k nemocnosti. EM záření je pouze jednou z nich. Ale popírat, že EM znečištění je škodlivé, se jeví jako velmi úzkoprsé. Studie dr. Havasové poskytuje víc než dost důkazů, že minimálně část lidí je nemocných proto, že mají ve svém okoli elektrické přístroje.

Náš svět je samozřejmě plný elektrických přístrojů – a některé by vás možná překvapily. Obyčejný fén na vlasy vydává například explozi EM radiace, která je obvykle namířena přímo na vaši hlavu. Typické kancelářské prostředí sprchuje zaměstnance elektrosmogem z fluorescenčních zářivek, a dokonce i centra fitness mohou vystavit návštěvníky hustému poli EM znečištění (ze všech elektronických cvičebních strojů).
To vše nabádá k myšlence častěji chodit do přírody, že? Pokud jste citliví na elektroznečištění, čím dále budete od města, tím lépe se budete cítit. Není  divu, že mnozí lidé přirozeně tíhnou k přírodnímu prostředí jako lesy, jezera a pláže oceánu.

Takže, vyplývá z tohoto výzkumu, že bychom se měli zbavit našich telefonů a počítačů a vrátit se k předinformatickému věku? Můžete se třeba připojit ke komunitě Amish. Ti jsou pozoruhodně zdraví, a částečně to může být proto, že se nesetkají s elektroznečištěním.

Pro obyčejné lidi je praktičtějším řešením instalovat si kolem domu EM filtry. (My máme orgonit, pozn. Org.)

Některá možná řešení pro EM znečištění

Jak je zmíněno ve studii, domácí EM filtry jsou jedním z nejlepších způsobů, jak zredukovat nebo vyloučit záření elektrických signálů z vašeho domova. Tyto filtry zachycují elektrický „šum“ z věcí jako televize, počítače a telefony, a vracejí ho zpátky do vedení nebo do půdy. Ty mohou být spojeny s vývody, kam jsou zapojeny tyto filtry.

Dalším dobrým nápadem je držet si wi-fi přístroje jako telefony a routery co nejdále od těla. Pokud máte doma bezdrátový router, dejte jej daleko od míst, kde lidé spí nebo tráví hodně času. I několik stop vzdálenosti může znamenat velký rozdíl ve vystavení EM záření.

Snažte se co nejvíce používat reproduktor, když mluvíte do telefonu, nebo používejte onu „hadičku“, která zastaví signál krátce předtím, než dojde do vaší hlavy. Nikdy nechoďte s bluetoothem připevněným k hlavě, protože tyto přístroje vydávají stálý tok EM záření přímo do vaší hlavy. Doporučoval bych vůbec  je nepoužívat, ale když už ho máte, vypínejte ho, kdykoliv můžete.

Dobrým nápadem je také nosit telefon v kapse či pouzdře jen tehdy, když je to nutné, a v ostatních případech ho držet co nejdále od těla. Mobilní telefony čas od času komunikují s mobilními věžemi, takže čím jsou blíže k našemu tělu, tím více jsme vystaveni radiaci. Takže když ho nehodláte používat, prostě ho vypněte.

A na závěr, důležité je jíst zdravou stravu a provádět hodně aktivit na čerstvém vzduchu.Jíst hodně stravy bohaté na výživné prvky, pít hodně čisté vody, minimálně požívat toxické konzervanty, potravní aditiva a rafinované cukry, to vše udělá zázraky při budování silného a zdravého neurologického systému, který bude odolný vůči některým účinkům elektromagnetického záření.

Důvod, proč jsem zmínil aktivity na čerstvém vzduchu, je to, že tak jak uvádí studie, umělé chodicí pásy mohou způsobit více škody než užitku (pro některé lidi). Takže jděte ven nebo vyběhněte si se psem. Sluneční svit zlepší vaši úroveň vitamínu D a čerstvý vzduch pomůže regenerovat váš systém. (Hlavně nechoďte do blízkosti elektrického vedení.)

9 komentářů:

 1. Tak z textu by se dalo souhlasit jedině s tímhle: "důležité je jíst zdravou stravu a provádět hodně aktivit na čerstvém vzduchu.Jíst hodně stravy bohaté na výživné prvky, pít hodně čisté vody, minimálně požívat toxické konzervanty, potravní aditiva a rafinované cukry" :)
  Žádný orgonit na EM pole působit nemůže - zkuste si ho dát třeba k jakékoliv anténě - televizní, radiové, k wifi nebo k mobilu - přeruší se spojení? Ne? Jak to pak může nějaké EM pole pohlcovat?
  A EM filtry se dnes běžně používají ve spínaných zdrojích (tedy prakticky jakémkoliv složitějším elektronickém zařízení). Ale jejich role je jiná - zabránit průniku rušení do sítě, což by mohlo způsobit problémy v citlivější elektronice (TV, rádio, zesilovače...). Ono už je naprosto jedno, jestli v té 50Hz sinusovce s amplitudou 325V jsou namodulované špičky pár V s frekvencí několika (desítek) kHz nebo nejsou :)

  Jinak, teď jsem vzal 2ks 0.5m drátu a umístil je 2m od sebe (tedy taková simulace lidského těla - ale aby byla úplná, musel bych propojit oba dráty ještě přes ~1kOhm resistor, což by výslednou amplitudu dále snížilo. Dráty jsem zapojil do osciloskopu a snažil se najít místo s co největším rozdílem napětí mezi těmito dráty. Tam jsem naměřil výsledný rozdíl napětí s amplitudou 10mV tedy 20mV p-p. Když vezmeme v úvahu, že největší neuron v lidském těle má asi 1m na délku, tak to dělá rozdíl potenciálu na jeho koncích 10mV. Tady to skoro vypadá, že by okolní EM pole mohlo neurony ovlivňovat... Ale neurony nejsou z mědi :) Zkuste to samé udělat s hadičkami plné slané vody. Nenaměříte nic, ani když ty hadičky budou 10m dlouhé :)))

  OdpovědětVymazat
 2. Šmarjá, to je zase nesmysl. Ano, jíst zdravou stravu, pohyb etc. je fajn. Ale, EM filtry slouží k úplně jinému účelu než ochrana zdraví. Vezměte dva plastové sudy, naplňte je solankou a zkuste změřit mezi nimi elektrický potenciál. Nenaměříte NIC - kdo mi správně odpoví proč, má u mě pivo :)
  Mimochodem, poprosil bych někoho, kdo má u sebe funkční orgonit, aby provedl následující pokus: pokud má spektrák s nějakou anténou, bude to idální změřit na něm. Jinak ať zkusí přiblížit orgonit k anténě TV, rádia, mobilu, vysílačce nebo čemukoliv dalšímu, co funguje na principu EM pole a napíše sem, zda pozoroval nějaké zhoršení/zlepšení signálu. Tak se snadno zjistí, zda skutečně orgonit ovlivňuje okolní EM pole nebo ne.
  (P.S.: pokud zároveň odešla komentář od "Anonyma" v podobném duchu, je moje a omlouvám se za doublepost)

  OdpovědětVymazat
 3. Orgonit "ruší" EMF pole ve smyslu toho, že transformuje kationty - kladně nabité (škodlivé) ionty na záporně nabité (prospěšné) ionty tedy anionty. To že to neruší signál ani mikrovlny je snad jasné.

  viz. http://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=23&t=370

  OdpovědětVymazat
 4. Když jste to nakousnul, kde se dá sehnat nebo jak vyrobit takový EM filtr? Dají se vůbec odrušit ELF-nízkofrekvenční vlny, jaké mimo jiné využívá HAARP apod? To si musím barák obložit olovem, nebo jak?
  pan Papagiorgio

  OdpovědětVymazat
 5. Mám dítě s cukrovkou, sama mohu potvrdit, jaké změny s hladinou cukru a tím pádem s jeho chováním udělá úplněk,stav před bouřkou,kdy je všude plno statické elektřiny,takže nevím,proč by elektromagnetický smog neměl fungovat.

  OdpovědětVymazat
 6. Neshánějte žádné filtry, udělejte si/kupte si orgonit. Navíc vám porostou dobře kytky a zelenina, i děti.
  To odrušení pro domy v zahraničí existuje,zahledejte na netu.

  OdpovědětVymazat
 7. Pokud trváte na jiném domácím filtru proti záření než je orgonit, zagooglujte na home EMF filter, nebo home radiation filter, je toho na netu spousta. Jeden článek třeba tady: http://www.astrologyzine.com/health/xguard-emf-radiation-filter.shtml
  Ale orgonit má tu výhodu, že téměř nic nestojí, a tohle zařízení bude cenově v desítkách/stovkách tisíc ...

  OdpovědětVymazat
 8. Pro odstínění EM pole se používá tzv. faradayova klec (viz google). Nicméně to neodstíní NF pole (typu zemské elmag. pole).
  Nicméně - pokud by orgonit nějak (zajímalo by mne JAK by to asi měl dělat) měnil kationty na anionty (mimochodem, všechny kationy nejou škodlivé a všechny anionty nejsou prospěšné), tak se na něm bude tvořit elektrický náboj :)
  Před bouřkou je většinou dusno, člověk se víc potí, atd. Nemůže to krevní cukr ovlivňovat víc než případná statická elektřina?
  Ten xguard filtr co tu linkoval Orgonet je zlodějina - zkrátka protože 99% spínaných zdrojů (jakožto hlavní zdroje VF rušení v síti) ten filtr má (a dle nařízení mít musí) už vestavěný. Nehledě na fakt, že každé zařízení je testováno mimo jiné i na vyzařované elmag pole.

  OdpovědětVymazat
 9. V Bílovicích se brání a odinstalují z budovy školy mobilní antény zhoubného záření. Jsou přesvědčeni o jeho škodlivosti.viz.

  http://www.idobryden.cz/zpravy/vysilace-zmizi-ze-skoly--prijdou-bilovice-o-mobilni-signal/a145a95c-df05-102e-8c72-00e0814daf34/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.