22. listopadu 2012

Daniel: Geoinženýrství, chemtrails, HAARP ... a Vzestup


Kompletní překlad článku (mažu předchozí rozdělené části).

Nenechte si ujít tento naprosto zásadní článek propojující jednotlivé informace, které zde sledujeme, do geniálního systému. Nezávislý vědec Daniel přesvědčivým způsobem vyvrací omyly současné oficiální vědy (včetně Einsteina) a nahrazuje je nezávisle získanými poznatky, jejichž pomocí je možno zcela logicky vysvětlit, že náš Vzestup je přirozenou součástí hvězdné evoluce, a na základě čeho současní vládci světa/Illumináti/globalisté/kabala/temní vytvořili umělé životní podmínky, jejichž pomocí nás ovládají.

Nenechte se odradit učeným začátkem. Jakmile se vysvětlí radioaktivita a rychlost světla, pak už je vše jasně srozumitelné.

(Viz též článek Daniel: Nezávislý badatel http://orgo-net.blogspot.cz/2012/11/revolucni-pokroky-ve-vede-pochazeji.html)

Geoinženýrství, chemtrails, HAARP, světové řády, 
časové linie a Vzestup

--daniel, listopad 2012
Překlad: OrgoNet 

1. Úvod

Poslouchal jsem v rozhlasovém pořadu1 experta na exopolitiku Alfreda Lambremonta, jak probíral „negativní časovou linii“, která je jakýmsi „syntetickým kvantovým prostředím“ vytvořeným Šedými mimozemšťany, a tvrdil, že tato negativní časová linie byla vytvořena zcela uměle . Pracoval jsem jako technik na projektu Phoenix III (běžněji známém jako cestování časem v rámci projektu Montauk), a tak mám z první ruky vědomosti o tom, jak to probíhalo a co se snažili udělat – a zdá se, že něco ze znalostí probleskujících z experimentů je používáno jako geoinženýrské aplikace. Během 20 let, které uplynuly od těchto pokusů, jsem se mnoho naučil a rozhodl jsem se podívat se na to v kontextu nového poznání, které poskytl Reciproční systém fyzikální teorie Deweyho Larsona.2

Phoenix III byl skrytým pokusem určit povahu času, zda může být manipulován, a pokud ano, jakým postupem. Aniž bych zacházel do detailů,3 stručná odpověď je, že zúčastnění nikdy nedospěli k jinému chápání času než jaké poskytovala konvenční fyzika, ale byli schopni použít některé z technologií získaných k provedení dočasných pokusu do „minulosti“ a „budoucnosti“.

Za účelem přístupu k času byl používán navigační počítač z pohonného systému rychlejšího než světlo pro otevření portálu, z něhož bylo možno pořídit vizuální záznam. V pozdějších experimentech byl nalezen způsob, jak poslat skrze tento portál živé organismy do jiných chronologických period, i když to bylo vysoce nebezpečné a zřídka fungovalo tak, jak bylo očekáváno. Vzhledem k povaze používaného vybavení mohly s ním pracovat pouze osoby s vysoce vyvinutými telekinetickými schopnostmi (předem vycvičení psychotronici).

Jedním z problémů bylo, že experimenty s cestováním v čase narazily na „hrbol“, doslovně, při přecházení hranice roku 2012/2013 (konvenční kalendář), a v tu dobu se zdálo, že je to jakási umělá realita vytvořená provádějícím psychotronikem. „Experti“ nevěděli, co s tím, ale většinou se domnívali, že je to realistický pohled na nahlížené období, protože to bylo shodné u různých psychotroniků, a každý, kdo byl poslán dopředu, přinesl velmi podobnou informaci. Když se na to dívám teď, zdá se, že se to spíše shodovalo se „syntetickým kvantovým prostředím“, jak bylo popsáno Lambremontem, nežli s přirozeným, což může vysvětlovat, proč bylo vždy zmrazeno za určitým bodem. S tím, co víme dnes, je v tom, co Lambremont probíral v rozhlase, velký kus pravdy.

Můj výzkum podivného počasí po celém světě (včetně jeho důsledků jako červený déšť, abiotický stres rostlin s „náhlou smrtí“, extrémní úrovně radiace a ultrafialového světla, abych jmenoval aspoň některé) zřejmě objasňuje, co se děje … a že to navazuje na starý projekt Montauk. Tato interpretace vysvětluje chemtrails, HAARP, geoinženýrství, podzemní města, genetické inženýrství, a dokonce vysvětluje i časové linie a nadcházejí vzestup do vyšší hustoty.4
Konvenční věda nemůže tyto souvislosti vidět, vzhledem k tomu, že pokládá za fakta různé chybné koncepce.5 S informacemi v knihách Dewey Larsona Vesmír pohybu, Za prostor a čas a v následných článcích prof. KVK Nehrua o povaze hvězdných vnitřků a slunečních skvrn6 začíná to, co se děje, dávat velký smysl. Myslíte si, že politikové vám skrývají věci? A co vám teprve skrývají vědci!

Většina probíhajících věcí je reakcí na rozsáhlejší událost. Najděte příčinu, a výsledek začne dávat smysl. Takže, podívejme se na nejzřetelnější výsledek: změnu klimatu. A k tomu se musíme podívat na jediný a největší vliv na počasí – sluneční světlo – a to, odkud přichází – na Slunce.

2. Evoluce hvězd je naopak!

Ve fyzice recipročních systémů (RS) přichází Larson s lepší strukturou atomu, založenou na konceptu skalárního pohybu, a jako přirozený důsledek této struktury stanovuje dva „destruktivní limity“ pro atomy: termální limit a věkový limit. Termální limit je běžný limit používaný v termonukleárních reakcích, ale věkový limit je konvenční vědě neznámý a týká se zachycování nabitých elektronových neutrin atomem, což vytváří isotopickou masu.7 Když je dosaženo věkového limitu,8 prvek se stává radioaktivním a exploduje. Když Larson aplikoval tyto koncepty na astronomii, našel odlišný mechanizmus hvězdného spalování založený na těchto limitech. Spalování je založeno na explodování atomů – štěpení, nikoliv splynutí - a to vedlo k závěru, že astronomové mají stelární (a galaktické) evoluční sekvence pozpátku!

Ve Vesmíru pohybu9 ukazuje Larson důsledky toho, co se děje, když obrátíte hvězdnou evoluci a uděláte z rudých obrů nejmladší hvězdy, a z modrých obrů nejstarší.

Obrácený vývoj je perfektně logickým a konsistentním vzorcem vývoje, který eliminuje potřebu řady pomůcek, které zavedla konvenční astronomie, aby její interpretace dávaly smysl: věci jako temná hmota, temná energie, černé díly, quarkové hvězdy, neutronové hvězdy … když sekvenci sestavíte správně, všechno toto se stane pouhými odlišnými stupni v jediném konsistentním hvězdném evolučním procesu.

V důsledku opravení hvězdné evoluční sekvence vznikly některé závěry, které jsou odlišné od všeobecně rozšířených názorů:

 • Hvězdy začínají jako rozsáhlé oblaky prachu, kondenzují se do rudých superobrů, oranžových obrů, žlutých a pak bílých sekvenčních hvězd, pak dále do modrých obrů, pak supernov. Stejným procesem je zahřívání kusu kovu, od počáteční rudé záře po modrou, a pak se rozpadne.
 • Protože hvězdy jsou stavěny z prachu a suti jako paliva, čím více paliva je k dispozici, tím více bude slunce horké.
 • Jak zjistil v minulosti David Wilcock, planetární měsíce zanechávají „stopy“ po celém solárním systému, ukazující, že jsme vstoupili do prašné oblasti vesmíru. S dostupností množství prachu a suti jako paliva slunce roste co do velikosti a stává se více horkým, a přechází ze třídy G (žlutá hvězda) do třídy F (žluto-bílá hvězda).
 • Protože náš systém dlouhodobého datování je založen na předpokladu, že radioaktivní prvky se formovaly při vzniku naší Země – ne že byly produkovány pravidelně – náš systém geologických období je drasticky mylný. Astronomické události probíhají tisíckrát rychleji než předpokládají astronomové. Planetární a solární systém nejsou ani zdaleka tak staré, jak se tvrdí, a lidstvo už tu v minulosti bylo, aby zažilo „změnu“ slunce.
Zvážíte-li tyto důsledky opravené hvězdné evoluce, jeden závěr je zřejmý: globální oteplování není kvůli nadýmání krav, ale kvůli faktu, že slunce se stává více horkým, a bude se dále stále oteplovat.10

3. Slunce se ohřívá v kvantových skocích, nikoli plynule

V recipročním systému je vše kvantováno na diskrétní jednotky. Tak je tomu i s destruktivními limity … hvězdy se neohřívají plynule, ale mají tendenci zůstávat na určité teplotě, a pak náhle skočí do nového rozpětí teploty, s tím, jak se zvyšuje úroveň magnetické ionizace (která ovládá věkový limit). Proto máme pro identifikaci hvězd systém tříd podle barvy a teploty. Diskrétní skoky se stanou velmi zjevnými, když se podíváte na H-R diagram (Pozn. Orgonet: viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%E2%80%93Russell_diagram) se správnou evoluční sekvencí, kdy se hvězdy mění z červených superobrů na oranžové obry, na hlavní sekvenci – zřetelné linky na grafu a mezi nimi pár hvězd. V ranějších stádiích zahřívání jsou skoky větší než v pozdějších, což je zde zřetelné.11 Astronomové se domnívají, že obři jsou odděleni od trpaslíků, protože si neuvědomují, že hvězdy se ohřívají a kondenzují v kvantových krocích – předpokládají plynulou změnu, takže jim uniká souvislost.

4. Radioaktivita: Zrychlování nad rychlost světla

Konvenční chápání radioaktivních prvků potřebuje také aktualizaci. V recipročním systému, když zrychlíte hmotu nad rychlost světla, stane se radioaktivní – vysílá radiové vlny a současně odhazuje částice. Proto se nazývá „radioaktivní“. Má to co do činění s faktem, že když překročíte rychlost světla, zóna izotopické stability se obrátí. Atomové exploze ve vnitřcích hvězd jsou dostatečně prudké, aby urychlily pohyb za rychlost světla, čehož nemůže být dosaženo elektromagnetickými prostředky v urychlovačích částic.
Vezměme například uran 236. Uran je prvek číslo 92, takže jeho přirozená hmotnost je 184 (dvakrát číslo prvku), a zbývajících 54 jednotek masy je „izotopická hmotnost“, akumulace hmotnosti (neutrin), která tvoří izotop 236. 184+52=236. Když urychlíme uran 236 nad rychlost světla, dojde k inverzi a stabilní zónou se stane 184-52=132. Atom musí odhodit 104 hmotnostních jednotek (2x52), aby se stal stabilním při rychlosti světla. Toto odhození izotopické hmotnosti je radioaktivní emise.
Když si vzpomenete na Boba Lazara a jeho prohlášení, že UFO používají k pohonu prvku 115 … tak 115 má přirozenou hmotnost 230 a odhadovanou hmotnost 288, což znamená, že je tam 58 jednotek izotopické hmotnosti. 115 je vysoce nestabilní při rychlostech nižších než světlo, ale při nadsvětelných rychlostech má hmotnost pouze 172 – naprosto stabilní. Ale vytáhněte ho z reaktoru, a budete bombardováni x-paprsky, až budete svítit ve tmě. Proto nejsou pohony nadsvětelnou rychlostí nikdy vypnuty. Což mě přivádí k recipročnímu procesu – snižování hmoty při snížení z nadsvětelné nad podsvětelnou rychlost.

5. Emise rentgenových paprsků: Od nadsvětelné rychlosti (FTL – Faster Than Light) k podsvětelné

Když vysokorychlostní hmota klesne pod rychlost světla, musí znovu získat izotopickou hmotnost, kterou ztratila. V uranu 236 byla FTL pouze 132. Když rychlost klesne opět na podsvětelnou, hmotnost se musí opět zvětšit na 236 jednotek atomové hmotnosti, což je opakem radioaktivní emise na druhé straně rychlosti: atom absorbuje částice a emituje rentgenové paprsky, nikoliv radiové vlny, a přitom opět nabírá svou hmotnost. Všechny prvky při snížení rychlosti z nadsvětelné na podsvětelnou budou vydávat rentgenové paprsky. Tento proces dokazují veškeré astronomické vysílače rentgenových paprsků, včetně našeho slunce.
Podsvětelné rychlosti na slunci jsou pouze ve fotosféře. Jakmile se dostanete hlouběji dovnitř, úroveň magnetické ionizace je mnohem vyšší destrukce z důvodu věkového limitu se plynule zrychují kvůli rychlosti světla, a proto nižší vrstvy fotosféry jsou radiozdrojem – to je hranice nadsvětelného pohybu. Slunce opět a opět „říhá“12 a z jádra vychází něco FTL hmoty do fotosféry, okamžitě začne chladnout a klesá pod rychlost světla, přičemž vytváří záblesky x-paprsků a rychle expandující plazmu – tzv. ejekce koronární hmoty (CME – coronal mass ejection). Z důvodu recipročního vztahu je nadsvětelný pohyb expandující v čase a komprimující v prostoru. Když klesne pod světelnou rychlost, tato komprese znovu expanduje jako prostorová exploze. Takže koronární ejekce jsou dobrým indikátorem toho, jak turbulentní je jádro při nadsvětelných rychlostech.
Nyní víte, že recipročním procesem k radioaktivním emisím jsou rentgenové emise, a obojí má spojitost s překročením hranice rychlosti světla (podsvětelný pohyb v 3D prostoru a nadsvětelný pohyb v 3D čase). Nadsvětelné zrychlení produkuje radioaktivitu; zpomalení produkuje rentgenové paprsky.

6. Solární přechod

Je čas poskládat si věci dohromady … slunce se tedy stává více horkým kvůli velkému množství prachu a trosek, které nyní jsou ve sluneční soustavě. 13 Nadbytečné palivo zvýší termální destruktivní limit, což způsobí odpovídající nárůst úrovně magnetické ionizace, což vytvoří více prvků dostupných pro proces hvězdného spalování – slunce se stane jasnějším a teplejším. Zpočátku se to projeví jako světlé záblesky,14 jakoby mini-novy, dokud nebude dostatečný materiál, aby dosáhl hranice magnetické ionizace dostatečné pro další kvantový krok. V tu dobu náhle slunce přeskočí nahoru do další stelární třídy a zůstane tam. (Vlastně, „nahoru“ v recipročním systému, a „dolů“ v konvenční astronomii, protože oni to mají naopak.)

Přechod by měl být zajímavý. Až se zvýší úroveň magnetické ionizace slunce, bude to, jako bychom vylili na grilovací uhlí šálek benzínu – zášleh plamene a termální aktivita, tolik, že to pohne termálními rychlostmi za rychlost světla. Tato „inverzní termální emise“ v podstatě nastává v malém měřítku často a je dokumentována v přednášce prof. K.V.K. Nehrua „Pohledy do struktury Slunce: Solární vnitřek a solární skvrny“. Je důvodem, proč jsou sluneční skvrny tmavé a zdají se chladné. Inverzní (FTL) termální pohyb je superhorký, tak horký, že se jeví chladným a oblast slunce, kde k němu dojde, ztemní, jakoby ve stínu sluneční skvrny. Již jsou náznaky, že k tomu začíná docházet. 15 Mimo tuto dobu se celé slunce stane „stínem“ - měl by být jasný záblesk, jako výbuch novy, když plyn dosáhne ohně (dodatečné prvky se stanou náhle dostupnými jako palivo ze skoku v magnetické ionizaci), pak slunce ztmavne, jako by zhaslo. Ale jen na krátkou dobu, dokud počáteční vzplanutí nového paliva neshoří a slunce se nevrátí do zóny stability. Jako většina věcí, i toto se už dříve stalo16 a bude se stávat opět.

Připomeňme i radioaktivní přechody. Když se zvýší magnetická ionizace, dojde k obrovskému výbuchu radiových vln, protože materiál je zrychlen na FTL, a společně s tím k záblesku novy. Slunce ztmavne – FTL pohyb – a když se zase začne rozsvěcovat, dojde k obrovskému vzplanutí rentgenových paprsků ze slunce, a k možné ejekci velkého množství hmoty z povrchu slunce, z důvodu přechodu FTL termálního pohybu zpět na podsvětelnou rychlost.

7. Po přechodu

Až bude přechod dokončen, slunce bude fyzicky větší, jasnější (spíše bílé než žluté) a teplejší než předtím – a takové zůstane. Dalo by se soudit, že tato situace způsobí, že vnitřní planety vzplanou jako pěnové bonbóny v táboráku. Ale kupodivu tomu tak není. Zdá se, že ten, kdo vyprojektoval hvězdy, s tím počítal, a použil energie přechodu, aby pomohl dalšímu vývoji života.

Co se stane, je to, že díky zvýšenému FTL pohybu slunce se změní gravitační rovnováha solárního systému. FTL pohyb je antigravitační, takže slunce doslova postrčí planety dál ven na jejich oběžných dráhách jako kompenzaci – rok se stane delším.17 Tím, že budou dále od slunce, planety přežijí a vytvoří si nový ekosystém – ale odlišný.

Změny na slunci také vyvolají změny na planetách, zejména v elektromagnetické poloze pólů. Jak bylo povšimnuto v geologických záznamech, severní a jižní póly planet byly již na různých místech glóbů – ne proto, že póly se pohybují, ale protože kůra planety se pohybuje ve vztahu k jádru. Je také vysoký stupeň pravděpodobnosti, že to vyvolá „vzplanutí jádra“, a expanzní událost FTL hmoty v jádře, klesající na podsvětelnou rychlost, způsobí expanzi zemské kůry a otevření tektonických hranic, z čehož vyplyne jako kompenzace, že země bude mít více pevniny a méně oceánu.18

Podle mého názoru tento sluneční přechod je „sklizeň“ neboli „vzestup“ k novému stavu pro život na Zemi – nejen pro člověka, ale pro všechen život na Zemi. Všechny fyzické vlastnosti budou „vykopnuty o stupeň nahoru“, jak by řekl Emeril, do toho, co je obecně známo jako „vyšší hustota“ nebo „vyšší dimenze“.

8. Ve starém světě je horko

Kdybyste byli NASA, Státní letecká a vesmírná správa, nebo „vládnoucí moc“, a věděli byste, že slunce se stává stále víc a víc horkým19, ale neznali byste konkrétní příčiny, protože byste poslouchali konvenční vědce s jejich obráceným hvězdným vývojem, co byste asi tak udělali? Asi byste přišli s nějakou dlouhodobou strategií, jak se vypořádat se stoupajícím horkem. Již v 50. letech byla vypracována studie o takové možnosti, a došla ke třem alternativám:

1. Použití jaderných zbraní k proděravění horní atmosféry, aby narůstající horko mohlo unikat.
2. Vytvoření obrovských podzemních měst, kde by se dalo žít, dokud se slunce nestabilizuje, nebo
3. Vypadnout k sakru ze Země.

První možnost byla trochu nesmyslná a nemohla by být vytažena na světlo bez vědomí veřejnosti, takže začali dvojkou a trojkou.
Metoda podzemních bunkrů byla poměrně jednoduchá, protože jednou z funkcí HAARPu20 (High Frequency Active Auroral Research Program) bylo, že byl schopen nejen pátrat pod povrchem země a hledat ropu a minerální zdroje, ale také identifikovat rozsáhlé dutiny, kde by se dala udělat pro ně výborná města, kde by mohli shromáždit zásoby a přečkat přechod v pohodlí.21 Stavba těchto podzemních bunkrů trvá po několik desetiletí, a Alternativa 2 je téměř dokončena.

Krátce po této studii vznikla NASA. Někteří se domnívali, že je to přímý následek Alternativy 3. Jejich posláním bylo zjistit, co je „tam venku“, a to, co zjistili, bylo, že lidstvo nepůjde nikam jinam, aspoň ne brzy.22

Protože Alternativa 3 nebyla schůdná, a zjistili, že tady budou muset vězet s námi, a nijak zvlášť netoužili žít celý život v podzemí, museli najít způsob, jak si vytvořit tady na Zemi svou Utopii … a to je geoinženýrství. Změnit planetu tak, aby byla odolná změnám na slunci, o nichž věděli, že přicházejí, aby si udrželi svou korporatokracii23.

9. Geoinženýrství: Přizpůsobování planety

První věc, s níž se museli vypořádat, bylo, že slunce se stává stále jasnějším kvůli spalování prachu a trosek, které jsou nyní ve velkých množstvích přítomny ve sluneční soustavě. Potřebovali najít způsob, jak vytvořit efekt „globálního stmívání“, aby zablokovali jasné světlo. Na to funguje výborně aluminium, hezký, lehký a velmi hojný prvek, většina našich zrcadel je dnes potažena aluminiem (nikoli stříbrem). Nanočástice, rozptylované v troposféře (asi 7 mil vysoko24) zvyšují albedo Země a mění horní atmosféru v částečně zpětně odrážející zrcadlo.25 To ve výsledku zůsobuje „globální stmívání“ povrchu.

Dalším problémem jsou rentgenové paprsky. Van Allenovy pásy chrání Zemi před většinou částicové radiace, která přichází z CME (koronárních ejekcí slunce), ale toto magnetické pole stěží zpomaluje rentgenové paprsky. Naštěstí už v 50. letech byla vytvořena technologie, která řešila podobný problém – Catode Ray Tube, katodovou trubici. CRT. CRT byly obrovské vysílače rentgenových paprsků, namířené přímo na osobu pozorující obrazovku. Aby tuto technologii mohli dostat ven, museli vymyslet něco, co by blokovalo rentgenové paprsky, ale nerušilo obraz. Zkusili olovo, ale když bylo nějakou dobu bombardováno paprsky, olověný film zhnědl a rušil obraz. Bylo to dobré pro okraje televize, ale ne pro obrazovku. Hledali dál, a našli pár oxidů, které výtečně fungovaly při blokování paprsků a nezpůsobovaly hnědnutí. Byla to kombinace baria a stroncia.26

Rovněž očekávali obrovskou částicovou radiaci jak ze solárních ejekcí, tak z ohřívání slunce, takže hledali způsob, jak zvýšit magnetický tok v horní atmosféře, což je nyní zveřejňováno jako „magnetické rozpojení“ - není to přírodní jev. Aluminium, barium a stroncium jsou paramagnetické, ale oni potřebovali feromagnetický materiál … co takhle použít další populární kov, jako železo? Občas by to mohlo udělat oblohu a déšť trochu dočervena, kvůli kysličníku železa, ale vždycky můžete říci, že lidé, kteří to viděli, jsou prostě blázni. A co takhle masově zvýšit intenzitu bouří, když už jsou v atmosféře vodivé kovy (supercelové bouře)? Lidi se takových věcí stejně nevšímají, že ne?27

Takže vytvořili techniku spalování aluminia, baria, stroncia a železa ve stratosféře, s použitím letadel 10 000+28, která jsou na obloze dnem i nocí, každou hodinou. Stačilo jim vyrobit aditivum do paliva, a nechat je lítat a dělat svou práci. Spojte systém rozptylování aerosolů se systémem GPS (General Positioning System) a můžete dokonce přesně kontrolovat, kde se rozhazují chemikálie, aniž by si piloti uvědomovali, že se něco děje.

Když se dnes podíváte na chemtrailsový spad v dešti, ledu a sněhu, co najdete? Hydroxid aluminia, kysličníky baria, stroncia a železa. Stejné prvky, které jsou uváděny pro modifikace počasí a v geoinženýrských patentech. Jaká náhoda.

Pokud jde o „globální oteplování“ … ano, planeta se skutečně otepluje. Ale následkem globálního stmívání vytvářeného chemtrailsovým projektem se toto oteplování změnilo na krátkou dobu v malé ochlazení, což způsobilo, že konspirační teoretikové říkají, že celé globální oteplování je fraška. Ale jestli jste byli v poslední době někdy venku, je zřetelné, že slunce je podstatně jasnější než bývalo, zejména ve vyšších výškách. A že chemtrailsová clona nestačí, i když nepřetržitě znásobují úsilí, aby ji zesílili.

Experti jsou si dobře vědomi, že se slunce stává jasnějším a více horkým, ale nemůžete po slunci chtít, aby platilo „uhlíkové daně“ za způsobení globálního oteplování. Ale pokud by zdrojem globálního oteplování byl „člověk“, pak se GO může stát velkou dojnou krávou - velké prachy z uhlíkových daní, na čištění, daně z dýchání, pití, odpadu … abychom parafrázovali Karla Sagana, „miliardy a miliardy“ doláčů.

Původní geoinženýrská práce byla k zablokování slunečních změn, a bylo to jen dočasné řešení, než bude ukončen solární přechod. Ale jako dobří humanisté uviděli globalisté jiný obraz … co kdyby zničili přirozený cyklus a zavedli umělý? Takový, při němž by oni byli jedinými dodavateli? A jediný způsob, jak by lidé mohli přežít, by byl platit jako mourovatí …

10. Geoinženýrství a GMO

Globalisté vždy profitovali z bolesti a utrpení jiných, ani geoinženýrství není výjimkou. Nedělali si starosti s nějakým velkým výzkumem „vedlejších účinků“ shazování miliónů liber těchto prvků do atmosféry – šlo jim jenom o okamžitou potřebu ochrany před slunečním přechodem, a mysleli si, že o vedlejší účinky se mohou postarat později. Byla zde přece velká šance ve formě katastrof, bolesti a utrpení.

Dvěma hlavními vedlejšími účinky je katastrofální sucho a superbouře.

Sucho nastává v oblastech, které jsou intenzívně osévany částicemi, protože nanočástice v horní části atmosféry vytvářejí kondenzační jádra pro déšť – ale těch jader je tam tolik, že nikdy na sebe nenavážou dostatek vody, aby byla dost těžká a spadla dolů, nebo aspoň ne hned. Pouze zůstávají nahoře jako vodní pára, unášena proudy vzduchu, a vytvářejí dole stav sucha. Pokud jsou po nějakou dobu dostatečně vystaveny vláze, zkondenzují dostatek vody, aby vytvořily déšť. Kvůli významně vysoké hustotě jader má ten déšť mnohem větší „dešťovou hustotu“ než přirozená bouře, takže když prší, tak leje – je tu superbouře. To vytváří nepřirozenou dichotomii: s větrem budete mít sucho, bez větru budete mít nadměrný déšť.

Nanočásticová pára může být rovněž sestřelena z nebe aplikací radiofrekvenční energie, která věci trochu protřese a způsobí kondenzaci a déšť. Termální vibrace způsobuje kolize, a kolize mají tendenci umožnit částicím splynutí. Experimenty tohoto druhu byly prováděny Arco Power Technologies29 po celá léta kvůli modifikacím počasí a jejich výsledkem byl HAARP, který má veškeré nástroje, aby toto činil. Kovy v horní atmosféře učinily kontrolu počasí neuvěřitelně snadnou, a to po celé planetě. A když ovládáte počasí, ovládáte svět.

Ovládání světa počasím má své vlastní vedlejší účinky, zejména to směřuje k otrávení veškerého života na planetě. Aby věci mohly dále fungovat, samozřejmě pod jejich kontrolou, museli změnit genetickou stavbu života, aby vydržel nové planetární klima – zejména aluminium a barium (přírodní stroncium je v podstatě prospěšné – dělá lepší kosti než vápník.)

Je třeba pamatovat, že to začalo již v 50. letech. Nějakou dobu to probíhalo, a pokud se domníváte, že veškerá zmrzačení dobytka mají na svědomí mimozemšťané a jejich anální sondy, zamyslete se. Krávy mají krev a orgány kompatibilní s homo sapiens. Skvělé pro genetické experimentování. Jakmile byly vytvořeny základy, přesunuli se na lidi a snažili se najít pro člověka lepší genetický design, aby mohl žít v tomto novém, uměle vytvořeném prostředí, které bude dále existovat i po slunečním přechodu. To dalo vznik historkám o UFO a křížencích lidí a mimozemšťanů. Byla to pouze součást genetického inženýrství, které šlo ruku v ruce s geoinženýrstvím.

Pokud se podíváte na všechny podivnosti ohledně UFO v minulých 60 letech, většina z toho nebyla ničím jiným než kroky k cíli vytvořit umělý svět a umělou populaci, která by pokračovala v životě ve 3. hustotě na Zemi po slunečním přechodu.

A nešlo jen o lidi. Musely být přizpůsobeny i dlouhodobé zdroje potravin, aby byly použitelné v umělém prostředí, a tak naši dobří přátelé v Monsantu přišli se svými GMO potravinami, odolnými proti suchu a toxickým chemikáliím. Jistě, experimentovali z širokou populací, aby našli správné podmínky pro lidi, kteří si je zaslouží. A buďte si jisti, že vaše „zdravotní péče“ a Zákon o zdravotním pojištění je tu proto, aby získali do počítačů veškeré genetické údaje a mohli určit, co funguje a co ne. Oni přece nesbírají hory medicínských údajů, ale ochraňují vaše soukromí!

Jsou v zásadě docela spokojeni se svou malou umělou říší a pouštějí se do všech možných prodlužovacích taktik. Sluneční přechod už je v běhu, a všechno, co musejí udělat, je udržet masy co nejdéle rozptýleny „dobrými věcim“, aby se sami mohli zamknout ve svých podzemních základnách a nechat zbytek z nás spálit.

Nebo si to aspoň myslí. Cituji dr. Malcolma z Jurského parku: „Život si najde cestu … „

11. Mizení forem života a vzestup

Vyhlazovací události (ELE – Extinction Level Events) nejsou „konec“, ale prostě čas změny. Dějí se v přírodě pořád. Stalo se to s dinosaury, hominidy, nesčetnými milióny hmyzů, brouků a rostlinných druhů. Nedávná shrnutí říkají, že počet vymírajících druhů se zvýšil 1000x, ve srovnání s dobou před sto lety. Ale druhy nejen vymírají, také se vyvíjejí. A předpokládá se, že to se stane i s lidstvem a dalšími inteligentními formami života na Zemi (lidé jsou pouze dominujícím druhem, nikoli jediným inteligentním druhem.)

Kdyby globalisté nezačali před 50 lety dělat binec s geoinženýrstvím a genetikou, lidstvo by již bylo v přechodné fázi ke složitější formě života – k „vyšší hustotě“ vědomí. Všechny ty GMO potraviny, kterým jsme denně vystaveni, v kombinaci s chemikáliemi užívanými na modifikaci klimatu, oddálily počátek jistých přírodních procesů. V knize Dewey Larsona Beyond Space and Time – Za prostor a čas30 – se hovoří o „jednotce života“, o počátcích živé buňky a o biologické úrovni existence. Jedním z nejvýživnějších bodů ohledně biologické struktury je, že napodobuje chování hvězd – život je složen ze stabilní kombinace hmoty a antihmoty (antihmota je nazývána „kosmickou hmotou“ v Recipročním systému, který existuje ve třídimenzním čase). Toto spojení má také své podsvětelné (prostorové tělo) a nadsvětelné složky (dočasná mysl a duše), a dokonce jde o krok dál, do říše etiky a metafyziky – proto je název Larsonovy knihy Za prostor a čas.

Život má významné podobnosti s různými stádii vývoje hvězd pozorovanými astronomy, když se opraví směr vývoje. Hvězdy se rodí z oblaku prachu, to je jako vytvoří tělo, dodání duše je jako stlačení hmoty a dosažení nadsvětelného pohybu, a smrt je jako slavná supernova. Život si můžeme představit jako dvě slunce, jedno ve vesmíru a jedno v čase, spojená dohromady v řízené explozi energie, takové, že všechny termální extrémy se vzájemně ruší. Jak říká Delenn z Babylonu 5, „my jsme hvězdná hmota“, a jsme neúprosně svázáni s hvězdnými a planetárními procesy sluneční soustavy. Dotýkáme si se i asociací s pojmy jako astrologie a metafyzika, ale pouze dotýkáme.

Je tu ten problém, že v minulých padesáti letech bylo naše genetické dědictvní blokováno geoinženýrstvím a genetickým inženýrstvím. Patřičné signály k „upgradování životní jednotky“ nebyly přijaty v dobu, kdy měly být přijaty, asi tak jako když v tělocvičně má někdo na hlavě sluchátka a nevidí basketbalový míč, který mu letí do tváře, i když lidé křičí „Dej pozor!“, a bác, rána, naprosté překvapení.

Je čas zvednout lidem sluchátka a umožnit jim, aby slyšeli varovná znamení – i signál k „upgradování“ jejich duše. Je tu ještě naděje, ale tím nemyslím ET...

12. Resetování genetických modifikací

Udělal jsem nějaké vlastní anti-GMO pokusy, abych viděl, co to udělá, když se dá klíčit „terminátorovo sémě“, na základě konceptů diskutovaných s Davidem Wilcockem v r. 2005, s ohledem na ruské experimenty s„torzním polem“ při modifikaci DNA. A měl jsem nějaké úspěchy. Geneticky modifikované organismy, jsou-li vystaveny torznímu poli vysílajícímu DNA „dědického semene“, doslova odhodí pryč umělé změny a vrátí se zpět k původnímu kódování DNA a vyklíčí. V této chvíli jenom 15%, ale důležité je, že to funguje. A vyprodukovaná semena dále klíčí sama. To samo o sobě mi dává naději, že kdyby byly odstraněny umělé podmínky vnucené planetě, život by se rychle sám vrátil zpět k „výrobnímu výchozímu stavu“, zachytil by správné signály, a začal by proces upgradování – který se nazývá „vzestup“. Konec konců, zemské jádro je největším generátorem torzního pole na tomto světě – jen někdo musí zmáčknout knoflík „reset“.

Geoinženýrství potřebuje genetickou modifikaci, aby udrželo status quo. Pokud by bylo odstraněno, příroda by sama zahájila proces uzdravování. Změněná atmosféra a geneticky modifikované organizmy jsou přírodou chápány jako zranění a nemoc – a může a bude léčit tato zranění a nemoci, pokud dostane šanci.

Globalisté musejí neustále působit zranění ekosystému, aby si nad ním udrželi kontrolu. Pokud to nebudou dělat, ztratí nad ním kontrolu a systém se začne vracet k tomu, kde má být.

13. Časové linie

Co se týče časových linií, o kterých mluví Lambremont a jiní … Když hodně pracujete s myšlenkou recipročních vztahů mezi prostorem a časem, a s jejich východními partnery yin-yang, tyto negativní a pozitivní časové linie musí být chápány jako dva aspekty evolučního procesu. Není to tak, že bude jedna nebo druhá, nýbrž budou obě.

Sluneční přechod musí proběhnout, protože je to zcela přirozený proces, který je pozorován všude ve vesmíru. Pouze je třeba pochopit, že když se vyvíjí slunce, život s ním spojený se také vyvíjí – život všech jeho planet, měsíců a všeho mezi tím.

To, čemu se říká negativní časová linie, je to, co chtějí globalisté – jejich umělé životní prostředí pod absolutní kontrolou. Aby někdo po slunečním přechodu zůstal ve 3. hustotě, je to přesně to, co musí mít, aby na Zemi mohla pokračovat 3. hustota, protože podmínky, na které se připravují, budou skutečně existovat – ale pouze ve 3. hustotě. A jsou šance, že nebudou trvat dlouho, a zbývající život 3. hustoty na Zemi buď vymře, nebo bude přemístěn do jiného světa. (Záleží to na strachu, a oni by určitě mohli použít konfliktu mezi „dobrými hochy“ a bankstery, aby ho vyvolali. Lidé žijící ve strachu uvíznou ve 3. hustotě.)

Pozitivní časová linie je linie vzestupu, postupující do 4. hustoty a dále. Sluneční přechod poskytuje energii potřebnou k postrčení života dopředu v jeho evolučním procesu. Ručím za to, že s Larsonovým výzkumem mohu identifikovat mechanismy s tím spojené, po celé cestě přes biologická stádia. Ale je to vlastně zbytečné, jakmile se evoluční souvislost stane zřejmou. Slunce se vyvíjí, což způsobilo, že se vyvíjejí planety, a to způsobilo vývoj života. Všichni jsou vítězové.

Osoby jdoucí s procesem vidí pouze růst a zlepšování. Ti, kteří zůstanou pozadu, vidí chaos a destrukci. Velká vlna na oceánu vás může rozdrtit, ale můžete popadnout surfovací prkno a užít si skvělé jízdy. Je to osobní volba.

Problémem je, že ekosystém na Zemi je v kritickou dobu vystaven nepřirozenému narušení. Globalisté mohou být schopni dělat zmatek v atmosféře a genetice na povrchu planety, ale pořád ještě nemohou na její vnitřní činnost. A to je to, co musí lidé dělat – dostat se zpět do kontaktu s planetou, jako s živou, inteligentní entitou.

Moje práce s rostlinami a zvířaty mi nad všechny pochyby prokázala, že znovuspojení se Zemí iniciuje proces přechodu a vzestupu, bez ohledu na to, co dělají globalisté. Vrací nás to zpět na pozitivní linii růstu. Doslova jsem vzkřísil spálené stromy z abiotického šoku, a teď jsou zelené a prospívají v novém prostředí bez genetických modifikací. V extrémním suchu a nadměrném horku mám pořád rostliny dýní schopné zaplavit vedlejší hrabství. Není třeba žádné GMO, jen trochu „zázračného růstu“, jestli chápete ten dvojsmysl … (Pozn. Orgonet: Miracle Gro = značka hnojiva).

14. Epilog

Jako každý aspekt v naší společnosti, vše se dá převést na pojmy „přirozený“ a „umělý“, například přirozená osoba versus umělá „korporátní“ osoba, skutečné peníze versus úředně dané peníze, přirozený evoluční svět versus umělá otrocká společnost 3. dimenze.

Vím, že se hodně mluví o božském zásahu, mimozemšťanech, andělech a dalších, kteří nás přijdou „zachránit“. Nic nemusíte dělat, přijíždí rytířstvo … Já jsem původem Čerokéz, a nikdy se mi to moc nezdálo. Všechno, co lidstvo opravdu potřebuje, je antiglobalistické očkování, a tím ta monstra vyschnou a budou odváta pryč. Nebudu jim říkat lidi, protože potom, co jsem viděl na Montauku, nevěřím, že jimi jsou.

Osobně nechci, aby v naší společnosti zasáhli vesmířané a zaplavili nás svou verzí „absolutní pravdy“. V životě jsem se naučil jednu věc, že nic není „absolutní“ … vše je v relativním poměru k něčemu jinému. Absolutní pravda nemůže být, pouze relativní pravda k tomu, co vesmířané přijímají jako pravdu.

Mnoho lidí se trápí tím, že mnozí z nás strávili většinu života hledáním pravdy, a teď přijde nějaký vesmířan a rozdá nám příručky Vesmír pro blbečky, což způsobí pouze pocit, že jsme celý život promrhali. Nevadí mi pár ukazatelů, ale chci si tu práci udělat sám.

Jestli vesmířané chtějí přijít s velkým vysavačem a vysát všechny parazity, kteří zpomalili lidské vědomí a evoluci, budu první, kdo jim potřese rukou, klepetem, chapadlem nebo čímkoli. Ale nechci se zbavit řádu světa jen proto, aby aby byl nahrazen hvězdným řádem, převýchovou a přeprogramováním na jejich pravdy, tak, abych nemusel myslet sám.

Vědomí neroste tím, že vám někdo řekne fakta – roste tím, že je sami hledáte. A myslím, že to je to, co lidé tohoto světa skutečně potřebují – šanci růst samostatně ve svobodné společnosti. Doufám, že umíte použít tyto informace k tomu, abyste pomohli lidem získat tuto příležitost.

Dodatek: Hurikány

S použitím informací o struktuře slunce (Larson, Nehru) je možno aplikovat podobné struktury na planety (viz pozn. 18). I když planety mají spíše atmosféru než fotosféru, to, co se děje pod pokrývkou, je velmi podobné tomu, co se děje v jádru slunce – i Země produkuje podobné efekty jako slunce, pouze v jiném měřítku.

Jedním z nejvýraznějších rysů slunce je, že sluneční skvrny, tmavé oblasti, často produkují erupce a prominence v opakujícím se cyklu. Nedávné filmy také ukázaly, že nad těmito aktivními oblastmi slunce se vyskytují i „sluneční tornáda“ o rozsahu tisíců mil.

Kdyby Země tvořila svou vlastní verzi slunečních skvrn, co bychom viděli? Zaprvé pravidelný cyklus, ale v jiném měřítku, spíše jednou za rok, než každých 11,5 roku. Kdyby se utvořila taková skvrna, byl by tam masívní vířivý pohyb, který by do ní vtahoval materiál zespoda a vystřeloval ho ven kolem ní, právě tak jak to dělá sluneční tornádo: my tomu říkáme hurikán.

Když si prohlédnete obrázek 8 „Migrace prominencí“ v přednášce dr. Nehrua „Vnitřek slunce a sluneční skvrny“, uvidíte, že hurikány se objevují ve stejných šířkách jako sluneční skvrny, pohybují se stejným způsobem, a slábnou, přesně tak, jak Nehru popisuje cyklus slunečních skvrn. Je zde velmi vysoká souvislost. Hurikány, stejně jako sluneční skvrny, jsou prostě rysem planet. Vyskytují se i na jiných planetách, například velká červená skvrna na Jupiteru – hurikán.

Víme, že hurikány jsou produktem „komagnetických thredulí“ (Pozn. Orgonet: thredule – nepřeložitelný výraz vyskytující se jen u Larsona a Nehrua, znamená určitý druh magnetického pole v recipročním systému) v zemském jádru a že jsou přirozeným jevem, a nemohou být tvořeny uměle. Ani nemohou být směrovány v jejich raném stádiu, když magnetické síly jsou nejsilnější. Ale mohou být intenzifikovány během tvoření stejným procesem, kterým jsou vytvářeny dříve zmíněné supercelové bouře – do horní atmosféry se násilně vpraví chemickým oséváním troposféry excesívní množství jader vodní páry, což vytvoří obrovské množství mraků a přívalový déšť. Když začne generující thredule kolabovat, hurikán může být ovládán lokalizovanými změnami v teplotě a tlaku, a přesně to dokonale umí HAARP.

Toto bylo pozorováno i v případě hurikánu Sandy. Původně malá tropická deprese, která se nerozvinula dál než na hurikán 1. kategorie. Nic pozoruhodného, a pro toto roční období běžné. Kromě toho, že množství vodní páry přítomné v systému bylo výrazně větší, než mělo být. Podívejte se na animace bouře, když rostla – střed bouře doslova vyvrhoval obrovská množství mraků, protože malé množství vody z oceánu se setkávalo s nadměrným množstvím kondenzačních jader, která byla posílána do té oblasti cestou atmosférických chemikálií – chemtrails.

Komagnetická thredule vytvářející bouři trvala déle než normálně, a proto bouře sledovala dráhu „sluneční skvrny“, a neodvrátila se vlivem Golfského proudu zpět do moře, jak normálně dělají hurikány. To naznačuje, že Země se ve své hloubi připravuje na podobnou změnu jako je sluneční přechod.

HAARP by nebyl schopen směrovat nebo odvrátit tuto bouři s aktivní thredulí, i když se o to pravděpodobně snažili. Šla svou přirozenou cestou, ale s nepřirozenou intenzitou, díky chemtrailsovému geoinženýrství.

Poznámky: 

1Pořad v Global Voice Radio, “Jste na katastrofické či pozitivní časové linii?”, Srpen 13, 2012http://www.blogtalkradio.com/universalvoice

2Teorie Recipročního systému na webu (http://rstheory.org ), byla poprvé publikována r. 1959 v knize Struktura fyzického vesmíru. Reciproční systém je teorie všeho, založená na dvou prostých postulátech, které představují vesmír jako přirozený důsledek. Má mnoho pozoruhodných úspěchů, včetně předpovědi existence quasarů, čtyři roky předtím, než byly skutečně objeveny.

3Detaily v přednášce Časy a časové linie (Times and Timelines).

4My (vědecké podzemí) dáváme přednost hustotě před dimenzí, při popisu zvětšené komplexity organismů, protože počet prostorových (yang) dimenzí se nemění, ale počet dostupných časových dimenzí (yin) se mění, což má za následek stlačení, které má podobné vlastnosti jako fyzický koncept hustoty.

5Některé z chybných koncepcí jsou: opačný směr vývoje hvězd, opomenutí 3-dimenzionálního času, opomenutí „kosmického sektoru“ (vesmír antihmoty) a povaha radiace a rentgenových emisí.

6KVK, Nehru, “Glimpses into the Structure of the Sun” series; Reciprocity XVII, #2 (Autumn 1988), Part 1,   http://reciprocalsystem.org/PDFa/Glimpses%20into%20the%20Structure%20of%20the%20Sun%20(KVK,%20Nehru).pdf The Nature of Stellar Matter” and Reciprocity XVIII, #1 (Winter, 1988), Part 2, “The Solar Interior and the Sunspots.”

7Larson, Dewey B., Basic Properties of Matter , Chapter 24, “Isotopes.”

8Larson to nazývá „věkový limit“, protože atomový proces je podobný stárnutí. Zachycování neutrin je v čase nevyhnutelné, a nezvratné, takže izotopická hmota se stane větší než struktura atomu může pojmout, a atom „umírá“ explozí, která je pozorována ve vesmíru jako radioaktivní emise.

9Larson, Dewey B., Universe of Motion , Chapter 4, “The Giant Star Cycle.”

10V 9. minutě program Jesse Ventury Conspiracy Theory television program, “Global warming” (season 1, episode 3), je interview s „klimatologem“, který dospěl ke stejnému závěru – příčinou oteplování je slunce, nikoliv člověk. .

11Má to co do činění se způsobem, jak magnetická ionizace ovlivňuje prvky jako druhá silová funkce. Bez ionizace jsou prvky až do 118 stabilní. Při jedné jednotce ionizace se vše od urania nahoru stává radioaktivním – 27 prvků, co ž je běžná ionizační úroveň pro zemi. Při dvou jednotkách je radioaktivní vše od zlata nahoru – pouze 13 prvků přidáno ke zdroji paliva, a odtud se zmenušuje.

12Popsáno detailně v přednášce prof. KVK Nehrua “Glimpses into the Structure of the Sun.”

13Důvodem pro nadbytek prachu v solárním systému není jasný, ale astronomové ho pozorují již více než 50 let. NewAgeři ho uzákonili jako fotonový pás, ale pravděpodobněji je to pouze prachová oblačnost nebo protohvězda, která prořízla rovnínu naší sluneční soustavy. Tak jako naše slunce, součást trpaslíka Sagittarius, protíná rovinu Mléčné dráhy, jsou takové příhody velmi pravděpodobné.

14Tyto jasné záblesky slunce jsou oznamovány od r. 2910 ve vysokých výškách, kde je atmosféra tenčí a kde není vrstva znečištění a smogu. Zvýšená intenzita (flash) trvá několik minut až několik hodin a je podobná laseru, způsobuje zvláštní škodu v malé oblasti, jako náhlá smrt rostlin a stromů (listy jsou spáleny do krabata), nebo praskání skel u aut.

15NASA zahlédla obrovskou trojúhelníkovitou skvrnu na slunci http://www.ufo-blogger.com/2012/03/nasa-spotted-gigantic-triangle-shaped.html

16Mytologické odkazy na „tři dny temnoty“ mohou pocházet z toho.

17V mytologii to bylo zaznamenáno mnohokrát, rok se prodlužoval od 260 dní po 360, až k současným 365 dnům.

18Peret, Bruce, “At the Earth's Core: The Geophysics of Planetary Evolution”, Reciprocity XXVII, № 1 (Spring, 1998).

19Larson mnohokrát přednášel pro NASA back v 60. letech, když se snažili dostat se do do vesmíru – takže je vysoce pravděpodné, že věděli, co se děje, alespoň ti na vrcholu žebříčku.

20Po zjištění, že ionosféra silně reaguje na vysílání HAARPu, byl projekt militarizován (viz US Patent 4,686,605, “Method and apparatus for altering a region in the earth's atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere”) a může nyní vytvářet ionosférické čočky, které mohou být použity k zaměření slunčních paprsků na určitou oblast a způsobit místní vzestup teploty země, oceánu nebo atmosféry. Toto zvýšení teploty vytváří systém tlakové níže v nízkých výškách a systém vysokého tlaku ve vysokých výškách, a může být použito pro změnu toků vzorců počasí.

21Alex Jones z InfoWars.com oznámil, že tato podzemní města mohou pojmout 80 000 lidí se zásobami na 30 let.

22Co našli „tam venku“, bude tématem zvlášntí přednášky. Lidstvo zdaleka není ve vesmíru samu a není všude dobře přijímáno.

23Korporatocracie je vláda korporací.

24Letadla vypouštějící “chemtrails” jsou normálně ve výšce 35 000-40 000 stop—6½ to 7½ mil.

25Nemohli to udělat na oběžné dráze, protože sluneční radiace by vaporizovala aluminium a odfoukla by ho pryč solárním větrem.

26Obvykle se CRTs mezi vysoce toxické, pokud jste trubici rozbili, neměli jste se dotýkat rozbitého skla, protože bylo pokládáno za jedovaté.

27Hojnost železa způsobuje vysokorůstové médium pro bakterie živící se železem, zejména MAC (mycobacterium avium complex), které je příčinou mnoha dnešních repiračních problémů. Je to vhodný  postranní efekt, ze kterého těží farmaceutické společnosti.

28http://planefinder.net/ , který sleduje veškerá letadla s transponderem—objem letového provozu je přinejmenší obrovský.

29Společnost APTI, Inc., která postavila HAARP, má patenty jako např.
5,202,689: Lightweight focusing reflector for space,
5,041,834: Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted,
4,999,637: Creation of artificial ionization clouds above the earth,
4,873,928: Nuclear-sized explosions without radiation.

30Larson, Dewey B., Beyond Space and Time, pp. 70-88

33 komentářů:

 1. Díky, Orgonetku ,za překlad. Je to bomba!
  Zdravím srdečně. N.B.

  OdpovědětVymazat
 2. Ano, to by sedělo. Super informace. Vzestup je skutečně součástí vesmírné evoluce, nebo také vesmírných zákonů. Tak jako my očekáváme, že po noční tmě se zase rozední, tak v tomto případě je 21.12.2012 dovršením všeho starého a přichází svítání. Tento den totiž není obvyklým slunovratem, tak jak jej známe z naší minulosti, ale dochází k němu jednou za necelých 26 tisíc let - tuto dobu trvá galaktický rok, to jistě už všichni víme, ale je tento den také zcela vyjímečný v tom, že synchronizuje i s obdobím 260 milionů let - tuto dobu totiž trvá galaktický vývojový cyklus. Takže se jedná o zcela unkátní den. Nemyslíte, že je nejvyšší čas toto radostně očekávat a začít mávat systémům panujícím na této planetě ? Pá, pá,.... Myslím, že ne každý si uvědomuje unikátnost tohoto přechodu. Zbývá necelý měsíc do vstupování do nové epochy. A protože už jsme na hraně, tak se vše otevírá a odhaluje - např. technologie nadace Keshe, deroucí se ven různé výátvory generátorů na tzv. volnou energii, vystupňovaná negativita v politických, ale i jiných systémech, nebo také právě zásadní objev na Marsu robotem Curiosity. No, prostě vše, kam se podíváte - i třeba chování lidí- ještě příjemnější než dřív kontra ještě nepříjemnější než dřív.
  Galaktický nulový bod protneme v 11 hodin, 11 minut SEČ.
  Hezký den všem. Honza.

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za překlad a přehednost - takto ucelené to dává smysl a přehled o současném dění "všeho"
  Pohodu všem Danda

  OdpovědětVymazat
 4. Na celém světě je zaokrouhleně asi 200 států. Když globální „elita“ zjistila, že do vesmíru utéct nemůže a žít celý život v podzemních městech se jí také nechce- tak by člověk předpokládal, že si tato zločinecká „elita“ zachová alespoň některé oblasti planety čisté, bez chemtrailsu, kam by se později přestěhovala a žila v čistém prostředí. Přirodní nemodifikovaná semena si již zajistili do budoucna v bance semen v Norsku, ale dodnes jsem neodhalila, zda existují na planetě oblasti, kde se vůbec nesprejuje. Dodnes se snad nesprejuje na Kubě- ale to je malý ostrov, to by jim nestačilo. Pak jsem na YouTube objevila tvrzení, prý se sprejuje i Rusko, Čína, Irán a Severní Korea: http://www.youtube.com/watch?v=fYQZJc2zi-M
  Pokud je to pravda, pak se divím, jak je možné, že jim to tyto země, údajně nezávislé na amerických banksterech, dovolí? U Ruska mě překvapilo velmi málo videí o chemtrailsu, které vidělo nanejvýš pár tisíc lidí. Připadá mi to celé jako kamufláž, která má zakrýt tu skutečnost, že v reálu Rusko sprejované příliš není. To proto, že až by „elita“ vyvraždila většinu lidstva, tak by jak kobylky přeletěli ze všech koutů planety do čistého Ruska, plného přirody a nerostných surovin. Odtud by pak vládli celému zdevastovanému světu, perfektně kryti a chráněni mnoha moderními základnami, obkličujícími celé Rusko. Čínští mravenečci- očipovaní otroci by jim nadále sloužili v moderních továrnách a vyráběli výrobky pro celé lidstvo. Zbylý zbytek lidstva (nanejvýš miliarda) na celé planetě by byl také očipován a byli by to totálně poslušní otroci, kteří by odklízeli poválečné trosky a pečovali o znovubující přírodu v NWO.

  Je to příliš velká fantasmagorie? Možná že ano- jenže až příliš dobře zapadá do současného chování zločineckých elit světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Některé indicie poukazují na to, že všechny vlády velkých či silných států světa "jedou" společně na programu NW0 ! Ať jsou nalevo nebo napravo, ať jsou křesťanské nebo islámské. Je to tajná dohoda o globálně řízené moci nad obyvateli Země ! Jde o to, že se z lidstva vydělila jakási samozvaná zvrácená elita, která si usurpuje vládu a moc nad vším, co na Zemi existuje. Všechny války, revoluce, krize, okupace apod.sloužily jen k tomu, aby se realita NW0 přiblížila co nejvíc skutečnosti. Naše hloupá tolerance k jejich slibům a politice způsobila to, kde jsme dnes ! Dopustili jsme realizaci špatných programů (666), které se Stvořitel rozhodl ukončit, aniž by byly dokonány. A budou zapojeny nové programy tvoření (999)pro novou dimenzi, Nový,Zlatý věk. Proměnou tudíž musí projít i lidé, jejich duchovní a kvantová podstata, a pozemská realita 3D ! Proto to temnářům, globalistům nemůže vyjít ! :-)))

   Vymazat
  2. ano jen s tím že NWO je právě ta transformace

   Vymazat
  3. Chcete snad říct že jsme směrováni na negativní vlnu budoucnosti do otroctví NWO a kruté nelidské vlády satanských archontů ?!

   Vymazat
  4. skvělá ptákovina, proč ne Amerika a proč jen Rusko?

   Vymazat
  5. pěkná ptákovinaproč Rusko ne Amerika

   Vymazat
 5. Velmi dobrý článek, děkuji M.

  OdpovědětVymazat
 6. Velka vdaka za preklad :-)))))Su to naozaj informacie zasadneho charakteru, ktore vela veci vysvetluju.V najblizsom obdobi si zrejme budeme moct overit, ci je to naozaj tak.
  Prajem vsetkym laskou naplnene dni. Nika

  OdpovědětVymazat
 7. Konečně údaje o tom, na co jsme taky narazili. Třeba jsme si všimli, že když si roztáhneme nad sebou chemáče, tak to zatáhnou tím, že to vrátí v čase, kdy byly ty sračky celistvé. Pak se na nás vrhne nějaká skupina podplacených esoteriků, kteří nás začnou mučit třeba rejpáním v hlavě. Dá se to však snadno odstínit energetickým obalem, který je popsaný v každé léčitelské příručce.
  N.

  OdpovědětVymazat
 8. Čtu to s velkým zájmem.Co se týče důvodů, uvedených Danielem,proč se tak urputně "práškuje",je to vlastně jen utvrzení toho, o čem jsme se tu na Orgonetu tak nějak shodli.
  Tedy nedělají to proto, aby nás otrávili,ovlivnili mysl a jiné konspirační teorie,ale prostě proto, že zesílený příliv slunečního záření přišlo zákonitě,aby se lidé posunuli o stupeň vývoje dále.Dá se také říci-Jen pán temnoty může dát bohatství svým věrným služebníkům.
  Co mě včera velmi zaujalo, byl bod 12.Reset rostlin
  Zajímalo by mě i více odbornějších důkazů, že i modifikované semínka jsou schopny se za jistých okolností "uzdravit" Takže opět platí, že pokud je tělo schopné samouzdravovacího procesu,tak totéž platí zase ve všem.
  A pak mě zaujalo,když to řeknu zjednodušeně, že pozemské hurikány jsou "kopii" Slunečních skvrn.To je velmi zajímavý výrok ! Kdybychom si vypůjčili snímky Nasa se záběry na naše Slunce,opravdu by se dle toho dalo odhadnout, že na Zemi proběhne tornádo?
  Nu a, co se týče 14. bodu, epilog
  Jsem zajedno s Danielem. Mimozemšťanů nám opravdu není třeba.Osobně se domnívám,že už kdysi tu vyspělé civilizace pomáhaly a pravděpodobně nám to bylo spíše ke škodě, domnívám se dokonce,že i oni mají značný podíl na tom, že jsme dnes tam,kde jsme.Totiž,nalil se pohár a ten se musí vypít až do dna. Taková ta pozemská karma.
  Ovšem,nepochybuji o tom, že mimozemské bytosti jsou nám na blízku,tedy tak blízko, aby zajišťovaly bezpečný přechod naší Zemičky skrz nástrahy vesmíru dál, k té vyšší dimenzi.Dost možná, že by nás dávno smetl nějaký ten meteorit, kdyby vyspělejší bytosti nebyly na stráži.
  Orgonete,výborná práce! Opravdu moc děkuji.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sluneční odstínění byl původní záměr. Ale globallobby a banksteři se toho chytili, a zneužili pro své světovládné a chamtivé cíle (možnost efektivní depopulace planety od lidí, zajištění farmaření farmakllobby na lidech a na jejich uměle vyvolávaných nemocech, kontaminace půdy a vody jako násilný prostředek k přijímání GMO potravin a balené vody a mnoho dalších pro lidi negativních faktorů, a hlavně global heslo : za vše platit a platit jak mourovatí)!

   Vymazat
  2. Mimozemšťané nemají z titulu vyšší moci dovoleno vstupovat do této pozemské transformace. Jsou sice tu, ale jen jako pouzí diváci. I pro ně je tato událost velkou zkušeností, jakou neudělají nikde jinde ve vesmíru !

   Vymazat
  3. Anonymní 10:24
   Ano,využili původního záměru. To je pravda. Vše je zneužitelné

   Anonymní 10:26
   Ano, to si také myslím, že z té vyšší moci či lépe z rozumové vyspělosti,k nám již nevstupují,pouze dohlížejí na průběh toho,co má přijít.Zákonitě.Avšak,jsem přesvědčena, že kdysi toto pravidlo pár vyspělejších jedinců porušilo.

   dan.

   Vymazat
  4. Třeba takový "Ra" ?! Mimochodem, jeho společník Anubis byl zachycen kamerami jednoho satelitu na orbitě Země ve zvláštní srpovité kosmické lodi s čelní kopulí v přítomnosti velkých Šediváků ! Takže i starověká božstva jsou zřejmě zpátky, a také asi vyčkávají, co se bude dít.

   Vymazat
  5. anonymní 1:53
   Nemám tušení, jak vypadají obyvatelé vyšších světů. Ani starověká božstva nemusela být pouze špatná.Rozhodně nám ublížit nechtějí.Kdyby chtěli,udělali by to dříve, dokud Země nebyla tolik zaplavená výkonějšíni technologiemi.

   dan.

   Vymazat
  6. však ještě uvidíme kdo se tu všechno na scéně světa objeví Předpovědí proroctví je hodně

   Vymazat
 9. Naprosto perfektní článek, ucelené, logické a myslím že přesné informace. Jen se člověk nesmí nechat odradit poměrně odborným začátkem. Zvláště epilog mne dostal, velmi to se mnou rezonuje. Mnohokrát děkuji za překlad.
  Montarge

  OdpovědětVymazat
 10. Restrukturalizace lidské DNA

  Doktorka Berrenda Fox pracuje v Avalon wellnes centru v Mounth Shasta, které se nachází ve státě California. Doktorka Fox, odhalila tyto důkazy pomocí rozborů a analýz vzorků krve, ve kterých se ve skutečnosti vyvíjí velmi spontánním způsobem, nový řetězec DNA.

  Pohovorme si na chvíľku o jej životopise.

  Dr. Berrenda Fox: " Mám doktorát z fyziológie a prírodných vied a počas môjho štúdia som bola zapojená do médií a pokračuje to až ku kninám. Spolupracujem s televíziou FOX na jednom programe o mimozemských civilizáciách a ich úlohe v tom čo sa všeobecne deje s ľudstvom v tomto čase.

  O: Aké sú zmeny, ktoré sa dejú v tomto čase na našej planéte a aký dopad to má na naše telá?

  Dr: Sú to obrovské zmeny, mutácie, ktoré sa podľa genetikou začali už od kedy sme vyšli z vody. Nejaký ten rok späť v meste Mexico, bola konferencia genetikov z celého sveta, s hlavnou témou "Zmena DNA". Žijeme v revolučnej zmene avšak nevieme presne v čo konkrétne sa meníme.

  O: Aká je naša zmena DNA?

  Dr: Každý z nás má dvojitú špirálu DNA. To čo mi vidíme je , že sa začínajú vytvárať ďalšie nové špirály. V dvojitej špirále sú dva reťazce, alebo ak chcete dve vlákna v jej vnútri a tak ako to chápem ja je , že sa nám ich vyvíja dvanásť. Vyzerá to tak, že tento proces sa začal zhruba 5-10 rokov dozadu. My mutujeme! Toto je vedecké vysvetlenie. Je to mutácia druhu na niečo, čo ešte nie je známe. Tieto zmeny ešte nie sú zverejnené, pretože vedecká komunita cíti že by to zalarmovalo ľudstvo. Rovnako ale sa menia aj naše bunky. Teraz pracujem s troma deťmi, ktoré majú 3 vlákna DNA. Veľa náboženstiev už hovorilo o týchto zmenách a vie sa že v nejakej forme prídu. Vieme že je to pozitívna mutácia, ako fyzická tak aj mentálna a emocionálna ale môže byť zle pochopená alebo vystrašiť.

  https://www.facebook.com/notes/jan-bergmann/restrukturalizace-lidsk%C3%A9-dna/10151281353156142

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To znamená podle Daniela, že slunce v jedné své fázi (nadsvětelné rychlosti výronů CME) celé zčerná (asi na dobu těch pozemských tří dní a nocí), a po opětném rozsvícení (snížení rychlosti výronů na podsvětelnou), že bude větší, zářivější (silné bílo-modré světlo) a bude více pálit (možná více než dnes v tropech) ?

   Vymazat
  2. Já nevím jestli je to ono. Ale v létě bylo prostě sluníčko takový už jiný, jinej svit, jinak stín, jiná tvrdost toho světla, nevím jak to napsat. Jeden den jsem vyšla ven a říkala si co je to za zvláštní svit.Pocit jako když vyjdete ze tmy do světla.Nevím a neumím si představit kam až to půjde v té intenzitě, ale nemám obavu , že by nás spálilo, věřím, že se těla přizpůsobí. Pálit možná ani víc nebude, pokud by došlo k posunu od něj,ale bude podle mě jinak zářit a My se změníme, doufám v to, už je načase. Jo a letos v létě byly u nás abnormální přírůstky na rostlinách, na keřích, stromech, že by třeba flora takhle reagovala na větší svit jiný? Budeme jak v tropech :-)

   Vymazat
  3. Také jsem Danielův text takto pochopila. Ono v podstatě dojde k tomu, co vidíme na obloze každý měsíc v případě Luny a její fází: novoluní-úplněk-novoluní, prostě cyklus. Slunce je pro naši planetární soustavu spojením s Vesmírem, je životodárcem a informace nám předává přes nevědomí - přes Lunu (Luna-veliká matka Země, kolektivní paměť lidstva). Za novoluní jsou Slunce a Luna v zákrytu (temnota, Luna není vidět) a symbolicky je Luna Sluncem oplodňována o nové světlo, nový impulz, který za úplňku (symbolicky v porodní fázi)předává Zemi, po předání (ve fázi ubývání) si jde ke Slunci pro nový impulz, nové semeno. Novoluním (zákrytem se Sluncem-konjunkcí) se tento CYKLUS, TRVAJÍCÍ 29 DNÍ, uzavírá i začíná nový, viditelným začátkem je vždy srpek, který se objeví po 3 dnech, až tehdy se v činech a aktivitách vyjasňuje, dojde k pochopení.
   Slunce je hvězda, která žije z energie Vesmíru - z energie naší Galaxie. Slunce opakuje stejný cyklus novoluní-úplněk-novoluní, jako Luna, jen ten jeho CYKLUS JE TRVAJÍCÍ 26 TISÍC LET. Jeho zákryt (konjunkci) se středem Galaxie je možno proto vnímat jako proces stejného oplodňování a vzniku nového impulzu, logicky k tomu patří i temnota, jako v případě Luny. Slunci jako by došly síly a jde si ke svému zdroji pro nové, ale než bude viditelný jeho "srpek" (než to bude přírodou zpracováno a lidstvem pochopeno, o co jde) to, dle mého, bude záležitost několika let (všude se hovoří o následujícím přechodném období). Co u obou cyklů (a je to platné pro všechny cykly) považuji za podstatné, je precese. Siderický cyklus Luny trvá necelých 28 dní - Luna se vrací na stejné místo, kde byla, ale tam už žádné Slunce, které by jí oplodnilo, není. Důležitý je synodický cyklus - Luna se do postavení, kdy znova utvoří zákryt se Sluncem (novoluní, oplodňovací fáze) dostane vždy ža za 29,5 dne, protože Slunce se mezitím posunulo. Tudíž každý nový impulz (nový srpek) vzniká vždy na nové (vyšší) úrovni. (pokračování)

   Vymazat
  4. (dokončení)
   Totéž tedy platí i pro konjunkci Slunce se středem Galaxie - nové Slunce, resp. impulz, který má po příštích 26tisíc let světu předat, se rodí na vyšší úrovni.(V tomto směru není nezajímavá informace, že Mléčná dráha tvarem velmi připomíná naši DNA). Tak či tak - cyklus jako cyklus, novoluní jako novoluní a jako lidstvo jsme ve fázi temné (tzv. balzamické) Luny, tedy bloudění bez směru a ve fázi čekání na nový impulz (srpek). Co koronární výron přinese, jestli to opravdu bude pořádná sprcha protonů, neutronů a fotonů, která nás změní a přes nové Slunce (Slunce vyšší úrovně) povede jinak, to si myslím, že není nereálné. Ale bude to záležitost mnoha let - jestli zrod srpku Luny trvá tři pozemské dny, zde, v případě tohoto co 26 tisíc let opakujícího se cyklu (Platónský rok), měří jeden "den" cca 70 let, tři dny nějakých 210 let. Dost dlouhé "přechodné" období... Ještě bych dodala, že úplněk každého cyklu přináší konfrontaci , jestli srpek a jeho impulz nabral správný směr. Za úplňku Luny (ve fázi výsledku oplodnění) je každý měsíc konfrontováno vědomí (Slunce) s nevědomím (Lunou)-víme, že nevědomí vítězí! Nevíme, co se stalo za úplňku Slunce a středu Galaxie, tzn. v polovině velkého cyklu - před 13 tisíci lety. Dohady a odhady do této doby datují Atlantídu...

   Vymazat
  5. Nemusíme pro příklady chodit daleko do galaxie, neboť spirály podobné lidské DNA, tvoří oběhy planet okolo Slunce. Planety se okolo Slunce totiž otáčejí po SPIRÁLÁCH, přičemž se polohově stále drží na úrovni jeho rovníku !

   Vymazat
 11. Díky :) Full HIT
  Rudy

  OdpovědětVymazat
 12. Ahoj, četla jsem jednu úžasnou knihu, novelu SEX V PRAZE od Jany Collins a v té se otevřeně píše o chemtrailsech, HAARPU atd. Je to sice erotická novela, ale jsou v ní také úžasné politické eseje o současné společnosti. Doporučuju všem k přečtení! je to krásně napsané a nutí k zamyšlení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte nám tu dělat reklamu na svou knihu. Děkujeme

   Vymazat
  2. koukám, že jsou tu strážci snad ze všech oborů lidské činnosti :-)))

   Vymazat
 13. Neudělala jsem zásadní věc, napravuji: děkuji moc za článek! Všechno zapadlo, i moje úzkost z práškování opadla, dostala jiný nadhled. Jsem tu nová, nevím, jaké odkazy už zde prošly, snad neponesu dříví do lesa, ale na oplátku zkusím tento odkaz - animaci konjunkce Země-střed galaxie a ´platónský rok: http://fenomen2012.net/esej/precese.htm
  Kdysi dávno jsem to vyčetla z knížek geniálního astrologa Rudhyara (astrologie - můj svět), v odkazu je zjevné, o co jde.

  OdpovědětVymazat
 14. "Krávy mají krev a orgány kompatibilní s homo sapiens. Skvělé pro genetické experimentování. " To se těším, až nám ti hrozní vědci naexperimentují do těla 4 žaludky. Odpadne problém se stravou, Homo sapiens se konečně bude moci popásat. Děkuji ta otevřené oči. selka Eliška (a její diktát ega, jak píšete níže)

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.