13. listopadu 2012

Keshe Foundation: Dar lidstvu

odesílatel: Ladislav Kopecký l.kopecky@centrum.cz
komu: Petr Hájek - Hrad ,
 Ladislav Jakl - Hrad


Vážení pánové,
Nejdříve mi dovolte, abych Vám vyjádřil uznání ohledně Vašich politických a občanských postojů, zejména ve vztahu k EU a k masmédiím. Oba dva máte schopnost hájit svůj názor bez ohledu na převládající mínění politických špiček a masových sdělovacích prostředků a oba máte dar nezávislého myšlení, což v politice není běžným zjevem. Na koho jiného bych se tedy měl obrátit než na Vás dva? Motivací k napsání tohoto emailu nebyla touha se zviditelnit, ale k tomuto kroku mě vedly vážné obavy o směřování a osud země, ve kt eré žiji, a vlastní „zviditelnění“ vnímám jako určitou daň, kterou je třeba zaplatit. Jsem dokonce ochoten ze sebe udělat pošetilého hlupáka v očích těch, kteří si myslí, že všechno vědí nejlépe. Tento e-mail posílám zároveň vybraným představitelům vědy, vysokých škol, masmédiím, alternativním médiím, členům vlády, předsedům politických stran, poslancům a svým přátelům.
O co jde? Na myšlenku napsat tento email mě přivedl článek na blogu iDnes.cz paní Toničky Plíškové:
který končí větou:
„Prezident republiky jistě rád vyhoví pokynu vlády a požádá ambasádu v Belgii o dojednání spolupráce s nadací Keshe.“
Začnu hypoterickou úvahou. Představte si, že se najde geniální vědec a vynálezce v jedné osobě, který objeví podstatu gravitace a vynalezne technologii, která dokáže vyřešit všechny problémy současného světa: docházející fosilní paliva, hlad a nedostatek vody ve 3. světě, ničení životního prostředí, války, terorismus a kromě toho dokáže ovládat gravitaci, což má potenciál způsobit revoluci v dopravě a ve výzkumu kosmu. Na první pohled by se mohlo zdát, že tuto technologii bude každý chtít a že se tato technologie snadno rozšíří, když je takovým dobrodiním a ve své podstatě záchranou lidstva. Historie nás však učí, že se proti takovému člověku zvedne silná opozice, neboť v každé společnosti existují mocné skupiny lidí, které mají ze současného stavu prospěch a přechod na novou technologii by je hospodářsky poškodil a/nebo omezil jejich moc. Kromě toho existuje mezi lidmi mnoho jedinců, kteří jsou od přírody skeptičtí k jakýmkoli novotám a svou roli zde jistě hraje i závist a žárlivost na úspěch někoho jiného. Zejména mezi vědci se nejedná o ojedinělý jev. Nebohý vědec/vynálezce má tedy velký problém své myšlenky prosadit a zrealizovat.
Ačkoli se Vám to může zdát nepravděpodobné, takový člověk skutečně existuje a jmenuje se Mehran T. Keshe. Aby toho nebylo málo, pan Keshe se narodil v jednom z tzv. „darebáckých států“, které jsou trnem v oku tzv. „demokratickým státům“, sdruženým zejména v Evropské unii a NATO, v čele se Spojenými státy a Izraelem, totiž v Íránu. 
Pan Keshe tvrdí, že objevil princip gravitace a svou technologií prý jen kopíruje přírodu. Tuto technologii v roce 2008 předal íránské vládě a ta prý unesla americký špionážní bezpilotní letoun – spy drone a pomocí Kesheho „antigravitační“ technologie ho donutila přistát.
Pan Keshe, který žije v Belgii, se nyní rozhodl tuto technologii darovat světu a prostřednictvím ambasád jednotlivým státům, které projeví zájem, předává "USB klíče" s projektovou dokumentací, patenty a adresou výrobce, který na zakázku do týdne zhotoví prototyp plazmového reaktoru. Tuto dokumentaci obdržely zatím tyto státy: již zmíněný Írán, Sierra Leone, Itálie, Japonsko, Súdán, Thajsko, Arménie a Indie.
Zájem projevilo i Slovensko, ale bez udání důvodu si to „rozmyslelo“ a ke státům vlastnícím tuto převratnou technologii se nepřipojí. Což je velmi podivné a vyvolává podezření, že mu bylo „někým doporučeno“, aby to nedělalo.
(Připomínám, že dokumentace je předávána bezplatně jako dar lidstvu!) Podle nepotvrzených zpráv o převzetí Kesheho dokumentace údajně jednala i česká vláda. Ve videu Keshe zmiňoval, že zájem projevily i Rusko a Čína. Spojené státy nabídku odmítly. Zaměstnanci NASA prý mají zakázáno navštěvovat stránky Keshe Foundation.
Spojené státy pravděpodobně tuto technologii již mají.
V roce 2011 byl pan Keshe zatčen na letišti v Torontu a veškerá dokumentace (jel na vědecké sympózium) mu byla zabavena a okopírována.
Od pana Kesheho byl opravdu chytrý tah, darovat tuto technologii vládám všech zemí světa, jež projeví zájem, prostřednictvím jejich ambasád v Belgii. (A není divu, když dokázal vymyslet takovou technologii!) Muselo mu být jasné, že se k programu přihlásí nejdříve státy, které stojí na protipólu naší „vyspělé Západní civilizace“. A to se skutečně stalo (viz výše). Tyto státy se přes noc technologicky dostanou před nejvyspělejší země světa a donutí ty ostatní se k programu také připojit, protože žádný stát nebude chtít zůstat pozadu. Pokud se Česká republika k tomuto programu nepřipojí, potom se stane zemí ne druhé, ale třetí nebo čtvrté kategorie..
Právě v dnešní době zmítané krizí, kdy stagnuje hospodářství, roste nezaměstnanost, zvyšují se daně a roste zadlužení státu, je taková technologie doslova darem z nebes, protože může být potřebným impulzem pro nastartování hospodářského růstu. A tato technologie je nám nabízena zcela zdarma! Doslova nás prosí, abychom si ji vzali! Nevyužít této příležitosti je trestuhodné a rovná se de facto vlastizradě, jelikož jde o poškozování zájmů státu a jeho obyvatel ve prospěch cizí mocnosti. K nepřevzetí této technologie nemůže být jiný důvod než obava z  reakce této cizí mocnosti, čímž jsme se doslova stali jejími vazaly. Nemluvě o přímém politickém nátlaku (jaký pocítil např. pan prezident ze strany EU před přijetím Lisabonské smlouvy). Toto poklonkování a hrbení se před cizí mocí není nic jiného než vlastizrada a lidé, kteří ji páchají, by měli být po zásluze potrestáni. Věřím, že se najde někdo, kdo podá trestní oznámení na celou vládní garnituru, jako to udělala spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková v kauze tzv. „církevních restitucí“.
Vážení pánové, vzhledem k Vašim vysokým postům předpokládám, že máte dostatek inteligence a jste dostatečně placení z našich daní, abyste si potřebné informace sehnali sami. Nicméně jsem se rozhodl, že Vám usnadním práci a některé zdroje informaci Vám najdu.
Pan Keshe nabízí k prodeji své tři knihy, které si můžete objednat na stránkách jeho nadace:
Dále by bylo vhodné, kdybyste kontaktovali ambasády zemí, které se k programu SSP (Space Ship Program) připojily. Jejich seznam najdete výše.
Také Vám doporučuji kontaktovat italskou vládu, která již o Kesheho technologii jednala a dala souhlas k převzetí Kesheho technologie.
17. listopadu se v Itálii koná přednáška pana Kesheho, kam se ještě můžete zaregistrovat. Informace, kde se můžete zaregistrovat, najdete zde (uvnitř textu v jedné z reakcí) :
O práci pana Kesheho se také zajímá německý vědec Konstantin Meyl. Interview s tímto vědcem najdete zde:
Spoustu informací o Kesheho nadaci najdete zde:
nebo přímo na oficiálním webu Nadace:
Tak se Vás pánové ptám: Proč český velvyslanec v Belgii na četné výzvy k převzetí dokumentace programu SSP nereagoval a my jako stát jsme se k SSP dosud nepřipojili? Rozhodně nemohl jednat bez Vašeho vědomí a za zády pana prezidenta. Proč jsem o Kesheho nadaci neslyšel ve zprávách z rádia nebo nečetl na serveru iDnes.cz?
Sami se můžete přesvědčit, že to není žádný nesmysl ani žert, jak naznačuje výčet informačních zdrojů, uvedený výše.
Ať si to uvědomujete nebo ne, v této chvíli se píší dějiny a všichni lidé v aktivní politice, včetně Vás a pana prezidenta, se zapíší do dějin. Otázkou jenom je, jaká jejich úloha bude. Pozitovní nebo negativní?

S pozdravem
Ing. Ladislav Kopecký

Reference:
Informace v češtině:

Na vědomí:
Ústav fyziky plazmatu ipp@ipp.cas.cz
Akademie věd České republiky info@cas.cz
Ústav jaderné fyziky AV ČR lukas@ujf.cas.cz
Ústav jaderného výzkumu Řež jana.dvorakova@ujv.cz
Ústav technické a experimentální fyziky stanislav.pospisil@utef.cvut.cz

Aktualne.cz redakce@aktualne.cz
Novinky.cz redakce@novinky.cz
Haló Noviny redakce@halonoviny.cz
První zprávy redakce@prvnizpravy.cz
Vaše věc info@vasevec.cz
Osud.cz info@osud.cz
Leva-net hox55@seznam.cz
Dolezite.sk dolezite@dolezite.sk
Zvedavec.org editor@zvedavec.org
WM magazín redakce@wmmagazin.cz
Parlamentní listy redakce@parlamentnilisty.cz
Hnutí za přímou demokracii info@hzpd.cz
Lenka Procházková, spisovatelka lprochazkova@p12.mepnet.cz
Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD sobotka@psp.cz
Vojtěch Filip, předseda KSČM filip@psp.cz
Petr Nečas, předseda vlády petr.necas@odsvs.cz
Miroslav Kalousek, ministr financí kalousek@psp.cz
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí schwarzenbergk@psp.cz
Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu martin@martinkuba.cz
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí tchalupa@praha6.cz
Jana Bobošíková, Suverenita jana.bobosikova@bobosikova.cz
Miloš Zeman, předseda SPOZ ZEMANnaHRAD@ZEMANnaHRAD.cz
Jiří Paroubek, nezařazený poslanec PS paroubekj@psp.cz
Petr Mach, SSO mach@svobodni.cz
Radek John, Věci veřejné johnr@psp.cz
Martin Bursík,  Strana zelených martin.bursik@zeleni.cz
Tonička Plíšková, blogerka

Keshe Foundation: Dar lidstvu - aktualizace
Doručená pošta
x

Ladislav Kopecký 14. 11, 2011, 19.00
18:51 (před 1 h)
komu: pliskova.tonabrussels, ....
Dobrý den.

S velkou radostí Vám mohu oznámit, že ke Kesheho kosmickému programu SSP se připojily následující státy:

Bangladéš, Rusko a Čína. Podrobnosti zde:


Zůstaňte naladěni / stay tuned, o dalších státech, které se připojily k programu SSP Vás budu průběžně informovat.

Zdraví

Ladislav Kopecký

P.S.
Už nás předběhl i Bangladéš...


Od: "pliskova.tona" <pliskova.tona@seznam.cz>
> Komu: "Ladislav Kopecký" <l.kopecky@centrum.cz>
> Datum: 14.11.2012 15:23
> Předmět: Re: Keshe Foundation: Dar lidstvu
>
Hezký den přeji všem

a správné naladění k pochopení i přijetí nových informací.

Děkuji panu Ing. Ladislavu Kopeckému, že Vás oslovil, neboť přijetí nových technologií
je jedinou cestou z krize hospodářské i celé lidské společnosti.
Změna je život...
                                                                 Mgr. Tonička Plíšková


Ladislav Kopecký
18:29 (před 1 h)
komu: BohůnMartinKateřinaAluškaIlonaEvajakub.ladislavsklenarEvacourlisMilošDi*amannnteJurajCEZJožinHox55mněJaroslavOsud
Zdravím.

Přeposílám email od Toničky Plíškové. Myslím, že by bylo dobré následovat jejího příkladu a zavalit vládu, instituce, média a spol. emaly. Co na to říkáte? Nikdo jiný to za nás neudělá. Chtělo by to na blozích zveřejnit emaily těchto a dalších činitelů a redakcí různých médií. Text můžete použít tento nebo si vymyslet vlastní. Na tom zas tolik nezáleží, důležité je, nenechat je v klidu!

Hrrr na ně !!!!!39 komentářů:

 1. PARADA, DIKY ZA FORMULACI VYZVY A ROZESLANI

  OdpovědětVymazat
 2. Snad se -někdo- z této pleády chytrolínů probere a začne konečně myslet i na nás,pánové, jeto DAR,který se nerozdává každý den.
  Marie

  OdpovědětVymazat
 3. Ďakujem p.Kopecký. Bed

  OdpovědětVymazat
 4. Kdybych mohl, tak se pod toho mejla podepíšu. Moc díky všem, kteří jednají a tlačí to všechno kupředu.

  OdpovědětVymazat
 5. Pane Kopecký fandím vám a obdivuji zároveň vaši odvahu.
  I já jsem byl takhle nadšený a říkal jsem si, že to musí stejně nadchnout minimálně mladé lidi.
  Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že je to absolutně, ale absolutně nezajímá. Jeden jediný pohled na článek a ... žádná odezva. Ani kladná, ani záporná. Nic!
  Prostě to nechápu. Přece i kdyby to byla pohádka, tak je alespoň strašně krásná. A pohádky se přece, alespoň donedávna, mladým líbily. Žeby už neplatilo ani to?

  S pozdravem
  Drahoš

  OdpovědětVymazat
 6. Opět mi nezbývá než vyjádřit obdiv k p. Kopeckému. Jeho konání má hlavu a patu a myslím, že bychom ho měli podpořit alespoň svými komentáři k jeho e-mailu. Mluví mi z duše a jsem připraven ,,jít do ulic". Ať kauza Keshe dopadne jakkoli (a věřím, že dopadne dobře), tak si politici musí uvědomit, že MUSÍ konat v našem zájmu. Přeji hodně štěstí a odvahy. M.S.

  OdpovědětVymazat
 7. takto se pisou emaily :)
  palec nahoru

  OdpovědětVymazat
 8. jo, pánové, cesta, jak donutit ty nahoře, aby to pustili mezi lidi je jedna osvědčená:
  je potřeba těmito informacemi zaplnit diskusní fora pod články v mainstremau
  samozřejme ně zaspamovat forum, ale dát to k tematicky vhodným článků, či příspěvek vložit kulantně, třeba "Slyšel jsem o tomto a tomto (kesche, kosmicke technologie, česká ambasáda apod.).
  Lidé o tom začnou ve foru diskutovat a masmedia to nemohou dlouho ignorovat, a musi k tomu něco napsat. Zatim os tom nikdo napsat nemuže v maneitreamu, protože by se vystavil riziku zesměšnění, ale pokud to bude v diskusích pod články, tak masmédia pak mají krytí, že "se o tom hodně diskutiovalo, ta o tom tedy napsali článek".
  Tedy zaregistrujte se do novinky.cz, idnes.cz, ct24.cz, tn.cz apod. a sem tam tam dejte příspěvek.
  Já vím, vyžaduje to práci, ale aspoň se ukáže, kdo o to opravdu stojí a chce pto to něco udělat, a kdo jen mluví.

  OdpovědětVymazat
 9. Děkuji panu Kopeckému za tento počin!
  Ota

  OdpovědětVymazat
 10. I když tento e-mail pravděpodobně skončí jako spam v koši, děkuji za něj. Snad se mezi těmi hromadami bezmozků najde alespoň jeden prozřetelný. Chtít osvíceného, to už by se rovnalo zázraku...

  OdpovědětVymazat
 11. díky, že máme takové lidi jako pan Kopecký

  OdpovědětVymazat
 12. Perfektni,mate muj obdiv pane Kopecky,drzim nam vsem palce,vlastne celymu svetu! Diky :-)....proud

  OdpovědětVymazat
 13. Tak to klobouk dolů p. Kopecký...

  OdpovědětVymazat
 14. Dych berúci článok, veľmi ma teší Váš vysoký záujem spraviť pre Vašu krajinu to najlepšie...
  O niečo podobné sa zatiaľ márne pokúšame na Slovensku, ktoré tancuje ako bankári pískajú...

  OdpovědětVymazat
 15. Dych berúci prejav, naozaj. Som veľmi rád, že sa staráte o blaho vašej krajiny.
  Podobný bol s veternými mlynmi zvádzame aj na Slovensku, snáď naša iniciatíva nevyjde nazmar.
  Držím palce, veľa šťastia.

  OdpovědětVymazat
 16. Úžasný a záslužný čin! Konečne! Díky za nás za všechny!!!

  OdpovědětVymazat
 17. Geniem se clovek stava - deje. Pane Kopecky, dekuji Vam. nazorne jste ukazal jak na to.Vsichni jsme kapkou v mori, ale kapky muzou i zarit a posilit informace.a more - to jsme my vsichni.

  OdpovědětVymazat
 18. Vážený pane Kopecký, upřímně Vám děkuji za Vaši aktivitu. Osobně jsem přesvědčen, že bude úspěšná, už jen proto že, změny jsou nezadržitelné a ve velkém se již dějí.
  Martin

  OdpovědětVymazat
 19. Také velmi děkuji p.Kopeckému a současně Orgonetu - ale co my všichni ? Jenom komentovat ? Navrhuji, a chci podniknout ve svém okolí podpisovou akci na téma "Nová energetika a Dr.Keshe" a ve svém obvodu jít za "svými" senátory a poslanci a tvrdě vyžadovat projednání odmítnutí nabídky "Keshe Fundation" v Senátu i Posranecké sněmovně a nápravu tohoto stavu! ! ! Proč máme budovat další bloky Temelína ? Je naše vláda ve vleku globálních i místních mafií velkopodnikatelů ? Je jednoznačně lepší zachytit nové technologie - vytvořit v tomto směru nová pracovní místa a zajistit tak i prioritu vývozu těchto nových energetických jednotek, začít měnit staré paradigma "uhlí a popela staletí páry" i lokomobilu vyrábějící pomocí uranu páru pro parní stroje produkující elektřinu s účinností 3 procenta - ale hlavně technologii umožňující výrobu atomových bomb - to potřebují Ti "globalisté" . Ari.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aby jste se s těmi peticemi nakonec nedivil. Společnost už je tak apatická, že s ní nepohne vůbec nic. Je pravdou, že díky té apatii vám nikdo ani nevynadá. Ale ani vás nepodpoří.
   To uvidíme ostatně už tuto sobotu.

   S pozdravem
   Drahoš

   Vymazat
 20. Děkuji všem za projevy přízně. Bohužel ne všichni mě a mé aktivity mají rádi:

  Předmět: Re: Keshe Foundation: Dar lidstvu
  Od: Vladimir Stwora

  Komu: Ladislav Kopecký

  Datum: Včera 16:46

  ________________________________________
  Žádám vás, abyste přestal rozesílat nevyžádanou poštu. je to spam.


  Děkuji

  Vladimír

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když jsem 9.9.2012 tuto informaci posílal Orgonetovi, rovněž jsem ji zaslal i na Zvědavce. Tam to ale asi nebyla zajímavá informace, možná je to jen zaměřením webu. Nicméně žádnou reakci jsem však neobdržel.
   O tom, že bude snaha aktivitu kolem KF zamlčet, ignorovat, zlehčit či zesměšnit, tak to se dalo očekávát, o to víc to překvapí na takovém webu jako je Zvědavec.
   M

   Vymazat
 21. Ari,
  díky, ale každý děláme nač nám stačí síla.A pokud ji máš Ty, tak konej, já v současné době můžu dát jen svou tichou podporu.
  Díky panu Kopeckému za to, co dělá.
  Dita

  OdpovědětVymazat
 22. Co tak se pana Kesheho pokusit dostat do Hydeparku?

  OdpovědětVymazat
 23. hydepark neni vubec spatne

  OdpovědětVymazat
 24. Je super, že se někdo snaží a aktivně koná, palec nahoru, pane Kopecký! Jenom nevím, jestli už je ta správná doba, aby to padlo na úrodnou půdu - tím chci říct, že když někdo uslyší o energii zadarmo, pak a) pokud to bude "běžný občan", tak si řekne, že to je kravina (protože má Systémem vymytý mozek, aniž by o tom věděl), nebo b) bude vědět, o co jde a pokud to bude politik nebo někdo podobný, pak si asi bude vědomý i důsledků, které by to mělo, a nejspíš udělá vše pro to, aby to zaříznul. Pak je ještě možnost, že to bude člověk znalý věci, ale nejspíš ne na dost vlivném místě. Každopádně nechci šířit negativismus, třeba se mýlím (doufám, že se mýlím!). Ono to k tomu bodu, kdy tady nastanou obrovské změny, pomalu, ale jistě směřuje, a už to asi dlouho trvat nebude... a pak se každému vrátí to, jak se zachoval předtím... pokud konal dobro a snažil se ostatním pomáhat, pak se mu to určitě všechno vrátí bohatě nazpět, ovšem temná strana, která dobro potlačovala nebo přímo páchala zlo, se taky se zlou potáže.

  OdpovědětVymazat
 25. Mozna ze misto nekonecneho dekovani byste mohli i vy napsat Klausovi & spol., at nas vidi. Na Hrade je ve vysce ridky vzduch, cim vic nas bude, tim driv si nas vsimnou... Adresy jsou zde: www.hrad.cz

  OdpovědětVymazat
 26. Do toho žádná naše(jejich) připo...ná televize nepůjde. Vždyť jsou placeni těmi, kterým toto vůbec nejde pod nos.U nás jsou média těžce závislá.

  OdpovědětVymazat
 27. Uctivé poděkování panu Kopeckému. Už před třemi týdny bylo velmi zřejmé jak je pan Kopecký pro tuto věc zapálen. Všichni tuto technologii vítáme a zajímáme se. Je také pravda, že informace o těchto technologiích se rozletěly do světa jako lavina./Rozesíláme informace pomocí mailů/. A vidíme, že některé státy skutečně nezústaly nečinné.
  Je také nutností - a tím souhlasím s mnohými komentáři, zavalit politiky a redakce těmito informacemi, nebo dotazy. Takže dejme se do toho. Můžeme i opětovně ve větším měřítku tímto tématem zavalit předsedy parlamentních stran a dalších institucí, tak jak to udělal pan Kopecký. Adresy jsou uvedeny pod článkem. Důležité je tlačit na ně.
  My lid, si pčece nepřejeme, aby politici jednali proti nám, ale v zájmu nás.
  Hezký den všem. Honza.

  OdpovědětVymazat
 28. Rád by so vedel, ako to vyzerá v cudzine v internetovom svete. Nemá dakto prehľad, čo píšu iní o KF?

  OdpovědětVymazat
 29. Když je to dar lidstvu, proč své plány nezveřejní na internetu, tak aby je mohl vidět úplně každý? Proč jedná s vládami, když ví, že nejsou všechny správné a přitom hlásá že chce pomoct lidem? Buď jeho záměry nejsou tak čisté a nebo se jedná o další HOAX. Když chce lidi přesvědčit, tak ať něco ukáže a přestane furt jen mluvit. To co říká, může říkat uplně každý. Mimochodem je mi 21 let, takže jsme mladý a skutečně mě to zajímá. Chci tomu věřit, ale zatim jsem nedostal žádný důkaz...když je to tak úžasné, tak se není za co stydět, ať to ukáže světu :)
  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. Jednoduché - nejdříve se informujte a pak pište. Když se budeš informovat - dostaneš odpovědi na své otázky. Takže stačí trochu práce - a zjistíte jak fantastická je technologie K.F. Začíná nová lidská historie a hlavně rozpad globalizace - což je bezesporu zavádění fašismu.

   Vymazat
 30. Dobrý den, také jsem již přečetl několik odkazů na Keshe Foundation technologie které nabízí a myslím, že jsou pravdivé a Česká republika pokud chce nějakým způsobem nastartovat ekonomiku a posunout se dále ve výzkumu všech odvětví, tak by měli začít tím, že umožní širší veřejnosti se dozvědět o těchto technologiích, nechápu proč žádná Česká média nechtějí zveřejnit ani jednu zprávu ohledně této firmy. Chtěl bych poukázat na to, že pokud by šlo o výmysl, tak by jistě proběhla nějaká zpráva o vědci, který se ztrapnil, ale nic.... Mluvíme o demokracii a v tomto státě jsou nám prezentovány pouze informace, které někdo nahoře schválí, že jsou přístupné veřejnosti, svoboda slova by se neměla v žádné vyspělé společnosti nikomu upírat! Antonín Sekera

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. Moc děkuji za tento příspěvek - protože je velmi silně pravdivý. Prosím také ostatní, aby o tomto příspěvku přemýšleli. Opravdu moc prosím - jen tak si uvědomíme, kdo o proč nám brání ke vstupu - doslova do ráje, plného dostatku pravdy a lásky.

   Vymazat
 31. Rok 2012 byl posledním rokem starého věku,přišel nový rok a ten bude prvním svobodným rokem celého lidstva. Jsem rád že jsem se toho dožil a doufám že nové technologie nás osvobodí od útlaku energetických,farmaceutických,ropných společností a chci věřit že vlády všech států procitnou z letargie honby za penězy a budou naslouchat potřebám lídí a země kterou jsme celé století drancovali a znečištovali.Děkuji všem kteří se zasloužili o nové objevy které nás zachrání před jistým koncem. Děkuji a přeji hodně štěsí, protože nás čeká dlouhá cesta.

  OdpovědětVymazat
 32. jediná možnost jak uspět je spolupracovat s vládami a v rozhodném okamžiku je podrazit a obejít zveřejněním klíčových technologií po celém imternetovém světě.zbraní otroka je zrada!!!nevěřím v osvícenost mocipánů a jejich nenažranost je slepá.

  OdpovědětVymazat
 33. Tiež to inač nevidím ako obísť (nie/prečo podraziť... obísť/vynechať) oficiálnu vládu v tej ktorej krajine a rohodiť to do vedeckej obce a ľuďom. Je množstvo domácich kutilov, čo začnú komať a niektorým sa aj napriek chýbajúcemu profi laborátoriu a vybaveniu podarí... kade čo !

  OdpovědětVymazat
 34. Uz je tu august r.2014. Pohlo sa to za ten cas niekam?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.