15. listopadu 2012

Eckhart Tolle pozván do Googlu


Google si pozval Eckharta Tolle ... Jak Eckhart sám řekl, je to zázrak. Je to součást všeobecného probouzení ...
Viz video z 23. 2. 2012.

(Mám to video částečně česky otitulkované (asi 40 minut), ale nemůžu se hnout z místa, a to taky proto, že pozdě zjišťuju, že titulky na Caption Tube se sice pohodlně dělají, ale nelze je zpětně nastavit na jednotnou délku třeba 5 sekund, jak to má třeba overstream, aby byly čitelné. Takže jsou dvousekundové a nečitelné, a bude nutno každý zvlášť přenastavit, což je úmorná práce. Pár jich je na začátku opraveno.
Dávám sem tedy i toto částečně otitulkované video, a přepis prvních 20 minut, a snad to někdy dám do pořádku. Kdyby se našel dobrovolník na dokončení, s radostí mu poskytnu už přeložené titulky).

Takže, video s příliš krátkými českými titulky: http://www.youtube.com/watch?v=zq1azwfllNA , 90 minut.


Jak žít smysluplně, účelně a moudře v digitálním věku
Eckhart Tolle 23. 2. 2012 ve společnosti Google
Český přepis videa: OrgoNet (20 minut z celkových 90)

Rich Fernandez:
Vítejte! Jsem Rich Fernandez z výukového a vývojového týmu zde na Googlu. Asi tak před 6 měsíci jsme napsali dopis Eckhartovi Tolle a pozvali jsme ho sem do Googlu. "Eckharte, ty chlape, přijď do Googlu.", řekli jsme. Nebo tak něco. Udělali jsme některé ze světově nejoceňovanějších a nejužívanějších technologií. Snažíme se dělat pořádnou práci a změnit svět. A přece, i když vytváříme úžasnou technologii, chceme mít jistotu, že věnujeme pozornost naší vlastní vnitřní technologii. Chceme klást sami sobě hledající a dalekosáhlé otázky o tom, jak si vedeme ve světě. Když optimalizujeme naši technologii, jak můžeme také optimalizovat naše životy, abychom mohli být co nejlepšími já?

To všechno se mnohem lehčeji řekne než udělá. Fungujeme v hyper-propojeném světě pořád napojeni, a jdeme do toho s plnou vervou a intenzitou. Naléhavou otázkou dne je, jak můžeme přistupovat inteligentně k naší práci a našim životům při všech požadavcích naší doby a veškeré pozornosti. Jak v této záplavě informací můžeme rozlišit signál od hluku, abychom měli přístup k tomu a pracovali s tím, co je pro každého z nás tím nejpodstatnějším?

Eckhart Tolle má svěží moderní přístup k otázce, co znamená žít smysluplný a inspirovaný život, s velkou inteligencí. A protože je tomu tak, zeptejme se, jak můžeme všichni prožívat pocit jasnosti, míru a radosti z bytí naživu. A tak máme velké štěstí, že Eckhart přijal naše pozvání, aby sem dnes přišel. Zná náš ethos, že máme hluboký zájem o to, abychom byli svými nejlepšími já, a dělali smysluplnou a inspirovanou práci. Snažíme se změnit svět k lepšímu, a on chápe, že my chápeme, že aby se změnil svět, musíme nejprve provést nezbytnou proměnu sebe samých. Takže, Eckhart tu dnes je, aby nám pomohl a navrhl, nad čím bychom se měli zamyslet.

Eckhart Tolle napsal bestsellery, jako Moc přítomného okamžiku a Nová země, a ty se prodávají na celém světě v miliónech výtisků, a byly přeloženy do 33 jazyků. Svět se na něj dívá jako na jednoho
z předních učitelů v oboru moudrosti a vědomého žití.

S Eckhartem si dnes bude povídat náš viceprezident produktu, Bradley Horowitz. Když jsme navrhli Bradleymu, že by mohl vést dialog s Eckhartem v rámci tohoto techtalku, byl velice nadšen, což dává smysl, protože Bradley je v tomhle skvělý. Bradley také pomohl vytvořit Google+, Google Apps, což všichni milujeme.

Takže, bez dalších reklam, prosím přivítejte se mnou Eckharta Tolle a Bradleyho Horowitze, kteří budou diskutovat o tom, co znamená žít smysluplně, účelně a moudře v digitálním věku.

Bradley Horowitz:
Takže, jménem Googlu a všech googlerů zde, i těch, kteří se připojují z našich zaplněných místností, vítejte! Je skvělé mít vás zde. A je velmi zvláštní, že vás tu máme. Vím, že nenavštěvujete často korporace, a toto je cesta, po které se společně ubíráme víc než den. Eckhart se totiž s některými z nás setkal krátce už dříve a seznali jsme, že je to skutečně přínosné. A jednou z věcí, o které jsme ráno mluvili, je moudrost a rozdíl mezi informacemi a moudrostí. Google má poslání organizovat světové informace, a já myslím, že když si uděláme hierarchii, tak tady dole jsou signály, data a informace a vědomosti, a tady na samém vrcholu pyramidy je moudrost. A rád bych, kdybyste k tomu mohl něco říci. Jak chápete rozdíl mezi informacemi a moudrostí?

Eckhart Tolle:
Dobrá otázka: Nechme ji chviličku stranou - jen řeknu, že jsem rád, že jsem tady, a že jsem ohromen tím, co jsem viděl, a lidmi, kteří zde pracují, a všeobecným energetickým polem ve společnosti. Když sem přijdete. Je tu mnoho mladých lidí. Jestli sem přišli přímo z vysoké, jsem si jist, že nevědí, jaké mají štěstí, dokud nezačnou pracovat pro jinou společnost. Možná že všichni, kteří tu pracuji, jak by řekli v Indii, musejí mít velmi dobrou karmu, že zde mohou pracovat. Otevřenost mysli lidí, která se odráží ve struktuře společnosti, způsob, jak jsou uspořádány věci, malé místnosti, které máte kvůli klidu, meditace, kafetérie, to vše je prostě k neuvěření. Také cítím otevřenost lidí, kteří zde pracují, a mnohem méně ega, mnohé společnosti jsou totiž řízeny převážně velmi velikými egy. Neříkám, že všichni zde jsou již zcela osvobozeni od ega, ale je ho mnohem méně než jinde. Takže je nádherné být tady, a pokud prodej mé knihy klesne a budu potřebovat místo, doufám, že - ale pravděpodobně asi ne, protože zejména postrádám počítačové dovednosti, a za druhé jsem moc starý, protože průměrný věk je tady kolem 30.
Takže, vaše otázka byla důležitá. Pamatuju si ji, pamatuju si ji … (:-)))

Bradley:
Já ne … (:-)))

Eckhart Tolle:
Vědomosti, informace a moudrost, jaký to má vztah? Samozřejmě, při technologické revoluci, informační revoluci, digitální revoluci jakkoli tomu říkáte, je ohromné množství znalostí, dostupných všem. Téměř všechny vědomosti světa, a je zde propojenost mezi lidmi a tak dále, a to všechno je velmi dobré, že máte přístup ke všemu. Ale je tu i nebezpečí, že se utopíte v příliš mnoha informacích a znalostech. Tím utopením myslím, že mysl je bombardována nadměrným příjmem, a proto vám uniká něco, co je podstatné pro lidský život, aby byl kutečně naplněn, a to je místo míru,
vnitřního míru, či klidu; místo, které by se dalo nazvat zdrojem veškeré inteligence.

Mnozí lidé si vlastně ani neuvědomují, že to uvnitř nich existuje. Takže bych rád krátce o tom promluvil, protože tím mluvíme o jádru toho, co znamená spiritualita, duchovnost. To neznamená mít jistou strukturu názorů, neznamená to schvalovat určitý souhrn myšlenek. Duchovnost je objevování dimenze uvnitř sebe samého, která je dá se říci vyšší anebo hlubší než nepřetržitý pohyb
myšlení. Samozřejmě, veškeré znalosti a informace zažíváte v sobě jako myšlenky. Myslící mysl je aktivní v lidech po mnoho tisíciletí, ale nyní je mnohem aktivnější než dříve, protože byla energetizována neuvěřitelným příjmem. Dříve vše, co jste měli, bylo prosté, prosté smyslové vjemy z vašeho bezprostředního okolí, později přišly knihy, takže to byl další příjem. A pak postupně přišla masová média, a nyní neuvěřitelná revoluce informační technologie, počítače a tak dále. A to energetizuje pohyb myšlení, který se odehrává v každém člověku, a to samo o sobě není nic špatného.

Stává se to špatnou věcí, sebedestruktivní věcí, pokud uvnitř sebe ve svém vědomí prožíváte pouze toto. Když všichni z vás budou zažívat pouze toto, já tomu někdy říkám mentální hluk, pak začnete odvozovat svou identitu od myšlenek ve své hlavě. Co vám myšlenky říkají o vás samých, a uvíznete v identitě, která je založena na vaší identifikaci s myšlením. Všechna duchovní učení ukazují na možnost najít v sobě něco, co je hlubší než myšlení: prostor, klid, které tam jsou stále.
A nadměrný přísun informací můžete úspěšně zpracovat pouze tehdy, když máte rovnováhu ve svém vědomi mezi užíváním mysli k absorpci informací, k vydávání nových informací, k práci s informacemi, které jste přijali, mezi tím a něčím, co je ve vás hlubší než myšlení. A místo abych vám zde dával nějaké nové znalosti, to nechci dělat, nechci vám přidávat k těm znalostem, které stejně přijímáte, a je to mnohem víc, než vůbec potřebujete, namísto abych vám dával vědomosti, navrhuji, abyste nejprve prožili z první ruky to místo, kterému někdy říkám přítomnost, kdy jste bdělí, uvědomělí, ale nemyslíte. Každá skutečně tvůrčí osoba má nějaký přístup k této oblasti. Mate-li skutečně tvůrčí vhled, musíte pro něj jít do toho místa, které je hlubší než analytické myšlení.

Samo analytické myšlení či zpracovávání informací není kreativní. Takže, abyste našli kreativní, nové řešení problému v životě, to vyžaduje kreativní vhled. Ať už je to problém ve vaší pracovní situaci nebo v osobním životě, nebo potřebujete něco postavit nebo udělat, nebo jste došli do slepého bodu, nebo chcete něco vytvořit, ať už umělecké dílo nebo nový počítačový systém, ani pro to neznám výraz, jak to pojmenovat (:-))), musíte jít do toho místa, kde vzniká kreativita. A každý člověk, který je kreativní, má nějaký přístup do toho místa, i když o tom neví. Ale to není jen místo, kde vzniká kreativita, je to také místo, které vám dává vašemu životu zdravý rozměr, je to místo ticha, míru, živosti, kde nejste zatíženi většinou zbytečným mentálním hlukem. Takže když začnete opět myslet, skutečně to může být mnohem produktivnější. A kde je to místo? Jak najdete to místo? Když ho má každý, jak si ho uvědomím v sobě? To je opravdu otázka.

Mohu vám poradit tři či čtyři vstupní body do tohoto stavu vědomí, a až to udělám, pak můžeme pokračovat v konverzaci. Velmi jednoduchým vstupním bodem, a proto se má první kniha jmenuje Moc přítomného okamžiku, je uvědomit si, že celý náš život se skládá z přítomného okamžiku, a vždy pouze a jen z přítomného okamžiku. Většina lidí to asi nějakým abstraktním způsobem ví, ale neumějí cítit tuto pravdu, a proto bych vás rád vyzval, abyste skutečně pocítili pravdu. I kdyby tady byl velký filozof, pravděpodobně by neměl argument, neuměl by odporovat tomuto tvrzení, že cokoli kdykoli prožíváte, je to přítomný okamžik. Celý váš život se rozvíjí v přítomném okamžiku, a ten je vším, co kdy máte. Většina lidí nežije tak, jako by to byla pravda, ale žijí, jako by to bylo naopak, jako by budoucí okamžik byl vždy důležitější než tento. A to proto, že je zde nadměrné ztotožnění s myšlením, protože myšlenky se obvykle týkají příští věci, toho příštího, co by se mohlo stát nebo mělo stát. Takže, pokud můžete dospět k tomuto uvědomění, že vše co kdy máte a prožíváte, je tento okamžik, což je nepochybně pravda, nikdy není nic jiného, v tom okamžiku si plně uvědomte, že ve vás vyvstala bdělost. "Wow!" Stanete se vědomými přítomnosti, síly tohoto momentu. Síly života samého v tomto přítomném okamžiku, který spočívá ve smyslovém vnímání.
Podívejme se, co je přítomný okamžik - je to tato místnost, to, co vnímáme očima, ušima, světla, celek místnosti. Takže, pojďme se stát vědomými, abychom mohli skutečně vnímat to, co je v této místnosti.

Je tu i něco jiného, co bychom mohli nazvat přítomný okamžik. Když se podíváte dost hluboko, je tu také vnitřní energetické pole ve vašem těle, které můžete cítit - že jste živí v nohách, pažích, chodidlech. To je také součást přítomného okamžiku, cítit energetické pole, které proniká fyzickým tělem, to je také něco, co můžete cítit. Takže jsou tady vnějškové smyslové vjemy, a je tady pocit života uvnitř vašeho těla. A pokud jste zcela zaujati v myšlení, toto vše nemůžete vůbec cítit. Necítíte se živí, jste živí jen v horním patře vašeho domu, ve vaší hlavě. Celý dům je tedy neobydlen. Takže začněte obydlovat celé tělo. To se stane součástí vašeho zážitku přítomného okamžiku.

Dokonce i v umělém světle je živost. Mohli byste říct, já mám radši sluneční světlo. Ano, já taky. Ale i v umělém světle je krása a živost. A krása, která je obvykle přehlížena, je třeba i ve struktuře téhle židle, nebo v tom, co máte na sobě, a zcela jistě v květinách. A vy si to náhle uvědomíte, a to není všechno, to do přítomného okamžiku teprve přicházíme. Takže, už tu máme ty vnější věci, a náhle oceníte i živost všech věcí, které vás obklopují. Jiní lidé si musí brát kyseliny, aby se tam dostali. To nepotřebujete. (:-))) Ti kyselí lidé, víte, někdy se podívají na čajovou konvici a řeknou: "Wow - pane jo!“, ale to vy nemusíte dělat, jen buďte přítomni, a pak oceníte krásu i sériově vyráběné čajové konvice. Pokud je ručně dělaná a malovaná, tak je hezčí, ale i masově vyráběná konvice má přítomnost a je tady, a je to živé energetické pole. Každý fyzik vám řekne, že to není mrtvá konvice, její molekuly a atomy jsou v neustálém pohybu.

Všechno je životné, a pokud jste totálně lapeni v mentálním hluku, nevšimnete si toho, protože jste pořád zaujati informacemi. Přítomný okamžik, smyslové vjemy. (20.27)

(Pokračování.)

2 komentáře:

  1. Heuréka - ide to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    OdpovědětVymazat
  2. Dakujem orgonetovi, ze si spomenul a pridal YT link!!=)

    OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.