29. září 2010

Little Grandmother, Jednota s přírodou, 5/8. Update17. 10: Přepis videa.Přepis videa: Překlad OrgoNet.

... V tomto váčku jsou všechny mé posvátné věci. Věci, co jsou velmi osobní a blízké mému srdci. Věci, které byly dány do váčku při posvátné ceremonii, dali mi je starší mého kmene, kmenová rada. Nosím tam věci, které jsou mi drahé, ale žádné šperky, nic takového. Mám tam třeba kůru z krásného posvátného stromu, pod kterým jsem spávala. Je mi drahá. Mám tam také pírko z mé krásné sovy. Mám věci z posvátných míst, z posvátných obřadů, a mám je pořád s sebou. Jsou požehnané, a chovám je velmi blízko svému srdci. Je to můj medicinský váček, šamanský váček, takže, to je on.

Víš něco o svých minulých životech? 

Trochu vím. Tuhle otázku dostávám často, myslím si, vlastně vím, že tohle je můj poslední život na této planetě. Byla jsem tu už několikrát předtím, takže tohle je moje poslední kolo, než půjdu do něčeho vyššího. Přišla jsem sem se zvláštním úkolem, abych pomohla učit děti této planety, aby si vzpomněly, kdo jsou. Pokud jde o minulé životy, myslím, že - to je můj osobní názor, nepatří to do učení strážců moudrosti - že kdybych si měla pamatovat své minulé životy, tak bych si je pamatovala. Ale nepamatuji. Když se mé okno pootevře, mám záblesky toho, co jsem dělala v minulosti. Kým jsem byla v minulosti. Ale kdybych si měla plně pamatovat tyto životy,tak bych si je pamatovala. Myslím, že to je součástí krásy lidské bytosti, že sem přicházíme a všechno si nepamatujeme. A to je účel, v tom je ta krása a síla, že přicházíme na tuto krásnou planetu a vzpomínáme si, kdo jsme a proč sem přicházíme. Vzpomínáme si na své Velké Já, že jsme Bohové a Bohyně. V tom je taková sláva, taková krása, je to tak úžasné, že navzdory veškerému protivenství si vzpomínáme, kdo jsme byli. Vzpomínáme si, že máme uvnitř duši, důležité božské vlastnosti, že jsme Bohové a Bohyně. A prostřednictvím všech pádů a vzestupů, všech rozhodnutí, která musíme činit každičký den, jsme napojeni na to vše. To, že procházíme touhle zkouškou, je nádherné, fantastické. A tak jestli si pamatuji své minulé životy nebo ne, na tom vlastně nezáleží. Já jenom vím, že jsem si zvolila, že sem přijdu, když mě požádali, abych přišla na tuhle planetu, A já jsem řekla ano, dostala jsem tělo a jsem tady, na této nádherné posvátné Matce. Tak mnoho duší sem nemohlo přijít. A já jsem byla pozvána a jsem tady. Mám to štěstí, že mohu mluvit ze svého srdce a duše. Jsem jenom jedna, ale budu se co nejvíce snažit, aby se něco změnilo. Budu dělat, co mohu nejlepšího, abych si vzpomněla, kdo jsem a co mám učit. Naše Matka Země je posvátná, je to božská bytost, a já ji tak velice miluji. A je to velice těžké, a na jednu osobu je toho hodně, mít na starosti všechny kmeny, Kmen mnoha barev, a muset mluvit k celému světu. Někdy je toho opravdu moc, ale řekla jsem ano, přišla jsem sem, a vím každou buňkou své bytosti, jak důležité je to poslání, přimět každého, aby si vzpomněl, že je Velké Já. Vy jste svým vlastním stvořitelem. Můžete změnit tuto planetu. Můžete změnit to, kým jste. Můžete všechno změnit. Můžete zachránit zvířata před vražděním. Můžete dát lásku neznámému člověku. Můžeme milovat bezdomovce i opilce právě tak, jako milujeme své rodiče. Bez jakéhokoliv souzení můžeme dát lásku každému. Můžeme dát požehnání komukoliv, žít ze svého srdce. Právě proto jsem přišla.

Ať je to jakkoli obtížné, zasvětím svůj život předávání tohoto poselství. Že si musíme vzpomenout na svou Matku Zemi, musíme si vzpomenout, že je posvátná, musíme si vzpomenout, že i my jsme posvátní. A jsme sami sobě stvořiteli. A že jsme bratři a sestry, a není nic, co by nás rozdělovalo. Už déle nebudeme rozdělováni náboženstvím, rasou, vládami, vy jste mí bratři a sestry, ať žijete kdekoli. Jste všichni moji. A já vás miluji. Můžeme se vzájemně milovat. Každý z nás je i tím druhým. Takže, proto jsem přišla. A budu se co nejvíce snažit, abych dělala čest svému poslání.

Medituješ pravidelně? A jak?

Ano, medituji velice často. Medituji vleže, to mi nejlépe funguje. Když sedím, tak je moje energie blokována zkříženýma nohama, nebo rukama. Moje energie se zablokuje. Takže pro mě je nejlepší meditovat vleže. Není žádný nejlepší způsob, jak meditovat. Prostě tak, jak se cítíte dobře, co nejpohodlněji. Takže si lehnu, a něco se stane, nevím, do jaké hloubky to mohu popsat, je to něco, co se děje strážcům moudrosti, je to pocit jakoby velké expanze, je to velmi černé místo, není tam žádný zvuk ani světlo, žádná barva, a moje celé tělo a duch se cítí obrovský. Rozpíná se po celém vesmíru. Nevím, jak to vysvětlit, prostě se stávám vesmírem.
A v tomto stavu nemůžete o ničem přemýšlet, jste prostorem. A pak věci, které mají projít, projdou. Velmi specifickým a důrazným způsobem. Tímhle způsobem jsem učena, o čem mám mluvit, co říkat jako strážce moudrosti, jak odpovídat na otázky. Takže já medituji často. Musím být napojena velmi úzce na Matku Zemi a na velké Vše, Vesmír, Tonkashilu, otce, prapředky na druhé straně, na mé předky, na duchovní vůdce. 
Takže ano, medituji často. A říkám své modlitby ke druhé straně každý den. 


Prosíme o radu, jak proplouvat životem a projevovat mír a lásku, když se přitom stále střetáváme s ostatními. Jak máme být součástí tohoto světa a přece mimo něj?

To je velká otázka. Protože my všichni máme svobodnou vůli a volbu, a vždycky budeme zažívat věci, které jsou špatné. I když přicházíte z toho nejlepšího místa. I já je zažívám v každodenním životě, i já dělám chyby, i já můžu být ta, která řekne něco, co není správné.

Ale i to je součástí lidské bytosti. Kdyby se od nás skutečně očekávalo, abychom byli dokonalí, nebyli bychom přišli sem. Jde o zkušenost. To je zkušenost, kterou mají zakusit lidské bytosti. A jeden každý z nás dělá chyby. Jeden každý z nás má rány. I já mám hluboké rány. Ještě na nich pracuji.

28. září 2010

Muž, který sázel stromy

Děkuju velice za přízeň všem, co mi děkují u příležitosti jednoho miliónů přístupů na tento blog.
Děkuju velice také všem, kteří mi pomáhají tím, že zasílají tipy a odkazy.
Myslím, že při této příležitosti se hodí trochu vážné video, opět tip od čtenáře, kterému tímto moc děkuji.
Je to pravdivý životní příběh jistého muže, který sázel stromy. Autorem vyprávění je významný francouzský spisovatel Jean Giono. Krásný příběh, potěšte se ...

Americké radary dnes hodně krouží

Dnes americké meteorologické radary krouží mimořádně hodně, a skoro všechny. Jejich aktivitu možno sledovat zde: http://weather.unisys.com/radar/rad_us_loop.html  Kdo se tam někdy kouknul, ví, že nekrouží pořád ...
Co asi klimateroristé chystají pro Američany za počasí?
Všimněte si, že americký Unisys má jiný způsob zobrazení než třeba u nás - při zapnutí srážkotvorné radiace se vytvoří prázdný kruh kolem celého radaru.

U nás v ČR se při srážkotvorném režimu radaru ukazuje kruhové vlnění. Takže možná by se dalo opravdu říct ("v uvozovkách"), že ty kruhy jsou způsobeny deštěm, jak nám tvrdí meteorologové. Ale  pravděpodobně je to naopak: ty kruhy prozrazují,  že radar právě aktivně manipuluje srážky - co do intenzity i co do oblasti :-))) (Výše ukázka, jak kroužily Skalky 6. 8. 2010  při letních povodních.)

V Austrálii mají nejparádnější zobrazující systém, ukazující třeba paprsky, prstence a tak, jako nějaké šperky...) (Výše: ukázka kruhů australského radaru.)

Myslím však, že všude se jedná o stejnou technologii na výrobu extrémního počasí, na podporu silných srážek a jejich řízení do požadované oblasti. Jenom zobrazovací systémy jsou různé. Ty kruhy a prstence se začaly objevovat začátkem roku 2010. Objevily se  v USA, v Austrálii, v Belgii, a v červnu i u nás v Česku. Kroužit u nás začal jako první radar Brdy, pak nějakou dobu pauzírovaly Skalky za účelem opravy, načež začaly kroužit také. Kruhy jsou pozorovány i na Slovensku a v Polsku. (Obrázek výše: ukázka kruhů slovenského radaru - téměř umělecký  zážitek!)

V ostatních zemích Evropy kruhy moc vidět nejsou, mají tam zase jiné způsoby zobrazení, které tento úkaz potlačují. Jednou bylo něco takového na Meteoxu nad Belgií, - 28. 2. 2010, právě když byly velké bouře na pobřeží Francie. Od té doby si nějak dávají pozor, anebo nedáváme pozor my.

Tak pozorujme, ať si klimateroristé nemyslí, že o nich nikdo neví..
(P. S. Kdyby někdo nevěřil, že obrázky jsou pravé, tak odkazy k nim najdete u odkazujících článků. Už se mi s tím nechce patlat.)

27. září 2010

Opět klimaterorismus nad Českem

Množství chemikáliemi vytvořených čar na dešťové oblačnosti dne 25. 9. 2010 dávalo tušit, že půjde o větší akci. Akce se nakonec soustředila do osvědčené oblasti severních Čech a Královéhradecka (viz článek Řeky opět trápí Česko, 27. 9. 2010, 17.35:  http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/liberecky/clanek.phtml?id=678412) (Máte tam vůbec nějaký orgonit?)

Několik snímků (kliknutím zvětšíte) dokazujících umělé vytváření těchto záplav lidskou neboli klimateroristickou rukou:

Na prvním snímku je vidět kroužení kolem radaru Skalky. Zdroj: ČHMÚ.
Při výrobě silných srážek bývá vždy patrná krouživá aktivita "meteorologických" radarů, jejichž funkce při výrobě srážek není zcela jasná, ale domníváme se, že se jedná 1) o intenzifikaci srážek a 2) směřování deště do potřebné oblasti. Během včerejší noci i dnes se několikrát vystřídala kroužící aktivita obou českých radarů, Brdy i Skalky. Pravděpodobně se akce účastní i německé a polské radary, ale tamější meteorologové chytře používají jiné zobrazení srážek,na  němž kroužení není patrné.
Oba radary najednou byly aktivní např. ve 4.00 (27. 9. 2010 ). Zdroj: Počasí idnes srážky.

Na snímku NOAA (RGB1234) vidíte, že srážková oblačnost se dnes během dne soustředila v pruhu nad severem Česka, přičemž na jihu máme v podstatě azuro, s trochu silnějším větrem, jen pár chemočár nám sem zasahuje... Ostrá hranice mezi srážkovou oblastí a jasnem má zřejmě za úkol držet déšť v určitém pásmu, aby se nerozbíhal a neztrácel na síle ...Na jihu nám pochodují vojensky seřazené čtverce oblaků...
Stojí též za povšimnutí, že dešťová oblačnost se dělí na dvě oblasti - to je ale vidět jen na animaci, ta mi sem nejde. Západní část oblačnosti směřuje od jihu k severu, přičemž v podstatě stojí na místě, nepřekročí jižní linii, pouze se na ní nafukují výškové mraky. Východní část směřuje od jihu k severu (severovýchodu). Hranicí mezi oběma oblastmi je čára Pardubice - Hradec Králové. Jestli to chcete vidět na vlastní oči, pusťte si jakoukoli animaci z dnešního dne na srážkových radarech.
A dále, samozřejmě nechybí chemtrailsové čáry spouštějící déšť (opět snímek NOAA, b3). Také díry, které svědčí o rozpadu oblačnosti a silném dešti.
O dvě hodiny později opět na NOAA b3: stále chemopásy, chemodíry. Oblačnost se "nafoukla" - jako když stříknete holicí pěnu ... takže uměle dosahuje do vysoké výšky a stahuje odtud vodu - není divu, že leje ...
Snímek Eumetsat v 17.00 také zřetelně ukazuje kolmé chemočárování nad dešťovým pásem u nás i nad Německem. Též chemickou reakcí způsobený "květákovitý" růst bílé oblačnosti do výšky - viz na východě snímku.

Ty viditelné čáry, to samozřejmě nejsou čáry o šíři tužky - po vypuštění z letadla se rozšíří na několik kilometrů (možná i desítek km) široké pásy chemikálií vyvolávajících reakci na spuštění intenzívního deště.

Takže, občané, zpytujte svědomí, čím se proviňujete proti globálnímu světovému pořádku. Že by varování Klausovi, který 25. 9. 2010 v OSN odmítl myšlenku globální vlády?

P. S. Ten pás deště se netýká jenom Česka, myslím, že i jiné země dostávají zabrat, ale v Česku je mimořádně snadné způsobit škody, protože tu máloco funguje ... srovnáno s tím, s jakou samozřejmostí jsou připraveni na vodu třeba v Německu a Rakousku, jen pokud vím z vlastní zkušenosti ...

Čínský česnek v českém obchodě

Foto Hnutí Duha: Cesta čínského česneku do českého obchodu. 
"Proč se staví Pražský okruh? Pro česnek z Číny."
Dobrý článek od Pavla Barocha o zbytečném dovozu ovoce a zeleniny na aktuálně.cz zde: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=677867

Blíží se milión!

Ahoj, počítadlo blogu se blíží k miliónu, bude to asi dneska ... ne že by to něco významného znamenalo, ale přece je to hezký. Kdyby se někomu povedlo ten milión na počítadle vyfotit (print screen), pošlete! Díky!

26. září 2010

Pozdrav od Jitky

(Text na fotce: Rozlučte se s vitamíny. OSN a Codex Alimentarius mají pro vás plán.)
Milý Orgonete,
tak nám zatrhli sledování aktivit Haarpu, jede na plné obrátky, už mi tak dlouho nešumělo jako nyní a v radiu opět vyhrožovali vydatnými dešti. A to jsem si jen stáhla 3 obrázky...

Díky za video s Codexem, já už o něm vím několik let, v knize Souvislosti od Jo Conrada je zveřejněný projev dr. M.Ratha v Bonnu 31.10.2004 u příležitosti konference Codex Aliment., kde též krátký nárys dějin farmac.průmyslu od konce 19.stol. Tam jsem se už asi před 5 lety dozvěděla, že mí tehdejší klienti (tedy AK, kde jsem pracovala) jsou často potomci IG Farben, jimž jsem platila anuity, roční poplatly za patenty. Rok nato jsem od advokátů odešla. Píše se tam i o aféře H. Kohla, loutky farm.kartelu, o válce v Kosovu, která měla odvést světovou pozornost od nedovolené fúze Deutsche Bank s Bankers Trust of Amerika. 4.6. byl kosovský konflikt prohlášen za ukončený, tedy v den, kdy DB zvěstovala, že obchod s Bankers Trust of A. se realizoval! Pamatuju se, jak jsme měli moře starostí s různými převody mezi firmami. Nevšimla jsem si, že se veškerý farm. investiční obchod přestěhoval do vlasti nové farmac. loutky George W.Bushe. Přestěhovalo se i veškeré know-how, jak se protlačí vlády k moci navzdory vůli obyvatelstva, jak se inscenují války a krize, aby se prosadily nouzové zákony, které pak dokáží otevřít dveře kartelovým zájmům. Paralely mezi požárem říšského sněmu v Berlíně v rocu 1933 a 11.9. v NY nejsou náhodné!

Z videa je vidět, jak je vše plánováno do daleké budoucnosti, jak v roce 1962 při založení C.A. si určili rok 2009 jako rok uskutečnění. Až to u nás začnou prosazovat, to už se lidi probudí! A to už půjde do tuhého! Nyní už chápu, že mě cosi už 25 let pudí, abych odešla z Prahy, udělala se soběstačnou, vypěstovala si sama potraviny, nikdy jsem neměla důvěru k potravinám, které si nevypěstuju sama. Teď se mi to potvrdilo díky Codexu Alimentariusu neboli nucené intoxikaci.

Teď jsem se podívala na aktivitu Haarpu a kupodivu byla půlka grafu plná, z 24.9. a je přesně taková, jak jsem si myslela: plný výkon! Dnešek už tam pro jistotu není! Já to už ale nepotřebuju vidět, já to vnímám jako silný šum a kromě toho to je znát na počasí venku. (Poznámka Orgonet: 25. 9. výkon chybí, 26. 9. už graf zase ukazuje, jede na plné pecky...)

Chtěla jsem se zeptat, Ty píšeš k videím ty české titulky? To je moc záslužné, to oceňuju.
Velmi mě zaujal i ten Peter Beter, i když se to někomu může jevit jako sci-fi. To je ta tragédie, že realita je zřejmě barvitější než sci-fi, když vlastně řekneme holou pravdu, celou pravdu, pravda se skryje, protože se zdá být neuvěřitelná...Moudrost vyžaduje, abychom se podělili o pravdu takovým způsobem, který je pro naslouchajícího uchopitelný. Ono se asi nedá psát pro všechny, každý jsme někde jinde, co se týče chápání skutečnosti.

To, co občas napíšu, je pro většinu lidí nepřijatelné, takže jsem si už mnohokrát říkala, že nic psát nebudu.
A jejikož píšu už asi od roku 2004, kdy jsem začala posílat překlady Germánské nové medicíny a mám dost lidí v adresáři, tak vím, že jsem neunikla pozornosti... Proto pokud budeš chtít zveřejňovat mé zprávy, vystavuješ se jistým rizikům, nebudu to více rozvádět. Jen mám občas pocit, že jsem "píchla do vosího hnízda", asi že jsem udeřila hřebíček na hlavičku.

Co jsem pochopila je, že nejdůležitější je neztratit energii (píše o tom Petr Chobot, má skvělé úplňkové meditace na svých stránkách), nenechat si zkazit náladu, jisté entity, dravci žijí pouze z naší energie, už Petr Penguin řekl, že Soupeři, tedy mimozemšťané, kteří si vytváří své vesmíry a neřídí se zákony Jednoty, jsou tolerovaní, ale nejsou vyživovaní. Oni se musí napojovat na kristovké andělské bytosti jako je andělské lidstvo, napojovat své energetické sítě na Zemi, aby jejich matrixy měly z čeho žít. Ale pro nás pozemšťany to je úžasná škola, kdy se učíme, co nám energii bere a co nás posiluje. Kdyby tu tyto entity nebyly a my žili v ráji, v harmonii, asi bychom stagnovali. Ale žádná legrace to není, jim jde o bytí či nebytí, nám o duši, o to jestli se necháme zotročit či ne.

Obdivuju lidi, kteří znají realitu do hloubky a zachovají si humor, nic je nerozhodí, jsou neustále nad věcí.
Myslím, že Ty mezi ně patříš.

Pohodu v nepohodě matrixového počasí přeje Jitka V.

Zapekly se mi hrnečky

Chtělo by to zase něco gifterského, aby bylo vidět, že nespím. Takže malá (varovná) zkušenost z výroby orgonitu.

Moje poslední várka pryskyřice z havelpolu se jmenuje H834-30W. Popis této o něco málo dražší hmoty sliboval přesně to, co potřebuju: kratší doba tuhnutí, tuhnutí za nižších teplot, velmi odolné ve vodě. Dělám totiž orgonit doma na balkůnku, a odpoledne po práci stihnu tak jednu várku, když to dělám z hnědého prášku - to se musí nadvakrát, prvně nechat ztuhnout dno, pak dát krystaly, pak dolít zbytkem pryskyřice. Když chci mít zásobu na víkend, tak mi to zabere několik podvečerů, zvlášť když je chladněji. A odolnost ve vodě se hodí - giftuju většinou do vody. 

Jak to dopadlo s novou pryskyřicí? Při prvním lití bylo trochu chladněji, tak 15°. Pryskyřice s obvyklou dávkou butanoxu nechtěla vůbec tvrdnout, TB byly až ráno ... To by nevadilo, ale ona se ta pryskyřice nějak přivařila na moje oblíbené umělohmotné hrnečky (vymazané silikonovým olejem) a TB se vyklopily až po důkladném promačkání, čímž v hrnečcích zůstaly přivařené zlomky, TB celé olámané ... Zkrátka, hrnečky jsou v háji. Je mi jich fakt líto, byly velmi praktické, při použití s havelpolem 1 se nemusely vůbec vymazávat, sloužily mi více než rok ... Přemýšlím, že jim uspořádám poslední rozloučení - naleju do nich orgonit a zakopu bez vyklápění.

Na nový pokus lití z nové pryskyřice byl použit kovový tác na muffiny (už odepsaný, místy děravý, jak se z něj vytloukalo kladivem po špatném vymazání) s tím, že se když tak vyhodí celý. Bylo přidáno butanoxu. Tak to se taky pořádně zapeklo.  Pár TB se pak podařilo "vytlouct" gumovou paličkou. Ovšem tác je definitivně odepsán. Jediné zdařilé odlitky jsou ze skla.

Takže už nikdy více pryskyřici H834, patří mi to, nemám si vymýšlet. Teď musím shánět nové formy, asi to budou skleničky...

O (minulém) víkendu dostala menší dávku Šumava: je tam zajímavá oblast Vojenský prostor Boletice, o víkendech přístupný veřejnosti. Věže tam nejsou, ale i čistá příroda potřebuje ochranu proti klimatickým technologiím  ... Zato pěkná věž je nedaleko na vrchu Libín - v Prachaticích už jsme dříve byli, ale na Libíně až teď. Tak si prosím bytosti přírody ten orgonit převezměte.

25. září 2010

Ozařování potravin u nás


  Z Natural News: Těžký kriminál.
- Za co jste tady? - Já jsem zabil svou ženu sekyrou. - Já jsem obral staré lidi o úspory. - Já jsem zapálil barák se spoustou lidí. - A já jsem prodal sousedovi čerstvé kravské mléko.

Dnešní dopis čtenáře: 
Dobrý den, zjišťoval jsem, jaká je situace kolem Kodexu Alimentarius v naší republice. Z dostupných informací, které se podle mě této problematiky týkají, vyplývá, že většina potravin prochází ozařováním podle zákona 133/2004Sb. Myslím, že pro většinu lidí je to nová informace.
Ozařováním potravin se u nás zabývá firma Artim s.r.o. (www.artim.cz)
Firmy, které jsou držiteli certifikátu HACCP, ozařují potraviny.
Princip ozařování a jak působí je popsáno v pdf na stránkách firmy Artim.

S pozdravem P.

Ještě jednou Codex Alimentarius

Díky za tip na novější video s Rimou Laibow, se slovenskými titulky., z 2. 6. 2010. (Má teprve 45 shlédnutí). Přesně to se teď v USA děje.
"Potraviny jsou toxiny? Zastavte Codex Alimentarius!" (To video se špatně vkládá, tak tady je odkaz a přepis).
http://dotsub.com/view/e9ad3ef4-575b-4c8d-8c1f-1d568b31ed8d

Přepis videa (je to rozhlasové interview):

O čom dnes chcem hovoriť, je Codex Alimentarius. Čo to vlastne je? Keď chcete počuť jeho históriu a zistiť ktorí ľudia kontrolujú naše potraviny a majú priame spojenie na ľudí, ktorí spôsobili genocídu počas 2.svetovej vojny, tak vám poradím aby ste šli na našu webstranku www.healthfreedomusa.org a vo videosekcií môžete nájsť a pozrieť video s názvom Nutricide a dozviete sa, ako nemeci ktorí spáchali genocídu počas 2.svet.vojny. Hneď potom, čo s dostali von z väzenia za zločiny proti ľudskosti sa vrátili späť do práce ako riadiaci pracovníci vo farmaceutickom priemysle.

Všimli si, že zdraví ľudia sú veľmi zlí pre biznis. Je ťažšie prevalcovať zdravých ľudí, hlavne keď je ich veľa. Rozhodli sa teda požiadať UN aby sa zmocnila a kontrolovala potraviny celosvetovo. UN bolo viac ako šťastné to vykonať a vznikol Codex Alimentarius, alebo Komisia pre správu potravín v roku 1962. Začala fungovať od roku 1963. Ich zámerom bolo kontrolovať celosvetovo všetky potraviny do 31.12.2009.

Meškajú však a majú problém držať sa časového plánu. Práve preto sa deje niekoľko udalostí v USA. Jednou z nich je 6 potravinových zákonov na stole bezpáteřního, bezcenného  a zákerného  kongresu USA. A teraz náš zákerný, bezpáterný a bezcenný kongres USA preberie inštrukcie od špecializovaných biotechnologických firiem ako Monsanto a farmaceutický priemysel ako Merck, Pfizer, Hoffmann–La Roche či GlaxoSmithKline. Oni spravia čokoľvek, čo tieto koncerny od nich chcú aby spravili!
Jedna z vecí ktorú plánujú urobiť, a to NIE JE preháňanie Sean, je to presne takto! Plánujú ti zobrať TVOJE právo PESTOVAŤ alebo ti OBMEDZIŤ PRÍSTUP k ČISTÝM POTRAVINÁM !! Chcú ti odobrať tvoje právo mať bio potraviny vypestované na bio princípoch a zachraňujú semená! Oni vlastne kriminalizujú držbu semien!Kriminalizujú malých farmárov a aj teba v tvojej kuchyni budú nútiť, aby si robil záznamy, odkiaľ tvoje potraviny prišli, aký je tvoj plán pre prípady núdze či katastrofy, akým mechanizmom si si zaobstaral potraviny aj s dokumentami, kde si potraviny kúpil, odkial prišli predtým, než si ich kúpil...atď. Samozrejme ked ješ hotové jedlá (čo je to čo chcú), tak nemusíš robiť nič z tohoto!!
Ak to znie extrémne, tak to preto, že to je extrémne je!! Deje sa to práve teraz! Čo môžu s tým ľudia spraviť? Veľa... pretože tu je tajomstvo, ako na nich, Sean. Zatlačiť ich naspäť funguje!Ak jeden človek pošle email kongresu, je to menej ako nič, ale ked 550 tisíc ľudí pošle email do kongresu, alebo ako sa už stalo 688 tisíc ľudí už poslalo email kongresu, ktorý hovoril Neopovážte sa!, neopovážte sa!
Čo sa stane je potom? Tak týto "kamoši" sa stiahnu a odídu, kým sa vrátia a môžeš si byť istý, že sa vrátia, pretože je tu ich podčiarknutá agenda, do ktorej by sme sa mohli dostať, keby si chcel, ale zatlačili sme ich späť krok, za krokom, a máme veľmi málo času.
Ak sa raz tieto zákony stanú našou legislatívnou realitou, tak už nebude cesty spät! Práve sa to deje v Európe!
By Peter cyberwiseman.blog.cz

Chemtrails spouštějí déšť 25. 9. ráno, v poledne i večer

Jak? To se pěkně nad "žlutou deku" místně vyrobené oblačnosti nastříká "bílá peřina" chemtrailsové oblačnosti, a pak se to celé pěkně přečáruje z letadel chemikáliemi, aby se spustil déšť. Viz dnes ráno, 25. 9. 2010. Zdroj snímků: ČHMÚ. Čáry jsou patrné i na barevném snímku.
Update: Protože se ozval český meteorolog amatér (viz komentáře) kritickým hlasem ve smyslu, že takové snímky neexistují a že jsme je retušovali!!! :-))), přidávám odkazy na webové stránky chmi NOAA. Dokud ty snímky sami meteorologové nesmažou (za 10 dní) nebo nevyretušují, tak se tam na ně může každý podívat, že jsou přesně stejné jako zde uvedené.
Všechny snímky jsou z tohoto odkazu: http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/index.php
Odkazy na snímky ze 6.16: http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/data/201009250616_NOAA16/201009250616_NOAA16_CZ2_RGB124.jpg
http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/data/201009250616_NOAA16/201009250616_NOAA16_CZ_b3.jpg

A odpoledne (13.52) také museli počmárat, aby se spustil déšť. Ale prší hezky mírně, všechna čest :-))) Odkaz: http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/data/201009251352_NOAA15/201009251352_NOAA15_CZ_b3.jpg

A navečer toho nad námi hodně nalítali, aby hodně pršelo. Odkazy: http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/data/201009251607_NOAA16/201009251607_NOAA16_CZ2_RGB124.jpg
http://www.chmi.cz/meteo/sat/avhrr/data/201009251607_NOAA16/201009251607_NOAA16_CZ_b3.jpg
A radar Brdy pilně krouží od 16.00, aby podpořil hojné srážky. (Snímek z idnes 25. 9. 2010).

24. září 2010

Codex Alimentarius - povinná toxicita potravin

Lidé v USA začínají mít problémy s tím, že zákonodárci se snaží postavit mimo zákon výživové doplňky, vitamíny a minerály na základě tzv. Výživového kodexu (Codex Alimentarius) - obchodního souboru pravidel, který platí od 31. 1. 2009 a stanovuje, co smějí a nesmějí obsahovat potraviny, aby se směly prodávat.  Ovšem ne za účelem ochrany zdraví, ale za účelem likvidace přebytečné populace. To jsme my všichni. Zrovna o tom píše Natural Health.
Než to zpracuju, podívejte se zatím na pěkné video, co je to ten Codex Alimnetarius. (české titulky nwoo.cz). Díky čtenáři za tip. Kodex už prý funguje i u nás.


P.S. Vitamín D3 od firmy Swanson je právě "nedostupné zboží", zrovna když si ho chci objednat. V létě ho ještě měli, ale psali, že posílají pouze 2 balení na jednu objednávku ...

P.S. 2: Jeden čtenář poslal fotku výživové hodnoty bramborových lupínků s tím, že je tam uveden Codex Alimentarius. Ale koukám, údaj o bílkovinách (protein) dle Codex alimentarius zřejmě platí jen pro UK a Irsko, pro ostatní země tam není uveden. Tak snad přece ten kodex ještě u nás není ...

Chemtrails v přímém přenosu

Chemtrails z celé ČR v přímém přenosu můžete kdykoliv (kromě v noci) sledovat na webových kamerách ČHMÚ. Podívejte se sami, nové obrázky každých 10 minut zde: http://www.chmi.cz/PR/praha/kamery/
A ještě lepší odkaz, animace po minutě, díky čtenáři: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/

Vybírám několik ukázek z prvního odkazu (pátek 24. 9. mezi 18.00 - 19.00), kde jsou chemtrails právě dosti dobře vidět. Kliknutím zvětšíte. Zdroj: Webové kamery ČHMÚ. (Všimněte si západu slunce v Hradci Králové. Že by zase Nibiru?) Už se těším, jak budou meteorologové psát, že nic nevidí.Východy slunce také zastírají

Mnozí jste se ozvali, že pozorujete i zakrývání východů slunce. Pozoruju to taky. Třeba dnes. V 6.20 bylo naprosto jasno. Z okna bylo matně vidět několik chemtrailsových čar. V 6.50 (východ slunce dnes v 6.51) se z čistého nebe během pár minut vytvořila šedivá clona velmi nízké oblačnosti. To zřejmě zmáčkli knoflík a zapnuli lokální vysílače radiace za účelem vytvoření clony.
Jindy zase z ničeho nic před východem fouknou "suchou" mlhu. Tuhle foukli i "mokrou", ale to jen výjimečně.
Když je slunce výše, chemtrails přestanou, oblačnost se rozplyne a zase je jasno, pokud právě vládci počasí nemají jiné zájmy.
Prostě, normální východ slunce už také neexistuje.
Je to proto, že, jak říká Little Grandmother, v době západu a východu nám slunce dodává nejvíce životní energie?
Jeden čtenář poslal do komentářů odkaz na tzv. sungazing, http://www.sungazing.com/ - zírání do slunce, za účelem načerpání životní energie. To bude asi ono ... nechtějí, abychom měli tu energii odkud brát.
Vzpomínám si, že hledění do slunce (i na měsíc) se používá i jako jedna z jógových technik ... 
To bude určitě ono.
Budu se snažit o sungazingu něco přeložit.

P. S. Ale jak si tak prohlížím informace o zírání do slunce na internetu, není to nic, co by se dalo doporučit každému. Má to svá rizika. Lidé, kteří to sami řádně  a dlouho provozují, to  (až na výjimku) nepokládají za žádnou všespasitelnou metodu pro všechny. Je to velmi individuální a také poměrně náročné na čas a vůbec. Takže to nechávám být, a koho to zajímá, ten si informace i tak najde. Nejsolidnější a nejvšestrannější informace se mi zdaji být zde (anglicky): http://sungazing.vpinf.com/index.html

23. září 2010

Zatahování západů slunce

Přišel mi milý dopis od čtenářky, která posílá mimo jiné i odkazy na náhradní zdroje, když na NOAA už není spolehnutí... velké díky. Odkazy dám do některého dalšího článku. Díky i  za pochvalu, to ani nebudu zveřejňovat. V jejím dopise mě inspiroval zejména jeden odstavec týkající se západů slunce (nechám to velkým písmem, nechce se mi to přepisovat...) - to je téma, na které už nějaký čas taky myslím:

"FAKTEM JE, (SLEDUJI TO MALÝ KOUSEK ZA HLAVNÍM MĚSTEM...), ŽE POSLEDNÍ DOBOU JSME S POTOMKEM NEVIDĚLI JASNÝ ZÁPAD SLUNCE!!! I KDYBY NÁM ŘIDITELÉ POČASÍ DOPŘÁLI OD BOŽÍHO RÁNA PŘES CELÝ DEN „JEN LEHCE ZAMŽENÝ“, SKORO „JASNÝ“  POHLED NA „MODROU“ OBLOHU, (ACH, KDE ŽE JE TA PRŮZRAČNÁ JASNOST NEBESKÉ MODŘI ZA MÉHO MLÁDÍ?!), POČÍNAJE CCA ČTVRTOU ODPOLEDNÍ OPĚT ZAČNE LETECTVO ŠÍLET A DO HODINKY JE TO OD ZÁPADU ZATAŽENÉ VŠEMI SMĚRY. JEN OBČAS SKRZ TU UMĚLOTINU PROSVITNE PÁR PAPRSKŮ. SLUNÍČKO NEVIDĚT. PŘED PÁR DNY JSME DOKONCE POZOROVALI, ŽE OBLOHA BYLA SILNĚ ČERVENÁ TAM, KDE BY SE (PODLE VŠECH PŘÍRODNÍCH ZÁKONITOSTÍ) ČERVÁNKY ČERVENAT NEMĚLY... VŮBEC, ANI TROCHU – ALE ČERVENALA SE A POŽÁR TO SAMOZŘEJMĚ NEBYL...
ZDRAVÍM, DRŽ SE! LS"

Ano, taky mám dojem, že západy slunce jsou nám záměrně zakrývány, a scénař zakrývání je výše přesně popsán. Bylo tomu tak i dnes.

Mohou to udělat i jinak, ale není to typické: například před pár dny při podvečerní jízdě autem na západ byla jasná obloha, slunce mi svítilo přesně do očí, nesprejovalo se, tak se těším, že konečně uvidím po dlouhé době západ slunce. Nosím si pro tuto příležitost s sebou kolečko z diskety ... Ale udělali to tak, že sluneční kotouč těsně nad obzorem zakryli obrovským hlavatým rozsochatým evidentně umělým mrakem, jinak na celé nebeské báni ani mráčku. Jen slunce zapadlo, mrak se rozplynul a na celém nebi opět ani mráčku. Prostě, ten západ slunce neměl být vidět ...

To běžné "zatahování západu" při jasné obloze probíhá asi tak, že se postupně vytváří šedivá chemtrailsová clona, a ta se rozšiřuje nad další oblasti s tím, jak západ postupuje. Nad sebou máte okraj té chemtrailsové clony, a vidíte, jak přilétají další letadla a natahují tu clonu dále podle potřeby, ale ne dále, než je nezbytně nutné ... asi taky musí šetřit :-). Množství chemikálií vytváří dlouhodobé sundogy, dneska např. byly vidět zde v ČB více než hodinu. Ale nikdo si jich nevšímal ... Nejdůležitější okamžik je, když je slunce těsně nad obzorem, to musí být dobře schováno. Jakmile slunce zajde, přestanou sprejovat a udělá se zase jasno, pokud nemají řiditelé počasí nic jiného v plánu. Na fotce od čtenáře z Vodňan máte takový typický zakrytý západ se sundogem - díky za fotku, nemusím sem natahovat svoje dnešní, úplně stejné ...

Otázkou je, co nám vlastně schovávají. Myslím, že něco o tom nám napovídá video a fotky "Nibiru", o jejíchž pravosti se zde vedla obsáhlá diskuse. Podle mě to sice možná není Nibiru, ale ta fotka je určitě pravá, a to, co je na ní zobrazeno, je nejspíš některá z planet sluneční soustavy, která je v neobvyklé pozici, v rámci přeměny Země -  však o tom mluví Matthew v zářijovém poselství (odstavec 24: "Rekordní teploty, zvýšená sluneční vzplanutí, tání ledovců a polárních krajů, pomalé ponořování nízkých ostrovů a zvláštní nová vzájemná postavení planet jsou projevy vzestupu Země a návratu k jejímu původnímu zdraví a dřívější kráse.").  Která by to mohla být planeta, to by se asi dalo na webu  zjistit. V ten den se jim zrovna clona nějak nepovedla, něco podcenili, a chemikálie ve vzduchu odstínily jas slunce a umožnily vidět oba objekty pouhým okem a taky vyfotit... Občas se jim to stává, na webu najdete další podobné fotky a videa ...

A to by mohlo být to, co nám zakrývají: že ve sluneční soustavě se něco děje, co nemají pod kontrolou, a pro jistotu to před obyčejnými lidmi tají. Prostředky jim nechybí, jsou to jistě "nutné výdaje na obranu" a na ty se nešetří veřejných peněz daňových poplatníků ze státních rozpočtů a z rozpočtů válečnických spolků. Ale ono jim sklapne, a věřím, že brzo. Věřím, že brzy zase uvidíme normálně zapadat slunce.

P.S. Jeden čtenář poslal na mail možné vysvětlení, proč zakrývají západ (i východ) slunce, zní to pravděpodobně. 
"Dobrý den, jen takovou poznámku k tomu zakrývání Slunce. Někde jsem četl, že jistý ruský vědec přišel s hypotézou, že naše země má dvojníka na opačné straně Slunce. Tento dvojník je prý naprosto identický a případné odchylky v oběžné dráze jsou prý uměle korigovány. Takže dvojníka nemůžeme nikdy vidět. V Rusku a v USA jsou v zemi nějaké přístroje které není možno prozkoumat pro smrtelnou radioaktivitu a která prý s tím nejak souvisí. Tento vědec se prý obrátil na vládu USA s návrhem aby tyto věci byly společně prozkoumány. Třeba to může mít nějakou souvislost. Laicky bych řekl: Hrabou se v tom a dvojník je vidět. S pozdravem V.M."

Eckhart Tolle o konci světa (:-)

Matthew nám poradil, že se nemáme nechat "převálcovat" spoustou informací, která se na nás odevšad valí. S tím zcela souhlasím. Takže kvůli rovnováze zase trochu duchovna od mého nejoblíbenějšího duchovního učitele Eckharta Tolle. Je to úryvek z přednášky, která byla právě zveřejněna na jeho TV. Myslím, že se Eckhart při ní dost pobavil (smajly znamenají, že se chechtal on i obecenstvo). Sám říká, že nikdy předem neví, co vyjde z jeho úst, takže tentokrát z toho vyšla přednáška na téma Konec světa v roce 2012. 

"Hodně lidí se ptá se strachem, jestli svět v roce 2012 skutečně skončí. (:-) Tak já bych tu měl takový malý vzkaz pro budoucnost,  (:-), která neexistuje jinak než jako přítomný okamžik. Zde je vzkaz pro člověka, který nás sleduje na této nahrávce v roce 2013. (:-) Ta osoba to sleduje samozřejmě ve svém přítomném okamžiku, v žádné budoucnosti, protože budoucnost neexistuje, nikdy ji nemůžete zažít. Takže: „Ahoj vy tam v roce 2013. Už víte, že svět neskončil, že?“ (:-) Anebo možná že se nahrávky v roce 2012 rozplynou? (:-)

Já nedělám často předpovědi do budoucnosti, z toho prostého důvodu, že v absolutních pojmech žádná budoucnost neexistuje. Ta existuje pouze v konvenčních pojmech. To jsou různé úrovně.

Abych dal příklad, že v absolutních pojmech budoucnost není a v konvenčních pojmech je: v konvenčních pojmech jsme nejprve tady, pak si dáme přestávku, a potom šálek čaje - takže to vypadá jako budoucnost, což je konvenční realita. V absolutních pojmech nikdy nezažijete to, co jsem teď popsal, jako budoucnost. Jediný způsob, jak prožijete to, co jsme popsal – že strávím chvilku tady, pak půjdu ven a pak si dám čaj – to vše můžete zakusit jen v přítomném okamžiku. Nikdy jako budoucnost. Taková věc, jako zažívat budoucnost, prostě neexistuje. Budoucnost není nikdy zde. Ta je vždycky pouze v mysli. Takže o tom nemusíme filosofovat, protože je to okamžitě zřetelné – v absolutních pojmech budoucnost neexistuje. Protože jinak byste mohli říci: aha, tady to je. (:-). Platí to i o minulosti, tam také nikdy nemůžete jít.

Přes to vše učiním nyní předpověď. (:-) Předpověď o konci světa v rámci konvenční raeality.: Všichni, kdo jsou na této planetě naživu, miliardy lidí, úplně všichni, budou smeteni v průběhu příštích 80 – 90 let – opravdu všichni. (:-) Je to hrozná věc. (:-). Úplné vyhlazení lidí, kteří jsou nyní na této planetě. Vlastně je to už za pár let. No, buďme velkorysí a řekněme, že za 90 let, možná některé malé děti za 100 let. Je to tak. Vy řeknete: Ano, ale budou tady jiní, kteří se narodí, ti tady budou i potom. Ano, to je pravda, ale mluvme opět v konvenčních pojmech: To vám nijak nepomůže, že ano. (:-) Můžete se uklidňovat myšlenkou, že tady budou po vás další, ale to vám nepomůže, vy budete pryč a ostatní také. Pryč z planety. A bude to přes strašnou chorobu, která se nazývá smrt. Způsobuje ji je stáří, nemoce, nehody. ...(:-) Takže v tomto světle konec světa nevypadá už tak hrůzně, že ne?

Viděl jsem před pár lety sci-fi film, možná to byl Star Trek, nejsem si jistý. Byl tam cestovatel v čase, a ten přijel z takzvané budoucnosti do současnosti někde na této planetě, aby byl svědkem katastrofy, která měla přijít. Lidé se dověděli, že přijel z budoucnosti, setkali se s ním, a on jim vysvětloval, že za pár dní má dojít ke katastrofě, která zabije milióny lidí. On že tam je jen jako pozorovatel, protože v jeho době se našly historické záznamy o té katastrofě. Lidé mu řekli: Tomu musíme zabránit, musí se něco udělat. A on řekl: Ne, nedá se tomu žádným způsobem zabránit. A oni se ptali: Copak vy s tím nechcete nic dělat? A on řekl: Ne, vždyť vy jste přece už všichni mrtví. (:-) Pro něj, protože přišel z jiné doby, všichni, se kterými se setkal, už dávno zemřeli. On byl na návštěvě v minulosti ... (:-)

A proč to tu říkám? Protože život formy je tak krátký, prchavý, pomíjející, efemérní, a jaká ještě najdete  pro to ve slovníku synonyma, život formy je tak nestálý, že je možná dobrým nápadem, aby člověk uvažoval o sobě jako o již mrtvém. Je to negativní věc? Pro mysl možná ano. Je to jenom nápad, jaký postoj zaujmout k životu. Je to opuštění připoutanosti k formám života, včetně fyzické formy těla, ke všem formám, které máte kolem sebe. Uvědomíte si, že je to všechno tak krátkodobé, že vlastně nezáleží na tom, co se tady stane. Odpoutáte se od forem. A uvědomíte si, že když už jste mrtví, je to osvobození.

Například: jeden způsob, jak už být mrtvý, je neposuzovat, co se děje. Protože když už jste mrtvý, nepotřebujete posuzovat, co se děje. (:-) A to je velké osvobození. Jste tady a říkáte si: OK, já už jsem mrtvý, mně je to jedno. Neposuzujete, co se děje, a když neposuzujete, něco ve vás umře. A co umře? To, co posuzuje. Ta část vaší osobnosti, která žije prostřednictvím reakcí a souzení. Ta část, která se stále vnucuje, dokud jste naživu, jako Já. Já jsem ještě tady, žiju.

Ale čím více něčemu odporujete, tím více se cítíte identifikován se svou formální identitou, psychologickou formou, i fyzikou formou – někteří lidé jsou plni odporu, a kladou důraz i na svou fyzickou přítomnost, třeba i v hádce. Jsou rozhněváni. Na tom staví třeba televizní seriál Angry. Lidem se to moc líbí, proto se na to pořád dívají, když to teď dávají v televizi znovu. Je tam osoba, která když se rozzlobí, stane se obrovskou a velmi silnou – to by chtěl každý! Je tady egoistická potřeba zdůraznit svou formální identitu. Fyzickou formu, ale důležitější je psychologická forma mého Já.

Takže když máte k něčemu odpor, třeba si na něco stěžujete, nebo něco kritizujete, nesouhlasíte, tak se identifikujete se svou mentální pozicí a tím posilujete psychologickou formu svého Já. V tom případě docela jistě nejste mrtví, ale zdůrazňujete formu. A čím více zdůrazňujete formu - ve staré Číně v taoistické filosofii pro to mají výraz hora, a pak mají výraz údolí, Většina lidí chce být horou. To znamená, že  zdůrazňujete svou formální identitu. A čím více zdůrazňujete psychologickou, formální identitu svého já, tím více ztrácíte kontakt se svou základní identitou. Tou, která je za formou, která je bez formy, a které můžeme říkat údolí. Hloubka toho, kým jste, za tou malou osobností. I velké osobnosti, VIP, jsou ve skutečnosti všechny malými Já. Jenom se po určitou dobu nafukují, než jsou smeteny s planety – někdy mezi teď a uplynutím 90 let. (:-) Stačí malý špendlíček, aby se sfoukly při smrti jako nic ... (:-)

To, co říkám, je děsivé – pro formální identitu. Ale něco jiného ve vás se tím uklidní – v podstatě cítí osvobození. Je to osvobození od formální identity. A to je nádherná věc. A tak když řeknu, že už jste mrtví, myslím tím, že můžete jít životem, jako byste již byli mrtví. To znamená, že tu můžete být jako hluboká přítomnost, a ne pouze jako definovaná přítomnost osobnosti a mysli, egoistického já. Může tu být hloubka toho, kým jste. Takže to, co zemře, je forma. Jenom forma se může rozpustit, jenom ta umírá. Smrt je rozpuštění formy.

Takže je tu možnost pro velký pokus – můžete s tím experimentovat v denním životě a jít životem jako někdo, kdo je už mrtvý. To je jen způsob, jak to vyjádřit.  Neposuzování přítomného okamžiku, to je vše. Pouze přítomný okamžik. Pouze ho nechat být. Nechat být, jak je, protože už je. Když proti němu nereagujete, nezdůrazňujete Já, stáváte se údolím. Hloubkou. Takže opuštěním reaktivity se stáváte tím, čím už jste, ale nevěděli jste to. Objeví se hloubka. A je to více než hloubka, hloubka je jen slovo. Je v tom inteligence, je v tom život, moudrost, z té hloubky povstává život. Z té hloubky mohou povstat formy.

Jste úplně jinou entitou, když přistoupíte k dimenzi hloubky v sobě. Ale svět o tom neví. Nedávají to v televizi, nebo leda tak ve dvě v noci, ale myslím ani to ne. Když se toto aktivuje, stáváte se jinou entitou. Ztělesňujete úplně jinou energii. Zde se stáváte napojenými na něco, co má svou vlastní hloubku, která je hlubší než vy. Spojíte se s hloubkou samotného života. A samozřejmě tento život je věčný. Není to forma života, nemusíte zdůrazňovat formu svého Já, můžete začít pociťovat, co je za formou vašeho Já. A to je plné míru, je to mocné, dává vám to sebehodnotu.

Sebehodnota, to v konvenčních pojmech znamená, že se srovnáváte s jinými a vidíte, že nejste tak špatní. Jsou mnozí horší než vy. Řeknete si, nejsem tak špatný a lepší než mnoho jiných. Na tom není nic špatného, to je konvenční realita. Ale my se chceme dostat nad tuto konvenční realitu a neodvozovat svou hodnotu od toho, že jsme v některých oblastech lepší než jiní, že jsme dosáhli více než jiní. Na této úrovni dosahujete toho, aby vás ostatní zmenšovali. Ale můžete se dostat tam, kde nebudete potřebovat, abyste čerpali svou hodnotu z měření s ostatními. Ta hodnota pochází z místa, kde nejsou pojmy, je to cena a síla života samého. A vy, toto vaše fyzické tělo, je jen jeho dočasným vyjádřením, dočasným projevem"

21. září 2010

Pár sundogů z vlastních zásob

V poslední době je sundogů nějak stále více, a to vždycky nemám sebou foťák ...Fotky se kliknutím zvětší. Vše je z Českých Budějovic.

19. 8. 2010, 8.06 ráno: jen člověk vstane (má dovolenou), už vidí haarpovou clonu a sundog ....
10. 9. 2010, 9.20 dopoledne: Opět haarpová clona a sundog. Svislé vláknité mraky - novinka!

16. 9. 2010, 5.05 odpoledne: chemtrails, vláknité mraky, sundog vpravo, slunce za mrakem.
16. 9. 2010, 5.13 odpoledne, chemtrails, slunce za mrakem, sundog se přesunul nalevo.

16. 9. 2010, 5.29 odpoledne: chemtrails, sundog napravo, slunce za mrakem.


Chemtrails nad UK

Dneska mám zase problémy s přihlášením, a nově i se stahováním obrázků. Ale naštěstí máme printscreen, tak tady máte dnešní chemtrails nad Británií, 21. 9. 2910, 6:00 UTC. Nechtělo se mi sem ty obrázky pořád stejné dávat, ale je to třeba ... jak je vidět, přicházejí noví lidé a potřebují nové informace.

Matthew: vzkaz na září 2010, 3. část

Závěr vzkazu - channeling od Matthewa, 11. 9. 2010:

19. To platí také pro osoby. Někteří jednotlivci považují rady k „žití v přítomném okamžiku“ za rozporné s tím, že mohou ve svém životě projevit, co chtějí. My říkáme těm, kteří si myslí, že nemohou současně zvládnout povinnosti určité chvíle a současně vytvářet budoucí rozvoj: To přece děláte neustále! Zákon přitažlivosti je uváděn do pohybu vašimi „momentálními“ myšlenkami a pocity. Když máte pozitivní, optimistické myšlenky a uznáváte s vděčností vaše „momentální“ požehnání, to je to, co vás spojuje s energetickými proudy, které vyzařují do masového vědomí, přitahují příslušné podobné energie a vracejí k vám zpět více toho, zač můžete být vděční. Podobným způsobem, když jsou myšlenky a pocity soustředěny na stresující situace a utrpení, projeví se to jako nové těžkosti a starosti, s nimiž se musíte potýkat.


20. Přírodní zákony, které vládnou životu v tomto vesmíru, jsou prosté, přímé a účinné. Jedním z omezení mentality třetí hustoty je tendence vidět složitosti tam, kde žádné neexistují. S tím, jak se vaše vědomí bude rozvíjet, poznáte pro sebe prostotu a čistotu, která převládá ve vyšších hustotách. Avšak abyste to zažili, nemusíte čekat, až Země dosáhne čtvrté hustoty a začne Zlatý věk – znáte přece zákony a můžete je použít ve svůj prospěch už teď!

21. Pokud jde o současné události ve vašem světě, ekonomika bude nadále kolísat, až bude neodvratně jasné, že mechanismy, které ji udržují nad hladinou, jsou chatrné kvůli téže korupci, která způsobila krach zvaný „recese“. Bankovnictví, půjčky a obchodování na burze, které nejsou ničím jiným než počítačovým švindlem s miliardovými čísly, už procházejí změnami, které povedou k vytvoření nového monetárního systému založeného na cenných kovech a řízeného čestnými, vzdělanými a důvěryhodnými jednotlivci. Až se stane všeobecně známým, že Illumináti si všude hrají s globální ekonomikou jako s jojem, je pravděpodobné, že bude krátké období zmatku, než se pevně ustanoví nový systém. Takže společně se zásobami, které je praktické mít po ruce pro výpadek energie, bude rozumné mít i nějaké peníze v hotovosti. Ale udělejte to beze strachu!

22. Nejnovější snahy vyjednat mírovou smlouvu mezi Izraelem a Palestinou budou nakonec úspěšné, ale uspokojujícímu výsledku budou předcházet mnohé spory, odklady a smrtelné konflikty mezi jednotlivci. Napětí na Středním Východě, který je mnoha světovými vůdci pokládán za roznětku, se zklidní s tím, jak bude zesilovat světlo. Avšak řinčení zbraní, politická nestabilita, šarvátky mezi opozičními stranami a další výbuchy násilí budou v této oblasti pokračovat, stejně jako v Afghánistánu a zemích, kde se občané chtějí osvobodit z útlaku despotů. Všechny tyto situace se postupně uklidní, a nakonec mír vlídně pokryje celý svět.

23. Jak dopadnou volby v USA příští měsíc, to nevíme. Je tedy logické se ptát, jak jsme vám mohli minule říci ještě před primárními volbami, že novým prezidentem státu bude Obama. Rozdíl je v tom, že jeho prezidentství je součástí hlavního plánu Zlatého věku – uvidíte, že zdržovací taktiky opozice a kritika ho neodradí od naplnění jeho světlem naplněné mise. Avšak nadcházející volby do tohoto plánu nepatří. Totéž platí o volbách v jiných zemích, a navzdory energii proudící do kampaní ze stran kandidátů, jejich skalních příznivců a bohatých podporovatelů stranická politika brzy začne blednout a stávat se historií. Většina politiků, vzdálena své přísaze, že budou vládnout v nejlepším zájmu všech občanů, propaguje svárlivost a separace, a takoví nemají ve Zlatém věku Země co dělat. Takže prosíme, nebuďte malomyslní, když vaše „strana“ nebo „kandidát“ prohrají. Pokud vítězové patří na stranu světla, udrží se ve svých funkcích, a pokud ne, jejich úřední období budou krátká. Ve stádiích v době zbývající před nástupem slavného Zlatého věku na konci roku 2012 se vlády všech států stanou orgány, které budou čestně a absolutně sloužit zájmům svého lidu. Tato transformace už není daleko – při současném akceleračním režimu ubíhá lineární čas rychleji a rychleji.

24. Existují vážné obavy ze změny klimatu, takže jsme rádi, že nově příchozím můžeme opět říci, že se jedná o globální přechod Země k celkovému mírnému klimatu. Rekordní teploty, zvýšená sluneční vzplanutí, tání ledovců a polárních krajů, pomalé ponořování nízkých ostrovů a zvláštní nová vzájemná postavení planet jsou projevy vzestupu Země a návratu k jejímu původnímu zdraví a dřívější kráse. V souladu s jejím cílem naši „vesmírní“ bratři a sestry používají své technologie, aby zmírnili toxické účinky ropy a jejích dispersantů v Mexickém zálivu, a také toxinů v ostatních vodách, chemtrails a různých zbraní.

25. Illuminátští aktivisté se snaží všemi způsoby zabránit oficiálnímu uznání přítomnosti jiných civilizací, a pomocí svých technologií uskutečňují své temné záměry, od zemětřesení na Haiti a mimořádného množství sněhu ve Washingtonu D. C. minulou zimu, po záplavy v Pákistánu a hurikán Earl. Avšak tyto události byly rovněž velkou příležitostí pro milióny duší, aby pokročily ve svém karmickém naplnění, a také uvolnily z planety obrovská množství negativity. Zbývá však uvolnit ještě více negativity, a tak kdekoliv vaše technologie způsobí „přírodní katastrofy“, naše univerzální rodina použije svou technologii, aby zmírnila destrukci a počet mrtvých.

26. Illumináti však neomezují své snahy pouze na tyto události, a výzvědné jednotky naší světelné rodiny na planetě i mimo ni sledují každého, kdo má prostředky, aby vyvolal „falešnou teroristickou operaci“, která má vyvolat rozsáhlou vlnu násilí. Bůh respektuje svobodnou vůli pozemšťanů, aby zabíjení a ničení skončilo, a nikoliv se stupňovalo, a tak je našim posádkám dovoleno zasahovat, když je nezbytné zabránit svobodné vůli těch, kteří se pokoušejí zahájit další válku či cokoliv jiného, aby vytvořili chaos. Avšak tyto posádky nemohou zasahovat do svobodné vůle obyvatel Země, pokud jde o rozhodnutí stát se sebevražednými atentátníky, nebo zabránit vojskům, aby uposlechla příkazů velitelů – tyto aktivity však přirozeně skončí, až vyšší vibrace dosáhnou lidských srdcí či dojde k fyzické smrti z nedostatku světla v těle.

27. Pokud jde o televizní oznámení vašemu světu „Jsou zde a přicházejí v míru“, zatím nebylo dosaženo žádných závěrů o tom, co by tento pořad měl obsahovat, a vaši vůdci, kteří byli před pár měsíci zapojeni do plánování těchto pořadů, jsou zatím zaměstnáni důležitými záležitostmi ve svých vlastních zemích. Proto někteří jednotlivci, kteří se zúčastnili předběžných schůzí, hovoří o tom, že tento program byl zrušen, a že namísto toho přistane několik malých strojů na bezpečných místech po celém světě. Přistání budou koordinována s kolegy na Zemi tak, aby přivítání „mimozemšťanů" známými osobnostmi mohlo být nafilmováno a simultánně, nebo možná později, mohlo být vysíláno televizí po dohodě s osobami, které to ze své pozice mohou zařídit. Bude dostatek důkazů, že návštěvníci jsou skutečně z jiných civilizací – mírumilovných civilizací!, takže všechny výkřiky ze strany temných sil, že se jedná o hoax nebo vetřelce, nebudou nikde na světě pro lidi přesvědčivé.

28. Diskutuje se i o jiných možnostech, a v tomto okamžiku není dosud nic rozhodnuto. Avšak jde zde o to, že lineární čas ubíhá stále rychleji a je třeba, aby na Zemi byly provedeny důležité reformy předtím, než se zavře nebeské okno, jímž Země opustí třetí hustotu. Nejsou však žádné obavy, že by tento čas mohl vypršet dříve, než Země bude moci vyjít ze třetí hustoty – ona může vyjít a také to učiní! Cílem plánujících je, aby vynesli na světlo všechny pravdy, které musí být známy, rychle, avšak uvážlivě, včetně pravdy o tom, co se stalo tohoto dne před devíti lety (11. září). S tím, jak se blíží cílová čára volby osudu, rozsáhlé a mocné zdroje vysílají stále větší množství světla k Zemi a jejím obyvatelům za účelem osvícení všech vnímavých duší.

Stále více lidí objevuje chemtrails

Dopis od čtenáře. Duhový bod, který chce vysvětlit, je starý známý "sundog",  odraz slunce, který vzniká při nasycení atmosféry chemikáliemi, když je slunce poměrně nízko nad obzorem. Něco o tomto jevu tu už máme, třeba zde. Můžeme ho vidět velmi často, někdy i po obou stranách slunce, někdy jako kruh (halo) kolem slunce. Ve foťáku mám pár sundogů z minulého týdne - zářily jako prase, ale nikdo z množství lidí v parku si jich nevšiml, nikomu nebylo nic divné, ani se nepodívali, co tam fotím ... Díky čtenáři, že si všímá.

Dobrý deň,
      Dnes som naozaj uveril v chemtrails, teda hlavne v to, že niečo nie je v tej našej atmosfére v poriadku. Posielam Vám v prílohe pár fotiek, nafotených dnes v Michalovciach (Košický kraj). Posledné dva dni bolo zatiahnuté, vo dne v noci pršalo. Dnes 18.09.2010 asi o 15:00 sa úplne vyjasnilo, na oblohe nebol ani mráčik, no a potom akoby odnikiaľ sa na oblohe začali objavovať lietadlá.....

     Na prvej fotke je akýsi svietiaci bod, najprv som si myslel, že je to zapadajúce slnko, ktoré je ešte vidno z poza mrakov, ale potom som sa trochu obzrel a tam za budovou bolo to pravé slnko. Nikdy som ešte nevidel, aby sa slnko odrážalo od mrakov, nie to ešte v akomsi "dúhovom" bode, ktorý sa stratil pri západe slnka. Na fotke tú žiaru nie je až tak vidno, fotil som mobilom (N95 8GB), ale bola naozaj silná, akoby vedľa seba boli dve slnká.

     Môže mi to niekto vysvetliť? Je to optický klam, alebo skutočný odraz slnka (neviem odkiaľ?) od tých chemických hliníkovo-báriových oblakov?

     Na predposlednej fotke som vyznačil ten svietiaci bod.

     Na poslednej fotke su chemtrails pri západe slnka, ako som predtým napísal, od 15:00 bolo jasno, objavili sa lietadlá, zanechali za sebou pár čiar, ktoré tam vydržali až do západu slnka.

     Bol by som rád, ak by mi to niekto vysvetlil, ak si nájde čas:-) Keď chcete, môžete to zverejniť. Vám Orgonet a vášmu webu želám veľa úspechov, robíte dobrú prácu. Práve z Vášho webu som sa o týchto veciach dozvedel. 
 
     S pozdravom    MB

(P.S. Fotky vyvěšuju jenom 2, ostatní jsou podobné. Pozn. Orgonet).

Foto čtenáře. Typické každodenní chemtrails. Pokud je zataženo, jsou chemtrails nad oblačností, kde je nevidíme, ale jsou tam!)
Foto čtenáře. Vlevo duhový odraz slunce, tzv. sundog, typický pro sprejovací dny. Vzniká při nasycení atmosféry chemikáliemi., když je slunce poměrně nízko nad obzorem.

20. září 2010

David Icke v PrazeDavid Icke vystoupí 25. září v Praze. Zdálo se mi, že je to informace notoricky známá, ale když se teď dívám, že jeho videorozhovor předjímající tuto událost má (jen) asi dvacet tisíc zhlédnutí, tak si myslím, že by jich mohl mít více (české titulky).

David Icke není tak úplně můj šálek čaje, do Prahy na něj nepojedu (to na Little Grandmother se možná vydám až do Curychu, nebo uvažuju i o Eckhartu Tolle v Londýně), ale uznávám, že informace od něj mohou leckoho probudit. Doporučuju si ho jít poslechnout. 

Rozhovor mě inspiroval k této poznámce: Poněkud nervózní český novinář se snaží Davidovi podsunout mezi Čechy oblíbené obecně rozšířené mylné, dětinské a neodpodstatněné názory, že Češi mají mimořádnou pozornost světa, protože trpěli za komunismu, provedli úžasnou sametovou revoluci, a Havel je světoznámý, a že "Schwanzenberg" (schwanz = ocas, schwarz = černý), je taky (jaksi) známý, že Praha je mimořádné esoterické a mystické centrum a brána čehosi. To vše si o sobě myslíme, jen v cizině o tom bohužel téměř nic nevědí. Což vím z vlastní zkušenosti. Myslím, že odpovědi Davida Icka to zřetelně uvádějí na pravou míru ...

A když už jsem u toho, neschvaluju ani názor, že Češi jsou výjimeční taky proto, že jejich jazyk je výjimečný, dokonalejší než angličtina ... jak tvrdí jistý český "channeling". To je směšné. Kdo se dostane v angličtině dál než  na maturitní elementární úroveň, nepřestává žasnout, jak bohatý a dokonalý jazyk je angličtina. Má k tomu samozřejmě jiné prostředky než čeština. A podobně všechny jazyky na světě mají svou dokonalost, jinými prostředky vyjádřenou.

A už vůbec nevěřím, že informaci o nadřazenosti češtiny by poskytl channelingem vesmír. To se tam muselo vloudit z lidské mysli.. Vesmírné bytosti, pokud jsou to skutečně ony, kdo promlouvá, nikdy nehovoří o věcech, které lidské bytosti rozdělují, o tom, že některý národ a jazyk jsou lepší než ostatní ... to je z duchovního hlediska úplný nesmysl. Matthew o tom krásně píše, snad to někdy vyvěsím i sem.

My Češi jsme stejně dobří jako všichni ostatní, jsme lidské a božské bytosti jako všichni ostatní. Není třeba si vymýšlet žádné historky o nějaké nadřazenosti jen proto, aby se naše kolektivní národní ego cítilo lépe. Pomalu si zvykejme, že není třeba živit žádné (individuální ani kolektivní) ego - bez něj nám bude mnohem a mnohem líp  ...

Error 503 - služba nedostupná?

Po pár dnech pracovních povinností se vracím na Orgonet, a hle: neustále se opakuje Error 503. Když se chci přihlásit, publikovat komentáře, a tak, na každý klik dostanu Error 503. To jest Služba nedostupná, což podle internetové definice znamená většinou lidský zásah do přihlašování - čili zablokování IP adresy. Zatím se to dalo vyřešit přihlášením přes jiný vyhledávač ... třeba je to opravdu jen nějaká chyba. Že by byl Blogger tak vytížen?

Možná bylo chybou "brát si do úst" slovo CIA. Google sice neumí česky, ale tohle slovo určitě pozná. Nebo vadím meteorologům?

No nic, i kdyby mi to tu zavřeli (jako blog jistého Rika?, jak mi píše čtenář - díky za povzbuzení:-)))) - můžete si tam přečíst anglicky diskusi, prvně se ztratil jeho blog a pak Rik umřel...), všechno podstatné už stejně víte. Orgonit umíte.

Zdroj: ČHMÚ.
Od pátku se odmlčely se i satelitní snímky NOAA přijímané ČHMÚ. Že by si NOAA konečně všimla, že čeští hydrometeorologové zřejmě jako jediní na světě zveřejňují takto dokonale zřetelné satelitní snímky chemtrails?  Nikde jinde na netu podobné snímky nejsou - většinou mají meteorologické weby zobrazení oblačnosti různě stylizovaná, zjednodušená, vybarvená, čímž samozřejmě zakrývají vláknitost. (Eumetsat E-view je na chemtrails taky docela dobrý, ale publikuje snímky po hodinách, to už se ledacos ztratí). Prostě, co se týče zobrazení chemtrails, my Češi jsme ho až dosud měli opravdu luxusní. Američané na jejich MODISu v podstatě ani chemtrails vidět nemůžou, je to zobrazení z velké dálky, sice jde přiblížit, ale to nikoho nenapadne...

Zdroj: ČHMÚ.
Tak aspoň z toho pátku 17. 9. ranní pěkně vláknité chemtrailsové snímky (už si ani nepamatuju, jak bylo, myslím, že ráno pršelo, což naznačují škrtance nad Slovenskem).

Ještě je mi divné, že fotky nejdou kliknutím zvětšit, jak to vždycky šlo - ani po novém zkopírování ...tak je aspoň zobrazím co největší.