30. listopadu 2011

Eckhart Tolle: Jak čelit nepřízni 2

První část zde.

Anebo se na to můžete dívat tak, že když zacházíte s věcmi a jednáte s lidmi, reprezentujete určité hledisko, představujete nějaký názor, a druhý člověk představuje jiný názor. Pak do toho vstupuje o něco více vědomí ... a vy nemusíte mít nutně pravdu, ani ten druhý nemusí mít nutně pravdu. Máme různý pohled na věci. To je více vědomí. A proč do toho vstoupilo více vědomi? Protože už nejste zcela identifikování se svými myšlenkami ve své mysli - protože každý názor, každé hledisko je myšlenka.

Když jste zcela identifikování se svou myšlenkou, jste v pasti té myšlenky, nebo jinak se dá říci, jste vlastněni tou myšlenkou. Ne že vy máte myšlenku, vy máte názor, ale ta myšlenka má vás. (:-))) Ale vy to nevíte ... a tomu se říká nevědomost. A to je to, proč máte vždycky pravdu. (:-)))

A když si toho všimnete, že to není tak, že vy máte názory, ale že názory mají vás, a proto si myslíte, že máte vždycky pravdu, tak to povšimnutí přišlo skrze zvýšenou bdělost. Bdělost je nepodmíněné vědomí, které může vidět to, co je podmíněné. Bdělost je přítomnost, světlo vědomí. Je to součást probuzení. A je to další způsob, jak nepřízeň – v tomto případě konflikt s jinými – může přivodit probuzení: když se náhle začnete dívat na sebe a své vztahy s ostatními, a na své konflikty s ostatními.

Dalo by se všeobecně říci, že čím více máte konfliktů s ostatními, ať už v osobním nebo pracovním životě, tím více jste nevědomí. To je obecné pravidlo, které obvykle platí. Je to dobré měřítko – stupeň konfliktů ve vašem životě. Nádherný citát z Kurzu zázraků je: Nikoho, kdo je v souladu se sebou, nemůže potkat konflikt. Jinými slovy, situace jsou tu stále, ale už se neobracejí v konflikt. Jsou to prostě situace, se kterými se máme vyrovnat. Konflikt znamená, že jste v zajetí reaktivního mentálního vzoru. Pak se prostá situace stává konfliktem.

To tedy znamená, že ty lidské bytosti ve vašem životě, které generují pro vás nepřízeň, jsou vlastně docela užitečné, protože vám mohou říci něco o vás samých. Takže bychom měli být vlastně vděční za všechny ty potvory a v mužském rodě třeba neřády, (:-))))) a samozřejmě, svět je jich plný, těchto neřádů a potvor, protože oni nevědí, kdo jsou. Oni jen plně hrají své role, které nejsou tím, čím jsou oni. Ale hrají z hloubi svého Já, jsou k tomu nuceni, jsou hnáni podporovat falešný smysl svého já a posilovat ho, dokud nepřijde nějaké zemětřesení, nebo se jim nestane něco jiného. A pak je tu šance, že skořápka egoistického Já praskne, něco na ni spadne, a křup! Nejprve je to bolestivé, ale najednou se tu objevila trhlina, kterou se lži mohou dostat na povrch ...

Mnozí lidé se v nepřízni už narodí. Vlastně víceméně všichni, protože vy se narodíte do určité situace, která má jistá omezení pro vás, pro plné vyjádření této vaší životní formy. Vaše životní forma se tu chce plně vyjádřit. Možná si pamatujete nebo ne, že už jsem mluvil o dvou pohybech vesmíru. Jeden je pohyb do formy, kdy vesmír chce zažít sám sebe jako životní formu, a proto vytváří formy. Jak to vím? Prostě se dívám kolem sebe. Vesmír nepřetržitě tvoří formy.  A tyto formy jsou nádherné, jen se podívejte semhle nebo támhle, vypadají, že jsou skoro nereálné, protože jsou příliš dokonalé. Než se na ně podíváte zblízka a zjistíte tu a tam malou nedokonalost, to znamená, že jsou reálné. A to je součást vyšší dokonalosti. A podívejte se na planetu, jak se rozvíjí život, nejenže se rozvinul, ale nepřetržitě je tvořen, proces tvoření vesmíru neskončil, ale stále pokračuje, a na planetě můžete vidět narůstající komplexnost životních forem.

I váš vlastní život - můžete vidět, že když rostete, stává se složitějším. Nejprve je jednoduchý a pak stále složitější, život se stává komplexním a chce sám sebe vyjádřit ve formě. Většina z toho je nevědomý proces, jako sen, vesmír sní sen o formě, za tím je obrovská hybná síla, kterou pravděpodobně filozof 19. století Schoppenhauer nazval vůle, řekl, že vůle je to, co leží v pozadí za všemi jevy. To, co leží v pozadí a chce se zrodit jako forma. Jasně si neuvědomil, nebo aspoň o tom moc nepsal, že je tu i druhý pohyb vesmíru, kterým je zpětný pohyb, kterým si vesmír chce opět sám sebe uvědomit jako beztvarý, bez formy. Jak to vím? Protože všechno, co chcete vědět o vesmíru, najdete, když se podíváte hluboko do sebe. I když jde o celou historii vesmíru, vy jste její mikroskopické vyjádření. Jak nahoře, tak dole.

Takže ty dva pohyby můžete vidět na svém vlastním životě. Jeden chce něco dělat, vyjádřit sebe v nějaké formě, chcete tu být jako nějaká forma: To jsem já, jsem tady, tohle dělám, tohle můžu dělat. Podívejte se sem. Ale je ve vás i druhý pohyb, který chce jít velmi hluboko, nezajímá se o tvoření a dělání, zajímá se jenom o bytí. Takže chcete dělat, ale také chcete být. Tajemství života je spojit ty dvě věci dohromady. Není to buď anebo.

Většina naší planety je ztracena v dělání. Relativně málo lidí je si vědomo v pozadí ležící nepodmíněné dimenze, bytí. Nejsou si vědomi toho, že jsou, neustále jsou pohlceni děláním, což zahrnuje i myšlení a reagování. Co mám dělat dál, co mám dělat teď, co si mám myslet o teď, co je další věc, na kterou mohu reagovat? Kde je další neřád, který mě bude otravovat? (:-))) Co budeme dělat dnes večer, co budeme dělat v životě? A v tom je celý svět ztracen, a proto tohle učení klade důraz na bytí. Nepopírám, že dělání hraje také důležitou roli v životě, pro rovnováhu, ale protože náš svět je ztracen v dělání, v současné době je pro lidi důležitější, aby jim byla ukázána cesta zpět do bytí, ke zdroji veškerého života. Do bezčasého, beztvarého zdroje všeho života, který je někdy zván Bůh. Ale já mu tak neříkám, to slovo už bylo příliš mnoho užíváno.

Takže vy si chcete uvědomit Boha, ale také chcete dělat. A tak je zde život ve formě, který se rozvíjí v čase, a beztvarý jeden život, který je – ne že byl a bude – který je věčný a nemá co činit s časem. Je věčný, bezčasový. Podstata toho, kdo jste. A jak to vidím já, uvědomění, to je to, co je teď třeba na planetě, není to zvýšení schopnosti dělat, protože my jsme v dělání už velmi dobří, jsme v tom tak dobří, že naše dělání už téměř zničilo planetu a nás samotné, až tak jsme dobří v dělání. Jsme v tom dokonalí. A tak je nyní hlavní najít rovnováhu, zdroj, z něhož to vše pochází, to je to hnutí zpět domů, návratu domů. Takže je zde hnutí pohybu ven, do dělání, do formy, a je zde hnutí návratu k jednotě.

A váš život kvete, když můžete vyjádřit obojí, když jste zde jako dočasná fyzická forma. Samozřejmě, jste mnohem více než to. Bytí je právě teď pro lidi důležitější – na celé planetě najít dimenzi bytí. Když to říkám, myslím tím, že je to věc vesmíru. Jinými slovy, vesmír chce i pohyb ven, ale chce také pohyb zpět ke zdroji. Chce sám sebe poznat také jako jednotu.

Slova, která používám, jsou samozřejmě extrémně neadekvátní, je to něco tak gigantického, že to není možno vyjádřit slovy. Je to jen vzdálené přiblížení k pravdě. Ale pokud to víte, je to v pořádku, protože slova by vás mohla zmýlit, mohli byste začít věřit každému slovu. Slova jsou ale jen ukazatele, je to jako báseň, je to jako když Ježíš říkal: Království nebeské je jako toto, a v jiném přirovnání zase Království nebeské je jako toto, nebo Můžete se na něj dívat jako na toto, nebo takhle. To jsou všechno přirovnání. Protože na něj nemůžete ukázat přímo, jenom lehce načrtnout a namalovat – je to asi takhle nějak.

Takže, jsem si jist, že každý z vás v sobě samém má v sobě ty dva pohyby. Ale protože jste zde, to naznačuje, že vesmírný pohyb návratu se ve vašem životě stal důležitějším. To neznamená, že jste opustili veškeré dělání. Samozřejmě, že ne, pořád chcete dělat. Ale uvědomujete si extrémní důležitost bytí. A když říkám vy, nemyslím tím žádnou osobu. Je to celek, který se pohybuje tím směrem, prostřednictvím vás. Protože nejste vy a vesmír, ale vy jste vesmír. Je snadné mít chybné chápání: Já jsem ve vesmíru. Tady jsem já, a tady je zbytek světa. To je chybné pojetí sebe jako oddělené entity, která byla nějak vložena do vesmíru a nějak se tu vynořila. Svého času byly komedie Mr. Bean, a na začátku každé epizody on jakoby spadl z nebe na zem, a najednou byl v tomto světě, ve světle reflektoru, vstal a nevěděl co dělat, zda má jít tudy nebo támhle. Svým způsobem je to krásná věc, protože je to výpověď o tom, jak lidé vnímají sami sebe, že byli někam vhození. I existencialističtí filosofové mluvili o tom, že jsme vhození do tohoto světa. A pak, co máme dělat sami se sebou? Samozřejmě nejste vhozeni do tohoto světa, protože vy jste tento svět, vy jste vesmír, vy jste nebyli do něj vloženi, ale vy jste z něho vzešli. A pak se vracíte zpátky. Nejste odděleni, vy a vesmír, cokoliv se stane ve vás, stane se ve vesmíru. Vy jste vesmír. Je snadné vnímat to chybně.


Očkování decimuje populaci

Na pravé liště tohoto blogu má své pevné místo odkaz na web Sloboda očkovania, jehož články považuji za velmi důležité. Doufám, že nezůstává nepovšimnut ... a myslím, že jeho informace jsou právě teď důležitější než chemtrailsové úvahy, protože i česká očkovací politika právě tiše, zdárně a s pomocí zákona likviduje zdraví celé naší mladé generace ...

Právě se mě tato tématika tak nějak více týká, mám kolem sebe dost rodin s malými dětmi, a vidím, jak zoufale neinformovaná je většina z nich ohledně očkování. Big Farma Propagandou vystrašení a zákony deptaní mladí rodiče cpou svým děťátkům co nejdříve všechny možné povinné a nepovinné vakcíny - a pak se celá jejich rodina trápí v bludném kruhu nemocí způsobených právě těmito vakcínami. Myslím, že není skoro žádné malé dítě, které by netrpělo následky očkování. Osvícenější rodiče pak navštěvují homeopaty, kteří jsou schopni jakž takž nepříznivé důsledky zlikvidovat, ale dá to práci a trvá to dlouho.

Je velmi těžké předat rodičům tyto informace, protože jsou přesvědčeni, že dělají pro své děti to nejlepší. Je  to stejně těžké jako předat někomu informace o chemtrails - ale třeba budete mít štěstí na někoho vnímavého, kdo bude schopen pochopit a ušetřit svému děťátku a své rodině třeba každotýdenní noční rychlojízdy s dusícím se dítětem na pohotovost a hospitalizace z důvodu "astmatu" či jiné nevysvětlitelně vzniklé choroby ...

Dávám sem pro inspiraci alespoň obrázky nově připravovaného letáku, který obsahuje všechny potřebné informace. Pokud je to nečitelné, snadno si zajdete pro více informací na zmíněný web, jehož tvůrce velmi obdivují a velmi jim fandím ... http://www.slobodavockovani.sk/letak/2vydanie/

29. listopadu 2011

Film: Jako v nebi

Děkuji čtenáři za odkaz na krásný film.
Film o Švédsku, lásce a o síle hudby. Světoznámý dirigent Daniel Dareus se při jednom představení zhroutí. Přepracovaný a vyčerpaný se rozhodne změnit svůj život a odcestuje do svého rodiště, do malé vesnice na severu Švédska. Během cesty vzpomíná na své dětsví, na své hudební začátky a na výprask od vesnických kluků. Krátce po příjezdu je požádán, aby pomohl vést místní kostelní sbor. Nedokáže odmítnout a od toho okamžiku se život jeho i obyvatel vesnice mění. Nalézá nové přátele i lásku.
Hlavní role: Michael Nyqvist a Frida Hallgren
http://www.imdb.com/title/tt0382330/

27. listopadu 2011

Nádhera zimního Ještědu a chemtrails

Fotky ukazují překrásnou zimní oblačnost, jako bychom ve vysokých vrstvách atmosféry měli peřinku přes naši zem a Slunce již k horizontu nakloněné z mohutné dálky ozařovalo zespod tuto vrstvu.
Možná budete mít nápad někdo, co to je to za vrstvu odrážející paprsky v červeném spektru. Červánky byly vždy co si pamatuji, ale ve výšce min. 20km nejsem si jistý.
Z čeho je ušitá peřinka - zdá se mi velká výška na oblaka v 20km výšce :) ...

Ještě bych dodal, přichází nový pohled na vše a to i s možností, stabilizace počasí, bez toho aniž by se lidi změnili ?
Začali koukat kolem sebe. Přiznat si, že opravdu není všechno tak sladké jak se zdá. Být opravdu důsledným člověkem a být připraven přijímat skutečnou pravdu o sobě, jaký jsem a otevřeně přijímat pohledy druhých. Nebýt uzavřen ve světě, který je tvořen s vytvořených pravidel definovaných systémem, protože to je jen forma funkčnosti společnosti. Ale otevřeně přijímat děj života za odevzdaný matce zemi a bohu stvořiteli, tím se staneme přáteli života. To vše je odrazem v nás a tvoří celek našich myšlenek a tím i naší osobnost. Pokud naše osobnosti budou mít profil programu systému vládnoucí vrstvy a pevně věřit, že to jsou hranice naší představivosti a možností pro život. Bude naše pravda o nás a skutečnost potlačena jen proto, že ji nejsme schopni ještě pochopit? I když vše se rozevírá a otevírá, bude vidět - že nebude třeba boje ani násilí, bude jen poražených a přežití.
Musíme si přiznat, že někdy zákony matky země pracují přesněji než naše samostatná mysl a tím otevřeně přiznat, že se musíme pokořit jejím zákonům. Ale naučit se stabilizovat počasí, které určitě 7miliard lidí musí ovlivňovat už jen svým vyzařováním energie. Naučit se harmonizovat obrovské problémy proti tomu nic nemám. Mám rád StarGate.
Ale představa, že tyto technologie mohou být použity ve válce v masovém měřítku je hrozná. Když vím jaké jsou teď ve světě nepokoje.
S přátelským pozdravem,
čtenářEckhart Tolle: Jak čelit nepřízni 1

Z nahrávky Facing Adversity, zveřejněné v ET TV, říjen 2011
Překlad: Orgonet

Věřím, že nikdo zde nespěchá, abychom už začali, máme plno času, nebo spíše, je zde uvnitř vás nekonečnost přítomného okamžiku.

Vítejte. Prociťovat ticho uvnitř sebe, to  je to, na čem teď nejvíce záleží. Všechno ostatní je něco, co se děje. A to něco, co se děje, už není tak problematické. Stává se to problematickým, když je tu jenom to něco a vy si nejste vědomi ničeho jiného.

Pokud jde o podstatu tohoto setkání, a skutečnou podstatu vašeho života, je už tady a teď. Nepotřebujete hodinové předběžné vysvětlování nebo nové pojmy ani teorie, které byste přidávali do své mysli, takže můžeme říci, že pravá podstata toho, že jsme tady, je být si vědomi této hloubky, kterou také můžete nazývat ticho, nebo jinak, prostor, duchovní dimenze, to nepodmíněné, přítomnost, jakkoli.

Velká většina lidí na této planetě to stále nemá. Stále větší počty si uvědomují tuto dimenzi v sobě, ale samozřejmě ještě je před námi dlouhá cesta, než se většina stane vědomou této dimenze. A je pravda, že pro většinu  je jediný způsob, jak si ji uvědomit, prostřednictvím nepřízně. Ne pro vás, protože vy jste už svou dávku nepřízně pravděpodobně dostali. To nutně neznamená, že už jí nepřijde více, ale pokud přijde, už to nebude tak zlé, protože vy už máte onu prostornost  v pozadí. A pak, víte jak na to. Už to nezaujímá celek toho, kdo jste.

Pojem nepřízeň mě napadl včera večer, když jsem poslouchal zprávy. Jsou doby, jako právě teď, kdy existuje kolektivní nepřízeň v mnoha různých částech světa, právě se to děje a ještě se to bude dít. To znamená, že velké počty lidí společně, v jednotlivých zemích či místech, zažívají věci, které v jiných dobách byly jen osobní nepřízní, ale teď je mnoho lidí zažívá společně.

Nepřízeň odnímá něco z vašeho života, ničí řád ve vašem životě, dojde k nějaké ztrátě nebo úmrtí. Pro mnoho lidí to znamená, že věci, které tvořily základ jejich života, jsou jim náhle odňaty. To je bolestné. Ale je to také šance si uvědomit, že existuje mnohem reálnější základ pro váš život, kterého jste si nebyli vědomi. Že to, co jste pokládali za základ vašeho života, bylo vždy nestabilní a vratké a nestálé, jenom jste to nevěděli. Takže když tady sedíte na této nesmírně vratké židli, kterou skutečně je, neuvědomujete si, že se může v kterémkoli okamžiku rozpadnout, a také se nakonec skutečně rozpadne, mohla se rozpadnout kdykoli. A když si to neuvědomujete, když ji pokládáte za základ svého života, zjistíte, že to nebyl skutečný základ, žádná skutečná báze pro váš život.

To se týká fyzických struktur, vašeho zaměstnání, i všech věcí, které vám dávají pocit bezpečí, včetně penzijních fondů – ani tyto věci nemusejí trvat. Investice – jeden den vypadají tak solidně, a příští den si přečtete noviny a uvědomíte si, že nebyly vůbec solidní. Nebo fyzické struktury – dům – vypadá tak pevný a není to tak, stačí trochu pohybu a je po něm. A to, co vidíte jako takzvaně váš život, se rozpadá, a je to bolestné. Nepopíráme, že to není bolestné. Je to bolestné. Ale je to pro lidi i šance, příležitost jít hlouběji  a uvědomit si základ, pravý základ bezpečí, který nemá nic společného s vnějšími věcmi vašeho života.

Zdá se, že pro mnoho lidí je nezbytné zažít nepřízeň ve formě ztráty, aby tam byli zahnáni. Dobrovolně tam nejdou. Nepůjde tam ani každý, kdo zažil nepřízeň. Může reagovat odporem. Buď bude hluboce rozzloben, říkat, že to není spravedlivé, to se mi nemělo stát, nebo bude v depresi, já už nemůžu, nebo bude pět let plakat, bude prostě reagovat odporem. A tak zůstane ještě hlouběji uvězněn v rigidním vzorci.

Ale je tu šance, že můžete jít hlouběji a přestat se snahami identifikovat se s jakoukoli formou ve svém životě. Z vnitřní hloubky vyvstane něco, co je plné míru, nemůžete to pojmenovat, ale náhle se vás dotkne něco, o čem jste nevěděli, že ve vás existuje. Někdy tomu říkám beztvarost, nebo duch, protože duch je bez tvaru. Najednou máte mír, který přesahuje veškeré chápání. Chápání to nemůže vysvětlit. Nu, já se pokouším to vysvětlit, ale je to těžké (:)))) (12.12)

Ale ta dimenze, do které někteří lidé musejí být zahnáni nepřízní, je přítomna už tady, v tomto okamžiku. Takže místo toho, abychom byli do ní zahnáni, my, kteří jsme zde shromážděni, tam jdeme dobrovolně. Vlastně nikam nejdeme, ale dobrovolně se otvíráme této dimenzi. Je to dobrovolná smrt, smrt falešného já, které odvodilo svůj pocit identity ze všech možných věcí, většinou myšlenkových struktur. Věci se staly myšlenkami a vy jste se s nimi identifikovali.

A tato stavba vytvořená z myšlenkových struktur se rozpadne – věci a vnější svět nemůžete totiž zažívat přímo, ale stanou se myšlenkovou formou. Předtím, než se můžete identifikovat se svým autem, se auto musí stát myšlenkovou formou, mentálním pojmem, protože nevíte, co je tam vně. Musíte si říci MOJE BMW. Předtím je ničím, je to pouze kov a materiál, ale stane se myšlenkovou formou, v niž je obsaženo Já, a pak se stane součástí vašeho pocitu toho, kdo jste. Takhle to funguje. A teprve až se to BMW poškodí, nebo něco jiného se poškodí, pak poznáte, zda jste s ním byli identifikováni. Je snadné říci: Já se s ním neidentifikuju, prostě jsem si ho koupil, je to auto za sto tisíc dolarů, ale nejsem s ním identifikován. OK, možná že ne. Ale jestli je to pravda, to zjistíte, až se to auto poškodí, nebo vám ho někdo při nehodě poškodí, až přijde nepřízeň. Pak zjistíte, jestli jste identifikováni či ne. (:-))) Takže zkouška vám ukáže, jak daleko jste, pokud se týká falešného pojmu vašeho já. Ta zkouška přijde často formou nepřízně.

Nejběžnější formou nepřízně není zemětřesení, to se vyskytne jednou za život nebo vůbec ne, ale nejběžnější je stýkat se s obtížnými lidmi. Když se podíváte na svůj život, zjistíte, že ostatní lidé jsou významným zdrojem nepřízně. (:-))) Zemětřesení jsou ve srovnání s tím relativně vzácná. Je to možná mírnější forma nepřízně, ale je tady pořád. Nepřízeň vytváření ostatními lidmi je tu pořád. Nemůžeme se jí zbavit. A když se zbavíme některých lidí, přijdou do vašeho života další a za malou chvíli už hrají stejnou roli, stávají se zdrojem nepřízně. A důvod je, že lidé jsou identifikování s falešným smyslem své egoistické entity na povrchu, což není podstata toho, kdo jsou. Ale oni neznají podstatu toho, kdo jsou, a proto se stávají zdrojem potíží, pro sebe i pro jiné. To je normální život. Když nevíte kdo jste, stáváte se potížistou sami pro sebe – trápíte sami sebe v noci, a během dne jste trápeni ostatními, a pak se stáváte trápením pro ostatní. Nemůžete si pomoci. To je normální existence. O tom jsou filmy. A proč? Protože neznáte podstatu toho, kdo jste. Takže zdroj nepřízně jsou ostatní lidé, určitě si na nějaké ve svém životě vzpomenete.

A možná že už nejsou zdrojem, možná už je to minulost. Možná jste už přestoupili za to vše. To mi připomíná historku o staré paní: Pastor v kostele káže: Máme všichni odpustit svým nepřátelům. Je tu někdo, kdo ještě neodpustil svým nepřátelům? Jedna stará paní zvedne ruku a řekne: Já. Pastor: A proč jste jim neodpustila? Paní: Já nemám žádné nepřátele. Pastor: Ach, to je nádhera, tady ta paní nemá žádné nepřátele. Pojďte sem a řekněte, jak je to možné, jak jste to udělala? Paní přijde a řekne: Já jsem ty potvory přežila. (:-))))) To samozřejmě není transcendence. (:-))))

Je velmi snadné si něco nalhávat pokud jde o duchovní úspěchy, ale pokud máte pochyby, dobrým testem je to, jak reagujete na nepřízeň ve svém životě. To vám dá náznak vaší úrovně vědomí, nebo stavu vědomí. Nemusíte čekat na zemětřesení, abyste poznali, jak jste na tom. protože to je vzácné. Ale, jak jsem právě navrhl, podívejte se na ostatní lidi, do jaké míry jsou pro vás zdrojem nepřízně ve vašem životě. To znamená vztahy, jaká je míra konfliktů ve vašem životě. Konflikty s ostatními. Nejde o to, abyste se posuzovali, jen se podívejte. Jaká je reaktivita, stupeň reaktivity ve vašem životě, vůči onomu“naprosto iracionálnímu chování těchto lidí“. Jak moc reagujete, když něco jde špatně, když někdo nedělá, co by měl dělat. Nebo, „Jak se opovažuje tohle říkat?“ Nebo v prosté diskusi, jak často vy znáte pravdu a oni ne? Nebo se podívejte ve svém životě na toto: Jestliže vy máte vždycky pravdu, v různých oblastech života, a jestliže ostatní lidé se vždycky mýlí, zkuste si říci: „Jak je to možné, že já mám ve svých pohledech vždycky pravdu (:-)), a všichni ti lidé v mém osobním životě i v práci nebo kdekoli se vždycky mýlí? Není to zajímavé? Já mám vždycky pravdu.“ (:-))) Takže by vás mohlo napadnout maličké podezření, že by tady mohlo něco nebýt v pořádku, protože vy máte vždycky pravdu. Je možné, aby lidská bytost měla vždycky pravdu? To musím být vyšší  bytost .... (:-)))) (23.00)

26. listopadu 2011

Zajímavý východ Slunce

Foceno 17.11.pod Vysokým nad JIzerou před východem Slunce, hezké a klidné předvánoční dny. MirekAtlantická blokáda protržena?

Navazuji na předchozí Snowmanův článek o blokádě Atlantického proudění.

Včera večer ta situace vypadala ještě beznadějně zablokovaná, a dnes ráno koukám, že tu pršelo! Dle satelitů se zdá, že se blokáda v noci narušila.

Ale daleko pravděpodobněji klimouši zákeřně vyrobili přechod umělé "fronty" nad ležící studenou masou vzduchu za účelem mrznoucího deště a ledovky.Srážky nebyly nejsilnější tam, kde je vidět nejvíce oblačnosti (výše), ale šly v pruzích, nad StřČ aJČ začaly v této "haarpové vidlici" a postupovaly dále do Rakouska, cestou sílily.


Tady celkem slušně "sprchlo", a sem tam je tu ledovka. Takže opatrně!

Pokud si správně vykládám legendu k snímku Airmass (není to tak jednoduché, a nemůžu teď najít přesný výklad barev, ale přísahám, že nedávno tam byl), tak si klimouši udržovali do včerejška za blokádou masu neuvěřitelně teplého vzduchu (červená barva), zatímco Evropa ležela ve studeném (modrá a zelená barva). Když už se jim blokáda protrhla, využili teplého vzduchu nad studeným k vytvoření náledí.

Vzduchové masy dle teploty včera:Vzduchové masy dle teploty dnes:

Meteorolog k blokádě Atlantického proudění

Snowman napsal:


Posílám komentář k tomuto článku http://orgo-net.blogspot.com/2011/11/blokada-atlantickeho-proudeni.html , zároveň s pár dalšími poznatky o aktuálním počasí.

Naprosto souhlasím, že prakticky všechny popisované jevy jsou důsledkem naprosté záměrné blokace Atlantického proudění. Husté chemtraily nad Z Evropu zabraňují většímu ohřívání povrchu, které by způsobilo vzestupný trend proudění, tedy u země by to mělo tendenci od Atlantiku přitáhnout Tlakovou níži. Stejný důvod mají pásy oblačnosti táhnoucí se na hranici oceánuhttp://4.bp.blogspot.com/-QAA0do6lhZ0/Tsx7QlEq0HI/AAAAAAAAGqI/YMuH12otILQ/s1600/22113.jpg 


 Inverzní deka a udržovaná chladná vrstva vzduchu u země v naší oblasti zase brání příchodu Níží, které "řádí" v Západním středomoří. Ty občasné "fronty" z vysoké oblačnosti, co sem tam přes nás přejdou, a trochu to tu rozhodí, tak jsou zřejmě pozůstatky zblokovaných front, které se nepovedlo úplně rozpustit - a je to další důkaz pro ovlivňování - jaktěživ jsem v meteorologické teorii nenarazil na zmínku, že by mohly přes půl Evropy přecházet lajny vysoké oblačnosti, nesouvisející s přízemním prouděním a jdoucí trvale proti němu (střih větru se někdy vyskytuje, ale jen na malých rozlohách, blízko ostrých rozhraní...).
Centrálním Tlakovým útvarem v Evropě je stacionární Tlaková Výše, která tu drží neuvěřitelných 5 týdnů bez větších změn! Přestože oblačnost se nám alespoň občas měnila z jasna do deky a naopak, tak tlaková výše nad námi akorád neustále přemísťovala svůj střed ve stálém cyklu Německo - Skandinávie - Ukrajina - Německo, což z globálního pohledu znamená, že stála na místě...
Aktuální situace: http://4.bp.blogspot.com/-QAA0do6lhZ0/Tsx7QlEq0HI/AAAAAAAAGqI/YMuH12otILQ/s1600/22113.jpg

Mohli byste teď někteří, kdo jste skeptičtí říci - jen jestli tu ten Snowman nezkouší nějak nekale pracovat s termíny, kterým moc nerozumíme, a namluvit nám, že se děje něco divného...a ono přitom je to běžné.
Jestli si to myslíte tak vás teď pravděpodobně "ledovou sprchou" vyvedu z omylu:

Listopad 2011 asi skončí v Česku jako nejsušší listopad v historii měření!!!
Pokud se nestane v příštích pár dnech něco nečekaného, tak minimálně třetině území bude úhrn roven 0,0mm, téměř nikde nepřekročí 1mm - a to průměr pro Listopad se v ČR pohybuje kolem 40mm!!

Nezdá se vám to divné už od podstaty, celý ten vývoj počasí poslední měsíce? Velmi deštivý a chladný červenec a začátek srpna, ke konci srpna - už na sklonku léta - rekordní vedra a od té doby prakticky nepřetržitě anticyklonální situace, velmi teplé a slunečné - suché září, anticyklonální říjen ve znamení babího léta; a teď napůl jasný, napůl inverzní (ikdyž spíše "falešně inverzní") vysušující listopad, nejsušší v historii měření.....a k tomu všechna ta chemtrailová oblačnost, atd, atd, atd...
Jak příhodné - vysušit vše před zimou, ve které samé jsou největším postrachem holomrazy...

Na umělou blokaci Atlantického proudění poukazuje i další skutečnost - chování meteorologických modelů! Před 3-4dny se zdálo jasné, že v sobotu (zítra) přejde silná fronta od Západu, kolem blízko - přes Baltické moře -  přecházející Tlakové Níže, a silný Z-SZ vítr to tu profoukne a přinese to kolem 10-20mm srážek, od vyšších poloh klidně půlmetr sněhu....
.....Předpověď se do 2 dnů naprosto změnila, nespadne ani 1mm, akorát se naštěstí zítra trochu rozpustí inverze a teplota dole stoupne nad 5C, ale pořád chabé.

Přesto nějaké dobré zprávy tu jsou - Atlantické proudění nemůže zůstat blokované věčně, a teď už zdá se konečně změna začne vyvíjet. Ovšem pomalu a ztuha. Tlaková výše odejde ze střední Evropy, ale než se možná prosadí nějaké vlhké proudění, asi si zhruba za týden ještě "užijeme" další vlnu inverzního, ale teplejšího počasí, s fénovými efekty na některých specifických místech v ČR....

Jinak - srážky za listopad do včerejška v celé Evropě --- vážení jsme tu za poslední měsíc sušší než Libye a to velkoplošně; zato na pár místech mají povodně... http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/388798_221008597970684_100001846355038_512681_653258692_n.jpg


Pěkný den,
Snowman25. listopadu 2011

Matthew: kompletní sdělení na listopad 2011

Matthew Ward –  5. listopadu 2011


Vzedmutí  energie 11. 11. 11.; aktivity Illuminátů se zklidní; strach; původ a účel svobodné vůle a karmy; jak začala negativita; dodatky Stvořitele k jeho zákonu svobodné vůle; vysvětlení Boha; cíl všech duší; životní formy první a druhé hustoty; vzorové komunity.

1. S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Společně s vámi pozorujeme stálý postup světla, tak jak se hnutí Occupy šíří po Spojených státech a dalších zemích, a duch svobody, který inspiroval „Arabské jaro“, pokračuje. Dokonce i lidé, kteří nevědí, že tyto důležité události jsou způsobeny vyššími frekvencemi na cestě Země k vzestupu si uvědomují, že váš svět se významně a rychle mění.

2.A brzy se ten pohyb ještě zvýší. V nebeském kalendáři jsou „časové kapsy“, které jsou obzvláště výhodné pro vzedmutí energie, a jedna taková kapsa bude za pár dní, 11.11.11. Vzedmutí, které bude pro Zemi tažnou silou vpřed na její cestě, ovlivní lidi různě. Ti, kteří jsou nevyrovnaní tím, že jsou ponořeni do nízkých vibrací, pocítí rozčilující fyzický a emocionální neklid. Pracovníci světla, včetně miliónů těch, kteří sami sebe mezi ně nepočítají, budou mít pocit povznesení, protože budou plynout ve zrychleném tempu vesmíru.

3.Pravdy a reformy budou katapultovány mezi vás, protože už nelze odkládat mistrovský plán nejvyšší vesmírné rady na osvobození vaší planety od tisíců let nadvlády temnoty. Proto snahy posílit Evropskou ekonomiku nezabrání hrozícímu kolapsu globální ekonomiky, která je dlouho ovládána Illumináty. Proto místní, státní, provinční a národní vlády přistoupí na požadavky občanů na zlepšení jejich života, a proto se války a jiná násilí zklidní.

4.Ještě nějakou dobu budou Illumináti klást odpor veškerému postupu ke dramatickým změnám takovými zábavami a rušením jako jsou jejich falšovaný terorismus, podfuky na burze, uplácení a vyhrožování politikům, omezené pokračování v chemtrails, řízení počasí, a samozřejmě desinformace naplněné strachem. Protože světlo na planetě nepřetržitě sílí, je logické, že se ptáme, proč pořád ještě pokračují. Odpovědí je strach.

5.Mnozí lidé, kteří se bojí toho, co se právě děje, i toho, co je před nimi, nevědomky pomáhají Illuminátům vyzařováním energie strachu, kterou temní potřebují, aby mohli udržet své bytí. S vědomím, že Zlatý věk na vašem blízkém horizontě již existuje v kontinuu, se můžete cítit klidní – nejen klidní, ale i nedočkaví! – a vysoké vibrace vašich pocitů budou vyzařovat do světa. Věčný vyrovnávající pohyb Země umožní vašemu světlu, aby dosáhlo i těch, kteří ho potřebují, aby překonali svůj strach.

6.Neochvějnost pracovníků světla, světlo těch, kteří se probouzejí, a pomoc naší vesmírné rodiny rychle oslabují poslední zbytky moci Illuminátů. V nadcházejícím roce jejich úžasné síly, které zabránily americkému presidentu Obamovi plně provést jeho světelnou misi, budou rozervány a budou odhaleny pravdy o rozsahu jejich mocenského bloku, který vykolejil nebo překroutil jeho reformní úsilí. To se stane známým, a stejně tak to, že za scénou spolupracuje s vyvinutými dušemi z jiných civilizací, a uvidíte jeho výkonnost při spolupráci s ostatními vůdci, aby nastolil stabilitu a harmonické vztahy mezi všemi národy.

7.Triumfující výsledek svobodného rozhodnutí Země vstoupit do čtvrté hustoty velmi krátce před či po konci roku 2012 je zajištěn od počátku jejího vzestupu ven ze třetí hustoty před 70 lety. Ve své lásce ke každičké duši by chtěla, aby ji doprovodili všichni, ale to je záležitostí svobodné volby každé osoby. Naše znalost individuálního a kolektivního vědomí obyvatel Země nám naznačuje, že většina z nich nechápe svobodnou vůli. Toto téma bylo dlouho námětem filosofických a teologických diskusí, ale bez znalosti původu a účelu svobodné vůle ji nelze pochopit.

8.Tento nedostatek poznání způsobil, že mé matce byly zaslány otázky a komentáře. Požádal jsem ji, aby nějaké vybrala a vložila na toto místo našeho poselství.

Jak může milostivý Bůh nechat své děti tak hrozně trpět? Proč dává Bůh přednost svobodné vůli temných nad svobodnou vůlí bytostí světla? Proč dovolí Bůh, aby se děly hrozné věci dobrým lidem, kteří si to nezaslouží? Bůh je všemocný a mohl by se zbavit veškeré temnoty, tak proč to neudělá? Svobodná vůle neexistuje – život je předurčen karmou, kterou hromadíme. Jestliže je Bůh opravdu milujícím Bohem, proč nezpůsobí, aby úsilí o mír na Zemi mělo úspěch? Možná že slova Bible o pomstychtivém Bohu jsou pravdivá, ale ne každý je neposlušný jeho zákonů, tak proč musí miliardy platit za to, co dělá pár lidí? A: Litanie hrůz pokračuje s nezmenšenou silou. Každý den slyšíme zprávy o dalších pobuřujících činech – manipulace lidské mysli, masové krádeže, invaze, věznění, záměrné vyhladovění, únosy, obtěžování dětí, otroctví, mučení, pokusy o genocidu. A „nejvyšší instance“ bouřlivě mlčí. Proč?

9.Vyjasnění svobodné vůle a karmy je životně důležité, nejen proto, že mnohé duše hledají odpovědi na tyto otázky, ale protože klíčem k vzestupu se Zemí anebo k jeho promeškání je právě pochopení kosmických principů, které řídí život v tomto vesmíru.

10.Povíme vám o svobodné vůli, o právu si zvolit, a jeho neoddělitelném komponentu manifestace, což je schopnost udělat cokoliv, co si lze představit; jak vstoupila temnota do toho, co mělo být nejvyšším darem všem duším; a o karmě, neomezených možnostech pro duši, aby dosáhla vyrovnané zážitky nutné pro intelektuální a spirituální vývoj.

11.Vše začalo s prvním sebevyjádřením Stvořitele – „Velkým třeskem“, který vytvořil vesmírné království a archanděly. Z nekonečné lásky Stvořitele pro své první duše jim dal do jisté míry svobodnou vůli a vrozenou schopnost spolutvoření – mohli používat energie lásky a světla z podstaty Stvořitele, aby manifestovali, na cokoli pomyslí. Na počátku pracovali v dokonalé čistotě. Archandělé zamýšleli udělat další království  andělských bytostí, a s užitím energie Stvořitele vytvořili duše, které tak jako oni sami byli pouze energií a vědomím světla a lásky.

12.Po neznámé době udělali archandělé bohy a bohyně, někteří z nich byli čistou energií jako jejich spolustvořitelé, a někteří měli potenciál formy. Tento potenciál umožňoval manifestaci materiálů s hmotou, nebo hustotou, která dovolila duším produkovat jakékoli formy, které si mohly představit, a tyto duše spoluvytvořily vesmíry, které tvoří kosmos. Stvořitel vybral bohy a bohyně jako vládce nad vesmíry, a jeden z těchto bohů, kterému mnozí z vás říkají Bůh, se stal vládcem tohoto vesmíru.13. V průběhu těchto dlouhých věku spolutvoření byly veškeré manifestace, ať už z čisté energie (archandělové, andělé) – nebo ve formě (jiní bohové a bohyně a vesmíry) z podstaty čisté lásky-světla Stvořitele. A protože počátky všech duší jsou a věčně budou ve Stvořiteli, On chtěl, aby všechny duše v kosmu měly stejné privilegium jako ty první, a tak rozhodl, že vybraní bohové a bohyně mají právo a odpovědnost stanovit zákony řídící jejich příslušné vesmíry, ale že jsou zavázáni respektovat Jeho kosmické zákony, mezi něž patří svobodná vůle.

14.  Někdy během toho, když byly k dispozici materiály pro tvoření jak zvířat tak lidí, se svobodná vůle vymkla z ruky – znáte to jako příběh o Luciferovi a jeho skupině padlých andělů. Ti začali kombinovat tyto dva druhy materiálů, aby vytvořili inteligentní pololidská a polozvířecí stvoření, jako kentaury, satyry, mořské panny a hochy, a další, o nichž mluví vaše mytologie. Někteří byli určeni k tomu, aby dělali práce, které nemohli nebo nechtěli dělat lidé, jako například rychlé předávání vzkazů nebo práce pod vodou, a někteří byli uděláni prostě k tomu, aby byli krvelační, jako draci na souši i ve vodě. Protože tehdy nebylo naprogramování DNA pro stárnutí, tato inteligentní stvoření žila v trápení po tisíce vašich kalendářních let.

15. Čím více Lucifer a jeho následovníci se bavili ve vytváření těchto životních forem, tím více se vzdalovali od světla. Když si někteří uvědomili, že zneužívají svého daru svobodné vůle, vrátili se k manifestování ve světle. Někteří pokračovali ve vytváření kreatur dle svých deprivovaných idejí, vytvářeli stále hustší a hustší energie a jejich světlo sláblo, až na jedinou jiskru spojení se Stvořitelem, která jim zůstala jako životní síla. Negativita vytvořená jejich myšlenkami a skutky a strádání oněch kreatur, které udělali, vytvořila masívíní mocné silové pole nazvané „temné síly“.

16. Z tohoto zdroje všechny duše kdekoli v tomto vesmíru, které  mají sklon k chamtivosti, bezohlednosti, touhy po moci se staly loutkami této bídné temnoty. Nedávno se tento vědecký princip interakce, který je od Stvořitele, stal známým jako zákon přitažlivosti, neboli „stejné přitahuje stejné“. Energie temných myšlenek a tužeb duše přitahuje stejný druh energie v tomto rozsáhlém poli negativity a přináší ji do životů duší, do jejich světů a kolektivních vědomí jejich světů. Právě to se stalo na Zemi. Když byla osídlena, tato planeta, která byla kdysi známa po celém vesmíru jako ráj a jako jeden z oblíbených výtvorů Boha, byla pohlcena negativitou přinesenou těmito civilizacemi.

17. Pouze Stvořitel může opravovat své zákony a v případě svobodné vůle to učinil dvakrát. Ve starých dobách ty nejhustší a nejtemnější duše použily svou svobodnou vůli nejen k tomu, aby ovládly slabší duše, ale také usurpovaly svobodnou vůli těchto slabších duší. To vytvořilo takovou nerovnováhu mezi světlem a temnotou v celém kosmu, že Stvořitel, aby znovu nastolil rovnováhu důležitou pro udržení relativně stabilního pohybu všech těles, rozhodl, že nejtemnější duše musejí navrátit ovládaným duším jejich svobodnou vůli. Ony to učinily, ale tyto duše byly tak dlouho zbaveny používání svobodné vůle, a byly snadno manipulovány temnotou, dokud nezačaly přijímat nepřetržitě nabízené světlo.

18. Druhou výjimkou Stvořitele je to, že ve vesmírném prostoru nesmějí již nikdy být použity jaderné zbraně z důvodu, že to znamená velkou devastaci pro duše – ne pro těla, ale duše – a pokud se o to někdo pokusí, vládce vesmíru má právo tomu zabránit. Proto s Božím svolení naše vesmírná rodina v blízkosti Země zabránila od 11. září 2001 asi tuctu pokusům Illuminátů o nukleární terorismus.

19. Ve všech ostatních případech, kdy je svobodná vůle záměrně užívána pro vytváření zmatku, devastace, smrti a utrpení, není dovoleno vládcům vesmíru zasahovat. Takže, i když se může zdát, že Bůh dovolil, aby svobodná vůle temných převážila nad svobodnou vůlí světlých duší, není tomu tak! Chtěl by, aby život na Zemi byl v lásce a míru, ale nemůže zastavit ty, kteří jsou zaměřeni na práci proti takovému světu. A protože každá duše v tomto vesmíru je Jeho součástí, a On je bezpodmínečně miluje jako součásti Jeho duše, nestraní ani jednomu ani druhému.

20. Matko, prosím, najdi části svých textů, kde to Bůh vysvětluje a vlož je sem.

„V jednom stádiu mé Totality jsem byl čistým světlem a láskou. Pak části mých stvoření sestoupily do temnoty, o níž mluví Matthew, nicméně zůstaly neoddělitelnými částmi mého celku. A jimi zůstávají.“ ...
„Pokud jde o pokrok na Zemi, oplakávám každou duši, která trpí jakýmkoli způsobem, a těším se s každou duší, která cítí radost. Já jsem duší všech „nejhorších“ i „nejlepších“, takže nemohu být oddělen od „nejlepších“ ani od „nejhorších“. Jsem šťasten z toho, co se děje na Zemi? Pro ty, kteří jsou šťastni, jsem šťasten také. Pro ty, kteří si dělají starosti, že jejich tyranská moc se zmenšuje, si také dělám starosti.“ ...
„Máte starost, že se stavím na něčí stranu, nebo lépe řečeno, že se nemohu postavit na ničí stranu. Jak vám to nejlépe vysvětlit, mé dítě? Já jsem tolik jemnost a hledání na cestě světla, kolik si přeješ být ty, a přece je jedna má část, nemohu popřít, duše těch, jejichž zájmy, činy a motivy nazýváš zlem. Nejsem oddělen od této duše, a cokoliv tato duše učiní se všemi následky, ať to jakkoli pokládáš za „nebožské“, stane se to součástí mého celku a neoddělitelnou součástí mne. Takže, říci, že se stavím na něčí stranu, je prostě nevědecké, ne?“
„Jestli bych chtěl vidět CELEK života na Zemi v míru, lásce, sdílení, péči a vzájemné pomoci? SAMOZŘEJMĚ BYCH  CHTĚL! Ale copak mám moc lusknout prsty, aby se tak stalo? Víte, že NEMÁM! Posílám svou lásku a světlo všude, každé duši, a raději bych se také těšil v oázách světla než pobýval v oblastech temnoty a plakal, víte?“
(Úryvky jsou z „Hovorů s Bohem“ v knize Iluminace pro Novou Éru.)

Děkuji, matko.

21. Nejvyšším cílem každé duše je reintegrace s Bohem a Stvořitelem, a návrat k našim počátků vyžaduje rovnováhu. Stvořitel ve své nekonečné lásce pro všechny duše vynalezl prostředek, jak  získat rovnováhu, když je duše nevyrovnaná z důvodu voleb své svobodné vůle. Tento prostředek je znám jako karma. Je špatným pochopením, že karma je trest za to, že byl někdo „špatný“ nebo odměna, že byl „dobrý“. Karma je vědecký princip příčiny a následku, jímž může být dosaženo nebo znovu nabyto rovnováhy. Převaha negativity způsobuje drastickou nerovnováhu, a energie světla obnovuje rovnováhu, i když jde třeba jen o jednu duši.

22. Jako součást Boha každý z vás ovlivňuje rovnováhu Jednoty celku. A to nás přivádí k vysvětlení o mnohonásobných životech a kumulativní duši – neboli „rodičovské duši“, jak byste mohli říci – která je složeninou zkušeností ze všech fyzických životů, neboli že osobnost prožívá to, čemu říkáte reinkarnace. Každá osobnost je a vždy bude nezávislá, věčná, nepoškoditelná duše-já, a současně neoddělitelná součást kumulativní duše, a přitom volby svobodné vůle každé osobnosti ovlivňují všechny ostatní osobnosti. Když jejich kolektivní zážitky způsobí, že kumulativní duše se dostane ven z rovnováhy, karma je příležitost pro „budoucí“ osobnosti, aby vyplnily mezery nebo posílily slabá místa, tak, aby kumulativní duše a všechny její osobnosti mohly dosáhnout rovnováhy a vyvíjet se dále kupředu.

23. Po dlouhé věky, kdy celé planetární tělo Země a jeho sukcesívní populace byly zakotveny v negativitě, vládla dualita a rozdíly, a téměř všechny osobnosti procházely vážnými karmickými lekcemi. Například osoba která získala bohatství a postavení na úkor jiných odmítla pomoci těm, kteří zchudli; aby vyrovnala tento život, příští osobnost kumulativní duše si zvolila prožívat vážné deprivace. Stejný princip se aplikuje pro ty, kteří jsou válečnického a dobyvatelského nastavení mysli. Ale hluboká třetí hustota, kde kvete temnota, je těžkým místem pro plnění úkolů, a tak kumulativní duše musely procházet stovkami či více osobností a životů, aby se naučily překonávat silné energie chamtivosti, touhy po moci a kruté povahy.

24. Nyní si zasaďme svobodnou vůli, manifestace a karmu do tohoto jedinečného času ve vesmíru, kdy duše mohou splnit v pouze jediném životě to, na co by jich jinak potřebovaly mnohem a mnohem více. Miliardy duší chtěly využít výhody této bezprecedentní příležitosti, aby naplnily svou karmu ve třetí hustotě, a aby se mohly duchovně a intelektuálně vyvíjet do čtvrté hustoty, a zvolily si ve své smlouvě duše, že prožijí velké těžkosti, aby vyrovnaly ostatní životy. Několik jedinců stačí, aby poskytlo okolnosti, které umožní těmto masám duší, aby prožily své volby.

25.Dříve jsme popsali, že když tato masová karma bude naplněna, tito jedinci odmítnou naplnit smlouvu své duše, takže se už nebudeme k tomu vracet. Avšak protože je povzbuzující to vědět, říkáme vám opět, že mnoho miliónů těch, kteří vytrpěli více než si předem zvolili na úrovni duše, požádali, aby mohli odejít před dokončením jejich smluv, a žádostem bylo vyhověno. Tyto duše jsou brány jako ty, které splnily svou smlouvu, a duchovně se vyvíjejí společně se světelným zářením na planetu z Nirvány.

26. Svobodná vůle působí rovněž při okolnostech daleko méně hlubokých než si zvolily tyto duše. V své smlouvě před narozením, která je učiněna v bezpodmínečné vzájemné lásce, a je určena k dobru těch, kteří chtějí sdílet své životy, si volíte své rodiče pro své genetické dědictví – zdraví, inteligenci, talenty a další vrozené schopnosti – své předky, sourozence, stupeň výživy, kulturu, zeměpisné umístění, finanční prostředy, vzdělání. Vyberete si svého životního partnera nebo partnery, děti, prvotní učitele, přátele, odpůrce a blízké kolegy v práci. Sladění těchto mnoha duší má nejdůležitější vliv na váš život a je možné v kontinuu, kde všechny životy probíhají současně.

27- Abyste naplnili to, co jste si vy a ostatní účastníci zvolili ve smlouvě, někteří z nich hrají kruté nebo zraňující role, aby vyrovnali své prožitky současně s tím, že poskytnou vám či ostatním účastníkům smlouvy příležitost prožít to, co vy a oni potřebují k dosažení rovnováhy.Osoby, které se zdají nepochopitelně přísné, tvrdohlavé, zatvrzelé, nebo neférové, pravděpodobně do písmene naplňují tuto roli.

28. Bez ohledu na to,  jakou roli každý účastník přijme, vzkazy duše do vědomí – vědomí, instinkt, intuice, inspirace, aspirace – jsou vždy spjaty s individuální smlouvou duše, která je součástí opatření smlouvy. Ignorování těchto vzkazů způsobuje menší či větší odchýlení osoby od smluvené role. Nikdo neví, co je v jeho vlastní smlouvě, ani ve smlouvě jiného, ale své „neznámé“ volby můžete dodržet tím, že budete jednat a reagovat podle vedení těchto vzkazů.

29. Když toto pochopíte, nemusíte cítit odpor, hořkost, hněv, nebo soudit – emoce, které vysílají nízké vibrace způsobující nerovnováhu. Můžete cítit trpělivost, vděčnost a odpuštění. Nejenže tyto kvality předávají světlo, které pomáhá, abyste zůstali v rovnováze nebo ji znovu získali, ale jejich vysoké vibrace dosáhnou těch lidí, a možná zjemní jejich chování a postoje – možná, že to je právě to, co jste si zvolili ve smlouvě. Abychom použili vašeho výrazu, je to situace, z které máte prospěch všichni.

30. Nyní se budeme zabývat jiným druhem otázek ohledně svobodné vůle a pak dotazy na jiná témata. Samozřejmě že v Nirváně existuje svobodná vůle! Zákon Stvořitele se vztahuje na každou duši, bez ohledu na to, kde je v kosmu umístěna, zda je ve fyzické civilizaci či v duchovním světě. Obyvatelé Nirvány mají výhodu v tom, že znají svou kumulativní duši, a protože cílem všech osobností jsou vyrovnané zkušenosti, volby svobodné vůle ve smlouvách jejich duší jsou založeny na této znalosti.

31. Ovládá nás temnota i po smrti? Temnota nás nikdy neovládá, pokud ji nepozveme! Experimentování s temnými idejemi, jako jsou satanské praktiky, odevzdávání se pokušení chtivosti a nečestnosti, snaha o stále větší moc a její získání tyranií jsou široce otevřenými pozvánkami pro temnotu. Je to něco zcela jiného než když duše v prenatální smlouvě souhlasí s tím, že bude hrát tvrdou či zraňující roli.

(Pozn. Orgonet: Odstavec č. 32 v originálu chybí nebo je chybně číslováno.)

33. Ne, vzestup se Zemí nevyžaduje vědět, z jaké civilizace jste nebo jak vyvinutá je vaše duše.

34. Ano, smlouva duše může být pozměněna pro delší fyzický život, než bylo původně zvoleno. Duše obvykle žádá čas navíc pouze tehdy, když vidí zvýšenou možnost duchovního vývoje; a protože všechny tyto žádosti jsou činěny na úrovni duše a jsou přiznány či odmítnuty na této úrovni, osoby nemohou vědět, zda žijí déle, než bylo původně zvoleno.

35. Budou moci i oblíbená zvířátka jít s lidmi do Zlatého věku? I zvířata mají smlouvu duše, a některá mají stanoveno, že jejich život skončí před vstupem Země do čtvrté hustoty. Ale všeobecně je čistota ducha všech pozemských zvířecích bytostí jejich vstupenkou ke společné cestě. V jejich přirozenosti dochází ke zřetelnějším změnám než u lidí, z nichž mnozí stále vězí v dualitě. Je stále více případů přátelství mezi zvířecími druhy, a dokonce i zvířata, které pokládáte za lovce a kořist, se začínají přátelsky setkávat, když není právě extrémní hlad. Kdysi žila všechna zvířata přátelsky mezi sebou i s lidmi, a tak tomu bude opět ve Zlatém věku.

36. Životní formy první hustoty nejsou viditelné ve světech třetí hustoty, ale formy druhé hustoty na Zemi můžete vidět, pokud nejde o primitivní formy v hlubinách moří. Často jsou to malé druhy hmyzu, jejichž život je extrémně krátký, ale během té doby poslouží v potravním řetězci. Pro duše na nejnižší úrovni v Nirváně, které přijaly nepřetržitě vysílané světlo – a to je přesně řečeno, protože tyto duše mají intenzívní strach ze světla – může být malý krátce žijící hmyz vynořením z formy první hustoty. Vývoj přes tyto nižší hustoty může trvat mnoho tisíc let v lineárním čase, a ve druhé hustotě je vývoj často přes říši hmyzu, kde vyšší řády mají velmi překvapivý rozsah instinktivních schopností.

37. Před vstupem Země do Zlatého věku nebudou tři dny temnoty. Tato třídenní perioda je spojovaná s teorií, že planeta vstoupí do fotonového pásu, ale vaše planeta nebude v žádné b
blízkosti tohoto pásu.

38. Kdy budou hotovy vzorové komunity? Protože se toho musí tolik stát v měsících předcházejících konci roku 2012, včetně ekonomické obnovy po tak hlubokém pádu, jak bude dosažitelné, je pravděpodobné, že nebudou do doby Zlatého věku hotovy žádné velké komunity. Mnoho jednotlivců i skupin po celém světě je inspirováno k vytvoření duchovně založených komunit. Ty, které plánují být soběstačné, budou mít vše potřebné k ideálnímu životu, od výchovy přes zdravotní péči a farmaření až po kulturní zdroje.

39. Nebudeme odpovídat na jednotlivé otázky ohledně prognóz, ale sdělujeme vám, že se neuskuteční žádné katastroficky znějící předpovědi a prognózy. Projevit se mohou pouze ideje, plány a aktivity, které energeticky odpovídají převládající intenzitě světla.

40.Kdybychom přesně věděli, kdy přistanou posádky, které brázdí vaše nebe, s velkou radostí bychom vám to řekli. Ale protože to v tuto chvíli nemůžeme udělat, s jistotou vám aspoň můžeme říci, že to nebude dlouho trvat – během příštího roku se musí stát mnoho věcí a jejich součástí je naše přítomnost na místě. Členové naší rodiny nad hlavou i ti mezi vámi jsou ve stálém kontaktu a pilně slouží, aby vám pomohli přivést ke konci dlouhou éru vlády Illuminátů.

41. Vaše vytrvalost ve světle stále přibližuje tento den setkání a pozdravení se s bratry a sestrami. Pak uvidíte sami, jak velice jste jimi milováni a ctěni – i všemi dalšími světelnými bytostmi v tomto vesmíru – a uvidíte rychlost, s níž bude Země obnovena na sám Zemský ráj. Měsíce, které leží před námi, budou radostně dynamičtější, než si umíte představit!

S láskou a mírem
Suzanne Ward

Světová vizualizace pro průlom – prosím, přidejte se k nám! http://galacticchannelings.com/english/visualization_action.html

Majk Spirit: Nový človek

Tak to je síla, úžasná píseň!


Opět zdravím OrgoNeta a ostatní lidičky,
před časem jsem někde narazil na kluky slovenské Majka Spirita a El Suverena, kteří mně hodně zaujali svou tvorbou. Jistě jste už shlédli Tu a teraz, popřípadě Rebel atd. Texty nám opravdu hovoří z duše.
Minulý týden Majk Spirit vydal nové album s názvem Nový svet s absolutně bezkonkurenční skladbou Novy, alespoň co se textu týče. Je ohromující, jak se mu povedlo zakomponovat do jedné písně vše, co jsme třeba zde přečetli ve spoustě článcích !
Ale možná je to jen můj subjektivní názor, proto to zkuste posoudit sami.P.Serafin/Orwa

Orkán Kyrill a síť světel na obloze

Zdravím OrgoNeta, čtvrtečně sluníčkově osvíceného,
a zasílám zajímavý příspěvek k nedávno uvedenému článku "UFO pronásledují britská letadla".
Začal se psát rok 2007, a v druhé půli měsíce ledna se do ČR přihnal z Německa orkán Kyrill. Jeho běsnění vrcholilo v pátek 19.1. a v sobotu 20.1. Já jsem v onen pátek odjížděl po 19.hod. (tedy už za tmy) z Prahy rychlíkem do Č.Budějovic. Když vyjížděl ze stanice Vršovice, všiml jsem si nad Prahou podivné čtvercové sítě barevně se měnících světel. Ta světla byla asi tak 500-800 m nad zemí, a v rozptylu asi 3 - 5 km. Ta čtvercová síť světel se táhla přes části Prahy Záběhlice, Hostivař, H.Měcholupy, Chodov, Háje, Kunratice, dále na  Libuš a odtud na západ, jihozápad a severozápad daleko k viditelnému horizontu, což jsem odhadoval asi na 30 - 35 km. Pamatuji si, že jsem jich stihl napočítat přes 70, ale bylo jich tam mnohem víc !!! Poslední světlo jsem viděl v okolí Senohrab u Čerčan. V příloze je mapka s rozsahem té světelné sítě. Červené body označují přibližné polohy světel. 
Napřed jsem si myslel, že jsou to helikoptéry, ale udivilo mě jejich velké množství. Říkal jsem si, že by nějaké tajné cvičení NATO ?  Tak to chvíli sleduji, a najednou se přiřítil silný poryv větru a déšť z orkánu Kyrill. Venku skučelo neskutečně. Ale ta světla ani "nehla brvou", a dál se třpytila barvami na svých místech, jakoby "přibitá". Koukám po spolucestujících, jak se dívají oknem ven, povídají si o té větrné smršti, ale o světlech nikdo ani zmínku !!!  Tak jsem to nechal být, a díval se dál zřejmě jako jediný, kdo si těch světel všiml. U Senohrab se nad skaliskem se stožárem vysokého napětí objevilo poslední barevně se proměňující světlo. Bylo výrazně níže nad terénem, takže jsem mohl poznat kulovitý objekt. Záhy jsem vyloučil vojenské manévry, a nabyl jsem přesvědčení, že to byla buďto flotila UFO nebo nějaké telemetrické sondy (buď naše pozemské nebo mimozemské), které z
řejmě monitorovaly nebo usměrňovaly řádění orkánu Kyrill. Udivilo mě, že o těch světlech nebylo v médiích ani jediné zmínky natož fotografie. Ani já jsem tenkrát neměl u sebe fotoaparát, čehož jsem dosti litoval. Přikládám proto obrazovou koláž (snímek č.1), jak to asi tehdy mohlo vypadat. Tu čtvercovou mřížku se mi do fotografie nepodařilo úplně věrohodně nasázet, tak ještě přikládám snímek podobné UFO flotily ve stejné čtvercové síťové formaci za denního světla pro lepší představu (snímek č.2 - z videa o UFO nad Anglií z 21.11.2011).

Zdraví čtenář z CK.Websnadno blokl web o orgonitech

Vážený OrgoNete,
dovoluji si obtěžovat Vás i vaše čtenáře znovu a nyní s takovou osobní zkušenosti. Nabyl jsem dojmu, ač bez opravdu pádných důkazů, že orgonity a témata, která řešíme někomu opravdu moc vadí.
Nechci to již moc řešit, ale zhruba po čtyřletém bezproblémovém fungování mých stránek ORWA na platformě Websnadno, jsem byl označen jako protizákonný živel a provozovatel mého webu byl donucen mě bloknout. Jelikož zastávám názor, že pokud úředník po mně něco chce, tak se musí dostavit za mnou a v dohodnutém termínu a ne abych já někde běhal v mně nevyhovujících hodinách, tak se již zřejmě nedovím pravý důvod mého omezení. No a protože jsem v rámci běžných postupů "nedohledatelný", tak byl vyvinut tlak na mého poskytovatele webových stránek a ten zřejmě nechtěl mít problémy s úřady, takže oželel jednoho platícího "anonyma". Veškeré takové mé peripetie začaly už více jak před rokem, ihned po našem prvním srazu Orgonautů na Kunětické hoře. Přichází mi na mysl i taková "paranoia" , že i dnes si nějaká agenda vede o nás složky a používá hlavně konfidenty, přesně tak, jak tomu bylo v minulém režimu u StB. Tento systém se jim plně osvědčil, tak proč by nemohl sloužit i nadále. Nechci nikoho strašit, ale koukejte okolo sebe a buďte obezřetní. Sice tento systém zla se již řítí volným pádem po celém světě, ale v tom svém pádu Vás ještě svou setrvačností může strhnout k zemi.
Celá tato má patálie má ale velmi pozitívní konec. Byl jsem donucen ke změně a to je velmi dobře. Vše se mění, tak i já jsem začal tvořit nový web se spoustou změn. Teda zatím nic moc, ale postupně to opět rozšířím až nad úroveň mých předchozích stránek.
Pro lidičky, kteří mě navštěvovali, tak zde uvádím nový link na mně   http://serafin.mysteria.cz

A abych zde uvedl taky něco zajímavého a pozitívního. Vyšťáral jsem z archivu TV Markíza takovou malou reportáž o orgonitech.
Je tam i pokus o měření energie v orgonitech, ale bohužel tím nesprávným vybavením. Po vědcích samozřejmě nemůžeme chtít, aby vymysleli novou techniku měření u něčeho, co mají poprvé v ruce.

http://www.youtube.com/embed/hq2JkeXGK6o


S přáním hezkých dnů a čisté oblohy  Pavel Serafin / Orwa

Přelet zvláštních strojů

Zdravím OrgoNeta,
a následně mu zasílám odkaz na velice zajímavé video : kendalfield http://www.youtube.com/watch?v=w9nxa8ieAdY

Jedná se o vyjímečné záběry z přeletu obrovské letky zvláštně vypadajících strojů nízko letících nad terénem včetně obydlených oblastí. Koho by něco takového nešokovalo, a nemyslel by hned na to,zda vypukla válka nebo invaze mimozemšťanů. Asi nebuďme příliš naivní, protože vůbec netušíme, co všechno a v jakém počtu mohou mocnosti k dispozici v případě nasazení mít. Některé komentáře pod videem však naznačují, že se jedná naopak o demonstrativní nízké přelety mimozemských Annunaki nad UK, a britská vláda to prý zakázala zveřejnit v médiích. Tento přelet se odehrál   16.01.2009 nad městem Kendal. Město Kendal je v Cumbrii, a Cumbria je nemetropolitní hrabství v regionu Severozápadní Anglie. Cumbria se stala hrabstvím roku 1974, skládá se ze šesti distriktů a celková populace je 498,800 obyvatel. Je to třetí největší hrabství v Anglii. Na západě ho obklopuje Irské moře, na jihu Lancashire, na jihovýchodě North Yorkshire a na východě Durham a Northumberland. Na sever leží Skotsko. Zajímalo by mě, zda někdo víte o podobných přeletech i z jiných částí světa.

Čtenář z CK. 

Aolian: Myšoplaš a další koumákoviny

Myšoplaš podruhé a naše další koumákoviny
Díky za odezvu na můj příspěvek, všechny zdravím a přidávám další info k využití myšoplaše proti klimoušům. Mezitím jsme zjistili, že působnost haarpových ladiček lépe ruší níže než výše položené tóny. Když jsme měli otestováno, který z tónů nejlépe narušuje činnost klimateroristických ladiček, Nemo změřil na osciloskopu, že křivka tohoto tónu je plošší než sinusoida. Horní křivky byly spíše do „obdélníku“. Vzhledem k levnému komerčnímu zařízení není kmitočet čistý a stabilní. Myslíme si, že je zapotřebí kmitočet obdélníkový.
Myšoplaš jsme vyfotili; na následujících fotografiích si můžete prohlédnout, jak tohle šikovné zařízeníčko, fungující na devítivoltovou baterii, vypadá.
Prosím o vložení obrázku mysoplas01.jpg a mysoplas02.jpg – díkyV posledních dnech jsme toho ale s myšoplašem moc nenadělali, protože mlha nad naší hlavou je udržovaná hlavně kombinací námrazy, mrholení a zpětného odpařování vody do atmosféry. Jeden den se už už zdálo, že se mlha přece jen postupně rozpadne, jakmile se však nad námi začalo tvořit modré kolo, přiletěly sprejovací posádky. Napadlo nás, že sprejovací zásah by mohli doprovodit zapnutím haarpových ladiček, zapnuli jsme tedy myšoplaš a začali octovat. K tomu jsme zapojili i vlastní síly a energie. Mlha postupně řídla, vtom ale soused od vedle zapnul svou podomácku upravenou cirkulárku. Vzhledem k tomu, jak rychle se ta zatrolená mlha natáhla zpátky, si myslím, že cirkulárka svým ostrým zvukem nejspíš nabořila a celkově přehlušila působení myšoplaše. Ať to bylo, jak to bylo, příhodný okamžik pro rozpuštění mlhy s potřebným energetickým potenciálem byl v ten den nenávratně fuč a tak jsme si na lákavé paprsky sluníčka museli nechat zajít chuť.

Máme nového pomocníka k octování

Při nedávném úklidu našeho starého kredence padl náš zrak na starý ohříváček nápojů pro malé děti. Napadlo nás, že bychom ho mohli úspěšně využít při našem octování. Na tomto ohříváčku je totiž termostat na regulaci teploty a díky tomu je možné v něm nechat neustále přihřívat ocet na takovou teplotu, která je optimální pro jeho pozvolné odpařování. Jakmile cítíme, že mlha je při vdechování jakoby nepříjemně„ostrá“ nebo celkově „těžká“ pro dýchání, zprovozníme octování v ohříváčku a brzy se nám dýchá o mnoho lépe a volněji.
A takto vypadá náš výkonný odpařováček octa: prosím o vložení obrázku odparovacek.jpg


Jinak nás hodně nadchnul nedávný příspěvek o tom, kterak octovat přes komín. Škoda, že máme zazděný boční přístup na našeho komína, začínáme ale přemýšlet o zbudování pěkné octové odpařovny ve stylu malé udírny s celoročním provozem.

Co bylo v posledních dnech sprejováno do vzduchu?

Samozřejmě aktivně pokračujeme v detekci škodlivin zločinně sprejovaných do naší atmosféry. Ukazuje se nám, že v posledních dnech sprejovali do vzduchu chemtrailsy s hliníkem, baryem a nanočásticemi železa. Dále jsme zdetekovali, že skrze východní proudění k nám připluly nějaké substance s malým množstvím radioaktivního thoria.
Jelikož bydlíme na podloží, kde není nouze o radioaktivní žíly, máme podezření na jinou dosti nepříjemnou záležitost. Při určité frekvenci haarpových vln nám připadá, jakoby docházelo k zesílení radioaktivního vyzařování z podzemních zlomů a puklin. Vnímáme to jako prudce zesílené jangové energie, které působí na naši auru až jakoby pálivě. Není však bez zajímavosti, že toto pálení cítíme přednostně na místech, kde jsme měli v minulých životech nějaká vážnější zranění. A tak si myslím, že nakonec využijeme i tohle a podaří se nám nahaarpovanou radioaktivní energii efektivně nasměrovat k výpucům našich starých traumat a balastu z naší „evoluční“ paměti.

Válečné ladičky ve vesmírném orchestru aj. temnářské sabotáže pokroku

S velkým zaujetím jsem si přečetl komentář od čtenáře Davida, v němž zmiňuje vizi o rozpoutání první světové války prostřednictvím ladičky v rukou nějakého, nejspíše černého mága. Určitě na tom bude hodně pravdy, neboť při čištění starých válečných vrstev sahajících do nedávné i dávné historie naší planety i našeho vesmíru velice často narážíme na pevné spojení válečných konfliktů s černou magií. A právě Davidova informace o zneužití zvukových ladiček pro válečné účely mi pomohla otevřít další náhledová okna do našeho astrálu. Podařilo se mi zdetekovat, že astrální nástavby pro vyvolávání válečných konfliktů skrze speciální zvukové vibrace jsou dokonce ukotveny i na vesmírném superstrunovém orchestru! Skutečně se jednalo o jakési speciální astrální ladičky napojené na speciální zesilovače zvuků. Zkusili jsme s přáteli tyto temnářské astrální nástavby spálit jemnohmotným ohněm a zlikvidovat také všechny řídící programy, na které byly tyto nástavby napojeny. Pocítili jsme při tom příjemné uvolnění v celé oblasti hrudníku. Při své práci jsme došli až ke speciální úrovni vyskytující se nad naším vesmírem, kde je umístěno hlavní temnářské programovací centrum na úpravu vibrací našeho vesmírného superstrunového orchestru. Samozřejmě tak, aby z vesmírného orchestru přicházely na naši planetu pokřivené vibrace tolerující přežívání temnářů v astrálu i ve fyzických tělech. Na rozložení tohoto programovacího centra žel zatím nemáme potenciál. Jedno je však jasné: pokud by na naši planetu přicházely z vesmírného orchestru pouze vibrace, které jsou v dokonalém souladu s přírodním řádem, neudrží se tady ani temnáři ani jejich obludné stavby (ti, co bydlí v panelácích, nechť mi prosím prominou tento nepříliš lichotivý termín) ani jejich ještě obludnější lobbismy a politikaření.  

Ani nevím, jak k tomu došlo, ale cosi mne přimělo mrknout se také na aktuální astrální stav našeho Slunce. Chvíli jsme do toho šťourali ze všech stran, až se nám ukázalo něco hodně nepěkného. Zdetekovali jsme takovou jednu hodně „dobře zavedenou“ temnářskou civilizaci, která se zabydlela v jednom speciálním meziprostoru, doslova v nějaké vrstvě mezihmoty, odkud s pomocí nějaké monstrózní astrální techniky odklání hlavní transformační paprsek Slunce od naší Země. Na tuto civilizaci jsou napojeny ještě další temnářské systémy a některé z nich umí dokonce přetkávat budoucnost skrze ovládání času. Po omrknutí celého tohoto neutěšeného stavu jsem rovnou vyslal velikánskou prosbu o pomoc nahoru do Řídících nadvesmírných úrovní. (Postupně totiž zjišťuji, že některé světelné jednotky mohou zasáhnout jen v případě, pokud jsou o to požádány).
Zpočátku jsem z toho všeho byl jak přejetej buldozerem, teď už se ale začínám vzpamatovávat a jasně cítím, že kam mají směřovat mé další kroky. K bádání týkající se práce v různých časových a časoprostorových pásmech a také se pokusit navázat aktivní komunikaci s úrovněmi, kde pracují Strážci času. Mohu tak vlastně do jisté míry navázat i na svou práci z prvního listopadového týdne tohoto roku. Tou dobou jsem se zrovna zabýval třicetiletou válkou. Najednou mi přišla na mysl výzva, že je potřeba udělat aktivní propuc staré Prahy, zvláště Staroměstského náměstí, kde bylo v roce 1621 po vítězství Habsburků nad českými stavy popraveno 27 českých pánů. Tuto dramatickou událost jsme s přáteli čistili už několikrát, tentokrát se mi však úplně nečekaně otevřela zvláštní „brána“ do speciálního meziprostoru, kde bylo spoutáno sedm Strážců času. Při jejich osvobozování jsem cítil velice příjemné energie a chvilkami mě připadlo, jako kdybych se nacházel v různých časových pásmech současně. Moc se mi to líbilo a od té doby jsem to zažil ještě několikrát. Ať žije antitemnářský odboj na všech frontách!