11. listopadu 2011

Meditace 11. 11. 11 s Hathory - aktualizace

Update včerejšího článku - na vaše žádosti přidávám návod, jak poslouchat meditační audio, a jak ho stáhnout do počítače pro ty, co neumějí anglicky - vše na konci článku.
Někteří jsou skeptičtí - nebojte se. Je to úplně jednoduché. (Já nic složitého nikdy nedělám (:-)). Tu nahrávku Naladění poslouchám už nějaký čas, z počátku mi to bylo příjemné jenom jednou, víc bylo moc silné. 
Informace, kde se to vzalo, najdete na webu Toma Kenyona, on léčí zvukem. Nemůžu to všechno najednou přeložit ...


Na celém světě probíhá k 11. 11. 11. ("energetická kapsa", otevření energetické brány, kdy máme možnost intenzívně přijímat světlo) mnoho skupinových meditačních akcí. Možná jste si našli tu svoji, a pokud ne, nevadí - přidat se můžete kdykoli individuálně, a tak, jak to cítíte ...
Mám pro vás nabídku trochu zvláštní meditace - Předávání světla prostřednictvím zvuku s Hathory. (Hathorové jsou mi velmi sympatičtí, a už tu bylo pár překladů jejich poselství, která channeluje Tom Kenyon  (podrobnosti viz články se štítkem Tom Kenyon).
Ten je specializován na léčbu zvukem. Má na svém webu speciální nahrávky určené k harmonizaci energií v lidském těle. Někdy je používám.
Tady je návod, jak se připojit k meditaci s Hathory... Nebojte se, že to nestihnete, čas je až do 13. 11., kdy se teprve portál uzavře ... A je to velmi jednoduché a proto mocné ...

Planetární meditace s Hathory 11/11/11 na Přenosy světla
Návod
Tom Kenyon

(Překlad: Orgonet)

Světová meditace s Hathory „Přenos světla“ bude probíhat v naší skupině v Seattlu (USA) 11. 11. 2011 od 9 do 10 večer PST (Pacifického standardního času). (To je pro Evropu od 5 do 6 hodin ráno GMT.) (Pozn Orgonet: Česko je GMT+1, takže od 6 do 7.)
V tuto hodinu budou Hathorové od 5. do 12. dimenze přinášet světlo prostřednictvím zvuku. Hathorové, kteří sídlí ve vyšších dimenzích (9 – 12) jsou staří mistři své kultury.
Při minulých akcích se účastnili Hathorové 5. – 8. dimenze, a toto bude poprvé, kdy budou přinášet světlo Hathorové 9.- 12. dimenze.

Protože pojem dimenze je velmi složitý, na tomto stupni je základní myšlenkou, že každá vyšší dimenze je ve své povaze jemnější. A čim je dimenze jemnější, tím vyšší síla je zde přístupná. Očekávám plně , že výsledkem multidimenziálního působení ze strany Hathorů dojde u nás všech k hlubokým a mocným zážitkům.

Pokud se rozhodnete vézt se na energetické vlně během této specifické hodinové meditace, Hathorové vám doporučují, abyste si 7x poslechli Dimenzionální naladění hypofýzy a pak seděli tiše po 20-30 minut se soustředěním na oblast své hypofýzy. Pokud je to možné, radí vám, abyste si potom lehli a odpočinuli. (Poznámka: odkaz na audio pro Naladění hypofýzy a návod, jak je použít, jsou na konci tohoto textu.)

Transformační energie kolem této meditace budou trvat tři dny. Portál se otevře, když začneme pracovat se skupinou v Seattle 11. listopadu v 7 hodin večer, a bude trvat až do 13. listopadu do 4 hodin večer Pacifického času, kdy se uzavře. Meditace na Dimenzionální naladění hypofýzy bude během celého tohoto časového období obzvláště mocná.. (Chcete-li si najít svůj čas, jděte na www.timeandate.com )

Energie meditace i třídenního setkání v Seattlu přestoupí čas i prostor. Jinými slovy, můžete vstoupit do hlubokých stavů vnitřní bdělosti s použitím Dimenzionálního naladění hypofýzy kdykoliv, kdy je brána během těchto tří dní otevřena, bez ohledu na to, kde se fyzicky nacházíte.

Pokud se budete řídit doporučením Hathorů ohledně meditace, měli byste si najít na hodinu místo, kde nebudete rušeni. Pak byste si měli sedmkrát poslechnout celé Dimenzionální naladění hypofýzy (ze svého počítače nebo přehrávače mp3). Pak byste měli 20 – 30 minut tiše sedět s pozorností soustředěnou na svou hypofýzu. A na závěr byste si měli pokud možno lehnout a chvíli si odpočinout. Určitě mnozí z nás během odpočinku usnou, a to je dobré. Pokud se vám to stane, nechte tomu volný průběh.

Pokud vás bude meditace lákat během třídenní energetické periody více než jednou, pozorujte se. Pokud se budete cítit divněji než obvykle, přerušte meditaci a odpočívejte.

Předpokládám, že dojde k hlubokému zážitku u všech, kdo se přidá k nám v této meditaci, ať jste kdekoliv. A vítám všechny z našeho světa ke Stolu velkého tajemství.

Kéž jsou všichni vyživeni a oživeni říší světla, která bude otevřena. A kéž se tyto přenosy světla rozšíří na všechny bytosti, které si přejí je přijmout.

Poznámka: Abyste si mohli 7x poslechnout ono audio, musíte si ho stáhnout do svého počítače a/nebo mp3 přehrávače. Neposlouchejte ho z webových stránek. Když se snaží poslouchat příliš mnoho lidí, audio se zablokuje a nebude slyšet nikdo. Stáhněte si ho prosím do svých počítačů. Nejde přímo stáhnout do mp3 nebo smartphonů, musíte ho nejprve stáhnout do počítače.

Klikněte sem, abyste si přečetli návod pro Dimenzionální naladění hypofýzy, a rovněž návod na přístup k bezplatné audionahrávce. http://tomkenyon.com/sound-gifts

(Poznámka Orgonet: Není povoleno vyvěšovat audionahrávku na webové stránky, takže si ji prosím stáhněte dle návodu. Nejprve musíte souhlasit, že ji budete používat individuálně, pak se dostanete na stránku, kde je možné ji stáhnout. Anglický název je Pituitary Dimensional Attunement.)


P.S. Orgonet: Ještě přidávám překlad návodu, jak poslouchat:

První metoda:
Jednoduše zaměříte pozornost na oblast své hypofýzy, která je hlavním regulátorem vašeho endokrinního systému. Zvuky, které uslyšíte, jsou analogické plynutí ve světelných říších, a způsobí pohyb energií v hypofýze, pokud udržíte svou pozornost v celkové oblasti této žlázy. Oblast se nachází přibližně 2 cm za nosním můstkem.
Tato obecná oblast je vše, na co se potřebujete soustředit. Není nutné, aby to bylo přesné. Prosté spočinutí své bdělosti v této oblastio splní cíl. Důležitým slovem zde je „spočinout“ svou pozorností. Není to koncentrace. Prostě spočinete se svou pozorností v oblasti hypofýzy a necháte zvuky, aby působily na oblast. Když vaše mysl začne putovat, prostě přiveďte pozornost zpět na hypofýzu.

Druhá metoda:

Pro ty, kteří jsou lépe obeznámeni se svým vnitřním královstvím: představte si, že oblast hypofýzy je bílý lotosový květ plovoucí na tiché a nekonečné hladině čisté vody. Tento mentální dojem posune váš mozek/mysl do vysoce receptivního stavu a vytvoří kvalitu vědomí, která je velmi nápomocna tomuto zvláštnímu typu transformační práce. Můžete si představit lotos jako částečně otevřené poupě či plný květ, nebo pokud chcete i jako zavřený pupen.
Podržte si mentální dojem tohoto bílého lotosu v oblasti vaší hypofýzy, a stejně jako u první metody, když se vaše mysl zatoulá, přiveďte ji zpět do oblasti hypofýzy.

Ať použijete první či druhou metodu, očistné zvuky způsobí pohyb jemných energií v hypofýze, což vytvoří kaskádu energetických efektů ve všech žlázách, které obsahuje váš endokrinní systém. S tím, jak budete získávat zkušenosti s Naladěním, se blíže seznámíte s jeho jemnými a mocnými účinky.
Než začnete, udělejte si chvilku času a oddělte se od starostí svého denního života. Udělejte čáru mezi touto krátkou meditací a zbytkem vašeho života. Meditace trvá přibližně 5 minut, a až ji ukončíte, doporučujeme vám strávit pár okamžiku v tichu a prociťovat oblast hypofýzy. Pokud jste energeticky citliví a bdělí, můžete cítit jemné účinky ve všech svých žlázách.
Jak jsme dříve řekli, toto Naladění je jemné, avšak mocné. A tento podivný paradox je založen na složitém vztahu mezi hmotou a energií.
Když se přesunete do jemnějších úrovní hmoty (to jest subatomické částice), energie je tam mocnější. Podobně když se dostanete do jemnějších úrovní svého vědomí, je tam také nárůst energie (to jest síla vědomí).
Vzorce, které obsahuje toto Naladění, jsou přesné, a vytvářejí komplexní vztahy v jemných oblastech vědomí.
Nenechte se oklamat jeho jednoduchostí. Toto Naladění je mocný transformátor vědomí.
Když vytvoříte nárůst světelných toků v hypofýze a v endokrinním systému, uvolníte mocné a silné očišťování. Každý z vás má v tomto svou zónu pohodlí.
Pro některé z vás bude stačit poslouchat Naladění jednou denně, aby se cítil příjemně. Někteří budou zase přitahováni k tomu, aby poslouchali několikrát.
Když přistoupíte k pravidelnému poslouchání tohoto Naladění, vaše zóna pohodlí se bude rozšiřovat a budete schopni je poslouchat víckrát. Ale vedoucím principem je pocit pohody.
Když budete poslouchat Naladění příliš často na svou energetickou realitu, poznáte, že jste překročili hranici. Poznáte, že uvolňujete uvnitř více energií, než je vám příjemné. Je prostým faktem, že když žlázy vašeho endokrinního systému přijímají fluktuace světla prostřednictvím hypofýzy, uvolňují vzorce omezující energii a vědomí.
Jediným návodem zde je, abyste postupovali způsobem, který vám vyhovuje. Ti, kteří jsou od přírody větší bojovníci, se mohou snažit tlačit na pilu, jak se říká. Ale uvědomte si, že vysoce urychlujete energetickou transformaci svého endokrinního systému. A pokud vnímáte, že se vaše myšlenky a pocity příliš urychlily, pak zpomalte. Poslouchejte Naladění méně často a najděte si svou zónu pohodlí.

Pozn. Org. Při meditaci 11/11/11 je vám dána možnost značného urychlení energetické transformace, takže by neměl být problém postupovat podle návodu (poslouchat 7x za sebou).

Pro ty, co neumí anglicky - návod, jak stáhnout audio:

 1. Jděte na odkaz http://tomkenyon.com/sound-gifts
 2. Klikněte na poslední modrý odkaz, začíná I agree ...
 3. Dostanete se na další stránku nadepsanou rovněž Sound Gifts
 4. Druhý odstavec té stránky má nadpis The Pituitary Dimensional Attunement. Klikněte na poslední modrý řádek - začíná Click here to read ...
 5. Dostanete se na stránku nadepsanou The Pituitary Dimensional Attunement. Klikněte na poslední odkaz až dole - Listen to or Download. Klikněte na Download - Stáhnout a máte to. (:-)))

28 komentářů:

 1. Zkusila jsem už večer, při 2 poslechu jsem cítila jemné brnění na horním patře a za ušima, po skončení poslechu jsem zůstala v klidu, pak se do mě pustila zimnice. V 5 ráno jsem si to zopakovala,občas se ozvalo brnění,jinak nic.
  děkuji za Hatory
  Dita

  OdpovědětVymazat
 2. Mně večer přitom "ťukalo" v uších. Ráno v 6 to nedělalo nejprve nic, ale od té doby, jak zavřu oči, tak mi pulzujou světelné kruhy před očima ...
  Zkusím znovu odpoledne.

  OdpovědětVymazat
 3. milý Orgonete,díky za odkaz...stáhnul jsem si to do B7722...Připomíná to alikvotní,nebo částkové tony,co používá Francouz Dominique Bertrand na léčéní lidiček postižených rakovinou v jednom kostele.To mručení rozechvívá nitro a propojuje s Nadjá,neboli věčným Nyní...v Tibetu běžná věc mezi mnichy.

  OdpovědětVymazat
 4. dnes je bohoslužka k 800 výročí narození Anežky České...k 17.11. se muže přihodit,že skupina Osvícených přemluví energeticky temnáře,co od roku 1990 ničí duchovní a materiální hodnoty ČR ke spolupráci a nastolení vzorového státu dle předpovědí starých guru.

  OdpovědětVymazat
 5. Že my lidé máme pořád pocit si něco vyměřovat, odměřovat od a do,vždyť to tak není tak jak včera při meditacích se lidé ,,zaměřovali" jen na určité situace,ale my žijeme vším co nás obklopuje ať je to příroda,obloha,určití lidé,určité události a okolnosti,tak proč se v tom našem poznání pořád omezujeme ? Potom se není čemu divit že něco nefunguje tak jak má anebo tak jak by jsme si představovali a jen krátkou chvíli,jako například včerejší působení meditace mělo vliv na rozpuštění smogu v Ostravě ale jen na krátkou dobu,protože dnes už hlásí opět stejnou smogovou situaci.
  Jde to mnohem jednodušeji,já používám úplně na všechno.....,,všechno je v pořádku" pouze nějakou konkrétní věc,situaci nebo událost pojmenuji to co je potřeba jako například nikoho moc nenapadlo myslet-meditovat na teplé počasí,což byla aktuální situace,nebo bylo všude jinde u vás příjemně teplo? asi ne.
  A že by se měl portál dne 13.11.11 uzavřít? PROČ? Copak je pro to nějaký důvod když se něco jednou začne otvírat tak si to zase za krátkou dobu zavřeme??? Vždyť by to nemělo-nemá logiku a význam něco takového tvořit,jen na chvilku. Snad jsme se rozhodli pro celkovou změnu napořád,anebo jen od-do?

  OdpovědětVymazat
 6. Dito, ty jo, do mě taky vjela zimnice. A takový zvláštní hučení v hlavě. Jiné než znám. V noci jsem někde cestoval, žel si moc nepamatuji. Večer to zkusím znova.

  OdpovědětVymazat
 7. Co znamená slovo Harthor,-) http://www.hathorbohemia.cz/cojehathor.html třeba na tomdle odkazu. Jen pro úplnost jelikož mně to zajímalo kde se todle slovo vzalo,-) Jinak meditace dobrá. Pro některé by to mohl být velký nářez takže doporučuji vše s mírou. No a pokud meditujete klasicky ..taky nic nezkazíte,-)

  OdpovědětVymazat
 8. Pozor přátelé!
  Radioaktivní látky v ovzduší byly zaznamenány prozatím v pěti evropských státech včetně ČR!

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7873038

  Nikdo prý neví odkud se to šíří??
  Opět nám ti gauneři chtějí utajit experimenty a pokusy na lidech ?!
  MalaGa

  OdpovědětVymazat
 9. Neviem prečo ale meditovať ja na tú hudbu neviem , vzbudzuje vo mne strach :( jednoducho mi nepadla...

  OdpovědětVymazat
 10. Ahojky,
  neřekl bych, že se hypofýza nachází nad nosním můstkem, tam možná cítíte pulzování třetího oka (šesté čakry). Hypofýza se nachází naprosto jinde. Je taknějak uvnitř hlavy. Dejte si do Google výraz "hypofýza" a přepněte se na obrázky.
  Hezké zážitky, indigacek ;o)

  OdpovědětVymazat
 11. hypofýza - je cca 8 cm za kořenem nosu uprostřed nosu. Na kosti zvané "osis sphenoidalis", snad jsem to napsal správně. Dita by nám to mohla když tak upřesnit. Neb jsem měl tu kost kdysi zlomnenou, zajímalo mě to.
  Ve finále...hlavně, že jsme tady, né... .-)

  OdpovědětVymazat
 12. Ahoj, omlouvám se, že jsem špatně uvedl, že je ve článku psáno, že se hypofýza nachází NAD nosním můstkem. Ve článku zřejmě bylo správně, že se nachází ZA nosním můstkem. Každopádně nahlédnout na nějaký obrázek, např. na Google obrázky, je vhodné pro lepší představu a směřování enrgií. Hezký den, indigáček :o)

  OdpovědětVymazat
 13. Radiace detekována v České republice

  Zvýšené hodnoty jódu -131 byly v pátek zjištěny Mezinárodní Agenturou pro Atomovou Energii ve čtyřech zemích, dosud se ale expertům nepodařilo zjistit, odkud se materiál vzal. Ačkoliv vyšší než normálně, vědci tvrdí, že hodnoty radiace pravděpodobně nepředstavují zdravotní riziko a téměř jistě nesouvisí s jadernou katastrofou ve Fukushimě. Velmi nízké hodnoty byly detekovány taky v Maďarsku, Slovensku a Rakousku. České úřady prohlásily, že jsou si 100% jisté, že jód -131, jehož vysoké dávky jsou spojené s rakovinou, nepochází z žádného zdroje v zemi.
  Anonymní zdroj mluvící s tiskovou agenturou AP prohlásil, že byla provedena po celé zemi série testů ve snaze zjistit zdroj.

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/8885036/Radiation-detected-in-Czech-Republic.html

  Za sebe dodávám.

  Největší koncentrace byly v ČR, menší pak v sousedních státech – to znamená že cílem byla ČR.
  Jak dlouho ještě potrvá, než si většina z vás uvědomí, proti jakým psychopatům stojíme, a že radiaci a chemikálie, kterými na nás útočí, nezastavíte sluníčkovou náladou ale tím, že zvednete zadky a začnete s tím aktivně něco dělat.
  vm

  OdpovědětVymazat
 14. Radiace detekována v České republice

  Zvýšené hodnoty jódu -131 byly v pátek zjištěny Mezinárodní Agenturou pro Atomovou Energii ve čtyřech zemích, dosud se ale expertům nepodařilo zjistit, odkud se materiál vzal. Ačkoliv vyšší než normálně, vědci tvrdí, že hodnoty radiace pravděpodobně nepředstavují zdravotní riziko a téměř jistě nesouvisí s jadernou katastrofou ve Fukushimě. Velmi nízké hodnoty byly detekovány taky v Maďarsku, Slovensku a Rakousku. České úřady prohlásily, že jsou si 100% jisté, že jód -131, jehož vysoké dávky jsou spojené s rakovinou, nepochází z žádného zdroje v zemi.
  Anonymní zdroj mluvící s tiskovou agenturou AP prohlásil, že byla provedena po celé zemi série testů ve snaze zjistit zdroj.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/8885036/Radiation-detected-in-Czech-Republic.html

  Za sebe dodávám.

  Největší koncentrace byly v ČR, menší pak v sousedních státech – to znamená že cílem byla ČR.
  Jak dlouho ještě potrvá, než si většina z vás uvědomí, proti jakým psychopatům stojíme, a že radiaci a chemikálie, kterými na nás útočí, nezastavíte sluníčkovou náladou ale tím, že zvednete zadky a začnete s tím aktivně něco dělat.

  OdpovědětVymazat
 15. Tak mě hodně po celou dobu brnělo čelo mezi očima, ale celkem příjemně. Poslouchal jsem to 7x v kuse a pokaždé jsem v tom následujícím uslyšel další tóny. Něco jako flažolety plus ozvěny a další. Mohl bych to poslouchat hodiny.
  Dal jsem si křeslo na terasu přímo proti slunci, sluchátka na uši. Co dodat - absolutní pohoda.

  OdpovědětVymazat
 16. Ráno jsem opět meditovala, cítila jsem jak mi oblast hypofýzy pulsuje, jen jsem si říkala, jestli mi tam nerupne nějaká cévka....ale pak to přešlo a já klidně usnula.ve výsledku jsem tedy š´tastná , jen mírně nedospalá...
  Ale ano, hypofýza je uvnitř hlavy, zhruba 1 cm pod nosním můstkem, tak 2+- cm zanořit,. Obvyklý operační přístup je skrz nos nebo horní patro.Uklízela jsem v nultém ročníku na dětské neurochirurgii, viděla jak si docent trénuje, měl na konferenčním stolku naloženou hlavu z pitevny a v jedné dutině založené peány,říkal, že hledá novou přístupovou cestu k hypofýze.Pohled pro bohy, vedle stál hrnek s kafem a buchta.... Dita

  OdpovědětVymazat
 17. Sakra tak jsem to nestihl, ale ta audionahrávka na hypofýzu by měla fungovat i dále, ne?

  OdpovědětVymazat
 18. kdo občas stepuje do kostela,neuškodí trochu osvěty http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=38

  OdpovědětVymazat
 19. No já to propásl už je to dneska uzavřený , tak tu asi skejsnu na věky, co naplat.

  OdpovědětVymazat
 20. Ahojte. Tak ja som to skúsila, mala som zvláštne pocity, potom som skutočne zaspala a prebudil ma zvonček pri dverách. Ke´d som k nim došla, celý zvyšok večera mi brnelo v hlave aj tele, cítila som nevoľnosť, motala sa mi hlava, nevedela som sa sústediť... Veľmi silné. ďalšiu meditáciu sa bojím robiť..

  OdpovědětVymazat
 21. jojo, Dito děkuji. Kdysi jsem si prohlížel taky u jednoho známého medika lebku v domnění, že je to model. Dal mi k tomu bábovku a kafíčko....model to nebyl... :-) Překlepl jsem se, chtěl jsem napsat za nosem uprostřed cca 8 cm. Ale špatně jsem to odhadl, je to opravdu asi 2 - 3 cm. Před rokem při "práci" se změněným stavem vědomí, mi tam pěkně zajiskřilo a začal jsem vnímat realitu daleko opravdověji. Při meditaci o víkendu si nešlo nevšimnout "hučení" v hlavě a pak i opět lehké zimnice.
  Hudba možná má pomoci ke spojování obou hemisfér, v čemž hypofýza asi hraje určitou úlohu. Vypadá to,že se bude opět otevírat realita víc než jsme dosud viděli. Je i zajímavé kolik a jaké komentáře na blog přišly. Docela mě to příjemně dojalo a nakoplo. Díky Vám všem, že jste!
  V jedné stará knize se píše:" Co oči neviděly a uši neslyšely...." .-)
  Namur

  OdpovědětVymazat
 22. Michal: Při každém poslechu se mi taky rozvíjely další a další tóny ...

  Po jedné meditaci brzo ráno mě přemohl spánek, a zvláštní sen. (:-))Normálně si sny nepamatuju - ale tohle bylo velmi živé.

  Byli jsme se známými, prohlíželi jsme si nějaké divné město, a najednou nad námi UFO doutníkového tvaru, hnědé,s kovovými špicemi. Vůbec jsme se nebáli, bylo nám to normální, jako bychom na něj čekali. A z doutníku se ozval hlas, jako by byl v mé hlavě: Já jsem Bob. Nebojte se, všechno je v pořádku, přijdu pro vás, teď ne, teď nemůžu, ale ... dál to bylo nejasné. Tak se ptám jedné holčičky, co tam taky byla (jakoby moje dcera, když byla malá), zda tomu rozuměla, a ona řekla, že ano, že pro nás přijdou začátkem prosince ...

  Tak kdyby se orgonet odmlčel, přišli si pro mě ... (:-)))

  OdpovědětVymazat
 23. zdravim,prevcerejsi komentar mi neprosel "cenzurou",tak se pokusim znovu zeptat na jeden postreh.Kdyz se zadivate na obrazek u clanku,co vam pripomina,taky rohatou hlavu jako me? Chtel jsem vedet,jestli to nema neco spolecnyho se symbolama iluminatu a zednaru co radi pouzivaji vysoci politici,jestli o tom nevi nekdo vic.Vlastne jsem doufal,ze mi nekdo rozezene pochyby,kvuli tomu obrazku jsem radeji meditaci nezkusil,jen si ji poslechl.Diky.....proud

  OdpovědětVymazat
 24. Proud:
  K obrázku: je to umělecký plakát spojující dva známé egyptské symboly. Rohy jsou symbolem egyptské bohyně Hathor (někdy splývá s Isis) (kravské rohy a v nich kotouč slunce), symbol mezi rohy je egyptský kříž anch - symbol života a nesmrtelnosti.
  Podrobnosti si najdeš, když si trochu zagoogluješ. (:-)))

  OdpovědětVymazat
 25. Takže jsem zjistil na základě i dalších "svědectí", že je potřeba k poslechu použít velmi kvalitní zvukovou aparaturu s rozsahem alespoň 20Hz-20kHz. Je tam totiž spousta dalších tónů a zvuků, které jsou velice důležité, ale běžné reproduktory to nevemou.
  Zkuste to někdo, kdo máte něco echt kvalitního.

  OdpovědětVymazat
 26. diky za odpoved Orgonetiku,mrknu se po tom :-),konspiratori jsou holt potvory zvedavy.Jen doufam,ze si poradime s republikou a udelame si ji vsechni zase zdravou,mam lehkej nahled na zpusob vlady:Ulicni vybory,mestsky vybory,oblastni vybory,okresni a
  krajsky vybory,na kraji uz i odbornej management a ve vlade samozrejme.....
  Vlada oddola nahoru,
  protoze co si lidi zvolej je treba korigovat a upravovat
  odbornikama,lidi nejsou odbornici,
  od toho je management odborniku.
  Pak vysledek zpatky lidem a znova,az to projde,nebo se to
  zamitne.
  Vlada jako zamestnani,zadna imunita,pracovni smlouva s nalezitejma podminkama,
  statni zamestnanci.....proud

  OdpovědětVymazat
 27. Všecho, co je rohaté, špičaté, je nebezpečné. Je to podobné jako s ohněm : dobrý pomocník, ale zlý pán !!! Tak si dávejte pozor i v těchto věcech, zda v nich máte přítele nebo zlého pána podle toho, jak s nimi nakládáte, jak je užíváte. Nic není v duchovní oblasti tak jednoduché jako kliknutí myši u počítače a přečtení pár povzbudivých stránek !!! Tak bacha, jde o duši !!!

  OdpovědětVymazat
 28. nooo,tak o dusicku strach nemam,v nadprirozeno neverim,do toho spadaj i panbickove a certici,to mi spis uskodej sekty co na tyhle potvory verej a to jsou zase jenom lidi :-),ovsem kosmicka energie a lidsky mysleni je realita a ja se mezi realisty co stojej pevne na zemi pocitam.Takze souhlas s tim,ze se vsechno ma uzivat rozume a v rozumny mire,nic vic,nic min,s ruznejma "bubakama" u me nikdo uspech mit nebude :-) .....proud

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.