31. července 2009

Eckhart Tolle: Život v přítomném okamžiku

Přepis videa (streaming, nejde otitulkovat): 

http://unity.org/eckhartTolle/eckhartTolleVideo.html

Eckhart Tolle: Život v přítomném okamžiku

(Interview pro Radio Unity, 1. část)

Lidská mysl je po tisíce let formována tak, aby hledala naplnění jinde, v prostoru a čase, zejména v čase. Lidská mysl je tedy zformována, aby se dívala do budoucnosti, do příštího okamžiku. (Budoucnost je něco spíše abstraktního. Když řekneme příští okamžik, víme přesně, co to znamená.) Hledá prostě naplnění, úplnost v dalším okamžiku. A takto lidská mysl, její uzpůsobenost, popírá život. Protože jediné místo, kde se koná život, jediné místo, kde se odehrává, je v přítomném okamžiku, teď. Mimo teď není žádný život. A ani minulost a budoucnost vlastně neexistují mimo lidské myšlenkové formy. 

Nejprve se může zdát obtížné tomu uvěřit, protože minulost i budoucnost se zdají tak reálné, ale nejde o cvičení ve filosofii, je to snadnější. Stačí se zeptat sami sebe, jestli jsme někdy zažili minulost nebo přítomnost. A když se na to podíváte zblízka, všechno, co jste kdy zažili, bylo teď. Když se to stalo, bylo to teď. Protože něco se může stát jen v prostoru teď. A když přijde budoucnost, může přijít jen jako teď. Takže minulost a budoucnost jsou myšlenkové formy. 

Mohou být nezbytné na praktické úrovni, zde: můžeme si dát schůzku, abychom se sešli v určitou dobu. Ale když se na ně díváme mimo praktické záležitosti, přinášejí ve skutečnosti velké omezení, jakmile ovládnou náš život. Protože čas – minulost a budoucnost se nazývají čas – ovládne naše vědomí. A stav vědomí omezený časem ovládá mnoho lidí, a je to základní aspekt egoistického vědomí. 

Ego žije v čase a skrze čas. Ego je falešné, myslí vytvořené pociťování sebe samého. Takže lidé to berou jako překvapení, když si uvědomí: ano, vlastně je to pravda, můj život je teď, a nikdy nebyl ne-teď a nikdy nebude ne-teď. To není jen myšlenka, kterou si přidáte do své mysli, tento fakt, že život je jenom teď. To je jen malý, ale účinný ukazatel, a opravdu zastaví vaši mysl. Když se vám opravdu podaří zažít pravdu tohoto tvrzení, musíte udělat krok za mysl, protože pokud budete dále myslet analyticky: ano, vlastně je to pravda, že život je teď, pojďme to promyslet... Je to ukazatel, a když opravdu zažijete jeho realitu, zavede vás do teď. Uvnitř dojde k otevření, vytvoření prostoru, a vy si řeknete: to je ono. Ale co to vlastně je? Nemůžete to definovat, jenom po určitý okamžik víte, že to je život. Život sám, který je prožíván teď. 

Pro většinu lidí je teď to, co se děje v přítomném okamžiku. Proto si lidé myslí, že je mnoho různých okamžiků. Každá hodina se sestává z mnoha různých okamžiků, den se skládá z mnoha okamžiků. Ale když se na to podíváte blíže, není to samozřejmě mnoho okamžiků, ale pořád jen tento okamžik. Důvodem, proč lidé myslí, že je mnoho okamžiků, je to, že si pletou teď a to, co se děje v teď. To, co se děje, se samozřejmě stále mění, ale samo teď je moment, pokud ho chceme vyjádřit slovy, tak jsme omezeni. A přece, když víme, že slova nejsou přesně to, slova mohou jen na to ukazovat, můžeme dále aspoň trochu mluvit o přítomném okamžiku. Přítomný okamžik je tedy prostor, ve kterém se vše děje, či světlo, v němž se vše objevuje. Světlo, ve kterém se věci objevují a mizí, přicházejí a odcházejí, v životě se vše neustále mění. To je ta nestálost, o které mluví Buddha. Vše se stále mění, přichází do světla přítomného okamžiku ...

Podstatou každého prožitku je světlo vědomí, což je prostor přítomného okamžiku. Takže tajemství přítomného okamžiku je, že je to beztvarý základ veškerého projeveného života. Neprojevená beztvará dimenze, v níž se objevuje to projevené. A v podstatě tím světlem jste vy. Poznání sama sebe jako tohoto světla se neděje prostřednictvím myšlení. Není to myšlenka, kterou přidáte do své mysli a řeknete si: OK, já jsem světlo. Aha, teď to vím. Sami sebe jako světlo můžete poznat pouze pokud se mysl zastaví v tomto momentě – a pod tím se může dít všechno. Smyslové poznání, emoce z myšlení, pocity - to zůstává spodní vrstvou, která je prostorem samotného vědomí. Můžeme ji také nazvat klid. Každé slovo vám ukazuje jenom maličký aspekt věci, slovo není tou věcí. Řekne se klid – ale je to širší než klid. Je to vědomí, ale i to je omezená pravda, je to jen slovo.

Takže nalezení toho prostoru v sobě, o to tady jde. Tento prostor můžeme najít jenom teď, protože v podstatě ten prostor je oním teď. Takže kým jste na hlubší úrovni, to je neoddělitelné od přítomného okamžiku. A to je ten nejhlubší smysl přítomného okamžiku. A to je realizace, uvědomění. Stačí záblesk přítomného okamžiku, aby změnil váš život. Neznamená to, že vědomí spojené s časem u vás už nikdy nepřevládne, pravděpodobně se to stane. Ale vy máte ten záblesk, což je vlastně iniciace procesu probuzení. A každý, kdo může vidět pravdu těchto slov, už určitě měl tento záblesk. Anebo v okamžiku, kdy jsou pronášena tato slova, někteří lidé mohou mít tento záblesk a probudit se. A tak si uvědomíte podstatu sebe, která nemá co dělat s formou sebe, tělem, myšlenkami, které vytváří mysl, s emocemi, které máte.

To je dobré, to je úroveň formy. Říkám tomu lidská část. Jsme lidské bytosti, lidské je forma, bytost je bez formy. Většina lidí zná jenom lidskou část a zcela se identifikují s lidskou částí, což je fyzická forma, myšlenkové formy a emocionální formy. Identifikují se s vnějšími formami, majetkem, úspěchy. Ale ve skutečnosti vnější formy jsou také myšlenkové formy převedené do mentálních obrazů. Takže vlastně se neustále identifikujete s mentálními obrazy.

Neidentifikujete se se svým autem, ale s mentálním obrazem svého auta. Takže to je ten svět forem, to lidské. A když je to všechno, co znáte, pak jste ztraceni ve světě forem. Protože tento svět je svět forem. A mnozí lidé takto žijí, ztraceni ve světě, což znamená ztraceni ve své mysli, to jest tam, kde začíná svět. A ten svět je svět forem. A za tím vším je bezčasová dimenze, duchovní dimenze. A ta je podstatou toho, kdo jste. A to je ten nejhlubší význam přítomného okamžiku. 

(Pokračování někdy příště.)

30. července 2009

Eckhart Tolle: Transformace vědomí je nutná

Na youtube je všechno, a taky samozřejmě Eckhart Tolle. Tak abyste si ho trošku užili, přidávám malé video s českými titulky (9 min.). 

Jde o úvodní slovo k jeho nové televizi, kde Eckhart vysvětluje, jak nutná je pro přežití lidstva transformace vědomí. (Jeho televize je fakt skvělá, stojí za to si předplatit...)

http://www.overstream.net/view.php?oid=anrgr7m4izir

29. července 2009

Orgonit nebo elektronit?

Na ethericwarriors často píše horlivý španělský gifter Je. Má starosti, neboť jeho rodná země je nepřetržitě vysušována klimatickými zbraněmi, které odvracejí už po dlouhou dobu déšť od Iberského poloostrova. (Viz zde.) Teď v červenci tam zuří již více než deset lesních požárů... Španělsko a Portugalsko jsou zřejmě předurčeny jako důkaz globálního oteplování. Kdybyste jel někdo na Azory, tam není ogiftováno, třeba by to Španělsku trochu pomohlo...

Ale kvůli tomu to nepíšu. Je zveřejnil zajímavý názor na funkci orgonitu, a mně se to dost zamlouvá. Tady jsou z toho úryvky. EW jsou konzervativní, nemají moc rádi nové nápady, tak mu to v diskusi spíše rozmlouvali, ale nemohli říct, že je to úplná blbost.

Takže co si myslí Je:

„Zjistil jsem, že orgonit je prostý elektrický kondenzátor, žádná tajemná energie, žádné podivné a tajné energetické formy, pouze elektrony (elektrostatická energie).

Elektromagnetické vlny, které vysílají hračky zlých mužů, jsou prostě velké toky elektronů, které kationizují hmotu. Orgonit (říkám mu raději elektronit) chytá elektrony z tohoto toku a vytváří tlak na křišťál. Křišťál pak generuje více elektronů, a přidává je k tomu toku, čímž vytváří prostředí aniontů. Právě opak toho, co chtějí oni. (Přečtěte si o blahodárných účincích aniontového prostředí.)

Jestli víte něco o elektronice, víte, jak pracuje kondenzátor. Kov (elektrický vodič) předává elektrony plastu (například) (to je elektrický polovodič). Když je plastová vrstva nabita, vyšle všechny elektrony do další kovové vrstvy. A orgonit prostě pracuje jako zesilující efekt, protože má mnoho vrstev kovu a plastu. To způsobuje efekt komprese, když se dostane ke křišťálu, a pak piezoelektrická vlastnost křišťálu generuje více elektronů. Žádné tajemství, čistá fyzika a chemie.“

A v důkladnějším příspěvku:

 
"Giftovací kompendium Dona Crofta jsem si přečetl koncem roku 2006 a tehdy jsem pochopil, že osud světa není ještě rozhodnut.
Naše planeta byla plná věží, nebe naší planety plné chemikálií, a nejhorší bylo, že si to nikdo neuvědomoval, a že to všichni pokládali za absurdní teorie šílenců.
Když jsem byl malý, pořád jsem se ptal rodičů: proč? Rodiče mi samozřejmě nemohli všechno vysvětlit.
Když jsem objevil Croftův orgonit a jeho příznivé účinky, byl jsem velmi šťastný, ale také jsem se pořád ptal: proč? Proč to funguje? Naneštěstí nejsem sensibil a nikdy jsem nepochopil, co vidí a říká Carol a jiní, a byl jsem z toho smutný. Potřeboval jsem pochopit, co se děje, a začal jsem zkoumat v rámci známé fyziky, jak fungují antény, pozoroval jsem celé hodiny, co dělají letadla, co se děje na obloze atd.. Všechno, co tady řeknu, je plodem uvažování a logiky. Samozřejmě nechci vnucovat žádnou absolutní pravdu, ale to, co tady vyprávím, zjevně funguje.

Reich řekl, že orgon (POR) naplňuje vše, je modrý, nehmotný a je nutný pro zdravý život. Myslím si, že Reichův orgon jsou elektrony, přesně negativní ionizace atomů a molekul.

Když to zkoumáte, veškeré dobré účinky negativní ionizace jsou stejné jako ty, které se přisuzují POR, a všechny špatné účinky pozitivní ionizace jsou podobné DOR. Možná je to paralelní, ok, ale tato fyzická pravda zde je, je viditelná, měřitelná a nepopiratelná.

Vodopády, jezera, déšť, půda, hory, lesy, štěstí, orgasmus atd. ... jsou příklady přirozené negativní ionizace. Slunce, galaktické paprsky, bolest, všechny typy záření atd... jsou příklady pozitivní ionizace. (Totéž je DOR a POR?)

Mohla by to být pouhá spekulace, kdybych skončil zde, ale tak to není.
Déšť je jedna z věcí, které mám nejraději, a jeho fyzikální výzkum mě přivádí k tomuto závěru. 

Tvoření deště vyžaduje dokonalou rovnováhu mezi kationty v ionosféře a anionty na zemském povrchu, a tvoření mraků závisí na této polaritě. Také pozorování operací pro zničení deště ve Španělsku mě vedlo k dedukci, že jak antény, tak chemtrails naplňují naše prostředí kationty a tím narušují rovnováhu, takže se netvoří mraky, ale místo nich cirry, které nelze vytvořit bez letadel.

Věže mobilních telefonů, vojenské a jiné věže vytvářejí velká elektromagnetická pole, která dodávají kationty do vrstvy, kde se tvoří mraky. Molekuly H2O potřebují elektrony, ab se spojily. To je důvod, proč se mraky nejvíce tvoří na horách, u jezer, vodopádů.

Chemtrails (veškeré kontrails jsou chemtrails, domnívám se, že oficiální teorie, podle níž kontrails jsou částečky ledu, je absurdní. V -50°C je to nemožné, protože vysoká hustota tvoří pevný led a led není antigravitační. A cirrusové mraky? To jsou kilometry čtvereční ledu? Plující ve vzduchu? Cože?!) zřejmě rozšiřují silikonový gel či jinou silikonovou substanci jako diatomy. Atom křemíku je přírodní kationt!! Výsledkem jsou pseudomraky nazývané cirry, mající zvláštní formy (na tomto fóru se jim říká sylfové, ale já si myslím, že jsou to molekuly vody přijaté silikonem, které se snaží spojit. Mammatus a asperatus vznikají stejným efektem, ale intenzívnějším, a proto se zdá, že mraky padají dolů.)

Jak funguje orgonit?

Je těžké to vysvětlit a nemám ještě konečnou pravdu, ale potřebuji najít logiku ve všech jevech, které, jak se zdá, mohou vidět všichni.

Myslím, že pryskyřice (organická) a kov (Al) jsou dokonalou směsí, která přitahuje, hýbe a stlačuje elektrostatiku elektromagnetických polí antén ke krystalu, který je piezoelektrický a chová se jako aniont, a vysílá stlačením elektrony. To je důvod, protože vidím, že orgonit je účinnější v blízkosti věží. Zdá se, že pak se věže promění v generátory aniontů, které tvoří déšť, dokud se neobnoví přirozené chování."

Mně se ta teorie líbí, protože podobně jako Je moc nerozumím těm éterickým pojmům ... A o tom, co se považuje za Sylfy, si myslím taky, že jsou to nějaké bezradné cáry chemikálií.

Dál pak ještě píše, jak si vylepšíl trubkami koupený ionizátor, který teď funguje jako CB (viz fotka na EW.) Zajímavé. No, však ty společnosti nabízející na webu výrobu deště používají na to taky ionizátory.

History Channel dokumentuje existenci chemtrails

25. července vysílal History Channel dokument ze série It is impossible: Chemtrails and Weather Modifications,  kde je zřejmě poprvé veřejně mediálně uznána existence chemtrails a užívání počasí pro vojenské účely. Z tohoto pořadu je na youtube sestříháno desetiminutové video, které najdete zde s českými titulky.

http://www.overstream.net/view.php?oid=enivshssllrc

(Všimněte si vyplaveného města v Anglii - podobné jsou ty naše letošní "bleskové povodně".)

(Komerční - placené využití tohoto videa by bylo poškozením autorských práv pořadu.)

28. července 2009

Blesky nad Evropou

Tak jsem zpátky po dovolené bez médií a koukám, co se všechno za tu dobu semlelo! A hlavně, kde všude se během 14 dná začalo psát o tabuových tématech, jako chemtrails a počasí a chřipce a zavraždění Michaela atd., a to jak v cizině, tak i u nás! Tak snad už přece jen globální režim začíná mlít z posledního, když tolik lidí šíří informace. Český gifting dělá taky pokroky, jak vidím z fóra ... dobrý zprávy.

Čtenáři píší, jak pozorují divné bouřkové jevy (viz komentáře). Já taky pozoruju, třeba v jednom dni bouřku s hromem bez blesku (asi hodina nepřetržitého dunění hromu, žádné blesky, málo deště), ve stejný den za tmy pak blesky bez hromu (několik hodin nepřetržitého blýskání, z toho asi 75% ve stejném místě oblohy). O bouřkách píše hezky Zdeněk Patrick na Matrixu, všechno mu věřím, co tam píše, Ty světelné koule taky znám. A myslím, že každý, kdo si trochu začne všímat oblohy, to může vidět...

Na webu se objevila pro mě novinka - radar, který sleduje blesky nad Evropou - všimněte si, jak jsou na obrázku hezky ukázněně seřazeny do řady. Jakoby náhodou, čára leží na stejné rovnoběžce jako zařízení na ohřívání ionosféry SURA v Rusku u městečka Vasilsursk (obdoba amerického haarpu). (Dnes kolem 15.00 se také tvoří několik téměř rovnoběžných blýskajících řad ve stejné zeměpisné délce, ale nejde mi to sem zkopírovat, tak se podívejte sami ... Ty linie jsou tam pravděpodobně denně už po nějakou dobu.)
http://www.meteox.com/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=lightning

Po pár týdnech pauzy se dávám do nějakého odlévání. Na fóru spousta lidí píše, jak něco odlili a vyjasnilo se ... je to krásný. Mně to bohužel teď funguje jinak, jak začnu odlévat, tak se nade mnou semele z jasné oblohy déšť - ale rychle se vyjasní. To je taky krásný, aspoň vím, že na mě nezapomněli.

Chemtrails k aktivaci chřipkového viru

Překlad z internetového zdroje:

http://projectcamelot.org/

21. července 2009

Ve dnešním pořadu Whistleblower Radio (rozhlasová show Camelotu) jsme představili Jane Burgermeister a čtyři další hosty: Dr Rebeccu Carley, Rebeccu Campbell, Elizabeth Book a JoAnne Cremer. Pátý host byl na telefonu: Burk Elder Hale – můžete ho kontaktovat přes jeho web zde: www.rangeguide.net

Elder nám řekl, že se osobně dozvěděl od vedoucího pracovníka oboru biochemie z jisté farmaceutické společnosti (jméno společnosti je známo, ale zde je neuvádíme pro ochranu zdroje) toto:
„ ... do vzduchu byl předem rozptýlen aerosolový přípravek a téměř každý ho již vdechl do svých plic. Biochemik tvrdí, že vakcíny, které budou na podzim aplikovány, budou AKTIVOVÁNY, jakmile jejich komponenty přijdou do kontaktu s aerosolovým přípravkem v těle a způsobí rychlé rozšíření chřipkového viru H1N1. Tento biochemik je celou záležitostí velice rozrušen a je spolehlivým pramenem, který si vyžaduje naši maximální ochranu.“

Něco velmi podobného nám řekl náš vnitřní zdroj Henry Deacon, který nás informoval již před několika dny, že chemtrails jsou nyní často rozptylovány velmi časně, mezi 3 a 5 hodinou ranní, se specifickým záměrem oslabit imunitní systém.

Tuto informaci pokládáme za důvěryhodnou a vyžadující si naléhavě další šetření.

Zpět k rozhlasové show: všichni hosté kromě Jane museli čelit velkému rušení na svých telefonních linkách. Bylo velmi těžké rozumět některým detailům. Záznam pořadu bude na webu zde http://americanfreedomradio.com/Project_Camelot_09.html. Toto jsou údaje o našich hostech, kteří všichni vykonávají důležitou práci:

Jane Burgermeister: http://en.wordpress.com/tag/jane-burgermeister/ soudní proces proti výrobcům vakcíny

Dr. Rebecca Carley: http://www.drcarley.com/ výzkum škodlivých účinků vakcín a Tamiflu, která silně doporučuje proti virům koloidální stříbro http://projectcamelot.org/how_to_make_colloidal_silver.pdf.

Rebecca Campbell: rebeccapho@yahoo.com výzkum finančních spojení mezi „Big Pharma“, vládou a dalšími institucemi („Follow the Money“ – jako 11. 9.)

Elisabeth Book: wildrosestands@yahoo.com politická aktivistka zejména na Floridě

JoAnne Cremer: apostlejoanne@hotmail.com zakladatelka široké a rychle rostoucí skupiny na Facebooku s názvem END FORCED VACCINATIONS http://www.facebook.com/group.php?gid=102894871603
.

17. července 2009

Klimatická válka pokračuje

Tak to vypadá, že se nejednalo o pár zkoušek klimatických zbraní. Zdá se teď pravděpodobnější, že hrají proti sobě dva protivníci. Ani to nevypadá, že by se jednalo o cvičný zápas, nebo že by chtěli hned tak přestat. Vypadá to dost naostro. Je to tedy geniální válka, které si obyčejní lidé nejsou vědomi, ve které není potřeba armády a jejíž oběti jsou pouze civilní, aniž tuší, že jsou oběťmi války.

V Americe má potíže raketoplán, protože "nad Floridou se neustále drží neobvyklé bouřky s blesky, které už raketoplán poškodily". Že by jim je tam drželi třeba Rusové? Nebo Číňané? Nebo sami Američané? Kdo ví. Raketoplán nakonec odstartoval, asi poškozený bleskem ...

V Evropě máme každodenní prudké bouřky a lijáky - už i těm novinám typu Idnes je to divné... Nevypadá to už, že by byly namířeny přímo na Čechy, i když to odnášejí možná nejvíce - možná proto, že naše území leží na pravděpodobné klimatické válečné frontě, oblasti střetu zájmů. Nebo proto, že máme v nejhorším stavu kanalizace a protipovodňová zařízení?

Dnes třeba je zajímavé pozorovat na smyčce Eumetsatu, jak se nad Evropou přetlačují dvě vzduchové masy - jedna horká od jihozápadu a druhá studená od severovýchodu. To vzduchové masy vždycky přirozeně dělávaly, že se srážely, ale když se tak díváte na to vlnění nad Polskem, které jde proti směru proudění, a bouřky nastříknuté současně na asi tisíc km dlouhé linii nad Německem a ČR (viz foto), nevypadá to přirozeně, ale jako boj kdo z koho...

Kdy asi bude konec? Až Evropa přijme všechny základny, které sem tlačí Američané? Nebo je to úplně jinak? Pánbu nás ochraňuj.

Jestli věříte, že toto počasí je způsobeno uměle, pište to prosím do diskusí pod články o počasí, ať to vejde ve větší známost ... I když vlastně se všechny současné války vedou veřejně, před očima a proti vůli většiny civilních obyvatel planety, tak proč by se žinýrovali zabíjet lidi zrovna klimatičtí teroristé, že?

Včera pod mým balkonem šly dvě babky a povídaly si, jaké je to hrozné počasí, samá bouřka. "Naštěstí se nám to tady zatím dost vyhýbá", povídala jedna. Jo babi, a doufám, že k tomu přispěly dosti četné orgonitové ozdoby ...

Ještě Eckhart Tolle: Odpovědnost za svět

Zde je malá ukázka z přednášky Eckharta Tolle - přepis krátkého videa z jeho TV, kde odpovídá na otázku odpovědnosti. To je téma, které mě taky trápí, podobně jako toho hocha, co se na to ptá. Jak můžeme převzít odpovědnost za svět, ve kterém žijeme? Času není nazbyt, planeta již pravděpodobně nebude čekat další stovky let, než lidé projdou pomalým procesem transformace vědomí prostřednictvím utrpení...

http://www.eckharttolletv.com/#
(Je to video č. 3 na uvedené stránce. Dávám to nejprve anglicky, kdo by to chtěl sledovat, a pod tím česky. Otitulkovat nejde. Přepis a překlad Orgonet.)
(Update 28. 7.: Mažu anglický text.)


Otázka osobní odpovědnosti

Posluchač:
Myslím na budoucnost země, na vývoj lidstva a podobné věci, a občas mám velký pocit odpovědnosti. Můžete něco říci o odpovědnosti?

Eckhart Tolle:

Ano, je to podivné slovo. Mělo by se zdůraznit, že když se na něj díváte (responsibility), vypadá to, jako by šlo o schopnost odpovídat ... Takže, za co máte převzít odpovědnost ... Za prvé, znamená to převzít odpovědnost za stav svého vědomí, které určuje, jaký svět vytváříte. Vy, protože vy jste lidstvo. Lidstvo není abstraktní pojem, který neexistuje, protože lidstvo je lidská bytost. Vy jste lidstvo.

Takže abyste jako lidstvo převzali odpovědnost, musíte nejprve převzít odpovědnost za svůj stav vědomí. Protože pouze nemocný nebo dysfunční stav vědomí produkuje nemocný nebo dysfunkční svět. Slovem svět myslím lidmi vytvořený svět, který byl vnucen tomu, co zde na planetě již bylo. Na planetě, která je potenciálním rájem, neuvěřitelným šperkem, bytostí s velkou inteligencí – od níž nejsme odděleni – ale ta bytost prochází procesem přechodu. A každý proces přechodu je kritický – může to nebo nemusí fungovat, a v tom případě bytost musí jít jinou cestou. Ale váš stav vědomí určuje, jaký svět vytváříte, jakou činnost konáte a jaké následky vaše činnost má.

Takže mým hlavním úkolem zde je zabývat se příčinou dysfunkce, která spočívá v lidské mysli, dysfunkcí lidské mysli, která je někdy v zenu nazývána nemocí lidské mysli. Takže jak to vidím já, a každý, kdo se učil historii, o tom nemůže pochybovat, v lidech je hluboko zaseta dysfunkce, která je zde již po tisíce let, a pokud v ní nedojde k posunu, pak nás tato dysfunkce zničí. Pravděpodobně nezničí planetu, protože planeta má ohromné zdroje, ale bude jí chvíli trvat, než se vzpamatuje.

Vše, co musíte udělat, je zejména převzít odpovědnost za stav své mysli teď. Teď. A o tom je celé toto učení. Jaký je stav mého vědomí v tuto chvíli? Vytvářím rušení? Vytvářím negativitu? Vytvářím konflikt nebo utrpení pro sebe či ostatní? Vytvářím vnitřní znečištění? Znečišťuji tu nádhernou bytost, kterou jsem? Nepřetržitým, absurdním pohybem myšlení, které vytváří negativní emoce, vytváří celou entitu, která je iluzorní, a kterou nazývám Já.

Takže převzít odpovědnost, k tomu potřebujete být ve stavu probuzení, kdy si můžete říci: OK, teď přebírám odpovědnost.

Někteří lidé vůbec nevědí, že je možnost převzít odpovědnost. To proto jste tak důležití. Každý, kdo si to uvědomuje, to jest vy, je počátkem transformace světa. Nevím, kdo první vymyslel tu slavnou větu, co v těchto dnech často slyšíte: Musíte být změnou, kterou chcete vidět. Musíte ji ztělesnit. Ale není prvotní to, co činíte, je něco prvotnějšího, a to kdo jste.

Kdo jste, to je stav vašeho vědomí. Cokoliv děláte, plyne odtud. Takže vaše odpovědnost je prvotně transformovaný stav vašeho vědomí právě teď. Jakmile pochopíte, že v tom je vaše odpovědnost, tak už to víte.

Lidé, kteří ještě nejsou na té úrovni, si to neuvědomují, a to je v pořádku, nemůžete očekávat, aby celý svět již byl na tomto stupni. Stačí, že převezmete odpovědnost vy, s vědomím, že je ještě několik milionů ostatních, kteří nevědí, že mohou převzít odpovědnost, protože žijí v takové nevědomosti, že vidí veškeré zlo v ostatních ... To, co vidí, je zlo v nich samých. A v polovině světa vidí své nepřátele. A všechno je z toho.

To je v pořádku – pouze ti, kteří jsou toho schopni, jsou žádáni, aby převzali odpovědnost. Ale i ti, kteří jsou ještě naprosto nevědomí, na jednu stranu nevědí, co dělají, jak řekl Ježíš na kříži: „Nevědí, co činí.“ Jinými slovy, jsou v moci nevědomých sil, nevědomých mentálních emočních proudů. Nevědí, co dělají. Nemůže se po nich žádat odpovědnost. Ale lidé řeknou: „Cože? Měla by být po nich požadována!“ Ne, nemohla, protože nevědí, co dělají. Avšak fakt, že nemohou být odpovědní, neznamená, že netrpí následky své nevědomosti. Takže vytvářejí utrpení. A utrpení je vlastně oheň, který spaluje ego. Kolektivní ego i osobní ego.

Je to dlouhá cesta, pomalá cesta, bolestivá cesta. A existuje zkratka, kterou vytváří e kterékoli duchovní učení. Bolestná cesta, dlouhá cesta. Probouzení. Více a více utrpení. Planeta možná nevydrží tak dlouhý učební proces lidstva. Takže jestliže se učební proces lidstva nezkrátí, dá se pochybovat, že zda planeta dovolí lidstvu dále se učit skrze utrpení po dalších 500 let nebo jen 300 let nebo jen sto let. Takže tohle je vaše odpovědnost za to vše ... Děkuji.

Čtení, co vám život změní: Eckhart Tolle

Než odjedu na další prázdniny, tak ještě malé doporučení duchovní četby.

Před pár lety mě dcera upozornila na americké bestsellery, knihy Eckharta Tolle: The Power of Now (česky Moc přítomného okamžiku) a A New Earth (česky Nová země). Řekla, že jí tyto knihy zcela změnily život ...

Mě nadchly rovněž a dodnes jsou mou oblíbenou četbou a duchovní inspirací. Po dlouhém duchovním hledání prostřednictvím jógy mi Eckhart Tolle pomohl pochopit, co vlastně hledám. Čím více ho poslouchám/čtu, tím větší je moje úcta před vesmírnou inteligencí, která promlouvá jeho ústy.

Z obálky knihy New Earth:
"Eckhart Tolle inspiroval svým duchovním bestsellerem Moc přítomného okamžiku milióny čtenářů, kteří objevili svobodu a radost žití "v přítomném okamžiku". Tolle rozvíjí tyto silné myšlenky v knize Nová země, aby ukázal, jak je překonání našeho stavu vědomí založeného na ego důležité nejen pro osobní štěstí, ale je také klíčem k ukončení konfliktů a utrpení po celém světě. Tolle popisuje, jak naše připoutanost k egu vytváří dysfunkci, která vede k hněvu, žárlivosti a pocitu neštěstí, a ukazuje čtenáři, jak se probudit do nového stavu vědomí a jít cestou skutečného naplnění své existence. Nová země je osvětlující, informující a povzbuzující duchovní výzva k lepšímu způsobu života - a pro vytvoření lepšího světa.
Eckhart Tolle je současný duchovní učitel, který není spjat s žádnou s existujících tradic či náboženství. Ve svých knihách a seminářích předává prosté, avšak hluboké poselství s nadčasovou a nekomplikovanou jasností starých duchovních mistrů: Existuje způsob, jak najít cestu ven z utrpení k vnitřnímu míru. Tolle hodně cestuje a přednáší po celém světě. Je původem z Rakouska, žije ve Vancouveru, British Columbia."


Eckhart Tolle je prostý a nenápadný svým zjevem i chováním, jeho přednášky jsou skutečným duchovním diskursem .,.

Jeho oficiální web je http://www.eckharttolle.com/eckharttolle. Dají se tam koupit jeho CD a DVD (anglicky, přednáší i německy a španělsky). Má rovněž streaming video za celkem levný peníz, a nově i streaming television . (Ukázka přednášky zdarma.)

Jak to souvisí s orgonitem? Asi takhle: my si říkáme gifteři - dárci. Snažíme se zlepšit svět prostřednictvím rozdávání orgonitu. Důležité ale je, abychom jej rozdávali jako skutečné dárky světu, s pocitem vnitřního míru, a nikoliv z pocitu boje. Až si přečtete Eckharta, pochopíte to, co se tady snažím zjednodušeně vysvětlit: abychom mohli něco změnit, musíme nejprve změnit své vědomí. Velmi jednoduše, tím, že přijmeme přítomný okamžik, nečiníme si z něj svého nepřítele a dosáhneme vnitřního míru. Tím se napojíme na vesmírnou inteligenci, s jejíž pomocí můžeme konat s mnohem vyšší kvalitou než z pocitu odporu, strachu a boje. To je podstata transformace...

Ono je to velmi prosté, ale není to snadné provést, to naše ego nás nutí stále bojovat ... Tak si pokaždé opakuji, co říká Eckhart v New Earth (stránku nevím): Váš nejcennější dar světu je vnitřní mír.

16. července 2009

Wi-Fi ve školách

Ve světě se dost mluví o nebezpečí mikrovlnného záření z wi-fi. Přeložený článek od next-up se týká škol, ale o ty snad u nás ani tolik nejde, mají už své drátové učebny, málo peněz, a investice do wi-fi nebudou asi prioritou... Dávám článek proto, abychom si znovu uvědomili, co toho záření máme i doma - i mnohá televize je přes wi-fi a puštěná celý den - a v tom nám ty děti rostou ... Tak to obložme orgonitem a vypínejme, když to zrovna nepoužíváme ...


http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Wifi_2009.php

Dr. Magda Havas. B.Sc., Ph.D.
Environmental and resource Studies, Trent University, Peterbourgh, ON, Canada

5. května 2009

Otevřený dopis rodičům, učitelům a správám škol ohledně sítí Wi-Fi ve školách

Jsem vědecká pracovnice a zabývám se zkoumáním vlivu elektromagnetické radiace na zdraví. Jsem stále více znepokojena tím, že další a další školy si instalují wi-fi sítě a dávají své budovy k dispozici pro antény mobilních telefonů.

Jak federální vláda (ministerstvo zdravotnictví i průmyslu, tak poskytovatelé wi-fi služeb vám řeknou, že tato technologie je bezpečná, neboť vystavení radiofrekvencím je pod stanovenými federálními limity.

Tato informace je zastaralá a nepřesná, neboť neustále roste počet vědeckých publikací dokazujících nepříznivé zdravotní a biologické účinky u vystavení hodnotám nižším než je náš Bezpečnostní kód 6 (viz www.bioinitiative.org) a též roste počet vědeckých a lékařských organizací, které požadují zavedení přísnějších limitů.

Z těchto důvodů je nezodpovědné, aby byla wi-fi mikrovlnná radiace zaváděna do školního prostředí, kde malé děti tráví denně mnoho hodin.

Fakta:

1: LIMITY: Limity pro mikrovlnné záření (které je užíváno ve wi-fi) má v různých zemích světa 5 stupňů. Nejnižší limity jsou v Salzburgu v Rakousku a nyní i v Lichtenštejnsku – činí v těchto zemích 0,1mikrowattu/cm2. Viz krátké video (http://videos.next-up.org/SfTv/Liechtenstein/AdoptsTheStandardOf06VmBioInitiative/09112008.html). Ve Švýcarsku je limit 1 a v Kanadě je 1000 mikroW/cm2!

Proč má Kanada limit, který je o tolik vyšší než v ostatních zemích? Kanadské limity jsou založeny na krátkodobém (6 minutovém) ohřívacím efektu. Tvrdí se, že pokud tato radiace neohřeje vaše tkáně, je „bezpečná“. To je nesprávné. Účinky jsou dokázány u úrovní mnohem nižších než u těch, které mohou ohřát tělesné tkáně. Viz přiložená zpráva: Analýza účinků navrhované sítě wi-fi v San Francisku na zdraví a životní prostředí (2007). Tyto biologické efekty obsahují: zvýšenou propustnost mozkové krevní bariéry, zvýšený únik kalcia, nárůst rakoviny a poškození DNA, vytváření stresových proteinů a poškození nervů. Vystavení této energii je spojováno se změnami v krevních buňkách u školních dětí, dětskou leukémií, oslabením motorických funkcí, zhoršením reakčního času a paměti, bolestmi hlavy, závratěmi, únavou, slabostí a nespavostí.

2. ELEKTROHYPERSENSIBILITA: Stále více lidí je nepříznivě postiženo elektromagnetickými frekvencemi. Tato nemoc se nazývá elektrohypersensibilita (EHS) a ve Švédsku je uznávána jako choroba. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje EHS takto:
„jev, kdy jednotlivci pociťují nepříznivé zdravotní účinky, když užívají nebo jsou v blízkosti přístrojů vydávajících elektrické, magnetické nebo elektromagnetické pole (EMF)... EHS je pro postižené osoby reálný problém někdy způsobující pracovní neschopnost, i když úroveň těchto polí v jejich blízkosti není větší než v normálním životním prostředí. Jejich vystavení je všeobecně několik stupňů pod mezinárodně uznávanými limity.“

Kanadské ministerstvo zdravotnictví uznává ve svém Bezpečnostním kódu 6, že někteří lidé jsou citlivější na tyto formy energie, avšak před změnou limitů musí toto ještě prozkoumat.

Symptomy nemoci EHS: problémy se spánkem, únava, bolesti, nevolnost, problémy s kůží, očima a ušima (tinnitus), závratě atd. Soudí se, že 3% obyvatel jsou těžce postižena a dalších 35% má mírnější symptomy. Dlouhodobé vystavení je zřejmě spojeno s citlivostí a proto je nezbytné, aby působení mikrovlnného záření na děti (wi-fi a mobilní telefony) bylo co nejvíce minimalizováno.

3. CITLIVOST DĚTÍ: Děti jsou citlivější ke znečištění životního prostředí, kterým je i mikrovlnné záření. Stewartova zpráva (2000) doporučovala, aby děti neužívaly mobilní telefony kromě případů nutnosti. Mobilní telefony vystavují vaši hlavu mikrovlnnému záření. Bezdrátový počítač (wi-fi) vystavuje záření celou vaši horní část těla, a pokud ho máte na klíně, jsou ozářeni i vaše reproduktivní orgány. Samozřejmě je to nežádoucí, zejména pro děti a dospívající. Z tohoto důvodu musíme odrazovat od užívání těchto technologií dětmi, zejména v základních školách. Neznamená to, že studenti nemohou užívat internet. Znamená to prostě, že přístup na internet musí být pomocí drátů spíše než vzduchem (bezdrátový)-

4. ODSTRANĚNÍ WI-FI: Většina lidí nechce bydlet ani v blízkosti antén mobilních operátorů či wi-fi antén z důvodu obav o zdraví. Když wi-fi (bezdrátové routery) jsou užívány uvnitř budov, je to podobné, jako venkovní antény, a potenciálně je to mnohem horší, protože jste mnohem blíže ke zdroji záření.

Knihovny ve Francii odstraňují wi-fi z důvodu obav jak vědecké komunity, tak zaměstnanců a vedení.

Školní správa ve Vancouveru vydala v lednu 2005 rozhodnutí, které zakazuje stavbu mobilních antén v dosahu 1000 stop (305 m) od školních zařízení.

Palm Beach na Floridě, Los Angeles v Kalifornii a Nový Zéland zakázaly antény mobilních telefonů v blízkosti škol z obav o bezpečnost. Rozhodnutí neumisťovat mobilní antény v blízkosti škol je založeno na pravděpodobnosti, že děti jsou vnímavější k této formě radiace. Je jasné, že pokud nechceme antény v blízkosti škol, nechceme je ani uvnitř škol! Nejbezpečnější cestou je mít drátový přístup na internet, nikoliv bezdrátový. I když je to krátkodobě dražší alternativa, dlouhodobě je to levnější alternativa, pokud bereme jako faktor zdraví učitelů i žáků.

5. DOPORUČENÍ: Doporučení omezit užívání mobilních telefonů byla vydána v různých zemích a organizacích, jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008) a rovněž Zdravotní komise v Torontu (2008) a Ústav pro výzkum rakoviny v Pittsburgu (2008). Tato doporučení se vztahují na užívání telefonů, ale platí rovněž pro vystavení záření z wi-fi, protože obojí užívá mikrovlnného záření. Wi-fi počítače dokonce vystavují tělo tomuto záření více než mobilní telefony.

6. PRINCIP PREVENCE: I ti, kteří „nepřipouštějí“, že věda dokazuje nepříznivé biologické účinky vystavení mikrovlnné radiaci, by měli uznat, že je třeba být opatrný na zdraví dětí. Z tohoto důvodu je zde Princip prevence, který praví:
„Za účelem ochrany životního prostředí by měl být princip prevence široce aplikován Státy dle jejich možností. Pokud existují hrozby vážného či nezvratného poškození, nedostatek úplné vědecké jistoty by neměl být používán jako důvod k odložení účinných opatření k předcházení degradace životního prostředí.“
„Státy“ v tomto případě znamená školské komise a ty, kteří rozhodují o zdraví dětí.

Dvě nejdůležitější prostředí v životě dítěte jsou domov (zejména ložnice) a škola. Z tohoto důvodu je naprosto nutné, aby tato prostředí byla co nejbezpečnější. Pokud se mýlíme, dovolte nám prosím, abychom se mýlili na straně opatrnosti.

S úctou
Dr. Magda Havas

15. července 2009

Pozdrav z USA

Tímto porušuji blogovací prázdniny (avšak neukončuji) a posílám malý pozdrav z USA. Když je ta okurková sezóna, tak se hodí tajemné jevy. Zde je jeden autentický z vlastního foťáku.

V Montauku na Long Islandu v USA (východ, blízko New Yorku) jsou nádherné pláže. Jako všude, počasí tam je bez ustání obhospodařováno známými klimatickými zbraněmi, viz roztomilé vlnění oblohy... (kliknutím zvětšíte).


V ten den to nebylo na koupání, tak leda na procházku po pláži. Při ní koloval mezi námi jediný foťák, v němž jsme posléze našli cosi, co jsme nazvali "Montauk phenomenon", viz fotka (klik pro zvětšení). Nikdo si neuvědomuje, že by něco podobného fotil. Dostalo se to tam asi náhodným zmáčknutím spouště ... (To bílé vlevo je mikina mojí dcery.)Tak jestli máte nějaký nápad, co by to mohlo být, napište. Já fakt nevím. Jinak jsme rádi, že nás to nikam neodneslo, vzhledem k pověsti tohoto místa, které je známo příšerou, probíhají tam různé tajné projekty jako cestování časem, paralelní dimenze, teleportace, hyperprostor, brána v čase, kontakty s mimozemšťany, manipulace psychických schopností atd. atd. ...

Dodatek (Viz též Komentáře):

Krátce po publikování fotky se ozval bystrý čtenář, který rozluštil, že se jedná o brčko v kelímku asi 20 cm od objektivu. Bravo! Ale neměl to být chyták, my fakt nevěděli, o co jde. Brčko by to teda být mohlo, zeptám se, jestli tam měl někdo colu s brčkem, nepamatuju se.

Potom pošlu fotku taky Donu Croftovi, jen tak pro legraci, protože na EW byl zrovna včera jeho příspěvek, kde se zmiňuje o Montauku a jeho základnách a jak je giftoval atd. Nicméně připisuju, že by to třeba mohlo být brčko, ať se dál neztrapňuju... :-))))

Od Dona mi přišla odpověď, že ukázal fotku své jasnovidné manželce Carol, a ta si myslí, že je to paprsek energie vycházející z oné obrovské podzemní základny ... a že brčko bysme si určitě pamatovali. Že se občas takový jev na fotkách objeví.

Poptávám se taky mailem, kdo že tam měl to brčko, ale zatím si ho nikdo nepamatuje ... Kdyby ho někdo vyfotil schválně, aby si udělal psinu, to už by se asi přiznal, aby z toho fóru něco měl, že... Nikdo tam žádné "nenormální jevy" ani nečekal, protože jsme si nebyli vůbec vědomi zvláštností toho místa, účel výpravy byl zcela jiný ... takže o programech Montauku vím taky teprve od včerejška.

Ať už je to tak nebo tak, jako záhada pro okurkovou sezónu to snad obstojí. Dlouho už to luštit nebudu, čeká mě další pobyt - bez internetu ... tak přeju všem hezké prázdniny.

2. července 2009

Klimatická válka i na území USA?

Máme návštěvu z USA. Říkali, že den před jejich odletem do Prahy bylo v Connecticutu naprosto nezvyklé počasí, extrémní bouřky, lijáky, tornáda. Že prý to tam nikdy nebylo...

Kdo jim to tam asi dělá? Sami Američani? Nebo je to odveta za bleskové povodně v Evropě?

Už mě nebaví o tom rozumovat. Stejně nic nevymyslím. Tak si vyhlašuju blogovací prázdniny. (Giftovací ne.)

Snesitelné počasí a hezkou dovolenou přeje Orgonet