31. července 2008

Modifikace počasí pro vojenské účely dle zprávy meteorologické služby US letectva

Ukradli nám počasí.
Už prý asi 15 let si s ním vojsko dělá. co chce. Pořád se v tom zdokonaluje. Má na svědomí všechny tzv. extrémy počasí, "přírodní" katastrofy. Má k dispozici celou mašinérii k ovládání počasí, kterou denně využívá na celé planetě. Vynakládají se na to nepředstavitelné prostředky. Ale lidé to jaksi nechtějí vidět, přitom důkazů je spousta...
Ale vykládejte to někomu, budete za magora. Lidi tak maximálně (asi tak 1% z celku) uznají, že možná existují chemtrails. No aspoň něco.
Tak tady je kousek dokumentu, ze kterého je možno pochopit, proč je počasí pro vojáky tak důležité. Sice pochází už z r. 1996, ale aspoň můžeme vidět, že to, co si vojáci předsevzali, už dávno plní, používají supermoderní tajné technologie, a kdoví co ještě vymyslí do r. 2025.

Vlastnit počasí v roce 2025
Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025.
(Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnění počasí v r. 2025?)

Vědecká přednáška přednesená v Air Force 2005
zpracoval kolektiv: Col Tamzy J. House, Lt Col James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), atd.
Srpen 1996.
Překlad: OrgoNet

Resumé

Je to studie určená ke splnění příkazu šéfa Air Force k prozkoumání konceptů, možností a technologií, které budou Spojené státy potřebovat k udržení dominance ve vzdušném a vesmírném prostoru v budoucnosti. Prezentováno 17. 6. 1996, vzniklo v departementu obrany školního prostředí a akademické svobody a v zájmu moderních koncepcí vztahujících se k obraně národa. Názory vyjádřené v této zprávě náleží autorům a neodrážejí oficiální politiku či pozici leteckých sil usa, ministerstva obrany či vlády Spojených států.

Tato zpráva obsahuje fiktivní představy budoucích situací/scénářů. Jakákoli podobnost s reálnými lidmi či událostmi jiná nežli je specificky uvedeny, není záměrná a pouze pro potřebu ilustrace.

Tato publikace byla recenzována úřady pro bezpečnost a utajení, není označena jako tajná a je uvolněna ke zveřejnění.

Kapitola 1

Úvod

Scénář: 

Představte si, že v r. 2025 Spojené státy bojují proti bohatému, ale nově konsolidovanému, politicky mocnému drogovému kartelu v Jižní Americe. Kartel zakoupil stovky ruských a činských bojových letounů, které úspěšně čelí našim pokusům zaútočit na jejich výrobní zařízení. S jejich místní početní převahou a vnitřními liniemi kartel vysílá více nž deset letadel na každé naše. Navíc kartel užívá francouzský systém na pozorování země (SPOT), určující polohu a pohyb, který je v r. 2025 schopen přenášet téměř současné, multistpektrální obrazy s přesností na 1m. Spojené státy si přejí utkat se s nepřítelem na nerovném hracím poli, aby mohly plně využít potenciál našich letadel a munice.

Meteorologická analýza ukazuje, že rovníková Jižní Amerika má typicky každodenní odpolední bouře po celý rok. Naše výzvědná služba potvrdila, že piloti kartelu odmítají létat při bouřce či její blízkosti. Proto naše složka ovlivňující počasí (WFSE – weather force support element), která je součástí střediska hlavního velitele (CINC – commandant in chief) leteckých operací dostane úkol vysledovat dráhy bouří a podněcovat či zesilovat bouřkové buňky nad kritickými cili, které nepřítel musí bránit letadly. Protože naše letadla v r. 2025 jsou schopna létat za jakéhokoli počasí, nebezpečí bouřek je pro ně minimální a můžeme efektivně a důsledně kontrolovat oblohu nad cílem.

WFSE má nutné sledovací a komunikační zařízení k pozorování, detekci a jednání dle požadavků na změny počasí s cílem podpory US vojenských cílů. Tyto schopnosti jsou součástí moderního bojového prostorového systému, který pomáhá hlavnímu veliteli. V našem scénáři hlavní velitel dá úkol WFSE, aby provedlo intenzifikaci bouři a utajující operace. WFSE modeluje atmosférické podmínky k předpovědi s 90% spolehlivostí pravděpodobnosti úspěšné modifikace využívající vzdušnou tvorbu a zakládání mraků.

V r. 2025 jsou pro operace řízení počasí běžně užívána letadla bez lidské posádky (UAV – uninhabited aerospace vehicles). Porovnáním předpovědí údajů o větru a bouřkách v požadovanou dobu útoku s údaji SPOT (francouzský družicový sledovací systém) vytvoří WFSE plány misí pro každý UAV letoun. WFSE navádí každý letoun za použití informací ze sítě sledovacích zařízení v reálném čase.

Před útokem, který je koordinován s předpovězenými podmínkami počasí, zahájí letouny UAV vyvoláváni a vytváření mraků. UAV rozšiřují štít cirrusových mraků, aby zabránily nepříteli ve vizuální a infračervené kontrole. Současně mikrovlnné ohřívače vytvářejí lokální jiskření, aby přerušily aktivní sledování přes radarový systém SAR (synthetic aperture radar), jako např. komerčně dostupný kanadský radar SARSAT (search and rescue stellite-aided tracking), který bude v r. 2025 široce dostupný. Další operace vyvolávání mraků působí na vyvíjející se bouře, aby zintenzívněly nad cílem a vážně omezily schopnost nepřítele k obraě. WFSE monitoruje celou operaci v reálném čase a zaznamenává úspěšné splnění další velmi důležité, avšak rutinní mise na modifikaci počasí.

Tento scénář se může zdát přitažený za vlasy, ale v r. 2025 již bude patřit do oblasti možného. Další kapitola vysvětluje důvody modifikace počasí, definuje možnosti uplatnění a zkoumá trendy, které toto v příštích 30 letech umožní.

Kapitola 2

Požadované dovednosti

Proč bychom měli chtít míchat počasím?

Podle bývalého šéfa gen. Gordona Sullivana „až s technologií poskočíme do 21. století, budeme schopni vidět nepřítele ve dne i v noci a neústupně ho sledovat.“ Schopnost globálního, přesného, reálného v čase, účinného, systematického měnění počasí poskytne velitelům bojových operací mocnou posilu k dosažení vojenských cílů. Jelikož počasí bude společné v jakékoli možné budoucnosti, schopnost měnit počasí bude aplikovatelná univerzálně a bude použitelná v celém spektru konfliktu. Schopnost ovlivnit počasí i v malém měřítku ho změní z oslabení na posilu.

Lidé vždy chtěli mít schopnost dělat něco s počasím. Ve Spojených státech již v r. 1839 novinové archívy hovoří o lidech se seriózními a kreativními myšlenkami, jak udělat déšť. V r. 1957 výbor prezidentových poradců pro kontrolu počasí výslovně uznal vojenský potenciál měnění počasí. Ve své zprávě varoval, že by se to mohlo stát důležitější zbraní než atomová bomba.

Avšak od r. 1947 spor týkající se možných právních následků vzniklých ze záměrného ovlivňování rozsáhlých bouřkových systémů způsobil, že v budoucnu mohlo být vedeno pouze málo pokusů na bouřích s potenciálem zasáhnout zemi.

V r. 1977 americké generální shromáždění přijalo rozhodnutí zakazující nepřátelské užití technik modifikací přírodního prostředí. Výsledná „Dohoda o vojenském a jiném nepřátelském užití modifikačních technik přírodního prostředí“ (ENMOD) zavázala signatáře zdržet se od jakéhokoli vojenského či jiného nepřátelského užití modifikace počasí, které by mohlo mít za následek dalekosáhlé, dlouhotrvající či vážné následky.

I když tyto události nezadržely pokračování výzkumů modifikací počasí, významně zabránily jeho postup a rozvoj spojených technologií, přičemž kladly důraz spíše na potlačující než na intenzifikační aktivity.

Vliv počasí na vojenské operace byl uznáván dávno. Během 2. světové války řekl Eisenhower: „V Evropě je nejhorším nepřítelem vzdušných operací počasí.“ Jakýsi voják jednou řekl: „Počasí je vždy neutrální.“ Nic však není větší nepravdou. Špatné počasí je zjevně nepřítelem strany, která se snaží provést plány vyžadující dobré počasí, nebo strany, vlastnící velké síly, tak jako silné letectvo, které pro efektivní operace závisí na dobrém počasí. Kdyby bylo stále trvalo špatné počasí, nacisté by nebyli potřebovali pro obranu Normandského pobřeží nic dalšího.

Vliv počasí byl důležitý také v několika nedávných vojenských operacích. Značný počet letů do Tuzly během počátečního rozmisťování na podporu bosenské mírové operace byl zastaven kvůli počasí. Během operace Pouštní bouře gen. Bister C. Glosson žádal svého meteorologa, aby mu řekl, ve kterých cílech bude během 48 hodin jasno, aby toto mohl zahrnout do rozkazu leteckých akcí (ATO – air tasking order).

Ale běžná schopnost předpovědi je přesná jen na 85% na nejbližších 24 hodin, což neodpovídá adekvátně potřebám plánovacího cyklu leteckých akcí. Přes 50% letů F-117 bylo zastaveno počasím nad jejich cíli a A-10ky odlétaly jen 75 z 200 naplánovaných misí blízké letecké podpory (CAS – close air support) kvůli nízké oblačnosti během prvních dvou dní akce.

Aplikace technologií měnění počasí, které by vytvořily díru jasného počasí nad cíli, dosti dlouhou pro útok letadel F-17 a umístění bomb, nebo odstranění mlhy z rozjezdové dráhy v Tuzle, by bývala byla velmi významnou posilou.

Měnění počasí má tedy zřejmý potenciál pro vojenské použití na operační úrovni pro redukování prvku mlhy a frikce pro přátelské operace a zvýšení pro nepřítele.

Co myslíme „modifikací počasí“?

Dnes je modifikace počasí změna jevů počasí nad omezeným územím po omezenou dobu. Během příštích 3 desetiletí by se pojem modifikace počasí mohl rozšířit tak, že by zahrnoval schopnost vytvářet vzorce počasí ovlivňováním jejich určujících faktorů. Dosažení tak přesné a podrobné modifikace počasí v příštích 30 letech bude vyžadovat překonání některých významných, ale ne nepřekonatelných technologických a právních překážek.

Technologicky musíme mít solidní pochopení variabilit, které ovlivňují počasí. Musíme být schopni modelovat dynamiku jejich vztahů, mapovat možné výsledky jejich interakcí, měřit jejich skutečné hodnoty v reálném čase, abychom mohli dosáhnout požadovaného výsledku. Společnost musí obstarat zdroje a právní základ pro rozvoj dosažených výsledků. Jak k tomu dojde? Následující scénář vysvětluje, jak by se mohly modifikace počasí stát v r. 2005 jak technologicky proveditelnými, tak společensky požadovanými.


Kapitola 4

Koncepce operací

Základní ingrediencí systému modifikace počasí je soubor zásahových technik k tomuto užívaných. Počet specifických metodologií zásahů je omezen pouze imaginací, ale s několika výjimkami zahrnují infúze buď energie nebo chemikálií do meteorologických procesů správnou cestou, na správném místě a ve správný čas. Zásahy mohou být určeny k modifikaci počasí různým způsobem, např. ovlivňování mraků a srážek, intenzity bouřek, klimatu, prostoru i mlhy.

Srážky

Po staletí lidé toužili mít schopnost ovlivňovat srážky v čase a místě dle svého výběru. Do nedávné doby byly úspěchy při dosažení tohoto cíle minimální. Avšak nové příležitosti mohou být otevřeny např. z výsledků rozvoje nových technologií a zvýšení světového zájmu o odstranění nedostatku vody prostřednictvím zvýšení srážek. Proto se přimlouváme, aby DOD? prozkoumal možnosti vyplývající z rozvoje schopnosti ovlivnit srážky či provést „selektivní modifikaci srážek“. Avšak schopnost ovlivnit srážky dlouhodobě (tj. po více něž několik dní) není dosud plně pochopena. Do r. 2005 budeme jistě schopni zvýšit či snížit srážky krátkodobě v lokalizované oblasti. Než budeme hovořit o výzkumu v této oblasti, je důležité popsat užitek této schopnosti. I když srážkami mohou být ovlivněny mnohé vojenské operace, nejvíce ovlivněna je pozemní mobilita. Ovlivnění srážek může být užitečné dvojím způsobem. Zaprvé zvýšení srážek může snížit schopnost pohybu nepřítele v blátivém terénu a postihnout také morálku. Dále potlačení srážek může zvýšit pohyblivost přátelských vojsk vyschnutím jinak blátivé oblasti. Jaké jsou možnosti rozvoje této schopnosti a její aplikace na taktické operace v r. 2025? Bližší než bychom čekali. Výzkum srážek byl prováděn po mnoho let a jeden aspekt výsledné technologie byl aplikován na operace během vietnamské války. Tyto počáteční pokusy poskytují základ pro další vývoj skutečné schopnosti selektivní modifikace srážek.

Je zajímavé, že US vláda učinila vědomé rozhodnutí pro zastavení rozvoje tohoto základu. Jak bylo výše zmíněno, mezinárodní dohody zabránily USA zkoumat modifikace počasí, které by měly dalekosáhlý, dlouhotrvající a vážné následky. Avšak možnosti existují (v rámci dosavadních smluv) pro užívání lokalizovaných krátkodobých modifikací srážek s omezenými a potenciálně pozitivními výsledky.

Tyto možnosti se datují zpětně k našim předchozím experimentům s modifikací srážek. Jak se uvádí v článku z Journal of Applied Meteorology, téměř všechny snahy o modifikaci počasí v posledním čtvrtroce byly namířeny k produkci změn na úrovni mraků skrze využití rozdílu nasyceného tlaku páry mezi ledem a vodou. Toto není kritika, ale je čas, abychom uvažovali o proveditelnosti na jiných úrovních časových i prostorových a s jinými fyzikálními hypotézami.

Studie od W. M.Graye a dalších zkoumala hypotézu, že „významné prospěšné vlivy mohou být dosaženy skrze promyšlené užití potenciálu solární a absorpce u černého uhlíkového prachu(?). Studie zjistila, že tato technologie může být použita k podpoře dešťového spadu ve středním měřítku, vytvářet cirrusové mraky a podporovat kumulonimby (bouřkové mraky) v jinak suchých oblastech. Technologii lze popsat takto: Tak jako černá dehtová střecha snadno absorbuje solární energii a následně vyzařuje horko během slunného dne, uhlíková čerň také ochotně absorbuje tuto energii. Když je rozprášena v mikroskopické nebo „prachové“ formě do vzduchu nad rozsáhlou vodní plochou, uhlík se ohřeje, ohřívá okolní vzduch a tím zvyšuje objem vypařování z vody pod ním. Protože se okolní vzduch ohřívá, části vzduchu stoupají a vodní pára obsažená ve stoupajícím vzduchu může kondenzovat a tvořit mraky. Postupem času mrakové kapičky se zvětšují a je možné, aby se zvětšily natolik, že padají jako déšť či jiná forma srážek.


Pozn. Orgonet: Celý dokument v PDF má asi 25 stran, toto jsou jen ukázky pro pochopení filosofie ovládání počasí pro vojenské účely.