29. ledna 2009

Deset let tajného programu chemtrails a jeho vliv na civilní populaci


Vše souvisí se vším. Co má společného inaugurace nového prezidenta s chemtrails? Včerejší umělý sníh v ČR je právě tak jedovatý jako ten americký. Viz zde překlad aktuálního, velmi naléhavého článku z USA: 

Bůh opět ochraňuj Ameriku: Deset let v chemtrailsové válce. Selhávání imunitního systému

Autorka: Ilya Sandra Perlingieri, PhD

Zdroj: http://www.rense.com/general84/tenyrs.htm

22. 1. 2009

V této zimě plné nespokojenosti byly státy Nové Anglie zasaženy několika po sobě následujícími obzvláště podivnými sněhovými bouřemi. Předchozí zima 2007-08 byla podobná. Sníh páchne spoustou chemikálií, padá dolů rovnoměrně a vypadá jako uměle vyrobený sníh užívaný na lyžařských svazích (tj. kyprý, balený prášek). Někdy padání sněhu přestane náhle, nevytratí se postupně, jak to bývalo. Určitě to není stejný sníh, který nám po milióny let poskytovala matka příroda v celé své důstojnosti.

Sníh je nyní poskytován americkým vojskem, Pentagonem a dopravními letadly speciálně vybavenými k tomu, aby na nás sypala vysoce toxické aerosoly z různých výšek. Není pochyb, že tyto chemické směsi jsou vytvářeny v některé tajné US laboratoři na biologické zbraně. Air Force již představuje rekord ve výši sebevědomé arogance tvrzením, že "do roku 2025 chtějí vlastnit počasi." (1) Už to není žádný Star Trek ani fantazie Hvězdných válek, něco z toho je již realitou v rámci více než 60 Tajných Programů Modifikace Počasí, které na nás denně ¨útočí. Přesto ve zprávách o chemtrails neuslyšíte. Výjimkou je meteorolog Kevin Martin, který informuje o chemtrails na svém webu.

O chemtrails se nevedla naprosto ŽÁDNÁ VEŘEJNÁ DISKUSE! Po celých uplynulých 10 let žádný veřejný oficiální činitel neodpověděl na nespočetné telefonáty či dopisy občanů, kterých se to vše týká. Je to tím, že tyto "programy jsou tajné, protože federální EPA a Státní agentury kvality životního prostředí  potřebují, aby se 'nevědělo', jak extrémně škodlivé jsou tyto nelegální biologické metabolity. To vše je dle federálního i státního práva ilegální." (2) Kongres je spoluviníkem tohoto zatajování. Takže my jsme nevědomými morčaty v novém globálním vojenském napadání takového rozsahu, že se jedná o masívní válečné zločiny. Federální agentury záměrně chtělí, abychom to nevěděli, nicméně chemtrails nás neustále škodlivě ovlivňují.
  
 Podle zákoníku Spojených Států, hlava 50, kap. 32, odd. 1520a, je protizákonné "užívat civilní populaci k testování chemických nebo biologických látek." Will Thomas, který také už po 10 let píše o chemtrails, má na svých webových stránkách petici proti chemtrails adresovanou Kongresu: www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Congressional_Petiti.html

V minulém roce došlo k nárůstu "nevysvětlitelných" spontánních krvácení z nosu takové závažnosti (jako když se naplno otevře vodovodní kohoutek), že si vyžádaly akutní hospitalizaci. Vím o několika případech, kdy lidé (jak na východním, tak západním pobřeží) museli být rychle dopraveni do nemocnice, protože by se krvácení z nosu samo nezastavilo. Alopatičtí lékaři jsou, jak se zdá, zmateni a nemají žádné vysvětlení takového nárůstu případů.

Takováto vážná krvácení z nosu se nestávají jenom lidem. Postiženi jsou všichni savci. Několik mých známých mělo zkušenost s nezastavitelným krvácením u psů a koček. Minulý rok jsem musela i já spěchat k veterináři s mou vlastní kočkou, protože se nedalo zastavit její krvácení z nosu. Veterinář pro to neměl vysvětlení.

Avšak ti, kteří čtou spolehlivou literaturu o chemtrails, zejména vynikající webové stránky Clifforda Carnicoma http://www.carnicom.com>www.carnicom.com a Willa Thomase http://www.willthomasonline.net>www.willthomasonline.net jsou si vědomi spojení mezi dýcháním vzduchu prosyceného vysokými dávkami baria a škodlivými účinky na nás všechny, včetně nebezpečného účinku na celý náš imunitní systém. Pokud jde o životní prostředí, chemtrails mimo jiné "dramaticky zvyšují množství solí v půdě." (3) Pan Carnicom, s nímž jsem měla tu čest se setkat a diskutovat o této travičské noční můře, jedním z vynikajících soukromých občanských badatelů, který už po více než deset let informuje o zhoubných účincích chemtrails. Dr. Gwen Scott, ND, také informuje o některých zhoubných nemocech, které jsou spjaty s toxicitou chemtrails. Na jeho webové stránce je za mírný poplatek volně šiřitelný a vysoce informativní dokument. Toto DVD by měl vidět každý. 

  

Barium je zemský minerál; jak informují mnozí badatelé, jeho toxicita pro všechny savce je známa. A nyní je používáno, aby nás otrávilo. Je součástí aerosolové chemické směsi, která je v našem vzduchu, sněhu a dešti a kterou dýcháme.Vypouštění aerosolového baria je spjato s tím, že máme méně kyslíku pro dýchání. Je také spojeno se zvýšeným krevním tlakem a nekotrolovatelným nosním krvácením. Minulý týden mi někteří přátelé řekli, že měli takové nosní krvácení, že ho více než 20 minut nemohli zastavit. Během této poslední sněhové bouře bylo pravděpodobně přidáno a do již toxické chemické směsi ještě více chemikálií. Dva přátelé mi volali a řekli, že o několik hodin později, když se jim již v nosní dírce srazila krev, po vysmrkání začali krvácet z druhé dírky. To znamená, že neustálým dýcháním prozizákonných jedů po tak mnoho let byl poškozen fibrinogen, který je základem pro srážení krve, 

Tato záležitost nemá jen tento jeden faktor. Mnohonásobné vrstvy škodlivých chemtrailsových jedů násobí jejich účinky až na úroveň ohrožující život. "Nejsou žádné dostupné lékařské údaje o dlouhodobém působení baria na lidské tělo." (4) My, celá populace čítající milióny a miliardy, jsme tedy zkušebními morčaty pro odporné tajné válečné biopraktiky vojska. 

Další nemoci rovněž spojené s chronickým vystavením chemtrails (viz poznámka 4 níže):  

  1. 1. Krvácení z plic (navíc ke krvácení z nosu), vysoký výskyt astmatu (má ho 20 milionů Američanů, z toho 6,8 milionu jsou děti) a jiných plicních alergií. Rakovina plic má vysoký výskyt, v r. 2007 196 252 případů (nejnovější údaj).
  2. Bronchitida, příznaky podobné chřipce a zápal plic (dosahuje úrovně epidemie). Tyto nemoci nereagují na obvyklá antibiotika (možná částečně pro jejich užívání pro méně závažné nemoci či proto, že se s tímto druhem zánětu plic lékaři obvykle nesetkávali). "EPA informuje, že submikronové částice procházejí plicními filtry a vstupují do krevního řečiště, vyvolávají vysoký tlak, který může způsobit srdeční příhodu do dvou hodin od vdechnutí. Badatelé dosvědčují 'významný nárůst¨počtu těchto přápadů v době, kdy vzrůstá množství těchto znečišťujících částic ve vzduchu." (5) Znečištění vzduchu částicemi je nebezpečné pro ty, kteří mají chronické plicní nemoci, včetně obstruktivní pulmonální nemoci, která zahrnuje bronchitidu a rozedmu.
  3. Noční pocení a/nebo nevysvětlitelné horečky (nevztahující se k symptomům menopauzy).
  4. Gastrointestinální problémy (všechny věkové vrstvy, včetně domácích zvířat. S tím může být spojeno i nevysvětlitelní zvracení psů a koček, které je rovněž na vzestupu.)
  5. Kůže: extrémně suchá a popraskaná kůže a rty (i za teplého počasí); poranění, která se nehojí nebo se náhle objeví a zmizí; houbové infekce, které se neuzdravují nebo to trvá velmi dlouho; zrychlené stárnutí kůže (někdy pozorovatelné během týdnů či měsíců).
  6. Sluch: rychlá či náhlá ztráta sluchu, někdy částečná hluchota, tinnitus a závrať, často se vyskytující před nebo po bouřkách nebo při nových meteorologických frontách, včetně husté mlhy.
  7. Zrak: rozmazané vidění (může být také spojeno s novou chemikáliemi nabitou meteorologickou frontou), nárůst počtu šedého zákalu (i u mladých).
  8. Krátkodobá ztráta paměti (vinou vysokého množství aerosolového sprejování nanočástic aluminia pokrytého skleněným vláknem, o němž je známo jeho spojení s dysfunkcí mozku) a mentální zmatenost nebo pocit "jako v mlze" pro mladé i staré, zejména po hustých oblacích mlhy a vlhkosti naplněné chemtrailsovými toxiny.
  9. Vzrůst počtu autoimunitních onemocnění (fibromylagie, syndrom chronické únavy, Lymská nemoc, revmatická artritida, lupus, nemoci štítné žlázy).

Nejnovější zpráva v novém čísle časopisu "Health Affairs" (6) uvádí, že stále více Američanů trpí stále více chronickými nemocemi, které jsou stále vážnější "mají tři nebo více chronických nemocí" (viz bod 9 výše). "Na chronické nemoci se vydávají tři čtvrtiny z více než 2 trilionů dolarů vydávaných na péči o zdraví v USA." (7) Zatímco tako mnohonásobná zdravotní zátěž se stále zvyšuje, v údajích časopisu není ani zmínka o spojitosti s toxicitou chemtrails. Opět zde působí masové zatajování a potřeba "aby se nevědělo" nás vystavuje vysokým rizikům. 

Jedná se zjevně o velmi komplexní problém. Žijeme nyní ve světě těžce znečištěném více než 100 000 chemikáliemi, z nichž většina nikdy nebyla testována ohledně bezpečnosti pro lidský organismus, jak píši ve své knize "The Uterine Crisis (Děložní krize)". (8) To nás staví do mimořádně vážné situace. Mnoho z těchto ve vzduchu se nacházejících toxinů je plné částeček, které těžce poškozují celý náš již tak narušený imunitní systém. Částečky také zasahují naše plíce a způsobují potíže od astmatu (jehož jsou zaznamenávány rekordní počty) po kardiopulmonární nemoci. (9)

Po minulých osm let jsme byli svědky, jak Bushova vláda záměrné zničila 30 let zákonů o životním prostředí. Vláda velice zlehčila a/nebo eliminovala jakoukoli společenskou odpovědnost a morální povinnost, a to na náš účet. Takže nyní žijeme ve státě, který právě ignoroval či zničil Konstituční zákony ratifikované před více než 200 lety, v roce 1787. Nyní máme už třetí ukradené volby s podporou svolného a spoluvinného Kongresu a Justice, s obrovskou pomocí masmédií ovládaných korporacemi. Tato situace způsobuje, že většina Američanů je naprosto neinformována o tom, co se vlastně děje v naší nyní ztracené zemi.

Takže vláda zákona v naší zemi je pryč, a z protizákoných a zločinných důvodů je nyní nastolován Marshallův zákon. Bez našeho původního Konstitučního řádu a zákonů o životním prostředí, které by nás vedly, protože mnohé z nich byly ustanoveny pro naši bezpečnost a ochranu, je to útok na dobré a spolehlivé zdraví. Naše imunitní systémy jsou nyní pod neustálou toxickou palbou.
Je pravděpodobné, že lékařské časopisy budou v patřičném termínu a duchu informovat o "nevysvětlitelných" nemocech, včetně těchto závažných krvácení z nosu. (9) V současnosti však se zdá, že není zájem ani povědomí o naší probíhající krizi.

Jednoho jasného rána, po třídenní sněhové bouři, konečně vychází slunce. Moje zimní zahrada je zcela pokryta sněhem. Zelené keře jsou zahaleny bílým příkrovem. Modré sojky, holubi, sýkorky a stehlíci sedí vysoko na dubu, javoru a borovicích. Skvrny jejich modrého, světlehnědého a zlatého peří vynikají v zářivém sněhu. Někde blízko slyším ťukat datla. Vypadá to jako dokonalý obraz idylické zimní scenérie.

Avšak tyto dny v našem americko orwellovském světě mohou být scény z našeho denního života velmi klamné.

Je to den před nezákonnou americkou inaugurací, o to tragičtější, že prezidentem údajně "byl zvolen" poprvé v naší historii černý muž. I když by v den vzpomínky na Martina Luthera Kinga mohl citovat jeho slova, je nzpůsobilý nést dále jeho odkaz. (10) Během posledních měsíců bylo vzneseno mnoho soudních podání o jeho pochybném statutu "rodilého občana" ve smyslu Ústavy. Všechny byly odmítnuty - i naším Nejvyšším soudním dvorem, nejvyšším soudem ve státě. Zkoumání a úvahy jsou již minulostí. Ústavní protiprávnost jeho zastávání této role znamená, že nám byly ukradeny třetí volby. Co tedy znamená, když podává svou oficiální přísahu, že bude "chránit, hájit a bránit Ústavu Spojených států"? Nebylo to snad ze špatného svědomí, když slova úřední přísahy byla popletena, jak uvádí New York Times? (11) Takže máme nyní další vládní podvod. Tudíž veškeré zákony, které budou přijaty, budou de facto ústavně protiprávní. Jak mnoho Američanů toto ví, za stavu, kdy média už dávno nejsou nezávislá na svévolné předpojatosti a korupci?

Po krátkou dobu nejsou na dnešní ranní obloze vidět chemtrailsové mraky. Pokrývka bílého prášku, který jsem dnes ráno odházela lopatou, aby ptáci mohli najít k jídlu nějaká semínka, má nepochybně děsný chemický pach. Vzduch již není čerstvý a čistý, jak býval. V roce 2007 jsem dala testovat svůj sníh a vím, že zápach pochází z jedů, které neviditelně pokrývají mou zahradu. Je v nich barium, aluminium a různé toxické mikroorganismy. Nejsem jediná, kdo si dal testovat sníh nebo déšť. Údaje jsou potvrzeny po celých USA a rovněž v Německu a Itálii. (12) Už to není sníh mých dětských let, se kterým jsem si hrála zabalená do kombinézy a vlněných palčáků, sáňkovala, dělala sněhuláky a radostně se smála při koulování. Tato bílá "krása", která zahaluje mou zahradu, je čistou iluzí. Moje zahrada a všechny ostatní v Nové Anglii, na které napadl sníh, jsou nyní pod pokrývkou jedu, který se nakonec rozpustí a dále bude otravovat půdu a podzemní vodu. Dále bude otravovat savce v mé zahradě: veverky, myši, králíky, srnky, losy, ježky i naše volně žijící kočky ze sousedství.
Během méně než hodiny, zatímco píši tento článek, je to něco málo modré oblohy nahrazeno šedou pokrývkou. Žádné osobité mraky šedého zimního rána, je to pokrývka chemtrailsového jedu. Do dvou hodin je nebe od jednoho horizontu k druhému jednobarevné, perlově bílé. Sníh už není bezpečný. Otráví všechny děti, které si tak rády hrají ve sněhu. Mám velké obavy z toho, že má nevinná vnoučata jsou vysoce ohrožena při hře v tomto sněhu nabitém chemtrails. Chemtrails otráví všechno.
  
Pokud vezmeme území od států Nové Anglie zasypaných přívaly sněhu až po jihovýchod, kde panují prudké deště, znamená to, že jsme zcela pokryti jedovatou směsí chemikálií, jejíž přesné tajné složení je známo pouze americké armádě a jejím zlovolným badatelům. Tyto jedy vstupují do našeho těla, nejen dechem či potravou, ale také prostřednictvím netestovaného ohavného užívání nanotechnologie. 

Pro ty, kteří jsou si vědomi důležitosti zdravé organické stravy, to znamená, že tato strava je znehodnocena (i když nese dnes již bezvýznamnou organickou pečeť FDA), jelikož byla vypěstována na půdě prosycené chemtrails, které na nás padají již více než 10 let. Jedy jsou nyní v každém potravním řetězci a komplexně a rychle ničí pavučinu života.
Kde je celá ta organická komunita farmářů, společností, neziskových organizací a miliónů Američanů, kteří utrácejí více peněz za potraviny, které jsou údajně zdravější. Proč nežádají úplné zastavení šíření chemtrailsových jedů? Celým důvodem pro existenci tohoto multimiliardového organického hnutí je ZDRAVĚjŠÍ STRAVA! Kde je jaké potravinové bezpečí při používání toxických chemtrailsových aerosolů? Organická nálepka FDA už dávno nemá žádný význam, protože půda i voda jsou tak těžce nasyceny chemtrailsovými jedy. Chápeme, o co jde? Jíme otrávenou "organickou" stravu? To je protimluv. Proč tato celá ORGABICKÁ komunita s jejím obrovským finančním vlivem netlačí na ty, kteří jsou odpovědní, aby toto šílenství zastavili? 

Toxicita je nyní v potravním řetězci. My lidé jsme na vrcholu tohoto zhoubného potravního řetězce svévolně otravováni těmi, kteří nás ve vojenských a dalších vládních institucích mají ochraňovat. Tento neviditelný scénář působí naprostý chaos v celém systému pozemského života. Jak už jsem opakovaně napsala: NEVIDITELNÉ NEZNAMENÁ BEZPEČNÉ.

Takže nyní při tomto sněhu se dočkáme, jak věřím, vzrůstající epidemie nekontrolovatelného nosního krvácení a dalších nemocí, které lze přímo přisoudit toxicitě těchto protizákonných chemtrailsových aerosolů. Nadále budou těžce poškozovat naše již tak poškozené "zdraví", zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za vážné a svévolné poškozování, nejsou vůbec voláni k zodpovědnosti! Dr. Joyce R. Young, ND, mi řekl při několika příležitostech toto: "Američané nejsou dosud dost nemocní. Proto se zatím nic nedělá." 

Protože nemocí rychle přibývá, zkracuje se čas pro jakokoli léky. Je to plán elity? Jaký zdravý a produktivní život může kdokoli z nás SKUTEČNĚ MÍT, když jsme každý den svévolně otravováni jedy? Jak přežijí naše děti a vnoučata v této jedovaté atmosféře? Milióny z nich jsou již kriticky nemocné. Můžeme se ještě probudit a POŽÁDAT o zastavení této pokračující jedovaté noční můry a shromáždit naléhavě potřebnou základní mírovou politickou vůli, dokud jsou ještě občané, kterým zbývá ještě nějaké zdraví? Kde je naše kolektivní morální rozhořčení?
Výchovná pracovnice a spisovatelka dr. Ilya Sandra Perlingieri je autorkou knihy "The Uterine Crisis", která je podle londýnského časopisu "The Ecologist" knihou, kterou si člověk "musí přečíst."
  
POZNÁMKY:

1. Přednáška pronesená v r. 1996 pro USAF, "Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (Počasí násobí sílu. Vlastnicví počasí v roce 2025." Viz: http://209.85.173.104/search?q=cache:Dzs97GIkXrQJ:csat.au.af.mil/2025/volume3/vo

l3ch15.pdf+owning+the+weather&hl=en&ct=clnk&cd=5&client=opera

2. Viz http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm

3. Viz: Clifford E. Carnicom. "The Salts of our Soils (Sůl v naší půdě.)" www.Carnicom.com/soil.htm

4. Viz: "Biological Detection (Biologická detekce.)", http://home1.gte.net/quakker/documents/chemtrails_over_America-2,htm; 

též: "Chemtrails Update June 2008 (Nové zprávy o chemtrails, červen 2008)", www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Updates_June_2008.html; 

též:"MD Slams Chemtrails", Dopis od Dr. J. Michael Pece: www.willthomasonline.net/willthomasonline/MD_Slams_Chemtrails.html

5. "Tiny Airborne Particles Pose Grave Health Threat. (Drobné částice ze vzduchu představují velkou hrozbu pro zdraví)" "Idaho Observer" May/04. Posted Dec. 29, 2003, on:www.willthomasonline.net/willthomasonline/Chemtrails_Timeline_2.html

6."Health Affairs (Otázky zdraví)" The Policy Journal of the Health Sphere. January/February 2009, vol. 28, no. 1: http://content.healthaffairs.org/current.shtml]

7. Will Dunham. "More Americans getting multiple chronic illnesses (Stále více Američanů trpí mnohočetnými chronickými nemocemi." Jan. 6, 2009: www.reuters.com/articleid=USTRE5050S920090106


8. Viz též: Ruth Winter's books for listings of thousands of toxic chemicals (Klasifikace tisíců toxických chemikálií: "A Consumer's Dictionary of Food Additives (Spotřebitelský slovník látek přidávaných do potravin" a "A Consumer's Dictionary of Cosmetic Additives (Spotřebitelský slovník kosmetických aditiv)."

9. Vyhledávání slov "chemtrails" a "krvácení z nosu" tento týden na různých lékařských webech včetně "JAMA" [Journal of the American Medical Association], "The Lancet" in London, Science News, Science Daily a dalších nedalo žádný výsledek. Avšak JAMA má článek o znečištění vzduchu částicemi, které by mohlo být spjato s toxicitou přetrvávajících chemtrails. Viz: C.A. Pope, et al. "Lung Cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution (Rakovina plic, kardiopulmonární mortalita a dlouhodobé vystavení vzduchu znečištěnému částicemi)" JAMA. March 6, 2002. Vol. 287, No. 9: 1132-1141.
10. Viz: Andrew Hughes. "Betraying the Legacy of Dr. Martin Luther King (Zrada odkazu Martina Luthera Kinga," den M. L. Kinga předchází před historickou inaugurací prvního amerického prezidenta afrického původu.
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11867

11. Adam Liptak. "I Do Solemnly Swear(Line Please?) Slavnostně přísahám (Řádek prosím?)" The New York Times. Jan. 20, 2009: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/01/20/i-do-solemnly-swear/?scp=1&sq=oath%20of

%20office%20flubs%20Innauguration%20Jan.%2020,%202009&st=Search

12. Dr. Hildegarde Staninger. "Texas Chemtrail Samples Compared to Samples From Venice, Italy (Texaské vzorky chemtrails srovnávané se vzorky z benátek, Itálie)" Nov. 27, 2007: www/rense.com/general79/chemm.htm
  

Polymerový sníhPo několika týdnech sucha a vydatných manipulací všeho druhu (falešné mraky, rozvibrované mraky, chemické postřiky, falešné inverze atd.) zřejmě za účelem udržení toho sucha konečně trochu padá sníh. To je príma, od severozápadu jdou slušné mraky, konečně vláha.

Ale sníh ulpívající na sklech kolemstojících aut se mi zdá nějaký divný. Nepamatuju se, že by někdy sníh takhle vypadal. Padají samé tenoučké jehličky, dlouhé asi 5 mm. Jejich shluky vypadají ve vzduchu jako vločky, ale po dopadu se rozsypou. Tam, kde ho leží víc, má nápadně vláknitou strukturu. Mezi jehličkami se snaží pár chudinek zřejmě pravých vloček o šestiúhelníkovou krystalizaci, ale většinou jsou nedodělané. Na displeji foťáku tvoří zaschlé "vločky" chlupatý prach.

Co je to za sníh? Myslím, že je to typický produkt vzniklý rozprášením polymerových vláken nad oblačností. (viz Odkazy na tomto blogu: Patenty USA: vytváření srážek.)

Až to uschne, máme se na co těšit. Všechny nanočástice ve formě prachu pěkně vydýcháme a sníme s potravou.

Na obrázcích (dvojklikem zvětšíte): Od SZ přichází oblačnost, nad ČR již slušně promíchaná s chemickým postřikem, který má buď zabránit srážkám nebo naopak vyzkoušet umělý sníh. Vibrace mraků asi mají taky zabránit srážkám. Nikdo nemůže vědět, co ti šílenci vlastně chtějí, ale že nám nad hlavami čímsi vydatně manipulují, to je myslím jasné.

Ledové tyčinky jsou vyfocené na skle auta.

23. ledna 2009

Jak to bylo v Itálii


V červnu 2008 mě poslali na cestu do Itálie. Bylo zrovna děsné vedro, denně kolem 35 stupňů. Nikde ani mráček. A co víc, nikde ani chemtrails. To už bylo divné.

Jeden den jsme jeli na výlet k Tyrhénskému moři. A hele, nad mořem si stříkací letci klidně hustě poletovali a dělali obvyklou clonu. No, nakonec jsme jim byli docela vděční, na té pláži to bylo příjemné, celodenní zoncnu (= brněnsky sluneční svit) bysme asi nevydrželi. Clona se držela nad mořem a pláží, pár km nad pevninou už zase bylo azuro. Takže to vypadalo, že schválně nepouštějí oblačnost z moře na pevninu. (Fotka je z poledne: Italové na oběde, pláž je naše, máme s sebou svačinu!)

Když už to vedro trvalo pár dní, i sami Italové, kteří jsou celkem zvyklí na teplo, začali z toho být trošku nervózní a stěžovali si večer v televizi, co za takových veder stát spotřebuje proudu na klimatizaci, a že lidé mají kolapsy a tak. A pozvali si autoritu na počasí, perfektně  uniformovaného velmi vysokého důstojníka letectva, aby vysvětlil, kdy už bude pršet. (V Itálii totiž na počasí nepoužívají žádné vyfintěné hopsalky apod., předpovídá rovnou vojenská letecká meteorologická služba.) Důstojník viděl, že vlast je v krizi, takže slíbil, že další den se zatáhne a na některých místech Itálie dokonce sprchne. To znělo dost zajímavě, protože na ukazovaných satelitních snímcích nebylo široko daleko žádné oblačnosti. Takže bylo jasné, že si to bere na starost letectvo.

Další den se chystám sledovat, jak to bude probíhat. Máme volný den a trávíme ho v překrásném parku v Tuscii. A je to přesně podle přepokladu: od rána úplně jasno. A hle, v 10.00 přiletí první sprejovací letadlo. Pak další a další, narýsují obvyklé schéma, které se rozplývá do nízké bílé oblačnosti. Ve 12.00 je už zataženo. Dokonce se schází hustší oblačnost jakoby na déšť. Ale nezaprší, během odpoledne se to zase rozchází. Na některých místech v Itálii však prý skutečně sprchlo. Takže se to letcům povedlo.

Další den zase vedro, a pak už za vedra odlet domů. Terminál letiště, odkud se odlétá do Prahy, je plný uniforem. Urostlí chlapi s odznakem Aeronautica Italiana stojí v dlouhách frontách s letištními vozíky naloženými obrovskými bednami. Adresa na bednách: Afghánistán. Je jich určitě kolem stovky nebo více, těch letců.

Takže poslední moje spekulace zde: jestlipak oni ti letci si také nezařídili týden před odletem na misi  pořádné vedro, aby jim to pak v tom Afghanistánu nepřišlo tak zatěžko?

Aspoň já teda věřím, že tohle italské vedro si udělali pro sebe.

20. ledna 2009

Vysílače zhoubné energie podporující umělou oblačnost?

Šlehání mraků je každodenní realitou, to bychom mohli ukazovat pořád dokola. Takže něco jiného:

Dalším satelitně viditelným způsobem manipulace jsou jakési "bubliny", které se vytvářejí v nízké oblačnosti nad místy, kde výrobci počasí pravděpodobně zapnuli nějaký pozemní vysílač DOR - zhoubného záření. Tyto bubliny setrvávají na svém místě, i když přes ně přechází poměrně rychle nízká oblačnost, jak je možno vidět na časových smyčkách. Např. družice MSG (možno najít údaje z 16.1. 09 mezi 8.00 a 10.00). Tato družice nejde kopírovat; zajímavé jsou snímky např. z 20 1. 09, 12.30 - 13.00,. na nichž je vidět, že výkon vysílačů byl asi přehnán: bubliny se protrhly a udělaly se díry v souvislé umělé oblačnosti.

Vysílače nejsou asi v provozu stále, tyhle byly patrné po 2 hodiny. Kolem některých z nich je vidět i kruhové vlnění oblačnosti (záleží na kvalitě monitoru).
Na obrázku ze 16. 1. 09 (kliknutím zvětšíte) vidíte místa s takovými bublinami v ČR a Německu. Umístění generátorů si lze z tohoto snadno odvodit.

Orgonit by jim jistě prospěl.

13. ledna 2009

Podivná zemětřesení v Yellowstone a inaugurace Obamy

Z amerického tisku 12. 1. 09:


Billy Crystal: "V den inaugurace prezidenta by mohlo být USA zasaženo zemětřesením. Malá zemětřesení by mohla být soustředěna kolem Yellowstone.PR-USA.net (Press Release) – 12 ledna 2009 – NEW YORK, NYKdyž včera večer mluvil v talk show Davida Lettermana (dobrá show, u nás na AXN s titulky) americký herec a producent Billy Crystal, který získal ceny Tony a Emmy, překvapil předpovědí, že USA zažijí v den inaugurace presidenta Baracka Obamy "větší či menší zemětřesení" s centrem u Yellowstonského národního parku. "Nevím proč, jen tak mi ve vaší Zelené místnosti přišlo, že se to stane", svěřil se poněkud otřesenému Lettermanovi. "Neznám význam té události, pokud nějaký má.."

Poslední jakoukoli erupcí v Yellowstone byl malý výlev lávy před 70 000 lety. Ale od 26. prosince zde bylo zaznamenáno více než 900 zemětřesení pod Yelowstonským jezerem. Z nich 500 mělo magnitudu větší než 2,0, nejsilnější bylo zemětřesení o síle 3,9, k němuž došlo 28. prosince 2008. Vědci monitorující situaci tvrdí, že není důvod ke znepokojení. Zdá se, že od minulého týdne seismická aktivita, kterou nazývají "rojové zemětřesení", utichá. V nedávné zprávě Associated Press o zemětřesení říká geolog parku Hank Heasler, že pravděpodobnost zkázonosného zemětřesení v Yellowstone kdykoli v brzké době je kupodivu vzdálená, přibližně stejně jako náraz velkého meteoritu do Země. K poslední takové erupci došlo před 64000o lety. Tehdejší vulkanická erupce byla 1 000x silnější než erupce Mount St. Helen v roce 1980 a vrhla popel až do současné Louisiany. Ale Crystal řekl Lettermanovi, že zemětřesení, které předpovídá, bude "podstatně menší než toto".
Pracovníci Yellowstonu byli k Crystalově předpovědi skeptičtí. "Statisticky by bylo překvapující, kdyby došlo k erupci v příštích stu letech.," řekl Jake Lowenster, vědec působící v parku Menlo v Kalifornii, který vede i Yellowstonskou vulkanickou observatoř.

12. ledna 2009

ČVUT a řídící systém pro bezpilotní letadla

"Spojené státy budou testovat unikátní systém Agentfly, který vyvinuli čeští experti z katedry kybernetiky na pražské ČVUT. Američané by ho mohli využít při řízení letového provozu."

,,Systém AgentFly slouží k řízení letového provozu bezpilotních letadel za těžkých podmínek. Představte si stovky letadel v omezeném prostoru a bouřce...“ Co by ale dělal roj stovek bezpilotních letadel v civilním provozu? (I. Větvička, viz odkaz dále.)"

Český rozhlas vysílal v listopadu pořad o úspěchu českých vědců z ČVUT, kteří vynalezli automatický systém pro dispečink bezpilotních letadel: letadla se domluví sama. Systém velice zaujal americkou armádu a ta ho chce zkoušet nebo koupit nebo co. US Army je, zdá se, úplně vedle nadšením. Odkaz zde.

Tip na tuhle informaci mám z dnešních Britských listů (12. 1. 09), z článku Současní vědci aneb kurs tvůrčího lhaní od Ivana Větvičky, odkaz zde. Je to skvělý výstižný článek o současné vědě, díky za něj, pane Větvičko.

Takže máme zase slavného Čecha vynálezce. Bohužel dal svůj vynález do služeb armády... jako ostatně téměř všichni v historii.

Co na to zajímá mě: myslím si, že amíci bezpilotní systémy dávno mají, jedním (nebo zatím jediným?) z nich by mohla být současná sprejovací letadla. Nemám pro to žádné důkazy, ale ten sprejovací letecký systém se chová naprosto nelidsky. Např. kontaktní průlety letadel, copak by to vůbec mohl řídit člověk?

Moje verze tedy je: amíci mají zájem o tento český vynález, ne že by ho potřebovali, ale aby ho nevyužil někdo jiný. To jim stojí za to zaplatit českého vědce a jako "zkoušet" systém. Oni vědí své...

Manipulace inverzní oblačnosti 12. 1. 09

Máme u nás kliku, že satelitní snímky prozatím nejsou cenzurovány (jak si stěžují podobní pozorovatelé např. v USA a Velké Británii). Takže dokud to půjde, budu tyhle viditelné manipulace zveřejňovat, snad konečně pár lidí procitne a bude se ptát, kdo a proč...
Dnešní inverze: nad Moravou je zřetelný její umělý původ ¨- chemikálie a vlnění.

Další zajímavý námět mě napadl v souvislosti s plynovou krizí: jsou výrobci a manipulátoři počasí jedna celosvětová parta nebo několik vzájemně konkurenčních? Letadla sice lítají všude asi stejná, ale zájmy mohou býti odlišné. A protože se lidé v historii nikdy nedokázali domluvit na jednotné akci, mám tendenci se domnívat, že těch part je několik... Ta ruská by třeba mohla mít zájem držet nám tu nad Evropou mrazy, abychom si užili bez plynu... A skutečně, za severním rámcem Evropy jsou vidět manipulace, které ukazují na umělé zadržování oblačnosti nad mořem. Tak se na to asi podíváme...

11. ledna 2009

Čtverce ukazují na manipulace

Manipulace v období jasného mrazivého počasí spočívají v zatažení žlutou "dekou", která vytváří "inverzní oblačnost". Žlutá deka se šíří rychlostí několika set km během pár hodin.  

Všimněte si čtverce nad Polskem a pruhů v oblačnosti, které ukazují na manipulace a umělý původ oblačnosti. (Kliknutím zvětšíte.)

Druhá česká vlaštovka ke globálnímu oteplování


Otázka: Co říkáte na názory "občana" Klause na téma globální oteplení.
Děkuji za odpověď!
Dagmar Honsová: V mnohém s panem prezidentem souhlasím.
Odkaz zde.

Další česká vlaštovka, do které by to možná nikdo neřekl: Dagmar Honsová, současná prominentní meteověštkyně (co do úrovně přepovědí tak 2% úspěšná, a to jen tehdy, když věští, že je možné úplně všechno, např. "bude jasno až zataženo" :-D ), v rozhovoru na serveru Aktuálně na otázku, co si myslí o Klausových názorech, veřejně přiznává (nebo se ukecla?), že s ním v mnohém souhlasí (6. 1. 09). Bravo, Dagmar! Tímto si přestávám myslet, že jsou čeští meteorologové úplně mimo. Že absolutně nechápou, proč jim ty jejich předpovědi tak zoufale nevycházejí. Oni snad i vědí, co za tím stojí, jenom se nesmějí profláknout, to by je stálo místo, a ne ledajaké, za mlčení se platí, jak je tomu všude ve světě .... 

V půli prosince se konala v Poznani konference OSN ke globálnímu oteplování (viz např. články http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=624779  a http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=624976 ), která skončila prakticky bez dohod. Server Aktuálně k tomu nabídl diskusi online s českými odborníky, přímými účastníky této konference. Po pohledu již publikované celkem neškodné otázky (odpovídání ještě nezačalo, ale už už to začne!) přidávám i já pár dotazů typu: Jaký vliv na globální oteplování mají chemtrails? Jaký vliv má manipulace počasí pomocí klimatických zbraní? - Po hodině se chci kouknout na odpovědi, a hle: článek ze serveru beze stopy zmizel, zmizely otázky, diskuse jako by nikdy být neměla ....

4. ledna 2009

Revoluční článek u nás: globální oteplování možná neexistuje

Tak první vlaštovka u nás (která nemusí dělat jaro): veřejný článek na iDNES, který připouští, že globální oteplování nemusí být pravdou:

http://zpravy.idnes.cz/globalni-oteplovani-clovek-mozna-ovlivnuje-klima-jen-malo-pnl-/kavarna.asp?c=A081230_155442_kavarna_bos

Jen tak dál! Ovšem bude zajímavé, jak tolik lidí spolkne, jak se nechali vodit za nos... 

Jak nám ukradli sněžení a mrazy 4.1.09

Včera byla skutečně nad severem Evropy nadějná oblačnost směřující k nám. Kdyby ji meteokazové nechali na pokoji, skutečně mohly být slíbené mrazy a sněžení. Ale to ne, udělali si z toho zase cvičení: "Čechům ani vločku." Nechci sem dávat všechny satelitní snímky, na kterých to je vidět, každý si je může prohlédnout na příslušných webech. Přítomné fotky jdou kliknutím zvětšit.

Jak to bylo:

Včera dopoledne 3. 1. na snímcích Meteosat bylo jasně vidět, jak od severu postupuje fronta. Ale současně se před ní šířila nažloutlá oblačnost "deka", z falešných mraků. Ta má za úkol asi pozastavit/postupně rozptýlit frontu. V 15 hod. se deka zastavila na úrovni Ašského výběžku, pak už nešlo sledovat, to je už na satelitu tma. 

Přes noc: potmě jsou jen čb snímky, na nichž je vidět, že celou noc probíhalo úporné vlnění mraků nad ČR.

Dnes dopoledne 4. 1.: Teplota v 9hod. byla zde už jen těsně pod nulou, čtvrtjasno. První ranní snímek ukazuje, že oblačnost nad ČR je divně deformována, potrhána, nad ní jsou bílé vysoušecí chemické čáry. V některých lokalitách je přesto lehké sněžení. Během dopoledne se opět ukazují silné zásahy do oblačnosti vlněním. Odpoledne už je nad nulou, polojasno, kde je trochu víc modro, hned se tam objevuje vlnění. 

První tmavý snímek měl být nakonec, ale když ho přesunuju, přestane se kliknutím zvětšovat. Je to snímek z 16 hodiny, všimněte si čárování všemi směry, zase důkaz manipulace.

Takže mám dojem, že meteovýrobně se dnes dařilo, a my máme asi po sněžení. Sněžit zřejmě bude, až budou naši předpovídači předpovídat něco úplně jiného. Nebo to nechávají na pracovní den, abychom měli víc problémů?

2. ledna 2009

Pěkné video od Scotta Stevense

Video pěkně ukazující, jak se dělají falešné mraky pomocí vlnění a osnovy vytvářené pomocí chemtrails, zde. (10 min., anglické titulky.)

Co obsahuje vzduch nasycený chemtrails?
V červnu 2008 byla na webu publikována šokující analýza kvality vzduchu nad městem Phoenix v severní Americe. Toto město je pravidelně zásobováno chemickým postřikem stejně tak jako všechny hustě obydlené části světa, včetně ČR. Protože výsledky jsou skutečně alarmující, uvádím zde pár údajů. 

Chemtrails - Shocking Phoenix 
Air Quality Test Results
By Ted Twietmeyer
6-14-8

Autor článku Ted Twietmeyer  získal  údaje z testu vzduchu  získaného v oblasti Phoenixu od čtenáře, který nechal analyzovat profesionální laboratoří vzorky vzduchu.  Autor dosvědčuje, že na vlastní oči viděl zprávu obsahující jméno osoby, která sbírala vzorky a dala je vyhodnotit, i jméno provádějící laboratoře, takže údaje pokládá za autentické. Zpráva byla oskenována a tabulky byly použity v článku. Je z nich evidentní, že množství těžkých kovů obsažených ve vzduchu vysoce překračuje limity bezpečné pro lidské zdraví.

K metodě  odběru vzorků: Vzorky byly odebírány přes vzduchový filtr, který působil přibližně po 4 hodiny ve dne a 4 hodiny po západu slunce, po 28 dní. Metoda užitá testující laboratoří  byla definována jako "ICP scan, anorganická analýza".

Tabulky obsahují sloupcové grafy. Nízký sloupec znamená limitní neškodné množství prvku, vysoký sloupec skutečné množství prvku ve vzorku vzduchu. Výpočet, kolikrát množství těžkých kovů překračuje federální zdravotní limit, provedl autor článku. 

První tabulka ukazuje, že barium převyšuje hranici toxicity 278x, měď 98x, mangan 5 820x a zinek 593x.  (Ostatní tabulky nepřenáším, prohlédněte si je v originále na výše uvedeném odkazu.)

Komentář: Mangan je prvek běžně v malém množství obsažený v životním prostředí a půdě. Může však být i toxický.  Používal se jako elektrolyt v bateriích, než se začaly vyrábět alkalinové.

Barium, měď a zinek jso také těžké kovy. Měď a zinek jsou využívány v tělesném metabolismu, avšak ve velmi malém množství. Barium je běžné kontrastní činídlo užívané při rentgenování trávicího traktu, avšak v tekuté, nikoli v práškové formě. 


Barium a aluminium se běžně nacházejí ve spadu z chemtrails. (Tyto dvě složky byly též popsány  v metodě, jejímž záměrem bylo rozprašovat tyto prvky vysoko v atmosféře jako reflexní činidla slunečního světla proti globálnímu oteplování. Je však možné, že tyto složky ve skutečnosti oteplování urychlují. Po několika desetiletích chemického sprejování ukazují záznamy počasí jasně, že naše planeta se neochlazuje. Na jaře 2008 US armáda prohlásila, že je to problém Slunce a že globální oteplování není přímo způsobováno civilizací.)

V tabulce 2 vidíme, že kadmium přesahuje 126x toxický limit, chrom 282x, nikl 169x, Tyto kovy jsou užívány při výrobě oceli a elektrolytickém pokovování. Oba jsou ve vyšším množství toxické.

Tabulka 3: Aluminium přesahuje 6 400x toxický limit, železo 28 000x, hořčík 5,3x a potaš 793x, sodík 15,9x.

Komentář k testu na aluminium: Podle čtenáře, který poskytl údaje, jsou z neznámých důvodů zkoušky na hliník obvykle prováděny "mimostátní testovací laboratoří". Je rovněž zajímavé, že ze všech kontaminantů aluminium nejvíce převyšuje toxický limit (6 400x). Autor článku nechává na představivosti čtenářů, kdo asi provozuje tuto laboratoř. To, že aluminium dle těchto údajů překračuje 6 400x toxický limit, může znamenat, že jeho skutečné množství je ještě daleko vyšší.
  
Ačkoliv je aluminium mnohem lehčí než ostatní kovy, je pokládáno za těžký kov. Je velmi obtížné vyloučit je z těla, podobně jako Teflon. 
  
Je také známo, že z neznámých důvodů se aluminium nachází v nadnormálních koncentracích v mozku zemřelých osob. které trpěly Alzheimerovou nemocí. Je také známo, že počet těchto onemocnění stoupá. Bylo třeba provést další výzkumy, které by ukázaly na souvislost množství hliníku ve vzduchu v různých oblastech a statistikou Alzheimerovy nemoci.

Je jasné, že  pro tyto velmi vysoké úrovně těžkých kovů v životním prostředí města Phoenix musí být nějaký důvod. Mohlo by to velmi dobře být výsledkem chemického sprejování, neboť chemické stopy jsou zde běžně pozorovány, jakožto i nad ostatními městy. Pokud jsou tato množství zvýšená ve vzduchu v Phoenixu, je  možné se domnívat, že tomu tak je v celém státě. Je dosti možné, že tyto různé kovy mají zvýšenou úroveň v odlišných stupních, proto je třeba provést tyto testy i  v jiných městech, pokud možno stejnou metodou pro srovnání.

K budoucím testům: 

Mám silné podezření, že jakmile tato zpráva bude zveřejněna a ti, kteří jsou za chemtrailsovým sprejováním, se to dozví, v budoucnu bude obtížnější získat podobné laboratorní testy. Pokud jsou tímto odhalením ohroženy jisté korporační či vládní zájmy, podobné údaje se mohou stát utajovanými.

Každý, kdo by v budoucnu pořizoval takový laboratorní test, by měl zůstat po celou dobu jeho průběhu v laboratoři. Pokud to nebude umožněno, je třeba najít jinou renomovanou laboratoř. Nechat to na laboratoři nebo nechat si poslat výsledky emailem není rozumné. Je možné, že výsledky budou zkresleny nebo se ztratí.

Tyto laboratorní výledky mohou posloužit jako hrubý návod, co lze čekat od testů vzduchu v jiných městech. Například, pokud úroveň baria či hliník bude testem stanovena jako téměř normální, takový výsledek by měl být podezřelý. Nedoporučuji, aby byl jedné laboratoři předán celý vzduchový filtr, ale spíše pozorně sebrané malé vzorky nedotčené lidskou rukou. Laboratořím stejně stačí pro  analýzu jenom malé vzorky. To umožní nechat prověst test ve více laboratořích v případě podezřelých výsledků.
 
Pokud má někdo zájem o podrobnosti o sbírání vzorků vzduchu jako průtok za minutu, velikost filtru či jiné, aby znovu provedl tento test, pokusím se je opatřit.  

Ted Twietmeyer 
www.data4science.net 
tedtw@frontiernet.net