14. listopadu 2015

Pařížský masakr v pátek třináctého je součástí jezuitsko-zednářské hry o třetí světovou válku

Pařížský masakr v pátek 13. je součástí jezuitsko-zednářské hry o třetí světovou válku
http://www.whatdoesitmean.com/index1941.htm
November 14, 2015
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
Překlad: Orgonet
(Odkazy jsou na články v angličtině.)


Šokující nová zpráva vydaná dnes ruským Ministerstvem obrany (MO) politikům Bezpečnostní rady (SC) konstatuje, že včerejší útoky v Paříži lze označit za „rituální masakr“ a byly „zorganizovány/řízeny“ tajnou "složkou/kabalou" Svobodných zednářů (Masons) na vysokých mocenských pozicích v americké Central Intelligence Agency (CIA), ve francouzském Generálním direktorátu pro vnější bezpečnost (DGSE), v britské Tajné výzvědné službě (SIS/MI6), v izraelském Direktorátu vojenské rozvědky (DMI) a Vatikánu. [Poznámka: slova/věty v uvozovkách v tomto článku jsou přibližné anglické ekvivalenty ruských slov, nemajících přesný jazykový protějšek.]Podle této zprávy ruský Hlavní výzvědný direktorát (GRU) poprvé varoval MO o potenciálu tohoto spiknutí „pátku třináctého“ před čtrnácti dny (27. října) poté, co se ve Washingtonu D.C. konala vysoce tajná schůzka, které se zúčastnili ředitel CIA John Brennan, ředitel DGSE Bernard Bajolet, bývalý šéf MI6 John Sawers a bývalý šéf DMI a současný poradce izraelského bezpečnostního výboru Yaacov Amidror.

Veřejným cílem této mimořádné schůzky vrcholných představitelů západních tajných služeb byla diskuse na konferenci zvané CIA-GW konference rozvědek: Panel o sdílení mezinárodní mise pro 21. století., kde byla řešena budoucnost Středního východu (alespoň z perspektivy Západu).

Skrytý důvod této schůze, jak praví zpráva, byl však „odhalen/zjištěn“ ruskou GRU, když se tyto vedoucí mozky špionáže tajně sešly po své konferenci v domě amerického vicepresidenta Josepha Bidena, který je vrcholným římskokatolickým jezuitou (Tovaryšstvo Ježíšovo) u moci v současné Americe; schůzi předsedal ředitel CIA John Brennan, který je podobně jako vicepresident Biden zpravodajským analytikem vyškoleným jezuity, se specializací na teorii spravedlivé války.

Okamžitě po této schůzce těchto západních šéfů špionáže 27. listopadu s vicepresidentem Bidenem vydalo GRU o ní první zprávu pro MO, v níž „varovalo/důrazně upozorňovalo“, že jezuitsko-zednářské složení těchto „spiklenců/kabaly“ nevylučuje, že tato skupina naplánovala na 13. listopadu odvetný úder proti Ruské federaci, protože tyto tajné organizace často, ba vždy, „časují/plánují“ své masakry pod falešnou vlajkou tak, aby připadly na pro ně „důležitá/mystická“ data.

Důležité je uvést, že na rozdíl od ostatních států Ruská federace věnuje enormní množství finančních a intelektuálních zdrojů tomu, co je zváno „esoterická/satanská/náboženská“ rozvědka, a to z důvodu zkušeností z Velké vlastenecké války (2. světová válka) proti německé nacistické říši. V této válce se nebojovalo pouze proti jejich armádě, ale i proti „neznámým/neviděným“ silám za tímto obludným režimem.

Obzvláště alarmující na této schůzce šéfů špionáže ve Washingtonu D.C. 27. října bylo dle zprávy to, že ředitel DGSE Bernard Bajolet po ní prohlásil, že stát Sýrie chráněný Ruskou federací „bude odlišný od toho, co bylo ustanoveno po druhé světové válce“ – což vedlo GRU k varování Ministerstva obrany, že nyní jsou ve hře „hlavní magická čísla 11 a 13“ svobodných zednářů.

A přesně jak GRU varovala, včera, 13. listopadu, došlo v Paříži k nejnovějšímu ze západních „rituálních masakrů“, se záměrem přetvořit celý svět ke svému obrazu, kdy teroristé Islámského státu pod taktovkou Západu provedli koordinovaný útok proti šesti bezbranným cílům, přičemž zabili nejméně 128 a zranili 180 lidí, z nichž je 99 údajně v kritickém stavu.


Proč tito jezuitsko-zednářští spiklenci provedli masakr v Paříži právě v pátek 13.? Lze to vysvětlit událostí v pátek 13. října 1307, kdy papež zakázal tajné organizace zednářů a postavil jejich členy mimo zákon, a to  navzdory jejich prohlášení o nevině; následně o 7 let později byl upálen na hranici před pařížskou katedrálou Notre Dame jejich Velký mistr Jacques de Molay, a to rovněž v pátek 13. března 1314Velký význam má i to, že předchozí varování GRU vydaná v roce 2013, že svobodní zednáři a jezuité se pomstí za zabití jejich Velkého mistra po zvolení papeže Františka do úřadu římskokatolického papeže (je to první jezuita nastolený jako papež v celé historii církve) 13. března toho roku – 699 let od data, kdy byl upálen Jacques de Molay před katedrálou Notre Dame, a to navzdory faktu, že jezuité jsou vázáni přísahou neucházet se o vysoké úřady v římskokatolické církvi vzhledem k jejich minulé asociaci se svobodnými zednáři.

Pokud se týče „identičnosti/spojení“ jezuitů a svobodných zednářů, zpráva dále vysvětluje, že poprvé bylo dokumentováno Kongresem Spojených států v roce 1913, když bylo odhaleno, že přísahy obou těchto tajných organizací jsou téměř přesně stejné v tom, že jejich členové přísahají věrnost své kauze proti každé a všem vládám a státům. [Congressional Record, House Bill 1523, Contested election case of Eugene C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, February 15, 1913, pages 3215-3216

Z přísahy jezuitů
Já …. …. ......................., nyní v přítomnosti všemocného Boha, požehnané panny Marie, požehnaného archanděla Michaela, požehnaného svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů, tobě, můj duchovní otče, nejvyšší generále Tovaryšstva Ježíšova, založeného svatým Ignácem z Loyoly za pontifikátu Pavla III, trvajícího až dodnes, prohlašuji a přísahám, že jeho svatost papež je Kristovým místodržícím a jedinou a pravou hlavou katolické čili univerzální církve na zemi; a že pomocí klíčů, které vše spojují a uvolňují, daných jeho svatosti mým spasitelem, Ježíšem Kristem, má moc odvolávat kacířské krále, knížata, státy, společenství států, neboť vše je bez jeho svatého stvrzení nezákonné a lze to bezpečně zničit.

Z přísahy svobodných zednářů (tuto přísahu rovněž používají asociované organizace svobodných zednářů a rhodských učenců)
Já, ……………………….., nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, požehnané panny Marie, požehnaného svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů Petra a Pavla, a všech svatých zástupů nebeských, tobě, můj duchovní otče, nejvyšší generále Tovaryšstva Ježíšova založeného svatým Ignácem z Loyoly za pontifikátu Pavla III., trvajícího až dodnes, při lůně Panny, matky Boží, a při holi Ježíšově, prohlašuji a přísahám, že jeho svatost papež, je Kristovým místodržícím a jedinou a pravou hlavou katolické čili univerzální církve na zemi; a že skrze moc svých klíčů spojování a uvolňování daných jeho svatosti mým spasitelem, Ježíšem Kristem, má moc sesazovat krále, knížata, státy, společenství států a vlády, a ty mohou být bezpečně zničeny. Proto pro výsostnou sílu jeho paprsku budu bránit tuto doktrínu a práva a zvyky jeho svatosti proti všem uzurpátorům kacířské protestantské autority kdekoli, zejména proti luteránské církvi německé, holandské , dánské a švédské a norské, a autoritě církví Anglie a Skotska, a větví této církve nyní ustavené v Irsku a na americkém kontinentě i jinde, a proti všem kacířským přívržencům, kteří jsou proti svaté matce církvi římské.Ve
dle faktoru pomsty, který hrál roli ve včerejším pařížském masakru v pátek 13., tato událost může také sloužit jako odrazový můstek pro nejvyšší cíl jezuitů-svobodných zednářů, což je vyvolání 3. světové války.

Jak to bude provedeno, nebo alespoň tito spiklenci doufají, že bude, záleží na Francii – zda vyhlásí masakr 13. listopadu za válečný akt – což by uvedlo do okamžité platnosti Článek 5 smlouvy NATO, k níž se Francie připojila v roce 2009 po 43 letech absence.

Článek 5 smlouvy NATO praví, že odpověď na útok na kteréhokoli člena může zahrnovat ozbrojenou sílu, ale nepřikazuje to. Všechno, co NATO ve skutečnosti slibuje, je „podniknout takovou akci, kterou pokládá za nezbytnou“, k obnovení a udržení bezpečnosti". To může být cokoli, od jaderné války až po ostrý diplomatický protest.

Jediný případ v celé historii, kdy byl tento článek 5 smlouvy NATO uplatněn, byl 12. září 2001 po útocích na Spojené státy – a zůstává v platnosti dodnes, ale Francie v tu dobu nebyla členem NATO, a tak je třeba druhého historického dovolání, tak, aby Francie mohla být legálně zapojena (alespoň v očích Západu) do globální války se svými spojenci. 


Text: Politiika containmentu: 
Článek 5: Je přijat princip kolektivní bezpečnosti: útok na jednoho či více členských států bude pokládán za útok na všechny, a může být řešen ozbrojenou silou.
Cíl: Držet Rusy mimo, Němce dole a Američany in. 


Vzhledem k tomu, že president Francois Hollande dnes prohlásil tento masakr v pátek třináctého. za „válečný akt“ provedený Islámským státem, a protože se k odpovědnosti za něj přihlásil Islámský stát, Francouzi nyní přísahají „nelítostnou odpověď“, což vytváří prostor pro přímou vojenskou konfrontaci s Ruskou federací.

Ministerstvo zahraničí varovalo před předčasnými závěry ohledně důvodů a cílů teroristů v Paříži, a veškeré informace od vyšetřovatelů by měly teprve přijít , ale západní propagandistický tisk již nyní šturmuje, aby dotlačil své občany k válce.

Ruská federace již od 30. září bombarduje Islámský stát a jeho teroristické spojence; největší obavou těchto jezuitsko-zednářských spiklenců je, aby se jejich nikterak tajná podpora těchto barbarů zbraněmi a dalšími zdroji nestala světu zjevnější, a aby tato monstra nebyla odmaskována a odhalena i se svými tajnými plány. 

Pokud Ministerstvo zahraničí udělá, co říká, že by mělo udělat, pravé motivy tohoto masakru v pátek třnáctého. budou odhaleny ve své pravé podstatě – president Obama prohlásil den před útokem, 12. listopadu, že Islámský stát už nesílí a je nyní držen na uzdě.

Zpráva neuvádí spekulace ohledně konečného výsledku této velké tragédie – ale doufejme, že skutečná pravda o tomto masakru se stane široce známou dříve, než se tento výsledek projeví, a než tito váleční štváči ponoří náš svět do totální války.


 

November 14, 2015 © EU and US all rights reserved. Permission to use this report in its entirety is granted under the condition it is linked back to its original source at WhatDoesItMean.Com. Freebase content licensed under CC-BY and GFDL


Dodatek Orgonet:


Jezuitská přísaha: 

Přísaha jezuitů při povýšení do vyšší hodnosti.

Zde na tomto místě zveřejňuji jezuitskou přísahu, která dosud  je v platnosti nikdo ji nikdy neupravoval, neodvolal a nezrušil. Je to odpověď na nekonečné obludné lži římskokatolíků. Tento text je tak závažný, že by si ho měl každý přečíst a srovnat se svým svědomím.

“Ceremonial přijetí a přísaha jezuitů(skládají ji jezuité nižšího řádu při povýšení na velitele)
Představený řádu pronáší:
    »Můj synu, byl jsi vzdělán ve způsobech, abys byl mezi římskokatolíky římskokatolíkem a současně mezi vlastními bratry špionem; dokonce se nebudeš váhat snížit k tomu, abys byl mezi Židy Židem a mohl o nich shromáždit všechny informace jako věrný voják papeže pro blaho tvého řádu: Nikomu nevěřit, nikomu nedůvěřovat, mezi reformátory být reformátorem, mezi kalvinisty být kalvinistou, mezi protestanty (tj. mezi těmi, kdo protestují a nesouhlasí s učením římskokatolické instituce) být všeobecně protestantem, k získání jejich důvěry. Hledej možnost mluvit z jejich kazatelen a s veškerou silou a prudkostí tobě vlastní opovrhuj naší svatou církví a jejím papežem. Byl jsi vzdělán v tajném zasévání žárlivosti a nevraživosti mezi národy, žijícími v pokoji a v míru, abys je podněcoval ke krvavým potyčkám, vtahoval je do vzájemných válek, vyvolával revoluce a občanské války... Ve společenstvích národů, provinciích a v zemích, které jsou nezávislými a prosperujícími ve vědě, v umění, ekonomice a hospodářství... udržuj kontakt s revolucionáři tak, abys ty země přivedl k válečným potyčkám. A to vše čiň tajně, společně se svými jezuitskými bratřími, kteří by mohli být na druhé straně, ale otevřeně proti těm, s nimiž bys mohl být spojen s jediným cílem, aby církev mohla být vítězem... Při tom všem pamatuj, že cíl světí prostředky...    Tvým úkolem je být špionem a shromažďovat všechny informace, fakta a statistické údaje ze všech možných zdrojů... vetřít se do rodin protestantů a heretiků všech druhů a charakterů, stejně jako obchodníků a bankéřů, zákonodárců, do všech škol a univerzit, do parlamentů a zákonodárných sborů, mezi soudce státní rady s tím, že »všechno všem« pro papeže, jehož služebníky jsme až za hrob... všechny instrukce jsi získal jako novic, pomocník, zpovědník i kněz, ale ještě nemáš znalosti potřebné k vedení Loyolovy armády v papežských službách... Musíš sloužit v pravý čas jako nástroj a vykonavatel svého přímého nadřízeného, protože nikdo jiný, kdo není pověřen svatým úřadem, nemůže pracovat s krví pohanů, protože »bez vylití krve, nemůže být nikdo spasen.« Proto, abys byl správně připraven ke své práci a zabezpečil si své spasení, budeš navíc ke své předcházející přísaze poslušnosti vůči svému řádu, za každých okolností uznávat a oddaně sloužit papeži.    Opakuj nyní po mně: Já, (jméno), nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, svaté Panny Marie, svatého archanděla Michala, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů, svatého Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů. ...(dále kněz přísahá) - slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý příkaz od svých nadřízených, že půjdu kamkoli do světa a udělám cokoli, o co budu svým představeným nebo papežovým agentem požádán, že budu vyvolávat války - tajně nebo otevřeně - a že budu bojovat proti protestantismu, že budu dělat vše pro to, abych odstranil protestantismus ze světa, ať jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli věku. ... Dále přísahám a prohlašuji, že kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji válku, skrytě nebo otevřeně proti všem heretikům, protestantům a liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země. Abych nešetřil nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav...    ... a budu tyto odpadlíky věšet, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaživa, vařit, likvidovat, stahovat jim kůži, škrtit je, párat jim břicha a těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi, abych je roztříštil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení...    V případě, že to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně. Budu tajně používat jed a otrávených nápojů, škrcení a škrticích provazů, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohledu na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost, důstojnost nebo autoritu člověka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova.”63 komentářů:

 1. hmm, tak tohle už je hodně velký dílek do skládačky obrazu dnešního světa. Teď je jasné, proč je ten jezuita papež papežem posledním. V prorotví palmových listů to byly mj. předpovězeno také a také potupný pád celé římskokatolické církve.
  V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.
  Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci.
  Zatím jde vše podle plánu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To snad ne :)

   Vymazat
  2. Celkom sa to môže aj naplniť !!

   Vymazat
  3. Tak asi to aj bude !!

   Vymazat
  4. Tak si snad za 12 mesícu napíšeme jak to bylo a jak to je

   Vymazat
  5. Re:21:51, - žišmárjá, kdes to sebral? V evropských metropolích budou terčem cizinci? Nebude to snad opačně, vole? My budeme terčem, páč cizinci jsou podporovány západními penězi, sociálkou, zbraněmi, a ideologii!!! Jseš slepej,čéče...

   Vymazat
 2. K cemu jim to bude kdyz vyvolaji 3 WW, vse bude zniceno, vsude radioaktivita, priroda spalena a znicena.To se jim v tom jako bude krasne zit a budou konecne spokojeni?Jako zena tomu nerozumin, ale chlapy budou konecne spokojeni a budou stastni ze dosahly toho co chtely..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Atomovky klasického typu jsou již dnes jen přežitý mýtus. Nejnovější bomby hromadného ničení jsou konstruovány tak, aby zničily co nejméně hmotných statků, minimum krátkodobé radiace apod. Jde především o ničení živé síly (lidí), a ne jejich statků, které jsou určeny ke kořisti útočníků. Libye, Sýrie, Afghánistán a další země, to dosud jiný přístup než ten, který bude uplatněn po 13.listopadu 2O15. Něco obdobného jako svět před 9/11 a po 9/11 !!! Je tu další pokus vyvolat 3WW z území Evropy. Jezuitsko-zednářsko-satanistické tajné struktrury jsou tradicionalisté, takže se z jejich činů dají předpokládat činy následující.

   Vymazat
  2. matička Země dostala nemoc zvanou "lidi"...

   Vymazat
  3. Prosím, neházejte všechny muže do jednoho pytle, opravdu si to nezaslouží. Spíš se rozhlédněte, kolik je dnes i žen militantních, vše je vzhůru nohama.

   Vymazat
  4. Každá válka je obrovským zdrojem peněz, o to jde.

   Vymazat
  5. Už ve staré známé hře Vévodkyně valdštejnských vojsk radí starý rabín Valdštejnovi jak zbohatnout řka, že peníze jsou válka, a válka jsou peníze. Takže nic nového pod sluncem, staletá praxe jen nově oprášená.

   Vymazat
  6. Jo , jo co z toho všichni měli , je to byznys, stačí otrávit vodu a jejich zdroje , je to lehké jak facka, ale to nebude odbyt pro zbraně , je to levný způsob , ale nikdo na tom nevydělá

   Vymazat
  7. Jo a ještě lichva

   Vymazat
 3. Smejdi CIA a Vatikán by mel byt konečně rozpuštěn a nakradene peníze vrátit lidu!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Viz nedávná odhalení katolických biskupů a prelátů, co si v Evropě ale i v zámoří staví paláce a rezidence hodné římských králů z peněz humanitární pomoci, sbírek, desátků apod. Blahobyt a přepych jim sponzorujeme my všichni, co nemáme peněz ani majetku nazbyt. Je to těžký hřích od těch, kteří nás před hříchy mají chránit a dávat nám rozhřešení z našich hříchů. Jsou to vyvrhelové Svaté Církve. Však budou nakonec po zásluze potrestáni.

   Vymazat
  2. presne tak.....

   Vymazat
  3. a kdo to udělá?když všichni jen klepou do klávesnic


   Vymazat
  4. Jak chcete "rozpustit" státní celek?

   Vymazat
  5. Pro Anonymní 15. listopadu 2015 17:14
   Pokud chceš být oslavovaným hrdinou, můžeš směle začít.

   Vymazat
 4. Jisté je, že vyvolat 3. sv. válku chtějí USA. Pjakin o tom mluví neustále. Jinak článek mi připadá zmatený a plný nepřesností. Například Jacques de Molay byl poslední velmistr Templářů nikoli zednářů. Zednáři se považují za nástupce templářů. Templářský řád byl zlikvidován na příklaz francouzského krále Filipa Sličného. Král Filip toužil po majetku templářů, zatímco papež měl obavy z rostoucí moci templářů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdá se, že autorovi předešla myšlenka před skutečností. V součtu historických událostí se však nic podstatného neodchýlilo od toho, kam to celé směřovalo, a v co to dnes vyústilo.

   Vymazat
 5. Skvělý článek. Není co dodat. Orgo veliké díky. Lásku a mír všem bytostem.

  OdpovědětVymazat
 6. http://www.zvedavec.org/komentare/2015/11/6663-parizsky-masakr-1311-pour-quel-profit.htm

  OdpovědětVymazat
 7. Vše se teprve vyšetřuje! Zachovejte klid! Média ví všechno a nic! Propaganda jede plnou parou vzad! Pravda není na monitorech Tv a počítačů, to si uvědomte!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No hlavně že vy máte patent na rozum, tisto.

   Vymazat
  2. No jistě špeku , ten kdo takhle mluví , tvrdí , že sám je rozum a opovrhuje ostatními , že ?!

   Vymazat
 8. hlupáci tí ktorí veria, že Vatikán je v týchto situáciách aktívny ako sa to vylíčilo. NA Vatikán, pápeža, cirkev RK , kňazov ,rehoľníkov aj veriaci ľud , bude vždy Satan cez nastrčených ľudí škodiť a prenasledovať ich . Čítajte viac aj evanjelium a nájdete viac odpovedí na svoje proroctvá a DOHADY. Nechcem nič vylučovať a hovoriť o napísanom ako o nepravde . ALe ak budete čítať evanjelium , budete maž iné chápanie a všetkému budete rozumieť lepšie . Všetko je inak ! . .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Janovo Zjevení se nijak neodchyluje od toho, co se dělo, děje a zřejmě i dál bude dít. Bylo řečeno, že to všechno musí být, sice nevíme proč, ale musí to být. Tak to musíme přijmout a přetrpět to, aniž bychom Bohu za to reptali či dokonce zlořečili. Jen ti Jeho věrní za něj padnou nebo ty hrůzy přetrpí. Ostatní zažijí pravé peklo na Zemi.

   Vymazat
 9. Papež pracuje pro židovstvo. Titilek je krajně zavádějící. Je to věcí židozednářů.
  I když chápu, že pouhé slovo žid v emailech nebo článcích okamžitě aktivuje
  šmírovací programy.

  Petr

  OdpovědětVymazat
 10. Co je to za nesmysl, Francie v roce 2001 BYLA členem NATO....

  OdpovědětVymazat
 11. Pozrite si tieto videá. Presne to zapadá: https://www.youtube.com/watch?v=DaWCfVReppA (nový svetový poriadok - úplne iné info) a druhé video: Tajomstvá tajných spoločností: https://www.youtube.com/watch?v=RaA3_QuvjeY

  OdpovědětVymazat
 12. Tak tak Ľudia ja som nevolil Kotlebu ale asi budem lebo aspoň jeden človek ktorého neplatí Usa ani Rusko ináč všetko to tu platí tie dva štáty od volieb až až po neviem čo len aby sa to tu točilo okolo nich, urobme raz iný krok a uvidíme čo sa stane bud ho odstrania alebo nám sľuby zrušenie Nato a OSN na SK a ukončí EU a dovlečie naspeť Slovenské korunky nie ten hnoj papiera euro a nebodaj toaletný papier dolár.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A to si prišiel na toto až teraz? Nevidíš, ako Smer , KDH, Olano, Sieť a další pozberanci hrajú divadlo o "vlastenectve"? ĽS-NS bude mať viac ako 6%, len SiSka to chce sfalšovať aj s volebnou komisiou! Na stráž!

   Vymazat
 13. Katolické důvěrné | Ohavná tajemství jezuitů odhalena!(CZ tit)https://www.youtube.com/watch?v=q3vNq3j_2MI

  OdpovědětVymazat
 14. To podstatné se povedlo, ve Francii, omezení osobní svobody.A pomalu a plížive obejde celou Evropu, a lidé si nepovšimnou.....A až prozří, budou muset opet od začátku jednotlivci bojovat za osobní svobodu....spirála se točí dál

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až prozří, bude tu už zase pevně v kramflecích Krylův veličenstvo kat.

   Vymazat
 15. Jeden opilý člen Vatikánských ritířů prohlásil,že v Čechách je schováno od 2.svetové války zlato,jimž se financují ruzné operace Vatikánu.Jen tak pro zajímavost

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opilí vatikánští rytíři - co si to pícháte za sajrajt, že tak oplzle píšete.

   Vymazat
  2. .. a vo Vatikáne nie je stráž ?, rytieri. Čoby nemohol byť opitý. V sobotu po službe v krčme. Čo je na tom oplzlého... ?

   Vymazat
 16. S dovolením přeposílám dalším lidem . Děkuji . Mirek

  OdpovědětVymazat
 17. Takže zbývá ono ležerní šplouchnutí od jednoho parku se STARÝM VĚRNÝM...Možná Rusové kýchnou...

  OdpovědětVymazat
 18. Seznam 3. svet.valky podle Bernharda Bouviera

  http://www.osud.cz/blog/anjela2/scenare-budoucnosti-podle-proroctvi-seznam-3-svetvalky-podle-bernharda-bouviera

  OdpovědětVymazat
 19. Je kniha od Eric John Phelps ktorá sa volá Vatikánsky vrahovia, zabitý doma u mojich priatelov, Nasiel som tu knihu po anglicky pod titulom ISBN-10 0-9793734-0-9 The Perfidious and Diabolical History Of The Society of Jesus Vatican gfetfatftfintf "Wounded In The House Of My Friends" odkaz: https://archive.org/stream/EricJonPhelpsVaticanAssassins3rdEdition/Eric%20Jon%20Phelps%20-%20Vatican%20Assassins%203rd%20Edition_djvu.txt

  Stránka Eric John Phelps: http://vaticanassassins.org

  Ten kto chce poznat históriu a kus pravdy by si mal dat prácu a precítat túto knihu ktorá vo svédskej verzii má 1800 strán.
  Eric John Phelps to pokladal za nespravodlivé ze prezident Kenedy bol zastrelený a slúbil si ze odhalí pravdu cokolvek to stojí. Stopy ho vedú k Vatikánu a Jezuitom. Katolícka viera je fantastický obchod. Na jednej strane tu máme omse, misiu, starostlivost a v skrytom sú tu vrazdy, vyhladzovanie národov, holokaust, nicenie domorodcov. To co je navonok dané ako ludom - tá krvavá obed na oltári, je skutocná v tom skrytom pozadí.... Preto ma neprekvapuje, ked tu písu ze za tým stoja Jezuiti.

  O 2001 sa píse v tej knihe takto:Jedenásteho septembra 2001 napadla a znicila tá istá tajná siet pod dozorom New Yorkského kardinála Edwarda Egana a pod dozorom jeziutského generála Petra-Hansa Kolvenbacha dvojicky v New Yorksom Word Trade Center a z ciastocti znicili Pentagon vo Washington D.C. Táto vysoká zrada voci amerikánskemu ludu zlegalizovala nasu súcastnú kriziacku výpravu proti islámu s dodatkovým menom "vojna proti terorizmu" ktorá je vrelo podporovaná pápezskými a sionistyckými slobodnými zednármi.

  Jediné co som pokladal za správne po vsetkých informáciách, vystúpit z katolíckej cirkvi aktívne a priamim cinom, aby sa tak moje konanie a rozhodnutie dostalo do kolektívneho vedomia.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to je správné slovo: Jediné co som pokladal za správne po vsetkých informáciách, vystúpit z katolíckej cirkvi aktívne a priamim cinom, aby sa tak moje konanie a rozhodnutie dostalo do kolektívneho vedomia.
   PS: A proto se řada z nás bude 21.11. účastnit společné celosvětové meditace, aby se naše rozhodnutí pro Vítězství Světla dostalo do kolektivního vědomí.

   Vymazat
 20. Výklad Sionských mudrců to říká také a jasně.Budou boje a my budeme vládnout.

  OdpovědětVymazat
 21. Čo k tomu dodať? Nič, pravda pravdúca!!!

  OdpovědětVymazat
 22. Mně to připadá jako slib amerických prezidentů poslední doby.

  OdpovědětVymazat
 23. Tak tomu nějak nerozumím. " Vzhledem k tomu, že president Francois Hollande dnes prohlásil tento masakr v pátek třináctého. za „válečný akt“ provedený Islámským státem, a protože se k odpovědnosti za něj přihlásil Islámský stát, Francouzi nyní přísahají „nelítostnou odpověď“, což vytváří prostor pro přímou vojenskou konfrontaci s Ruskou federací.
  K atentátu se přihlásil Islámský stát a vytváří to prostor pro vojenskou konfrontaci s Ruskem? To je trochu postavené na hlavu, né ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mi taky cuklo očima - ale pak jsem podumala a myslím, že to bylo myšleno tak, že jim Rusko v Sýrii dělá věci, které se jim nehodí do krámu. Tj. jde po krku ISIS, jenž je z US letadel podporován zbraněmi a potravinami, takže de facto proti IS nikdy USA nebojovaly, kdežto Rusko ano. To je tak jediné, co mě v téhle souvislosoti napadlo.

   Vymazat
 24. 13 teho jsem se narodila. Zrejme jsem take spiklenec jezuitu a svobodnych zednaru.
  Bravo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. však až se s nimi budeš houpat na kandelábru, bravo ti rozhodně nebude

   Vymazat
  2. anonymný 18:18, čo to hrotíte ?

   Vymazat
 25. Zdravím, zdá se mi, že se ti popletli Jezuiti a Temláři. Molay byl Templář a jeho řád byl zrušen na začátku čtrnáctého století. Jezuiti vznikli až o dvě stě let později. Právě Templáři jsou bráni jako předchůdci Zednářů. I když to nikdo nikdy nedokázal. Obě organizace byly a jsou zahaleny tajemstvím.

  OdpovědětVymazat
 26. je nás prostě už moc ...tak že ti ,co půjdou přes mrtvoly " to" vyhrajou.....a kterých je nejvíc ? Kdo nás umlátí čepicema ?

  OdpovědětVymazat
 27. vite co se stalo kolem poledne 13/11? prosadil jsem nam NOZ ... s tim ze se budou ted tezko branit... nerozumim proc NOZ takto sepsaly.. asi nikdo necekal, ze bude nekdo kdo ho prosadi v plnem zneni... NOZ totiz vede obycejneho cloveka k naproste svobode...

  OdpovědětVymazat
 28. A tady je zase článek, že za to mohou ruské tajné služby: https://informnapalm.org/cz/v-pozadi-teroristickych-utoku-v-parizi-a-nehody-airbusu-a321-nestoji-isis-ale-ruske-tajne-sluzby/
  A teď babo raď :-)

  OdpovědětVymazat
 29. Dňa 18. 6. 1452 legitimoval pápež Mikuláš V. obchod s otrokmi skrze bulu, v ktorej splnomocnil portugalského kráľa, » ... krajiny neveriacich dobyť, ich obyvateľov vyhnať, podmaniť a prinútiť k večnému otroctvu«. Cirkev neúmerne zbohatla aj skrze inkvizíciu a upaľovanie čarodejníc...Jedným z najnehanebnejších spôsobov akým Vatikán hromadil krvavé peniaze a bohatstvo, bolo vraždenie inak veriacich ľudí a skupín.... Inkvizícia bola lynčujúcim súdnictvom v mene »pravej« viery...Cirkevné kniežatá stále znovu získavali krvavé peniaze - tak excesívne, že sa hovorilo o okrídlenom slove v zmysle, najrýchlejšieho a najľahšieho prostriedku ako sa stať bohatým - upaľovať čarodejnice... Základom pre mučenie a zavraždenie tisícero žien v Európe bolo povolenie upalovania čarodejníc v roku 1487 pápežom.... Pravú tvár inkvizície ukazujú nariadenia pápeža Innocenca III. Prikázal, «vlastníctvo kacírov skonfiškovať, vyvlastniť a kacírske deti vydediť..Aby tieto krvavé peniaze potiekli rýchlejšie a aby sa získali »zaťažujúce priznania«, boli obete mučené najbrutálnejším spôsobom.
  Z takýchto krvavých peňazí mohol napríklad pápež Ján XXII. kúpiť v roku 1317 šesť nových biskupstiev....Krvavé peniaze, teda obchodovanie s ľuďmi a otroctvo zväčšili bohatstvo cirkvi, z ktorého žije ešte dodnes: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze-nepodporujte-je-jiz http://www.odhodlani.cz/news/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze/
  http://m.topky.sk/cl/11/1340571/Najvacsie-papezske-skandaly--Sexualne-orgie--pedofilia-a-incest-v-palaci

  OdpovědětVymazat
 30. Přečtěte si knihu od Dana Browna - Šifra Mistra Leonarda. Je to umělecká fikce, ale spisovatel tam také uvádí přímé citace ze zpráv, které se psaly např. v době záhadného zavraždění Jana Pavla Prvního nebo záhadného zavraždění jednoho z představitelů vatik. banky. A nejsou to zrovna příznivé věci o těch, co tak rádi manipulují a kážou o morálce...Tady máme jasný důkaz o programovém vymývání lidských mozků a o programovém přehlušování lidských původních duchovních schopností - kolik lidí jim to stále věří a směle se ohánějí biblickými citacemi. I ve zdejších diskusích...

  OdpovědětVymazat
 31. Ou jé! Až na to, že Molay nebyl zednář, ale Templář. A nezemřel 13. A Jezuité nemají zakázáno přijímat vyšší úřady už asi 200 let.

  OdpovědětVymazat
 32. hm, ja to vidím ako "súboj" dvoch typov "globalizácií" ... takže ked prehrá tá "satanistická" jej miesto zaujme tá "východná" (BRICS) ... takže oslobodenie Európy Ruskom a Čínou je v takomto prípade reálne ... ja milujem ryžu :-)

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.