22. listopadu 2015

Jak žít s tím, že většina světa věří lživému matrixu? 2. část.Pařížské atentáty: Vědomí se stává nezbytností

Zdroj: http://lauramarietv.com/attentats-paris-131115-quand-la-conscience-devient-necessite/
Laura Marie
15. listopadu 2015
Překlad: Orgonet
Odkazy jsou na články ve francouzštině.

První část článku zde: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/11/jak-zit-s-tim-ze-vetsina-sveta-veri.html


Stačí necítit nenávistTeď bych ráda zdůraznila něco důležitého. Vidím, že když dojde k podobné události mnoho lidí se řídí následující radou: „Posílejte jim lásku.“ … Je to tak trochu módní fráze v duchovních společenstvích, a kdekdo ji opakuje, aniž nutně chápe, jak věci fungují. Neobviňujte se, když ta věta s vámi nesouzní. Je absolutně normální nemít chuť posílat lásku těm, kteří páchají zločiny, anebo nebýt schopen cítit pocit lásky v podobných chvílích. Posílat lásku entitě odpojené od svého srdce nebo entitě jednající jako robot nebo psychopat toho moc nezmění. Je třeba pochopit, že to působí u odpojených lidí opačně. Nemusíte se nutit, abyste dokázali říci „Miluji tě“ tomu, kdo páchá šílené věci. Spokojte se prostě s tím, že necítíte nenávist. Už to znamená hodně. Nemusíte dojít až k „lásce“ ke „zlu“, k zabijákovi - můžete prostě jenom už necítit k němu nenávist a zůstat v oné výše popsané emoční neutralitě (což neznamená neaktivitu ani nedostatek vnímavosti; když ve svém hlubokém nitru budete pociťovat štěstí, že jste spojeni se všemi formami života, se svým srdcem, štěstí, že se umíte smát a cítit radost, lásku, všechny ty věci, které odpojené bytosti nikdy nepociťují a jsou uzavřeny ve svém vlastním vězení, protože jejich volbou je kontrola a ovládání, budete schopni dospět až k pocítění soucitu.

Cítit soucit ke komukoli vůbec neznamená, že přijímáte to, co tato osoba či entita či skupina lidí dělá. Je třeba se naučit být současně shovívavý i přísný. Je třeba se naučit říkat ne, a být přitom bytostí lásky ve službách spravedlnosti a pravdy. Jako rytíř na bitevním poli. Ten nesestoupí se svého koně, aby posílal svému nepříteli myšlenky lásky a nechal se probodnout, protože jeho nepřítel by s těmi krásnými slovy stejně neuměl zacházet. Musí se bránit, to znamená bít se, a říkat NE negativnímu záměru druhého, avšak přitom být centrován ve svém srdci, aby si uchoval svou jasnost a svou sílu.

Značné množství lidí také používá fráze typu „posílám lásku a světlo“, ale když se podíváme, co z nich vychází emočně a vibračně, je to spíše beznaděj či bezmocnost. Opět, slova nejsou důležitá, důležitá je emoce, jíž vibrujeme, a to musí být naše priorita. Především bychom se měli chopit své moci, své síly a jasného uvažování, než mentálně a slovně posílat „lásku a světlo“, protože to vibračně nepřinese nic. Naučme se omezit svá slova, na ta co možná nejupřímnější, co možná nejvyrovnanější.

Láska, kterou potřebuje Země, Gaia, není běžná lidská láska. Je to vibrační frekvence. Láska, o kterou jde, je návratem k naší skutečné podstatě, k božské moci, k naší povaze božských tvůrců. Jakmile se ustředíme a spojíme se svým vyšším vědomím, vstoupíme automaticky do vibrace srdce, a to je to nejdůležitější. Okamžitě nás to vynese z nízkých vibrací a vibrací strachu – a budeme se opět pohybovat ve vysokých frekvencích. A světlo, o které jde, není pojem New Age, ale informace. Světlo je informace. Temnota je nedostatek informace (ignorance a nevědomost). Od chvíle, kdy jste centrováni ve svém srdci, v pravdě a informaci, posíláte vesmíru „lásku a světlo“, aniž to musíte psát na Facebook. Je to vaše vibrace a ta je mocná.


Za jakým účelem jsou organizovány atentáty?Mnozí se ptají, kdo vlastně organizuje tyto atentáty a proč? První otázka, kterou je třeba si položit po takovém činu, poslouží k nalezení skutečných „viníků“ a zní: „Komu prospěje tento zločin? Komu bude sloužit? Samozřejmě, že ve světě existují skuteční fanatici, ale co z nich udělalo tyto fanatiky? Kdo je naprogramoval, aby se stali takovými? Člověk se teroristou nerodí, teroristou se stává. Kdo tahá za provázky od těchto loutek a využívá těchto jednotlivců, které svévolně odpojil od jejich vědomí, k organizování vykonstruovaných útoků, které mají sloužit jeho vlastním záměrům? Pro útok pod falešnou vlajkou je typické zanechat na místě stopy nepřítele, což ospravedlní útok na něj. Pokaždé, když si vojensko průmyslový komplex přeje vytvořit konflikt, používá k tomu různé techniky a tato je mezi nimi. Tento druh atentátů je rovněž často užíván pro odvrácení pozornosti populace k těmto dramatickým událostem, přičemž na druhé straně mají jinou funkci (taktika diverze). 


Obr.: Tak odteď jste chráněni před teroristickými útoky...


Cílem stínové vlády je vytvořit třetí světovou válku. (Zde si přečtěte dopis Alberta Pike, svobodného zednáře, napsaný v r. 1871, kde vysvětluje plán na rozpoutání tří světových válek.  ) (Pozn. Orgonet: zmíněný dopis je hoax, jak je dokázáno v tomto článku anglicky.) Už nějakou dobu se o to pokoušejí, ale odpor z druhé strani jim v tom brání. Každá vláda není zkorumpovaná, a některé nyní mluví a jednají proti těmto záměrům negativním pro lidstvo. Illumináti, svobodní zednáři a tajné společnosti pracují na naplnění tohoto plánu po mnoho desítek let. Jejich cílem je „Nový světový řád“ s jedinou vládou a zákony, které anulují veškeré občanské svobody – tak, jako čip RFID. Ale aby dosáhli toho, že obyvatelstvo přijme tyto zákony, musejí ho dotlačit k tomu, aby samo žádalo o tato opatření a aby s nimi bylo spokojeno a domnívalo se, že je to pro jeho dobro. A tak je stále užívána pověstná technika „problém, reakce, řešení“ (viz práce Davida Icka na toto téma https://youtu.be/-E9BzD3BbLM ), kdykoli si přejí prosadit nové zákony nebo ospravedlnit vojenské útoky, které by bez těchto scénářů nebyly nikdy přijaty.

Technika „problém, reakce, řešení“ spočívá v tom, že nejprve se vytvoří problém jakéhokoli druhu (laboratorní vytvoření viru pro vyvolání pandemie, atentáty, konflikty, atd.), čímž se s pomocí médií vynutí silná emocionální reakce obyvatelstva, založená na pocitu bezmocnosti, a ta vyvolá silnou potřebu být zachráněn, ochráněn, podpořen. Pak, jakmile jsou lidé připraveni, vláda vstoupí do pozice zachránce, aby poskytla řešení – což bylo jejím počátečním plánem ještě před vytvořením problému. Například: ustanovení nových zákonů slibujících větší „bezpečnost“, aby tím vláda získala ještě více kontroly nad lidmi. Takže, vláda provede trik, a získá, co chtěla, a to bez nejmenšího odporu a za plného vědomí obyvatelstva, které reagovalo přesně tak, jak si vláda přála.

To bychom měli k důvodům těchto atentátů pod falešnou vlajskou z hlediska „pozemského“. Ale nyní jsou tu i důvody „energetické“. Nad elitami jsou ještě ti, kteří doopravdy tahají za provázky loutek, a to jsou takzvaní „archonti“, mimozemské a interdimenzionální civilizace, které mají negativní záměry s lidstvem (drakoniáni, reptiliáni, šediváci, luciferské entity…), které spolupracují s vojensko průmyslovým komplexem (s nejvyššími složkami) a energeticky ovládají velkou část našich vůdců.

Tyto interdimenzionální entity se potřebují živit nízkými frekvencemi (strach, hrůza…) vydávanými lidmi. Aby člověk vydával nízké frekvence, je třeba mu způsobit trauma. Je třeba mu vytvořit vnější podmínky takové, aby musel vydávat tyto frekvence. To je důvod, proč celá naše společnost je založena na strachu, na soupeření, na moci, na dominanci, na nevědomém sexu, zneužívání, schématu oběť-kat. Je-li vytvořena válka nebo atentát, hrůza pociťovaná lidmi je ponoří do vibrace bezmoci, strachu a nenávisti. To vytvoří gigantického egregora a lidstvo se zbavuje své životní energie ve prospěch těchto entit, které mají vibrační hody. I satanistické frakce se živí těmito krvavým rituály, což je důvod, proč na těchto událostech nacházíme „náhody“, které nejsou náhodné, jako data, místa, okolnosti událostí (například, pokud jde o pařížské atentáty, proběhly v pátek 13., což je mytické datum pro tajné a okultní společnosti, na koncertu skupiny s názvem Orlí Metal Smrti,. Nejde samozřejmě o to, abychom vyvozovali spěšné zkratky o tom, že všechno, co je hard rock nebo metal je satanistické, ale je třeba vždy si uvědomit, kdo pracuje skrze ně. Velký počet celebrit si vůbec není vědom, komu slouží, a mnozí jsou pod mentální kontrolou. I když někteří jasně přiznávají, že „prodali duši ďáblu“, často jsou natolik ovládnuti, že již nerozlišují mezi svým vlastním vědomím a entitou, která je ovládá. Jejich duše je fragmentována a mají několik osobností, které lze programovat na dálku a dle přání podle energetických potřeb predátorů nad nimi, podle toho, jakou emoci je třeba vyvolat u „fanoušků“ celebrit. Totéž platí pro tragické události. Jsou používány scénáře, které vyvolají emoce přesně takové, aby vyvolaly požadované emoce u cílových osob. Tyto civilizace jsou na Zemi již po věky a znají fungování lidí nazpaměť. Naši genetiku i naše slabosti mají v malíčku.

Jediná věc, kterou neovládají, je láska, kterou jsme schopni bez přestání produkovat, i za podmínek nejhorší hrůzy. Tento plamen života, který v nás hoří, je tak těžké uhasit, že stačí trocha lásky nebo naděje, aby znovu vzplál. Proto oni tolik nenávidí lásku a čistotu, a přejí si ji vyhladit z planety tím, že nás čím dál tím více odpojují od naší duše. Protože vědomí a duše jsou jediné věci, které budou schopny zachránit lidstvo.

Dnes je Vědomí už nejen volbou, ale nutností


Jestli se ještě stydíte mluvit o těchto tématech otevřeně, protože máte strach z pohledu ostatních, řekněte si, že toto probuzení je a bude povinností. Nemůžeme už takto pokračovat, budeme tím muset všichni projít, tím zvednutím závoje. Každý se musí rozhodnout, zda nastoupí do vagónu hned nebo bude dále žít ve lži, iluzi a popření skutečnosti.

Co se bude dít potom?


Cílem skupin přejících si totální kontrolu nad planetou je tedy vytvořit co nejvíce světových konfliktů, aby mohly nastolit ještě přísnější zákony a ještě více redukovat osobní svobody+ například zavedení čipů RFID jim umožní přímý přístup k totální kontrole nad každým člověkem. Jejich záměrem je směřovat k transhumanismu a odpojení lidí od jejich duše, aby mohli vykonávat totální kontrolu nad jejich duchem. 

Ale budoucnost si tvoříme v každém okamžiku my sami. Žádná frakce nezná přesnou budoucnost, mají jen potenciální linie se záměry, které si přejí realizovat. Je třeba pochopit, že v současnoti na Zemi právě pracujeme na vytvoření co nejpříznivější časové linie pro lidstvo: linie pro probuzení vědomí a zvednutí závoje, což vyústí k osvobození lidstva. A tak se sem inkarnují četné duše speciálně s tímto záměrem (zejména indigoví http://lauramarietv.com/etes-vous-un-enfant-indigo-18-caracteristiques-des-indigo/ ) a denně se napojují na své individuální role. Nenechte se přemoci pocitem bezmocnosti typu „to se nám nikdy nepodaří“. Je evidentní, že to nedokážeme každý sám, ale bude to výsledek všech činů všech duší současně, každý ve své individuální misi, a jenom tak plán osvobození lidstva může uspět. Tyto potíže známe už předtím, než se sem inkarnujeme. Známe situaci planety Země a důvod, proč se mnozí z nás rozhodli pomoci tomuto osvobození a vibračnímu vzestupu. Vibrační vzestup umožní lidem překonat vibrační operační pole interdimenzionálních entit – proto je to tak důležité a naléhavé. Nebojme se toho a neztrácejme odvahu. Zůstaňme pevní a organizujme se, sjednoťme se v tomto vědomí a s tímto cílem k provedení svých plánů, podobně jako se organizují ti, co mají negativní záměry. Světlo a láska nesmějí být slabé a prchavé, ale silné a přítomné.

Pamatujte si, až budete mít dojem, že vaše úsilí nikdy nezmění svět, a že jste malí a bezvýznamní: starat se o jediného člověka nebo zvíře nebo zachránit život ,možná nezmění tvář světa, ale změní celý život této bytosti, a to je nejdůležitější. Jestliže každý bude mít vliv na život aspoň jedné osoby, bude fungovat dominový efekt.

A nezapomeňte, že nejsme sami. Právě tak, jako existují civilizace s negativními záměry pro Zemi a lidstvo, jsou mnohé jiné, které jsou pozitivně nakloněny lidstvu a pracují v jiných rovinách. Je to aliance všech sil, která nám umožní změnit budoucnost a osvobodit Zemi pomocí vědomí. Ale naší odpovědností je konat práci, kterou máme konat zde na zemi, a nejdůležitější je vibrační vzestup lidstva a povznesení jejich vědomí, aby se znovu mohli ujmout své moci a pochopili, že mohou říci NE, a že nemusí dovolit různým silám ovládat jejich duše a jejich životy.

Tuto práci za nás nevykoná žádný „vnější“ spasitel, ta musí být provedena zevnitř, aby mohla přeměnit vnější realitu.

72 komentářů:

 1. Pritom by stacilo ve skolach zavest alternativni vyklad, alespon cas od casu. Prijde mi to nefer, kazda nova generace je cim dal tvrdeji vymyvana a drobku znacicich cestu je mene a mene. Kdyz uz k necemu takovemu dojde, je to prednaska ufologa jednou za 5 let a to jeste takoveho, ktery veri na litajici vesmirny lode, misto treba nejakyho vynalezce / objevitele, kterej to dela prakticky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravda, sám jsem pojal pocit, že vstupem dítěte do světa povinné školní docházky, dítě usíná a spí až do doby kdy opustí vzdělávací zařízení a pokud jej vzdělávací systém ve spojení se zábavním průmyslem kvalitně zpracoval, tak bude spát ještě dlouhé roky a někteří až do smrti. Paradoxně mi přijde, že spící jsou spíše ti, kdo studují nepřetržitě až do magisterského titulu (nejde ale jednoznačně o všechny obory) a pak v podstatě pokračují ve stejných kolejích, jen školu vymění za práci, mnohdy v nadnárodní korporaci, užívají si svobodu a zábavu a možnost nestarat se o nikoho a o nic....ideální prototyp spícího člověka žijícího v naprosté pohodě a dostatku, pracující u počítače, vykonávající pro společnost naprosto nepřínosnou práci, kterého snadno vyděsí představa jakéhokoli teroru nebo události, která by zamezila pokračování jeho pohodlného spícího života.

   Ano, u dětí by se mělo začít a to temné bytosti moc dobře vědí, proto je u nás školství takové jaké je, proto se nedoplnují knihy o nejnovější poznatky, proto se historie nemění dle nových zjištění. Proto opakujeme chyby z minulosti a stojíme tu před bandou fašizujících dutých hlav, které si nejsou vědomi toho, že konají tak jako konalo předhitlerovské Německo, nejsou si ani vědomi toho, jak se český člověk opravdu zachoval k lidem odsouvaným z Sudet, nikdo z nich si tak není ani vědom toho jak zákeřný, český národ dokáže být, a tak stále obhajují náš národ, jako obětního beránka co nikdy nikomu nezkřivil vlas na hlavě.

   Je to pravda, od dětí se musí začít, jinak je společnost odsouzena k záhubě.

   Vymazat
 2. Samozřejmě nesmysly. Nejsme bohové, vše nám řekl Spasitel světa Ježíš Kristus, jaké doby musejí přijít před Jeho příchodem. Hraní si s entitami na dobré a zlé je výplod Lucifera a entity jsou démoni hrající si s těmi, co neznají Krista. Jedině v Kristu je vše možné, ne bez Něho. Člověk může mít spoustu ušlechtilých aktivit, ale bez Krista nelze nic. To je Ten, od kterého jsou lidé odpojeni. Ne žádný vesmír, entity, energie, ale Spasitel od satanova kriminálu - Ježíš Kristus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pro vás by bylo lepší jít na jiné weby a tam si hlásat to "svoje" poplatné Matrixu
   http://earth-liberation-movement.blogspot.cz/2015/11/waking-up-from-religion.html

   Vymazat
  2. Musím ti povedať sme boží synovia tak ako tí, čo prišli z hvizd. Mal by si rozlíšiť kto je Ježíš a čo je Kristus. Ježíš bol človek ktorí dosiahol stav Krista! Kristus je najvišší stupeň LÁSKY ktorí môže človek na tejto rovine dosiahnuť. Každý sa môže pokúsiť stať sa láskou a žiť v láske .Prečítaj si Jóba srdcom a zistíš že satan nieje ten, za ktorého ho všetci považujú ! Iba upozorňoval stvoriteľov na to, že človek je šelma, ktorá musí prejsť skúškou lásky. Len pod záťažou zistíš či si dosť pevný a ustojíš .Presne to vidíš teraz čo sa deje! Synovia boží nemôžu dopustiť inváziu do ich sveta! Ani nám sa nepáči iná kultúra. Nájazdníci ju zničia pod "zástavou" boha ale ich boha. Nevedia že všetci sme ON a je v nás a my sme v ňom! Sme jeden BOH v inom prejave. Viem že sa to ťažko chápe. Ale všetko je prejav lásky aj nenávisť. Ak prežívaš nenávisť, umocňuje to lásku ! Inak povedané nevedeli by sme, čo je svetlo ak nevieme čo je tma! Druhý príchod Krista znamená ,že jednotlivec začína žiť Láskou. Prispieva do kolektívneho vedomia ducha svätého v ktorom môžeš tvoriť svet v ktorom chceš žiť. Návrat do raja znamená prestať požierať stvorené! Eva zožrala jablko a tak sme aj my obžieraný parazitickým svetom .Tento svet je o výmene energie. Ak dáš hovno rastline, ako sa poteší? Profituje z toho výkalu. Ak chceš vstúpiť do raja kde baránok z vlkom bude žiť musíš sa naučiť nepožierať ! JED-lo a následne TRÁVENIE spôsobuje seba deštrukciu. (premenu) a pád do nevedomosti! ATĎ... a...a t ď.... : )))

   Vymazat
  3. Lépe jste to definovat snad ani nemohl/a. Díky za příklad hodný následování, neboť Pán Ježíš řekl zcela jasně : Já jsem ta cesta, nikdo nevejde do Božího Království, nežli skrze Mě. On je tou jedinou branou, kterou se lze spasit pro všechny věky příští. Kdo to neudělá, bude na věky ztracen a zatracen. To není výhrůžka, to je jen interpretace toho, jak to je, a jek to bude. Nic se na "tom" nedá změnit, nijak se "to" nedá obejít. Máme tudíž jen dvě volby - temno nebo Světlo.

   Vymazat
  4. To co se tu odehrává je skutečně satanův kriminál se vším všudy.

   Vymazat
  5. to Anonymní23. listopadu 2015 9:22 -

   Mluvíš o matrixu, ale sám nevidíš, že jsi dosud vůbec nepochopil, že Kristus není žádná náboženská figura a církve nejsou Jeho zrcadlem. Kristus je Světlo, Boží Syn, ten který nás právě přišel vysvobodit z padlého světa. V článku jsou principielně jasné a čisté myšlenky, ale bohužel je tam též onen známý satanův dráp - infiltrace pár procent lži v poháru pravdy. A tou lží je právě to, že vysvobodit se, že to stačí jenom chtít, snažit se, soustředit se. Ale v tom je právě ten podvod. Našimi ušlechtilými silami nakonec nezmůžeme stejně nic. Je to propast, přes kterou se nikdo nedokáže sám ze svých sil přenést. Kdyby ano, Kristus by nemusel jít na bolestivou oběť jako výkupné za nás, kteří jsme padli. Kdyby to šlo, nepotřebovali bychom Spasitele, který sám na sebe vzal právě tu naši bezmocnost, ztracenost a zaplatil tak za to, že se první lidé v ráji otočili ke lži Lucifera, který jim napovídal, že když půjdou za ním /Luciferem/, budou znát dobré i zlé jako Bůh a že nezemřou. Že Lucifer lhal jasně vidíme - umíráme, jsme nemocní, hyneme, nemáme žádné spasitelné síly. Ta je v Kristu. Proto je zásadní se v Krista obléci, abychom byli Jeho výkupným zachráněni. To není ani náboženství, ani církevní hantýrka. To je jasné slovo které nám dal Bůh, abychom nebloudili. A pak už je jenom na člověku, na každém zda tuto nabídku záchrany přijme. Bůh nikdy nezasahuje do svobodné vůle. Nezapomínejte, že při pádu Lucifera z nebe s sebou strhl i třetinu andělů. To znamená jistě miliardy a miliardy andělů, které dnes skrze Krista známe jako démony. A tito démoni právě vytvářejí onen matrix. Matrix je vše, kde není Kristus. A to jako Boží Syn, Vykupitel.

   Vymazat
  6. anonymní 16:25
   Popsal jste to velmi krásně ! Děkuji

   dan.

   Vymazat
  7. Správně a pravdivě vysvětleno. Jiná cesta než skrze Krista NEEXISTUJE ! To je to, co má každý člověk na světě pochopit,a dle toho se zařídit. V hodině smrti to nejpozději bude zjeveno každému, aby se sám rozhodl, zda Krista přijme za svého Spasitele, či nikoli. Až tak daleko Bůh ve své lásce k nám zašel, abychom nebyli navěky ztraceni a zatraceni. K tomu abyste chápali výše vyřčené v souvislostech, je třeba studovat Písmo sv. Tehdy poznáte, jak svůj vlastní svět neznáte, ale měli byste jej znát, protože vám byl svěřen od Boha ke správě a užitku.

   Vymazat
 3. Autore těchto stránek, některé myšlenky a dedukce máš správné, ale stojí ti za to tahat do toho všeho ještě mimozemské civilizace? Já vím, že to někteří jedinci žerou, ale myslím si, že jich není zase tolik.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Matrixová pimprlátka s vymytými mozky, proč chodíte na tyto stránky? My na ty vaše nelezeme.

   Vymazat
  2. Máte dost úzké vidění problému ufo a et´s. Těch, co se těmito fenomény dnes ve světě zabývají je pohříchu až přespříliš. A mnozí si z toho ještě udělali lukrativní byznys.

   Vymazat
  3. Naštěstí je nás, co věříme nadpozemské a interdimenzionální bytosti mnoho. Když podrobíte svou představu o realitě dlouhému rozkladu podstaty existence, stále vám bude chybět jedna neznámá, která po dosazení těchto nadpřirozených, materiálním světem nepochopených bytostí a energií, vnese do celé rovnice pořádek a smysl. Pro jednoho to může být takové to pomocné chodítko a svým způsobem i je. Ale radši budu věřit ve svět plný nadřirozených energií a galaktických bitev a svět s historií lidstava sahající daleko přes statisíce let, než abych přijal materialní svět s hranicemi a životem - prácuj, kupuj, spotřebovávej, umři... Radši ty jednoržce, protože v těch je aspon naděje pohádkového světa, ve který každý od mala chce věřit ale sám si ho nechá roztrhat na miliony kousíčků...

   Vymazat
 4. Naprostrý slouhlas ♥
  PS: málokdy se čte tzv. čistý duchovní text.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto s Tebou souhlasím.

   Vymazat
  2. Ať chceme nebo nechceme, církev má prostředky jak se uchránit před útoky temných bytostí. Jsou to věci, které naši předkové velice dobře znali a používali, proto také církev katolická je a bude nejvíce pronásledovanou církví. Nese velké mystérium, kterému už málokdo rozumí a proto tomu málokdo věří a stačilo by jen věřit. Prostředky jsou velice jednoduché svěcená voda, posvěcené předměty, modlitba zvláště ke sv. Archandělu Michaelovi, žít svátostným živote, chodit ke zpovědi a ke svatému přijímání, modlitba růžence, četba Písma svatého.

   Vymazat
  3. Anonymní 23. listopadu 2015 20:27 propaguje archonské koncepty. Většina lidí lživému matrixu věří, ale tak to nezůstane.
   http://earth-liberation-movement.blogspot.cz/2015/11/waking-up-from-religion.html http://www.odhodlani.cz/news/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze/....
   ..."Dňa 18. 6. 1452 legitimoval pápež Mikuláš V. obchod s otrokmi skrze bulu, v ktorej splnomocnil portugalského kráľa, » ... krajiny neveriacich dobyť, ich obyvateľov vyhnať, podmaniť a prinútiť k večnému otroctvu«. Cirkev neúmerne zbohatla aj skrze inkvizíciu a upaľovanie čarodejníc...Jedným z najnehanebnejších spôsobov akým Vatikán hromadil krvavé peniaze a bohatstvo, bolo vraždenie inak veriacich ľudí a skupín.... Inkvizícia bola lynčujúcim súdnictvom v mene »pravej« viery...Cirkevné kniežatá stále znovu získavali krvavé peniaze - tak excesívne, že sa hovorilo o okrídlenom slove v zmysle, najrýchlejšieho a najľahšieho prostriedku ako sa stať bohatým - upaľovať čarodejnice... Základom pre mučenie a zavraždenie tisícero žien v Európe bolo povolenie upalovania čarodejníc v roku 1487 pápežom.... Pravú tvár inkvizície ukazujú nariadenia pápeža Innocenca III. Prikázal, «vlastníctvo kacírov skonfiškovať, vyvlastniť a kacírske deti vydediť..Aby tieto krvavé peniaze potiekli rýchlejšie a aby sa získali »zaťažujúce priznania«, boli obete mučené najbrutálnejším spôsobom.
   Z takýchto krvavých peňazí mohol napríklad pápež Ján XXII. kúpiť v roku 1317 šesť nových biskupstiev....Krvavé peniaze, teda obchodovanie s ľuďmi a otroctvo zväčšili bohatstvo cirkvi, z ktorého žije ešte dodnes"......Nikdo takový nemůže nést mystéria.

   Vymazat
 5. Pěkně výstižně řečeno - na rozdíl od jiných webů a různých mimoplanetárních poselství, které jsou dost mlhavé a mluví nejasně o dnešní situaci....díky.

  OdpovědětVymazat
 6. Pěkně jasně, strušně vysvětleno. Pokud chceme pokročit dál, musíme si uvědomit hlubší souvyslosti, ovládání světa. Jinak se to nikdy nezmění. Archonové jsou tady a čím dále jsme , tím více jejich působení je cítit.
  Pokud už člověk prokouknul tenhle Matrix, aspoň trochu, uvědomuje si jak si v nás dokážou číst a dokáží manipulovat s lidmy, s jejich vědomím, ale i se zvířaty.
  Asi jen láskou a harmonizací životní energie, je možné se před nimi uchránit. Máte někdo nějakou dobrou metodu, jak se uchránit před útoky těhle temných bytostí ? Pomůže třeba orgonit, nebo něco podobného ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. : ))) Musíš ich milovať a tak im zoberieš silu ! Chcú sa iba nažrať. Začni ich kŕmiť čistotou svojich myšlienok ! A tak sa stane z vlka poslušný psík : )))

   Vymazat
  2. Jak se připravovat na přicházející změny a jak se chránit před útoky temných bytostí? Uvnitř sebe máme neuvěřitelné poklady....
   Když v meditaci vyčistíme mysl, jsme v tom klidu blíž našemu vnitřnímu já. Síla rozhodnutí, to je jeden z klíčů. Jít dovnitř sebe a hledat vnitřní vedení. Pokusit se v tichu a v uvnitřnění přiblížit k vyššímu já a ke Zdroji. Vzývat Světlo. Procitli jsme na Zemi se ztrátou paměti, ale naše vyšší já, náš Duch, ví všechno. Pozor na strach, pochybnosti a ego - zpomalují postup duše. V první řadě je třeba zanechat strach. Jak se dostat duchovně výš - být zajedno s naším Duchem. Náš Duch - to je náš vnitřní hlas, intuice. Je to prozřetelnost, naše milující a citlivá součást vedoucí k naplnění smyslu naší existence.
   http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/11/ochrana.html
   Pomůže orgonit, vltavín, jít do přírody...

   Vymazat
  3. Pomůže a spasí vás jedině skutečná víra v Toho, jenž je naším cílem.

   Vymazat
  4. Některým lidem stačí strčit hlavu do písku, a mají hotovo. Žádný problém.

   Vymazat
  5. Před lety jsem si postupně osvojila několik koček, bezdomovců. Udělala jsem tedy to nejlepší pro ně, ale taky pro sebe:-).
   Za jídlo, pelíšek a pohlazení dostávám tolik lásky bez podmínek, mnoho let pohody s kočičí meditací a předením. Mohu vřele doporučit. Kdo má radši pejsky, dejte domov pejskovi. Udělejte to pro něj/ni i pro sebe. Kočičí i psí útulky jsou plné bytostí, které vás naladí na lásku. JanaR.

   Vymazat
 7. Dostal jsem to do E-Mailu. Toto video by měl každý poslouchat alespoň 3x. V tomto videu můžete slyšet pravdu v plném znění! Smekám před panem profesorem, smekám i před jeho odvahou! Tento projev je velice málo znám, jelikož o takový projev korporativní ČT nestojí, to se totiž nehodí těm, co korumpují media. Prosím sdílejte tento projev!

  http://gloria.tv/media/QrketPv4z4U

  I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc se mi do toho nechtělo, ale musím říci, že se mě jeho slova dotkla, obzvlášť v posledních pár minutách. Krásná řeč. Mějte krásný den.

   Vymazat
 8. To je jak na definici získané imunodefencience s radostí. V morální rovině kdo se zlem nebojuje mu pomáhá. AIDS rozumu, sorry

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že jste to chtěl uvést na tuto odpověd´ víše ... to mi k ní sedne :) ....
   Cituji " Anonymní23. listopadu 2015 9:28
   : ))) Musíš ich milovať a tak im zoberieš silu ! Chcú sa iba nažrať. Začni ich kŕmiť čistotou svojich myšlienok ! A tak sa stane z vlka poslušný psík : ))) "

   Vymazat
 9. Orgo díky za moudrá a vrcholně pravdivá slova. Věřím, že už se počet probuzených blíží stanovenému počtu a teď je potřeba vytrvat. Přeji vše dobré Vlaďka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však to temnáři s hrůzou sledujou, jak se blíží bod zvratu probuzení potřebného počtu duší na Zemi. Až se to stane, bude to, jako když praskne hráz U tří soutěsek v Číně. A nic už tu megavlnu probuzeného vědomí nezastaví :-)

   Vymazat
 10. Stále silněji pociťuji ten úžasný tajný Boží plán na záchranu lidstva, jak nám bylo přislíbeno. Bez ohledu na to, že mé zdroje jsou "nevím odkud", prostě ke mě přichází samy , třeba při tomto vyťukávání do klávesnice. A pak čtu článek, podobný tomuto a zjišťuji, že mé vědomosti o Bohu a celistvosti duše jsou naprosto shodné s autorkou tohoto článku. Já už žádný větší důkaz, že Bůh je skutečně jen jeden, pro všechny lidi na této planetě ,nepotřebuji. Vše, i pro tisícileté spáče, je vypsáno ve Starém zákoně. Stačí pochopit, že Bůh tam nevyhrožuje, ale varuje před následky ze zákona vesmíru. Např. tam zaznělo :
  "Ta vaše novoluní, ty vaše svátky –
  jak se mi z duše protiví!
  Jsou mi břemenem,
  nemohu už je vydržet.
  Proto, když ke mně vzpínáte ruce,
  zakrývám si oči před vámi;
  když své modlitby hromadíte,
  neslyším.(Izaiáš 6, 10)

  Pro všechny lidi- národy měřeno stejným metrem. Čím více je jedinec -národ odchýlený od správné cesty (např. Arabský svět( Korán) , Indie (pozlacený Budha ) apod.) tím více trpí a umírá. Naopak, čím více se jedinec- národ přibližuje poznání (probouzí se ), tím více má nad sebou neviditelnou ochranu. V dnešním světě vidíme naprosto zřejmně, kde působí Boží ochrana více a kde méně. A kdo oči už otevřel a dívá se, tak to musí vidět též.
  Pravda je ukryta hluboko v nás. Našeptává nám, co je dobré a co špatné. My tomu říkáme svědomí. Výčitky svědomí..to je ten dar od Boha-Otce (v Bibli - Duch svatý ), který má za úkol nás lidské děti přivést zpět k Bohu- Otci. Těžko však může pomáhat tam, kde chtějí mít svého Mohameda, Abraháma ,Budhu či...závislosti moderní doby. A tak...držme se my Slované toho, co už máme. Dominový efekt...probuzených přibývá rychlým tempem. A to nás ochrání před každou invazí ! Zdraví

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nám to Dan zase pěkně pomotala.
   Např. výčitky svědomí..to je ten dar od Boha...no až na to, že výčitky svědomí jsou darem od Archontů
   Čím více je jedinec -národ odchýlený od správné cesty (např. Arabský svět( Korán) , Indie (pozlacený Budha ) apod.) tím více trpí a umírá????????
   To se mi snad jenom zdá...

   Vymazat
  2. anonymní 9:36
   Dan. nic nepomotala Je jí osobně jedno, komu přičítáte dar "vnitřní svědomí" (nazvala také pro lepší pochopení i mladší generace "výčitky svědomí") . Pokud si myslíte, že vládu nad Vaším životem má Archont , je to i tak v pořádku. Archont je ale na netu velmi mladý pán, takže já budu raději věřit tomu, kdo je o dost starší :- ) A ještě...Já osobně si nemyslím, že je např.Indům co závidět. Vy ano ? Jestliže ano, tak pak nemáte ty správné informace o životě obyčejných Indů. Zdraví srdečně vaše

   dan.


   Vymazat
 11. Konečne niekto pomenoval odkiaľ vietor fúka! „Problém“ sú drakoniáni, reptiliáni, šediváci atď. Označiť ich ako zlých je nesprávne . Čistia náš priestor od všetkého negatívneho čo ľudská rasa vyprodukuje vo svojej nevedomosti. Kto nám kázal konať negatívne? Táto nevedomá tvorba energetických zhlukov musí byť priebežne čistená! Inak sa zničíme samy. „Pekelné kotle“ (štadióny) futbalové a hokejové sa začínajú zatvárať. Fabriky na negativitu sa začínajú likvidovať samé. Ježíš nám odkázal . Ak uvidíte tieto veci radujte sa, lebo prichádza koniec! Všetko iba je, nič nie je, ani dobré ,ani zlé. : ))

  OdpovědětVymazat
 12. Anonymní 22. listopadu 2015 23:10
  "Konečne niekto pomenoval odkiaľ vietor fúka! „Problém“ sú drakoniáni, reptiliáni, šediváci atď. Označiť ich ako zlých je nesprávne . Čistia náš priestor od všetkého negatívneho čo ľudská rasa vyprodukuje vo svojej nevedomosti" - zcela chybné tvrzení.
  Nějaký počet drakoniánů, reptiliánů, šediváků přešel na druhou stranu pod kontrolu a ochranu Světelných sil a nyní pracují pro Vítězství světla. JInak tito pracují na straně Archonů proti člověku...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Viem že prešli . ) Ale mal som osobnú skúsenosť . Nemal som z ních zlí pocit, skôr manipulatívny ! Môžeš sa rozhodnúť sám ako budeš na veci reagovať. V 3D je predátor potrebný.Je to likvidátor slabého! Nepovedal by som že sú proti človeku! Skôr ho zneužívajú . Treba sa posunúť o poschodie vyššie na vyššie frekvencie a tam už nefunguje ich manipulácia. Ako náhle emocionálne klesneš v ten moment dostávaš do nosa ! Ak má človek strach, je problém smiať sa im do očí . : ))))

   Vymazat
  2. Už asi tak velký problém nejsou, když jsou jejich podzemní města a jejich centrální počítač AI odstraněny. Ale určité fragmenty tu ještě přežívají a stále cizopasí. O tom přechodu na dobrou stranu jsem také slyšel. Něco jsem zaslechl, že i Anubisova armáda dopomohla zde na Zemi v roce 2009, od vyčištění. Přispěl k tomu zhruba 200 tis. svých dráčků, které nepotřebují toliko kyslík, tudíž pro ně vyčistit podzemní města nebyl problém.
   Do rukou lidí padl jejich super počítač, který jim dodával dokonalý přehled o duchovním, mentálním, energetickém stavu obyvateslstva planety Země. Nebyl prý zníčen, kvůli tomu aby bylo zjištěno co vše natropili zde na Zemi. Našli se v moři, v oceánech ukryté zařízení na ovládání počasí, energie živích bytostí a skrze magnetické vlny a něco s plasmou atd. Bylo toho hodně.
   Tak elita je již oslabena a uvidíme, jak se jim to ještě dlouho podaří tutlat. Říká se, že zahnaný pes do kouta, dokáže kousnout. Tak bud´me ve střehu.
   Moc energie lásky je hezká věc. Ale ještě mocnější je životní energie. Ta lásku obsahuje, ale nejen tu.
   Životní energie, potřebuje harmonii, i jasnou mysl, zdravé tělo a víru, sílu. To vše nám roky brali.
   Nejvíce blízko k životní energii, má učení Reiky. je vesmírná energie, která dokáže léčit tělo a otevírat mysl. Zvyšuje schopnost těla k léčení sebe sama, pomáhá obnovovat životní energie, harmonizuje čakry a odstraňuje energetické bloky.
   Používáním Reiki se člověk spojuje s prapůvodní silou, která nás stvořila. Je to léčivá síla, kterou se všichni můžeme naučit používat, přijímat i dávat. Je to všudypřítomná a vše prostupující energie, jejíž vibrace dokážou procházet prostorem, předměty i časem bez omezení.

   Vymazat
  3. Neměl si z nich špatný pocit, protože mají nakázáno, nepapat lidičky. Ale věř tomu, že by si rád dal, kdyby mohl.

   Vymazat
  4. Rozkaz znel "rukou na nich nesiahaj" Môže, iba pôsobiť cez psychiku. Ale máme slobodnú vôľu. Môžeš sa pozerať na veci ako chceš. = Ako hnusne prší! . ) Môžeš to zmeniť ! Ako krásne prší! ? )Je to každého vec, ako sa na veci pozerá : )

   Vymazat
 13. Jak žít s tím, že většina světa věří lživému matrixu?
  I z řady diskusních příspěvků vyplývá, že se lživému matrixu hodně věří.

  OdpovědětVymazat
 14. Děkuji , toto jsem tak nějak podvědomě cítil , a místy pochyboval zda jsem blázen já když to vidím takto nebo to moje okolí , které podléhá skupinovému vidění světa.Je dobré vědět , že nejsme sami.
  Matess

  OdpovědětVymazat
 15. https://www.youtube.com/watch?v=H8eTuHZELRg

  OdpovědětVymazat
 16. Videla jsem to predem....Jak se otevrela mulitidimenzionalni brana,doslo k pruchodu ...
  Vize byla silna a ty potvory se slovy nedaji popsat!
  Tim zacalo dalsi zlo a Paris a pokracuje to dal.Jsou zde Ti co nam mohou pomoci, spis jsem videla evakuaci pryc .Nebyl cas na nic.Jeste uvidime...

  OdpovědětVymazat
 17. Naprosto souhlasím s krásným příspěvkem. Srozumitelný. Ne však (jak se dívám na komentáře) pro každého. No nevadí, každý jsme naladění jinak. Ta základní otazka totiž je, jestli je možné se bránit s láskou. A ne jestli se bránit nebo ne. A svědomí, které považuje spousta věřících za ukazatel pri rozhodování - nenechte se mýlit - to je velice ovlivněné kulturou a vychovou. Bůh nas vede skrze lásku a ne svědomí. A nakonec - uvedomme si, že bojujem proti tomu čeho se bojíme a tím tomu dáváme další naši energii, protoze se věnujeme tomu předmětu nasehostrachu. Je přece daleko výhodnější směrovat a věnovat tu energiitomu čeho chceme dosahnout (alternativě). Hezký večer, Vojta

  OdpovědětVymazat
 18. V dohledné době dojde k odkotvení uměle oživované temnářské Matrix spolu s otevřením zdejšího karanténního vězení a naše přirozené duchovní schonosti se nám vrátí. Jak výstižně uvedl Anonymní 23. listopadu 2015 10:57:
  "Však to temnáři s hrůzou sledujou, jak se blíží bod zvratu probuzení potřebného počtu duší na Zemi. Až se to stane, bude to, jako když praskne hráz U tří soutěsek v Číně. A nic už tu megavlnu probuzeného vědomí nezastaví :-)"
  Vždyť i část bývalých temnářů pracuje pro Vítězství Světla. Prostě si přiznali pravdu, že tu megavlnu nic nezastaví...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Věřím tomu. Napadla mě scéna z Harryho Pottera, jak mu strýc bránil v doručení toho dopisu z Bradavic, ale pak se stalo, že ty dopisy lítaly oknem, krbem, "odevšad" a nakonec se dopis k Harrymu dostal, i přes překážky. Tak to vidím. Temní se snaží z posledních sil tomu zabránit, ale nemají šanci.

   Vymazat
  2. Bylo to vidět i v Pánu Pstenů a v Hobbitovi, že se zlo rozlézalo, čím dál, tím víc, ale pak se nejrůznější světelné síly spojily a dotáhly to do vítězného konce.

   Vymazat
 19. k Anonymní23. listopadu 2015 10:34
  "Pomůže a spasí vás jedině skutečná víra v Toho, jenž je naším cílem" - to že nás zachrání víra a my jen musíme věřit a modlit se a nemusíme pro záchranu nic dělat - to je archonský koncept v rámci kontroly mysli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Víte, že se žádnou lidskou silou, lidskou mocí, lidským důvtipem nebo inteligencí před Bohem nezachráníte ? Lze to jedině skrze Jeho syna Ježíše Krista, jemuž svěřil Zemi a její obyvatele do věčné správy Božího Království. Můžete se proti tomu bouřit a namítat jak chcete, ale nic tím nezměníte. Nemáte nikdo takovou moc, abyste změnili či zastavili Boží úradky. Vy máte dosud svobodnou volbu je přijmout nebo odmítnout. Bude to vaše nikoli Boží rozhodnutí, kam budete směřovat dál - do věčnosti pokoje, míru a lásky, nebo do věčnosti strachu,hrůzy, utrpení a bolesti.

   Vymazat
  2. Přeprogramovaný Anonymní 25. listopadu 2015 2:02 zde propaguje archonské koncepty. Žádná pekelná věčnost strachu, hrůzy, utrpení neexistuje. To vymysleli archoni na člověka, aby se bál a sloužil jejich pokřivenému matrixovému umělému světu. Naštěstí, takový svět vzdálený od přirozených základů už končí...

   Vymazat
  3. Priateľu : Prečo sa chceš brániť BOHU ???? (před Bohem nezachráníte ?) BOH = Láska , Kristus = láska, čiže len prostredníctvom lásky je možný vzostup! Na jednej strane chceš sa chrániť, pred bohom a na druhej chceš vojsť do jeho kráľovstva. .: ) Moooc kresťanské . Prečo si myslíš že boh od teba niečo potrebuje?? Čo tak asi potrebuje, keď všetko je jeho dielo ? Naša úloha je stať sa láskou!!!! Stať sa Kristom ! Ano len cez Krista čiže cez lásku je možný návrat k bohu. Opakujem ,Ježiš bol človek ktorí priniesol lásku a ukázal, ako a čo je LÁSKA jedol a pil a dával lásku. Ukázal cestu! Ako sa správať a čo vlastne láska je . Kristus aj láska je stav vedomia. JA SOM . Cesta pravda a život! ..... enoch

   Vymazat
  4. to Anonymní25. listopadu 2015 11:16

   Ano, Luciferovým /nyní satanovým/ "nejdokonalejším" kouskem je to, že se maskuje tak, aby bylo možné říci - satan jako persona neexistuje, je to pouhá iluze jiných a odpojených. V tom právě spočívá satanův gigantický podvod - NEEXISTUJI. Ale Kristus, Syn Boží a Spasitel Mesiáš nám v Písmu zanechal jinou informaci: Tesalonickým 2,3-12 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
   Daniel 7,25 - Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času.
   Kristus jasně a otevřeně vyháněl démony, hovořil s nimi v reálném čase. Jen Kristus má nad nimi moc a moc nás z jejich vlivu vysvobodit. A to je ono probuzení, které je dnes třeba, neboť čas se naplňuje. Přimkněte se ke Kristu a zřetelně uvidíte, že všechna ta hra na šediváky, reptiliány, plejáďany atp... je jen tragická komedie na oblbnutí planety, která vychází jen ode jednoho rejži a tím je satan a jeho padlí andělé - démoni ve snaze vyrvat Bohu co nejvíce lidí. O nic jiného nejde, žádné mimozemské aktivity neexistují, žádné entity z hvězd neexistují. Za vším stojí vždy démoni, původně obyvatelé nebe, kdysi Boží andělé co podlehli lži Lucifera. Nepodléhejme ji taky.

   Vymazat
  5. Roznášte zmanipulované myšlenky a myslíte si, že tím sloužíte Bohu. Jste více v archonské kontrole mysli, než mnozí ostatní

   Vymazat
  6. Koľko živých tvorov je na zemi? Prečo by ich nemalo biť na nebi? V hrubo hmote a v jemno hmote. : ) Ja súhlasím, s tým čo povedali básnici. Že antikrist = egoista a sebec, bude mať v posledných dňoch veľkú moc! Ale to patrí do výchovného procesu človeka teda šelmy. : ) Uhlíková forma 666,1..........http://www.eiaktivity.sk/2014/potvrzeno-lidska-tkan-nyni-mutuje-vedci-s-nobelovou-cenou-mluvili.........enoch

   Vymazat
  7. http://nevsedni-svet.cz/paralelni-svety-lapeni-v-dimenzich/......Paralelní světy – Lapeni v dimenzích .... enoch

   Vymazat
 20. Tak tenhle článek je bomba! Díky ti Orgoneto, za překlad. Bral bych i další překlady LauryMarie, jsou filosoficky na výši, srozumitelné i lidem s nižším IQ, jako mám ja.Plně souhlasím, že vědomi je dnes, právě teď, nezbytností. Protože vědomí a vědění je silné tehdy, když člověk má o to maximální zájem. A toto se nedá říct o většine obyvatelstva našich slovanských národů.Až moc tady sílí americký způsob konzumní společnosti, jenom TV, PC hry, káva, spaní, húlení, a kavárnovřesky.A docela dobře mně pobavilo "posílání lásky" nepřítelům, byť jako typické kostelní hlásaní věřícím ovečkám, bez ohledu na auru, na karmu, na poslání, a na - účinek! Kdybych se teď modlil za džihádistu s tím, aby procitl, vzpamatoval se, a možná i se obrátil, to vše je jenom sázka - vyjde to, nevyjde to. Vždyť jemu se bude pak ještě lépe dařit zabíjet a řezat. Každá positivní vibrace mu zlepší zdravotní stav, vylepší náladu, a prohltne si další tabletku, kterou pravidelně dáva jeho velitel před bojem.
  A ještě lépe bude zabíjet.Ano, moje posílaní lásky mu jenom zlepší zdravotní stav. Nic víc. Jeho mozek bude furt islámský.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... ak pošlem lásku ide ku srdcu, nie do hlavy. Myslíte, že srdce je islámske, americké, európske, české ?... BE

   Vymazat
  2. Nechtěl bych cítit tvoje srdce, když posíláš lásku, teroristům a vrahům a podobným. heh
   Od toho tu mám své bližní, kteří ji potřebují mnohem více. Je to otázka priorit. hawk

   Vymazat
 21. K Archonům ... 7 let studie, DNA analýza, nálezu Archona z dob Egypta ... tady důkaz ...
  https://ascendingstarseed.wordpress.com/2015/05/31/the-pharaohs-of-ancient-egypt-were-alien-hybrids-new-genetic-study-suggests/

  OdpovědětVymazat
 22. http://poselsvetla.blog.cz/1511/alue-lzi-zbavena-i-pry-marna-lasky-snaha

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč sem tolikrát uvádíte stejný odkaz?

   Vymazat
 23. https://www.youtube.com/watch?v=iOnwSuld8Fk Mluví NOSTRADAMUS a BIBLE o Baracku Obamovi ?

  OdpovědětVymazat
 24. Co jsem zjistil a cítím, v okolí státu ČR, nejvíce působylo šediváckých archonů. Dokáží nějakým způsobem prostupovat do naší roviny vědomí a ovlivňovat jej. Záznamy jsou, klasičtí šedáci, 160 - 180 cm vzrůstu, hubené, dlouhé ruce. Nebo vyšší až 2m, jsou stejné postavy, mají na sobě nějaký oblek, vypadá jako černý latex a přez hlavu nějaké výrustky. Jestli to je nějaká zesilující technologie nevím. Mají k dispozici lodě, nebo sami to tak umí se transformovat to zatím netuším. Co bylo zjištěno, dobrým telepatem, který uměl vystoupit z těla a dohledat své návštěvníky. Našel je uprostřed hory u jezera, letěl dlouhou cestou nad mraky a prostoupil horou a tam sedělo 5 šediváků v kruhu kolem sebe a uprostřed měli nějaké zařízení, tubus, vysoké kolem do 1m, z dokonalého kovu stříbrné barvy. Seděli tam, jakoby komunikovali skrze to zařízení. Zastavil se nad nimi a koukal na ně z vrchu. Po sekundě zvedli všichni hlavy a koukali na něj. Okamžitě se navrátil zpět do svého těla. Celý tento proces, včetně přípravného procesu zhruba 2 hod. Bylo to dost náročné a po skončení měl zvýšený tep, i mírně teplotu. Tato skutečnost je z roku 2005.

  OdpovědětVymazat
 25. Pri fotení ohňostroja sa my podarilo vyfotiť šediváka, neviem to ukázať inak, tak som ho dal na blog . ......http://babajanga.blogspot.sk/ ......
  Možno sa tam dostať aj cez profil asi,.... neviem enoch

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo asi tak nějak, při klasickém spektru světla nejsou vidět, vždy jsem je spatřil, když si mysleli že je nevidím, jako by to uměli kontrolovat. Ale zkušený člověk, je dokáže odhalit, berou na sebe podoby mnoha tváří. Např. prožíváš nějakou emoci, ve stavu odpočinku, působí na tebe změt, myšlenek vzpomínek propletených s nějakým odehrávajícím se dějem. Zaměříš se na koncentraci vědomí, soustředíš se, prokoukneš jednu tvář člověka, třeba ženskou, oběví se místo ní mužská tvář a jdeš dál, uvidíš šediváka, soustředěného na tvé vědomí (třetí oko). Dokáží takhle manipulovat nejlépe, ve stavu mezi bděním a spánkem. Dostanou se takhle až do spánku, kde už jsou freedoom pro své věci, které potřebují naprogramovat do tvého podvědomí, nebo naopak odmazat z tvého podvědomí. Dokáží takhle odmazávat i konkrétní vzpomínky z tvé duše, minulé životy atd. Nebo s nimi manipulovat. Z pozitivníh vzpomínek tvořit negativní, způsobovat rozhození metabolismu, který je přímo napojený na psychiku. atd. Mají spousta fint. Pokud máte domácí mazlíčky, umí i skrze ně působyt.
   Je důležité k dokonalé rovnováze ve vašich životech, najít sílu a obranu proti těmto intrikám. Nebojte se pokud je párkrát prokouknete, čím více krát se vám to podaří, tím lépe vycítíte danou chvíli. Je to znát, protože vyzařují dosti nepříjemnou energii, i když ji dokáží skrze vaše pozitivní vzpomínky, uložené emoce, dobře maskovat.
   Pokud se to podaří, dosáhnete delšího stavu klidu a zdraví. Oni se nejvíce snaží působit, pokud najdou bytost vyrovnanou a vyladěnou. Je to jejich úkol zde na Zemi.

   Vymazat
  2. Dal som tam viac fotiek s priblížením. : ) enoch

   Vymazat
  3. O tom mi rozprávaj : ) Už ako chalan som mal skúsenosť s drakoniancami (v tých čiernych kapucniach ) inštalovali mi „program“ ktorý na prvý pohľad bol ušľachtilý, ale koľko negativity som pre nich vyrobil UF .Ale na druhej strane, ma to naučilo ako sa zbaviť týchto myšlienok, programov. Myšlienka nevzniká v hlave, ale v energetickom poli . Tam oni vlastne podsúvajú tieto myšlienky, ktoré buď prijmeš, alebo odmietneš . To je tá slobodná vôľa. Biblia nesie správny odkaz, len interpretácia je rôzna. Na našej úrovni je všetko polo pravda a polo lož! Ježišove učenie vidím ako správne ! Ja sa musím správať ako on . Snažiť sa chápať súvislosti a žiť tak, ako on! Lámal a dával, ale on sám nejedol : ) Tu vlastne je ten dedičný hriech, Eva začala požierať stvorené! Problém je jedlo! Preto je človek požieraný energeticky, lebo sám požiera. Aj človek sa snaží udržať svoje stádo pod kontrolou. Tak im to nemôžeme mať za zlé, že si „chránia“ svoj chov. : D Človek musí začať chápať súvislosti ! Napr: Komu odpustíte, bude odpustené a komu „hriechy“ zadržíte, budú zadržané. Ježišov výrok. Ako je to v praxi ? Všetko je to o psychike. A nevedomej tvorbe. Myšlienkou tvoríme . Bohu žiaľ nevedome. Toto odpúšťanie si prisvojili kňazi, čo je absolútna hlúposť. Ak nás niekto okradne a máme mu to za zlé, tak tento elementál naberá formu a pretrváva. Ako bublina . Ak, nereagujeme a odpúšťame, ako by sme z tej bubliny zobrali vzduch. Skutok sa nestal : D Nemáme zlosť, nedávame potvrdenie existencie elementála . Hriech sa nekoná! Odpustené ! Pokiaľ ho oživíme našim odporom, tak vzniká „bublina“, ktorá „čaká na svojho stvoriteľa a nie len na neho. To je ten trest!! Spätný dopad na tvorcu a na toho, čo sa naladí na tento energetickí zhluk. Trestá hlúposť , ľahostajnosť, nevedomosť a nie BOH. K tým polo pravdám : Kedysi dávno som upozorňoval na to, že desatoro nemôže byť príkazom v slobodnej vôli. Tvrdil som ,že to môže byť iba žiadosť. Neskôr som poukazoval na to, že zápory v desatore nás sťahujú dole a to (NE) zabiješ sa práve preto deje, že tvorí sa iba v kladoch, čiže v plusoch. Tak, že zabiješ! To záporné je vlastne odpor . Dnes si začínam uvedomovať, že desatoro je vlastne proroctvo . Otázka je, čo z týchto tvrdení je pravdivé? Možno všetky, alebo žiadne! :D))) ..Môžeme pokračovať, ale je to na dlho .....enoch

   Vymazat
 26. Bohužel se sposty lidí odkazuje pouze na bibli, nemám proti nim nic. Podotku jediné, čas jde dále a uplinulo pár tisíc let.
  Satan, Lucifer, dříveji Anubis, atd. Vyskytuje se ve spousty dřívějších civilizací pod různými jmény. Mě nejblíže je jako Anubis.
  Za tu dobu, co tvořil temnotu ve vesmíru tak i na planetě Zemi, prošel i on vývojem a postoupil dál. Stal se bytostí osvícenou a snaží se harmonizovat, své hříchy, nebo karmu, pro nás. Je to poměrně stará bytost. A podpořil nás na planetě zemi v současné době, s likvidací temných bytostí.
  Satan sám o sobě, je už opravdu jen lidská iluze, mocné slovo, jméno, že za ní se dokáží schovat negativní bytosti vesmíru ovlivnující život na naší planetě.
  Posuzovat život a vesmír se musí umět v současnosti. Hystorie je manipulovaná během vývoje k přítomnosti, která neustále trvá. Stupeň manipulace, je přímouměrný rovnováze sil, dobra ( životní energie ) a temnoty ( zánik života ).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Áno, rovnováha je to najdôležitejšie. Nie je nič, ani dobré ani zle! Vnímať všetko, že iba JE. Ale to je stav lásky, teda majstrovstvo Krista. : ) A znovu sme v biblii : ) Kristus je „energia“ tretieho rozmeru, ktorá je nad dualitou . Dobro a zlo, svetlo a tma .Táto rovnováha je ako schodisko na vyššiu úroveň. Ak si predstavíme kyvadlovú váhu je jedno, na ktorej strane stojíme, lebo vždy sa nachádzame dole. Len v strede váhy je bod, z ktorého je možné dosiahnuť vyššie, „postúpiť“ na vyššiu duchovnú úroveň. Biblia a kresťanstvo hovorí o tom, že len cez Krista je možná spása. Svojim spôsobom majú pravdu. Len je tam jedna zavádzajúca maličkosť , kresťanstvo začalo viac venovať pozornosť osobe Ježiša ako dosiahnutiu stavu Krista. Odkaz biblistov je správny, len výklad sa rôzni. Kristus je dosiahnutý stav vedomia medzi svetlom a tmou , dobrom a zlom. Je skutočne dôležitá rovnováha ! Pred Ježišom tu pôsobili iní, s podobným príbehom ako sa opisuje Ježišov príbeh. Presne tak aj sily „temna“ . : ) Nie je dôležitá osoba, ale odkaz, ktorý prináša. Veľa ľudí si myslí, že len keď budú uctievať učiteľa sa dostanú do raja. Figu borovú . Narodeniny , úmrtie a ďalšie sviatky sú iba nevedomosť. Dôležité je učivo učiteľa a nie samotný učiteľ! Všetci sa snažia vážiť si učiteľa a je jedno, či je to Mohamed, alebo Ježíš. Obaja a aj ďalší, učia láske. Nie v jeho mene a za neho vraždiť! Hmmm : ) Znevažujú tak posolstvo majstrov LÁSKY ! Láska je stav bytia, tu a teraz ! To nie je ô ľúbosti . Ja ľúbim môjho partnera a nikomu ho nedám. Ako môžeme vlastniť človeka? To je sebectvo! Zobratie slobodnej vôle človeku. Ale to je proti pravidlám vesmíru. : ) Vždy funguje akcia a reakcia ! Príčina a následok ! Žijeme v následku príčiny. Súčasne tvoríme následok(spätný dopad). Ľudia nevedia, že sami tvoria to, čo budú prežívať. Učitelia ponúkajú návod ako z kola von, ale nemôžu zasahovať . To musí pochopiť každý sám. Čakať na to, že ich Ježiš zachráni, nooo, to sa načakajú . :D))) No nič, Ideme oslavovať narodeniny učiteľa, aj keď nevieme, kedy sa vlastne narodil! A možno nám Ježiško aj niečo prinesie! Kto vie ? Buďme ako deti a radujme sa ! Žiť v radosti, môžeme celý rok a nie iba na Vianoce !!!! : D))) Dosiahnuť stav pozorovateľa je dosť náročné, udržať si rovnováhu a vnímať dobro, aj zlo a nezasahovať(nesúdiť) Hmmm to je majstrovstvo Krista, čiže LÁSKY .....enoch

   Vymazat
  2. Rovnováha musí být neustále vyvažována, měnící se akcí a reakcí, přítomností. Nejlepší metoda je harmonizace. Je to hodně obšírný proces, ale na základních pravidlech rovnováhy vesmíru. Reagovat přímoúměrně k tomu co nám přichází, k tomu v jakém stavu jsme. Pokud cítím v sobě disharmonii, najít k ní protiklad. Hledat protiklady k vyrovnání. Např. příliš horlivosti, řešit svou umírněností. Nebo mnoho lásky, doplňovat klidem. Protože i láska, může být sobecká. Vždy cítit kolektivní propojení je základ k zdaru. Neuzavírat se příliš do sebe, hledat harmonizační prvky pro dané okamžiky, které prožíváme, při komunikaci, při reakci. Nepoužívat jen jeden prvek, jako násilí, hrubost, sobeckost, povrchnost, bezohlednost, nezájem. Snažit se uvědomovat své nedostatky a ne lpět na nedostatkách druhích. Ty spíše umět vyrovnat, harmonizovat, svým vědomím působením harmonizačního procesu. A to vše v reálném čase, při dané situaci. A pokud to nestihnem, udělat si čas, na meditaci a přehodnocovat své konání, zde na světě, vzhledem k jednotě a harmonii životní energie.
   Např. Příliš lásky dávat někomu, kdo nás nemiluje, nás stojí energii. Umět se koncentrovat tam, kde je to potřeba.
   Začít prostě u sebe a ne u druhých. :) Tak to cítím.

   Vymazat
 27. Zajímavý překlad článku "Čas je trojrozměrný " ... výňatek ...
  Mimozemšťan povedal Georgovi van Tasselovi, že jediný dôvod, prečo zažívame čas na Zemi je preto, že Zem sa pohybuje vo vesmíre. Čas samotný sa nemôže hýbať, je to len náš zdanlivý pohyb cez referenčnú rovinu toho, čo sa javí ako priestor na rôznych miestach, ale v skutočnosti ani nejestvuje. Preto sa nám zdá, že čas plynie.
  "To by sedělo i s vědeckým poznáním, že člověk ve vesmíru vpodstatě nestárne."
  Asi budeme muset trochu hlouběji vniknout do podstaty jednoty. I o tom D.W. mluví. Poměrně dobrý překlad.
  ... např....
  Představte si, že máte například někoho, kdo je schopen levitovat polévkový talíř nad stolem, po té co jste měli právě oběd. Pokud v té samé místnosti byť jediný člověk, který prohlásí: „Já nevěřím tomu, že ten talíř může levitovat!“, pak ten talíř nebude možné přimět k levitaci. Podobné je to s pozorováním duchů v křišťálové kouli a nebo v zrcadle. Pokud vidíte v zrcadle ducha a celou místnost za vámi, pak ducha v místnosti neuvidíte, protože mysl vám to nedovolí. Duchové přeci neexistují. Naproti tomu v zrcadle a nebo křišťálové kouli někteří lidé duchy vidí, protože vůči tomu nemají předsudky a věří tomu, jako možnosti.
  link zde ...
  http://www.suenee.cz/david-wilcock-trojrozmerny-cas/

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.