11. května 2017

Geoinženýrská letadla vytvářejí umělou oblačnost nad ČR 11. 5. 2017

Geoinženýrská letadla vytvářejí umělou oblačnost nad ČR 11. 5. 2017
Sepsal Orgonet 11. 5. 2017


Záznam z videokamery ČHMÚ z Karlových Var zachycuje tvoření umělé oblačnosti pomocí geoinženýrských letadel. Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/

https://youtu.be/F9J6XKq0QxY


Jak se můžete přesvědčit na zdrojovém odkazu, mnohé webové kamery, ČHMÚ v ČR ukazují dnes dopoledne týž obraz.

K čemu to slouží?

Klimateroristé právě vyhlásili ústy meteorologů své plány pro naše území na příští dny: teplo, bouřky. viz např. idnes:: Do Česka proudí teplý vzduch, teploty překročí dvacítku.

Vytvoření elektromagneticky ovladatelné umělé oblačnosti je při tomto plánu nezbytné:
  • 1) k řízení pohybu vzduchových mas: zjednodušeně, k vytváření oblasti nízkého tlaku, kterou bude vyplňovat teplý vzduch 
  • 2) jako protisluneční clona: při nezacloněné obloze by teploty při zemském povrchu dosáhly velmi rychle a snadno hodnot přes 30°C, jelikož ozonová vrstva je silně narušena neustálými geoinženýrskými zásahy; 

Takhle se dnešní letecké tvoření umělé oblačnosti jeví ze satelitu. Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/data_jsmsgview.htmlNíže: Ještě pár ukázek dnešní činnosti klimateroristů z jiných míst v ČR: Zdroj: Videokamery ČHMÚ. 


10. května 2017

Uměle řízené mimořádně chladné počasí současných dní


Uměle řízené mimořádně chladné počasí současných dní
Sepsal Orgonet
10. 5. 2017

Klimateroristé čili geoinženýři v těchto dnech svými manipulacemi stále ještě udržují ve střední Evropě velmi chladné počasí. Dnes ráno na většině území více či méně mrzlo. Možná jsou tyto ochlazovací aktivity experimentem šílených vědců na téma "co snese vegetace", možná je to vědomá snaha poškodit úrodu...

Ona si s tím vegetace jistě poradí, i my lidi to přečkáme, ale proč si neuvědomit, že jsme zde záměrně a zákeřně manipulováni a udržováni v naprosté nevědomosti ohledně manipulací základního životního prostředí, v němž všichni žijeme. Přitom důkazy řízení počasí jsou snadno pouhým okem viditelné a dostupné naprosto všem lidem. Stačilo by opustit fixní ideje, že "řídit počasí nejde", že "proč by to někdo dělal", že "to snad dělají jen v Rusku při přehlídkách", ...

Šílení geoinženýři klimateroristé užívají svých již mnoho let (s lokálním řízením počasí se začalo asi před 70 lety, v současnosti je již trvale a nepřetržitě celoplanetární) osvědčených technologií, jejichž základem je chemtrailsová oblačnost ovladatelná elektromagnetickým vlněním vydávaným "meteorologickými" radary, věžemi mobilních operátorů a haarpovými zařízeními na zemi, ve vzduchu (letadla) a ve vesmíru (satelity).


Manipulace v oblasti Atlantiku (= kuchyně evropského počasí)

Následující animace ze satelitu yr.no ukazuje několik současných druhů manipulací nad Atlantikem a Evropou. Z animace pro větší přehlednost vybírám foto, na němž je zřejmé:

  • Řízení počasí nad Atlantikem do čtverců/"hranatých spirál". 
  • "Čárovitost" čili chemtrailsovost systémů oblačnosti.
  • Řízený vpád "vaku" studeného vzduchu od Islandu do střední Evropy. 
Manipulace nad Evropou

A ještě pár snímku nočního průběhu toku mrazivého vzduchu od severozápadu: je vidět důkaz nočního chemtrailsového tvoření oblačnosti nad Německem a Českem, za účelem vytvoření oblasti nízkého tlaku, která se dle zákonů fyziky bude sama vyplňovat, čili  přitahovat "vak"studeného vzduchu na toto území. 

Níže: Noční snímek: v noci nastříkaná oblast chemtrails nad Německem a Českem. Níže: Animace: tok masy studeného vzduchu do ČR, v jejím čele chemtrailsově vytvořená oblačnost, chemočáry dobře patrné. Níže: Animace: totéž viděno barevně: pro geoinženýrství/klimaterorismus typické dvě hlavní vrstvy elektromagneticky řiditelné oblačnosti - spodní žlutá, vytvořená umělým odpařováním/zahříváním povrchu země, horní bílá - vytvořená z leteckých chemočár.

Rovné linie oblačnosti nad severozápadními Čechami a sousedící oblastí Německa - paprsek elektomagnetické/mikrovlnné radiace rovná oblačnost "jako když střelí" (:-)))


Viditelných manipulací je tam ještě mnohem více, ale už by to bylo moc dlouhé.
Ostatně, všechny již byly na tomto blogu popsány, jelikož se již léta neměnně opakují.

Předpokládám, že mrazivý vzduch zde bude ještě nějakou dobu udržován, a pak vystřídán rovnou extrémními letními teplotami a suchem.

Mimochodem, sucho je pořád, i když se zdá, že prší. Ona sem totiž neprší žádná jiná voda nežli klimateroristé vypaří z povrchu země, a shodí ji uměle opět tam, kde ji vypařili, anebo nepříliš daleko. 

Všimli jste si doufám, že i po největším dešti je dlažba/chodníky/tráva velmi rychle zase úplně suchá, i když vzduch je velmi vlhký a slunce nesvítí? To proto, že třeba i během deště je povrch země zahříván mikrovlnami z "mobilních věží" a antén, takže současně nahoru stoupá pára a dolů prší.
Toto zahřívání je dobře viditelné třeba při cestě autem, kdy nad silnící/krajinou se nízko válejí a stoupají divné  chomáče mlhy, které se výše (ne výše než vysoký panelák) spojují v oblačnost, i když není ani teplo ani slunce, které by bylo důvodem vypařování. Mají prostě koloběh vody pod kontrolou.

Ale zase tak úplně pod kontrolou klimateroristé to počasí nemohou mít, masy vzduchu jsou velmi tekuté a ledacos uteče jinam, než je řízeno ... proto mediální meteurologové, papouškující plány klimateroristů na základě "počítačových modelů" mají tak katastrofální úspěšnost předpovědí. 

Jsem zvědav, jestli a kdy si lidé začnou klást otázky ohledně podivného počasí a začne se projevovat veřejná povědomost o jeho řízení. 

První vlaštovky už u nás jsou, pár lidí už o tom píše pod předpovědi Honsové ... taky bych to dělal, ale nepustěj mě tam.