30. května 2009

Nové varování proti GM potravinám

Ne že by se o tom u nás nepsalo. Ale zase jsme tak nějak ukolébáni ke klidu - a možná si ničíme zdraví. U nás sice tolik sóji a kukuřice nekonzumujeme, ale tohle by mohlo být podnětem k povšimnutí, co vlastně jíme.

Americká Akademie environmentální medicíny vyzývá k okamžitému moratoriu na veškeré geneticky modifikované potraviny


Jeffrey Smith, 19. 5. 2009
Dnes vyzvala Americká akademie environmentální medicíny (AAEM), aby „lékaři poučili své pacienty, lékařskou komunitu a celou veřejnost, aby se vyhýbala geneticky modifikovaným potravinám (GM potraviny), kdykoli je to možné, a aby poskytovala informační materiál týkající se zdravotních rizik.“ (i) Vyzvali k moratoriu na GM potraviny, k dlouhodobým nezávislým studiím a označení.
Výzva AAEM tvrdí, že „několik studií na zvířatech nasvědčuje vysokým zdravotním rizikům spojeným s GM potravinami“, jako je neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, regulace insulínu, změny v hlavních orgánech a gastrointestinálním systému. Závěrem praví: „Mezi GM potravinami a negativními zdravotními vlivy není jen náhodný vztah. Tyto potraviny jsou jejich příčinou,“ jak se definuje dle vědeckých kritérií. „Síla spojení a důsledného vztahu mezi GM potravinami a nemocemi je potvrzena v několika studiích na zvířatech.“
Stále více lékařů již předepisuje stravu bez GM. Dr. Amy Deanová, specialistka na interní medicínu v Michiganu a členka komise AAEM, říká: “Důrazně doporučuji pacientům, aby jedli výhradně nemodifikovanou potravu.“ Odborník na alergie z Ohia, John Boyles, říká: „Vždy jsem dělat testy na alergie na sóju, ale nyní, když je sója geneticky modifikovaná, je tak nebezpečná, že říkám lidem, aby ji vůbec nejedli.“
Dr. Jennifer Armstrongová, presidentka AAEM, říká: „Lékaři pravděpodobně vidí účinky na svých pacientech, ale musejí vědět, jak se jich správně ptát.“ Světoznámý biolog Pushpa M. Bhargava jde o krok dále. Po probádání více než 600 vědeckých časopisů činí závěr, že geneticky modifikované organismy přispívají významně k tomu, že zdraví Američanů se silně zhoršuje.

Velké riziko pro těhotně ženy a kojence

Biolog David Schubert ze Salk Institute varuje, že mezi populací „je nejpravděpodobnější, že děti budou nejvíce nepříznivě postiženy toxiny a dalšími zažívacími problémy“ z GM potravin. Říká, že bez adekvátních studií se děti staly „pokusnými zvířaty“. (ii)
Zkušenost se současnými pokusnými zvířaty krmenými GM potravinami je děsivá. Když samičky krys byly krmeny GM sójou, většina jejich mláďat umírala do 3 týdnů, zatímco v kontrolní skupině krmené přirozenou sójou umíralo 10% mláďat.(iii) Mláďata krmená GM sójou byla také menší a později měla problémy s oplodněním. (iv)
Když byla GM sója podávána samcům krys, jejich varlata změnila barvu – z normální růžové na tmavě modrou. (v) Myši krmené GM sójou změnily mladé sperma. (vi) I myší embrya rodičů krmených GM měla významné změny v DNA. (vii) Myši krmené GM kukuřicí ve studii rakouské vlády měly méně mláďat, která byla též menší než normálně. (viii)
Reprodukční problémy postihují také dobytek. Zkoumání ve státě Haryana v Indii odhalilo, že většina buvolů, kteří jedli GM semena bavlny, měli problémy jako předčasné porody, potraty, neplodnost a pokles dělohy. Mnoho telat zemřelo. V USA asi dva tucty farmářů oznámilo, že tisíce prasat se staly neplodnými po pojídání jistého druhu GM kukuřice. Některá měla falešnou březost, jiná porodila vaky s vodou. Krávy a býci se také stali neplodnými, když byli krmeni stejným krmivem. (ix)
I v americké populaci stoupá počet dětí s nízkou porodní váhou, neplodnost a kojenecká úmrtnost.

Potraviny určené k produkování toxinu
GM kukuřice a bavlna jsou vytvořeny tak, aby produkovaly svůj vlastní vestavěný pesticid v každé buňce. Když hmyz požírá rostlinu, jed rozštěpí jejich žaludek a zabije je. Biotech společnosti prohlašují, že pesticid zvaný Bt - produkovaný z půdní bakterie Bacillus thuringiensis – má v historii bezpečné uživání, protože organičtí farmáři i jiní používají sprej s Bt bakteriemi pro přirozenou kontrolu nad hmyzem. Genetičtí inženýři vložili Bt geny do kukuřice a bavlny, a tak zabíjení provádějí rostliny.
BT toxin produkovaný v GM rostlinách je však tisíckrát koncentrovanější než přirozený BT sprej a je určen k tomu, aby byl více toxický. (x) Má vlastnosti alergenu, a na rozdíl od spreje se nedá z rostliny smýt.
Navíc, studie potvrzují, že i tento méně toxický přírodní sprej je škodlivý. Když byl rozptýlen letecky, aby zahubil obří moly na pacifickém severozápadě, asi 500 lidí oznámilo alergii či příznaky podobné chřipce. Někteří museli jít na pohotovost. (xi, xii)
Stejné příznaky nyní hlásí rolníci z Indie při zacházení s Bt bavlnou. (xiii)„Tento rok velice vzrostl počet lidí s vyrážkami spojenými s pěstováním Bt bavlny.“(xiv)
GMO vyvolávají imunitní reakce
AAEM tvrdí: „Mnohé studie na zvířatech ukazují významnou deregulaci imunity,“ včetně zvýšení cytokinů, které jsou „spojeny s astmatem, alergiemi a záněty“ – to vše v USA narůstá.
Podle experta na bezpečnost GM potravin dr. Arpada Pusztala jsou změny imnitního stavu GM zvířat „stálým předmětem studia“.“ (xv) I Monsantův vlatní výzkum ukázal významné změny imunitního systému u krys krmených Bt kukuřicí. (xvi) Italská vládní studie z roku 2008 také shledala, že myši měly imunitní reakci na Bt kukuřici. (xvii)
GM sója i kukuřice obsahují dva nové proteiny s alergenickými vlastnostmi. (xviii) GM sója má více než 7x více inhibitoru trypsinu – známého sójového alergenu, (xix) a testy kožní stříkačkou ukázaly, že někteří lidé reagují na GM sóju, ale na přírodní nikoli. (xx) Brzy po zavedení GM sóji do Velké Británie se alergie na sóju prudce zvýšila o 50%. Možná, že americká epidemie potravinových alergií a astmatu je způsobena genetickou manipulací.
Umírá velké množství zvířat
V Indii se zvířata pasou po sklizni na rostlinách bavlny. Ale když je pastýři nechali pást na plantážích Bt bavlny, tisíce zvířat zemřelo. Pitvy ukázaly prudké záněty a černé skvrny ve střevech a játrech a rozšířené žlučovody. Badatelé říkají, že předběžné důkazy „silně naznačují, že smrt ovcí byla způsobena toxinem. ... velmi pravděpodobně Bt toxinem.“ (xxi) Podle malé následné studie krmení v Deccan Development Society všechny ovce pasené na BT rostlinách bavlny zemřely do 30 dnů. Ty, které se pásly na přirozené bavlně, zůstaly zdravé.
V malé vesnici v Andhra Pradesh se pásli buvoli po 8 let bez problémů na bavlníkových rostlinách. 3. ledna 2008 se pásli poprvé na BT bavlně. Následující den všichni onemocněli a do 3 dnů zemřeli. (xxii)
Bt kukuřice také zřejmě může za smrt krav v Německu, koní, vodních buvolů a kuřat na Filipínách. (xxii)
Při laboratorních studiích zemřelo dvakrát více kuřat krmených Liberty Link; 7 krys z 20 krmených GM rajčaty dostalo krvácení do žaludku, dalších 7 ze 40 zemřelo do dvou týdnů. (xxiv) Monsantova vlastní studie ukázala důkazy otravy jedem v hlavních orgánech krys krmených Bt kukuřicí, podle špičkového francouzského toxikologa G. E. Seraliniho. (xxv)

Nejhorší nálezy z GMO zůstávají uvnitř nás

Jediná studie týkající se lidí odhalila, co může být nejnebezpečnějším problémem z GM potravin. Gen vložený do GM sóji se přenáší do DNA bakterií žijících v našich střevech a nadále působí. (xxvi) To znamená, že dlouho poté, co přestaneme jíst GMO, můžeme mít v sobě potenciálně škodlivé GM proteiny, které se v nás neustále vyrábí. Řečeno jednoduše, když sníte jeden lupínek vyrobený z Bt kukuřice, může přeměnit naše střevní baktérie v živou továrnu na pesticidy, možná až do konce vašeho života.
Když je zmíněn důkaz o přenášení genu na lékařských konferencích mimo USA, lékaři často odpovídají tím, že mezi jejich pacienty došlo v posledním desetiletí k obrovskému nárůstu gastrointestinálních problémů. GM potraviny tedy možná kolonizují střevní flóru severoameričanů.
Varování vládních vědců je ignorováno a popíráno
Vědci z FDA (Food and Drug Administration) varovali před těmito problémy již počátkem devadesátých let. Podle dokumentů poskytnutých právníky byl tehdy v agentuře vědecký konsensus o tom, že GM potraviny jsou z podstaty škodlivé, mohou vytvářet těžko zjistitelné alergie, jedy, genové přenosy do střevních bakterií, nové nemoci a výživové problémy. Naléhali na své nadřízené, aby vyžadovali přísné dlouhodobé testy. (xxvii) Ale Bílý dům nařídil agentuře, aby propagovala biotechnologii, a FDA odpověděla tím, že pověřila Michaela Taylora, bývalého Monsantova obhájce, aby vedl vytvoření GMO politiky. Tato politika, která funguje dodnes, popírá poznatky a obavy vědců a prohlašuje, že žádné bezpečnostní studie o GMO nejsou potřeba. Je na společnosti Monsanto a jiných biotech společnostech, aby určily, zda jejich potraviny jsou bezpečné. Taylor se později stal Monsantovým vicepresidentem.

Nebezpečně málo studií, nepostižitelné nemoci
AAEM tvrdí: „GM potraviny nebyly dostatečně testovány“ a „představují významné zdravotní riziko.“ Nebyla publikována žádná klinická zkouška GMO na lidech. Přehled vědecké literatury z roku 2007 o „možných toxických účincích/zdravotním riziku GM rostlin“ odhaluje, že „údajů z pokusů je velmi málo.“ Autor uzavírá svůj přehled otázkou: „Kde je vědecký důkaz ukazující, že GM rostliny/potraviny jsou toxikologicky bezpečné, jak tvrdí biotechnologické společnosti?“ (xxviii)
Známý kanadský genetik David Suzuki odpovídá: „Pokusy prostě nebyly provedeny a my se nyní stáváme morčaty.“ Dodává: „Každý, kdo říká, Ó, my víme, že je to dokonale bezpečné, je buď neuvěřitelné hloupý nebo záměrně lže.“ (xxix)
Dr Schubert poukazuje: „Pokud zde budou problémy, nikdy se to pravděpodobně nedovíme, protože příčina nebude vysledovatelná a mnoho nemocí se vyvíjí dlouhou dobu.“ Kdyby GMO vyvolávaly okamžité a akutní symptomy s jednoznačnou vizitkou, možná bychom měli šanci zjistit příčinu.
Přesně to se stalo během epidemie v USA koncem 80. let. Nemoc byla rychlá, smrtelná, a způsobovala pouze jednu měřitelnou změnu v krvi – přesto trvalo více než 4 roky, než se identifikovalo, že se jedná o epidemii. Do té doby zabila asi 100 Američanů a způsobila, že 5 – 10 000 lidí onemocnělo nebo se stalo trvale postiženými. Byla zapříčiněna geneticky vyrobeným druhem potravního doplňku, zvaným L-tryptophan.
Pokud jiné GM potraviny přispívají k vzestupu autismu, obezity, diabetu, astmatu, rakoviny, srdečních onemocnění, alergií, reproduktivních problémů, nebo jakýchkoli dalších běžných zdravotních problémů, možná se to nikdy nedovíme. Ve skutečnosti, protože zvířata krmená GM mají tak rozsáhlou šíři problémů, citliví lidé by mohli reagovat na GM mnoha symptomy. Je výmluvné, že v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiva v roce 1996 se zdvojnásobil počet lidí, kteří mají 3 či více chronických onemocnění, ze 7% na 13%.(xxx)
Aby se pomohlo zjistit, zda GMO jsou škodlivé, AAEM žádá své „členy, lékařské společenství, a nezávislé vědecké společenství, aby shromažďovali studie případů potenciálně spjatých s vlivem GM potravin na zdraví, aby začali epidemiologický výzkum za účelem zjištění role GM potravin na lidské zdraví, a aby zavedly bezpečné metody zjišťování účinku GM potravin na lidské zdraví.“
Občané by neměli čekat na výsledky a měli by se řídit radami lékařů, aby se vyhýbali GM potravinám. Lidé by se měli zdržet všeho, co obsahuje odvozeniny sóji nebo kukuřice, oleje z bavlníkových semen a řepky, a cukru z GM cukrové řepy, pokud to není označeno jako organické nebo „bez GMO“. Existuje kapesní Průvodce nakupováním bez GMO, vytvořený Institutem pro bezpečnou technologii a Centrem pro bezpečnost potravin, který lze stáhnout. http://www.responsibletechnology.org/GMFree/Non-GMOShopping/ShoppingGuideShort/index.cfm
Existují obchody s přírodními potravinami, i informace v ordinacích lékařů.
Když jen malé procento lidí si bude vybírat potraviny bez GMO, potravinářský průmysl pravděpodobně odpoví tím, co udělal v Evropě – odstranil všechny GM přísady. Takže doporučení AAEM nekonzumovat GMO může být předělem pro americkou nabídku potravin.
(Poznámky najdete v originálním textu.)

Jak to, že tuny vody mohou viset kilometry nad zemí?


Scott Stevens už obnovil svoje původní články na weatherwars.info. Zamýšlím z nich občas přeložit informace, které mě loni tak zaujaly a přivedly k zájmu o umělé zásahy do počasí. Jeho teorie mi prostě sedí.

Dnes o věcech kolem bouřek.

Grafika o tvoření bouřky z aktuálně: http://aktualne.centrum.cz/veda/grafika/2007/01/29/jak-vznika-bourka/?cid=638058 se tváři, že je svou věcí jista, ale kdoví.Elektřina na obloze, ionizace a vyvolávání deště

(začátek článku Holes 1, http://weatherwars.info/?page_id=23


Na odkazu http://www.holoscience.com/news.php?article=9eq6g3aj si můžete přečíst, jak ruští atmosféričtí vědci prodávají a instalují v severním Mexiku tzv. atmosférické ionizéry, aby ulehčili jeho vyprahlé zemědělské půdě.

Ale jiní vědci tomu příliš nevěří...

"[Ionizace] je vysoce nekonvenční a pokud jde o mé zkušenosti, ještě jsem neviděl žádný konkrétní důkaz publikovaný v seriózním časopise, ani jsem nezaznamenal dostatečné důkazy na vlastní oči, že tato technologie funguje tak, jak se tvrdí,“ říká George Bomar, meteorolog, pověřený texaskou vládou k povolení státních plánů na modifikace počasí.

Komentář: Toto je běžný jev kognitivní disonance ve vědě. Rusové provádějí experiment s počasím, který by měl podle přijatých teorií selhat. Takže si vědec stěžuje, že neviděl žádný konkrétní důkaz publikovaný v oficiálním časopise. Ale stížnost se omezuje na předmět víry. Vědci nevěří, že do systému počasí patří i elektrický proud. Ti, kteří věří, že atmosférická elektřina je výsledkem, spíše než příčinou počasí, by téměř jistě našli podklad pro odmítnutí financování nebo publikace zpráv o takovém experimentu. Totéž platí o publikování zpráv důvěryhodných svědků. Po desetiletí dosvědčují piloti letadel zvláštní blesky nad bouřkami, ale byli odrazováni od toho, aby o nich mluvili. Námitky jsou chybné a nevědecké. Jde o ohrožení ustálených pravd.

Ionizační trechnologie se nazývá buď IOLA (Ionization of the Local Atmosphere) od Erthwise, nebo ELAT (Elecrification of the Atmosphere) společnosti ELAT. IOLA a ELAT si konkurují v konvenčním zasévání mraků, kterážto myšlenka je také dosud věděcky neprokázaná. Tato technika je používána ve více než 24 zemích a 10 státech USA. Zasévání mraků obvykle zahrnuje rozptylování chemické látky jako jodid stříbrný do mrakových formací, které napomáhá tvoření ledových krystalů, které vede, jak soudíme, k větším mrakům a větším srážkám bez zasévání.

Ionizační metoda, podle Bissiachiho, který je současným vicepresidentem ELAT, dělá něco podobného a ještě dvakrát tolik. Ionty přitahují vodu do atmosféry, tvoří aerosol, který vytváří mraky, a také nabíjejí vzdušný prach, takže částečky se stávají jádry přitažlivými pro kapičky vody, které se srážejí a padají na zem jako déšť.

Komentář: Zdá se, že základním problémem pro získání uznání pro ionizační technologii je jednoduchý popis, jak se vytváří déšť. A to je problém zděděný od odborníků – meteorologů a atmosférických vědců.

Vodní molekula je fascinující, protože na rozdíl od molekul kyslíku a dusíku ve vzduchu je elektricky polarizována.

Strana kyslíku (modrý) v molekule vody je zápornější než strana vodíku (červený), a vytváří elektrický dipól. V elektrickém poli bude molekula vody rotovat, aby se vyrovnala s polem. Když se kondenzuje v mraku, průměrný elektrický dipól molekuly vody v dešťové kapce je o 40% větší než v jedné molekule páry. Toto zvýšení je výsledkem široké polarizace zapříčiněné elektrickým polem přivedeným okolními molekulami vody. V atmosférickém elektrickém poli budou molekuly vody seřazeny tak,a že jejich dipóly budou ukazovat vertikálně a ve směru, který je určen polarizačním nábojem v mraku. Je zajímavé si všimnout, že vrcholky bouřkových mraků jsou nabity kladně a základna záporně. To je opak radiální polarizace náboje na samotné Zemi. A právě tato polarizace náboje způsobuje přitažlivou sílu, kterou nazýváme gravitace.

Takže nabízíme teorii, že vodní kapky v mracích zakoušejí antigravitační efekt. Zdá se, že se o něm hovoří u Bienfield-Brownova efektu, kde nabitý vysokovoltový dvojrozměrný kondenzátor má tendenci se pohybovat ve směru pozitivní elektrody. Tento efekt může vysvětlit, jak milióny tun vody mohou být zavěšeny několik kilometrů nad povrchem země, i když kapky v mracích jsou asi 1000x hustší než okolní vzduch.

Samozřejmě toto vede k tématu oddělení náboje v mracích. Konvenční pozemský názor je, že pozitivní a negativní náboje jsou jaksi odděleny vertikálními větry v mraku a že tento proces v bouřkách je odpovědný za nabíjení ionosféry a zapřičiňuje atmosférické elektrické pole. Ale to jsme opět u otázky příčiny a následku. Moderní výškové balóny ukazují, že náboj se v mraku nevytváří, že už existuje v ionosféře nad ním. V lednu 2002 jsem diskutoval o modelu elektrického vesmíru: bouře nejsou generátory blesku, jsou pasívními elementy v meziplanetárním obvodu, jako „samoopravující se“ unikající kondenzátory. Energie uložená v oblačných „kondenzátorech“ je vypouštěna jako blesky, když dojde ke „krátkému spojení“. Ke krátkému spojení dojde buď v mraku nebo po vnějších resistentních cestách k Zemi či k ionosféře. Náboj v oblačném „kondenzátoru“ způsobuje prudké vertikální elektrické větry uvnitř mraku, nikoli naopak.

Tento názor souhlasí s nedávnou zprávou 17. 11. 2003 v Geophysical Review Letters od Josepha Dwyera z Floridského institutu pro Technologii, který říká, že podle konvenční teorie elektrická pole v atmosféře prostě nemohou narůst do dostatečné šíře, aby vyvolaly blesk. Konvenční názor, jak vzniká blesk, je chybný. Takže pravý původ blesku zůstává tajemstvím.

Vodní pára ve stoupajícím vzduchu se ochlazuje a kondenzuje do tvarů mraků. Konvenční vysvětlení pro stoupající vzduch je, že závisí na slunečním ohřevu. Model elektrického počasí má dodatečný galaktický zdroj energie (stejný, který pohání Slunce), aby poháněl pohyb vzduchu. Je to stejná energie, která pohání prudké výškové větry na obřích vnějších planetách, kde je sluneční energie velmi slabá. Jakmile vodní pára kondenzuje do vodních kapek, je přijatelnější věřit, že milióny tun vody mohou být zavěšeny nad zemí pomocí elektřiny spíše než termálním vzestupným prouděním. Mraky obvykle působí zmenšení vzestupného proudění...

Prosím, věnujte čas přečtení celého osvětlujícího článku.

Když ionizační technologie může být použita výrobci iontů pro vyvolání deště, musí fungovat také opak. Díry v mracích, tam, kde by jinak díry nebyly, jsou přímým důkazem, že skalární technologie může vnášet tyto negativní iontové výbuchy do bouří a redukovat jejich schopnost produkovat déšť, nebo dokonce schopnost mraku poskytovat stín v horkém letním odpoledni. Tyto účinky mohou vést ke snížení intenzity prudké bouře, ke změně síly hurikánu prostřednictvím rozložení síly větrného pole, k potlačení tvorby sněhu a deště v mimotropické bouři, kterou nejčastěji nacházíme ve středních zeměpisných šířkách.

Příště si ukážeme obrázky těchto děr, děr negativních iontových výbuchů používaných ke ztenčení oblačné pokrývky a k „vypršení“ dostupné vlhkosti v atmosféře. Jsem si jist, že mnozí z vás tyto díry už viděli a divili se, co způsobuje ty neobvyklé tvary mraků na nebi. Mnozí z vás mi zaslali obrázky, když jsem dělal Art Bell show 30. ledna. Některé obrázky měly čas i místo, mnohé nikoli. Těm, kteří nelitovali času a poslali obrázky počasí, které je zaujalo, velice děkuji. Pokračujte i nadále! Společně můžeme vyhrát tuhle války špatné vědy a mlčení.29. května 2009

Jak se chránit před vyzařováním mobilního telefonuZde jsou nějaké francouzské rady opět od Next-up. Mnohé z nich známe, a mnohé taky nedodržujeme. My sice máme orgonitové knofliky, které vstřebávají záření, ale přece jen ... všichni ho nemají. Češi jsou údajně přeborníky v počtech mobilů i v době jejich používání. Myslím, že i procento dětí neustále si hrajících s mobilem je u nás vyšší než kdekoliv od nás na západ . Rizika si neuvědomuje skoro nikdo. Tyhle rady obsahují věci, které mě taky nenapadly - třeba o telefonování při jízdě. A vzpomínám, jak před několika málo lety, když byl mobil ještě vzácností, mě před jeho používáním varoval můj léčitel ...12 základních rad pro používání mobilního telefonu, abychom byli co nejméně vystaveni záření.


1. Používat sluchátka (handsfree), mít přitom telefon ve vzálenosti alespoň 20/30 cm od těla, abychom omezili vyzařování na sebe, omezit počet hovorů a omezit délku jednoho hovoru max. na 6 minut (doba, kterou tělo potřebuje k autoregulaci).

2. Nenosit telefon na těle ani přepnutý do pohotovostního stavu, netelefonovat ve vzdálenosti méně než 1 metr od jiné osoby za účelem zmenšení vlivu „pasívního telefonování“.

3. Silně nedoporučovat užívání osobám mladším 15 let (je to fáze růstu, tkáně jsou slabší, vyzařování je pro ně škodlivější, zejména pro mozek, pro hematoencefalickou bariéru, pro vaječníky atd.).

4. Nedoporučovat užívání mobilního telefonu starým osobám a všem oslabeným osobám (vyzařování dále zeslabuje organismus), ani těhotným ženám (plodová voda, v níž se vyvíjí embryo a pak plod, silně absorbuje záření).

5. Telefonovat jen v optimálních podmínkách příjmu, zásadně nevolat v místech s omezenou dostupností, jako výtahy, podzemí, karavany, metro, autobus atd. – síla vysílání i příjmu se tam až zdesetinásobuje.

6. Netelefonovat při cestování, včetně vlaků, protože anténa mobilu musí neustále vyhledávat spojení a tím se vyzařování až zdesetinásobuje.

7. Netelefonovat ve vozidle, které tvoří tzv. Faradayovu klec, a ta maximalizuje škodlivé účinky vyzařování, a to nejen na uživatele, ale na všechny pasažéry, zejména na děti. Za účelem volání je nutné vystoupit z vozidla.

8. Nenechávat mobil zapnutý v noci vedle postole, protože i v pohotovostním modu se mobil fázově napojuje na anténu.

9. Když si kupujete mobil, pořiďte si takový, který má ukazatel SAR (Specific Absorption Rate) (nejvyšší možná absorbce do lidských tkání) co možná nejnižší. (Nižší než 1,1W/kg na oči a tváře.) Pořiďte si mobil s viditelnou anténou, protože i když je méně elegantní, viditelná všesměrová anténa vyzařuje optimálním způsobem a tedy menší silou než anténa integrovaná v mobilu. Dejte přednost kritériu zdraví před vzhledem.

10. Nedoporučit užívání mobilu všem osobám, které mají na těle kovové předměty, magnetické i nemagnetické, jako amalgámy, protézy, zubní aparáty, piercing, náušnice, brýle. Nedoporučení se vztahuje i na uživatele chodítek, invalidních vozíků a berlí. To vše je za účelem vyhnutí se odrazům, zesílení, zahřívání, pasívnímu vysílání, atd.

11. Používat osobní mechanické ochrany proti vlnám (clony, kufříky), které mají údajně pozitivní vliv.

12. Co nejvíce používat místo mobilního telefonu pevnou linku, která nemá žádné vyzařování a na níž je nyní volání (ve Francii) po většinu času ZDARMA a neomezené, s internetem, a to i do zahraničí.

Ranní superondulace

(Obrázky se zvětší kliknutím.)
Při zběžném ranním pohledu na satelitní obrázky, jakže to vlastně dneska bude, mě zaujala dnešní zubatě zvlněná oblačnost nad Moravou a Slovenskem. To vypadá jako nějaká novinka ...
Dnes ráno už se mi začalo líbit, že dnešní proudění je severovýchodní čili takové, jako u nás dřive často bývalo a přinášelo pěkný déšť (v současnosti nám tu většinou udržují dříve mimořádné jihovýchodní, abychom byli pěkně v suchu.) Ovšem tlak k té oblačnosti nesedí, je hodně vysoký (1029, byl i 1030!). Jako by do sebe byly násilím míchány neslučitelné vzduchové masy - vysoký tlak a nízký s frontálním prouděním. Navíc brzy ráno na tom všem založili konvektivní bouřky nad Polskem. Ty byly pak během hodinky rozšlehány zubatými vlnami - co to počasí dneska dokáže :-)))
Tak to vypadá, že v tom dnes mají prsty dva zájemci o vlastnictví počasí. Jako by jeden hnal mraky od SV na Česko a jiný mu je rozbíjel...
Aby to nevypadalo, že jde o Česko, tak ještě obrázek větší oblasti - ty vlny jdou pěkně dál na jih ... Na radarovém snímku (ten mi sem nejde zkopírovat) je vidět, že zatím vyhrává ten, co posílá ty mraky - prší nám tu ... (ledaže by ty vlny sloužily k vyvolání deště, kdo ví ...)

Oprava a omluva čtenářům:

Tento článek můžete brát přiměřeně vážně, až na ty fotky. Ty zubaté vlny, to nebude nejnovější vynález geoinženýrů, ale chyba snímku. Děkuji bdělým čtenářům, že na to upozornili, viz Komentáře.
Ty fotky už tu nechám, pro legraci.

27. května 2009

Vysoká radiace z úsporných žárovek

Další varování z Next-up: napíšu zde stručně obsah videa týkajícího se úsporných žárovek.

Francouzská novinářka Annie Lobé varuje před užíváním úsporných žárovek

http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Annie_Lobe_LFC_la_verite/26_05_2009.html

Obsah videa (nejde otitulkovat):

Mnohé státy uzákonily nebo se chystají uzákonit zákaz obyčejných žárovek a přikázat užívání tzv. úsporných žárovek/zářivek, a to kvůli úspoře elektrické energie.

Dokumenty na stránkách Next-up dokazují, že s úsporou to nebude tak slavné: lidé sice zaplatí méně za elektřinu, ale ve svém důsledku zaplatí dvakrát více za jiné druhy energie užívané k vytápění. Samozřejmě to jde z jejich kapsy ...

Annie Lobé se zabývá otázkou zdravotní nezávadnosti úsporných žárovek. Uvádí, že na Novém Zélandu právě nový ministr pro energetiku zrušil zákon o povinném užívání těchto "úsporek". Proč asi?

Annie ve videu ukazuje měření elektromagnetické radiace Gaussovým měřidlem na obyčejné a úsporné žárovce. Rozsvícená běžná žárovka nevydává žádné záření. Úsporná žárovka vydává záření 25 mG.

Annie provedla měření mnoha úsporných žárovek, s výsledky od 10 do 200 mG. Ukazuje, že dle zprávy WHO (Světová zdravotnická organizace) patří elektromagnetické záření mezi možné karcinogeny.

V těchto žárovkách je obsažena rtuť, toxický kov, který může uniknout při náhodném rozbití. S těmito žárovkami by se mělo zacházet jako s toxickým odpadem, což mnozí lidé nevědí.

Dále tyto žárovky vyzařují i radiofrekvence, a to až 200 V/m. Uzákoněná norma ve Francii je přitom 27 V/m, Takže tyto žárovky vlastně nesplňují zákon. (Požadavek vědecké studie Bioinitiative je pouhých 0,6 V/m.)

Annie uvádí příklad z ostrova Guadeloupe, kde v rámci úspory energie byla v roce 2000 provedena rozsáhlá kampaň, na jejímž základě se téměř všechny domácnosti vybavily úspornými žárovkami. Dnes, v roce 2009, má Guadeloupe nejvyšší výskyt rakoviny prostaty na celém světě. Annie vyslovuje hypotézu, že na tom mají vinu právě ony žárovky... Proto radí jediné: NEPOUŽÍVAT!

Vliv na zdraví mládeže

Video obsahuje dále informace o tzv. mikrovlnném syndromu - ozáření postihuje prakticky všechny tělesné systémy, zejména mozek. Statistiky sice odhadují, že průměrná délka života bude nadále růst, ale to je možná jen iluze: tyto statistiky jsou založeny na lidech, kteří většinu svého života žili ve zdravém prostředí. To ale neplatí o naší mládeži, která je permanentně ozařována.

Ve Francii má mobil 6,3% dětí mezi 8-10 rokem a 25% dětí mezi 10-13 rokem. (Obávám se, že u nás ta procenta jsou daleko větší, podle toho, co vidím mezi dětmi.) 90% mládeže se nikdy neodlučuje od svého mobilu, ani v noci. Mládež nedodržuje zdravotní pravidla o užívání mobilů (ve Francii se doporučuje telefonovat nejdéle 6 minut, celkem denně 20 minut.)

Závěrečná hypotéza zní, že ZDRAVOTNÍ POTENCIÁL MNOHÝCH MLADÝCH LIDÍ BUDE V 35 LETECH ZCELA VYČERPÁN.

Bouřková prověrka

V noci bouřka proklepla celé Čechy, a taky "moje" teritorium, jižní Čechy. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/boure-na-jihu-cech-kacela-stromy-a-zaplavila-sklepy/379049
Škody, jak se píše v článku, byly způsobeny přesně tam, kde mám dosud resty: směrem na Šumavu (viz trať Kájov - Hořice), Strakonicko, Táborsko, Bechyně. Tak to je inspirace pro nejbližší dobu... (Jindřichohradecko, kde byly údajně škody nejmenší, dostalo o minulém víkendu slušnou dávku orgonitu :-)))
Jinak, zajímavé, že v době, kdy tu bouřku předváděli (mezi 21.00 - 22.00), ji satelity zaznamenaly velmi nezřetelně. Jednak proto, že potmě jsou snímky jsou omezené, a taky zrovna jakoby náhodou celé družicové oddělení ČHMÚ a družice NOAA mělo výpadek... Zde uvedená fotka Eumetsat je z 20.00 našeho času (potmě oni nefotí). Vidíme tam zrovna zajímavý výškový oblak nad Prahou....
U nás byla bouřka divná, spousta blesků a skoro žádný hrom....
Zajímavě píšou o Brně, že tam blesky poškodily elektrické vedení železnice. A už jim to tam někdo komentuje, že je to proto, že ta zařízení mají zařízení na ochranu proti blesku a že je to trefilo proto, že je neudržujou...


26. května 2009

Chřipky už máme plný zuby, ale

tohle ještě stojí za to. Je to překlad začátku asi 6 stránkového článku. Opět je zřejmé, jak americká vláda dbá o blaho svých občanů a nešetří financemi, aby pro ně nechala vyrobit staronovou chřipku. (Už s ní dál nebudu otravovat.)

Historie syntetického viru H1N1 a nepříliš růžová budoucnost

Wayne Madsen (americký investigativní novinář, jeho webová stránka je WMR - Wayne Madsen Report).

Online Journal 21. 5. 2009

http://onlinejournal.com/artman/publish/article_4724.shtml


Historie získání genetického materiálu z mrvých těl obětí španělské chřipky z r. 1918, které byly pohřbeny v arktickém permafrostu (věčně zmrzlé půdě) vypadá částečně jako „Akta X“ a částečně jako „Jurský park“.


Po neúspěšné misi z roku 1951, kterou podnikli američtí specialisté na válečné zbraně za účelem extrahování genetického materiálu španělské chřipky z r. 1918 na hřbitov v inupiatské eskymácké vesnici Breving Mission na Aljašce, učinili vědci další pokus, tentokrát, jak se ukazuje, úspěšný, a to v roce 1997.


Dr. Johan Hultin ze Státní univerzity v Iowě úspěšně získal genetický materiál z mrtvoly asi 30leté obézní ženy, která zemřela v r. 1918 na španělskou chřipku, stejně jako 85% obyvatel vesnice Breving Mission (tehdy zvané Teller Mission), kteří podlehli během jednoho týdne této nemoci. Pandemie tehdy zabila na celém světě nejméně 50 miliónů lidí.


Jakmile byl z plic, jater a srdce mrtvoly eskymácké ženy získán genetický materiál španělské chřipky, vědci, ve scéně připomínající fikční film „Jurský park“, v němž je použito genetického materiálu z vyhynulého dinosaura pro znovuoživení těchto stvoření, vzkřísili v laboratoři financované americkou vládou dávno mrtvou španělskou chřipku. Orgány zemřelé ženy byly nařezány na kostičky velikosti 1 palce a poslány do Institutu pro patologii Amerických ozbrojených sil v Rockville, Maryland, kde genetický materiál RNA viru byl identifikován a španělská chřipka z roku 1918 byla úspěšně oživena.


Hledání mrtvých těl obětí chřipky z roku 1918 se neomezilo jen na Aljašku. Další tým vědců, jednajících jako „Igor“ dr. Frankensteina, začal vykopávat hroby horníků, kteří zemřeli na chřipku v odlehlé norské hornické vesnici Longyearbzen na Špicberkách, které leží severné od Arktického kruhu.


WMR zjistilo od badatelů, kteří pracovali na znovuvytvoření chřipky z roku 1918m že genetický materiál byl přepracován, aby synteticky vytvořil to, co je nyní známo jako virus A/H1N1, neboli jak to nazývá Centrum kontroly nemocí (CDC), „nová chřipka“.


Chřipka A/H1N1, která obsahuje genetický materiál dvou kmenů prasečí chřipky, dvou kmenů lidské chřipky a jednoho kmene ptačí chřipky, nakazila podle WHO (Světová zdravotnická organizace) k 13. květnu celkem 4 880 lidí v Severní Americe: 2 059 v Mexiku, 2 535 ve Spojených Státech a 286 v Kanadě. Bylo hlášeno 56 úmrtí v Mexiku, 3 v USA, 1 v Kanadě.


Pokračování v angličtině viz odkaz výše.

25. května 2009

Jaký smysl má vlastnit počasí?

Od čtenáře: "Je rozumné předpokládat, že úplně všechno počasí je vytvářeno uměle a za nějakým cílem? K čemu by "jim" byla takováhle bouřka na Moravě? Pod ovládáním počasí si představuju něco s velkým trvalým cílem/případně určitým jednorázovým výsledkem (mlha pro maskování nějaké operace či podobně), ale ptám se: proč by museli za VŠÍM stát zrovna ona? Proč? Jak neuskutečnitelné by muselo být ovládat každý kousek nebe a proč by to dělali?"

Většina nás lidí je rozumných, a proto si těžko připouštíme, že naši vládcové jednají "nerozumně", že dělají něco, co podle nás nedává smysl nebo nám škodí. O to větší je šok, když zjistíme, že tomu tak je a že se s tím prakticky nic nedá dělat. Oni opravdu můžou a jsou schopni udělat všechno. A jakkoli se nám může zdát nesmyslné ovládat počasí, oni už to mají dávno vymyšlené...

Rozum tu není žádný argument. Copak vládcové světa a jejich armády měli někdy nějakou "rozumnou" motivaci k čemukoli? Co bylo rozumného na všech válkách v historii a na všech zbraních, které kdy existovaly? Co je rozumného na současných válkách a zbraních? Jak války, tak veškeré zbraně byly a jsou výtvory šílených mozků.

"Vlastnit počasí" je relativně novou zbraní, a myslím, že není žádná geniálnější! Jaderné zbraně už jsou dávno harampádím. (Proto se jich Bombama i Rusové právě docela ochotně vzdávají ... ) Jejich uchovávání je náročné a použití nesmyslné i pro šílené mozky, protože tím by se staly zasažené části světa kontaminované a velmi dlouhou dobu nepoužitelné ... a oni taky musejí někde žít ...

Zato počasí jako zbraň, to je jiná. Americká armáda to ví už dávno, a sepsala si to v dokumentu Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025 (Počasí znásobuje sílu: Ovládnutí počasí v roce 2025). Dokument byl vytvořen v roce 1996 pro potřeby Air Force, a samozřejmě nebyl určet pro informování veřejnosti, jen jaksi unikl... Zde na blogu je z něj přeloženo pár důležitých stránek, http://orgo-net.blogspot.com/2008/07/kdo-nm-dl-poas.html, právě proto, abychom si uměli představit, jak úžasnou zbraň počasí představuje.
Zdroj v angličtině je: http://earthchangescentral.com/research/Project2025/vol3ch15.pdf
Důvody a příčiny, proč vládci světa a jejich armáda potřebují vlastnit počasí, si tedy můžete přečíst tam. A existují různé důkazy, že na tom armáda pracovala už mnoho let před tímto dokumentem. V současné době běží údajně asi 50 tajných vojenských projektů na toto téma (viz video od Rosalind Petersonové).

Do roku 2005 chybí ještě pár let, a armáda zdatně postupuje ke svému cíli. Jen málo lidí na světě si zatím povšimlo, do jaké míry je počasí manipulováno. Domnívám se, a na tuto myšlenku mě přivedl Scott Stevens, že na naší planetě prakticky již neexistuje přirozené počasí (chystám se jeho články tady trochu přiblížit, aby se ujasnilo, odkud beru některé názory). Veškeré meteorologické jevy v planetárním měřítku jsou ovlivňovány, buď naprosto tajně, nebo pod záminkou "boje proti globálnímu oteplování". Připomínám, že celé "globální oteplování" je plánem, jak klimaticky ovládnout celou planetu. Některé země se mají stát neobyvatelnými kvůli suchu, jiné kvůli záplavám... vše je naplánováno a na všem se již dávno pracuje.

A aby mohlo být počasí použito jako zbraň, musí být jeho ovládání "absolutní". K čemu by to bylo, kdyby se to jednou povedlo a podruhé ne. Je třeba umět za jakýchkoli podmínek vytvořit počasí v mikro i makroměřítku: ničivou bouřku, která je zaměřena na spláchnutí jedné vesnice, nebo velkou, která ochromí život v celém státě. Je třeba umět zadržet tryskové proudění velkých vzduchových mas, aby se dlouhodobě odklonil déšť od určitých území (Afrika, Austrálie). Je toho spousta, co musejí neustále trénovat. Stále zdokonalovat zbraně. Ovládnout svět.

Všimněte si na satelitních snímcích, že mraky, které se přirozeně vytvoří nad oceány, se ihned kontrolují chemickým postřikem, směrují se patřičným směrem, rozrušují se nebo shlukují. Při dnešní jasné obloze pochodují např. nad Polskem obláčky seřazené do vojenských útvarů (čtverečky oblačnosti v řadách).

No a nemyslím, že jedinými zájemci o ovládnutí počasí by byli Američané. Tím se to dále komplikuje.

Kéž by to vše nebyla pravda. Je to celé šílené, a proti šílenosti se nedá bojovat, tak aspoň rozdávám orgonit.

Jaký smysl má vlastnit počasí?

Od čtenáře: "Je rozumné předpokládat, že úplně všechno počasí je vytvářeno uměle a za nějakým cílem? K čemu by "jim" byla takováhle bouřka na Moravě? Pod ovládáním počasí si představuju něco s velkým trvalým cílem/případně určitým jednorázovým výsledkem (mlha pro maskování nějaké operace či podobně), ale ptám se: proč by museli za VŠÍM stát zrovna ona? Proč? Jak neuskutečnitelné by muselo být ovládat každý kousek nebe a proč by to dělali?"

Většina nás lidí je rozumných, a proto si těžko připouštíme, že naši vládcové jednají "nerozumně", že dělají něco, co podle nás nedává smysl nebo nám škodí. O to větší je šok, když zjistíme, že tomu tak je a že se s tím prakticky nic nedá dělat. Oni opravdu můžou a jsou schopni udělat všechno. A jakkoli se nám může zdát nesmyslné ovládat počasí, oni už to mají dávno vymyšlené...

Rozum tu není žádný argument. Copak vládcové světa a jejich armády měli někdy nějakou "rozumnou" motivaci k čemukoli? Co bylo rozumného na všech válkách v historii a na všech zbraních, které kdy existovaly? Co je rozumného na současných válkách a zbraních? Jak války, tak veškeré zbraně byly a jsou výtvory šílených mozků.

"Vlastnit počasí" je relativně novou zbraní, a myslím, že není žádná geniálnější! Jaderné zbraně už jsou dávno harampádím. (Proto se jich Bombama i Rusové právě docela ochotně vzdávají ... ) Jejich uchovávání je náročné a použití nesmyslné i pro šílené mozky, protože tím by se staly zasažené části světa kontaminované a velmi dlouhou dobu nepoužitelné ... a oni taky musejí někde žít ...

Zato počasí jako zbraň, to je jiná. Americká armáda to ví už dávno, a sepsala si to v dokumentu Weather as a Force Multiplyer: Owning the Weather in 2025 (Počasí znásobuje sílu: Ovládnutí počasí v roce 2025). Dokument byl vytvořen v roce 1996 pro potřeby Air Force, a samozřejmě nebyl určet pro informování veřejnosti, jen jaksi unikl... Zde na blogu je z něj přeloženo pár důležitých stránek, http://orgo-net.blogspot.com/2008/07/kdo-nm-dl-poas.html, právě proto, abychom si uměli představit, jak úžasnou zbraň počasí představuje.
Zdroj v angličtině je: http://earthchangescentral.com/research/Project2025/vol3ch15.pdf
Důvody a příčiny, proč vládci světa a jejich armáda potřebují vlastnit počasí, si tedy můžete přečíst tam. A existují různé důkazy, že na tom armáda pracovala už mnoho let před tímto dokumentem. V současné době běží údajně asi 50 tajných vojenských projektů na toto téma (viz video od Rosalind Petersonové).

Do roku 2005 chybí ještě pár let, a armáda zdatně postupuje ke svému cíli. Jen málo lidí na světě si zatím povšimlo, do jaké míry je počasí manipulováno. Domnívám se, a na tuto myšlenku mě přivedl Scott Stevens, že na naší planetě prakticky již neexistuje přirozené počasí (chystám se jeho články tady trochu přiblížit, aby se ujasnilo, odkud beru některé názory). Veškeré meteorologické jevy v planetárním měřítku jsou ovlivňovány, buď naprosto tajně, nebo pod záminkou "boje proti globálnímu oteplování". Připomínám, že celé "globální oteplování" je plánem, jak klimaticky ovládnout celou planetu. Některé země se mají stát neobyvatelnými kvůli suchu, jiné kvůli záplavám... vše je naplánováno a na všem se již dávno pracuje.

A aby mohlo být počasí použito jako zbraň, musí být jeho ovládání "absolutní". K čemu by to bylo, kdyby se to jednou povedlo a podruhé ne. Je třeba umět za jakýchkoli podmínek vytvořit počasí v mikro i makroměřítku: ničivou bouřku, která je zaměřena na spláchnutí jedné vesnice, nebo velkou, která ochromí život v celém státě. Je třeba umět zadržet tryskové proudění velkých vzduchových mas, aby se dlouhodobě odklonil déšť od určitých území (Afrika, Austrálie). Je toho spousta, co musejí neustále trénovat. Stále zdokonalovat zbraně. Ovládnout svět.

Všimněte si na satelitních snímcích, že mraky, které se přirozeně vytvoří nad oceány, se ihned kontrolují chemickým postřikem, směrují se patřičným směrem, rozrušují se nebo shlukují. Při dnešní jasné obloze pochodují např. nad Polskem obláčky seřazené do vojenských útvarů (čtverečky oblačnosti v řadách).

No a nemyslím, že jedinými zájemci o ovládnutí počasí by byli Američané. Tím se to dále komplikuje.

Kéž by to vše nebyla pravda. Je to celé šílené, a proti šílenosti se nedá bojovat, tak aspoň rozdávám orgonit.

Gifterské fórum

Tak to vypadá, že je fór několik.

Právě se rozjelo nové fórum na http://www.orgo.cz/

Dále je už existující fórum Energie u pramene, kde jsou dvě vlákna věnována orgonitu (ale příspěvky jsou staršího data...)
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=801

Vyberte si.

23. května 2009

Bouřka, co odnáší střechy

Takhle vypadají odshora bouřky, co odnášely střechy, dělaly tornádo a různej další binec na severní Moravě. Opět je vidět dvojité díry, jako tasemnicové hlavičky s očičkama, které slouží ke šlehání. Obvláště si dali záležet na té nejvíc vpravo. V jižních Čechách se taky snažili, ale poved se takovej střední déšť ... (možná někde i shnilej strom spadl).

Pomoc je jediná: rozdávat, rozdávat, rozdávat!

22. května 2009

Silné orgonitové sestavy


Silné orgonitové sestavy, které samy vyrábějí orgon, jsou odvozeny od systému šestiúhelníků (hexagonů), do jejichž rohů se pokládají TB. Viz schéma vlevo.

Na schématu je největší a nejsilnější sestava, tzv. 108 (one - o -eight).

Víme, že toto číslo je magické (např. 108 kuliček růžence, v józe se užívá mála (taky růženec) rovněž o 108 kuličkách.

Tak to se hodí asi opravdu pro velké akce a speciální účely.
Ze základního šestiúhelníku je odvozena šestka: průměr kruhu čili vzdálenost protilehlých TB má být 30 cm.

Šestka údajně mění negativní energii zemských linií na pozitivní. Když si dáte 3 dohromady, máte 18. Může se zahrabat do země.

http://whale.to/y/black_lines.html
A dále je odtud odvozena osmnáctka. Poloměr vnějšího kruhu pro ni má být 26,5 cm. (Myslím, že na tom tak přesně nezáleží.) Na fotce vidíte, jak se kruh rozděluje na rovnoramenné trojúhelníky.

Tato sestava je velmi silná a oblíbená. Gifteři ji zahrabávají do země nebo vhazují do vody.

Samozřejmě aby se udržela formace, je třeba TB připevnit na nějakou podložku - fantazii se meze nekladou. Do TB se zaleje hřebík nebo šroub, kterým se připevní k desce. Nebo se do TB zalejí drátky/provázky, které se pak přivážou k drátěné síti.

Viz obrázky. http://www.whale.to/b/18.html (až na konci stránky.)
3+1:
To je sestava oblíbená švýcarskými a francouzskými giftery. 3 TB se sestaví do rovnostranného trojúhelníka, 1 je uprostřed. Délka strany může být libovolná.

Já používám běžně 3+1. což se dá krásně rozmístit při zakopávání v terénu. Když pro rohy a střed trojúhelníka vyberete umístění pod stromem, vzniká silný proud orgonu. Hodí se tehdy, když pro obdarování nějaké věže/vysílače nemáte s sebou moc kousků. Do rohů a středu mohou přijít i obdarované věže. Pokud strany trojúhelníka nejsou přesně stejné, nezdá se, že by to vadilo.

18 používám taky, ale spíš tak pro zábavu si ji sestavuji na balkoně. (Kvůli poškádlení letadel.) Trvale umístěnou ji zatím nemám, ale už se to plánuje...

Zdroj: Etheric Warriors.

Gifterské fotky a založení českého fóra

Od čtenáře:

"Hodil jsem na net pár svých fotek:"

http://picasaweb.google.com/OstravaGifter

Přikládám následující diskusi, která navrhuje založit gifterské fórum (každej nečte komentáře).

LBcGifter řekl(a)...

moc pěkný!

Nemyslíte, že by to chtělo založit nějaké gifterské fórum pro ČR, aby jsme věděli, kdo kde působí a co a jak a mohli komunikovat i jinak než přes komentáře na orgonetu?

Někdo IT schopný se toho určitě ujme a já moc rád pomůžu.

Orgonet řekl(a)...

Taky na to myslím. Já to ale nebudu, moje IT schopnosti končí blogem ... kdo víte jak na to, ozvěte se!

Hox řekl(a)...

díval jsem se na doménu orgonit.cz, a už to někdo má zabrané. Nějakou komunikační platformu by to určitě chtělo, nejlépe kdyby tam byly i informace(mapa) kde jsou CB.

Orgonet řekl(a)...

Na zkoušku je mnou založeno zdarma fórum na http://czechorgonite.forum-zdarma.cz/, zdá se to velmi jednoduché na ovládání. Neznáte to někdo, jak to tam chodí? Můžete to doporučit? Vadí někomu, že tam zobrazují IP adresy? (Mně ne.)
Já ale admina dělat nechci, když tak se toho někdo ujměte a založte něco svého třeba na uvedené adrese nebo jinde, jestli znáte něco lepšího. Napište, kdo se toho ujímáte a kde a my tam budem chodit.

21. května 2009

Další důkazy manipulací

Jistá firma (viz odkaz) nabízí voduabsorbující gel, který lze sprejovat z letadel a může sloužit k rozhánění hurikánů od stupně 3.

Kde se vzal?

V r. 2001 si patentoval Peter Cordani systém na ničení deště. Tento patent zakoupila NASA.

“United States Patent 6315213
Cordani, 13. listopadu, 2001
Metoda modifikace počasí

Název patentu:

Směs na zadržování vody a metoda pro její aplikaci sprejováním.

http://www.faqs.org/patents/app/20090013599

No vida, pak že počasí nejde řídit. Každou chvilku něco vyjde najevo... Hlavně že to dělají pro dobro životního prostředí...

Na uvedené stránce je vidět, že zmíněný vynálezce má taky několik patentů na gely na hašení rozsáhlých požárů. Kdopak je asi koupil? A když je chtěl vyzkoušet, a samo nic zrovna nehořelo, co asi udělal? Třeba v Austrálii?

(Zdroj: Etheric Warriors)

20. května 2009

Chemtrails a homeopatie

Komentář čtenáře: "Ohledne vlivu chemtrails na zdravi - bohuzel mam zdravotni problemy a to vim o chemtrails a asi jen 2mesice, takze to neni sugesce: 10let chronicka ryma, od r.2006 roztrousena skleroza a s tim spojeny unavovy syndrom, neustaly pocit, ze se o me pokousi chripka,...no pripadam si v 31letech jako chodici mrtvola. Pratele trpi unavovym syndomem taky a porad maji nejake virozy. Myslim si, ze ta jejich chemicka polevka, co na nas neustale vypousti vliv na zdravi ma a to podstatny. Proto to taky delaji.... Sice zijeme dele, ale jaka je kvalita neseho zivota....."

Samozřejmě že chemikálie v našem životním prostředí na nás působí, na každého individuálně. Někdo s nimi má více problémů, někdo žádné ... podobně jako část lidí se potýká s velmi různými příznaky pylové alergie, (třeba já), jiní pyl vůbec nevnímají.
Pokud máme chronické problémy, únavový syndrom atd., tak doporučuji obrátit se na alternativní medicínu. Oborů je mnoho, tak si můžeme vybrat, kterému důvěřujeme. Zkušený léčitel vám většinou zjistí, čím jsou vaše potíže způsobeny, a doporučí odpovídající léčbu.
Já důvěřuju homeopatii, takže ji můžu doporučit i pro potíže způsobené chemikáliemi v životním prostředí, či konkrétně chemtrails. Samozřejmě doporučuju obrátit se na zkušeného homeopata, nejlépe současně sensibila. Homeopatie má léky úplně na všechno ... včetně "moderních" prasečích a ptačích chřipek .. . léčí totiž pacienta, nikoli nemoc.
Existují detoxikační homeopatické léky na potíže způsobené chemtrails, ale nejprve je třeba vědět, že je to opravdu příčina vašich potíží...
Například na této adrese http://www.herbalhealer.com/air-pollution.html najdete homeopatické léky na detoxikaci od látek obsažených v chemtrails, což jsou zejména barium a aluminium. Dají se tam objednat. Tím nechci nabádat, abyste si je sami aplikovali, i když byste tím pravděpodobně nic nezkazili. Obraťte se radši na odborníky a zjistěte příčiny svého stavu. Budete pravděpodobně potřebovat i změnu životního stylu a potravinové doplňky, ale nic není ztraceno. Pokud se cítíte ve 30 bídně, ale jste ochotni s tím něco dělat, tak se pak ještě po většinu svého života můžete cítit zcela dobře, mnohem líp než v mládí (vlastní zkušenost).
Zmíněná adresa je samozřejmě jen pro ilustraci, váš homeopat bude sám nejlíp vědět, kde a jaké léky pro vás vhodné obstarat.

19. května 2009

Nejvyšší čas na čištění vodních nádrží

Málem by se tu zapomnělo na jeden výrazný efekt orgonitu, a to čištění vody. Loni jsme tu v okolí obdarovali různé rybníky a nádrže, většinou velmi špinavé. Všechny jsme je pak nekontrolovali, ale např. blízko nás je v parku jakési "koupaliště", kde se nikdo nekoupal kvůli špinavé vodě, kromě labradorů. A loni se tam lidé v pohodě už koupali ... je tam asi 10 TB. Pak ještě nedaleko od domu máme takový rybníček, díra po těžbě jílu, kdysi se tam taky koupalo, pak dlouho ne, a loni jsme tam zase chodili ... Ten má asi 5 TB.
Uprostřed jisté obce je velmi znečišťovaný rybník, kam tečou všechny splašky ... kupodivu voda se tam udržuje relativně čistá (takže nestavějí zatím čističku :-()
Tak jestli se chcete v létě koupat v čisté vodě, je nejvyšší čas tam něco naházet - co nejdál dohodíte, nebo z loďky. (Vyberte takové TB, ze kterých nečouhají špony a nejsou ostré - kdyby na to někdo šlápl). Zabrání to i "kvetení" vody, sinicím atd.
Vyčištění trvá nejmíň 2 týdny až více, záleží na množství špíny/řas/přítoku splašek, i na množství TB, ale není třeba přehánět.
Orgonit jednak čistí vodu, jednak z vody vyzařuje orgon silněji než ze země. Proto je dobré giftovat do rybníků a řek/potoků i jen tak, pro dobro celé krajiny. Na procházce kolem řeky třeba můžeme nechat ve vodě 1 TB každé 2 km (tak, aby na sebe "viděly" a vytvářely síť. Některé mají dosah mnohem větší, zmeřte kyvadlem.)
Efekt giftingu ve vodě je výrazný. Pokud je toho více najednou, letadla to nepřehlédnou.

18. května 2009

Chemtrails na Flickru

Skoro všechny chemtrails světa už jsou v databázi fotek na Flickru. Mně tu sice běží po straně upoutávka, ale než se z ní člověk někam dokliká, to přejde trpělivost.

Takže tady je adresa na prezentaci více než 4 000 fotek, co tam dali zvědavci, umělci, gifteři i normálně naštvaní lidé.

http://www.flickr.com/groups/98475613@N00/pool/show/

Dobře se usaďte a koukejte. Některé jsou úžasné, někteé obyčejné. Jste jako ve sci-fi.

A jestli máte, tak tam taky přispějte.


Kov do orgonitu: k dotazům

Přišly opět nějaké dotazy na kov, ale nevím, pod které články zapadly, tak zopakuju nejnutnější informace.
Špony se někdy fakt špatně shánějí a jsou s nimi různé potíže, takže:


Doporučuju neshánět špony, ale objednat si kovový prášek na adrese orgonit(makrela)centrum.cz

Tady je o tom původní článek : http://orgo-net.blogspot.com/2009/04/nabidka-prasek-misto-trisek-do-orgonitu.html

Výhody: levnější než špony, snadné zpracování, nezabírá doma místo, vysoký výkon TB, nenápadnost TB.
Nevýhody: nehodí se na velké kusy (HHG) - při "pečení" praskají - ale na ty pár špon vždycky seženeme i při nejhorším nastříháme.

Vlastní zkušenost: k orgonitu, kde jsou viditelné špony, mají lidé nedůvěru, zajímají se, o co jde, zda to není škodlivé ... Hnědý orgonit je naprosto nenápadný, budí důvěru, jeden známý si ho právě ochotně dal do zahradního bazénku, stačilo mu říct, že to čistí vodu - šponový by si nedal...

Myslím, že kdyby Georg měl s sebou v Mozambiku hnědé TB, že by nevzbudily tolik rozruchu ...

Mastné špony: Pokud máte špony více mastné, pak se to nemusí s pryskyřicí spojit, zůstanou tam třeba díry, nebo se to i rozpadne. Něco málo mastnoty se snese. Vyzkoušet.

Stříhání špon: práce pro mukly, jak říká O. Jen v nejnutnějším případě. (Taky to znám.)

Krokodýl Dundee a chemtrails

Když se koukám na nějaký film, všímám si tam oblohy. Včera se mi zachtělo podívat na první díl Krokodýla Dundee. A hele, v tomto filmu z roku 1986 už hrajou i chemtrails: Sue fotí Micka s pohledem na New York, na obloze známá čára ... Tak je to už 23 let ...

Nejmíň tolik let nás teda sprejujou. Celou generaci. Naštěstí se nezdá, že by to mělo významné bezprostřední účinky na lidské zdraví. Možná kromě výjimek, kdy jim upadlo něco fakt toxického nebo divného slizovitého. Snad kromě morgellonů, o kterých tu víme zatím naštěstí jen z doslechu. Možná se to projeví jako časovaná bomba. Ale celkově myslím, že se občanům v bohatých státech, co do nich taky patříme, daří slušně i po stránce zdravotní. Průměrný věk se zvyšuje. Na rozdíl od chudých zemí si nemůžeme moc stěžovat.

Akutní zdravotní problémy pociťují (sugesce?) většinou ti, kteří právě objevili chemtrails... Mimochodem, zhruba stejný komplex příznaků můžete pociťovat z důvodu:
- chemtrails
- mikrovlnného záření z vysílačů/antén/wifi/počítačů atd.
- elektrosenzitivity
- zakyselení organismu
- transformace dle páně Maška
- alergií
- snížené imunity z různých důvodů
- útoků zbraněmi ovlivňujícími myšlení
- klimatických zbraní
- prasečí chřipky a jiných chřipek
- morgellonové nákazy
- atd. atd.
Tak si vyberte, co platí pro vás. Je to fakt těžké...

Na Etheric Warriors často píše Don Croft, jak na něj a jeho manželku Carol útočí agenti mentálními zbraněmi. Ale jednou napsal, že když začali pravidelně cvičit a zvýšili kondici, počet útoků se snížil, snad se dokonce úplně zastavily....

Myslím, že chemtrails nejsou tou hlavní zdravotní hrozbou pro český národ. Ten totiž ve velké většině (2/3?) páchá sebevraždu nožem a vidličkou (tak říkají Němci přejídání), nedostatkem pohybu, kouřením a konzumací alkoholu, takže má rekordní úmrtnost na všechny civilizační choroby s tím spjaté. Takže zdravotní stav Čechů se zlepší a úmrtnost se může snížit teprve, až začneme dodržovat elementární pravidla jako "jez do polosyta, pij ...." a "všeho s mírou".

Tím nechci říct, že bychom se měli na chemtrails vykašlat. Naopak, je třeba tu informaci šířit ... Chemtrails jsou mimo jiné součástí klimatických zbraní a nás mají světoví geoinženýří pořád ještě v režimu vysoušení ... déšť zatím nestačí k doplnění zásob spodní vody ... tak šiřme informace a orgonit, jak se dá.

Akce NWOO proti NWO

Předávám vzkaz z komentářů. Zatím se zdá, že rizika NWO nejsou pro naši veřejnost tak reálná, aby je brala v úvahu či dokonce protestovala ... I ten chystaný radar za humny pozvedl především obyvatele Trokavce a Skořice, a ze všech ostatních Čechů, kteří ho mají mít dál než 5 km za zadkem, se našlo jen asi 1 500, aby protestovalo... Tak hodně zdaru!

Zdravíme , máme naplánovanou další akci, srdečně vás zveme na pochod
po Praze za pravdu o 11.září 2001. Chceme tu ČR trochu rozhejbat, a
nejlepé bude akcí.
pokud by to šlo uvítáme když se o tom na osudu zmíníte, čím více nás bude
tím samozřejmě lépe.
díky za případnou podporu,,

za NWOO s pozdravem Komodor
----------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 25.5 pořádáme pochod Prahou za pravdu o 11. září. Shromáždíme se
v 17:00 na náměstí 14. října a poté se vydáme na cestu Prahou, kterou
zakončíme před americkou ambasádou. Přidat se může kdokoliv, kdo chce
podpořit tuto záležitost. Pro podrobnosti čtěte dále.

Jde o informacni pochod, o zdělení našeho názoru veřejnosti, o upozornění
pro spoluobčany, že zde existuje skupina lidí, která nesouhlasí s
oficialní verzi (alKajda, binLadin, teroristi, unesena 4 letadla) a s tím
k čemu tento podvod nyní slouží ..tedy k nesmyslné protiteroristické válce
na celém Světě, ubíráni svobod a práv lidí na celé Zemi, šíření strachu a
nenávisti mezi národy, válka v Afganistánu ...

Shromáždění:
Náměstí 14. října před kostelem (Praha 5). Je to 100m severně od Anděla.
Čas: 17:00, vyjít chceme nejpozději v 17:30.

Trasa:
Trasa vede od Anděla přes Vltavu, Palackým náměstím pak Karlovým náměstím,
Vodičkovou, Jindřišskou, pak kolem obecního domu, Celetnou, Staroměstkým
náměstím, pak opět k Vltavě a přes ní, Letenskou, Malostranským náměstím
nahoru až ke hradu a pak už jenom kousek dolu k ambasádě.

Akce byla řádně ohlášena na úřadě.

Pokud máte zájem pomoci při organizaci akce, ozvete se na email nwoo@nwoo.org

Na akci uvítáme transparenty, nálepky a slušné chování. Nechceme se
dopouštět žádných neurvalostí, vytržnictví či potyček. Protestujme formou
NENASÍLÍ.

nwoo@nwoo.org
www.nwoo.org

Co nového v Paříži

Pracovní cesta mě nedávno zavedla k Frantíkům. Power Wand jel samozřejmě s sebou a vešlo se i pár dárečků pro Eiffelovku. Zajímalo mě, zda v Paříži pořád funguje orgonový průvan, který vzniká vožením/nošením power wandu a jeho napojováním na silné zdroje DOR (zhoubné energie), které okamžitě začnou vydávat POR (životodárnou energii). Tenhle jev se tak hezky projevil při minulé návštěvě Paříže...

(Obr.: Ještě v mracích)
Na fóru píší Francouzi, že Eiffelovka je nejsilnější vysílač v celé Francii a že má výkon jako všechny ostatní vysílače dohromady ... a že je kolem ní ogiftováno, ale pořád to nestačí. Paříž jako celek je podle nich ogiftovaná velmi nedostatečně. Sluší se teda přijít s dárkem, beru sestavu 3 + 1 (O sestavách se tu ještě nepsalo, tak jen stručně: tři TB jako rohy rovnostranného trojúhelníka, 1 TB uprostřed. Středem může být i vysílač. Dle psychotroniků velmi silná sestava, propagují ji hodně Francouzi a Švýcaři. Délka strany může být libovolná, a funguje to, i když strany nejsou přesně stejné...)

První den bylo počasí docela chladné a větrné, chvílemi se nafoukal dost černý dešťový/bouřkový mrak, ale nezmokli jsme. Power wand dělal zřejmě slušný průvan: jakmile jsme se dostali k nějaké výškové budově zřejmě nahoře opatřené silným aparátem na výrobu DOR, tak se hned černé mraky rozpouštěly. (Například "mrakodrap" Montparnasse udělal pěknou díru).

(Obr.: Projasnění a chemtrails)
Navečer u Eiffelovky: napojila se na PW perfektně, černé mraky šly rychle do háje. Pak ještě dostala dárečky do blízké řeky Seiny (park kolem ní byl moc plný lidí na nějaké kopání, a prý už je stejně ogiftovaný, a voda vede lépe orgon). Načež se úplně vyjasnilo, takže letouni podle očekávání zintenzívnili sprejování, a to v křivkách, což je znamení, že nestíhají. Taky známý "vyhlídkový" letoun mnohokrát přeletěl nad mou hlavou.

Další den nebylo tolik času pozorovat. Taky jsme se pohybovali místech, kde se asi tolik DOR nevyrábí. Nad Paříží odpoledne "dělali dešťové mraky" a tak dvě hodinky hezky pršelo.

(Obr.: Velká Archa - to už se jasnilo, ale pouštěli clonu.)
K večeru, ještě za deště, jsme se jeli podívat na Défense, to je pařížská čtvrť "mrakodrapů". Nejsou tak vysoké jako v New Yorku, ale celek vytváří příjemný prostor, kterému dominuje bílá "krychle" s názven Grande Arche (Velká Archa) , pod niž by se vešel Notre Dame ... Je odtud výhled na Paříž (a okolní mrakodrapy).


(Obr.: Dělá se díra.)
Vyjedeme nahoru, prší. Chvíli se rozhlížíme, a hle, nad jedním mrakodrapem se dělá díra. Ta se šíří, přestává pršet. Na všech okolních mrakodrapech vidíme různá anténovitá zařízení. Je jasné, že tyhle výškové budovy jsou sbírkou hi-tech technologií pro výrobu různých vln - nepochybně rovněž za účelem výroby počasí.

"Vyhlídkové" letouny tu byly během okamžiku. a tak zblízka je asi málokde uvidíte... Lítaly asi po 2 minutách, a zajímavé bylo, že "lízaly" mraky - to znamená, že když chtějí "vidět", musí pod mraky - ty jim asi vadí, aby si vás vyfotili nebo zkontolovali svá zařízení nebo co dělají ...

(Obr.: Typický vyhlídkový letoun.)
Vypadá to, že obloha v Paříži je již "těžce ošéfovaná", že ji mají prakticky pod kontrolou. Tak jsme jim tam udělali trochu průvan... to nic neznamená, oni si to zase zahustí ... Ale může být lepší důkaz účinnosti orgonu/orgonitu?

Zajímavé bylo, že tentokrát sledovali můj power wand až do hotelu, a i v noci za tmy nad hotelem lítalo jedno letadlo za druhým (i černý vrtulník). Přemýšeli jsme, jestli to není přistávací/startovací koridor z letiště, ale myslíme, že spíš ne: normální letadla jsou označená, barevná, a tohle fakt byly známé neoznačené typy, všechny stejné ... Takže od Paříže tahle letadla určitě nesídlí daleko.

(Obr. : Modro na Défense.)
Další den bylo příjemně teplo, trochu pod mrakem. Ale pár minut poté, co jsme se večer vydali na zpáteční cestu, začalo pršet. Že by nás PW ochránil před zmoknutím? (Byl o to poprošen, ale nevěděli jsme, zda je to až tolik v jeho silách. Každopádně, na satelitu je vidět nad Paříží oko, kolem něhož se celý den stahují mraky. Definitvně se stáhly až při odjezdu a na zpáteční cestě lilo až domů.)

15. května 2009

Co je zas tohle za pokus?
Počasí máme dnes nanicovaté, chladné, trochu mží. Jak to vypadá odshora? Dost nechutně.
Přes celou republiku máme typickou zimní "žlutou deku", kterou už dlouho nepoužili. (Však jsme si jí ale užili, skoro celý prosinec i leden.) Všimněte si, jak přesně kopíruje tvar našeho území. Co zkoušejí, to ví jen pánbu. Deka se typicky nepohybuje, ačkoli nad ní běží proudění od jihozápadu. (To můžete vidět na smyčkách, třeba na sat24. Dvě protichůdně se pohybující vrstvy oblačnosti jsou vůbec charakteristické pro současnou oblohu. ) Z jakého svinstva je to celé tvořeno, to se jen tak nedovíme. Fakt nechutné.

Barevný obrázek nevypadá tak nápadně, na černobílém je zřetelně vidět podezřelý (umělý) původ oblačnosti. (Klikněte na ně pro zvětšení.)

Jeden postřeh: zdá se mi, že od nedávné doby, kdy dostaly svou porci orgonitu silné vysílače jako Javořice, Kleť, Cukrák a Žižkov, což je asi tak měsíc, zmizely z obrázků našeho území vlny/ondulace/žebra nebo jak to nazvat. Ty vždycky typicky doprovázely "žlutou deku". Na dnešním snímku jsou trošku vidět na hranicích Moravy a Slovenska. Kéž by tak šly fakt do háje.

A ještě moc díky za zprávu z Brna, že tamější vysílače taky dostaly svou porci ... skvělá zpráva. Myslím, že ogiftovat vysílače je klíčová záležitost, hned potom, co si obložite vlastní okolí. Na francouzském fóru se píše, že pokud chceme přestat vidět ty různé umělé tvary oblaků, musíme ogiftovat vysílače v okruhu 300 km - to máme přes celé Česko. A mně se teď zdá, že hned jak přestanou šlehat ty své koktejly, obloha má tendenci být zdravá - pěkné naducané oblaky, nahoře zaoblené a dole ploché, a ne ty rozervané několikavrstvé cáry a rohy ...