30. května 2009

Nové varování proti GM potravinám

Ne že by se o tom u nás nepsalo. Ale zase jsme tak nějak ukolébáni ke klidu - a možná si ničíme zdraví. U nás sice tolik sóji a kukuřice nekonzumujeme, ale tohle by mohlo být podnětem k povšimnutí, co vlastně jíme.

Americká Akademie environmentální medicíny vyzývá k okamžitému moratoriu na veškeré geneticky modifikované potraviny


Jeffrey Smith, 19. 5. 2009
Dnes vyzvala Americká akademie environmentální medicíny (AAEM), aby „lékaři poučili své pacienty, lékařskou komunitu a celou veřejnost, aby se vyhýbala geneticky modifikovaným potravinám (GM potraviny), kdykoli je to možné, a aby poskytovala informační materiál týkající se zdravotních rizik.“ (i) Vyzvali k moratoriu na GM potraviny, k dlouhodobým nezávislým studiím a označení.
Výzva AAEM tvrdí, že „několik studií na zvířatech nasvědčuje vysokým zdravotním rizikům spojeným s GM potravinami“, jako je neplodnost, problémy s imunitou, zrychlené stárnutí, regulace insulínu, změny v hlavních orgánech a gastrointestinálním systému. Závěrem praví: „Mezi GM potravinami a negativními zdravotními vlivy není jen náhodný vztah. Tyto potraviny jsou jejich příčinou,“ jak se definuje dle vědeckých kritérií. „Síla spojení a důsledného vztahu mezi GM potravinami a nemocemi je potvrzena v několika studiích na zvířatech.“
Stále více lékařů již předepisuje stravu bez GM. Dr. Amy Deanová, specialistka na interní medicínu v Michiganu a členka komise AAEM, říká: “Důrazně doporučuji pacientům, aby jedli výhradně nemodifikovanou potravu.“ Odborník na alergie z Ohia, John Boyles, říká: „Vždy jsem dělat testy na alergie na sóju, ale nyní, když je sója geneticky modifikovaná, je tak nebezpečná, že říkám lidem, aby ji vůbec nejedli.“
Dr. Jennifer Armstrongová, presidentka AAEM, říká: „Lékaři pravděpodobně vidí účinky na svých pacientech, ale musejí vědět, jak se jich správně ptát.“ Světoznámý biolog Pushpa M. Bhargava jde o krok dále. Po probádání více než 600 vědeckých časopisů činí závěr, že geneticky modifikované organismy přispívají významně k tomu, že zdraví Američanů se silně zhoršuje.

Velké riziko pro těhotně ženy a kojence

Biolog David Schubert ze Salk Institute varuje, že mezi populací „je nejpravděpodobnější, že děti budou nejvíce nepříznivě postiženy toxiny a dalšími zažívacími problémy“ z GM potravin. Říká, že bez adekvátních studií se děti staly „pokusnými zvířaty“. (ii)
Zkušenost se současnými pokusnými zvířaty krmenými GM potravinami je děsivá. Když samičky krys byly krmeny GM sójou, většina jejich mláďat umírala do 3 týdnů, zatímco v kontrolní skupině krmené přirozenou sójou umíralo 10% mláďat.(iii) Mláďata krmená GM sójou byla také menší a později měla problémy s oplodněním. (iv)
Když byla GM sója podávána samcům krys, jejich varlata změnila barvu – z normální růžové na tmavě modrou. (v) Myši krmené GM sójou změnily mladé sperma. (vi) I myší embrya rodičů krmených GM měla významné změny v DNA. (vii) Myši krmené GM kukuřicí ve studii rakouské vlády měly méně mláďat, která byla též menší než normálně. (viii)
Reprodukční problémy postihují také dobytek. Zkoumání ve státě Haryana v Indii odhalilo, že většina buvolů, kteří jedli GM semena bavlny, měli problémy jako předčasné porody, potraty, neplodnost a pokles dělohy. Mnoho telat zemřelo. V USA asi dva tucty farmářů oznámilo, že tisíce prasat se staly neplodnými po pojídání jistého druhu GM kukuřice. Některá měla falešnou březost, jiná porodila vaky s vodou. Krávy a býci se také stali neplodnými, když byli krmeni stejným krmivem. (ix)
I v americké populaci stoupá počet dětí s nízkou porodní váhou, neplodnost a kojenecká úmrtnost.

Potraviny určené k produkování toxinu
GM kukuřice a bavlna jsou vytvořeny tak, aby produkovaly svůj vlastní vestavěný pesticid v každé buňce. Když hmyz požírá rostlinu, jed rozštěpí jejich žaludek a zabije je. Biotech společnosti prohlašují, že pesticid zvaný Bt - produkovaný z půdní bakterie Bacillus thuringiensis – má v historii bezpečné uživání, protože organičtí farmáři i jiní používají sprej s Bt bakteriemi pro přirozenou kontrolu nad hmyzem. Genetičtí inženýři vložili Bt geny do kukuřice a bavlny, a tak zabíjení provádějí rostliny.
BT toxin produkovaný v GM rostlinách je však tisíckrát koncentrovanější než přirozený BT sprej a je určen k tomu, aby byl více toxický. (x) Má vlastnosti alergenu, a na rozdíl od spreje se nedá z rostliny smýt.
Navíc, studie potvrzují, že i tento méně toxický přírodní sprej je škodlivý. Když byl rozptýlen letecky, aby zahubil obří moly na pacifickém severozápadě, asi 500 lidí oznámilo alergii či příznaky podobné chřipce. Někteří museli jít na pohotovost. (xi, xii)
Stejné příznaky nyní hlásí rolníci z Indie při zacházení s Bt bavlnou. (xiii)„Tento rok velice vzrostl počet lidí s vyrážkami spojenými s pěstováním Bt bavlny.“(xiv)
GMO vyvolávají imunitní reakce
AAEM tvrdí: „Mnohé studie na zvířatech ukazují významnou deregulaci imunity,“ včetně zvýšení cytokinů, které jsou „spojeny s astmatem, alergiemi a záněty“ – to vše v USA narůstá.
Podle experta na bezpečnost GM potravin dr. Arpada Pusztala jsou změny imnitního stavu GM zvířat „stálým předmětem studia“.“ (xv) I Monsantův vlatní výzkum ukázal významné změny imunitního systému u krys krmených Bt kukuřicí. (xvi) Italská vládní studie z roku 2008 také shledala, že myši měly imunitní reakci na Bt kukuřici. (xvii)
GM sója i kukuřice obsahují dva nové proteiny s alergenickými vlastnostmi. (xviii) GM sója má více než 7x více inhibitoru trypsinu – známého sójového alergenu, (xix) a testy kožní stříkačkou ukázaly, že někteří lidé reagují na GM sóju, ale na přírodní nikoli. (xx) Brzy po zavedení GM sóji do Velké Británie se alergie na sóju prudce zvýšila o 50%. Možná, že americká epidemie potravinových alergií a astmatu je způsobena genetickou manipulací.
Umírá velké množství zvířat
V Indii se zvířata pasou po sklizni na rostlinách bavlny. Ale když je pastýři nechali pást na plantážích Bt bavlny, tisíce zvířat zemřelo. Pitvy ukázaly prudké záněty a černé skvrny ve střevech a játrech a rozšířené žlučovody. Badatelé říkají, že předběžné důkazy „silně naznačují, že smrt ovcí byla způsobena toxinem. ... velmi pravděpodobně Bt toxinem.“ (xxi) Podle malé následné studie krmení v Deccan Development Society všechny ovce pasené na BT rostlinách bavlny zemřely do 30 dnů. Ty, které se pásly na přirozené bavlně, zůstaly zdravé.
V malé vesnici v Andhra Pradesh se pásli buvoli po 8 let bez problémů na bavlníkových rostlinách. 3. ledna 2008 se pásli poprvé na BT bavlně. Následující den všichni onemocněli a do 3 dnů zemřeli. (xxii)
Bt kukuřice také zřejmě může za smrt krav v Německu, koní, vodních buvolů a kuřat na Filipínách. (xxii)
Při laboratorních studiích zemřelo dvakrát více kuřat krmených Liberty Link; 7 krys z 20 krmených GM rajčaty dostalo krvácení do žaludku, dalších 7 ze 40 zemřelo do dvou týdnů. (xxiv) Monsantova vlastní studie ukázala důkazy otravy jedem v hlavních orgánech krys krmených Bt kukuřicí, podle špičkového francouzského toxikologa G. E. Seraliniho. (xxv)

Nejhorší nálezy z GMO zůstávají uvnitř nás

Jediná studie týkající se lidí odhalila, co může být nejnebezpečnějším problémem z GM potravin. Gen vložený do GM sóji se přenáší do DNA bakterií žijících v našich střevech a nadále působí. (xxvi) To znamená, že dlouho poté, co přestaneme jíst GMO, můžeme mít v sobě potenciálně škodlivé GM proteiny, které se v nás neustále vyrábí. Řečeno jednoduše, když sníte jeden lupínek vyrobený z Bt kukuřice, může přeměnit naše střevní baktérie v živou továrnu na pesticidy, možná až do konce vašeho života.
Když je zmíněn důkaz o přenášení genu na lékařských konferencích mimo USA, lékaři často odpovídají tím, že mezi jejich pacienty došlo v posledním desetiletí k obrovskému nárůstu gastrointestinálních problémů. GM potraviny tedy možná kolonizují střevní flóru severoameričanů.
Varování vládních vědců je ignorováno a popíráno
Vědci z FDA (Food and Drug Administration) varovali před těmito problémy již počátkem devadesátých let. Podle dokumentů poskytnutých právníky byl tehdy v agentuře vědecký konsensus o tom, že GM potraviny jsou z podstaty škodlivé, mohou vytvářet těžko zjistitelné alergie, jedy, genové přenosy do střevních bakterií, nové nemoci a výživové problémy. Naléhali na své nadřízené, aby vyžadovali přísné dlouhodobé testy. (xxvii) Ale Bílý dům nařídil agentuře, aby propagovala biotechnologii, a FDA odpověděla tím, že pověřila Michaela Taylora, bývalého Monsantova obhájce, aby vedl vytvoření GMO politiky. Tato politika, která funguje dodnes, popírá poznatky a obavy vědců a prohlašuje, že žádné bezpečnostní studie o GMO nejsou potřeba. Je na společnosti Monsanto a jiných biotech společnostech, aby určily, zda jejich potraviny jsou bezpečné. Taylor se později stal Monsantovým vicepresidentem.

Nebezpečně málo studií, nepostižitelné nemoci
AAEM tvrdí: „GM potraviny nebyly dostatečně testovány“ a „představují významné zdravotní riziko.“ Nebyla publikována žádná klinická zkouška GMO na lidech. Přehled vědecké literatury z roku 2007 o „možných toxických účincích/zdravotním riziku GM rostlin“ odhaluje, že „údajů z pokusů je velmi málo.“ Autor uzavírá svůj přehled otázkou: „Kde je vědecký důkaz ukazující, že GM rostliny/potraviny jsou toxikologicky bezpečné, jak tvrdí biotechnologické společnosti?“ (xxviii)
Známý kanadský genetik David Suzuki odpovídá: „Pokusy prostě nebyly provedeny a my se nyní stáváme morčaty.“ Dodává: „Každý, kdo říká, Ó, my víme, že je to dokonale bezpečné, je buď neuvěřitelné hloupý nebo záměrně lže.“ (xxix)
Dr Schubert poukazuje: „Pokud zde budou problémy, nikdy se to pravděpodobně nedovíme, protože příčina nebude vysledovatelná a mnoho nemocí se vyvíjí dlouhou dobu.“ Kdyby GMO vyvolávaly okamžité a akutní symptomy s jednoznačnou vizitkou, možná bychom měli šanci zjistit příčinu.
Přesně to se stalo během epidemie v USA koncem 80. let. Nemoc byla rychlá, smrtelná, a způsobovala pouze jednu měřitelnou změnu v krvi – přesto trvalo více než 4 roky, než se identifikovalo, že se jedná o epidemii. Do té doby zabila asi 100 Američanů a způsobila, že 5 – 10 000 lidí onemocnělo nebo se stalo trvale postiženými. Byla zapříčiněna geneticky vyrobeným druhem potravního doplňku, zvaným L-tryptophan.
Pokud jiné GM potraviny přispívají k vzestupu autismu, obezity, diabetu, astmatu, rakoviny, srdečních onemocnění, alergií, reproduktivních problémů, nebo jakýchkoli dalších běžných zdravotních problémů, možná se to nikdy nedovíme. Ve skutečnosti, protože zvířata krmená GM mají tak rozsáhlou šíři problémů, citliví lidé by mohli reagovat na GM mnoha symptomy. Je výmluvné, že v prvních 9 letech po širokém zavedení GM osiva v roce 1996 se zdvojnásobil počet lidí, kteří mají 3 či více chronických onemocnění, ze 7% na 13%.(xxx)
Aby se pomohlo zjistit, zda GMO jsou škodlivé, AAEM žádá své „členy, lékařské společenství, a nezávislé vědecké společenství, aby shromažďovali studie případů potenciálně spjatých s vlivem GM potravin na zdraví, aby začali epidemiologický výzkum za účelem zjištění role GM potravin na lidské zdraví, a aby zavedly bezpečné metody zjišťování účinku GM potravin na lidské zdraví.“
Občané by neměli čekat na výsledky a měli by se řídit radami lékařů, aby se vyhýbali GM potravinám. Lidé by se měli zdržet všeho, co obsahuje odvozeniny sóji nebo kukuřice, oleje z bavlníkových semen a řepky, a cukru z GM cukrové řepy, pokud to není označeno jako organické nebo „bez GMO“. Existuje kapesní Průvodce nakupováním bez GMO, vytvořený Institutem pro bezpečnou technologii a Centrem pro bezpečnost potravin, který lze stáhnout. http://www.responsibletechnology.org/GMFree/Non-GMOShopping/ShoppingGuideShort/index.cfm
Existují obchody s přírodními potravinami, i informace v ordinacích lékařů.
Když jen malé procento lidí si bude vybírat potraviny bez GMO, potravinářský průmysl pravděpodobně odpoví tím, co udělal v Evropě – odstranil všechny GM přísady. Takže doporučení AAEM nekonzumovat GMO může být předělem pro americkou nabídku potravin.
(Poznámky najdete v originálním textu.)

6 komentářů:

 1. Tohle komentář nepotřebuje. Jen to dokazuje fakt,že touha po zisku nezná hranic. Je smutné, že lidstvo vedou lidé, kteří hledí především na své krátkodobé zájmy.
  Proč nemáme osvícenou elitu národa?

  OdpovědětVymazat
 2. Kratkodoby zisk, dlhodoba strata. To je oc tu bezi.

  OdpovědětVymazat
 3. Autor tohoto článku taky moc nemyslí, geneticky se často upravují skoro VŠECHNY potraviny, převážně pár genů- třeba prase začne produkovat víc svalů, méně tuku a ten tuk nahradí pomocí genů na rybí tuk, který je mnohem zdravější.

  Ano, otráví se pár prasat a zvířat, jenže ty se hromadně neotravují z GM potravin, a když ano, berou nějaký šmejd. Toxin se uvolnit může, ale není to důvod přestat takové věci používat. (když byla ve zprávách ptačí chřipka, také jste jedli kuřata)

  Koukám že studie se ukazovala převážně na Američanech, kteří určitě pořád chroupou kuruřici a sóju. Sóju jedí převážně v Číně, kde bych se nedivil, kdyby každá druhá věc byla chemicky nebo geneticky upravená, i kdyby šlo o stoletý kámen.
  Neslyším, že by měla Čína problémy s reprodukcí dětí, ale Američani určitě maj problémy z kukuřice a sóji, která je geneticky upravená. Že žerou stovky hamburgerů, samé hranolky a chlastaj colu a ani jednou za život nevyjdou ven na slunce asi nemá žádný význam. Zlá kukuřice je totiž všechny vyvraždí! :DDD
  A jestli klesne reprodukce, jenom dobře. Vždyť je lidstvo přelidněné! Stačí každému páru jedno až dvě děti, ty koule fialovějící sójo-kukuřičný lupínky bych v tom případě vyházel po celý Africe, aby neměl jeden pár deset dětí pro jejich prodání do jiné rodiny a následného obdržení tří krav!


  The Illusive Man

  OdpovědětVymazat
 4. Zato Vám to "myslí" že ? pane The Illusive Man.
  ...trochu pokrouceně. Ale souhlasím s jednou věcí, lidstvo je přemnožené a měli by se všichni konečně zamyslet kam to všechno spěje.

  Hlavně že genetičtí manipulátoři a jejich příznivci argumentují nižší spotřebou chemických postřiků, opak je pravdou. Nebudu se zde dlouze rozepisovat, podívejte se na dokument "Vražedná pole" , doporučuji přečíst i souvislosti ... ke stažení zde http://feedingfactoryfarms.org/index.php?id=59

  OdpovědětVymazat
 5. Useful information shared..Iam very happy to read this article..thanks for giving us nice info.Fantastic walk-through. Iappreciate this post.

  OdpovědětVymazat
 6. I liked the post very much.Awesome article to read.Great job.Keep sharing articles like this in future too.Thanks for sharing such article full of nice stuff.A very effective blog.Enjoyed reading the content.Very good description. Good to see this post and read some of your ideas.Great shared pictures as well.

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.