29. května 2015

Putin reaguje na americké přípravy na válku


Putin změnil zákonnou definici "válečné oběti" poté, co Obama rozbil smlouvy s Ruskem 

http://www.whatdoesitmean.com/index1872.htm
May 28, 2015
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
Překlad: Orgonet


Bezprecedentní globální přípravy na válku nadále pokračují,  jak praví nová zpráva ruského Ministerstva obrany (MO) pro vnitřní potřeby Kremlu. Zpráva dokazuje, že tyto přípravy jsou nutné, protože masívní konflikt mezi Ruskou federací a silami Obamova režimu je možná nyní již „nezastavitelný“, poté, co Obama v minulém týdnu zničil dvě z posledních zbývajících smluv existujících mezi Ruskem a USA, určených k zajištění míru.

Podle této zprávy v úterý president Obama odvolal jeden ze stavů státní nouze a poté zrušil exekutivní příkaz, který zajišťoval platby za ruský uran v programu „Megatuny na megavaty“  (Pozn. Orgonet: prodej nepotřebných ruských zásob uranu získaných ze zrušených jaderných hlavic do USA, kde je tento uran používán jako palivo jaderných elektráren). 

Včera pak přikázal, aby NATO porušilo svou smlouvu podepsanou s Ruskem v r. 1997, zakazující umístění permanentních západních sil v Lotyšsku. Protože USA a EU hromadí stále více vojsk v pobaltských státech, president Putin byl „nucen“ provést dodatečné přípravy na válku tím, že: 1. podepsal rozkaz, v němž reformuloval pojem „oběť války“, 2. přikázal okamžité rozmístění jaderných střel a antibalistických systému do Kaliningradu.

Rozkaz o „válečných obětech“, který president Putin podepsal dnes ráno http://tass.ru/en/russia/797224 , jak vysvětluje smlouva, upravuje seznam státních tajemství, tím, že modifikuje větu „odhalování informací ztrát na životech v době války“  doplněním slov „a v době míru během speciálních operací“, tak, aby ruská vojska, pokud bude zapotřebí, mohla být použita „preemptivně“ proti vojskům Obamova režimu, plánujícím útok na Rusko bez formálního vyhlášení války. 

28. května 2015

Tajemné tváře v umělém bouřkovém mračnu nad Texasem

Dvě tajuplné tváře v bouřkovém mračnu nad Texasem

Totéž umělé mračno se "šlehacími vrcholy", které jsme pozorovali v článku Texas a Oklahoma: umělé záplavy 2015,  viděno zblízka na satelitním infrared snímku NASA, má dvě tajemné tváře...


Umělé záplavy a bouře v USA pokračují

Den po záplavách v Texasu a Oklahomě pokračují klimateroristé stejnou technologií, nadále hodlají bombardovat Oklahomu a další středoamerické státy bouřemi, tornády, přívalovými dešti a kroupami.
Předpověď na pátek 29. 5. 2015:


Scénář je stále stejný:  z jasné oblohy, "z ničeho", se náhle nafoukne řada "bouřkových koláčů", které se spojí ve velký systém, zahřívaný mikrovlnnou radiací. Radary v místě určení srážek vydávají silné haarpové kruhy.

Tyto včerejší bouřky přinesly nový přívalový déšť do oblasti Houstonu a východněji.


Radar ukazuje haarpové kruhy v oblasti srážek.


Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci a dají se léčit

Díky za odkaz na následující podnětný článek.

Převzato: http://www.zdravi4u.cz/alternativni-medicina/7333-rusky-profesor-cukrovka-a-rakovina-jsou-vymyslene-nemoci-a-daji-se-lecit

Ruský profesor: Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci a dají se léčit

Jméno profesora Ivana Pavloviče Neumyvakina se více než 40 let pojí s alternativní medicínou. Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci, Parkinson neexistuje, pokud máte zdravá střeva, k čemuž napomáhá gymnastika. Chůze zase zabraňuje zvýšenému krevnímu tlaku, kategoricky tvrdí tento vědec, který vytvořil medicínu pro kosmonauty.


Pane profesore, vy hlásáte nový druh medicíny.
Zabývám se pouze osvětou osobní odpovědnosti každého člověka za své zdraví. Studuji zákonitosti fyziologie, na základě kterých funguje lidský organismus. Dnešní medicína neaplikuje a nebere v úvahu tyto zákonitosti, i když bez jejich znalosti a s ohledem na ně nemůže být vyléčena žádná nemoc. V dnešní době se dává přednost tomu platit velké peníze za drahé léky a moderní aparaturu.
V Bulharsku se více než 20 let vedou spory ohledně alternativní medicíny.
Ano, v televizi nám říkají, že není možné, aby se člověk vyléčil z Parkinsonovy nemoci, přestože nemalý počet lékařů vědí, jak se věci mají. Problém je v tom, že si nikdo nepřeje změnit systém. Studují nemoci, jako tu Parkinsonovu a roztroušenou sklerózu, které vůbec neexistují.

Pozvánka: Konference Mistr Jan Hus a duše českého národa

Konference pro veřejnost MISTR JAN HUS A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA se koná v sobotu 13. 6. od 10.00 hod. v Betlémské kapli. Zdvořile prosíme každého, kdo vnímá důležitost tohoto projektu, na němž se podílejí čeští historici, a může jej byť malou finanční částkou podpořit, aby tak učinil na číslo konta zřízeného pro Nezávislá media:

č.ú.: 662282/5500
č.ú.pro platby ze zahraničí IBAN: CZ7355000000000000662282

Příspěvky určené na konferenci označte prosím heslem Jan Hus. 

Jsme v nečekaně těžké situaci, protože české firmy a společnosti, které jsme oslovili, nemají o podporu konference zájem. Čestnou výjimkou je Nadace Jana Klimenta, díky níž můžeme alespoň zčásti uhradit celodenní pronájem Betlémské kaple a vydat sborník textů.

Program již je detailně připraven včetně varhanního doprovodu v úvodu a v závěru, sborník textů, který bude pro posluchače zdarma k dispozici, jde do tisku. Zbytek nákladu věnujeme knihovnám a školám. Panelisté samozřejmě vystoupí zdarma. Organizátoři také žádný honorář nedostanou, naopak se podílejí i na přípravě pohoštění pro 300 až 400 lidí. Drahý profesionální catering jsme museli z finančních důvodů odmítnout.

Téma „Mistr Jan Hus a duše českého národa“ však nepotřebuje být ozvláštněno šampaňským a nadívanými lanýži, postačí káva, voda a na závěr víno a drobné občerstvení připravené našima vlastníma rukama. Chceme totiž, aby po celodenní konferenci lidé ještě chvíli zůstali spolu, aby zážitek dozněl.

Správce Betlémské kaple nám v podvečer otevře i vnitřní nádvoří, abychom si mohli povídat pod širým nebem v místech, kde Jan Hus před šesti staletími věřil, že národ náš přeslavný spojí v jedno.

Účastnické poplatky v symbolické výši 65 kč však nepokryjí zbytek nákladů na tak náročnou celodenní akci.
Proto se obracíme na vás, milí přátelé, a předem děkujeme každému, kdo přispěje dle svých možností k důstojnému průběhu konference.

Videozáznam všech panelů bude posléze přístupný na internetu.

Za organizátory Lenka Procházková: info@lenka-prochazkova.eu


27. května 2015

Obama: Zkroutíme ruce zemím, které nebudou dělat to, co chceme

Díky za odkaz na trefný článek.


Obama: Zkroutíme ruce zemím, které budou dělat něco jiného než chceme!
Převzato z: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/obama-zkroutime-ruce-zemim-ktere-budou-delat-neco-jineho-nez-chceme/
27. květen 2015 - 12:06

Kdyby něco podobného vyslovil Putin, byl by to ten největší zlosyn, ale prohlášení Obamy nechalo naše mainstreamové informátory v klidu, píše ve svém komentáři Lubomír Man.

Pořád mi tahle představa táhne hlavou. Co by se stalo, jaké pobouření a jaký výbuch ve sdělovacích prostředcích našich i celého světa by explodovaly, kdyby totéž, co před časem řekl pro stanici VOX prezident Obama, vyslovil ruský prezident Putin.

Jistě, ten řev by nám zalehl uši a zatměl zrak, týdny a měsíce by nám rval oči i uši, sledoval by nás jak věrný pes, a jakkoli bychom se snažili mu utéct, těžko bychom přeslechli, kamže to v reakci na násilnická a bojechtivá Putinova slova vyplula námořní flotila USA, kam odletěly jejich bombardovací letky a na která další místa se vypravily jejich pozemní jednotky. Svět by se postavil na válečné nohy, Rusko by bylo vyhlášeno zlotřilým nepřítelem lidstva a Putin nejzavilejším tyranem planety, kterého je třeba se okamžitě zbavit.

A kteréže to Obamovo prohlášení, vysloveno ovšem jakoby Putinem, by takovéto pozdvižení lidstva způsobilo? Zopakujme si je v reálu, v českém překladu i v originále.

Texas a Oklahoma: umělé záplavy 2015

Umělé záplavy historických rozměrů v USA 25. a 26. 5. 2015: Texas, Oklahoma
Sepsal Orgonet
27. 5. 2015

Státní svátek Memorial Day (poslední pondělí v květnu) se v Texasu příliš nevyvedl. Několik dní trvající přívalové deště způsobily historicky největší záplavy v amerických státech Texas a Oklahoma. (Základní informace česky např. zde, podrobně anglicky wikipedia zde.)

I tyto záplavy byly opět vytvořeny a řízeny uměle, stejně jako všechny "přírodní" katastrofy (tornáda, hurikány) posledních let v USA. Moje pozorování a videa k této "přírodní pohromě" jsou staženy z obrazovky, zdroj: http://weather.cod.edu/satrad/, z 25. a 26. 5. 2015.

(V USA se geoinženýrovalo vydatně už několik dní předtím, ono se vlastně geoinženýruje denodenně, ale na velkou akci jsou i větší přípravy. Viz video, které zachytil Jonah https://youtu.be/xri3WkKxvAw,)

25. 5. 2015 byl rychlým umělým šleháním připomínajícím výbuch vytvořen přes polovinu území Texasu gigantický "bouřkový koláč" (jak tomu odborně říkám já (:-)), na němž je patrná mnohasetkilometrová řada "šlehacích otvorů - komínů", což jsou oblasti obzvláště silného působení radiace - a jejího probublání na vrchol oblačnosti.
"Koláč" se jakoby rozšiřuje z jediného bodu (to je ta špička na jihu.), a to je  rovněž známka umělého tvoření. Šlehací řada se táhne  přes celý Texas, a uměle se šlehalo, jak je vidět, i v Oklahomě.

Vše je krásně vidět na videu (níže), ale na úvod pár snímků, aby bylo jasno, co sledovat.

Šlehací komíny v bouřkovém koláči v Texasu:37 nejnebezpečnějších potravin

Když už jsme zase u té stravy, díky čtenáři za odkaz na dobrý překlad článku. Sice nic úplně nového, ale máme to všechno shrnuto pěkně pohromadě.

Opět připomínám, že strava je důležitá a naše tělo, stejně jako náš domácí zvířecí miláček, chce, abychom mu dali, co potřebuje, a pokud možno mu nedávali to, co škodí,  ale přílišná starost až fanatický přístup k výživě nám leda může uškodit. Ono stačí dodržovat staré dobré Všeho s mírou, či Všeho moc škodí, či Zlatá střední cesta. 

Následujícími potravinami bychom se sice neměli výhradně živit, ale jejich občasné požití ve zdraví přežijeme (zejména je-li požito s chutí, bez strachu a výčitek svědomí)... Ostatně, nic ze jmenovaného ke svému životu a každodennímu stravování v podstatě nepotřebujeme. (A něco z toho je dostupné jenom v Rusku, odkud článek pochází (:-))

Nejdůležitější pro zdraví našeho těla jsou stejně ty naše negace ... můžeme jíst samé superbio potraviny a nejzdravější přírodní látky, ale pokud se přitom budeme trápit nenávistí, odporem, strachem, lítostí, tak to naše tělo prostě nemůže být zdravé...) = Orgonet =

Převzato:
http://www.chelemendik.sk/37_najnebezpecnejsich_produktov_38_fotografii_541425858.html

37 najnebezpečnejších potravín

Preložila dobrovoľná pomocníčka hnutia Dobrá sila

2015-05-27  (09:32) 

26.5.2015

V súčasnej dobe proces zvyšovania podielu škodlivých produktov dosahuje svoj vrchol. Článok  ponúka zoznam nebezpečných výrobkov, ktoré rozhodne by sa nemali konzumovať, pretože sú nebezpečné pre vaše zdravie! Toto je ukážkový zoznam produktov, ktorým by ste sa mali vyhýbať! Upozorňujeme nato, že sa nejedná o užitočné produkty, ale o značne  nebezpečné.

1. glutamát sodný
Potraviny s prídavkom E 621 (glutamát sodný) nemožno konzumovať. Pred nákupom v obchode by ste si mali prečítať informácie o zložení na obale potravín. Pokiaľ produkt obsahuje glutamát sodný, radšej si ho vôbec nekupujte. Glutamát sodný je prídavok na zlepšenie príchute. Momentálne sa už zvykne pridávať aj do výrobkov, kde by ste to neočakávali, kvôli tomu aby si obyvateľstvo na ne navyklo. Preto buďte opatrný! Je lepšie používať prírodné produkty: soľ, cukor, korenie, atď. , ale v žiadnom prípade nepoužívajte  glutamát!

1. Глутамат натрия еда, здоровье, опасность, продукты

26. května 2015

Proč se tolik propaguje sladidlo stévie?


Proč se tolik propaguje sladidlo stévie? ...
Sepsal Orgonet
26. 5. 2015

... a proč jsou tolik zdůrazňovány její výborné účinky (zdravá alternativa cukru, žádné kalorie, dobré účinky na trávení, pleť, zuby, odnaučování kouření - cigareta po stévii prý vyvolá nevolnost), zatímco jsou zamlčovány její vedlejší nepříznivé účinky (neprojeví se vždy a u každého: snížení tlaku, závratě, strnulost, nevolnost, plynatost, mírné svalové bolesti, otoky, neplodnost, rakovina)? (I když, jako u všeho, v případě umírněného požívání samozřejmě nikomu nic nehrozí ...) 


Spousta hubnoucích žen, biovyznavačů a zastánců přírodní léčby si stévii kvůli této reklamě pořídí. (I když se domnívám, že většina lidí ji kupuje spíše někomu jako "zdravý dárek", protože neznám nikoho, komu by chutnala a chtěl s ní sladit místo čehokoliv, protože chuť má hnusnější než umělá sladidla a cukr vůbec nepřipomíná...) Reklama na zdraví je mocná. Dokonce i Kofola se chtěla podbízet zdravíchtivým zákazníkům tím, že své pití sladí zdravou stévii ... ovšem současně s aspartamem (;-)))

Zájmu lidí o zdravou a organickou stravu samozřejmě využívají i elity/NWO ke svým zájmům, a v tomto případě jde o zájem depopulace. Stévie je totiž mimo jiné i prostředek snižující plodnost, a jak ukazují následující řádky, ti, kteří se "vědecky" zabývají kontrolou porodnosti, ho berou zcela vážně... Před pár dny vyšel na activistpost tento článek o stévii:

25. května 2015

Svět proti Monsantu


Svět proti Monsantu
http://www.prisonplanet.com/world-stands-up-against-monsanto-over-400-cities-protest-gmos.html
24. 5. 2015

Tisíce lidé po celém světě se připojily ke globálnímu hnutí protestů proti americkému biotechnickému gigantu Monsanto. Aktivisté z více než 400 měst vystoupili proti GMO a monopolu Monsanta na dodávky potravin.V sobotu se konal třetí globální výroční Pochod proti Monsantu (March Against Monsanto, MAM). Podle organizátorů se mělo zúčastnit 48 zemí. Klikněte zde pro velkou mapu ukazující, kde všude se konaly protesty. Organizace MAM měla zaregistrováno 452 shromáždění.Aktivisté obviňují zemědělskou korporaci z prodeje toxických chemikálií, které škodí lidskému zdraví, vodě, důležitým opylovačům plodin a životnímu prostředí celkově. Obří společnost je rovněž kritizována za svůj postoj bezpečnostním regulacím a za opozici k označování výrobků z GMO plodin. Drobní farmáři obviňují Monsanto z monopolizace trhu s osivem.

Snímky a videa z protestů z různých měst a světadílů najdete v originálním článku zde

Pochod proti Monsantu proběhl i v Praze, tisková zpráva níže: 

Dokument Hellstorm: o násilí spojenců páchaném na Němcích

Díky čtenáři za odkaz na následující.

Dokument Hellstorm

Médiá hlavného prúdu v rámci cieleného útoku USA a finančnej oligarchie na Rusko a jeho zdroje šíria informácie, aké svinstvá vraj páchala Červená armáda počas 2. svetovej vojny.
Nuž pozrite si, aké svinstvá páchali spojenci počas tejto vojny i po nej. Bude vám z nich nevoľno.
Všimnite si, ako v tomto americkom (predstavte si, nie ruskom) dokumente viackrát zaznie, že najväčšie ukrutnosti páchali židovskí kápovia, velitelia, generáli atď. Nie je na tom zrejme nič divné, keď si uvedomíme, že im odmalička vštepujú, že sú viacej ako iní, že sú nadľudia.
Spravte si názor…Publikováno 19. 5. 2015
Dokument popisuje šílená zvěrstva, které se objevila v Německu na konci druhé světové války viz:
Etnické čistky Němců
Vyhlazovací tábory kde byly zavražděny miliony z německých zajatců prostřednictvím hladovění a tupení, dehonestace!!
Stát podporoval znásilnění milionů německých žen, od 8 let do 80 let
A další zvěrstva spojeneckých sil proti německému národu....
Je to hnus
Zde je kniha na prodej:
http://www.amazon.com/Hellstorm-Death... je v angličtině...ok
PS:Já Ricimach nepopírám holocaust,nejsem nacista nejsem v žádné organizaci proti Izrael,video je informativní...
Seru na vás NSA!!!
https://radicalrevival.wordpress.com/

Válka jako koncert

Díky čtenáři za odkaz na článek.

http://www.novarepublika.cz/2015/05/valka-jako-koncert-9-5-2015-v-moskve.html

Válka jako "koncert" - 9. 5. 2015 v Moskvě


22. 5. 2015, Petr Ďoubalík, foto (screen), video, texty písní a překlady (Balada o matce, Zachraňte naše duše - V. Vysockij) - procvičení ruštiny


9. 5. 2015 se v Moskvě, po vojenské (mezinárodní!) přehlídce a dechberoucím pochodu "nesmrtelného pluku", konala ještě jedena velmi zvláštní akce: koncert, který divadelní podobou přibližoval "cesty velkého vítězství". 

Není to podívaná pro všechny. Věším na Novourepubliku záznam tohoto neobyčejného koncertu s vědomím, že pro někoho zajímavý není. Někomu by mohl být dokonce k smíchu. Dodávám tedy, že jeho sledování je opravdu, ale opravdu nepovinné. Ale věřím, že se najdou i takoví, jako já. Narodil jsem se 15 let po skončení války. Když jsem byl malý, zdálo se mi, že ta válka se odehrála už strašně dávno. Vyrůstal jsem s pocitem, hraničícím s jistotou, že se nic podobného nemůže opakovat. Jak šel čas, zjišťoval jsem, že 15 let je vlastně jen chvilička a snad jsem postupně i pochopil, jak válka vypadala, o co v ní šlo. Celou její šílenost. A také si myslím, že kdyby dopadla jinak, nenarodil bych se. Proto patřím k těm, kteří "koncert" o válce shlédli s pokorou, vděkem a dojetím.
24. května 2015

Obamův režim zmasakroval nevinné motorkáře ve Waco, TexasObamův režim zmasakroval nevinné motorkáře ve Waco kvůli strachu z Putina
May 22, 2015
Sorcha Faal a její a západní přispěvatelé
Překlad: Orgonet


Nová zpráva ruské výzvědné služby SVR pro vnitřní potřeby Kremlu dnes informuje, že Ministerstvo domácí bezpečnosti Obamova režimu (DHS) 17. května 2015 záměrně zmasakrovalo nejméně 9 nevinných motorkářských nadšenců z obav, že jeden z klubů účastnících se každoročního setkání ve Waco (Texas) by mohl být napojen na klub Night Wolves (Noční vlci http://www.nwrussia.info/)

Jak uvádí zpráva, Noční vlci jsou některým propagandistickým západním tiskem označováni jako „Putinovi Pekelní andělé“ http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/10670244/Meet-the-Night-Wolves-Putins-Hells-Angels.html a byla to jedna z prvních organizovaných skupin, které vedly boj proti sovětskému komunistickému režimu v r. 1980 http://www.divingbikers.net/thanks/night-wolves-mc-russia , vedoucí k pádu tohoto brutálního režimu, a kteří od té doby přesunuli svůj zájem na politický a sociální život Ruska, angažují se v sociálních problémech mládeže, vytvořili si blízké napojení na Kreml a přátelství s Putinem. Rovněž pomáhali chránit Ukrajinu před nacistickou vládou dosazenou Američany http://www.globalresearch.ca/the-u-s-has-installed-a-neo-nazi-government-in-ukraine/5371554 tím, že hlídkovali v ulicích Krymu s neoznačenými vojáky poslanými z Ruska, bojovali za rebely a jsou silně spjati s ruskou ortodoxní církví.

Vede je hluboce nábožensky založený Alexander Zaldostanov (aka Chirurg, původně lékař) , a 5 000 členům tohoto klubu se dostalo pochybného vyznamenání v tom, že je to jediný motocyklový klub v historii, který je sankcionován americkou vládou http://www.businessinsider.com/the-us-just-sanctioned-putins-favorite-biker-gang-2014-12 – členové mají zákaz cestovat do USA a provádět/vlastnit zde jakýkoli byznys.


23. května 2015

Žebrovitá oblačnost nad Prahou

Ahoj ORGO,
 posilam foto z Jizniho Mesta - Praha 11 foceno 20. 5. ve 21.32 hod.

At se Ti dari, 

ahoj K.

Komentář Orgonet: 
Myslím, že nejde o nic příliš významného. Výrobci počasí občas radiací "poškádlí" oblohu třeba v malém úseku, aby zjistili, zda reaguje na jejich kontrolu, a případně tam pošlou letoun doplnit chemii. Tyto vrásky je možno vidět poměrně často, pokud jsou menšího rozsahu, snadno uniknou pozornosti.
Tímto testováním vznikají i jiné nepatřičné nápadné vzory oblačnosti.


Wahington si střelil do kolena

Díky čtenáři za odkaz. Washington si strelil do kolena, to je jako česky že si podřezal větev, na které sedí (:-)))

http://www.auria.sk/blog/boj-proti-rusku-washington-si-strelil-do-kolena

Boj proti Rusku – Washington si strelil do kolena

Sú to smutné časy pre Washington a Wall Street, pretože pred 25 rokmi, pri rozpade Sovietskeho zväzu, nepochybne jediná superveľmoc sveta prudko stráca vplyv. To by ešte pred pol rokom nikto nebol predpovedal. Stojí za tým najmä konanie jediného muža: ruského prezidenta Vladimíra Putina. A to je aj skutočným dôvodom prekvapivej návštevy ministra zahraničných vecí USA, Johna Kerryho v Soči, kde mal rozhovor najskôr so svojim ruským kolegom Sergejom Lavrovom a neskôr aj so samotným »diablom« – Putinom.
Nie je to pokus o »reset«; neúspešní geopolitici Washingtonu zúfalo hľadajú lepšiu cestu, ako prinútiť ruského medveďa do kolien.
Ak chceme porozumieť tomu, prečo minister zahraničných vecí USA ponúka Putinovi olivovú ratolesť práve teraz, vráťme sa späť do decembra 2014. Vtedy bol Washington tesne pred tým, pritlačiť Rusko k zemi cielenými finančnými sankciami a prepadom cien ropy, dohodnutým so Saudskou Arábiou. V polovici decembra sa rubeľ vo vzťahu k americkému nachádzal vo voľnom páde.
Súčasne sa cena ropy zrútila na 45 dolárov za barel (cca 159 litrov, pozn. prekl.); ešte o pol roka skôr predstavovala 107 dolárov. Keďže príjmy Ruska do značnej miery závisia od príjmov z vývozu ropy a zemného plynu, a pretože ruské spoločnosti držali obrovské dlhopisy v zahraničí, situácia z pohľadu Kremľa bola pochmúrna.

21. května 2015

Tvoření umělých bouří nad Slovenskem

Souběžně s dešťovou frontou od Německa přes Česko do Polska byla navečer 20. 5. 2015 vytvořena umělá bouřková fronta s hojnými srážkami a blesky. Pár snímků:

Obr. Tvoření "bouřkových koláčů" počínajících od jednoho vnějšího šlehacího bodu (počáteční body označeny šipkou):Tytéž slovenské bouřkové koláče na "nočním snímku", který ukazuje výšku oblačnosti: nejvyšší zobrazuje červená barva.


Umělá dešťová fronta poháněná radary

Umělá dešťová fronta 19. a 20. 5. 2015
Sepsal Orgonet za přispění čtenářů

19. a 20. 5. 2015 nad naším územím procházela uměle řízená dešťová fronta, a mnozí čtenáři mi poslali obrázky "mokrých" radarových kruhů, kterými byly řízeny srážky.

Na "frontě", která se pohybovala (pohybovala není přesný výraz: oblačnost stála víceméně na místě, a po ní se pohybovaly paprsky radiace vyvolávající srážky) v relativně úzkém pruhu - zástupu (za mých mladých let byly ještě přirozené fronty, které chodily na šířku - jako řada), postupně kroužily odpovídající radary - Mnichov, Tännesberg, Drážďany a Poznaň. (Radar Brdy, ačkoliv stojí rovněž v trase fronty, se tentokrát výroby deště neúčastnil, zřejmě je opravdu právě opravován/upgradován, vydal se asi ze svých posledních sil mocným "suchým" kroužením v březnu, viz zde.(:-))))

Obr. Činnost radaru Mnichov na počátku "fronty".


20. května 2015

Co se stane, když po dva týdny jíte pouze bio? (Doplněno.)

Dost lidí zastává názor , že organická strava (česky se říká spíše biostrava) v podstatě neexistuje. Že životní prostředí je už tak znečištěné, že i tzv. biopotraviny musejí obsahovat toxiny, a o trochu víc nebo míň, to už je jedno... 
Ale přece jen, ty biopotraviny neprošly masívním "ošetřováním" pesticidy  (jako jsou herbicidy, insekticidy, fungicidy, baktericidy, a další -cidy)... a jak ukazuje následující video, v lidském organismu je to výrazně znát. 
(Další plus pro jídlo z vlastní zahrádky (biostrava odtud sice není drahá, ale zase je bohužel pracná, takže taky to není pro každého (:-))) )
= Orgonet =

Co se stane s rodinou, když dva týdny jí pouze organickou stravu 

Publikováno 4. 5. 2015

Chcete vědět, co se stane ve vašem těle, když přejdete od běžné stravy na biostravu? Sledujte toto 90sekundové video! Studie byla provedena Švédským institutem pro výzkum životního prostředí, a celá zpráva je k dispozici na  https://www.coop.se/organiceffect

K experimentu byla vybrána švédská rodina s 3 dětmi, živící se běžnou stravou, protože biostravu pokládali za příliš drahou. Před experimentem byla provedena analýza moči všech členů rodiny, byly zjištěny vysoké hladiny insekticidů, fungicidů a růstových regulátorů. Jak řekl vědec provádějící analýzu, jejich společné působení může být pro tělo nebezpečnější než každá látka sama o sobě.

Výsledky po 2 týdnech biostravy byly neuvěřitelné: téměř všechny chemikálie z moče zmizely! 

Švédská matka už nikdy nechce, aby její děti měly v těle pesticidy... 


(Anglické titulky, video je srozumitelné dle obrázků i bez překladu).Celá studie je zde: https://www.coop.se/PageFiles/429812/Coop%20Ekoeffekten_Report%20ENG.pdf

Vyjímám z ní tabulky, jak se snižovalo množství residuí pesticidů v moči po úpravě stravy z konvenční na organickou.

Dodatek Orgonet:

Jak vidíme, ke zvláště výraznému snížení residuí došlo u dětí .... záleží samozřejmě, co kdo rád papá. Tatínkovi zůstává vysoká hladina TCP (metabolit chlorpyrifosu, viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlorpyrifos), což je insekticid používaný k ochraně mnoha druhů rostlin.

Někteří se rozčilují, že sem dávám reklamu na organickou stravu, kterou si lidi stejně nemůžou dovolit, ale myslím si, že nejde o tu reklamu, ale o důležitou informaci, že změnou stravy je možno tělo výrazně až úplně pročistit od obrovského množství toxinů... 

Mnozí lidé jsou ochotni vyhazovat tisíce za různé pročišťovací bylinné kúry, přitom by stačilo pozměnit stravu a dosáhli by téhož za méně peněz ... jenže měnit stravu je pro člověka to nejtěžší na světě, já vím (:-))); prostě, naložte s informací, jak umíte (:-)))

Mongolsko je připraveno uhradit Ukrajině škody způsobené ve 13. století

http://leva-net.webnode.cz/news/mongolsko-si-dela-srandu-z-ua/

MONGOLSKO JE PŘIPRAVENO UHRADIT UKRAJINĚ ŠKODY ZE 13. STOLETÍ
19.05.2015 12:27
Aien (doplnil Orgonet)


Vláda Ukrajiny nadále obveseluje svět. Nejvyšší rada přijala usnesení "O genocidě ukrajinského národa ve 13. století zločinným režimem Mongolské říše" a zaslala vládě Mongolska oficiální požadavek na vyplacení kompenzací za zničení Kyjeva vojsky Batu-chána. Odpověď mongolské strany byla velmi vynalézavá. 

Ukrajinská chunta se rozhodla vydělat na historické "spravedlnosti". Co ovšem nečekala, byl způsob, jakým mongolský parlament dal úžasnou odpověď Ukrům na požadavek, aby Mongolsko vyplatilo Ukrajině kompenzace za OKUPACI UKRAJINY MONGOLSKÝMI HORDAMI V DOBĚ BATU-CHÁNA (Čingizchánova vnuka), tedy ve 13. století.
Je třeba říct, že Mongolové se s tím popasovali narposto skvěle. Nejprve bylo vyjádření předsedy Churalu (parlamentu) Zandaachuuyjgyna Enhbolda, který nazval rezoluci UKRů smíchotvornou a propagandistickým klišé Ukrajiny ve vztahu k Mongolsku.

Obamovo zděšení: Putin vyčistil Kreml od zednářských agentů


Obamovo zděšení: Putin vyčistil Kreml od zednářských agentů
http://www.whatdoesitmean.com/index1869.htm
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
May 18, 2015
Překlad: Orgonet


Zlověstná zpráva připravená ruským Úřadem presidenta (ÚP) pro vnitřní potřeby Kremlu dnes informuje, že president Putin 8. května propustil z Kremlu vysoce postavené představitele http://tass.ru/en/russia/793750 ruského Ministerstva vnitra, Ministerstva emergencí, Vyšetřovacího výboru a Federálního úřadu pro kontrolu léků proto, že tito dříve důvěryhodní členové zpravodajských služeb byli spojeni s radikální černozednářskou tajnou policií, vytvořenou presidentem Obamou ke svržení americké vlády.

Podle zprávy ÚP se ruská Federální výzvědná služba (SVR) dozvěděla o této tajné černozednářské policii poprvé 30. dubna, kdy jedna z agentek této organizace jménem Tunisia Davis se dostavila do archívu velvyslanectví Ruské federace v USA (na Wisconsin Ave., NW, Washington D.C.), představila se hlavnímu kancléři jako vnitřní domácí zpravodajská agentka Spojených států a varovala, že Obamův režim plánuje "bezprostřední incident" pod falešnou vlajkou za účelem vyvolání globální války a masového povstání v rámci samotné Ameriky, předala kancléři "rozsáhlý" balík dokumentů NSA (National Security Agency), které dle jejího vyjádření dokazují její obvinění, a poté odešla bez dalších komentářů. (Viz http://www.whatdoesitmean.com/index1867.htm, česky http://orgo-net.blogspot.cz/2015/05/agentka-fbi-predala-rusku-dokumenty-o.html    )

Jak jsme již dříve informovali, po předání dokumentů NSA hlavnímu kancléři byla Davisová následně zadržena v hlavní budově CIA v Virginii, vzata do vazby, bylo jí upřeno právo dostavit se k soudu a byla umístěna na Obamův příkaz do psychiatrické nemocnice.

19. května 2015

Díky za příspěvky


Děkuji velice všem čtenářům, kteří zaslali příspěvky na můj účet, někteří nad mé očekávání opravdu štědré, a k tomu ještě vlídná a milá povzbuzení.
Jak koukám, sešlo se mi takto už 8 900,- , tak to už snad rodina nebude frflat na můj nový (nejlepší) avast... (:-))))


MUDr. Eleková lékařkou roku

Díky čtenářům za odkaz! 
Tribuna lékařů a zdravotníků si "nedovolila nezveřejnit" fakt, že známá rebelující "antiočkovací" lékařka se stala Lékařkou roku!!!

http://www.tribune.cz/clanek/36043-pacienti-zvolili-lekarem-roku-ludmilu-elekovou

Pacienti zvolili lékařem roku Ludmilu Elekovou

14.05.2015 11:36
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
V anketě Lékař roku v kategorii Praktický lékař zvítězila známá odpůrkyně očkování MUDr. Ludmila Eleková. Redakci MT to potvrdil Jiří Hlaveš z Unie pacientů, která anketu vyhlašuje. MUDr. Eleková je praktická lékařka z Prahy, která se zabývá také homeopatií.

„Očkovat není nutné žádné děti. Byla bych ráda, kdyby lidé konečně pochopili, že je irelevantní bavit se o závažnosti nemoci jako o kritériu vhodnosti očkování. I u závažných nemocí platí, že očkování proti nim oslabí imunitu proti všem infekcím, včetně té, proti které se očkuje.“

Pochod proti Monsantu 23. 5. 2015

Přišlo mailem:

V sobotu 23.5.2015 od 14h v Praze na Andělu v prostoru před bankami na jižní straně náměstí bude začínat již 3. ročník Pochodu proti Monsantu. Jedná se o celosvětovou akci, která se koná ve stovkách měst na všech kontinentech. Firma Monsanto má sídlo ve Spojených státech amerických a tak bude pochod končit před americkou ambasádou, tak jako přede dvěma lety.


Chemicko-technologický gigant Monsanto má svou pobočku i v České republice v Brně. Mezi produkty nabízené v Čechách patří především herbicid RoundUp a GMO plodiny: kukuřici a řepku olejnou. Celosvětově však nabízí velké množství chemických produktů, jako např. aspartam a mnoho dalších geneticky modifikovaných plodin.
V oblasti pěstování GMO plodin je pochopitelně velmi podezřelá skupina Agrofert patřící Andreji Babišovi, avšak informace o tom, zdali GMO plodiny v tuto chvíli skutečně pěstuje, jsou spekulativní. Je to však velmi pravděpodobné.Firma Monsanto se dá považovat už od svého založení za jednu z nejnebezpečnějších a nejškodlivějších světových korporací, jejíž firemní politika se zdá být primárně zaměřena na globální zničení životního prostředí a lidského zdraví, přičemž finanční profit je pouze nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout. Je tomu tak proto, že prakticky všechny produkty, které od počátku své existence vyrábí, životní prostředí a lidské zdraví vážně poškozují, přičemž je veřejnosti vždy předkládán opak.

Přichází Washington k rozumu?

Přichází Washington k rozumu?

http://www.prisonplanet.com/is-washington-coming-to-its-senses.html

Paul Craig Roberts
Prison Planet.com
May 16, 2015
Překlad: Orgonet


Hodně se spekuluje o kvapné návštěvě státního tajemníka Johna Kerryho v Rusku po zdařilých oslavách vítězství 9. května. Kerry sice ignoroval oslavy 9. května, ale do Ruska jel a Putin svolil, že ho 12. května přijme.

Jak jde čas, vidíme, že Kerry 9. května sice ignoroval oslavy, ale o 3 dny později již kritizoval washingtonský loutkový režim na Ukrajině. (Pozn. Orgonet: psaly i novinky.cz: Kerry kritizoval Kyjev.)Dle toho, co je zatím známo, je možným vysvětlením, že Washigton opět přichází k rozumu. 


18. května 2015

Pražská O2 aréna zpívá ruskou hymnu - umí to někdo vysvětlit?

Díky čtenářům za odkaz na trefný článek z Aeronetu.

Pražská O2 aréna zpívá ruskou hymnu – umí to někdo vysvětlit?

17. 5. 2015
Na semifinálový zápas USA-Rusko přišlo cca 15 tisíc lidí. Rusko vyhrálo 4:0 a ač jsem mu fandila nejen hokejově, přišla mi přinejmenším zvláštní jiná věc: že totiž celá pražská hala fandila Rusku a v závěru zpívala ruskou hymnu, až to vypadalo, jako by Rusko hrálo doma! Zatímco americké fanoušky aby jeden s lucernou hledal (však také když čt nějakou skupinku našla, udělala na ni dlouhý záběr). Ale ať mi někdo vysvětlí, jestli je možné, aby Rusko skoupilo všech cca 15 tisíc vstupenek a zajistilo si tak neúčast Čechů, Slováků či severských a jiných milovníků hokeje v publiku.
Pokud to možné není, tak ať mi někdo vysvětlí, proč po Ostravě i Praha fandila Rusku a nikoliv USA. Zajímá mě to, protože tento server (a nejen tento) je označován za kremelskou hlásnou troubu, zatímco český národ je podle všech průzkumů antiruský. Ale podle včerejšího publika to vypadalo, že hlásnou troubou Kremlu je celá pražská ČEZ aréna, tak z toho mám dilema, jestli 1) český národ je opravdu tak antiruský, jak to média tvrdí, 2) jestli tzv. proruské weby odvádějí tak „dobrou práci“, že ovlivnily i pražské hokejové publikum anebo 3) jestli to není tak, že český národ pořád ještě má vlastní rozum, bez ohledu na nějaké „proruské“ weby…. Předem děkuji za každý názor, který mi to vysvětlí.

16. května 2015

Chemtrails přitahují pravoúhlou frontu do Evropy

Řízení počasí 16. 5. 2015

Od Británie je tažena do střední Evropy další pravoúhlá umělá fronta, které je z vnější strany pravéo úhlu "pomáháno" v pohybu nastříkanými chemtrails, které vytvářejí nižší tlak a způsobí "přitažení fronty" do oblasti nižšího tlaku.Celková situace: červená šipka ukazuje místo nastříkání chemtrails pro usměrnění fronty.
15. května 2015

Ještě k článku Hitler je gentleman: to už máme dva podvrhy

Protože ke mně přišlo dosti nazlobených hlasů ohledně zdejšího uvedení textíku Hitler je gentleman, odpovím aspoň jednomu za všechny.

Dobrý den,

Předem chci ujasnit,že tuto zprávu vedu v přátelském, nikoli útočném tónu. Včera mě však ale opravdu zvedl ze židle váš poslední příspěvek s názvem Článek Hitler je gentleman se našel. Hned na úvod chci říct, že já osobně prezentuji trochu odlišný názorový proud, než ten, kterému vy říkáte alternativní. V překladu je to samozřejmě proruský vs. proamerický. V zájmu zachování objektivity ale tak nějak sleduji obě strany. Proto si myslím, že že opravdu nejsem předpojatý, prostě jsem si jenom vybral.Zpět ale k vašemu příspěvku. Když jsem si ho rozkliknul, odhalit že je to jasný fake mi trvali pár sekund. A také mě to během těch pár sekund dohnalo k napsání tohoto mailu. Máte totiž velký okruh čtenářů, kteří také mají sklon k jakémusi přivlastňování si toho, co se hodí do krámku. Tím tady napomáháte k vytváření nějakého falešného mediálního obrazu. A to je docela vážné. Já samozřejmě proti vaši činnosti nic nemám, však také žijeme v demokratické společnosti, kde každý může publikovat své názory, jsou-li v mezích zákona. Z vašich příspěvků mám ale pocit. že aby byl publikován, stačí mu splňovat jedno z těchto kritérii. Musí být proruský, protiamerický, nebo nějak podporovat našeho prezidenta. Když jedno z toho splňuje je článek publikován bez jakéholiv ověření. Jak jsem se mohl předvědčit u výše zmíněného příspěvku.

Historie naruby: Evropané si myslí, že jejich kontinent osvobodili od nacistů Američané

Historie naruby: Evropané si myslí, že jejich kontinent osvobodila ve 2. světové válce americká armáda
http://rt.com/news/253753-europeans-wwii-victory-poll/
Published time: April 28, 2015 16:47
Překlad: Orgonet


Pouhých 13 procent Evropanů si myslí, že vedoucí roli při osvobození Evropy od nacismu během 2. světové války hrála Sovětská armáda, jak odhalil nedávný průzkum, kterého se zúčastnilo více než 3 000 lidí ve Francii, Německu a UK.  Průzkum byl proveden od 20. března do 9. dubna 2015, a vedla ho britská agentura ICM Research Agency pro Sputnik News  . Většina respondentů – 43 procent – řekla, že hlavní roli při osvobození Evropy hrála armáda Spojených států. 

14. května 2015

Radarové zobrazení projektu Opera: všechny radarové kruhy bez cenzury

Díky čtenářce, která mi poslala odkaz na video sestavené pozorovatelem v Německu na téma bouřek 13. 5., které jsme tu také pozorovali. (Viz článek Pravoúhlé bouřky.)

Na videu jsou zachyceny na různých satelitních a radarových zobrazeních různé evidentní umělé manipulace při tvoření bouřek, video je cenná dokumentace (protože snímky na zdrojích během pár hodin mizí v propadlišti dějin), ale je bez komentáře a poměrně dlouhé, takže spíš pro zkušené sledovatele, kteří budou rozumět.

https://youtu.be/X6A1CI21o7ITakže, využijme z něho k poučení alespoň o jedné věci, a tou je radarové zobrazení projektu Opera sdružení Eumetnet, které je veřejně vystaveno na polském meteorologickém serveru Pogodynka. Je totiž (asi zatím) necenzurováno, nebo jen málo, takže jsou na něm vidět různé ty radarové kruhy po Evropě, které jsou na radar.eu většinou vymazány, málokdy tam něco zůstane ...

Odkaz: http://www.pogodynka.pl/radareuro

Stačilo dvakrát za den zabrousit na odkaz a už máme fůru kruhů z Evropy (na 3. snímku je vidět, jak se činí i slovenský radar Malý Javorník (:-))) ):

Článek "Hitler je gentleman" se našel. Hon na Zemana a jeho souvislost s americkým velvyslanectvím.

Orgonet v listopadu 2014 přetiskl článek z Aeronetu: Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví: Na konci má být Babiš a dostavba Temelína.
http://orgo-net.blogspot.cz/2014/11/hystericka-kampan-proti-zemanovi.html
Již tehdy bylo jasné, odkud vítr fouká...

Hon pokračuje, a jeho formy využívají aktuální situace, a Zeman je právě teď démonizován za očernění novináře Peroutky, který dle něj napsal článek Hitler je gentleman. Aféru  ostatně znáte z běžného tisku.

A vida, i já mám škodolibou radost, že výrok Peroutky se našel.  Díky čtenáři za odkaz:

Anonymní13. května 2015 22:36
Trochu mimo, ale výrok Peroutky se našel :-D http://teplickykuryr.info/news.php?extend.8716 pan prezident nekecá, má sloní paměť :-) To jsem zvědav na reakce mediííí :-D

Printscreen z Teplického deníku:
A ještě jedna výborná souvislost, díky čtenáři:

Zdravím Orgonete,

Dnes jsem náhodou narazil na rozhovor lékaře p. Stránského..
Už od první chvíle mi připadal celý rozhovor podjatý a nenápadně namířený proti Miloši Zemanovi přes jeho zdravotní stav..p. Stránský má navíc zřejmý americký přízvuk...Tak jsem si vyhledal životopis a ajhle.. 
Napojení na Ameriku a její velvyslanectví je celkem zřejmé..Tak nevím, je to náhoda?..

s pozdravem Ondřej J.


Dodatek Orgonet:

MUDr. Stráský ve zmíněném rozhovoru říká toto:

Stránský: Zemanova diagnóza? Ohrožen je prezident i stát

"1. 5. | Věřím, že Zeman si skutečně myslí, že stále nenalezený Peroutkův článek skutečně četl, je to součást jeho neurologické diagnózy, říká profesor neurologie a vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský"(:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))13. května 2015

Pravoúhlé bouřky 12. a 13. 5. 2015

Pravoúhlé bouřky 12. a 13. 5. 2015
Sepsal Orgonet
Zdroj snímků: http://radar.bourky.cz/

I když noc mnohé manipulace počasí skryje před satelitním zobrazením, radarové zobrazení je může prozradit...

Bouřky, které přecházely v noci od Německa přes naše území, byly organizovány do pravoúhlých vzorců ... bouřkový obdélník se přes území ČR pomalu roztahoval ... jak to ta příroda dokáže? (:-))) Bez pomoci klimateroristů (= geoinženýrů) by to dokázala těžko...Chemtrails: co na to "kostolná myš"

Díky všem, kteří jste mi poslali svá pozorování a fotky chemtrails, ale je toho v poslední době tolik, že to nestačím zpracovávat ... nicméně mě těší, že si všímáte a učíte své okolí... Snad postupně to použiju.
Dneska aspoň jeden "svérázný" příspěvek od čtenáře či čtenářky, co si říká "kostolná myš" . Možná to není úplně srozumitelné, ale já vím, že ví, o čem mluví.  Členění na odstavce pro lepší srozumitelnost je ode mne (:-))) 
= Orgonet =

čau, kukni si toto. pusti si to v serii za sebou rychlo. 

(Pozn. Video sestavil Orgonet z fotek zaslaných čtenářem, možná to není dost rychlé...)
https://youtu.be/16KrBIIqax4


je divné čo už robia na Zemi. keď chceš to zverejni, alebo si nechaj pre seba. ale na tomto videu vlastne sú dve obrovské akokeby elektródy, ak si to pustís rýchlo za sebou, uvidíš dve tyče ktoré sa pohybujú na východ pozvolne. je to od času 06,00 - 13,00 hod. je to ohromne veľké. pozostatky v taktom nasiaknutej "deke" vydržali az do 14,00  a celé je to asi príčinou toho mohutného zhluku oblakov ktorý tam už bol pred úsvitom cca  03,00 . celé to začalo tým " nástrekom" asi o 05,00 hod, 

v posledných nociach postrekovali ako diví, videl som to pri svite mesiaca. nie je tomu koniec. a stále sa postrekuje viac a viac. tieto tri lietadlá no, ak jedno rozpráší dajme tomu 10m3 stlačenej "zmesi" tak dokopy to máme peknú jarnú nádielku pre strednú a časť východnej deje sa toho veľa . deje sa už niečo veľké. a už je to všade vidieť.