6. května 2015

Deagel.com: Demografická a ekonomická předpověď na rok 2025

Orgonet byl upozorněn na zajímavé nezávislé statistické stránky Deagel.com, které přinášejí každoroční ekonomické i demografické srovnání zemí světa, a navíc předpověď na rok 2025.

Předpověď bude pro mnohé šokující. Například Američané jsou šokování, že populace USA by měla za příštích 10 let klesnout z 318 miliónů na 64 miliónů!!!, a hrubý domácí produkt USA má klesnout ze 17 triliónů na 882 miliard dolarů, čímž USA klesnou z 1. místa na světě na 13. místo... Pro Českou republiku to také nevypadá růžově (z 11 na 7,7 miliónu obyvatel, HDP má poklesnout z 200 na 150 miliard), ale některé (asijské, latinskoamerické) země budou vzkvétat...

Mnohé z údajů se zdají neuvěřitelné (ale zase ne natolik neuvěřitelné, aby nemohly býti zde zmíněny...) Však změny očekáváme, že ... 

Po přečtení Odpovědí na dotazy (viz níže) mnohé připadá spíše pravděpodobné...

Překládat to nebudu, k porozumění stačí i skrovná znalost angličtiny a slovník... 

= Orgonet =


Pořadí zemí v roce 2014 (řazeno dle GDP - hrubého domácího produktu) 
Zdroj: http://www.deagel.com/country/
(Printscreen na ukázku. Kliknutím zvětšíte.)
Vysvětlivky: Population: Počet obyvatel, GDP: Hrubý domácí produkt, Mil. exp. Vojenské výdaje, PPP parita kupní síly.(Ukázka - printscreen:)Kliknutím na stát dostanete více údajů, napři. údaje pro Českou republiku v porovnání se světem (vpravo), dole předpověď na rok 2025):
Poznámky k předpovědi na rok 2025: 
Překlad: Orgonet

K předpovědím zemí je mnoho otázek, zejména ohledně USA. Nebudou zodpovězeny každá zvlášť, ale níže můžete najít vysvětlení, názory a reflexe, tak stručně, jak je možné.

Většina ekonomických a demografických dat použitých pro vytvoření předpovědí je dostupná skrze instituce jako CIA, IMF, UN, USG, atd. Nejvýznamnější data můžete vidět na stránkách jednotlivých zemí. Je zde i malá část dat pocházejících z různých stínových zdrojů, jako internetoví guruové, nepodepsané zpráva a další. Ale všechny tyto zdroje jsou z internetu a jsou veřejné alespoň pro menší počet lidí. Například, před několika lety čínská hodnotící agentura Dagong publikovala zprávu analyzující fyzickou ekonomiku USA ve srovnání s Čínou, Německem a Japonskem. Závěr byl, že americký hrubý národní produkt (GDP) je něco mezi 5 až 10 triliony dolarů, nikoliv 15 trilionů dolarů, jak bylo oficiálně oznámeno americkou vládou. Domníváme se, že oficiální data, zejména ekonomická, poskytovaná vládami, jsou do jistého stupně falešná, vymyšlená nebo překroucená. Historicky je známo, že bývalý Sovětský svaz vyráběl falešné statistiky léta před svým kolapsem. Západní i jiné země si rovněž dnes vymýšlejí svá čísla, aby zakryly skutečný stav věcí. Jsme si jisti, že mnozí lidé najdou statistiky ze svých zemí, které dle jejich osobní zkušenosti jsou těžko uvěřitelné nebo jsou tak optimistické, že možná patří nějaké jiné zemi.

Navzdory „kvalitě“ číselných dat je v nich i jistý typ „kvality“, který nemá přímý překlad do číselných dat. Mnapříklad, kmen Eboly z r. 2014 měl úmrtnost 50-60%, ale zkuste si představit, co by se stalo, kdyby byla pandemie Eboly, při níž by byly nakaženy statisíce či milióny lidí. Dosud se infikovaným lidem dostalo intenzívní péče s antivirálními léky a dýchacími přístroji, ale zejména hojné lidské pomoci od lékařů a sester. Při pandemickém scénáři by taková péče nebyla dostupná pro většinu nakažených, což by vedlo k dramatickému nárůstu úmrtí na 80-90%. Faktor „kvality“ je v tom, že počet úmrtí by mohl stoupnout na oněch 80-90%, namísto uváděných 50-60%. Samo číslo není důležité; relevantní je fakt, že scénář se může vyvinout daleko za původní podmínky, z původních 50% až na více než 90%. Mimochodem, pandemie i jaderná válka jsou zahrnuty v předpovědi.

Klíčovým elementem k pochopení procesu, že USA vstoupí do následující dekády, je migrace. V minulosti, zejména ve 20. století, byla klíčovým faktorem imigrace, která umožnila USA vzestup až na nynější kolosální stav, protože přinesla veškeré výhody demografické expanze, podporující expanzi kreditů a příliv mozků ze zbytku světa ve prospěch Spojených států. Kolaps západního finančního systému smaže životní úroveň americké populace, protože ukončí Ponziho schémata jako například burza a penzijní fondy. Populace dostane tak tvrdý náraz, že začne fungovat migrační mašinérie, a to opačným způsobem, a bude stále zrychlovat díky řetězovému efektu, což povede k zániku USA. Tato nevídaná situace pro USA se rozvine sama o sobě v kaskádě vzorců a bude mít bezprecedentní a devastující účinky na ekonomiku. Přenášení zaměstnanosti do zámoří zcela jistě bude ukončeno s tím, jak se mnohé americké korporace přesunou za moře a tím se stanou zahraničními korporacemi!!! Předpovídáme, že významná část americké populace bude migrovat do Latinské Ameriky a Asie, zatímco migrace do Evropy, trpící stejnými neduhy, nebude významná. Nicméně úmrtnost bude hrozivá. Vezměte v úvahu, že obyvatelstvo Sovětského svazu bylo chudší než jsou Američané dnes i tehdy. Bývalé státy Sovětského svazu trpěly v 90. letech významným nárůstem úmrtnosti a ztrátou státní hrdosti. Dalo by se říci „dvojnásobná pýcha, dvojnásobný pád“ ? Ani nápad. Americká životní úroveň je jedna z nejvyšších, mnohem více než dvojnásobná, než měli Sověti, a k tomu přistoupí úbytek ekonomiky služeb, která odejde společně s finančním systémem. Až penzisté uvidí, jak jejich penze mizí před očima, a nejsou žádná zaměstnání ve službách, umíte si představit, co se bude dít. Mladí lidé mohou alespoň migrovat. Ale v populaci nebylo nikdy tolik starých lidí jako je teď. V minulých staletích lidé měli štěstí, když se dožili 30 či 40 let. Americký pád bude daleko horší než ten v Sovětském svazu. Souhra několika krizí bude mít devastující účinek.

Demografická krize v zemích bývalého Sovětského svazu trvala přes dvě dekády, pokud přijmeme, že skončila začátkem této dekády (po 2010). Demografická krize zasáhne svět v blízké budoucnosti a bude trvat pravděpodobně mezi 3 a 8 dekádami, což bude více či méně záviset na technologických průlomech a otázkách životního prostředí. Poté je pravděpodobné, že množství populace bude „zmrazeno“ a bude zůstávat stejné po velmi dlouhou dobu. Předpovědi počtu obyvatel v zemích odrážejí poměr narození a úmrtí a také migrační pohyb. Mnohé země navýší svou celkovou populaci díky přistěhovalectví, zatímco jejich původní populace se může zmenšit.

Během minulých dvou tisíc let jsme byli svědky toho, že západní civilizace vystavěná kolem Středozemního moře se přesunula do severní Evropy a poté v polovině 20. století se posunula po Atlantické ose a v minulých 30 letech byla soustředěna ve Spojených státech. Dalším pohybem dojde k tomu, že centrum civilizace bude v Asii, zejména v Rusku a v Číně. Historicky změna v ekonomickém paradigmatu vedla k úmrtnosti, která niž mainstreamoví historikové málokdy upozorňují. Když došlo v Evropě k přesunu lidí z venkovských oblastí do velkých měst, mnozí lidé nebyli schopni přijmout nové paradigma a zabili se. Zabili se psychologickým faktorem. To vám mainstream neřekne, ale je to pravda. Nová krize přidává staré známé vzorce k novým.

Je nám líto, že mnohé naší předpovědí zklameme. Od začátku předkrize v roce 2007 je to stále horší a horší. Už bylo řečeno, že tyto webové stránky nejsou výdělečné, ale jsou vytvořeny v našem volném čase, a naše informace a služby poskytujeme tak, jak jsou, bez dalších vysvětelní a/nebo záruk. Nejsme spojeni žádným způsobem s žádnou vládou, organizací či institucí. Nejsme kulty smrti ani satanské kulty ani dealeři zbraní, jak někde koluje po internetu. Vezměte v úvahu, že předpověď není nic jiného než model, a může být chybná či správná. Není to ani Boží slovo ani magický nástroj, umožňující předvídat budoucnost.

Sunday, October 26th, 2014


Dodatek Orgonet: 

Jedním ze závěrů z výše uvedených dat může být, že veškerá agenda NWO, o níž si myslíme, že je určena k depopulaci světa, je v podstatě zbytečná. Světová populace se redukuje přirozeně.

Viz též článek Vítězslava Kremlíka: Problém přelidnění planety se vyřeší sám
http://orgo-net.blogspot.cz/2013/04/problem-prelidneni-planety-se-vyresil.html


6 komentářů:

 1. Pokud chcete opravdu vědět, kolik obyvatel skutečně na planetě je, tak si klikněte v překladači na tento odkaz: http://youryoga.org/video/ne7ml.htm

  OdpovědětVymazat
 2. Tak především, je docela přirozenou zákonitostí, že když je impérium na vrcholu své moci (už se nemůže více rozrůstat aneb stagnuje) blíží se jeho zánik . Takto zanikly všechny říše před Ussa. A spolu s němi odešla i veškerá tvorba. Nejlepší příklad je opravdu právě Sovětský svaz. Vše, co bylo vytvořeno tímto impériem, zaniklo. Není vůbec třeba řešit, co bylo příčinou, jak zanikl. Zákon všehomíra (zákon Boží) je neoblomný. Co má padnout, to padne a člověk tomu nemůže zabránit.
  Stejně tak rozpínavost monarchie. Typický příklad Rakousko-Uherska. Lid strádal, nezaměstnanost, nespravedlnost, absurdní zákony, V obou a v dalších případech by básník napsal : "Nesnesitelnost bytí".
  Ve všech případech platí, již ze zákonu všehomíra, že když už není co požírat, blíží se úmrtí, pády. Ale to je totéž, jako neschopnost dalšího růstu.
  Veškeré pády impérií s sebou semlely i jejich vůdce, vládce, poskoky. A právě proto, že impérium se dnes rozkládá přes většinu zemí na zeměkouli ( i Evropské státy jsou jejich součástí) , logicky to tedy semele i nás.
  Tabulky viz výše není nutné brát vážně. Veškerá čísla vychází z čísel momentálního stavu. Tedy tzv. koeficienty. Řekněme, panstvo 1% by si rádo přálo aby počty otroků klesaly. Avšak, kdo by si v roce 1988, v době kdy státní pokladny mělo peněz na školství. zdravotnictví i na důchody na 10 let dopředu, že za 5 let bude stát zadlužený až po uši a na důchody se bude muset vzít první státní půjčka. Kdo by si pomyslel, kdo by uvěřil ?!
  A tak tedy platí, že člověk míní, pánbuh mění. Zdraví srdečně

  dan.

  OdpovědětVymazat
 3. Evropa znovu dostala důležitá znamení. Poslední znamení bylo v těchto končinách před 2. světovou válkou. Zajímavý článek s fotografiemi najdete:
  http://prvopodstata.blog.cz/1505/po-cely-zivot-by-lide-meli-davat-pozor

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já tam na tom přiloženém foto v místě oné rudé skvrny (to, co údajně vytéká z té utržené hory) vidím 5 démonických hlav a pod nimi jednu hlavu mimozemšťana (šediváka). Tak nevím, zda je to přirozené, démonické nebo uměle vyvolané (haarp, eiscat, TTs apod.globalteroristická hejblátka těch"za oponou").

   Vymazat
 4. "Jedním ze závěrů z výše uvedených dat může být, že veškerá agenda NWO, o níž si myslíme, že je určena k depopulaci světa, je v podstatě zbytečná. Světová populace se redukuje přirozeně"
  Toto tvrzení je chybné. Do redukce světové populace, do lidského života, do reinkarnace i do dalších věcí silně zasahují temnáři, zejména jejich elita nepocházející odsud. Jinými slovy to jsou inteligentní mimozemské bytosti nepřátelské vůči lidem i přírodě na zemi, každá kytka i papoušek jim vadí. Neřkuliv člověk. Jejich poskoci v lidských tělech mají zvláštní práva zacházení, ale ve své podstatě to jsou také otroci. Tyto předpovědi k r. 2025 jsou prakticky zbytečné a ignorantské; protože jejich autoři neberou ohled na celou řadu zásadních věcí - zřejmě o nich nevědí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak nám něco zajímavého povězte :-)

   Vymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.