4. května 2015

Svět ovládá světovláda

Díky čtenáři za zaslaný článek. Výborně shrnuto. = Orgonet =

Jak ovládnout svět!
Oldřich Lukáš

Svět ovládá Světovláda! Pouhá konspirační teorie, nebo realita mnohem reálnější než tušíme? Z nezávislých informačních zdrojů k nám občas doputují informace o tom, že v pozadí světových událostí stojí neznámý režisér s neomezenou mocí a kapitálem, avšak s nepatrným sociálním cítěním, neřku-li soucitem a ohleduplností. Tedy kdosi s velkým mozkem, zatvrzelým srdcem a zcela zakrnělou duší. Indicií, ba i důkazů, že i „na tomto šprochu může být pravdy trochu“, přibývá. Velmi signifikantním rozměrem této problematiky se stává naprostá informační blokáda tohoto tématu ze strany oficiálních médií; po hořkých zkušenostech s těmito ideologickými velkovýkrmnami plnými nestoudných lhářů chrlících zvrácené sugesce si můžeme být téměř jisti, že co uvrhnou do informační klatby, to obsahuje pravdu náramně nebezpečnou našim morálně nemocným mocným. A právě Světovláda je pro naše presstituty stejným tabu jako Area 51 pro občany USA. Zdá se, že v pozadí většiny megalumpáren skutečně stojí bezohlední jedinci, kteří si už dávno zodpověděli existenční otázku „Být či nebýt?“ způsobem jim vlastním.
Přeskočme však temnou historii (Chazary, Rockefellery, Rothschildy, Morgany a další) jakož i tajné organizace nejmocnějších lidí světa (zednáře, Bilderberg, Trilaterární komisi, Římský klub apod.), dokonce i Vatikán, americkou Federální banku, Mezinárodní měnový fond a nadnárodní zločinecké organizace! Ignorujme i jejich věrné poskoky u nás (kolaboranty, vlastizrádce a nenasytné chamtivce v naší politice), neztrácejme čas popisováním „zásluh“ Vondry, Schwarzenberga, Bělobrádka, Teličky, Dienstbiera, Kalouska, Bendy, Duky, Němcové a dalších našich elitářů! Pro tentokrát se zaměřme jen na zničující strategii samotnou, na cíle šílených vládců světa, na jejich projevy v současném dění a v našem každodenním životě!
Abychom ji však pochopili, musíme opustit náš pohled na život, naše hodnotové priority, na etické pilíře naší civilizace. A tak si zkusme představit, že už máme všechno. Absolutně všechno! K tomu navíc gigantické bohatství v bankách, které už ani nedokážeme proinvestovat, abychom měli ještě víc. Začínáme věřit, že svět je jen náš, že my jsme jeho vlastníky a máme právo rozhodovat o tom, co se s ním bude dít. Jenomže je tu 7,5 mld lidí, kteří konzumují „naše“ přírodní a potravinové zdroje, ničí „náš“ vzduch a „naše“ oceány, zabírají nám „náš“ životní prostor, ohřívají „naši“ planetu, stěžují si na platy v „našich“ továrnách atd. Co s tím? Právě proto musíme s hrstkou podobně smýšlejících samozvanců dát hlavy dohromady a vymyslet, jak to zařídit, aby se vše vyvíjelo, jak potřebujeme, aniž by tupí občané (podlidé) všech zemí vytušili, co se to vlastně děje.
Nejprve musíme nastartovat přísně utajenou a dobře maskovanou genocidu, jejímž výsledkem bude zredukování celosvětové populace ze současných 7,5 mld na 0,5 až 1 mld lidí; toto množství plně postačí k zajištění naší existence, více otroků netřeba, byla by to zbytečná zátěž. Otroky se však stanou jen ti, kteří nám budou vděčni za to, že jim umožníme otrocky pracovat a necháme je přežívat (ovšem jen do důchodového věku, jako penzisti jsou nám k ničemu); ponecháme jim ovšem iluzi svobody (cestování, nákupy, řečičky, sňatky, výběr škol a zaměstnání apod.), aby je náhodou nenapadly nepěkné věci.
K redukci populace skvěle poslouží řada nástrojů:
 • války - nejlépe občanské, neboť na nich, jak už máme vyzkoušeno, vyděláme financováním obou stran konfliktu a pak navíc i na rekonstrukci zadlužené zdevastované země (půjčky, které nedokáže splácet jinak než tím, že do našich rukou předá své surovinové zdroje a levnou pracovní sílu)
 • genetika - v laboratořích vyvinuté či modifikované nakažlivé smrtelné nemoci, modifikované plodiny vyvolávající sterilitu a potraty, biologické zbraně různého typu;
 • očkování a léčiva - potlačí projevy vybrané nemoci, ale současně díky jiným látkám zadělají na problémy mnohem horší; skvělé možnosti nabízejí i nanočipy v očkovacích látkách; k tomu je nutno uvolnit národní normy pro uvádění léčiv na trh a jejich testování, padělat výzkumy a statistiky;
 • infikovat vzduch - z letadel rozprašovat látky napadající imunitní systém (barium, nanohliník, viry aj.) a spouštějící epidemie; je nezbytné zajistit si „bianko šek“ na povolení průletů, vše maskovat ochranou ovzduší proti oteplování apod.;
 • kontaminovat pitnou vodu - vysoké dávky fluoru či chloru, nitráty, hormony a různé další jedy; k tomu je nutno rozvolnit národní normy a ze zbylých limitů udělovat co nejvíce výjimek;
 • otrávit potraviny - umělé nebezpečné látky vyvolávající stovky nemocí vč. rakoviny; vhodná jsou různá „éčka“, vysoké dávky soli, cukru a přepáleného oleje, ztužené tuky, GMO sója, těžké kovy, plísně, nestravitelný odpad aj.; proto je zcela nezbytné zlikvidovat národní potravinářské normy;
 • elektromagnetický smog – maximálně rozvíjet bezdrátovou komunikaci (TV, rozhlas, mobily, vysílačky záchranných sborů, policie, taxi, MHD,, wifiny na pracovištích i v domácnostech …); toto neustále přítomné záření narušuje elektromagnetická pole v buňkách a vede k jejich degeneraci; nepřipustit výzkum dlouhodobého vlivu kumulovaného energetického smogu na zdraví;
 • zbídačovat obyvatelstvo a odebírat mu možnost živit se poctivou prací; výsledkem jsou abnormální stresy, psychické poruchy a nemoci, konflikty v rodinách, sebevraždy, kriminalita, drogy, prostituce, nízká porodnost a další „přednosti“; zakázat zveřejňování těchto souvislostí;
Současně však musíme občanům nalévat do hlav, že všechny naše kroky jsou správné, že je chrání, že právě tak to má být. K tomu ovšem musíme ovládnout média a agentury, které nám budou na zakázku vytvářet mediální prefabrikáty, jejichž posláním je provádět neuvěřitelné manipulace s vědomím lidí. V rozvojových zemích je to „brnkačka“, horkým hlavám stačí pár lží a hesel jištěných uplacenými vlastizrádci, a už se to pere! Největším problémem je však Evropa s její kulturní historií, zkušeností a duchovní vyspělostí. Evropan, který zná historii, má pouto ke své zemi a svou identitu, svědomí a nezávislé myšlení, je opravdu tvrdým oříškem. Má rodinu a nějaký ten majetek, ví o válkách své a vůbec se mu nechce zopakovat si válečnou apokalypsu - navíc kvůli zájmům někoho, kdo je mu ukradený, nebo koho dokonce považuje za zosobnění zla.
Proto boj o vědomí Evropana musí zahrnovat několik zásadních kroků:
 • vygumovat identitu národů i občanů (musí zapomenout na to, čím a kým opravdu jsou, přestat si vážit sami sebe, svých bližních, vytvořených hodnot a odkazů generací předků);
 • zdevastovat duchovní rozměr společnosti, aby občan přestal věřit ve vyšší spravedlnost a ztratil jakoukoliv duchovní oporu (církev - „kázat vodu a pít víno“, rozvinout hrabivost a mocenské ambice; média - místo skutečných hodnot servírovat povrchní šílenosti, bezcenné škváry, pomluvy, lži, negativní informace, vyvolávat závist a nenávist; umění – totéž, dekadence všeho má zelenou …);
 • rozvrátit výchovný systém a školství (zlikvidovat hodnotovou výchovu, pošlapat kulturní a duchovní dědictví, zničit vztah k vlastní zemi a přepsat historii; dát všechna práva žákům, sebrat všechna práva učitelům, zadupat do země úctu, pokoru, šlechetnost a cit, relativizovat základní hodnoty jako dobro, pravda, láska, spravedlnost, ohleduplnost apod.; do učebnic dostat chaos a úchylnosti);
 • rozbít společnost, postavit každého proti každému (adorace chamtivosti, totální politizace společnosti, likvidace spravedlnosti, sociální vyloučení, maximální protěžování parazitujících menšin, ochrana ekonomickým mafií na všech úrovních uplacením justice a policie, vsugerovat občanům iluzi, že o vše se musí bojovat, že účel světí prostředky, že všude je nepřítel, že jiný znamená hodný likvidace …);
 • zničit rodinu (ekonomicky, eticky, psychicky i fyzicky); rodičům znemožnit výchovu zlobivých ratolestí za pomoci tradičních trestů; skvělé k tomu poslouží „juvenilní výchova a justice“, která eliminuje odvěký princip, že rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, devalvuje civilizační hodnoty a vnáší do života dítěte chaos. Tento systém učí děti, že mají veškerá práva a žádné povinnosti; a také udávat vlastní rodiče a podávat žaloby na ně. Cíl: stále více dětí násilně odebraných rodičům, které zmizí v zahraničí a skončí v homosexuálních rodinách, pornobyznysu, případně jako zdroje orgánů. Produkuje se tak armáda bezcitných vykořeněných psychopatů a zločinců s naprosto zpřeházeným hodnotovým žebříčkem, kteří se dají dokonale ovládat. Juvenilní byznys už přináší skvělé výsledky v Anglii a Norsku, ale to je málo. Pro odebrání dítěte musí stačit, nechá-li ho rodič mýt nádobí (pracovní násilí), nedává mu požadované kapesné (ekonomické násilí), nepustí li je na feťáckou diskotéku (omezování svobody), brání-li synovi koukat na porno (omezování práva na informace), odmítá-li dítěti učit se ze „slabikáře“ s úchylnými pedofilními perverznostmi (narušení výchovy). Ale měl by stačit i prach v pokoji, rozházené hračky, málo pomerančů v ledničce, zkrátka cokoliv, co juvenilní úředník shledá jako závadné;
 • rozložit právní systém, vymazat z něj etiku, zdravý rozum, cit a spravedlnost; postačí vše předat právníkům (tvorbu zákonů, jejich výklad i uplatňování), ti už to zničí sami. Zahltit společnost tolika zákony a předpisy (nejlépe zmetky plné zbytečných nesmyslů), že se v nich nevyznají ani sami právníci, natož pak podnikatelé či obyčejní lidé. Díky tomu bude možné kdykoliv kohokoliv za asistence justiční mafie zlikvidovat. Spravedlnost se stane služkou moci, právo otrokem peněz;
 • fungující řád nahradit destruktivním neřádem, který celou společnost a lidskou pospolitost rozbije na kusy; do všeho vnést chaos, zničit tradiční zvyklosti a pravidla hry;
 • eliminovat úctu k životu a člověku vůbec (TV seriály a filmy, kde „hrdina“ prolije co nejvíce krve nebo alespoň zkope do hlavy každého, koho potká; tichá podpora sadistů uřezávajících hlavy, upalujících bezbranné, kamenujících ženy apod.).
Cílem toho všeho je zničit vnitřní etos obyvatelstva, jakési vyšší principy mravní celých národů, které člověku brání jít za hranice svědomí, soucitu a spravedlnosti, čímž se stává obtížně manipulovatelným. Znehodnotí-li se etický, duchovní a národní základ společnosti, odeberou-li se jí tradiční hodnoty a stmelující řád, ztratí národ svou identitu a z plnohodnotných občanů se stanou tupí snadno ovladatelní ovčané.
Aby byly završeny i ekonomické podmínky k redukci populace a kolonizaci vybraných zemí, je nutno provést i ekonomické „reformy“, jejichž posláním je:
 • zničit ekonomiku státu (nedaří-li se rozpoutat občanskou válku, ve které si svou zemi rozmlátí občané sami) cestou privatizace klenotů ekonomiky (vč. jedinečných know-how, značek a patentů), likvidací tradiční výroby, zemědělství a zpracovatelského průmyslu (v důsledku toho i živnostníků a místních podnikatelů - nezávislé střední vrstvy);
 • zmocnit se klíčových oborů, energetických a surovinových zdrojů (vstup „strategických“ investorů, odliv většiny zisků do zahraničí přes nadnárodní finanční instituce a akciové společnosti); začít s bankami a energetikou, pokračovat se surovinami, vodou, lesy a půdou a skončit ve zdravotnictví a přirozených monopolech;
 • deklasovat odborníky, profesionály a tvůrčí mozky na úroveň výrobní síly u pásů, nebo je přetáhnout do zahraničí, rozprášit kreativní týmy, rozbít učňovské školství (aby se znemožnilo případné „zmrtvýchvstání“ špičkových oborů);
 • trvale vyčerpávat ekonomiku státu odsáváním financí místními parazity („neziskové“ organizace zabývající se menšinami a naprosto bezvýznamnými nesmysly; bobtnání byrokracie, zejména veřejné správy a justice; zahlcení života zbytečnými předpisy a nařízeními EU; neetické přeplácení manažerů, soudců a parlamentních politických stran; exekutorský byznys; „ošetřené“ mezinárodní arbitráže; vynucená imigrace (kvóty na povinné přijímání muslimů) …
 • zatáhnout zemi do imperiálních válek, aby skuteční původci zůstali v pozadí a nic neriskovali; postačí, že budou financovat vývoz různobarevných revolucí (násilné převraty povýšené na všelidová hnutí) a mediální propagandu, která zamění agresory a napadené, povýší žoldáky na poradce, vrahy na ochránce a jejich zločiny svede na jejich oběti. Zkrátka – vytvoří mediální matrix, iluzi, že lež je pravdou, totalita demokracií, bezpráví spravedlností, bezohlednost normou úspěchu, otroctví svobodou. Za naše zájmy pak budou ve jménu zákona pokládat životy neznámí lidé jiných zemí; jejich vlády to budou tvrdě vymáhat a také financovat.
Svět stále rychleji odhaluje, že náš milovaný dolar má nulovou hodnotu, nepodmaněné země dokonce připravují vlastní měnu nezávislou na dolaru a mezinárodním měnovém fondu. Podmaněná část světa nám dodává stále méně surovin a snižuje odběr našeho zboží. Někteří Evropané začínají nezávisle myslet víc, než je zdrávo, takže místní kolaboranti a korupce už nestíhají. Nepodmaněné mozky dokonce drze parafrázují naše postoje a činy v tomto duchu: „My, z boží vůle vyvolení politici a hlavy pomazané, přísaháme na vaše svědomí, že to s vámi myslíme lépe než s našimi konty, že všemu rozumíme lépe než Bůh, že všechno děláme dokonaleji než dokonale, že jsme čestní a poctiví - a to i když krademe (neb tak činíme výhradně ve vašem zájmu), že naše příjmy a majetky jsou synonymem naší skromnosti, zatímco námi stanovené existenční minimum pro vás je symbolem vašeho bohatství; že vůbec netušíme, co je to egoismus, lež a podvod ...“
Světovláda, tedy my – sami sebou vyvolení, vnímáme tento vývoj jako bezprostředně ohrožující naše zájmy. Proto je nutno celý proces urychlit, a to za jakoukoliv cenu (umělé krize, pandemie, násilné převraty, napadení nezávislých zemí pod záminkou, že ony napadly nás …). Jakmile si lidé opravdu naplno uvědomí, že války jim seberou všechno, co mají (majetky, střechu nad hlavou, domov, pitnou vodu, energii, potraviny, léky, bezpečí, blízké lidi, veškeré jistoty a nakonec i život), už je do války nedostaneme! Tím méně, až se provalí, že bojují za zájmy někoho, kdo je léta okrádá a zotročuje, podvádí je a bere jim právo na důstojný život, kdo si chce jen podmanit další země, kde žijí obyčejní lidé, se kterými by si za normálních okolností porozuměli a vzájemně si i pomáhali.
Celé této strategii je nutno přiřadit nevyšší stupeň utajení, nikdo nám nesmí vidět do karet!
Otevřený závěr:
Že je to vše opsáno z Top Secret manuálu Jak ovládnout svět“? Že přesně tak strategie Světovlády a její vize blízké budoucnosti světa opravdu vypadají? Pak je dozajista vhodné prohlásit, že se nejspíš jedná o podobnost čistě náhodnou! Že přesto cosi z uvedeného jasně pozorujete i v současném životě české společnosti i celé Evropy? Nejspíš jen náhoda! Nebo na tom přeci jen něco bude? Anebo je to vše jen Orwellovskou utopií?
Pokud si kladete tyto otázky, pak jste důkazem, že lidský mozek byl stvořen pro jiné programy, než vymývání a mediální masáž. A že právě Vy jste těmi nezávisle uvažujícími Evropany, o jejichž vědomí (a svědomí) spustila Světovláda největší bitvu v historii. Tuším, že se o výsledku tohoto kolosálního střetu rozhodne již brzy; jak vše skončí, záleží na každém z nás, na každé naší myšlence, slově, emoci a činu, na našem svědomí, neboť ony napájejí lagunu národního vědomí, co říkáte?
Anebo je to všechno úplně, ale opravdu úplně jinak? Toť klíčová otázka, kterou bychom si měli pokládat co nejčastěji a zejména vždy, když si vyslechneme zpravodajské relace ČT, nebo si přečteme nějaký článek bruselských posluhovačů, našich kolaborantů a vybraných „expertů“. A pak se zamyslet, zda nám někdo nezakrývá pravdu úplně, ale opravdu úplně jinou.

Oldřich Lukáš

80 komentářů:

 1. LIDÉ NEŽ BUDE POZDĚ!!!
  Spreje do ruky a vyjděte do ulic ( pochopitelně, na legal graffity zeď : ) otevirejte lidem oči!!!!
  Když to zacnou lidé vidět na vice mistech, ve vice městech.... zacne jim to docházet.
  Chce to hesla, nikdo nečte nic dlouhyho. Pokud se nenudi, čekáním na zastávce !
  Nebo symbolika, treba kombinace !!! Dokud je čas da se stim neco delat !!!
  Vzpomínáte na kruh v obilí u Boskovic ? Znak NATO a polovinu uběhlého času pozná každý...bylo to na konci srpna !!! Oni nás varovali...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Úplně souhlasím a snad ještě není pozdě!!!!

   Vymazat
  2. Nechci prorokovat, ale už včera bylo pozdě !

   Vymazat
  3. ONI to dobře ví : že včera už bylo pozdě (pro nás "dole"), a proto se už tolik netají se svými zvrhlými plány a probíhající realitou v jejich režii.

   Vymazat
  4. V kratke dobe dojde k odhaléní v Církvi že apoštol Pavel byl falešný prorok. On je ta noha ženy kterou uštkne Had pri tom jak mu bude drtit hlavu. Pavel byl samozvaný apostol nebyl vyvolen Ježíšem ani nezestoupil na nej Duch ani nevečerel s Ježíšem. A napsal temer celou bibli - ktera je dílem človeka jenom Evangelium je Boží slovo - Zákon Boží. Hle kam sa dabel dostal aby svedl uprimne lidi.

   Vymazat
 2. Mno...vše sedí, jen na první skupinu zmíněnou v textu "redukcí populace..." tj, zamořování prostoru planety.tj, vody, vzduchu, a elektromag. a jiné "záření", škodlivého. Tohle totiž nelze eliminovat jen na cílenou skupinu, tyto "prostředky" nemají hranice totiž. Pokud vše vyjmenované-negativní pro populaci lidí, vymýšlí "velký mozek" jak je zmíněno, má to trhlinu- v tvrzení že jde o velký, chytrý mozek, (vládců) , pak jsou to dementi už, mimo realitu. Anebo...nebo to má "jiný" rozměr...a to, že devastace planety je řízena "odjinud" - přes tyhle "omezené mozky".
  Přemýšlejte: mám neomezenou moc ( moc je zde zastoupena ohromným množství peněz-jak je zniňováno) , dobře, vše zredukuju jen na svoji vlastní potřebu (populaci, prostředky) ale! Kde budu žít já?!!!! V zamořeném prostoru planety?! Spolu s degenerovanými otroky? Budu žít v ohromném skleníku nějakého nedotčeného území planety? (ono už není nedotčené území na planetě), takže- kde? V podzemních luxusních bunkrech?! Pod vodou? Asi blbost, že jo...to nebude cílem mého krásného života vládce planety, pokud jsem homosapiens a mám všech 5P pohromadě a chci být neomezeným vládcem :-) To by mě asi netěšilo , vládnout hrstce zdegenerovaných otroků, na planetě, kde je vše kontaminováno, no ne? :-)) Ledaže....bych nebyl odsud :-))
  Taky názor :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Správně odhadujete toto : "...devastace planety je řízena "odjinud - přes tyhle omezené mozky..."
   Možná ale nevíte to, že elity, které "těm odjinud" bezmezně slouží, budou obětovány,zničeny až úplně naposled. Myslíte si snad, že současný probíhající terraforming Země je určen pro lepší, vyjímečný život lidských elitářů - služebníků neviditelné moci ? Etnikum Homo sapiens zřejmě vystřídá někdo jiný, kdo nepochází ze Země. Zřejmě našel náhradní domov za svůj zničený. Ale jak už víme, ONI neumí nic jiného, než všechno zničit. A po zničené Zemi půjdou dál hledat další nové světy, které by mohli upravit, změnit, přeformovat tak, že je už nebude možné udržet při "životě". Velkým varováním je nám sousední Mars, kde se již něco podobného v minulosti stalo. Mars je mementem pro ostatní život v blízkém i vzdáleném vesmíru. A vezměte v potaz to, že existuje nejenom Stvořitel všech a všeho, ale že jsou tu také ničitelé všech a všeho. A naším úkolem je tato nebezpečí rozpoznat, a zabránit zničení našeho domova - Země. Ještě máme krátký čas. Pokud jej nevyužijeme, budeme litovat každého dne, který jsme pro tuto věc promarnili !

   Vymazat
  2. Máš pravdu ale nevžil si sa do ich situacie tu je jeho krásny ostrov určite bez čiar krásna modrá obloha a teraz to najzávažnejšie vôbec ho netrápi že 9ti museli zomrieť aby on mohol žiť keby bol taký filantrop ako sa prehlasuje tak by on mal darovať tiež niekomu jeho mozog.

   http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5920-david-rockefeller-prodelal-6-uspesnou-transplantaci-srdce-ve-veku-99-let

   Vymazat
  3. Anonymní6. května 2015 0:39 Právěže vžil. Takových ostrůvků je dnes ještě plno, není zcela zdevastována planeta- vzduch, voda...ale spěje k tomu mílovými kroky. Za pár let i tento ostrůvek může být "mrtvý". I on sám,D. Rockefeller, je mu akorát-zemřít, ale má rodinu, děti, vnuky, pravnuky...žeby chtěl i je stáhnout do pekla, kam kráčí on sám?
   PS: jinak se říká, že ke stáří se do obličeje člověka uloží vše, co bylo jím prožito, a jeho vlastnosti dělají rysy. Jeho citace: „Pokaždé, když se probudím s novým srdcem, se cítím zregenerovaný a živý,“ svěřil novinářům. - mi zase připomíná tradici bojovníků "primitivních" kmenů - sněz srdce svého protivníka a jeho síla přeteče k tobě.
   Nesoudím, jen pozoruji.

   Vymazat
  4. Rockefellerovi a dalším elitářům "někdo" mocný slíbil, že je tu udrží na věky. No, uvidíme.

   Vymazat
  5. Uvidíme, že se parazité neudrží a jejich pyšná mocenská věž se jim zhroutí i s těmi jejich všemi hlídajícími oky.

   Vymazat
 3. https://www.youtube.com/watch?v=uQnBIbKlnug

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji za pěkně shrnující článek.

  Když si ve svých pětatřiceti letech vybavím svojí minulost, dříve jsem o těchto věcí neměl ani potuchy a když jsem je před asi deseti lety začal sledovat a studovat, nestačil jsem se divit, co je to za potvory, které nás ovládají. Postupem času jsem si však začal uvědomovat, že ty "elity" jsou jen odrazem nás samých, jak se chováme my k sobě, tak se chovají ony k nám. Každý si musíme sáhnout do svého nitra, jací jsme, mnoho z výše popsaných bodů uvedených tučným písmem je zřejmě i v nás samotných, ve mě tedy určitě...

  Když jsem začal poslouchat přednášky Ivy Adamcové, moc mě zaujaly, to její stále omílané "Vše je dobré" dávalo donedávna stále větší smysl. Ovšem ani tady nic nekončí, na těch posledních už uvádí mnohem výstižnější "nic není dobré ani špatné", což mi sedí více. Zvláště po tom, co jsem vyslechl pár přednášek Milana Calábka, který mi lidskými slovy konečně vysvětlil tu Buddhovu odpověď na "Mistře, jaký je Váš názor na..." - "Nemám žádný názor. Odprostil jsem se od všech názorů" - tohle jsem prostě dlouho nebyl schopen pobrat. Protože z vlastní zkušenosti vím, že to, co je "dobré" pro mě (zabití zvířete pro maso a pro kůži) nemusí být dobré pro Tebe (odpor k zabíjení). Pán hezky vysvětluji i princip ZENu, který také s povděkem studuji a snažím se pochopit. I např. Pavla Brzáková jako cestovatelka moc zajímavě popsala své zkušenosti s přírodními sibiřskými národy, jejichž jednotlivci také rádi vymění svojí krásnou krajinu za peníze, to je holt vývoj. Mimochodem, tihle opravdu zajímavé lidé byli taky pěkní průseráři, žádní duchovní nadlidi, což se mi líbí. Takže nic není dobré ani špatné, je to takové jaké to je a proto nenadávejme těm našim "elitám", kdo ví, třeba i oni se trápí nad tím, jací jsme tupci a jak jim stále sedáme na lep. Nevím, zda to tak opravdu je je, moje mysl to nedokáže uchopit, ale tak nějak vnitřně cítím, že nebudu daleko od pravdy, ale mohlo by být, ve svém životě jsem se mnohem více naučil ze svých chyb a průserů, než z toho dobrého, to je fakt, který jsem nikde nečetl, ale opravdu prožil.

  Takže suma sumárum není dobré ani špatné, že tu ty naše "elity" máme a nezávidím jím, ono jim asi nebude co závidět. Jen mě trochu mrzí, že pochopit tyto principy mi trvalo tak dlouho - ale o tom přeci život je, rychleji se vyvíjet asi nelze.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :-) všichni se učíme, i učitelé :-) A to je dobře.

   Vymazat
 5. Dobrá práce autore článku!
  Jen by mě zajímalo, kolik % lidí by bylo schopno jej přečíst až do konce(nemyslím pouze na tomto a podobných webech, kde jsou takoví "šílenci", ale vůbec) a kolik % to připustí jako možnou skutečnost ....
  Vidím ten titulek v Blesku na první straně: "Skandální odhalení: Svět ovládá světovláda!!" :)

  OdpovědětVymazat
 6. Výborné shrnutí. K tomu další dva články, navazující na téma - doplňující a vysvětlující.
  Za prvé: Zpravodajství ČT obdrželo vyznamenání za zpravodajství z Ukrajiny. Kdopak že sponzoruje ČT ??? Koncesionářskými poplatky spolusponzorujeme vysílání lží diktovaných západem.

  http://aeronet.cz/news/americke-velvyslanectvi-a-rockefellerova-nadace-ocenila-ceskou-televizi-za-zpravodajstvi-o-ukrajine-george-soros-muze-byt-spokojeny-zpravodajstvi-ct-v-rukach-skupinky-renegadu-jedinym-resenim-j/

  Za druhé: jak a proč byl zničen čs průmysl:
  http://svobodnenoviny.eu/kdo-a-proc-znicil-ceskoslovensky-prumysl/

  OdpovědětVymazat
 7. Časové a nadčasové http://uloz.to/xNbf8NPK/casove-a-nadcasove-rfe-mp3

  OdpovědětVymazat
 8. Paráda. Dobře sepsané. Teď stačí z naší strany na každý bod programu sepsat protiprogram a uvést jej v praxi, a jsou namydlení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Skvělý nápad, jsem pro!
   O. Lukáš
   lukas.oldrich@email.cz

   Vymazat
 9. V článku je zmíněn Orwell... k němu mě přišlo zajímavé, co říkal David Icke ( je to člověk, kterému ne tak uplně důvěřuji, nicméně, toto byla zajímavé informace )... A to, že ORwell v podstatě nic nevymyslel, ale znal se s nějakým bankéřem a ten mu vykecal jejich vizi. Takže to, co psal nebyla jeho fantazie, ale popisoval stav, jak by to mělo vypadat. Video zde https://www.youtube.com/watch?v=HK5ZAapfylQ

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už také víme, že tzv.utopisti, futuristi apod.persony svá moudra a vize nemají ze sebe, ale že hodně a často poslouchali v klubech své mentory z řad zednářstva a podobných podvratných živlů světa. Oni se jenom dověděli, co tyto tzv.elity plánují se světem a s lidmi do budoucna. Podle toho, jak se věci v posledních desetiletích vyvíjejí, se zdá, že tomu všemu nevládnou zmiňované elity,ale ještě někdo nad nimi, kdo možná ani nepochází ze Země !

   Vymazat
  2. Elita jsou také loutky a skrze ne jedou nepozemske bytosti.
   Jen už mnozí disponují s lidskými teli.Od člověka k nerozeznání.
   I Váš rádoby duchovní přítel může být zcela někdo jiný.Mám zkušenost...

   Vymazat
  3. Elita jsou především jelita, a pak až to ostatní.

   Vymazat
 10. Stále více lidí poznává, že tady působí mimozemská temnářská entita, která je nepřátelsky zaměřená proti lidem a životu na zemi i životu ve sluneční soustavě. Jsou vidět pozůstatky jejího ničivého působení např. na Marsu. To jsou ti loutkovodiči vládnoucích elit na zemi a jejich poskoků, co vykonávají organizované tažení zaměřené proti všemu živému a předkládají k věření po tisíciletí lež jako věž. Utajuje se, že probíhá boj o kontrolu nad zemí, že se bojuje mimo zemi i na zemi, že jsme drženi jako rukojmí. Zejména se utajuje, že máme mocné zástánce, kterým na rozdíl od nich na nás záleží. Jen si přečtěte, co o tom píše např. David Wilcock z Los Angeles a co se píše o Blue Avians. Blue Avians zestabilizovali intenzívní roky energie z centrálního slunce, když začalo být velmi aktivní na svém vrcholu cyklu trvajícícího 26 000 let. Naplní se staré proroctví, že až se jednou objeví a přiblíží se tomu, kde přetrvává temnota, tak veškerá temnota padne. A přibližování započalo a pokračuje. Vždyť je máj a to je přibližování čas.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K tomu dodejme jednu otázku : na které straně stojí civilizace Saturna tzv.Ringmakers. Pak ti, co jsou označováni jako Sunmakers ze Slunce, a tzv.Wingmakers na Zemi ?

   Vymazat
  2. Započal podobný program, který pomohl zničit Mars - umělé vysušování Země !

   Vymazat
  3. Zhlédl jsem snímky Merkuru, co poslala sonda- stejný pocit : i Merkur byl kdysi dávno živý. Myslím, že všehny planety "nesou" nějakou formu bytostí, byť v jiném skupenství a polaritě energií.

   Vymazat
  4. Vypadá to na to, že tu kdysi ve Sluneční soustavě probíhala rozsáhlá válka proti obyvatelům planet a měsíců. Po jejich zničení tam zůstal život max.do 10% původního stavu. Proč byla ušetřena Země, to je záhada, která by nás měla určitě zajímat.

   Vymazat
 11. Nádherný článek. Je to tak. Jen si všichni musíme přát, aby se jim to nepovedlo dokončit a přestalo jim to fungovat. Už mám vyzkoušeno, že když si něco přejete (nesmíte na to usilovně myslet, ale nechat to plynout v kolektivním vědomí) tak se to splní. Byl zde i na toto téma článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže nad vami uz nelitají, doktori léči atd...?

   Vymazat
  2. Doktoři neléčí, doktoři jen udržují pacienty v závislosti na farmakoprůmyslu !

   Vymazat
  3. Takmjsem to prave myslel...trocha ironie

   Vymazat
  4. To zrovna moc ironické není, spíše smutná skutečnost. A lidi ty prášky žerou jak o život, a přitom si na ně pořád stěžují, že jim nedělají dobře, že jsou moc drahé atd.atd.

   Vymazat
 12. SMUTNÉ JE, ŽE KDYŽ O TOM MLUVÍM OKOLO, LIDÉ MĚ MAJÍ ZA BLÁZNA, POŠUKA, CO HNED VIDÍ ŠPATNOST AŤ VLÁDA UDĚLÁ CO UDĚLÁ...
  SMUTNĚJŠÍ JE, ŽE SYN, KDYŽ SE TO ZVRTNE... BUDE STÁT NA STRANĚ ZASR...CH AMERIČANŮ, TUDÍŽ PROTI MĚ :-(
  TENTO ČLÁNEK S TICHÝM DOVOLENÍM A JISTĚ I SOUHLASEM :-D OKOPÍRUJI A BUDU HO ROZESÍLAT NA VŠECNY STRANY...
  VŘELE DOPORUČUJI HUDEBNÍ SKUPINU ORTEL např. z posledního alba písničky jako
  https://www.youtube.com/watch?v=rLGLAkNQuGw
  nebo
  https://www.youtube.com/watch?v=avZy32H_Lks
  Přeji všem úsměv na tváři a modrou oblohu nad hlavou ACHNATON...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se vláda chová jako bezejmenná svým voličům nezodpovědná chobotnice, pak nemá žádné právo vlády nad námi !

   Vymazat
  2. Taková vláda která nebere ohled na názory občanů, na jejích práva, na jejích potíže a stížnosti nemá právo existovat, je třeba ji odstranit.

   Vymazat
  3. Jak už bylo řečeno ve Vyšším principu : smrt na tyranu není zločinem !

   Vymazat
 13. Velmi pečlivý a čtivý článek ! Klobouk dolů, milý autore. Světovládcům tady v Evropě dělají Slovanské národy jen samé potíže.I když se je podařilo několikrát v historii od sebe oddělit a povraždit, aby jich nebratříčkovalo pohromadě tolik, tak nakonec se tento podivný národ s tolika těžkými jazyky vždy zas dal nějak dohromady a stal se ještě větším, než před tím. A prostě, nikdy své pány příliš neposlouchali. Vždy jen na oko, na určitou dobu, než v nich rozsvítil výstražný majáček a oni napíchli své rádoby pány na vidle. To afické kmeny jsou lepší sorta otroků ! Těm k životu stačí, nechat je celý život prosedět u chatrče ze slámy a panstvo bude mít jistotu, že za 500 let tam budou sedět stále. Jen prostě ti Slované...čím víc se jim panstvo z národa vyvoleného snažilo mařit životy a dílo, tím víc vždy zmohutněli a zmoudřeli. Až přechytračili svého rádoby pána. Ten pocit, že je Slovanský otrok vždy o krůček dále, než "my, národ vyvolených" musí být, zdá se mi, velmi frustrující.

  dan.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dane díky za Tvůj článeček. Určitě víš jakou máš pravdu. Navzdory všemu, co se kolem nás děje,vím a věřím, že pomoc je blízká. Jen je potřeba každého moudrého člověka, aby byl připraven, Vlaďka

   Vymazat
 14. Satanovo desatero, Armagedon začal ! Slepí nevidí , hloupí nechcou vidět, mnohým není pomoci. Bůch zachraň tuto zemi!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Satanův syn Satanael všem obyvatelům Země vzkazuje, že ho máme milovat tak, jak on nás nenávidí ! Už je tu mezi námi od r.2013, a podařilo se mu rozdmýchat první velký válečný konflikt v jednom z velkých křesťanských center - na Ukrajině. Má v plánu zničit všechny křesťanské země. Na Blízkém Východě a v Africe už s tím začal. Ale plánuje zdrcující úder na Evropu skrze samotnou Evropskou unii, kterou se mu již podařilo zcela ovládnout pyšnými, zatvrzelými a zlými byrokraty - navézt do ní muslimy, a pak vyvolat etnickou náboženskou válku !
   Pokud o tom všem nyní víte, je téměř vaší povinností těmto plánům zabránit. Pokud ne, poznáme všichni, co je to "peklo na Zemi"!

   Vymazat
 15. Podle mého názoru, je mnoho lidí (z amerických "poučných filmů") nenasytných "nenažraných", lstivých a závistivých. Stále chtějí všeho více a co nejrychleji i za nejvyšší možnou cenu!!!

  OdpovědětVymazat
 16. Nové zjevení - J. Kyslíková
  ❤ celá kniha ❤-www.bozirodina.cz-33 kapitol

  28. KAPITOLA - HISTORIE LIDSTVA NA NULE POD VLÁDOU PSEUDOTVŮRCŮ
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. nwo chce do čela řízení světa dosadit tzv.meritokraty neboli vládu meritokracie. Což v konečném důsledku bude mnohem horší varianta, než socialismus s lidskou tváří v letech 1970 - 1989 za tzv.bolševika v ČSSR.

   Vymazat
 17. Dobrý poučný a shrnující článek. Protokoly sionských mudrců - ač nosatými představiteli vytrvale popírány - mají svou platnost průběžně stvrzovanou denní realitou. Globalizovaný svět opředený internetem dává tomuto dílu jen za pravdu. Pan Lukáš napsal velmi kvalitní vícuc pro ty, kteří nemají trpělivost a čas seznámit se s jejich celým zněním. Díky za možnost informovat veřejnost se záměry a cíly globálních elit. Je to správný krok k osvětě a snad i k omezení jejich moci a navrácení důstojnosti nás LIDÍ.
  Ferro

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když budete číst Protokoly sionských mudrců bez předsudků, odsudků apod., zjistíte, že čtete vpodstatě něco jako dlouhodobý plán na uchvácení světa. Hádejte kým ?

   Vymazat
 18. Zdravím, velice dobrou podobnost má tento rozhovor -> http://tvurcikridel.lyricus.cz/neruda4ex.html, prý byl tento rozhovor nahrán v roce 1997 a je rok 2015. A je tam zajímavě vysvětlení Ilumináti a další tajné spolky a co se chystají a co nejspíš i udělají. začíná to cca v 1/4 textu -> Inkunábulou. Vcelku je potom jasné proč zvrhli Kaddáfiho a spol.

  OdpovědětVymazat
 19. Víte jak to je?
  1. skupina jsou nevědomí lidé tohoto systému
  2. skupina jsou naštvaní konspirátoři
  3. skupina jsou šťastné bytosti

  Teď mě napadá, že 90% čtenářů patří do 2. skupiny. Skuste se schválně ale zamyslet, co a jak proč děláte, jestli není lepší být ve 3. skupině. Žít šťastně navzdory všemu. A nebo si to každej udělejte jak chcete :-) osud je osud, jen sem chtěl napsat malý postřeh.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je dobrý postřeh.
   Já bohužel zatím pendluju mezi 2. a 3. skupinou, ale věřím, že mi jednou program té druhé sám "odpadne" a budu jen v té třetí. (:-))) Ostatně už to tak chvíli bylo...

   Vymazat
  2. 3. SKUPINOU BUDEME VSICHNI PO SMRTI...:)

   Vymazat
  3. :-) malý postřeh v omezeném prostoru vašeho Já. Taky nejste ve 3. cenové :-)Anonymní5. května 2015 13:14. Máte dlouhou cestu před sebou. Hodně štěstí přeji.

   Vymazat
  4. Osud má svá železná pro nás nevyzpytatelná pravidla, kterým NIKDO ze smrtelníků neunikne, ať se snaží sebevíc - kdo má strádat, bude výt, kdo má zemřít, nikam se neschová, kdo má žít, tomu projdou i neuvěřitelné až absurdní "náhody".

   Vymazat
  5. Myslím, že můžete být konspirátor a být v klidu, osobně to tak už mám, informace pak používám, když je potřeba, a když o to někdo stojí nebo potřebuje zastavit, že ty zprávy v tv fakt bere vážně, nelze na ně vybalit všechno naráz, oni o to ani někteří nestojí, princip svobody je pro mě v tomto ohledu důležitý a znamená, že to do nich nebudu cpát, když jim to tak vyhovuje a já netuším proč(a může mi to být i jedno) a je to jejich věc. Skoro to vypadá, že když to na ně za každou cenu nehrnete, tak si z toho něco vezmou, co můžou, čeho jsou schopni! Nechci být zodpovědná za to, že budou vystresovaní, naštvaní, zoufalí, tak jako já než se mi podařilo dostat ego pod kontrolu, pak budou nemocní atd..třeba ty informace jsou důležité jen pro některé z nás, čas ukáže z jakého důvodu. Ale ještě jsem chtěla napsat, že jak pracuji v obchodě, tak se stává, že se někdo zmíní a těch lidí je dost, co něco ví, možná bysme se divili, kolik nás je!! Osobně si myslím, že Češi jsou dost chytří a že se jim podaří aspoň u nás něco sabotovat. A troufám si tvrdit, že se to už děje. Všechny vás zdravím:) K.

   Vymazat
  6. Máte pravdu : na Švejka byl malý i samotný generál !

   Vymazat
  7. Tady jste odhalila podstatu věci : "...třeba ty informace jsou důležité jen pro některé z nás..." A to si pište, že ty informace opravdu nejsou pro každého. Nikomu nebylo dáno stejně, a chápání jednotlivce je jedna velká neznámá.

   Vymazat
 20. Všetkým doporučujem knihu od Inelie Benz - Interview With a Psychic Assassin (https://ascension101.com/estore/product/42-interview-with-a-psychic-assassin.html)

  Je písaná akože formou fikcie, aby sa niektorí ľudia hneď nezavreli pred uvedenými informáciami, ale je plná naozaj zaujímavých informácií o tajnom fungovaní sveta a o tom, akými formami sú potlačované akékoľvek prevratné myšlienky.. Ineliu Benz mám rada, tak som si ebook kúpila a neľutujem, naozaj už len jej čítanie rozšíri vedomie každého človeka..

  Soňa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Inelii mam taky mocrad, nemohla bys ten ebook nasdilet?
   Dik ep

   Vymazat
 21. Škoda, že se lidi nechají UNÉST takovými články a přitom v Bibli i ostatních nábož.knihách je psáno -" Bůh stvořil člověka na sv°j obraz PODOBU, jako muže a ženu jej stvořil, kde je míněno mužem=DUCH/ENERGIE a ženou=DUšE člověka."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ????? a? uniká mi podstata, co jste tím chtěl říci.

   Vymazat
  2. Začal/a jste docela hezky, ale pak jste to hodil/a do autu s tím v závěru komentáře. Mícháte světlo a tmu, a z toho nemůže vzejít nic dobrého.

   Vymazat
 22. Zdravím. Co kdybychom vytvořily politickou stranu(když může Okamura.-)) nebo začaly agitovat za nějakou-třeba A.Baudiš je v Pirátské staně http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Baudy%C5%A1_mlad%C5%A1%C3%AD
  třeba bychom mohli něco skutečně změnit.-) Weby jako tento a podobné vpodstat´e mlátí prázdnou slámu. Dozaj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. co všichni mají s těma stranama.. pořád přemýšlíme stejně,k čemu potřebujeme pol.strany, politiky?Už jsme tak dokonale zhypnotizováni,že si ani nepřipouštíme jinou možnost

   Vymazat
  2. Tak sem nelezte, když se tu pro vás mlátí prázdná sláma. Možná byste naopak potřeboval/a pořádně vycepovat vy.

   Vymazat
  3. No mě se až do Chorvatska do Liberlandu nechce.-) Ale mám tady na šumpersku A.Baudiše a Z.Kotvana do rady 12ti apoštolů(Cílek by se hodil),zámeček za 6 mega by ke koupi zde byl též.-) A v připadě naplnění hrozivých proroctví,to "vládnutí" můžem řídit od sut. Dozaj .FK: Jarda.Dolezal (Přijet´ mě vycepovat anonyme)

   Vymazat
  4. Drzounům se prý nemá odporovat, kazí to ještě víc jejich už beztak nízkou morálku.

   Vymazat
 23. po světě pobíhají tvorové,co nemají ponětí o všech těch informacích a mají zažrané v momentální inkarnaci ono Vše je dobré...A oni žiji v pohodě a jsou zdraví a nic se jim neděje...nemají pŕujem a strachy z chemodeky,mobilu,vepřového masa...Žijí tak jak to MOMENTÁLNĚ CÍTÍ...a nekladou ty ODPORY...https://www.youtube.com/watch?v=-K9TZg7lC2w a https://www.youtube.com/watch?v=7sL-8-5EZrE Ostatní jsou vývojově tak,že se nechají nábožensky vláčet https://www.youtube.com/watch?v=9JKvJaJKPPk

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zase, "zbavit se ega" 8-) no to je ale taky hloupost.Kdy pochopí lidé (někteří) že ego je naší součástí-celistností a nelze se ho zbavit, jako součást nás samých- ano jde uměle zatlačit, tím žít, ale mimo mísu- stejně jako bez nohou, rukou apod. (tj. omezeně)
   Co si takto ego zharmonizovat, sladit jen, s duchem, duší, tělem? Aby nevystrkovalo a nepotlačovalo naše pravdivé Já? Pak bude automaticky prostor pro lásku, pokoru, víru apod. hmm

   Vymazat
  2. Tak toto : " ...A oni žiji v pohodě a jsou zdraví a nic se jim neděje..." je jenom vaše utkvělá představa, která nemá s realitou nic společného. Proto nás, prosím, už více nekrmte podobnými hloupostmi.
   Orgo, ty šibale provokatérská, co nám to sem dáváš :-)

   Vymazat
 24. Informace v článku jsou snad alespoň částečně pravdivé, nicméně je zde nutné zároveň uvést, jak na to správně reagovat. Že se nic neděje samo od sebe a vše slouží celkovému vesmírnému vývoji. Postupně se odvíjí program akáši a je třeba se k okolním událostem naučit postavit s vnitřním klidem. Pokud budu pouze šířit negativní informace, byť pravdivé, mohu tak přispět k celkové negativnitě na planetě a zhoršit si tak karmu a otravovat již tak dost obtížný život ostatních. Ano je to tak, ale má to tak být, za sebe udělám vše dobře (v rámci možností), a to globální stejně neovlivním, tak proč se tím stresovat, vždyť my nejsme doma ve fyzickém světě, tady to jednou opustíme, takže v klidu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím :)
   a plně souhlasím,
   snažím se žít jak nejlépe umím(poctivě v Míru ke všem a všemu)pomohly mi k tomu knihy od Miguela Ruize "Čtyři dohody" byly jako první a v ten čas jsem pochopila :) hodně věcí.Pokud se člověk naučí(tím,že je stále v pozornosti k sobě,tz.kontroluje si slova která vypouští,nebere si nic osobně,nevytváří žádné domněnky a dělá vše jak nejlépe umí)je v klidu a Míru.
   Každý z nás má svobodnou volbu,co chce pro sebe a tím i pro všechny udělat.
   Krásný slunečný den vám všem Marta

   Vymazat
  2. Já znám taky jednoho Míru, ale ten nemá míru v ničem :-)

   Vymazat
  3. Pravda,ale že je vteřina po 12té H ,ZDE musí být napsáno.-) Proto agituji pro novou radu 12ti apoštolů. Dozaj@seznam.cz

   Vymazat
 25. Celý článek si myslím,je skvěle napsaný.A určitě pravdivý.

  OdpovědětVymazat
 26. DOPORUČUJI ke stažení ::
  Jak jsem budoval kapitalismus http://www.google.cz/url?url=http://www.olgabufkova.cz/files/duchovni/Jak_jsem_budoval_kapitalismus.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZOlJVafSCsOQsgHTroCoDA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGG6APzMz378DHlr4akhoreJkqdhg

  Jak demontovat kapitalismus s nelidskou tváří ::: http://www.google.cz/url?url=http://files.4life93.webnode.cz/200000073-497c84a756/Oldrich-Lukas_poselstvi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZOlJVafSCsOQsgHTroCoDA&ved=0CCEQFjAC&usg=AFQjCNH0qWobsHQiCy9awGR9UgZo7AlfpA

  OdpovědětVymazat
 27. Je to přesně tak.
  Pouze v České vládě a v České televizi o tom ještě nevědí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tam sice vědí, ale strachy jsou připo.raní, co kdyby to na ně někdo věděl ! Proto dělají mrtvé brouky, že nic neví.

   Vymazat
 28. Pojt´me něco změnit:
  http://komuna.cz/kdo-jsme/

  OdpovědětVymazat
 29. Inspirace-Jak před šesti lety svrhli vládu na Islandu:
  http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/01/27/islandska-revoluce-model-kterym-se-zvolna-inspiruje-cela-evropa
  Dozaj

  OdpovědětVymazat
 30. Tibetské poselství pro český a slovenský národ v knize Ivo Wiesnera:
  http://www.tissa.cz/forum/Narod_v_lenu_bohu.pdf
  strana 18 a 29. Dozaj

  OdpovědětVymazat
 31. Máme zde i poselství z Plejád: Proč asi vltavíny, které jsou jedině z Plejád, napadaly jen do jižních Čech a na jižní Moravu?

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.