V roce 1967 se v Torontu sešlo 18 lidí, kteří přišli s nápadem ovládnout svět. Jednalo se o 6 představitelů největších světových bank, 6 zástupců energetických korporací a 6 představitelů potravinářských korporací. Tito lidé položili základ ideologie, která je daleko horší než nacismus nebo komunismus. Ideologie, která dostala název Globální totalita nebo také Nový světový řád čili NWO (New World Order). Cestu k nastolení NWO popsali v 15 bodech, které dostaly název Torontské protokoly.

Přestože byly Torontské protokoly přísně utajené, francouzsko-kanadský investigativní novinář Serge Monast je objevil a poté zveřejnil v roce 1995. Už předtím jeho investigativní činnost vadila kanadským úřadům (zabavovaly mu různé dokumenty, aj.), ale až toto byla záminka k tomu, aby byl neprávem obviněn ze šíření poplašné zprávy. V roce 1996 jej policie zadržela a uvěznila. Den poté, co jej propustili z vězení, Serge Monast zemřel. Pitva, o kterou jeho žena musela složitě žádat, ukázala jako příčinu smrti selhání srdce, přestože Monast byl předtím zcela zdravý a poruchami srdce nikdy netrpěl. To je dost podezřelé, a i když bohužel chybí konkrétní důkazy, že zemřel cizím přičiněním, je možné, že byl takto úmyslně odstraněn. Ale ať už byla příčina smrti jakákoliv, je jisté, že Monast objevil dokument potvrzující, že určité skupiny lidí chtějí ovládnout svět.

Nebudu zde vypisovat celé znění Torontských protokolů (najdete je např. na http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/). Okomentuji zde jenom několik bodů, na kterých je nejlépe vidět, že se totalitní vize, které jsou v nich popsané, naplňují.

Například v bodě 2 je popsáno zneužívání environmentalistických organizací k politickým a finančním účelům. Myslím si, že se tento bod vyplnil dokonale. Existuje mnoho různých organizací, které vznikly za účelem ochrany přírody, ale jen některým z nich o ochranu přírody skutečně jde. Bohužel je mnoho takových, kterým jde jen o moc a o peníze a na přírodě jim nezáleží - dobrým příkladem jsou různé skupiny napojené na Stranu zelených. Tato strana po vstupu do vysoké politiky ukázala, že jí o životní prostředí vůbec nejde a že jí jde jen o peníze. Navíc tato strana propaguje multikulturalismus, což je naprosto nepřijatelná ideologie, která napomáhá realizaci globální totality.

Bod 4 je zde naplňován hlavně Evropskou unií. Příliš uspěchané otevírání mezinárodních trhů má za následek přesně opačný důsledek, než by mělo mít- menší firmy z národních států se na takovém trhu nedokážou prosadit a trh je brzy ovládán oligopoly nadnárodních korporací, což způsobí ztrátu konkurenceschopnosti národních států a růst nezaměstnanosti. Tato globalizace navíc likviduje národní cítění, takže my vlastenci, kterým záleží na budoucnosti českého státu, jsme v menšině.

Bod 5 se také přesně vyplňuje. Zmanipulovaná média, široce medializované války a převraty v arabských zemích, nebo i české ministerstvo zahraničních věcí obsazené členem skupiny Bilderberg- to všechno sedí. V některých evropských zemích (např. ve Francii) už roste napětí mezi domácími a přistěhovalci. V České republice to zatím takový problém není, ale dá se očekávat, že podobné problémy se objeví i zde.

Bod 6 již sice z části není aktuální, protože se východní blok již rozpadl, je tam však zmíněno systematické zadlužování států a jejich nevýhodná spolupráce s lichvářskými organizacemi jako MMF, což je aktuální stále.

Body 7 a 8 znovu zmiňují globalizaci a multikulturalismus, což jsou v současnosti velmi aktuální problémy. To souvisí i s bodem 10, který se bohužel také stává realitou. Ekonomická nezávislost jednotlivých národních států (zejména v Evropě) je vážně ohrožena a mnohdy dokonce již ničena nedemokratickými integracemi typu Evropské unie. Je zde také zmiňováno vyjmutí zemědělství z národní kontroly, což je přesně to, co se právě v Česku děje. EU nám usilovně brání v tom, abychom se znovu stali potravinově soběstačným státem. Tím pádem jsme závislí na okolních státech, což ještě více prohlubuje nebezpečnou globalizaci.

Jedním z bodů, jejichž realizace je v současné době nejviditelnější, je bod 12. Zvyšování pocitů nejistoty a bezmocnosti přispívá k tomu, že lidé jsou snadněji ovlivnitelní. Když se zvyšuje nezaměstnanost a centrální banky uměle navyšují inflaci přidáváním nových peněz do oběhu, tak lidé přicházejí o veškeré jistoty a přemýšlí jen o tom, jak mají vyžít. Poté snadněji podlehnou vymývání mozků ze strany zmanipulovaných médií. Na konci tohoto bodu můžeme najít dokonce i zřejmý odkaz na 11. září 2001 (přestože se jedná o text z roku 1967). Tím je v tomto bodě zmíněna i další důležitá věc- lidé se nyní vzdávají své svobody výměnou za pocit bezpečí.

Tato myšlenka je více rozvinuta v bodě 13. Naši novodobí diktátoři se nás snaží mít stále pod dohledem, a tak vytvářejí různé databáze s citlivými informacemi o jednotlivcích, pomocí kterých budou moci kohokoliv zdiskreditovat. Navíc se nebezpečně rozšiřují kamerové systémy, které by byly v demokratickém státě naprosto nepřijatelné. S tímto problémem souvisí i projekt Indect, který jsem popisoval v jednom z předchozích článků. Pokud bude tento projekt realizován, bude to znamenat úplný konec svobody a demokracie v Evropě a vznikne zde režim, jaký popisoval George Orwell ve své knize 1984. Režim, který bude základem NWO.

I k uskutečnění bodu 14 již světovládci mají prostředky. A bod 15 se již z poloviny vyplnil - lidé, kteří se nebojí říkat pravdu, jsou společností odmítáni a zesměšňováni. Fyzicky likvidováni zatím většinou nejsou, ale pokud bude pokračovat stávající vývoj, tak to časem také přijde.

Od sepsání Torontských protokolů už uplynulo 45 let a ukazuje se, že se velká část jejich znění stává realitou. Hlavním problémem je to, že národní státy, zejména v Evropě, ztrácejí vliv na své vnitřní záležitosti a mnoho jejich původních kompetencí nyní spadá pod mezinárodní organizace. To napomáhá globalizaci, která je základem globálního totalitního režimu. Evropská unie nyní dokonce přichází s konkrétním návrhem (projekt Indect), jak tento totalitní režim vybudovat, byť zatím jen v kontinentálním měřítku.

Přitom je tak jednoduché zabránit vzniku globální totality. Stačí zachovat či znovuobnovit suverenitu národních států a veškeré integrace buď zrušit, nebo omezit na svobodnou spolupráci nezávislých států. Tím omezíme globalizaci natolik, že nebude možné NWO zavést. Ovšem nejprve je nutné, aby lidé věděli, co se děje. Mediální vymývání mozků totiž způsobuje, že mnozí považují za ˮpřiblblou konspiraciˮ i takové skutečnosti, jako je možnost zavedení globální totality…


Torontské protokoly v plném znění najdete zde:
http://inwo.webnode.cz/news/co-jsou-to-torontske-protokoly/

nebo zde:
http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/torontske-protokoly.html