27. prosince 2012

Féwa: Udržte si frekvenci víry


http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/f-wa-27-12-2012


     Ľudské vedomie tvorí  dve kategórie. Jedna  kategória ľudí pristupuje k procesu vzostupu len z pohľadu racionálna /svojej ľavej hemisféry/ a v dôsledku toho mnohé nechápe. Druhú kategóriu predstavujú  ľudia, ktorí sa na svet pozerajú očami svojho srdca. To znamená duchovným spôsobom - princípom vyšších dimenzií  - do ktorých ľudské vedomie vzostupuje.  
     V kolektívnom  vedomí  bola  znásobená  nedôvera  spôsobujúca rozpoltenosť individuálneho prístupu človeka  k vzostupujúcej  Zemi  a tým i k vzostupu  kolektívneho  vedomia.  Je cielene zameraná na disharmóniu, nerovnováhu, ktorá vyvoláva nekontrolované reakcie. To znamená, že v náročnom období prechodu bol zámerne  znásobený stav  chaosu, ktorý má navodiť dojem, že žiadny posun do nových ľudských realít neprebieha. Je to snaha demotivovať, odvádzať pozornosť od prebiehajúceho procesu. Využívajúca  skutočnosť, že človek  zatiaľ  -  v tuneli /mostíku/  hemisfér a zároveň  v galaktickom interdimenzionálnom  tuneli  dvoch časov /dimenzionálnych sfér /  -  nemá schopnosť fyzicky vidieť energetický posun z času subjektívna do jednotného objektívneho času.  Súčasne je posun  po časovom moste  "plávaním" medzi hmotou a antihmotou a škrtanie emocionálnych  "zápaliek" je mierne povedané nevhodné. 
     Pretože každé tu a teraz človeka a tým i kolektívneho vedomia tvorí svoje ďalšie tu a teraz, neustále sa tým zrkadlí do ďalšieho momentu konkrétny stav vedomia. Tým človek sám určuje ako bude následne prebiehať celý proces. A prirodzene tým pôsobí na moment aktivácie nového vedomia. Inými slovami - hutnosťou kolektívneho vedomia dlho očakávanú chvíľu  /kontakt/ zrýchľuje, alebo naopak spomaľuje.  Človek neustále vo všeobecnosti inklinuje k racionálnemu pohľadu na návrat  duchovna, čím je prakticky nemožné správne chápať čo sa vlastne deje. Radšej prijme oficiálnu informáciu médií o konkrétnom dátume, kedy nastane koniec sveta, ktorú bezmyšlienkovite absorbuje  bez snahy sa zamyslieť ....prečítať si niektoré z posolstiev, ktoré boli už niekoľko rokov v predstihu po celom svete zdieľané. A keď následne je rovnakou mediálnou cestou táto informácia zosmiešňovaná, reaguje tým istým spôsobom.  
     Záverom  posunu  v čase /kvantový skok/  ku ktorému sa blížime po spomínanom galaktickom interdimenzionálnom moste a súčasne mostíkom medzi mozgovými hemisférami je  dotyk  /kontakt/ dvoch dimenzionálnych hladín /sfér/. Tým nastáva  prienik realitami a vstup do piatej dimenzie. Jednoducho povedané - podobná situácia, ako keď sa prehodí výhybka na koľajnici a vlak sa presunie na novú koľaj.  Vstupom do dimenzie  /do cieľa  cesty/ v ktorej  sa človek stáva súčasťou už viditeľných realít. Svojou získanou schopnosťou tvoriť tu a teraz krištalickým vedomím svoj nový svet.
     Je to príčina a následok. Vedomie človeka, ktoré do tej chvíle bolo schopné a ochotné vidieť len následok /dôsledok/  svojho tvorenia /konania/ , ale nedokázalo preniknúť do genetickej pamäti - do príčiny. Tým, že sa kolektívne vedomie opäť zjednotí  multifrekvenciou, bude človek schopný tvoriť a tým i myslieť novou myšlienkovou formou.  Vybrať si z knihy života /životov/ všetky potrebné informácie a nájsť dôvod všetkého čo do tej chvíle nechápal. To znamená - príčinu. A to na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Z toho vyplýva, že bude konať s plným pochopením a maximálne zodpovedne pristupovať  ku každému momentu svojho tvorenia a tým i existencie. Aktivovaním DNA, znovu získanou spiritualitou,  bude svoje  svetlo /esenciu všetkého čo je/  vyžarovať do priestoru. "Technicky"  sa jedná  o  elektromagnetické vlnenie, ktoré má  v 3D realite tvar jablka a jeho stred neustále prúdi stredom tela človeka a Zeme. Prepólovaním vedomia sa preklopí opačne.
     Dotykom /kontaktom/  nanosfér mozgových štruktúr  /a dimenzionálnych kozmických sfér/ s božskou časticou nastane v nanosekunde premena uhlíkovej bázy na krištalickú. V jednote  času do ktorého ľudská populácia vzostupuje nie sú smerodajné čísla a výpočty 3D reality. Je to iný pohľad na čas a z toho dôvodu je skutočne náročné zosúladiť  /vopred oznámiť/ konkrétne časové údaje, ktoré človek v tejto realite  -  kedy potrebuje vidieť a dotknúť sa, aby uveril - potrebuje mať ako dôkaz. Myslieť si, že božská energia sedí pri počítači, alebo pri stole a počíta matematikou 3D reality rovnice....to skutočne nie je možné. Je to vedomie bezpodmienečnej lásky. Jej neustáleho tu a teraz tvorenia. Vedomie, ktoré obsiahne svojím potenciálom celý vesmír. Svojou nekonečnou túžbou bezpodmienečne milovať. Božské vedomie, ktorého impulz nasmerovaný k Zemi je jeho i Vaším súhlasom k návratu späť do skutočnej pravdy. 
     Zámerom záveru transformácie, ktorým je prechod cez galaktický a súčasne hemisférický most /mostík/  je dosiahnuť kontakt s novou dimenziou. Na tento dotyk s vysokou frekvenciou je momentálne zameraný celý energetický systém tela Zeme i človeka, ktoré je už dlhou púťou vzostupu unavené, pretože sa  jedná o náročný proces premeny. Pre túto evolúciu bola vybraná  postupnosť. To znamená istota, že každý jedinec dostáva možnosť posun v čase zvládnuť. Dlhodobou detailne prepracovanou prípravou. Na druhej strane bola zvýšená náročnosť na trpezlivosť. 
     Cieľom druhej strany, jej tmavých energií prirodzene nie je vzostup kolektívneho vedomia. Strachom, obavou, neistotou  -  z toho prameniacou nedôverou v seba i celý proces sú negatívne energie živené a tým ich potenciál rastie. Pocitom  nedôvery, naimplantovaným tmavými energiami do kolektívneho vedomia  -  prostredníctvom jedincov, ktorí si neveria  a podceňujú svoje schopnosti  sa snaží  negativita blokovať ľudský kontakt s novou dimenziou. Teraz skutočne záleží na každom jednotlivcovi, na jeho viere, pozitivite.  Je to paľba negativity. Situácia, ktorú mali temní pripravenú pre prípad, že sa ľudská populácia dostane až sem - do záveru. Záleží na Vašom prístupe k sebe, ale i ku svojmu okoliu. Záleží na láske, či jej dovolíte, aby z vašich sŕdc prúdila do všetkých strán.  Na vašom rozhodnutí.  Či súhlasíte,  aby expandovala a bola tým nielen individuálne, ale i globálne preciťovaná a zdieľaná.  Uvedomte si, prosím, že zámerne sú teraz posielaní do deja vzostupu tí  ľudia, ktorí sú ľahkou  "korisťou" pre negativitu.
     Zem túži vzostúpiť a vzostúpi. Vy ste jej neoddeliteľnou súčasťou. Rozhodnutie je na Vás. Nikto Vás nemôže nútiť ani presviedčať. Bolo už mnoho povedané. Absolvovali ste školy životov, ktoré Vás mali pripraviť na evolučný skok do vyšších hladín svetla. Jediné čo teraz potrebujete urobiť pre seba, pre všetkých je  -  udržať frekvenciu viery v lásku a nedovoliť, aby do jej čistej energie vstúpila akákoľvek pochybnosť, negativita. Ste to Vy, ktorí tvoríte svoj lepší, krajší svet a záleží na Vašom rozhodnutí. 

                                                                                                                                                                         S láskou Féwa25. 12. 2012
1. část : http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/f-wa-25-12-2012
2. část: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/f-wa-25-12-2012-1

8 komentářů:

 1. Vážení přátelé,

  existují dvě úrovně událostí: jedny se dějí teď a tady (sedíte a čtete tento řádek) a druhé se nedějí, dějí se jinde, nebo se dějí jen možná.

  Řešení věcí druhého typu nemá význam. Cože? Proč? Protože se nedějí. Ony se prostě nedějí... teď a tady neexistují.

  Transformace, na kterou všichni čekali jako na smilování, patří a vždycky patřila do druhé kategorie. Je to událost typu "nevím, ale doufám, věřím." Podpora této myšlenky nepřinese v konečném důsledku nic než zklamání a jde o enormní ztrátu vašeho času.

  I kdyby byli všichni proroci a channelingy pravdivé a kdyby se z minuty na minutu začaly hmotně manifestovat myšlenky... co by prospělo více? Lidé věnující pozornost tomu, co právě probíhá, plně ponořeni v přítomném okamžiku (ne že by někdy někdo mohl být opravdu mimo něj :), nebo lidé přebírající si v zoufalosti ze současné situace po svém stovky nepřesných protiřečících si zpráv z pochybných zdrojů? Může někdo s vážnou tváří tvrdit, že by mohla být druhá možnost v čemkoli hodnotnější?

  Je důležité uvědomit si, co se děje a co ne. Ať už se mění dimenze a přehazují póly nebo se neděje vůbec nic, přikládat tomu větší význam než faktu, že JSTE vědomá přítomnost, že nyní probíhá dýchání a čtení těchto řádků, není nic jiného než hledání boha tam, kde ho nemůžete najít. Co hledáte je to, co hledá.

  Pokud si myslíte, že transformace vědomí je větší zázrak než fakt, že právě nyní dokážete rozeznávat barvy (opravdu, uvědomili jste si někdy jak je to úžasné?) a cítit život v každé buňce svého těla, sloužíte špatnému pánovi.

  Rád bych vám popřál mnoho trpělivosti, abyste se té své vysněné spasující Transformace konečně dočkali... ale to by nebylo upřímné. Přeji vám, aby vám všem trpělivost s rádobyproroky a všemy ostatními Mašky co nejdříve došla, abyste přestali doufat, že spása je v budoucnosti, která neexistuje, a abyste si uvědomili, že žádná spása ani není třeba... abyste konečně viděli krásu a dokonalost toho, CO JE, místo pouhé naděje v dokonalost toho, CO NENÍ.

  A ona vám trpělivost dojde, je to nevyhnutelné. Nebo zemřete. Tak jako tak budete z této iluze vysvobozeni.

  Dříve či později se přestanete obelhávat a až vydá Malá Babička v roce 2018 patnáctou zprávu s vyfabrikovaným důvodem k oddálení Transformace vědomí, budete toho mít akorát tak po krk a právě v tu chvíli, přesně v tu chvíli si uvědomíte, že jste ztratili 6 let řešením toho, CO NENÍ, místo užívání si toho, CO JE.

  Hodně štěstí a zdraví do nového roku.

  Sy_

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý SY....DOBRRÝÝÝ....NEMÁM COMMENT,tschim to ie??????

   Vymazat
 2. Co je moc toho je příliš! Vrať se zpátky k počasí, to ti docela šlo!

  OdpovědětVymazat
 3. Clovek si vie najst teoreticku pricinu neuspechu na vsetko, co sa nepodari..... To by ste mali vediet. Ja to uz "nebastim". Necham sa prekvapit.
  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
 4. Dekuji Féwa...
  Jistě všichni víme, že cesta je poučná téhdy, když je klikatá...proto ani vzestup neboli změna nebude jednoduchá...
  abychom se ale sjednotili, měl by každý z nás pracovat sám na sobě, to je v tomto momentu náš hlavní úkol...
  říká se, že v jednoduchosti je síla/krása, ano, no ta jednoduchost přichází, když už to sami ovládáme...nestačí vědět, mělo by se i umět...
  a nyní je čas se všemu naučit...
  nepodléhejte panice, nebuďte zklamaní, neočekávejte, nic nevzdávejte, je to zkouška Vás samích...
  pracujte na sobě, se sebou, v sobě, ve vlastním vesmíru...to změní vše kolem Vás...
  změnte tok vody a bude tak téct napořád...

  mír a klid všem...
  Miro

  OdpovědětVymazat
 5. To, o com sa v clanku pise (napr. o tmavych energiach strachu) tu predsa existuje tisice rokov..... Ak to nezmeni obdobie do 3 rokov, tak len clovek sam INTENZIVNOU PRACOU NA SEBE... Ja nebudem sediet so zalozenymi rukami a cakat, ci sa nieco stane, alebo nestane..... VY HEJ ?????? CHYBA.
  Marek & Marek G.

  OdpovědětVymazat
 6. len zarabajte a klamte ludom. ale to nam asi patri
  lebo sme naivni chceme zit v snoch a pritom si neuvedujeme ze nas niekto ovlada,,,, dakujem za channelingy aspon viem co sa deje..ze nas chce niekto od niecoho odputat...a niekto este aj podnika na tom ale taka je doba. dufam ze vyjde na verejnost ta nova technologia a trosku nam ulahci zivot,a ludia budu troska prijemnejsi,, vim ze davate len dobre komentare a ktore vam vadia tak nedavate. ale to je ok. to ma uistuje ze este sme sa neprebudili. dakujem.

  OdpovědětVymazat
 7. dívím se,až jsem z toho DIVIZNA....že Zlaté Světlo i Fewa mají,nebo měli učet na facebooku....navštívil jsem ten FC pouze dvakrát pod fiktivním jménem,bez fotek,bez adresy,abych se koukl,co dělá bývalý kámoš v Kanadě....pak jsem ho nechal usnout DEFINITIVNĚ...http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2474-mark-elliot-zuckerberg-zid-ktery-nam-vzal-svobodu.aspx

  OdpovědětVymazat

Komentáře prosím pouze věcné, k tématu, informačně přínosné, nikoliv pouze urážky autorů článků.
Komentáře moderuji podle svých časových možností.